november 1–14. | XIV. ÉVFOLYAM/22. (2012) INGYENES | FREE

tablamagazin.hu

november 1–14. | XIV. ÉVFOLYAM/22. (2012) INGYENES | FREE

INTERJU

INTERJÚ

4

MAGNUS MARTENS

J ÚÚÚ

MAG

MAG

MAGNUS

NUS

NUS MA

MA

MARTE

RTE

RTENS

NS

NS

Ismerted Jo Nesbot a film előtt?

Személyesen nem, de ő Norvégiában is elképesztően

népszerű. Megpróbáltuk megszerezni az egyik könyve

jogait, de nemet mondott nekünk is, mint mindenki más-

nak. Azonban nem hagyott elmenni minket üres kézzel:

odaadta az egyik novelláját. Így kezdődött.

Miért nem ő írta a forgatókönyvet is?

Ebben a fázisban már nem akart részt venni. Megnézte a

korábbi munkáimat, és azok ismeretében teljes szabad-

ságot és bizalmat szavazott nekem. Nem akarta korlátoz-

ni a kreativitásunkat. Odaadta nekünk az alapanyagot, és

úgy érezte, hogy ezzel ő már elvégezte a maga dolgát. Én

amúgy is szeretem magam írni a forgatókönyveket, mert

ettől sokkal inkább magaménak érzem a történetet. En-

nek ellenére végig nagyon segítőkész volt. Tanácsokat és

ötleteket is adott, amikor csak szükségünk volt rá.

Az utolsó filmed, a United még 2003-ban ké-

szült. Miért tartott ennyi ideig a következő

elkészítése?

Egyáltalán nem egyszerű Norvégiában filmet

forgatni, pláne akkor, ha az ember műfaji film-

ben gondolkodik. Nincs túl sok pénz a filme-

zésre mifelénk, és itt is van egy bejáratott kör,

akik ebből többnyire kapnak egy szeletet. Ez

persze nem jelenti azt, hogy közben nem

dolgoztam, rengeteg tévés és reklámfil-

mes munkám volt. Ezalatt pedig végig

kerestem a megfelelő alapanyagot a kö-

vetkező filmemhez, és sokat írtam. A té-

vé jó eszköz arra, hogy az ember ne jöj-

jön ki a gyakorlatból.

Itt Magyarországon azt gondoljuk, hogy

a skandináv országok nagyon békések,

mostanság mégis egyre erőszakosabb mo-

zik érkeznek onnan. Mi tévedünk, vagy

a mozik mutatnak hamis képet

az ottani állapotokról?

Azért a történelmünkben

nálunk is voltak

jócskán véres

I NTE R

I N TTTT E R J

4

ot

ot

ot

o a

a

a

mél

é

mél

élyes

yes

yes

yes

ye

yesen

en

en

en

en

n

en

n

n nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem,

, d

, d

, d

, de

e

e

e

e

nép

nép

nép

nép

nép

nép

ép

nép

nép

nép

ép

nép

nép

é
n sze

sze

sze

sze

sze

sze

ze

sze

z

sze

sze

sz

sz

sz

sz

sz

s rű.

rű.

rű.

rű.


rű.

ű.

ű.

rű. Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

Me

M gpr

gpr

gpr

gp

gpr

gp

gpr

gpr

gp óbá

óbá

óbá

óbá


óbá

óbá

óbá

óbáltu

ltu

ltu

ltu

ltu

tu

ltu

tuk

jog

jog

jog

og

og

o

jog

jog

og

og

og

og

jog

og

j g

j ait

ait

ait

ait

ai

ai

ait

ai

ai

ait

ait

a , d

, d

, d

, d

, d

, de n

e n

e n

e n

e n

e n

e

e

e neme

eme

eme

eme

eme

eme

eme

me

eme

e t m

t m

t m

t m

t m

tm

t mond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

nd

on

ondott

ott

ott

ott

ott

ott

tt

ott

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

n . A

. A

. A

. A

. A

. A

. A

.Azon

zon

zon

zon

zon

zon

zo

zon

zo

zo

zon

zo ban

ban

ban

ban

ban

a

ban

ban

ban

ban

b ne

n

ne

ne

ne

ne

ne

n m h

m h

mh

m h

m h

m h

m

m h

mh

mh

m agy

agy

agy

agy

agy

agy

agy

agy

ag

agy

agy

a ot

ot

ot

ot

o

oda

oda

oda

oda

oda

oda

da

oda

oda

oda

o a

d adt

adt

ad

adt

adt

adta a

a a

a a

a a

a a

a az e

z e

z e

z e

z e

ze

z e

ze

z gyi

gyi

gyi

gyi

gyi

gyi

gy k n

k n

k n

kn

kn

k n

k n

kn

k n

knove

ove

ove

ov

ove

ove

ov

ove

ove

ov

ov

ov

ove

ove

ove

v

o llá

llá

llá

llá

llá

llá

llá


lláját

ját


ját

ját

ját

át

ját

át

át

át

Mié

Mié

Mié

Mié

Mié

Mié

Mi

Mié

Miért

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt nem

nem

nem

em

nem

nem

em

nem

nem ő

ő

ő

ő

ő írt

írt

írt

írt

írt

írt

rt

írt

írt

írta a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

aa

aa

a a fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

fo

forga

rga

rga

rga

rga

rga

ga

rga

rga

rga

rga

rga

ga

g tók

ók

tók

tók

tók

tók

tók

ók

ók

tók

tók

ók

ók

ók

ók

tók

tók

ók

ók

Ebb

Ebb

Ebb

Ebb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

Ebb

bb

bb

bb

bb

Ebb

Ebb

b

Ebb

Ebb

E b

b en

en

en

en

en

en

en

en

en

en a f

a f

a f

a f

a f

a f

a f

a f

a f

a

a f

a áz

áz

ázi

ázi

ázi

áz

ázi

ázi

zi

áz

ázi

ázi

áz sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

sba

ba

sba

ba

sb

sba

sba

sba

ba

sba

b nm

n m

nm

n m

n m

nm

m

n m

nm

nm

nm

n m

nm

n már

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár

ár nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

e

nem

nem

nem

nem

nem

n m ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

aka

kor

kor

kor

kor

kor

kor

or

kor

kor

or

ko

ko ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ább

ábbi m

i m

i m

i m

i m

m

i munk

unk

unk

unk

unk

nk

unk

unk

unk

nk

nk

nk

unk

unk

nkáim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

áim

ái

áim

áim

áim

áim

im

i at

at

at,

at,

at,

at,

at,

at,

at

at

at,

at

at

at és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

é

és

é az

az

az

az

az

az

az

az

a

az

az

az

az

az

a ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

o is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ág

ság

ság

ság

s got

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

ot

o és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és biz

biz

biz

biz

biz

biz

biz

biz

biz

bizalm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

alm

al

alm

almat

at

at

at

at

at

at

at

a sza

sza

sza

sza

sza

sza

sza

sz

sz

sza

sz vaz

vaz

vaz

vaz

vaz

az

vaz

az

vaz

vaz

vaz

az

az

az

vaz

a ot

ott

ott

tt

tt

ott

ot

ott

ott

tt

ott

ott

t

ott

o ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

neke

ke

ke

ke

k

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

n a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a k

a rea

rea

ea

ea

rea

rea

rea

rea

rea

rea

rea

ea

reativ

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

tiv

ti

tiv

tiv

tiv

tivitá

itá

itá

itá

itá


itá

itá

itá

itá

itá


itá

i sun

sun

sun

sun

su

sun

sun

sun

su

sun

sun

sun

sun

sun

su

su

sun

sun

sun

sun

sun

s nkat

kat

kat

kat

kat

kat

at

kat

kat

kat

kat

ka

kat

kat

ka

kat

kat

at

at

a . O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. O

. Odaa

daa

daa

daa

daa

da

daa

daa

da

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

daa

da

da

daa

d dta

dta

dta

dta

dta

ta

dta

dta

ta

t

dta

dta

t

dta

dta n

n

n

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

n

úgy

úgy

úgy

úgy

úgy

úgy

gy ér

ér

ér

ér

ér

ér

é ezt

ezt

ezt

ezt

ezt

ezt

ezt

ez

ezt

ezt

ezte,

e,

e,

e,

e,

e,

e hog

hog

hog

hog

hog

og

og

og

og

hog

hog

hog

ogy e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y e

y

y e

yezze

zze

zze

zze

ze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

zze

z l ő

l ő

l ő

l ő

l ő

ő

l ő m

m

m

m


m r e

r e

r e

r e

r e

r e

r e

r e

r lv

lv

lv

lvé

lvélvé

v

lv g

amú

amú

amú

amú

amú

amú

amú

amú
múgy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

g is

is

is

is

is

is

is

s

is

is

is sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

ze

s re

ret

ret

ret

ret

ret

ret

ret

et

ret

e em

em

em

em

em

em

em

em

em

m

m

m mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

mag

magam

m

m

am

am írn

írn

írn

írn

írn

írn

írn

rn

írn

írn

írn

r

ír

ír i a

i a

i a

i a

i a

i

i a

i a

i

i a

i

i f

fo

fo

fo

f

fo

fo

f

fo

f

ett

ett

ett

ett

ett

ett

tt

tt

ettől

ől

ől

ől

ől

ől

ől

ől sok

sok

sok

sok

sok

ok

sok

ok

sok

ok

sok

o kal

kal

kal

kal

kal

al

kal

a

ka

kal

a

k in

i

in

in

in

in

in

in

in

in

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb

káb


káb

ább m

b m

b m

b m

b m

b m

bm

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b aga

aga

aga

aga

aga

g

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

aga

ga

g

ag mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

mén

én

mén

mén

mén

én

ménak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

érz

érz

ér

érz

r

nek

nek

nek

ek

ek

nek

nek

nek

nek

ek

nek

nek

n el

el

el

el

el

el

el

el

el

el

el

e len

len

len

len

len

le

len

len

len

en

en

len

en

en

len

en

lenér

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ér

ér

ér

ére

é vé
végig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

gig

g g na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

n gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

gyo

yo

gy

gyo

yo

yo

yon s

n s

n s

n s

n s

n

n s

n

n egí

egí

egí

egí

eg

egí

egí


egí

eg

egí

egí

egí
egí

egí

e íg

eg tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

tők

ők

őkés

és

ész

és

és

ész

ész

és

ész

és

és

és

ész

és

és

és

és

ötl

ötl

öt

öt ete

ete

ete

ete

te

teket

ket

ket

ket

ket

ket

ket

k t is

is

is

is

is

is

is

is

is

is ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

a ot

ott

ott

ot

ott

ott

ot

ott

ott, a

, a

, a

, a

, a

, a

, a

, mik

mik

mik

mik

mik

ik

mik

mikor

or

or

or

or

or

o csa

csa

csa

csa

csa

csa

cs

csa

csa

s

csa

sa

s

csak s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k s

k zük


zük

zük

zük

zük

zük

zük

zük

zük

ük

zük

züks

Az

Az

Az

Az

Az

Az

Az

Az

Az

A uto

uto

uto

uto

uto

uto

uto

t

uto

uto

u lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsó

lsósó fi

fi

f

fi

fi

fi

fi

fi

fi

f lme

lme

lme

lme

lme

me

lme

lme

lme

lme

lm

lme

m d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d,

d, a

a

a Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Un

Un

Un

Un ted

ted

ted

ted

ted

ted

ted

ted

ted

ed

ed mé


m
m

d

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

szü

z

szü

s lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt.

lt

lt.

lt Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

M ért

ért

ért

ért

ért

ért

ér

ért

ért

ért

ért

ér

ér

ért

ért

ér

é ta

t

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

t

ta

ta

tarto

rto

rto

rto

rto

rto

to

to

rto

rto

to

rto

rto

rto

rto

rto

rto

rto

t tt

tt

tt

tt

tt

t

tt

t

t

t

t

tt

tt

tt

t enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

enn

en

en yi

yi

yi

yi

yi

yi

yi

yi

yi ide

ide

ide

ide

ide

de

d

ide

ide

de

de

d

i

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

elk

e ész

ész

ész

ész

ész

ész

ész

ész

ész

és

ész

ész

és

észíté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

íté

tése?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

se?

e?

se?

se?

s ?

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

Egy

gy

Egy

gy

Egyált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ált

ál

ált

ált

ltalá

alá

alá

alá

al

alá

alá

alá

alá

alá

alá

alá

alá

alán n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

n n

nn

n nem

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

e egy

eg

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

gy

egy

egy

egy

g

eg

eg sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sz

sze

z

sze

sze

sze

sze

sz

sze

s rű

ű
ű

r Nor

Nor

No

Nor

Nor

Nor

Nor

Nor

Nor

o

Nor

o

Nor

No

No

Norv

for

for

for

or

for

for

for

or

for

for

for

for

for

for

for

for

for

or

or

f rgat

gat

gat

gat

gat

gat

ga

gat

gat

gat

gat

gat

gat

at

ga

gat

gat

g ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni,

ni

ni

ni,

ni

ni pl

pl

pl

pl

pl

p

pl

p

pl

p

pl

p áne

áne

áne

áne

áne

áne

án

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

áne

án

áne

áne ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

ak

a

ak

a kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

or

kor, h

, h

, h

, h

, h

, h

,

, h

h

, h

, h

, h

, h

,

, a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a az e

z e

z e

z e

z e

z e

z e

z

z mb

mb

mb

mb

mb

mb

ben

ben

ben

ben

ben

ben

ben

ben

en

ben

ben

ben

ben

ben

be go

go

go

go

go

go

go

go

go

gondo

ndo

ndo

ndo

ndo

ndo

ndo

do

do

do

ndo

ndo

ndo

ndo

ndo

do

do

n lko

lko

lko

lko

lko

lko

lko

lko

lko

ko

ko

ko

lko

lko

lko

ko

lko

ko

k

l odik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik

dik. N

. N

. N

. N

. N

. N

N

. N

. N

. Ninc

inc

inc

inc

inc

n

inc

nc

inc

inc

nc

inc

nc

n s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

s t

stúl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

úl

l

ú sok

sok

sok

sok

so

sok

sok

sok

ok

sok

sok

sok

ok

sok

o

zés

zés

zés

zés

zés

zés

zés


zés

zés

é

zésre

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

r mif

mif

mif

mif

if

mif

mif

mif

mif

mif

mif

mi

m elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé

elé


elé

elé

elé

elé

elé

elé

e énk,

nk,

nk,

nk,

nk,

nk,

nk,

k

nk

nk

nk

nk,

k

nk,

nk,

k

nk,

nk,

nk,

k

nk,

nk

nk

nk,

nk és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

é it

it

it

it

it

it

it

it

it

it

itt i

t i

ti

ti

ti

t i

t i

t i

t i

t is v

s v

s v

s v

sv

s v

s v

s v

s v

s v

s v

s v

s v

sv

s v

s v

s v

s van

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an egy

egy

egy

egy

egy

egy

gy

egy

egy

gy

egy

egy

egy

gy

egy

egy

g b

b

b

b

b

b

b

b

aki

aki

aki

aki

aki

k

ak

ak

ak

aki

aki

k

ak k e

k e

k e

k e

ke

k e

k e

kebbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbő

bbőbbő

b ől t

l t

l t

l t

l t

l t

lt

lt

l t

l t

l t

l t

l t

l t

l

l öb

öbb

öb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öbb

öb

öb

öbb

öbb

öbb

öb

öb nyi

nyi

nyi

nyi

nyi

yi

nyi

nyi

ny

nyi

nyi

nyi

nyi

nyi

ny

nyi

nyi

ny

nyi

nyi

nyi

ny

nyi

y

ny re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re

re kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

ap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

kap

ap

apnak

nak

nak

nak

nak

nak

na

nak

na

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

nak

a

nak

na eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

e y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

per

per

per

pe

pe

per

per

per

per

e

per

pe

per

per

pe

pe

pe

pe

pe

pe

p sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

sze

z

sze

sze

sze

sze

sze

ze

ze ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

n

ne

ne

ne

ne

n

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nem

m j

m j

m j

m j

m j

m j

m j

m

m

m

m

m j

m j

m j

m j

m

m j

mj

mj

m j

m j

mj

m

m

m j

m

m j

m ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

el

ele

ele

ele

e enti

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nt

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nti

nt

nt

nti

nti

nt

nti

nti

nt az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t,

t hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

hog

ho

ho

ho y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

y k

yk

y k

y k

y k

y k

y kö

dol

dol

dol

dol

do

dol

dol

o

dol

do

do

do

do goz

goz

goz

goz

goz

goz

goz

goz

oz

oz

oz

oztam

tam

tam

ta

tam

tam

ta

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

am

ta

tam

tam

tam

tam, r

, r

, r

, r

, r

r

, r

,

,

, r

,

, reng

eng

eng

eng

eng

eng

eng

eng

eng

ng

eng

ng

eng

eng

eng

ng

eng

eng

eng

eng

eng

ng

engete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

ete

et g t

g t

g t

g t

g

g t

g t

g t

g t

g t

g

g t

g t

g t

g t

g t

g évé

évé

évé

évé

évé

évé

év

év

évé

évé

évé

évé

é é

év s é

s é

s é

s é

s é

s é

s é

s é

s é

s és

s

s

s

s

s

s

s

s

s

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes mu

mu

mu

m

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

mu

m nká

nká

nká

nk

nká

nká

nká

nká

nk

nká

nká

nká

nká

nká


nká


nká

nká

nká

nk

nká


nkánká

k

nká

nká

k m v

m v

m v

m v

m v

m v

mv

m v

m v

mv

m v

m v

m v

m v

m v

mv

m v

m v

m olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt

olt. E

. E

. E

. E

. E

.E

. E

. E

. E

. E

. E

. E

.

. zal

zal

zal

zal

zal

zal

za

zal

zal

za

za

zal

z att

att

at

att

att

att

at

att

att

att

att

tt

t

att

att

tt pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

pe

p d

ker

ke

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ker

ke

ker

ker

ker

e est

est

est

est

est

est

est

es

est

st

s

est

est

est

est

est

st

st

est

est

est

es

est

est

st

es

es em

em

em

em

em

em

em

m

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

m

em

em

em

m

em a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

am

a m

a m

a m

a egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

egf

eg

egf

egf

egf

e ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

ele

le

ele

le

ele

el

e lő
ő

lő ala

ala

ala

ala

ala

ala

ala

ala

a a

ala

ala

ala

ala

al

ala

ala

l

al

a a

a a

alapan

pan

pan

pan

pa

pan

pan

pan

pan

pan

pan

pan

pa

pan

pan

pan

pan

pan

pan

p n

pa

p yag

yag

yag

ya

yag

yag

ag

yag

yag

yag

yag

ya

yag

yag

a

yag

a

ya

ya

y

vet

ve

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

vet

ve

vet

ve

vet

et

et

vet

vet

vet

et

et

vet

e kez

kez

kez

kez

kez

kez

ez

kez

kez

ke

ke

kez

ez

kez

kez

kez

ez

kez

ez

kez

ke

ke

ke

ke

kez

kez

e

kez

ez

e őf

ő f

ő f

ő f

őf

ő f

ő f

őf

ő f

ő f

ő f

ő f

f

ő f

ő f

ő f

ő f

ő f

ő

őf

ő film

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

ilm

lm

ilm

ilm

lm

ilm

ilm

ilmemh

emh

em

emh

em

emh

emh

emh

emh

emh

em

emh

em

emh

mh

emh

emh

emh

emh

emh

emh

emh

emh

m

emh

emhez,

ez,

ez,

ez,

z,

ez,

ez,

z

ez,

ez,

ez,

ez,

ez,

ez,

ez,

z,

z

ez és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

és

é

és

és

és

és

és so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

s

so

so

s kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

kat

k t

a ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

ír

í tam

ta

tam

tam

tam

tam

tam

tam

tam

a

ta

ta

ta

ta

t

é
é jóóó


ó esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

s

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

esz

sz

esz

szköz

köz

köz

köz

köz

köz

köz

köz

köz


köz

köz

köz

köz

köz

köz

köz

öz

köz

köz

k ar

ar

ar

ar

ar

ar

a

ar

ar

ar

ar

ar

a

a

r

a ra

ra

ra

ra,

ra,

a,

ra,

ra,

a,

ra,

a,

ra,

a,

ra

ra,

ra ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

ho

h gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy

gy az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a emb

emb

emb

emb

em

emb

mb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

emb

mb

em

em

em er

er

er

er

er

er

er

r

jön

jön

jön

jön

ön

jön

jön

jön

ön

jön

jön

jön

ö

jön

jön

jönjön

ö

jön

jön


jön

ö

jön

ön

ön

j ki

ki

ki

ki

ki

ki

ki

ki

ki

k

ki

k

ki

ki a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

gya

gya

gya

gy

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gy

gya

gya

gy

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

y

gya

y

g kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

or

kor

kor

kor

kor

o

kor

ko

ko

kor

kor

ko

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

kor

o

kor

kor

kor

ko

kor

ko lat

lat

lat

la

lat

lat

lat

at

at

at

lat

lat

lat

at

lat

lat

lat

at

la

lat

lat

at

at

at

atból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ból

ól


ból

ból


ból

ból


ból

ból


ból

ból


ból.

Itt

Itt

Itt

Itt

Itt

It

Itt

Itt

Itt

Itt

Itt

Itt

t

Itt

Itt

Itt

tt

Itt

tt

t

Itt

Itt

Itt Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

M

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

M gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

gya

ya

gya

gya

gya

ya

y

gya

gya

gya

gya

gya

gy

gya

gya

g a

gya

ya

ya

gya

ya

gya

gya

ya

g ror

ror

ror

or

ror

or

ror

ror

or

ror

ror

ror

or

or

o

ror

ror

or

ror

o

ror

ror

ror

ror

or

or

ro

ror

ror

o

ror

orszá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

szá

sz

sz

szá

szá

z

sz

szá

z

szá

szá

sz

szá

s á

s gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

gon

o

gon

gon

gon

o

go

gon

gon

gon

go

go

go

gon

o

g az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

a t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t g

tg

t g

tg

tg

t g

t g

t g

t

t g

t g

t g

t g

t g

t g

t gond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

ond

nd

ond

on

ond

ond

ond

ond

ond

ond

on

on

on olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

olj

ol

olj

olj

olj

olj

lj

olj

lj

olj

olj

o j

olj

olj

ljuk,

uk,

uk

uk,

uk,

uk,

uk

uk,

uk,

uk,

uk,

uk,

uk,

uk

uk,

uk

uk

uk,

uk,

uk,

u ,

uk,

k h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a s

a skan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

kan

an

kan

kan

ka

kan

kan

kan

kan

kan

kan

ka

ka

kan

kan

kan

ka

ka

kan

a

kan

kan

a

kan

kan

kan

kan

kan

kan

a

ka

kan

kan

k din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

di

di

din

din

din

din

din

din

di

d náv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

áv

v

áv

áv

v

áv

á ors

ors

ors

ors

ors

ors

ors

ors

rs

ors

ors

ors

ors

ors

ors

ors

or

ors

ors

ors

ors

ors

r

ors

ors

r

ors

rs

rs

r zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág

zág


zág


zág

zág

zág

á

zág

zág

ág

zág


zág

ág

á


zágok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

k

ok

ok

k

ok

ok

ok

ok

o nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

nag

ag

na

nag

ag

na

nag

ag

nag

nag

a

nag

na

na

na

n gyo

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yo

yon

yon

yon

yon

yon

yon

yo

y bé

békés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés

kés


kés

kés

kés

ékés
kés

kés

kés


mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

mos

os

mos

mos

mos

mos

mos

o

mo

mos

mos

mos

mos

mo

mos

os

m s

mos

o tan

tan

ta

ta

tan

tan

tan

tan

tan

tan

an

an

an

tan

tan

an

tan

tan

tan

an

tan

tan

tan

tan

tan

a

tan

a

tan

ta

tan

tan

tan

an

a

tan

tan

an

ta

ta

tan

a ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság

ság


ság

ág

ság

ság

ság

ág

ság

á

ság

ág

ág

ság

ság

á

ság

ság

ság

ság

ág

ság

ság

ság

ság

ság

ág

ág

ság

ság

á

ság mé
m
m gis

gis

gis

gis

gi

gis

gis

i

gis

gis

gis

gis

gis

is

gis

gis

gis

gis

gis

gi

gis

gis

gis

gis

gi

gis

gis

is

is

is

gis

i

gis eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

e

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

eg

e

eg

eg

eg

eg

eg

egyre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yr

yre

yre

yre

yre

yre

yre

yre

re

yre

yre

yre

yre

yre

yre

re

yr

yre

yre

yre

yre

r

y er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

erősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ősz

ő z

ős

őszako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ak

ako

ak

ako

ako

ako

ako

ako

ako

ko

akosab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sa

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

sab

ab

sab

ab

sab

sa

sab

a b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

b m

zik

zik

zik

zik

zi

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

zik

ik

zik

zik

zik

z k

zik

ik

zik

ik

zik ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

ér

é

ér

ér

ér

ér

ér

é kez

kez

ke

ke

kez

ke

kez

kez

kez

ke

ke

kez

ke

kez

kez

kez

ez

ez

ke

kez

ke

kez

ke

kez

kez

kez

kez

ez

kez

kez

kez

kez

kez

ez

kez

kez

kez

ke

ke

ke

ke

k z

ke

k nek

nek

nek

nek

nek

ne

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

nek

ne

ne

nek

nek

nek

e on

on

on

on

o

on

on

on

on

o

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

onnan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

na

na

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

nan

a

na

na

nan

a

nan

an

nan

na

n .M

. M

. M

. M

. M

. M

. M

. M

. M

.M

. M

. M

.M

.M

.M

.M

. M

.

. M

. M

.M

. M

. Mit

it

it

i t

it

it

i t

it

i t

it

i t

i t

i t

it

it

i t

i t

i t

i téve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

év

éve

éve

éve

éve

éve

év

éve

éve

éve

é e

évedün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

ün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

dün

dün


dün

dün

dün

dün

dün

dün

dünk,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k,

k, vag

vag

vag

vag

vag

vag

va

vag

va

vag

vag

vag

vag

vag

vag

vag

vag

a

va

vag

vag

va

vag

vag

a

vag

vag

ag

va

va

a m

am

a m

a m

am

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

a m

am

a m

a m

a m

a m

a m

a m

am

am

a

a

a m

mozi

ozi

ozi

ozi

ozi

ozi

oz

oz

ozi

ozi

ozi

ozi

oz

oz

ozi

ozi

ozi

oz

ozi

ozi

zi

oz

oz

oz

o k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k m

k

k m

km

k m

k muta

uta

uta

ut

uta

uta

uta

uta

ta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

uta

ta

ta

ut

uta

u tna

tna

tna

tna

tna

tna

tna

tna

na

tna

tna

tna

tna

tn

tna

tna

tna

tna

tna

t ak h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

k h

k

k h

k h

k h

kh

k h

k h

k h

kh

k

k h

k h

k hami

ami

ami

am

ami

ami

ami

ami

ami

ami

ami

ami

am

ami

ami

am

ami

am

am

am

ami

ami

m

ami

ami

am

am

ami

mi

ami

am s k

s k

s k

s k

s k

sk

s k

s k

s k

s

s k

s k

s k

s k

sk

sk

s k

s k

s k

s k

s k

s k

s k

s k

s

s

s k

s k

s k

s épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

épe

ép

épe

épe

épe

épe

pe

épe

pe

ép

épe

épe

pe

épe

épe

ép

ép

épe

épe

pe

p

épe

p

ép

é t

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

z

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az

az ott

ott

ott

ott

ott

ott

ott

ot

ot

ott

ott

ot

ott

t

ot

ott

ott

ott

ott

ot

ott

ott

ot

ott

tt

ott

ott

ott

ott

ot

ott

ot

ot

ot

ot

ot

ott

ot

ot

ottani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

an

ani

ani

an

an

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ni

an

ani

ani

an

ani

ani

an

ani

n

ani

ani

ni

n

ani

an

a ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

á

ál

á

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

ál

állap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

lap

ap

lap

ap

lap

lap

lap

la

lap

lap

lap

lap

la

lap

lap

lap

lap

lap

lap

ap

lap

ap

ap

a

lap

lap

lap

lap

a

lap

lap

ap

a oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

oto

to

oto

oto

oto

oto

t

oto

oto

oto

o o

o o

otokró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kró

kr

kró

kró

kró

kró

r

kró

r

kró

kró

kr

kró

kró

kró


kr

kró

król?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

l?

Azé

Azé

z

Azé

Azé

z

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé


Azé

Azé

Azé

Azé

Az

Azé

Azé

A é

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Az

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé

Azé


Azé

Az

Azé


Azé

Azé

A é

A rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a t

a

a

a

a t

t

a t

a t

a t

a

a t

a t

a t

a ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ört

ör

ört

rt

rt

ört

ört

ört

ört

ört

r

ört

rt

r

ört

rt

örténe

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

ne

éne

éne

éne

éne

éne

éne

én

éne

ne

éne

ne

éne

éne

n

éne

ne

ne

é e

éne

éne

n

én lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lm

lmü

lmü

m

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü

lmü


lm

lmü

lmü


lmü

lmü


lmü

lmü


m

lm

lmüm nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

nkb

kb

nkb

k

nkb

nkb

nkb

nkb

kb

kb

nkb

nkb

nkb

kb

nkb

k

nkb

nkb

nkb

nkb

kb

nkb

k

nkb

nk

nkb

nkb

kb

nkb

nkb

kb

nkb

nkb

k

n en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

e

nál

nál

á

nál

nál

nál


nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

ál

álnál

ál

nál

á

nál

nál

nál

nál


nál

nál

nál

á

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál

nál


nálnál

nál

nál

nál

nál


n l

n lunk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

unk

un

unk

unk

unk

unk

unk

nk

un

unk

un

unk

unk

unk

unk

unk

nk

nk

unk

nk

un

unk

unk

nk

n

unk

unk

unk

unk

unk

nk

n

unk

u is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

i

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is

is vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

volta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

lta

ta

lta

ta

lt

lta

ta

lta

lta

lta

lt

lta

lta

t k

k

k

k

k

k

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc


jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

jóc

óc

jóc

jóc

jóc

óc

óc

óc

jóc

jóc

jóc

óc

jóc

jóc


jóc

jóc

ó

j c

óc

óc

jóc

óc

óc

óc

óc

óc

óc

j ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

k

ská

ská

ská

ská

ská

skáská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská

ská


ská

ská

ská


ská

ská

ská

ská

ská


ská


sk

ská

sk

sk

ská

ská

ská


ská

sk

sk

ská

s án v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

n v

nv

n v

n v

n ére

ére

ére

é e

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

re

re

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

ére

re

ére

ére

ére

ére

ére

ére

re

ér

ére

éres

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Jo Nesbo talán a világ legmenőbb

krimiírója manapság,

és ha valamit papírra vet,

arra a filmesek azonnal rávetik magukat.

Magnus Martens is rögvest lecsapott

az író egyik novellájára, a norvég

direktorral Jackpot című új filmje

kapcsán beszélgettünk.

Tulu

More magazines by this user
Similar magazines