PAMERAN RUPAS 2020

alizaadnan

Pameran Rentas Untuk Pandangan Aspirasi Guru

P A M E R A N

R U P A ’ S

20202020


SINOPSIS

UCAPAN PENGARAH

UCAPAN KETUA JABATAN

UCAPAN PENASIHAT

UCAPAN PENGARAH PAMERAN

1

2

HASIL

KARYA SISWA

GURU AMBILAN JUN

2016

HASIL KARYA PENSYARAH

IPGKIK

3

5

KENANGAN

4

HASIL

PISMP 2016

AUTOGRAF

KARYA TENAGA

PENGAJAR DAN PELAJAR

SEKOLAH MENENGAH SENI

KUALA LUMPUR


SINOPSIS RUPA’S

Kurikulum Pendidikan Seni Visual bertujuan melengkapkan siswa guru (SG) dengan pengetahuan dan

kemahiran asas dalam bidang Pendidikan Seni Visual dan melahirkan siswa guru yang berbudaya,

memperkembang keperibadian, memberi kesedaran serta kepekaan terhadap alam sekeliling dan nilai-nilai

kemanusiaan. PAMERAN RUPA’S 2020 adalah rentetan dari kejayaan daripada lawatan sambil belajar di

Banda Acheh pada semester 7 bertarikh 13-16 september 2019.

Pameran ini juga adalah untuk memenuhi tugasan kerja kursus Pengurusan Dalam Seni (PSVK3163) di mana

wajaran markah yang diperuntukkan ialah 20 peratus. Pameran ini merupakan satu medan untuk memupuk

minat siswa guru terhadap aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan seni. Secara tidak langsung aktiviti

sebegini dapat mempamerkan kemahiran insaniah seperti memupuk semangat kerja berpasukan, bertimbang

rasa dan keyakinan diri dalam kalangan siswa guru ketika menguruskan pameran.

Selain itu, SG juga dapat mengasah bakat dan minat, serta memperkayakan kemahiran dan pengetahuan

menerusi aktiviti penerokaan dan eksplorasi semasa kembara seni. Pengalaman ini akan dapat membantu SG

untuk meningkatkan kemahiran seni bagi menghasilkan karya untuk berpameran , di mana akan dilaksanakan

selepas program kembara visual ini.


Secangkir Kata

TN HJ WAN YUSOF BIN WAN NGAH

Pengarah Institut Pendidikan Guru

Kampus Ilmu Khas

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatoh dan Salam

Sejahtera.

Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada urus

setia program Pameran RUPA’S 2020 khusunya pelajar PISMP

Semester 8 (G8.8) Jabatan Pendidikan Seni Visual

berjaya menganjurkan program Pameran RUPA’S 2020.

kerana

Saya difahamkan bahawa program Pameran RUPA’S 2020 ini

adalah projek wajib yang perlu dilaksanakan pada semester 8.

Pendedahan seperti pengendalian pameran di peringkat ijazah

adalah merupakan pengalaman yang penting dalam

penglibatan sebagai bakal seorang guru di alam persekolahan

Guru pada masa kini adalah menjadi suatu keutamaan untuk mahir

dalam pelbagai cabang ilmu termasuklah ilmu pengetahuan dan

kemahiran dalam mengendalikan sesuatu program. Oleh itu, melalui

pelaksanaan program Pameran RUPA’S 2020, siswa guru dapat

mempelajari dan mengaplikasikan ilmu-ilmu kepimpinan, komunikasi

dan bertoleransi yang perlu ada terutamanya apa bila anda berada di

sekolah nanti.

Akhir kata, saya berharap agar semua siswa guru PISMP semester 8

dapat memanfaatkan segala pengalaman yang diperolehi dalam

penganjuran Pameran RUPA’S 2020 ini. Jadikan segala teguran dari

pensyarah sebagai penambahbaikan dalam merancang dan

melaksanakan sesuatu pameran terutamanya apabila ditempatkan di

sekolah nanti.

Semoga anda semua menjadi seorang guru Pendidikan Seni Visual

yang berpengetahuan dan mempunyai kemahiran yang tinggi demi

menarik minat murid-murid mencintai mata pelajaran Pendidikan

Seni Visual di sekolah rendah nanti.

SYABAS DAN TAHNIAH !


Setinta Bahasa

DR. AZIZAH BT SULEIMAN

Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual

Assalammualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan untuk

merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada

sidang ahli Jawatan kuasa kerana memberi peluang kepada saya

untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam katalog ini. Tahniah

dan syabas kepada pelajar-pelajar major Pendidikan Seni Visual

sem 8 yang berjaya menganjurkan Pameran RUPA’S 2020.

Perkembangan ini pastinya akan memartabatkan lagi kedudukan

IPGKIK sebagai salah satu IPG

kesenian .

yang mendukung penuh aktiviti

Pameran RUPA’S 2020 adalah rentetan kejayaan aktiviti Kembara

Visual Banda Aceh 2019. Moga pemeran ini akan menjadi satu

pembakar semangat terutamanya kepada siswa guru opsyen

Pendidikan Seni Visual yang lain untuk mempamerkan bakat dan

kemahiran-kemahiran seni yang ada dalam diri masing-masing.

Saya berkeyakinan penuh dan optimis bahawa aktiviti sebegini

dapat membawa mesej yang jelas kepada masyarakat khususnya

warga IPGKIK, betapa karya-karya seni juga memainkan peranan

yang penting dalam menyampaikan maklumat melalui paparan

visual yang bermakna.

Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan setingi-tinggi syabas dan

tahniah kepada semua pihak yang terlibat bekerjasama dan

komited dalam menganjurkan Pameran RUPA’S 2020 ini berjalan

dengan lancar.

“SELAMAT MAJU JAYA”


Sekapur Sireh

PUAN ZAINUN BINTI ABU BAKAR

Pensyarah Kursus

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Bersyukur ke hadrat

Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, saya berpeluang

untuk merakamkan sekalung penghargaan kepada

Jawatankuasa Induk dan ahli jawatankuasa pelaksana

Pameran RUPA’S 2020 yang bertungkus-lumus dalam

menjayakan pameran ini. Komitmen, dan kerjasama yang

diberikan oleh semua pihak amatlah dihargai.

Sebagai penyelaras Pameran RUPA’S 2020, saya yakin

dan percaya bahawa pelaksanaan pameran ini, perlu dijadikan

sebagai satu wadah untuk para siswa guru major PSV

semester 8 menterjermahkan bakat kepimpinan dan

kemahiran-kemahiran insaniah seperti kerja berpasukan,

bertolak ansur dan berkeyakinan yang ada dalam diri masingmasing.

Pameran RUPA’S 2020 ini bukan sahaja dilaksanakan

sebagai memenuhi syarat tugasan kerja kursus Pengurusan

dalam Seni (PSVK3163), malahan juga sebagai wadah

informasi untuk Jabatan Pendidikan Seni Visual

menggambarkan sebahagian peristiwa tsunami di Acheh

dalam bentuk karya yang dihasilkan oleh siswa guru rentetan

hasil lawatan daripada program Kembara Visual Banda-Acheh

2019.

Pihak kami juga telah turut berkolaborasi dengan Sekolah

Seni Malaysia, Kuala Lumpur dalam menjayakan pameran ini.

Segala kerjasama dan sokongan yang diberikan amat kami

hargai.

Akhir kalam, saya berharap agar segala usaha murni dan

kolaborasi ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan.

Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat.

Sekian, terima kasih.


Sekacip Pinang

Bismillahirrahmanirahim,

SITI NUR AISAH BINTI MAZELAN

Pengarah Pameran

Assalam-mu-alaikumwarahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, berkat usaha kita semua dan

keizinanNya jua dapat kita menyempurnakan tanggungjawab

yang diamanahkan demi pembangunan diri dan kemajuan

pendidikan.

Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepasa

pelajar major Pendidikan Seni Visual Ambilan Jun 2016 dari

Jabatan Pendidikan Seni Visual Institut Pendidikan Guru

Kampus Ilmu Khas yang berjaya mengadakan Pameran

RUPA’S tahun 2020.

Pameran RUPA’S ini adalah sebagai bukti kemampuan dan

kemahiran di atas segala ilmu dari pengalaman yang diperolehi

sepanjang kerier mereka sebagai pendidik yang bakal menjadi

warga pendidik negara. Pameran berkumpualn ini juga

merupakan kesinambungan aktiviti berpameran yang biasa

dilakukan oleh pelajar major pendidikan seni visual pada akhir

projek. Dalam masa yang sama, aktiviti berpameran adalah satu

aktiviti yang mampu memupuk masyarakat untuk berfikiran kreatif

dan kritis. Oleh itu saya berharap agar para pelajar terus berkarya

untuk memberi manfaat kepada masyarakat.

Kepada Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas

dan para pensyarah yang dihormati, saya ucapkan ribuan terima

kasih atas sokongan dan bantuan bagi menjayakan Pameran

RUPA’S tahun 2020 ini

Sekian,Pengarah Pameran

Siti Nur Aisah Binti Mazelan

S/U PAMERAN

Lynda lyana binti

abu hassan azhari

Penolong s/u

pameran

Nurul syafina binti

Amanullah

bendahari

Nor atirah

binti ariffin

Pengurus pentas

Kalaivarman

a/l subramaniam

katalog

Nurshafiqah binti

mohd Fariq ariffin

persembahan

Nur safiza binti

shafie


Persiapan tempat / labelling

Nurfarhani binti Mohamed

Nor athirah binti jaafar

Buku program/fotografi/logo

Shazliza binti nuzol azam

Mohamad safiq bin baharudin

Sijil / goodies

Aimi Aqilah binti jefri

Makanan/jamuan

Nurul izzati binti rosdi

Soleha binti mohd noor

dokumentasi

Nor Farhana binti mohd zaki


Siswa guru G8.8


Siti Nur Aisah Binti Mazelan

Hancur

Campuran

2 x 3

2020


Nurul Syafinah Binti Amanullah

Seruan

Campuran

2x3

2020

Lynda Lyana Binti Abu Hassan Azahari

Tanpa Nakhoda

Campuran

59.4 cm X 84.1 cm

2020


Kalaivarman A/L Subramaniam

DETIK

Campuran

2x3

2020

Nor Atirah Binti Arifin

Kesedihan

Campuran

2x3

2020


Nurshafiqah Binti Mohd Fariq Ariffin

Tuhan Sudah Uji Namun Ada Masih Ingkar

Campuran

3 x 2

2020

Nur Safiza Binti Shafie

Kuasa Ilahi

Campuran

59.4cm x 84.1cm

2020


Aimi Aqilah Binti Mohd Jefri

Melati Putih

Campuran

2 x 3

2020

Nor Athirah Binti Jaafar

Badai

Campuran

2 X 3

2020


Shazliza Binti Nuzol azam

Survivor Guilt

Campuran

84cm × 60cm

2020

Mohamad Safiq Bin Baharudin

Takdir

Campuran

2 x 3

2020


Nurfarhani Binti Noor Mohamed

Only Hope

Campuran

2×3

2020

Nor Farhana Binti Mohd Zaki

Bukti Kekuasaan

Campuran

2×3

2020


Nurul Izzati Binti Rosdi

Legenda

Campuran

2x3

2020

Soleha Binti Mohd Noor

Swallow!

Campuran

2x3

2020


Pensyarah ipgkik


Azizah binti Suleiman

Megah

Cat kaca atas perspek

42 x 59

2020

Sallehuddin Bin Zakaria

'Tanpa Tajuk’

Campuran

4×3

2020


Nor Azizah binti Atan

Tsunami Kasih

Catan Akrilik

3 X 2.5

2019

Zaharah binti Mohamad

Corona 2020

Campuran

2' x 3 ‘

2020


Zainun binti Abu Bakar

Serumpun 2

Batik Tulis

2'X 3’

2020

Faridah Anum binti Abdul Wahid

Tajuk : Shafiqolbu

Arkrilik

2020

3×2


Mohd Azlie bin Abdullah

TSUNAMI Aceh-teguh

Akrilik

2' X 3 ‘

2020

Azlina binti Hj. Abdul Rani

TRAGEDI MAC 20’

Catan (Mix Media)

2" X 1½“

2020


Shahril Bin Awang

Tergantung Sepi Keranamu Corona

Cat Minyak

150cm x 180 cm

April 2020

RM2020


Tenaga pengajar dan Pelajar sekolah seni kuala

lumpur


M. Amin Idham B. Khirul Akbar

In my mind

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020

Muhammad Adam Iman B.

Mohamed Kamal

Penantian

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020

Nuraini Bt. Mohd Yusni

Waterfall in my heart

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020


Nurul Alisya Bt. Mohd Zazali

Di kala senja

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020

Aimee Wadznah Bt. Md Noor

Secret garden

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020

Sarah Hanina Nadhrah Bt. Ahmad Patria

Once there was a deer

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020


Ria Hazarina Bt. Zainny Azuar

Thirsty deer

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm 2020

Muhammad Ikmal B. Mohd Razee

Love

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020

Danish Hakimie B. Hakimie Faizal

Sinar

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020


Danial Aiman B. Hasren

Alam awang-awangan

Color pencil on paper

29.7 x 42 cm

2020

Muhammad Amirul Iman B. Zamzam

Kenangan mengusik jiwa

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020

Sufi Sufea Bt. Md Fadhil

Beyond the blue sky

Watercolor on paper

27.7 x 37 cm

2020


Mohamad Hasriq Haiqal B. Mohd

Rashid

Sun Tzu

Digital reproduction

29.7 x 42 cm

2017

Haniesa Bt. Mohd Asri

Kundasang desa farm

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020

Rafidah Saharudin

memBAWANG

Mix media on canvas

13 x 18 inches

2020


Teh Nadira

Reminiscent study of 'dish of

peaches' by Paul Cezanne

Acrylic on canvas (Digital

reproduction on paper)

29.7 x 42 cm

2020

Hajar Yasmin Bt. Muhammad Rosli

Kecelaruan

Watercolor on paper

29.7 x 42 cm

2020

Muhammad Farhanshah

Hutan konkrit

Watercolor on paper printed

29.7 x 42 cm

2019


Rafidah Saharudin

Pijar

Mural on canvas

13 x 18 inches

2020

Zarith Ezanny B. Zairol

Forest stone

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020

Imran B. Lukman

Rimba

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020

Noor Farihah Alias

Save our mother earth

Mixed media on canvas

29.7 x 42 cm

2020


Nur Balqis Faqihah

Kenyalang, I’m in love

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020

Jasmine Sue Bt. Ahmad Johan

Peace and quiet Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020

Damia Idrynna Bt. Muhammad Rushdy

When the camelia blooms

Watercolor on paper

42 x 29.7 cm

2020


KENANGAN

PISMP 2016Kenangan Di Banda AchehP A M E R A N

R U P A ’ S

2020

More magazines by this user
Similar magazines