Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Consignes d’utilisation Norvégien

Visning 3D-bilder Vise

Visning 3D-bilder Vise stillbilder ······················································ 41 Avspillingszoom ·················································· 42 Vid zoom ····························································· 43 Midlertidig rotert visning ······································ 44 Vise seriebilder···················································· 45 Vise film······························································· 47 3D-funksjoner······················································ 48 3D-fotografering ·················································· 50 Vise bilder stereoskopisk som er tatt i flervinkelpanoramamodus ··································· 52 Vise et bilde på en 3D-TV ··································· 53 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk MENU (opptak) MENU-elementer (opptak) ·································· 12 Indeks MENU (visning) MENU-elementer (visning)·································· 14 Innstillinger Innstillingselementer ··········································· 15 6 NO

TV Datamaskin Vise bilde på en SD-TV (Standard Definition-TV) ···················································· 146 Vise et bilde på en HD-TV (High Definition-TV) ···················································· 147 Vise et bilde på en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV ·········································· 150 Bruke med datamaskinen din···························· 152 Bruke programvaren ········································· 153 Koble kameraet til en datamaskin ·························155 Laste opp bilder til en medietjeneste················· 157 Opprette en disk med filmer ······························ 159 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Skrive ut Skrive ut stillbilder ············································· 162 Indeks Feilsøking Feilsøking·························································· 163 Varselindikatorer og meldinger ························· 171 7 NO

 • Page 1 and 2: Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i
 • Page 3 and 4: Om bruk av kameraet Merknader om mi
 • Page 5: Innhold Om bruk av kameraet Opptak
 • Page 9 and 10: Søk etter arbeidsoperasjon Overlat
 • Page 11 and 12: Redigere bilder Male·······
 • Page 13 and 14: Menyelementer Målemodus — —
 • Page 15 and 16: Innstillingselementer Du kan endre
 • Page 17 and 18: Navn på deler Kamera A Lukkerknapp
 • Page 19 and 20: Liste over ikoner som vises på skj
 • Page 21 and 22: Bruke pekeskjermen Kameraet gir deg
 • Page 23 and 24: Tilpasse MENU-elementer Under oppta
 • Page 25 and 26: Peke på skjermen for å fokusere N
 • Page 27 and 28: REC-modus Du kan velge opptaksmodus
 • Page 29 and 30: Fremragende autojustering Kameraet
 • Page 31 and 32: Intelligent panoramafotografering S
 • Page 33 and 34: Filmmodus Setter deg i stand til å
 • Page 35 and 36: Gjøre bakgrunnen uskarp Kameraet f
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Kjæledyr) Velger makrom
 • Page 39 and 40: Undervanns-i Panorama. Når kamerae
 • Page 41 and 42: Vise stillbilder 1 Trykk på -knapp
 • Page 43 and 44: Vid zoom I enkeltbildemodus vises s
 • Page 45 and 46: Vise seriebilder Spiller av seriebi
 • Page 47 and 48: Vise film 1 Trykk på -knappen (avs
 • Page 49 and 50: zFilnavnet til 3D-bildet Et 3D-bild
 • Page 51 and 52: zTips for 3D-fotografering Panorer
 • Page 53 and 54: Vise et bilde på en 3D-TV Du kan v
 • Page 55 and 56: Enkel modus Setter deg i stand til
 • Page 57 and 58:

  Smilutløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknapp Du kan starte filmopptak

 • Page 61 and 62:

  Blits I enkel modus kan du velge bl

 • Page 63 and 64:

  MENU/ innstillingssøk zTips for å

 • Page 65 and 66:

  Fotograferingsretning Still inn ret

 • Page 67 and 68:

  Bildestørr./ Panoramabildestørrel

 • Page 69 and 70:

  zOm "bildekvalitet" og "bildestørr

 • Page 71 and 72:

  Makro Bruk denne innstillingen til

 • Page 73 and 74:

  ISO Stiller inn lysfølsomheten nå

 • Page 75 and 76:

  Merknader • [Hvitbalanse] er ikke

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan endre fokuseringsmetod

 • Page 79 and 80:

  Målemodus Velger målemetode, dvs.

 • Page 81 and 82:

  Merknader • Scenegjenkjenningsfun

 • Page 83 and 84:

  Ansiktsgjenkjenning Registrerer ans

 • Page 85 and 86:

  Lukkede øyne-reduksjon Når Scenev

 • Page 87 and 88:

  Enkel modus Når du viser stillbild

 • Page 89 and 90:

  Bildeindeks Viser flere bilder samt

 • Page 91 and 92:

  Lysbildevisning med musikk 1 Pek p

 • Page 93 and 94:

  Slett Lar deg velge hvilke uønsked

 • Page 95 and 96:

  Bildeoverf. med TransferJet Transfe

 • Page 97 and 98:

  Male Tegner eller legger til et ste

 • Page 99 and 100:

  Retusjere Retusjerer et innspilt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningsmodus Lar deg velge visning

 • Page 103 and 104:

  Beskytt Beskytter lagrede bilder mo

 • Page 105 and 106:

  Rotere Roterer et stillbilde. Bruk

 • Page 107 and 108:

  Display-innstillinger Stiller inn h

 • Page 109 and 110:

  MENU/ innstillingssøk Antall bilde

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan stille inn den op

 • Page 113 and 114:

  MENU/ innstillingssøk Rutenettlinj

 • Page 115 and 116:

  Auto-orient. Når kameraet dreies f

 • Page 117 and 118:

  Rødøyereduksjon Blitsen blinker t

 • Page 119 and 120:

  Pip Endrer innstillingene til den l

 • Page 121 and 122:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 123 and 124:

  Demomodus Du kan stille inn om du v

 • Page 125 and 126:

  HDMI-oppløsning Stiller inn den op

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Velger enten SD eller HD

 • Page 129 and 130:

  USB-tilk. Brukes til å velge modus

 • Page 131 and 132:

  MENU/ innstillingssøk Last ned mus

 • Page 133 and 134:

  Strømsparer Stiller inn hvor lang

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Stiller inn hvorvidt du vil

 • Page 137 and 138:

  Kalibrering Gir deg muligheten til

 • Page 139 and 140:

  Ny REC-mappe Oppretter en mappe på

 • Page 141 and 142:

  Slette REC-mappe Sletter den mappen

 • Page 143 and 144:

  Filnummer Brukes til å velge hvord

 • Page 145 and 146:

  Dato- og tidsinnstill. Stiller inn

 • Page 147 and 148:

  Vise et bilde på en HD-TV (High De

 • Page 149 and 150:

  Vise et bilde ved å koble kameraet

 • Page 151 and 152:

  MENU/ innstillingssøk Merknader

 • Page 153 and 154:

  Bruke programvaren Installere "PMB

 • Page 155 and 156:

  Koble kameraet til en datamaskin 1

 • Page 157 and 158:

  Laste opp bilder til en medietjenes

 • Page 159 and 160:

  Opprette en disk med filmer Du kan

 • Page 161 and 162:

  Opprette disker med bilder med stan

 • Page 163 and 164:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 165 and 166:

  Opptaket tar lang tid. • Når luk

 • Page 167 and 168:

  Det samme bildet tas flere ganger.

 • Page 169 and 170:

  Så snart et bilde er eksportert ti

 • Page 171 and 172:

  Varselindikatorer og meldinger Egen

 • Page 173 and 174:

  Ingen stillbilder • Ingen 3D-bild

 • Page 175 and 176:

  Feil i bildedatabasefil Kan ikke gj

 • Page 177 and 178:

  Minnekort Typer av minnekort som ka

 • Page 179 and 180:

  Batteri Om lading av batteriet •

 • Page 181 and 182:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 183 and 184:

  MENU/ innstillingssøk TransferJet-

 • Page 185 and 186:

  Forholdsregler Ikke bruk/oppbevar k

 • Page 187 and 188:

  G Gjøre bakgrunnen uskarp ........

 • Page 189:

  Lisensmerknader "C Library"-, "Expa