Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Obnovení systému VAIO,

Obnovení systému VAIO, pokud lze spustit Windows Pokud lze spustit systém Windows, můžete systém počítače obnovit z pevného disku. Systém počítače můžete obnovit dvěma způsoby: obnovit jednotku C nebo obnovit celý systém počítače. Pokud nelze spustit systém Windows, přečtěte si část „Obnovení systému VAIO, pokud nelze spustit Windows“ na str. 40. Než budete pokračovat dalším krokem, vyjměte disk z optické jednotky. Obnovení jednotky C Jednotku C můžete obnovit do stavu po dodání tímto postupem: 1 Spust’te software VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) (viz str. 20). 2 Zvolte možnost Restore C: Drive (Obnovení jednotky C:) a klepněte na možnost Start. 3 Přečtěte si informace o softwaru a funkcích pro řešení potíží. Pokud jste je již všechny vyzkoušeli, zvolte možnost Skip (Vynechat) a klepněte na možnost Další. 4 Podrobně si přečtěte upozornění, zaškrtněte políčko I understand (Rozumím), a klepněte na možnost Start. Pokud jste změnili velikost oddílů a vytvořili na pevném disku jiný oddíl než C, zůstanou data na tomto oddílu nezměněna i po obnovení systému počítače. Pokyny k vytváření oddílů na pevném disku najdete v části „Vytvoření oddílu na pevném disku“ na str. 41. 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 38

Obnovení celého systému počítače Obnovení systému počítače VAIO Veškerá data na pevném disku můžete obnovit do stavu po dodání tímto postupem: 1 Spust’te software VAIO Recovery Center (Středisko pro obnovení VAIO) (viz str. 20). 2 Zvolte možnost Restore Complete System (Obnovení celého systému) a klepněte na možnost Start. 3 Přečtěte si informace o softwaru a funkcích pro řešení potíží. Pokud jste je již všechny vyzkoušeli, zvolte možnost Skip (Vynechat) a klepněte na možnost Další. 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. CZ Okno s upozorněním vás vyzve k vytvoření disků pro obnovení. Pokud jste je zatím nevytvořili, postupujte posle pokynů na obrazovce: Po dokončení procesu obnovování obnovte z vytvořené záložní kopie data. Obnovení dat ze záložní kopie je popsáno v části „Zálohování a obnovování dat pomocí funkce Backup and Restore Center (Centrum zálohování a obnovení)“ na str. 23. 39