MKK11621_FA Chirurgie_HU_Final.indd - Main-Kinzig-Kliniken ...

mkkliniken

MKK11621_FA Chirurgie_HU_Final.indd - Main-Kinzig-Kliniken ...

SebéSzet

Több mint műteni

SZAKORVOS-KÉPZÉSI TERV


SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

2

Mennyire vesszük komolyan továbbképzését . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Milyen felépítés jellemez bennünket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Általános-, hasi- és érsebészeti klinika Gelnhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Baleseti- és ízületi-sebészeti klinika - Gelnhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Általános sebészeti-, ortopéd- / baleseti sebészeti klinika Schlüchtern . . . . . . . . . . 7

Milyen értékeket vallunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Amennyivel az Ön továbbképzése különb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hogyan zajlik részleteiben a továbbképzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Milyen perspektívákat nyitunk meg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Amit kínálunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Amit szeretnénk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hogyan érdemes hozzánk jelentkeznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

A folytatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Mennyire vesszük komolyan

továbbképzését

Kedves leendő kollégáink!

Nagy örömünkre szolgál, hogy izgalmas szakterületünk

iránt érdeklődnek.

Az orvosi szakterületek egyik »nagyjaként« a

sebészet a lehetőségek és feladatok tömkelegét

tartogatja Önnek – a sebészet ugyanis több

mint puszta operáció.

Ahhoz, hogy valaki jó sebésszé váljon, egy sor

minősítésre kell szert tennie – együttérzőn kell

odafigyelni, gyakorlott kísérletezővé, biztos

operatőrré, osztályának jó menedzserévé és

még sok mindenné kell válnia - és mi segítünk

Önnek ebben!

Jó sebésszé válni talán a legnagyobb kihívást

jelenti, amit valaki az orvosi tanulmányokat

követően célként tűzhet ki maga elé. Mi azonban

nem csak az Ön számára látjuk ezt nagy

kihívásnak, hanem magunkra nézve is annak

tekintjük. Álljon elébe a kihívásnak - mi ezt

tesszük!

A következő oldalakon szeretnénk bemutatni

klinikánkat. És rá fogunk világítani jól felépített

továbbképzési koncepciónkra, mely garantálja

a gyors előrelépést tudásban és kompetenciában

egyaránt.

Nem akarunk túl sokat ígérni, de jól felépített

képzést kínálunk (ha szakorvosi vizsgára jelentkezik,

akkor nálunk nem csak papíron operál),

kollegiális környezetben, szabályozott munkaidővel,

és innovatív elhelyezkedési modelltervvel.

Ismerjen meg bennünket és fogjon minket

szavunkon!

Alkosson rólunk képet. Nem volna kedve szívesen

látott új munkatársaink közé tartozni?

Jó szórakozást az olvasáshoz!


Szívesen válaszolunk további kérdéseire.

Hívjon fel minket, vagy írjon nekünk:

Dr. Thomas Zoedler

Sebészet I Gelnhausen

+49 60 51 / 87-23 43

thomas.zoedler@mkkliniken.de

Dr. Lukas Krüerke

Sebészet I Gelnhausen

+49 60 51 / 87-22 90

lukas.krueerke@mkkliniken.de

Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundh

• KTQ -Zertifikat •

Dr. Christoph Schreyer

Sebészet I Schlüchtern

+49 66 61 / 81-23 40

christoph.schreyer@mkkliniken.de

eitswesen

SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

3


SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

8

Milyen értékeket vallunk

A kellemes munkahelyi légkör a dolgozók teljes

és hatékony tevékenységének lényeges feltétele.

Ehhez élő vállalati kultúra szükséges.

Meghatároztunk különböző elveket - »mindennapi

értékeket«, melyek folyamatos ápolásába

és betartásába minden munkatárs bekapcsolódik.

› Értékek megbecsülése és kollegialitás:

úgy kezeljük a pácienseket, a hozzátartozókat,

betanítókat és munkatársakat, ahogyan

elvárjuk, hogy velünk bánjanak - tisztelettel

és együttérzéssel. Ide tartozik természetesen,

hogy minden embert azonos jogokkal

bíró egyénekként vegyünk komolyan, etnikai

származástól, kulturális identitástól, politikai

nézettől, szexuális beállítottságtól, vallási

hovatartozástól és társadalmi helyzettől

függetlenül.

› A vitákkal és hibákkal való építő eljárásmód:

a csapat-konfliktusok számunkra az

elkötelezettség kifejezése és a kommunikációs

folyamat része, az egyéni hibák pedig a

tanulási folyamat természetes elemei. Ezért a

szakmai és személyes nézeteltéréseket kellő

tapintattal a nevükön nevezzük meg, és közösen,

professzionálisan oldjuk meg. A hibákat,

mint a megértés kibővítésének lehetőségét

tekintjük. Ezeket kivizsgáljuk, és közösen

javítjuk ki.

› A kompetencia fejlesztése és a

professzionalitás: a minősítés elkötelezettséget

kíván. A szakmai tudást fel kell frissíteni,

a szociális- és személyes kompetenciát ki kell

építeni. Ezekkel a kihívásokkal folyamatos

belső- és külső továbbképzések segítségével

küzdünk meg. A személyes szakmai és emberi

fejlődési célok megfogalmazásában és elérésében

az egyéni fejlődési tervek nyújtanak

segítséget. Prioritások felállítása és rugalmasság:

tevékenységünk alapja a naponta változó

kihívásoknak való megfelelés. Ez különösen

időhiány esetén a feladatok súlyozását

kívánja meg. Ezáltal elengedhetetlen a fontos

és kevésbé fontos dolgok közötti különbségtételre

való készség, és az új személyekre

és helyzetekre történő gyors átállás.


»Minden kórház csak olyan jó, amennyire az orvosai jók. A

magas minőségi színvonalat csakis az orvosi ismeretek és a

klinikai tudás strukturált átvitele biztosíthatja.«

(Deutsches Ärzteblatt, 105. évfolyam, 20. füzet, 2008.05.16.)

Amennyivel az Ön továbbképzése különb

Világos irányvonal

A fent idézett kijelentés korlátlanul érvényes

ránk. Önnel, mint nálunk továbbképzésen résztvevő

kollégával, összekapcsoljuk a közös jövőre

vonatkozó elképzelést, mely a hosszútávú, a

szakorvosi képzésen túlmutató együttműködést

is magában foglalja.

Optimális lefolyás

A következő oldalakon betekintést nyerhet továbbképzési

tervünkbe, és így átfogó képet

kaphat a klinikánkon folyó strukturált továbbképzésről.

A szakorvosi képzés teljesítését követően

meg lehet győződve arról, hogy valóban

minősített szakember lett, mind a kezelt

páciensek számát, mint a velük való foglalkozás

intenzitását tekintve.

Ehhez nagyban hozzájárul a tudás és tapasztalat

két kompetencia-területének elsajátítása:

› Szakmai kompetencia: a tudományosan és a

gyakorlati alkalmazás során kipróbált, evidencián

alapuló orvoslás reflektált alkalmazásának

képessége. Az éppen aktuális egyéni

igényekhez, a pácienssel folytatott párbeszédhez

felelősségteljesen igazodva

› Módszertani / személyes kompetencia:

követelmény egyrészt a páciens személyiségének

biológiai, szociális, és életrajzi egészében

vett elismerése. Másrészt az a képesség,

hogy a pácienssel kapcsolatos munka hosszú

időn keresztül gyümölcsöző legyen úgy, hogy

ezalatt biztosítva legyen az együttérző

gondoskodás és a szakmai távolságtartás

közötti szükséges feszültség. Ide tartozik a

hitelesség, a figyelem és a megfontoltság

képessége.

Továbbképzési tervünk mindenesetre tartalmában

túlmutat azoknak a kompetenciáknak az

elsajátításán, melyeket bármely más osztályon

való munkavégzés során megszerezhet. Megmutatja

azokat a lehetőségeket, hogyan veheti

át a felelősségteljesebb és magasabb minősítésű

tevékenységeket. Ismételten aláhúzza

az Önnel, mint nagyrabecsült, továbbképzés

előtt álló jelölttel szemben tanúsított alapvető

hozzáállásunkat.

SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

9


SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

14

A. Hasüregi sebészet

1. szakasz – műtéti alapok

Tartam

› körülbelül egy év

Célok

› Egy osztály önálló vezetése egy főorvos

felügyelete alatt

› Sebészeti alapműtétekben való jártasságának

megerősítése (vakbél-, sérvműtétek, tályogoperációk,

pacemaker-sebészet)

› Ismereteinek megerősítése nagy sebészeti

műtéteken történő asszisztálással

További tanulmányi célok

› Szonográfiás ismereteinek javítása

Intézkedések

› Rendszeres klinikán belüli továbbképzések

› Részvétel haladó szonográfia-tanfolyamon

› Többnapos továbbképzési rendezvényen való

részvétel (pl. sebésznapok)

› Éves dolgozói megbeszélés a főorvossal

2. szakasz – minimálinvazív-sebészet

és a pajzsmirigy sebészete

Tartam

› körülbelül egy év

Célok

› Laparoszkópiás rutinműtétek megtanulása -

epehólyag és vakbél eltávolítása

› Indikáció felállítása és terápia jó- és rosszindulatú

pajzsmirigy-megbetegedések esetén.

› A pajzsmirigy-sebészet rutinműtéteinek megtanulása.

További tanulmányi célok

› Proktológiai ismeretek (végbéltükrözés)

› A továbbképzés negyedik évében el kell jutnia

odáig, hogy egy kezdő mentora lehessen.

Intézkedések

› Rendszeres klinikán belüli továbbképzések

› Részvétel laparoszkópiás tanfolyamon

› Éves dolgozói megbeszélés a főorvossal

› Többnapos továbbképzési rendezvényen

való részvétel (pl. hasüregi-sebészet update)


2. szakasz – nagyobb műtétek,

csontsűrűség-mérés

Tartam

› körülbelül egy év

Célok

› Nagyobb baleseti ortopéd-sebészeti műtétek

önálló levezetése

› A csontsűrűség-mérés külső megtanulása,

ultrahanggal és Dual-energy röntgenabszorpció-metriával-val

egyaránt (ennek

megfelelő együttműködési szerződésünk van

két rehabilitációs klinikával)

› Egyre önállóbb munkavégzés az osztályon és

az ambulancián

Intézkedések

› Részvétel egy külső továbbképzési

rendezvényen

› Rendszeres munkavégzés a műtőben

› Tanfolyam a csontsűrűség-mérés

megtanulására

› Éves dolgozói megbeszélés a főorvossal

3. szakasz – gerincsebészet,

előkészület a rotációra

Tartam

› körülbelül hat hónap

Célok

› A gerincsebészet alapjainak elsajátítása

› Az eddig megtanult műtéti technikák

megerősítése

› A távolabbi jövőre vonatkozó célok meghatározása

Intézkedések

› Egyhavi rotáció a gerincsebészeten

(Hölper / Eichler-praxis Gelnhausen-ben, erre

vonat kozó megállapodás szerint)

› Rendszeres jelenlét műtéteknél

› Megbeszélés az osztályvezető főorvossal a

távlati célokról

› Segítségnyújtás a megfelelő továbbképzőhely

keresésében

SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

17


SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

20

Amit szeretnénk

Megfelel-e Ön nekünk? Megfelelők vagyunk-e

az Ön számára? Egyszerűen kérdezze meg magától,

hogy osztja-e az alábbi beállítottságunkat:

› Öröm foglalkozni a páciensekkel és a

munkatársakkal

› Lelkesedés a sebészi szakma iránt

› Érdeklődés egy motivált és

multiprofesszionális csapatban való

munkavégzés iránt

Hogyan érdemes hozzánk jelentkeznie

Teljes jelentkezési anyagának a következőket

kell tartalmaznia:

› Motivációs levél személyes adataival és annak

indoklásával, hogy miért szeretne kórházunkban

dolgozni.

› Életrajz táblázatos formában, további adatokkal,

pl. a nyelvtudásról, számítógépes ismeretről,

teljesített gyakorlatokról

› Újabb bizonyítványok, igazolások (a működési

engedély másolatát is beleértve)

› Nyitottság a dinamikus környezetre

› Kreatív alap-beállítottság és a továbbfejlődés

igénye

› A felelősség vállalására és az önálló kezdeményezésre

való készség

› Nyitottság a feladatok és problémák megoldásra

fókuszáló analízisre

Iratait kérjük, közvetlenül az alábbi címre küldje:

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Personalmanagement

Stichwort »Chirurgie«

Herzbachweg 14

63571 Gelnhausen, Németország


SzakorvoSi képzéSi terv, SebéSzet

22


Kiadó:

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Dieter Bartsch ügyvezető igazgató

Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen

Telefon: + 49 60 51 / 87-0

E-Mail: info@mkkliniken.de

www.mkkliniken.de

More magazines by this user
Similar magazines