november 1–14. | XIV. ÉVFOLYAM/22. (2012) INGYENES | FREE

tablamagazin.hu

november 1–14. | XIV. ÉVFOLYAM/22. (2012) INGYENES | FREE

INGYENES | FREE

XIV. ÉVFOLYAM/22. (2012)

| november 1–14. |


IMPRESSZUM

Főszerkesztő | Morvai Edina

Felelős szerkesztő | Augusztin Nándor

Tördelőszerkesztő | Ádom Ferenc

Elosztási vezető | Magyar Miklós

Layout | Egervári Réka

Logó | Tooth Gábor Andor

A szerkesztőség minden beérkezett és ingyenes

megjelenítésre alkalmas programinformációt a

saját szerkesztési elveinek megfelelő módon

helyez el a lapban. A programok elmaradásáért

vagy műsorváltozásért a szerkesztőség nem

vállal felelősséget. A hirdetéseken megjelenő

adatok valóságtartalmáért, valamint a rajtuk

elhelyezett képek, szövegek, grafi kai megoldások

jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Debreceni Est | ISSN 1787-1638

Egri Est | ISSN 1787-1670

Miskolci Est | ISSN 1787-1654

Nógrádi Est | ISSN 1786-3260

Nyíregyházi Est | ISSN 1787-1646

KIADJA | AZ EST LAPOK KFT.,

MELYNEK ÉRDEKÉBEN AZ

INGYENES MŰSORÚJSÁG KFT.

JÁR EL.

Felelős kiadó | Balázs Csaba

Kiadóhivatal | 1097 Budapest,

Gyáli út 15/A II. em. 7.

Régióvezető | Kocsis István

Régióközpont | 3530 Miskolc,

Szemere u. 3. 1/4.

T | 46/506-828, 20/940-2829

F | 46/506-829

Szerkesztőségek

Debreceni Est

E-mail | debreceniest@debreceniest.hu

Egri Est

E-mail | egriest@egriest.hu

Miskolci Est

E-mail | miskolciest@miskolciest.hu

Nógrádi Est

E-mail | nogradiest@nogradiest.hu

Nyíregyházi Est

E-mail | nyiregyhaziest@nyiregyhaziest.hu

Megjelenik | minden második csütörtökön

52 000 példányban

Lapzárta | megjelenés előtti hét

szerdán 16 órakor

Hirdetésfelvétel | hirdetes@estlapok.hu

Debreceni Est | Király Györgyi: 20/940-2784

Egri Est | Szép Bence: 20/480-8232

Miskolci Est | Fábián Renáta: 20/940-2787

Tóth Máté: 20/964-1657

Nógrádi Est | Persik Szabolcs: 20/940-2789

Nyíregyházi Est | Jakabné Piszár Marianna:

20/940-2785

Nyomda | Théma Nyomda

1106 Budapest,

Jászberényi út 55.

Ügyvezető | Cseszlai Róbert

A Debreceni Estet, az Egri Estet,

a Miskolci Estet, a Nógrádi Estet és a

Nyíregyházi Estet az

szemlézi.

FILM

8 | premier

12 | moziműsor

16 | fi lmbontás

KULT

22 | programajánló

24 | színház

27 | komolyzene

28 | kiállítás

32 | mindenmásl

35 | családi

36 | sport | wellness

ZENE

44 | friss zene

45 | hírek

46 | programajánló

47 | programok

+

4 | interjú

Magnus Martens

38 | gasztró

Tartalomjegyzék

AHOL ÉS AMIT SZERINTÜNK ÉRDEMES

9. | PÉNTEK

Tivadar

10. | SZOMBAT

Réka

1. | CSÜTÖRTÖK

Marianna

3. | SZOMBAT

Győző

5. | HÉTFŐ

Imre

7. | SZERDA

Rezső

35.

oldal

kult

Márton-napi

vigasságok

Sóstói

Múzeumfalu

2. | PÉNTEK

Achilles

4. | VASÁRNAP

Károly

8. | CSÜTÖRTÖK

Zsombor

11. | VASÁRNAP

Márton

6. | KEDD

Lénárd

12. | HÉTFŐ

Jónás, Renátó

13. | KEDD

Szilvia

14. | SZERDA

Aliz


INTERJU

INTERJÚ

4

MAGNUS MARTENS

J ÚÚÚ

MAG

MAG

MAGNUS

NUS

NUS MA

MA

MARTE

RTE

RTENS

NS

NS

Ismerted Jo Nesbot a film előtt?

Személyesen nem, de ő Norvégiában is elképesztően

népszerű. Megpróbáltuk megszerezni az egyik könyve

jogait, de nemet mondott nekünk is, mint mindenki más-

nak. Azonban nem hagyott elmenni minket üres kézzel:

odaadta az egyik novelláját. Így kezdődött.

Miért nem ő írta a forgatókönyvet is?

Ebben a fázisban már nem akart részt venni. Megnézte a

korábbi munkáimat, és azok ismeretében teljes szabad-

ságot és bizalmat szavazott nekem. Nem akarta korlátoz-

ni a kreativitásunkat. Odaadta nekünk az alapanyagot, és

úgy érezte, hogy ezzel ő már elvégezte a maga dolgát. Én

amúgy is szeretem magam írni a forgatókönyveket, mert

ettől sokkal inkább magaménak érzem a történetet. En-

nek ellenére végig nagyon segítőkész volt. Tanácsokat és

ötleteket is adott, amikor csak szükségünk volt rá.

Az utolsó filmed, a United még 2003-ban ké-

szült. Miért tartott ennyi ideig a következő

elkészítése?

Egyáltalán nem egyszerű Norvégiában filmet

forgatni, pláne akkor, ha az ember műfaji film-

ben gondolkodik. Nincs túl sok pénz a filme-

zésre mifelénk, és itt is van egy bejáratott kör,

akik ebből többnyire kapnak egy szeletet. Ez

persze nem jelenti azt, hogy közben nem

dolgoztam, rengeteg tévés és reklámfil-

mes munkám volt. Ezalatt pedig végig

kerestem a megfelelő alapanyagot a kö-

vetkező filmemhez, és sokat írtam. A té-

vé jó eszköz arra, hogy az ember ne jöj-

jön ki a gyakorlatból.

Itt Magyarországon azt gondoljuk, hogy

a skandináv országok nagyon békések,

mostanság mégis egyre erőszakosabb mo-

zik érkeznek onnan. Mi tévedünk, vagy

a mozik mutatnak hamis képet

az ottani állapotokról?

Azért a történelmünkben

nálunk is voltak

jócskán véres

I NTE R

I N TTTT E R J

4

ot

ot

ot

o a

a

a

mél

é

mél

élyes

yes

yes

yes

ye

yesen

en

en

en

en

n

en

n

n nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem,

, d

, d

, d

, de

e

e

e

e

nép

nép

nép

nép

nép

nép

ép

nép

nép

nép

ép

nép

nép

é
n sze

sze

sze

sze

sze

sze

ze

sze

z

sze

sze

sz

sz

sz

sz

sz

s rű.

rű.

rű.

rű.


rű.

ű.

ű.

rű. Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

M gpr

gpr

gpr

gp

gpr

gp

gpr

gpr

gp óbá

óbá

óbá

óbá


óbá

óbá

óbá

óbáltu

ltu

ltu

ltu

ltu

tu

ltu

tuk

jog

jog

jog

og

og

o

jog

jog

og

og

og

og

jog

og

j g

j ait

ait

ait

ait

ai

ai

ait

ai

ai

ait

ait

a , d

, d

, d

, d

, d

, de n

e n

e n

e n

e n

e n

e

e

e neme

eme

eme

eme

eme

eme

eme

me

eme

e t m

t m

t m

t m

t m

tm

t mond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

nd

on

ondott

ott

ott

ott

ott

ott

tt

ott

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

n . A

. A

. A

. A

. A

. A

. A

.Azon

zon

zon

zon

zon

zon

zo

zon

zo

zo

zon

zo ban

ban

ban

ban

ban

a

ban

ban

ban

ban

b ne

n

ne

ne

ne

ne

ne

n m h

m h

mh

m h

m h

m h

m

m h

mh

mh

m agy

agy

agy

agy

agy

agy

agy

agy

ag

agy

agy

a ot

ot

ot

ot

o

oda

oda

oda

oda

oda

oda

da

oda

oda

oda

o a

d adt

adt

ad

adt

adt

adta a

a a

a a

a a

a a

a az e

z e

z e

z e

z e

ze

z e

ze

z gyi

gyi

gyi

gyi

gyi

gyi

gy k n

k n

k n

kn

kn

k n

k n

kn

k n

knove

ove

ove

ov

ove

ove

ov

ove

ove

ov

ov

ov

ove

ove

ove

v

o llá

llá

llá

llá

llá

llá

llá


lláját

ját


ját

ját

ját

át

ját

át

át

át

Mié

Mié

Mié

Mié

Mié

Mié

Mi

Mié

Miért

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt nem

nem

nem

em

nem

nem

em

nem

nem ő

ő

ő

ő

ő írt

írt

írt

írt

írt

írt

rt

írt

írt

írta a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

aa

aa

a a fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

forga

rga

rga

rga

rga

rga

ga

rga

rga

rga

rga

rga

ga

g tók

ók

tók

tók

tók

tók

tók

ók

ók

tók

tók

ók

ók

ók

ók

tók

tók

ók

ók

Ebb

Ebb

Ebb

Ebb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

Ebb

bb

bb

bb

bb

Ebb

Ebb

b

Ebb

Ebb

E b

b en

en

en

en

en

en

en

en

en

en a f

a f

a f

a f

a f

a f

a f

a f

a f

a

a f

a áz

áz

ázi

ázi

ázi

áz

ázi

ázi

zi

áz

ázi

ázi

áz sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

ba

sba

ba

sb

sba

sba

sba

ba

sba

b nm

n m

nm

n m

n m

nm

m

n m

nm

nm

nm

n m

nm

n már

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

e

nem

nem

nem

nem

nem

n m ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

aka

kor

kor

kor

kor

kor

kor

or

kor

kor

or

ko

ko ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ábbi m

i m

i m

i m

i m

m

i munk

unk

unk

unk

unk

nk

unk

unk

unk

nk

nk

nk

unk

unk

nkáim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

ái

áim

áim

áim

áim

im

i at

at

at,

at,

at,

at,

at,

at,

at

at

at,

at

at

at és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

é

és

é az

az

az

az

az

az

az

az

a

az

az

az

az

az

a ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

o is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ág

ság

ság

ság

s got

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

o és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és biz

biz

biz

biz

biz

biz

biz

biz

biz

bizalm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

al

alm

almat

at

at

at

at

at

at

at

a sza

sza

sza

sza

sza

sza

sza

sz

sz

sza

sz vaz

vaz

vaz

vaz

vaz

az

vaz

az

vaz

vaz

vaz

az

az

az

vaz

a ot

ott

ott

tt

tt

ott

ot

ott

ott

tt

ott

ott

t

ott

o ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

neke

ke

ke

ke

k

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

n a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a rea

rea

ea

ea

rea

rea

rea

rea

rea

rea

rea

ea

reativ

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

ti

tiv

tiv

tiv

tivitá

itá

itá

itá

itá


itá

itá

itá

itá

itá


itá

i sun

sun

sun

sun

su

sun

sun

sun

su

sun

sun

sun

sun

sun

su

su

sun

sun

sun

sun

sun

s nkat

kat

kat

kat

kat

kat

at

kat

kat

kat

kat

ka

kat

kat

ka

kat

kat

at

at

a . O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. Odaa

daa

daa

daa

daa

da

daa

daa

da

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

da

da

daa

d dta

dta

dta

dta

dta

ta

dta

dta

ta

t

dta

dta

t

dta

dta n

n

n

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

n

úgy

úgy

úgy

úgy

úgy

úgy

gy ér

ér

ér

ér

ér

ér

é ezt

ezt

ezt

ezt

ezt

ezt

ezt

ez

ezt

ezt

ezte,

e,

e,

e,

e,

e,

e hog

hog

hog

hog

hog

og

og

og

og

hog

hog

hog

ogy e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y

y e

yezze

zze

zze

zze

ze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

z l ő

l ő

l ő

l ő

l ő

ő

l ő m

m

m

m


m r e

r e

r e

r e

r e

r e

r e

r e

r lv

lv

lv

lvé

lvélvé

v

lv g

amú

amú

amú

amú

amú

amú

amú

amú
múgy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

g is

is

is

is

is

is

is

s

is

is

is sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

ze

s re

ret

ret

ret

ret

ret

ret

ret

et

ret

e em

em

em

em

em

em

em

em

em

m

m

m mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

magam

m

m

am

am írn

írn

írn

írn

írn

írn

írn

rn

írn

írn

írn

r

ír

ír i a

i a

i a

i a

i a

i

i a

i a

i

i a

i

i f

fo

fo

fo

f

fo

fo

f

fo

f

ett

ett

ett

ett

ett

ett

tt

tt

ettől

ől

ől

ől

ől

ől

ől

ől sok

sok

sok

sok

sok

ok

sok

ok

sok

ok

sok

o kal

kal

kal

kal

kal

al

kal

a

ka

kal

a

k in

i

in

in

in

in

in

in

in

in

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb


káb

ább m

b m

b m

b m

b m

b m

bm

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b aga

aga

aga

aga

aga

g

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

ga

g

ag mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

én

mén

mén

mén

én

ménak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

érz

érz

ér

érz

r

nek

nek

nek

ek

ek

nek

nek

nek

nek

ek

nek

nek

n el

el

el

el

el

el

el

el

el

el

el

e len

len

len

len

len

le

len

len

len

en

en

len

en

en

len

en

lenér

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ér

ér

ér

ére

é vé
végig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

g g na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

n gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

yo

gy

gyo

yo

yo

yon s

n s

n s

n s

n s

n

n s

n

n egí

egí

egí

egí

eg

egí

egí


egí

eg

egí

egí

egí
egí

egí

e íg

eg tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

ők

őkés

és

ész

és

és

ész

ész

és

ész

és

és

és

ész

és

és

és

és

ötl

ötl

öt

öt ete

ete

ete

ete

te

teket

ket

ket

ket

ket

ket

ket

k t is

is

is

is

is

is

is

is

is

is ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

a ot

ott

ott

ot

ott

ott

ot

ott

ott, a

, a

, a

, a

, a

, a

, a

, mik

mik

mik

mik

mik

ik

mik

mikor

or

or

or

or

or

o csa

csa

csa

csa

csa

csa

cs

csa

csa

s

csa

sa

s

csak s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k zük


zük

zük

zük

zük

zük

zük

zük

zük

ük

zük

züks

Az

Az

Az

Az

Az

Az

Az

Az

Az

A uto

uto

uto

uto

uto

uto

uto

t

uto

uto

u lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsósó fi

fi

f

fi

fi

fi

fi

fi

fi

f lme

lme

lme

lme

lme

me

lme

lme

lme

lme

lm

lme

m d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d, a

a

a Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Un

Un

Un

Un ted

ted

ted

ted

ted

ted

ted

ted

ted

ed

ed mé


m
m

d

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

z

szü

s lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt

lt.

lt Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

M ért

ért

ért

ért

ért

ért

ér

ért

ért

ért

ért

ér

ér

ért

ért

ér

é ta

t

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

t

ta

ta

tarto

rto

rto

rto

rto

rto

to

to

rto

rto

to

rto

rto

rto

rto

rto

rto

rto

t tt

tt

tt

tt

tt

t

tt

t

t

t

t

tt

tt

tt

t enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

en

en yi

yi

yi

yi

yi

yi

yi

yi

yi ide

ide

ide

ide

ide

de

d

ide

ide

de

de

d

i

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

e ész

ész

ész

ész

ész

ész

ész

ész

ész

és

ész

ész

és

észíté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

tése?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

e?

se?

se?

s ?

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

gy

Egy

gy

Egyált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ál

ált

ált

ltalá

alá

alá

alá

al

alá

alá

alá

alá

alá

alá

alá

alá

alán n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

nn

n nem

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

e egy

eg

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

gy

egy

egy

egy

g

eg

eg sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sz

sze

z

sze

sze

sze

sze

sz

sze

s rű

ű
ű

r Nor

Nor

No

Nor

Nor

Nor

Nor

Nor

Nor

o

Nor

o

Nor

No

No

Norv

for

for

for

or

for

for

for

or

for

for

for

for

for

for

for

for

for

or

or

f rgat

gat

gat

gat

gat

gat

ga

gat

gat

gat

gat

gat

gat

at

ga

gat

gat

g ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni

ni

ni,

ni

ni pl

pl

pl

pl

pl

p

pl

p

pl

p

pl

p áne

áne

áne

áne

áne

áne

án

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

án

áne

áne ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

a

ak

a kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

or

kor, h

, h

, h

, h

, h

, h

,

, h

h

, h

, h

, h

, h

,

, a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a az e

z e

z e

z e

z e

z e

z e

z

z mb

mb

mb

mb

mb

mb

ben

ben

ben

ben

ben

ben

ben

ben

en

ben

ben

ben

ben

ben

be go

go

go

go

go

go

go

go

go

gondo

ndo

ndo

ndo

ndo

ndo

ndo

do

do

do

ndo

ndo

ndo

ndo

ndo

do

do

n lko

lko

lko

lko

lko

lko

lko

lko

lko

ko

ko

ko

lko

lko

lko

ko

lko

ko

k

l odik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik. N

. N

. N

. N

. N

. N

N

. N

. N

. Ninc

inc

inc

inc

inc

n

inc

nc

inc

inc

nc

inc

nc

n s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

stúl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

l

ú sok

sok

sok

sok

so

sok

sok

sok

ok

sok

sok

sok

ok

sok

o

zés

zés

zés

zés

zés

zés

zés


zés

zés

é

zésre

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

r mif

mif

mif

mif

if

mif

mif

mif

mif

mif

mif

mi

m elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé


elé

elé

elé

elé

elé

elé

e énk,

nk,

nk,

nk,

nk,

nk,

nk,

k

nk

nk

nk

nk,

k

nk,

nk,

k

nk,

nk,

nk,

k

nk,

nk

nk

nk,

nk és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

é it

it

it

it

it

it

it

it

it

it

itt i

t i

ti

ti

ti

t i

t i

t i

t i

t is v

s v

s v

s v

sv

s v

s v

s v

s v

s v

s v

s v

s v

sv

s v

s v

s v

s van

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an egy

egy

egy

egy

egy

egy

gy

egy

egy

gy

egy

egy

egy

gy

egy

egy

g b

b

b

b

b

b

b

b

aki

aki

aki

aki

aki

k

ak

ak

ak

aki

aki

k

ak k e

k e

k e

k e

ke

k e

k e

kebbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbőbbő

b ől t

l t

l t

l t

l t

l t

lt

lt

l t

l t

l t

l t

l t

l t

l

l öb

öbb

öb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öb

öb

öbb

öbb

öbb

öb

öb nyi

nyi

nyi

nyi

nyi

yi

nyi

nyi

ny

nyi

nyi

nyi

nyi

nyi

ny

nyi

nyi

ny

nyi

nyi

nyi

ny

nyi

y

ny re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

ap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

ap

apnak

nak

nak

nak

nak

nak

na

nak

na

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

a

nak

na eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

e y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

per

per

per

pe

pe

per

per

per

per

e

per

pe

per

per

pe

pe

pe

pe

pe

pe

p sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

z

sze

sze

sze

sze

sze

ze

ze ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

n

ne

ne

ne

ne

n

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nem

m j

m j

m j

m j

m j

m j

m j

m

m

m

m

m j

m j

m j

m j

m

m j

mj

mj

m j

m j

mj

m

m

m j

m

m j

m ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

el

ele

ele

ele

e enti

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nt

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nt

nt

nti

nti

nt

nti

nti

nt az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

ho

ho

ho y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

yk

y k

y k

y k

y k

y kö

dol

dol

dol

dol

do

dol

dol

o

dol

do

do

do

do goz

goz

goz

goz

goz

goz

goz

goz

oz

oz

oz

oztam

tam

tam

ta

tam

tam

ta

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

am

ta

tam

tam

tam

tam, r

, r

, r

, r

, r

r

, r

,

,

, r

,

, reng

eng

eng

eng

eng

eng

eng

eng

eng

ng

eng

ng

eng

eng

eng

ng

eng

eng

eng

eng

eng

ng

engete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

et g t

g t

g t

g t

g

g t

g t

g t

g t

g t

g

g t

g t

g t

g t

g t

g évé

évé

évé

évé

évé

évé

év

év

évé

évé

évé

évé

é é

év s é

s é

s é

s é

s é

s é

s é

s é

s é

s és

s

s

s

s

s

s

s

s

s

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes mu

mu

mu

m

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

m nká

nká

nká

nk

nká

nká

nká

nká

nk

nká

nká

nká

nká

nká


nká


nká

nká

nká

nk

nká


nkánká

k

nká

nká

k m v

m v

m v

m v

m v

m v

mv

m v

m v

mv

m v

m v

m v

m v

m v

mv

m v

m v

m olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt. E

. E

. E

. E

. E

.E

. E

. E

. E

. E

. E

. E

.

. zal

zal

zal

zal

zal

zal

za

zal

zal

za

za

zal

z att

att

at

att

att

att

at

att

att

att

att

tt

t

att

att

tt pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

p d

ker

ke

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ke

ker

ker

ker

e est

est

est

est

est

est

est

es

est

st

s

est

est

est

est

est

st

st

est

est

est

es

est

est

st

es

es em

em

em

em

em

em

em

m

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

m

em

em

em

m

em a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

am

a m

a m

a m

a egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

eg

egf

egf

egf

e ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

le

ele

le

ele

el

e lő
ő

lő ala

ala

ala

ala

ala

ala

ala

ala

a a

ala

ala

ala

ala

al

ala

ala

l

al

a a

a a

alapan

pan

pan

pan

pa

pan

pan

pan

pan

pan

pan

pan

pa

pan

pan

pan

pan

pan

pan

p n

pa

p yag

yag

yag

ya

yag

yag

ag

yag

yag

yag

yag

ya

yag

yag

a

yag

a

ya

ya

y

vet

ve

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

ve

vet

ve

vet

et

et

vet

vet

vet

et

et

vet

e kez

kez

kez

kez

kez

kez

ez

kez

kez

ke

ke

kez

ez

kez

kez

kez

ez

kez

ez

kez

ke

ke

ke

ke

kez

kez

e

kez

ez

e őf

ő f

ő f

ő f

őf

ő f

ő f

őf

ő f

ő f

ő f

ő f

f

ő f

ő f

ő f

ő f

ő f

ő

őf

ő film

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

lm

ilm

ilm

lm

ilm

ilm

ilmemh

emh

em

emh

em

emh

emh

emh

emh

emh

em

emh

em

emh

mh

emh

emh

emh

emh

emh

emh

emh

emh

m

emh

emhez,

ez,

ez,

ez,

z,

ez,

ez,

z

ez,

ez,

ez,

ez,

ez,

ez,

ez,

z,

z

ez és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

é

és

és

és

és

és so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

s

so

so

s kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

k t

a ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

í tam

ta

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

a

ta

ta

ta

ta

t

é
é jóóó


ó esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

s

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

sz

esz

szköz

köz

köz

köz

köz

köz

köz

köz

köz


köz

köz

köz

köz

köz

köz

köz

öz

köz

köz

k ar

ar

ar

ar

ar

ar

a

ar

ar

ar

ar

ar

a

a

r

a ra

ra

ra

ra,

ra,

a,

ra,

ra,

a,

ra,

a,

ra,

a,

ra

ra,

ra ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

h gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a emb

emb

emb

emb

em

emb

mb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

mb

em

em

em er

er

er

er

er

er

er

r

jön

jön

jön

jön

ön

jön

jön

jön

ön

jön

jön

jön

ö

jön

jön

jönjön

ö

jön

jön


jön

ö

jön

ön

ön

j ki

ki

ki

ki

ki

ki

ki

ki

ki

k

ki

k

ki

ki a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

gya

gya

gya

gy

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gy

gya

gya

gy

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

y

gya

y

g kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

or

kor

kor

kor

kor

o

kor

ko

ko

kor

kor

ko

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

o

kor

kor

kor

ko

kor

ko lat

lat

lat

la

lat

lat

lat

at

at

at

lat

lat

lat

at

lat

lat

lat

at

la

lat

lat

at

at

at

atból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ól


ból

ból


ból

ból


ból

ból


ból

ból


ból.

Itt

Itt

Itt

Itt

Itt

It

Itt

Itt

Itt

Itt

Itt

Itt

t

Itt

Itt

Itt

tt

Itt

tt

t

Itt

Itt

Itt Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

M

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

M gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

ya

gya

gya

gya

ya

y

gya

gya

gya

gya

gya

gy

gya

gya

g a

gya

ya

ya

gya

ya

gya

gya

ya

g ror

ror

ror

or

ror

or

ror

ror

or

ror

ror

ror

or

or

o

ror

ror

or

ror

o

ror

ror

ror

ror

or

or

ro

ror

ror

o

ror

orszá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

sz

sz

szá

szá

z

sz

szá

z

szá

szá

sz

szá

s á

s gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

o

gon

gon

gon

o

go

gon

gon

gon

go

go

go

gon

o

g az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

tg

t g

tg

tg

t g

t g

t g

t

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t gond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

nd

ond

on

ond

ond

ond

ond

ond

ond

on

on

on olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

ol

olj

olj

olj

olj

lj

olj

lj

olj

olj

o j

olj

olj

ljuk,

uk,

uk

uk,

uk,

uk,

uk

uk,

uk,

uk,

uk,

uk,

uk,

uk

uk,

uk

uk

uk,

uk,

uk,

u ,

uk,

k h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a skan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

an

kan

kan

ka

kan

kan

kan

kan

kan

kan

ka

ka

kan

kan

kan

ka

ka

kan

a

kan

kan

a

kan

kan

kan

kan

kan

kan

a

ka

kan

kan

k din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

di

di

din

din

din

din

din

din

di

d náv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

v

áv

áv

v

áv

á ors

ors

ors

ors

ors

ors

ors

ors

rs

ors

ors

ors

ors

ors

ors

ors

or

ors

ors

ors

ors

ors

r

ors

ors

r

ors

rs

rs

r zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág


zág


zág

zág

zág

á

zág

zág

ág

zág


zág

ág

á


zágok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

k

ok

ok

k

ok

ok

ok

ok

o nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

ag

na

nag

ag

na

nag

ag

nag

nag

a

nag

na

na

na

n gyo

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yo

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yo

y bé

békés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés


kés

kés

kés

ékés
kés

kés

kés


mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

os

mos

mos

mos

mos

mos

o

mo

mos

mos

mos

mos

mo

mos

os

m s

mos

o tan

tan

ta

ta

tan

tan

tan

tan

tan

tan

an

an

an

tan

tan

an

tan

tan

tan

an

tan

tan

tan

tan

tan

a

tan

a

tan

ta

tan

tan

tan

an

a

tan

tan

an

ta

ta

tan

a ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság


ság

ág

ság

ság

ság

ág

ság

á

ság

ág

ág

ság

ság

á

ság

ság

ság

ság

ág

ság

ság

ság

ság

ság

ág

ág

ság

ság

á

ság mé
m
m gis

gis

gis

gis

gi

gis

gis

i

gis

gis

gis

gis

gis

is

gis

gis

gis

gis

gis

gi

gis

gis

gis

gis

gi

gis

gis

is

is

is

gis

i

gis eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

e

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

e

eg

eg

eg

eg

eg

egyre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yr

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

re

yre

yre

yre

yre

yre

yre

re

yr

yre

yre

yre

yre

r

y er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

erősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ő z

ős

őszako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ak

ako

ak

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ko

akosab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sa

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

ab

sab

ab

sab

sa

sab

a b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

zik

zik

zik

zik

zi

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

ik

zik

zik

zik

z k

zik

ik

zik

ik

zik ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

é

ér

ér

ér

ér

ér

é kez

kez

ke

ke

kez

ke

kez

kez

kez

ke

ke

kez

ke

kez

kez

kez

ez

ez

ke

kez

ke

kez

ke

kez

kez

kez

kez

ez

kez

kez

kez

kez

kez

ez

kez

kez

kez

ke

ke

ke

ke

k z

ke

k nek

nek

nek

nek

nek

ne

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

ne

ne

nek

nek

nek

e on

on

on

on

o

on

on

on

on

o

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

onnan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

na

na

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

a

na

na

nan

a

nan

an

nan

na

n .M

. M

. M

. M

. M

. M

. M

. M

. M

.M

. M

. M

.M

.M

.M

.M

. M

.

. M

. M

.M

. M

. Mit

it

it

i t

it

it

i t

it

i t

it

i t

i t

i t

it

it

i t

i t

i t

i téve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

év

éve

éve

éve

éve

éve

év

éve

éve

éve

é e

évedün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

ün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

dün


dün

dün

dün

dün

dün

dün

dünk,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k, vag

vag

vag

vag

vag

vag

va

vag

va

vag

vag

vag

vag

vag

vag

vag

vag

a

va

vag

vag

va

vag

vag

a

vag

vag

ag

va

va

a m

am

a m

a m

am

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

am

a m

a m

a m

a m

a m

a m

am

am

a

a

a m

mozi

ozi

ozi

ozi

ozi

ozi

oz

oz

ozi

ozi

ozi

ozi

oz

oz

ozi

ozi

ozi

oz

ozi

ozi

zi

oz

oz

oz

o k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k

k m

km

k m

k muta

uta

uta

ut

uta

uta

uta

uta

ta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

ta

ta

ut

uta

u tna

tna

tna

tna

tna

tna

tna

tna

na

tna

tna

tna

tna

tn

tna

tna

tna

tna

tna

t ak h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

k

k h

k h

k h

kh

k h

k h

k h

kh

k

k h

k h

k hami

ami

ami

am

ami

ami

ami

ami

ami

ami

ami

ami

am

ami

ami

am

ami

am

am

am

ami

ami

m

ami

ami

am

am

ami

mi

ami

am s k

s k

s k

s k

s k

sk

s k

s k

s k

s

s k

s k

s k

s k

sk

sk

s k

s k

s k

s k

s k

s k

s k

s k

s

s

s k

s k

s k

s épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

ép

épe

épe

épe

épe

pe

épe

pe

ép

épe

épe

pe

épe

épe

ép

ép

épe

épe

pe

p

épe

p

ép

é t

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

z

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az ott

ott

ott

ott

ott

ott

ott

ot

ot

ott

ott

ot

ott

t

ot

ott

ott

ott

ott

ot

ott

ott

ot

ott

tt

ott

ott

ott

ott

ot

ott

ot

ot

ot

ot

ot

ott

ot

ot

ottani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

an

ani

ani

an

an

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ni

an

ani

ani

an

ani

ani

an

ani

n

ani

ani

ni

n

ani

an

a ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

á

ál

á

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

állap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

ap

lap

ap

lap

lap

lap

la

lap

lap

lap

lap

la

lap

lap

lap

lap

lap

lap

ap

lap

ap

ap

a

lap

lap

lap

lap

a

lap

lap

ap

a oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

to

oto

oto

oto

oto

t

oto

oto

oto

o o

o o

otokró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kr

kró

kró

kró

kró

r

kró

r

kró

kró

kr

kró

kró

kró


kr

kró

król?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

Azé

Azé

z

Azé

Azé

z

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé


Azé

Azé

Azé

Azé

Az

Azé

Azé

A é

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Az

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé


Azé

Az

Azé


Azé

Azé

A é

A rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a

a

a

a t

t

a t

a t

a t

a

a t

a t

a t

a ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ör

ört

rt

rt

ört

ört

ört

ört

ört

r

ört

rt

r

ört

rt

örténe

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

ne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

én

éne

ne

éne

ne

éne

éne

n

éne

ne

ne

é e

éne

éne

n

én lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lm

lmü

lmü

m

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü


lm

lmü

lmü


lmü

lmü


lmü

lmü


m

lm

lmüm nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

kb

nkb

k

nkb

nkb

nkb

nkb

kb

kb

nkb

nkb

nkb

kb

nkb

k

nkb

nkb

nkb

nkb

kb

nkb

k

nkb

nk

nkb

nkb

kb

nkb

nkb

kb

nkb

nkb

k

n en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

e

nál

nál

á

nál

nál

nál


nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

ál

álnál

ál

nál

á

nál

nál

nál

nál


nál

nál

nál

á

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál


nálnál

nál

nál

nál

nál


n l

n lunk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

un

unk

unk

unk

unk

unk

nk

un

unk

un

unk

unk

unk

unk

unk

nk

nk

unk

nk

un

unk

unk

nk

n

unk

unk

unk

unk

unk

nk

n

unk

u is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

i

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

volta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

ta

lta

ta

lt

lta

ta

lta

lta

lta

lt

lta

lta

t k

k

k

k

k

k

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc


jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

óc

jóc

jóc

jóc

óc

óc

óc

jóc

jóc

jóc

óc

jóc

jóc


jóc

jóc

ó

j c

óc

óc

jóc

óc

óc

óc

óc

óc

óc

j ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

k

ská

ská

ská

ská

ská

skáská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská


ská

ská

ská


ská

ská

ská

ská

ská


ská


sk

ská

sk

sk

ská

ská

ská


ská

sk

sk

ská

s án v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

nv

n v

n v

n ére

ére

ére

é e

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

re

re

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

re

ére

ére

ére

ére

ére

ére

re

ér

ére

éres

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Jo Nesbo talán a világ legmenőbb

krimiírója manapság,

és ha valamit papírra vet,

arra a filmesek azonnal rávetik magukat.

Magnus Martens is rögvest lecsapott

az író egyik novellájára, a norvég

direktorral Jackpot című új filmje

kapcsán beszélgettünk.

Tulu


fejezetek, és a legnépszerűbb regényműfaj mifelénk –

főleg Norvégiában – a krimi. Ez érződik mostanában a

televízióban is, ahol egyre több krimisorozatot gyártunk.

Ráadásul mi is az amerikai zsánerfilmeken nőttünk fel,

és ennek hatása a skandináv rendezőkön is érezhető.

Nem hiszem, hogy a skandináv emberek különösebben

erőszakosak lennének, sőt a Jackpotot sem gondolom

igazán erőszakos filmnek. Számomra a komikus elemek

sokkal fontosabbak voltak az erőszaknál. Persze az év

hat hónapjában mifelénk elég sötét van, szóval ennek is

akadnak mellékhatásai. (nevet)

A skandináv filmek nagyon népszerűek lettek az elmúlt

évtizedben. Sokkal könnyebb most pénzt szerezni,

mint tíz évvel ezelőtt?

Pénzt sosem könnyű szerezni. Nekünk is Svédországba

kellett menni, hogy koprodukciós partnert szerezzünk.

Szerencsére a mai technológiákkal már minimális pénzből

is meg lehet próbálkozni a forgatással, de ez rendkívüli

kreativitást igényel, hiszen a hiányzó pénzt csak ezzel

lehet pótolni. Kis szerencsével ebből nagyon-nagyon

jó dolgok születhetnek.

Ha több pénzed van a Jackpotra, egészen más film

született volna?

Nehéz ezt innen megmondani, hiszen már

ár á a

forgatókönyvet g y is abban a tudatban írtuk, tu tuk, k,

hogy rendkívül kevés pénzünk lesz rá. Persze ha több

pénzt kapunk, valószínűleg több akció kerül a sztoriba,

de nem gondolom, hogy ez feltétlenül a hasznára vált volna

a filmnek… Így az akció helyett inkább a meglepő fordulatokra

koncentráltunk.

Csináltatok tesztvetítést a premier előtt?

Ha vígjátékról van szó, a tesztvetítés szinte nélkülözhetetlen.

Ebben a műfajban így a legkönnyebb mérni azt,

hogy tetszik-e az embereknek vagy sem. Vagy nevetnek

a várt helyen, vagy nem. Szerencsére nem kellett túl sok

részt megváltoztatnunk a vetítés után.

Mik voltak az első reakciók a hazai premier után?

Többségében pozitív reakciók voltak, de azért pár negatív

vélemény is akadt. Norvégia tavaly egy fájdalmas

krízisen esett át a Breivik-ügy miatt, és mivel nálunk a filmet

még tavaly bemutatták, kicsit óvatosabbnak kellett

lennünk, mivel a Jackpotban azért jó pár embert eltesznek

láb alól. De voltam néhány fesztiválon Nagy-Britanniában

és Ausztráliában, és ott is jól fogadták.

Egy ilyen zsánerfilm után az embert nem keresik

meg Hollywoodból egy zsíros ajánlattal?

Ezt jól eltaláltad! (nevet) Rengeteg forgatókönyvet kap-

tam am m mmostanában,

de nagyon nehéz olyat találni, amihez

iga igazá igazán ga zán zá zán zá zán zá zán án á kötődni tudok. Egyelőre még várok a megfele-

lő ő ajánlatra. ajá ajj n

5


8. Rontó

8.

Az utolsó

műszak

Ralph

9.

Silent Hill

– Kinyilatkoztatás

fil m

8 |

PREMIER PR

12 |

MOZIMŰSOR

M

16 | FILMBONTÁS

7


FILM FILM

8

PREMIER

FILM

AZ UTOLSÓ MŰSZAK

End of Watch | 2012

Színes, feliratos amerikai bűnügyi fi lm | 109 perc

Rendező: David Ayer | Szereplők: Jake Gyllenhaal, Michael Peña,

Anna Kendrick, America Ferrera | Forgalmazza a Big Bang Media

KKKKKKKKKK

BRIAN TAYLOR (Jake Gyllenhaal) és Mike Zavala (Michael

Peña) rendőrjárőrök, akik Los Angeles utcáin köröznek autójukkal.

Mindig bevetésre készek, és erre szükség is van,

hiszen bármelyik pillanatban érkezhet a riasztás – és bizony

érkezik is, nap mint nap. Bántalmazott gyerekek, pisztolylyal

hadonászó és egyéb őrültek, kispályás és kőkemény

gengszterek, mindenféle és -fajta drogkereskedők keresztezik

az útjukat. Emellett persze egész nap összezárva egy

rendőrautóba jut idő az ökörködésre és a barátság egyre

szorosabbá kovácsolására is. A magánéleti pillanatoknak

pedig a néző is részese lehet: Taylor az esküvőre, míg Zavala

már a gyermekáldásra készül. Egy nap azonban ők ketten

belenyúlnak valamibe, amibe nagyon nem kellene...

A David Ayer rendezte Az utolsó műszak sok szállal kapcsolódik

a direktor mindkét korábbi alkotásához: a Nehéz időkhöz

és Az utca királyaihoz hasonlóan újabb sötét hangulatú mese

Los Angeles aljas utcáiból. Akárcsak a bemutatkozó fi lmben,

ezúttal is két központi fi gurát (egy fehéret és egy latinamerikait)

követhetünk, akik leginkább egy autó néhány

szűk négyzetméterébe zárva, és onnan időről időre kitörve

lendülnek akcióba. Az utolsó műszak azonban nemcsak jóval

sűrűbb és akciódúsabb, hanem sokkal autentikusabb és

hitelesebb is a korábbiaknál: egyrészt mer redundáns lenni

(akárcsak a való élet), másrészt kifejezetten dokumentarista

módon ábrázolja az eseményeket (a főhősök például saját

kamerát használva rögzítik a bevetéseket). Soha rosszabb

kombinációt!

j fi rkász

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza

http://www.endofwatchthefi lm.com

RONTÓ RALPH

Wreck-It Ralph | 2012

Színes, magyarul beszélő amerikai animációs fi lm | 90 perc

Rendező: Rich Moore | Forgalmazza a Fórum Hungary

EGY jó címmel engem rendszerint le lehet venni a lábamról,

és a Rontó Ralph címe jól el lett találva, és még a

magyar forgalmazó sem kontárkodott bele, pedig ez elég

gyakran előfordul. Lássuk is, miből élünk?

Rontó Ralph hatalmas praclikkal megáldott – megvert? –,

kócos hajú, kissé bamba tekintetű fi gura, aki egy old

school videójáték rosszfi úja. Az a dolga, hogy emeletes

bérházakban kárt tegyen, amit aztán a kissé Super Mariojellegű

jófi ú, Fix-It Felix rögvest megjavít és a játékos

ügyességétől függően Ralph előbb-utóbb pórul jár, mert

ez a dolga. Ralph már vagy harminc éve csinálja ezt, lelkiismeretes

dolgozó, de soha semmilyen elismerésben

nem részesült, ezért egyszercsak úgy dönt, hogy végre

hős lesz. Amikor egy hipermodern lövöldözős videojáték

érkezik, Ralph hátrahagyja régi játékát és beszökik az újba,

ám ennek világa szokatlan és riasztó számára – így

nevéhez méltón mindent elront és akaratlanul szabadon


SILENT HILL

– KINYILATKOZTATÁS

Silent Hill: Revelation | 2012

Színes, feliratos francia–amerikai horrorfi lm | 94 perc

Rendező: Michael J. Bassett | Szereplők: Sean Bean, Carrie-Anne

Moss, Adelaide Clemens | Forgalmazza a Fórum Hungary

A SIKERES japán videojátékból, a Silent Hillből készült

első mozifi lmet 2006-ban mutatták be (a forgatókönyvet

Roger Avary írta, aki több Tarantino-fi lmet is jegyez társíróként),

most pedig végre itt a sokak által várt ’folytatás’. Ezúttal

Michael J. Bassett (A végzet őrei, A vadász, Solomon

Kane) kapta a lehetőséget, hogy az elbújós-menekülős túlélőhorror-játék

cselekményelemeit felhasználva ütős sztorit

kanyarintson a Halott város díszletei között, és rendesen

ránk ijesszen.

Az új Silent Hill fi lm hőse Heather Mason (Adelaide Clemens),

aki apjával a Halott város átka elől menekül. Miután a papának

rejtélyes módon nyoma vész, egyre furcsább dolgok

történnek Heather körül (a lány egy különös és veszélyekkel

teli valóságra eszmél), és egyre vészjóslóbban kísért a múlt.

Talán a jelenben rejlik a válasz a gyerekkori rémálmokra?

ereszt egy halálos ellenséget, aki a játékterem minden játékára

veszélyt jelent. Antihősünk egyetlen reménye a parányi

termetű, de roppant pimasz Vanellope von Schweetz,

egy másik – cukormázas, autóversenyzős – játékból, aki

talán megmutatja, hogy mit jelent jófi únak lenni, de előbb

az ő arroganciáját is le kell győzni. A Futuramán, a Simp-

http://www.silenthill3d.com

Az utóbbi években sorra készülnek a videojáték-adaptációk

(egy sajátos szabályok szerint működő fi lmes műfajt üdvözölhetünk),

amelyek sikere, vagyis hogy a fi lmvásznon is

tudnak-e működni, azon múlik, az alkotók azon túl, hogy

felépítik a látványvilágot és megteremtik az atmoszférát, képesek-e

az interakción alapuló játékból, az általunk irányítható

virtuális világból egy kerek történetet kinyerni, amely

megáll önállóan (játékfi lmként) a lábán, és nem marad hiányérzetünk.

Mindenki döntse el maga (gondolok itt elsősorban

a Silent Hill fanokra, ami én nem vagyok), hogy Bassettnek

– 3D ide vagy oda – sikerült vagy sem.

j zsinora

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza

disney.go.com/wreck-it-ralph

son családon és más animációs TV sorozatokon edződött

Rich Moore kellő humorral és jó technikai érzékkel

vezényli a történetet, amelynek különlegessége, hogy

képi világa és hangvétele játékról játékra változik.

j Vízer

Debrecen, Eger, Gyöngyös, Miskolc, Nyíregyháza

9


FILM F I L M

12

MOZIMŰSOR

JELMAGYARÁZAT

premier | mb.: magyarul beszélő | hb.: hang be mondásos

| ff.: fekete-fehér | szín.: színes | fel.: fel ira tos |

kor határra való tekintet nélkül megtekinthető | 6 éven

aluliak számára nem ajánlott | 12 éven aluliak számára

nem ajánlott | 16 éven alu liak számára a megtekin tése

nem ajánlott | 18 éven aluliak számára nem ajánlott

| Fesztivál, Filmklub

BALASSAGYARMAT

FILM

MADÁCH MOZI

(Bajcsy Zs. u. 8. Tel.: 35/315-405. www.madachmozi.hu) Jegyár:

H: 450 Ft, K–Cs: 650 Ft, P–V: 750 Ft.

ALBERT FLÓRIÁN (magy.) 1–7. 16h, 20h.

COSMOPOLIS (fel. ol.–fr.–kan.–port.) 8–14. 20h.

LORAX (mb. am.) 1–14. 15.30, 17h, 18.30.

A TERMÉSZET IQ-JA (magy.) 8–14. 18h, 20h.

VADÁLLATOK (fel. am.) 1–7. 18h, 20h.

BERETTYÓÚJFALU

MAKK KÁLMÁN MOZI

(Szent István tér 5. Fax: 54/500-299.)

AZ ÖRDÖG BENNED LAKOZIK (fel. am.) 1–3. 18h.

DEBRECEN

APOLLÓ ART-TEREM

(Miklós u. 1. Tel.: 52/417-847.) Jegyár: teljes árú: 720 Ft; hétfőn az

összes előadásra, csütörtökön a Nagyterem minden előadására:

520 Ft; csoportos jegy (10 fő felett): 420 Ft/fő.

ALBERT FLÓRIÁN (magy.) 1–7. 17h.

KÍNAI, ELVITELRE (fel. sp.–arg.) 8–14. 17h, 19.30.

SZERELEM A HATODIKON (fel. fr.) 1–7. 19.30.

APOLLÓ KISTEREM

(Miklós u. 1. Tel.: 52/417-847.) Jegyár: teljes árú: 720 Ft; hétfőn az

összes előadásra, csütörtökön a Nagyterem minden előadására:

520 Ft; csoportos jegy (10 fő felett): 420 Ft/fő.

JACKPOT (mb. norv.) 1–7. 16h, 20h.

PARADISE: LOVE – SZERELMET A FEKETEPIACRÓL

(fel. ném.–fr.–osztr.) 8–14. 16h, 20h.

SZERELEM A HATODIKON (fel. fr.) 1–7. 18h.

SZESZTOLVAJOK (fel. ol.–fr.–ang.–belga) 8–14. 18h.

APOLLÓ NAGYTEREM

(Miklós u. 1. Tel.: 52/417-847.) Jegyár: teljes árú: 720 Ft; hétfőn az

összes előadásra, csütörtökön a Nagyterem minden előadására:

520 Ft; csoportos jegy (10 fő felett): 420 Ft/fő.

BARÁTOM, KNERTEN (mb. norv.) 1–7. 13.45, 16h.

TED (mb. am.) 1–7. 18.15, 20.30.

VADÁLLATOK (fel. am.) 8–14. 13.45, 16h, 18.15, 20.30.

CINEMA CITY

(Péterfi a u. 18. Tel.: 52/456-111. cinema@

cinemacity.hu, www.cinemacity.hu) Jegyárak:

teljes árú jegy: 1290 Ft; termenkénti első előadás:

1040 Ft; diák- és gyerekjegy: 1040 Ft. Digitális 3D teljes árú jegy:

1660 Ft (szemüveg nélkül: 1460 Ft); termenkénti első digitális 3D

előadás: 1390 Ft (szemüveg nélkül: 1190 Ft); Digitális 3D diák- és

gyerekjegy: 1390 Ft (szemüveg nélkül: 1190 Ft). Gyerekjegy 8 éves

korig váltható!

007 – SKYFALL (mb. am.–ang. Sam Mendes) 1–7. 13h,

14.30, 16h, 19h, 20.30, 1–4. 10h, 11.30 is, 1–3. 22h is.

007 – SKYFALL

1–3. 22.15 is.

(fel. am.–ang. Sam Mendes) 1–7. 17.30,

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT

(mb. ol.–fr.–sp.) 1–7. 13.15.

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT 3D

(mb. ol.–fr.–sp.) 1–7. 15.30, 1–4. 11h is.

A BOLDOGSÁG SOSEM JÁR EGYEDÜL

1–7. 17.45.

(mb. fr.)

ELRABOLVA 2.

15.15 is.

(fel. fr.) 1–7. 20h, 1–3. 22h is, 5–7.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK (mb. am.) 1–7. 13.15, 1–4. 11.15 is.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK 3D

12.30 is.

(mb. am.) 1–7. 16.15, 18.15, 1–4.

KERTVÁROSI KOMMANDÓ

1–3. 21.45 is.

(mb. am.) 1–7. 19.30,

LORAX (mb. am.) 1–4. 12.15.

LORAX 3D (mb. am.) 1–7. 14.15, 1–4. 10.15 is.

A MAFLÁS (mb. am.) 1–4. 17.15.

MAGIC BOYS

17.15 is.

(magy. Koltai Róbert) 1–4. 15.15, 5–7.

PARAJELENSÉGEK 4.

22.15 is.

(fel. am.) 1–7. 20.15, 1–3.

RONTÓ RALPH 3D

17.45, 20h, 1–4. 11h is.

(mb. am.) 1–7. 13.15, 15.30,

SAMMY NAGY KALANDJA 2. 3D

10.30.

(mb. belga) 1–4.

SILENT HILL – KINYILATKOZTATÁS 3D (fel. am.–fr.)

1–7. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 1–3. 22.30 is.

AZ UTOLSÓ MŰSZAK (fel. am.) 1–7. 13.30, 15.45,

18h, 20.15, 1–4. 11.15 is, 1–3. 22.30 is.


EGER

AGRIA MOZI

(Törvényház u. 4.) Jegyár: Teljes árú: 1150–1290 Ft, diák, nyugdíjas:

950–1150 Ft, csoportos (min. 20 főtől): 750–950 Ft/fő. Matiné: gyerek:

300 Ft, felnőtt: 650 Ft.

ALKONYAT: HAJNALHASADÁS – I. RÉSZ (mb. am.)

8–14. 16h, 18.15.

ÍZEK PALOTÁJA (fel. fr.) 1–7. 16.30, 18.30.

LORAX (mb. am.) 1–7. 16h, 18h.

MAGIC BOYS (magy.) 1–7. 17h, 19h.

PARADISE: LOVE – SZERELMET A FEKETEPIACRÓL

(fel. ném.–fr.–osztr.) 8–14. 16.30, 19h.

SZERELEM (fel. ném.–fr.–osztr.) 8–14. 17h, 19.15.

URÁNIA – ILLÉS GYÖRGY TEREM

(Széchenyi I. u. 14. Tel.: 36/515-103, 36/515-102. Fax: 36/515-103,

36/515-102. urania@agria.hu)

AGLAJA (mb. magy.–len.–rom.) 8–14. 17.30.

NŐVÉR (fel. fr.–svájci) 1–7. 17.30.

URÁNIA MOZI

(Széchenyi I. u. 14. Tel.: 36/515-103, 36/515-102. Fax: 36/515-103,

36/515-102. urania@egermozi.hu, www.egermozi.hu)

007 – SKYFALL (mb. am.–ang.) 1–7. 18h, 20.45,

8–9. 20h, 10-én 15h, 11–14. 20h.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK (mb. am.) 6–7. 13h, 15h, 11–12. 16.30,

13-án 14h.

Előzetesek már fent!

[ ]

KERTVÁROSI KOMMANDÓ (mb. am.) 1–7. 16h.

A MAFLÁS (mb. am.) 8–9., 11–14. 18h.

THOMAS ADÉS: A VIHAR (Metropolitan Opera közvetítés)

10-én 18.55.

RONTÓ RALPH 3D (mb. am.) 1–7. 14h, 8–9. 16h,

10-én 13.30, 11–14. 16h.

GYÖNGYÖS

CINEMA BRIDGE

(Páter Kis Szaléz u. 22. Tel.: 37/500-475.)

007 – SKYFALL (mb. am.–ang.) 1–7. 18h, 8–14. 20.15.

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT

(mb. ol.–fr.–sp.) 8–14. 16h.

A BOLDOGSÁG SOSEM JÁR EGYEDÜL (mb. fr.)

8–14. 18h.

ELRABOLVA 2. (fel. fr.) 1–7. 20.30.

LORAX (mb. am.) 8–14. 15h, 17h.

LORAX 3D (mb. am.) 1–7. 14h.

PARADISE: LOVE – SZERELMET A FEKETEPIACRÓL

(fel. ném.–fr.–osztr.) 1–7. 19.30.

PÁRIZS–MANHATTAN (mb. fr.) 1–7. 17h.

RONTÓ RALPH 3D (mb. am.) 1–7. 16h, 8–14. 14h.

SZENVEDÉLYES VERSENGÉS (mb. svéd, Lisa Aschan)

8–14. 19.30.

TÜSKEVÁR (magy.) 1–7. 15h.

ALBERT FLÓRIÁN

MAGYAR (12)

nov. 1–7.: 16h, 20h.

VADÁLLATOK

FELIRATOS AMERIKAI (18)

nov. 1–7.: 18h, 20h.

LORAX

MAGYARUL BESZÉL AMERIKAI (6)

nov. 1–14.: 15.30, 17h, 18.30.

COSMOPOLIS

FELIRATOS OLASZ–FRANCIA–KANADAI–PORTUÁL (16)

nov. 8–14.: 20h.

A TERMÉSZET IQ-JA

MAGYAR (0)

nov. 8–14.: 18h, 20h.

13


FILM F I L M

14

MOZIMŰSOR

KAZINCBARCIKA

EGRESSY KÖZPONT

(Fő tér 5.)

ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN (fel. am.–sp.) 12-én 18h.

HUPIKÉK TÖRPIKÉK (mb. am.) 12–13. 14h.

PÁRIZS–MANHATTAN (fel. fr.) 9-én 18h.

MISKOLC

FILM

CINEMA CITY

(Miskolc Plaza, Szentpáli u. 2–4. Tel.: 46/416-661.

Jegyr.: 46/416-661. cinema@cinemacity.hu, www.

cinemacity.hu) Jegyár: teljes árú jegy: 1240 Ft;

termenkénti első előadás: 1040 Ft; diák- és gyerekjegy: 1040 Ft.

Digitális 3D teljes árú jegy: 1590 Ft (szemüveg nélkül: 1390 Ft);

termenkénti első digitális 3D előadás: 1390 Ft (szemüveg nélkül:

1190 Ft); digitális 3D diák- és gyerekjegy: 1390 Ft (szemüveg

nélkül: 1190 Ft). Gyerekjegy 8 éves korig váltható. A változtatás jogát

fenntartjuk! Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.

007 – SKYFALL (mb. am.–ang. Sam Mendes) 1–7. 13h,

16h, 17.30, 19h, 20.30, 1–4. 10h, 11.30 is, 2–4. 22h is.

007 – SKYFALL (fel. am.–ang. Sam Mendes) 1–7. 14.30,

2–4. 22.15 is.

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT

(mb. ol.–fr.–sp.) 1–7. 15.30, 1–4. 11h is.

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT 3D

(mb. ol.–fr.–sp.) 1–7. 13.15, 17.45.

ELRABOLVA 2. (fel. fr.) 1–7. 15.15, 20h, 2–4. 22h is.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK (mb. am.) 1–7. 13.15, 1–4. 11.15 is.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK 3D (mb. am.) 1–7. 16.15, 18.15, 1–4.

12.30 is.

KERTVÁROSI KOMMANDÓ (mb. am.) 1–7. 19.30,

2–4. 21.45 is.

LORAX (mb. am.) 1–4. 12.15.

LORAX 3D (mb. am.) 1–7. 14.15, 1–4. 10.15 is.

MAGIC BOYS (magy.) 1–7. 17.15.

PARAJELENSÉGEK 4. (fel. am.) 1–7. 20.15, 2–4. 22.15 is.

RONTÓ RALPH 3D (mb. am.) 1–7. 13.15, 15.30,

17.45, 20h, 1–4. 11h is.

SAMMY NAGY KALANDJA 2. 3D (mb. belga) 1–4. 10.30.

SILENT HILL – KINYILATKOZTATÁS 3D (fel. am.–fr.)

1–7. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 2–4. 22.30 is.

AZ UTOLSÓ MŰSZAK (fel. am.) 1–7. 13.30, 15.45,

18h, 20.15, 1–4. 11.15 is, 2–4. 22.30 is.

MKK – ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ

(Árpád út 4. Tel.: 46/530-516. adymuvhaz@chello.hu)

AZ EMLÉKMÁS (mb. am.–kan.) 7-én 18h.

A SÖTÉT LOVAG – FELEMELKEDÉS (mb. am.–ang.)

14-én 18h.

TÜSKEVÁR (magy.) 6-án, 9-én 10h.

MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE TEREM

(Rákóczi út 5. Tel.: 46/507-573. Jegyr.: 46/507-573. cinemis@

t-online.hu, www.cinemis.hu) Jegyár: 550 Ft minden előadásra és

helyre Ticket Culture utalványt elfogadunk, Hollywood Movie Money

utalványt nem áll módunkban elfogadni.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK (mb. am.) 1–7. 15.15.

LORAX (mb. am.) 8–14. 15.15, 17.30.

EURÓPAI PANORÁMA

JACKPOT (mb. norv.) 1–7. 17.30, 19.45.

REALITY (fel. ol.–fr.) 8–14. 19.45.

MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA TEREM

(Rákóczi út 5. Tel.: 46/507-573. Jegyr.: 46/507-573. cinemis@

t-online.hu, www.cinemis.hu) Jegyár: 550 Ft minden előadásra és

helyre Ticket Culture utalványt elfogadunk, Hollywood Movie Money

utalványt nem áll módunkban elfogadni.

ALBERT FLÓRIÁN (magy.) 8–14. 15.30.

APA ÉG! (mb. am.) 1–7. 17.45.

EURÓPAI PANORÁMA

BOR, TANGÓ, KAPUFA (fel. dán) 8–14. 17.45.

PARADISE: LOVE – SZERELMET A FEKETE PIAC RÓL

(fel. ném.–fr.–osztr.) 1–7. 15.30.

PÁRIZS–MANHATTAN (fel. fr.) 8–14. 20h.

SZERELEM (fel. ném.–fr.–osztr.) 1–7. 20h.

NYÍREGYHÁZA

KRÚDY MOZI

(Országzászló tér 8. Tel.: 42/506-342. krudymozi@mtesz.hu) Jegyár:

750 Ft. Éves bérlet: 2000 Ft, jegy bérlettel: 400 Ft. Matiné: 500 Ft.

JACKPOT (mb. norv.) 8–14. 20h.


LORAX (mb. am.) 2–4. 16h, 5–7. 18h.

MAGIC BOYS (magy.) 1–7. 20h, 1–4. 18h.

RÓMÁNAK SZERETETTEL (fel. am.–ol.–sp.) 8–11. 18h.

SZERELEM A HATODIKON (fel. fr.) 9–11. 16h,

12–14. 18h.

CINEMA CITY

(Szegfű u. 75. Jegyr.: 42/999-412. cinema@

cinemacity.hu, www.palacecinemas.hu) Jegyárak:

teljes árú jegy: 1340 Ft; diák-, gyerek-, nyugdíjas-,

fogyatékkal élő jegy: 1050 Ft. Digitális 3D teljes árú jegy: 1790 Ft

(szemüveg nélkül: 1590 Ft); digitális 3D diák- és gyerekjegy: 1450 Ft

(szemüveg nélkül: 1250 Ft). Gyerekjegy 12 éves korig váltható!

Csoportos jegyárainkkal és jegyfoglalással kapcsolatban érdeklődjön

a lenti jegyrendelő telefonszámon! Felhívjuk tisztelt mozilátogatóink

fi gyelmét, hogy kedvezményes jegyet a jegypénztárainkban kizárólag

érvényes magyar, a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatásával

tudunk kiadni.

007 – SKYFALL (mb. am.–ang.) 1–4. 10.15, 1–3. 13.15,

16.15, 19.15, 22.15 is, 4–7. 14.15, 17.15 is, 4-én 11.15 is.

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT

(mb. ol.–fr.–sp.) 1–7. 15h.

ASTERIX ÉS OBELIX – ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT 3D

(mb. ol.–fr.–sp.) 1–7. 17.15, 1–4. 12.45 is.

ELRABOLVA 2. (fel. fr.) 1–7. 19.30, 1–3. 21.30 is.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK (mb. am.) 1–4. 12.30.

HOTEL TRANSYLVANIA – AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK 3D (mb. am.) 1–7. 14.30, 1–4. 10.30 is.

A KAPTÁR – MEGTORLÁS 3D (mb. am.–ném.) 1–3. 22.15.

KERTVÁROSI KOMMANDÓ (mb. am.) 1–7. 19.30,

1–3. 21.45 is.

LORAX (mb. am.) 1–7. 13.30.

LORAX 3D (mb. am.) 1–7. 15.30, 1–4. 11.30 is.

MAGIC BOYS (magy.) 1–7. 17.30.

RONTÓ RALPH 3D (mb. am.) 1–7. 13.15, 15.30,

17.45, 20h, 1–4. 11h is.

SAMMY NAGY KALANDJA 2. 3D (mb. belga) 1–4.

10.45.

SILENT HILL – KINYILATKOZTATÁS 3D (fel. am.–fr.)

1–7. 16.30, 18.30, 20.30, 1–3. 22.30 is.

AZ UTOLSÓ MŰSZAK (fel. am.) 1–7. 13h, 15.15,

17.45, 20.15, 1–4. 10.45 is, 1–3. 22.30 is.

15


FILM F I L M

16

FILMBONTÁS FILM

APA ÉG!

0 007 – SKYFALL

That’s My Boy. 2012, szín. mb. am.

Skyfall. 2012, szín. mb. am.–ang. akcióf.

vígj. 116 p. R.: Sean Anders. Fsz.: Adam

145 p. R.: Sam Mendes. Fsz.: Ralph

Sandler, James Caan, Leighton Meester,

Fiennes, Naomie Harris, Javier Bardem,

Vanilla Ice.

Judi Dench.

Todd egy tanárnő fi a, aki a nő tanítványá-

Nemcsak az MI6 titkosszolgálat, hanem a

val folytatott kapcsolatából született. Ilyen

vezetője, M is komoly bajba kerül. Bond az

háttérrel nem csoda, hogy a fi ú felnőttként

egyetlen, aki elpusztíthatja a rájuk leselke-

nem nagyon akarja látni az apját, aki mégis

dő veszélyt.

beállít az esküvője előtt...

Debrecen: Cinema City, Eger: Uránia

Miskolc: Művészetek Háza – Uránia

Mozi, Gyöngyös: Cinema Bridge, Miskolc:

Cinema City, Nyíregyháza: Cinema City

Terem

AGLAJA

ASTERIX ÉS OBELIX

A

2012, szín. mb. magy.–len.–rom. fi lmdr.

– ISTEN ÓVJA BRITANNIÁT

110 p. R.: Deák Krisztina. Fsz.: Ónodi

Astérix et Obélix: Au Service de Sa

Eszter, Kamarás Iván, Lázár Kati, Börcsök

Majesté. 2012, szín. mb. ol.–fr.–sp. vígj.

Enikő.

110 p. R.: Laurent Tirard. Fsz.: Gérard

Egy kelet-európai artistacsalád nyugatra köl- Depardieu, Catherine Deneuve, Edouard

tözik, ám ott a megélhetéshez egy speciális Baer, Fabrice Luchini.

számmal kell előrukkolniuk: megszületik az Asterix átkel a csatornán jó barátjával,

acélhajú nő legendája.

Obelix-szel, hogy segítse a britonnokat a gaz

Eger: Uránia- Illés György terem

rómaiakkal szemben.

Debrecen: Cinema City, Gyöngyös:

ALBERT FLÓRIÁN

Cinema Bridge, Miskolc: Cinema City,

2012, szín. magy. dok. 87 p. Nyíregyháza: Cinema City

R.: Visontai Attila.

3D-ben: Debrecen: Cinema City, Miskolc:

Dokumentumfi lm a ferencvárosi

Cinema City, Nyíregyháza: Cinema City

„Császárról”, aki már az életében

legendává vált.

B BARÁTOM, KNERTEN

Balassagyarmat: Madách Mozi,

Knerten. 2009, szín. mb. norv. kalandf.

Debrecen: Apolló Art-terem, Miskolc: 74 p. R.: Asleik Engmark. Fsz.: Jan

Művészetek Háza – Uránia Terem

Gunnar Roise, Adrian Gronnevik Smith.

Sachát nem érdeklik a tartós kapcsolatok,

ő az egyéjszakás kalandokat részesíti előnyben,

ráadásul utálja a gyerekeket. Aztán

összetalálkozik egy gyönyörű háromgyerekes

anyukával...

Debrecen: Cinema City, Gyöngyös:

Cinema Bridge

BOR, TANGÓ, KAPUFA

SuperClásico. 2011, szín. fel. dán vígj.

99 p. R.: Ole Christian Madsen. Fsz.:

Paprika Steen, Anders W. Berthelsen,

Sebastián Estevanez, Adriana

Mascialino.

Christina, a dán borkereskedő elveszíti feleségét,

aki Argentínába költözik, és összejön

egy híres futballistával. A férfi a felesége

után megy aláírni a válási papírokat, de titkon

megpróbálja visszaszerezni a nőt.

Miskolc: Művészetek Háza – Uránia

Terem

C COSMOPOLIS

Cosmopolis. 2012, szín. fel. ol.–fr.–kan.–

port. fi lmdr. 108 p. R.: David Cronenberg.

Fsz.: Paul Giamatti, Samantha Morton,

Juliette Binoche, Mathieu Amalric.

A fi lm egy huszonéves, milliárdos tőzsdeügynök

24 óráját meséli el, aki egy reggel úgy

dönt, hogy a város másik végébe hajt hajat

vágatni, a kényszerű pihenőkkel tarkított út

közben szép lassan elveszíti összes vagyonát,

sőt egy bérgyilkossal is dolga támad.

ALKONYAT:

HAJNALHASADÁS – I. RÉSZ

The Twilight Saga: Breaking Dawn

– Part 1. 2011, szín. mb. am. fantasy

117 p. R.: Bill Condon. Fsz.: Kristen

Stewart, Billie Burke, Dakota Fanning,

Nikki Reed.

Bella esküvője és nászéjszakája nem várt

következményekkel jár: a lány terhes lesz

egy vámpírbébivel.

Lillebror új helyre költözik, ahol még nincsenek

barátai. Ezen a tényen sürgősen

változtatni kell.

Debrecen: Apolló Nagyterem

A BOLDOGSÁG SOSEM

JÁR EGYEDÜL

Un bonheur n’arrive jamais seul. 2010,

szín. mb. fr. romkom 110 p.

R.: James Huth. Fsz.: Sophie Marceau,

Gad Elmaleh, Julie-Anne Roth, Francois

Balassagyarmat: Madách Mozi

E

ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN

Midnight in Paris. 2011, szín. fel. am.–

sp. romkom 94 p. R.: Woody Allen.

Fsz.: Owen Wilson, Michael Sheen,

Rachel McAdams, Kurt Fuller.

Gil es Inez jegyesek, akik a lány szüleivel

Párizsba látogatnak. Időközben kiderül,

hogy a pár nem egészen egymáshoz való.

Kazincbarcika: Egressy Béni Könyvtár,

Eger: Agria Mozi

Berléand.

Kulturális és Sport Központ


FILM F I L M

18

FILMBONTÁS

FILMM

Elrabolva 2.

Hogyan lett Hortense, a francia szakácsnő

a francia köztársasági elnök személyes

konyhafőnöke.

Eger: Agria Mozi

A MAFLÁS

Here Comes the Boom. 2012,

szín. mb. am. vígj. 105 p. R.: Frank Coraci.

Fsz.: Salma Hayek, Kevin James, Greg

J JACKPOT

Germann, Henry Winkler.

Arme Riddere. 2011, szín. mb. Egy lusta biosztanár azért nevez be egy ket-

norv. vígj. 90 p. R.: Magnus Martens. recharcos-bajnokságra, hogy megvédje az

Fsz.: Mads Ousdal, Henrik Mestad, iskolai zenekart, és így bevágódjon a suliban

Kyrre Hellum.

Egy totószelvény főnyereményén összeveszik

dolgozó dögös nővérkénél.

Debrecen: Cinema City, Eger: Uránia Mozi

ELRABOLVA 2.

Taken 2. 2012, szín. fel. fr. akcióf. 90 p.

R.: Olivier Megaton. Fsz.: Famke Janssen,

Liam Neeson, Serbedzija Rade, Maggie

Grace.

Az albánok nem nézik el Millsnek a köztük

végzett népirtást, ezért ördögi bosszút terveznek

a nyugdíjas CIA-s ellen.

Debrecen: Cinema City, Gyöngyös:

Cinema Bridge, Miskolc: Cinema City,

Nyíregyháza: Cinema City

egy baráti társaság, és egyenként nyírják

ki egymást.

Debrecen: Apolló Kisterem, Miskolc:

Művészetek Háza – Béke terem,

Nyíregyháza: Krúdy Mozi

K A KAPTÁR

– MEGTORLÁS 3D

Resident Evil: Retribution 3D. 2012, szín.

mb. am.–ném. horror 117 p. R.: Paul W.

S. Anderson. Fsz.: Sienna Guillory, Milla

Jovovich, Michelle Rodriguez, Oded Fehr.

MAGIC BOYS

2012, szín. magy. vígj. 90 p. R.: Koltai

Róbert. Fsz.: Vinnie Jones, Pindroch

Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc.

Két srác szemtanúja lesz egy gyilkosságnak,

és a bűnözők elől menekülve chippendalefi

úknak adják ki magukat, amivel még az

eddiginél is nagyobb bajba kerülnek.

Debrecen: Cinema City, Eger: Agria Mozi,

Miskolc: Cinema City, Nyíregyháza:

Cinema City, Nyíregyháza: Krúdy Mozi

AZ EMLÉKMÁS

Total Recall. 2012, szín. mb. am.–kan.

sci-fi 121 p. R.: Len Wiseman. Fsz.: Colin

Farrell, Bill Nighy, Jessica Biel, Kate

Beckinsale.

A Rekall az a cég, ami az álmokat emlékekké

varázsolja. Douglas Quaid egyszerű

gyári munkás, aki szuperkémmé akar válni.

Amikor ez sikerül, akkor nem tudja eldönteni,

hogy álom ez vagy valóság.

Miskolc: MKK – Ady Endre Művelődési

Ház

Alice az ellenállók élére áll a Védernyő

Társaság elleni küzdelemben.

Nyíregyháza: Cinema City

KERTVÁROSI KOMMANDÓ

The Watch. 2012, szín. mb. am. vígj.

102 p. R.: Akiva Schaffer. Fsz.: Ben

Stiller, R. Lee Ermey, Vince Vaughn,

Richard Ayoade.

Négy srác polgárőrséget alakít, csakhogy

legyen indokuk kiszabadulni otthonról. Arra

azonban nem számítanak, hogy ők menthetik

meg a világot egy idegen inváziótól.

N NŐVÉR

L’enfant d’en haut. 2012, szín. fel. fr.–

svájci fi lmdr. 100 p. R.: Ursula Meier.

Fsz.: Jean-Francois Stévenin, Martin

Compston, Gillian Anderson,

Léa Seydoux.

A 12 éves Simon együtt él munkanélküli

nővérével, és egy síparadicsomból lopott

sífelszerelések értékesítéséből tartják fenn

magukat, de ez a játék egyre veszélyesebbé

válik.

Eger: Uránia- Illés György terem

H HOTEL TRANSYLVANIA

– AHOL A SZÖRNYEK

LAZULNAK

Hotel Transylvania. 2012, szín. mb. am.

anim. 91 p. R.: Genndy Tartakovsky.

Drakula gróf egy ötcsillagos luxusszállót

üzemeltet Erdélyben, ahol a szörnyek kipihenhetik

az emberi világ zaját, ám amikor

egy ember toppan oda, aki ráadásul a gróf

lányának is udvarol, minden a feje tetejére

áll.

Debrecen: Cinema City, Eger: Uránia

Mozi, Miskolc: Cinema City, Miskolc:

Művészetek Háza – Béke terem,

Nyíregyháza: Cinema City

3D-ben: Debrecen: Cinema City, Miskolc:

Cinema City, Nyíregyháza: Cinema City

Debrecen: Cinema City, Eger: Uránia

Mozi, Miskolc: Cinema City, Nyíregyháza: O AZ ÖRDÖG BENNED

LAKOZIK

Cinema City

The Devil Inside. 2012, szín. fel. am.

KÍNAI, ELVITELRE

horror 83 p. R.: William Brent Bell.

Un cuento chino. 2011, szín. fel. sp.–arg. Fsz.: Evan Helmuth, Simon Quarterman,

vígj. 93 p. R.: Sebastián Borensztein. Fernanda Andrade, Suzan Crowley.

Fsz.: Ricardo Darín, Ignacio Huang,

Olaszországban egy nő próbálja kinyomozni,

Muriel Santa Ana, Enric Cambray.

mi történt az anyjával, amikor az ördögűzése

során meggyilkolt három embert.

Roberto, a szerszámbolt-tulajdonos találko-

Berettyóújfalu: Makk Kálmán Mozi

zik Junnal, aki éppen akkor érkezik Kínából.

Jun egy szót sem beszél spanyolul, és a

rokonait keresi. Roberto kénytelen befogadni P PARADISE: LOVE

– SZERELMET A

Junt, aki fenekestől felforgatja az életét.

Debrecen: Apolló Art-terem

FEKETEPIACRÓL

Paradies: Liebe. 2011, szín. fel. ném.–

L LORAX

fr.–osztr. fi lmdr. 120 p. R.: Ulrich Seidl.

The Lorax. 2012, szín. mb. am. anim. Fsz.: Margarete Tiesel, Peter Kazungu,

HUPIKÉK TÖRPIKÉK

86 p. R.: Chris Renaud, Kyle Balda. Inge Maux.

The Smurfs. 2011, szín. mb. am. anim. Egy fi ú meg akarja hódítani egy lány szívét, Zavarba ejtő történetek a testiségről.

103 p. R.: Raja Gosnell. Fsz.: Hank Azaria, amihez egy csodás ajándékra van szüksége: Debrecen: Apolló Kisterem, Eger: Agria

Neil Patrick Harris, Jayma Mays.

fát akar ültetni egy olyan világban, ahol a Mozi, Gyöngyös: Cinema Bridge, Miskolc:

A törpikék Aprajafalvából a mi világunkba növények már régen kihaltak.

Művészetek Háza – Uránia Terem

I

jönnek, de Hókuszpókot sem felejtik otthon.

Kazincbarcika: Egressy Béni Könyvtár,

Kulturális és Sport Központ

ÍZEK PALOTÁJA

Les saveurs du Palais. 2012, szín. fel.

fr. vígj. 90 p. R.: Christian Vincent.

Balassagyarmat: Madách Mozi,

Debrecen: Cinema City, Eger: Agria Mozi,

Gyöngyös: Cinema Bridge, Miskolc:

Cinema City, Miskolc: Művészetek Háza

– Béke terem, Nyíregyháza: Cinema City,

Nyíregyháza: Krúdy Mozi

3D-ben: Debrecen: Cinema City,

PARAJELENSÉGEK 4.

Paranormal Activity 4. 2012, szín. fel.

am. horror 95 p. R.: Henry Joost, Ariel

Schulman. Fsz.: Katie Featherston,

Kathryn Newton, Matt Shively.

Megint jönnek, paráztatnak...

Fsz.: Catherine Frot, Arthur Dupont, Gyöngyös: Cinema Bridge, Miskolc: Debrecen: Cinema City, Miskolc: Cinema

Jean d’Ormesson.

Cinema City, Nyíregyháza: Cinema City City


PÁRIZS–MANHATTAN

Paris-Manhattan. 2012, szín. fel. fr.

romkom 77 p. R.: Sophie Lellouche.

Fsz.: Marine Delterme, Patrick Bruel,

Michel Aumont, Alice Taglioni.

Romantikus komédia egy Woody Allenmániás

gyógyszerészről, és az ő lehetséges

szerelméről.

Gyöngyös: Cinema Bridge, Kazincbarcika:

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és

Sport Központ, Miskolc: Művészetek

Háza – Uránia Terem

R REALITY

Reality. 2012, szín. fel. ol.–fr.

vígdr. 115 p. R.: Matteo Garrone.

Fsz.: Aniello Arena, Loredana Simioli,

Nando Paone.

Milyen lehet egy olasz valóságshow-hős élete?

Ebből a fi lmből megtudhatjuk.

Miskolc: Művészetek Háza – Béke terem

RÓMÁNAK SZERETETTEL

To Rome with Love. 2012, szín. fel.

am.–ol.–sp. vígj. 102 p. R.: Woody Allen.

Fsz.: Penélope Cruz, Woody Allen,

Roberto Benigni, Alec Baldwin.

Néhány Rómába látogató turista és helyi lakos

különös szerelmi kalandokba keveredik

az olasz fővárosban.

Nyíregyháza: Krúdy Mozi

RONTÓ RALPH

Wreck-It Ralph. 2012, szín. mb.

am. anim. 92 p. R.: Rich Moore.

Ralph már unja, hogy mindig ő a videojáték

rosszfi úja, ezért elszökik onnan, hogy más

játékokban próbáljon szerencsét.

Debrecen: Cinema City, Eger: Uránia

Mozi, Gyöngyös: Cinema Bridge, Miskolc:

Cinema City, Nyíregyháza: Cinema City

S SAMMY NAGY KALANDJA 2.

3D

Sammy’s avonturen 2. 2012, szín. mb.

belga anim. 80 p. R.: Ben Stassen.

Sammy, a cuki teknős óceánátúszós kalandjai

folytatódnak.

Debrecen: Cinema City, Miskolc: Cinema

City, Nyíregyháza: Cinema City

SILENT HILL –

KINYILATKOZTATÁS 3D

Silent Hill: Revelation 3D. 2012, szín.

fel. am.–fr. horror 94 p. R.: Michael J.

Bassett. Fsz.: Malcolm McDowell, Carrie-

Ann Moss, Sean Bean, Radha Mitchell.

Heather Mason apja eltűnése után egy furcsa

és ijesztő alternatív valóságban találja

magát, mely válaszokat tartogat gyermekkora

óta kínzó rémálmaira.

Debrecen: Cinema City, Miskolc: Cinema

City, Nyíregyháza: Cinema City

A SÖTÉT LOVAG

– FELEMELKEDÉS

The Dark Knight Rises. 2012, szín. mb.

am.–ang. akcióf. 164 p. R.: Christopher

Nolan. Fsz.: Joseph Gordon-Levitt,

Marion Cotillard, Christian Bale, Liam

Neeson.

Batman csak azután jön elő hosszú bujkálásából,

hogy Gotham Cityt új veszély fenyegeti

egy kegyetlen bűnözővezér képében.

Miskolc: MKK – Ady Endre Művelődési

Ház

SZENVEDÉLYES

VERSENGÉS

Apfl ickorna / She Monkeys. 2011, szín.

mb. svéd fi lmdr. 80 p. R.: Lisa Aschan.

Fsz.: Mathilda Paradeiser, Linda Molin,

Isabella Lindquist, Sergej Merkusjev.

Két fi atal nő a hatalom és a kísértés bűvkörébe

kerül.

Gyöngyös: Cinema Bridge

SZERELEM

Amour. 2012, szín. fel. ném.–

fr.–osztr. fi lmdr. 127 p. R.: Michael

Haneke. Fsz.: Isabelle Huppert, Jean-

Louis Trintignant, Emmanuelle Riva,

Rita Blanco.

Georges és Anna nyugalmazott, nyolcvanas

éveikben járó zenetanárok. Amikor

az asszony agyvérzést kap és magatehetetlenné

váli, az új helyzet próbára teszi a

szerelmüket.

Eger: Agria Mozi, Miskolc: Művészetek

Háza – Uránia Terem

SZERELEM A HATODIKON

Les femmes du 6eme étage. 2010, szín.

fel. fr. vígj. 104 p. R.: Philippe Le Guay.

Fsz.: Carmen Maura, Sandrine Kiberlaine,

Fabrice Luchini, Natalia Verbeke.

Jean-Louise, a középkorú bróker a hatvanas

évek Párizsában beleszeret az új bejárónőbe,

de meddig titkolhatja ezt a felesége előtt?

Debrecen: Apolló Art-terem, Debrecen:

Apolló Kisterem, Nyíregyháza: Krúdy

Mozi

SZESZTOLVAJOK

The Angel’s Share. 2012, szín. fel.

ol.–fr.–ang.–belga vígdr. 101 p.

R.: Ken Loach. Fsz.: John Henshaw,

Roger Allam, Paul Brannigan.

T

U

V

Robbie hamarosan apa lesz, ezért össze

kell szednie magát. Egy közeli szeszfőzde

új perspektívákat nyit előtte.

Debrecen: Apolló Kisterem

TED

Ted. 2012, szín. mb. am. vígj. 107 p.

R.: Seth MacFarlane. Fsz.: Mark

Wahlberg, Giovanni Ribisi, Patrick

Warburton, Mila Kunis.

John gyerekkori kívánsága valóra válik:

kedvenc játékmacija életre kel. A harmin cas

éveiben járva azonban egy élő játék mackó

már meglehetősen bizarr havernak számít.

Debrecen: Apolló Nagyterem

A TERMÉSZET IQ-JA

2012, szín. magy. dok. 58 p. R.: Danka

Krisztina.

A természet IQ-ja című, közel egyórás fi lm

az állati ösztönök megfejtetlen rejtélyeit és

az eredetükre adható lehetséges válaszokat

mutatja be.

Balassagyarmat: Madách Mozi

TÜSKEVÁR

2012, szín. magy. családi f. 99 p.

R.: Balogh György. Fsz.: Eperjes Károly,

Kovács Lajos, Molnár Piroska, Haumann

Péter.

Két nyolcadikos fi ú az öreg pákász, Matula

mellé kerül a nyárra, hogy vele megtanulják,

milyen a berekbeli élet. Fekete István

regényéből.

Gyöngyös: Cinema Bridge, Miskolc: MKK

– Ady Endre Művelődési Ház

AZ UTOLSÓ MŰSZAK

End of Watch. 2012, szín. fel.

am. krimi 109 p. R.: David Ayer. Fsz.:

Jake Gyllenhaal, Michael Pena, Natalie

Martinez, Frank Grillo.

Miután két rendőrjárőr lefoglal némi pénzt és

fegyvert egy rutineljárás során, a környékbéli

drogkartell halálra ítéli őket.

Debrecen: Cinema City, Miskolc: Cinema

City, Nyíregyháza: Cinema City

VADÁLLATOK

Savages. 2012, szín. fel. am. thriller

131 p. R.: Oliver Stone. Fsz.: Benicio Del

Toro, John Travolta, Salma Hayek, Emile

Hirsch.

Ben és Chon akkora haverok, hogy a közös

business mellett még egy nőn is osztoznak.

Egészen addig, amíg egy mexikói drogkartell

elrabolja tőlük a lányt...

Balassagyarmat: Madách Mozi,

Debrecen: Apolló Nagyterem

19


Ír tornádó

északon

23.

Márton-nap n-nap n

22.

Lord Lord Of Of The The Dance Dance ce

22.

23.

23.

Hercegek, katonák

Mikulásvonat

Mikulá Mi ulá

22 2 |

24 2 |

27 2 |

28 |

32 |

35 |

36 |

kult

PROGRAMAJÁNLÓ

SZÍNHÁZ

KOMOLYZENE

KIÁLLÍTÁS

MINDENMÁS

CSALÁDI

SPORT | WELLNESS

21


KULT KULT

22 2

PROGRAMAJÁNLÓ

Színház

Színház

KULT

Lord Of The Dance

A LORD OF THE DANCE egy legenda, egy olyan táncshow,

amit ha nem is látott mindenki, de mindenki hallott

már róla. Michael Flatley 1996-ban, a híres ’94-es Eurovíziós

bemutatkozása után, ezzel a koreográfiával vívta ki a világhírt.

A világ leggyorsabb lábú táncosa, a show alkotója,

koreográfusa és producere

volt egy személyben,

sőt négyszáz alkalommal

a címszerepet, a Lordot

is ő alakította. A történet

egy, az ír folklór alapjaira

épülő utazás az időben, a

Jó és a Gonosz klasszikus

meséje, melyben a Kis

Lélek segít a Tánc Urának

megvédeni az embereket

a Don Dorcha, a Sötét Úr

ellen. Könnyen érthető,

klasszikus mese olyan pör-

Ír tornádó északon

GÉPPUSKALÁBÚ ÍR FERGETEG tart Észak-Magyarország

felé, élén Catherine Gallagherrel, Írország Nemzeti

Bajnokával. A nyugati régiókban már több sikeres előadást

prezentáló, legendás társulat ezúttal is egy szuperprodukcióval

örvendezteti meg közönségét, méghozzá két

városban: előbb november 4-én Tokajban találkozhatunk

velük, majd egy hétvégével később, november 10-én a

Mezőkövesdi Művelődési Házban kopognak a táncos cipők

– állítólag másodpercenként akár tizenötöt is! Persze

a hagyományos ír sztepptánc virtuóz

TOKAJ

Paulay Ede Színház

November 4. 19h

MEZŐKÖVESD

Mezőkövesdi

Művelődési Ház

MISKOLC

Generali Aréna

gő forgatagban, melyben az ír táncos

hagyományok alapjai vonulnak elénk,

azok hihetetlen gyorsaságával, feszességével

és egyedülálló lépéseivel.

A hatszáz jelmezt felvonultató előadás

sodró iramát sejteti, hogy

az ötven táncos átlagéletkora

mindössze huszonkét

év, s nem titok, hogy a

fiatal tehetségeket Flatley

maga válogatja és tanítja,

képzi, míg a pódiumra

lépnek. Idén a show ismét

Magyarországra látogat

egy rövid turné elejéig,

melynek köszönhetően

november 4-én Miskolcon

is láthatjuk a Lord Of The

Dance-t. ª jio

November 4., 19h

mozdulatai mellett még rengeteg más látni- és hallanivaló

is lesz az estek folyamán. Az Irish Dance Tornado – nevéhez

híven – igazi tornádó módjára forgat magába megannyi

műfajt és stílust, az akrobatikus tánctól a baletten

át, mindehhez lenyűgöző kosztümöket és önmagában is

élményszámba menő, élő ír zenét társítva. A tradicionális

mozdulatokat vadonatúj, modern koreográfiával ötvöző,

különleges produkcióra jegyek korlátozott számban

még kaphatóak az előadások helyszínein, illetve a tokaji

előadásra a Nyíregyházi Turisztikai Központban is (TDM,

Nyíregyháza, Kossuth tér 1., tel.: 42/310-735). ª Xavér

November 10. 19h› www.tornadodance.com


Hercegek, katonák

Színház

A NYÍREGYHÁZI Móricz Zsigmond

Színházban október 20-ától lehet

megtekinteni Sediánszky Nóra Hercegek,

katonák című mesemozaikját,

Ladányi Andrea koreográfus rendezésében.

Az álomszerű, rengeteg

zenével, tánccal tarkított előadás egy

képzeletbeli utazás önmagunk titkos

tájaira, gyermeki képzeletünk világába.

Találkozás különös figurákkal,

izgalmas helyszíneken, a világűrtől a

Márton-nap

Mindenmás

AKI MÁRTON-NAPJÁN LIBÁT nem

eszik, egész éven át éhezik! – tartja

a mondás. Ilyen messzire én azért

nem mennék, de az biztos, hogy aki

Márton-napján nem megy el a Sóstói

Múzeumfaluba, remek szórakozástól

fosztja meg magát, hiszen ezen a

napon a múzeumfaluban minden a

liba körül forog. Mivel a libát nem az

eszéért szeretjük, így a programok is

a könnyed élvezetekre fókuszálnak,

már amennyire a libazsíros kenyér,

Mikulásvonat

Családi

KEDVES JÓ GYEREKEK – akarom

mondani gyerekek, hiszen rossz gyerek

Fotó: Kenyeres Gábor

› mikulasvonat.pipelinedesign.hu

sivatagig, szabadulás a mindennapok

béklyóiból, és végső soron válasz keresés

a kérdésre, hogy vajon hol illan

el mindez, miközben a kislányból nő,

NYÍREGYHÁZA-

SÓSTÓFÜRDŐ

a töpörtyű,

vagy az újbor

a könnyedebb

műfajba sorolható

– ez ugyanis a Márton-napi vendégváró

tízórai menüsora, amelyet a Márton

nevűek ingyen élvezhetnek. A zamatos

libás ételek mellett a kedves állat

más oldaláról is bemutatkozik majd,

gondolok itt a liba-szépségversenyre,

de lesz Buta Liba és Bájgúnár választás

is. Kvantumfizikai kérdésekkel a

MISKOLC

LÁÉV Dorottya utcai

végállomásról

Sóstói Múzeumfalu

Nov. 29.–dec. 19.

napi 2–4 alkalommal

November 11.

10–15h

NYÍREGYHÁZA

Móricz Zsigmond

Színház, Nagyszínpad

a kisfiúból

férfi válik, s

merre, hogyan

lehet a csodát

megtalálni és megőrizni a bennünk

rejlő gyermeket, és egymást.

Az előadást november folyamán több

időpontban is megtekinthetik az érdeklődők

a Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpadán. ª Xavér

› www.moriczszinhaz.hu

November 5-én 15h,

6-án 10h, 14h

› www.muzeumfalu.hu

családi vetélkedőkön sem kell számolni,

de aki inkább csak figyelne, az

nézhet mesterség-bemutatókat vagy

néptáncosokat, a gyerekeket pedig

kézműves-foglalkozások sora várja

délelőtt 10 és délután 15 óra között

Sóstófürdőn. ª Xavér

nincsen, csak eleven! A Mikulás idén év végén is Lillafüreden

rendezi be birodalmát, ahol nagy szeretettel

vár benneteket november 29. és december 19.

között. Pattanjatok fel bátran a Mikulásvonatra, a

krampuszok már várnak rátok, hogy elkísérjenek

és segítsenek kalandos utazásotok során! Úgy

ám, kalandos út vár rátok, hiszen Meseország

lakóival csupa izgalomban lesz részetek, és ha

ügyesen kiálljátok a próbákat, az út végén a Mikulástól

mindenki megkapja jól megérdemelt ajándékát.

Hogy kikkel fogtok találkozni? Nos, a Százholdas Pagony

és Aprajafalva lakóival, a híres egyfejűvel, Süsüvel, Doktor

Bubóval, az erdei orvossal, Pinokkióval, Shrekkel és Fiónával,

és elmaradhatatlan társukkal, a cserfes Szamárral. Kalandra

fel tehát, irány Meseország, vár a Mikulás! ª Xavér

23


KULT KULT

24

SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZ

DEBRECEN

KULT

A színdarab egy házaspár otthoni életében kutakodik. Ann, a feleség

próbálkozik azzal, hogy felrázza túlságosan is hétköznapi és érzéketlenné

vált életüket. Azonban Peter, a férj, mintha meg sem hallaná,

később belemegy a játékba, arra kéri Annt, kezdjék el újra a beszélgetést,

mintha próbán lennének egy olyan darabhoz, mely történetesen

az életük. Vidnyánszky Attila rendező egy valódi házaspárt kért fel a

szerepek eljátszására: Rudolf Pétert és Nagy-Kálózy Esztert.

CSOKONAI SZÍNHÁZ

C

(Kossuth u. 10. Tel.: 52/413-565.)

Nagyszínpad:

HOLDBELI CSÓNAKOS

8-án 14h (Gazdag Erzsi-bérlet), 9-én 14h (Janikovszky Éva-bérlet)

Író: Weöres Sándor. R.: Gemza Péter. Sz.: Bakos-Kiss Gábor,

Varga József, Szakács Hajnalka, Miske László, Kiss Gergely

Máté, Olt Tamás, Mercs János, Vranyecz Artúr, Edelényi Vivien,

Pozsonyi Ágnes, Bocskai István, Endi András, Tőke László,

Steuer Tibor.

Vitéz László, Paprika Jancsi, Bolond Istók nem ismeretlenül csengő

nevek előttünk, mindannyian egyszer legalább összefutottunk velük

életünk során: gyerekkorunkban nagymamával a Városligetben,

felnőttként gyermekünkkel a debreceni Mutatványos Parkban, vagy

ha máshol nem, a képernyőn keresztül. Pávaszem, Jégapó magyar

király leánya a boldogságot az égi szerelemben keresi, a Holdbeli

csónakossal való találkozástól várja.

BOLHA A FÜLBE

VÍG KAMARASZÍNHÁZ

V

(Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)

FODRÁSZNŐ

A Csokonai Színház ea.

7-én, 13-án 19h

Író: Szergej Medvegyev. R.: Viktor Rizsakov. Sz.: Szűcs Nelli,

Trill Zsolt, Tóth László, Kristán Attila.

A címszereplőnő, Irina (a „Fodrásznő”) múlt idejű monológjai, visszaemlékezései

kötik össze a jeleneteket az előadásban, mely a boldogság

után vágyódó nő drámájának egyetemes problémáit fogalmazza

meg, jeleníti meg a színpadon. A derűbe, a szeretetbe csomagolt

fájdalom, amely Viktor Rizsakov színházi nyelvének egyik jól felismerhető

sajátossága. Az emberi vágyak és a rideg valóság között feszülő

ellentmondást emeli költői szintű látomássá, amely minden korosztály

érzékeny rétegét képes megszólítani, részvétre és életének újragondolására

késztetni.

11-én 19h (Rajz János-bérlet)

Író: Georges Feydeau. R.: Vidnyánszky Attila. Sz.: Trill Zsolt,

EGER

Mercs János, Tóth László, Mészáros Tibor, Olt Tamás, Garay

Nagy Tamás, Varga József, Kristán Attila, Kóti Árpád, Szűcs Nelli,

Ráczkevei Anna, Oláh Zsuzsa, Szalma Noémi, Szanyi Sarolta,

Edelényi Vivien.

Nagy karneváli ünnep ez a darab. Áttételesen, komikus fénytörésben

beszélhetünk általa a helyünkről Európában, a világban. Ter mé szete

sen bohózat marad, de lesz egy különös alapfelállás, ami miatt

aktuális felhangot kap – sok különböző nemzetiség futkározása a

nagy európai bordélyházban, ahol mi is elfoglaljuk a saját, szerény,

mégis sorsfordító szerepünket.

JÁNOS VITÉZ

12-én 19h (Horváth Árpád-bérlet), 13-án 18h (Fekete Istvánbérlet),

14-én 19h (Németh László-bérlet)

Író: Bakonyi Károly, Heltai Jenő, Kacsóh Pongrác. R.: Zakariás

Zalán. Sz.: Bakos-Kiss Gábor, Szalai Ágnes/Rendes Ágnes,

Bognár Szabolcs/Lakatos Gergely, Böjte Sándor, Rácz Rita/

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

G

(Hatvani kapu tér 4. Tel.: 36/510-700. Fax: 36/510-700.

ggszinhaz@agria.hu, www.gardonyiszinhaz.hu)

Nagyszínpad:

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ

9-én 15h (Balassi Bálint-bérlet), 14-én 15h (Fazekas Mihály bérlet)

Író: Frank L. Baum. R.: Venczel Valentin. Sz.: Venczel Valentin,

Bánfi Kata, Dimanopulu Afrodité, Ozsgyáni Mihály, Káli Gergely,

Szívós Győző, Nagy Barbara, Nánási Ágnes, Radvánszki

Szabolcs, Lisztóczki Péter, Fehér István.

Az előadás zenéjét és dalszövegeit Aldobolyi Nagy György írta.

A Szőllősi Klára fordításának felhasználásával Schwajda György által

színpadra alkalmazott és Éry-Kovács András által átdolgozott szövegnek

két évtizeddel ezelőtt volt a sikeres ősbemutatója Egerben. Ezúttal

új előadás születik új szereplőkkel, új rendezői elképzelés szerint.

A tervezett előadás szakmai kihívása (az évszázaddal ezelőtti angol-

Balla Melinda, Wagner Lajos, Csíky Ibolya, Ürmössy Imre,

szász alapmese és a nagysikerű amerikai fi lm után): a mai gyerek-

Vranyecz Artúr.

közönség számára is korszerű és vonzó színházi előadást teremteni,

A János vitéz egy árva fi úból lett huszárlegény bolyongásának

megtalálni a magyar változatban a ma is és itt is érvényes mesei

története. A történet a realizmus világából megindulva fokozatosan szituációk valóságtartalmát. A Gárdonyi Géza Színház Táncegyüttese

az irreálisba emelkedik, olyan mesei térbe, amelyben a jók jutalmat Topolánszky Tamás koreográfusi fantáziájának segítségével csatlako-

nyernek, a gonosz szereplők pedig bűnhődnek. Az a mámorítóan zik a produkcióhoz, hogy a tánc stilizált nyelve válhasson – és ne csak

felszabadító érzés, hogy a jelentéktelen Kukorica Jancsi önerejéből a zenés részek alatt, hanem az egész előadás folyamán – a mesei

válhat sikeres és boldog János vitézzé.

varázslás egyik eszközévé.

Horváth Árpád Stúdió:

CSÓKOS ASSZONY

PÉTER ÉS JERRY / ÁLLATKERTI TÖRTÉNET

10-én 19h (praliné kóstolás az előadás szünetében)

A Thália Színház és debreceni Csokonai Színház ea.

Író: Szilágyi László, Zerkovitz Béla. R.: Moravetz Levente.

10-én 19h

Sz.: Kelemen Csaba, Kascsák Dóra, Ozsgyáni Mihály, Lisztóczki

R.: Vidnyánszky Attila. Sz.: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Péter, Zám Andrea, Nánási Ági/Nagy Karina, Rácz János, Horváth

Mészáros Tibor.

Ferenc, Szívós Győző, Endrédy Gábor, Balogh András, Bánfi Kata,

Nagy Barbara, Sata-Bánfi Ágota, Dér Gabi, Tóth Levente.

Mi muzsikus lelkek, Gyere, te nímand!, Van a Bajza ucca sarkán egy

kis palota, Asszony asszony, csókos asszony, Asszonykám, adj egy kis

kimenőt!, Éjjel az omnibusz tetején – ugye ismerősek ezek a dalok?

Igen, kedves néző, ezek az örökzöld slágerek hangzanak el az Egerben

már korábban is nagy sikerrel játszott zenés darabban. Korabeli statisztikai

adatok szerint az első Csókos asszony „szériának” csaknem

hetvenötezer nézője volt. Nem véletlen, hiszen a főszereplő Honthy

Hanna mellett Kabos Gyula is hozzájárult a fergeteges sikerhez.


E

A

JÁTÉK A KASTÉLYBAN

13-án 19h

Író: Molnár Ferenc. R.: Blaskó Balázs. Sz.: Kelemen Csaba,

Tunyogi Péter, Ozsgyáni Mihály, Kascsák Dóra, Vókó János,

Tóth Levente, Reiter Zoltán.

Játék a játékban, játék a kastélyban. A leleményes színpadi szerző,

leleményes színpadi szerzőket hoz nehéz helyzetbe, akik színpadi

érzéküknek köszönhetően mentik meg a valóságot a látszat tragédiájától.

De fogalmazhatnánk úgy is, a valóságban kibontakozó tragédiát

megelőzik a látszat komédiájával. Ilyet csak Molnár tud színpadon.

Meg az élet, amikor jól belekeveredünk saját életünkbe és nem sejtjük a

kibontakozást. Próbáljuk meg újra lejátszani konfl iktusainkat és rögtön

komédiába fullad minden bánatunk. Ezt teszi velünk Molnár Ferenc is

és mi csak fulladozunk… a nevetéstől.

KAZINCBARCIKA

EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS

SPORT KÖZPONT

(Fő tér 5. Tel.: 48/510-220. Fax: 48/510-224. titkarsag@egressy.hu,

www.egressy.hu)

SÁRI BÍRÓ

A Turay Ida Színház ea.

5-én 19h

Író: Móricz Zsigmond. R.: Mikó István. Sz.: Benkő Péter,

Hűvösvölgyi Ildikó, Boros Zoltán, Nagy Gábor, Germán Lívia,

Borbély Kriszta, Szabó Anikó.

Bíróválasztásra készül a falu. Az eddigi bírót „Sári bíró”-nak csúfolják,

mert helyette felesége, Sári intézi az ügyeket. Most is ő egyengeti férje

útját a választáson, de az nem akar tovább bíró maradni. Összefog

fi ával, Jóskával és az ellenjelölt Pengő Kovács leányával, Lizivel, akik

csak akkor lehetnek egymáséi, ha Pengő lesz az új bíró. Terve sikerül,

egyhangúlag megválasztják a lány apját, így fi a feleségül veszi az

új bíró leányát, és mert ekként a bírói tiszt továbbra is a családban

marad, a volt Sári bíró ambiciózus asszonya továbbra is beleszólhat

a falu ügyeibe.

MISKOLC

AVASI GIMNÁZIUM

(Klapka Gy. u. 2.)

Jegyek elővételben kaphatók a Széchenyi utcai Antikváriumban, az

új épület jegypénztárában 15–18h között, valamint előadások előtt

a helyszínen.

MAGA LESZ A FÉRJEM!

A Turay Ida Színház ea.

12-én 19h

Író: Nóti Károly, Nemlaha György. R.: Szirtes Gábor.

Sz.: Sövegjártó Áron, Rárósi Anita, Teremi Trixi, Bozsó József,

Hűvösvölgyi Ildikó, Germán Lívia, Mikó István, Zsolnay András,

Nagy Gábor.

Hazudik-e egy nő? Á, dehogy – legfeljebb csak füllent. De miért?

Mert szerelmes, vagy csak azért, mert az akar lenni… Vagy, mert azt

hiszi, hogy szerelmes. Vagy, mert tetszeni akar. És mit füllent? Hát azt,

hogy nincs senkije, szabad… Vagy azt, hogy férjnél van… Mindegy,

csak a cél a fontos, a szerelem. A kis füllentésekből azonban nagy

kalamajkák tudnak képződni, igazi bohózati szituációk. Mondjuk az,

hogy a mit sem sejtő „férj” menyasszonya megtudja, hogy szereleme

nős… Vagy, hogy a meghódítani akart férfi kérdőre vonja az álférjet,

aki persze úriember és nem árulkodik egy hölgyre. A sok füllentésből

és komikus szituációból azonban kikristályosodik végül az igazság –

a szerelem. Nóti Károly mesterien, játszi könnyedséggel szövi a

bohózati, vígjátéki cselekményt olyan humorral és szellemességgel,

hogy hasunkat fogva izgulunk azért, ami – és ezt pontosan tudjuk –

elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ez pedig a Happy End.

Jegyár: 2700 Ft.

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ

M

(Széchenyi u. 23. Tel.: 46/516-500, 46/516-735, nezoilevelek@

miskolcinemzetiszinhaz.hu, www.miskolcinemzetiszinhaz.hu)

Nagyszínház:

CHICAGO

3-án 19h (Csiky-bérlet), 4-én 19h (bérleten kívüli ea.),

7-én 19h (Lehár-bérlet)

Író: John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse. R.: Béres Attila.

Sz.: Szinetár Dóra, Ullmann Mónika, Harsányi Attila, Görög László,

Eperjesi Erika, Szirbik Bernadett, Varga Andrea, Szabó Irén/

Jambrik Boglárka, Bohoczki Sára, Kosik Anita, Simonfi Adrienn,

Kokics Péter, Molnár Sándor Tamás, Homonai István, Jambrik

Boglárka/Ramocsa Emese.

Roxie Hart kis táncosnő egy kétes hírű lebujban. Férje autószerelő,

reggeltől estig a műhelyben gürizik. Roxie már régóta a hírnévről

álmodozik, a nagy kiugrásról, amikor is egy részeg éjszakán hirtelen

felindulásból lelövi szeretőjét. Börtönbe kerül, és álma váratlanul valóra

válik: a gyilkosságnak köszönhetően egyből az újságok címlapján

találja magát. Velma Kelly, a revüsztár, ugyanebben a női börtönben

ül, kettős gyilkosság vádjával. Ő az elsőszámú híresség, az olvasók

kedvence – mindaddig, amíg Roxie és a friss sztori le nem söpri nevét

a pletykalapok címoldaláról.

ÚRI MURI

8-án 18h (Schiller ifj. bérlet), 10-én 19h (Latinovits-bérlet),

13-án 19h (Egyetemi bérlet), 14-én 18h (Ferenczi ifj. bérlet)

Író: Móricz Zsigmond. R.: Keszég László. Sz.: Zayzon Zsolt,

Fabók Mariann, Lovas Rozi, Gáspár Tibor, Szegedi Dezső,

Szatmári György, Szőcs Artur, Rusznák András, Simon Zoltán,

Salat Lehel, Fandl Ferenc, Ódor Kristóf, Lukács Gábor, Fritz Attila,

Cservenák Vilmos, Kriston Szabolcs.

Az Úri muri a magyar irodalom egyik emblematikus története. Főhőse

Szakhmáry Zoltán, a mintagazdasággal kísérletező földbirtokos,

akinek újat akarása, cselekvő energiája apránként mállik szét szűkebb

és tágabb környezete állóvizében. Házassága romokban, szeretőjét,

a hamvas parasztlányt másfél éve rejtegeti a világ elől. Szakhmáryt

szorongatják a gondok – az adósság, a lelkiismeret-furdalás, az

értetlenség, az elmaradott kisvárosi közeg –, mígnem feladja a harcot

és egy borgőzös-mulatós, maratoni „muri” során megtalálja problémáira

a végső megoldást. Lenyűgöző móriczi tabló a millenniumi idők

vidéki Magyarországáról, a csörgheő csulik veszett semmittevéséről,

középpontjában egy feloldhatatlan magánéleti konfl iktussal.

Játékszín:

A GÉZAGYEREK

3-án, 6–7. 19h

Író: Háy János. R.: Rusznyák Gábor. Sz.: Rusznák András, Máhr

Ági, Szatmári György, Fandl Ferenc, Szegedi Dezső, Cservenák

Vilmos, Somló István/Zalányi Gyula, Müller Júlia, Seres Ildikó,

Fabók Mariann, Lukács Gábor.

Egy isten háta mögötti faluban egyedül neveli autisztikus gyermekét

egy anya. Az élet a falusiak számára kilátástalan. Keveseknek a német

vállalkozó által megvásárolt kőfejtő ad munkát, a többség viszont

a kocsmában vagy a portája előtt ül és vár. Vár a holnapi napra. Él.

A Gézagyerek életében viszont egy nap megtörténik a csoda. Munkát

kap a kőfejtőben. Feladatot, amellyel bebizonyíthatja, hogy ő is ér

valamit, hogy ő is „rendes” ember, nem pedig „hibás”. Ül a szalag

felett, és nézi a köveket. Azt, hogy „rendesen mennek-e a kövek”.

Ha baj van, meg kell állítania a szalagot. De „nincs baj”. Sosincs

baj, s ő csak néz, és nem csinál semmit… A darab – amellett, hogy

rákérdez: mit tesz és mit nem tesz értünk vagy velünk az Isten –

a bennünk és körülöttünk lévő egyformaságról, az élet monotonitásáról,

abszurditásáról, emberi sorsok beszürküléséről beszél. Költőien,

hol humorral, hol pedig szívszorongató keserűséggel.

EGY ÓRA VERSEK KÖZÖTT

8-án 17h

Sz.: Lukács Gábor.

25


KULT KULT

26

SZÍNHÁZ

KOMOLYZENE

KULT

NYÍRBÁTOR

Kamaraszínház:

ÉN ÉS A KISÖCSÉM

2-án 19h (bérleten kívüli ea.), 11-én 19h (Szigligeti-bérlet)

Író: Eisemann Mihály, Szilágyi László. R.: Szabó Máté.

Sz.: Ulmann Mónika, Harsányi Attila, Szibrik Bernadett,

NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT

N

(Szabadság tér 8.)

Görög László, Bősze György, Molnár Gusztáv, Kokics Péter, A NAGY NÉGYES

Jancsó Dóra, Ramocsa Emese, Homonai István.

Az Orlai Produkciós Iroda ea.

„Holdvilágos éjszakán/ miről álmodik a lány?/ Hogy jön egy királyfi tán/ 12-én 19h

Hófehér paripán.” Ez így van rendjén egy fi atal lánynál: álmodozik,

vágyakozik és az év nagy részében a fellegek között jár. De mi történik

akkor, ha a földre leszállva, pechére (vagy épp szerencséjére) pont

egy mesébe csöppen? Ráadásul egy olyan mesébe, ahol kamaszfi

únak öltözve akar megleckéztetni egy nőgyűlölő, fi atal dán milliomost…

Író: Ronald Harwood. R.: Gálffi László. Sz.: Molnár Piroska,

Vári Éva, Szacsvay László, Benedek Miklós.

Ünnepelt operaénekesek voltak. Mára visszavonultak. Egy békés

művészotthonban él a tenor, a basszus és az alt – amikor egy nap

váratlanul beköltözik a szoprán is. Teljessé vált az egykori legendás

Nagy Négyes. Minden szerep változatlan: a kamaszosan túlfűtött

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ

Rigoletto, a kacér Maddalena, az érzékeny Herceg, a kiszámíthatatlan

3-án 15h (bérleten kívüli ea.), 6-án 15h (Egyszervolt-bérlet), Gilda. Sérelmek, vonzalmak mintha tegnap történtek volna, véd- és

7-én 15h (Dömdödöm-bérlet)

Író: Frank L. Baum. R.: Seres Ildikó. Sz.: Simonfi Adrienn,

Kincses Károly, Molnár Anna, Kerekes Valéria, Molnár Sándor

Tamás, Ódor Kristóf/Keresztesi László, Simon Zoltán, Fritz Attila,

dacszövetségek mintha tegnap köttettek volna. És előttük a nagy

feladat: egy Verdi-gála, hosszú évek után újra a közönség előtt.

De olyan-e ma is a hangjuk, mint fénykorukban? Egyáltalán: hol ér

véget a magánember és hol kezdődik a művész?

Homonai István, Irlanda Gergely, Fűzi Attila, Osváth Tibor.

Már késő! A viharpince ajtaja lecsapódott, és Dorkának nincs hova

menekülnie a tomboló szél elől… A kansasi farmra lesújtó hurrikán

NYÍREGYHÁZA

magával ragadja a kislányt Totó kutyájával együtt, és elröpíti egy MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

távoli mesevilágba, ahonnan csak Óz, a nagy varázsló segítségével M

(Bessenyei tér 13. Tel.: 42/400-375, 42/507-006.

Fax: 42/432-267. level@moriczszinhaz.hu)

A többi előadást itt találod!

Krúdy Kamaraterem:

[ ]

KULCSKERESŐK

6-án 19h

lehet hazajutni. Smaragdváros, a varázsló birodalma felé vezető úton

azonban rengeteg veszély leselkedik Dorkára és újdonsült barátaira: a

Madárijesztőre, a Bádogemberre és a gyáva Oroszlánra. A lelkes útitársak

végül legyőzik a gonosz Nyugati Boszorkány ármánykodásait,

túljutnak a nehéz próbákon, és közben olyan kincsekre tesznek szert,

amelyekre minden gyermek vágyik: barátságra, szeretetre, bátorságra

és legfőképpen képzeletszülte csodákra. A mai tinédzserek zenei ízléséhez

közelítő feldolgozásban a közismert blues-muzsikus, Ferenczi

György (Herfl i Davidson) dallamai és Silló Sándor humorral, játékos

Író: Örkény István. R.: Forgács Péter. Sz.: Pásztor Pál, Horváth

Réka, Barta Éva, Horváth Sebestyén Sándor, Jenei Judit,

Petneházy Attila, Fellinger Domonkos, Nagyidai Gergő, Rák

Zoltán.

Hogyan lesz hős egy pilótából, aki a leszállópálya helyett a köztemető

előtt landol? Hogyan válik egy lakás börtönné? Hogyan lesz az önámítás

a túlélés eszköze? És hogyan éljük túl sikertelenségeinket? Ilyen

és ehhez hasonló kérdéseket feszeget Örkény István örökérvényű

műve, a Kulcskeresők.

iróniával átszőtt versei gazdagítják új rétegekkel a klasszikus mesét. AZ ÖZVEGY KARNYÓNÉ ÉS A KÉT SZELEBURDIAK

Csarnok:

7-én 19h (Ruttkai-bérlet), 8-án 19h (Zrínyi „D” bérlet),

MI ÉS MISKOLC, AVAGY 272307 LÉPÉS A VÁROS 10-én 19h (Dajka-bérlet)

FELÉ

Író: Csokonai Vitéz Mihály. R.: Keresztes Attila. Sz.: Tóth Károly,

4-én 15h

Pregitzer Fruzsina, Nagyidai Gergő, Petneházy Attila, Illyés Ákos,

R.: Szőcs Artur. Sz.: Máhr Ági, Seres Ildikó, Szegedi Dezső, Fellinger Domonkos, Barta Éva, Balogh Gábor, Varga Norbert.

Rusznák András, Zayzon Zsolt, Kokics Péter, Simon Zoltán,

Molnár Gusztáv, Szabó Irén, Bohoczki Sára, Czakó Julianna,

Kosik Anita, Fritz Attila, Ódor Kristóf.

Nagyszínpad:

HERCEGEK, KATONÁK

5-én 15h (Csiky-bérlet), 6-án 10h (Janikovszki-bérlet), 6-án 14h

MŰVÉSZETEK HÁZA

(Rákóczi u. 5. Tel.: 46/508-844. Fax: 46/508-845.

info@muveszetekhazamiskolc.hu, www.muveszetekhazamiskolc.hu)

A RÓZSÁK HÁBORÚJA

A Szabad Tér Színház ea.

(Kodály-bérlet)

Író: Sediánszky Nóra. R.: Ladányi Andrea. Sz.: Kiss Veronika,

Varga Balázs.

Minden mese valójában egy utazás. Utazás csodálatos, valós vagy

elképzelt világok mélyére, önmagunk titkos tájaira, egy olyan fantasztikus

helyre, ahol a képzelet szabad, minden lehetséges, és nem

8-án 19h

külső, gúzsba kötő szabályaink, mindennapi rutinunk irányít, hanem

Író: Warren Adler. R.: Sediánszky Nóra. Sz.: Détár Enikő,

belső szemünk, vágyaink és álmaink iránytűje – ami a gyerekekben

Rékasi Károly, Zborovszky Andrea, Molnár Csaba.

még ép, mi, felnőttek, azonban gyakran megfeledkezünk róla. Minden

Minden válás valahol egy házassággal kezdődött. Szerelem első kisfi úban ott él egy kisherceg, vagy rendíthetetlen ólomkatona;

látásra, ásó-kapa, azután a hétköznapok. Rózsaszín köd után éles, minden kislányban egy hercegnő, vagy a kedveséért, a társáért

hideg fények, illúziók után a valóság, munka, gyerekek, percre

minden áldozatra kész Marika. Kalandos utazásunk során – bejárva

beosztott idő, monotónia... És a szeretet lassan átalakul – de mivé? földet és világűrt, tengereket és sivatagot – nemcsak különös fi gurák-

Warren Adler vérbő fekete komédiája egy tizenhét éves kapcsolat kal, érdekes helyszínekkel találkozunk, arra is megpróbálunk választ

felbomlásának, egy otthon, egy élet, egy álom széthullásának hiteles, találni, mi történik, ha egy gyerek felnő; hogyan lesz a kisfi úból férfi ,

olykor harsány, olykor hátborzongató, olykor meghökkentő, de végig a kamaszlányból nő; hogy őrizheti meg egy felnőtt, hogyan keltheti

nagyon emberi története. Ilyenek (is) vagyunk, ilyenekké (is) lehetünk életre a benne élő gyermeket; és legfőképpen hogy találhatjuk meg,

– ha nem vigyázunk.

érhetjük el, és őrizhetjük meg egymást – a szeretet erejével.


BLACK COMEDY

7-én 19h (Bemutató bérlet)

Író: Peter Shaffer. R.: Lendvai Zoltán. Sz.: Illyés Ákos, Fridrik

Noémi, Puskás Tivadar, Horváth Margit, Tóth Zoltán László,

Kuthy Patrícia, Fellinger Domonkos, Kameniczky László.

LILA ÁKÁC

7-én 19h (Arany-bérlet), 8-án 19h (Széchenyi-bérlet),

10-én 19h (Kiss Manyi-bérlet)

Író: Szép Ernő. R.: Kovács Dániel. Sz.: Horváth Sebestyén

Sándor, Széles Zita, Kuthy Patrícia, Puskás Tivadar, Horváth

László Attila, Jenei Judit, Vaszkó Bence, Pásztor Pál, Horváth

Réka, Rák Zoltán.

ARANYCSAPAT

9-én 19h

Író: Tasnádi István, Fenyő Miklós. R.: Tasnádi Csaba.

Sz.: Gáspár Tibor, Puskás Tivadar, Vaszkó Bence, Tóth Zoltán

László, Balogh Gábor, Fellinger Domonkos, Rák Zoltán, Illyés

Ákos, Kameniczky László, Nagyidai Gergő, Gerle Andrea, Kuthy

Patrícia, Fridrik Noémi, Barta Éva, Szalma Noémi, Lengyel János,

Kováts István.

KOMOLYZENE

BALASSAGYARMAT

RÓZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ

R

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

(Óváros tér 11.)

8-án 18h: Fenyő Gusztáv zongoraestje.

B

Műsoron: Haydn: c-moll szonáta, Hob. XVI/20; Beethoven: 15 variáció

fúgával, Op. 35; Debussy: Prelűdök.

Belépődíj: a Balassagyarmati Kórusalapítvány vagy a Pro Musica

Balassagyarmat Alapítvány javára felajánlott tetszés szerinti összeg.

MISKOLC

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET

(Bartók tér 1. Tel.: 46/412-807. Fax: 46/412-768.)

13-án 18h: Belvárosi Zenei Esték.

Lendvai Péter és Siklósi Kristóf szerzői estje.

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ

C

(Kossuth u. 11. Tel.: 46/502-665. Fax: 46/502-667.

csodamalom@axelero.hu, www.csodamalom.hu)

2-án 16h: Operaklub – P. Csajkovszkij: Anyegin.

A Londoni Royal Opera előadása. Magyar felirat: Lengyel Jenő.

Bevezetőt mond: Bócz Sándor zenetörténet tanár.

MŰVÉSZETEK HÁZA

M

(Rákóczi u. 5. Tel.: 46/508-844. Fax: 46/508-845.

info@muveszetekhazamiskolc.hu, www.muveszetekhazamiskolc.hu)

3-án 11h: A „nagy hármas” árnyékában.

Elfeledett zeneszerzők a bécsi klasszikából. Fellépő: RecitaTrio.

A klasszicista zene világában mindig a nagy hármasról, a Haydn,

Mozart, Beethoven triumvirátusról említünk szót, pedig sok-sok más

zeneszerző alkotott ebben a korban különböző apparátusokra, legyen

az énekes, vagy instrumentális muzsika. Ezen korszak elfeledett

zeneszerzőinek egy részét mutatjuk be az első Matinée alkalmával.

Jegyár: elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft.

7-én 19h: „Dániel és Góliát” avagy A virtuózok

párbaja.

A Dreher Sörgyárak Zrt. a magyar sörpiac meghatározó szereplje, a világ

második legnagyobb sörgyártó vállalatának, a londoni és a johannesburgi

értékpapírtzsdén jegyzett, több mint 60 országban jelen lév SABMiller plc-nek

magyarországi leányvállalata az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Fbb feladatok:

• a terület piaci potenciálja alapján éves üzleti terv

összeállítása,

• a területi értékesítési tervek részletes lebontása havi

egyéni értékesítési célokra, valamint azok nyomon

követése online, napi szinten,

• a terület teljesítményének folyamatos elemzése és

akcióterv kidolgozása a célok elérésének érdekében,

• a csapat erforrásaival való megfelel gazdálkodás

(kiválasztás, szabadságok tervezése, állandó túralefedettség

biztosítása, helyettesítés megoldása,

a csapat tagjainak folyamatos fejlesztése),

• teljesítményértékelési rendszer mködtetése a területre,

csapatra vonatkozóan,

• riportok, összefoglalók írása célokról, elért

eredményekrl, trendekrl és megoldásokról.

TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI VEZET

HORECA, északkeleti régió.

Munkakör betöltésének feltételei:

• multinacionális környezetben szerzett minimum

4 éves értékesítési tapasztalat,

• 1-2 év értékesítési vezeti tapasztalat,

• üzleti szemlélet és teljesítményorientáció,

• hatékony ügyfélkezelés,

• kiváló tárgyalási készség,

• egyetemi/fiskolai végzettség,

• felhasználói szint számítógépes ismeretek

(különösen MS Excel),

• B kategóriás jogosítvány, autóvezetési gyakorlat,

• lakhely: Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Heves megye,

• munkakör betöltése során

elnyt jelent az alap

vagy középfokú

angolnyelv-tudás.

Jelentkezés az állásra:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekldését, kérjük, fényképes szakmai önéletrajzát,

bérigény megjelölésével töltse fel http://karrier.dreherzrt.hu weboldalra.

27


KULT KULT

28

KOMOLYZENE

KIÁLLÍTÁS

Az „1000 Koncert Magyarországért Koncertsorozat” negyedik állomása.

Király Csaba Liszt-díjas orgona-és zongoraművész és Szurasenkó

Dániel blockfl ötés fognak párbajozni a barokk zeneirodalom remekmű

veivel. J. S. Bach, G. Ph. Telemann és G. Fr. Händel műveit hallhatja

a publikum, egy kötetlen, sok-sok meglepetést tartalmazó estén!

12-én 19h: Filharmónia Szezonbérlet.

Műsoron: Beethoven: Holdfény szonáta; Schumann: Asszonyszerelem,

asszonysors; Kodály: Dalok; Kodály: Marosszéki táncok.

Közreműködik: Jandó Jenő – zongora, Schöck Atala – alt.

KULT

Kiállítók: Bátoriné Gém Eszter hímző, szövő Népi Iparművész; Buglyó

Péter Aranykoszorús Kádármester, Okleveles Kézműves, Népi Iparművész;

Bátori Sándor faműves; Elek Zoltán kovács; Magyari Tibor

szarukarcoló; Papp András bőrműves; Papp Ferenc és Papp László

késes; Pulics Sándor szekérmakett készítő; Sebestyénné Győrfi Anna

Népi Iparművész, Mesterremek- és Gránátalma-díjas szűrrátétes és

viseletkészítő; Simon Tünde ékszerkészítő; Szabó József díszműkovács

Népi Iparművész; Vass Tamás fafaragó Népi Iparművész;

Vietorisz Aranka csipkeverő.


KIÁLLÍTÁS

KÖLCSEY KÖZPONT

K

(Hunyadi u. 1–3. Tel.: 52/518-400. Fax: 52/518-404.

kolcseykozpont@fonixinfo.hu, www.kolcseykozpont.hu)


IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Kiállítóterem:

Nov. 18-ig: Hűség a városhoz – 125 éve született

Holló László.

BALASSAGYARMAT

A tárlat anyaga a Déri Múzeum, Debrecen Önkormányzata és magángyűjtők

képeiből áll. Ingyenesen látogatható: K–V: 19 óráig.

PALÓC MÚZEUM

P

(Palóc liget 1. Ny.: K–Szo: 10–16h. Tel.: 35/300-168.

palocmuzeum@t-online.hu)

Nov. 25-ig: Mesterségünk dicsérete.

A működésének 20. évfordulóját ünneplő Dr. Kresz Mária Alapítvány

kiállítása.

MODEM MODERN ÉS KORTÁRS

M

KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖZPONT

(Baltazár Dezső tér 1. Ny.: H: zárva, K–V: 10–18h. Cs: 12–20h.

Tel.: 52/518-476. Fax: 52/555-754. modem@modemart.hu)

Nov. 4-től febr. 17-ig: Forradalmár, próféta, melós.

Kondor Béla művészete.

SZERB TEMPLOM

S

(Szerb u. 5. Ny.: K–V: 14–18h. Tel.: 35/300-622.)

Nov. 29-ig: Makó Judit kiállítása.

A tárlat Kondor Béla legfontosabb grafi kai sorozatait és kevésbé

ismert alkotásait gyűjti egybe, mintegy 70 grafi kát és 30 festményt.

Megnyitó: nov. 3. 16h.

A kiállítást Borbély Szilárd József Attila-díjas költő nyitja meg.

DEBRECEN

Dec. 31-ig: Idegen Anyag. „Szürrealizmus” a valóság

vonzásában.

ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A

GYÜLEKEZETI TERME

(Kassai út 12.)

Válogatás az Antal–Lusztig-gyűjteményből. Magyarországon a szürrealizmust

mindig fenntartásokkal fogadták, a második világháború előtt

és az „újjáépítés” időszakában is. Nem épülhetett be a két világháború

között formálódó nemzeti művészetbe, és a szocialista realizmus

Nov. 30-ig: Az élő Isten háza.

sem fogadta tárt karokkal, sőt kifejezetten irtotta. Talán ezért is lett a

Répási Róza rajztanár, festőművész kiállítása.

realizmus kérdésköre a hazai szürrealista törekvések egyik legfontosabb

viszonyítási pontja.

DÉRI MÚZEUM

D

(Déri tér 1. Ny.: K–V: 10–16h. Ápr.1.–okt.31.: K–V: 10–18h.

Tel.: 52/417-560. deri@derimuz.hu, www.derimuz.hu)

Zoltai Terem:

Febr. 3-ig: Alkony. A fi guratív festészet nemzetközi

tendenciái.

A világ legnevesebb kortárs fi gurális festői együtt Debrecenben.

Egyedülálló művészeti projekt, Magyarországon még sosem látott

Febr. 3-ig: Csőrégészet.

képekkel. A tárlatra a világ minden tájáról, összesen 9 országból,

Régészeti vándorkiállítás egy gázvezeték nyomvonalán feltárt leletek- félszáz galériából és magángyűjtőtől érkeznek képek. A kiállításon 28

ből. A bemutatott válogatott leletanyag mellett a tárlat érdekessége, művész 106 festménye tekinthető meg. A MODEM kölcsönöz képeket

hogy a látogatók kipróbálhatják a korabeli eszközök hiteles másolatait, például a londoni White Cube Galériától, az Eigen and Art Leipzig/

funkciójuk gyakorlása közben. Így például varrhatnak csontból készült Berlin magángalériától és a Los Angeles-i Mihai Nicodim Galériától.

tűvel, őrölhetnek gabonát őskori módszerekkel, elsajátíthatják a A festmények biztosítási összértéke meghaladja a másfél milliárd

vaskori fazekasság technikáját, de megismerhetik azt is, hogy a római

császárkor embere milyen módszerrel díszítette edényeit. A modern

technikai eszközök, számítógépek, információs pultok, modellek

forintot. A kiállítás fő témája a bizonytalanság, a koncepció inspirációjaként

Isaac Asimov 1941-ben írt Alkony című elbeszélése szolgált.

segítségével a látogatók megismerkedhetnek a régészek, régészeti

technikusok és a restaurátorok munkájával, eszközeivel, valamint

néhány kép erejéig betekintést nyerhetnek a nagynyomású földgázszállító

vezetékek építésének folyamatába is.

MŰTEREM GALÉRIA

(Batthyány u. 24. Ny.: K–Szo: 10-18h. Tel.: 52/532-836.

muteremgaleria@modemart.hu)

Nov. 10-ig: Jézus élete.

HAL KÖZ GALÉRIA

H

(Hal köz tér 3. Tel.: 52/781-701. halkozgaleria@halkozgaleria.hu,

www.halkozgaleria.hu)

Nov. 24-ig: Az idő pillanatai.

Nadya Hadun kortárs festőművész kiállítása.

„Több mint két héttel az országos szerveződésű Szakrális Művészeti

Hetek záróeseménye után egy újabb, mintegy »műsoron kívüli«

rendezvénnyel egészül ki ez a hatodik éve elhíresült program: nevezetesen

a Jézus élete című kiállítással. A Biblia pauperum és a Biblia

picta hagyományát felelevenítő tárlat egy magánszemély, Matula

Péter kezdeményezésére jött létre, aki három kortárs képzőművészt

JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

J

(Szentgyörgyfalvi u. 9. Ny.: H–P: 9–17h. Tel.: 52/386-137.

www.debrecenimuvkozpont.hu)

bízott meg azzal, hogy mindenféle megkötöttség nélkül, ki-ki a saját

stílusa és formavilága szerint fesse meg az általa kiválasztott evangéliumi

részleteket. Aknay János, ef. Zámbó István és Tábori Csaba képi

válaszai merőben eltérőek, ám pontosan ettől izgalmas ez a kiállítás!”

Nov. 20-ig: Józsai kézművesek kiállítása.

Novotny Tihamér.


Nov. 15-től dec. 16-ig: Fotográfi ai kísérletek.

Megnyitó: nov. 14. 17h.

A kiállítást Máthé András fotográfus nyitja meg.

REFORMÁTUS TEMPLOM

R

(Füredi út)

Nov. 25-ig: Református egyesítő menet 2009.

Andics Árpád Holló László-díjas fotóművész kiállítása. Nyitva tartás:

H–P: 15-17h, Szo–V: 11–13h.

S

T

V

B

SESZTINA GALÉRIA

(Hal köz 3/A)

Nov. 16-ig: Feloldások III.

Kiállítás Balogh Tibor festményeiből.

Nov. 30-ig: Szín-Képek.

A kiállítás a radikális festészet egy sajátos irányzata, a monokróm

művészet előtt tiszteleg, Feledy Gyula művészeti alkotásait bemutatva.

A monokróm festészet a XX. század sajátja, melynek első megnyilvánulásaival

az 1950-es évek végétől, illetve az 1960-as évek elejétől

találkozhatunk. Olyan alkotók jelzik az irányzat jelenlétét és létjogosultságát,

mint az iskolateremtő Yves Klein, Francois Fiedler, Joseph

Marioni, Günther Umberg. Az alkotások jellemzője, egyben az alkotók

ars poeticája, hogy elvetik a narrációt, a formát és visszatérnek a

festészet nélkülözhetetlen esszenciájához, a színhez. A monokróm

festészet tehát nem más, mint az egyszínnel festés művészete.

TÍMÁRHÁZ–KÉZMŰVESEK HÁZA

(Nagy Gál István u. 6. Ny.: K–P: 10–17h, Szo: 10–14h.

Tel.: 52/321-260. timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu,

www.debrecenimuvkozpont.hu)

Nov. 9-ig: Múltidéző Mesterségek – Csipkeverő.

Bemutatkozik Salamon Ferencné csipkeverő francia, fi nn és orosz

csipkékkel. A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében

rendezett kiállítás.

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ

(Kálvin tér 13. Ny.: H–P: 9–18h. Szo–V: 9–13h. Tel.: 52/418-160.

vojtina@vojtinababszinhaz.hu, www.vojtinababszinhaz.hu)

Kiállítóterem:

Nov. 11-ig: A pillangó árnyéka.

Bodor Judit és Láposi Terka közösen megálmodott háromdimenziós

képe. Egy leheletnyi időt fel lehet-e fogni? Megjeleníthető-e egy

leheletnyi fi nomságú H hang? Az áttetsző légben keletkezett huhog,

suhog, zuhog, piheg, liheg, milyen színeket rejthet? A lepke szárnyának

leheletkönnyed mozdulása megrajzolható-e? A pillangó imágó,

a teljesen kifejlődött, nemzőképes szárnyas rovar. A pillangó szárnyaival

színjátékra, „fényjátékra” képes. Imágó? Kép, képzet, elképzelés,

gondolat, arckép, képmás, hasonmás, alak, látvány, viaszbábu,

vissz hang, árnykép, halott árnya, látomás, álomkép – latinul mindezeket

is jelentheti. Egy háromdimenziós kép, képzeletbeli ködfoszlány.

Emléknyomok? Eleven emlékezet? Talán ez is.

EGER

BARTAKOVICS BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ

(Knézich K. u. 8. Tel.: 36/510-020. Fax: 36/510-020.

www.ekmk.eu)

Nov. 30-ig: Kodály Zoltán ’130.

Életművet bemutató kiállítás a Kecskeméti Kodály Intézet Alapítvány

gondozásában.

BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

(Kossuth L. u. 16. Tel.: 36/516-632. Fax: 36/516-596.

hmkonyvtar@ella.hu, www.brody.iif.hu)

Nov. 9-ig: Virág az ember.

H. Barbócz Ildikó fotókiállítása.

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM

D

(Vár 1. Ny.: K–V: 9–17h. Tel.: 36/312-744. Fax: 36/312-450.

varmuzeum@egrivar.hu, www.egrivar.hu)

Dobó-bástya:

Márc. 17-ig: „Kisváros a felhők fölött”

– Eger a polgárosodás útján.

Tematikus egységekben tekinthetőek meg azok a fontos toposzok,

melyek reprezentálják Eger fejlődését; a szőlő- és borkultúra továbbélését,

a fertálymesterség „intézményét”, Eger művészi értékeinek

gyarapodását, művészetpártoló püspökeinek és 1804-től érsekeinek

a tevékenységét, a céhek és a kézművesség virágzását, majd az iparosodás

és az egyesületi élet megerősödését, az urbanizáció hatásait,

a belvárosban és a hóstyákon lakók életkörülményeinek változását,

a művelődés és a szórakozás megjelenését.

I

ID. SÜLLŐS GYULA RAJZ- ÉS KIÁLLÍTÓ TEREM

(Cifrakapu tér 4.)

Nov. 9-ig: A 2012. évi rajz érettségi vizsgán bemutatott

alkotások.

Az Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény és Kollégium soron következő kiállítása.

KEPES INTÉZET

K

(Széchenyi u. 16. Ny.: H–Cs: 10–16h, P–Szo: 10–18h, V: 10–16h.)

Dec. 31-ig: a la cARTe, gasztronómia a magyar

képzőművészetben.

A tárlaton 99 magyar képzőművész több mint 200 alkotása kerül

bemutatásra.

T

TŰZOLTÓ MÚZEUM

(Tűzoltó tér 5. Ny.: K–V: 10–15h. Tel.: 30/459-6790.

info@mheger.hu, www.evatzrt.hu)

Dec. 31-ig: Érezd át… 9/11, New York.

A 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás megváltoztatta

Amerikát és a világot. Az Egri Tűzoltó Múzeum új időszaki kiállításának

tárgya egy különleges fotósorozat, amely a tragikus eseményeket

és azok következményeit mutatja be a tűzoltók szemszögéből.

A képek az önfeláldozás és kötelességteljesítés pillanatait örökítik

meg, hol megrázó, hol pedig lírai hangvétellel. A támadás során a civil

áldozatok mellett e testület szenvedte el a legnagyobb veszteséget.

A rendhagyó tárlat a képek által rögzített tragikus pillanatokat eredeti

hangfelvételekkel, valamint különleges világítással teszi átérezhetővé,

átélhetővé. A kiállítás megtekinthető: minden nap 9-től 18 óráig.

V

VITKOVICS-HÁZ

(Széchenyi I. u. 55. Ny.: H–Szo: 10–16h. Tel.: 36/515-633.

Fax: 36/515-634. info@mheger.hu, www.mheger.hu)

29


KULT KULT

30

KIÁLLÍTÁS KULT

Dec. 21-ig: „Tüzet viszek…”

A Néprajzi Múzeum utazó tanulmányi kiállítása. A kiállítás egy tár-

Alkotások a magyar zománcművészet elmúlt évtizedeiből. Válogatás a gyakkal és szavakkal létrehozott alkotás. A tárlaton kézzel készített

kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely és a Katona hétköznapi tárgyak, a tárgykészítés és a tárgyhasználat tágabb

József Múzeum gyűjteményéből. Válogatta, rendezte: ifj. Gyergyádesz kontextusa jelenik meg, a népi kultúra és a populáris kultúra, illetve

László művészettörténész.

ZSINAGÓGA

Z

(Kossuth L. u. 17. Ny.: K–V: 10–18h, H: zárva. Tel.: 36/785-027.

info@mheger.hu, www.mheger.hu)

a kézművesség és az ipari formatervezés összefüggésrendszerében.

Országos kiállítások is! [ ]

Galéria:

Tárgy, tárgytervezés és tárgykészítés mint kreatív alkotóforma, annak

Dec. 21-ig: Kapocs ég és föld között.

egymástól eltérő népi és populáris változatai jelennek meg a Néprajzi

Szakrális-, keresztény-, vallásos és egyházi művészet, illetve keresz- Múzeum gyűjteményéből, és ez alkalomra meghívott vendégtárgyak

tény ikonográfi a a kortárs magyar művészetben. Válogatás a kecs- kiállításával és interpretálásával. A kiállítás hangsúlyos eleme a hozzá

ke méti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből. kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás. Bővebb információ: Éliás

Válogatta, rendezte: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész. István múzeumpedagógus, mgaleria.elias@gmail.com, 30/414-7663.

Nov. 17-ig: Rejtett értékek I.

GYÖNGYÖS

Kevéssé ismert alkotások a miskolci közintézményekben. Miskolc

képzőművészeti öröksége gazdagabb, mint azt általában feltételezzük.

MÁTRA HONVÉD KASZINÓ

M

(Fő tér 9. Tel.: 37/500-510. Fax: 37/500-511.

mahokasz@axelero.hu)

Kaszinó Galéria:

Ismerhetjük a Miskolci Galéria és a Herman Ottó Múzeum kiállításai

és katalógusai által, ám valójában gyakran találkozunk vele a mindennapokban

is. Közintézményekben, kulturális és oktatási intézményekben

járva talán fel sem tűnik, de grafi kák, festmények, domborművek

és szobrok sora teszi kellemessé utunkat. Több mint hatvan közintéz-

Nov. 16-ig: Hegedűs István faszobrász kiállítása. mény ötszáznál is több képzőművészeti munkának ad helyet, amelyek

Megtekinthető: H–P: 10–18h.

Miskolc mecénási tevékenységét és művészeti életének gazdagságát

hirdetik. A kiállítás a városi intézményekben található, helyi művészek

MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

által készített, ritkán látott alkotásokból válogat.

(Barátok tere 3. Ny.: 9–21h. Tel.: 37/312-281, 37/312-282,

37/312-283. Fax: 37/312-281, 37/312-282, 37/312-283.

info@gyongyok.com)

Nov. 24-ig: Kilencedik kunszt: Kő, papír, olló.

A Nagy Kunszt Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum program

jai diákcsoportoknak. Témájában kortárs művészek tárgyhasznála-

Nov. 8-ig: Marokkó varázsa.

tát vizsgálja, olyan alkotásokon keresztül, amelyek tárgyak felhaszná-

Váradi Károly fotóművész, fotóriporter kiállítása.

lásával, vagy tárgyak ábrázolásával készültek.

Dec. 1-ig: Az otthon otthontalansága.

IPOLYTARNÓC

Lenkey-Tóth Péter festőművész kiállításának megnyitója. „Saját

tör té netünk személyes tereit festem. Egy olyan fi ktív otthont, amelybe

IPOLYTARNÓCI ŐSMARADVÁNYOK

I

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Nov. 18-ig: A Palócország – ahogy én látom…

Kiállítás Bárdos Lászlóné festményeiből.

az ember beköltözik, de nem rendezkedik be. Ahol az ember otthagyja

a nyomát, de fi zikailag nincs jelen. A hiányból lesz jelenlét, a jelenlét

ből hiány. Ez az otthon otthontalansága. Képtelen vagyok saját

ott ho no mat azonosítani benne, de ugyanakkor azt érzem, hogy akár

az én otthonom is lehetne. Idegensége nagyon is ismerős. Itt kísért

bennem?” (Lenkey-Tóth Péter)

MISKOLC

Dec. 1-ig: Asztalos Zsolt: Két hidrogén atom közösbe

adta elektronjait.

HERMAN OTTÓ MÚZEUM KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLETE

H

(Papszer u. 1. Ny.: K–Szo: 10–16h-ig. Tel.: 46/346-875.

Az atomok hasonlóképen viselkednek egymással, mint az emberek.

Átadnak egymásnak elektronokat: felvesznek, ha szükségét érzik,

latogato@hermuz.hu, www.hermuz.hu)

vagy leadnak, ha túl sok nekik. Ők is folyton arra törekednek, hogy

Felnőtteknek: 600 Ft. Diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 Ft.

stabilak legyenek. Vannak akik együttműködőek, és vannak akik nem.

Dec. 31-ig: „számon-tartva”

A kommunizmus egyházüldözésének pap áldozatairól rendezett

vándorkiállítás. Megtekinthető: K–V: 8–16h.

Vannak erős kapcsolatok és vannak gyengék. A fi zikában a testek

is vonzzák egymást, csupán azért, mert léteznek és tömegük van.

Ugyanakkor taszíthatják is egymást bizonyos helyzetekben. A kiállított

anyagok tekinthetők metafóráknak is, de tekinthetők a mikro- és

MISKOLCI GALÉRIA – FELEDY-HÁZ

M

(Deák tér 3. Ny.: H–Cs: 13–17h. Tel.: 46/500-680.

Fax: 46/500-682. miskolcigaleria@gmail.com,

www.miskolcigaleria.hu)

Dec. 5-ig: Nagy Sándor (1869–1950): Üvegablakterv

Békássy Ferenc költő emlékére.

A hónap műtárgya – remekművek a Petró-gyűjteményből.

Dec. 10-ig: Vendégségben a múzsák kertjében.

A 90 éves Papp László festőművész kiállítása.

makrovilág szerves egységének. Az élet határát nehéz megállapítani.

MISKOLCI GALÉRIA – SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS

SZÍNÉSZMÚZEUM

(Déryné u. 3. Ny.: K–Szo: 9–17h. Tel.: 30/660-9299.

miskolcigaleria@gmail.com, www.miskolcigaleria.hu)

Nov. 20-ig: Kiss Tanne István fotói.

Munkaportrék a seccót festő művészekről.

Nov. 20-ig: „Görbe körbe.”

Kis képek kiállítása a Teátrum Pincehely Galériában.

MISKOLCI GALÉRIA – RÁKÓCZI-HÁZ

Nov. 20-ig: Secco falka I.

(Rákóczi u. 2. Ny.: K–Szo: 9–17h. Tel.: 46/500-680.

Kortárs művészek falfestményei a TPG-ben.

Fax: 46/500-682. miskolcigaleria@gmail.com,

www.miskolcigaleria.hu)

Dec. 31-ig: Csillagvitézek.

A magyar mondavilág a húszéves Csodamalom Bábszínház szín-

Nov. 3-ig: Tárgyas ragozás – Szubjektív etnográfi a. padán. A kiállítás megtekinthető: K–Szo: 9–17h.


MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ

(Széchenyi u. 23. Tel.: 46/516-500, 46/516-735, 46/516-736.

nezoilevelek@miskolcinemzetiszinhaz.hu,

www.miskolcinemzetiszinhaz.hu)

Előcsarnok:

Dec. 29-ig: A Nyugat Keleten – Móricz és a Nyugat

szerzői estje Miskolcon 1931-ben.

A Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Nemzeti Színház közös kamarakiállításra

készül az Úri muri bemutatója kapcsán. A mostani szűk

esztendőkben jelentős és bátor tettnek mondható, ha egy vidéki múzeum

irodalomtörténeti kiállítással lép a nagyközönség elé: Miskolcon

hosszú évek óta nem volt erre példa. A Herman Ottó Múzeum

Tör té neti Osztálya is régóta tervezi, hogy publikálja Zsedényi Gyula

foto gráfus 1931-es, a miskolci Nyugat-est résztvevőiről készített és

szakmai körökben gyakorlatilag ismeretlen felvételeit, de a kiállítás

megvalósítására csak most kerülhetett sor. A kiállítandó anyag tematikája

ugyanis szerencsésen egybeesett a Miskolci Nemzeti Színház

idei repertoárjával, melynek nagyszínpadi nyitódarabja, egyben

„Az évad drámája” Móricz Zsigmond Úri muri című színműve. A kiállítás

az előadások előtt, és az előadások szünetében látogatható.

MISSIONART GALÉRIA

(Széchenyi u. 14. Ny.: H–P: 10–13h, 14–17h. Tel.: 46/326-906.

miskolc@missionart.hu, www.missionart.hu)

Nov. 16-ig: Háyland.

A Miskolci Nemzeti Színház új évadának kortárs szerzője: Háy János.

A gézagyerek című istendrámájának premierjéhez kapcsolódóan,

a szerző szerteágazó munkásságát bemutató programsorozat részeként

nyílt tárlat. Háy János a könyveinek borítójára kéznélküli manókat

fest és rajzol. Ez a fogyatékosság sokféleképpen értelmezhető, fi zikai

és gondolati éretlenségnek, ami a gyerekekre jellemző, zárkózottságnak

vagy elszigeteltségnek, ami a műve foglyává váló teremtőt,

alkotót juttathatja az eszünkbe, de A Gézagyerek felől nézve ez a

„hiba” egyfajta felelősségvállalásra is utalhat, amit kollektív kegyelmi

állapotnak is nevezhetnénk.

MKK – IFJÚSÁGI HÁZ

(Győri kapu 27. Tel.: 46/411-747, 46/412-508. ifi haz@chello.hu)

Nov. 3-ig: Az Ungvári Fotóklub (Ukrajna) kiállítása.

Megtekinthető: hétköznap 9–19 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Nov. 6-tól nov. 30-ig: Dr. Némethné Durkó Annamária

és Papp István közös kiállítása.

Megnyitó: nov. 6. 17h.

A kiállítást megnyitja: Koós László fotóművész.

V

B

S

MŰVÉSZETEK HÁZA

(Rákóczi u. 5. Tel.: 46/508-844. Fax: 46/508-845.

info@muveszetekhazamiskolc.hu, www.muveszetekhazamiskolc.hu)

Nov. 18-ig: Ébredések.

Miskolci kortárs festők (Horváth János, Dr. Kollár Tibor, Soós Ádám

Levente) kiállítása.

VÁROSHÁZA

(Városház tér 4.)

Nov. 4-ig: A szabadság reménye.

A tárlat anyaga Szalay Lajos: SOS 1956 – A magyar dráma című

albumának grafi káiból és a Megyei Levéltár eredeti miskolci 1956-os

dokumentumaiból, fotóiból áll. Szalay Lajos – a XX. század képzőművészetének

kiemelkedő alkotója, Miskolc díszpolgára – 1956-ban

Argentínában élt emigrációban. A forradalomról a rádióadásokból és

az írott sajtóból értesült. Az általa elképzelt, a képekkel és szavakkal,

fotókkal és írásokkal megidézett eseményeket sodró erejű, szuggesztív

rajzsorozatban rögzítette. Szalay munkája a legismertebb és

legtöbbet idézett képzőművészeti alkotás az 1956-os forradalomról.

NYÍREGYHÁZA

BENCS VILLA

(Sóstói út 54. Tel.: 42/402-004, 30/252-0666. bencs@nyirvv.hu,

www.bencsvilla.hu)

Nov. 2-ig: Gobelinkiállítás.

Kodak István, Kodak Istvánné, Szabó Andrásné és Deák Jánosné alkotásai

tekinthetőek meg hétköznapokon 8 és 16 óra között.

Nov. 6-tól dec. 4-ig: Advent a partiumból.

Kiállítás Balázs István Sándor szobrász, valamint Mihai Tirica, Cristina

Solea és Vali Petraus alkotásaiból. Megtekinthető: hétköznapokon

8 és 16 óra között, ingyenesen.

Megnyitó: nov. 6. 12h.

NYÍREGYHÁZA (SÓSTÓFÜRDŐ)

SÓSTÓI MÚZEUMFALU

(Tölgyes u. 1. Tel.: 42/479-704.)

Dec. 31-ig: Fehér gyász, fekete gyász. Halotti szokások,

temetési szertartások a régi faluban.

A falusi társadalom leginkább hagyománytisztelő aktusa a ravatalozás,

a halott „eltakarítása”. A Sóstói Múzeumfalu idei utolsó időszaki

MISS ALPOK ADRIA Nemzetközi Szépségverseny

Várjuk regisztrációd a Miss Alpok-Adria Szépségverseny Heves megyei castingjára!

A casting időpontja: 2012. november 9. (péntek) 16:30

Helyszín: Gyöngyös, Sport és Rendezvénycsarnok, VIP terem

Nevezési díj: 3000 Ft

A döntőbe került lányok a felkészítés ideje alatt mozgás, fi tnesz órákat kapnak, fotózáson vehetnek részt. A frizuráról és a

sminkről profi fodrászok és kozmetikusok gondoskodnak, a szépségverseny döntőjén a fellépő ruhákat biztosítjuk. A résztvevő

lányoknak értékes különdíjakat és ajándékcsomagokat adnak át a verseny támogatói. A megye szépe továbbjut

az országos döntőbe, a Mátra Szépe pedig a Mátra régiójában kap szereplési lehetőséget!

Jelentkezni és regisztrálni, illetve további információt kérni a jelentkezes@radir.hu e-mail címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2012. november 6. 24h

A Szépségverseny időpontja, mely a tavalyi nagy sikerre való tekintettel a 11. Zoltán Erika Karácsonyi Táncgálával

közösen kerül megrendezésre: december 14. 18h, Gyöngyös, Sport- és Rendezvénycsarnok.

promóció

31


KULT KULT

32

KIÁLLÍTÁS

MINDENMÁS

J

S

kiállítása a halottak napjához, az emberi élet utolsó fázisához kapcsolódik.

Dr. Bodnár Zsuzsanna etnográfus jó kézzel nyúlt a témához,

s a terület legkarakteresebb, legnagyobb létszámban jelen lévő vallásfelekezeteinek,

a reformátusoknak, a katolikusoknak és a zsidóknak a

halotti szokásait mutatja be a múzeum jármi kiállítóházában.

SALGÓTARJÁN

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI ÉS KONFERENCIA

KÖZPONT

(Fő tér 5. Ny.: H–P: 8.00–19.45. Szo–V: 10–18h.

Tel.: 32/310-503. Fax: 32/411-119. informacio@jamkk.info)

Nov. 6-ig: Fények és vizek vonzása.

Debrei Éva festőművész kiállítása megtekinthető: 8–18h között.

SITI

(Klapka Gy. u. 4.)

Nov. 19-ig: Umezuki Shokai japán kalligráfi a kiállítás.

A Holdvirág Kalligráfi a Kör kiállítása megtekinthető a SITI nyitvatartása

alatt 12–18 óra között.

TISZAFÜRED

KISS PÁL MÚZEUM

K

(Tariczky sétány 6. Ny.: K–Szo: 9–12h, 13–17h. Tel.: 59/352-106.

kisspalmuz@freemail.hu)

Febr. 12-ig: Kiállítás az Eventus növendékeinek

alkotásaiból.

Az Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény és Kollégium növendékeinek kiállítása.

MINDENMÁS

BALASSAGYARMAT

MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

M

(Rákóczi út 50. Tel.: 35/300-622.)

1-jén, 6-án, 8-án, 13-án 17–20h: Képzőművészeti

szabadiskola.

DEBRECEN

KULT

3-án 13h: V. Bográcstündér Főzőverseny.

Főzőverseny a Bográcstündér 2012 címért, kizárólag női csapatok

számára. A csapatok létszáma tetszőleges, a hölgyeknek szabadtűzön

és bográcsban kell megalkotniuk az ételeket. A verseny fontos része a

tálalás is. A szükséges alapanyagokat és felszerelést minden nevező

magának biztosítja. Zsűrizés 16.30-kor. Nevezési díj: 5000 Ft (egyben

belépő a a szombat esti programokra 3 fő részére). Jelentkezés

november 1-ig: hetmerfoldes1@gmail.com.

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI

EGYETEM PÉTERFIA UTCAI CAMPUSA

(Péterfi a u. 1–7.)

2-án 18h: Attila és a hunok.

Grandpierre Attila előadása a Régről regélők című sorozatban.

DÉRI MÚZEUM

(Déri tér 1. Ny.: K–V: 10–16h. Tel.: 52/417-560. deri@derimuz.hu)

10-én 10h: Csőrégészet – rendhagyó tárlatvezetés.

Tárlatvezető: Balogh Csaba, régész technikus.

MODEM MODERN ÉS KORTÁRS

M

KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖZPONT

(Baltazár Dezső tér 1. Ny.: H: zárva, K–V: 10–18h. Cs: 12–20h.

Tel.: 52/518-476. Fax: 52/555-754. modem@modemart.hu)

6-án 14.30: Ingyenes tárlatvezetés középiskolásoknak.

Az Idegen anyag. „Szürrealizmus a valóság vonzásában” című kiállításon

a MODEM által meghirdetett esszéíró pályázathoz kapcsolódóan.

8-án 14h: Előadások a Debreceni Irodalmi Napok

keretében.

8-án 18h: Tárlatvezetés a Forradalmár, próféta,

melós. Kondor Béla művészete című kiállításon.

A tárlatvezetés ingyenes, csak a kiállításra szóló belépőjegyet kell

megváltani.

13-án 18h: Alkony fi lmklub – Utazás a bizonytalanba.

Az Alkony Filmklub keretében utópisztikus látványvilágú, fanyar

humorú, szürreális fi gurákat felvonultató fi lmeket gyűjtöttünk össze

olyan rendezőktől például mint Lars von Trier, Woody Allen vagy Tom

Stoppard. Ingyenes fi lmvetítés kéthetente keddenként a III. emeleti

multimédia teremben.

MEZŐKÖVESD

AMERIKAI KUCKÓ

A

(Kossuth u. 1. Ny.: H, Sze, P: 13–17h. K, Cs: 14–20h.

Tel.: 52/531-982. debrecen@americancorner.hu,

www.americancorner.hu)

6-án, 13-án 17h: English Conversation Club.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

K

(Szent László tér 24. Tel.: 49/411-873. Fax: 49/411-873.

khig@ihcom.hu)

10-én 19h: Irish Dance – Tornado.

Catherine Gallagher’s Irish Dance Tornado szuperprodukciója. Catherine

Gallagher új táncműfajt teremtetett, amely egyszerre őrzi az ír

sztepptánc hagyományait, de közben mégis modern és megújult.

DEBRECENI HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES SZÉKHÁZA

D

(Hatvan u. 32.)

2–3.: VIII. Debreceni Folkmásfélnap.

A Tornado, nevének megfelelően magába „szippant” és összetársít

sokféle stílust és műfajt, legyen az akrobatikus tánc, vagy balett, egy

különleges, kihagyhatatlan kulturális élményt ígérve!

A Hétmérföldes Kulturális Egyesület és a Méliusz Juhász Péter

Megyei Könyvtár és Művelődési Központ rendezvénye. Néhány előadó: MISKOLC

Buda Folk Band, a Kunos Tamás (Csík Zenekar) és barátai elnevezésű

formáció, Szalóki Ági és zenekara, a Tükrös Zenekar, illetve a Bakator

zenekar. Azok se maradjanak otthon, akiknek az autentikus népzenével

szemben a feldolgozásokra dobban meg jobban a szívük, hiszen

fellép egy feldolgozásokat játszó formáció a MagyarVista Social Club

is, ami igazi csemegének ígérkezik. A koncerteket követően hajnalig

tartó táncházi örömzenét ígérnek a résztvevő zenekarok. Részletes

DR. SZABÓ GYULA BEMUTATÓ

D

CSILLAGVIZSGÁLÓ

(Dorottya u. 1. Tel.: 46/533-207. csillagda@freemail.hu,

miskolc.mcse.hu)

Pénteki távcsöves bemutatók a nagyközönség részére. A bemutatók

csak derült idő esetén kerülnek megrendezésre.

program: www.hajdufolk.hu.

2-án, 9-én 19h: Csillagászati szakkör.


KULT KULT

34

MINDENMÁS

CSALÁDI

Csillagászati szakköri foglalkozások a csillagvizsgálóban. 10 évnél

idősebb fi atalok és felnőttek részére Nagy Medve csillagászati szakkör

minden pénteken 19 órától. A szakköri foglalkozások ingyenesek,

a munkába bármikor be lehet kapcsolódni. További információk a

csillagvizsgáló honlapján: http://miskolc.mcse.hu.

2-án, 9-én 19h: Péntek esti távcsöves bemutatások.

A bemutatások sötétedés után, de leghamarabb este 7 órától kezdődnek.

További információk: http://miskolc.mcse.hu.

KULT

MISKOLC VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

M

(GENERALI ARÉNA)

(Görgey u. 19.)

4-én 19h: Michael Flatley’s – Lord Of The Dance.

A történet kibontakozása során a Kis Lélek segít a Tánc Urának

meg védeni az embereket a Don Dorcha, a Sötét Úr ellen, miközben a

nézők lehengerlő ízelítőt kapnak az ír és a ritmikus kelta tánc mágiájából.

A 600 jelmezt felvonultató előadás sodró iramát sejteti, hogy az

50 táncos átlagéletkora mindössze 22 év. A fi atal tehetségeket Flatley

maga válogatja és tanítja, képzi, míg a pódiumra lépnek.

MISKOLCI GALÉRIA – FELEDY-HÁZ

(Deák tér 3. Ny.: H–Cs: 13–17h. Tel.: 46/500-680.

Fax: 46/500-682. miskolcigaleria@gmail.com,

www.miskolcigaleria.hu)

7-én 17h: Művészeti Szabadegyetem

– Műhelybeszélgetések.

Téma: A sárospataki római katolikus egyházi gyűjtemény. Előadó:

Kuklay Antal művészettörténész. Az est házigazdája: Dobrik István

művészettörténész.

9-én 17h: Irodalmi fonó.

Gömörország Regionális Kulturális Egyesület és a Múzsák kertje

Alapítvány rendezvénye.

MISKOLCI GALÉRIA – RÁKÓCZI-HÁZ

(Rákóczi u. 2. Ny.: K–Szo: 9–17h. Tel.: 46/500-680.

Fax: 46/500-682. miskolcigaleria@gmail.com,

www.miskolcigaleria.hu)

4-én 9–13h: KrePP – Kortárs Iparművészeti Vásár.

6-án, 13-án 15–18h: Modellrajz Stúdió

– Portré mintázás.

Tanulmányrajz fejlesztő és művészetelméleti ismereteket bővítő

szakkör diákoknak és felnőtteknek.

14-én 19h: Hassler Énekegyüttes és barátai.

Vendég: Dr. Deák Csaba közgazdász.

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ

(Széchenyi u. 23. Ny.: H–Cs: 11–01h, P: 11–02h, Szo: 12–02h,

V: 11–24h. Tel.: 46/516-500, 46/516-735, 46/516-736.

nezoilevelek@miskolcinemzetiszinhaz.hu,

www.miskolcinemzetiszinhaz.hu)

Játékszín:

14-én 19h: Háy come Beck.

Háy János és Beck Zoli (30Y) versekkel, dalokkal egybefűzött fellépése

Deák Botond költő társaságában. A MŰÚT folyóirat zenés pódiumestje

kísértésről, a legnagyobb szentek életéről, realista utópiákról,

áldozathozatalról, nőkről, férfi akról és a táguló világegyetemről.

A program előtt Háy János a Miskolc Pláza Alexandra könyvesboltjában

dedikál.

MKK – IFJÚSÁGI HÁZ

(Győri kapu 27. Tel.: 46/411-747, 46/412-508. ifi haz@chello.hu)

6-án 19h: Hangfürdő a tízmilliószoros napon.

Halmos Edit hangterapeuta 18 hangtállal keltett „hangfürdője” ellazít,

és egyben tudatosabbá tesz, megkönnyíti a szeretet, a béke, a bőség,

a harmónia és az egyensúly megteremtését. Belépő: 600 Ft.

7-én 18h: Világjárók Társasága – Svájc.

Kuripla József vetítéses előadása. Belépő: 400 Ft.

10-én 19h: Kettesben Illényi Katicával.

Zongorán kísér: Bundzik István. Belépőjegy: elővételben korlátozott

számban: 2300 Ft, helyszínen: 2900 Ft.

14-én 19h: Dixie- és jazzklub.

Miskolc Dixieland Band. Belépő: 600 Ft.

MŰVÉSZETEK HÁZA

(Rákóczi u. 5. Tel.: 46/508-844. Fax: 46/508-845.

info@muveszetekhazamiskolc.hu, www.muveszetekhazamiskolc.hu)

Dallmayr Kávézó:

9-én 19h: Zenés Kávéházi Esték – Állom és valóság.

Hangversenyterem:

10-én 18h: 55 év Dixie Országban.

A Benkó Dixieland Band jubileumi koncertje a XXVIII. Miskolci Dixieland

Fesztiválon. Jegyárak: 2900 Ft, 3900 Ft, 4900 Ft.

NYILAS MISI HÁZ

N

(Kossuth u. 15. Tel.: 46/508-582. Fax: 46/508-583.

nyilasm@t-online.hu)

8-án 18.30–20.30: Csángó Expressz.

Moldvai és gyimesi csángó tánctanfolyam, énektanulás, hagyományőrző

és ismerettágító est azoknak akiket a táncház mellett mélyebben

is érdekel a csángó kultúra.

S

T

V

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUM

(Déryné u.)

13-án 17h: Emlékpróba.

Vendég: Kesselyák Gergely a „Bartók+ …” Miskolci Operafesztivál

művészeti vezetője. Beszélgetőtárs: Filip Gabriella.

SZINVAPARK

(Ady-híd, Bajcsy-Zs. u. 2–4.)

11-én: Pulzusnövelő vásárlói nap a Szinvaparkban.

„Szinva 11” – akciók, kedvezmények számos üzletben. Egészségmegőrző

fi tness programok az I. emeleten. Vidám gyermekprogramok,

ajándékok, nyeremények, fi tness menü az ételudvarban.

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA HÁZA

(Görgey Artúr u. 5.)

A ház előtti téren:

2-án, 9-én 8–14h: Belvárosi Biovásár.

Friss bioélelmiszereket a termelőktől a miskolci Belvárosi Biovásárról!

VASUTASOK VÖRÖSMARTY MŰVELŐDÉSI HÁZA

(Lenke u. 14/A. Tel.: 46/508-909, 46/508-910.

vasutas.mh@freemail.hu)

3-án 10–18h: Alternatív gyógymódok napja.

10.15: Kolcza Ilona: Személyiségünk titkai. 11h: Ladányi Mária:

Mit segít a kineziológia? 11.30: Kiss Csaba: Kézzelfogható energiák.

12h: Kolcza Ilona: Gyógyító kristályok használata. 12.30: 30 perc

csoportkezelés. 15h: A terapeuták egyénre szabott mini kezelésekkel

ismertetik munkájukat. Állapotfelmérés, aurafotó, gyógymasszázs és

egyéni tanácsadás.


B

S

NYÍREGYHÁZA

BENCS VILLA

(Sóstói út 54. Tel.: 42/402-004, 30/252-0666. bencs@nyirvv.hu,

www.bencsvilla.hu)

6-án 10h: Vers- és prózamondó verseny.

A magyar nyelv napja tiszteletére. Az ünnepélyes alkalomra Nyíregyházán

kívül a megyéből, sőt határon túlról is érkeznek résztvevők.

A programra minden irodalomkedvelőt szeretettel várnak a szervezők.

NYÍREGYHÁZA (SÓSTÓFÜRDŐ)

SÓSTÓI MÚZEUMFALU

(Tölgyes u. 1.)

11-én 10–15h: Márton-napi vigasságok.

A kilátogatóknak lehetősége lesz a legszebb libának drukkolni, a

kádárok bemutatóját fi gyelni, néptáncosainkat buzdítani, és persze

fi nomakat enni: a Márton-napi vendégváró tízórain kívül (amit Márton

nevű látogatóink egy krajcárja sem bánja) még számtalan libás ételt,

Márton püspökkenyerét és egyéb desszerteket, gyógyteát, forralt bort

és az idei újbort is megkóstolhatják. Az alkotó kedvűek Márton-napi

lámpást kreálhatnak, lúdtollal írhatnak, vagy az alapfokú liba-hímzéssel

ismerkedhetnek. Mindezeket családi vetélkedők és ügyességi

versenyek egészítik ki, a „Bájgúnár”, illetve „Butaliba” címek büszke

birtokosainak kiválasztásával együtt!

TISZAFÜRED

KISS PÁL MÚZEUM

K

(Tariczky sétány 6. Tel.: 59/352-106.)

7-én, 12-én 10–12h: Színek és formák világa.

Foglalkozásvezető: Kaszás Enikő művelődésszervező.

TISZAÚJVÁROS

GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ

G

(Szederkényi út 12. Tel.: 49/540-460. Fax: 49/341-420.

termal@tujvaros.hu, www.termal.tujvaros.hu)

3-án 19.30–23.00: Halloween.

Hosszabbított nyitva tartással várja a tiszaújvárosi Gyógyfürdő a für dőz ni

és bulizni vágyókat. Hab- és lufi parti a külső és belső me den cék ben,

melyhez a jó hangulatot DJ Carry biztosítja a hang- és fény show-jával.

A szaunák is be lesznek fűtve, ahol szauna mester ve zény le té vel

szauna-szeánszokon vehetnek részt a vendégek. Gyógy- és Strandfürdő

Tiszaújváros, 49/540-460, www.termal.tujvaros.hu.

P

TOKAJ

PAULAY EDE SZÍNHÁZ

(Serház út 55. Tel.: 47/352-003.)

4-én 19h: Irish Dance – Tornado.

Catherine Gallagher’s Irish Dance Tornado szuperprodukciója. Catherine

Gallagher új táncműfajt teremtetett, amely egyszerre őrzi az ír

sztepptánc hagyományait, de közben mégis modern és megújult.

A Tornado, nevének megfelelően magába „szippant” és összetársít

sokféle stílust és műfajt, legyen az akrobatikus tánc, vagy balett, egy

különleges, kihagyhatatlan kulturális élményt ígérve!

TOLCSVA

O ŐS KAJÁN ÉTTEREM

(Kossuth L. u.14–16. Tel.: 47/384-195. Fax: 47/384-195.

oskajan.restaurant@axelero.hu, www.oskajan.hu)

3-án 19h: Verebes György zongoraestje.

Verebes György fi nom és mély érzéssel érinti a világot. A szem és

a kéz, ez a két szerszáma a nemes célra. Festészetben valamint

zenében Verebes György viszi az érdeklődőket a lírikus mezőkre.

CSALÁDI

DEBRECEN

MODEM MODERN ÉS KORTÁRS

M

KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖZPONT

(Baltazár Dezső tér 1.)

10-én 10.30: Ákombákom – Alkotókör apróságoknak.

A hétvégi múzeumpedagógia foglalkozáson a gyerekek játékos formá

ban, az alkotás élményén keresztül ismerkedhetnek meg a modern

és a kortárs képzőművészettel. Az élményközpontú órák nemcsak a

későbbi múzeumlátogatási szokásokat alapozzák meg, hanem segítik

a gyermekeket tudatos kép-olvasóvá válni. A maximális létszám 15 fő,

így érdemes előre bejelentkezni. A foglalkozások nem egymásra épülnek,

bármikor be lehet kapcsolódni. Részvételi díj: 500 Ft. Időtartam:

75 perc. Alsó korhatár: 4 év.

ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

U

(Jerikó u. 17–19. Ny.: H–P: 8–20h. Tel.: 52/439-866.

ujkertkh@dbmuvkozpont.t-online.hu, www.debrecenimuvkozpont.hu)

5-én, 12-én 16–18h: Fazekas szakkör.

A foglalkozásokon Gál Tamás fazekas szakoktató vezetésével a gyere

kek megismerkedhetnek a hagyományos fazekassággal, az ősi

tech ni kák kal (korongozás, díszítés, mázazás, írókázás, kavicsolás).

A szak körön készített tárgyakat kiégetik és hazavihetik. Az alapanyagot

a Deb re ce ni Művelődési Központ biztosítja.

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ

V

(Kálvin tér 13. Ny.: H–P: 9–18h. Szo–V: 9–13h. Tel.: 52/418-160.

vojtina@vojtinababszinhaz.hu, www.vojtinababszinhaz.hu)

Gyermek előadás: 900 Ft/fő, játszószínházi foglalkozás: 750 Ft/fő,

felnőtt előadás: 1000 Ft/fő. Gyermek előadásokra szóló bérlet:

2700 Ft/fő. Kedvezményes jegyár három vagy több fős családok

részére: gyermek előadás: 750 Ft/fő, játszószínházi foglalkozás:

650 Ft/fő. Az előadásokra és a családi játszószínházi foglal ko zások

ra jegyek válthatók a színház jegypénztárában (Kálvin tér 13.),

jegyek foglalhatók telefonon és honlapunkon. A vasárnapra lefoglalt

jegyeket vasárnap 9.30-ig lehet átvenni a színház jegypénztárában.

Színházterem:

4-én, 11-én 10h: Iciri-piciri mesék.

Zenés-mesés előadás Móricz Zsigmond verses meséiből az ovisok

számára. A szereplők természetesen emberi tulajdonságokat mutat-

35


KULT KULT

36

CSALÁDI

SPORT | WELLNESS

A

nak, így találkozni lehet a bumfordi farkassal, a butuska gidákkal,

az okos kismalaccal és a ravasz rókával.

Játszószínház:

9-én, 11-én 10h, 13-án 9.30, 11h, 14h: A titok.

Mire jó, ha az ember érti az állatok beszédét?

Tudomány-e a juhászé, aki érteni véli az állatok beszédét? Azt mindannyian

tudjuk, hogy az emberek és az állatok kapcsolatot tartanak

egymással, sőt barátság is kialakulhat köztük. Az életünket sok

esetben kisegítik az állatok. Van közöttünk olyan, aki megtapasztalta,

hogy az állatok képesek úgy viselkedni, mint mi, emberek: veszek-

[

Erről a programról is

olvashatsz itt!

KULT

SPORT | WELLNESS

]

szenek, csúfolódnak, nevetgélnek, perlekednek. Úgy, mint a juhász a

feleségével. Ki ne szeretné megérteni kedvenc állatkájának beszédét?

Vajon az állatok értenek-e emberül? Titkok, rejtélyek és kacagtató

helyzetek sokaságán keresztül vezet mesénk, melyben számos állat

megjelenik: kutyák, macskák, bárányok, lovak, szarkák, kakas, farkas.

No, és mindennek az elindítója egy kicsi kígyó. S miért jó, hogy a

juhász érti az állatait és azok viselkedését? Történetünkből mindez

kiderül.

12-én 10h, 14h: „Elmúlt a nyár itt az ősz, kampós

bottal jár a csősz.”

Mikor minden gyümölcs megérik, és tele lesz velük a kamra és

a bendőnk, a kisbíró harsány dobolással várja a szüretelőket huncutságokkal,

kópéságokkal tarkított bálra. A mulatságnak vendége

lesz a héthatáron csodált borbély mester, a jósolni tudó cigányaszszony,

a táncos és a fürge lábú törpe pár. No, de a bálba hivatalos

még a szőlőcsősz, a muzsikus uramék, minden rangú-rendű szerelmespár…

MISKOLC

ARANYKAPU GYERMEKBIRODALOM

(Balázs Győző tér 1. Tel.: 20/357-9112. kapusi01@gmail.com,

www.facebook.com/aranykapu)

11-én 16h: Márton-napi vásári forgatag.

Az Aranykapu Társulat élőzenés, hagyományőrző, interaktív előadása.

Vásári kikiáltók, lóvásár, mutatványosok, medvetáncoltató, daltanítás,

libás gyermekjátékok, népszokások, „Ludas Matyi”, diafi lm-vetítés,

mesemondó. Az előadásra a belépődíj egységesen: 700Ft. Nagycsaládosoknak

kedvezmény, a harmadik gyermek ingyen tekinti meg

az előadást! Az előadások helyszíne a győri kapui református templom

közösségi terme.

BALASSAGYARMAT

HARCMŰVÉSZET

H

2-án, 7-én, 9-én, 14-én 17–18h: Aikido.

(Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rákóczi út 50.)

DEBRECEN

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS

K

3-án 9h: VIII. Folkmásfélnap Kupa.

(Agrár Egyetem Tornacsarnoka, Debrecen, Böszörményi út 138.)

Táncosokból és zenészekből álló csapatok versenye.

T

EGER

TÚRA

4-én: Kisbakancsosok Baráti Köre.

(Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház, Bartók Béla tér 6. Ny.: H–P:

8.00–19.30. Szo: 8–16h. Tel.: 36/517-555. www.ekmk.eu)

Fenn a tortalapon. Útvonal: Bánya-hegy–Nagy-mező–Menyecsketöbör–Hollóstető.

Indulás: 8.30, Eger Autóbusz Pályaudvar. Érkezés:

16.30, Eger Autóbusz Pályaudvar. Gyalogosan megtett táv: 13 km.

Útiköltség: 750 Ft/diák. Információ: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház,

Kristonné Erdei Mária: 20/779-2875.

10-én: Vándorlók Baráti Köre.

(Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház, Bartók Béla tér 6. Ny.: H–P:

8.00–19.30. Szo: 8–16h. Tel.: 36/517-555. www.ekmk.eu)

Útvonal: Markaz–Markazi vár–Hegyes-tető–Mária képes fa–Cseresi

vadászház–Képesfa. Indulás: 7.45, Eger Autóbusz Pályaudvar.

Érkezés: 17.30, Eger Autóbusz Pályaudvar. Gyalogosan megtett táv:

12 km. Információ: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház, Kristonné Erdei

Mária: 20/779-2875.

MISKOLC

HARCMŰVÉSZET

H

1-jén, 6-án, 8-án, 13-án 16.30–17.30: Ovi karate.

(Justitia Fuji-Yama SE, Toldi u. 9. www.justitiase.hu)

4–7 éveseknek. Edző: Vincze Angéla 4. dan. Infó: 70/432-5372.

1-jén, 6-án, 8-án, 13-án 17.30–18.30: Fejlődő edzések

gyerekeknek.

(Justitia Fuji-Yama SE, Toldi u. 9. www.justitiase.hu)

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ

C

Sárga csík–sárga öv.

(Kossuth u. 11. Tel.: 46/502-665. Fax: 46/502-667.

1-jén, 6-án, 8-án, 13-án 18.30–19.30: Fejlődő edzé-

csodamalom@axelero.hu, www.csodamalom.hu)

sek felnőtteknek.

4-én 10.30, 16h, 6-án 9h, 11-én 10.30: Csipkerózsika. (Justitia Fuji-Yama SE, Toldi u. 9. www.justitiase.hu)

A Grimm-testvérek meséjének főhőse Csipkerózsika, a szépséges Sárga–kék öv.

királykisasszony, akit születésekor átokkal sújt egy gonosz boszorkány:

mielőtt nagykorú lesz a lány, ujját halálosan megszúrja egy orsó.

2-án 17.30–19.00, 5-én, 7-én 18.30–20.00, 9-én

A végzetet elhárítani a jó tündér sem képes – csupán enyhíteni tudja 17.30–19.00, 12-én, 14-én 18.30–20.00: Haladó

a gonosz boszorkány átkának hatását: amikor csipkerózsika meg- edzések felnőtteknek.

szúrja magát, nem hal meg, csak hosszú álomba szenderül, amelyből (Justitia Fuji-Yama SE, Toldi u. 9. www.justitiase.hu)

csak egy herceg szerelmes csókja ébresztheti fel…

Piros–fekete öv.

5-én, 7-én, 12-én, 14-én 16.30–17.30: Kezdő karate.

MISKOLCI GALÉRIA – RÁKÓCZI-HÁZ

(Justitia Fuji-Yama SE, Toldi u. 9. www.justitiase.hu)

M

(Rákóczi u. 2. Ny.: K–Szo: 9–17h. Tel.: 46/500-680.

Fehér öv. Edző: Kis Virág.

Fax: 46/500-682. miskolcigaleria@gmail.com,

5-én, 7-én, 12-én, 14-én 17.30–18.30: Középhaladó

www.miskolcigaleria.hu)

edzések gyerekeknek.

3-án 10–12h: Mesterkedő.

(Justitia Fuji-Yama SE, Toldi u. 9. www.justitiase.hu)

Képzőművészeti gyermekfoglalkozás 7–14 éves gyermekek számára. Kék-zöld öv. Edzők: Kis Virág.


GASZTRÓ

38

GASZTRÓ

Cactus Pub

Debrecen, Széchenyi u. 42.

MI JUT AZ EMBER ESZÉBE a kaktuszról? Egy gyönyörű

virágú, ám tüskés sivatagi növény, vagy egy kellemes

pub Debrecen belvárosában? Hagyjuk a szúrós

asszociációkat, és foglalkozzunk inkább az utóbbival!

Megérdemli, kedves hely, szomjoltásra, beszélgetésre,

sőt romantikához is ideális, a szegény diákokat meg

annyira szeretik arrafelé, hogy keddenként egyetemi

vagy főiskolai diákigazolvány ellenében még 10%

kedvezményt is adnak nekik. A barátságos árakhoz

Nyitva tartás:

H–Cs: 12–24h

P: 12–02h

Szo: 16–02h

V: 16–24h

GASZTRO

Rock Cellar Music Pub

Miskolc, Széchenyi u. 61.

MISKOLC BELVÁROSÁBAN már hosszú évek óta a rendelkezésedre áll, non-stop sportközvetítéssel! A no-

várja közönségét a Rock Cellar Music Pub, a Széchenyi vemberi italakciók szintén hívogatóak: 350 Ft a Ballantines

utca 61. szám alagsorában. A tágas szórakozóhely nagy és az Absolut Vodka, a csapolt Gösser korsója pedig már

megújuláson ment keresztül a közelmúltban, új, igényes 290 Ft-ért a tiéd lehet! Ha a szívedhez nő a Rock Cellar,

belsőt kapott, és rendszeres

különleges alkalmakkor sem kell

programkínálatával egyaránt › www.facebook.com/rockcellar

lemondanod kedvenc helyedről,

kellemessé teszi a hétközna-

hiszen a negyven fő befogadápokat

és a hétvégéket. Minden

sára alkalmas különteremben

szerdán és pénteken karaoke

a szülinapoktól a lány- vagy le-

partin dalolhatod kedvenc slágegénybúcsúig

sok mindenre van

reidet, míg szombatonként vagy Nyitva tartás:

lehetőség.

élőzene, vagy retro video disco H–Cs: 14–24h

A következő nagy buli a novem-

gondoskodik a jó hangulatról, és P–Szo: 14–02h

ber 2-i Halloween Party lesz. Fel-

rendszeresen terítékre kerülnek V: zárva

lép a Kisbót VüHe, és érdemes

a rock klasszikusai is. A nagy

beöltözni is erre az alkalomra,

sikerre való tekintettel ráadásul november hónapban is hiszen aki jelmezben érkezik, az kapásból egy ajándék

ingyenes a csocsó és a biliárd, de ha inkább a passzív koktéllal vághat neki az éjszakának. Gyere, nézd meg a

pihenés híve vagy, a szintén ingyenes WiFi mellett két TV is megújult Rock Cellart! ª Xavér

barátságos díszletek is tartoznak, a pub kialakításában

egy XIX. századi pincekávéház és egy hajóbelső

bájos szerelemgyerekére hajaz, a hangulatot a falakon

díszelgő Toulouse-Lautrec hatású plakátok teszik teljessé.

Bájosnak bájos, ugyanakkor elég terjedelmes is,

a 186 négyzetméteren akár kilencven ember mulathat

egyszerre, így mindenféle rendezvénynek kiváló helyszíne

lehet. Legyen szó szülinapról, vagy családi, baráti

eseményekről, nem okoz csalódást. Szombatonként

karaoke várja a vendégeket, egészen hajnalig, a csocsó

és a darts pedig bármikor rendelkezésre áll. Parkolni lehet

az udvarban, de ha inkább iszol, mint vezetsz, netán

a vártnál jobban elgörbül az este, megnyugtató, hogy a

buszmegállóig sem kell sokat gyalogolni! ª Xavér


12 órától

INGYENES

PARKOLÁSI

LEHETŐSÉG!

Sissy Kávéház és Étteremhh.

Ebédmenü hétfőtől vasárnapig 12 órától 15 óráig!

Ebéd házhozrendelés és asztalfoglalás: +36-30/348-7923

Na N pi p ebédmenü ára: 860 Ft, t Vasárnapi ebédmenü ára: 1160 Ft.

39


GASZTRÓ

40

GASZTRÓ

Címünk: 3519 Miskolc, Csabai u. 36.

Telefon/fax: 46/562-215

E-mail: tapolcafogado@chello.hu

Web: www.tapolcafogado.hu

GASZTRO


CCC! CCC!

46.

46.

Rock ck a nevem! nevem! em!

zene

44 | FRISS ZENE

45 | HÍREK

46 | PROGRAMAJÁNLÓ

47 | PROGRAMOK

43


ZENE Z E N E

44

722

ZENE

FRISS ZENE | HÍREK

FRISS ZENE| HÍREK

A hét lemeze

www.batforlashes.com

A KATE BUSH-ISKOLA feketebáránya

ismét itt ólálkodik a pajta körül.

A Fur & Gold és a Two Suns után

újabb 3 év telt el, és itt van nekünk

a 33 éves Natasha Khan 3. albuma.

A férfizsákmányt vállán cipelő pőre,

félig pakisztáni kishölgy ontja az érzelmeket.

Becket is levadászta, de

Videoklip

Dharma

One By One

A NYÁRON megjelent Dharmageddon

című második korongon

mutatkozott be a tehetséges új

énekesnő, Ritzel Ani, így temrészetesen

az ő főszereplésével rögzítette

a Dharma új videóját is. A dal a

carpe diem-életérzésről szól, azaz

„ragadd meg a pillanatot és bátran

törj ki az idő néha nyomasztónak

tűnő sodrásából”. Ezen elindulva

jött az ötlet, hogy steampunkos

környezetbe helyezzék a történetet,

amelyet megfűszereztek szellemekkel,

démonokkal, és mint a

Fűrész című filmben, itt is adott idő

alatt kell a főhősnőnek megszaba-

dulni a fogvatartóitól.

www.dharmamusic.hu

a „teríték” így is kétesélyes: bíztató,

vagy (el)veszett az a vad? Gótikus kamarapop,

spagettiwesternes nyargalás,

film/színházas Laura, de a popból

gyakran kitör Khan haragja. Az All Your

Gold izgalmas törzsi ritmusa Gotye

rokona, de Thom Yorke mellett még

az „eminens” Little Boots is eszünk-

[ industrial/avantgarde ]

Bat ffor Lashes L h

The Haunted Man

be juthat több ponton. Demószerű,

széttartó anyag lett ez, sajnos

az Üveghegyen innen inkább, mint

túl. Mélytengeri búvárkodással búcsúzik,

de még sok igazgyöngy lent

maradt, a fejfájós keszonbetegség

viszont megjön, ami a gyors felemelkedés

velejárója.

Air

Laibach L An Introduction

to... t Laibach /

Reproduction R Prohibited

BÉKÉVEL B JÖNNEK, de máris győztesek: a 32 éve

működő m ljubljanai feldolgozóüzem megint újraírja a

poptörténelmet poptörténelmet. A szlové szlovén kiképző-művészek újrahangszerelték a legizmosabb

(át)tételeiket. Brit és germán műhimnusz, kamu-Kraftwerkes önfeldolgozás,

pszichedelikus Beatles, ráadásul a Life is Life meg a One Vision című

Queen-nóta németül dübörög. Görbe tükör, ami visszanyal, Laibach-gyorstalpaló

kezdőknek is!

www.laibach.org

[ jazz/pop ]

Peter P Sárik Trio

Jazzkívánságműsor

J

IMMÁR IM MÁSODIK ÉVE játsszák ezt, és fogják is, míg

kkér

a nép. Legyen az pop, klasszikus, vagy filmzene, jazz-

bben

oldják fel Sárikék, ez a crossover korong magabizto-

sancsapongkorokésízlé

san csapong korok és ízlések közt. Emberi hang nincs is a trió harmadik lemezén;

elég, ha a zongora dalol. A Beethoven-megasláger, az Örömóda mellett elkap

a páratlan Mission Impossible, pattog a piszokjó Rehab és győz meg a Winner

Takes It All. Leállíthatatlan a csapat, ide a 4. lemezt is! www.sarikpeter.hu

[ indie/pop/alternative ]


Megvannak az idpontok idpontok

BIZTOSSÁ VÁLT a három legnagyobb hazai zenei

fesztivál jövő évi időpontja: a soproni VOLT-ot július

3–6-ig, a Balaton Soundot július 11–14-ig rendezik meg

Zamárdiban, a tavaly Európa legjobb nagyfesztiváljává

választott Sziget jövőre augusztus 5-én nyit a nulladik

nappal és 12-én hétfő hajnalban zárja kapuit. Az elővételes

időszakban a VOLT-ra az ideivel megegyező áron,

illetve az év végéig még olcsóbban is lehet bérletet és

napijegyet váltani, a Balaton Soundra és a Szigetre a

belépők ára valamivel drágább lesz.

Ismét Budapestre

jön a DM

DAVE GAHAN, Martin Gore és Andy Fletcher 25 európai országban

összesen 34 koncertet ad jövőre, az előzetes becslések szerint mintegy

1,5 millió néző előtt. A turné május 7-én Tel-Avivban kezdődik,

május 21-én pedig a Puskás Ferenc Stadionban mutatják be a 2013

áprilisában megjelenő új, sorrendben tizenharmadik stúdióalbumukat.

A Depeche Mode legutóbb 2009–2010-ben turnézott, kirobbanó sikerrel:

142 koncertet adtak a világ minden táján, több mint 2,5 millió

néző előtt.

Lemezen a Szentimentálé

A 30Y végre stúdiólemezen is kiadja a Szentimentálé-dalokat,

ráadásul egészen újszerű módon. A november 26-án megjelenő

anyag négy részből áll: az első adagban a Szentimentálé 14 eddig

lemezen meg nem jelent dala szerepel, ez CD-n és bakeliten

is megvásárolható lesz, a többi digitális formában lesz elérhető az

interneten. Az első vendégoldalról a legkedveltebb 30Y-szerzemények

„szentimentálésított” átiratait lehet letölteni, a másodikon öt

feldolgozás lesz a 70-80-as évekből, míg a harmadik egy videogyűjtemény

12 számmal, Lévai Balázs válogatásában.

Magyarok loptak

a Limp Bizkittl Bizkittl

HÁROM HÓNAP felfüggesztett börtönt szabott ki egy

ausztriai bíróság egy 21 éves magyar férfira, aki a Nova

Rock fesztiválon ellopott a Limp Bizkittől egy gitárt. Két

társa egy hónap felfüggesztettet kapott. A hétezer euró

(mintegy 2,1 millió forint) értékű elektromos gitár, Wes

Borland hangszere júniusban tűnt el a színpadról, de nem

sokkal később a rendőrség megtalálta azt egy közeli bozótosban.

Három magyar biztonsági alkalmazott ellen

emeltek vádat, mindhárman beismerő vallomást tettek.

73 745


ZENE Z E N E

46 6

PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMOK

Rock a nevem!

rock

A TANKCSAPDÁT lehet szeretni,

meg lehet nem szeretni is, de akár tetszik,

akár nem, azt azért mindenkinek

el kell ismernie, hogy semmiképpen

Tankcsapda

sem piskóta! Már a gimiben is erre

ráztuk a hajunkat, és lám, a hosszú

hajat rég elfújta a szél, a Tankcspada

meg köszöni szépen, egyre jobban

ZENE

van. Mondanám, hogy

ők a rock nagy öregjei,

de ahhoz még vagy húsz

évet le kell nyomniuk a

popszakmában,

úgyhogy

egyelőre legyenek

inkább

fenegyerekek.

Lényeg, hogy

ismét célba vették

az Acélvárost, azaz

Miskolcot! Tény, hogy

Lukács Laci és bandája

egyébként is előszeretettel

garázdálkodik városunkban, év

elején a Gyárban találtak kellőképpen

indusztriális helyszínt a klipforgatáshoz,

most pedig a Generali Arénát

MISKOLC

gondolják megtölteni rajongókkal,

és nem kétlem,

hogy ez menni is fog november

10-én, szombaton

este. Nem érkeznek üres

kézzel, szabadszájú rágcsálókat

és egy csipet mentális zavart is rejteget

a zsákjuk, persze csak annyit,

amennyit egy ilyen nagyszabású

buli elbír: a rock esten az Alvin és a

Mókusok és a Depresszió is fellép.

Tessenek zúzni! ª Rrrr

Generali Aréna

November 10.

› www.tankcsapda.com

Depresszió

CCC! vegyes

DEBRECEN

Lovarda

és a ColorStar. A Carbonfools legújabb, Carbonsweet

című albumának slágereivel készül, zenéjük a rock,

blues, reggae, dub, disco, folk, ethno, darkwave és a

MIT CICCEGEK, NEM? De. Azért November 16. legmodernebb elektronikus műfajok sajátos kombója,

ciccegek, mert 3C Fest a fantázianeve a

20h

mindenkinek, aki szereti. A 2008-ban alakult Compact

bulinak, amit a szíves figyelmetekbe ajánlok

Disco az idei Eurovíziós Dalverseny hazai győzteseként

majd mindjárt, meg azért is, mert ezzel mindjárt szeretném robbant be a köztudatba, Sound Of Our Hearts című da-

is kijelölni a zenei irányzatok sűrűjében a megfelelő ösvényt, lukat mindenki ismeri. A harmadik „C”, azaz a ColorStar

tudni illik az elektronikus zene ciccegéssel kikövezett útját. összművészeti törekvéseinek hála nem csak a fülnek,

A 3C egyébként nem valami misztikus elnevezés, mindössze hanem a szemnek is igyekszik kedvezni, az elektronikus

a november 16-i buli három fellépőjére utal,

party zene és a pszichedelikus,

nagyon találóan, hiszen a debreceni Lovar-

gitáralapú pop-rock elegyét különleda

színpadán három „cés” együttes követi

ges vizuális elemekkel toldják meg.

egymást: a Carbonfools, a Compact Disco

Kívánok hozzájuk jó szórakozást, és

vigyázzatok, ne essetek két cé közt

a pad alá! ª Rrrr

Colorstar

Compact Disco

Carbonfools


P

BALASSAGYARMAT

POOL CAFE

(Rákóczi fejedelem út 28. Tel.: 35/307-589. info@poolcafe.hu,

www.poolcafe.hu)

2-án 22h: Halloween Party. DJ Paul & Bega.

A legjobb jelmezesnek ajándék pezsgőt sorsolnak ki. Aki meghívja az

ismerőseit és kiírja az eseményben, hogy mennyivel nőtt a meghívottak

száma, azoknak a belépés egész éjjel ingyenes. Jegyár: 24h-ig:

FREE, 24h után: 500 Ft

3-án 22h: Dance Night. DJ Paul & Bega.

Az éjfél előtt érkezők ajándék party mix CD-t kapnak ajándékba a

legfrissebb zenékből! Jegyár: 24h-ig: FREE, 24h után: 500 Ft

COOL MUSIC AND DANCE CLUB

C

(Bajcsy-Zsilinszky u. 1–3.)

2–3., 9–10.: American Stars. William, Stamer, Ungvári.

Belépés pénteken hölgyeknek, éjfélig: FREE, utána: 500 Ft, uraknak

éjfélig: 500 Ft, utána: 1000 Ft. Szombaton hölgyeknek: 500 Ft,

uraknak: 1000 Ft.

5-én, 12-én: School Mondays. Németi & William.

Jegyár: diákigazolvánnyal: 500 Ft, diákigazolvány nélkül: 1000 Ft.

Vocal house, R’n’B.

E

ERDŐSPUSZTA CLUB HOTEL

(Panoráma – Diószegi út kereszteződés. Tel.: 20/299-9444.)

2-án: Halloween Retro Party. DJ Pocsai.

Jegyár: 1500 Ft. A belépő ára teljes egészében lefogyasztható!

Jegyek elővételben megvásárolhatóak a szálloda recepcióján és

a Szuper Divatáruházban (Füredi u. 76.).

ROCKTÁNCHÁZ

R

(Bajcsy-Zs. u. 8. Tel.: 35/315-405.)

3-án 22h: XXL Music Club! DJ Persik Szabi, DJ Anti,

DJ Wallas & Mc Dizzy.

HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES SZÉKHÁZA

H

(Hatvan u. 32.)

Diszkó! Jegyár: lányoknak: 600 Ft, fi úknak: 900 Ft.

Fesztivál VIII. Folkmásfélnap:

10-én 22h: It’s ONLY Vs. ELEKTROO!

2-án 20h: Bakator.

DJ Rig Vs. Adam Ajkay.

2-án 21.30: Magyar Vista Social Club.

Jegyár: 800 Ft. Belépés születésnapi bérlettel FREE

Lemezbemutató koncert. A zenekarban különböző stílusokat képviselő,

saját területükön elismert muzsikusok játszanak, akik azon

DEBRECEN

dol goz nak, hogy sajátos hangvétellel, jól felismerhető egyéni stílusban

hozzanak közel egymáshoz eltérő zenei világokat.

AQUATICUM

A

(Nagyerdei park 1. Tel.: 52/514-100.)

1–4. 14.30, 15.30, 11-én 14.30, 15.30: Zumba az Élményfürdőben.

2-án 23h: Kunos Tamás és barátai.

A Csík Zenekarból.

3-án 20h: Bürkös Zenekar.

3-án 21.45: Tükrös zenekar.

A részvétel minden fürdővendég részére ingyenes.

3-án 23.15: Buda Folk Band.

47


ZENE Z E N E

48

PROGRAMOK

HOME

(Piac u. 11. www.homeclub.hu)

3-án: Budai, Shizuka.

Óriási italakciók! Jegyár: hölgyeknek: 500 Ft, uraknak: 1000 Ft.

ZENE

S

SOROMPÓ ROCK KOCSMA

(Sas út 6. Ny.: H–P: 5.30–24.00. Szo: 6–24h. V: 15–24h.

Tel.: 36/413-744.)

3-án 20h: Noa Rock.

KLINIKA EGYETEMI KLUB

K

(Nagyerdei körút 98. Tel.: 52/420-492.)

GYÖNGYÖS

8-án 22h: Klinika buli.

KÖLCSEY KÖZPONT

(Hunyadi u. 1–3. Tel.: 52/518-400. Fax: 52/518-404.

kolcseykozpont@fonixinfo.hu, www.kolcseykozpont.hu)

MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

M

(Barátok tere 3. Ny.: 9–21h. Tel.: 37/312-281, 37/312-282,

37/312-283. Fax: 37/312-281, 37/312-282, 37/312-283.

info@gyongyok.com)

Bálterem:

10-én 19h: Road, Dorothy.

5-én 19h: Falusi Mariann és Bíró Eszter.

A két énekesnő találkozása a színpadon unicum a magyar zenei

Jegyár: 1800 Ft.

életben. A hol népzenei, hol jazzes, hol popos, táncra hívó dalok

egy 21. századi multikulturális zenei folyammá állnak össze.

A többi programról itt olvashatsz!

[ ]

HAJDÚSZOBOSZLÓ

ROCK CAFE

R

(Rákóczi u. 119. Ny.: H–V: 17–22h Tel.: 52/270-137.

rock@rockcafeszoboszlo.hu, www.rockcafeszoboszlo.hu)

2-án: Full Of Anger Warm Up Party. Crowhill Tales,

NEON CITY & GARDEN

N

(Kassai u 7. Ny.: H–P: 11.30-tól, Szo–V: 16h-tól. Tel.: 52/323-456.

www.neoncitygarden.com) Zártkörű rendezvények lebonyolítása.

2-án, 9-én 21h: Ladies Night.

A legjobban bulizó lányokat megajándékozzák!

Angerseed.

3-án: Smith Rock Family.

9-én 20h: Green Office, Leaner. FREE

Leaner lemezbemutató.

10-én: Bali–Szabó Gitárduó.

ORFEUSZ SÖRÖZŐ

O

(Batthyány u. 1. Ny.: H–Cs: 12–24h, P: 12–02h, Szo: 15–03h.)

10-én: Karaoke est.

Csocsó, zenegép, italakciók a hét minden napján! Új, teraszos

helyen vár mindenkit a megszokott személyzet! Asztalfoglalás: KAZINCBARCIKA

30/389-0179.

2-án: Ballantines day.

3-án: Hubertus est.

DIAMOND CLUB

D

(Akácfa u. 6. Tel.: 30/911-2589. info@diamondclub.hu,

www.diamondclub.hu)

9–10.: Berentzen fekete ribizli nap.

3-án: Vészkijárat, Kozmosz, Own Project.

Jegyár: 500 Ft.

RONCSBÁR

R

(Csapó u. 27. www.roncsbar.hu)

10-én: AB/CD.

2-án 20h: Anima Sound System.

Jegyár: 1200 Ft.

MISKOLC

3-án 20h: Aurora, Beholder, Helo Zep!, Don Gatto.

Jegyár: elővételben: 1300 Ft, helyszínen: 1500 Ft.

9-én 20h: Magashegyi Underground, Wasabi Kht.

Jegyár: elővételben: 1200 Ft, helyszínen: 1600 Ft.

10-én 20h: Ladánybene 27.

10-én 22.30: Debrec’n’Bass.

COLLINS CLUB

C

(Széchenyi u. 48. Ny.: K–Sze: 16–01h, Cs: 16–02h,

P–Szo: 16–04h, V–H: zárva.)

Asztalfoglalás: 20/214-5893

2-án, 9-én: Bordee.

3-án: Video Disco.

EGER

GÖDÖR KULT. KLUB

G

(Pyrker tér 1.)

2-án: UtcaZaj! Akkezdet Phiai, DJ Frequent.

3-án, 10-én: Alter Dizsi.

Jegyár: 24h-ig: 500 Ft, 24h után: 800 Ft. 22h-ig a belépés FREE

Baráti italárakkal, romkocsmás hangulatban. Rezidensek a régi Egal

Clubból.

7-én, 14-én 21h: Földalatti Izgalom. FREE

L

LIGET DANCE HALL

(Érsekkert u. 1.)

9-én: Neon Night Show. DJ Endru, DJ Raki JR,

DJ UFO, Bricklake.

Jegyár: 1000 Ft.

CORNER STAGE KÁVÉZÓ

(Papszer u. 48. Tel.: 20/228-7293. www.cornerstage.hu)

1-jén 21h: ZZ Copy.

2-án 21h: Inercy.

2-án 22h: Morningkill.

2-án 23h: Stanby Gravity.

3-án 21h: Magma Rise.

3-án 22h: Haelo.

9-én 21h: Davies Korner.

9-én 22h: Holló meg a többi madár.

10-én 22h: Kesh.

10-én 23h: Z.U.P.

10-én 23.50: Retro Video Disco.

A 80-as, 90-es évek éegnagyobb bulislágerei.


DALI CAFE

D

(Déryné u. 10.)

3-án: Halloween Party.

9-én: Karaoke Party.

10-én: Mexikói napok. Dj. Juta.

E

EGYETEMI ROCKWELL KLUB

(Egyetemváros Tel.: 46/565-422. www.rockwellklub.hu)

Miller Klub:

7-én, 14-én 22h: Miller szerda.

Jegyár: ME diákigazolvánnyal: 400 Ft, külsősöknek: 800 Ft.

House, club és R’n’B sláger zenékkel.

GRAND CAFÉ MISKOLC

G

(Széchenyi u. 19.)

2–3., 8–10., 15-én: Élőzene.

GRIZZLY MUSIC PUB

(Városház tér 1. Ny.: H–Cs: 15–21h, P: 15–02h, Szo: 17–02h,

Tel.: 46/325-532. gold-galaxis.bt@chello.hu, www.grizzly.hu)

2-án 21h: Happy Bluesday. FREE

3-án: Depeche Mode Day. FREE

9-én 21h: KGST Rock Band. FREE

10-én 21h: Company Graveyard. FREE

HANGOLÓ SÖRHÁZ

H

(Meggyesalja u. 1. Tel.: 46/347-461. www.avasi-sorhaz.hu)

2-án 21.30: Sound Height 69.

9-én 21.30: Bonus Track Band.

10-én 21.30: Claim.

MISKOLC VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

M

(GENERALI ARÉNA)

(Görgey u. 19.)

10-én 18h: The Grenma, Alvin és a Mókusok,

Depresszió, Tankcsapda.

Jegyár: elővételben: 3990 Ft, helyszínen: 4490 Ft.

MISKOLCI EGYETEM

(Egyetemváros Tel.: 46/565-040, 565-041.)

Fesztivál Gólyabál:

Előcsarnok:

9-én 19h: Vendégváró muzsika.

9-én 21.30: Tom Stormy Trio.

9-én 22.20: Rock&Roll válogatás.

9-én 23.55: Ed Philips and the Memphis Patrol (USA),

Dévényi Tibi bácsi.

Díszaula:

9-én 19h: Vendégváró muzsika.

9-én 21h: Báli zene. Hevesi Happy Band.

9-én 22.20: Magna Cum Laude.

9-én 23.55: Hevesi Happy Band, Kasza Tibor.

Jogászépület:

9-én 22h: ME-HÖK-KENTŐ – Dance Station.

MKK – IFJÚSÁGI HÁZ

(Győri kapu 27. Tel.: 46/411-747, 46/412-508. ifi haz@chello.hu)

14-én 19h: Dixie- és Jazzklub. Miskolci Dixieland

Band.

Jegyár: 600 Ft.

49


ZENE Z E N E

50

PROGRAMOK

MŰVÉSZETEK HÁZA

(Rákóczi u. 5. Tel.: 46/508-844. Fax: 46/508-845.

info@muveszetekhazamiskolc.hu, www.muveszetekhazamiskolc.hu)

10-én 17h: „55 év Dixie Országban” jubileumi

koncert. Benkó Dixieland Band.

Jegyár: 2900 Ft, 3900 Ft, 4900 Ft.

Kávéház:

9-én 19h: Zenés Kávéházi Esték.

Álom és valóság. A Miskolci Musical- és Dalszínház művészeinek

előadásában. Jegyár: 400 Ft.

ROCK CELLAR SÖRÖZŐ

R

(Széchenyi u. 61. Tel.: 46/415-912.)

Légkondicionált helység tv-vel.

2-án, 7-én, 9-én, 14-én: Karaoke. Sunset Entertainment.

2-án: Kisbót V.Ü.H.E.

B

[ ]

Itt nézted már a

programokat?

NYÍREGYHÁZA

BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK

(Géza u. 8–16. petho.ildiko@buszacsa.hu)

10-én 19h: Demjén Ferenc.

CLUB SEVEN IN THE CITY

C

(Bethlen Gábor u. 24.)

2-án 19h: Kölcseys Halloween Party. DJ Baranyai.

Jegyár: 800 Ft.

3–4., 10–11.: Karaoke. FREE

Óriási italakciók, bár hangulat!

5-én, 12-én: DJ Baranyai. FREE

A legnagyobb fősulis buli eszméletlen italárakkal!

ROMKERT RETRO SÖRÖZŐ

R

(Rákóczi u. 46.)

10-én 20h: Leaner, Green Office.

Leaner lemezbemutató. Jegyár: 500 Ft.

ZENE

S

SHAMROCK IRISH PUB

(Korányi Frigyes u. 1.)

2-án, 9-én: DJ Geri.

3-án, 10-én: DJ Pusi.

A legújabb zenékkel.

PÁSZTÓ

KORONA SÖRÖZŐ

K

(Cserhát lakónegyed 13. Tel.: 32/460-359. info@koronasorozo.hu,

www.koronasorozo.hu)

2-án: Élőzenés est. Hege és Karcsi.

9-én: Retro Party.

RADOSTYÁN

MALOM KLUB

M

(Rákóczi út 4.)

2-án: Macsók Éjszakája.

Találkozhattok a VV 5 széria egyik legmeghatározóbb lányával, Kingával!

Az estén Kinga a helyszínen levő lányok segítségével kiválasztja

azt az egy srácot , aki viszi az Éjszaka Macsója címet. Jegyár: 500 Ft,

23h után: 1000 Ft.

SALGÓTARJÁN

DREAM

D

(Füleki út 2. www.facebook.com/Club.Dream.Salgotarjan)

2-án: Hamvai PG, DJ Persik Szabi, DJ Anti.

9-én: Jack Daniels & Coke Party.

100 darab ajándék mix CD.

10-én: Nosztalgia és Sláger Party. DJ Lenkó László.

T

TALENT KLUB

(Erzsébet tér 6. klub@talent-klub.hu, www.talent-klub.hu)

3-án 21h: Ketté Tesz Túr 2012. Igor, Torn From Earth,

Corrodal.

Jegyár: 21h-ig: 500 Ft, 21h után: 700 Ft.

10-én 20h: Rock-Metal Est. Zenithrone, El Coyote,

Blackened Light, Lámpaláz.

Jegyár: 700 Ft.

TISZAÚJVÁROS

CAMELOT

C

(Teleki Blanka u. 6.)

Resident: Dj. Vamo.

10-én 22h: Miss Siva, Jankec, Newl, Slide, Julian,

N-Gee.

Jegyár: 24h-ig: 1000 Ft, 24h után:1200 Ft.

T

TERMÁL ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

(Szederkényi út 12.)

3-án 19.30: Halloween. DJ Carry.

Hab- és lufi parti a külső és belső medencékben, melyhez a jó hangulatot

DJ Carry biztosítja a hang- és fényshow-jával. A szaunák is be

lesznek fűtve, ahol szaunamester vezényletével szauna-szeánszokon

vehetnek részt a vendégek. Jegyár: 1500 Ft. A jegyek elővételben

is megvásárolhatóak a Gyógyfürdő pénztárában. Bérletek és egyéb

kedvezmények erre az alkalomra nem érvényesek. Információ:

49/540-460, www.termal.tujvaros.hu. Kedvezményes szálláslehetőség

a Hotel Termálban.

More magazines by this user
Similar magazines