Különleges növények a háztájiban - MEK

mek.niif.hu

Különleges növények a háztájiban - MEK

Táplálkozásunkat a kertben termeszthetŒ gyógy- és fıszernövények nélkül

már el sem tudjuk képzelni. Jó közérzetünket, egészségünk megŒrzését,

szervezetünk erŒsítését és ápolását szolgálják, növelik teljesítŒképességünket

és életkedvünket. A gyógy- és fıszernövényekkel való foglalkozás

pedig nemcsak a kerti munkákat, hanem a növények szárítását, tartósítását,

esetleg vetŒmagjuk begyıjtését is jelenti. A gyógynövények óriási elŒnye,

hogy egyszerıen, káros mellékhatások nélkül, tea formájában kúraszerıen

alkalmazhatók. Elkészítésük egyszerı, különösebb szakértelmet

nem igényel. A fıszerek egyrészt ételeinket teszik ízletesebbé, másrészt

a bennük lévŒ, biológiailag aktív anyagok elŒsegítik az emésztési folyamatokat.

A gyógy- és fıszernövényeknek magára a kertre is jelentŒs hatásuk

van: kedvezŒen befolyásolják a talaj összetételét és egyensúlyának

fenntartását, védelmét, a tápanyagok pótlását. Ha mindenre tekintettel akarunk

lenni, akkor a háztáji kert megtervezésében feltétlenül szerepelnie kell

a gyógynövények és fıszernövények termesztésének is. Ezek megfelelŒ

helyre ültetve, elŒ-, illetve köztes veteményként védik a szomszédos növények

egészségét. Képesek ugyanis arra, hogy a kártevŒket elriasszák, gátolva

ezáltal a betegségek terjedését. Néhányukkal ismerkedjünk meg közelebbrŒl

is.

9

More magazines by this user
Similar magazines