26.04.2024 Views

Arcitech_fr

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ARCITECH<br />

TIROIRS MONTÉS - LONGUEUR NOMINALE PROFILS: 500 MM<br />

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech<br />

Nous proposons également des tiroirs <strong>Arcitech</strong> montés avec des profils latérales d’une<br />

longueur nominale standard de 500 mm.<br />

6<br />

TIROIR MONTÉ<br />

ACCESSOIRES - À COMMANDER EN SUPPLÉMENT<br />

5<br />

4<br />

3<br />

3<br />

SET TRINGLE 3<br />

3 couleures: argent, blanc, anthracite<br />

POUR TIROIR :<br />

Hauteur de profil :<br />

94 mm<br />

Hauteur du<br />

panneau arrière :<br />

94 mm<br />

Hauteur de profil :<br />

94 mm<br />

Hauteur du<br />

ladegeleiders.<br />

panneau arrière :<br />

186 mm<br />

• 1 tringle, à gauche et à droite<br />

• 2 attaches façade à enfoncer<br />

SET TOPSIDE 4<br />

Gegarandeerd stille, stabiele<br />

loop:<br />

dankzij de Actro geleider met<br />

zijn unieke prismaprincipe en de<br />

synchrone sturing is ArciTech ook<br />

sterk genoeg voor grote, zware<br />

LONG. NOM.<br />

PROFILS<br />

Moeiteloos greeploos:<br />

de comfortfunctie Push to open<br />

Silent opent de schuiflade na een<br />

lichte druk en garandeert een<br />

zacht gedempte sluiting.<br />

500 mm<br />

• 1 TopSide, à gauche et à droite<br />

• 2 attaches façade à enfoncer et à visser<br />

Als kwaliteit een belevenis wordt:<br />

individuele vormgevingsmogelijkheden, enorme belastbaarheid,<br />

grote rentabiliteit. Schuifladesysteem ArciTech<br />

laat zich van zijn beste kant zien. Op basis van slechts één<br />

ladebak kunnen op elegante en eenvoudige wijze talrijke<br />

functie- en designvariaties gerealiseerd worden.<br />

CAISSON<br />

EXÉCUTION<br />

ARGENT BLANC ANTHRACITE<br />

Als kwaliteit een belevenis wordt:<br />

300 mm AT-9163282 AT-9164324 AT-9165366<br />

individuele vormgevingsmogelijkheden, enorme belastbaarheid,<br />

grote rentabiliteit. Schuifladesysteem ArciTech<br />

400 mm AT-9163298 AT-9164340 AT-9165382<br />

450 mm AT-9163306functie- AT-9164348 en designvariaties gerealiseerd AT-9165390<br />

worden.<br />

500 mm AT-9163314 AT-9164356 AT-9165398<br />

En wel helemaal zoals u zich dat voorstelt. Ook bij hoge<br />

600 mm AT-9163330 AT-9164372 AT-9165414<br />

wijze voor volledige toegankelijkheid de comfortfunctie en een Push gedempte to open het platform biedt u efficiënte en<br />

800 mm AT-9163346 Silent opent de schuiflade na een AT-9164388 veelzijdige designopties voor de AT-9165430<br />

vindt u op onze website.<br />

900 mm<br />

zacht gedempte sluiting.<br />

AT-9163354<br />

creëert u bijvoorbeeld unieke<br />

AT-9164396 combinaties. AT-9165438<br />

1000 mm AT-9163362 AT-9164404 AT-9165446<br />

1200 mm AT-9163370Gegarandeerd AT-9164412 stille, stabiele Moeiteloos AT-9165454<br />

greeploos:<br />

sterk genoeg voor grote, zware<br />

400 mm AT-9163506ladegeleiders.<br />

AT-9164548 AT-9165590<br />

450 mm AT-9163514 hettich.com/short/7d5f1eAT-9164556 AT-9165598<br />

Altijd effectief. Altijd voordelig: Lees hier meer:<br />

het 500 platform mm biedt u efficiënte AT-9163522 en inspiratie en andere productdetails AT-9164564 AT-9165606<br />

zijwand. Met de designprofielen<br />

creëert<br />

600<br />

u bijvoorbeeld<br />

mm<br />

unieke<br />

AT-9163538 AT-9164580 AT-9165622<br />

800 mm AT-9163554 AT-9164596 AT-9165638<br />

900 mm AT-9163562 AT-9164604 AT-9165646<br />

268 www.hettich.com<br />

7d5f1e<br />

veelzijdige designopties voor de<br />

combinaties.<br />

268<br />

vindt u op onze website.<br />

En wel helemaal zoals u zich dat voorstelt. Ook bij hoge<br />

belastingen zorgt de Actro ladegeleider op betrouwbare<br />

wijze voor volledige toegankelijkheid en een gedempte<br />

sluiting. Zacht. Sterk. Flexibel.<br />

laat zich van zijn beste kant zien. Op basis van slechts één<br />

ladebak kunnen op elegante en eenvoudige wijze talrijke<br />

7d5f1e<br />

Als kwaliteit een belevenis wordt:<br />

individuele vormgevingsmogelijkheden, enorme belastbaarheid,<br />

grote rentabiliteit. Schuifladesysteem ArciTech belastingen zorgt de Actro ladegeleider op betrouwbare<br />

500 mm<br />

Gegarandeerd stille, stabiele Moeiteloos greeploos:<br />

Altijd effectief. Altijd voordelig:<br />

laat zich van zijn beste kant zien. Op basis van slechts één loop:<br />

dankzij de Actro geleider met<br />

ladebak kunnen op elegante en eenvoudige wijze talrijke sluiting. Zacht. Sterk. Flexibel.<br />

zijn unieke prismaprincipe en de lichte druk en garandeert een zijwand. Met de designprofielen<br />

functie- en designvariaties gerealiseerd worden. synchrone sturing is ArciTech ook<br />

sterk genoeg voor grote, zware<br />

ladegeleiders.<br />

hettich.com/short/7d5f1e<br />

Lees hier meer:<br />

inspiratie en andere productdetails<br />

1000 mm AT-9163570 AT-9164612 AT-9165654<br />

1200 mm AT-9163578 AT-9164620 AT-9165662<br />

LONG. NOM. ARGENT BLANC ANTHRACITE<br />

500 mm AT-9150653 AT-9149290 AT-9150517<br />

500 mm AT-9122920 AT-9122922 AT-9122921<br />

En wel helemaal zoals u zich<br />

belastingen zorgt de Actro la<br />

wijze voor volledige toegank<br />

sluiting. Zacht. Sterk. Flexibe<br />

268 www.hettich.com<br />

Altijd effectief. Altijd voordelig:<br />

loop:<br />

de comfortfunctie Push to open het platform biedt u efficiënte en<br />

dankzij de Actro geleider met Silent opent de schuiflade na een veelzijdige designopties voor de<br />

300 mm AT-9163490zijn unieke AT-9164532 prismaprincipe en de lichte druk AT-9165574<br />

en garandeert een zijwand. Met de designprofielen<br />

synchrone sturing is ArciTech ook zacht gedempte sluiting.<br />

creëert u bijvoorbeeld unieke<br />

combinaties.<br />

7d5f1e<br />

ARCITECH - SETVERPAKKING<br />

LADEGELEIDING ACTRO<br />

www.hettich.be<br />

<br />

Ladegeleiding Actro<br />

met Silent System.<br />

et bestaat uit:<br />

Actro links/rechts<br />

evestigingsmateriaal<br />

<br />

Push to open Silent voor ArciTech<br />

Tech met uittrekbare geleiding Actro met Silent System<br />

raf worden gemonteerd zonder de schuifladen te<br />

anderen<br />

rontplaatspleet van 2-4 mm<br />

itschuifkracht voor optimale prestaties bij<br />

schuiflade-afmetingen<br />

tiveergevoeligheid – comfortabel en veilig<br />

ing bij brede schuifladen zonder<br />

gsstang<br />

ent eenheid, links en rechts<br />

en rechts<br />

ansluiting van de optionele<br />

dingen met Silent System tot 80 kg.<br />

<br />

Optioneel: synchronisatie<br />

breedte > 600 mm<br />

zelf op maat te brengen<br />

fval te minimaliseren<br />

270 mm<br />

300 mm<br />

350 mm<br />

400 mm<br />

450 mm<br />

500 mm<br />

550 mm<br />

650 mm<br />

<br />

<br />

<br />

AT-9240884<br />

AT-9240885<br />

AT-9240886<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

1<br />

1<br />

<br />

< 10 kg.<br />

8 - 20 kg.<br />

10 - 40 kg.<br />

20 - 80 kg.<br />

2<br />

1<br />

2<br />

AT-9240887<br />

AT-9240888<br />

AT-9240889<br />

AT-9240890<br />

AT-9240891<br />

AT-9240893<br />

AT-9240894<br />

AT-9240895<br />

2<br />

10 kg.<br />

40 kg.<br />

40 kg.<br />

60/80 kg.<br />

<br />

Synchronisatiestang<br />

Verbindingsstuk<br />

1<br />

1<br />

-<br />

-<br />

-<br />

AT-9240896<br />

AT-9240897<br />

AT-9240898<br />

AT-9240899<br />

AT-9240900<br />

270-350 mm<br />

270-650 mm<br />

270-650 mm<br />

400-650 mm<br />

<br />

6<br />

HT-9236718<br />

HT-9221295<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

AT-9240901<br />

AT-9240902<br />

AT-9240903<br />

AT-9241038<br />

AT-9241049<br />

AT-9241050<br />

AT-9241051<br />

SET DESIGNSIDE 5<br />

• adaptateurs<br />

• 1 DesignSide, à gauche et à droite avec<br />

des raccords collés<br />

STABILISATEUR DE FAÇADE<br />

ADAPTA-<br />

TEUR<br />

VERRE<br />

CLAIR<br />

AT-9122973 AT-9122975 AT-9122974<br />

AT-9122988<br />

• Pour la stabilisation de façades larges et / ou hautes<br />

• Utilisation recommandée pour une largeur du corps de meuble supérieure à<br />

600 mm et / ou une hauteur de façade supérieure à 450 mm<br />

• Plastique anthracite<br />

ATTACHES FAÇADE À VISSER<br />

• à visser<br />

• à enfoncer<br />

COULISSE ACTRO<br />

AVEC SILENT SYSTEM 6<br />

EN OPTION<br />

‘PUSH TO OPEN SILENT’<br />

AT-9123080<br />

AT-9123011<br />

AT-9123010<br />

40 KG 70 KG<br />

AT-9240893<br />

AT-9240898<br />

POIDS ACTRO LONG. NOM. CODE<br />

8-20 kg 40 kg 270-650 mm AT-9241049<br />

10-40 kg 40 kg 270-650 mm AT-9241050<br />

20-70 kg 60/70 kg 400-650 mm AT-9241049<br />

EN OPTION SYNCHRONISATION POUR<br />

‘PUSH TO OPEN SILENT’<br />

- Recommandée à partir d’une largeur du corps de meuble supérieure à 600 mm<br />

- Barre de synchronisation à découper<br />

- Longueur 2000 mm<br />

- Raccord pour minimiser les déchets<br />

1<br />

2<br />

HT-9236718<br />

HT-9221295<br />

6.18<br />

1.<br />

2.<br />

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!