Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Pokud lze spustit

Pokud lze spustit systém Windows Pro návrat počítače do normálního stavu použijte následující postup: 1 Pokud jste tak zatím neučinili, vytvořte disky pro obnovení (viz str. 22). 2 Zálohujte cenné soubory (viz str. 23). 3 Vyzkoušejte libovolný z těchto kroků: ❑ Obnovte systémové soubory z posledního bodu obnovení, kdy počítač pracoval správně (viz str. 28). ❑ Odinstalujte software nebo softwarové ovladače, které nejsou kompatibilní s počítačem (pokud jste takový software nebo ovladače nainstalovali), nebo obnovte stav softwaru a ovladačů po dodání (viz str. 32). ❑ Obnovte data ze záložní kopie vytvořené funkcí Windows Complete PC Backup and Restore (Úplné zálohování a obnovení počítače Windows), (pouze u modelů se systémem Windows Vista Ultimate nebo Windows Vista Business) (viz str. 26). Soubory změněné nebo vytvořené po zálohování nelze obnovit. 4 Pokud počítač stále nepracuje správně, obnovte systém počítače. Viz část „Obnovení systému VAIO, pokud lze spustit Windows“ na str. 38. Obnovení systému počítače odstraní všechna data uložená na pevném disku. 34

Pokud systém Windows nelze spustit Zjištění postupu pro situace po poruše počítače Pro návrat počítače do normálního stavu v situaci, kdy nelze spustit systém Windows, použijte následující postup: CZ 1 Vyzkoušejte libovolný z těchto kroků: ❑ Obnovte systémové soubory z posledního bodu obnovení, kdy počítač pracoval správně (viz str. 28). ❑ Obnovte data ze záložní kopie vytvořené funkcí Windows Complete PC Backup and Restore (Úplné zálohování a obnovení počítače Windows) (pouze u modelů se systémem Windows Vista Ultimate nebo Windows Vista Business). Soubory změněné nebo vytvořené po zálohování nelze obnovit. Pokud takové soubory existují a chcete je obnovit, zálohujte je softwarem Rescue Data (Záchrana dat). Pokyny k práci s tímto softwarem najdete v části „Zálohování dat softwarem Rescue Data (Záchrana dat)“ na str. 29. 2 Pokud jste tak zatím neučinili, vytvořte softwarem Rescue Data (Záchrana dat) záložní kopie souborů (viz str. 29). 3 Pomocí softwaru VAIO Hardware Diagnostics (Diagnostika hardwaru VAIO) zkontrolujte hardware počítače (procesor, pamět’ový modul, pevný disk atd.). Pokyny k práci se softwarem najdete v souboru nápovědy k softwaru. 4 Pokud systém Windows stále nelze spustit, obnovte systém počítače. Viz část „Obnovení systému VAIO, pokud nelze spustit Windows“ na str. 40. 35