Views
6 months ago

Sony DSLR-A560 - DSLR-A560 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSLR-A560 - DSLR-A560 Consignes d’utilisation Norvégien

• I kalde omgivelser

• I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan LCD-skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er varmet opp, vil skjermen fungere normalt. • Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. Om opptak over et lengre tidsrom • Når du fotograferer over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. Kommer temperaturen opp på et visst nivå, vises -merket på skjermen, og kameraet slås av automatisk. Hvis kameraet slås av, må du la det hvile i 10 minutter eller lenger, slik at temperaturen i kameraet synker til et sikkert nivå. • Temperaturen i kameraet stiger raskt når lufttemperaturen er høy. • Når kameratemperaturen stiger, kan bildekvaliteten bli dårligere. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet faller før du fortsetter å fotografere. • Overflaten på kameraet kan bli varm. Det er ikke tegn på noe galt. Om å spille av film på andre enheter • Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til opptak i AVCHDformat. Film som er tatt opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende enheter. – Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet som ikke støtter High Profile – Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Det er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet, ikke kan spilles av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264. • Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter 6 som er kompatible med AVCHDformatet. DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne Bruksanvisning Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt under følgende forhold, bortsett fra slik det står beskrevet i denne Bruksanvisning: Med en vanlig lufttemperatur på 25 ºC, og med et batteri som er ladet i ca. en time etter at CHARGE-lampen er slukket.

Innhold Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Kort informasjon om bruk av kameraet ............................. 5 Kontrollere medfølgende tilbehør ................................... 11 Identifisere deler .............................................................. 12 Klargjøre batteripakken ................................................... 16 Sette på et objektiv .......................................................... 21 Sette inn et minnekort ...................................................... 23 Klargjøre kameraet .......................................................... 27 Bruke medfølgende tilbehør ............................................ 29 Kontrollere antall bilder som kan tas opp ....................... 31 Rengjøring ....................................................................... 33 Veksle mellom LCD-skjermen og søkeren (OVF) .......... 36 Justere fokus for søkeren (diopter-justering) ............. 36 Statusen til skjermen i Live View-modus ....................... 38 Bytte status for LCD-skjermen .................................. 38 Visning av opptaksinformasjon .................................. 39 Statusen til skjermen i søkermodus (OVF-modus) ......... 41 Bytte status for LCD-skjermen .................................. 41 Opptaksinformasjonen vises på LCD-skjermen ......... 42 Søker .......................................................................... 44 Velge en funksjon/innstilling .......................................... 45 Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) ......... 46 Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) ............................................................................ 47 Funksjonene som velges med MENU-knappen ......... 48 Ta bilder Ta bilder uten kamerarystelser ........................................ 54 Riktig kroppsholdning ................................................ 54 Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 55 Bruke et stativ ............................................................ 56 Fotografere med automatisk innstilling ........... 57 Fotografere med en passende innstilling for motivet ...... 59 Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som følger scenen (Scenevalg) ................................. 59 Ta panoramabilder (panoramafotografering) ..... 62 7

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med utskiftbart objek
 • Page 3 and 4: For kunder i Europa Merknad for kun
 • Page 5: Kort informasjon om bruk av kamerae
 • Page 9 and 10: Bruke visningsfunksjonen Velge blit
 • Page 11 and 12: Klargjøre kameraet Kontrollere med
 • Page 13 and 14: Baksiden Klargjøre kameraet A Just
 • Page 15 and 16: Sidene/undersiden A HDMI -kontakt (
 • Page 17 and 18: kan lekke, bli overopphetet eller e
 • Page 19 and 20: Ta av batteridekslet Batterideksele
 • Page 21 and 22: Sette på et objektiv 1 Ta dekselet
 • Page 23 and 24: Sette inn et minnekort 1 Åpn minne
 • Page 25 and 26: Informasjon om bruk av minnekort
 • Page 27 and 28: Klargjøre kameraet Stille inn dato
 • Page 29 and 30: Bruke medfølgende tilbehør Dette
 • Page 31 and 32: Kontrollere antall bilder som kan t
 • Page 33 and 34: Rengjøring Rengjøre kameraet •
 • Page 35 and 36: 6 Bruk blåsebelgen til å rengjør
 • Page 37 and 38: Hvis det er vanskelig å dreie just
 • Page 39 and 40: Visning av opptaksinformasjon Den g
 • Page 41 and 42: Statusen til skjermen i søkermodus
 • Page 43 and 44: Ikon B Ikon Indikasjon Stillbildekv
 • Page 45 and 46: Velge en funksjon/innstilling Du ka
 • Page 47 and 48: Funksjoner som velges med Fn (funks
 • Page 49 and 50: Panorama: Størrelse (137) Panorama
 • Page 51 and 52: Avspillingsmeny Slett (130) Velg st
 • Page 53 and 54: Oppsettmeny LCD-lysstyrke (148) Sti
 • Page 55 and 56: Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kr
 • Page 57 and 58:

  Fotografere med automatisk innstill

 • Page 59 and 60:

  Fotografere med en passende innstil

 • Page 61 and 62:

  (Nattscene) (Håndholdt kamera i ha

 • Page 63 and 64:

  6 Panorer eller vipp kameraet til e

 • Page 65 and 66:

  Ta panoramabilder i 3D (panoramafot

 • Page 67 and 68:

  Fotografere med programopptak Denne

 • Page 69 and 70:

  2 Velg blenderåpningen (F-tall) me

 • Page 71 and 72:

  Fotografere et motiv i bevegelse me

 • Page 73 and 74:

  Fotografere ved å justere eksponer

 • Page 75 and 76:

  Fotografere spor med langtidsekspon

 • Page 77 and 78:

  Ta opp film 1 Juster fokus. 2 Trykk

 • Page 79 and 80:

  Lydopptak Når du tar opp film, kan

 • Page 81 and 82:

  Bruke opptaksfunksjonen Velge fokus

 • Page 83 and 84:

  Måle nøyaktig avstand til motivet

 • Page 85 and 86:

  Velge fokusområdet (AF-område) Ve

 • Page 87 and 88:

  og når det lokale AF-området er i

 • Page 89 and 90:

  Digitalt vaterpass i dette kameraet

 • Page 91 and 92:

  Registrere ansikter Bruke ansiktreg

 • Page 93 and 94:

  • Ikke dekke til øynene med pann

 • Page 95 and 96:

  (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits)

 • Page 97 and 98:

  Fotografere med trådløs blits Med

 • Page 99 and 100:

  3 Trykk på AEL-knappen for å lås

 • Page 101 and 102:

  Eksponeringskompensasjonen endrer h

 • Page 103 and 104:

  Merknader • Hvis avstanden mellom

 • Page 105 and 106:

  Kompensere for lysstyrke og kontras

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke velge [Auto HDR] un

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Fargemetning) og (Skar

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Sk

 • Page 113 and 114:

  Merknad • Meldingen "Feil ved til

 • Page 115 and 116:

  Maksimalt antall kontinuerlige bild

 • Page 117 and 118:

  Merknader • Når modusvelgeren er

 • Page 119 and 120:

  Bruke visningsfunksjonen Vise bilde

 • Page 121 and 122:

  Velge dato til filmer som skal avsp

 • Page 123 and 124:

  Bytte til visning av bildeliste 1 T

 • Page 125 and 126:

  Kontrollere informasjonen for bilde

 • Page 127 and 128:

  Histogramskjerm A Ikon Indikasjon M

 • Page 129 and 130:

  Beskytte bilder (Beskytt) Du kan be

 • Page 131 and 132:

  5 Velg [Slett] med v, og trykk dere

 • Page 133 and 134:

  • Ikke kobl enhetens utgangskonta

 • Page 135 and 136:

  SECAM-system (1080 50i) Bulgaria, F

 • Page 137 and 138:

  Merknad • Når du velger et RAW-b

 • Page 139 and 140:

  Merknader • Dette elementet kan i

 • Page 141 and 142:

  Opprette en ny mappe Du kan opprett

 • Page 143 and 144:

  Merknader • Før du bruker et Eye

 • Page 145 and 146:

  Endre funksjonene til knappene Endr

 • Page 147 and 148:

  Merknad • Korrekt måling oppnås

 • Page 149 and 150:

  La LCD-skjermen være slått på me

 • Page 151 and 152:

  Tilbakestille kameraets standardinn

 • Page 153 and 154:

  Elementer Tilbakestilt til Lysbilde

 • Page 155 and 156:

  Anbefalt datamaskinmiljø (Macintos

 • Page 157 and 158:

  • Hvis "PMB" allerede er blitt in

 • Page 159 and 160:

  Merknad • "PMB" er ikke kompatibe

 • Page 161 and 162:

  Filnavn Mappe Type fil Filnavn Mapp

 • Page 163 and 164:

  Opprette en filmdisk Du kan opprett

 • Page 165 and 166:

  Merknader • Installer "PMB" førs

 • Page 167 and 168:

  Skrive ut bilder Angi DPOF Når du

 • Page 169 and 170:

  Annet Spesifikasjoner Kamera [Syste

 • Page 171 and 172:

  [Opptaksformat] Filformat JPEG (DCF

 • Page 173 and 174:

  Varemerker • er et varemerke for

 • Page 175 and 176:

  Strømmen slås plutselig av. • H

 • Page 177 and 178:

  Eye-Start AF virker ikke. • Still

 • Page 179 and 180:

  Slette/redigere bilder Kameraet kan

 • Page 181 and 182:

  • Hvis du skriver ut bilder med d

 • Page 183 and 184:

  Advarsler Hvis meldingen fortsatt v

 • Page 185 and 186:

  Kamerafeil Systemfeil. • Slå av

 • Page 187 and 188:

  Hvis du imidlertid bare bruker kame

 • Page 189 and 190:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er et h

 • Page 191 and 192:

  Indeks Indeks Tallstørrelser 3D...

 • Page 193 and 194:

  Live View .........................

 • Page 195:

  Lisensmerknader Programvaren "C Lib