PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

Hrvatski
fkit.unizg.hr - 20 other Mags
PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...
|
20 Pages
|
4
|
0 Views
|
PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ... Inappropriate

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

KEMIJSKI SASTAV NAFTE - Fakultet kemijskog inženjerstva i ...

KEMIJSKI SASTAV NAFTE - Fakultet kemijskog inženjerstva i ...

2013 Nastavni materijali za kolegij Inzenjerstvo povrsina poglavlje

2013 Nastavni materijali za kolegij Inzenjerstvo povrsina poglavlje

SILIKATI-14ANORGANSKI SPOJEVI Si

SILIKATI-14ANORGANSKI SPOJEVI Si

news/32199/NOMENKLATURA dr Milardovic.pdf - Fakultet ...

news/32199/NOMENKLATURA dr Milardovic.pdf - Fakultet ...

Jukic EM 4 - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...

Jukic EM 4 - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...

5. PREDAVANJE_NPI [607,49 KiB] - Fakultet kemijskog inženjerstva ...

5. PREDAVANJE_NPI [607,49 KiB] - Fakultet kemijskog inženjerstva ...

4 predavanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...

4 predavanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...

KATALITICKI REAKTORI 2a

KATALITICKI REAKTORI 2a

Interna skripta

Interna skripta

RendgenskaDifrakcijaUInzenjerstvuMaterijala

RendgenskaDifrakcijaUInzenjerstvuMaterijala

6 tjedan

6 tjedan

International Chromatography School International Chromatography

International Chromatography School International Chromatography

Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2002. - 2006. (pdf, 2.20 - Fakultet ...

Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2002. - 2006. (pdf, 2.20 - Fakultet ...

COURSES

COURSES

Raspored studenata po grupama [89,17 KiB]

Raspored studenata po grupama [89,17 KiB]

SPIN Stern-Gerlachov pokus (Otto Stern & Walther Gerlach ...

SPIN Stern-Gerlachov pokus (Otto Stern & Walther Gerlach ...

3.2. COURSES - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

3.2. COURSES - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Methods to improve the properties of polymer mixtures: optimizing ...

Methods to improve the properties of polymer mixtures: optimizing ...

Energetika ki 7 predavanje zamjenska goriva - Fakultet ...

Energetika ki 7 predavanje zamjenska goriva - Fakultet ...

Ušteda energije - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Ušteda energije - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

© 2006-2014 by i-Magazine AG