Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Odzyskiwanie systemu

Odzyskiwanie systemu VAIO, jeśli można uruchomić system Windows Jeśli można uruchomić system Windows, system można odzyskać z dysku twardego. Dostępne są dwie opcje odzyskania systemu po awarii: odzyskanie dysku C lub odzyskanie całego systemu. Jeśli nie można uruchomić systemu Windows, zobacz „Odzyskiwanie systemu VAIO, jeśli nie można uruchomić systemu Windows” na stronie 74. Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że w napędzie optycznym komputera nie jest włożony dysk. Jak odzyskać dysk C Aby przywrócić dysk C do stanu fabrycznego, wykonaj następujące czynności: 1 Uruchom aplikację VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO) (zobacz str. 55). 2 Wybierz opcję Restore C: Drive (Przywróć dysk C:), a następnie kliknij przycisk Start. 3 Aby rozwiązać problem, przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji. Jeśli wypróbowane zostały już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. 4 Przeczytaj dokładnie ostrzeżenia, zaznacz pole wyboru I understand (Rozumiem) i kliknij przycisk Start. Jeśli zmienione zostały rozmiary partycji i utworzona została partycja inna niż C, dane na tej partycji pozostaną nietknięte nawet po przywróceń systemu. Instrukcje na temat tworzenia partycji dysku twardego, zobacz „Tworzenie partycji dysku twardego” na stronie 75. 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 72

Odzyskiwanie systemu komputera VAIO po awarii Jak odzyskać cały system komputera Aby przywrócić wszystkie dane na dysku twardym do stanu fabrycznego, wykonaj następujące czynności: 1 Uruchom aplikację VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO) (zobacz str. 55). 2 Wybierz opcję Restore Complete System (Przywróć cały system) i kliknij przycisk Start. 3 Aby rozwiązać problem, przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji. Jeśli wypróbowane zostały już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PL Okno ostrzegawcze wyświetla zachętę do utworzenia dysków odzyskiwania po awarii. Jeśli dyski odzyskiwania po awarii nie zostały jeszcze utworzone, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu odzyskiwania przywróć dane z utworzonych wcześniej kopii zapasowych. Aby odzyskać dane z kopii zapasowej, zobacz „Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych przy użyciu aplikacji Backup and Restore Center (Centrum kopii zapasowych i przywracania)” na stronie 57. 73