Views
2 years ago

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet
pfri.uniri.hr
Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2007. - 2008. (pdf, 0.7 MB)
fkit.unizg.hr
Procesi priciscavanja voda 2 i 3 godina 2013 - Fakultet kemijskog ...
fkit.unizg.hr
Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2002. - 2006. (pdf, 2.20 - Fakultet ...
fkit.unizg.hr
Krvne grupe (ABO, Rh sistem), transfuzija i post-transfuzijske reakcije
mfub.bg.ac.rs
100 godina Vetropack Gostomela Popularne pivske mješavine
vetropack.inettools.ch
ITALIJA - Privredna komora Srbije
pks.rs
Specijalni proizvodi za proizvodnju, popravke i ... - Weicon.com
weicon.com
Brendiranje poljoprivrednih proizvoda - Center for Agricultural and ...
card.iastate.edu
MP_Uprava za veterinarstvo Higijena hrane životinjskog podrijetla
hgk.hr
KAKO LAKŠE ŽIVJETI S CELIJAKIJOM
schaer
Prof. dr Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet, Beograd
ecinst.org.rs
ERP – kvalitetan alat za podizanje zavjese između ... - HrOUG
hroug.hr
Pozdravite otvaranje novog centra za vitalnost - Amway Wiki
amwaywiki.com
proces vojnog odlučivanja-prezentacija
hczpgz.net
new intro general cat 1-5.indd - art JGS
artjgs.sk
Boloņas procesa oficiālais seminārs Helsinkos par bakalaura ...
aic.lv