Views
1 year ago

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

7 osnovnih strategija za implementaciju Bolonjskog procesa
coe.ba
Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet
pfri.uniri.hr
Predavanje 02 (doc. dr. sc. S. Milardović) - ZOAK FKIT
zoak.fkit.hr
Umjetna radioaktivnost, nove čestice
phy.uniri.hr
Sifoni za balkone i terase – proizvodi – pregled - Gradimo
gradimo.hr
Optimalni proizvodi za sve potrebe: ARDEX za obradu zidova.
region.noe.at
OBO Kompakt - Vrhunski proizvodi iz OBO ... - OBO Bettermann
obo.bettermann.com
2.Tehnologija i kvalitet bombonskih proizvoda
agrif.bg.ac.rs
Vodic kroz kreativni dramski proces - BAZAART
bazaart.org.rs
prezentacija - Sustavi za praćenje i vođenje procesa - FER
spvp.zesoi.fer.hr
prezentacija - Sustavi za praćenje i vođenje procesa
spvp.zesoi.fer.hr