Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Jak rozpocząć proces

Jak rozpocząć proces wyszukiwania 1 Przy włączonym komputerze włóż do napędu dysk odzyskiwania po awarii, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. Wyświetlone zostanie okno System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu). Jeśli dyski odzyskiwania po awarii nie zostały jeszcze utworzone, wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer. 2 Naciśnij klawisz F10 po wyświetleniu logo VAIO. Jeśli wyświetlone zostanie okno Edit Boot Options, naciśnij klawisz Enter. 3 Pomiń czynności od 2 do 4. 2 Wybierz układ klawiatury i kliknij przycisk Dalej. 3 Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk Dalej. 4 Wybierz opcję VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). 5 Wybierz opcję Rescue Data (Ratowanie danych) i kliknij przycisk Start. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli wybrana została opcja Custom data rescue (Utworzenie niestandardowej kopii zapasowej), zaleca się zapisać wyszukane pliki na zewnętrznym dysku twardym. W zależności od używanego komputera zapisanie wyszukanych plików na nośniku Blu-ray może okazać się niemożliwe. Aby sprawdzić, jakiego rodzaju nośniki są obsługiwane przez napęd optyczny, przejrzyj ekranowy Podręcznik użytkownika. Jeśli proces tworzenia kopii zapasowych nie zakończy się po 64 godzinach, jest on automatycznie zatrzymywany, a komputer jest uruchamiany ponownie. Aby wznowić ten proces, wykonaj czynności 1 do 5, następnie zaznacz pole wyboru Resume cancelled process (Wznów anulowany proces) i kliknij przycisk Dalej. Nie odłączaj zewnętrznego dysku twardego ani napędu optycznego podczas procesu wyszukiwania. Jeśli chcesz zapisać wyszukane pliki na nośniku wymiennym, takim jak karta pamięci Memory Stick, karta pamięci SD lub pamięć flash z interfejsem USB, może być konieczne zainstalowanie sterownika. Sterownik jest zapisywany w folderze VAIO na każdym dysku odzyskiwania po awarii. Aby zainstalować sterownik, kliknij opcję Install Driver (Zainstaluj sterownik) w oknie wyboru miejsca zapisywania wyszukanych danych. W zależności od wybranego miejsca zapisania, wyszukane pliki mogą być dzielone na mniejsze lub mogą otrzymać inne nazwy niż oryginalne. Użyj aplikacji VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO), aby odzyskać wyszukane pliki. Nie można użyć dysku DVD-R DL jako miejsca zapisania wyszukanych plików. Aby sprawdzić, jakiego rodzaju nośniki są obsługiwane przez napęd optyczny, przejrzyj ekranowy Podręcznik użytkownika. Do zapisania wyszukanych plików użyj zewnętrznego dysku twardego lub napędu optycznego ze złączem i.LINK lub USB. Jeśli użyjesz zewnętrznego dysku twardego lub napędu optycznego, które nie mają złącza i.LINK ani USB, musisz zainstalować sterownik. 64

Przed użyciem komputera VAIO Jak odzyskać dane przy użyciu aplikacji VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO) Aplikacja VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO) umożliwia odzyskanie plików wyszukanych przy użyciu oprogramowania Rescue Data (Ratowanie danych). Jak rozpocząć proces odzyskiwania 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO) i VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO). 2 Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Jeśli korzystasz z konta zwykłego użytkownika, wpisz nazwę konta administratora oraz jego hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Wyświetlone zostanie okno VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO). Informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w pliku pomocy do oprogramowania. PL Jeśli jest to konieczne, przenieś odzyskane pliki na pierwotne miejsce. 65