Többnyelvű elektrotechnikai dokumentációk

wscad

Többnyelvű elektrotechnikai dokumentációk

Többnyelvű

elektrotechnikai

dokumentációk

A nemzetközi projektekben való részvétel

megkívánja a többnyelvű dokumentációk

készítését. A WSCAD MLT (Multi–Language–

Translator) szoftver segítségével nem probléma

a kínai, a japán vagy az arab karakterkészletek

használata sem…

A WSCAD 5.3 szoftver „Professional”

szolgáltatási szintű verziójában

a tervező egyszerűen

készíthet többnyelvű projekteket

a bővíthető beépített szótár

és fordító segítségével. A szövegeket

akár három nyelven is

elmentheti a rajzba.

Az elkészült dokumentációban

kiválaszthatja, hogy melyik

nyelven jeleníti meg a szövegeket.

Egyidejűleg akár (egymás

alatt) két, illetve három nyelven

is. A WSCAD formátumban átadott

elektronikus dokumentációt

az internetről díjmentesen

letölthető néző/nyomtató

szoftverrel (WSVIEW) később

a megbízó, az üzemeltető tetszés

szerinti nyelven megjelenítheti

és nyomtathatja.

A most megjelent WSCAD

MLT a WSVIEW néző/nyomtató

szoftver továbbfejlesztett változata.

A nem ingyenes, de reális

költségért megvásárolható

szoftverbe beépült a szótár és

a fordító algoritmus. A szövegeket

Unicode formátumban

tárolja, így nem jelenthet problémát

a kínai, a japán, az arab

stb. karakterkészletek használata

sem.

A WSCAD MLT jól használható

eszköz, ha a már elkészült

terveket utólag kell többnyel-

vűvé tenni. Az alacsonyabb

szolgáltatási szintű WSCAD

5.3 szoftvert felhasználók (Basic,

Compact) a WSCAD MLT

kiegészítéssel teljes értékűen

generálhatnak többnyelvű

projekteket. Nem szükséges

a tervező bevonása sem, hi-

1

A WSCAD MLT munkafelülete

szen a dokumentációban csak

a szövegeket módosítjuk (fordítjuk

idegen nyelvre). Így nem

sérülnek a tervező szellemi termékre

vonatkozó jogai. A fordítandó

szövegek egyszerűen

kigyűjtethetők a szótárfájlba.

Ezt átadva a fordítóirodának,

az a kívánt nyelven elvégzi a

fordítást. Ezt követően a fordítás

beolvasható, és az esetleg

eltérő szöveghosszok miatt az

idegen nyelvű szövegek újra

pozícionálhatók.

Egyszerű kezelés

A telepítés után a szoftvert

azonnal használatba vehető.

HÁLÓZATVÉDELEM

Kezelése a súgó segítségével

igen rövid idő alatt elsajátítható.

Praktikus „varázslók”

segítik a munkát. Akár a fordítóiroda

munkatársa is használhatja,

így munkáját azonnal

ellenőrizheti.

Az 1. ábrán a WSCAD-felhasználók

által már ismerős

munkafelület látható. Az alsó

részen egy, a szoftver funkciójához

igazodó sáv van. Itt választható

ki, hogy a felhasználó

az aktuális szótárfájlját kívánja

látni (Lexikon gomb), vagy a

sávban egy internetböngészőben

az elérhető fordítóprogramokhoz

és szótárakhoz kíván

csatlakozni (Online szótár). Így

a fordítási munkához azok is

praktikusan igénybe vehetők.

Az 1. ábra képén a „Lexikon”

állapot látható. Lehetőség

van új nyelvet (oszlopot)

hozzáadni, meglévőt törölni,

exportálni és importálni. A

szótárfájl (Lexikon) a jól megszokott

MS-Access formátum,

de MS-Excel vagy XML

formátum is kezelhető. Ha a ➤

elektroinstallateur ➤ 2008/8–9 ➤ 39


HÁLÓZATVÉDELEM

2

szótárt folyamatosan bővítik,

a későbbi projekteknél egyre

kevesebb fordítani valóval találkoznak.

Nyomtatás

PDF formátumban

A WSCAD MLT hatékony

megoldást kínál a WSCAD

dokumentációk PDF formátumú

kiadásához.

A generált PDF fájl számos

WSCAD elemet átvesz. Pl. a

projektstruktúrát könyvjelzőként,

így könnyen a kívánt oldalra

lehet lapozni.

Az egeret egy kapcsolási

rajz szimbólumra vezetve,

felbukkanó ablakban megjelennek

a választott készülék

legfontosabb paraméterei

(2. ábra). Egy kereszthivatko-

40 ➤ 2008/8–9 ➤ elektroinstallateur

zás szövegre kattintva a megfelelő

lapra ugrik stb.

A WSCAD szoftverek ismerői

nem tévednek, ha feltételezik,

hogy a következő szoftvergeneráció

előfutára az MLT.

Számos pozitív változás történt

az utóbbi időben a cégnél.

Egyrészt stratégiai együttműködés

jött létre a Data Design

System GmbH által fejlesztett

DDS-CAD csapatával. Másrészt

megegyezés született az

Aucos Elektronische Geräte

GmbH-val az Aucos-ELEKT-

ROCAD 8.0 szoftver átvételéről

és továbbviteléről. Ezekkel

a lépésekkel a WSCAD electronic

GmbH tovább építi vezető

pozícióját az E-CAD szoftver

területen.

MD

Gyakran visszatérő feladat, hogy olyan

létesítmények túlfeszültség-védelmét kell

megoldani, amelyek villámvédelmi szempontból

kiemelt helyzetben vannak (van rajtuk

villámhárító, vagy szabadvezetékes csatlakozásúak

stb.), de amelyek betáplálása nem éri

el a 3x125 A-t. Ezeknél a létesítményeknél

a legmegbízhatóbb túlfeszültség-védelem

akkor létesíthető, ha a védelem első lépcsőjét

képező 1. típusú szikraközt (MC 50-B vagy

MCD 50-B) az első túláramvédelmi eszköz

előtt lehet beépíteni, amint arra az OBO

tipizált megoldásai adtak példát. Ha erre

nincs lehetőség, kompromisszumként szóba

jöhet a szikraközök túláramvédelem mögötti

beépítése, ami – az olvadóbetétek limitált

villámáram-szilárdsága miatt – a szikraköz

levezetőképességének, tehát kihasználhatóságának

erős korlátozását jelenti (lásd

1. táblázat). A másik, lényegesen gazdaságosabb

lehetőség olyan varisztoros levezető kiválasztása

és beépítése, amely villámáramok

levezetésére képes. A cég széleskörűen alkalmazott

és közkedvelt V 25-B+C levezetői

megfeleltek ugyan ennek a célnak, de csak

azt elfogadva, hogy a pólusonkénti 7 kA-es

(10/350 μs) levezetőképesség nem felel meg

a szabványos (MSZ IEC 1312-1, illetve MSZ

EN 62305-4) méretezés követelményeinek

(lásd 2. táblázat). Egyik megoldást sem lehetett

kifogástalannak nevezni.

Az OBO új V 50-B+C túlfeszültség-levezető

optimális megoldást kínál ezekre az ese-

2. táblázat. Az egy pólusra számított villámáram

nagysága az LPZ 0/1 zónahatáron, egyetlen

háromfázisú betáplálás esetén

Védelmi szint Villámáram nagysága

TN-C TN-S

LPL I 25 kA 20 kA

LPL II 17,5 kA 15 kA

LPL III-IV 12,5 kA 10 kA

More magazines by this user
Similar magazines