28.11.2022 Views

Hotelvak 01 2022

PLATFORM OVER HOTELMANAGEMENT, INRICHTING EN DESIGN

PLATFORM OVER HOTELMANAGEMENT, INRICHTING EN DESIGN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEC - JAN

NR 01 2022

JAARGANG 1

HOTELVAK.EU

PLATFORM OVER HOTELMANAGEMENT, INRICHTING EN DESIGN

PLATFORM OVER HOTELMANAGEMENT, INRICHTING EN DESIGN | 01 2022 WWW.HOTELVAK.EU

INFORMEREN INSPIREREN CONFRONTEREN


The business event

for luxury and

boutique hotels.

DO BUSINESS

With 200 innovative

hotel suppliers

EXPLORE

The Sensory

Garden

LEARN

At 25+ talks

and workshops

CONNECT IN

The Social

Business Space

www.independenthotelshow.nl


De mooiste manier om iemand welkom te heten

Maximaal Design – minimale

kranshoogte: Revo.PRIME

Met een minimale kranshoogte van slechts 75 mm maakt de GEZE Revo.PRIME geheel nieuwe design

opties mogelijk. Het slecht 60 mm smalle profielsysteem zorgt voor maximale transparantie

van uw entree, meer toegankelijkheid en een lager energieverbruik.

revoprime.geze.com/nl


VOORWOORD

INFORMEREN,

INSPIREREN EN

CONFRONTEREN

Voor u ligt de allereerste editie van Hotelvak. Wie en wat wij zijn? Wij

zijn een platform voor de hotelsector, zowel online als in de vorm van

dit tastbare vakblad, dat vanuit alle relevante perspectieven het vakgebied

belicht. Kritisch, informerend en beschouwend. En natuurlijk ook

verrassend.

Ons streven? Het creëren van kennisdeling op z’n best om iedereen die

werkzaam is in deze sector een stapje verder te brengen met nieuwe

inzichten.

Vanaf deze plek als eerste veel dank aan alle partners die het

vertrouwen in ons hebben uitgesproken en aan de eerste editie – deze

dus – hun medewerking verleenden.

Of het nu gaat om de vraag hoe we in de hotelsector gastbeleving op

het hoogste niveau kunnen brengen, hoe we om moeten (leren) gaan

met de soms schrijnende zoektocht naar gekwalificeerd en gemotiveerd

personeel óf om de vraag hoe de digitalisering zich in de komende

jaren verder zal ontwikkelen én wat dit precies voor de dagelijkse gang

van zaken betekent: u vindt het allemaal in Hotelvak.

Trouwens… wat is ‘beleving’ eigenlijk? En, wat verstaan we precies

onder ‘digitalisering’?

Wel… laten wij – als Team Hotelvak – daar dan ook maar eens meteen

wat duidelijkheid in (proberen te) scheppen opdat we de discussie aanwakkeren.

Immers, niets is zo statisch als de inhoud van een vakblad: u

kunt namelijk best anders tegen al die onderwerpen aankijken. En, als u

dat doet, vertel het ons. We schrijven er graag over.

Hotelvak wordt wat ons betreft dus vooral een interactieve gemeenschap

van iedereen die in de hotelsector werkt of daar zeer nauw

mee is verbonden. De rode draad daarbij is: informeren, inspireren en

confronteren. Hotelvak is de spiegel voor iedereen, die op zoek is naar

vooruitgang.

Ik wens u namens projectmanager Daniël Bundel en het gehele redactieteam

veel leesplezier én inspiratie met deze eerste editie.

Eigenlijk zou Hotelvak – wat mij betreft - voor de komende Kerstvakantie

of de dagen rondom Oud en Nieuw gewoon ‘verplichte’ leeskost

moeten zijn.

Tenminste, als u openstaat voor informatie, inspiratie en confrontatie.

We horen graag van u!

Deze kreten zijn in de loop der jaren nét iets te vaak een containerbegrip

geworden. Soms weten we niet meer wat de letterlijke betekenis is.

Jerry Helmers

HOTELVAK.EU

5


hotelvak.nl

Jaargang 1

Nummer 1 2022

Verschijnt 4 x per jaar

ISSN: 2949-9321

Uitgever

PLATFORM OVER HOTELMANAGEMENT, INRICHTING EN DESIGN

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

08 28

Eindredactie

Jerry Helmers

Redactieteam

Tamara Brouwers, Els Hekkenberg,

Jerry Helmers, Mirjam de Stigter,

Marie-Louise Verplak, Alon Winnen,

Projectmanager

Daniël Bundel

d.bundel@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Online aanleveren:

www.wetransfer.com

o.v.v. Hotelvak en uw naam

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

T.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Hotelvak

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor

verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van op zegging is ontvangen, wordt

het abonnement auto matisch met een jaar

verlengd.

Doelgroep

HotelVak wordt in Nederland verstuurd naar:

(onafhankelijke) hoteleigenaren, (sales, inkoop

en marketing) managers, hotelketens, eigenaars

van B&B ’s, ontwerpers, inrichters en designers,

federaties en brancheverenigingen, inkoopcombinaties

en toeleveranciers van de sector.

Vormgeving/Art Direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of

ver menig vuldigd zonder uitdruk kelijke toestemming van

de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel dit blad

op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan

voor de juistheid of volledig heid van de informatie.

Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid

voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op

deze informatie.

INHOUD

8 Uitdagingen en kansen voor de hotelbranche in 2023

12 'Onze missie is pas geslaagd als de gasten kunnen

ontsnappen aan de hectiek van alledag'

16 De Pen: Geef de hotelreceptionist(e) meer macht!

18 Locals ontmoeten en duurzaamheid staan centraal

20 Duurzame gevelpanelen in het hotelvastgoed

zijn ook esthetisch verantwoord

22 Veilige hotelautomatisering is een

must voor ieder hotel

24 ‘Cybercriminaliteit elimineert je hospitality’

28 Pionier viert jubileum en levert al

decennia innovaties voor de hotelsector

30 Sneller inchecken: klantgemak,

efficiency en een hogere omzet

32 Digitale toegangscontrole in hotel

is juist wél klantvriendelijk

36 EquipHotel 2022: ‘Weer een groot succes!’

38 Wat staat hotelbranche te wachten in 2023?

De 'Leaders' van het vak komen bijeen!

42 ‘Hét evenement waar de vijf zintuigen voor

de hotelbranche bij elkaar komen’

INTERIEUR

Met een spraakmakend interieur blijf je aan de top 44

De kracht van kunst versterkt het hotelinterieur 48

Wanddecoratie op maat en duurzaamheid hoog

in het vaandel 50

Een gordijn is vaak de eerste blikvanger in een

hotelkamer. Wat zijn de gevolgen daarvan? 52

‘Een gesprek over een lichtplan is een gesprek

over marketing’ 54

62


44 52

Waarom kiest een hotel voor ledverlichting? 56

Luxe trappen op maat bevestigen de identiteit

van het hotel 58

54

60 Een schone, frisse hotelkamer: dat wil toch

iedere gast? Maar hoe regel je dat?

62 Een verfrissende visie op hotelrestaurants

64 Vuile vaat in een handomdraai

brandschoon én streeploos droog

66 Open keukens in restaurants steeds

populairder. Maar hoe bouw je die?

68 ‘Investeer in eigen regie bij online

marketing van hotel!’

70 Reviews? Maak gebruik van die fantastische content!

72 Waarom laten hotels hun medewerkers de

verdiende euro's nog handmatig tellen?

74 Het belang van gezondheid en

welzijn voor de hotelbranche

76 Personeelstekort in je hotel? Het is de

hoogste tijd voor nieuwe inzichten!

81 Win ook in de hospitality de concurrentiestrijd

om de beste medewerkers!

84 Missie zonder grenzen, met voordelen

voor hotelwereld en maatschappij

89 Partners

76

Project: Entrance Experience

Independent Hotel Show

Design: Ingrid van der Veen

HOTELVAK.EU

7


Zakenreizen zijn in een ander daglicht komen te staan

Uitdagingen en

kansen voor de

hotelbranche in 2023

Nu de Covid-19 storm is gaan liggen, kunnen we de balans opmaken. Wat heeft de pandemie met de

hotelsector gedaan? Welke gevolgen had het, maar ook: welke kansen ontstonden? En, met welke

uitdagingen krijgt de branche de komende jaren te maken? We vragen het Managing Director Odete

Pimenta da Silva van de Nederlandse Associatie voor Travel Management (NATM).

Tekst Els Hekkenberg

Beeld Atelier Jo de Rammelaere, Goulmy Design, NATM en NC Fotografie

Om de uitdagingen van de komende jaren te kunnen begrijpen, is kennisdeling het credo. (Beeld: NC Fotografie)

8 HOTELVAK.EU


Het Benelux Corporate Travel Symposium. (Beeld: Aterlier Jo de Rammelaere)

'Er gaat niets boven de human touch in hospitality'

Als dochter van een Portugese vader en een

Nederlandse moeder werkt Pimenta da Silva

al meer dan 30 jaar in verschillende disciplines

binnen het vakgebied van corporate HR, project

– en travelmanagement. Sinds 2014 is ze

part-time managing director van de NATM, de

branchevereniging voor travel managers en zakenreisinkopers.

Odete Pimenta da Silva (Beeld: Goulmy Design)

De opkomst van multinationale ondernemingen

en de bijbehorende groei van internationaal

zakendoen, leidde begin jaren zeventig

tot een sterke stijging van het aantal zakelijke

reizen. In navolging van België, Groot-Brittannië

en Frankrijk is de NATM op 11 december

1972 opgericht om de belangen te behartigen

van het bedrijfsleven. Sinds de jaren ’90 zijn de

zakenreisdienstverleners, die de gehele waardeketen

vertegenwoordigen, ook toegetreden

tot de vereniging.

DE IMPACT VAN CORONA

“Corona toonde aan dat het zoeken van verbinding

met vakgenoten heel belangrijk is voor

onze leden”, vertelt Pimenta da Silva. Ook voor

de travel managers, stelde de pandemie het

begrip zakenreizen in een ander daglicht. Deze

situatie was zo uniek en daarmee nieuw voor

elke schakel in de zakenreissector, van klant

(travel manager/- inkoper) en leverancier, tot

de zakenreiziger.

“Bij de vereniging ontstond een grotere behoefte

om vaker met elkaar online te reflecteren

over de ontstane situatie en de gevolgen

voor de bedrijven en haar reizigers. Kennis delen

is altijd al belangrijk en één van de waarden

van onze vereniging. Maar ook verbinding

was in de tijd van de pandemie duidelijk van

onschatbare waarde”, blikt ze terug.

Dat had ook zijn weerslag op de vereniging. Zo

heeft de NATM in Maart 2020 gelijk online kennisdelingssessies

gelanceerd voor haar achterban.

Zo konden de vakgenoten elkaar makkelijk

treffen, kennis delen, maar ook de situaties

per onderdeel van de waardeketen bespreken.

“Persoonlijk vond ik de innovaties die boven water

kwamen in de covid-tijd inspirerend. Online

in- en uitchecken, dineren op de hotelkamer, via

tablets of je eigen mobiel je bestelling kunnen

plaatsen. Flexibiliteit in opschalen en weer afschalen

van de benodigde dienstverlening. Dat

was indrukwekkend”, vindt Pimenta da Silva.

POSITIEF NIEUWS:

HERSTEL GAANDE

Tijdens haar toespraak op het Hotel Leaders Network

Event, kon Pimenta da Silva positief nieuws

brengen na alle coronaperikelen en -invloeden.

HOTELVAK.EU

9


Gestaafd door de resultaten van de GBTA BTI

Outlook over 2022 – 2026, kon ze melden dat

de totale uitgaven in 2022 het herstel overtreffen.

“We zien echter wel dat economische

omstandigheden en verschuivende trends wereldwijd

het herstel vertragen. De verwachting

is dat de uitgaven medio 2026 het niveau van

2019 zullen overtreffen.”

De hotelindustrie merkte die piek in herstel als

eerste. Vergaderzalen worden doordat men

nog steeds gedeeltelijk vanuit huis werkt, ingezet

voor teammeetings, of gewoon om met elkaar

samen aan een project te werken.

Volgend jaar staat in het teken van de kracht

van een beleving. “Het blijft een uitdaging om

aan de ene kant de kosten in evenwicht te houden,

en tegelijkertijd juist te willen investeren

in nieuwe manieren om programma's te faciliteren

die de menselijke verbinding verdiepen.”

Zakenreizen zullen altijd blijven bestaan, stelt

de NATM. “Vraag en aanbod zijn van grote invloed

op de bezetting en de tarieven die gerekend

worden. Uiteindelijk bepaalt de noodzaak

van de reis of het bedrijfsleven die investering

zal willen maken.”

De branchevereniging ziet ook dat bij het merendeel

van de bedrijven het reisbeleid inmiddels

is aangepast. “Maar, we zien wel dat

gasten voor een reis naar het buitenland meerdere

afspraken gaan combineren, waardoor ze

efficiënter hun reis plannen en langer in een hotel

of longstay appartement willen verblijven.”

Er vinden minder eendaagse reizen plaats. En

gaat het over een bestemming binnen 700 kilometer?

Dan zie je dat steeds meer bedrijven

kiezen voor een duurzame manier van reizen.

UITDAGINGEN VOOR DE

HOTELSECTOR IN 2023

Over het algemeen zijn de vooruitzichten

voor de sector optimistisch, ziet Pimenta da

Silva. Vergaderingen en evenementen worden

weer georganiseerd. Toch zijn er nog

steeds enorme uitdagingen voor de sector.

Misschien wel de grootste uitdaging is om de

stijgende kosten in evenwicht te brengen met

Duurzaamheid is een thema dat intussen ook uitgebreid wordt besproken in de branche. (Beeld: NC Fotografie)

10 HOTELVAK.EU


'Over het algemeen zijn

de vooruitzichten voor

de sector optimistisch'

om te bedenken of de reis echt gemaakt moet

worden, of dat deze ook virtueel kan plaatsvinden.

Ook stellen ze meer vragen over duurzaamheid.

Het is nog afwachten: kiest de klant

voor de meest duurzame hotels of zijn er verschillende

gradaties van duurzaam verblijven

mogelijk voor de reiziger?”

Technologie kan een belangrijke rol spelen in

het tegemoetkomen aan de belangen van zakenreizigers

in de hotelsector. “De hotelsector

is een van de schakels binnen een zakenreis.

Hiervoor worden hotelprogramma’s bekeken,

samengesteld en afgestemd op de behoefte

van de reizigers. Voor bedrijven zoals de farmaceutische

industrie wordt bijvoorbeeld afgestemd

op wet- en regelgeving waar men

zich aan moet committeren.”

NATM 50 jaar (Beeld: NC Fotografie)

strategische creativiteit, en het verlenen van

maatwerk, wat past binnen een reis- en strategisch

meetings-managementbeleid van klanten.

Ook blijft het belangrijk om de behoefte

aan de menselijke verbinding te faciliteren.

“De vraag is niet langer of we elkaar moeten

ontmoeten, maar hoe.”

De continuïteit van juist die dienstverlening is

sectorbreed de grootste zorg. “Daarbij gaat

het om het tekort aan personeel, het vasthouden

van talenten en het gemis van ervaren

medewerkers die juist die extra personal

touch geven tijdens een zakenreis, vergadering

of een conferentie.”

ZO SPEEL JE HIER ALS

HOTELIER OP IN

Het is natuurlijk altijd belangrijk dat je je als

hotelier verdiept in de behoeften van je gasten.

“Besef dat reizen geen must meer is; de

reiziger wordt vanuit het reisbeleid getriggerd

Pimenta da Silva vervolgt: “Idealiter worden

deze hotelprogramma’s gekoppeld aan de

tools van de reisagent waar de corporate mee

werkt of de reizigers kunnen hun hotels zelf

in een tool boeken. Voor de travelmanager/

-inkoper is het belangrijk dat alle boekingen in

alle hotels wereldwijd samengevat worden in

een databestand, waarmee ze de afspraken en

het gebruik van het hotelprogramma kunnen

monitoren. Dat kunnen ze ook weer inzetten

tijdens de onderhandelingsbesprekingen met

de hotels voor het komende jaar. Dit blijft een

punt van verbetering voor de hotelsector.”

NIKS BOVEN DE

PERSOONLIJKE TOUCH

De intrede van digitalisering had zijn voordelen,

maar er gaat niks boven menselijke hospitality,

stelt Pimenta da Silva. “Als ik luister naar

mijn achterban en als ik praat met mijn collega’s,

blijven we het belangrijk vinden dat de

menselijke factor, die de hotelsector als geen

ander kan inzetten, onbetwistbaar is. Een robot,

ook de online chatbots, zijn maar beperkt

inzetbaar. In het begin is het leuk, maar zodra

een situatie afwijkt van de geprogrammeerde

mogelijkheden, gaat er niets boven de human

touch in hospitality.”

HOTELVAK.EU

11


De tijden van zomaar alles doen zijn voorbij

‘ONZE MISSIE IS PAS GESLAAGD ALS

DE GASTEN KUNNEN ONTSNAPPEN

AAN DE HECTIEK VAN ALLEDAG’

Nog even en dan gaat hotel Van der Valk Delft de exploitatiefase in. De opening vindt plaats in

februari, maar reserveren is nu al mogelijk. Na een ontwikkeltraject van vijf jaar en bijna twee jaar

bouwen is dit een groot moment voor Rob van der Valk. “Dit hotel is ons levenswerk. We willen

bovendien iets achterlaten waar we trots op zijn.”

Tekst Tamara Brouwers

Beeld Van der Valk

Rob en Magchelina van der Valk bouwen aan hun hotel én aan een verhaal.

Rob en Magchelina van der Valk zijn de vierde

generatie uit de familie. Het directiepaar was

eerder verantwoordelijk voor het hotel Plaswijck

Rotterdam en en hotel Assen. Rob vertelt

over de weg die het koppel heeft afgelegd en

de uitdagingen van het bouwproces.

“Bij het opstarten van een nieuw hotel, merk je wat

je voor lief neemt in een bestaand hotel. Gelukkig

staan we niet alleen. Naast de kennis die wij opgedaan

hebben, profiteren we van de kennis van

onze partners. Daarnaast zijn er onze collega Valkhotels.

De bereidheid om te helpen is heel groot.”

Rob zette zijn eerste stappen in de hotelwereld

bij zijn ouders in Plaswijck Rotterdam. “Van hen

heb ik geleerd wat gastvrijheid is. Zij lieten mij

zien dat je het altijd doet voor je gasten. Mijn

broer in Ridderkerk inspireerde me over hoe je

goed kunt organiseren.”

12 HOTELVAK.EU


Toen Rob net 24 was kreeg hij de kans om het

Van der Valk Hotel Assen te exploiteren. “Dat

was een grote uitdaging. In het hotel werkten

immers mensen die langer in het hotelwezen

werkten dan ik oud was! De stap die ik toen

nam, om dat te gaan doen, bleek uiteindelijk

essentieel voor onze ontwikkeling hier.”

Ruim zeven jaar geleden begon het ontwikkeltraject

van Van der Valk Hotel Delft. “Veel mensen

realiseren zich niet hoe lang een dergelijk

proces duurt. De tijd van nu brengt sowieso

veel onzekerheid met zich mee. Natuurlijk zijn

er veel vergunningstrajecten en je hebt te maken

met contract- en prijsvorming. De bouw

vraagt veel aandacht en focus. In de ontwikkelfase

komen echter ook veel aspecten als onzekerheid

en ongeduld aan de orde.”

Bepaalde techniek is uitpandig geplaatst.

'In de ontwikkelfase

komen aspecten

als onzekerheid en

ongeduld aan de orde'

EEN ‘NEED' OF EEN ‘WANT’

Door de stijgende prijzen moesten volgens

Rob keuzes gemaakt worden, die niet altijd

makkelijk waren. “De tijd van zomaar alles doen

is voorbij. We zijn kritisch geweest en daarom

keerden we terug naar de basis. Als de prijs per

vierkante meter stijgt, moet je gaan kijken of

iets een ‘need’ of een ‘want’ is. Zo neemt het

plaatsen van bepaalde technische apparatuur

aan de gevel soms flink wat ruimte in. Daar

moet je dus keuzes in maken. Ook kozen we

voor veel prefab werk. Hiermee win je tijd én er

zijn minder mensen op de bouwplaats nodig.”

Het hotel heeft geen zwembad gekregen.

“Volgens ons was dit meer een 'want’ dan een

‘need’. Het verdienmodel van een zwembad is

voor mij niet duidelijk. Dus, dat werd een ‘Nee’.

Bovendien verwachten wij op deze locatie

voornamelijk de zakelijke doelgroep. Die mensen

duiken echt niet allemaal het zwembad in.”

Het hotel krijgt 142 kamers.

Voor andere te maken keuzes heeft Rob geput

uit zijn eigen ervaring. “Zo heb ik voor het

ontwerp gekeken naar andere Valkhotels. De

spoelkeuken lijkt op die in Ridderkerk, de gewone

keuken op die in Breukelen.

Nog even en dan kan het hotel ingericht worden.

HOTELVAK.EU

13


'Onze missie is geslaagd als de gasten rust ervaren en ook echt het gevoel

hebben dat ze bij ons kunnen ontsnappen aan de hectiek van alledag'

Hierbij zijn we kritisch geweest op het formaat

van keuken: hoe groot moet zo’n ruimte nou écht

zijn? Dat is spannend, omdat eigenlijk pas bij de

exploitatie blijkt of we de juiste keuzes gemaakt

hebben. Bijvoorbeeld of er voldoende opbergruimte

is. De maten van deze binnenruimtes kunnen

immers dán niet meer aangepast worden.”

“Overigens… in het bestemmingsplan is nog

2.000 m² beschikbaar om uit te breiden. Afhankelijk

van wat de dan geldende behoefte is in

de markt, kunnen we die ruimte invullen.”

ZELFVERZEKERD KNOPEN

DOORHAKKEN

Tijdens de bouw heeft Rob steeds meer leren

varen op zijn eigen kompas. “Uiteraard waardeer

ik de adviezen die ik van iedereen ontvang,

maar uiteindelijk doe je vooral wat je eigen

kompas je zegt. Dat is voor mij persoonlijk

de grootste les geweest.”

Eén van de nieuwe badkamers.

Dit was volgens hem niet altijd makkelijk. “In

het bouwproces moet je rust en vertrouwen

uitstralen om onrust te voorkomen. Twijfelen

hoort erbij, maar kies dan wel je moment om

die twijfel te uiten bij de personen die je vertrouwt,

zodat je tijdens het bouwoverleg zelfverzekerd

knopen kunt doorhakken.”

Eigenwijs was Rob als het ging om de ronde gevel.

“In Assen leerde ik dat alles wat rond is, onhandig

is omdat het meerkosten oplevert. Toch

wilde ik juist dat dit hotel afgeronde hoeken

had. Dat verzacht de uitstraling van het pand. Ik

heb hier echt voor moeten knokken. Een radius

maken is vaak handwerk, dus we hebben gekeken

hoe dit kostenbewust kon. Het is een mooie

kleur staalplaatprofiel geworden, die echt in het

oog springt en meekleurt met het daglicht.”

Een ander bijzonder element is de luifel voor

de draaideur. “In de constructie waar hij op

rust, staan heel groot de letters ‘VDV’. Dat is er

gaandeweg het project ingeslopen. Ondanks

de grootte is het tegelijkertijd subtiel. Ik zie

het als een leuke gimmick die uniek is voor dit

hotel.”

Wat kan de gast verwachten van het Van der

Valk Hotel Delft? “Ons wens en doel is dat de

gast een product ervaart dat Valk-waardig is.

Onze missie is pas geslaagd als we een oase

in deze drukke randstadhoek kunnen zijn, waar

de gasten rust ervaren en ook echt het gevoel

hebben dat ze bij ons kunnen ontsnappen aan

de hectiek van alledag.”

Het interieur is door Magchelina van der Valk

hier op aangepast. “We hebben gekozen voor

een tijdloze, rustige inrichting die zich ook

leent voor verandering in de toekomst.”

Er is gekozen voor een tijdloze, rustige inrichting.

Het hotel bestaat uit 142 kamers, waaronder

luxe suites, een moderne fitness en faciliteiten

voor congressen en evenementen. Er is een

daktuin op de tweede etage en het à la carte

restaurant (waar streekproducten op de menukaart

staan) ligt aan het water. “De nieuwbouw

is ontwikkeld volgens de Gouden GreenKey

certificering en er wordt voldaan aan de Europese

Energie-Efficiënte Richtlijn (EED). Het gehele

gebouw is volledig elektrisch en gasloos

uitgevoerd", besluit Rob.

HOTELVAK.EU

15


DE PEN

‘De receptionist zit

in een technisch

keurlijf’

16 HOTELVAK.EU


DE PEN

Jerry Helmers

Eindredactie Hotelvak

Geef de hotelreceptionist(e)

meer macht

Kafka had het niet zo kunnen bedenken

Als er één medewerker is in de hospitality-keten die écht invloed heeft op het bieden van gastbeleving

en de creatie van klantenbinding, dan is het de receptionist(e) wel. Wat jammer toch dat velen onder u de

frontoffice structureel moedwillig beperken in het creëren van kansen!

Laatst verbleef ik in Rotterdam, bij hotel X. Het had nogal wat voeten in de aarde om daar iets naar m’n

zin geboekt te krijgen. Via de hotelwebsite boekte ik een kamer voor 185 euro per nacht. Exclusief ontbijt.

Het voordeel voor mij? Ik kon op de dag van aankomst nog annuleren. Ná boeking was het mij echter niet

duidelijk of ik een kamer zou krijgen van 21m² of 34m². In de e-mailbevestiging stond dat het hotel beide

groottes van kamers had.

Dus, ik bellen met het hotel. Een vriendelijke receptionist/telefonist zei me aan de telefoon: “Of u een

kamer krijgt van 21m² of 34m² is afhankelijk van de “beschikbaarheid die dag.”

Mijn reactie: “Maar, ik heb nét geboekt. Dan is die beschikbaarheid toch voor mij?”

De man stelde me teleur. “Nee, zo werkt het helaas niet.”

Ik annuleerde want het voelde niet goed om 185 euro per nacht te betalen voor een kamer van slechts

21m². Om uiteindelijk toch ergens te kunnen slagen (én slapen!), gokte ik op Booking.com. Bij exact hetzelfde

hotel, hotel X dus, boekte ik een kamer van 34m² (!) voor 145 euro per nacht. Dus… 40 euro goedkoper!

Bovendien was dit inclusief ontbijt! Wat een gemiste kans. Want inclusief de af te dragen provisie

aan Booking.com, schoot X zichzelf financieel flink in de eigen voet.

KEURSLIJF

Goed, ik kan hier flink fulmineren tegen de onbuigzame frontofficer, die een kamer van 34m² niet voor mij

kon bevestigen, maar het heeft geen zin. Want hij zit in een technisch keurslijf. Hij heeft de autorisatie niet

om iets te kunnen wijzigen om mijn klantbeleving gastvriendelijker te maken.

Het gedoe deed me denken aan een lange rij een paar weken eerder bij de receptie van hotel Y, in Almere.

Geen van de receptionistes kon rechtstreeks een kamer inboeken. Men verwees ter plekke de binnenkomende

gasten naar de app of website. Een bizar beeld: een stuk of zes man/vrouw die zo rond een uur of

half 6, al Smartphonend hun kamer boekten, staand bij de balie van dat hotel!

Kafka had het niet zo kunnen bedenken.

Leuk dus al die voortschrijdende technische ontwikkelingen in de hotellerie en fantastisch al die digitale

funnels die je als klant via Smartphone en Member-apps worden opgedrongen, maar van 100% hospitality

is geen sprake meer. Het is 100% hostility.

De oplossing is echter niet zo ingewikkeld: geef de hotelreceptionist(e) meer macht. Het resultaat? Meer

omzet - en zéker meer winst - door meer gastbeleving.

Ook zin om een keer scherp uit de hoek te komen en via uw toetsenbord de branche de broodnodige

inspiratie te brengen én impact te genereren? Graag! Be Our Guest! Deze rubriek – DE PEN – is

van de lezers.. Laat het ons weten als u wat te melden heeft. Dan is die gastcolumn van u! Vertel het

projectmanager Daniël Bundel. d.bundel@louwersmediagroep.nl.

HOTELVAK.EU

17


De hoge plafonds en luxe materialen zijn in een duurzaam jasje gestoken.

Opening Motto by Hilton in Rotterdam is een feit

Locals ontmoeten

en duurzaamheid

staan centraal

Gevestigd in de Oude Spaarbank in Rotterdam, opende Motto by Hilton op 11 november de deuren

voor gasten. Deze franchiseovereenkomst tussen Hilton en Borealis Hotel Group levert 108 kamers

op in de levendige buurt ‘De Meent’, vlakbij station Blaak. Motto by Hilton is dé plek waar locals en

hun parels te vinden zijn. Hotelvak sprak met Nicolette Korstanje, general manager in het hotel.

Tekst Mirjam de Stigter

Beeld Motto by Hilton Rotterdam Blaak

“Hilton opent met Motto een franchise. In samenwerking

met de Borealis Hotel Group,

zetten ze zo hun jarenlange ervaring in hotelopeningen

voort. Het is fijn om deze backup

te hebben", opent Korstanje het gesprek.

“Het hotel zit in een prachtig historisch pand.

Elementen hiervan zijn in de inrichting ver-

werkt. Daarnaast willen we een plek creëren

waar mensen elkaar ontmoeten. Bij binnenkomst

zie je als eerste de levendige benedenverdieping.

Yonique concept heeft voor de

hotelgasten een Grab & Go met coffee experience

neergezet, met een ontbijtconcept en

in de gemeenschappelijke ruimte een All Day

Dining. Deze gaat open onder de naam

MOST", vertelt Korstanje enthousiast.

“De favorieten van locals kom je ook tegen in

het menu. Zo kun je Rotterzwam bitterballen

bestellen. Van koffie tot een cocktail, de hele

dag kunnen gasten hier terecht.”

18 HOTELVAK.EU


De hoge plafonds en open badkamers geven de kamer ruimte en luxe.

Hotel Motto by Hilton is een ontmoetingsplaats

voor locals en hotelgasten.

Locals kunnen aan de grote tafel werken en elkaar

ontmoeten.

Met restaurant Pesca ervaren gasten een

belevenis, zoals met het vistheater.

EUROPEES DEBUUT

MOTTO BY HILTON

Met de opening van het hotel maakt Hilton een

Europees debuut. “Borealis en Hilton hebben

destijds het eerste Hampton hotel geopend in

Nederland en zetten dit met Motto by Hilton

voort in EMEA. We richten ons op de jongere

zakelijke markt, net als op gezinnen en vriendengroepen

die willen reizen. Als hotel vertellen

we gasten ook graag waar je de lokale

schatten vindt.”

OP MAAT GEMAAKTE

FIETSEN DOOR MENSEN

MET EEN BEPERKING

“Uniek aan het hotel is de mix tussen lokale

samenwerkingen, duurzame materialen en de

hoge kwaliteit. Zo komen er bijvoorbeeld toffe

fietsen, die door mensen met een beperking

op maat gemaakt worden. Motto by Hilton

vindt hergebruik van materialen belangrijk én

wil zich inzetten voor de community.”

“Ook in de kamers komt dit terug. Er zijn katoenen

waszakjes en de verpakkingen van de

zeep zijn van haver gemaakt.” Het gaat dan

om duurzame materialen met de kwaliteit

waar Hilton om bekend staat. Dat is wat de

designers meegenomen hebben in het ontwerpproces.

COMBINATIE VAN KAMERS

“De hoge plafonds in de kamers bieden veel

ruimte. Gasten kunnen meerdere kamers boeken,

die aan elkaar te linken zijn. Liever een

woonkamer erbij? Dan is de flexkamer ideaal.

In totaal kunnen er op deze wijze 14 kamers

op rij gecombineerd worden.”

“Hoewel de kamers een kleine voetprint hebben,

voelen ze ruim. De open badkamer versterkt

dit. Reizigers zijn op zoek naar kwaliteit.

Als je in de kamer bent, moet je dit ook ervaren.”

“Naast duurzaamheid is het hotel in een hip

jasje gestoken. Gasten kunnen via de QR-code

contact opnemen met de receptie. Ook het inchecken

gaat per telefoon. Daarnaast verwachten

we dat gasten juist erop uit willen, om de

lokale parels van Rotterdam te beleven. Dus

na een warme douche op de kamer, willen de

gasten kunnen genieten van een heerlijk vers

ontbijt bij MOST waarna ze op avontuur gaan

in de stad”, aldus Korstanje.

HOTELVAK.EU

19


Energiekosten in de hotellerie kunnen omlaag

Duurzame gevelpanelen in

het hotelvastgoed zijn ook

esthetisch verantwoord

Zonnegevel voor duurzaam verzamelgebouw Pharos in Hoofddorp. (Beeld: Laurens Kuipers Architectuurfotografie)

20 HOTELVAK.EU


Selectie kleuren en designs uit de Solarix Solar Design collecties.

​Zonne-energie is 'booming'. Zeker in een tijd waarin de energiecrisis ons

dagelijks bezighoudt. Maar hoe meer zonnepanelen in het straatbeeld

of in landschap verschijnen, hoe groter de weerstand mogelijkerwijze

wordt. Daarom wordt er met man en macht getracht andere

toepassingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat zonnepanelen

onopvallend in de samenleving geïntegreerd worden.

Tekst: Marie-Louise Verplak

Beeld: Solarix

Een vrij recente ontwikkeling op het gebied van

zonnepanelen zijn de verticale zonnepanelen. Door

de vele verduurzamingsopdrachten raakte Marloes

van Heteren, architect en CEO bij Solarix in Amsterdam,

steeds meer verbaasd over het gebrek

aan duurzame technieken en materialen. Dit was

de aanleiding om zelf te gaan investeren in mooie

duurzame zichtbare gevelpanelen om zo een bijdrage

te leveren aan de energietransitie in de gebouwde

omgeving. In 2016 bundelde ze de krachten

samen met kunstenaar en productontwerper

Reinier Bosch en richtte ze Solarix op.

Het bedrijf is ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie

en fascinatie om de wereld een stuk duurzamer

te maken en daarvoor hun expertise en design in te

zetten. “Wij ontwerpen en leveren gekleurde zonnepanelen

die volledig te integreren zijn in energieopwekkende

gevels", aldus Van Heteren.

SLIMME STEDEN

Met innovatieve zonnepanelen op gevels draagt ​

Solarix bij aan de ontwikkeling van slimme steden

waar gebouwen meer energie opwekken dan ze

verbruiken. “Met de toepassing van onze zonnepanelen

willen we de uitstoot van CO 2

reduceren en

volledig energieneutrale of zelfs energieleverende

gebouwen realiseren. Onze zonnepanelen zijn zowel

geschikt voor nieuwbouw- als renovatieprojecten

zowel in de woningbouw als in de commerciële

sector. Voor een optimale toepassing leveren we nu

nog aan projecten vanaf 100m². Op hogere gebouwen

is de toepassing van ons Solar Design Systeem

een geweldige manier om aan de vraag naar duurzame

energie te voldoen en een hoogwaardige gevelafwerking

te creëren", legt Van Heteren uit.

Een zeer in het oog springend project dat Solarix

onlangs engineerde, is Pharos. Het gaat hier

om een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw direct

naast station Hoofddorp CS. “Met zijn energieleverende,

slimme én mooie gevel van Solarix laat

Pharos zien dat dé gevel van de toekomst nu gerealiseerd

is", voegt Van Heteren trots toe.

Solarix heeft dit jaar de Start-Up Pitch prijs gewonnen

op het jaarlijkse Hotel Leaders Network Event

georganiseerd door ABN AMRO. Het bedrijf ziet

dan ook veel mogelijkheden in de hotelbranche.

Van Heteren: “De hotellerie wordt geconfronteerd

met steeds hogere energiekosten en regelgeving

voor verduurzaming. We kunnen hiervoor passende

oplossingen aanbieden. Bovendien bieden we

de mogelijkheid om aan de hand van een vrijblijvende

SolarCheck de hotelier informatie te verschaffen

over hoeveel een nieuwe gevel aan energie

zal opleveren. Op basis hiervan kan een plan

van aanpak voor realisatie gemaakt worden.”

ESTHETISCH

Het aantal zonnepanelen dat op een dak van een

gebouw past is volgens Van Heteren vaak onvoldoende

om genoeg duurzame energie voor het

hele pand te produceren. "Daardoor komt automatisch

de gevel in beeld als locatie voor energieopwekking.

Maar gezien het feit dat gevels

zichtbaarder zijn dan daken, is het dus ook erg

belangrijk dat het publiek zich er niet aan stoort.

Voor een hotel speelt uitstraling een prominente

rol. De buitenkant van een hotel is het eerste wat

gasten zien zodra ze arriveren. Het is dan ook van

belang dat het gebouw een verwelkomende, aangename

indruk geeft. Tegelijkertijd is het van cruciaal

belang dat de gevel voldoet aan alle functionele

eisen: het gaat dus om het installeren van

gevelpanelen die zonne-energie opwekken en

esthetisch inpasbaar zijn.”

HOTELVAK.EU

21


IT

Voorkom dat (hotel)data in verkeerde handen vallen

VEILIGE HOTELAUTOMATISERING

IS EEN MUST VOOR

IEDER HOTEL

In de hotelbranche is digitale veiligheid van het allergrootste belang. Geen enkele hotelier wil dat

de bedrijfsgegevens en/of de gegevens van gasten in verkeerde handen vallen. De gevolgen zijn dan

niet te overzien. Van Staalduinen Automatisering helpt al meer dan 25 jaar hoteliers in binnen- en

buitenland als het gaat om alle facetten van een praktische en veilige hotelautomatisering. We

reizen daarom af naar Assen, waar directeur Patrick Vaatstra ons bijpraat over digital security voor

de hotelbranche.

Tekst Simone van Drie

Beeld Van Staalduinen Automatisering

'Veiligheid voorop:

data- en netwerkbeveiliging

zijn geen luxe meer,

maar een vereiste'

Directeur Patrick Vaatstra.

GEEN LUXE, MAAR EEN VEREISTE

“Data- en netwerkbeveiliging is geen luxe”,

steekt Patrick direct van wal. “Het is een vereiste.

Een must. Wij werken met een team van 30

mensen, 24 uur per dag, 7 dagen per week aan

het opsporen van, reageren op en herstellen van

kritische cybersecurity incidenten en dreigingen

bij onze klanten. Advanced Security heet deze

service. Dit gebeurt met VSA Endpoint Detection

& Response (EDR) software. Hiermee wordt

alle apparatuur in het hotel (eindpunten) continue

gemonitord op cyberdreigingen en wordt

22 HOTELVAK.EU


IT

“Wij werken met een team van 30 mensen 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het opsporen van,

reageren op en herstellen van kritische cybersecurity incidenten en dreigingen bij onze klanten.”

Het hoofdkantoor in Assen.

er ook gericht gereageerd op bedreigingen en

aanvallen. Een standaard virusscanner is absoluut

onvoldoende als je wilt spreken over een

veilige digitale hotelautomatisering. Ik kan dat

niet vaak genoeg benadrukken.”

“Als hotelier ben je verantwoordelijk voor de

veiligheid van je eigen bedrijfsgegevens, maar

ook voor de veiligheid van de privégegevens

van de gasten. Daar kun je eenvoudigweg

geen risico’s mee nemen”, vindt Patrick.

VEILIGE HOTELAUTOMATISERING

– HOE WERKT DAT?

“Vergelijk de digitale beveiliging van hotelsystemen

eens met de beveiliging van een huis.

Als je een huis hebt dat heel goed beveiligd

is en een huis dat minimale inbraakpreventie

heeft aangebracht, welk huis zou dan eerder te

maken krijgen met inbraak?”

IT-beveiliging werkt feitelijk hetzelfde. “Heeft

jouw hotelautomatisering high end security

systemen, dan is de kans op cyberaanvallen,

hacks, virussen en andere ellende vele malen

kleiner dan wanneer er enkel een eenvoudige

virusscanner draait.”

“En dát is dus wat EDR-software in combinatie

met een goede firewall doet: ervoor zorgen

dat het ‘gespuis’ geen kansen krijgt om binnen

te dringen. Als hotelier kun je dan al je aandacht

richten op de optimale hotelbeleving

van je gasten. ”

MET EDR BEN JE

CYBERCRIMINELEN ALTIJD

ÉÉN STAP VOOR

Patrick: “Wij zorgen door onder andere EDRsoftware

en firewalls dat we cybercriminelen

Goede beveiliging is geen luxe meer, maar een vereiste.

altijd één stap voor zijn. Minimaal! Vaker nog

zijn we ze een aantal stappen voor, wat natuurlijk

nog beter is”, beaamt hij. “EDR-software

ziet het bijvoorbeeld als een laptop zich anders

gaat gedragen. Als er iets niet in orde is, ontvangen

we direct een melding.”

“Een firewall werkt weer anders; dat is een apparaat,

dat zorgt voor bescherming van het

netwerk tegen gevaar van buitenaf. Het is als

het ware de toegangspoort voor inkomend en

uitgaand verkeer. Zo ben je dag en nacht verzekerd

van een optimale bescherming.”

“Onze systemen houden veel bedreigingen tegen,

maar soms krijgen we ook meldingen dat

er iets niet in orde is. Dat hoeft niet per sé iets

ernstigs te zijn. Zo krijgen we in de vakantieperiode

bijvoorbeeld vaak meldingen als medewerkers

op andere plekken inloggen. We

controleren dan altijd even of de medewerker

ook daadwerkelijk op zijn vakantielocatie heeft

ingelogd, of dat er iets anders aan de hand is.

Als toch blijkt dat er iets niet klopt, dan plaatsen

we de laptop in quarantaine en wordt het verder

opgepakt door één van onze specialisten.”

BEWUSTZIJN IS DE

SLEUTEL TOT SUCCES

Naast de juiste technieken en software, zijn een

goede beleidsvorming, training en risicobewustzijn

belangrijke aspecten voor de veiligheid van

hoteldata. Het creëren van bewustzijn bij medewerkers

is volgens Patrick dan ook een belangrijke

stap voor hoteliers. “Kleine handelingen kunnen

al enorm veel verschil maken. Denk bijvoorbeeld

aan het vergrendelen van je laptop als je wegloopt,

of het gebruik van een wachtwoordpolicy.

Het zijn kleine aandachtspunten voor je medewerkers,

maar de invloed op de veiligheid is groot.”

HOTELVAK.EU

23


IT

Digitale veiligheid is een middel en geen doel

‘CYBERCRIMINALITEIT

ELIMINEERT JE HOSPITALITY’

Voor een goed gesprek over

ICT en cybercriminaliteit, ben

je altijd aan het goede adres

bij Dave Maasland, CEO van

ESET. En, naar eigen zeggen

z’n hele leven al ‘intrinsiek

gemotiveerd op ICT’. “Ik ben er

van overtuigd dat technologie

een groot onderdeel kan zijn

van de oplossingen waar we in

de samenleving naar op zoek

zijn. Maar, die technologie

moet dan wel op orde zijn. Dat

geldt ook voor ondernemers

in de hotelsector. Prima om

te streven naar efficiency en

innovatie. Maar doe het wel

veilig en bewust.”

Tekst Jerry Helmers Beeld ESTA

Dat goede gesprek met Dave gaven we vorm

door het stellen van 5 vragen.

1 WELK CIJFER GEEF JE VOOR

HET KENNISNIVEAU VAN

ICT BIJ ONDERNEMERS

IN DE HOTELSECTOR?

“Ik geef een 5. Een onvoldoende dus. Overigens

geldt dat cijfer ook voor ondernemers

buiten de hotelsector. Deze onvoldoende is dus

niet hotelbranche-gemotiveerd. Maar ik ga niet

belerend met het vingertje wijzen. Want, die ‘5’

ga ik hier wel nuanceren…”

“Kijk, ondernemers zijn bezig met ondernemen.

Toen kwam corona. Tegen wil en dank ontstond er

een digitale transformatie. Er moesten moeilijke

keuzes worden gemaakt. Echter, veiligheid bleek

Ergens niet over nadenken, betekent niet dat het er niet is. Cybercriminelen zijn altijd in de buurt. Ook bij

een onbewaakte laptop.

24 HOTELVAK.EU


IT

helemaal geen agendapunt. Het was in die periode

vooral een kwestie van overleven. Natuurlijk

zijn ondernemers niet gek: ze wisten en weten

wel dat er qua cybercriminaliteit ‘iets aan de

hand’ is. Maar er werd nog niet naar gehandeld.”

“Zo was het in die coronatijd een kwestie van

het snel introduceren van een nieuwe manier

van werken. Of dit nu ging om thuiswerksystemen

of – in de hotelsector – om het op een

andere wijze verwerken van boekingen… digitale

risico’s lagen gewoon niet op het netvlies.

Er werd niet over nagedacht. Maar, ergens niet

over nadenken betekent niet dat het er niet is.”

2 WAT ZIJN DE DRIE

GROOTSTE GEVAREN

VOOR ONDERNEMERS?

“Als eerste benoem ik de digitale hartstilstand.

Kortom, Ransomware! Als een bedrijf daardoor

wordt getroffen, dan werkt de gehele ICT niet

meer. Van boekingssystemen tot het aanmaken

van pasjes. Je kunt dan geen hospitality meer

leveren. Je kunt pas weer van start als je het

geëiste losgeld afrekent. Afgelopen september

was er een groot probleem van deze aard

bij NH Hotels. Dit heeft een ongekende impact

gehad op de klantbeleving.”

“Het tweede gevaar is het uitlekken van data.

Cybercriminelen deinzen er niet voor terug om

data gewoon openbaar te maken als je niet betaalt.

Dat is wat je als ondernemer niet wilt. Je

concurrentiepositie kan daarmee onder druk

komen te staan. Immers, je concurrenten kunnen

dan ook jouw data zien.

'Cybercriminelen

deinzen er niet voor

terug om data gewoon

openbaar te maken als

je niet betaalt'

Dave Maasland: “Ik pleit voor het aanstellen van ambassadeurs binnen een organisatie.”

HOTELVAK.EU

25


IT

'Doemdenken

heeft geen

zin. Juist

handelen wél'

Cybercriminelen hebben verstand van zaken. Ze zijn technisch goed onderlegd.

Je wilt toch niet dat andere hotels er achter komen

welke interessante deals jij hebt gesloten

met leveranciers? En dan hebben we het dus

nog niet eens gehad over imagoschade!”

“Tot slot stip ik hier de CEO-fraude aan. Criminelen

doen alsof ze de leverancier zijn. Het

is heel simpel: je krijgt dan een mailtje met de

mededeling dat ‘het rekeningnummer is gewijzigd’.

En dus ga jij vanaf dat moment facturen

naar de verkeerde rekening overmaken: een direct

verlies van geld.”

3 WE MOETEN DUS MET

Z’N ALLEN WERKEN AAN

MEER BEWUSTZIJN?

“Absoluut! Natuurlijk kun je de hele organisatie

trainen maar ik pleit eerder voor het aanstellen van

ambassadeurs binnen een organisatie. Je kunt namelijk

beter een paar mensen héél goed trainen

dan een gehele organisatie een beetje trainen.”

“De vraag is dan wie je benoemt als ambassadeur.

Wel, je hebt in je eigen bedrijf altijd

wel medewerkers die geïnteresseerd zijn of al

een zekere affiniteit hebben met computers

en data. Die zou je de voorlopers-rol moeten

gunnen. Die kunnen de eigen collega’s inspireren.

Dat werkt beter dan een van bovenaf

opgelegde training.”

“Een goed voorbeeld is dat zo’n DHV’er (Digitale

Hulpverlener) goede protocollen kan

opstellen. Of, een handelingsperspectief

kan schetsen. Wat doe je als je ontdekt dat

je computer is gehackt? Zet je je computer

uit Of, zet je alleen de WIFI uit? Maar ook: bij

wie meld je het als je een phishingmail ontvangt?”

4 WORDT CYBERCRIMINALITEIT

ERGER IN DE KOMENDE JAREN?

“Ja. Criminelen zijn ongelooflijk professioneel.

Ze weten dat ze miljarden kunnen verdienen

omdat de hele samenleving doordigitaliseert.

Ze weten ook dat die digitale

hygiëne niet overal op orde is. Dus, we moeten

ons leren verdedigen. Maar dat kan pas

als je je zaken op orde hebt. We hebben nog

een lange weg te gaan op dit vlak! Toch wil ik

hier toch iets positiefs zeggen: dankzij aankomende

wetgeving en de Nederlandse cybersecurity

strategie stel ik hier ook dat we wél

op de goede weg zijn. Doemdenken heeft

geen zin. Juist handelen wél.”

5 WAT IS DE ERGSTE CASUS

DIE JE RECENTELIJK

ZELF HEBT GEZIEN?

“Ik denk aan een cyberaanval op een familiebedrijf.

Dat bedrijf liep al niet zo goed, maar

ineens bleken cybercriminelen alle back-ups

te hebben versleuteld. Van de een op de andere

dag sloeg de wanhoop toe. Dat hele bedrijf

– van directie tot medewerkers – is door

een grote hel gegaan terwijl een eerste simpele

tip veel ellende had kunnen wegnemen:

zorg dat je back-ups altijd gescheiden zijn van

je online verbindingen. Wat ik bij dat bedrijf

zag, dat gun ik niemand. Maar ik vrees wel dat

dit soort hacks nog veel vaker zullen gebeuren.

Ook in de hotelsector.”

26 HOTELVAK.EU


Open de deur

naar nieuwe

mogelijkheden.

Strak ontwerp

Mobile access &

NFC digital wallet

Bestand

tegen zware

weersomstandigheden

Batterijloze

versie

beschikbaar

Geschikt voor

Vostio Cloud

software

VingCard Novel Electronisch slot

VingCard Novel, de toekomst op gebied van slot design en functionaliteit. Geschikt voor Vostio Cloud

Access Management en geproduceerd met duurzaamheid als uitgangspunt. VingCard Novel integreert

alle technologie in de deurklink, vertegenwoordigt de ultieme combinatie van geavanceerde veiligheid,

schaalbaarheid en een aantrekkelijk design.

assaabloyglobalsolutions.com/novel

Ervaar een veilige

en open wereld


40 jaar innoverende sloten voor de Nederlandse markt

PIONIER VIERT JUBILEUM EN

LEVERT AL DECENNIA INNOVATIES

VOOR DE HOTELSECTOR

Sinds 1982 is VingCard aanwezig op de Nederlandse markt. Jeroen Coesmans, Managing Director

van Assa Abloy Global Solutions Benelux vertelt het verhaal van een wereldmarktleider die blijft

pionieren en innoveren.

Tekst Tamara Brouwers

Beeld Assa Abloy Global Solutions Benelux

VingCard Novel.

Dat techniek en emotie samengaan blijkt wel

uit het verhaal van de Noorse slotenmaker Tor

Sørnes. Jeroen Coesmans: “In 1974 hoorde hij

dat zijn favoriete operazangeres lastig gevallen

was in haar hotelkamer. Dit inspireerde hem om

een beter sluitsysteem uit te vinden. Dit was het

eerste hercodeerbare deurslot met sleutelkaart,

VingCard, door National Geographic geroemd

als een van de zeven briljante uitvindingen die

het reizen voor eeuwig veranderd hebben.”

Tegelijkertijd bouwt Bjørn Lyng ‘s werelds

eerste elektronische kluis, Elsafe. Deze

producten kwamen in 1994 onder de ASSA

ABLOY vlag samen in één bedrijf, VingCard

Elsafe.

28 HOTELVAK.EU


Nederland was één van eerste importeurs van

VingCard Elsafe, dat we nu kennen als ASSA

ABLOY Global Solutions. “Door onze lange

geschiedenis hebben wij een brede klantenkring,

met veel beroemde hotels, zoals The

Grand, The Dylan, Okura, Krasnapolsky en

Grand Hotel Huis ter Duin. Vele lokale ketens

als Van der Valk, WestCord en Bastion

gebruiken sinds vele jaren onze producten.”

Er zijn hotels die de eerste VingCard sloten

met ponskaart van inmiddels meer dan 35

jaar oud nog dagelijks gebruiken, een teken

van kwaliteit, maar ASSA ABLOY blijft voorop

lopen met innovaties.

PIONIEREN DOOR DE JAREN HEEN

“In 2006 kwam het eerste Wireless Zigbee slot

op de markt, dat op afstand aangestuurd en

uitgelezen kan worden. Sinds 2012 is het mogelijk

om de elektronica en batterijen helemaal

in de deur te verwerken, door middel van de

VingCard Essence. In 2014 kwam hier VingCard

Allure bij, dat RFID-slottechnologie combineert

met elektronische informatiepanelen. Dat jaar

introduceerden wij ook Mobile Access, dat het

mogelijk maakt om een hotelkamer te openen

met een mobiele telefoon als sleutel.”

Deze ontwikkeling maakte een vlucht rond de

coronacrisis, zegt Coesmans. “Dit heeft te maken

met het hygiëne-aspect: gasten hoeven

niet in de rij te staan voor een keycard. Daarnaast

wordt de frontdesk ook ontlast. Inchecken

is op elk moment mogelijk, zonder dat de

receptie bemand hoeft te zijn. Met de sleutel

Het originele VingCard slot.

op een telefoon kan de gast eventueel ook andere

zaken bedienen of openen, zoals de deur

van het hotel of de lift. Mondiale hotelketens

als Marriot en Hilton startten hier als eerste

mee, maar ook steeds meer Nederlandse ketens

en boutique hotels maken gebruik van

digital keys. In 2021 lanceerde wij digitale Wallet

keys. Voor wie toch een keycard wil maken,

hebben wij steeds duurzamere oplossingen,

zoals varianten van gerecycled plastic, bamboe

of geperst papier.”

Ook de cloud based software Vostio, die ASSA

ABLOY sinds 2018 aanbiedt, wordt sinds de pandemie

steeds meer gebruikt. “Deze software

maakt het mogelijk om hotels op afstand te

monitoren. Een server op locatie is niet meer

nodig en het is mogelijk om meerdere hotels

tegelijk op afstand in de gaten te houden. Extra

gunstig in tijden van personeelstekort. Op

afstand kunnen bijvoorbeeld staf- of gastenkaarten

worden aangemaakt.”

VEILIG CONTACTLOOS

EN DUURZAAM

Bij het gebruik van contactloze digitale sleutels

speelt de veiligheid natuurlijk een grote rol.

“Hier zitten haken en ogen aan. Dankzij veertig

jaar ervaring weten wij hoe we dit proces veilig

in kunnen richten. Daarom werken de bekende

ketens met ons. We bieden een encrypted

sleutel, die geïntegreerd wordt in de app van

het hotel. Het gebruiken van gewone keycards

blijft mogelijk. De keuze is aan de gast.”

SINDS 2018 BIEDT ASSA

ABLOY OOK OP CLOUD

GEBASEERDE SOFTWARE.

De meest recente innovatie is VingCard Novel.

“Hierbij wordt alle techniek in de deurgreep weggewerkt.

Er is geen lezer meer zichtbaar, alles zit

in de deurklink. Deze oplossing installeren we nu

op de eerste locaties. We willen niet alleen verbeteren,

maar echt innoveren. Ook hier is duurzaamheid

belangrijk voor ons. Er is een Novel

variant die optioneel draadloos opgeladen kan

worden, zodat batterijen overbodig worden.”

'Inchecken is op elk moment mogelijk,

zonder dat de receptie bemand hoeft te zijn'

Je mobiele telefoon als sleutel met Mobile Access.

Sinds 2012 kunnen hotelkamers met Mobile

Access met een telefoon geopend worden.

Hotelkluis Safe Sentinel, een van de verschillende

kluizen van ASSA ABLOY.

HOTELVAK.EU

29


Online verificatiediensten in hotelsector

Sneller inchecken:

klantgemak, efficiency

en een hogere omzet

Het is een uitdaging voor elke hoteluitbater. Hoe zorg je dat de schaarste op de arbeidsmarkt

de kwaliteit van de eigen dienstverlening niet onder druk zet? Bijvoorbeeld door een tekort

aan receptionisten. Volgens Reinier Smulders van Rabobank biedt de digitalisering van het

incheckproces voor hotels enorme kansen.

Tekst Jerry Helmers

Beeld Rabobank / Stockfotografie

Het persoonlijk contact met de gast hoeft door de digitalisering helemaal niet verloren te gaan.

Integendeel: je kunt aan de receptie nog steeds een gesprekje voeren!

Online verificatiediensten zijn aan de orde van

de dag. En dat is logisch: bedrijven hebben

daar behoefte aan. “Zeker de hotellerie. Die

wil immers weten wie er in huis is”, zegt Reinier

Smulders, bij Rabobank verantwoordelijk voor

de Business Development Identity Services.

“Los van wettelijke identificatieverplichtingen,

is er ook een zoektocht naar gemak. Of beter

gezegd: naar snelheid. Want als het inchecken

efficiënter verloopt, leidt dat tot minder wachttijd

bij andere gasten en een hogere omzet.

De ingecheckte gast kan immers eerder naar

30 HOTELVAK.EU


de bar om een drankje te bestellen, of direct

aanschuiven in het restaurant. Kortom, de conversieratio

wordt groter. Deze efficiency – met

behulp van de techniek van Rabo Identity Services

– betekent uiteindelijk een hogere omzet.”

SLIMMER ONBOARDEN

De techniek heeft zich al bewezen: een groot

hotelconcern in Nederland werkt voor de eigen

‘Exclusive Members’ al succesvol met

Rabo Identity Services. “Zij zien dit als een onderdeel

van het optimaliseren van de customer

journey”, zegt Reinier. “Bovendien zorgt

het hotel zo dat de gegevens van de klant upto-date

zijn. Bij het inchecken hoeft niet alles

meer te worden gecontroleerd. Dat doet het

systeem. Ik zie het dan ook als een one-stopsolution.

Het onboarden van klanten gaat

slimmer.”

HOOG OP DE AGENDA

Reinier verwacht dat dit type identiteitsdiensten

de komende jaren een hoge vlucht

neemt. “Elke hotelketen of hotelmanager die

staat voor digitalisering, zal hier interesse in

hebben. We horen het van de innovatie- of

compliance-managers bij hotels, maar ook

van de facility managers of hoofd financiële

zaken in andere sectoren. Het bereiken van

meer efficiency staat bij iedereen hoog op de

agenda. Alleen heeft niet iedere organisatie

de technische mogelijkheden en de financiële

middelen om zelf een onboarding-systeem

te ontwikkelen.”

Snel en eenvoudig inchecken via de app.

'Deze tool zorgt voor een snellere organisatie

van routineprocessen, waardoor er tijd vrijkomt

voor dat persoonlijke contact'

PERSOONLIJK CONTACT

Rabo Identity Services zorgt er overigens niet

voor dat het persoonlijk contact met de klant

verloren gaat, benadrukt Reinier. “Integendeel.

Het zorgt voor een snellere organisatie

van routineprocessen, waardoor er juist tijd

vrijkomt voor dat persoonlijke contact. Daarnaast

zijn er binnen deze services verschillende

levels: uiteindelijk bepalen de hotels zelf op

welk niveau ze het onboarden van gasten willen

inrichten.”

PRIVACY GEWAARBORGD

Rabo Identity Services (RIS) is een samenwerking

tussen Europees technologiebedrijf Signicat

en Rabobank. “Samen zorgen we voor

een veilige digitale identificatie en heel veel

klantgemak”, besluit Reinier. “En laten we

daarbij niet vergeten dat natuurlijk alle privacy

wordt gewaarborgd. Gegevens worden vertrouwelijk

behandeld. De gast hoeft zich daar

geen enkele zorgen over te maken. Bovendien

werkt RIS via het eigen bankrekeningnummer.”

Verder onderzoeken we natuurlijk de mogelijkheden

om in de toekomst te kunnen integreren

met de PMS systemen van de hotels. De gebruiker

zal dan nog meer gemak gaan ervaren

bij het boeken van een kamer."

HOTELVAK.EU

31


Met de Your Mobile Key is deze hotelkamer in Roermond eenvoudig toegankelijk. (Beeld: Joseph Briaire)

Toegankelijkheid zonder een app te hoeven downloaden

Digitale toegangscontrole in hotel

is juist wél klantvriendelijk

Hotek Hospitality Group ontwikkelt en levert keycard systemen, hotelaccessoires, en

beveiligingsoplossingen voor de hospitality branche. Onder leiding van CEO Dolf Mulder groeide

het innovatieve bedrijf sinds 1999 uit tot een onderneming met 35 medewerkers, dat in binnenen

buitenland actief is. Met Your Mobile Key heeft het bedrijf een innovatieve oplossing voor

contactvrije toegangstechniek in handen.

Tekst Tamara Brouwers

Beeld Hotek Hospitality Group

Hotek Hospitality Group steunt op drie verschillende

pijlers. Hotek staat voor keycard systemen,

Onder de merknaam Be Dutch levert

het bedrijf hoogwaardige hotelproducten voor

hotel- en badkamer, receptie en de openbare

ruimte. De laatste toevoeging is Your Mobile

Key, een innovatie en unieke oplossing om

zonder een app deuren te kunnen openen met

de telefoon van de gast. Op het gebied van

toegangscontrole is Hotek Hospitality Group

marktleider in Nederland.

“Bij het begin van de eerste coronagolf was Your

Mobile Key net klaar”, zegt Dolf Mulder. “Eerst

leken we te maken te krijgen met annuleringen,

maar na een paar weken stroomden de opdrachten

ineens binnen. Het product was precies wat

hotels nodig hadden: contactloos inchecken,

geen keycard en niet langs de receptie.” Met

een vooruitziende blik besloot Hotek Hospitality

Group in uitdagende tijden niet minder te gaan

bestellen bij de leveranciers en fabrieken waar

het bedrijf mee samenwerkt. Hier worden nu de

vruchten van geplukt. “We hebben nu nog veel

op voorraad, zonder prijsverhogingen. Wat veel

andere bedrijven in de branche niet op voorraad

hebben, kunnen wij binnen 24 uur leveren.”

32 HOTELVAK.EU


Ook het openen van andere deuren is mogelijk met Your Mobile Key. (Beeld: Joseph Briaire)

TELEFONISCHE SLEUTEL

ZONDER APP

Mulder legt uit hoe Your Mobile Key tot stand

kwam. “Acht jaar geleden leverden we al sloten

die geschikt waren om te openen via telefoon

of via een app met Bluetooth. Hotels wisten

echter niet goed hoe zij hier mee om moesten

gaan en er waren geen apps die een deur konden

openen. Daarnaast vonden wij Bluetooth

geen veilig product om deuren te bedienen.

Wij zijn toen op zoek gegaan naar een oplossing.

Het downloaden van een aparte app is

te veel gedoe voor iemand die ergens één of

twee nachten verblijft. Wat blijft echter altijd in

de toekomst? Juist ja, het internet.”

En dús ontwikkelde Hotek een cloudtoepassing,

waarbij in elk hotel een slot met universele

chip wordt ingebouwd, die via een gateway

verbonden is met het internet. Via het

cloud programma worden de mobiele sleutels

naar de gasten gestuurd. “Hiervoor hoeven

de hotel gasten niets te downloaden, en

het is een erg veilige encrypted (AES 256) oplossing

die via private hosting cloud platforms

werkt. We leveren een 100% Nederlands product,

waar ongeveer 20 developers doorlopend

mee bezig zijn.”

Covid heeft er volgens Mulder voor gezorgd

dat een telefoon als medium steeds meer

geaccepteerd is. “Vrijwel iedereen gebruikt

Whatsapp. Het gebruik van onze Your Mobile

Key is net zo makkelijk. We merken dat dit erg

aantrekkelijk is voor familiehotels, maar ook

voor jonge ondernemers die een hotel beginnen

met zo weinig mogelijk personeel. Zij kunnen

zelf instellen hoe Your Mobile Key gebruikt

kan worden en door wie.”

Aan de Progressive webapp (PWA) is ook allerhande

hotel informatie toe te voegen zoals

contactgegevens, hoe bij het hotel te komen,

happy hours en uiteraard de mogelijkheid om

deuren te openen.

Your Mobile Key is aantrekkelijk voor familiehotels, maar ook voor jonge ondernemers met weinig

personeel. (Beeld: Joseph Briaire)

“De meeste gebruikte tool is onze smiley module

waarbij een gast gelijk feedback kan geven

aan de receptie. Alles is makkelijk aan te

passen via het CMS. De webpagina blijft bestaan,

zodat gasten na het uitchecken opnieuw

bij het hotel kunnen reserveren. Wij zien dat het

slot niet meer het belangrijkst is, het gaat om

de oplossing voor het hotel.”

HOTELVAK.EU

33


‘Good art is not

what it looks

like, but what it

does to us.’

Roy Adzak (1927-1987)

Kunst raakt. Het kan je intens beroeren, vaak al in

een split second. Ontmoet jezelf in een kunstwerk

dat deelneemt in jouw interieur. Of het nu fotokunst,

geschilderde abstracte kunst of een kunstobject is.

Aan de architect of designer de taak om een wens te vangen

in de juiste esthetiek. Umo Art & Design is een veelgevraagd

partner binnen interieurprojecten voor hotels, restaurants en

retail. Vaak in samenwerking met dealers van bekende merken

zoals Edra, Cassina, Flexform en Minotti. Ook kunnen we je

voorzien van kunstadvies. Wil je meer weten? Neem contact

met ons op.

info@umoartgallery.com | +31 (0)88 - 02 33 370

Of volg ons op social media.


EVENT EQUIPHOTEL

Bruisende 'Meet and Greet' in Parijs

EQUIPHOTEL 2022:

‘WEER EEN GROOT SUCCES!’

Van 6 t/m 10 november 2022 was het weer zover: de internationale horecavakbeurs EquipHotel

in Parijs. Hotel- en restaurantprofessionals keken hun ogen uit. Met terugkerende thema’s als

gastvrijheid, het hotel als woonplek en duurzame innovaties was er weer genoeg te beleven. Het is

dan ook geen verrassing dat deze editie zo’n groot succes was.

Tekst Alon Winnen

Beeld EquipHotel

De beurs is het moment om (nieuwe) klanten en partners te ontmoeten.

Door de pandemie kon de beurs vier jaar niet

doorgaan. Dit jaar werd er dus extra groots uitgepakt.

Exposanten en professionals uit de gehele

horecabranche kregen de gelegenheid om zaken

te doen, innovaties en ideeën te ontdekken en samenwerkingen

tot stand te brengen. Dit uitte zich

in een divers aanbod, met maar liefst 1.200 exposanten,

en een zeer betrokken bezoekerspubliek.

ONTMOETINGSPLAATS

“Het doel van EquipHotel is om een ontmoetingsplaats

voor B2B te zijn”, vertelt beursmanager

Béatrice Gravier. Dat doen ze op de

36 HOTELVAK.EU


EVENT EQUIPHOTEL

'Dit is de perfecte ontmoetingsplaats voor iedereen uit de horeca'

beurs in vier belangrijke vakgebieden: foodservice,

design, welzijn en technologie & dienstverlening.

Cristophe Hay, tweesterrenchef van

restaurant Fleur de Loire (Blois) en ambassadeur

van de beurs, vertelt enthousiast: “Het

was mooi om het enthousiasme van de hoteliers

en restauranthouders te zien. De beurs

zorgt voor ontmoetingen tussen alle spelers in

de hotel- en restaurantbranche.”

Die diversiteit aan bezoekers was zeker te zien.

Zo stonden Meilleurs Ouvriers de Franse (‘beste

Franse ambachtslieden’), sterrenchefs, sommeliers

en directeuren van toonaangevende hotels

oog in oog met opkomende talenten, leerlingen

of studenten van hotelscholen. Een mooi voorbeeld

komt van Vianney Lecocq, docent koken

aan de Parijse school: “Ten minste 70 jongeren

van de Ferrandi Paris Hospitality School verwelkomden,

kookten of serveerden in de Chefs’

Lounge en op het VIP Square. Zo stond er elke

dag een andere chef-kok aan het fornuis.”

Het bleek een echte beleving voor de bezoekers,

maar ook was het een mooie ervaring voor

de jongeren. “Ze werden iedere dag geconfronteerd

met verschillende situaties. Zo hebben ze

geleerd zichzelf aan te passen, om te gaan met

onverwachte situaties en reactief te zijn.”

Ook de exposanten vonden de beurs een goede

manier om (nieuwe) klanten en partners te

ontmoeten. Cathy Dufour, algemeen afgevaardigde

van French Furniture legt uit: “Ik ben blij

met de gesprekken die ik gevoerd heb tijdens

de beurs. We leven in een digitaal tijdperk,

maar dit soort evenementen blijven een fijne

manier om klanten en partners te ontmoeten.”

Daar is Élie Gamblin, Managing Director van

Nation Literie, het mee eens: “De bezoekers

waren allemaal echte premium professionals.

Aan onze stand heb ik veel verhalen gehoord

over concrete projecten om een hotel te renoveren

of te kopen.”

EEN BREED AANBOD

VOOR BEZOEKERS

Bezoekers keken hun ogen uit op de beurs. Vijf

dagen lang kregen ze de gelegenheid om een

groot aantal exposanten te ontmoeten en kennis

te maken met de vele innovaties die standhouders

meebrengen naar de beurs. De beurs

is hiermee een heus platform voor trends en innovaties

in de gastvrijheidsindustrie. Denk aan

pop-uphotels en restaurants, showrooms, studio’s,

conferenties, masterclasses en wedstrijden.

Bezoekers waren dan ook erg enthousiast over

de beurs. Een van die bezoekers is de Zweedse

Tarek Hegazy, hoofd van Living Design: “De

beurs is een geweldig netwerkpunt! Ik ben onder

de indruk van de duurzame en milieuvriendelijke

oplossingen.”

Ook Mauro Santinato, Managing Director van

Teamwork Hospitality is enthousiast: “Ik was

erg verrast door het brede aanbod. Van servies

tot technologische innovaties en wellness.

Maar ook de concrete oplossingen voor de dagelijkse

problemen van hoteliers en restauranthouders

komen veelzijdig aan bod!”

TOT OVER TWEE JAAR!

Om een lang verhaal kort te maken: Equip-

Hotel 2022 was een groot succes. Alle reden

dus, om in 2024 terug te keren met een nieuwe

editie. Deze vindt plaats van 3 tot 7 november

2024. Dominique Restino, voorzitter van de Kamer

van Koophandel van de regio Paris Ile de

France, ziet de volgende editie als ‘een kans

om te grijpen’ voor de horecabranche.

Veel bezoekers kwamen de sfeer op de beurs proeven. (Beeld: EquipHotel)

HOTELVAK.EU

37


EVENT HOTEL LEADERS NETWORK

De opening van het event in september 2022.

Wat staat hotelbranche te wachten in de komende jaren?

In februari 2023 komt het antwoord

tijdens zevende editie Hotel

Leaders Network in Amsterdam

De Beurs van Berlage – aan het Damrak in Amsterdam – zal op 17 februari 2023 gegarandeerd

volop bruisen als de top van het Nederlandse hotelmanagement bijeenkomt. Kennisoverdracht,

inzicht en inspiratie, goede gesprekken, genieten van de plezierelementen zowel op als naast het

podium en nu ook de mogelijkheid om te kijken naar de HLN Start-Up Pitches… het zijn allemaal de

prikkelende ingrediënten van het event, dat zijn eerste editie al in 2013 beleefde en in de loop der

jaren een zekere plek verwierf in de agenda van de gehele doelgroep.

Tekst Jerry Helmers

Beeld Hotel Professionals

Aan het woord zijn de zichtbaar bevlogen organisatoren

Melle Pegman en Jacob de Graaff.

“We constateren al jaren een grote behoefte

bij de leaders in de Nederlandse hotellerie om

te ontmoeten en van elkaar te leren. Want, als

je met elkaar in gesprek bent, dan kom je bin-

nen je eigen vakgebied ook weer vooruit! Zeker

nu we een periode van twee jaar hebben

gehad waarin de wereld op z’n kop stond door

de coronapandemie. Vooruitkijken naar de komende

jaren in het hotelvak doe je echter niet

alleen. Dat doe je samen.”

EVENT 2022

Eerst even een korte terugblik op Hotel Leaders

Network 2022 dat afgelopen 2 september plaatsvond.

Eigenlijk had de zesde editie al in februari

georganiseerd moeten worden, maar Nederland

stond toen nog vast in een strenge lockdown.

38 HOTELVAK.EU


EVENT HOTEL LEADERS NETWORK

Een zeer goed gevulde Beurs van Berlage.

“Gelukkig was de inhaalslag, meteen na de

zomervakantie, een succesvolle”, zegt Melle.

“General Managers, Hotelmanagers, hoteleigenaren,

CEO’s, COO’s, regiodirecteuren… ze

waren er allemaal. Enerzijds om te netwerken

en zelf ook eens goede gastvrijheid te mogen

beleven, maar anderzijds ook om geïnspireerd

te raken. Bijvoorbeeld door ‘De Hotelrede’ die

traditioneel aan het slot van het event wordt uitgesproken.

In het verleden hadden we al sprekers

als Jort Kelder en Jan-Jaap van de Wal, nu

in september gaf cabaretier Martijn de Koning

zijn ongezouten visie op de hotelbranche.”

'Met ‘De Hotelrede’ willen we de branche

aan het denken zetten'

“Dat was op momenten wat confronterend”,

erkent Jacob. “Maar eigenlijk is dat precies de

bedoeling. We willen op een kritische manier

het vakgebied een spiegel voorhouden. De

cabaretier krijgt de opdracht om met zijn buitenstaandersblik

een beetje de draak te steken

met de hotellerie maar tegelijkertijd zorgt hij

ook voor een hart onder de riem. Met ‘De Hotelrede’

willen we de branche aan het denken

zetten. Het mag dan ook best wat schuren. We

willen al onze gasten hoe dan ook iets inhoudelijks

meegeven voordat het Walking Network

Dinner begint.”

ARBEIDSMARKT EN TECHNOLOGIE

Wie ‘De Hotelrede’ zal uitspreken in februari

2023 is – bij het ter perse gaan van

Melle Pegman en Jacob de Graaff.

HOTELVAK.EU

39


EVENT HOTEL LEADERS NETWORK

deze Hotelvak – nog niet bekend maar Melle

en Jacob verwachten wel dat thema’s als de arbeidsmarkt

en technologische ontwikkelingen

in het vakgebied de revue passeren. “Ook andere

sprekers tijdens HLN zullen die thema’s raken.

En dat is niet onlogisch. Immers, waar haal

je goed personeel vandaan? En, hoe behoud je

je mensen? Maar als je die medewerkers niet

kunt vinden, zijn er dan technologische ontwikkelingen

die ondersteunend kunnen zijn voor

de kwaliteit van je gastheerschap?” Het zullen

herkenbare uitdagingen zijn voor iedereen die

een ‘Leader’ is in het vak.

Als het tweetal wordt gevraagd hoe Hotel Leaders

Network er uitziet over 10 jaar, dan is het

antwoord helder. “Natuurlijk willen we verder

groeien. We hopen over een decennium zeker

meer dan 600 leaders uit het vakgebied te kun-

'Als je met elkaar in gesprek bent,

dan kom je binnen je eigen vakgebied

ook weer vooruit!'

nen verwelkomen tijdens HLN. We sluiten niet

uit dat we ook relevante Awards introduceren

als stimulans én als beloning voor de sector. Wat

ons betreft zal HLN dé dag gaan worden – één

keer per jaar – waar je als Hotel Leader móet zijn

omdat daar dé laatste ontwikkelingen en trends

– en kansen! – uitvoerig worden besproken.”

Als Melle en Jacob tot slot vertellen waar ze

zelf altijd op letten als ze in een hotel verblijven,

dan valt meteen de kreet ‘Eye For Detail’.

Melle: “Het gaat wat mij betreft altijd om

gastbeleving, sfeer en persoonlijke aandacht.”

Jacob voegt hier nog aan toe dat een begrip

als ‘gastbeleving’ overigens helemaal niet afhankelijk

hoeft te zijn van het aantal sterren dat

een hotel heeft of in welk segment de onderneming

opereert. “Als het concept maar klopt”,

zegt hij. “Alleen dán creëer je voor je gast de

ideale Hotel Experience. En zo zien wij ook ons

event: het concept klopt. Netwerken, inspireren

en geïnspireerd raken.”

De jaarlijkse bijeenkomst is ook gewoon een groot feest!

40 HOTELVAK.EU


Professionele vaatwastechniek

“De glazen worden supersnel gewassen.

En we hoeven niet meer te poleren.“

Koop

Lease

Onderhoud

Service

Chemie

Accessoires

Met een MEIKO glazenspoelmachine zet u razendsnel

hygiënische, schone en droge glazen op tafel. Zonder te poleren!

Laat uw gasten zien hoe serieus u de hygiëne in uw hotel neemt.

En bespaar veel kostbare tijd.

Meer weten? Bel uw dealer of MEIKO Nederland, 088 10 50 000 meiko.nl/horeca


EVENT INDEPENDENT HOTEL SHOW

Independent Hotel Show:13 en 14 maart 2023

‘Hét evenement waar de vijf

zintuigen voor de hotelbranche

bij elkaar komen’

Het is alweer de derde editie. Hoewel,

het hád al de vijfde kunnen zijn als

corona geen roet in het eten had

gegooid. Echter, terugkijken op

die lockdownjaren heeft geen zin,

vooruitkijken wel. Er heerst in de

markt dan ook volop positivisme

rondom de Independent Hotelshow

in Nederland in maart in de RAI.

Eventmanager Mieke Berkers: “Ik ben

ervan overtuigd dat alle decisionmakers

de beurs zien als een leidraad

voor alles wat de komende jaren in

het hotelvak gaat gebeuren.”

Tekst Jerry Helmers

Beeld Image Solutions NL

Kortom, het event 'moet' gewoon in elke

agenda worden genoteerd. "Voor deze editie

hebben we alles opgezet rondom het thema

'The Five Senses Of Hospitality'", legt Mieke

uit. “Geluid, geur, gevoel, smaak en zien komen

bij elkaar. Want dát is waar het om gaat

als je het hebt over 'beleving'. Het verrassen

van gasten, daar gaat het om?"

Mieke is op dit moment zeer tevreden over

het aantal aanmeldingen van standhouders.

“Het is in deze turbulente tijden best wel koffiedik

kijken”, erkent ze. “Maar, nu hebben we

het al over 180 exposanten. Dat is bijna het

maximum. Maar wat nóg mooier is: de diversiteit

is enorm. Van leveranciers van prachtig

tableware tot de de laatste designtrends.”

Zien en gezien worden tijdens Independent Hotel Show. Of, gewoon een leuk praatje maken.

Het valt Mieke bovendien op dat de technologische

ontwikkelingen voor de hotelsector

niet stil hebben gestaan. “Mede omdat elk

hotel te maken heeft met een gigantisch personeelstekort,

zie je dat er op dat vlak tools

42 HOTELVAK.EU


EVENT INDEPENDENT HOTEL SHOW

Netwerken, een goed gesprek voeren over alle relevante (hotel)thema's én kennis vergaren: het staat allemaal op het programma tijdens Independent Hotel Show.

zijn ontstaan die kansen bieden voor hotels

als ze dat personeel niet kunnen vinden. Bijvoorbeeld

voor de incheckbalie. We zien dat

er op HR-gebied veel flexibele oplossingen

ontstaan.”

Aan de energiediscussie ontkomt Independent

Hotelshow uiteraard ook niet. Mieke:

“Zo hebben we het Energy Saving Paviljoen

ingericht. De bezoekers worden daar uitgebreid

geïnformeerd over de wijze waarop je

bijvoorbeeld je vastgoed kunt verduurzamen

waardoor die energienota omlaag gaat. Van

waterpompen tot isolatiepanelen. Het is er

allemaal.”

Verder tonen geselecteerde interieurdesigners

hun nieuwe collecties. De hotelgast wil

namelijk niet alleen een simpel nachtje slapen,

die wil in een geweldige omgeving vertoeven.

“Design wordt steeds belangrijker.

De ontwerpers komen echt met heel verrassende

nieuwe stijlen”, zegt Mieke.

Los van alle stands en productpresentaties, gebeurt

er ook veel op diverse podia. Mieke stipt

een aantal voorbeelden aan. “Er worden ‘Best

Practices’-lezingen gegeven bijvoorbeeld over

duurzaamheid maar ook over de vraag hoe je

de beste gastervaring creëert. Op het Innovation

Stage snijden we ook een interessant

onderwerp aan; hoe kun je zélf meer directe

boekingen genereren? Immers, de hotelboekings-platforms

pakken veel marge. De vraag

is dus gerechtvaardigd; kun je de gasten rechtstreeks

bij je laten reserveren?” Volgens Mieke

is er ook een podium waar hoteliers in contact

kunnen komen met potentiële investeerders.

“Netwerken is een belangrijk onderdeel voor iedereen

die een bezoek brengt in Amsterdam!”

Een beurs zonder Award is overigens geen échte

beurs, zo stelt Mieke lachend. “Er worden

drie Awards uitgereikt voor de Independent

Hotelier Of The Year Award, de Hotel Concept

Of The Year Award én de Hotel Partnership Of

The Year Award. De jury heeft eind november al

een eerste bijeenkomst. Maar het moment suprême

vindt uiteraard tijdens de beurs plaats.

Alles komt dus samen in Amsterdam. Inspiratie

is het toverwoord. De vijf zintuigen worden

volop geprikkeld!”

JURYLEDEN

AWARD-UITREIKING

· Sander Allegro (hospitality-strateeg);

· Vincent van Dijk (trend-forecaster);

· Lennart Maas (Nationale Horecadag);

· Patrick Brand (Hoteliers.com);

· Eveline Doornhegge (Koninklijke Horeca

Nederland);

· Charles van Goch (Hotellotop);

· Regine von Stieglitz (Hotelschool the Hague);

· Iris Kranenburg (Entrée Magazine);

· Stephanie van Oorschot

(Hotel Management School NHL Stenden);

· Stephan Stokkermans (Grand Hotel Huis,

Preferred Hotels & Resorts & EHMA).

HOTELVAK.EU

43


THEMA INTERIEUR

Wil je met je hotel op 1 staan of blijf je mainstream?

MET EEN SPRAAKMAKEND

INTERIEUR BLIJF JE

AAN DE TOP

(Beeld: Peter Baas)

44 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

We zijn in gesprek met interieurdesigner met Ingrid van der Veen. Zij helpt ondernemers in

hospitality aan een spraakmakend interieur waarmee ze aan de top kunnen komen of blijven.

En, waarmee ze de concurrentie achter zich laten. Maar ja, hoe doe je dat?

Tekst Jerry Helmers / Ingrid van der Veen

Beeld Ingrid van der Veen

Ingrid houdt zich elke dag professioneel bezig

met die belangrijke vraag: hoe kan het toch

dat sommige uitbaters van top notch hotels en

-restaurants constant interessant blijven voor de

beste gasten? Wat is de reden dat zij er in slagen

om de concurrentie voor te blijven terwijl collega-ondernemers

in de hospitality, zelfs die (al)

aan de top staan, soms veel moeite hebben om

nieuwe gasten te verwelkomen of maar geen

nieuwe groei weten te bewerkstelligen?

Ingrid zegt hierover: “Ik ga met mijn klanten keer

op keer op ontdekkingsreis. We gaan op zoek

naar het antwoord op de vraag hoe je spraakmakend

kunt worden én zijn en hoe je het bovenste

segment van de markt kunt veroveren waardoor

je altijd volgeboekt zit met goed betalende en

tevreden gasten. En, dat je op het internet fantastische

reviews leest over jouw hotel.”

Volgens Ingrid is het creëren en presenteren

van een spraakmakend interieur daarbij essentieel.

“Eigenlijk leg je dán de basis om aan de

top te komen of te blijven.”

'Een bijzonder interieur

is een marketing-tool'

ONVERGETELIJK CADEAU

Ingrid legt het verder uit: “Hoe mooi is het als

je in staat bent om een uitzonderlijke uitstraling

te hebben, die meteen helder vertelt wie

je bent. Die eerste indruk vertelt jouw gast

direct dat je geen eenheidsworst bent en dat

ze bij jou als gast het hoogste niveau kunnen

verwachten. Je kunt immers maar één keer

een eerste indruk maken. Dus, het moet op

orde zijn als gasten een eerste stap bij je binnenzetten.

Sterker nog: zelfs eerder kun je dat

moment creëren. Bijvoorbeeld als ze door het

raam bij je naar binnen kijken. Het is hoe dan

ook de bedoeling dat ze jouw gastvrije

Meteen bij binnenkomst fijne prikkels. (Beeld: Jaro van Meerten)

HOTELVAK.EU

45


THEMA INTERIEUR

Wie wil er niet op deze bank zitten? (Beeld: Jaro van Meerten)

De definitie van beleving. Je raakt niet uitgekeken!

omgeving ook daadwerkelijk meteen als een

groot, onvergetelijk cadeau ervaren. Beleving

dus!”

“Het is daarom de hoogste tijd om méér dan

ooit aandacht te besteden aan het interieur”,

vervolgt ze. “Probeer sowieso een voorloper

te zijn. En, heb durf. Of… ben je bang om de

plank mis te slaan met een nieuw interieur?

Vind je het lastig om aanpassingen aan te brengen

in je bestaande interieur?”

Is het antwoord ‘Nee’ op deze vragen, dan is de

kans groot dat je de essentie van een spraakmakend

interieur nog niet kent of niet toepast,

zo stelt Ingrid. “Veel hospitality ondernemers

willen wel gaan voor een bijzondere identiteit,

maar maken geen baanbrekende keuzes, echter

wél veilige keuzes. Dit is een gemiste kans.

Veilig is mainstream. En niet bijzonder. Daar wil

je eigenlijk weg van blijven.”

ONRUST

Ook zijn er ondernemers en hoteluitbaters die

zelf aanpassingen doen in het interieur, bijvoorbeeld

als ze een extra ruimte erbij betrekken,

of als er meubels vervangen moeten worden.

“Het lijkt heel onschuldig, maar juist met kleine

aanpassingen breng je de omgeving te snel uit

balans. Dit geeft onrust. Niet alleen bij je gasten,

maar ook bij je medewerkers. Het klopt

gewoon allemaal net niet, waardoor gasten onbewust

het gevoel krijgen dat ze niet op hun

plek zijn.”

Hospitality ondernemers denken bovendien

vaak dat het interieur dat ze nu hebben, al

goed genoeg is, omdat ze toch volgeboekt zijn

en omdat gasten complimentjes achterlaten.

“Mijn advies? Wacht niet totdat mensen klagen

of wegblijven. Regeren is vooruitzien. Neem regie.

Of roep hulp in.”

MATERIAAL- EN KLEURGEBRUIK

Zo werd Ingrid gevraagd door Jonnie en Thérèse

Boer voor de interieurdesigns van hun vijfsterren

hotelkamers bij De Librije. “Ook zij hebben

natuurlijk een aansprekend niveau hoog te

houden. Ze wisten dat hun hotelkamers niet

volledig aan hun standaard voldeden, ook al

kregen ze er wel complimenten over. Ze hadden

weliswaar zélf ideeën, maar realiseerden

zich dat ze onvoldoende kennis hadden van

materiaal- en kleurgebruik. Het laatste wat ze

wilden was ‘de plank mis slaan’.”

'Mainstream is veilig'

Ingrid kreeg de vrijheid om het interieur van

de hotelkamers naar het niveau te tillen van

hun eigenzinnige driesterren keuken, zodat ze

ook in hun hoteltak ‘top notch’ konden blijven.

En dat lukte.

MARKETINGTOOL

Klanten kloppen precies om die redenen en

doelstellingen aan bij Ingrid: ze heeft een uitgesproken

stijl. Gelukkig zien klanten ook dat

een bijzonder interieur uiteindelijk een uitstekende

marketingtool is. “Ik geef toe dat sommigen

zich dan soms wel afvragen of het verstandig

is om veel kleur te brengen in het eigen

interieur. Ze willen weten of al die kleuren dan

toch niet te spannend of te tijdelijk zijn.”

Ingrid: “Echter, door goed kleurgebruik staat

een hotel als een huis en heb je geen opvulling

nodig voor witte kale muren. Toch hebben

veel ondernemers of uitbaters nog het gevoel

iets te missen en willen ze eigenlijk iets toevoegen

zoals kunst of decoratie. Maar… ‘pas op’

zeg ik dan. Kleur is wat mij betreft niet een oplapmiddel

voor de finishing touch en de styling

rondom die witte muren, het is juist voor een

tophotel de basis voor het eigen succesvolle

interieur.”

Volgens Ingrid zijn er drie belangrijke redenen

– of signalen! – waardoor een uitbater weet dat

het nodig is om eens aan een nieuw interieur

te denken.

“Ten eerste, als jouw interieur nooit of nauwelijks

in fotoreportages in interieur- of lifestyleof

businessbladen voorkomt, dan kun je dat

echt wel als een teken aan de wand zien. Ten

tweede: als in je hotel of restaurant je meubels,

gordijnen of vloeren versleten of kapot

zijn. En ten derde: als je een concurrent hebt,

die het overduidelijk mooier of stijlvoller heeft

ingericht in vergelijking met hoe jij het zelf

46 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

(Project visualisatie: Marouscha Bouwman)

Dat is prettig wakker worden in de ochtend. (Beeld: Ron Greve)

hebt gedaan. Het moment is dan aangebroken

om in actie te komen.”

JUISTE PLEK

Ingrid: “Het doel is dat het interieur je gasten

precies vertelt wat ze kunnen verwachten, dat

ze aan alles zien voor welk topniveau jij met je

bedrijf staat. Laat jouw inrichting zeggen wat jij

wilt dat de klant onthoudt. Je zult er dan in slagen

om tot het onbewuste niveau van je gasten

door te dringen. Als dát lukt, dan heb je goud

in handen. De gasten voelen namelijk dat ze op

de juiste plek zijn. Ze zullen bij je terugkeren!

Want, alles klopt. Met jouw ‘mindblowing ontwerp’

verras je jouw gasten met combinaties

en details, die ze nooit eerder hebben gezien.

Dus, géén standaardoplossingen. Je bent geen

onderdeel meer van de massa.”

UITVOERING

De laatste stap is vanzelfsprekend ook van

groot belang: een perfecte uitvoering van het

ontwerp. “Ik zie helaas nog te vaak dat er tijdens

de bouw of de renovatie concessies gedaan

worden ten aanzien van het ontwerp”,

zegt Ingrid. “Ik vind het jammer dat interieurbouwers

of toch ook de uitbaters zélf een

eigen draai gaan geven aan de oorspronkelijke

opzet, waardoor ze de boot missen. Dit

is precies waarom ik in mijn projecten vanaf

het begin tot aan de oplevering betrokken

wil zijn, zodat het ontwerp daadwerkelijk een

spraakmakend interieur wordt. En, dat de ondernemer

nog meer begrijpt dat de uitstraling

van zijn interieur écht veel economische

waarde heeft.”

Wat Ingrid betreft gaat het dan ook per definitie

om maatwerk. “Voor mij als ontwerper is het

altijd een bijzonder moment als ik mijn designs

voor het eerst toon aan mijn klanten. Als ik dan

hun glimlach zie, dan weet ik dat ze hun droom

werkelijkheid zien worden. Het is precies de reden

waarom ik dit werk doe: het creëren van

magie om ideeën en gedachten om te zetten

in iets tastbaars!''

Met veel creativiteit kun je toch ook gewoon 'rust' creëren. (Beeld: Jaro van Meerten)

HOTELVAK.EU

47


THEMA INTERIEUR

Indrukwekkende beelden als impuls voor de impressie

DE KRACHT VAN KUNST

VERSTERKT HET

HOTELINTERIEUR

Steeds meer hoteliers beseffen de kracht van een sterk interieur. Een

hotel moet voelen als ‘een home away from home’ en dat gaat verder dan

mooie linnen servetten op tafel of een fleurig boeket dat de incheckbalie

opfleurt. Al bij binnenkomst wil je dat de atmosfeer in de lobby goed voelt

en zelfs die wauw-factor heeft. Om dit voor elkaar te krijgen nemen veel

hotels een professionele interieurdesigner in de arm. Aan de ontwerper

de taak om een hotel tot leven te brengen.

Tekst: Marie-Louise Verplak / Tessa Jonker

Beeld: Umo Art & Design

Linea Azul Pera, Reyes Vardy Collection.

48 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

toe in onze rijdende galerie. De kunstwerken

worden tot aan de voordeur gebracht op een

voor hun gewenst tijdstip. Bijkomend voordeel

is dat we meteen op locatie interieuradvies

kunnen geven.”

EEN REYES VARDY AAN

DE MUUR OF JUIST HET

DAG-ARRANGEMENT?

Naast fotokunst onderscheidt Umo Art &

Design zich met digitale fotoframes. Digitale

beelden wisselen elkaar af in een in-frameslide-show.

Zo ontstaat er een continue

diversiteit aan prachtige fotokunst. Via een

app kan men het fotomateriaal invoeren of

zelfs afwisselen met bijvoorbeeld informatie

over hotelarrangementen. Zonder moeite

voegt Umo Art & Design op deze manier een

tijdloos en functioneel element toe aan het

interieur van een klant.

Saeed Dhahi. (Beeld: Khaled Eladawy)

Ook kunstobjecten nemen steeds meer

ruimte in binnen architectuur. “Terecht,” zegt

Pit. “Een indrukwekkend beeld versterkt de

totale impressie. Het is een extra dimensie

die verrast zonder te overheersen. Of dat nu

een digitale fotoframe is of een fotokunstwerk

op plexiglas aan de muur, het is en blijft een

prachtige verrijking van interieur.”

Die gewenste vertaalslag wordt steeds meer

ondersteund door krachtige kunstwerken.

Designers vinden vaker de weg richting kunstgaleries

om met een beeldend centerpiece

of kleurrijke eyecatcher een interieur te

complimenteren.

Maurits Pit (eigenaar Umo Art & Design) vertelt:

“Wij brengen het werk van fotografen en kunstenaars

onder de aandacht en leveren deze op

verschillende formaten aan. Een moment van

rust en bezinning of juist een inspirerende stimulans.

Een interieur is vaak een uiting van verschillende

wensen. Kunst van Umo Art & Design

maakt die esthetiek compleet. De galerie bevat

indrukwekkende collecties die je met name terugvindt

in het hoge luxe segment. Maar het kan

budgettair een brede klantenkring bedienen.”

Zelfs in tijden van corona heeft Umo Art &

Design zich goed staande gehouden met haar

‘rijdende galerie’ om op die manier alle (potentiële)

klanten te blijven voorzien van kunst.

Deze rijdende galerie is ook na corona nog

steeds een groot succes. Pit: “Wij draaien de

rollen om en brengen de kunst naar de klant

(Beeld: Peter Baas Fotografie)

HOTELVAK.EU

49


THEMA INTERIEUR

Inspiratieboek levert unieke ideeën op

WANDDECORATIE OP

MAAT EN DUURZAAMHEID

HOOG IN HET VAANDEL

Van vloer tot plafond... Tachup Deco Projecten stelt zich tot doel om ook hoteliers het leven

makkelijk te maken. “Wij zijn op het gebied van wanddecoratie de spin in het web. Op veel

gebieden hebben wij de oplossingen in huis”, zegt directeur/eigenaar Martin Groenewege. “We

zijn gespecialiseerd in het bedrukken van veel verschillende oppervlakken, aluminium dibond,

populieren hout, textiel, canvas, acrylaat of HPL panelen. De hotelier hoeft alleen maar zijn eigen

wensen kenbaar te maken en wij kunnen van start.”

Tekst Tamara Brouwers

Beeld Tachup Deco Projecten / Maike den Houting

Tachup beschikt bovendien over veel contacten

om andere decoratieve wensen te vervullen.

“Architecten en ontwikkelaars, die ver-

bonden zijn aan de hotelsector, gaan met ons

in zee omdat ze vertrouwen hebben in onze

kennis en slagkracht. Ik zit met hen aan tafel

en inventariseer waar de behoefte ligt. De

keuze van het materiaal, het product, de printtechniek,

duurzaamheid en de prijs, alles komt

Mooi uitzicht vanaf de eettafel.

50 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

dan? Is dit inderdaad de uitstraling die ze zoeken?

Welke bewerking is nog nodig?”

INSPIRATIEBOEK

Waar nodig realiseert het bedrijf volledig

nieuwe oplossingen. Zo was er voor een project

in Eerbeek vraag naar led-verlichting achter

een decoratief paneel. “De bestaande oplossingen

waren echter niet wat we zochten”,

aldus Groenewege. “Samen met een verlichtingsproducent

met wie ik vaker samenwerk,

hebben we daarom een hele nieuwe oplossing

ontwikkeld. Dit is zo goed geslaagd dat

de producent het zelf ook in zijn assortiment

op gaat nemen.”

Op deze manier neemt Tachup de opdrachtgever

werk uit handen. “Ik verzorg het contact

met de klant en ben in feite een externe verlenging

van de organisatie.”

Ook in toiletruimten wordt wanddecoratie van Tachup toegepast.

aan bod. Je kunt me op sommige momenten

dan ook beschouwen als een intermediair tussen

verschillende partijen. “Ik zet zaken, die ik

zelf niet kan doen, elders uit om uiteindelijk

voor de hotelier tot een gewenst eindresultaat

te komen. We leveren dus niet één product,

maar oplossingen op maat.”

zijn en op welk materiaal we dit aan kunnen

brengen. Als ze iets op hout willen, kan dat

Volgens Groenewege heeft dit veel voordelen.

“Hoe fijn is het om een onderdeel uit te

besteden dat daardoor niet op de organisatie

drukt. Wie met mij in zee gaat weet dat we het

doen op de manier die de opdrachtgever wil.

Elk project is uniek, daarom hebben wij ook

geen vast aanbod. Eind oktober brachten we

een inspiratieboek uit. Hierin werden eerdere

projecten op een kunstzinnige wijze weergegeven,

zodat andere klanten daardoor makkelijker

inspiratie op kunnen doen voor hun

eigen project.”

DUURZAME PRODUCENTEN

Bij de zoektocht naar de beste decoratieve artikelen

werkt Martin met producenten uit Nederland

en Duitsland. “Daardoor is de achtergrond

van de producten altijd duidelijk. Ik kies

voor bedrijven die duurzaamheid belangrijk

vinden. Dan gaat het over materiaal dat hergebruikt

kan worden, het toepassen van ecoinkt

enzovoorts.”

Tachup werkt al ongeveer 25 jaar voor Landal

en levert vrijwel alles op het gebied van decoratie.

Van fotobehang en wanddecoratie

tot aan het printen op tafels. “Stylisten weten

meestal al welke beelden zij willen en in welke

stijl. Wij toetsen dan of die beelden geschikt

De natuur is een populaire inspiratiebron.

HOTELVAK.EU

51


THEMA INTERIEUR

De gast staat bij binnenkomst als eerste bij het raam

Een gordijn is vaak de eerste

blikvanger in een hotelkamer.

Wat zijn de gevolgen daarvan?

Een gordijn is zeer bepalend voor de sfeer in een ruimte. Er zijn veel verschillende soorten gordijnen

die allemaal zorgen voor een andere beleving. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat ieder

interieur een eigen stijl heeft en iedere ruimte daarom om een andere benadering vraagt.

Tekst: Marie-Louise Verplak

Beeld: De Ploeg

Overgordijn 'Ode', meubelstof 'Monza' in een zacht volume bouclé garen en transparant 'Forecast' met Oekotex duurzaam label (beide kwaliteiten 'Ode' en

'Forecast', zijn ook te vinden in het referentie project Rosewood in Munchen).

Het markante fabrieksgebouw van Weverij de

Ploeg in Bergeijk werd ontworpen door Gerrit

Rietveld en in 1958 in gebruik genomen. De

Ploeg is in 1923 opgericht als coöperatieve weverij

van huishoudtextiel. Sinds de jaren twintig

van de vorige eeuw geniet De Ploeg bekendheid

als leverancier van gordijn- en meubelstoffen.

In de vijftiger jaren werd het bedrijf toonaangevend

als een van de voortrekkers van de

stroming ‘Goed Wonen’. Ploegstoffen kregen

grote bekendheid bij het Nederlands publiek

en groeide uit tot een internationaal begrip.

“Goed Wonen stelde zich ten doel de leefomgeving

te verbeteren. De Ploeg is ontstaan vanuit

de ideële gedachte dat ieder mens comfortabel

52 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

moet kunnen wonen en werken", legt Hayo Stegehuis,

Manager bij De Ploeg, uit. “We staan voor

ambachtelijke, kwalitatief hoogwaardige gordijnen

meubelstoffen. De collecties geweven en bedrukte

stoffen zijn volledig op elkaar afgestemd",

vervolgt Stegehuis. “Esthetiek, functionaliteit,

comfort en duurzaamheid gaan hand in hand en

vormen onze core business. De Ploeg is officieel

ISO 14001 gecertificeerd en gebruikt steeds vaker

garens gemaakt uit gerecyclede materialen.

Vanzelfsprekend betekent dit een goede impuls

aan de wens om ook te verduurzamen.”

Stegehuis ziet binnen het bedrijf de groeiende

vraag vanuit de zakelijke markt naar hotelinrichting

toenemen, daar De Ploeg sterk kwalitatieve

gordijnen levert die voldoen aan de eisen qua

wasbaarheid, vlamvertragendheid, akoestiek én

verduisterende en isolerende kenmerken.

“Een hotel dat nieuwe klanten aantrekt en ervoor

zorgt dat men ook terugkomt, zal meer moeten

investeren in ontwerp en design. Hotelgasten

zijn op zoek naar originele ervaringen, comfort,

ontspanning en min of meer verwennerij.”

Overgordijn akoestische kwaliteit 'Ode' in een melange structuur garen met luxe inbetween kwaliteit Wisper.

Rosewood München is bijvoorbeeld een zeer

prestigieus project dat De Ploeg in zijn geheel

heeft voorzien van gordijnen. Het hotel

opent begint 2023 zijn deuren. “Dit is een

project waar wij zeer trots op zijn. Gordijnen

vormen in een hotel immers de eerste aanblik.

Een raam van een hotelkamer trekt altijd

veel aandacht. Elke hotelgast loopt vaak

eerst naar het raam voor het uitzicht vanuit de

kamer. Het belang van goede raambekleding

wordt volgens mij nog wel eens onderschat.

Vergeleken met bijvoorbeeld zonwering en

rolgordijnen hebben gordijnen als voordeel

dat ze flexibel zijn: ze zijn dicht of open te

gebruiken en dragen direct bij aan sfeer en

akoestiek.” Ga je hier niet goed mee om dan

zal dit een negatieve invloed zijn op de beleving

van je gasten.

Hollow 03

Ad_DePloeg.indd 1 26-10-2022 12:00:33

HOTELVAK.EU

53


THEMA INTERIEUR

Alles draait om het concept van het hotel

‘EEN GESPREK OVER EEN

LICHTPLAN IS EEN GESPREK

OVER MARKETING’

Dat een lichtplan voor een hotel functioneel is, moge duidelijk zijn. “Maar we vergeten soms wat

licht van nature betekent”, zegt Marco van de Griend, Sr. Accountmanager bij Maretti Lighting. “Je

kunt namelijk het gedrag van mensen sturen. Wat de zon buiten doet, kun je binnen nabootsen. Je

kunt mensen activeren. Of ze juist tot rust brengen. Vanuit het perspectief van hospitality is dit een

essentieel aspect waar je goed over kunt nadenken als je binnen een hotelcomplex toe bent aan een

(nieuw) lichtplan.”

Tekst Jerry Helmers

Beeld Maretti Lighting

“Licht heeft invloed op het humor en de gemoedstoestand

van mensen”, zo vervolgt Marco.

“Of dit nu in hun eigen kamer is. Of, in de

lobby. Of, in het restaurant. Je dient het lichtplan

altijd te koppelen aan de doelstellingen

die je – voor je gasten – voor ogen hebt.”

“Natuurlijk is het creëren van sfeer essentieel.

Als ik in gesprek ben met een hotelier, dan

vraag ik altijd naar het concept van het hotel.

54 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

Zo wil ik bijvoorbeeld weten op wat voor soort

gasten het hotel zich richt, hoe lang ze gemiddeld

blijven en hoe ze zich daar vermaken.

Maar ook: wat is de vloerbedekking? Hoe zit de

materialisering in elkaar? Het bepalen van het

lichtplan is feitelijk een gesprek over marketing,

een onderdeel van het totaalconcept.”

Dat duurzaamheid in de loop der jaren een belangrijke

positie kreeg, is ook helder. “Zo zien

we dat er meer vraag is naar dynamische verlichting

op de gangen. Logisch: waarom zou je

onnodig lampen laten branden op een plek als

niemand zich daar bevindt?”

“Hoe het lichtplan er ook uit komt te zien, wij

slagen er als Maretti Lighting altijd in om onze

klanten de juiste oplossing te bieden. Binnen

praktisch alle budgetten. We hebben de visie

dat we betaalbaar design willen leveren. En dat

lukt. Of het nu gaat om high-end sfeerlampen,

die zijn ontwikkeld door interieurarchitecten of

om simpele bedlampjes. Wij zeggen intern wel

eens dat we van A tot Z alles kunnen bieden en

ook alles doen. Ons assortiment is in de laatste

jaren goed gegroeid, zeker richting het hotelwezen.”

Het uitgiftebuffet in het Van der Valk in Oostzaan. Ook daar passend licht.

“Maar dat geldt ook voor ons als organisatie.

Mede door de dynamiek in de markt is het nodig

om alle disciplines goed te beheersen. Zo

hebben we enkele elektrotechnisch geschoolde

medewerkers in dienst die de taal van de

installateurs spreken, goede inkopers en een

professionele binnendienst die kan tekenen.

Het is voor ons de optelsom die werkt: het leveren

van een bijdrage aan het marketingverhaal

van het hotel.”

Een mooi welkom in Assen!

HORECAVA

9 T/M 12 JANUARI 2023

Natuurlijk staat Maretti Lighting op de

Horecava. Marco: “Uiteraard tonen we

daar onze collectie en willen we graag

met iedere bezoeker in gesprek over de

waarde van een goed lichtplan én hoe dit

een aanvulling is op het marketingverhaal

van het hotel. Maar… we presenteren ook

prachtige oplossingen voor de hospitality

zoals het Dim-to-Warm-effect bij LED

lichtbronnen. Dus, dat het licht warmer

van kleur wordt zodra men dimt.”

Wilt u Maretti Lighting bezoeken op de

Horecava? Neem contact op met Maretti

via het contactformulier op maretti.com

Aan sfeer geen gebrek in het Van der Valk hotel in Utrecht

HOTELVAK.EU

55


THEMA INTERIEUR

De gasten zijn er blij mee

Waarom kiest een hotel

voor ledverlichting?

Ledverlichting is dé must-have in interieurs. Dat geldt ook voor buitenshuis. Er zijn ledlampen

in bijna alle soorten, maten en tinten. In eerste instantie ben je in aanschaf van ledverlichting

wel wat duurder uit maar omdat ledlampen weinig energie verbruiken én lang meegaan, is het

rekensommetjes snel gemaakt.

Tekst: Marie-Louise Verplak

Beeld: Klemko Techniek BV

Klemko Techniek BV is producent van innovatieve

ledverlichting, lichtbesturingen en

aansluittechniek van hoge kwaliteit. In de hotelbranche

speelt Klemko een grote rol en

voorziet het bedrijf diverse hotels van moderne

ledverlichting.

“Voor het nieuwe Van der Valk Hotel bij Schiphol

aan de A4 werd Klemko ingeschakeld om

onder andere 240 kamers van moderne ledverlichting

te voorzien", aldus Leo van Aken,

accountmanager Klemko Regio West Led &

lichtbesturingen. “De aanwezigheid van de

juiste ledverlichting in een hotel is van cruciaal

belang. Het is immers een plek waar het

draait om gastvrijheid en comfort, vooral op de

hotelkamer zelf. Heel belangrijk daarbij is ook

de kleurtemperatuur van de verlichting die namelijk

bepalend is voor de sfeer van de hotelkamer.

Ledverlichting helpt daarbij.”

VAN 100% NAAR 40%

“De hotelkamers in dit hotel zijn voorzien van

standaard niet dimbare ledspots (serie Lumiko

Compact). De gangen van het hotel zijn voorzien

van ledstrips met down lighters. Hierbij

paste Klemko een unieke techniek toe: om de

drie down lighters, zit een sensor die op beweging

reageert. Zodra iemand de gang inloopt,

detecteert de sensor die persoon en gaan de

eerste drie spots voor de volle 100% aan. Zodra

de persoon voorbijloopt, kunnen de spots

zichzelf terugdimmen naar 40%. Degene die in

de gang loopt, heeft dus steeds een maximale

verlichting van 100% in de blik vooruit. Op deze

manier wordt er enorm veel energie bespaard

en wordt de levensduur van de ledverlichting

verlengd. Gasten ervaren dit concept als positief,

zowel in beleving als in waardering voor

een maatschappelijk verantwoord hotel dat

oog heeft voor energiebesparing.”

“In het restaurant en openbare ruimtes zijn diverse

ledverlichting en technieken van Klemko

gerealiseerd (namelijk de Lumiko modulaire

serie, brand name voor de Klemko Ledverlichting,

red.). Deze zijn afhankelijk van de hoogte

van de ruimte en de sfeer die men wil creëren",

56 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

'Naast de standaard verlichting kan ledverlichting

de finishing touch toevoegen aan een hotel'

vervolgt Van Aken. “In het restaurant is gebruik

gemaakt van ledstrips die in ronde vormingen

zijn aangebracht en volgens het Dali protocol

worden gedimd.” Dali is het standaard protocol

voor de professionele aansturing van Ledverlichting.

“Alle leddrivers en sensoren zijn uitgevoerd

met simpele connectoren zodat de montage

snel en efficiënt door de monteurs uitgevoerd

kan worden", legt Van Aken uit.

Er zijn zoveel keuzes als het aankomt op de

verlichting voor een hotel. Bij verlichting dient

gezocht te worden naar de juiste balans tussen

functionele en sfeervolle verlichting. “Naast

de standaard verlichting kan ledverlichting dus

de finishing touch toevoegen aan een hotel.

Trendsetter in techniek zijn én blijven, hebben

wij hoog op de agenda staan.”

In het hotel-restaurant natuurlijk de juiste balans.

Onderdeel van

elektrotechniek

EGAAL EN STIJLVOL

LICHTBEELD

Lumiko heeft een compleet pakket ledstrips voor zowel

de architect als de installateur. Met dit pakket ledstrips,

ledprofielen en sturingen tovert u de ideeën en wensen

van de klant om in concrete producten in eindeloos

veel variaties. Niet alleen leuk voor het oog, maar ook

eenvoudig te monteren.

Kijk op klemko.nl

Klemko - Advertentie HOTELVAK 01 22 197x130mm.indd 1 20-10-2022 15:19

HOTELVAK.EU

57


THEMA INTERIEUR

Betrokken van het moment van inmeten tot aan het moment van oplevering

LUXE TRAPPEN OP MAAT

BEVESTIGEN DE IDENTITEIT

VAN HET HOTEL

58 HOTELVAK.EU


THEMA INTERIEUR

Er is geen enkele reden meer om de lift te nemen. Deze trap kun je namelijk niet negeren!

Wie op zoek is naar een mooie trap kan terecht bij Allstairs. Het

bedrijf is gespecialiseerd in luxe, op maat gemaakte design

trappen in allerlei materialen. In de unieke showroom in Ede kan

iedereen inspiratie opdoen en de ideale trap samenstellen. Het

einddoel? Je hotel wordt nóg mooier, nóg inspirerender én de

gast ervaart nóg meer beleving!

Tekst: Tamara Brouwers

Beeld: Allstairs Benelux

Het bedrijf wordt gerund door Peter van den

Ende en René de Boer. Door steeds grenzen

te verleggen en aparte trappen te realiseren is

de vraag naar bijzondere trappen enorm toegenomen

en krijgt het bedrijf veel opdrachten

uit binnen- en buitenland.

René de Boer: “Wij richten ons enerzijds op de

consument die geen standaard trap wil en anderzijds

op bedrijven onder andere in de hotellerie,

die op zoek zijn naar iets aparts. Mede daarom

worden we steeds vaker gevonden door architecten

en aannemers, die actief zijn in het hotelvak.”

Vanaf het allereerste idee tot aan de oplevering

denkt Allstairs met de opdrachtgever

mee. “Veel architecten en interieurarchitecten

komen dan ook naar ons toe om samen met

hun opdrachtgevers hun project goed door te

spreken. Dat doen we bijna altijd in onze showroom.

Samen bekijken we dan de situatie en zo

ontdekken we altijd volop mogelijkheden om

tot een spraakmakend ontwerp te komen.”

GEEN UITDAGING TE GROOT

Hoewel Allstairs ook eenvoudige trappen

levert, is het bedrijf gespecialiseerd in onder

andere de Europees gepatenteerde wokkelvormige

glazen trap met ingebouwde ledverlichting

en de volledig zwevende natuurstenen

trap. De Boer: “Door de realisatie van

deze bijzondere ontwerpen onderscheiden

wij ons van de concurrent. Wij beschikken

over deskundige ontwerpers die zowel moderne

als klassieke trappen ontwerpen. We

zijn specialist in trappen van verschillende

materiaalcombinaties zoals natuursteen, aluminium,

roest vast staal (RVS), glas, beton en

vele soorten hout. Elke hotelier, die weet wat

hij wil, en weet waar hij vanuit zijn visie, missie

én ideeën over klantbeleving voor staat, zal bij

ons slagen. Een trap is uiteindelijk een wezenlijk

én zichtbaar onderdeel van je identiteit en

uitstraling.”

Voor Peter en René zijn ‘moeilijke’ trappen dan

ook een welkome uitdaging. “Daar steken wij

veel tijd en energie in. We hebben bovendien

de productie helemaal in eigen hand en we zijn

betrokken van het moment van inmeten tot

aan het moment van oplevering. En zelfs ook

daarna: als de trap volledig in bedrijf is en er

heerlijke drukte heerst in het hotel, dan nemen

we ook vaak nog wel eens een kijkje.”

HOTELVAK.EU

59


Frisse, schone lakens maken een hotelovernachting écht compleet.

'Bij de schoonmaak houden we de Sinner Cirkel in gedachten'

Een schone, frisse hotelkamer:

dat wil toch iedere gast?

Maar hoe regel je dat?

Een hotelovernachting is een echte beleving. En die is niet compleet zonder een mooie, schone

kamer. Asenso Facilities is een professioneel schoonmaakbedrijf dat onder andere de housekeeping

voor hotels verzorgt. Samir Haidari, eigenaar van Asenso, vertelt: “Schoonmaken doe je vanuit je

eigen beleving en ervaring. Loop een hotelkamer binnen en denk: ‘wat zou ik zelf schoon vinden?’

Zo zorgen we ervoor dat alles echt schoon is.”

Tekst Alon Winnen

Beeld Asenso Facilities

Goede hygiëne is belangrijk voor ieder hotel.

Haidari legt uit: “Alles moet glimmen! Dat is de

eerste les voor de housekeeping. Met name de

badkamer en het bed zijn belangrijke onderdelen.

Hier moet je veel aandacht aan besteden.

Stel je voor: je komt je hotelkamer binnen en je

treft viezigheid aan. Dat is natuurlijk het laatste

wat je wilt. Hoe je het ook wendt of keert: je wilt

als hotel een hoge hygiënestandaard hanteren.”

HOGE HYGIËNESTANDAARD

Maar hoe bereik je nou zo’n hoge standaard?

Dat is natuurlijk voor ieder hotel en voor iedere

kamer anders. “Voor elke hotelkamer hebben

we een aparte werkwijze. Zo werken wij met

een stappenplan. Als je binnenkomt open je

bijvoorbeeld standaard eerst de ramen voor

frisse lucht. En is de kamer helemaal schoongemaakt?

Dan doet een supervisor de laatste

check. Ook ga ik zelf regelmatig langs op een

van onze locaties om steekproefsgewijs kamers

te checken.”

“Bij de schoonmaak houden we bovendien

de Sinner Cirkel in gedachten. Deze cirkel beschrijft

vier factoren die bij een reinigingsproces

invloed hebben op elkaar: temperatuur,

actie, reinigingsmiddelen en tijd. Zo is de tem-

60 HOTELVAK.EU


En het belangrijkste voor een goede schoonmaak?

Het personeel. “Veel van onze medewerkers

zijn vast in dienst. Maar door de krapte

op de arbeidsmarkt maken we soms gebruik

van uitzendkrachten. Een goede training en

begeleiding zijn dan onmisbaar. We geven

daarom op locatie trainingen aan onze mensen.

Zo doen ze ervaring op en kunnen we ze

begeleiden, controleren en waar nodig bijsturen.

We zorgen voor een fijne werkomgeving

en het beste resultaat. Uiteindelijk zijn onze

mensen de sleutel tot succes.”

RECENSIES EN DESIGN

“We zijn inmiddels goed bekend met de hotelbranche”,

vertelt Haidari. “We weten dan

ook hoe belangrijk hygiëne is in de hospitality.

Gasten gaan een nachtje weg om even

volledig te ontspannen. Je hotelkamer is dan

toch je eigen plek, en je wilt natuurlijk dat die

er spik en span uitziet. Want dat zorgt voor

peratuur van het water bijvoorbeeld belangrijk.

Maar dat geldt ook voor de keuze van de juiste

schoonmaakmiddelen.”

“Onze mensen zijn de sleutel tot succes.”

goede recensies. Zowel voor je bedrijf, als

voor het hotel wil je slechte recensies namelijk

voorkomen. Daar zit niemand op te wachten.”

Haidiri geeft hoteleigenaren dan ook graag tips

mee vanuit zijn expertise. “Houd in het design

en de inrichting van je (nieuwe) hotel rekening

met bepaalde kleuren. Op sommige kleuren

vloerbedekking zijn vlekken bijvoorbeeld veel

eerder zichtbaar en moeilijker te verwijderen.

Maar ook geurbeleving doet veel. Als je een

kamer binnenkomt en er hangt een heerlijke,

frisse geur, dan geeft dat ook meteen een heel

ander gevoel! Het is een mooie start van één of

meerdere nachten heerlijk weg.”

Op zoek naar een solide partner

voor uw schoonmaakwerkzaamheden?

Wij brengen graag vrijblijvend een offerte uit.

Asenso Facilities

Direct contact met Zeist: 030 - 237 80 24 Direct contact met Amsterdam: 020 - 215 71 24

www.asenso.nl | info@asenso.nl

HOTELVAK.EU

Naamloos-1 1 14-11-2022 08:54

61


Bahadoer zorgt voor de

meest unieke prestentatie

van ieder gerecht.

(Beeld: Pieter D'Hoop)

Variatie op je menukaart is een must

EEN VERFRISSENDE VISIE

OP HOTELRESTAURANTS

Het is de laatste jaren een zichtbare trend in de hotelbranche: het upgraden van foodconcepten.

Nieuwe eisen van gasten maken het runnen van een hotelrestaurant dan ook een continue

uitdaging. Sterrenchef Soenil Bahadoer is al bijna 28 jaar chef-eigenaar van de Lindehof in Nuenen.

Hier verrast hij mensen dagelijks met nieuwe smaakcombinaties. Wat hotelrestaurants écht nodig

hebben om boven de rest uit te steken? Hij vertelt het ons vanuit zijn expertise.

Tekst Alon Winnen

Beeld Restaurant de Lindehof, Pieter D’hoop

62 HOTELVAK.EU


Restaurant De Lindehof. (Beeld: Pieter D'Hoop)

Een knusse en gezellige inrichting is het halve werk.

(Beeld: Pieter D'Hoop)

Sterrenchef Soenil Bahadoer.

'Blijf vernieuwen en

verras in smaak en

beleving'

Bahadoer komt zelf regelmatig bij verschillende

hotels over de vloer. Een aantal dingen valt

hem op: “Ik denk dat veel hotels qua kwaliteit

en beleving nog een stapje vooruit kunnen. Zo

zie ik bijvoorbeeld vaak een saaie, koude inrichting.

Met een mooie bar en lekker zittende

sofa’s maak je het in een handomdraai knusser

en gezelliger. Ook het eten mag nét een niveau

hoger om de beleving beter te maken. Geen

zelfservice, maar een echte uitnodiging om

smakelijk te dineren. Veel hotels zijn goed bezig,

maar er liggen zeker verbeterkansen!”

EEN GOED BEGIN IS

HET HALVE WERK

Volgens Bahadoer begint een fijne beleving al

bij het inchecken. “Heb je een brasserie met

mooie producten? Dan ben je al een heel eind.

Maar goede promotie van je restaurant begint

al bij het eerste contact aan de balie. Bied je

gasten bij aankomst een drankje aan, met een

klein hapje van de chef. Zo laat je jouw gasten

meteen zien wat voor lekker eten je in huis

hebt. En wat ook helpt: vraag ze bij het inchecken

of je een reservering voor ze kunt maken.

Want een goed begin is het halve werk!”

“Het belangrijkste? Een goed menu samenstellen.

Iets simpels als een lekkere salade gemaakt

van (lokale) producten kan al erg goed werken.

Gebruik mooie sla, gril een stukje tonijn, bereid

een smakelijke vinaigrette en presenteer alles

mooi. Dat nodigt meteen uit!”

“Maar ook variatie op je menukaart is van groot

belang”, vervolgt Bahadoer. “Blijf altijd vernieuwen

in smaakontwikkeling en beleving. En,

kijk naar de vraag van je gasten en de markt.

Vegetarisch eten is bijvoorbeeld steeds populairder.

Zorg dan ook dat je vegetarische opties

op je kaart hebt staan. Dat kan al heel simpel

met het opensnijden van een mooie aubergine

en deze even grillen op de barbecue. Maar

je kunt gasten ook verrassen met een mooie

wijnkaart. Of zorg dat je dagelijks een special

aanbiedt aan je gasten. Dat kan al bij het ontbijt:

denk eens verder dan croissants en kaas en

bied je gasten eens een miso-soep aan. Zo blijf

je jouw gasten verrassen.”

Wil je echt inspelen op de beleving? Dan is

volgens Bahadoer een open keuken een goed

idee. “Zo ervaren je gasten live hoe je hun gerecht

bereidt!”

SAMENWERKING MET

MEESTERKOKS

Hotelketens gaan steeds vaker een samenwerking

aan met meesterkoks. Zo bieden ze een

echte eetervaring op hoog niveau. Een goede

ontwikkeling, volgens Bahadoer. “Hoe mooi is

het om als chef aan de slag te gaan met de gerechtenontwikkeling

in een hotel? Dat vraagt

natuurlijk tijd en organisatie, maar het is een

toffe uitdaging.”

EEN MOOI MENU, VARIATIE

EN BELEVING

Het belangrijkste element aan een goed restaurant

is natuurlijk lekker en goed eten. Ook daar

heeft Bahadoer een aantal goede tips voor.

“Het belangrijkste element aan een goed restaurant is natuurlijk lekker en goed eten.”

HOTELVAK.EU

63


Borden, bestek en glazen zijn het visitekaartje van elke keuken

VUILE VAAT IN EEN

HANDOMDRAAI BRANDSCHOON

ÉN STREEPLOOS DROOG

Reinheid, Rendement, Veiligheid en Duurzaamheid… Geen horecakeuken kan meer zonder.

De vaatwas- en reinigingstechnologie van het innovatieve Duitse merk MEIKO hanteert deze

kernwaarden in zijn professionele bedrijfsvoering. Het in 1927 opgerichte bedrijf is ’s werelds

grootste producent van vaatwastechniek en is op dynamische wijze uitgegroeid tot een

wereldwijd merk.

Tekst: Marie-Louise Verplak

Beeld: MEIKO

MEIKO professionele vaatwastechniek in het hotel achter de bar en in de keuken.

MEIKO is in elke grote sector vertegenwoordigd:

restaurants, ziekenhuizen, luchthavens,

cruiseboten en bij Formule 1-races. De Nederlandse

vestiging bedient, onder leiding van

Bart Jasperse (Managing Director van de regio

North West Europe), ook Scandinavië en de

Nederlandse Antillen.

Borden, bestek en glazen zijn het visitekaartje

van elke keuken. Deze dienen schoon te zijn,

beter nog brandschoon en het liefst ook nog te

glanzen. Niet voor niets is de intelligente spoel-

techniek van marktleider MEIKO al in vele keukens

een begrip. Deze techniek kenmerkt zich

niet alleen door de snelheid waarmee gewerkt

kan worden maar ook door een zo laag mogelijk

energie- en waterverbruik én minimaal gebruik

van chemische middelen. Dat past bij een

tijd waarin de hoteliers duurzaamheid hoog op

de agenda hebben staan.

“Onze kernactiviteiten zijn professioneel spoelen,

reinigen en desinfecteren", vertelt Jasperse.

“De steeds duurzamere en intelligentere

spoeltechniek wordt gerealiseerd door continu

te innoveren. Een zo’n innovatie is bijvoorbeeld

warmteterugwinning. Deze techniek vinden we

onder meer terug in de apparatuur die we installeerden

in Hilton Amsterdam Schiphol Airport

en het Okura hotel in Amsterdam.”

GLANZEND GLASWERK

Het handmatig spoelen van glazen in een

spoelbak met het coronavirus in ons achterhoofd,

vormt een gevaar voor de gezondheid.

Na een paar keer op en neer bewegen in koud

64 HOTELVAK.EU


MEIKO Green Waste Solutions: een uitgebreid

programma van systemen voor het efficiënt

verzamelen, verwerken en afvoeren van

organisch afval.

water met een druppel spoelmiddel is een glas

zeker niet vrij van virussen en bacteriën. Echt

hygiënisch schoon wordt het alleen met een

professionele vaatwasmachine. De combinatie

van de juiste chemie en dosering, de juiste wastijd,

de precieze temperatuur en een optimale

waterbehandeling, zorgt voor hoogwaardige

wasresultaten.

De toepassing van osmose op kleinere vaatwasmachines

zoals glazenspoelers, wordt nu

ook in Nederland steeds populairder. Met zo’n

machine behoort het handmatig wassen en

poleren van glazen tot het verleden. "In Nederland

worden wijn- en bierglazen nog relatief

vaak handmatig gespoeld", zegt Jasperse.

"In veel omringende landen mag dat niet meer

vanuit hygiënisch oogpunt. Onze glazenspoelers

wassen in een oogwenk echter een grote

hoeveelheid glazen hygiënisch schoon en laten

deze zelfs glanzend uit de machine komen.”

AFVAL EFFICIËNT VERWERKEN

Naast de vaatwastechniek is wastemanagement

een hot topic in de horecakeuken. “Veel

organisch afval dat in de keuken of op de borden

van de gasten ontstaat, verdwijnt in grote

kliko’s of plastic zakken. Onder de naam MEIKO

Green Waste Solutions ontwikkelden we een

uitgebreid programma aan systemen voor het

efficiënt verzamelen, verwerken en afvoeren

van organisch afval.”

“Startpunt van een dergelijk systeem is een invoerstation:

een apparaat in de spoelkeuken

ter grootte van een gewone huis-, tuin- en keukenafwasmachine

dat voedselafval, inclusief

botjes, vermaalt tot een waardevol substraat.

De grondstof kan vervolgens duurzaam worden

gebruikt voor biogas-, waterzuiverings- of

composteerinstallaties", legt Jasperse uit. "In

buurlanden zijn dit soort efficiënte en hygiënische

systemen al gemeengoed, in Nederland

zien we de interesse groeien. Een dergelijk apparaat

hebben we bijvoorbeeld in het Amstelhotel

geïnstalleerd."

Jasperse wil graag nog even stilstaan bij het feit

dat hij erg trots is op zijn team. “Een bedrijf valt

of staat met gekwalificeerd personeel dat goed

in zijn vel zit. Daar hechten wij veel waarde aan.

Het is van groot belang een goede band met je

medewerkers te hebben én te blijven houden,

zeker in een tijd waarin capaciteitsproblemen

een groot issue zijn.”

HOTELVAK.EU

65


Gasten zullen beleving ervaren

OPEN KEUKENS IN RESTAURANTS

STEEDS POPULAIRDER.

MAAR HOE BOUW JE DIT?

Ruim 68 jaar ervaring heeft PALUX Duitsland gemaakt tot wat het nu is: een toonaangevende

fabrikant van professionele, kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur. Het bedrijf zorgde

ervoor dat het importeurschap 40 jaar geleden naar Nederland doorgroeide. Het was het begin van

PALUX Nederland te Bunnik en inmiddels actief in 34 exportlanden.

Tekst: Marie-Louise Verplak

Beeld: Palux BV

Het bedrijf richt zich niet alleen op de hoteliers

maar ook op de hoogwaardige chef-kok die om

maatwerk vraagt en waar specialisme geboden is.

“Het merk draagt het etiket ‘Made in Germany’

dat inherent is aan kwaliteit en plukt daar nog

elke dag zijn vruchten van", aldus Yvo Berendsen,

Algemeen Directeur bij Palux Nederland.

“We hebben door de jaren heen altijd kwalitatief

hoogwaardige bedrijfskeukens voor horeca- en

zorginstellingen geëngineerd. De productgroep

kookeilanden vormt tot op de dag van vandaag

de core business. Van losse apparatuur tot maatwerk.

Daarnaast faciliteert deze keukenfabrikant

nog in zeven productgroepen. Hierdoor zijn we

in staat om voor ieder budget een functionele

keuken in te richten of aan te passen en die ook

compleet is afgestemd op elke specifieke wens

van de klant.”

Yvo vervolgt: “Een professionele keuken is een

belangrijke investering en vraagt om deskundige

begeleiding. Ons partnership begint bij het

inventariseren van de wensen, de mogelijkheden

en het budget van de klant. We beschikken

over een eigen serviceafdeling waardoor

het gehele aanbestedingstraject van begin tot

einde inclusief de oplevering in handen ligt van

maar één adviseur. Hierdoor zijn de lijnen heel

kort. De adviseur staat bovendien rechtstreeks

in contact met de fabriek. In de praktijk betekent

dit dat de klant op elk gewenst moment

nog een verandering kan aanbrengen waar nodig

en gewenst. Wij houden het gehele productieproces

nauwlettend in de gaten en passen

op eigen initiatief ook veranderingen toe

op de plekken waar wij menen dat het de kwaliteit

verhoogt.”

Een project waar Yvo trots op is, is het fine dining

Michelin restaurant Fred (2 sterren) in Rotterdam.

De open keuken midden in de zaak en

onderdeel van de totaalbeleving voor gasten

die op bezoek komen.

“Elk project en dus de keuken staat weer op

zichzelf en brengt veel uitdagingen met zich

mee. Wat je steeds meer ziet is dat PALUX

een belangrijk onderdeel van het restaurant

zelf wordt door middel van het opnemen van

een open keuken midden in het restaurant",

voegt Yvo toe.

Vlnr: Bas (Palux), Yvo (Palux) en Fred (restaurant Fred**).

TOEKOMSTVISIE

Hij heeft een duidelijke visie voor ogen voor

wat betreft de toekomst van het bedrijf: “Wij

willen benadrukken dat wij – naast de high-end

66 HOTELVAK.EU


anche waarin wij ons vooral begeven – ook

de startende ondernemer van dienst willen

zijn. Een productlijn die hieraan voldoet is de

Bistrolijn en is budgettair gezien heel gunstig

voor deze doelgroep en voor restaurants met

een kleiner budget.”

“Een ander belangrijk speerpunt voor de toekomst

is dat we wij binnen ons bedrijf een transitie

aangaan met het leerlingstelsel. Dit houdt

in dat we voor alle functies binnen onze organisatie

de komende jaren leerlingen gaan aanstellen,

intern willen opleiden en begeleiden.

Een goed bedrijf valt of staat met goed gekwalificeerd

personeel. Kortom, logisch dat wij hier

veel aandacht aan besteden.”

Fred (restaurant Fred **).

Tot slot wijst Yvo erop dat gezien de hedendaagse

gasproblematiek, hybride koken in opmars

is. “Natuurlijk bieden wij deze mogelijkheden

van koken ook voor de klant.”

KEUKENS MET VISIE

MEER RUIMTE. MEER VRIJHEID. MEER PASSIE.

Slimme keukenoplossingen made in Germany sinds 1929

HOTELVAK.EU

67


MARKETING

Nuttig advies voor hoteliers

‘INVESTEER IN EIGEN

REGIE BIJ ONLINE

MARKETING VAN HOTEL!’

Iedereen is het er wel over

eens dat digitale marketing

een specialistisch vakgebied is

geworden. De technologische

ontwikkelingen zijn nauwelijks

nog bij te houden. Dé vraag?

Haalt de hotelier wel alles

uit de eigen website? Kan

een hotelsite beter worden

ingericht op weg naar

meer rendement? Volgens

Thomas Dieben, eigenaar

van Becurious, het online

marketingbureau voor de

hotellerie, is het antwoord op

die vragen ‘Ja’.

Tekst Jerry Helmers

Beeld Becurious

1. ALS EERSTE: WAAROM HOUD

JE JE ALLEEN BEZIG MET

(DIGITALE) HOTELMARKETING?

“De hotelsector heeft unieke kenmerken.

Daardoor heeft ook de online marketing een

ander karakter ten opzichte van andere branches.

Het allerbelangrijkste is dat een hotelwebsite

dezelfde ervaring moet bieden als

het moment dat je binnenloopt bij een hotel.

Hospitality ‘moet’ onderdeel zijn van die digitale

beleving. Ik geloof in de kracht van de

driehoek; internettechnologie, hospitality en

marketing. Daar hebben we ons met Becurious

in de loop der jaren op gespecialiseerd.

Het is onze uitdaging om de externe boekingssites

te verslaan. Die kunnen namelijk nooit het

niveau van ‘hospitality’ in hun communicatie

overbrengen zoals een hotel dat op de eigen

Thomas Dieben: “Hotels weten dat ze zichzelf moeten vermarkten.”

68 HOTELVAK.EU


MARKETING

Je bent al in de stad aangekomen. Je oriënteert je meteen online. Welk hotel kies je? Je weet dat je ook op je mobieltje verleid wilt worden! (Beeld: Getty Images)

'Het is onze uitdaging om de externe boekingssites te verslaan'

site wel kan. Wij gaan voor een afgestemd ontwerp

en een afgestemde uitstraling.”

2. HET KLINKT LOGISCH WAT JE

VERTELT. MAAR, HOE KAN HET

DAN DAT VEEL HOTELS DIT

ALLES DAN TOCH NIET ZO GOED

OP ORDE LIJKEN TE HEBBEN?

“Toen de boekingssites opkwamen, leek dat

voor de hotels een makkelijke manier om potentiële

gasten te verwelkomen. De af te dragen

commissie was oké. Men vond het eigenlijk

wel prima. Maar nu blijkt toch dat er een

grote afhankelijkheid is ontstaan van die sites.

Tegelijkertijd is het ook zo dat veel consumenten,

die zich op zo’n boekingssite oriënteren,

vaak tóch even op de originele hotelsite kijken.

Juist op dát moment moet je je kans grijpen.

Laat meer zien wat de voordelen zijn van direct

reserveren. Denk daarbij aan korting op het

ontbijt, een latere check-in, gratis parkeren of

een welkomdrankje waardoor de gast sneller

de bar of het restaurant van het hotel in wordt

verleid. Veel hotels pakken die kansen nog niet

voldoende.”

3. BLEEK DE CORONAPERIODE

HIERIN EEN OMSLAG?

“Jazeker! Elk hotel wordt nu geconfronteerd

met personeelstekort. Men is daarom op zoek

naar meer efficiency en dus betere digitalisering.

Er lijkt dus wel een bewustzijn te zijn ontstaan

in de hotellerie dat men nu ook zélf aan

de slag moet. Iedereen heeft de euro’s immers

hard nodig!”

4. HOE ZAL DE DIGITALISERING

VAN DE HOTELBRANCHE ZICH

DE KOMENDE JAREN VERDER

GAAN ONTWIKKELEN?

“Hotels weten dat ze zichzelf beter moeten

vermarkten. Dus, dat ze eigen regie moeten

nemen. Zo zullen ze bijvoorbeeld meer dan

vroeger eigen ‘Member’-programma’s gaan

ontwikkelen. Met andere woorden: de hotellerie

gaat investeren in die eigen regie. Strategische

online marketing komt hoger op de agenda.

En, men weet dat men daar deskundige

gespecialiseerde externe partijen voor nodig

heeft. Je kunt namelijk niet alles zelf doen!”

WAAR MOET EEN (HOTEL-)

WEBSITE IN 2023 – VOLGENS

THOMAS DIEBEN VAN

BECURIOUS – AAN VOLDOEN?

1. De User Experience is dé essentie. Zo

zal de laadtijd van webpagina’s supersnel

moeten zijn om de potentiële gast

– de websitebezoeker – vast te houden.

2. De voordelen van direct reserveren –

ten opzichte van de externe boekingssites

– dienen goed zichtbaar te zijn.

3. De site dient technisch zo te zijn gebouwd

dat deze optimaal geïndexeerd

wordt door zoekmachines.

HOTELVAK.EU

69


MARKETING

Sociaal bewijs is nuttig bewijs

REVIEWS?

MAAK GEBRUIK VAN DIE

FANTASTISCHE CONTENT!

Als de sector het wil hebben over het belang - én de kansen! - van online reviews, dan is een

goed gesprek met online reputatiemanager Marco Kole een ware must. Hij is samen met Robert

Spakman initiatiefnemer van het onafhankelijke reviewplatform MeetingReview. Op de vraag wat

Marco van reviews vindt is zijn antwoord kristalhelder: “Het is gewoon fantastische content!”

Tekst Jerry Helmers / MeetingReview

Beeld Stockfotografie

”Als je kijkt naar content die wordt geplaatst op

de socials, dan is dat veel zenden à la: ‘Wij van

WC-eend adviseren WC-eend’", zegt Robert.

“Daarom benadrukken wij om je mooie reviews

in te gaan zetten als content: prachtige en unieke

teksten die direct sociaal bewijs zijn. Communiceren

wat anderen van je vinden is namelijk

veel sterker dan schrijven wat jij van jezelf vindt”.

“Bijna negen op de tien reviews worden geschreven

door mensen die het belangrijk vinden

om anderen te informeren. We volgen al

acht jaar het onderzoek van BrightLocal en dit

beeld verandert niet. Deze mensen lezen zelf

ook reviews en vinden het dan een wederkerigheid

om reviews te gaan schrijven. De meeste

reviewers gebruiken een review om een persoonlijk

advies te geven. Een advies over waarom

je ergens wel of niet zou moeten overnachten

of eten. Als ze minder tevreden zijn dan zie

je zelden een cijfer lager dan een zes.”

“De reviews die de meeste media-aandacht

krijgen zijn de nepreviews, reviews die gebruikt

worden als pressiemiddel en ongefundeerde

negatieve reviews. Maar de lezer is niet dom en

'Google weegt de betrokkenheid van je gasten.

Dus, reageer op reviews!'

70 HOTELVAK.EU


MARKETING

prikt daar wel doorheen. Daarnaast is het slim

om zelf je tevreden gasten om een review te

vragen. Stel de hulpvraag want je ranking op

Google wordt beter als je regelmatig goede

reviews scoort. Daarmee bespaar je flink wat

euro's op je advertentiekosten op Google. Tot

slot poets je met negen keer een 9 die ene

4 om naar een gemiddelde van 8,5. Als 8 de

norm is zit je daar dus ruim boven.”

”Stop energie in het vragen aan enthousiaste

gasten of ze die reviews ook online willen delen.

Maak het mensen makkelijk door bijvoorbeeld

een QR-code aan te bieden. Of, bijvoorbeeld

via een Happy Terminal waar tevreden

gasten direct klikken op een blij gezicht. Ben je

niet blij dan zoek je iemand van de locatie op

en dan kan die je weer blij maken.”

“Zoals eerder aangegeven verzamel je ook

reviews voor online zoekmachines. Google is

daarvan de belangrijkste. Circa 15% van je ranking

wordt bepaald door reviews. Google vindt

Mensen geven graag reviews!

reageren op reviews belangrijk omdat het aantoont

dat er een relatie is tussen klant en leverancier.

Door die relatie wordt de beoordeling

veel zwaarder gewogen dan zonder die relatie.

Google weegt dus customer engagement. Hoe

hoger, hoe beter dit is voor je SEO (zoekmachine

optimalisatie).”

”Maar het reageren op reviews, heeft ook een

positieve invloed op je boekingen. Zo heeft

TripAdvisor onderzocht dat bijna 7 op de 10

klanten aangeeft dat ze kiezen voor het hotel

waar het management reageert op reviews. Dat

kan dus hét verschil maken als een gast nog

moet kiezen tussen twee hotels", aldus Kole.

Marco Kole: "Mensen lezen zelf ook reviews en vinden het dan een wederkerigheid om reviews te gaan schrijven."

Conclusie: reviews zijn naast de waarde van de

mooie feedback ook belangrijk voor de eigen

SEO. En, het is gewoon prachtige content voor

je socials!”

HOTELVAK.EU

71


Meer efficiency en tijdwinst zou het credo moeten zijn

WAAROM LATEN HOTELS

HUN MEDEWERKERS DE

VERDIENDE EURO'S NOG

HANDMATIG TELLEN?

Het automatiseren van de contante geldverwerking? “Dat is een no-brainer”, vindt Floris Licht,

General Manager van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. “Waarom zou je

handmatig tellen? Het is 2022. Bijna 2023."

Tekst Annemarie van der Eem, Woordwijf

Beeld Fotografie José de Jong

Het uitzicht vanuit de SkyLounge op de elfde

verdieping is prachtig. Gasten kijken uit over

de bruisende binnenstad van Amsterdam, het

Centraal Station en het IJ. Het Oosterdokseiland

is de ideale plek om te verblijven voor zowel

business als pleasure. “We hebben 557 kamers,

veertien vergaderzalen, een Lobby Bar en Sky-

Lounge”, vertelt General Manager Floris Licht.

“Ook de Starbucks en Eastwood Beer & Grill zijn

van ons. Het is een dynamisch operatie, ook voor

wat betreft de verwerking van contant geld.”

“Medewerkers vroegen weleens: kunnen we

cash niet weghalen uit het hotel? Het was een

wirwar van geld en processen”, vertelt Kimberley

Klaren, Assistant Front of House Manager.

“Maar veel van onze gasten, vooral uit het buitenland,

betalen nog altijd contant. Daarom

gingen we op zoek naar een manier om de

geldverwerking efficiënter en veiliger te doen.”

Het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal

Station koos voor de Cikam Easy Cash MDX.

Bij dit backoffice systeem kunnen medewerkers

zelf hun kassalades ophalen en afstorten.

‘”Voor ons team is het veel makkelijker”, aldus

Klaren. “En onze gasten kunnen kiezen hoe ze

willen betalen.”

Kimberley Klaren.

EENVOUDIGER PROCES

Dankzij het Cikam systeem zijn veel tijdrovende

processen weggevallen. “Op een dag hebben

we 25 floats; van receptie tot Starbucks. Dat

72 HOTELVAK.EU


Floris Licht: “We hebben per week minder ritjes van Brink’s nodig.”

zijn 25 kassa’s die voorheen met twee collega’s

moesten worden geteld, in verband met het

vierogenprincipe”, aldus Licht, die op zijn vorige

werkplek – het Novotel Amsterdam Schiphol

Airport – ook al werkte met een Cikam systeem.

“Nu is het een kwestie van afstorten in het systeem

en klaar.”

“Ook moesten wij als Duty Manager twee keer

per dag de gehele kluis tellen, omdat er zoveel

kassa’s in en uit gingen”, vult Klaren aan. “Daar

waren we dagelijks minimaal twee uur mee bezig.

En als er iets niet klopte, duurde het nog

langer. Ook met wisselen waren we soms wel

een kwartier bezig; geld uit de kluis halen, tellen,

formulier invullen. Nu kunnen medewerkers

zelf wisselen bij het systeem. Bijvoorbeeld als

de munten van twee euro op zijn. Ze stoppen

er een biljet van vijftig euro in – en een minuut

later zijn ze weer vertrokken met de munten.”

OP TIJD NAAR HUIS

Veiligheid is voor Floris Licht eveneens een belangrijk

argument. “Onze medewerkers kunnen

niet bij het geld; dat zit veilig in een gesloten

systeem. Een bijkomstig voordeel: we hebben

per week minder ritjes van Brink’s nodig. Voorheen

lag er geld in de kluis te wachten om geteld

te worden, terwijl een vrachtwagen nieuw

geld kwam brengen dat de Front Office nodig

had. Dan heb je – onnodig – te veel cash in

je pand, omdat het geld te langzaam door je

business gaat.”

Dankzij de Cikam Easy Cash MDX circuleert het

contante geld sneller, zonder dat er handmatig

tellen aan te pas komt. “Dat scheelt zo’n acht

tot tien uur per dag”, aldus Klaren. “De collega’s

zijn ook heel blij met het systeem. Voorheen

moesten ze na hun dienst de kassa nog

tellen. Nu is het afstorten – en je kunt naar huis.

Het is heel fijn dat we medewerkers op tijd naar

huis kunnen laten gaan.”

“Het heeft veel gedaan voor de teammotivatie

en het werkplezier”, aldus Licht. “Dat is iets

waar we voorheen niet bij stil hadden gestaan.”

Ziet hij automatische geldverwerking als een

must binnen de hotellerie? “Voor mij is het een

no-brainer. Het zorgt voor een mix van veiligheid,

efficiëntie en verhoogde medewerkerstevredenheid.

Als je elke dag geld zit te tellen,

gaan mensen zich afvragen: hier zijn toch systemen

voor? Het is 2022. Bijna 2023."

HOTELVAK.EU

73


Bied sportfaciliteiten op hotelniveau aan

HET BELANG VAN

GEZONDHEID EN WELZIJN

VOOR DE HOTELBRANCHE

Na een lange periode van lockdowns en maatregelen willen mensen nieuwe ervaringen opdoen,

meer reizen en hun gezondheid op alle vlakken verbeteren. Dit vertaalt zich in een consument die

steeds mondiger en veeleisender is. In het huidige veranderende gezondheids- en fitnesslandschap

begrijpt Life Fitness als geen ander dat gezondheid en welzijn onmisbare onderdelen zijn van de

algehele hospitality-ervaring.

Tekst: Marie-Louise Verplak / Nadine van der Vliet

Beeld: Life Fitness

Welzijn gaat niet alleen om fysieke fitheid. De

volgende drie dimensies zijn namelijk onmisbaar

voor je algehele gezondheid: fysiek, mentaal

en sociaal welzijn. Het optimaliseren hiervan

is het belangrijkste aspect voor consumenten

wereldwijd. Daarnaast is uit onderzoek gebleken

dat maar liefst één op de drie zakelijke hotelgasten

zijn keuze voor een hotelovernachting

laat beïnvloeden door sportfaciliteiten in een

hotel. Het aanbieden van dergelijke faciliteiten

is daarom een essentieel onderdeel om aan de

groeiende wensen van hotelgasten te voldoen.

BIJWONEN VAN EEN MEETING

GEDURENDE WORKOUT

Het is van belang dat sportfaciliteiten niet alleen

op hotelniveau worden aangeboden maar

74 HOTELVAK.EU


'Met fitnessapparatuur in de kamer kunnen gasten

vanaf een fiets of loopband meetings bijwonen via hun mobiele

apparatuur of in de pauzes even sporten of strechten'

ook in de hotelkamer zelf. Voor steeds meer

reizigers is een hotelkamer meer dan alleen

een plek om uit te rusten. Reizigers zijn op zoek

naar privacy, intimiteit en comfort en willen hun

trainingsroutine van thuis in een hotelkamer

kunnen voortzetten. Zakelijke reizigers kunnen

tegenwoordig overal ter wereld meetings organiseren

en bijwonen. Met fitnessapparatuur

in de kamer kunnen gasten vanaf een fiets of

loopband meetings bijwonen via hun mobiele

apparatuur of in pauzes even sporten of stretchen.

Dit is essentieel voor zakenreizigers die

het grootste deel van de dag niet aan beweging

toekomen. Door het installeren van toegankelijke

fitnessapparatuur in een kamer – als

extra service naast de traditionele fitnessruimte

– kan de bezettingsgraad en RevPAR van een

hotel worden verhoogd. Ook steeds meer hotels

die geen ruimte hebben voor een grote

fitness, herzien de invulling van de ruimtes om

extra winst te genereren. Twee kamers die niet

in gebruik zijn, worden gecombineerd en ingericht

met fitnessapparatuur.

EEN VERBORGEN JUWEEL:

GRANTLEY HALL

Grantley Hall is een uitmuntend voorbeeld waar

de balans tussen lichaam en geest van hun gasten

centraal staat. Dit luxe hotel is een verborgen

juweel in de Engelse Yorkshire Dales - met

47 luxe kamers, 5 restaurants (waaronder het

MICHELIN restaurant Shaun Rankin at Grantley

Hall) en 3 indrukwekkende bars. Gasten kunnen

hier genieten van de rust in de Three Graces

Spa of werken aan hun kracht en conditie in de

ELITE Luxury Gym.

Verdeeld over twee verdiepingen combineert

de club eigentijds design met de meest geavanceerde

fitnessapparatuur van Life Fitness.

Om zo een luxueuze omgeving te bieden voor

de ultieme workout. Life Fitness heeft in samenwerking

met Grantley Hall drie verschillende

zones gecreëerd: een superieure fitnessruimte,

een ruimte voor kracht- en conditietraining en

het Health & Performance Centre van Grantley

Hall. Daarnaast is er een studio voor spinning,

yoga en pilates.

“Bij Life Fitness geloven we in het opbouwen

van partnerschappen door waarde toe te voegen

aan de hand van inspiratie en co-creatie.

We werken hand in hand met het hotel om

de beste oplossingen te vinden die aansluiten

bij hun behoeften en die van hun gasten. Of

het nu gaat om het aanpassen van een bestaande

ruimte, het inrichten van een nieuwe

fitnessruimte of het bieden van fitnessoplossingen

in de hotelkamer, ons doel is het creëren

van unieke gastervaringen zoals die in het

fantastische Grantley Hall Hotel. Alles draait

om een tevreden en dus loyale gast”, aldus

Marcel Terreehorst (Sales Manager Nederland

Life Fitness).

Wil je weten hoe Life Fitness samen met jou de

gastervaring kan verbeteren en hoe dit kan zorgen

voor een hogere RevPAR? Neem dan contact

met hen op.

HOTELVAK.EU

75


PERSONEEL EN BELEID

De details maken het verschil

PERSONEELSTEKORT IN JE

HOTEL? HET IS DE HOOGSTE TIJD

VOOR NIEUWE INZICHTEN!

Een veel gehoorde uitdaging in de hospitality sector gaat over het vinden van voldoende personeel.

Personeelstekort leidt niet alleen op de korte termijn tot een groot gevaar, de gevolgen voor de

lange termijn zijn vaak nog groter. Het gaat namelijk om veel meer: hoe houden we de kwaliteit van

de service en de beleving rondom het merk voldoende hoog, wanneer we met moeite voldoende

mensen vinden en er ook nog regelmatig verloop is in het team?

Tekst Geert Buskes

Als bureau gespecialiseerd in het bouwen van

sterke merken in de leisure- en hospitality sector

valt Effecty regelmatig iets op; veel ondernemers

vissen in dezelfde vijver als het gaat om

personeel. En niet onbelangrijk; in deze vijver

zijn ondernemers inmiddels al tevreden met

iedere vis die ze vangen. Op de korte termijn

worden hier soms de uitdagingen mee opgelost,

maar op de lange termijn zitten hier ook

risico’s aan vast.

In dit opiniestuk zet ik jullie aan het denken

over andere opties en inzichten voor het vinden

én binden van het juiste personeel. Niet

alleen op de korte, maar vooral ook op de

lange termijn.

Het vinden van receptionisten en telefonisten is voor de hotelsector intussen geen eenvoudige opgave meer. (Beeld: Rodrigo Salomón Cañas / Pixabay)

76 HOTELVAK.EU


PERSONEEL EN BELEID

‘In een krappe

arbeidsmarkt maken de

details het verschil’

WEET JIJ MET WIE JE MATCHT?

Mensen werken graag samen met mensen die

op ze lijken, die dezelfde doelen, normen en

waarden delen. Maar is het wel helder welke

doelen, normen en waarden belangrijk gevonden

worden in je organisatie? Heb jij een profiel

van de ideale kandidaat die past bij je organisatie?

Ben je ook bereid om ‘nee’ te zeggen

tegen iemand die de juiste ervaring heeft maar

op bovenstaande punten niet past?

Wie heeft er nog niet vergaderd in een zaaltje in een hotel? Was er wel genoeg (hotel)personeel aanwezig

om dat goed te faciliteren? (Beeld: Pavel Danilyuk)

Op de korte termijn vis je hierdoor misschien

in een kleinere vijver. Maar op de lange termijn

leidt dit vaak tot minder verloop, een hogere

(werknemers)tevredenheid en een hogere kans

van slagen bij kandidaten die wel perfect passen

bij je organisatie; zij voelen zich immers

beter thuis.

Dus door soms ‘nee’ te zeggen tegen mensen

die niet passen, zeg je ja tegen een toekomst

waarin je een hecht team creëert met dezelfde

uitgangspunten. Weten met wie je matcht is

dus een stevige basis voor een bedrijfscultuur

waar mensen bij willen horen!

WAAR STA EN GA JE VOOR?

Steeds meer is werk een verlengde van de levenskeuzes

die mensen maken. Zeker sinds

de groeiende zichtbaarheid van de millennialgeneratie

merk je dat het werk en de werkgever

die gekozen wordt als een statement gezien

kan worden. Meer en meer wordt er dus

ook gekozen voor werkgevers die ergens voor

staan; een gezonde work-life balance, minder

impact op het milieu, het verbinden van mensen

of welzijn van dier en mens.

Steeds vaker kiezen medewerkers dus voor

bedrijven met een maatschappelijk doel.

Van het kamermeisje tot aan de kok... Je hebt ze nodig om de gast in de watten te kunnen blijven leggen!

Mensen willen namelijk impact maken en het

gevoel hebben dat ze onderdeel uitmaken van

een groter geheel of een hoger doel. Wat is het

verhaal van jouw hotel? Waar sta je voor? Hoe

maak jij impact? En bovenal; hoe kunnen anderen

jou helpen met het vergroten van deze

impact? Maak dit onderdeel van je verhaal en

je merkidentiteit. Sterke merken bouwen loont,

want mensen willen daar onderdeel van uit

maken; of dit nu toekomstige medewerkers of

gasten zijn.

HOTELVAK.EU

77


PERSONEEL EN BELEID

KIJK JIJ VERDER DAN SALARIS?

De meeste mensen zijn op zoek naar een

stukje waardering op de werkvloer. Toch bestaat

de indruk dat de mensen vooral op

zoek zijn naar geld en salaris. Hoe kan dit?

In veel bedrijven wordt waardering vooral

getoond in de vorm van salaris. In dát geval

gaan collega’s automatisch dus ook op zoek

naar meer salaris. Maar is ieder bedrijf wel in

staat om steeds maar mee te gaan op weg

naar nóg hogere salarissen? Is dat het enige

waar medewerkers behoefte aan hebben?

Zijn er geen andere manieren waarop je waardering

kunt uiten?

Wat heb je te bieden op het gebied van:

• Verantwoordelijkheid;

• Training & Opleiding;

• Vrijheid en vertrouwen;

• Flexibiliteit;

• Groeikansen;

• Stabiliteit en vastigheid;

• Verbinding en sociale contacten;

• Jezelf kunnen zijn;

• Bijdragen aan een hoger doel.

Werken in de horeca moet wel bij je passen. (Beeld: Rene Asmussen)

Maak jij al deze andere componenten van je

aanbod ook voldoende duidelijk aan bestaande

en nieuwe collega’s? Is er misschien nog meer te

halen op één van bovenstaande punten? Welke

andere vormen van waardering zien we over het

hoofd door alsmaar te focussen op salaris? Zorg

dat jij weet wat jouw mensen beweegt!

HOE ZIET JE

KANDIDAAT-REIS ERUIT?

In een krappe arbeidsmarkt bepalen de details

het verschil. Van een goede eerste indruk tot

het omtoveren van je huidige team tot echte

ambassadeurs en alle stappen ertussenin. Als

je eens kritisch kijkt naar je kandidaat-reis dan

komen vaak mooie kansen aan de oppervlakte.

• Presenteren; wat doe jij om je vacatures

zichtbaar te maken? Welke kanalen zet je in?

Bevindt je ideale kandidaat zich hier wel?

• Oriënteren; hoe overtuig jij potentiële kandidaten?

Stel jij ze in staat om een ideale

match te maken met je bedrijf? Laat je zien

waar je voor staat?

• Solliciteren; hoe ziet je sollicitatieproces eruit?

Toets je op de juiste match? Zorg je voor

voldoende en adequate communicatie gedurende

het proces?

• Onboarding; worden nieuwe medewerker alleen

functioneel ingewerkt, of worden ze ook

Kunnen samenwerken is een belangrijke competentie in de horeca. (Beeld: Rene Asmussen)

78 HOTELVAK.EU


PERSONEEL EN BELEID

'Hebben bedrijven andere manieren

waarop je waardering kunt uiten?'

OVER DE

SCHRIJVER EN

EFFECTY.NL

meegenomen in de bedrijfscultuur en de

kernwaarden?

• Behouden; staan we ook ná de inwerkperiode

stil bij de verdere ontwikkeling en

behoeften van de medewerker? Kennen

we onze medewerkers wel echt, tijdens hun

mooie momenten, maar ook in hun verdriet?

Vieren we succesjes en staan we stil bij de

diepe dalen? Of houden we het bij een éénmalig

beoordelingsgesprek ieder jaar?

• Verspreiden; de grootste quick-win bij arbeidsmarktcommunicatie

is je huidige personeel.

Zij hebben immers al voor je hotel

gekozen en kunnen vaak haarfijn aan gelijkgestemden

uitleggen waarom het leuk is om

er te werken. Hoe kunnen we dit nog beter

inzetten? Hoe maken we van medewerkers

enthousiaste ambassadeurs?

BLIJF EXPERIMENTEREN

Het laatste inzicht is een korte. Want hoewel

succes in arbeidsmarktcommunicatie zeker

te voorspelen en te sturen is, is met name

een wendbare en flexibele houding een

steeds terugkerende eigenschap van succesvolle

merken. Het (digitale) medialandschap

verandert voortdurend en met nieuwe

generaties werkenden worden ook andere

onderdelen in je aanbod en je verhaal

belangrijk.

Ben je in staat om hierin mee te gaan?

Durf je te experimenteren met een nieuw

verhaal, nieuwe kanalen of een nieuwe

doelgroep? Of houd je het bij het oude en

stoffen we toch maar weer die vacature-tekst

van vorig jaar af?

Geert Buskes is eigenaar van strategisch

digitaal bureau Effecty. Effecty richt zich

op het bouwen en activeren van sterke

merken voor de leisure en hospitality

branche. Het zijn merken die zowel gasten

als medewerkers inspireren. Merken die

duidelijk laten zien waar een hotel voor

staat, en waarom een gast of medewerker

voor jou zou moeten kiezen!

Daarnaast past Effecty de bovengenoemde

inzichten al jaren met succes toe in de

eigen bedrijfscultuur. Grote verantwoordelijkheid

in combinatie met veel vrijheden

en flexibiliteit heeft ervoor gezorgd

dat het in een krappe arbeidsmarkt keer

op keer weer lukt om moeilijk vervulbare

functies toch te vervullen met de juiste

mensen en deze voor langere tijd aan de

organisatie te binden.

People love working for

strong brands.

But how to get one?

Building strong hospitality

brands together.

HOTELVAK.EU

79


Sinds 1989 en in meer dan

3.500 partner hotels.

#upgradeyourhotel

www.COCO-MAT.com en hotels@coco-mat.nl


PERSONEEL EN BELEID

Stap uit de ratrace van recruitment!

WIN OOK IN DE HOSPITALITY

DE CONCURRENTIESTRIJD OM

DE BESTE MEDEWERKERS!

Herken je dit? De constante concurrentiestrijd om talent? En niet

alleen binnen de branche, maar vooral ook met aanverwante

bedrijfstakken. De hospitality tech-industrie groeit zo snel dat ze

meer en meer van ‘onze’ geliefde collega’s wegkaapt. Om maar te

zwijgen over andere branches die veel aantrekkelijker lijken….

Tekst Daphne Beers

Beeld Shutterstock

De omstandigheden zijn pittig als het gaat

om The War On Talent. De cijfers zien er over

de hele linie niet al te rooskleurig uit. (Corona)schulden

moeten massaal worden terugbetaald

en de vaste lasten schieten omhoog!

Hierdoor is het bijna onmogelijk om de

concurrentie aan te gaan op het gebied van

salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ook kun jij niet aan alle wensen van onze

jongere generaties voldoen. Het inchecken

van gasten of het serveren van diners gaat nu

eenmaal niet vanaf je luie stoel.

DAPHNE BEERS, 38

JAAR, EIGENAAR

VAN YOUR-Q HOS-

PITALITY ACADEMY

Daphne is consultant, trainer en coach. Ze

verhoogt de performance van groeiende

hotelgroepen en hun teams door te focussen

op resultaatgericht werken en leren.

Haar ruime (20 jaar) ervaring in diverse

operationele en commerciële leiderschapsrollen

heeft haar geleerd om teams

te activeren, te motiveren, te ontwikkelen

én om samen te gaan voor het meest optimale

eindresultaat.

"Deze expertise heb ik vertaald binnen

Your-Q naar performance trajecten, passend

bij ieder niveau en ambitie van de

klanten. Samen gaan we voor groei!"

(Beeld: Mee Ko Dong/Shutterstock)

HOTELVAK.EU

81


PERSONEEL EN BELEID

Als je vanuit het bovenstaande gedachtegoed

redeneert en vervolgens daarop je recruitment

strategie inricht, zul je altijd vanuit

schaarste (in geld en tijd) mensen aantrekken.

Er ontstaat een constante ratrace. Die ziet er

ongeveer als volgt uit: je wilt sollicitanten overtuigen

en je sluit dan helaas compromissen op

de kwaliteit en werkervaring van die potentiële

nieuwe collega's. Hierdoor trek je uiteindelijk

medewerkers aan die jouw bedrijf niet verder

helpen in de groei en kwaliteit die je nastreeft.

Vervolgens voldoen de medewerkers niet, blijken

inwerken en opleiden een bijna onmogelijke

opgave en loopt de werkdruk bij iedereen

alleen maar verder op! Met als gevolg

dat de medewerker de handdoek in de ring

gooit waarna de recruitment ratrace weer van

voor af aan begint. Vergeet niet wat voor effect

dit op het bestaande team heeft. Er is een

verhoogde werkdruk, toenemende stress en

frustratie dat dáár de klappen moeten worden

opgevangen. Dit creëert nog veel meer ongewenst

personeelsverloop!

Als je bedenkt dat ieder recruitment proces

van vacatureplaatsing tot en met onboarding

minimaal 25.000 euro kost, kun je je afvragen

of dit nog wel de manier is om het te doen.

Het kan anders.

ER ZIJN DRIE MANIEREN OM

UIT DE RATRACE TE STAPPEN

1) Breng het personeelsverloop in kaart aan de

hand van feiten en ga met de mensen die

vertrekken, in gesprek. Geef ze bij de exit

de volledige ruimte om feedback te geven.

Wees tevens bereid om echt iets met die

feedback te doen! Maak aan de hand van

ieder exitgesprek een actieplan ter verbetering

van jouw werkgeverschap.

Daarnaast adviseer ik om exitgesprekken te

laten houden door een afdelingshoofd die

niet de directe leidinggevende is of door

een externe adviseur of vertrouwenspersoon.

Zorg dat een dergelijk gesprek in een veilige

omgeving plaatsvindt. Je vergroot de kans

dat je eerlijke antwoorden krijgt van de vertrekkende

medewerker.

(Beeld: David Tadevosian/Shutterstock)

82 HOTELVAK.EU


PERSONEEL EN BELEID

'Een algemeen

tevredenheidsonderzoek

onder medewerkers is

niet voldoende'

2) Ga met je huidige medewerkers in gesprek en

vraag concreet naar de verwachtingen die zij

van jou als werkgever hebben. Doe onderzoek

naar wat jouw medewerkers nodig hebben: wát

maakt het dat zij wel of niet blijven. Op deze

manier kun jij jouw aanbod bijsturen en afstemmen

op de verwachtingen die zij hebben.

Een algemeen tevredenheidsonderzoek onder

medewerkers is echter niet voldoende

(zeker niet als deze onderdeel is van je KPI's:

dit levert alleen maar sociaal gewenste antwoorden

op)! Hierbij adviseer ik om echt in

gesprek te gaan met jouw mensen en ook

constant in gesprek te blijven, ook wanneer

het lastig is.

3) Investeer in leiderschapsontwikkeling* en

zorg dat jij de maximale potentie benut van

de mensen die wel voor je werken! Vaak

loopt er veel verborgen talent rond, medewerkers

met ambitie maar soms nog zonder

het (zelf)vertrouwen om meer verantwoordelijkheid

te nemen. Op het moment dat jij

meer empowerment geeft (inclusief de support

en professionele begeleiding), worden

zij in staat gesteld om veel meer te bereiken

dan mogelijk leek! Als je dit consistent doorvoert

binnen alle linies en teams, zul je merken

dat je minder personeel nodig hebt dan

dat je had gedacht.

Uit eigen ervaring weet ik dat velen nu zullen

zeggen dat ze dit ook wel graag zouden willen.

Maar, dat er geen tijd voor is.

Echter, heb de wil om het echt anders te gaan

doen met en voor jouw medewerkers. Blijf niet

dweilen met de kraan open. Start met het inbrengen

van wat meer menselijkheid en verbinding

in je organisatie. Natuurlijk vergt dat alles

zeker wat lef en iets van je eigen kwetsbaarheid

en bereidheid om uit je routine en comfortzone

te stappen. Maar het resultaat zal er naar zijn.

*iedereen kan een leider zijn, dit heeft niets te maken

met leidinggevende functies

HOTELVAK.EU

83


Er is een groep betrokken mensen nodig om iemand van de straat te halen

MISSIE ZONDER GRENZEN,

MET VOORDELEN VOOR

HOTELWERELD EN MAATSCHAPPIJ

GiveMe5 is een project dat

de kracht van de hotelwereld

combineert met de expertise

van sociale organisaties. Het

doel is om zo verandering

te brengen in het leven van

economisch daklozen. Dit

maatschappelijke initiatief

breidt zich snel uit. Het is in

Amsterdam opgericht en

ondertussen ook uitgebreid

naar Rotterdam en Den Haag.

Een missie zonder grenzen

met voordelen van voor alle

betrokken partijen. Hotelvak

sprak met Marnix Geus en Roos

Meijer over dit initiatief.

Tekst: Mirjam de Stigter Beeld Marnix Geus /

Joukje Boeder / KRO NCRV Kruispunt

WINNAAR OMARMPRIJS

GiveMe5 won op 13 oktober de Omarmprijs.

Deze prijs beloont initiatieven die zich inzetten

voor Amsterdammers met een krappe

beurs. “Het is een prachtige beloning voor de

mooie samenwerking die we als stichting heb-

De Omarmprijs werd uitgereikt door Annemarie

van Gaal. (Beeld: Marnix Geus)

GiveMe5 won op 13 oktober 2022 de Omarmprijs. (Beeld: Joukje Boeder)

ben met de hospitality branche enerzijds en De

Regenboog Groep anderzijds. Hierdoor krijgen

economisch daklozen de mogelijkheid om

duurzaam van straat gehaald te worden én te

blijven", licht Geus toe.

“Ondernemer Annemarie van Gaal reikte de prijs

aan ons uit namens de jury. Het voelt voor mij echt

als een groepsprijs want er zijn zoveel mooie mensen

betrokken. In Afrika zeggen ze: it takes a village

to raise a child. Ik heb geleerd dat er net zo’n

groep betrokken mensen nodig is om iemand van

straat te kunnen halen", vertelt Geus trots.

De helft van het prijzengeld van de Omarmprijs

doneert The Present Movement, de stichting

die Geus oprichtte en waar GiveMe5 onderdeel

van is, aan De Regenboog Groep. Zij doen immers

het belangrijkste werk aldus Geus: het selecteren

en begeleiden van kandidaten richting

woning en werk. De rest van het geld is hard

nodig om door te groeien. “We blijven actief

bezig met fondsenwerving. Het draait allemaal

nog veel te veel op vrijwilligers nu. Alle hulp is

zeer welkom", stelt Geus.

NIEUWE SAMENWERKINGEN

IN AMSTERDAM, DEN

HAAG EN ROTTERDAM

Recent is er met DoubleTree by Hilton in Amsterdam

een nieuwe samenwerking aangegaan.

Ook in andere steden haken nu hotels aan, zoals

84 HOTELVAK.EU


in Den Haag en Rotterdam. “In Den Haag werken

we samen met de Kessler Stichting. Deze

selecteert en plaatst de economisch daklozen in

hotel Park Centraal", vertelt Meijer. “In Rotterdam

wordt er met twee maatschappelijke stichtingen

gewerkt. De Nico Adriaanse stichting

en Stichting Ontmoeting plaatsen economisch

daklozen bij onder andere Room Mate Bruno.”

UITDAGINGEN VOOR

INITIATIEF GIVEME5

“In de maatschappij bestaat er nog een groot

stigma rond economisch daklozen. Van tevoren

wordt vaak overlast verwacht, en bestaat er

een stereotiep beeld van hoe ‘de dakloze’ eruit

ziet; man met baard, onverzorgd, mogelijk met

verslavingen. In de praktijk, en zeker binnen de

doelgroep van GiveMe5 klopt dit beeld echter

niet. Het proces dat de maatschappelijke

partners aangaan is zeer nauwkeurig en secuur.

Alleen de economisch daklozen die een duurzame

en onafhankelijke terugkeer in de maatschappij

aankunnen, worden geselecteerd.”

leggen Meijer en Geus uit.

Daarbij is er doorgaans geen onderscheid te

merken in het hotel tussen wie een hotelgast of

economische dakloze is.

“Het is voor GiveMe5 een uitdaging om

bij hotels meteen in contact te komen

met de juiste persoon. Zeker in grote organisaties

heb je met meerdere mensen

te maken. Als we direct contact met de

general manager van het hotel hebben,

De kracht van de hotelwereld en sociale organisatie gebundeld en zo samen een economisch dakloze

van de straat geholpen. (Beeld: KRO NCRV Kruispunt)

helpt dit het proces enorm", aldus Meijer.

Daarnaast helpt het als hotels ervaringen horen

van andere hotels die al meedoen. Die

zijn namelijk tot zover allemaal enorm enthousiast

– niet alleen over hun bijdrage aan de

stad en het leven van economisch daklozen,

maar ook het positieve effect wat meedoen

aan GiveMe5 heeft op hun eigen werknemers.

VERWACHTINGEN

“Op dit moment zijn we druk bezig om meer

hotels en maatschappelijke partners te werven

in nieuwe steden en hen het voorbeeld van De

Regenboog Groep te laten zien en deze te omarmen.

Toen we net gestart waren, keken we

nog vaak naar cijfers. Nu vinden we de kwaliteit

het belangrijkste. Iedereen die duurzaam van

de straat geholpen is naar een zelfstandig onafhankelijk

leven telt.”

“Het zou heel mooi zijn als dit initiatief in alle

grote steden van Nederland plaatsvindt. Onze

ultieme droom is dat het over de landsgrenzen

heen gaat.”

Wie geïnspireerd en geïnteresseerd is, kan op

de website van GiveMe5 (www.giveme5.world)

meer informatie vinden om deel te nemen aan

dit maatschappelijke initiatief met impact.

WAT BETEKENT

'ECONOMISCH

DAKLOOS'?

Hotels in Rotterdam en Den Haag doen mee aan het bieden van onderdak

aan economisch daklozen. (Beeld: KRO NCRV Kruispunt)

- Een economisch dakloze heeft een

acute woonvraag die is ontstaan door

levensveranderende gebeurtenissen als

werkeloosheid, ziekte of echtscheiding;

- Een economisch dakloze is (financieel)

zelfredzaam;

- Zware psychische problematiek en verslaving

zijn bij de economisch dakloze

niet aan de orde.

HOTELVAK.EU

85


DECO PROJECTEN

VERRASSENDE INTERIEUR BELEVING

W W W . T ACHUP .NL


Kryptonstraat 37

6718 WR Ede

Tel. 0318-591222

Kryptonstraat 37

6718 WR Ede

Tel. 0318-591222

info@allstairs.nl

info@allstairs.nl

WWW.ALLSTAIRSTRAPPEN.NL


PLATFORM OVER HOTELMANAGEMENT, INRICHTING EN DESIGN

PARTNER WORDEN

VAN HOTELVAK?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op hotelvak.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op hotelvak.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar hotelvak.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

88 HOTELVAK.EU

HOTELVAK.EU


PARTNERS HOTELVAK

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

hotelvak.eu/bedrijven

ASENSO FACILITIES

Laan van Vollenhove 2937

3706 AK ZEIST

T +31 30 237 80 24

E info@asenso.nl

W www.asenso.nl

DE PLOEG

Bosscheweg 79

5735 GT AARLE-RIXTEL

T +31 492 38 64 70

E info@deploeg.com

W www.deploeg.com

KLEMKO TECHNIEK B.V.

Nieuwegracht 26

3763 LB SOEST

T +31 88 002 33 00

E info@klemko.nl

W www.klemko.nl

KEUKENS MET VISIE

PALUX BV

Groeneweg 166

3981 CP BUNNIK

T +31 30 65 64 120

E info@pallux.nl

W www.pallux.nl

ASSA ABLOY GLOBAL

SOLUTIONS BENELUX

Stephensonweg 6

4207 HB GORINCHEM

T +31 183 356 789

E info@assaabloy.com

W www.assaabloy.com

EFFECTY

Witveldweg 100

5961 ND HORST

T +31 6 58 91 79 08

E service@effecty.nl

W www.effecty.nl

LIFE FITNESS

Bijdorpplein 25-31

2992 LB BARENDRECHT

T +31 180 646 666

E info@lifefitness.com

W www.lifefitness.com

TACHUP BV

Weerdjeslaan 8

7006 BC DOETINCHEM

T +31 6 225 43 222

E info@tachup.nl

W www.tachup.nl

BECURIOUS

Rietwijkerstraat 36

1059 XA AMSTERDAM

T +31 20 388 09 88

E info@becurious.com

W www.becurious.com

GEZE BENELUX B.V.

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

E info@geze.com

W www.geze.com

MARETTI LIGHTING

Bolderweg 7

1332 AX ALMERE

T +31 36 532 66 12

E postbus@maretti.com

W www.maretti.com

TRAPPENSHOWROOM

ALLSTAIRS BENELUX

Kryptonstraat 37

6718 WR EDE

T +31 318 59 12 22

E info@allstairs.nl

W www.allstairs.nl

since 1945

CIKAM B.V.

Versterkerstraat 6

1322 AP ALMERE

T +31 36 53 97 200

E info@cikam.nl

W www.cikam.nl

HOTEK HOSPITALITY

GROUP

Munnikenheiweg 27

4879 NE ETTEN-LEUR

T +31 76 50 24 750

E info@hotek.nl

W www.hotek.nl

MEIKO

NORTH WEST EUROPE

Aploniastraat 40

3084 CC Rotterdam

T +31 88 105 00 00

E info@meiko.nl

W www.meiko.nl

UMO ART GALLERY

Randweg 20

4101 AC CULEMBORG

T +31 88 02 33 370

E info@umoartgallery.com

W www.umoartgallery.com

14 – 15 Mar 2023

COCO-MAT

Overtoom 89

1051 HC AMSTERDAM

T +31 20 62 18 080

E info@coco-mat.nl

W www.coco-mat.com/nl

HOTELLOTOP

Parkweg 28

6212 XN MAASTRICHT

T +31 43 356 10 91

E info@hotellotop.nl

W www.hotellotop.nl

MONTGOMERY EUROPE B.V.

Fascinatio Boulevard 764

2909 VA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T +44 20 7886 3000

E info@montgomerygroup.com

W www.montgomerygroup.com

VAN STAALDUINEN

AUTOMATISERING BV

Amerikaweg 8-4

9407 TK ASSEN

T +31 592 53 00 53

E info@vsa.nl

W www.vsa.nl

HOTELVAK.EU

89


Maretti Lighting staat voor stijlvol design in

lichtarchitectuur. Wij zijn expert in het creëren

van sfeer!

Met onze lichtplannen speciaal voor de

horeca- en hotelbranche, onze exclusieve

designverlichting en innovatieve lichtoplossingen

tillen wij elk interieurdesign naar een hoger

niveau.

Onze lichtarchitectuur zorgt voor de ultieme sfeer

en beleving in uw hotel of horecagelegenheid.

Maretti Lighting

Bolderweg 7, 1332 AX Almere

T +31 (0)36 532 6612

maretti.com

Licht is leven,

Maretti creëert licht


Kies voor een stijlvolle

Porter website en ontvang

meer directe reserveringen.

Wij verzorgen een perfecte online weergave én vindbaarheid voor

hotels. Dit resulteert in meer directe en commissievrije reserveringen.

De combinatie van ons snelle en veilige Hotel CMS, de naadloze integratie

van het reserveringssysteem naar keuze en onze specifieke kennis van

de hotelindustrie maken ons dé partner voor slimme hoteliers.

www.porterforhotels.com


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Als de grootste leverancier van premium fitnesspparatuur, is Life

Fitness toegewijd aan het creëren van op maat gemaakte

fitnessoplossingen en begrijpt dat gezondheid en welzijn

onmisbare onderdelen zijn van de algehele hospitality-ervaring.

Vakantiegangers en zakenreizigers verwachten dat hun verblijf

over een aangepast fitnessaanbod beschikt en kiezen hun hotel

zelfs specifiek op basis van deze criteria. Of het nu gaat om het

aanpassen van een bestaande ruimte, het inrichten van een

nieuwe fitnessruimte, of het bieden van fitnessoplossingen in de

hotelkamer - we gaan samen met jou op zoek naar de beste

oplossing en stemmen dit af op de wensen en behoeften van jou

en jouw gasten. We bieden ondersteuning gedurende het hele

traject van begin tot eind; van apparatuurkeuze en

ruimte-indeling tot aan het trainen van je personeel.

Ontdek hier hoe je in

samenwerking met Life

Fitness de gastervaring

kunt verbeteren.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!