Views
1 year ago

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet

pfri.uniri.hr

Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet

ktf.split.hr

7 osnovnih strategija za implementaciju Bolonjskog procesa

coe.ba

Umjetna radioaktivnost, nove čestice

phy.uniri.hr

Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2002. - 2006. (pdf, 2.20 - Fakultet ...

fkit.unizg.hr

Procesi priciscavanja voda 2 i 3 godina 2013 - Fakultet kemijskog ...

fkit.unizg.hr

Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2007. - 2008. (pdf, 0.7 MB)

fkit.unizg.hr

Krvne grupe (ABO, Rh sistem), transfuzija i post-transfuzijske reakcije

mfub.bg.ac.rs

2.Tehnologija i kvalitet bombonskih proizvoda

agrif.bg.ac.rs

Sifoni za balkone i terase – proizvodi – pregled - Gradimo

gradimo.hr

OBO Kompakt - Vrhunski proizvodi iz OBO ... - OBO Bettermann

obo.bettermann.com

Optimalni proizvodi za sve potrebe: ARDEX za obradu zidova.

region.noe.at

Vodic kroz kreativni dramski proces - BAZAART

bazaart.org.rs

prezentacija - Sustavi za praćenje i vođenje procesa

spvp.zesoi.fer.hr

prezentacija - Sustavi za praćenje i vođenje procesa - FER

spvp.zesoi.fer.hr