Views
5 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Odzyskiwanie systemu

Odzyskiwanie systemu komputera VAIO po awarii Przed użyciem komputera VAIO....................................... 54 Tworzenie dysków odzyskiwania po awarii..........................................56 Jak utworzyć dyski odzyskiwania po awarii...................................56 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych przy użyciu aplikacji Backup and Restore Center (Centrum kopii zapasowych i przywracania) ................................57 Jak utworzyć kopię zapasową danych ..........................................57 Jak utworzyć punkt przywracania..................................................61 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych przy użyciu oprogramowania VAIO .................................63 Jak utworzyć kopię zapasową przy użyciu aplikacji Rescue Data (Ratowanie danych) .........................................63 Jak odzyskać dane przy użyciu aplikacji VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO) ...........................65 Przywracanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania lub sterowników............................................................................66 Jak użyć aplikacji Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów i sterowników) ....................66 Co zrobić w razie awarii komputera.................................. 67 Jeśli komputer nie działa prawidłowo...................................................67 Jeśli można uruchomić system Windows ......................................68 Jeśli nie można uruchomić systemu Windows ..............................69 Odzyskiwanie systemu komputera VAIO po awarii .......... 70 Przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania ........................................70 Odzyskiwanie systemu VAIO, jeśli można uruchomić system Windows ..........................................................................72 Jak odzyskać dysk C.....................................................................72 Jak odzyskać cały system komputera ...........................................73 Odzyskiwanie systemu VAIO, jeśli nie można uruchomić systemu Windows ........................................................................74 Jak odzyskać system komputera z wykorzystaniem dysków odzyskiwania po awarii .............................................74 Jak odzyskać system komputera z partycji odzyskiwania po awarii ..........................................................74 6

Contents Zmiana rozmiaru partycji ...................................................75 Informacje o partycjonowaniu dysku twardego.................................... 75 Tworzenie partycji dysku twardego ..................................................... 75 Jak utworzyć partycję przy użyciu funkcji systemu Windows ....... 76 Jak utworzyć partycję w trakcie procesu odzyskiwania po awarii.......................................................... 77 Usuwanie wszystkich danych na dysku twardym ..............78 Usuwanie wszystkich danych na dysku twardym przy użyciu programu Wipe and Erase Data (Ścieranie i wymazywanie danych).............................................. 78 7