23.01.2023 Views

ICAM képzési katalógus

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ICAM

I N T E R N A T I O N A L C O L L E G E O F

A E S T H E T I C M E D I C I N E

WWW.ICAMEDU.COM

K A T A L Ó G U S


Világszínvonalú oktatás

Az ICAM Akadémia az Esztétikai Medicina

oktatásban világszerte elismert név.

Nyílt, toleráns, transzparens, nemzetközi

akadémiai elveket vallunk, iskolánk híres

arról, hogy folyamatosan fejlődünk, újítunk,

mindig a piac aktuális igényei előtt járunk.

Jelenlegi képzési struktúránkkal,

akkreditációinkkal és nemzetközi

szakképzési vizsgaközpontunkkal

egyedülállónak számítunk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a legjobbak

lehetünk.

ICAM Ceo

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


ICAM

SZÁMOKBAN:

3 Campus

Training Központ Budapesten

Experience Center Barcelonában

Medical fakultáció Dubaiban

CIBTAC vizsgaközpont Mo.-n és

Spanyolországban

Weyergans High Care Iberia

képviselet

Weyergans Scientific Partner

EUROSA member

VTCT szakvizsga központ

CPD akkreditált képzések


ICAM

FAKULTÁCÓK


FAKULTÁCIÓK / Esztétikai Medicina Eljárások

Az ICAM Akadémián

végzettségtől és a kitűzött céloktól függően:

jelenleg 5 Kar Képzéseire lehet jelentkezni

PAMD (Professional Aesthetic Medicine Diploma) képzés. Nem

igényel előképzettséget. A megszerezhető szakképesítés az

Angol Ofqual oktatási Hivatal által jóváhagyott és akkreditált

Professional AM Diploma.

Aesthetic Injector Level6+1 Certificate képzés. Ez a képzés sem

igényel előképzettséget, a megszerezhető képesítés Clinical

Aesthetic Injector Certificate.

CMAE (Certified Medical Aesthetic Injector) képzés. Orvosi

diplomához kötött képzés. A megszerezhető képesítés A4M -

American Academy of Anti Aging Medicine Certification.

SCULpture Esztétikai Medicina Eljárások speciálisan testépítéssel

hivatásosan foglalkozó területre összeállítva. A megszerezhető

képesítés Aesthetic Specialist Certificate.

PRP és iPRF képzés. Egészségügyi alap végzettséget igénylő

képzés. A megszerezhető képesítés: CPD Certification.


K É P Z É S E K M A G Y A R O R S Z Á G O N

Valamennyi ICAM képzés teljesíthető

Magyarországon is hallgatóink

számára.

Szerződéses partnerünk referencia

oktató központjában a hands on

gyakorlatok a leg magasabb

színvonalat képviselik.

Mindenkivel egyénileg foglalkozunk,

a gyakorlatok intim, professzionális

környezetben zajlanak, minden

modern technikai eszközzel

felszerelve.

Hallgatóinknak lehetősége van

felvételről visszanézni gyakorlati

napjaikat, elemezni az egyes

feladatokat, így a legjobbat kihozni

magukból minden esetben.

Az ICAM Digitális Akadémia hallgatói

felületen minden előadás, oktatói

instrukció, javaslat hozzáférhető,

hallgatóink közösségként

megoszthatják egymással

tapasztalataikat, feltehetik 0-24

órában kérdéseiket, az oktatókkal

bármikor kommunikálni tudnak,

tanácsot kérhetnek.


C A M P U S B A R C E L O N A

Barcelonában tanulni

Barcelona ideális környezetet biztosít

az Esztétikai Medicina

tanulmányokhoz.

Spanyolországban bármelyik ICAM

képzés gyakorlati szakasza

teljesítehtő. Elsősorban azon

hallgatóinknak javasoljuk ezt a

megoldást, akik később

Magyarországon kívül tervezik a

munkájukat.

Az ICAM Experience Center

Barcelonától néhány km-re,

Sitgesben található.

A mintegy 27.000 fős kisváros

Spanyolország egyik kiemelkedő

művészeti, kreatív és kulturális

központja.

Sitges gyönyörű építészettel,

óvárossal és több Km hosszú

tengerparttal büszkélkedhet.

A közlekedés egyszerű a széles körű

tömegközlekedési rendszer

használatával, Barcelonába könnyű és

gyors a bejutás, El Prat reptér 15

percre fekszik és közvetlen

gyorsvasút összeköttetés van

Sitgessel.


DUBAI / NIZZA / BARCELONA / BUDAPEST

S P E C I Á L I S M E D I C I N A K A R / D U B A I

ICAM Campus Dubai

Az ICAM Speciális Posztgraduális Orvosi Képzéseinek színhelye

Dubai.

A Dubai Akadémiai Központ csak azokból az intézetekből fogad

hallgatókat, amelyekkel a kar szerződéssel rendelkezik.

Egyedi programok is megszervezhetők hallgatóink számára,

figyelembe véve a konkrét tanulmányi célokat.

A Speciális Medicina Kar olyan Szakorvosi végzettséggel

rendelkező orvosokat vár MASTER képzéseire akik praxisuk

országában legális kamarai tagsággal rendelkeznek és ezt

igazolni tudják.

ICAM Master Képzések :

Esztétikai Ginekológia

Esztétikai a fogorvosi praxisban, gingiva kezelése

hialuronsavval

Body Shaping / French Buttock Lift

Endometriózis adhézió / hialuronsav

Ortopédia, artikuláris injekciók

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


CIBTAC

VIZSGAKÖZPONT

Az első Nemzetközi Vizsga Center Magyarországon

Az ICAM olyan világszerte elismert és elfogadott akkreditált

vizsga lehetőséget kínál az Esztétikai és Esztétikai Medicina

területen dolgozó szakemberek részére, mellyel a

Magyarországon szerzett okleveleiket, szakképesítésüket

nemzetközileg akkreditálni, harmonizálni tudják.

Lehetséges szintvizsgák:

Nemzetközi Anatómia, Fiziológia és Patológia (Anatomy,

Physilogy and Pathology)

Nemzetközi SPA Manager (Salon and SPA Management)

Nemzetközi Klinikai Esztétikai Level7 Injektor (Level7 Clinical

Aesthetic Injector)


Az ICAM PAMD Szakképzése egyenes út a sikerhez

Komplex Esztétikai Injector és Clinical Manager képzés a legmagasabb szintű

Nemzetközi Esztétikai Medicina Diploma vizsgával, valamennyi minimál invazív

esztétikai medicina eljárás oktatásával. Az ICAM leg komplexebb képzése.

Ebben a képzésben nem csak az Esztétikai Medicina kezelések tökéletes elvégzését

fogod megtanulni, hanem szalon vezetést, praxis kezelést, klinikai praktikumot is.

Mindent, amire akár Esztétikai Injektorként, akár Klinikai Menedzserként vagy

tulajdonosként szükséged lehet.

És most mindezt akár Angliában végzett szakmai gyakorlattal. (a szakmai gyakorlat a

hands on egyéni gyakorlatot követően kerül teljesítésre)

Miért hasznos a külföldi szakmai gyakorlat?

A Londonban teljesíthető szakmai gyakorlat egyedüliként az ICAM-nál lehetséges a

Magyarországon elérhető esztétikai medicina képzések közül.

A gyakorlat célja, hogy hallgatóink valós munkavégzés során szerezzenek rutint a Világ

legjobb szakemberei mellett, a legjobb klinikákon és városokban.

Az ICAM PAMD képzés végzősei nem pályakezdők, hanem munkatapasztalattal

rendelkező szakemberek.

Nem véletlen, hogy azon végzőseink többsége a diploma kézhezvételét követő három

hónapon belül jól megfizetett munkahelyen tud elhelyezkedni.

Programunk egy integrált Klinikai Esztétikai Medicina tanfolyam, amelyet nemzetközi

vizsgákkal Diploma képzésként fejeznek be hallgatóink.

A Diploma a jelenleg elérhető legmagasabb szint az Esztétikai Medicina Injekciós

kezelések területen.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


Ez a képzés azoknak szól, akik valóban komolyan gondolják az Esztétikai Medicina

szakterületen a munkát.

A program egy ab-initio tanfolyam mindazon leendő szakembereknek, akik meg

akarják szerezni a külföldön (is) szükséges licence vizsgákat és a biztonságos

munkavégzéshez szükséges elméleti - gyakorlati ismereteket.

Az ICAM Diploma program hallgatóinak exkluzív hozzáférése van számos olyan

lehetőséghez, amelyek célja, hogy ez a kurzus a leg biztonságosabb befektetés legyen.

A megfelelő tudás és végzettség segít leküzdeni az Esztétikai Medicina kezelések

minden akadályát, miközben felkészít arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül

elhelyezkedhessen minden hallgatónk a szakterületen.

KÉPZÉSI forma: Diploma képzés, hibrid

A tanfolyamot online elméleti órákkal és személyes (vagy kérés alapján akár egyéni

online) gyakorlati kontaktnapokkal szervezzük.

KÉPZÉS időtartama: 12-18 hónap (sikeres vizsgák és a gyakorlati szakasz teljesítésének

függvényében)

Elméleti szakasz: online két hetente 1 alkalommal - első 6 hónap

Gyakorlati szakasz: kontakt képzésként - második 6 hónap

A beosztások változtatásának jogát fenntartjuk!

KÉPZÉS helyszíne: Budapest vagy Dabas

KÉPESÍTŐ akkreditált vizsga:

A PAMD képzésünket az Angol Ofqual képzési rendszer szabályozza. A képzés sikeres

elvégzését követően (CPD, CIBTAC vizsgák letétele és szakmai gyakorlat igazolása),

tanúsítványod birtokában a leendő munkavégzésed országának vonatkozó

jogszabályait betartva jelenlegi ismereteink szerint munkát vállalhatsz. A képzés

elvégzése nincs előzetes végzettséghez kötve.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


Ennek a képzésnek az elvégzése nincs semmilyen előzetes végzettséghez kötve,

moduljai során végigvezetünk az úton a teljesen kezdő szinttől a Level 6+1 Injector

Certificate Szintvizsgáig. Megtanulod a minimál invazív Esztétikai Medicina kezelések

elvégzéséhez szükséges anatómiát, fiziológiát és gyakorlatukat.

A hands on gyakorlat egyéni, tartalmazza a skinbooster, mezoterápiás, bőrminőség javító

kezeléseket, az arc teljes-minden területére kiterjedő- hialuromsavas filler kezeléseit, a

hialuronidáz enzim használatát és kontraindikációk kezelésének protokollját.

A képzés tematikája mindenben megfelel az Angol HAA irányelveinek, ami 2018 ban

meghatározta a Level 6+1 szintű Esztétikai Medicina kezelések végzésének normatíváját

Angliában.

KÉPZÉSI forma: Certificate képzés, hibrid

A tanfolyamot online elméleti órákkal és személyes (vagy kérés alapján akár egyéni online)

gyakorlati kontaktnapokkal szervezzük.

KÉPZÉS időtartama: 9-12 hónap (sikeres vizsgák és a gyakorlati szakasz teljesítésének

függvényében)

Elméleti szakasz: online két hetente 1 alkalommal - első 6 hónap

Gyakorlati szakasz: kontakt képzésként - második 3-6 hónap

A beosztások változtatásának jogát fenntartjuk!

KÉPZÉS helyszíne:Budapest vagy Dabas

Akkreditált Certificate vizsga:

Ezt a képzésünket az Angol Ofqual képzési rendszer szabályozza. A képzés sikeres

elvégzését követően (CPD, CIBTAC és gyakorlati vizsgák letétele), Certificate-ed

birtokában jelenlegi ismereteink szerint a leendő munkavégzésed országának vonatkozó

jogszabályait betartva munkát vállalhatsz.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


CMAI Képzés Orvosi Diplomával rendelkező leendő Esztétikai Szakemberek részére.

80% gyakorlat orientált modul.

A Képzés időtartama:

3 hónap elmélet online, melynek során kifejezetten az Esztétikai Medicina kezelések

anatómiáját és lehetőségeit oktatjuk beleértve a kontraindikációk kezelési

lehetőségeit is.

5 intenzív egyéni gyakorlati nap (egyéni ütemezés szerint)

Online elméleti és gyakorlati vizsga opcionális, az American Academy of Anti Aging

Medicine szervezet tagságához és Certificate-jének megszerzéséhez szükséges.

Képzésünk alacsony csoport létszáma lehetővé teszi, hogy a tanulási folyamatot

maximálisan személyre szabjuk.

Bármilyen is legyen a szakterületen szerzett tapasztalata, vagy jelentkezzen akár

tapasztalat nélkül, az ICAM "ONE TO ONE" tanítási rendszere lehetővé teszi, hogy

alkalmazkodjunk az Ön igényeihez.

A modul gyakorlati módszertanon alapul. Jelentkezőink tanári irányítás mellett

sajátítják el az egyes technikákat, majd azokat önállóan is elvégzik, teljes kezelést

levezetve a diagnózistól a tökéletes eredményig.

Nálunk csapatmunka zajlik, a tanárral való munka és tapasztalatcsere adja meg többek

között az önálló szakmai gyakorláshoz szükséges önbizalmat és biztonságot.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


PRP és iPRF Képzés Orvosi Diplomával vagy Egészségügyi végzettséggel rendelkező

leendő Esztétikai Szakemberek részére.

A képzés 2 nap online elméletet és 2 nap kontakt gyakorlatot tartalmaz

Arcesztétika és hajhullás - miért használjunk PRP-t?

PRP v/s i-PRF - mi a különbség, mikor melyiket használjuk?

A plazmában gazdag fehérjék története és felhasználása

Farmakológia és toxikológia

Anatómia és fiziológia

Betegkezelés - elvárások

Hogyan érhetünk el biztonságos és kiszámítható eredményeket

Komplikációkezelési és kárbiztosítási információk

Extrakció, előkészítés és adagolás

Injekciós technikák - arc, nyak és fej (hajhullás)

Hogyan lehet fenntartani az elért eredményeket

Hands on gyakorlati foglalkozás - bőrfiatalítás és hajhullás

A PRP sejtterápia helyreállítja és regenerálja a sérült bőrt a biológiai

hatásmechanizmusának és az őssejteknek köszönhetően. Hatékony sejtterápia pl.

lézeres kezelések után, hialuronsavas kezelések között, filler intolerancia esetén,

hialuron oldások után, regeneratív folyamatok esetén.

Az i-PRF terápia nem csak növekedési faktorokat, hanem citokineket is tartalmaz és

szabadít fel, melyek gyulladáscsökkentő hatásúak és a regenerációs folyamatokban

játszanak szerepet. A módszer célja, hogy a vérben található sejtek épen maradjanak és

megőrizzék aktivitásukat. Elkészítéséhez a páciens saját vénás vére szükséges, melyet

véralvadásgátlók hozzáadása nélkül centrifugálunk. A vérvétel közvetlenül a

beavatkozás előtt történik és a szeparátumot azonnal felhasználjuk. A szükséges vért

zárt, vákuumos vérvételi rendszerrel vesszük le.

A centrifugálás során a vér alkotóelemei szétválnak, kialakul egy felső vérlemezkékben,

fehérvérsejtekben gazdag fibrin mátrix és egy alsó vörösvértestekből álló rész. A két

rész határán lévő felső hasznos rétegben olyan gyulladáscsökkentő, regenerációt segítő

faktorok vannak jelen, amelyeket a hajas fejbőrbe visszajuttatva apró tűszúrások

segítségével serkentjük a haj növekedését és az alvó tüszők működését.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


Több, mint 10 éve foglalkozom Esztétikai Medicina kezelések elméleti és gyakorlati

oktatásával...

Tanulnak nálunk orvosok, egészségügyi szakemberek, kozmetikusok, jogászok, és az

utóbbi időben egyre több olyan hallgatónk volt, akik hivatásukként, vagy életvitel szerűen

foglalkoznak testépítéssel, fitness-el.

Az a tapasztalatom, hogy a test változásáról, a kitartásról és a lehetőségek

határtalanságáról senki sem tud annyit, mint Ők.

Értelemszerűen ezen hallgatóink leendő vendég köre hasonló területről érkezik.

Ezért jött létre a SCULPture képzés, amit speciálisan a fitness és testépítés során felmerülő

arc és test problémák kezelési lehetőségeinek oktatására fejlesztettünk ki.

Ezzel a képzésünkkel beléphetsz Esztétikai Medicina világába, ha karrieredet speciálisabb

területen szeretnéd folytatni vagy kiegészíteni.

A SCULPture tanfolyam során magas óraszámú, online elméleti és kontakt gyakorlati

napokon sajátítod el az Esztétikai Medicina kezelések lehetőségeit, legfontosabb

tudnivalóit, a legmodernebb és leghatékonyabb módszereket, valamint speciális

ismereteket.

Megtanítjuk neked az arc anatómiáját, fiziológiáját, különös tekintettel annak aktív és

passzív rendszerére, a speciális diéták bőrre való hatására és kezelési lehetőségeire.

Szakmai hitelességedet is megalapozzuk, amire nagy hangsúlyt fektetünk a képzés első

pillanatától kezdve és garantálja többek között a CIBTAC szakvizsga.

A képzés végén biztonságosan és magabiztosan fogod tudni alkalmazni a tanultakat.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


A képzés tematikája mindenben megfelel az Angol HAA irányelveinek, ami 2018 ban

meghatározta az Esztétikai Medicina kezelések végzésének normatíváját Angliában.

KÉPZÉSI forma: Certificate képzés, hibrid

A tanfolyamot online elméleti órákkal és személyes (vagy kérés alapján akár egyéni online)

gyakorlati kontaktnapokkal szervezzük.

KÉPZÉS időtartama: 6-9 hónap (sikeres vizsgák és a gyakorlati szakasz teljesítésének

függvényében)

Elméleti szakasz: online két hetente 1 alkalommal - első 6 hónap

Gyakorlati szakasz: kontakt képzésként - második 3-6 hónap

A beosztások változtatásának jogát fenntartjuk!

KÉPZÉS helyszíne:Budapest vagy Dabas

Akkreditált Certificate vizsga

Ezt a képzésünket az Angol Ofqual képzési rendszer szabályozza. A képzés sikeres

elvégzését követően (CPD, CIBTAC és gyakorlati vizsgák letétele), Certificate-ed

birtokában jelenlegi ismereteink szerint a leendő munkavégzésed országának vonatkozó

jogszabályait betartva munkát vállalhatsz.

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


ICAM JELENTKEZÉS

Mielőtt jelentkezel valamelyik

ICAM modulra...

ellenőrizd a jelentkezési határidőket

weboldalunkon.

olvasd el a modul pontos információit

ellenőrizd a beiratkozási feltételeket

ellenőrizd a modulhoz szükséges

előképzettséget

kérj egy rövid, online zoom

találkozóra időpontot referensünktől

hogy megválaszolhassa kérdéseidet

(telefonon a +36 30 9210781 es

whatsapp számon, vagy emailben az

office@medicalfillershop.com email

címen)

töltsd ki és küldd el emailben a

beiratkozási adatlapot

véglegesítsd jelentkezésedet a

megfelelő tandíj összeg befizetésével

Kérj online tájékoztatást, írd össze

kérdéseidet

hívj fel minket telefonon

+36 30 9 210 781 (whatsapp)

Írj emailt nekünk:

office@medicalfillershop.com

kövesd instagram és facebook

oldalunkat a legfrissebb

információkért

https://www.facebook.com/medicalfillershop

https://www.instagram.com/icam_aesthetic_academy

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M


O F F I C E @ M E D I C A L F I L L E R S H O P . C O M

+36 30 9 210 781

W W W . I C A M E D U . C O M

W W W . I C A M E D U . C O M | © I C A M

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!