Views
7 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Zabezpieczenia systemu

Zabezpieczenia systemu Jak można chronić komputer przed zagrożeniami takimi jak wirusy Na Twoim komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: Komputer musi być połączony z Internetem przed pobraniem aktualizacji. 1 Połącz się z Internetem. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę Alerty zabezpieczeń systemu Windows na pasku zadań. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację w oparciu o harmonogram. Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe Program McAfee Internet Security Suite można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc. Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące kroki: 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 2 Kliknij przycisk znajdujący się w górnym lewym rogu okna, aby dokonać aktualizacji oprogramowania. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje. Więcej informacji można uzyskać z pliku pomocy do programu. 52

Odzyskiwanie systemu komputera VAIO po awarii PL