Sajtószemle 2012.01.19. - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Sajtószemle 2012.01.19. - Hargita Megye Tanácsa

7011]AM]Áelq csÜToRTó(

ar

o

ane t

(oZÉLET|NAplLAp xllvÉvt']2 (ó]7')szÁM]lóoIDALÁMItE]


a Biklit| F.(e vií.& f.}ft

vinaldó lÍá D']ír'drc' l széldfold

lQ]fu .JE lw']rb Á|*i(etóJ'd;ft Y

k.Dh r BLL,r'Jími Íol!ónÍ Br;l}dl.

irr:^z.lm.J& - : mrrLli LME.dkl, r

iud'p.ffi .]ö x's ÁBíB]JdI lÓkó".l

€]rut _ r b.lA6.bJ Jólri srbhrlbs

wÓnin@íFnrftnhidón2J'

koó F-LtTibG.l Á'yóid tó*,tdói

jLn.t n@ Fdac vi.rt 1Bárbbán

n ür]. Á )@ lhLd & H rd dk

iit\ s"|J li'llfuLl ü 1l!l i!d' ú4'n

póáirr A !áJb frl@tód{.

'/.ItDú

200c!o ,lakoM . ÉD]DlonfuI

jró d'l& .ltrRÉí er E r&ota,l

ugrl' .hk ^z - .lóró {Yb.n pul,L!1I' Jd'

5. t2l l l.A] nk1bb hdrjÍÚln* : fo]yó.

a M]tdB .LElán YjJEó 1 tr

EFr*r EhR]Íh,b{{ fuiB l6ln

y*y á lfuó nrpoLbI 16ü] fi:

'

G]4ffid'i M# sqós4t Kdllz

m.n.dzs Jrín Llr v.^glvzssl'

h.sr' fu:]í&. Á MgrJ]o mPPJ

r vbÍr M.di.rI) .lnú íJdrPbrn m.8F.

l.n6 rlhÍh'.]dA ud' lcltd re56.

!á! l htrdd mqi.líúc FJ4 Ébru.

EÉryYilqin rnó

{r d.nljnr{dutó'

régvétd GI'at lcnd'.í& ^ z 20l Vl4l]-

.lnöE adJa bfu]mz:. Di Dmc

rlF.rn. rknL.R ]úÍhl4ordEr n.F

m.A DvJ' nowmbÍbo Li!t' ln

'ód,! mlAbbdnl n.iÁo9$blóarL

a Íul.eoL Ebol'"! L'.g' ó*!'

.ob.r. Kit LBLÉ i*éb.n indult

vixgía' niurán t $.uú *dn. !€Ér

rck .gy 39 áé aícrkoj &.6 l,ltlb4

& dloPú! z id& mbÍ hÍi rtyu3dl,

Jrt ch@Bll( ÍilD rcndóKg]

r ÉkéEl*( dloEtóL 'óYiYó - .B

'oint 16 É.6 6úf1iLÉi &


óhdry üpia a Tanügyi szalad

sulo'MalÓk szöWLóq&

Í!k ol ilo on,Áoot l.Doln.l

aí nYilalküta: romzi'( h.qv

iáru& 2l.út áhaláM íEjrla

lápi.n'k' x6 llona' . ÍóvÚr.

ség tsrüloli tüalnijá átról láj6

p!ÍtdlaíájÚk lass.i a vÉgrB_

l'nh., kör.lt mó0 n.m ludni'

a llllih m.qv.i ldknó0usok

óel vonBk_o a lih3k@ílbaí'

jll9ó6rYcliht c$L no$ ilq

íjne]i mikor litj&' hor' brj

qn' hdg' nd,El lÍ'úlódunk

' lqy ndkotr hplnknú l(06

Íoná' . Tái4yi szrhad shkln.

ve( elú].tL bi?_Jmir4 rfu r ífu L

P:!e']G, ilLÍ. onágos

n&b:E KÍE4( mooozJu.

h.l.^.&."-*1.'.'.H-..

m.3Fi p.dr8fuek:

'.nj]or:lgy

r klopdnisább

foÍ!ÍólónF aínt tr arl (g)l&

hlRn b.liJ dftúl la' mft r}]!

nrL . m.á/. P.'j.gógBri' Ml

déIúú.

('.d. - tr*' n.gi') e_

ÍÁNÚGü ELÉGEDEnENxE0ÉsEl(

Kocs: Rosszul osztjak a puliszkít

foe!óiÚ.lávlr bddbbÍí'{ d

u]lüom z i'lol& va.tóiv.L Á

sFlem .tnonÚ, nind4Lj' ni

idiv !2öÁLollil&n'mad

hnrlidót 9rbuú moddig mi^'

h&rda' Éloljib];.gyoknr

r p.drgóAüb*il Hr r |.LrÍd..

zehól dg'n ki' hosy l lÍugyi

.]r lóbb*s( 'rljlol rtri rl}oÍ

bizrlni zrl íolrrna nm

(ItA

^ i ÉL d@ q bbbjéP' r pÉ

drgfuus} hnn)Ómó

'{B ku

ug}iJlán r vél.manym I.Ay.n'

hop m.Pmüdulrln !'.dl|ön

ío íogjú m.isdni' Li njt

J.t &óc.t l. r'.]c.Rctj

Flt LöEtó.! Drcltlao{it sru{br

lc'dcB'- Idótln idól

d :]u]itl'ellMft . búd.

Mmdi* m.ÉÉi! l cDp h* é'

4lrLr. ntu rl.nlq tr 2,1',,

hlétjJ bÍunL TÓ Lb. roE

I hiyl,]ín* M nJ'q r

'lunk

oul!81"5 0clJn ho?oo tct.nn.I

;..r.h.,i.* .sr."r"db"n'

pu]iílr.qvh fr idt' ipl'.qI

hÍnúit ]nn' ] mnd& ÉyI

P


Eló.ali ! nilÍotidó{i.i 'n}

!í.l !l .6ú!áíy .t.Íiil lo.

qY..zta.t. .llah's. .íyhóí

3rófu avl! vÍz lól l.| i Mljlali

GutaÚv xóloly lórctr Íin lfu_

ból' Á! áv íolyánáí lo9óbba

toni.olÍ *.Í.ü.'.llima

l caiLÚt d'i pollan.í.n

L IáIiMl( í Ml]láth cüf'lY

(á-ly ta*.. Tú*e La-k

ne! m.3 r l 126oáióliuni lrbonló uml vüs]lrrc! q.s]lr'o!

.redmtnlt' A nÍn (lL LóÍ

toüson R'ülYrRymL nond

qÉl&].!l.i].iin!ER]JJw

Ró6st KrIh{n' cíL*.d!

polgjÍndkR hozlrt !' fr iV.I h 4.4lúI u&trt t Mli.ú clle E

FoliYÁszÍÁsM AxAulAs A MAJúTti cuszÍÁv dÍoLY TÉnr ÍÁúLÍ vb

Ivokrita ffitéren

r.f.L.nEitolbíivlNú

díBéAétl án.nll' $b:.' r

pJ]lnáibrn' rn'koÍ b.'ndiqrL J

müLoda i Ji m'nó(A.llcnóF

Á. i'óÉu'L riihl"}jr'd {

önlonilE & Tóvnn 7olt

rpí'tju n;g n.m ho:oÜ vEl.'

{sdonc.

Mild (sy.lörc l dóllrl

mir( v'Dúnk ]&II r !l$ló-

PoÍr a.lúi jláínt! Íolyuúítd'

jr.u' ná'odik a.L6.n űlünl

l. úin dÍ!],]íi. Ljvir.lczóYcl'

ít}or rcmélh.ó.n $l larúl 1

kuo& LiiLlzkjrnrt m.srit r

lrn ii ELóJ!.gB íÚp.fi r

kna&nél' ho!' l !'.llépb.z

ll]ó' |.h.ról.s .sy:.g4 lmrk

urse.r& n.s .bb.n

^ é\b.n úEbh r9jnsbl.ló.

' hd'.L.t í;dn. Í.lr'D'-, )

El(!h.n vs.Dló h.lr'l.L

k.-l b.--, r:..

] ró.Ponn r kb]n' "*;...! í Ulrn l

i'' nt 'sF.ú . ési Gltgy.i*L

9.ri!t LoÍibulí j.Iotós hon'

RjdUIy Rób4r Kílmln ne

nt még.bb.n rnónrrbin m.s

l !api,aY{b5zi$irrt.

í.l(íisn a.ljo[oliló .'g.dély!

tr. rmdyK .s)rbld mr hr


Ripsz-ropsz

la hod dhann*rdrr",t I

, gnurnM;"r Lí4d<aL' ,kl"g

kad& hbdn dsflalz F,il Bli


kotrubryf; is alt az qrik kzft*dBni

tdzukninzl adott tdd ati inter'

krnpnztlsel úintcttbauz l]laznfi

á ónap i' r1IEm wlt üijékt"h,/L


lgd6 lJkgl& ilalva @4Á!

'aq?Á

b'

nt ,@ r .at .Ba ddhq tuF4tzt n ,lnu, atk iz

ilatt! dtut li.Lrkn, jN a upal,, bdt! n|pd.

nitaqiulalBKolaab N ily Mb,r '

i]őM?,@*

i'Lí!r }''LiqbNzó!4+ nEp Bd,ú' Kirq|B wb

fu |inab l' i1 ó |L.l,ín fu fu !lÓ.r d' k á r 5!n billafu

ik,,' dzdhfr2!,}dt,1rk 1 ti'id!i!i&t*,nú' Elld,

EdtuL 1t j !,1r 1L,,,qj,ttuc Hibtdl^KoCitqtd

. &it8 |i,!i 2u 2r9.á laruq' '4d iJ1hM bá,*i d' Ú

ulud.. lvs a talhj ii,@ul pa\a1,1, llab? eac

llh.ni2n lzv t niltu pnu+ n'l*'l , t@ pur

Ripsz-ropsz

Wla, H,!d,h' KaJan n^aúo ]al un,kn r|al

ft, ü r ú 6&ndo 'bl;.ne4 ne br 4 L@

ba )] 4 .atu!!k (\aÁq \'ud nEgdd4l bg q,

4t|]úh d.nú nvx 'Ú!p ht|l1@l l l1l!4b1,l Kdúnt

b"i pd,!!! 4 R'r2 Aakr fub .lldih, Lturr&'

u Mfr zainfr M lui n i,n6ád,db rt,'!d.,

N^ dln , l,,MÚa'!e.rd WhI a\ dórr'*.

4a n4 4 n lt b'aqp hÚuÁ p LP;4 ra,lhl 4

a@l,b@]!nltl]ia@ t úa4aF* wuau plq

al4,á. a.utL'+ rul e] B!!B l @1]42á bfuÁlk sfu

tutta, hpabb ilymat *ntk *aa; paat aztn.

fu iúlit 1.já! bka,4r dóirigt 81,,L áaé4b4 jdu.1r

]'i á r',is 30,lnt slq fubn n4idjibu l.Fd ,1]"tb

úlb,ía* hndlau* b,L á,iadfund] daq m Lg qt

gí a,tllú i,,}'th ,óÍy] is, h@'r n ]!d @1;t

Ígé L4.,v* d,rfi @ 4'r/' fu ka''!,Jt]nfu i

hretu q{thaddm l knhpaAa qn npc aqe

lnr á }aúllE \ rrd nfu |dú ka & ú l4 a,!.L

ruti fu n^illn,úl,itó |a,,LnlhnÁeú Án4l fu

r]l!xh!Ln^]! 1.dah ry.I kh h,nq é a1puen1 L

M |'ful. sjlfrrat d@ funü 4\ nll'|hft r

nidtui Mljlw, qt n t ],,erry,,1d,t dik:siL.L

lykaL4ü, rrjár ba fu b,L|e!!, d,,t ] *,ú.t f ] É

Ml!| z 4! 11üfii rtlb 'dnÁ4'Mn| r!]ar|i)

ba e dpa.npÍ a{ adxn htuL bn L ulJ d.?:.

&L^q t!]'bmaL' i|anhú',+lfa lzn.üt ru

pn }a18 npl - Mül e Wb - Ú\1 o dkfuld

igane1} ']!a.l]6 kde @ lwfla*' Áa tag d}u

ruAa,lalh á d@.l!L ü Ód.<l" tbla ,bM

,],JdÚ ,]*Ml lnl BN *,nr1,4|t n cti a {Ji} l&fu.

d4 klfuÍ,+ '',h ]uu ^r Naiadb' lahb.* llaad

fthct an c tturMt t!i\:ul i.wb\

t *-L

t n am" kL-Lnna a,It'"fi o

brLfu " '-!,

l'Íatao

"

a a kr|.nlá' ú ú@ Úú r nr

hya rul o&nü úüa l*swd! [aluÁú Lr

üa ,1,fuÍ H, - l!s' cuÚ hq lid M ' b).

kfud''ol'k!.p tr rl]z@l ar', d Ú aLlblfuű' hog!

nt lut!'u\aau} 4@ d d r rel,ú/|

lh1]Úib)á^l,fublbtlúid 'aaaa, l x lhqrLaÚl Í

t;abaae

" -h+.4 -htt k r @a d],wlad,

d, n Ú I'!a á R] p| -ope

l^,


Elkc'dódótl a d9kóli kollek_

.iók li'rusíÉsiÍal 9á,oniá A

ló{átosban 6 a naqvobb kito.

sokbatr m'ohndelen ónási kod_

vEmény€} jdvá| lo|ulmulj.k a

cs ik9eEdal akcidtát á fu ak él.

lgúrc' hoqy a 9eoí udq'liáru.

silásotkal a tercsk'íó i! á ú.vó

is jól Íí eííi! csak hárcn ij'ot

rl,.ru Lr@l il oliÚ ]l1jq

- hndú]'ün


]]q , Ll . t.!;l n!!Ú]].:l, L ]t:ll],.l (l.

.!r.lD s!,,1n tr Trr lrl ]lr. ,u

L.!it nJÚi|!] l $(." r]ir ]l

l j,i ]Í ]u] tr ].]..Ll| i 1!]\ ll

.irr.r- .

.i!] !ú!l i LL||1LL :ln,.trtr


clvlLsZERVEzETtk vELElvlENYE A cYlLXosÍol siPALYÁR0L

I(drnyezetrombolás és pénzkidobás

Jele ósen álálakjlaM a kij!

nYezelot' k'osilaná az élóvilá.

qol' mdqvál1o'all'á a [o y P

li nll'iává k|!álóan allalmas

t6íül6bt eqy sipálya épiléso a

cohádon - kózli nÍ aüoÉláb

hátoncivikzeÍVeÉ| Á kóÍnyeelvédoI

iaE5Ia'ora! lo9nek

GvÜlvd'enln lló! óllÓmanv.

.anjnaL milyén leileszlésk yál

náiak inkább Gilkoíó javiÍa.

i i ZolJ Vil,ll)rnLJ Lgr.L,l{

,l'\ j

5l l dL taaÚt

| ..L I r ol ro ,ii! i

tr.g1 :jPjlH

o| \lqLnÁ( L

]!tÍ!]ú n ] {lu$ozctrNjlJJli 'í

U]kÜ i]y7I i]tn ]tillúr h(

])..n iÚTn]t óini LqDlz.(Ln

nolrrv." L I Ln

hrnqn |. lLdob Í 5 ]lÜ(n.

LLllLql.ljf,m.!|Ú!!

. , r^ -4rl !r . !' ,r,rvL

j

Ltl

'rl,I ..r..r: tq .r

DgtÁa k \lLfu nlg tr (ona

Á fun7(]io/L \\|r|J tliJ!

Ii Í'o] IJIU! !(Eza lil

tr, .Frr.r //./,, / , -jl

r,.F.[L ;. , llp,

l,.l LL r 5(L !(l \!r

;{(rkriJn s.vdr !'.dd

]úc.! l Lqú?r tn kiÚÍi Á

l h l L.l.aÍ ll Ú

].LL]LI J]L ]\h

,vi r, i iirri , vLn$!: r

".,,r i,,,,""r, " ';,rL-

1.!,, j l, ",], lúl,;'rl,

.uxlr ,. oir | ltrdir,

li,J(l!r!

ji!Ú Po]'i Ö

i.:riir r ,,r -.b. l.:11,.!,,

t r íL ] !!! ÚJ.i ll l :]t

'.".;1,-, , !,:,:,. ,-.

,,",,.,i],1 r..,.ri-",, i,",

, ,,r ii, irL,. ",ir"r.,rr'

.\.)i]r.ri!jü]l]l |i]rx

,LL L r'

li-li!,' (ro i, ir\si, Dls

n'r-iL (1,! r,$'trt iL!'r

'.,

lw{li r ,Ji.ror, !:1

l(vL { rlLrlvr,.ir.l!.I,r

,, r",,. rriiir{. r!.!n!

*,,k !,-.,."-h.-,"r. i". ;,

L..rL'kr !!ln , r.\:r,n \! ',

_..'."'] r

,-,

' '-.r;í^h

-,*.",,t ,. ,ii" , i-, ..'

':

"-. . ,,,1,...!,,1n,"1 ,:r,i

L,lL".i, --. r"*. .i.,

r . I t.l,:


E llll ámi !.l' hDly. funlíik.i

liicoí Gy.!yó liÉa!. itm!(

..yí!B d.diúdó l''!vd _

dr. {oltáó Ab{. .fidÜn a'l

i!nh'.lkóF.lá.óÚl úzál

lópdi l lantolE u.BBfi ül_

&K

T'l odékd MffiÍö's m'ndq

lJni*[trÍJtr*

*Jd **}. -]u;B oüI

k@ón ú.jilt r Eti* rjü9d,ji''

funÍ'L1i prcAíftátilb'ói( u

&d.kh dvil*I]tful klpviylóii

rÜnsml(Át ÍÁúu(ozól llnvÉ E{

Gyergyó+érségben kell gondolkozni

iU.R r ELpiil&l poldmdciq

I iÁTmin}z:rcL nNlu m.s

- A Brbq-8rlla Tuddn!ry

!Í}fun cF'sócnmú]ó.' x]'

hJ@E Tirtuo hniqrzlrtan(

póbí] p!íomÚ' biEos]ful r fo'

Íih6 y.'qlóin.r - Étsllnj,e

diHmáú^bct-.rd 6 sDl

.d]Éúl*i.i}''*)"i.dJ;l,k

l4F E


JórtrcNYsAd GÁtAMÚsoB

Megtiirni

a csendet

s.'lronl m.lióni ! ct.ndol

.l';í ' JiL;3án hállar'ónlh

call ImátkjidáE ond.nór

iüaro.Yráqi !óbmísí 6Y.r

iyó!ÚlnÜ|&o!' A ü.cFl

üór& a. o.lldi v.l.minl .

Íúl.l lnío M.di' Gúu! r.m

z&áb.n t.iló sgmónyr !om.

bíon l' ót'áldl taíial ! úúva.

lódó.i hat szíÍháí.mób'n'

Jóm$v^lb

a a .lÉ! tqt6 al'd.

lVI*i*í"*l1

dól 9omb ön : J.!ú/{

'Ó ü,d, ,

'..add dnn é1,-i

.Ó;r. ndF. bnL bdrsr

aÚ ! rdrlrmhÍ c]ll Trm$'

lt' F B Minr nÍol lohbbltr

ml, hffrmollunl, '

txi(Bv

hón!DÍ sll"qn hrllá.íÍÚl!

qFdyó'-.á ].ró' ['Í'"

k' |onn inrctÍ.í holy g}í' "*

m.lúl h.m krBr] r lr:nsokn'

hosy l']]joí & m(8n

^hhor h*."" }.9i1!' .o.hlérR

^

imDhnu.dE,.qt, r ko P {5

hJ.^í''lh. h*'ki .l.kronI

kuJ Ú'!őÍ. vj! nii! g.' Es)

ntn ftDlátrulum rÍl - rmt&

.; Íúib. ul..h.l b. - hÉ

á;'.u'ó' & lct ily." rukóÍ.

-A i.ft'n{nk,hosYsFr

m.Lunln.k knhLulirn . no.

írl hrlóln klLmió bszrd

léílég.' h4y hlBlonjn}ol

al.R éli.n - j.l!neü. Lj r H..

A r Nrp. lclJéír crll c'ú'

lá' Trnisk. éd4rPF ].ldR'

< !.o.lYlúrc$! Llrrcju! vsÍnvÍudl vsinvíudl nrz

IiX';l "*-" -ÓÓtlmlli] dó

dm"l*iirr..l . gy .l .l'o

'hncd

6.lyéq l'Óiy fr.sl.íül

*inú9mn a.llap l Hóu'

^

lis n.i.án.oPoí' r.ímrál*

cii(;.rryü'16.'th.s}' c,k.

Hrgyominload Egl.rul.r, r

!i6]w K.ÍoBl .Pyü(ő rrt]('

rió'e.t-' o F.b|lí F*.n.

szlnDÍ5u]n é l MlB'ÍNóo.&

Ádonin)Ólű! .syabkÉnl .

ROl2RNCBortil2434713000l

- RON.RO32RNCB0l5i243

42430002 EUR íínl{kon n


I

ELNÁp0tÍÁl( Á HopABl( lllvÁÍÁLns MtGNY|ÍoJ^T

Aturisták

nem riadtakvissza

A hindldn lo.soir nan móíy.

.yiú!í hó' valamiDt 6 ködfu'

golos i óiálás mialt slnata t

a Madaragil.4iián qonnan

á!üh hópálk b.hÍán!o'on'

plofi dovtáE bomurlldvll íú_

*eEgrt nggryilói.' Enrel

.ll.nóló löb!'k lö.t a 3,.zon.

b foliauibn aknat töszön_

holdon a hólvóÜón BngolgqDn

lárolafiak li' & mindgn lórozó

pályát ha9nálaÚ. vdttct a

ta loüdl e h(\dc hle

l-,{ ,.r" *.go ótL, ..A

LhÚa


BÁNYÁszox TÚrÚTETll( EL Á BÁ YA NYoMÁlT

Alagut épul Csílszentdomokoson

AÉMfuuMámdPlEmábWsíY.rómE8ft

Fúiát a hggvot csílQer'r o_

moko$n, a világ! ti alapok

bd linanÍíÓzon álaoútfÚtáí

ói. . bálánbáDyái bdIya

:r'l.rá'í bdátá.i látváÍ'k-

A mmkálat nyomán binoNá_

gDssá válí'k a loíás nyonán

m ldl' ma 3úlyG kinnyazdt

.ló4íyórási vószálvt i'l.nl6

Hompolh Loiáid

Y i. "-.-.-.J.r-, -.-

K p-;b"L " -.gx ,sr,k

L\leÍobb Áon,loÍ Í.](ó

fu lFzinc csí&9@tlooo]


A lIEcYEl (óltlYWÁR ÚTETE| A VIúGHÁLóiI

Vitos Mózes -

a százegyedik

Á napokbán tdÍúh tcl a sáz_

oeyodit kóÍYv a viláqláló'a a

Kijoíi János MBqyei KötrvltiÍ

svúit mánvából. Nem vélslleIiil

6gn Púttal a válásztis yÍos

l'ó!6 csítmeqvei lüzdLk c|íú

nunkájála úiékDáatoft xole

\ !Y

/:l::r:;:.::"r*:.:::

r-oq,,cor."-..,

íoldfulli' pJAl$i lnrun

néPnlfu

'r

h'ntó y&mLrrc|

nn. huAruLlmn (Jí'Ú 'i. l(J

tJ]in' h@ri.\q ho* i lón!'Í

!üd!niLlnloo.rJÍ'kl d'6 1

Lo(t" Í d A]rr]. ntrmn,

''n \ fur 'gxl müq200] zdo] br| ]fi

]


l -- n4.u!}.lÍ

l ::;' L |'o|ÍláÍl

L() l l}ilÍ t Felhívús

\ö\lL\í J|!odrIuinlxl ljl\lljüli l.:l.lÚh ]]ll !\ s/t l'( L] ]!llLj l|.

hoJ]] x ncÍtzctkijzi n\ilvlioos\:irh1 nl!l!lin0

]lrl0]] í d jntr ll ljit'ld:]!]l\ luji.E,Í'|| ú1;5]llj]!]' ]|i!!] ].,jl l iLl]L_].]l,

le1! l)lúll!lhl l\ jÍ|^t]gljlll !/ijlltr1l lúDleli itl )llr]1i' ol\/lllillL'

cs!lht0l1! Jll) i0l\lj;i tollúltinl Í(llli\ jJ]llo/.

! b!drItsli ilt]sijli l!íl:.l l(írt/lll lllg|!J/tIIl i'\rl !l1 it]!'i)( llIj l \l0]idrtiltisj l't'l]l! lDitr(lrll'ir1'

.kik úl1' Óíik' kő1aii felClös5cg&lclÍ.l 1(!llllijll]i (!rnl|i' irá t'

Á }Iu|]!r PÜlj]ári ftil l vir lnind!l)hit/lrd .]/ l'l,l;., i n ú|I!n.i I1 ű'it\l

l]''!li)lol'' n RelJr lillrT|,'fu iőÍilin!'

csikszcrcdjbln i P4'./i sli] lht ,!l1ihu, :|ht!:'|'0 rriil! !'íiA|,||hn!ú !n|'

ote.gj"ój2e nDiklóí'! i 'lÍ7ld|id\i KlT n lő í rIhili ||ohutlk,:.

i\h rÜstlisjrIClJ cll ! í,lyll' L ui Púlí|i \'ol)o) h :

'

KitlJivúiáll,ct\ln r el'ho|,i fu lift l,

Ko\ Á9 nÍn l Kö|,\rli htkbn' :' 5fu)r ! u knúh ii:'

sql\jv.tll$öí!)ii' u rr.Ílbll P r\h!, d llQrsxúrlis:hj hlLihl.'

s!ókcl)üd!urll0lre'l az')lrr!iÁ Pí].r]'.''',

bogy ogJ bÚkús' $(rlyís szilllptill nll!g old u lliss! l rdCnleIj iik y.l !nLrt

a nlgy.lr k! núuyl úrt lin!rdjsol'hxl Jzt lb!o'

hhÍu, 'ng' Í, hI q huín!


lN.gynlillio.urcÍ lroe( J l4l s'

Az €m |t hn"m o 3lnt m.glo&htó.

]cAn(AF llo


25 sázArÉEor Í{óilElTis( szÁ urnA A llt{ocATÁsox

Felkaroljiík a fiatal gazdiíkat

A Efu|!' í'q|üd{l itbB!ldc!' b.dr!áfu E ltnrbi$!!ü E{d r'Ú!{ l fd @!r

ll.!'.ll! úm!.d.or.r herG

úE li..lL tdli o Eú

ú!ói Uíló 2or4{iil í.(Ü. laDó

lóz6! !!íooÍriláb . fr.ral

qu'lált ilóLl A MlYsi áv

tbüi ..caluttilol !á|d{ü

- liiÚrí.h a. loiiú' lY!tí!

!rÚac. íaní - fuól am .

niní.í*oli lldl.LLDú ómü

lat&ból |t 2! üá'.lalL| n$

Domjh Ldíle

Tz éi e murq ' d'lg6

l( í]íkn m.BrllrpJ'o[.

ha |d!d ltlJ 2' J_'!Lí il

n*'Óüb klúlolaú dn@ér

bán eauu'lhcl r 6|b] q}

,lj L"JÁ!. .lldh." . Í"-

ÜúlQ].p! Únorrd! ó&.g.

' il nófri 6*. iJó!*i Io0 d'ó6

^

h&ifuldnr lso 6!ón aor nóni

I'u lr nlnú NÚrtl@o

Tb-; B"i'.' ' M..óiu'd*lqi

é vial&jLúei M[Éúiüit

lffi'taR Á 6:El ddÁü.dó*

m.g.'ó.lÍÉat'dg ó lErr ón

ncg}r'en ir i]fti' 6á_

ul ,n!zd8i&li!zot ki-

^

crrukcbb nnr's,rrsrt

- imrnn\ilti't i rnlttri

tagállru is clíogadjí

- az Eulid U.ió

20l3 utí! Úl.tbe lépó

Kiizös ÁgriTolitiLija

b&EEn 6!td.n r S^PS n.lft

iMnt hri p!É4i al úo9.

di l.hd*s&. ! wDdon

politib! €inr r {0 & z!Íi'

Írd mdóEdr'.l ldftdEb6

^

úIosÉtr; m.nnyib.n l dbbi

Es{u iJ.ro* i - u EuJópai

Un'ó rolj u'n él.tE l@ Kitól

-Á2 üi K^p'lcn r í:El c*

dil pél(Il]jl r 6ül.D]rpú d;b.

E"rj'ból B brcn}B plÍonol

b.vtr& ndLtt 2' dzléLln

n:5ól6 ög*&í L'plmá.'L

ru:driJ . jdd.linal sl1rl h:ílonFüh

r 6f| 8Údt['nd!

!.tjs bIll)l áón'6Íbb ÉíJel

lNiEn'- n:Drrra.|ilrad.

E'lbdE. r 6aul .-lrlr JF

ú duírán4rrn-'á lal].n.

t'ülön Él}ízÍd boryúifui' n!

trfi z linó' l&a! En]@bü e

íú. dn grd$r b#fta*ail

r'p''á]. Ezd n(3ol.lj$]

{]frtjúri trnnt ' Id6ú .w'

*d.ód* d. !**hb f.l.Jl.

B lúElnr t d'mdtrbl! !a.ló

.!&"'á'}*q.'id b/ d*_

dnoedi fonÍ!' L l6mrtó '

l.nn. rllrlngi Tse6 úd

!'{li' 2ol]{ól 202sls r 9t}.ly6l.

d' ir'* lgy bL &th.. .LÍ l {0

dtffi L nq!4h:hll Jdo.

lla n nddr ur r rauy6ldr

6Dl F/lL rá'Ú töhö

G .ffil 'lila6 rc lÉI+'l dno3r'

n'.* é;d é". új'Éb 2' o]',].LpluiblIuonú

'!ú ' q*.!ór

n'-*"e!bdt *'"go&'l,

B r kciffi hryülrId óE

'..s6 qtJr][oJó lÁbEr loll

lló d;'oadekLl wn n]!

}dll9 b&< & 6róÉiL'&

*d"á- 'd"'d'.i - tÍ;& ld '


a M'ciBtól jndül . sÁPs.kupá'y'

Mál.iÚ]tól ú]Í1 induI l rtdLE

í.pú.imogní5-i]Eanylési kmplny

hfujr Él. Hqit. m.gcigrzaíkodók

63y.LitHÍ!i'Aídd! REÍ,. HlÍBa

M$FL M46gr'aiB, lnEÍtn.iój t5

KLíiZIi' Uq! nokéA uqwalo iqag.

tój.' Á g*cnbe hozár.trc' 1 20r2{i

cendórc vóló tcdLnlrpú dnogÍjj

kÉÍé*kcr

immí srkn u inRfi.t.n !.

Í.'túl titóltóti cl.krcnikus aomib.n

Íosidjl]. HÜ.l u$ rÜqmcs'.Bx.

rcirmornr,Lr&klntol .o,'lLr

K J R?d;múYdd nr lonr íóldkÍÚ d.

sitisib.n - iz dmúlt ekndók nqyön

Jó cBylmulJnffi oYlbh íol' nBi í

l jli-t{j úA'notrqmutlb6, m( ld

l hcyj polglÍmAiÚi h'bh|Ut ]BBr

ÍÉrctrd tr í*LGq( ourníl' ]\]ni

vinÓnt r RBl}'iqiny.k sÁPs-pónz ]dÉdae

Íí, llNhj 'í'nr mc*.ntból

rJJiirFzJrr.3s 'ntrrr kztu m.a r

l.kúmnLént 92 Qón !úsó tiJ.ogeiist

lz á grk.nb* Doíbntjg ?íiDt - !

Uq]y rcrü]dúp'r dmogitJ j Frylo29

cJ grzdJbo]24.Ír kjÉ-da i!oa

Hnski m.arr Lri&6 u*Fol6.qha

nÍo,o tnogÍli lormlLón t


A ÍUilzl'U!8l! lcll!{l lcYlÉÉPltEÍlll

Atérségsziimíra

jó lehetőség a lótartís

LoWdá llk lM úÚÍdaklr lolBno lij.lól'ti s!ó*

ldldYíóldón' ás üllíól .!&noúú lemi 3dirsó!6

idüDacióln . t'i.úl 3ádáÉ h ltdlBü ' .l . r.!É

i'

á lóLóai &lo6!.íokÚlt'í k .í!Ú'ib' A

m!í}lháÍí l6íott End''ónÍ Íá&lv!v6i óIWló't {.t|

r üti'm!b! !{É!ílw l.h.t' . l@spoltot!ól plqt

iöv.ddoiÍ.r l.Mnr.d' ElilE a laóálbd . lm*co(

' blin3 a. Móíed*á! lütlcú r.ví,tünlcdó

.!v..íld.k''ák'mü@r.oYiitunúköd&. ' eúL..{6,

hoov Blvma.l kig!á*Íl6' óEsh'DlDi o$móíyslll

lzd0áld.ol ldnáli.ML

'.du.nd(

H;e" ..si l*@. ";,,r.n^ .".",..P,]ó.

A 5/d9L' rn


ELlTILlIl( A MUEMuxGYÁlÁzAsT A MÁGYAB PÁBTo(

Trágár felirat Mátyás szobrán

séÍtóó!lÍá!áÍi9líatiáláÍlmdq

á koloavá Mátváryohfun a

Kin.sgs vátos ÍőleÍán kedden

gsle larlotl lünlelés ulán: a

lalapzal.a a UDMn"

'lMüic

nabl

3!lay_ 'el.

jál' A Í.n d ó'ö k a,.no sílottík a

'úilák 'oslók9óíó

Íongálókal' és nE!bnsáqo!ák

óket' Az RlMDsz és a, EMNP

alybdhanlzóai eliléhe a lijr

léílekel, a 'bvetséq reÍinl

lgyéí!ln'on mágyalálknes

mlonvilváÍÚláska eÍlelme.

heló a vatrdál csele|{edgl Alillal@ók

leqDap dél!tán villám-

$ ódü lelel sze.veíek a szohoí

\ T.xri'tJ JmlÉlé.gl

1\ ii{; i:,1.'::"li:'li:T:

ónkoru] i(o]o?\1ní&Koq

aftott ]tomjn)llod JofuNí

.! J.J


Most bujtogatok?

Dóbberlen hal|n] r lbtlnkka' ha

a kalnsuíi nfueté:ek ;,ncllcttamile&ht'

ihi } ne ..li ó,ln]|i !!Jén ntnl Íat el

a nagyir:ág eE/í} l"ghí.escb|) j,k?!lől 4

M,it1'1:+uba'tól Pir éue tlaL hginxttetn,

annt a rll'arrjk ]öl4ú lr!16rginl 8

jza.iulip,lal? - n.r wúei.k clorc' hogJ a su-

got1sig ,lö1,cha1!'el,el qyen6 fidn]b J;)r

nntkzdui n nenzet bnnint, az-.zl cflercmben

?erlig a'.éLőxige| ?rirnith] naaaalizstttts

n Mott ?.dig 6al szrnol*4dni n"hk' sajnot

igdz"I l,n. Á ron. dcnftha,rui, 'Mibvr-

*ág nindix amil talt birel' bogJ a kiibb

nitza I cnikffi pnbbtnancattsn nzsfu

gn ilnd]rtt J44!4! a2 orszng ,ttétesforrnqa

bmárt1fu&ri dla dc b*ltarunbb

ná'i' claL c *n ri,i Liusch utáI Láfu*,!. Á

UDMR" abtn t rnÍsz.kla1 baE'

"MUIE

dlaézÁe}zt aíItott ki nintcn nzgar pirt-

ból, sokn pmolaíciómi úlík. I$n aabm

nndig dóicrínnek néhán] tclk't (?a'z.,

ba őll t: úg] ataÍjdt)' nai.l eg1 szinboliLus

t;ts:ty fqeba li,m ltapjril ata - ,npru

hd]lginn 1,, ,t , ;,,"",,, FavLmu anh nl,d

",",," ilugyn F'getali atín ilatt

felaacb $ra,zB rela4fuJ mrt ulr 1'0lI h.llnn, hallpw kdlaan]' ha nn ensr es1 eg ep eÍ ldiili tdtlxli

ild i.!ö' cnbel ehk'dk n tkn a

",tfr "ltuellP t|m]e}fui4 ^npituiL

nnúnL is ,Jó ,aplt, úrf|ual llöyi;nteh a

IuIát!,1' Alaryi: ter€n, rncn' nigse,, nc#en jóffiqgott J,ftangolt n nflÁj' li' Tor TÍjr

tiatun r.nacn tle, u., vae vql oda. oaa, de aela felta:en a lttrd!:r:

nuwl i' fudiik hjr?óhlni a nagJo?o-

Íat akibá ncn

",nla!

tnaga aJel;ntfij, bancm a

clqonottúg ázac' nnkozbcn njw* kaneog

a koltuvin nruir!á|? Áfta n Iilincri L -

né}a bog, nibm reakciót L,,iba t h a wllinoIból

(és Íll/lt naryi biid.ra, fófuinak

b), b, a;.h,i,lj a,,ább L,ó

A,ran laatu-szlbn 'uiz'l,]lrad ftgj?b, 2.fl J(ii!'oÍ

B,á'sfl'"ÍdnaL.


2o]z JÁia]AR ]9.' CIÜTÓRTÖK

KoÍrEn MP_AP l | OqN) Évt- 12' (ó]79] 9Ál'l l]ó oLDlL ÁnÁ l Ltl


a MÚt Ü'.ln nl.'rr atdd

^1

rnyróítr3sln tvtl .Íló

l&Ei&t r M'aFt 'üom c9üd.llr'ó szol'

rllÍ (w*.ílrddhtohÚ)' rmdv

alul l'jt. L'.'y '.l.*óln' hrt''

nlrdonn' l.héLlE m4E ht.

íóná..úló kEltlJJnl & knJó'

i.l.n|.r lóbb n'nt ól

.tl ^ 'olrrh :lranll éj tob} mfu lder'

óunuozó!..n.l' h(t:]nrl írlul

rlrÉl!ln'n.E1 ' ríI rJut - m}

lysrrut'ml8y ltrlrjJÓnból nrg}Í

ruljdonbr n{rrt hrro.nJ. A m!

lFlodrr' nÍ: onm'itó.

'olílri

dó' mlgrld í.jlódó lóló$asBé vrll'

B.lóvad& ulydóIlóÍ' hqy í'il

[ ój'c mryrlrfur Elüld f.|a r

(ÍPrr.n.d.ndb.n' .Ló l.l.Ú.l..

n .B+oLnr Fd{ snldylild(

In !.rjn.L ol!án slldÓLn vlÍy

Yi]lrlloz:oln' rm.l'.r Lh.tór.ad

líhú $lu' hory q.(y t.'!Í.ti

alud.4líó nolsrLt h.['.lve{!a_

Y


Á Mál|át xultil' Nlpi. 6F

d.dannorc'!' llk.lmábdl

l.qnrp ' NÍlila Mlgyoi lla_

!yomínyón&i loíÍ!liizpolÍ

. lolÚ,á$.l &

'ÚtiohÍ{n

fínló{ft ó!..l Mr.n'ra0 fu !hlloló

_ lijri'm.í á. kö't d_

6h - o.vólh Píl úuÍkáiból

ryÍr liáma.. A tóbb..í, kaF

lo.tából viloldon liállitása

.íYlD gudl! al.tpiilyál sgí!l,

.tbón p.dig l.gadh'lalhnut

úird voh P.li hí6i t.chnik.

iládi ad.tlód&án.k. a

'ni

'--F"]trí- ilmnr oúLúnr| lx 1

l'' Úl "|

hnl( \Dm f

_, J;[r'í *;,ó

'JooÍ

r.r,6 J",r*r,r, idr.|xLd h.r,.

akld'.dnn .kl l llmlÚrk

l.Lt!lt!L!L \l\ hllynrlslo rr

r..r -,,,*nL,r.l,*rr",..

ínb .lo.l Í.kúb.l l l.uD

r,]íi'|.|' h' nlolnlk k,lt,jgd.

Á ÍoÍnl'EF n' Ll {!i

(]Í liik. híÍ Ídlt ]'dmyú ki

l,9Utr l(tfrn í{'r!6n )

|ul'L wnJ ' Ía'lBqhd ÚA- h

F0T0tlAtLlT^s ozsvÁTll PÁL MUlllxÁlBoL

fu anyatejtől az anyafoldig

l* ü 1."

',,1

r-

ríq qru,J6 t,Jn eNlu tnl

'íé&''i

!\n.l.' E'\l|^''

'Nüfu(ftt'ql ^' 'ql(Í' /'

zí' .*\m.iÍ,n dvílklrÍJ'li|

Nlid.ÍülL' ] b.llx]l 'von lD!l'

hs r r(lu'll n'klds L!'nol

]i!iÍó] in ll r]fil 'i l]'óv tu'

bdJtJ r'b.,Ürkk. lql"'

zclq *FJ&DlxrpJ$u.

JljgJÚló'Ddl]$ l J!ld(.k

.]oM n l ].. '.FÍ; Nl,.'t"''l"'

Ú{4 rllno t'nJú(.

' rln!Je{; 'dó


tóhb 9i.T Engc.Bból' oKá'h

pilltdm^ e h83nI iY.hól

ból' rúlogá.j!lózb.n olFn éleL

ko.k* krüL.k .lö 6 tá.UInú

'mmircn r]{ru'dlrl{ogaólr.]é'

mdrk do]um(nfom Fleüknd

fogvl i' rí&.t kéPYeIn.k' L{.

íik nFUk' JL.tó!]. ió.d}kl

nyúll i {iykrpdóqÉp !Ú' \J}

iinyvor éú.ml.*.sü valh.rctt

ozvlh rrl! (slJp Rorh

AndÍJl LJiÓl' l tldomj|Fs

hőtdcb(n olytrn p liai nlk

lr


n3.Í r frÍ.üokcó' Ljnsn

LrpÓ l.dd(í dalb.í !z .B''t íé'

k.lsrRrli arfddÓlldó útn ^

-.i.lt"í"*h.ly',;'.&ó.q hdv

YlnE a*.:ó .mb.Li . n.hélcs

n.Bkö.dlth.lóias mi.t 6.t r h.nt

tuddl Í.lhrítllia r' öhrtá- lóny'

^

ny.n .d r'ylgolól g'oBrD l.rdr

r túr n.püLlb.n' ('n r É]dol*4ó

kljg l.{3. .nLn'n'rb.nn.lívó

gép.!' f.lftrcl{kl i! ó.ÍónA!óJ_

ol

m.sÍ.Lanlul: ^litoItóLnr!qr!4téElilÚíll

lrnsol:'' u .lóxG

hc6l.Í! 9


tttllABAD Á PBtFÉlíusol(TÁúLmzóJA

Udvarhelyen a Septimia látja

fuled.'!úü!MoínÚ.dr.wn.!dí

& oÉrólsíc lirbbam 4

ú4&ol ú.ft dm'Éd ' ptc

l.h!!Dk' dpnl.ttiot hól

vá!i' Jzát lYliv.ó.lvi találko_

zóE nJYru lmil lDc Lonáív_

íór b n.!hÍ!'rÚk' Az .somón''r

olY ló.6bii' owoldrc m.g nom

haúlolofi idÚlmÚan taÉ_

iál' A (.Ícr h.!ys'n.i' a

s'pri i. rr.b.diddLó.Dontb'n

.zl mondial. hid.edh.nykant

Jákáb Á!ád

T\ dfrlnuprcGLlÚ9L'rlpE

I\r,^ , ,;.kryd-.h.rli

sc jmD v$rdjJólüooftLi!

-]^drk"""r,qb...;, "p*

Eelcn i fulbÚ7.l&lÍ!

-r^,- -^J-.. u.

d{s.l" a !.öliny.k kdiiln.k

Ít '.L.' '' flrcnd' Ponrolw

r,Úok b< ] nu|$! !!Íaful

'\

Hnrl' ]\kÁl. PLflk[uJ

rh nil l;h, oLior. zr L !1.

|.|J ' íllo ] h]illto!ólon

!(N,rl't' h\rtr !+,onL


zml^ÍÁ YE ÚJABB MAI|UFÁKTÚÍÁT A szÉ{ELYGYoMólcs EGYESÜLET

Júniusban indulhat

az erdeigyümölcs-feldolgoző

Á.rii]liMldd.]s'*!!bfu !{q'rn ol'lbórtffi llúllÍ6Mq!9.!*dvm{ilfleuól

Á szát.lylyúmölcr lgyo.iilor

rzo4.lm.rísá hlmafu$n

úilbb lYúnöl6bldoladó 0.

iÍal zti.láIoin . h'b!r'5 E

nuhrÜá ni''r!iaE' Á sdkór

gyúnölc' EqYBül.! Ehmi .

zúd'ki lúzbinolosó! lózót

pnjohi! Íólánt üt ! cáh tzol

oÚlin holY a l'dYi oindlBó'

l'l lofub'tí t lóLüY'bb.n

i.Mffiffi

A e.Lrr !ru!'ol6 ,tu'

A ..s.;*I:d.,

's-r.k

í íá b,óvi'Áb. lQddl 1si'

l


i,5.

t0q

f

sr írlan

ló Gah& 2012' FnÚÍ Ia' lvll' avíolÍan' 12' Íám


Marosfői visszatérhet

azigazgatóság élére


2009máiusáb tóbb aeÍémbel*í|l

nisar!ia!!i;d'n,]!d É

T\ Ton lmm p"_"''o'" PFldl!-_ ujis€dvd's'óF'''-'1 '''d o'!{Mj'ósP'''

l\."r'' ' '.^d^

,'-'"'6'a| l Álld'3gÁB44 4l i si ; 4n| .e'dós''.ar'. 'p:i€r€:

dloro er o iogi sri,ii&r, ami

esbizhsigirs4 óBá!, a lo !*Bl;vófultil

4 d'-3-"'rc4q & Údn' -ts s ÍF'i ' m i( 'o'

!n 'e

cFúi''; {;!'a

szó}6Lvúv€úe] 'lho f m. afi*ajAiil&s"eÁbnédÁ g&óiís l!'4ld]a js útr'ÍEl

liÚad'ámegcitú]dimmk& sá lioúb @'üó]Ába (6b*

sógúryi labos'óIumdei dol ésvidókísilorllgi4'&lkÁ&; ByhsL p;dt !{ Msídmb.

' '

td4s&sésÚgvj ie@úság a Iébétr É' i liús ! kerygéc

aaaliB!íz]di' M ]l]üúsi ie} üsyi ig.4al!j&jg élél€


Az utolsó téli ballagás

L']eg ehe1ősen íUrc5a dópÓnt ez egy k .Sengetésnek ]V]ég 5'

a spec áhs oktatásban ré5zesi]iÓknek pé.teken Ven á nágy

náp.ám koí se bÚ.sÚzhatnakaz aLma mateÍtól' Az enyhe

és kÓzcpe5 5ze lernl íogyétékkal é óket oktató .Sikszereda

szentAnna specá s pal skoánál10 ólilkol kezdódlká

balagá5 KUlÓ. eges ésémé.yró Van szó' h szer ez az llo só

éVÍolV.m amely té en Íc ez bet:lnulmé.ya l


MeEehetósen Í!rcsa dópo.t e2 eEy k .séngetés.ek Megls'

a Spec jlls okletásb.n leszesnlóknek pé.tekén Vén a nagy

náp.ám|o' ls.ll)1l.sr]/h.tnikázalmámaleÍtdl Ázenylr.

és kÓzepe5 szellenl lo8y.t.kkal é Óket oktató cSi]€zereda

szentAnna specla s p.r skoáná]10 órekoÍ|ezdÓdlk.

balágá5 Ku on cges .séményrÓl v;n 5zÓ h szcn ez az lto so

éViolyam ame,/ tccn lc].zrbctan! mánv. t

ik9mlYóisÉilÁníiÉlohvé'ó6€i


CsÍkban nincs sztráj khangu lat

I

mmümo'dirlammkboluíleléí'ésahloknqkóÍdPá*smlo]gzód]kbéádd g


M eggyal áztáka M átyás-szo b rot

Az RMDSZ t gyalá2ó' kágár le tratot íeslett.é8y

román Í atal kedden esteá koozsvjr Mátyás

szobolcsoport ta ap2atára A íekete szi.Ú Íes.

tékk€lÍelvút 'MUle UDMR''lehrJlá k ncses Vá

rosban ezJy'ot1kormánye]le.est!nlelésveEén

Je ent nrE a m.gyár k Íij yt és Vezórclt ijbíá2oló

(o1ozl m.ayo' mú&

láiFt8 3zóvivóión0* láió*mla_ '&apj-

Énzbi..áBál .Útr 8l o

'!4á.

mr' rdcm.Íl.r (A poíd! É|

polldr']r) A vlj}olol eydbkón'

borceF úl'anBlyélamgal

&{Enóni|Lon@r'bcág!d

bgNpi uilótÁÉkúlalóih azt

Milól! i oídd! 'übb. ccM

ülóótkiboElüiut 'Njnc8

REX

IAtá&' Llitálo'új dlu lfur'az.|row'ótglk1bonvdd' éll'6 ldul

zdlan lépití.k ld a hdifdnol

\oztr', ho$ á bd|d. oiri]i,ált

de n€fuoqgdhdjilk nq' hqy

6z6k l Úllrd'deL molyms]

zá]órulá3ÁWl Ú ónljolotr n6A

ke' Az ldlly' Má*yd! NépÉn

bobtr d@odo'lon.ó4n0k, va

núcn]dleinrpdi!MbnEó


Boc tárgyalt az ellenzékkel

csakn€m tizezren vonültak

utcára Romániában az államÍó

és a kormány lemondását köve

te},€ kodden, a tüntetések ha_

todik napián * közö]te tegmp

florin Hulea' a román c3éÍdór_

3ég Bzóvivóje' hozzátév€| Buka'

restben közel ez.€n tüntettek.

Az orEzágban őssz€sen 62l6le'

pülé3en voltak tüntetéBek' ko

molyabb inciden8 s€hol nem

tórlént. sz€rdán Emil Boc mi

niszterelnök tárgyalóaszta1'

hoz ült az ellenzéki pártokkal,

amelyek egyebBk mell€tt az

elórehozott vála8ztá8okat etó_

k$zitó lüggetlen ügyvivó kormány

1étlehozását követelték'

és osűtörtökIe nagy3zabású

tünteté3t hirdeltek meg Bu_

kar€stben' A szociáldomok'

ratákat (PsD), a libeúlisokat

(PNL) és a konzervativokat

(Pc) tömöritó szociálliberáliB

Unió (UsL) vezetói és a kormánykoallció

pártiai azonban

csak abban állapodtak

meg, hogy a jövóhé!én a pa.lament

két háza rendklvúli ül&_

8zakon vilatja meg az oEzág

helyzetét. Bob az olór€hozott

vála8ztfu okkal kapc8olatos újságirói

kárd&re válaszolva el_

mondta, a kormány sorsa a

pallamentben dól el, ó3 ar_

ra kell ósBzpontositani, ami

ió az ország 8zámára. Az eló_

rehozott vála3ztások €llon

loglalt állá6t Kelemen llunor

nMDsZ-elnök, kulturáli3 m!

nkzter b a msgb$zéléEen. Á

politiku8 kijzölt€, az RMDsz

támogatia a rendkivüli parla

menti ülésszák óBszohivását

a jövó hétre' de az e]órehozott

választások kiirását ellenzi-

victor Ponta PsD-elnök a

megbeszétés után azt mondta,

nem sikerült meg'

állapodni''

'semmiben

ahatalommal'


Modern jelzőrendszer a Gyimesekben

orszégos v szonylatban

asüeon.lon log]ák lslFen ki

me#l ai€beendgal kól

^

lraLma í^d ud)' illeNs a Huryad

e TenB negÉLben l!]álhdó

tjl3záio'k' lmelyból 76 niL

,

riA.\

_,tt

.ilr'1

Á madélalü állomást É éiili a

Áinád' l.dvósz cyimslsbólol

..1iil,

nájdanl félúifiár Mú[bóla jddbe

vrk4 Ere a beruhdzdsm

számildgóp6nk*&zlúlbhe'

máid Ldrlni a vonaL.koo köz

t

e

F


Hol vannak a pénzek? - kérdezik a gazdák

Á terüIetalapú támogatá_

3ok tolyó6itá3ának átIóth3_

tgtlanságáról panaszkodnak

a gazdák. Többen fu íBlróják

az illetékeseknek. órák hosz_

8zat kénytelenek sorbán állni a

pénzintázetek elótt' hogy vógül

c8Ák azt tudiák meg. n€m érk€'

z€tt p€nz a szág áiukra.

Nem lehet tudni' mikor é3

mennyitaaltrak pana8zkodott

lapunknak Molnár Miklós

vereb€si gazda' Elmondása 8ze.

rint az €lmúlt hetekben többször

B elóIoldult már' hogy a pénzin_

tázstnél €ltóltött több órá3 3or_

b6n á1l& után derült ki, nem

árkoz€tt pénz a bank8zámlá_

iára' A gazda szerint több vidóki

3zemély haEol óképpen járl'

volt, aki a Gyin$ekból vagy

éppen a (ászonokból érkezve

tért haza ür€s kézzel. MolnáI

azt b elmondta, bárhol érdeklódött

a támogatások kifizetó'

sév€l kgpcso]atban, sehol n€m

tudtak konkrát információval

szolgálni. 'Ez így nem korrekt'

&ak kell tennie valamily€n tájé_

kozt3t&i lehetósegnek, mollye|

kiküszöböi!énk hog' az emb€-

.ek fölijBlegesen osíkszeredába

utazzanal' - véli a gazd6. "E._

ré a hel}zetre nino8 m€gold&.

Az alkalmazott i3. mikor megkapia

a fizetfuét, m€g ksll néz'

zB, m€gárkezett_e szÁmlájára a

pénz. A terü]etalapú támo8atá'

8ok kiÍizetáse hasonlóképpen

múktitik' - mag]'alázta Ha8ohi

Ándrá€. A H8rgita Megyei Me_

l | | van olyan gazda is' aki Ür€s kézzel tér visga a bankból

zógazdaságj lnt€rv€nciós ás

KiIizetési Ugynök3ég (APIA]

igazgatója elmondta, az átulalfuokat

a bukar*li központból

végzik, a 8zámitógáp$ rendszer

véletlen3zerúen választ

ia ki azokat, akiknek átutaliák

3z fu8zegeket' 'Har€ita megyé'

ben a gazdát nyolcvanőt 3záza_

lékát íizettük ki' ezzel or3ágo3

viszonylatban az 613ó h€lyen

vagyulk' Ez 24 100 gazdát ie_

lent a 29 696 igéDylóbór - jej_

t6tte ki az igazgató, Áki áIIa is

Íelhívta a ligy3lm6l. hogy 6 tá_

Etogltások átulalfu ánák hatáLr_

id€je iúniu8 30-a. Az ig6-zgató azt

ajánlotta, az é.intettek osak aIkor

menj€n€k a bankok}toz, ami

kor a sailóból értesűlnek afól,

hogy átutalá8okat hagytak ió

ví' Az illelék$tól €gyébké azt

Ís megtudtuk, az APIA k& típu'

sú támogatáÁból még egyá]talán

nem $zközölt kifizeté€eket:

az alaptámogatá8ból lennma_

radt hektáronkénti 50 €uróbóI'

ilt€tv€ a 8zántóIöldekre érvényes

neozeti kieg&zító támogatfu'

bó1' ami hsktámnkánti 32'r eu_

rót tesz ki.

nédai Bot nd

I

I


I !, eotli.r

L.L l Páí Felhívás

Hisznn k o. érLö lúij: 11 n IEn r i .h,.' k.ü. ni bu,.

hi\.ü,k n allaro6.Iir:.! u,'a*''ar n.n' :d i.l.fu:h.n' ji^\riabl :

\ó!clvö lÉ*od!loúó.l fi8!.Üdfl'.l{.l-. bijl ú. s,iL"lr Ín .,jl.

hoÉr t n(@tlLözl ltllyIÍBaÍli.n m.rjd.no '

ná.ur fu .' Ít*!k hi.!dá4t {|It{Ppc! .r6.kr!.L lií .rJ olt ! k&ÍilBltlllÍ.

lí |üll(li Í(l nl E!''fuBáin!.

J budrpÍ{i Ho14r lÍ'it( t(t!-(ll ..'t.-d;Etbl.glddb"n tivj.LÜ, rlidrril{si zlcni.r hindr/alnt.

rlil Ü!r Ór/ll.lJ/ö\ lcll'lÍr\.!(', l kélrdrlri!

'rl

rlrÍ'r.11'l(!ri lllrt llJrlitx n'el\.i l.(.l

^

ja,urir )lan,' s.üubnt tln|ún l;.húlI'

ho4 .{' bélÉ!' P!.rll lÍ s,inlPálil_n.!'nold!lir\il f{h'nlcliiil w,, Únl'il

. nt.$.r krrnliÍtt éÍi lÍm.ditokl{l vo'bÚ

Ínlrra, hl!!J.r' hi n h.:u!


A-zokál az sMs-ekel jelentetiiik meg' es.lenként rrvidítve' amelyek

kÖzólhetó nyolten íÍodtak, személyiségi jo8okat nem sértenek, a kÓz

fi8yelmére éídenesek. szelkesrtóségÜnk neín vállal Íelelósséget az

Üzenetek tartalmáért' a küldők telefonsaímait nem je$/ezzük'

T szte t ,,lsmeretlen '' l AmIt Jene] lmre Úí (és még sok íonránlai

ínagyaí sportolÓ és edző) íne8Valósíioti a románial sporté et

tÓrténetében, az csak dicséretÍe rnéltó' Vlszont én arzal kapcsolalosan

irtam' am t á||ítotl a csíkr jégkorongozóíól' En zkkoí

is elnrondhaton] a Véleményemet' ha éppen egy h íres szemé y_

ról Van szó'AcsÍk ember neín b.'.ó| gen s tudja mft akar és

h2 szÜkség.íelvállz]]z tette t Európához Va óÍekárkózást pedlg

nemm mzgyaíok és székelyek kel meEtegyÚk' hanenr. ' '

KK_-

Megkéíem szépen áz illetékeseket. hogy az ú]ság álial tegyék

ko22é akáraz ÜZENETEK Íovztban s' hogy m aze]árása ku]

Í0ldrőlbehozott és itt beÍatott á!tók illetékének a Vsszaszo1gá

tatásáVa kapcsoatosán' E lre kÖszonlrnL

Eg';Utóad aok [ö'Ür

Tiszte|i RMDsz esUrak' dele VonaÍelébredn]ésVa]amia Vá_

asztó kéítrstenn [,1ostan|g cs2k a sa]át polit kalkarÍeíUkVo t

a cél Azoknak forditoitzk hátát' akik onÖket a bársonyszékbe l]|

tették. L4ost hogykozeledika Vá ásztás isrÍétekezdtéka suket

szovegeket'fŰt íát Lgéínek csak egyen ak e hig8ye

Emeíeilén

Tisztelt T Dornokosl

A néWelés nyiVánosan s VáIlalt vé eményét kÖszÖnÖm' székely

népÜnk kovelkezetes és 0nzetlen szolgálata' a becsÜletes néV_

vel Vállalt sl\,{s-írás á|tal 'ha parányian s'talán ellmozdtható'

A l a iobo :o'5la éÍde-ies sz.hÉ \ _eolJn4 ner letu'. l8dll és

'e_dulele] Vol8á dLáld' a8y slÁ"eN pusPonun. MlltonAíon

adott m nden idóknek szó|ó pé|dát' Ha az 0 ÖíÖkéívényÚ tanítá.

s2tVállal]!k'aki_éshe]yiállásátkÖVet]Ük'akkornépÜnksorsa s

jobbía ford!l.

Eress ]'iÚiil-

KedVesdiáko(ésszülókIHaazlskolásm]ndenóráraÍendsze_

resen tanLri,akkorcsak át kell srnételje a dolgozztkás elótt' és

máíis lehei ííni a 10-es do]gozatoi. csak kÚlonbség van a tanuló

és a2 skolábajáíó dlák kozÖtt. Mindenkldontse e, hogy kihova

taítozik' Tisztelette'

VásárolgaioÍn a l]agyományos ierÍnékeket és hagyoínányosan

hányzik2 kolbászokból a Íokhagyma' Jár be e. vagy nem iut

bele?


1t

l!r


uiiiiliilfi'Éiiii J Aapttla ta-.,.ben

t*aíil' 2012' január 19.

nn' atíllYin l|'' íÁm


Lefujták a prefektusi

találkozót

te re]anuár 20' és 22'

A szÁks(yudváú6lyé lárezel

na v6P!r LdreÍóL á seplimia

tá4álóiálól éPpen ! pmÍsk_

lmikorL&dáqiL{eló'E4i

lll De*mbol óia *rezlk a konfurcmlil

Íoglalds pedig jaNdr 6bó bdé

bálbclónt'An6mmindsnmpi

erE lflélb8l ludd(ák €lúnk

a ldduozÚ dhbszúsÁl' újobb

idó@ból majd a ].fuóbbifu6'

l&onak rlna ol, wlanint az

élka&lBrtrbó}dib ÍLÜl.

í

I

t

kslls zárjon3 ssplimia M ud

vdlhlujek slól' iqJ mmt á él

vénÉ res,'i' & elez hé&égén


A félreértések elkerÜlése végett

Tava ydecember 31 én €járt a bér etiszerzó

dés. mégsem ke kÓltÓznieaV anytelepltca

bÖ]c5Ődének a Széke y!dVarlrely váÍositanács

perbe hív|a az ngat an tU a]donosát' az úgy ren

de2éséig he Vén marad a k sdedmegórzó

pollidl !üggBzbt6 lel, amely

bli 8zéEód& kid ÁWlAból

löadódjdldlÚún H!nen

vdny bsn ]dvó i.gszabály 'j gl

v!3y djla meckbtósól Mol

3 polgáIhk kná6m!' "b(n)

v'fiél lan, Éld€g á bedváiy

bóooptan dk{dódbd !z djd.

Pd ijnlÚnónyzdiképvú€'

ldbí i.llábo k ül ft$F

godáh' sgjit í'b'jnkon kivül

]|| A2 hgatlan luláldmvlrbnyánái t]'tázl!4 mm lóllözfi ó bÖksóde

A Lallát$atári]lat

esvehkénl leI

ttiárlegabel|rlh

VÉ l0{Jl]5 nlePl0V.

VabbÍta\álVag\/ ÚÍa

n]pgh0lpsef

üilülaidrnN' ty

á2 Jpüblbén

konyláÉl' A napkóz'nek kor

a javllde nutrkdlabk nég vá

Ios má3odik bdlcsódéjc '

b ]ák az úi épü]etl lókó

zön ÉLde8i hdyéúl A v

blóscl ! iclcn]4ihgdkn k


Úi egészségiigvitö

l.1-

t


A LEADER a helyi elképzelések

támogatója

| 'o ' PgFgr |ó ' ?é/p ' o4 P t1o|'' óg' |ó' 0"

szágossznten80LEADER..sÓportlan amelyosszese.

228 543.338elróbó gazdáhodhat am aztle ent ' hogy

/ó| 'élóL ób] ó8ón.ón| 18. l Ó"u'o Url 'o bo ó

cgyn.góboD ocn blÉJlia bldlekkd,

lósógú qyok' é9 É Ú[ a kápGd om

] Ó$,ee! 90 thpildd úsbl ne

ldan Énudr végén iiuk dá a kérelósz

3ó pilyáab! Nema LEÁDEn j'ioL

Hn ]c!záo é dmq há vab'í'\a' b]

.bb.D rcijó hháógéplld * á Etrdel


siméddq EGd, s4ddUehán, UBZé

k@e.aldGi!nolbdtrÚncéFj.'

a Le^Dm.múbcn hogy a udók {!j

dék bi|Bzlé* n'áü rd idre' a úEÜ[

Yimsüs jc]lcgü tLepülóÚk l!LG'óg.

aldoya nen bdadhdja m4 o 2s* d

|ü4j'jnkbétrsnszákdyudvarhdy€em

(lo.!lb.]d 7o5o Íój, anid o tdrsig tdl

Nz 4y mmi vdók'€]klnósL ü4!dL

5'tldol Ío! núkódni' d€ bl hnyühoi

de nin&n . pildabr Loboryo]ilá$€l

3.Z u]lynd lé,o bHd 3 p!r}áál Á É

c@üi. bLs blamabn ibd BgFDk

sógok !'L.]doDiban, Bdgyümdc, con'

Íqla]koa'akbab€cyúrléffel'deble

mpi eoo lbr leÉl Í€lddgozó [büza.

dyan 8rákÍ] dé tlÉsn Íóldön jdó d

iav a lud' [ €il €AyJtJ

vüsg'lzlalislBvdglzlrct'hqv.holyi

' 'ió9aki

hl6nlk !e LdlÉn Ydamébit ldrcsb8

hTuhdzásokG Lj hoolol?dhlüj ás

negÉlyenb 'r a kru rlké9 bk 3

oz ó$6 l.lú]íá51 l,ó!áén W[ qy yo

| | sándor Kálmán mém ló@zdász a

moMhaliul' dog! jnkább a kb€bb )iére

tú lcrc|d l]jnoc j''k irckd,.mdyDr

k lchdósólcl' skLd jobbok !z BáyB

niÍa *,ai]eLyÍit3iév úNaÉ

é€ lBzmk kiemdkedó úleNe íaenáld

hqyasz Ez]jdsM c' N€áml 3ák''

sfo dÚ [i|rián (l96r!b'E6]

HfrÚódalhl$i é' i&' Lét*nEl

ód6apF']o*p sko ?ilarulnáry?it a

íék b!dw|].M.3é.^€0lyi lL m

h@ veeae (1935),2001 is rchallrm.

rdnázÉr'APól'ö!ó! sts;i lívh &F

hneí gazdasági ménd((2000)' m]d

fuÍ znus' temtedelen és slgállal.á

skMliÍán}ómkd4azdá9d]plof,úr

'!Eétt (2009)' Ez?él páÍhuamGan'

illelE@l ló€tdel tobbagrátmed4.

m€t'tÁsffikgliigMktáífolyámon

Eli éq ldehaDé MagaÉ6'gon'

a tuóFj UnjórLfu zeá@ iirlilMr

*r.,1óié' F.ladálol váM[ á PHÁFE

pqEmol elólé*Íléséb6 é5 lebo

t'Fll'ásábai,AmPó€azdaságésü.

délLilet!Á3i mlí lzlÉÍ um t.Éléb.n

?006ótj sneÁeddt a hely !id{kí€|

l*zfisbEiklésatMDER.Lé'ísl

HaÍgil' l4oBETaÉasábai a Bomdód

m€nh Mpvtdóje?0o5-rÚo9leötr

aÁl áni B''rl.kU6dE.g. ba4ató

l'tú(*&| l'Pp 2003-2009 [ó:ón á

sá lfr á6i mhltzlÍti@á lan'li*ál hná.

bttdkGág{. a B'obrMdóezdas{i

szovedaEt dnar.'2012iatrÁÉra'

tlADER.léEé* oBEÚ i@eló]ává'


H-á

E= !:

mrB!il*L'lriínÉ'i*}b!l0I{+lól20'

er

f

o

o

lo

írla

IGtír.

öu. iiíuáÍ t9' I llI' áílolrJln' u.

!! ifll


Megmozdulhat az álIovíz

tavon?


Í .puí]. 'lriop l.dnÁ

l _ben 6lm' jM á Malos

.Uvlz'!y' Hddel'üLo.

jín riodnók a Má!N BÚ!k'

8pdrho.tuatro do osydb 3za

bldidó6lo}ókowdgrolommta

r{''ándl ál mldéBl Bld@&

fu {.m !ú!lÉbó' ll'á P

roúüó..lózóYryl'oaÁe

94ls!4r!!4aE.

kstz.v.id!'loyikleó.jn

^l '

vá llroza' .llídl d ló

olnüll óvólb!! lóbb!'ö! tl.

!Árblol lá !o' hogy lépi.i

]óiyolÉb!n oredmánycl6nü].

Éí'. DalJeáío o YALl.ltr.ebti3oi,

hd ! rurrjdorct,

búÁhdá árél eFdi!-

gá Eh bdér i bboldog.bö'

ó! nim elD l6m á kómyér,

hila.€nddpimtilmbb

l&nyáála'udúmíq.dni,

DÁ*ib&Yr!'zl@bed'd

év* éleÉn !oly| rikapo.oló.

ddd Nújtó bvéláv.Á. Álrol

dhÁry 4ónÚd adái beb'

Nyá!ánú nod ü Wtr údn.k

& vl%n' 3mikél a ld6idoíö k

.m.k íeiób€. i8 kiád' hogy li

Medj6n á oúmká7li vágy'j !r

lI A +.l tö ó6t ló. al.tt.lus'' téli á mát. vÍn' hog Fzdálá l4Fn

bcioly^tr Ma olko lpÚlhoF

iiry{ da h. kihóNllónr' !}}o

3ó&^z0oddq,laJB@

lqi&4dr.lhNki4.dni'd.

á aá' rü'pd! |.l.n . b!fu

sbh$'dol'^h.gdv!n'

.z ngn m.Ll.lú h! ldlöll..

úr m!dt|. |.l!l ho!'ol*m

' lál moó

b{mr i Mmrí' ^

3iló!.ha ü Ík ÉM rdldó'_

Á ly!!.yó!'.trtmikló!i

3pmlhÓ{r.Z-v!dt!z E!F3ú

kl r.%tói.' Po ll cyó.av il

olzlb Bsn.dok olzlár ldk.

hóiyól. "TlEnbl ávo lguunL

1unksqodólyl oxl ''ondMr] l

ilyebdlré!}dbzi ó]no.

GÉ{y Az qyEükl Ycnlójo

6gÁbtÁjlnenáibhkl]6en

ludd eúL hog je|e!l.g kbdó

Ta€]y''rá.dir{BYÉ

.loM4h06.réz!3Lsllsm

Bmi a ló sxál, & új6 vü{&

ló.íl bdálkL Á j.leíI.d er

bkmm'ónEn@n&'kolvm

'o'llmi.

& dtéPalfu 3zuin(

sik horÍószósra í]ppon c.al

!!5!!

'm á rö6l@loló.e lutdl'r'

h@uö]@nÍÜ%'dsÉ'

eóból nm tudn{ iórsdohw.ó

d úenl .Á ködnlómósk

r.zd ror {íb.i mlköll o ht]'

loidol oko'' Ml |olEílol !nb&

Brd !m ludíóir d*.lm!'íi,

8trzdói!lsnnooÚn.r 3riavó.

iE ]!ldl&ómdtu h ólöny&on


l'ö Lle)' ll

llIr

| Áliálilá{nBom;íalvjl me€öÍór ldl

l!1. lldlly.i il_lri

ri.y,,ci .g,!('iiaru julu

népro'] ó.likol' a lebpúÉí

!ai:18nó| ! mosll c;

'Íú@e'


Gyergyóban is szükség lenne

családel l átó szol gáltatásra

Az dmé ei ]Ó. a gyahoÍ ati megva ósítás egy

elóre beáthatatan így ehetneosszeÍo8a ni

rŐVden a maeyaroíszág csa]áde átószoigá_

at á tal bemLrtatott elképze ési' anriszeí nta

lrey gazdák ksvá a kozások termékei he y

Ío8yás2tókho2]L]thatnak Aterme ő piacot ta á

álu]ának a vésálló asztalára ped g mLnőSégi

mut oiszá!| c"alád

A ^ frrto s?or&hbk.h.

_a lp dÉ' {'d y B! lnd

b€n' azaz kdzv8tilói dijak É3

lót.ib 0e]ádclláld saki kl

& Edb dEo ábdiE ! 3al8!ht

y€nErnétékdBzéÉbénEk

sárlóköáfidg baÓa a neAra

doló5óld3aMolgál.lloladak

Agazdák'nLn&dAiErnd[eillv

moglizdhdó á.on iulbatn.k 3l

Bréb6bl 'AMdgándds

dó, m!3eó! Gjlódó Lózfu*B'

a cMLidok munkah€\i ki|ás

!,vF'!,,rFtgit grgtprr:

(ályliobndelmond'a&}

Ebék L siéeléoi á Ázolgd

] lvolnaéÉlklódéslli saelád.llátómií'táiáíá

&ÜEtée l6dó8éea' áÉí!A Íel bolJ €gv ovan bhdó!'jgd b

Ent6nsk ahol b€vi bm]jk€k

julmk €l hslyiceládokhü 8bo

hozáWanak a kbzgisk ál

gÁ[dá!lJe b'inee&.rc

WlblkMochklEóamind.n.

ryolyan'üzldlBm'afu$

hányüaládnakbizbs msgél

agazdáknakÉmgóroé.zsddl

ginóllóbbd6 iobb 'é.hérd objl


* A7okat a/ sMs.eket jelentetjük meg' esetenként rovidibe' amelyek

ffi kölÓlheló lyelven lródtak' s7emélyiségi iogo^a l .em séÍie_el' a koz

= iigyelméreéídeme'ek'sreÍkeszl6ségÜnk nf mválal Íelelössé8el az

= 0iónete* ladalmáérl' a ll]ldók teleío"nvámall nen je$€z1üt:

I

I A city Pa'k''g nP_r a l losba pa'.olÖ|,at,e enpo'|-_

I csete. anenarokal.akra.erreszne\ie8yelapar-

| 'rclo|U{ban' En Úgy ilrdom a eaPdesl rendörsegre

^d,/

I ta'lo1lL a l'losban pa'kolas' ner" ped'g o pa'l.olo ce8íe'

Itsmeretten

I

\.8! l./le ette koszonorr Cyprgyosze-rmrklos al

po gármesterének, hogy elsó kérésre felszere]iette a

Bucs'n _egyed-lú/o|_ó utca stkátorát .e8Vi'ág |ó'án.

patestet lsten a d]a munkáto|atI

lstván

El smerésemet szeretném kiÍejezni az R[,4DsZ honatyá_

nknak, szeí]é yesen Borbé y LásZló környezetvédelml

n]ln szter Úrnak, azza]a iavaslatta kapcso atban' an]e_

yet mára]kalmaz|ak sa kÖrnyezetszennyezési i leték

kisZám Ításánál a forga lomba beíra ndó autók esetében.

Ennek egyik tudornányos oldala' hogy a 2007 elótt Íor_

galomba beÍrt autók nern szennyez|ek egyá ta án amÍg

az aL]tó nem kerÜlÍ]ásszeméy tL]lajdonába' Ha aZ

aulógaldáI cseíé]eIósen elhezd i szen nYe',n' a levegót

ÍÓleg; VasárlÖ,,sebél' lgy akarnak kedvázmenyl ad-nra

|aprólnapra elszegényedó lakossági]ak, hogy ne tud_

]on másodkézból autót Vásáro n. Ha i]yen V]sszataszítÓ

iavas atokkalkészülnek a pa rlamenti Választásokra' ne

Várjanak nagy eredrnényeket. Gondolom még ilyen Vé|e_

mények Vannak'

lsrÍÍEÍettéÍ-_-

Én sjátszodtam már a széke]y Ektivit Vel' nagyon]ó

vórakozás' hoszonIuk e,/l a íemek |atékot'

Gyergyószenlrrlklóson

's lehet kapni 0 724-0 /9'336_os

te efonszámon ke lérdek ldn ' Mindenk nek ajánlom

prÓbálja ki' sok Ú]at istan!lhat be]óle'

ffi


2ot2..tliluin19,,

G{iÍömóK

lllllllililillllll llllll il

o

I


Külföldön népszerűsítik az etdélyi és partiumivárosokat

Hadjárat a turistákért

HÁRo,\^ízÉx

E9yle intenzÍvebb a leklámkamPány. (ü|íóldi tuÍisztiIai expókon i5 i5mertetik a s2ékelyfóld váÍosokat

Ki:ltl:r iit:,.'r' :fl"lf ,lriii:tt,

cgy.rtnrl |ótsl.riisitik nrJgukat

lZe ló]yi is x Px11iUi)i vL1rosok'

!nrcl.v.k.rilt.,l.'h.1.vi ru,tnrus til

lcnLliilc\crc \l.lrrilrnnk. Sok hclyen

JZ is r h.lli in]ko ntinyal .é]kitii

zésc, hogy n. csil( r 1ri!7ittuIjznus

.alj]1o ].i i l.g.v.n(k. hincÚ rZ

érkelók (iilJb 1ritLc i\ .]nl(ille ek

a köq'úkcn' lössztÁLtÍTÁsuNl( A 6.

OLDALON


Külföldön nép'zelűsitikaz €]délyiés partiumi váro5okat

Hadjárat a turistákért

KÚlftjLdi id€genfoÍqalm] kiállitálokon, ill€N€ más íóÍumokon €!ydÍánt

nópveÍÍsftik magÜkat az eídélyi és a partium i Vá ío'ok, amely€k ezáhal

a helyi luÍizmus íelkndü|é5éÍe

H []ti*i ilitil;liii;j,:'llll,i i'ii:lr

h.tlNo llhd [''jdfu i !w|{' miÍ

;ÚL| ['|uüJ !]J,ol l[L i l

urc' Nl. iLl{Ld Ú '!p'{ti iJ NÍ ]r

bi-Fób .^"lül &, *{*! L{--ül

i !nó' . J{ uiclF dn ldúlkL !

Jh[j: -*ví'nd' iddi$!-l ll"dd

i-.-J r", i",.,..'! ' '+. J'l

r r,i.r,,ir",. rcn,,,r., r.," r

b&1 riirir utr!\q $({F!'!\i

Gils'ercd. B€íinbe k6zül

!ámitanal'

(hinlF[!üJ$LnM|'qúJ4

i.ll t ú. h/F jJh l (.V l\ Ús Nlr'

!dÍ(iu]/!.niLLfu da&úet!

tdJ!!iD&('úJ! ! \ssl|

iljlln ebol i tla+ V( Ú nd' .ti

Ámtl.tot ten.zn.l sugáíijtdón.k

IÚbo n.Ú ! !i$hg k'ddd r s+i9q'

1Ü!v!N."gnús t]llkdq"JJóL"

LN$d! ldN!l{!' qÚtjÚ i \a\tr\*

r*- i tu."-!i ;r J r or.ditN.r'+J

t!.'e6


d*sBl!]|{lgnsE hlhbl|!fol.Ei l.P!.lv.ű!e;ql!i/'dÚ &fu,dddy uEl' qebrkl ;;Úh tld*"".* i!áo'áddt€ly.nnl.6íbtégi.

^

rc-hb.klljltrJb!üáhrxme!Íd[ó'ícr'#tnirbjF'

ü bnÍ ú d! rcd'.N lh!6j.! bu i i . b !o|.Nrih l ruL|il|ilL |uin{

FdtAlbllídL!m!lt&tlq*zi*!iíí.;ób *"fu,iM"*.h-ó"LJ 4s ilagyvábd|aví&mcanb.!al 'ltri&

dld úlbhbl clqy Pi@* d kdd'( fuóPli Uün* fu etr n{ -.jB"*.]4uó:lpó"-k.ed*'

"^l h. d lbber'edllohü

ús6'unfunbídtM'lfub4Fd

PdnM

tiÍ{jú !5!dlÉi&óntombF'!b ÉÁútid'óddíiN.cfudhlÁ'13.*qel9Mb'mndA'gEl'!dlodlt6.

DF d@ :dnJ !Íaó ú'fue DúJ. Bl bdl( lq' ! póaÉÉú Miel JM i L34!hb d'irdd d Fen! 63bx*F fo dá.r }.í]l mgo!'

Ei El''rm r.!lsd.i btridfu' 9L noá d'rryü6ófuk '!hu .r.k' frBlndúerÁí*eNlllílb

8jhl.9rlúl' Pn!trlrdl uü'. dfu eM*lótóllei&ffiifuúlEB d&futbfull4}áM..ffii^L' rytrF úyd str r id'4r'ó d'

adóeh'Ely,l'EL€yed31G n''lifunll'.lre@luiÉlFDlbÍ ie' futréaqeRá!,Ud

bi nd4ú'l{'drfuibdÉlo[rr ul)Íú r r4bü oF€ú ltsND k LfulfuüdáilÉnl4nÍdúq

letl dill @djl! 19 4bfulir!íi nll.dl r Éfun4 -F: 9bmí L n$l!i$' & É

l{ lqj.ldlóÍbb uÍiíir.iliinie ba

Mk' L0rddill'dfu fu rnPbo|_ ednDú'e.üplk l !fu u' órw! W euk &

inM'Íohn'dd'd&i('d'Pqoh'bfut]éLe*&iglbl6'q

'

d !' ljd oúMüLrctlúrdí.rn*' Ál únl iaFí bk kíl'hldirór'4 ulój.

nodh'ó ]lyr'í m\ J fu]4Éó DÉddbb'DhtJlyíl!'tíiJisgyNe nm[d!!!1jfudÚLóli.!(^Ls9ndhrme

'urm@f''ahúíólidól3s/dóíMLó4'

ldr'.&Fl'JqüíÍ.kk'^

ú&Éh;h/!'Jhbnlí ifuJ 3m ú'y€lgyól(ony€x€ et!5'& bi;n n&hbdptr *;J. bikl!.ú;-phe"ltble'F. |'il

ü'@ó!Wl'fobto'hFdi3dahn.

^ ldolJi Fd'ik! js{h cr$ó fr5K6i E$dd l fukn n d B jeElfu'tdelBq'll]]aq

d' nid o &i h'&ibiqfr lrglb lw'nie j'l o!fu k'Ekd E4!dF!E a É l+dfi! 'n! ^.

^fu * gd43iahifoálr iFPúed!

'!

lsfuÍqn Mqqmqqfud

|u,oiiN4iFíní'.^b5íJo^

siú'FEÁehhdroia e,lÚú' !l9.l'gl^lfoh$e cryisiddrjpjlll

|r! o' n n{ryrdiljü.\[*di'' cÍ J

] P $tos]{i]'id!lVóüúlc íiclini

b!í rcn leB0'|r. $rÍ 04 l $

|Údjálkh rfuL l!ü*b$Li&ruÚ9/ 'ó*éFn .lil csBÉ !''l}!*& !.d uüii $b' 4ll @iM u tdl' h'+

'NlM

[:''üf.*íii***.iffi:l* fr]l]]}!ii":-"1a"*.tH*.]y:'ri iíríúi"r."p.ry"mr

l*ftr&tr*f:i'ffH'']trr

D!s_ d3ak!qó6'Piíe !3h* ÍódotrgÍfuiPl3fu'^] $h'eÉ'aiibidlÉnM!Élj! 9Jir!qa4*d'lídLkd!s^6|d

L í i'lsfu4dddoi(nü.' ! irÉni dfui r |bódy.B

ldanii.|ül r'' ü


Menesztené

a kományt az USL

M i::f""J,:'l'j']::]:%tr'Í'".Í:i

kivúIi pldaneÓti ijlésl hivnak ö$a

jö\'ó hétre á óta ajló korDróny_

elle!.s tiiltelésk 'ápok lriatt' a ko nány

l€rondá&il' e1óÍ. hozott'iüíszlisÓk

kiirisát és addi8 eg}' szakéíl5i kor

mány felá]litásúl követehe tegnaP í2

e1lenzóki szÓ.iállibe.ális Uíió (Usl')

PáÍyó!€lsé8 a kodlíció képviscljnll

lolÍílotl la]ál}ozón. A me8b.yélé

sen Enlil Bo. miniszter€lnókinl kíii]

Kdc'neÍ Hunor. rZ RNÍDsz elni'ke is

Ío8ádla victor Ponts' a szociáldcmoklari

Pin (PsD). Crin Anbn.scu,

J Ne've(i LibLÍtilh Póíl (|i_l ) és

DJnr.l(-onstanri . r Lonze r-II!

rlv t í (Pc) elnokit Iu


Rendkívíili pa amenti ülést ta anak iiivő

héten Bular€stb€n a kabin€t .lleni tüntetések mlatt

Menesztené a Boc-kormányt az USL

Ío!Í Ás I l' oLDrLrfu - ,Áll*Po uit '!'

]!rc Ely J dooln'ifuj ÍÚ&?!Í DúB n

ÉtrE€ú' j& hd s?!!úlbk !./.ndni

di. "l(dl.y k^.'d&í *ó9t l" cd.

B(b!jhk'n] !ÚddfuLbníüfuplal

iDÜhhÚlbókllD4übhi'o}bírie

Áddi.tr&óh!'reh9{!'' .aryho'

i!ií d|er k4* r loJ.d E

fu'@dMfonN'ho!/'o!'sfus3

lj8i&didr9ií.bí &lqilTI en'Mt

ífuFiebÍ6Jdolafu9dlMl'olr

aAErhdiebbdFi.pólálMól

ó "nd! Eoe hr de h-* "* F

s-eÚ bddé*r. r.Pcrí Enj'ák,.ól"

;*ú-kíj w "!'t' .u k[ úsá"i' !.d.

veÍhofstadÍ nagyaÍlomán,,numus"

AzEulóp'fu.ms sBpln€!bu+

6F kd aml fumnábn üíeik e

'


'4!+k

@iáa'ÉqrefuÍoÍ Í.9'

auÉn F/ő4i lJngóL üí 'ó' M'

rem édháígó l' u{.l! m 'mó

nö!ehdí ]!íDltÚib.hig!ÍD

JJP]]. n $ hJ hdDF' '$hts i.4 dóre

hlD \JüdE| [ld' 6 ]'$.iFle' ü üi

bmMy nerr! !e '!h" !r 4prtu5]3 !

óefu! n nqbíM'jl!. tMt úli ÁE

kle'bo hbyhóroÉn&dÓé ed&

ugELüi .bfud'uewdd lmofuBl

mndl|uólLól eü D*lfrhdók 9 ,r

Et4 táqó$ ! Eidli@li d& öM el

í!n hoF'jn'Á.NDsz.ú'a Pbfu

dófo qá _ a Éusl

'le*.Ícd

*ól'

iN&iB úry'_qbuófu'nfr*

bld rdly!É doií Eá d jrwLllq

hü! e" _ hq ]lF'! &trú!] cg4a€

m! bl+dl!o. Á hb6'] Íód8li!éE!i

hinJ b8mP ióúhlgtls 4 UÍ Ün Nme

;- $- oF"." ]óFk...t. @'E.

jóes& éeh.el ] Í( !n!l! r Dldt '

dMódúiNBgiLbFd!l.'t4]o'.

n ejril nta. a &*iF d6tdd &tu.

z!!F'otMlnsei^4ltlüfuúehd|

d najli|mid tÚ.lÚdGhfubnls

k6i'dt üg qP'4 q í P$'d' hry !

sívi|nq1mmülisfo'Hd/trtt.!

hd hog a lobhn P dlr7!h' fuja údobj'

ú ! d6d !óvnoú 6jdüL Á nai'in

'i

búN'ifuó'rrdubd'd$ádedbl

^eeúóúbíóúqilú dtf|!*6b

}EÁ@6dnuíoddtoklsbbbli

'm oJór bíblb ó Eídd' Ö$zao 'j

N.' lúreü ií$ is]ne@$L & 'ü ÉE

hdgFrbú *.L(ddÚR'JJdgüó&

úÚtraktdt'ú {ó L'q'4nilFdlÁ

ódg $]{LkÍ hl d5e sEm.|l' !

^

'úÍe

Nd ő'i bÜb6'] lúíld!!! Dqjdo'

iw'!íh&qiblú''gDPlln!'[qy1Di

j-t. Ídilddd' Mfl R.d Á.l *Ú,

oqe(uilü!düq&őéglsltüÍúry

Íh


RMDsz-9yalázás a műalkotáson, elítélik a plovokádót

Trá9ár felirat a Mátyás-szobron

,,M :li"lli-J.::"{:t:jt::ll

]cajldl kÓrmán\?llcn.\ rÚ.tetés \ó.

géÍ r Mtiq{s vobor ldlr|Zatán A7

IIVDSZ is z ENINT elirall. r ,,pro

vokációl''' i nr!$2t kóZü*g tegnaP

!i1láDÍúnlCli$cl lihako7otl a szobor

$?ljzás c]lcn.líMsuill(Á 3. otDALo!


RMDsz-qyalázó Jzöveget mázoltak a míialkotá'ra, a magyar pártok €lítélika

'"J

ptovokádót

Trágár felirat a Mátyás-szobron

/M -,.q lúJ.,". (.h;

Ill' k' !g{rh M.l: ) l L']

Nn!Í' o:\lN| L t udh] !

vi]ulÍ \Ú.\ iJ!. Jü ü!\

{Bü l{[\ 1 ú0]í hvlli

NlluszfuJÜ{^'.Nn^!q'Ú!

hsdi' nn! Júd" _B.4[. D !

sílltibddl,JiJr.it uú

'í ' q n!r iLji l 6lrJ.F J]( li

GÚ (q |J]$( Js\ o7'jÍ!

lili@iLd 'L $j' n.['ú!l 'ol

fihLÍ!!hi bqydhi94'qdi

||tiú l$'dhj !ljJí\ o

'!bFi di' nvLrlÚL JljljJí Hdltr

'

jó!Nr .ó]í3ló\olÉ{íÚ!.

lo$, unJerer kssb n! qr

Do!tr e dNlÉm6kÍ Allo

villám(lódül€ttel

^

'a

r!l

rtrti

i

k.r r'rldt ddro! 'q

jfu d i vniFóqfudl. Íd ld

rErwr Nn hitudd b?rsild

idő kúcne}qó]! iyiüL||

limqfu d úLjJ l ! |qy hü

Ninő rzó a loÍqa-tábla eltávolításá]ól

b úe*'.mndg imlF deié

enq&!lye jéb dt tsnap

EÉ5é!d Mo d&bhÉMl3m bl

dú.d onl;bítElymájll


GYtRGYlszENTMlKLÓs - Bérbe adná a vízüoyi hatósá9 a ilagas Bükk-tavat

Gazdát keres a ,A-esto"

a^.^,,- n^. .- M-,.

llv,"!,, tts,s,.,"s " s"m

eblbok#r.síUDqbiFi\'

jFlgc sPÜ 5 i blobb MlF i

AiyaüsblJgfc'eÚ!

ixkE'úiisPnboq{5alnd

Dn'ga nulatlág

^bjlL si r,fd! &kk' ?nur

tdBlJE.!h'ikll&dD'

foo ri's i ló M9'ÚÍ& oJdl

íétro i l.gEkli dljJl' d! J |ú L

kÍ lbD aln Ú. iq

'i9h.kís hBiÉnz" no]db d J !Ji[,d

eblBii ü i fuL'ioru' s9É !

]t!9!h&ktrdl]üitrnd.lirí

kó! v[ÍJ uú' d !4 5!P to

NrbnFrc i*4D J $r.3. r! r

$úröQ@úolludMüÍBJN

dlh6\ik iPleor! rFj '!

!r|c!Ég Aful Déhal aólJd

a u^i' árl ! fuhid@sll M k í

Éjebo ! lnJ. hq tidi*b r có

dünj ú3É i lljdl.\fu?d l


l holgálloknal len l{€ll Í9y

8orel o'bi l úrsbs e]$.dMínofulpdo4lvtsÍlú

h' {dój. *n l bL odó 'M, l

ídJ&!4 ^' !u dds hog r!3.

kgRaphhú|L'{hi'dcigi'

JhFt j&fu a LÚ4F ' ${l!l

^ 94É54 niudi sFn[Ú

g!? vJ4? F4!!]d ]á6'q !o'

rd.NDúJi.Ú'.!!iri](

Et6rLrr,6aelewD Jb

to&Jl'.3i'rcnmqÉbh'sL

eorkfuneí4lJh?'iJhq]!r

n€n [Ák ú[s6j' ftjt(€ k

lonjl cyó!g' Á, e9gdd !'dón

qÍtb' mo nna L Eljei '

új$b üÍMdj Póheá! Liú

!é!áfuidú!'hqEnnl!fu

dól' lry jJóbg iildó i 'ó Hoü

'ák€oafblk!hBdgJ.c!.'!

d.]jirói kr&p jreo tt&t{Pv.n

!]i"i!$snd'A*o6shÚl!

kjt loDL i Ú 9{! ó 'jÍ! irtó

^

j.l$L!É dt4@&t od( 6

tjúj.jtsoh.zw.'din5óú 5'

!rrrr ^riinisiidhr

A várol mind.n leÍ€l1etőt

Mad jbs FleDéE l tr lsl

l hnlG iíml Lh!ló4&' &

ü€ 'd i bW'!!tr16G j dbl' i4l

e óobnúír' .'' $]í qóból

om tdli

'ot&h.4Ú

!t i

'óll'u!]'e dk'qÚEL!lÜl

ill i|dh6| lri gdijí bfl! a b'

9]r6hl bdkpltn*n


Javula váradistatútum

l öl ha]ad Nágy!árud slalúlumándk

J hdolsozarr - mondra el resrap

Sárközi Zoltán RMDsZ-es belyi tmá-


Kivár a tiltakozással a Sanitas

ilÁno íÉr - Mcgkérdói.le2i a

Xovfuzná megyei .ivil szlérá fu8get

]enségél v6ile Neagoüci' a s itas

saksEr@l háromsaki vektóje'

Áz é.dekvédelni bizálmi tegnaP saj_

tótáj&oztátón e]hoídta megdóbb€_

né*l tapsztaltá, ho8y e egesz or

ság naPok óta foÍon& és Kovászna

megyében senki nem vonult .2 utcára'

holott mé8 2 ocágos átlagnól i5 ki

*bb€k a béíek, .. rag8abb á fuD_

kaDélkiilisé8'''Két ma8)aáálot te'

lok lehet*gesnelc e emberek félnek'

v€y a civil sreN%tek a helyi önkor_

nányktok, sót éPP€n á kormány ií_

mo8álásábólmiikiidnek' jeléntétte

kj VÚile Neagovici. Á sanil6 szák

ge.vüet a hótvégére teryezetl lita}o_

zí negmozdulá9kat'.tk€t mnb

egy€!,Örc felffi8gesztették' miulín a ki_

fogásoll eg&6égügyi tónÓD}terverc_

let visávonta á minisáé.i@. N..'

goücielmondta' a jóvó hét eléjéig ki

derúl' hogy a saktárca valóbÚ me8

hiia'e a sakszeryeEleket' a mun}á_

latói sóvéij€g és a .ivi] szféÉ kéPvi_

*lóit ál'bá a biroÍságba' ane]y az új

lenezlet kidol8o2a, és ngyel.rbé

veik_e jaBlalaikat. ,'Az elÍnltl| há

.om és lól év a]att a jelen]€gi kormály

ned íolytátott lársdalnii PáJb€s.é'

del' a sak*flezeték b.kindótt mó_

dosíó javÚlatait e$riltálán nen vet

lék 6gyelembe'' - mondta Neágovici'

aki anól fut' hogy újB a ló8i ten@l

kikozn.likázott vá]tozt{1 Próbálják

majd a

'le&lirDi

torkukon''' Á biá

mi elmondta' ncm érlenek egyet u

€ésAe8ij8yi rends^r mágánositásá

El' Há a2 egés^égügyi áhpot l0 12

ma8álbizlositóB bizz& a Pélz e8y

r*E e]D€gy Dajd a Ícnltaíási költ_

sé8ekre' a biztosltottáknak Pedig

pluszbán kel ffttrliúk' ha elfo8adha'

tó ellátíst alamáL sbkzN*t

azért ellenzi a kórházak ^ magánositá_

5ál' fuert attól taJt' hogy munkahelyek

szÚnnék májd me& félsámoljiik a

nem jövedélmel Ósztályokát és a kj6

egysag€ket. A sÚitas jövó hét elEén

dönt fiól' hogy ulcáB sóütja_e a la_

}oskát' Idókózb€n kózó6ségi Po.tá_

lon srN.zódnek a liltakozók' a kél

nyelvű felhíuísbú arB burdíle&

hogy ma 17 ónítÓl a PrefektúB elön

wüIekaanek a lako5oL e5 .íutnlEk

ii, L^-l". riÍrll Br rl '


Visszatérhet a leváltott igazgató

ilAnGm &YE - VNsálérhet tiszl_

f8ébe a HJÍE|LJ Menei Állal e8ész

ségiigyl s ÉlelmRxFbPlonsjqi lqd

8atósiig korábbi' leváltoti veelóje'

Márcdói kvcnte miuiár m€qtne

az ügyben indltÓtt Pert. Marosfóit

több más Har8ita fuegy€i RMDSZ es

kózini2mény_v@tóv.l .gyijtt 2009b.n

viltona le tiszt9*éMl & allori

Boc komány. Á2 e8ykori igazgató

még nem tudia' hogy €Ifoglá]ja'e újra

a tiszlséget' "Nem kijzös Peresk.dés

volt' hancm mindcí leváltott inléz_

mén}ryezetó ! gját 9akál-l&a indilotta

eI a jo8i eljáÍtl' .mi Ú én *ten

ben tiibl'esztendós huávona ülán

Dost dóIl el ve8le8esen'' nllatkozta

megk€.esésiinke Marcsfői levenlc'

a}j á leldltás uiín hMté.t s&kelyad

Whel}Íé' áhol a heli áIate8s^é8i és

élélmiszeFbktonságl l.bomtolium_

bÚ dolgozik Üqyéb€n a buk'lesti

]cgf€lsóbb bírósá8 döntótt' a P.. tár

8y. pcdig e volt' hogy a, igargitói

saké&jl álkotm jny€lene*n eltávoü

totl vcrciöt hely.zzk ü$a. I'adó

@ állat BésAe8ügyi i8.28ató_

^olt, sá8 jclenlegi Yerelöje nem to


Á tulajdonvi9zony ti9ztázá5áiq nem költözikaz udvarhelyi qyerekóvó

Maradhat a bölcsőde

ll

iTr

ilt &


Megú|uló vonatállomások Hargita megyében

Felújított Vasúti jelzők

A t auo,nas nsur' etzarenawt.er

l, u]tjJ]. ÍclJ ko\ol]:;?o nehin] e\

ben Hargitd fueg]'ében' Á Prcjekt oF

szágos visbíylatban 19 vasútii]lo_

ml'5t é.int' a nunkáatok ö$zérteke

megha]ádja á 258 minió bjt' Áz áUa!'i

váúnánság és & Ágati oPeratÍv

Program közlekedési teígelÉ..k ve'

retői nemre8 ÍÍ& álá et a szerzódést,

melynek értelmében 2015 távásáig

19 állomást óss4kötó Wútrcnalon

fogjál tetjem ki6eré1ni a jelzó.€nd_

szert. Á két szakasz a Madéfá]k-

Egy.dhallna (Ádjud)' illewe á Hu

nyád és T.nes h€gyékben ta]áható

Meosillye lugos kózótti Ész Á Hü_

gita megyét is ér1ntő berÚháásÍa ósz_

sasen 175 milió lejt sámak mely

ból76 ni]tió lejt u EuróPáiUnió re

8ionális fejlesztési a]aPjáMl hiwa} le'

19 ílomásból öt Hargita ne8ré_

^ ben' á gyjoesi szakaszon ta]álható'

Ezek a kóvetkezók csik7f,ntmiháy'

Ajnád, róvésr, Gyimesf€lsólok és

GyimesközépLoL Á fejlesztések ean

a vona]on fol}'tatódnaL érinive töb

bek kijzótt á g)lmesi, Palánkai és aJ<

navásá.i (Tár8! oc.a) állo'násokat'

Á Román VasúttáBaság (c!R) sza}'

entberi szernÍ azért van 9ükség a

be.üházásra, mert az Új jeIzőrend

MeÜel a szánitógéPe! ker€sztiil le_

het majd követni a vona]á}on kózle'

kedö jármúveket' illetve á vonatok

ldgán}watása is biztonságosabbává

tiL Á tefuek sze.int a ie8modernebb

technikávat sze..lnék f.l az emlÍett

sza}6zl Á munkálatokat e s taB_

szán kezdenék el' és 2015 má.ciusá

bú fogják bef€j.zni. Á f€lújítás után

hivátalosd két évig kel figyel€nnel

követni az új rendszer működését' ez

idó alatt az esede8es hiblákát a kivite

iezónek kel kijaüteia.

Áz Á8azati opeíativ P.og.am köz'

lekedési tengelyén keresztül a

2007-2013_as idószakbán a közleke

dési fuilhzté.ium 4'6 milliárd euót

hiv le' a2 áIúti kóltségvetélből Pe_

dig l'l mil]iáÍd eurót íordit kijlón_

bózó kÖzlekedési beluházásoka'

l (0zÁ 6rvÁil


Otbán-párti megmozdulást szervez az lrlPP

Tüntetés RMDsz nélkül

l z RMDsz kéDu{élór nin.rmiitP'

H Í€$en* a \;mbati. oÍbán koP

mány njelletti szimPátiaíelvonulá

sokon' mekket a nág}Eo$ági de_

noístnidóEl e8y idóben, tóbb s4_

keMjldi virosbo - Mdosvásáih._

lyen' sÉketFdwhelyen' csilcEre

dában' GyelgyógeítniHóson' K9

divisárhelyen' sePsiskntgyó.$ó. é5

Baróton - szervez a Magyú lo]gári

Párt (MPP) íflat}ozta Kulcsár

TeEa ]óeí az MPP KÓv'szna me_

gyei elnöke' Ú8y véli, íin.s könnÉ

he\zetb€n a m€Fr komán).' e$ év

álatt nem Lhet helyaehozni' amit á

koníbbi oszágveEtés q'olc év alátt

tönk.etett, épPen aért tii.elem.e kéri

az úláonzág Polgárait' Á háÍomszé

ki Po1itikls húgsűyozté' politika

mentes tüntetést gdet én€k' de á há

@ms4ki vírcskbú u MPB d E.dé'

lyi Mag}@ Nemeti Taács (EMNT)

és a szék ly Neo@ti Taná6 (SZNT)

veretői is felszólálnák Hmgsűyozta

tovíbbí e MPP ném sa.t é' ha e

áltá]ú kgdemény*tt megnozdu_

lás ijsszeho!ó.lna e orságban ájló

tiltakozálsÍo2tta]' B]á]i.t ]ózseí á

PiiJt sePsiszentgyórgyi e1nó}e kifejtet'

te, a székelFket is sújtjá a román ko.'

mány negsbritó Politik4a' ám eddig

arert nm vofulta} utcá.a, mert nem

látják az alternativát a jelenlegi

Órszágvezeté$e. Fazakas Tibor az

MPP o.ságos a]e]nöke úgy fo8alná

rctt' a rcmániai politikai osztáiy me8búott'

új megoldásoka vú sziikég'

IB-t(B.


(S0P: zuhan az USL

Ú'.""'i-"f ltmrH.:;:u.,,l.'Í"#

szociálliberá]is Unió (Usl.) PfuszóvetÉg tá_

nDgatottságá: a csoP srerint a2 USL re december

végén a megkérdedtek 48 szea]éka gava

zott volna' Ez azt jelenti' ho$ ncn a]ákithátna

egy€diil korm]ín}'t. A Demokntá Liberá]is Párt

(PDL) 2l százdékot lapna' mig a NéP Pádja

ne9j alakdat 12 sáalékol Az uto]só bejutó a

RMDsz ]eme 6 száza]ékká]. Á Nagy RomÚia

Part (PRM) es GrÍBe Becál! Új Gm.Ía.ió

Párija(PNc) 6upan4_4 sda]é*ot kápna' t


tgyetlen tÍadldonáli' rcmáni.lteÍmélet iÍnamel el .z tÜdpai unlóban

Levédetett hagyományok

l ftd'!Á{' nÚ'Í6un

!ÚM&Íi dndl A ""l.

'

J'

Éa óffi q! entr*

"M r.tu.."!.rsdi-

ú^jd idl h.

" a* |hd. isllúl' "a.ndí " {nloful ! ü

^

'L!&rl!9!\Í'lll1íh

J!fud! ü ; eóii-r

Áú"fu''h'.d-i.

ryMnr&F.sHujnl

l*á

' !nE;tÁ

'9er$v

r

rlie l{l l"nld

'

. !ó;*

L'' rb'., --^ ,,Lj -

' try.úry^ k-úl"tá ; b""

lLól.F\*izfuóNLUúük

r.but'ltd!LE$L'

lú,ufury!dffih'd

k'rbFrdnIL€ofibqd

B!l!^F'hnll('bll

@q kA' . 'tídú i*"

c&n ürqí.

'e

íEóFdd

ru 6surd,tet, ffid

4furdFtüdN

i!'l4ry.ío'dlü3Údot

df,Nei4y*'.t@!e

dF LJMb{ Ú d;frí fumd

óp kfu \l F r

drFhryód6;d

.d' ndÉn G H fu'.o 'ho'

l

l'ry-e'.

"'áh""d

l.sxód6M'lsfur!

?ióuE dcfrbd;6 nú;

bp rlbEh r ihb;l tul

!

'r.

ú boeÍr* .rá H

tFnbi.Ídrlú'.h.b'n

ffiÉrpé !6 h &

'5Fó

hstfu,kb]!bfu

qÚL! *l'Dddl*

lirtuq're.hbl^b,(

hI'-,ffi*."ú-t.i"

'

'.fu ddkd Fd,. r"n;,.

hB6dnd'ldhÍ'''l

tu drt$a Ls @ .

ó.a'@.od.d/*;


EÍdősítés: támogatást nyújt a minisztélium

Csökkent az erdőirtás

'l rvilv osr7.\.n l0 900 héktá. t€rD

I t.'.i ..;a.;t.u-r, nnmrni;hrn r(

közf,l 3oo e7f,r heklár er.lót fiardi;ot_

tak ós PÓloltak - de.ii] kj a ftmye2etvédelri

és Erdi'8u dá]todási Miíisz

tériÚ'n ósslsítésébóL 20l ! ber 4 er_

dólllajdonosk kétsar Únyi Énzr

kdíck c.dósíléye' mint egy éwel lo-

.ábban' Az iuc8á]ise kivá8otl ía

rennyi*8ét titnöt százalékk 1 sikerült

csökkeíteni az elmúlt évbeD' oz

illclckcs szedek ö$zesen 27 millió lej

é.tékbcn bkságoltak fatol%jokat' A2

elmúh év ősllőI bárki nÉthat be kérést

erdóíléÍe, akinek lercDlott á]h_

Potú mezógaziaggi terij]et W á tÜlajdonáb.n.,{

l5o milió euÍó ósE.

tékú é.dósltési PrgÍÚol a vidékfej'

leglési alaPMl finanszí.oai]q és a

mezó8ozdasági minisztériümrn ré_

vén bonyolitját le' Á PrcgIm kereté

b€n rá8áns,emélyek és jo8i szemé'

lyek egyáránt hektá.onkéot 1300 és

l500 euró kijzótti össtgel k píík.r_

dősitéÍe' njajd 15 éven keÍeytiiI é!i

200 eúról a teriiletek klrbanl.násárá'

meajqazdeigi miliszlé.iutD hon_

IaPjáD ^ eléüetŐ t'jéloztalás s74fuÍ .

l€rúIeti' r.]újnr e adrinisztr.liY .l

lénó'éeká a MQőga2d&igi és lnteF

venciós Kifiatsi Üg}Tóky8 (APIA)

Vlk€mbe.ei ve8zLL ók nind.í.kelóh

!Ía ngyeln k, hogy ú i8ényló átíl b.

jclentettadátok MerdótelcPIté$el

ériÓtett lerület in8atlan _ nyilváD tartási

bizonÍtvánr és u iígadal-nyil!án'

lartási téÍkeP kivonatos násolita' á

kórEti e.dőteÍv lérkéPkivonalá' az

erdö jávelt rendellelé*' a le_

lePítés kezdBének & várható 'lletve b€feje.

zé!ín€k t€n*n idóponija - ne8fe

brnékéav21ósá8nak'l


Vészharangot kongat

a termelőszövetség

|l Mezó8ázdasaEi Termeldk or'

,i szátsos szövets.ge (LAPÁll) lll

tálozásl szervez'é' aúennyiben

Emil Boc ni.iszterelnók nem hai

landó fo8adíi á szelvezet képvi sel 5 _

it' hogy tárglaljanak a mezó8ázda

sá8ot érnrtó súlyos pÍoblémákól'

8ázdál az ílami lámo8aiások ki

^ fizetéséíek fel8}rEitását' a 8ázolaj

á.án'k csökkenlését' az önlözó

Íendszel koEzelúítését kóvclelik á

kornánttól' ',Az évék óta túléléÍe

berend.zkedett' e8yik napról . má_

sik.a l€n8ődő .oÍlán mezőgárdá

ságban tarthalalláí áIaPotok urál

kodnak' akko. b' ha áz ágazal o ro_

mán 8ázdáság legÍontosabb ténye'

zójévé vólt' Azálllnr képtelcn o]yan

jÓgs2abályokat kidolgozni, nelyek

valób.n segítik a g.zdákal t.rméke_

ik énókcsitéstbco" olv.sbaló a

LAPAR kózleméÍyÓben'

Áz ílhtleDvészlók' g}iinr('lcs és

2ijldségt{nnesztöI érdelkéPvisele

teit tóhijritó sz.kszerveze( ugyan'

akko. azt kéÍi i kormán}'tóI, ho8y

do]goz@n kj e8y olyan tö.vényso

magot' mellyel me8akádályozza a

külff'ldi.k földuísárlását',,2olo ta_

vasa óta negkéiszerezódótl a kÜl_

Éjldi b€fektelók lulajdo!ába kerii]t

Íománi.i termóftjld.k ízáma' Egy

éwd eÉlófl nég 50o erÍ hekllron

gedálkodtak kúlföldiek, az idén ú_

szont már egymil|ió heklároí'

ot}Ú löryéí}te ván sznkég, mely

ly€l at a folymatot m€g léh€t állita_

ni' mivél á legtóbb idegÚ kézbe ke'

rüh t€lmóföld pr.lcgon márádt,

vagy rás céloka hás2íá1tá}'' - áll a

Mezógazdásági Temelók orságos

szövetségének kózleményében.

Á külügyminisztérium is úay vá]'

Romániána} szigoritÚia keu a föld_

vásár!ást sabályozó tórvényeket'

mive] a telekárá-k Romániában még

újndig alácsonyak' a jogszabályo}

Pedi8 iúl engedékeny.lc Áfuint aÍól

korábban beszánohunk' a, EuróPai

Biettsá8 nemÍég úg)'döntölt' ho8}'

2014-ig fennmaradhatna& a külfijl

diek iernlóftjld_vásárlási jogá.a vo_

natkozó ko.lálozások Romániában.

Entrek ért€lnében külföldi mágán_

szemólyek és jogi skméiyek csa! áI

kor vásá.olhátnák termóff'ldet' ha

Romániában .endelkeznek l.kbelv_

lyel' illetve székhe]lyel' Í8y szánás

kiilffjldi cé8 romár partne.eklel tár

sllva hárÍotta el á li'ldvásá.lás elótt

áló jo8i atadá}t Á me,ó8a,daság'

miniszlériúm sze.ült az elmúlt évek_

ben o]asz ü zleten be.ek vették m€g a

I.gtöbb földet' ók ki'rúlbelül 3oo

ezer heká.on gazdálkodnak' óket

követik á dá.Ók 150 ekr hektáua]'

de rszlrá( holland é5 néo€t cégek is

löbb száz heklárcn gedálkodnal.

lmrnt!


2 old6l

Ára: l'5lE

2.

uJ ma

ml2. jÚuiÚ 19" .sÍtö.töt

o''tdgot lözéleli n.'il.p l^lapít{ l94?'b.n' Románili Mlgya s'ó cín'n.l

2

o

-

-J

-a

vlII. évfolyan.

12. (1584.) 3,ám


i[l{.áwás is megsínylette

a kolozsvári ttinteté st

't núbr q' Eó g.í'hl: r.Úü.I rö.ülíbr. ril'6'jbelodd |oóspxzó

'l

Miután tegnap nem tudiik meggyőai a koalíciós páÍtokat, hogy - a hat napja taltó orszá'

gos ttint€tések kÖveteléseinek engedve €gyezzenek b€le az elóÍ€hozott választásokba' az el'

1enzék !€zetói az utcára viszik híveik€t' A szociál Liberális SzÓvetség tízezeÍ embe! Észvét€'

lével Íneglartandó demonstrációra kapott engedaÍ mára Bükarestben. A hatalome enes

me8mozdulásoknak a kolozsváli Mátyás-szoboÍ is ádozah esett: kedden este négy fiatal az

RMDsz-t gyalázó obszcén f€liÍatot mázo1t a kincses város szimbóhmának talapzaúia.

A vandatizmus ell€n kolozsvlíÍi magyar fiatalok te$ap élőlánccat tiltakoztak' 3' é. 4. oldal >


ElőIánccal védték Mátyás klr áIyt

):i"]:*"lJ'Hr-'#:í];

maBlakxságaaM'tyá!.'o'

n.g'u'óbbhúÍózfut'!l

iEb! má:ol' i ,dy f.lüi{bn

b8]ái vol'ár !íú]. a hánv

amlyl.dd.i6tionfudödik

!.pj! xol6ú [dhÉt ú!ll.

mény kolo4váÍi lóÍé.és.il 1

Wd.l'nBrl íoeiár '!ldúl.

bi'}ei9lz.'ldktmdtl'

uú'iidóPoíhrvilbn6ód0l..

h'lÚ8yYil..ontrtúlful.h6'

lrnó díeúÍól'- mondb cl ln

nády !zs{'ójc' A [rnmob

Éfuóidélllr!í.xvóErÚ

€gyszít.tóíydyádakaür

bc! rfuhlát ' Má9ágá'

.Amé.kdlsndó6égt.dd

'.óLdarcndóxés&.lló!.

Úrd kÓ fuáft kih ga'Ér'

Eid ffdóimÉt" bddE .l

BEhanu Bnj\ á rÜb4ván

fdó.fók4i'í.ysíg vóvivójc

r!.dr*Íd.erd.d.l

A v'c hzdóq! ú ['á@.

Moilin'(.IEüÍjd.iBbEts|

cn.fu Egiáp d{ldóí fuoh

sjtóLiÍkd1iiáíí dgig'.k n

l.nlég€tn.wzbavobf@

@í fud.il m€EFu?fuát & k'i

Lnm.' a óírmin'd j€í_

9.i br!dó.!rrrt' led.íé'

!&i Júla il halin ad .Lt l.

hely.ud.éjhtly.kllc

bái A poli'jlsokdl! poüikai

NiíB he& visa .iMl' hÓ3}

lolB.L L bo$züjukat. Niffi b..

lrmmk'lúgy.B'!*kbékés

tilú].o:Át b&ná]jaEk fel !m,

hr3ym.geaí.k(lyqÉsz

mmÍdrfus{.l" ilra*

tB.g ful6.&.3oilt .liú

''A.,lüo'so'oib.dizoln{

olym.Úbo!k!é!zédl'lküm'n'

dd .üdJ!r' m{nlaólr e'

I'.,e.3ypl'Úloi9jÉ!lfu'

t.|&i dir'i j.lll8ívé 'ouiB

í*.E3yÉb}.dthrab.lülí.

8y.lni .ljáiíí fuuú üdifui

m$lm"_mnd[dlápú

kh&ót ll9ló Adlt' K.lB


Az elIenzék is utcára vonul

7 "n"WáÁk é" .n"."éb "l'-

].nid. !!&!ói'L* eDapi blá]

ltüjj.' a Lmríc'ó nd &rdb d

m a B*-]í.büí lanm.lálán'

m p.dig e dÚch@Ú }{]e

d$* j.;Íá!á* rcord@j.lle'zé

ri jaEsra'd, mi a h.b

dik !ápja bú mág6 '@ fuÉ!"!.

.AmqDRzélésÚ&apái!.

!a'óéen.k késóbbi b

'fu s!Én áJró' !il€ú]l

'ú!üo'sfu

í.Aájápodni' hog itouár 23.á!

bl*nrii* n.s . rclitilG.r a ll]'

!.i ú l*á.}'íó ""-] é.'

.ró}é'iÉE l.cá'6 .g/ hóíÍ

po!ap.]l.Ídtftlüzl2éqldt

hóDpot' a *'frpány Édig hi$h

hói.'d fu. iÉ!vb€' 'Mír áu.

guúusm lfuán! (iÉ z .ló

É\eft v{] zÉÚL cdbén't.

lil'l ó.6]'lÍ]b'fu u úi kü

Búny"-ft,gahfuaD.nol-

& r'!oá]i. ?áÍ (PDL) .l'óti

tizdgétisb.ótónioi*ttlddr.

saiú lédá6 hogy 2.3

hó''ÉÍ étd.@ úÓrtbi a P

litLiinfi}iliá*'Ereaké'né9

fupílÜzobuú a jeó hdi

Enjl B8' I{dzátfu: e id.i ví

h'á!o* ú.ÉMdjál á lrfu

ú. e'g"-{! üjd ü' hoB u

Árohínybiftsrg véLnélyt

nrdavál'szá&lÓ@'ú;áórfullouótbtélF{rA6j/.

m ddjLl tgúl ifuá! n&o&

s hrr.5tu .r m,r i bod.

vra'l.ada']á!álatrlvbe!

a.ldét a b.lybáú.ági é! p*lr@li

ú]''d!ok fumD&át

dEd.ló jogs,lbály ódúlJo ld_

ArofránvffiózhMo]ó.o

(.Ln.n Emr u iMDsz sd

ú4j.lnók n .u.Ei z elóE

l.glrü.poí6d' hop r Bgy ídG

abk árán eléí É.zúAti-ldbéB

x si .g*í3ú!t sábad E'

'

dó.É*r.L Á poltirai viáhat

apdlffió.imáhályi*"s'óge

L K!lem.o' hrnlsúle

E, a polil'lai rgdly &Ll&*té

g.á!6lajualtoeányq'ana'

Mi.:dmo]dlltinÉzné

fu PáÍ (lsD).LöL. a n gb!

.zalés uá! ú m db' ;.'Mi

b.! 'm siLtrül' m.g{!!podni||

a *oi]í.iós príoklGl' A szociál.

ub€ÍáÜs szöltt4 @sL) núsil

t'd.bÓke ci. Ánb'ffi lft..

ráls páfuzetó l6zÖgezÉ' .z €I

fr.gold,á!aBo.kabi.dkmm

'lÁr

és szlÁri1i lomán' riÉ

lEltü.Lta. &LtBÚ.í

ar'jr ní@i & @j.t' e núól

.apja zajló hábrone]lené d.

ffi Dll id.gó. & UsL Öt &án

L&l é: *apoo€arlÍ.tuta*

d mPolgítlBtd bjvabrió! r3

NMj LibíáIs Pán €Nqé !

PsD üdéld sMi auijbe

AfuEÉ5ogedá't'&tta

P|lLr'eÍd'aE . PsD @Liliku

9i'mldledtl.ál.zdcÓéo'tl'tdAvci{.c.molcaláJ.

.ldkev'dollÓút€Úp!ó

dékábaocelö€íiaalialbdá]i.

9l'!Ig'.ddofut{.ióÚ.&

sffiáébm a Énja i. léá

W. iA 6obaí z UsL ffi

arás€rááb,bogyaEDffie

ldal@mrnyláfurb'álaábr

e .lL''ki !o[''held .I]Éló

j.bziÉ* b v.€}{h* EL'.b

srüd.ló,tgÚpeut

b nái lubEs'b.n js r.d!Lí.

ryoborl ftlinrok. Iud@i.

oóÍ llleán polidk!ípedig Li'

m9ijlt á fu& rreíló.! ját

ko'{bbm.gyéb].é I'lná

col'nb.muMbainfi

lmÉgibe! iddfu b. ind!üli

9-l!datát ! íó'olÉfuú_

ni.Égy dzal 4bg ÉnÉEIédü

.aián a sídó6ég .d.bi

*.fu't6ágosubaMd'el.pí'

l&.o69*nt'.td'Bn*!.

moostácí'koq l:tkíbb..'

Gba. .áBl ..ú @l!l 3üp

T.páp déludn b€júmioi*

láiMj ad.bl ffiinl üí9 ú@

d!o*'t kóÉÉlE sánú 6ú.

St ntgt6r!' i. s.d.raL

Úrd@!á*' hwy máól vék lr

gdlün&!e.khe'sepds'.e

güEe . Farcb..l !^"ó.!t

po'1á]on ffia€k DáB ktr'

DínFnffi ó.gmozdu]álL''Fú

tyülio* ld óLd - llámbsrér i!

dnE' l roÍá.y elLí!'' &to€m

nel lÍviák úía

a *':isal6'ór

yj.lct A Mas Pold'i PáÍ

(Mll) birfigéti w{4éí.l

@'ói @lúpi qjtóqjékoBE'óju'

tmdbmdúL ábogajá} e d-

.á€búz.Jróbéléssft'Á.kd

Tegmpn rz.lag.d.doségi

hu]lánzdsátb'dÍi!ádlpa:

ámúá.rlzÓség*ol.smág'


TiltóIistán a hazai védó

Fölöslegesen oltatták be magukat a páciensek az influenza elleni

rb{i-{dbt|l1ll&.{r


íoltás

i vakcinával


lóváhaovtál az

áwízvííelrni stratógiát

A KÖmyezetvéd€]Íni és

EÍdészeti Minisztérium

szoqalma'zás&a akoÍmány

hét, áÍvízvédelem'

mel és üzgazdálkodással

kapcsolatos munkilat gazdasági'mríszaki

mutatoját

hagyta jóvá tegnap. Bor_

bély Lászlő táÍcavezető elmondása

szerint a 45 1 mil_

lió lej€s beruházások a mi'

nisztérium áltzl 20l o'beí

etkészített közép' és

hosszú tá}1i árvíryédelmi

straÉgia íészei, amelyek

hat megye (A€et, Bihar,

Dámbovi'a, Kolozs, Ko'

vászna' Mfu amaros) folyó'

meder_ szabályozással'

partvédelemmel, gátmeg'

eíósítéssel kapcsolatos

gondjait oÍosolják. Ko'

lozs megyéb€n az Alparét

és Kalota patakok völgyé_

nek iendeáséÍe, Kovászna

megyéb€n pedig a Buzó fo'

lyó (Bodzaíordu1ó és szitabodza

klzötti Íészének)

szabályozfuára adnak

pénzt. A bef€ktetések a

köÍny€z€tvédelni minisz_

téliuÍh és a Rom'án vizúgyi

Hatósá8 kÓltségveÉséMl

valósuloak meg.


Hangtra van az rmdsz.ro-nak

Ú sz

)iJ*'--.#ffi y"'"'P'"ó.';

honlapja nyilatkozta Kovács Pé'

ter A fótitkir bfejtette a naponla

frissúló hír€k. különbözó dokumeDfumok,

tíjékoztaó anyagok'

fotók, adatbiizisok mellett, ezutiin

halganyagok fogjiik Ínég viiltoza'

rosabbá' gazdagabbá tenni a szö

lttség m€$í'jult ho'lapját','v€zetó

tisztségviselőink' politikusaink

fognak akuális ténát' kezdemé_

nyezések kapcsán nyilatkozni' kii.

lÖnbÖzó keÍdés€kb€tr fogiák j}

mertehi a szÖ\r€Bég áLispontjáí'

- mondta Kovács Pét€Í. A fótitkár

ellnondta, a Muldmédia royatba

feltÖltÓtt an}agok szabadon letÓlthetók,

használhatók.',célunk,

hogy fobamatosán friss anyagot

szolgá.ltassunk elsóso'ban a rádióhak'

hilrÍels€n azolÍak' akit_

nek n€m áll modjutban sajloüíjékoztatóinkon

reszt v€nni, vagy

szeméIyes€n me8k€Íesni bennünket

egya8y akhliális kérdes kaP

csán'' - fogalnazoú a fótitkif.

Amint arÍot beszámoltun}' az

RMDSZ honlapja a mutt év vé-

8én újult meg' decemb€r kÖzeÉ-

tól pedig a roÍúíiai

po[tikai szer'

v€zetek köziil elsókent elindította

az infoÍmációs poÍt'ljá.Dak mobil

veEióját is.

More magazines by this user
Similar magazines