Hírlevél 2010. szeptember - Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és ...

fovpi.hu

Hírlevél 2010. szeptember - Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és ...

Hírlevél


TARTALOMJEGYZÉK

Fókuszban – az iskolakezdés

4 Tanévkezdési információk

6 Megvonják az iskoláztatási támogatást

6 Szeptembertől ismét bukhatnak az alsósok

7 Tíz százalékkal többen jelentkeztek idén a felsőoktatásba

9 A szegregáció megoldása nem elsősorban az oktatás feladata

10 Megalakult a Pedagógiai Médiumok Egyesülete (PedME)

11 Világsuli – Kapcsolatok az elfogadásért

Európai uniós pályázatok

12 Milliárdos uniós támogatásból valósul meg a Dél-Budai TISZK

13 Megújult a Petrik TISZK Thököly úti épülete

14 Lezárult a Gundel TISZK projektje

16 Mentorok könyve

17 Bábel projekt

18 Országos Tehetségsegítő hálózat

Módszertani kitekintő

20 MICE?

21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben

22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya

Intézeti hírek, programajánló

26 A gyógypedagógiai szakterület

28 Munkaközösségi foglalkozások, előadások

Fizika, kémia

Matematika

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók vezetői

Osztályfőnöki munkaközösség-vezetők

Földrajz

Szakképzés

30 „Apróságokból világváros” vetélkedő 9-11. évfolyamos tanulók számára

31 Angoltanárok figyelmébe!

32 Művészeti tantárgyat oktató kollégák figyelmébe!

33 Mérés-értékelési osztály hírei

34 Könyvtárostanárok szakmai konferenciája a „Lendület éve” jegyében

36 Újra Mérei Filmklub az Egyetem téren!

38 Új intézeti kiadvány

Fővárosi hírek, programok

39 Budapesti Mobilitás fórum

40 Youth on the Mo

41 Pedagógusokat érintő jogszabályváltozások – közlemények

Impresszum


BEKÖSZÖNTŐ

A 2010/2011-es tanév kezdetén szeretettel köszöntöm az intézet munkatársai nevében

is a kedves kollégákat, érdeklődőket, akik megtisztelik figyelmükkel a Mérei

Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által havi rendszerességgel

megjelentetett Hírlevelünket!

Köszönjük a sok pozitív visszajelzést és a példányszám emelésére történő bíztatást.

Úgy döntöttünk, hogy ettől a tanévtől kezdve Hírlevelünket elektronikus formában jelentetjük

meg. Kiadványunk lapozható formában elérhető lesz a honlapunkon. Lehetőség

lesz arra is, hogy – aki igényt tart rá – elektronikus úton is megkaphassa az újságot.

Szeretnénk elérni, hogy minél több kolléga számára gyorsan, könnyen elérhetőek legyenek

híreink ill. a pedagógusokat érintő, fontos információk, akár heti rendszerességgel

is rendelkezésükre állhassanak.

Természetesen továbbra is szeretnénk lehetőséget teremteni Önöknek arra, hogy a főváros

közoktatási intézményeiben zajló folyamatokról tájékoztatást nyújthassanak, beszámolhassanak

egymásnak elért eredményeikről. Szeretnénk bemutatni azokat a megvalósított

innovációkat, pozitív mintákat, mások számára is jól hasznosítható tapasztalatokat,

jó gyakorlatokat, amelyek érdemesek arra, hogy példaként szolgáljanak más

intézmények számára. E mellett folyamatos információt kívánunk adni arról, hogy intézetünkön

belül milyen programok, események, versenyek, pályázati lehetőségek, továbbképzések

állnak a pedagógusok rendelkezésére.

A most kezdődő tanévhez kívánok sok sikert, erőt, kitartást és egészséget!

Kérem közreműködését abban, hogy Hírlevelünk minél több pedagógus társához eljusson,

ezáltal hasznos fórumként szolgálhasson a mindennapi oktató-nevelő tevékenységük

során.

Sárik Zoltán

igazgató

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet


FÓKUSZBAN

Az idei tanévben még szeptember 1-jén,

szerdán csengetnek be annak az 1,6 millió

tanulónak, aki nappali rendszerű iskolai

oktatásban, továbbá óvodában kezdi

meg a 2010/2011-es tanévet. A következő

tanévtől kezdődően viszont az életszerűbb

oktatás jegyében mindig hétfőre

esik majd az iskolakezdés - mondta el

Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes

államtitkár augusztus 19-én, Budapesten.

Szeptember elsejétől várhatóan 1,6 millió

tanuló kezdi meg a 2010/2011-es tanévet,

illetve nevelési évet nappali rendszerű iskolai

oktatásban, továbbá óvodában. Közülük

1,3 millióan az iskolai oktatásban vesznek

részt - mondta el Gloviczki Zoltán. Kihangsúlyozta:

annak érdekében, hogy egy

életszerűbb oktatás valósuljon meg, és

többet ne essen hét közepére, mint idén

szerdára a tanévkezdés, illetve ne szerdán

legyen vége a tanévnek, a tanév rendjének

szabályozásával fognak tenni. Így a jövőben

függetlenül attól, hogy szeptember 1je

milyen napra esik, a tanév hétfőn fog

elkezdődni, és pénteken befejeződni. Megerősítette,

hogy idén utoljára még szeptember

elsején, szerdán kezdődik, és 2011.

június 15-ig (szintén szerda) tart a tanév,

amely 183 tanítási napból áll.

A helyettes államtitkár beszélt az elkövetkező

év iskolakezdési statisztikáiról is: a

tavalyi 773.706 tanulónál kevesebb,

760.110 diák kezdi meg tanulmányait az

általános iskolákban, 97 ezren az első évfolyamon.

Csökkenés mutatkozott a diákok

számában a középiskolákban is. Míg szakiskolában

az elmúlt évben 129 ezren, addig

idén 126 ezren, úgy gimnáziumban a 2009ben

kezdő 201 ezer diákhoz képest idén

csak 197 ezren, szakközépiskolában pedig

a tavalyi 242 ezer tanuló helyett 2010-ben

237 ezren kezdenek szeptember 1-jén. Ebből

első évfolyamon szakiskolában 33 ezren

- évfolyamismétlők nélkül 27 ezren -, gimnáziumban

40 ezren - évfolyamismétlők

nélkül 39 ezren -, szakközépiskolában 45

ezren - évfolyamismétlők nélkül 41 ezren -

kezdik meg a 2010/2011-es tanévet. Speciális

szakiskolában több mint kilencezren,

első évfolyamon 2900-an, míg évfolyamismétlők

nélkül 2610-en kezdenek szeptemberben.

Idén a felnőttoktatásban pedig további

71-75 ezer fő vesz részt.

Az elkövetkező tanév tankönyv támogatási

összegével kapcsolatban Gloviczki Zoltán

elmondta: a teljes 2010. évi támogatás

mértéke 5 milliárd 183 forint, ingyenes

tankönyvellátásra pedig a közoktatásban

résztvevő tanulók meghatározott köre jogosult.

A helyettes államtitkár megjegyezte: a

megjelent hírekkel szemben nincs szó drámai

csökkenésről az iskolák számában: országosan

csupán négy iskola szűnik meg

jogutód nélkül, ugyanakkor tíz iskola nyitja

meg kapuit szeptembertől. Hozzátette: a

jövőben az iskoláknak akkor sem kell bezárniuk,

ha az előző kormány által meghatározott

létszámminimum alá esik a diákok

száma. Elmondta: később ezt törvénybe

fogják foglalni.

Drága lesz idén is a tanévkezdés.

Az államtitkárság által összeállított tájékoztató

szerint az átlagos tankönyvcsomagár

az első évfolyamon hatezer, a második

évfolyamon csaknem nyolcezer, a harmadik

évfolyamon nyolcezer, a negyedik évfolyamon

pedig tízezer forint. Az ötödikhatodik

évfolyamon a tankönyvcsomagok

ára szintén tízezer, a hetedik és a nyolcadik

évfolyamon 13 ezer forint körül alakulhat.


FÓKUSZBAN

Az iskolák az oktatási programjukhoz választják

ki a tankönyveket, más-más tantárgyhoz

különböző kiadók választékából is

összeállíthatják a tankönyvcsomagot.

Utánnyomás esetén az előző tanévben már

forgalmazott tankönyvek ára maximum 5,3

százalékkal emelkedhetett. A legolcsóbb

tankönyv az 1-2. évfolyam szövegértésszövegalkotás

feladatgyűjteménye, ez 106

forintba kerül, a legdrágább a Hétszínvirág

olvasókönyv egyik speciális változata az

általános iskola 3. évfolyamán, 26 ezer forint.

A tankönyvcsomagok kiválasztásakor az ár

mellett tekintettel kell lenni a könyvek súlyára

is, az 1-4. évfolyamokon az egyes tanítási

napokon használt könyvek tömege

nem haladhatja meg a három kilogrammot.

Ingyenesen kaphat tankönyvet a hatályos

jogszabály szerint minden olyan tanuló, aki

tartósan beteg, fogyatékkal él, vagy halmozottan

fogyatékos, pszichés fejlődési

zavarai vannak. Szintén ingyen jár a tankönyv,

ha a diák három- vagy többgyermekes

családban él, nagykorú és saját jogán

családi pótlékra jogosult, illetve rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményt kap. A

támogatásban a 2009/2010-es tanévben

518 ezren részesültek.

Az iskolakezdési támogatás adómentessége

január 1-jétől megszűnt, a munkáltatók

kedvezményes adózás mellett, természetbeni

és egyéb béren kívüli juttatásként

nyújthatják ezt a munkavállalóknak. A jogszabály

szerint évi 22.050 forintot kaphatnak

ezen a címen fejenként a szülők. Iskolakezdési

támogatás a tanévkezdést megelőző

és követő 60 napban, vagyis idén július

1. és október 31. között vehető igénybe

tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásakor.

A Magyar Közlönyben megjelent, a 2010/-

2011-es tanév rendjéről szóló miniszteri

rendelet szerint a szeptember 1-jén kezdődő

és június 15-ig tartó tanév 183 tanítási

napból áll, miként az előző években is.

Az őszi szünet október 30-tól november 7ig,

a téli szünet december 22-től január 2ig,

a tavaszi szünet április 21-től 26-ig, míg

a jövő nyári szünet június 16-tól augusztus

31-ig tart. Az első félév szorgalmi időszakának

vége január 14-én lesz, ezen a napon

zárják le a tanulók első félévi jegyeit,

a bizonyítványokat pedig legkésőbb január

21-én osztják ki. Az utolsó évfolyamon tanuló

középiskolások utolsó tanítási napja

április 29-én lesz.

Forrás: stop.hu, vg.hu, nepszava.hu, MTI,

www.edupress.hu


FÓKUSZBAN

A diák ötven óra feletti igazolatlan hiányzását

követően az adott település jegyzője

elrendeli a gyermek védelembe vételét, és

felfüggeszti a családi pótlék, pontosabban

az iskoláztatási támogatás folyósítását –

döntött egyhetes halasztást követően az

Országgyűlés június 28-án. A törvénymódosítás

szerint tíz óra igazolatlan hiányzás

után az igazgató jelzi a problémát a jegyzőnek,

aki felhívja a szülők figyelmét a

várható következményekre. Az augusztus

30-án hatályba lépő rendelkezés a nevelési

ellátásra és az iskoláztatási támogatásra

bontja a családi pótlékot. Ez utóbbit az

önkormányzat részére a kincstárban megnyitott

családtámogatási folyószámlára

utalják.

A kormány a törvény alapján felhatalmazást

kap, hogy a családtámogatási folyó

számlán rendelkezésre álló összeg felhasz-

Módosult a közoktatási törvény, ismét lehet

majd buktatni szeptembertől az alsó

tagozatokon is. Az oktatási államtitkár és a

pedagógusok nagy része is úgy látja, hogy

az eddigi rendelkezés rontotta a diákok

teljesítményét, és megalázta a pedagógusokat.

Az Országgyűlés elfogadta a közoktatási

törvény módosítását, a szeptembertől életbe

lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés

és a szöveges értékelés alkalmazásának

feltételeit: ismét lehetőség lesz a

második év végén évfolyamismétlésre uta-

nálását rendeletben szabályozza. Az elfogadott

jogszabály rögzíti a családi pótlék

természetbeni formában történő nyújtásának

lehetőségét, mely legfeljebb hat hónapra,

a döntést követő második hónap első

napjával kezdődően rendelhető el. Ebben

a jegyző a gyermekjóléti szolgálatot

veszi igénybe, mely a megkeresésétől számított

tíz munkanapon belül tájékoztatja a

települési önkormányzat jegyzőjét vizsgálatának

eredményéről, és szükség szerint

javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni

formában történő nyújtására.

Ha a családi pótlékot természetbeni formában

nyújtják, a jegyző az érintettek megkérdezését

követően gondoskodik a pénzfelhasználási

terv elkészítéséről. Az összeget

többek között tanszerre, utazási bérletre

és étkeztetésre lehetne költeni.

Forrás: Edupress, MTI, hirado.hu

sítani a diákokat, ha a nevelőtestület úgy

ítéli meg.

A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél

kikerül a szülői vétó a jogszabályból.

Az InfoRádiónak Hoffmann Rózsa, oktatási

államtitkár korábban azt mondta: nem volt

életszerű, hogy a pedagógus a szülő beleegyezésével

buktathatta meg a rosszul teljesítő

diákot, az eddig hatályban lévő szabályozás

ugyanis így szólt.


FÓKUSZBAN

Véleménye szerint ezzel sérült a tanár

kompetenciája, ők pedig ennek és a következmény

nélküliségnek szeretnének véget

vetni.

Az első osztályosokat továbbra sem lehet

buktatni, az államtitkár ezt azzal indokolta,

hogy legalább két év kell ahhoz, hogy

egy általános iskolás diák "utolérje magát"

az óvoda után.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

hét évet várt arra, hogy megszülessen

Idén 462 pont volt a legmagasabb ponthatár

a felvételi eljárás során, amelyet a

tavalyihoz hasonlóan idén is a Budapesti

Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás

szakán kellett teljesíteniük a jelentkezőknek.

A felsőoktatásba idén már

csak kétszáz ponttól lehetett bejutni, de

ennek ellenére is a tavalyinál tíz százalékkal

többen, összesen 140 303 fő jelentkezett,

amelyből 97.743-an kezdhetik

meg felsőoktatási tanulmányaikat

szeptembertől.

Az elmúlt évhez képest idén jóval több felvételiző

adta be a jelentkezését valamelyik

főiskolára vagy egyetemre. Míg tavaly

127 ezren, addig idén 140 303-an. Megfigyelhető

azonban, hogy idén eltolódtak az

arányok, a mesterképzésre felvettek száma

ugyanis másfélszer több volt, mint 2009ben,

az alap- és egységes, osztatlan képzésbe

bejutók száma pedig valamelyest

csökkent - mondta el Dux László, a Nemzeti

Erőforrás Minisztérium felsőoktatásért

felelős helyettes államtitkára a felvételi

ponthatárokról tartott sajtótájékoztatón.

ez a módosítás, Kerpen Gábor, az érdekképviselet

elnöke szerint senkinek sem volt

jó az eddigi rendszer.

Forrás: www.koloknet.hu

Elmondta: nem volt tapasztalható lényeges

túljelentkezés, kivéve a művészeti képzéseket,

ahol annak oka a felvettek alacsony

létszámával magyarázható, de volt olyan

hely is, ahol a jelentkezők száma alig haladta

meg a felvételi keretet. Igaz, az

elégséges ponthatár kétszázra emelése

megnehezítette, de ezzel együtt sikerült

feltölteni a hiányszakmák képzéskereteit,

mint például a természettudományi képzésben

meghirdetett helyeket - tette hozzá.

Megjegyezte, hogy javult a helyzet a

nyelvtudás tekintetében, hiszen a felvettek

egyharmada középfokú, míg a tíz százaléka

felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezett,

ami által csökkenhet azok száma,

akik nyelvvizsga hiányában nem vehetik át

diplomájukat végzősként.

Dux László beszélt arról is, hogy a felsőoktatás

kritikus pontja a tanárképzés, melynek

érdekében szükség lesz bizonyos szakok

esetében a szóbeli felvételire és az

emelt szintű érettségi megkövetelésének

bevezetésére. Hozzátette: új és rendkívül

pozitív kicsengésű jelenség, hogy megnöve-


FÓKUSZBAN

kedett Dux László, az Educatio Nonprofit

Kft. által működtetett felvi.hu-n közzétett

felvételi eredményeket is ismertette. Idén

140 303-an adták be jelentkezésüket, és az

összes jelentkező több mint kétharmada,

idén a felsőfokú szakképzésbe jelentkezők

száma. 69, 7 százaléka, vagyis pontosan 97

743 fő nyert felvételt. Alap-, valamint egységes,

osztatlan képzésekre összesen 69

581 fő jutott be, közel 1400 fővel kevesebb,

mint a tavalyi felvételi során, a mesterképzésekre

felvettek száma ugyanakkor

mintegy négyezer fővel növekedett. A felsőfokú

szakképzésre bekerült csaknem 12

ezer hallgató túlnyomó többsége nappali

munkarendű képzésben vehet majd részt.

A nappali munkarendes képzéseket nézve a

legmagasabb ponthatárokat a Budapesti

Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomány

Karán találjuk: támogatott képzésen 462,

költségtérítésesen pedig 449.

Legtöbben az elmúlt évhez hasonlóan idén

is a turizmus-vendéglátás szakra jelentkeztek,

igaz 2009-hez kevesebben, de így is

4400-an jelölték be első helyen. A legmagasabb

pontok eloszlása itt a következő:

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi

Karán 446, a Budapesti Gazdasági

Főiskola Kereskedelmi,

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán

418, valamint a Heller Farkas Gazdasági és

Turisztikai Szolgáltatások Főiskoláján 409

pontot követeltek meg a jelentkezőktől.

A népszerűségi dobogó második helyére a

gazdálkodás és menedzsment alapszak került,

a legtöbb pontot, 453-at a Budapesti

Corvinus Egyetemen kellett elérni, de 400

pont fölött kellett teljesíteni a Budapesti

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdálkodástudományi Karán és a Szegedi

Tudományegyetemen is.

Alig emelkedtek a ponthatárok a jogászképzésben,

amely idén a harmadik legnépszerűbb

képzés volt: ebben az évben 431

pontot kellett gyűjtenie annak, aki a Pázmány

Péter Katolikus Egyetemre kívánt be-

jutni, 430 pont kellett a bejutáshoz a Miskolci

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

A harmadik legmagasabb ponthatár

(428 pont) pedig a Debreceni Egyetem és a

Széchenyi István Egyetem jogi karán várta

a hallgatókat.

A felvi.hu összesítése szerint az alapszakok

közül a gazdálkodás és menedzsment szakon,

míg a mesterképzésen a tanár szakon

kezdhetik meg a legtöbben a tanulmányaikat.

A legtöbb felvett hallgatót mind alap-,

mind mesterszakon idén is az Eötvös Loránd

Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Kara fogadhatja szeptembertől.

A tavalyi évhez képest az államilag támogatott

képzésre felvettek száma csaknem

háromezerrel növekedett, a költségtérítéses

képzésre felvettek száma ugyanakkor

kevesebb, mint hatszázzal múlja felül a

tavalyi statisztikát. A sikeresen felvételizők

száma tehát nőtt annak ellenére, hogy

idén kétszáz pont alatt már nem lehetett

felvételt nyerni egyik felsőoktatási intézménybe

sem.

A több mint 140 ezer jelentkezőből 362-en

voltak azok, akik a maximális, azaz 480

ponttal jutottak be az általuk első helyen

megjelölt intézmény adott képzésére - olvasható

a felvi.hu-n.


FÓKUSZBAN

A szegregáció társadalmi probléma, így

nem az oktatásnak kell megoldania azt,

esetenként azonban jogos is lehet az elkülönítés

- mondta el a Kossuth Rádióban

Glovicki Zoltán közoktatásért felelős helyettes

államtitkár. A Roma Integráció Évtizede

című programban Magyarország

azt vállalta, hogy több területen javítja a

cigány lakosság társadalmi integrációját.

Egy felmérés szerint a Roma Integráció Évtizede

program ellenére is harminc százalékkal

nőtt azoknak az intézményeknek a

száma, ahol a tehetősebbektől elkülönítik

a szegény- és cigánygyerekeket. Már 170

településen működik homogén cigány iskola,

700 intézményben pedig szándékosan

külön osztályt indítottak a cigánygyerekeknek.

A kutatásból kiderül továbbá, hogy az

elmúlt öt évben az egyenlő bánásmódról

szóló törvény megsértése mellett tovább

emelkedett az elkülönített fiatalok száma.

A problémát nem az oktatásnak kell megoldania

- mondta el a helyettes államtitkár a

rádió műsorában. Hozzátette: a jelenség

hátterében társadalmi változások állnak.

Például növekszik az érintett társadalmi

Összesen 84 szakon volt maximális pontszámot

elért jelentkező: pszichológián 49, általános

orvosi szakon 28, gazdálkodási és

menedzsment szakon 22, jogászon 18,

nemzetközi gazdálkodáson 16, gyógypedagógián

12, pénzügy és számvitel szakon 12,

andragógián 12 és fogorvos szakon 9 fő.

Forrás: www.edupress.hu

réteg létszáma, erősödik a migráció, így

pedig a tehetősebb szülők nem a lakhelyükön

járatják iskolába gyermekeiket. "A mi

oktatási irányításunk elvei szerint az integráció

az oktatásban nem egy eszköz, hanem

egy cél. Attól, hogy különböző képességű,

különböző indíttatású, különböző célú

gyerekeket és családokat egy iskolába

kényszerítek törvényi erővel, ezzel csak

fokozni fogom az esélyek egyenlőtlenségét"

- mondta el Gloviczki Zoltán.

Forrás: Kossuth Rádió, www.edupress.hu


FÓKUSZBAN

Július elején megalakult a Pedagógiai

Médiumok Egyesülete (PedME), amely az

oktatás-nevelés-képzés különböző területeivel

foglalkozó, illetve azokat segítő

szakmai nyomtatott és online lapok, honlapok,

valamint a rádiók és televíziók pedagógiai

szerkesztőségeit, illetve tagjait

szakmai szinten képviseli.

Fő célja, hogy olyan összefogást, együttműködést

teremtsen meg a médiumok között,

amely segíti szakmán belüli kommunikációjukat,

terjesztésüket és talpon maradásukat.

Az utóbbi öt-hat évben a szakmai sajtó

szétesett. Több mint egy éve pályázatot

sem írtak ki a pedagógiai lapoknak, miközben

támogatás nélkül ezeket a közfeladatokat

végző kiadványokat nem lehet életben

tartani. Támogatásuk azonban teljesen

esetleges, nincsenek meg a folyamatos

működésükhöz szükséges tápláló pénzforrások,

ami ellehetetleníti a szakfolyóiratkiadást,

lezülleszti a szakmát is.

A Pedagógiai Médiumok Egyesülete a megújuláshoz

feladatvállalást és együttműködést

kínál a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának,

illetve azon belül az oktatásért felelős

államtitkárságnak, valamint mindazoknak

a szervezeteknek, intézményeknek,

egyéneknek, amelyek, akik felelősséget

éreznek és vállalnak az oktatás jelenéért

és jövőjéért.

Az egyesület nyitott: tagjai sorába várja

mindazokat az oktatással, neveléssel, képzéssel

foglalkozó médiumokat, amelyek

úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni önmaguk

és a szakma helyzetének jobbításáért,

az oktatás jelenéért és jövőjéért. Pártoló

tagként pedig várja azokat a személyeket,

szervezeteket, cégeket, intézmé-

nyeket, alapítványokat vagy egyesületeket,

akik, amelyek anyagilag is segíteni

tudják ezeket a célokat.

(Jelentkezés: pedagogusmedia@gmail.com

e-mail címen.)

Az alakuló közgyűlés megválasztotta vezetőségét.

Elnök: Gyarmati Szabó Éva (Mentor Magazin),

az elnökség tagjai: Nagy Gábor

(sulihalo.hu), dr. Vámos Ágnes

(Pedagógusképzés). Az ellenőrző bizottság

tagjai: dr. Jáki László (Könyv és Nevelés),

dr. Karlovitz János (tankönyves vállalkozó)

és Marton Éva (createva.hu,

kapcsoldkiatvt.hu, babapapa.hu).

Forrás: PedME


FÓKUSZBAN

2010. szeptember 22-én sajtónyilvános

projektindító rendezvénnyel megkezdődik

a British Council és a Mérei Ferenc Pedagógiai

Intézet által koordinált Világsuli /

Connecting Classrooms program.

A sajtótájékoztatón részt vesz többek között

Greg Dorey Nagy-Britannia nagykövete

és Aáry-Tamás Lajos az oktatási jogok

biztosa. A Világsuli/Connecting Classrooms

program hosszú távú kapcsolatot –

„partnerségeket” - épít iskolák között

Nagy-Britanniában és a világ 60 különböző

országában.

A program célja, hogy a partnerségeken

keresztül erősítse a bizalmat és mélyebb

megértést a különféle kultúrák diákjai között;

segítse elő kulturálisan sokszínű, befogadó,

békés légkörű iskolák létrejöttét.

A program hároméves, melynek első évében

tíz, második évében további tíz magyar

iskola kapcsolódhat be a nemzetközi

munkába.

Az első évben a programba meghívott 10

budapesti általános- és középiskola vezetői,

tanárai és diákcsoportjai brit, román

és francia iskolák fenntartóival, vezetőivel,

tanáraival és diákjaival közösen fejlesztenek

ki olyan programokat, amelyekkel

saját közegükben hatékonyan dolgozhatnak

a kirekesztés, megkülönböztetés

ellen.

A befogadásra és sokszínűségre építő program

fejleszti a diákok azon készségeit, melyek

segítik őket, hogy később a nagyvilágra

nyitott polgárként élhessenek és dolgozhassanak.

A partnertanárok nemzetközi koordinátori

tréningen vehetnek részt. Az iskolák a

partnerségek kialakításával olyan együttműködésekre

kapnak lehetőséget, melyek

nemzetközi elemekkel gazdagítják a helyi

tantervet, és beépülhetnek a hosszú távú

stratégiai tervezésbe. Az iskolavezetők és

tanárok gazdagíthatják a fiataloknak nyújtott

oktatási szolgáltatásokat, támogatást

kapnak saját szakmai fejlődésükhöz és az

intézmény oktatási céljainak megvalósulásához.

További információkért keresse a két projektkoordinátort:

Bíró Ágotát

(Agota.Biro@britishcouncil.hu)

és

Kozák Zsuzsannát

(kozak.zsuzsanna@fppti.hu ),

illetve látogasson el a program weboldalára:

www.britishcouncil.org/

connectingclassrooms


EU PÁLYÁZATOK / TISZK HÍREK

Több mint húsz új műhellyel és mérőteremmel

ellátott gyakorlati képzőhelyet

alakítanak ki augusztustól a fővárosban:

a Dél-Budai TISZK egy korábbi gyakorlati

oktatóhely teljes belső rekonstrukciójával

valósul meg, 5100 négyzetméteren.

Az egymilliárd forintot meghaladó, uniós

támogatással megvalósuló projektben új

tanműhelyeket és mérőtermeket alakítanak

ki. A jövő év januárjában befejeződő

kivitelezési munkákra vonatkozó szerződést

augusztus 23-án írták alá.

A Dél-Budai TISZK infrastrukturális fejlesztésére

irányuló, európai uniós támogatással

megvalósuló projekt az épület belső

rekonstrukciója mellett lehetőséget ad

korszerű oktatási segédeszközök beszerzésére

is. A Dél-Budai TISZK-ben villanyszerelő,

hűtő- és klímaberendezés szerelő, gépi

forgácsoló, másoló- és irodagép műszerész,

motor- és kerékpárszerelő, illetve gyenge-

és erősáramú szakos tanulók számára újul

meg a szakképzés technikai felszerelése.

Az új központi képzőhely kialakítása egy

korábbi gyakorlati oktatóhely teljes belső

rekonstrukciójával valósul meg. A XI. kerületi

épület átépítéssel érintett teljes területe

több mint 5100 négyzetméter, az épület

homlokzati felújítása pedig már korábban

megtörtént. A kivitelezési munka augusztusban

indul, és 2011 januárjára fejeződik

be.

Öt középiskola integrációjával történik a

projekt megvalósítása

A Dél-Budai TISZK-ben öt fővárosi középiskola

szakmai integrációja, szakképzési

együttműködése valósul meg az infrastrukturális

beruházások támogatásán keresztül.

A projektben a Fővárosi Önkormányzat

döntése alapján az Öveges József Gyakorló

Középiskola és Szakiskola, a Mechatronikai

Szakközépiskola és Gimnázium, a Budai Középiskola,

a Kossuth Lajos Kéttannyelvű

Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

és Szakiskola, valamint a Fáy András Közlekedésgépészeti,

Műszaki Szakközépiskola

vesz részt. Mellettük további három intézményt

- a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola

és Szakiskola, a Bay Zoltán Alkalmazott

Kutatási Közalapítvány, a Budapesti

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Műszaki Pedagógiai Tanszéke - vonnak be

az együttműködésbe.

A Dél-Budai TISZK új, központi képzőhelyének

kialakításával megújul a projektben

résztvevő öt fővárosi szakközépiskola gyakorlati

képzési rendszere, illetve még tovább

bővül a fővárosi szakképzés és felnőttképzés

infrastruktúrája. A fejlesztés

célja, hogy a képzés rugalmasan reagáljon

a munkaerő-piaci változásokra, így növelje

a fiatalok és felnőttek munkába állási esélyeit.


EU PÁLYÁZATOK / TISZK HÍREK

A fejlesztés milliárdos nagyságrendű

A Közép-Magyarországi Operatív Program

keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó

infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozóan,

az Öveges József Gyakorló Középiskola

és Szakiskola kedvezményezettként

1 106 400 000 forintnyi, vissza nem térítendő

támogatást nyert el a Dél-Budai Térségi

Integrált Szakképző Központ infrastrukturális

fejlesztésére.

A projekt teljes összköltsége1 106 400 000,

2010. szeptember 1-jén a diákok és tanárok

ünnepélyes keretek között újra

birtokba vehették a Petrik TISZK súlyponti

iskolájának Thököly úti épületét.

A KMOP 4.1.1. projekt az Európa Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési

Alap és a Fővárosi Önkormányzat

társfinanszírozásával olyan fejlesztéseket

koordinált az elmúlt két év során, amelyek

biztosítják a képzőhelyek eddiginél korszerűbb,

akadálymentes és csúcstechnológiával

felszerelt technikai hátterét.

A megfelelő eszközök mellett megkerülhetetlen

a tananyag, a pedagógiai módszerek

folyamatos fejlesztése.

melyből az uniós támogatás 856 400 00, a

fővárosi önrész pedig 250 000 000 forint.

Az épület rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési

pályázatot a Kész Építő és Szer

e l ő Z r t . n y e r t e e l , b r u t t ó

541 871 250 forintos ajánlati árral. A kivitelezésre

vonatkozó szerződést

augusztus 23-án írta alá Jakab János, a

Dél-Budai TISZK projektjének vezető projektmenedzsere

és Szalados László a KÉSZ

Építő Zrt. vezérigazgatója.

Forrás: www.edupress.hu

A TÁMOP 2.2.3 projekt segítségével az Európa

Unió támogatásával a „Szak-és felnőttképzési

struktúrájának átalakítása”

kezdeményezés részeként került sor a Petrik

TISZK kilenc küldő iskolájában egy

nagyszabású humánerőforrás, módszertani

és tananyagfejlesztésre.

2010. szeptember 03-án megrendezésre

kerülő kétrészes, helyszínbejárással és ünnepi

zárófogadással egybekötött összegző

konferencia a két projekt két évének tapasztalatait

és eredményeit mutatta be.


EU PÁLYÁZATOK / TISZK HÍREK

A szakképzés tartalmi megújítására kiírt

TÁMOP-pályázaton elnyert 244.372.000

Ft egyszeri, vissza nem térítendő európai

uniós támogatás felhasználásának eredményeiről

és jövőbeli tervekről tartott

beszámolót Kovács László projektmenedzser

és Varga Zoltán szakmai vezető.

A 2010. augusztus 30-án megtartott záró

rendezvényen a menedzsment beszámolt

arról, hogy milyen programok, innovatív

szakképzési eszközök,

módszerek teremtették

meg az oktatásban

és szakképzésben történő

fejlesztést.

A projekt célja volt a

korszerű szervezeti

felépítés megteremtése,

a költséghatékonyan

működő, diverzifikált

képzési struktúrával

rendelkező, a

munkaerő-piaci keresletre

rugalmasan reagáló szakképzés kialakítása.

Erős, piac- és versenyképes képzési

és felnőttképzési központ létrehozása, továbbá

pályaorientációs és karriertanácsadás

megvalósítása.

A „Gundel Károly Vendéglátó és Idegenforgalmi

TISZK szervezetfejlesztése, képzési

struktúra kialakítása”című projekt menedzsmentje

2009. februárjában kezdte el

munkáját, az 581 nap alatt 184 tevékenységet

valósított meg a hét munkacsoport

és a társiskolák együttműködésével.

A hosszabb távú együttműködés kialakulása

érdekében kapcsolatot építettek a társiskolák,

a gazdálkodó egységek, a DÖK-ök,

és a szakmai szervezetek között. Közös arculatot

alakítottak ki az önálló identitás

megőrzésével. A minőség biztosítása érde-

kében egységes minőségirányítási rendszer

került kialakításra, melynek jellemzője a

partnerközpontú működés, a közösen kialakított

dokumentációs elvek és sikeres működés

a mindennapi használatban, intézményre

szabott minőségirányítási eljárások.

Egységesítették az alapozó képzést, ennek

nyomán gyakorlati tapasztalatokra épülő,

korszerű tananyagot fejlesztettek, amely

megfelel a munkaerő

piaci elvárásoknak, területi,

intézményi sajátosságoknak,

így a társintézményeinkbőlazonos

felkészültséggel

érkeznek a szakképző

évfolyamokra a tanulók.

Az iskolarendszerű

szakképzésben bevezetésre

került a moduláris

vizsgarendszer. A projekt hatására a

TISZK tagintézmények felkészültek az új

vizsgarendszerre és növelik a képzést sikeresen

lezárók arányát.

A szakképzés egyik újdonsága, az OKJ átalakulása

után a tanulók folyamatos munka

melletti továbbtanulási rendszerének kialakulása,

hiszen a szakmák képzési moduljainak

egymásra épülése lehetővé teszi a

megszerzett képzettség után újabb képzettségek

gyorsított megszervezését. A felnőttképzési

program kidolgozása megnövelte

az iskolarendszeren kívüli képzés kínálatát.

Az esélyegyenlőséget biztosító modulok

eredményeként szakmát tudnak szerezni

az SNI „A” típusú gyerekek.


EU PÁLYÁZATOK / TISZK HÍREK

Kidolgoztak egy felzárkóztatást biztosító

programot a tanulási kudarccal küzdők és

az újratanulók számára, mely lehetőséget

biztosít a tanulók számára, hogy betanított

szakemberként elhelyezkedjenek.

A gyakorlóhely és álláskereső

börze szolgálta az előzetes közvetlen

kapcsolatteremtést a tanulók

és a munkáltatók között.

Ez lehetőséget adott az iskolának,

hogy közvetlenül együttműködjön

a munkáltatókkal.

A környezettudatos gondolkodás elindítása

érdekében megvalósítottak az egységes

környezetvédelmi tananyagfejlesztést, valamint

tananyag harmonizációt.

Szakmai bemutatót és továbbképzéseket

szerveztek tanároknak, ahol a szakma új

vívmányait, XXI. századi technológiákat

ismerhették meg a TISZK pedagógusai. A

projektben vállalt tevékenységek megvalósítása

egyben a jövőre való felkészülést is

jelentette. Minden egyes feladat elvégzése

a fenntarthatóság megteremtésére is irányult

a hatékonyság növelése mellett.

A rendezvényen a társiskolák igazgatói osztották

meg a hallgatósággal tapasztalataikat,

hogy mit jelentett számunkra a projekt,

mit vártak és mit kaptak a megvalósítás

során. A korai akadályok leküzdésével

mindannyian felismerték az integrálás

erősségeit. Beszámoltak a rendszer előnyeiről

és nehézségeiről, amelyet főként az

infrastrukturális hiányosságok okozták.

Az épület, amely a gyakorlati oktatást tette

volna lehetővé nem épült meg, ennek

következtében folyamatosan szükségmegoldásokhoz

kellett folyamodniuk.

„Valamennyien részesei vagyunk ennek a

projektnek. Rengeteg gyűjtőmunka, alkotói

tevékenység és együttműködés révén

jutottunk el a záró konferenciáig.

Az, hogy a programok finanszírozhatók vol-

tak a mai világban különös jelentőséggel

bír. Számtalan jó kapcsolat szövődött az öt

iskola tanárai és diákjai között. Ezek most

léteznek és megmaradnak a projekt fenntarthatósági

időszakában is.

Úgy gondolom a projektekbe

fektetett erőfeszítésünk nem

volt hiábavaló, munkánk túlmutat

több generáción.” –

mondta el tapasztalatait a záró

rendezvényen Szabados Attila,

a Szabómester Szakképző Iskola

igazgatója.

Szeptember 30-ával lezárul a TÁMOP pályázat

ezután a TISZK-et még legalább öt

évig fenn kell tartani. A Gundel Károly

TISZK jövőjét csak részben befolyásolja a

pályázat lezárása. A fenntartási időszak

rendkívüli nehézségeket is fog magával

hozni, hiszen az oktatási és a szakképzési

rendszer jelenleg igen forráshiányos.

A jövő jelentős fejlesztése és a Gundel Károly

TISZK továbbfejlődésének záloga lehet

a korábban már tervezett új képző központ

megvalósítása, mely adottságaival, lehetőségeivel

új dimenziókat adhat az öt iskola

együttműködésének, a fővárosi vendéglátó

és idegenforgalmi szakképzésnek.

„Mi most a síneket biztos alapokra helyeztük,

reményeink szerint egy újabb pályázati

segítséggel megkapjuk a vonatot is, és

már csak a vonatvezetőktől függ, hogy a

vonat hová száguld.”- ezzel a jövőképpel

zárta Kovács László projektvezető a rendezvényt.


EU PÁLYÁZATOK / TISZK HÍREK

2008-ban, a Fővárosi Önkormányzatnak lehetősége

adódott, hogy – mint fenntartó –

benyújtsa a pályázatát a TÁMOP 2.2.3.

európai uniós projektre, amely a TISZKrendszer

továbbfejlesztésére irányult.

A pályázat eredményeként 2008. december

1-jén elindult a Humán TISZK projektje „A

Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

a humán szakmák moduláris képzésével,

a humán értékrend és az esélyegyenlőség

megvalósításával” címmel.

A projekt az Európai

Unió támogatásával, az

Európai Szociális Alap

társfinanszírozásában

2008. december 1. és

2010. szeptember 30.

között valósult meg.

A projekt részeként vállalták,

hogy hátrányos

helyzetű tanulókat

mentorálnak mind a hat

tagiskolában.

A projektben vállalt családpedagógiaiszolgáltatások

kidolgozását a

szolgáltatásszervezési

munkacsoport kapta feladatul.

A csoport tagjait

a hat iskolából delegált,

általában ifjúságvédelmi

múlttal rendelkező kollégák

alkották. Két pszichológus és egy

szupervizor is segítette munkájukat.

A mentorok pozitív visszajelzései a

mentorálási tevékenységről bátorította a

projektcsapatot arra, hogy összeállítsanak

egy olyan kiadványt, amely részben bemu-

tatja tevékenységüket, annak várható

eredményét, másrészt segítséget nyújt

azoknak, akik bekapcsolódnának a

mentorálási munkába.

A kiadvány munkálatai kutatáson alapulnak,

a benne szereplő adatok rendkívül

érdekes összefüggésekre mutatnak rá.

Az esetleírások nem csupán a szakemberek

számára olvasmányosak, hanem minden

pedagógus és szülő számára is.

A kiadvány első részében

a mentorálás társadalmi

és pedagógiai

hátteréről, a mentorprogram

szereplőiről és

tartalmi elemeiről olvashatunk.

A második rész bevezeti

az olvasót a mentorpedagógiamódszertanába,

valamint a mentorok

és a pszichológusok

egyéni tapasztalatai kerülnekmegfogalmazásra.

A harmadik részben a

szakemberek – mentorok,

gyakorló pedagógusok

és oktatáskutatók –

egyfajta „jó tanács-gyűjteménnyel” igyekeznek

segítséget nyújtani azokhoz a szakmai

innovációs törekvésekhez, ahol a

mentorálást, módszerként választják a kollégák.


EU PÁLYÁZATOK / TÁMOP PROJEKTJEINK

A BÁBEL IPP a maga nemében egyedülállóan

komplex és innovatív pedagógiai

program, melynek elsődleges célja a migráns

tanulók sikeres integrációjának elősegítése.

A migráns tanulók jelenléte tartóssá vált,

oktatásuk, nevelésük állandó pedagógiai

feladatot jelent; ez szükségessé tette a

másság értelmezésére, az elfogadás ösztönzésére,

a szolidaritás érzésének és gyakorlásának

kialakítására irányuló pedagógia

fejlesztését, a hatékony tartalmi, módszertani

disszeminációt, az érintett állami,

társadalmi és civil szervezetek együttműködésének

javítását. A kisiskolás migráns

tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges

magyar nyelv mint idegen nyelv tantárgy

tananyaga és módszertana hiányzik

az oktatási palettáról.

A projekt a Dob utcai Magyar-Angol

Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó

Szakiskola, a Mérei Ferenc Fővárosi

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó

Intézet, valamint az Artemisszió Alapítvány

együttműködésével kerül megvalósításra,

amelynek ideje: 2009. szeptember

1 – 2011. június 30.

A stratégiai célok a következők:

A másság értelmezésére, az elfogadás ösztönzésére,

a szolidaritás érzésének és gyakorlásának

kialakítására irányuló pedagógia

fejlesztése.

Olyan nevelési környezet megteremtése,

melyben a hazánkban élő migráns tanulók

értékként élhetik meg a többségi társadalom

tagjai és az ő anyanyelvük közötti különbözőséget;

ahol szabadon megélhetik

saját identitásukat, és megtanulják megérteni

és elfogadni másokét.

A migráns tanulók nevelésével kapcsolatos

módszertani-pedagógai eredmények megismertetése

és terjesztése pedagógus társadalomban.

A tapasztalatok átadása, a „jó

gyakorlatok” disszeminációja.

A migráns tanulók nevelése közben született

sajátos tapasztalatok beépítése a pedagógusok

gondolkodásába, gyakorlatába.

A migráns tanulók társadalmi integrációjában

érintett állami, társadalmi és civil

szervezetek együttműködésének javítása,

támogató intézményi környezet kialakítása.

Alapkövetelmény a magyar nyelvtudás fejlesztése

a sikeres tanulás és beilleszkedés

érdekében. A legfontosabb az egyéni foglalkozás;

a fejlesztendő kompetenciák

meghatározása után a kooperatív technikák

alkalmazása.

A projekt számtalan eredménnyel számol,

a legfontosabbak a következők:

Akkreditált továbbképzéseken túl egyéni

fejlesztési tervek összeállítása, konferenciák,

multikulturális napok szervezése, a

jó gyakorlatok összegyűjtése és

disszeminációja, mentorképzés és mentorprogram

megvalósítása, a magyar mint

idegennyelv tantárgy tananyagának létrehozása,

fejlesztése, az interkulturális oktatáshoz

kapcsolódó továbbképzés anyagának

elkészítése és képzés megtartása,

komplex-művészeti program tanmenetének

kidolgozása.

A programokról és az eredményekről részletesen

a Bábel IPP honlapján olvashatnak

folyamatosan. (http://www.dobsuli.hu/)


EU PÁLYÁZATOK / TÁMOP PROJEKTJEINK

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

(TÁMOP) keretében kiírt 3.4.4/B/08/2-

KMR pályázaton a Mérei Ferenc Fővárosi

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó

Intézet sikeresen pályázott a Pont ÉR-

TED, pont VELED, pont NEKED. Értéktehetség-siker

projektcímmel.

A projekt leírása:

A tudásalapú társadalom megteremtésének

feltétele az oktató-nevelő munka minőségi

változása, a tanulókban rejlő érték és tehetség

felfedezése, gondozása és sikerorientált

életpálya igényeinek kialakítása.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a tehetséggondozás

és –fejlesztés már létező,

jól bevált gyakorlatának kiszélesítéséhez,

együttműködésen alapuló hálózat működtetésével,

multiplikátori program kidolgozásával,

rendezvényszervezéssel és ezek

népszerűsítésével.

A projekt céljai:

A tehetséges gyermek

1. erősségeinek felismerése, fejlesztése,

2. gyenge pontjainak szintre hozása,

3. olyan képességek támogatása, amelyek

a direkt tehetségfejlesztés irányába hatnak,

4. személyiségfejlesztés,

5. viselkedészavaros tanulók rejtett értékeinek

feltárásával és elismerésével, sikerhez

juttatásukkal elősegíteni a munkához

és a közösséghez való viszonyuk

változásait, a hátrányos helyzetű és halmozottan

hátrányos helyzetű tanulók tehetségének

kibontakoztatásához szükséges

erőforrások módosítása.

A projekt tartalma a célok függvényében:

1. A tanárok 30 órás multiplikátori képzése

2. A tehetséggondozás területén eredményes

középiskolák felmérése és információs

rendszerbe szervezése az általuk képviselt

tehetségi területek szerint

3. Módszertani anyag összeállítása

4. Együttműködésen alapuló tehetséggondozói

hálózat kiépítése és működtetése

Informatív weboldal működtetése az ismeretek,

tapasztalatok cseréjére

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási

Tanácsadó Intézet

(1088 Budapest, Vas utca 8-10.)

A projekt szakmai vezetője: Bondzsér Zita

elérhetősége: bondzser.zita@fppti.hu;

338-2156/152

A projekt vezetője: Dr.Petőcz Éva

elérhetősége: petocz.eva@fppti.hu; 338-

2156/118

A projekt gazdasági vezetője: Domboróczki

Veronika; elérhetősége: domboroczki-

.veronika@fppti.hu; 338-2156/161

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási

Tanácsadó Intézet a TÁMOP

3.4.4./B-08/2/KMR-2009-0030 pályázati

projekt keretében 2010. augusztus 25-én,

a nyitónapra.

„Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED.

Érték-tehetség-siker”címmel

hálózatépítő konferenciát szervezett, hogy

ezzel is felhívja a figyelmet a tehetségfejlesztés

fontosságára. Az országos konferencián

106-an voltak jelen.


EU PÁLYÁZATOK / TÁMOP PROJEKTJEINK

A konferencia két egységből állt, a délelőtt

folyamán plenáris ülés formájában előadások

hangzottak el, délután pedig kerekasztal-beszélgetésre

került sor.

A rendezvényt Sárik Zoltán, az MFPI igazgatója

nyitotta meg, köszöntőjében elmondta,

hogy az MFPI az elmúlt tanévben

milyen módon támogatta a tehetséggondozást,

hány fővárosi vetélkedőre került sor

az intézet szervezésében.

A plenáris ülés levezető elnöke Dr. Petőcz

Éva, a Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási

Tanácsadó Intézet felsőoktatási

referense, a TÁMOP 3.4.4./B-08/2/KMR-

2009-0030 projekt vezetője volt.

Az első előadást Dr. Gyarmathy Éva,az

MTA Pszichológiai Kutató Intézet tudományos

főmunkatársa, az ELTE egyetemi tanára

tartotta, A tehetségek gondozása, kiválasztása-

fókuszban a szociokulturális

hátrányos helyzetű tanulók címmel, a tehetségesek

gondolkodásáról, viselkedéséről,

a szociokulturálisan hátrányos helyzetű

tehetséges tanulók alulteljesítéseinek okairól.

Ezt követette Kovácsné dr. Nagy Emesének,

aHejőkeresztúri Általános Iskola igazgatónőjének

előadása „ A hejőkeresztúri

csodasuli”címmel, amely a Komplex instrukciós

programról, és e program sikeres

megvalósításáról, egy követendő, jó gyakorlatról

számolt be.

A két hosszabb, egyórás előadás után két

rövidebb előadás következett. Ferku Imre

tehetségfejlesztési szakértő Nyíregyházáról

érkezett, előadásában a tehetséggondozás-

ról, a kiválasztásról, tanácsadásról szólt,

különös tekintettel a szaktanácsadók szerepére.

Majd a délelőtti, plenáris ülésszak zárásaként

Bondzsér Zita versenykoordinátor ismertette

az MFPI TÁMOP 3.4.4. /B/08/2-

KMR-2009-0030. számú projekt tehetségsegítő

hálózatépítő programját, kitért arra

is, milyen tehetséggondozási programok

működnek a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai

és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben.

A kerekasztal-beszélgetés témája a TÁMOP

3.4.4. B pályázat nyerteseinek tehetségsegítő

hálózatépítő munkája és a 2010/-

2011.évi Oktatási és Kulturális Minisztérium

által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó

verseny szervezése, koordinálása

volt. A moderátor Dr. Petőcz Éva, a

TÁMOP 3.4.4. B. projekt vezetője és

Bondzsér Zita, a TÁMOP 3.4.4. B. projekt

szakmai felelőse volt.

A szekció munkája során kirajzolódott a

tehetségazonosítással, tehetségfejlesztéssel,

tehetséggondozással foglalkozó szakmai

műhelyek együttműködési lehetősége,

mely alapot adhat egy jól működő hálózathoz.

A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

iránt elkötelezett kollégák megosztották

egymással tapasztalataikat. A tudásmegosztást

segítő, jó gyakorlatokat megjelenítő

kiadvány előkészítő megbeszélésére

is sor került.

Dr. Petőcz Éva


KITEKINTŐ

Ezt a szót hallva, sok minden jut az

eszünk be, azonban kevesen tudják,

hogy a MICE = a fiatal tehetségek és a jövő

üzletembereinek képzésére alakult

szervezet.

Az elnevezés egy amerikai

nemzetközi vállalkozási

központ rövidítése, azaz

Meszaros International Center

of Entrepreneurship.

Az USA–ban évekkel ezelőtt

Mészáros László hozta létre,

és 2009. őszén Magyarországon

is útjára indította ezt a

programot.

A Vállalkozási Tréning Program változatos

módszereket alkalmaz a kurzus során:

egyéni és csoportos foglalkozásokat, sikeres

vállalkozók, egyetemi oktatók előadásait.

Az elméleti oktatáson kívül komoly

gyakorlati feladatokat kapnak az érdeklődők.

Fél éven keresztül közel 120 fiatal

hajlandó a szombatját a Corvinus Egyetemen

tölteni azért, hogy megismerhesse a

sikeres vállalkozás „titkát”, a korrekt

vállalkozás szabályait.

„A cél terv nélkül csak vágy marad!”- tanulják

meg Mészáros László ars poétikáját,

és tudatosítják, hogy az álmaikért dolgozni

kell.

A Pályaválasztási és Pszichológiai és Tanácsadó

Osztályról Kovács Zsuzsanna osztályvezetővel

részt vehettünk ebben a

színvonalas képzésben.

A kurzus végén a hallgatók

konkrét üzleti terv formájában

mutathatták meg tudásukat.

A díjkiosztás igazi

amerikai show-műsor keretei

közt zajlott, ahol a

nyertes csapat átvehette

jutalmát, ami egyhetes

amerikai tanulmányút volt.

A magam részéről sokat

tanultam, és arra bíztatok

minden fiatalt, hogy legyen vállalkozó kedvű,

és próbálja ki! Ősszel újra indul a program.

/Minden fontos információ megtalálható a

www.miceprogram.hu oldalon/

Sütő Magdolna, pszichológus

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó

Osztály


KITEKINTŐ

Az idén ötödik alkalommal indult el augusztus

14-én a Genf külvárosában fekvő

Meyrinbe több mint negyven fizikatanár,

hogy a CERN-ben tartott részecskefizikai

továbbképzésen részt vegyen.

A CERN (Conseil Européen pour la

Recherche Nucléaire) 2006 óta rendez fizikatanárok

számára anyanyelvükön folyó

továbbképzést. 2006-ban elsőként magyar

fizikatanárok csoportját fogadta a CERN a

tanár-továbbképzések keretében. Ez évben

nemzetközi szinten mi már a tizennyolcadik

tanár-csoport voltunk, és még késő

Ötéves jubileumot ünnepeltünk

őszig, a karácsonyi leállásig folyik a program

a többi tagország fizikatanárainak

részvételével.

A program keretében bővíthettük részecskefizikai

ismereteinket, kozmológiai tudásunkat,

betekintést nyerhettünk a gyorsítók

és a detektorok működésébe, és mindemellett

sok-sok kísérletet láthattunk és

végezhettünk. A részletes beszámolókat

folyamatosan közöljük.

Póta Mária

pedagógiai szakértő


KITEKINTŐ - KUTATÁSOK

Dr. Aszmann Anna tanulmánya

1. rész

Dr.Aszmann Anna gyermekorvos, az Országos

Közegészségügyi Központ Család-,

Gyermek és Ifjúság Egészségvédelmi Főosztályának

vezetője, az alábbi kutatás

vezetője.

Magyarország 1985 óta vesz részt a HBSC

az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása

(Health Behaviour in School-aged

Children, HBSC) című nemzetközi kutatásban.

Ez a kutatás kivételes lehetőségeket

biztosít arra, hogy egyfelől az

egészség szempontjából kulcsfontosságú,

meghatározó jelentőségű környezeti tényezők

(iskolai közérzet, személyközi

viszonyok, családi körülmények stb.)

szubjektív megítélését felmérje, valamint,

hogy képet kapjunk a későbbi

egészségi állapot szempontjából meghatározó

magatartások mintázatáról az 5.,

7., és a 11. évfolyamokat látogató ifjúsági

csoportok körében.

A kutatás 4 évenként megismételt, nemzetközileg

összehangolt és minden részletében

egyeztetett, országosan reprezentatív

mintákra és anonim módon történő kérdőíves

adatfelvételekre épül. Magyarországon

1986 óta négy, országosan reprezentatív

adatfelvétel történt: 1986, 1990, 1993,

1997, és 2002-ben). Az 1997-es adatfelvételben

29 ország 127 000 tanulója, ebből

5777 magyar gyermek vett részt. A résztvevők

6., 8., 10. osztályos tanulók voltak.

Magyarországon 1990 óta a 17-18 éves, a

középfokú tanintézetek 4 osztályos (más

megfogalmazásban 12. osztályos) tanulóira

is kiterjed a vizsgálat.)

A jó egészség nem önmagában való érték;

a testi és lelki jól-létre a minőségi élethez

van szükség. A népesség rossz egészsége, a

korai halálozás által elvesztett életévek

egy ország számára nemcsak humán, de

gazdasági veszteséget is jelentenek.

A magyar felnőtt lakosság egészségmutatóinak

romlása az 1960-as évek végétől vált

szembetűnővé és 1993-ban „tetőzött”. Az

életkilátásokat legjobban tükröző egészségmutató,

a születéskor várható élettartam

hosszú évekig tartó csökkenés után

1996-tól már egy kicsit jobb értéket mutat,

de számos országhoz (például a nyugateurópai,

skandináv országokhoz és Japánhoz).

képest még mindig nagyon alacsony

A betegségek kialakulásáért elsősorban a

környezeti és az életmódbeli károsító tényezők

tehetők felelőssé. A világ fejlettebb

része halálozásának és megbetegedéseinek

gyakoriságában a két „szociálisan

elfogadott” drog, a dohányzás és alkohol

játszik nagyon jelentős szerepet. Környezet

alatt nemcsak a fizikai tényezők (a talaj-,

víz- és levegőszennyeződés, a zaj és

zsúfoltság) értendők. Ide tartoznak a

pszichoszociális veszélyeztető tényezők is,

úgymint a szegénység szintjén élés, a kirívó

társadalmi és vagyoni egyenlőtlenségek

és a társas környezet támogató szerepének

gyengülése.

A túl gyors társadalmi változások és a bizonytalan

életkilátások következtében kialakuló

társadalmi feszültség, a lakosság

bizonyos hányadának teherbírását meghaladó

tehernövekedése nagyon gyakran életmódbeli

devianciák és betegségek képében

jelennek meg. A környezet minőségéért

azonban – mind lokális, mind globális értelemben

– szintén az ember magatartása

tehető felelőssé.


KITEKINTŐ - KUTATÁSOK

A magyar gyermekek egészségi állapotának

néhány jellemzője

Betegségek, kóros állapotok

A következő gyermekkori megbetegedési

adatok szintén a környezet és a gyermekéletmód

romlására figyelmeztetnek:

rohamosan növekszik (10-15 százalékos

gyakoriságúnak becsült) a légszennyezéssel,

táplálkozási és egyéb környezeti allergénekkel

összefüggést mutató légúti,

emésztőszervi és bőrgyógyászati allergiás

megbetegedések aránya;

még nem betegség ugyan, de a fiatalok

csökkent fizikai teherbíró-képességét jelzik

a 60-70 százalék gyakoriságúnak talált

testtartási rendellenességek (hanyag tartás,

lúdtalp, gerincferdülés) és azok az

adatok, amelyek az elégtelen fizikai terhelhetőséget

(fittség 2 ) bizonyítják;

életkortól függően 5-20 százalék gyakoriságú

az elhízott gyermekek aránya;

feltétlenül megemlítendők a szaporodó

mentális problémák, amelyek magukba

foglalják a speciális fejlődési rendellenességek,

túlmozgásos figyelemzavarok szaporodásán

kívül a szorongásos problémákat

(gyakorisága 20-30 százalék) és a gyermekkori

depressziv tüneteket is (a depresszív

tünetek gyakorisága – súlyosságától függően

– 4-20 százalék közé tehető).

A szaporodó testtartási és mozgásszervi

problémák, valamint az elhízás elsősorban

az általános életmódváltozás eredménye:

gyermekeink kevesebbet mozognak, sokkal

többet ülnek a televízió, a videó és a számítógép

előtt. Táplálkozási szokásaikra jellemző,

hogy emelkedik a nassolók

(édesség, üdítőitalok fogyasztása) és gyorséttermi

ételeket fogyasztók aránya.

Az egészségi állapot jellemzésére jól szolgál

és széles körben használt az egészség

és a közérzet (életérzés) önminősítése. A

magyar gyermekek 60-80 százalékról

(életkortól és nemtől függően) elmondható,

hogy pozitív életérzésű, 80-90 százalékról,

hogy egészségesnek tartja magát. Meg

kell azonban jegyezni, hogy 1986-1997 között

emelkedett a kedvezőtlen életérzésű

(„nem boldog” és „egyáltalán nem boldog”)

magyar 11-17 éves diákok aránya.

A gyermek és serdülőkorúak egészségi állapotát

jellemző mutatókból ki kell emelnünk

a 10-19 évesek halálozásának kétharmadáért

felelős baleseteket és öngyilkosságokat,

valamint a gyermekek ellen elkövetett

erőszakos cselekményeket. Évente

átlagosan 200-300 gyermek hal meg baleset,

60-100 gyermek öngyilkosság és 20-30

gyermek bántalmazás és erőszak következtében.

Messze több, mint daganat, fejlődési

rendellenesség és egyéb betegség miatt.

A gyermekek bántalmazása, a gyermekkori

öngyilkosságok viszonylag magas száma is a

társadalmon belüli feszültség növekedését,

a gyermekek elhanyagolását és a szülői

kontroll gyengülését jelzik.

A magyar gyermekek egészséget befolyásoló

szokásai

Táplálkozási szokások

A magyar tanulók táplálkozási szokásai

1986-1997 között részben kedvezően, részben

kedvezőtlenül változtak. A tanulók válaszai

szerint minden eddigi vizsgálat során

magasnak találtuk (80 százalék körüli volt)

a naponta gyümölcsöt fogyasztók aránya.

Kedvező jelenség az adott időszak alatt a

barna és rozskenyér, valamint a margarinfogyasztás

emelkedése (elsősorban a választék

bővülésének tudható be), azonban

nemzetközi viszonylatban ezek az arányok

alacsonyak. Kedvezőtlen jelenség viszont,

hogy emelkedett a reggelit otthon nem fogyasztó

(23 százalék), valamint az édességeket

és cukrozott üdítőitalokat naponta

fogyasztó tanulók aránya.

Általában elmondható, hogy az életkor

emelkedésével nő a kávét és a gyorsétter-


KITEKINTŐ - KUTATÁSOK

mi ételeket fogyasztók (nagyobb arányban

fiúk), valamint a rendszertelenül étkezők

aránya.

A fiatalok szabadidő-eltöltése

Válaszaik alapján a magyar fiatalok egyharmadáról

valószínűsíthető, hogy eleget

sportol, a másik egyharmad aktivitása éppen

elfogadható, a maradék egyharmad

pedig (nagyobb arányban a lányok) alig

vagy semmit sem sportol. A szabadidejükben

sportolók aránya 1986-1993 között

lentősen emelkedett, majd 1993-1997 között

csökkent.

A rendszeresen sportoló tanulók aránya

azonban 1986-1997 között összességében

emelkedett. Ennek ellenére nemzetközi

összehasonlításban a fizikailag aktív magyar

serdülők aránya alacsony, minden

vizsgált életkorban a rangsor végén helyezkednek

el.

Ezzel szemben 1986 óta folyamatosan növekszik

azoknak a tanulóknak az aránya,

akik naponta hosszú időt (négy és több

órát) töltenek el televízió és videó nézéssel.

11 és 13 éveseink (elsősorban a fiúk)

ezekkel az arányokkal a nemzetközi sorrend

közepén helyezkednek el.

A szabadidő felhasználás egyéb formáit is

vizsgálva (kulturális elfoglaltságok, sport),

megállapítható, hogy a válaszoló tanulók

18 százaléka tölti el szabadidejét szervezetlenül

és tervezetlenül, sőt közülük sokan

csavarognak.

Szexuális magatartás

A serdülőkori szexuális szokások az egyén

egész reprodukciós (szaporodási) folyamatát

és egészségét meghatározzák. Világszerte

megfigyelhető, hogy egyre fiatalabb

életkorban következik be az első szexuális

aktus, maga után vonva a nem tervezett

terhességek és terhesség-megszakítások,

valamint a nemi úton terjedő betegségek

emelkedő arányát.

Mind a terhességek megszakítása, mind a

túl fiatalon vállalt gyermekszülések rövid

és hosszú távon egyaránt egészségi és társadalmi

hátrányokkal járnak a serdülő lányokra

nézve. A szexuális magatartásra vonatkozó

információk, a fogamzás megelőzésének

ismerete (hitek és tévhitek) éppen

ezért nagyon fontosak mindazok számára,

akik az ifjúságot a felelősségteljes és biztonságos

szexuális kapcsolatra szeretnék

nevelni. A kutatás keretében 1990 óta vizsgáljuk,

és eddig minden esetben jelentős

arányúnak találtuk (a 15 éves gimnáziumi

tanulók 1/3-a, a 15 éves szakmunkástanulók

és a 17 éves gimnazisták 1/2-e) a szexuálisan

aktívak arányát. Az 1997/98 vizsgálat

nemzetközi mezőnyében a szexuális

aktivitásra vonatkozóan választ adó 9 ország

tanulói között a magyar fiatalok állnak

a rangsor elején.

A serdülők számára elsősorban javasolható

megelőző eszköz, a kondom használatának

gyakorisága az elmúlt években emelkedett

ugyan, de nemzetközi összehasonlításban

még így is alacsony (a 15 éves szexuálisan

aktív fiúk 63%-a, a lányok 55%-a „használt

kondomot a legutóbbi szexuális érintkezés

során).

Biztató – és az adott témával kapcsolatos

széleskörű ismeretterjesztés javára írható

–, hogy a kondom használatával kapcsolatos

tanulói vélemények („könnyű használni”,

„nem kellemetlen vásárolni”) javultak

a megelőző 10 év alatt.

Dohányzás és alkoholfogyasztás

A gyermekkorúak között világszerte egyre

korábbi életkorban jelentkeznek az egészséget

károsító szokások, amelyek nemcsak

a későbbi, a felnőttkori, de a jelen egészségi

állapotukat is befolyásolják.

Az alkoholfogyasztás például már serdülőkorban

szerepet játszik az ittas vezetésből


KITEKINTŐ - KUTATÁSOK

adódó balesetek előfordulásában, a korai

felelőtlen szexuális kapcsolatok létesítésében,

az óvatosság és a védekezés mellőzésében.

A rendszeresen dohányzó serdülők bizonyítottan

gyakrabban szenvednek légúti betegségekben

és igazolt a dohányzás asztmás

rohamot kiváltó vagy súlyosbító szerepe

is.

Megállapítható, hogy a magyar 11-17 éves

serdülők dohányzási trendje 1986-1997 között

kedvezőtlenné vált. Tanulóink egyre

fiatalabb életkorban gyújtanak rá, amely

tény a rendszeresen dohányzók későbbi

magasabb arányát prognosztizálja. 1993-

1997 között minden vizsgált korcsoportban

emelkedett a dohányzó lányok aránya.

(Naponta dohányzik a nyolcadikos fiúk 8

százaléka, a nyolcadikos lányok 3,5 százaléka,

a 16-17 éves középiskolás fiúk 21,4, a

lányok 16 s az ugyanilyen korú szakmunkástanuló

fiúk 41 és a lányok 32 százaléka.)

Az alkoholfogyasztási szokások is kedvezőtlenebbé

váltak: minden vizsgált életkori

csoportban emelkedett azoknak a fiataloknak

az aránya, akik többször voltak már

részegek. A középiskolás lányok rövidital

fogyasztásának gyakorisága pedig megközelíti

a fiúkét.

Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy mind a

rendszeres dohányzás, mind az alkoholfogyasztás

tekintetében sokkal kedvezőtlenebb

képet mutatnak a szakmunkástanulók.

Az azonos évfolyamra járó gimnazista/

szakközépiskolás tanulókkal összehasonlítva

jóval magasabb közöttük a már 15-16

éves életkorban szexuálisan aktívak aránya.

A vizsgálatban résztvevő összes országban,

így hazánkban is aggasztó a dohányzó és

alkoholt fogyasztó lányok arányának emelkedése.

Vannak olyan országok, ahol a lányok

ebből a szempontból a fiúknál kedve-

zőtlenebb képet mutatnak. A napi dohányzás

tekintetében 15 éves serdülőink a nemzetközi

rangsor élére kerültek. A pszichoaktív

szerek valamilyen típusát a serdülők

többsége kipróbálja, azonban sokkal kevesebben

válnak rendszeres fogyasztóvá. A

rizikó tényezők kutatói a gyermek szűkebb

és tágabb környezetében megtalálható következő

veszélyekre hívták fel a figyelmet:

A konfliktusokkal teli, diszfunkcionális

család.

A szülők deviáns viselkedése és alkoholizmusa.

A gyermek feletti hiányos kontroll.

A gyermek szabadidejének szervezetlen

felhasználása, a csavargás.

A kudarcokkal teli iskolai pályafutás.

Kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekek

között végzett vizsgálatok azonban azt is

bizonyították, hogy a hátrányos körülmények

ellenére a gyermekek bizonyos hányadára

nem jellemező az egészségveszélyeztető

életmód. Ezekről a „védett” gyermekekről

általában elmondható, hogy ellenállóbban

a társas hatásokkal szemben, jövőjüket

tekintve tudatosabbak, egészséges

önbizalommal rendelkeznek, és a stresszhelyzetekben

adaptív megküzdési módszereket

használnak.

Az egészségmagatartásra vonatkozó elemzéseink

– hasonlóan a szakirodalmi adatokhoz

– igazolják, hogy az életmódbeli szokások

csoportosulnak. A dohányzás, alkoholfogyasztás

és bizonyos fajta étel és italfogyasztási

szokások (kávé, üdítőitalok,

gyorséttermi ételek) szignifikáns összefüggést

mutatnak egymással és a fiatalok szabadidő-eltöltési

szokásaival. A felsorolt

szokások együttjárása egy olyan életformára

utal, amelyre rendszeres dohányzás és

alkoholfogyasztás mellett jellemző, hogy a

fiatal sok időt (estét) tölt el az otthonán

kívül, gyakran céltalanul csavarogva.

Folytatás következik…


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Gyógypedagógiai

Osztálya és a gyógypedagógiai

szaktanácsadók annak reményében köszöntik

a fővárosi intézmények Igazgatóit

és Nevelőtestületeit, hogy a tartalmas

feltöltődést adó nyári szünet után a

2010/2011-es tanévben munkájukat

újult erővel, a sajátos nevelési igényű

tanulók ügye iránti elkötelezettséggel

végzik továbbra is.

A 2010/2011-es tanévben – az eddigi gyakorlatnak

megfelelően – hónapról hónapra

változatos programkínálattal állnak a

Gyógypedagógiai Osztály munkatársai és a

gyógypedagógiai szaktanácsadók a főváros

sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-

oktató- fejlesztő szakemberek rendelkezésére.

Ebben a tanévben is számíthatnak az érdeklődő

Kollégák szaktanácsadói módszertani

előadásokra, amelyek hetente,

kéthetente adnak lehetőséget új témák, új

módszerbattériák, megismerésére.

A szakmai műhelyfoglalkozások fórumot

teremtenek a fővárosban a sajátos nevelési

igényű tanulókat nevelő, oktató, fejlesztő

gyógypedagógusok számára, hogy jó gyakorlataikat

bemutathassák, valamint szakmai

gondolataikat, problémájukat megoszthassák

egymással.

Erre a célra tizenegy Fővárosi Szakmai

Műhelyt működtetünk, melyek a következők:

Fővárosi Logopédiai Szakmai Műhely,

Gyógypedagógiai Intézmények Logopédusainak

Fővárosi Szakmai Műhelye,

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmények Fővárosi Szakmai

Műhelye,

Gyógypedagógiai Óvodák Fővárosi

Szakmai Műhelye,

Fővárosi Habilitációs- Rehabilitációs

Szakmai Műhelye,

Középsúlyos Értelmi Fogyatékos

Gyermekeket Nevelő, Fejlesztő

Gyógypedagógusok Fővárosi Szakmai

Műhelye,

Fővárosi Gyógypedagógiai Művészeti

Szakmai Műhely,

Fővárosi Gyógypedagógiai Tantárgyi

Szakmai Műhely,

Informatikát Oktató Gyógypedagógusok

Fővárosi Szakmai Műhelye,

Autista Gyermekeket Nevelő Tanárok

Fővárosi Szakmai Műhelye,

Tanulási Képességet Vizsgáló és


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok

Vezetőinek Fővárosi Szakmai

Műhelye.

Minden szakmai műhely szakmai tevékenységét

gyógypedagógiai szaktanácsadó gondozza,

koordinálja. Nagy örömünkre szolgál,

hogy eddig nagy érdeklődéssel vettek

részt rajta az intézményekben dolgozó kollégáink.

A hagyományoknak megfelelően kerülnek

megrendezésre a sajátos nevelési igényű

gyermekek, tanulók számára szervezett

tanulmányi versenyek, valamint a fővárosi

fenntartású intézmények szavalóversenye

és a Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi

Kulturális Fesztiválja, amely maradandó

élményt, elismerést nyújtott minden

résztvevő számára.

Programjainkról, az események időpontjá-

ról, témáiról honlapunkon folyamatos, naprakész

tájékoztatást adunk.

A továbbiakban is sok szeretettel hívjuk,

várjuk az aktuális téma iránt érdeklődő

gyógypedagógus és nem gyógypedagógus

kollégáinkat.

Dr. Janza Károlyné

pedagógiai szakértő, osztályvezető

Szaktanácsadói előadás-sorozat

Ideje: 2010. 09. 22. szerda, 14-17 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Bp. Vas u. 8-10., Konferencia terem)

Témája: A neveltségi eredményvizsgálatok helye, szerepe a gyógypedagógiai intézmények

belső mérési, értékelési rendszerében

Előadója: Bogyó Mária pedagógiai előadó

Tanulási Képességet Vizsgáló és Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok

Vezetőinek Fővárosi Szakmai Műhelye

A műhelyt gondozó szaktanácsadó: Sztaniszlavszky Márta igazgató

Ideje: 2010. 09. 23. csütörtök, 14 -17 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Bp. Vas u. 8-10., földszint. 4.)

Témája: A szakértői és rehabilitációs bizottságok és gyógypedagógiai szolgáltató

központok a fenntartó számára történő adatszolgáltatásának és normatíva

igénylésének egyeztetése a fenntartó képviselőjével

A 3. számú Fővárosi TKVSZRB saját kidolgozású informatikai rendszerének

bemutatása és megismerése

Előadók: Sztaniszlavszky Márta igazgató, szaktanácsadó MFPI

Metzger Balázs igazgató


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Szaktanácsadói előadás-sorozat

Ideje: 2010. 09. 29. szerda, 14-17 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Bp. Vas u. 8-10., földszint 5.)

Témája: Az augmentatív és alternatív kommunikáció használatának lehetőségei

az értelmi fogyatékos tanulók nevelése- oktatása- fejlesztése során

Előadója: Pál- Horváth Rita szaktanácsadó MFPI

Fizika, kémia

Ideje: 2010. 09. 21. kedd 14.30-16.00 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Bp. Vas u. 8-10., földszint 4.)

Témája: Mi lesz veled, fizika, kémia?

Új módszerek, elképzelések a természettudományok, speciálisan a fizika

és a kémia oktatásában

Előadója: Dr. Igaz Sarolta, az Okker Oktatási és Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója

és Hegyiné Farkas Éva a Pogány Frigyes Szakközépiskola tanára, a Természettudományi

Szakbizottság tagja

Matematika

Ideje: 2010. 09. 22. szerda 14.30-16.00 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Budapest, Vas u. 8-10., földszint 4.)

Témája: Újdonságok a GeoGebrában

A 2009-es országos matematika kompetenciamérés és a 2007-es fővárosi be

menti mérés összevetésének tanulságai, elemzések.

Előadója: Hraskó András, a Fazekas Gimnázium vezető tanára,

Póta Mária, az MFPI matematika-fizika szakértője

Programjainkról további érdekességek olvashatók Intézetünk honlapján:

http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/emberatermeszetben/fizika

http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/matematika

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók vezetőinek szakmai munkaértekezlete

Ideje: 2010. 09. 07. kedd 9.00 óra

Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Témája: A 2010/11. tanév szakmai szoláltatókat érintő feladatai

Előadója: Csillag Ferenc szakértő

Osztályfőnöki munkaközösség-vezetők számára

Ideje: 2010.09.30. csütörtök 14.30 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Budapest, Vas u. 8-10., Fsz.6.terem)

Témája: Az osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése – a mindennapok nevelési lehetőségei

(előadás + gyakorlat)

Előadója: Csillag Ferenc szakértő

Az érintetteket és érdeklődőket is nagy szeretettel várjuk.

Földrajz

A 2010/11 es tanév első műhelyfoglalkozására szeretettel várjuk az érdeklődő

kollégákat.

Időpont: 2010. 09.13. hétfő 15 óra

Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (305.terem)

Témája: Feladatok, programok az új tanévben

„Új utak” az oktatásmódszertanban

Konstruktivizmus a földrajzoktatásban

Előadó: Szabó Júlia, vezetőtanár

Szittnerné G. Mária, pedagógiai szakértő


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Szakképzés - műhelyfoglalkozás

Témája: Szakmai kompetenciamérés pályaorientációhoz a humán szakterületen

„A tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje a humán szakterületen” -

mérés eredményeinek elemzésével.

Előadó: Dr Tóth Péter főigazgató - Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai

Központ

Időpontja: 2010. szeptember 29-én 14.30

Helyszíne: MFPI Budapest, Vas u. 8-10 fsz. 4.

A foglalkozásra várjuk:

a "A szakmai kompetenciamérés pályaorientációhoz" a humán szakterületen online

mérésben résztvevő iskolák képviseletében azokat a tanár kollégákat akik

elkötelezett hívei a pályaorientáció ügyének és a mérés eredményének elemzésében

és a tapasztalatok hasznosításában szívesen tovább tevékenykednek tanulóik

körében.

várunk minden érdeklődő pedagógus kollégát, akit érdekel és szívesen bekapcsolódik

a tanulók pályaérdeklődése és pályaattitűdje témakör elemzésébe és

tapasztalatokat szeretne szerezni a témakörben folyó mérés eredményéről.

Az érdeklődők jelentkezését várjuk az alábbi címre:

Béky Gyuláné - 338-2156/105 beky.judit@fppti.hu

„Apróságokból világváros”

vetélkedő 9-11. évfolyamos tanulók számára

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a 2010 – 2011.

tanévben egész éven át tartó vetélkedőt hirdet a fővárosi középiskolák 9 – 11. évfolyamos

tanulói számára.

A versenyre háromfős csapatok jelentkezését várjuk!

A vetélkedő havonta kettő internetes fordulóból és negyedévente egy szóbeli vetélkedőből

áll.

Témáját a fővárosban oktatott 21 szakmacsoport mesterségei adják. Szeptember a

„gazdaság, a kereskedelem” hónapja.

A vetélkedőre jelentkezni lehet a www.fppti.hu/versenyek/jelentkezesi_lapok oldalról

letölthető C típusú jelentkezési lappal.

Az első feladatok – jelentkezéstől függetlenül – szeptember

elsején megérkeztek az iskolai könyvtárakba.

Jelentkezés feltétele az első feladatsor beküldése:

2010. szeptember 20-ig

Értékes díjak, jó hangulat várja a vetélkedőket!


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Discover learning styles (becoming more effective by adapting tasks for different

learning styles) címmel a British Council és a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet közös

továbbképzést szervez, hogy a kollégák hatékony módszerekkel tudjanak alkalmazkodni

a diákok tanulási stílusához.

A továbbképzés két műhelyfoglalkozásból áll, amit Chris White, a British Council trénere

tart.

Az első műhelyfoglalkozáson a résztvevők megismerik a különböző tanulási stílusok

(vizuális, auditív, kinesztetikus) sajátosságait és gyakorolják azok felismerését.

A második műhelyfoglalkozáson kialakítják a tanulási stílusokhoz legjobban illő nyelvi

tevékenységeket, módszereket.

A program végén a résztvevők igazolást kapnak a továbbképzés teljesítéséről,

amely a pedagógus továbbképzésbe beszámítható.

A továbbképzés időpontja:

Műhelyfoglalkozás 1: 2010. 09. 23. csütörtök 15.00 – 17.00 óra

Műhelyfoglalkozás 2: 2010. 09 28. kedd 15.00 – 17.00 óra

Helyszíne: MFPI Információs Központ (1053 Egyetem tér 5. I. em. 7.)

Kérem, hogy az érdeklődők regisztráljanak 2010. szeptember 13-ig a következő e-

mail címen: kakonyi.lucia@fppti.hu!

További információ: Kákonyi Lucia (pedagógiai szakértő, angol nyelv és történelem

szakos tanár) 061 338 2156/169


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Ének-zene

Ideje: 2010. 09. 15. szerda 15:00 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

1088 Budapest, Vas u. 8-10.

Témája: „Az iskolai ének-zene tanítás mai dilemmái”, aktuális kérdések.

Előadó: Laczó Zoltán - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Második foglalkozás

Ideje: 2010. november 17. szerda, 15:00

Témája: Látogatás az MTA Zenetudományi Intézetében: Erkel és XIX. sz.-i opera-

tárlatvezetés

Helye: MTA Zenetudományi Intézet, 1014 Bp., Táncsics M. u.7.

Rajz-vizuális kultúra

Ideje: 2010. 09.22. szerda 15.00 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

1088 Bp., Vas u. 8-10. VI-os terem

Első foglalkozás

Témája: „A térszemlélet váltakozásai a 3-18 éves korosztályok között”

Aktuális kérdések- a tanév előkészítése

Előadó: Környeiné Gere Zsuzsa, tankönyvszerző, Magyar Pedagógiai Társaság, művé-

szetnevelés szakosztály

Második foglalkozás

Ideje: 2010. 11.10. 15.00 óra

Helye: Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

1087 Budapest, Mosonyi u. 6.

Témája: Művészettörténeti ismeretek oktatása a szakközépiskolában

Előadó: Opánszky Tamás festőművész-tanár


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

A 2010/2011. tanévi bemeneti mérések időpontjai a fővárosi fenntartású

intézmények 9. évfolyamos tanulói számára:

szeptember 14-16. matematika,

szövegértés

szeptember 17-21. idegen nyelv

(angol, német), történelem

október 12-15.könyvtárhasználati ismeretek

A mérésekkel kapcsolatos információk

(útmutató, határidők) a http://

www.budapestedu.hu/meres-ertekeles/

archivmeresek linken elérhetők.

A 2010/2011. tanévi MÉRÉSI NAPTÁR a

http://www.fppti.hu/data/cms98516/

Meresi_naptar_2010_2011_jav.pdf linken

tölthető le.

A 2010/2011. tanév második mérés műhelyfoglalkozása

ÚJ IDŐPONTBAN!

Téma: Mennyit fejlődtek két év alatt a tanulók történelem és idegen nyelvi

kompetenciái?

Ideje: 2010. december 8. (szerda) 14.30-16.30 óra

Helye: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

(1088 Budapest, Vas u. 8-10. Fszt. 6.)

A mérés-értékeléssel kapcsolatos kérdéseket a

meres@fppti.hu e-mail címre várjuk.

Mérés-értékelési osztály munkatársai:

Südi Ilona, Török József, Lövei Mária


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Lendület: hév, szárnyalás, és még sorolhatnánk

a rokon értelmű kifejezéseket. A szinonimaszótár

szerint, aki lendületes, az dinamikus,

erőteljes, tüzes.

Az iskolai könyvtár lelke a könyvtárostanár. A

Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye számára

a Lendület éve, a 2010-2011. tanév.

E téma köré szervezzük konferenciáinkat,

műhelybeszélgetéseinket, versenyeinket,

pályázatainkat.

A lendülethez nagyobb erőt ad, hogy intézetünk,

a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai

és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nyert

a TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR „Tudásdepó-

Expressz” – „A könyvtári hálózat nem formális

és informális képzési szerepének erősítése

az élethosszig tartó tanulás érdekében”

– pályázaton.

A vitorláshajó lendülettel, energikusan siklik

a vízen. Fedélzetén van valaki, aki nagyon

ért ahhoz, hogy miként jön mozgásba

a szél, a szelek segítségével. Az iskolai

könyvtárban (mint a vitorlás) a

könyvtárostanárnak (mint kapitány) kell

tudnia, miként működhet jól a könyvtár.

Mondhatnánk, az ő személyén múlik a felhasználók

(szelek) könyvtárhoz való viszonya.

A nyitó konferenciánk a könyvtárostanárról

szól, a könyvtárostanári hivatás képviselőivé

válásról.

A konferencia időpontja:

2010. szeptember 15.

Helyszín:

MFPI Pedagógiai Könyvtár és Információs

Központ (1053 Budapest, Egyetem tér 5.

I/7.)

Részletes program:

9.30 - 10.00 Regisztráció

10.00 - 10.30 Gombocz János: Pedagó-

gus attitűd jelentősége a

könyvtárosi pályán

10.30 - 11.00 Skaliczky Judit: A könyvtáros

személyisége mint a

könyvtár működésének

alapfeltétele.

11.00 - 11.30 Dömsödy Andrea: A szakfelügyeleti

vizsgálatok

könyvtárostanár képe

11.30 - 12.00 Bemutatkozik a Magyar

Pedagógiai Társaság

Könyvtárpedagógiai Tagozata

12.00 - 13.00 Büféebéd

(A szünetben mód nyílik a MFPI

könyvtárpedagógiai kiadványainak megvásárlására,

tanfolyami jelentkezésre, versenyek

közti böngészésre, könyvtár pedagógiai

és könyvtárszakmai, valamint szoftver

konzultációra.)


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

13.00 - 13. 30 Csillag Ferenc: Jogszabályi

változások a közoktatásban

13.30 - 14.00 P. Szabó Melinda: A

Könyvtárostanárok Etikai

Alapelvei és a

könyvtárostanár mindennapjai

14.00 - 14.30 Tóth Viktória: Küzdelmekből

lendületes könyvtár!

14.30 - 15.00 Hock Zsuzsanna: Lendület

éve programjai, a TÁMOP

3.2.4-09/1/KMR

„Tudásdepó-Expressz”

pályázat tervei, versenyek.

A részvétel ingyenes, amelyről a vonatkozó

rendelkezéseknek megfelelően elismervényt

állítunk ki.

A konferencia a TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-

2010-0001 Budapest iskolakönyvtári hálózatának

fejlesztése az élethosszig tartó

tanulás érdekében című projektünk nyitórendezvénye.

A nyári felújítás után könyvtárunk továbbra is szeretettel várja a pedagógus kollégákat.

Nyitva tartásunk változatlan:

MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár

(1088 Budapest, Vas. u.8-10)

hétfő: 9.00-13.00

kedd: 9.00-13.00

szerda: 10.00-16.00

csütörtök: 9.00-13.00

péntek: 9.00-13.00

MFPI Információs központ

(1053 Budapest, Egyetem tér 5.)

hétfő-csütörtök: 11.00-17.00

péntek: 11.00-15.00


INTÉZETI HÍREK, PROGRAMOK

Az MFPI Pedagógiai Könyvtár és Információs Központ ebben a tanévben is szeretettel

várja a pedagógusokat a szeptemberben induló Mérei Filmklubba.

A könyvtár Médiatára az évek során számtalan olyan, a pedagógiai munkához kapcsolódó

filmmel gazdagodott, amelyek a mozik műsorán nagyon ritkán, vagy már évek óta

nem szerepelnek, de a pedagógiai munka során értékes tartalmukkal fontosak lehetnek.

Hagyományunkhoz híven ezekből az alkotásokból válogattunk a Mérei Filmklub második

évfolyamába is, a filmklub résztvevői a feldolgozáshoz módszertani segítséget kapnak.

A Filmklubot minden hónap második felében tartjuk. A vetítések 19 órakor kezdődnek.

A belépés továbbra is díjtalan.

A 2010/2011-es tanév első félévének programja:

SZEPTEMBER 22. - A császárok klubja

Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 108 perc, 2002

rendező: Michael Hoffman,író: Ethan Canin,operatőr: Koltai Lajos

díszlettervező: George DeTitta Jr., Beth Kushnick

szereplő(k): Kevin Kline (William Hundert), Embeth Davidtz (Elizabeth), Emile Hirsch

(Sedgewick Bell)

William Hundert tanár úr régi vágású ember, nagy tudású, hagyománytisztelő, aki

ugyanakkor nagyon ért a ficsúrok nyelvén. A vidéki elit iskola diákjait is olyan teljesítményekre

sarkallja, amelyet a srácok eleinte aligha vártak volna el maguktól. Ismerős?

A Holt költők társasága birodalmában járunk, csak a hangsúlyok rendeződtek át kissé.

Egy viszonylag zárt, szabályokkal zsúfolt élet mindennapjaiba nyerünk bepillantást,

ahol ezúttal nem a tanár, hanem sokkal jellemzőbb módon a diák az, aki fenekestül felforgatja

a tradíciókat. Közben bepillantást nyerhetünk olyan dolgokba is, amely akár

bármelykőnkkel megtörténhetne az életben, hiszen egy aprónak tűnő döntés akár egész

hátralévő életünket más mederbe terelheti.

OKTÓBER 20. - A remény bajnoka

Színes, magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 144 perc, 2005

rendező: Ron Howard, Cliff Hollingsworth,író: Cliff Hollingsworth

szereplő(k): Russell Crowe (Jim Braddock), Renée Zellweger (Mae Braddock), Paul

Giamatti (Joe Gould),Craig Bierko (Max Baer)


INTÉZETI HÍREK

A nagy gazdasági világválság idején egy hétköznapi hős, James J. Braddock (Russell Crowe)

véghezvitt valamit, amivel sportlegendává vált. A harmincas évek elején járunk.

Sorozatos vereségei miatt Braddock profi boxoló karrierje már lezárult, de családja eltartása

érdekében kénytelen elvállalni egy olyan mérkőzést, ahol nem nyerhet. És megtörténik

a csoda: reményektől, álmoktól, az önbecsülés és a szeret erejétől hajtva

Braddock kiüti esélyes ellenfelét, s ezzel százezrek számára válik hőssé, példaképpé.

Karrierje új lendületet vesz, ám egy nap szembekerül Max Baerrel, a nehézsúlyú bokszvilágbajnokkal,

aki már két ember halálát okozta a ringben. Modern mese a kitartásról,

a büszkeségről, a teljesítményről és a lehetetlennek tűnő csodáról.

NOVEMBER 17. - Lélektől lélekig

Színes, magyarul beszélő, francia-dél-afrikai-angol filmdráma, 122 perc, 2005

rendező: Régis Wargnier,forgatókönyvíró: Michel Fessler, Fred Fougea

szereplő(k): Joseph Fiennes (Jamie Dodd),Kristin Scott Thomas (Elena Van Den

Ende),Iain Glen (Alexander Auchinleck)

Jamie Dodd (Joseph Fiennes), a fiatal tudós az emberi faj titokzatos eredetét és a legendás

pigmeusok életét vizsgálja az 1870-es évek Afrikájában. A vadonban kalandozva

összetalálkozik egy titokzatos segítőtárssal, a gyönyörű Elenával (Kristin Scott Thomas),

aki európai állatkertek számára ejt foglyul oroszlánokat. Egy veszélyes vadászat során

oroszlánok helyett végül két fiatal pigmeust ejtenek csapdába. Jamie egyedülálló felfedezésre

jut e két rabul ejtett lény magas szintű intelligenciájával és érzelmi gazdagságával

kapcsolatban. Ez a felfedezés oda vezeti, hogy megvívja saját harcát az igazságáért

és a pigmeus törzs szabadságáért.

DECEMBER 15. - Amelie csodálatos élete

Színes, magyarul beszélő, francia-német romantikus vígjáték, 117 perc, 2001

Rendező: Jean-Pierre Jeunet,író: Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant

szereplő(k): Audrey Tautou (Amélie Poulain), Mathieu Kassovitz (Nino Quincampoix),

Rufus (Raphaël Poulain - Amélie apja)

Amélie, a naiv fiatal lány Párizsban él, a Montmartre-on. Élete egyhangúan telik, egy

környékbeli bisztróban felszolgálóként dolgozik, a szomszédokkal pedig olyan bensőséges

kapcsolatot tart fenn, mintha egy kisvárosban élne. Ám egy nap váratlan fordulat

történik: A lakásának egy titkos zugában kis dobozra talál, amely az előző lakó gyerekkori

emléktárgyait tartalmazza. Elhatározza, hogy visszajuttatja a kis dobozt jogos tulajdonosának.

Ettől kezdve élete gyökeresen megváltozik, rájön, hogy valami módon

képes környezetét boldogabbá tenni. Szívesen boronál össze magányos embereket, amiből

gyakran komoly bonyodalmak származnak. De jótéteményei közepette megismer

egy különös fiatalembert (Mathieu Kassovitz) és most már a környezetén a sor, hogy segítsenek

rajta...

A részletes programról folyamatosan a www.fppti.hu/konyvtar honlapon tájékozódhatnak.


INTÉZETI HÍREK, KIADVÁNYOK

Az MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai

Tanácsadó Osztály munkatársainak közreműködésével

megjelent az

„Iskolaválasztás előtt…” sorozat legújabb

kötete, mely a 2011/2012. tanév beiskolázási

lehetőségeiről ad részletes tájékoztatást.

A kötet hasznos olvasmány az általános iskola

végzőseinek, mivel megtalálhatók

benne a különféle budapesti középiskolák –

gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák

– adatai, felvételi követelményei, de

ajánljuk a középiskolát befejezőknek is,

akik a szakképzésben szeretnének továbbtanulni,

illetve azoknak az iskolarendszerből

már kikerült, de tanulmányaikat folytatni

kívánó felnőtteknek, akik érettségit

vagy szakképzettséget kívánnak szerezni.

Külön figyelmet érdemel a „Tematikus

gyűjtések” fejezet, ahol felhasználóbarát

formában kereshetők a két tanítási nyelvű,

nyelvi előkészítős, előrehozott szakképzést,

speciális képzést nyújtó iskolák, a

hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok.

Megtudhatják az érdeklődők, hogy mely

iskolák nem kérnek központi egységes fel- vételit, hol szerezhetnek jogosítványt tanulmányaik

alatt, illetve mely intézmények

teszik lehetővé az ECDL vizsga letételét.

Számos egyéb, az iskola- és pályaválasztást

segítő információt is tartalmaz a könyv,

nagy segítséget nyújtva diáknak, szülőnek,

pedagógusnak egyaránt a jó döntés meghozatalában.

A könyv a Könyvtárellátó Nonprofit Kft kiadó

gondozásában jelent meg. Bolti ára

2500 Ft. Kedvezményes, 2000 Ft-os áron

kapható Intézetünkben.

Kovács Zsuzsanna

PPTO osztályvezető


FŐVÁROSI HÍREK, PROGRAMOK

Bővebb információ:

http://www.budapestedu.hu/kultura/fesztivalok

http://www.budapestedu.hu/ifjusagpolitika

Budapesti Mobilitás fórum

2010. október 8-9.

Millenáris


FŐVÁROSI HÍREK, PROGRAMOK

Youth on the Move

Kampány a 16 és 30 év közötti

fiataloknak szóló európai mobilitási

lehetőségekről

A kezdeményezés háttere

A határokon átívelő mobilitás alapvetően meghatározza

a fiatalok jövőbeli foglalkoztatási esélyeit és

személyes fejlődését.

Az Európai Unión belüli mobilitás az európai identitástudat

elmélyítésének alapeleme.

Európa hitelessége és páratlansága részben a mobilitás

fogalma köré épült.

Számos Európán belüli mobilitást népszerűsítő

program létezik diákok és fiatal szakemberek számára:

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci,

Kultúra Program, Fiatalok Lendületben Program,

stb.

A kampány céljai

Felhívni a figyelmet a Youth on the Move

kezdeményezésre

Széles körű tájékoztatást nyújtani az EU által

finanszírozott mobilitási programok eredményeiről

A mobilitási programokban való részvétel lehetőségére

irányítani a figyelmet

Hozzájárulni az EU-val kapcsolatos ismeretek

bővítéséhez

Támogatni a nemzeti mobilitási kampányokat

Ösztönözni a párbeszédet az érintettek között

Érdekes és szórakoztató programok révén

ösztönözni a részvételt a célcsoportok körében

A kampány célcsoportjai

Azok, akiknek szándékában áll valamelyik

mobilitást célzó programban részt venni vagy

közreműködni (16 és 30 év közötti fiatalok,

oktatási területen dolgozó szakemberek, a

szülők és a nyilvánosság).

Azok, akik nemzeti, regionális vagy helyi

szinten mobilitással foglalkoznak: a programok

lebonyolításában együttműködő szervezetek,

politikai döntéshozók, az üzleti szféra,

egyesületek és non-profit szervezetek,

amennyiben az EU mobilitási programjaihoz

kapcsolódó munkát végeznek.

YOM promóció

YOM hétvégi poszter verseny (Művészeti iskolák

és egyetemek számára)

YOM népszerűsítő poszterek városszerte

YOM szórólapok az egyetemeken

Hirdetések a helyi sajtóban (Pesti Est)

Hirdetések YOM közösségi portálokon

Hirdetések az Európai Bizottság és a kampány

nemzeti partnereinek honlapja és hálózatai

révén

Mobilitási és ifjúsági rendezvények

A szervezők

A kampányt az Európai Bizottság kezdeményezte,

hogy felhívja a figyelmet a fiatalok európai mobilitásának

fontosságára, amely az EU 2020 stratégiában

kiemelten kezelt területként szerepel. A kampány

lebonyolításával megbízott vállalkozó a barcelonai

székhelyű P.A.U. Education, amely az oktatási

és szociális szektorra specializálódott stratégiai

tanácsadással és projektmenedzseléssel foglalkozik.

A programok kivitelezését olyan helyi partnerek

támogatásával hajtják végre, mint például az Európai

Bizottság Magyarországi Képviselete, Budapest

Főváros Önkormányzata, a Mobilitás Országos Ifjúsági

Szolgálat, a Tempus Közalapítvány és a

Kultúrpont iroda, akik a programterv kialakításában

segítenek a helyi/regionális prioritásokkal összhangban,

és meghatározzák az eseménybe bevonandók

körét.

A Youth on the Move

a mi közös kampányunk:

együtt tehetjük sikeressé!


FŐVÁROSI HÍREK, PROGRAMOK

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Az Európa Bizottság nevében írok, hogy tájékoztassam

a közeljövőben induló Youth on the Move kampányról,

amelynek első és példaértékű színhelye

Budapest.

E nagy horderejű kezdeményezés fontos részét képezi

az „Európai Unió 2020” stratégiájának. Engedje

meg, hogy idézzem José Manuel Durão Barroso,

az Európai Bizottság elnökének szavait: “2020-ra

minden európai fiatalnak lehetőséget kell adni,

hogy tanulmányainak egy részét egy másik EU tagállamban

folytathassa.” Ehhez azonban pontosan ismerni

kell, mit is jelent a mobilitás. A kampány

célja tehát az, hogy megismertesse a fiatalokkal, a

tanárokkal a mobilitás pozitív hatását a képzés, az

elhelyezkedés és a társadalmi felelősségvállalás

terén, valamint hogy tájékoztasson az Európai Unió

mobilitási programjairól.

A kampányt szeptemberben egy brüsszeli sajtótájékoztató

nyitja meg, első rendezvénye a budapesti

Mobilitás Fórum október 8-án és 9-én, amelyet

egy hasonló program követ egy héttel később Bordeaux-ban.

A rendezvényen a politikai döntéshozók, a gazdasági

élet meghatározó alakjai mellett az oktatási

szakértők, a pedagógusok és a szülők kiemelt partnereink,

akiknek többek között a mobilitással kapcsolatos

oktatási lehetőségeket mutatunk be.

Mi az, amit mi adunk?

Youth on the Move

A program négy fő témaköre az oktatás, a munka, a

társadalmi értékek és a művészet. A témák egyes

tárgyköreit beszélgetések, workshopok keretében

ismerhetik a meg a résztvevők.

A diákok ingyenes próba nyelvvizsgát tehetnek,

megismerkedhetnek a világ különböző egyetemeinek

felvételi rendszereivel, személyre szabott

(anyagi, tudásbeli, pályaorientációs szempontok

alapján), külföldi ösztöndíjprogram-ajánlatokból

válogathatnak, találkozhatnak külföldi egyetemistákkal,

nyitottságot, toleranciát, a másság tiszteletben

tartásának módszereit, értékeit ismerhetik

meg. Értékes nyereményekre pályázhatnak

(notepad-ek) kreatív, multimédiás pályamunkákkal,

illetve ingyenes koncerteken vehetnek részt.

A tanárok megismerhetik az unió és az unión kívüli

országok oktatási rendszereit, szakmai fejlődésüket

segítő ösztöndíjajánlatokból válogathatnak, segítséget

kapnak ahhoz, hogy diákjaiknak az Európai Unió

és a világ lehetőségeit figyelembe vevő pályaképet

tudjanak tervezni.

Meggyőződésünk, hogy az Ön iskolájának hasznos,

más úton nehezen beszerezhető ismereteket adunk.

Ezért tisztelettel felkérjük arra, hogy adjon lehetőséget

intézménye diákjainak, hogy ellátogassanak a

rendezvényünkre.

A végleges programról szeptember első felében értesítjük

Önt, és munkatársunk szívesen elmegy

Önökhöz, hogy a részletekről, a programokról tájékoztassa

a pedagógusokat.

Őszintén remélve, hogy számíthatunk részvételére,

tisztelettel üdvözli,

Dés Mihály

Youth on the Move

Held by PAU education

BUDAPEST

1085 Budapest - Üllöi út 34, I/1B

Tel: +36 1 411 18 98 - Fax: +36 1 411 18 79

BARCELONA

c/Muntaner 262,3r, 08021 Barcelona

Tel: +34 933 670 433


FŐVÁROSI HÍREK, JOGSZABÁLYOK

Az utóbbi hónapban ismét módosult néhány

pedagógusok számára fontos jogszabály.

Ezeket foglaljuk össze az alábbiakban.

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 24.

szám.

2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról

szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek,

valamint a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség

teljesítésével összefüggő módosításáról

2010. évi LXIX. törvény a kulturális örökség

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

módosításáról

2010. évi LXX. törvény az előadóművészeti

szervezetek támogatásáról és

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvény módosításáról

2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

-- Az 1-4. évfolyamon nem szakrendszerű

oktatás folyik [megszűntek a százalékos

kitételeket], 5-6. évfolyamig pedig legalább

50%-ban szakrendszerű.

-- Az osztályzat és szöveges értékelés

tárgyában. Melyek a megadott feltételek

mellett, már ettől a tanévtől bevezethetők.

Ez pedagógiai program módosítását

igényli.

-- Magasabb évfolyamba lépés tárgyában.

216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a Balassi

Intézet létrehozásáról szóló

309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2/2010. (VII. 8.) NEFMI utasítás a Nemzeti

Erőforrás Minisztérium szervezeti és

működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Felhívás a Dr. Nagy B. József Országos

Középiskolai Művelődéstörténeti Tanulmányi

Versenyre

Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010. 23.

szám

2010. évi LXIII. törvény a közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010. 21.

szám

Az Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010. 21.

számában már megtalálható az országos

tanulmányi versenyek meghirdetése.

Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010. 20.

szám

26/2010. (V. 27.) OKM rendelet az oktatási

és kulturális miniszter ágazatába

tartozó szakmai és vizsgakövetelményeiről

szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet

módosításáról

Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010. 19.

szám

21/2010. (V. 13.) OKM rendelet az informatikai

fejlesztési feladatok támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenőrzésének

részletes szabályairól

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/-

2011. tanév rendjéről, valamint egyes

oktatási jogszabályok módosításáról


IMPRESSZUM / MÉDIAAJÁNLAT

Megjelenéssel kapcsolatos információk:

Lapszerkesztő: Kelédiné Mázik Ildikó

Telefon: 3382-156/106

e-mail: keledi.ildiko@fppti.hu

Fotók: az intézmények saját fotói, valamint forrás: www.sxc.hu.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

Bővebb információt Végh Györgyi, a honlap főszerkesztője nyújt

a foszerkeszto@budapestedu.hu e-mail címen vagy telefonon: (+36 1) 338 2156/128.

Oktatási intézmények hirdetési lehetőségei

A fővárosi oktatási intézmények ingyenesen helyezhetnek el önmagukat, saját szervezésű

versenyeiket, rendezvényeiket reklámozó rövid hirdetéseket, linkeket, cikkeket.

Következő számunk lapzártája:2010. szeptember 20., hétfő

Havi díj (Ft + Áfa) Éves díj (Ft +Áfa)

Céges logó vagy banner elhelyezése 5 000 50 000

Szakmai/PR cikk publikálása 10 000 90 000

Adatok frissítése, kisebb módosítások 1 000

PR képgaléria publikálása (max. 30 kép) 10 000 90 000

Videó publikálása (max. 3 perc) 10 000 90 000

Cikkírás forrásanyagból (kb. 1 oldal) 10 000

Interjú készítése PR/marketing céllal

(termék vagy szolgáltatás bemutatása)

20 000

(A lapzárta után érkezett hirdetéseket csak a következő számban tudjuk elhelyezni!)

Belső használatra 1300 példányban kiadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási

Tanácsadó Intézet.

Felelős kiadó: Sárik Zoltán, az MFPI igazgatója

Szerkesztő: Kelédiné Mázik Ildikó

Web: www.fppti.hu

E-mail: fppti@fppti.hu

Grafikai megjelenítés, tördelés: MFPI

More magazines by this user
Similar magazines