Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Contents Dokumentace

Contents Dokumentace ....................................................................11 Tištěná dokumentace .......................................................................... 11 Netištěná dokumentace....................................................................... 11 Důležité ............................................................................................... 11 Úvod k této příručce...........................................................12 Řešení potíží Řešení potíží......................................................................14 Počítač................................................................................................. 14 Co udělat, pokud se počítač nespustí?......................................... 14 Co udělat, když počítač při zapnutí zobrazí chybu systému BIOS?........................................................... 15 Co udělat, pokud (zelená) kontrolka napájení svítí, ale displej je prázdný?........................................................... 15 Co udělat, pokud počítač nebo software přestane reagovat?....... 16 Co udělat, pokud kontrolka akumulátoru nebo kontrolka nabíjení bliká a počítač se nespouští?................... 16 Co udělat, když počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení akumulátoru a přejde do režimu spánku? ............................. 17 Co udělat, když spustím počítač, systém zobrazí zprávu a nespustí operační systém Windows? ..................... 17 Co udělat, pokud si nemohu vzpomenout na heslo systému BIOS?....................................................... 17 Zabezpečení systému.......................................................................... 18 Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům?.................................................................... 18 Jak mohu aktualizovat antivirový software?.................................. 18 3