Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Obnovení

Obnovení předinstalovaného softwaru nebo ovladačů K obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů do stavu jako po dodání slouží nástroj Reinstall Programs or Drivers (Přeinstalování programů nebo ovladačů). Práce s nástrojem Reinstall Programs or Drivers (Přeinstalování programů nebo ovladačů) Když předinstalovaný software nebo ovladače nepracují správně, obnovte je následujícím postupem do stavu po dodání. Před obnovováním musíte odinstalovat předinstalovaný software nebo ovladače, které se chystáte obnovit. Klepněte na možnost Start, Ovládací panely a Odinstalovat program v části Programy a vyberte předinstalovaný software nebo ovladače, které chcete odinstalovat. Pokud nebudou odinstalovány, nemusí být proces obnovení úspěšně dokončen. 1 Spust’te software VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) (viz str. 20). 2 Zvolte možnost Reinstall Programs or Drivers (Přeinstalování programů nebo ovladačů) a klepněte na možnost Start. 3 Přečtěte si informace o softwaru a funkcích pro řešení potíží. Pokud jste je již všechny vyzkoušeli, zvolte možnost Skip (Vynechat) a klepněte na možnost Další. 4 Klepněte na tlačítko Další. 5 Zaškrtněte políčko u požadovaného softwaru nebo ovladače a klepněte na tlačítko Další. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 32

Zjištění postupu pro situace po poruše počítače Zjištění postupu pro situace po poruše počítače Tato část popisuje způsoby navrácení počítače do normálního stavu před obnovením systému počítače po poruše. Pokud počítač nepracuje správně Počítač může ztratit stabilitu nebo rychlost v následujících případech: ❑ Počítač byl napaden počítačovým virem. ❑ Změnili jste nastavení systému Windows. ❑ Nainstalovali jste software nebo softwarový ovladač nekompatibilní s počítačem. CZ 33