WSCAD 5 Installáció

wscad

WSCAD 5 Installáció

WSCAD 5 Installáció


Tartalomjegyzék

Bevezetés ........................................................................................................... 1

Általános tudnivalók az Installációs terv programrészről .......................................... 1

Teljesítményadatok............................................................................................ 1

Munkafelület........................................................................................................ 5

Munkafelület ..................................................................................................... 5

Eszköztárak ...................................................................................................... 6

Az eszköztárak kezelése ..................................................................................... 7

Általános tudnivalók az információsorról ............................................................... 8

Formázási sor ................................................................................................... 9

Parancssor ..................................................................................................... 10

Funkcióbillentyűk............................................................................................. 12

Az egér használata .......................................................................................... 12

Több ablak ..................................................................................................... 14

Menüsor......................................................................................................... 15

Állapotjelző sor ............................................................................................... 16

Bevitel a billentyűzeten keresztül ....................................................................... 16

Tervtípusok .................................................................................................... 17

Megjelenés ..................................................................................................... 18

Alapok .............................................................................................................. 19

Projektszerkezet.............................................................................................. 19

3D-s magassági információk ............................................................................. 19

Elosztók és áramkörök ..................................................................................... 20

Projektkezelés ................................................................................................... 21

Általános tudnivalók a projektkezelésről.............................................................. 21

Projekt létrehozása .......................................................................................... 21

Rajzok létrehozása a projektkezeléssel ............................................................... 23

Installációs terv............................................................................................ 24

Létező tervlapok tulajdonságainak megváltoztatása.............................................. 26

Emeletkezelő ..................................................................................................... 29

Alapok ........................................................................................................... 29

Kezelés .......................................................................................................... 29

Másolás / beillesztés ........................................................................................ 31

Alapértékek megváltoztatása ............................................................................ 31

Emelet létrehozása .......................................................................................... 31

Emeletadatok megváltoztatása .......................................................................... 32

Emelet törlése................................................................................................. 32

Emelet átnevezése........................................................................................... 33

Installációs zónák szerkesztése ......................................................................... 33

Fájlműveletek .................................................................................................... 34

Fájl létrehozása............................................................................................... 34

Alaprajz ......................................................................................................... 34

A tervformátum beállítása................................................................................. 35

Tervlap előkészítése az alaprajzhoz .................................................................... 35

Megnyitás....................................................................................................... 38

Lapozás ......................................................................................................... 38

Bezárás.......................................................................................................... 39

Eldob ............................................................................................................. 39

Fájlimport ...................................................................................................... 39

DXF-/DWG– import ....................................................................................... 39

Bitmap-import.............................................................................................. 41

Scanner-import ............................................................................................ 45

Fájlexport....................................................................................................... 50

Fájlexport DXF-/DWG-be ............................................................................... 50

Grafika kiadása ............................................................................................ 51

Mentés........................................................................................................... 51

i


Tartalomjegyzék

Mentés másként .............................................................................................. 51

Törlés ............................................................................................................ 51

Tisztítás ......................................................................................................... 52

Nyomtatás...................................................................................................... 52

Általános tudnivalók a nyomtatásról ................................................................ 52

Nyomtató beállítása / kiválasztása .................................................................. 53

Nyomtatás................................................................................................... 53

Nyomtatási kép ............................................................................................ 55

Installációs terv nyomtatása........................................................................... 56

Kilépés mentés nélkül ...................................................................................... 57

Kilépés mentéssel............................................................................................ 57

Legutóbb megnyitott fájlok (MRU)...................................................................... 57

Kapcsolási rajzok a WSCAD-it 2.x-ből ................................................................. 57

Nézet ............................................................................................................... 59

Általános tudnivalók a "Nézet" menüről............................................................... 59

Frissítés ......................................................................................................... 59

Nézet eltolása ................................................................................................. 59

Információsor ................................................................................................. 60

Parancssorok .................................................................................................. 60

Áttekintő ablak................................................................................................ 60

Térbeli nézet................................................................................................... 61

Zoomolás ....................................................................................................... 62

Nagyít ......................................................................................................... 62

Kicsinyít ...................................................................................................... 63

Egérgörgővel................................................................................................ 63

Ablak .......................................................................................................... 63

1:1 ............................................................................................................. 63

Illeszt ......................................................................................................... 63

Határok....................................................................................................... 64

Előző .......................................................................................................... 64

Kapcsolási rajz-szerkesztő ................................................................................ 64

Beillesztés......................................................................................................... 65

Rajzmakrók .................................................................................................... 65

Mik azok a rajzmakrók? ................................................................................. 65

Rajzmakró létrehozása .................................................................................. 65

Rajzmakró beillesztése .................................................................................. 66

Rajzkeret ....................................................................................................... 67

Általános tudnivalók a rajzkeretről .................................................................. 67

Rajzkeret létrehozása .................................................................................... 68

Rajzkeret beillesztése .................................................................................... 71

Rajzkeret törlése .......................................................................................... 72

Rajzkeret cseréje .......................................................................................... 72

Szimbólumok .................................................................................................. 72

A szimbólumböngésző aktiválása .................................................................... 72

A szimbólumböngésző felépítése ..................................................................... 73

Szimbólumméret változtatása......................................................................... 77

Szimbólum elhelyezése.................................................................................. 78

Automatikus szimbólumigazítás ...................................................................... 80

Automatikus szimbólumtávolság ..................................................................... 80

Ablak és ajtó beillesztése (skálázható) ............................................................. 81

Berendezési szimbólumok .............................................................................. 82

Változó .......................................................................................................... 84

Mik azok a változók? ..................................................................................... 84

Változó beillesztése....................................................................................... 84

Változó megváltoztatása ................................................................................ 86

Tulajdonságok utólagos megváltoztatása.......................................................... 87

Univerzális változók ...................................................................................... 87

ii


Tartalomjegyzék

A projektkezelés változói ............................................................................... 88

Rajzolás............................................................................................................ 89

Előbeállítások a "Formátum" menüben................................................................ 89

Méretezés.................................................................................................... 89

Ablak és ajtó................................................................................................ 90

Vonalak / vezetékek...................................................................................... 90

Szövegtulajdonságok..................................................................................... 93

Fal.............................................................................................................. 95

Rajz-parancsok ............................................................................................... 97

Vonal .......................................................................................................... 97

Dupla vonal ................................................................................................. 98

Kör(ív) ........................................................................................................ 99

Színes területek............................................................................................ 99

Négyszög .................................................................................................. 100

Görbe ....................................................................................................... 100

Görbe vonal ............................................................................................... 101

Szöveg...................................................................................................... 101

Méretezés.................................................................................................. 102

Fal rajzolása .............................................................................................. 104

Magasságmérő ........................................................................................... 114

Rajzolási segédletek....................................................................................... 115

Rajzolási segédletek.................................................................................... 115

Rajzok áthelyezése és skálázása ...................................................................... 116

Áthelyezés ................................................................................................. 116

Skálázás.................................................................................................... 117

Fektetőrendszerek és vezetékek ...................................................................... 118

Vezeték / kábel rajzolása ............................................................................. 118

Magasság- vagy emeletváltás ....................................................................... 122

Funkciók.................................................................................................... 123

Szerkesztés/változtatás..................................................................................... 125

Szerkesztés / változtatás ................................................................................ 125

Keresés........................................................................................................ 125

Egyszerű műveletek....................................................................................... 126

Elhúzás ........................................................................................................ 126

Forgatás....................................................................................................... 127

Tükrözés ...................................................................................................... 127

Elemek kivágása, beillesztése, másolása, törlése................................................ 128

Mégsem (Undo) / Ismét (Redo) ....................................................................... 128

Elemek tulajdonságainak megváltoztatása ........................................................ 129

Elemek kiválasztása (kijelölés) ..................................................................... 129

Objektummenü .......................................................................................... 130

Változtatás - Tulajdonságok ......................................................................... 131

Több elem tulajdonságainak megváltoztatása ................................................. 132

Szimbólum megváltoztatása......................................................................... 135

Rajzok skálázása és áthelyezése ................................................................... 136

A WSCAD funkciói ............................................................................................ 139

Fólia ............................................................................................................ 139

Mik azok a fóliák? ....................................................................................... 139

Előre definiált fóliák .................................................................................... 139

Aktuális fólia váltása ................................................................................... 140

Fóliaállapot átkapcsolása.............................................................................. 140

Fólia megváltoztatása / fólia létrehozása ........................................................ 141

Fólia törlése ............................................................................................... 142

Automatikus fólia-hozzárendelés ................................................................... 142

Opciók ............................................................................................................ 143

Alkönyvtárak ................................................................................................ 143

Tervfajták .................................................................................................... 144

iii


Tartalomjegyzék

Lapformátum ............................................................................................. 145

Méretarány ................................................................................................ 145

Mértékegys(ég). – Tizedesvesszők ................................................................ 145

Kurzor....................................................................................................... 145

Opciók ...................................................................................................... 146

Raszter ..................................................................................................... 146

Befogási tartomány..................................................................................... 146

Viszonyítási pont ........................................................................................ 146

Képernyő ..................................................................................................... 148

Színkiválasztás ........................................................................................... 149

Színhozzárendelés ...................................................................................... 149

Szimbólumszínek ........................................................................................ 149

Rajznyomtató ............................................................................................... 150

Listanyomtató ............................................................................................... 151

Egyéb beállítások .......................................................................................... 152

Eszköztárak .................................................................................................. 153

Szimbólum / betöltés ..................................................................................... 154

Megjelenés ................................................................................................... 155

Szimbólumeditor .............................................................................................. 157

Általános tudnivalók a szimbólumeditorról......................................................... 157

Szimbólumparaméterek.................................................................................. 157

Az installációs szimbólum jellemzői .................................................................. 158

Létező installációs szimbólum átvétele.............................................................. 160

Test létrehozása............................................................................................ 161

Szimbólum mentése könyvtárba / törlése könyvtárból ........................................ 161

Könyvtár létrehozása ..................................................................................... 163

Könyvtár törlése............................................................................................ 163

Ha egy létező szimbólumot akar módosítani ...................................................... 163

Ha új szimbólumot akar létrehozni ................................................................... 164

Szimbólumtípus............................................................................................. 164

Szimbólumtípus meghatározása.................................................................... 164

Installáció szimbólumtípus ........................................................................... 165

Elosztó szimbólumtípus................................................................................ 165

Áttörés szimbólumtípus ............................................................................... 165

Ablak szimbólumtípus.................................................................................. 165

Ajtó szimbólumtípus.................................................................................... 166

Skálázható szimbólumtípus .......................................................................... 166

Anyag szimbólumtípus................................................................................. 166

Szimbólumparaméterek beállítása.................................................................... 166

Szimbólumnév meghatározása...................................................................... 166

Tervjel meghatározása ................................................................................ 167

Funkciószöveg megadása............................................................................. 167

Fólia megadása .......................................................................................... 168

Tárgymutató.................................................................................................... 169

iv


Bevezetés

Általános tudnivalók az Installációs terv

programrészről

A WSCAD 5 installációs tervekkel (ill. alaprajzokkal) történő kibővítése olyan

funkciókat szolgál, mint az alaprajzok méretarányos létrehozása és szerkesztése, az

installációs tervek kábeleinek és vezetékeinek hossz-számítása és a villamos

installációs szimbólumok beillesztése.

Teljesítményadatok

Általános

Alaprajzok készítése a villamos

installációhoz

Áttekinthető emeletkezelés installációs

zónákkal

Installációs

terv

programrész

Building

modulEmeletátfogó kábelezés

Szabadon definiálható installációs zónák

Fóliakezelés intelligens, automatikus fóliahozzárendeléssel

Közvetlen hozzáférés a fóliákhoz, és

állapotuk módosításához

Paramétervezérelt rajzmakrók az

áttekintő kapcsolási rajzokhoz-

Szöveg keresése -

Projektadatok átvétele a rajzkeretbe

Új

1


WSCAD 5 Installáció

2

Rajzfunkciók

Szimbólumkönyvtárak a villamos installáció

minden területéhez


Installációs tervek létrehozása

Áttekintő ablak az aktuális pozíció

megjelenítéséhez


3D-s ellenőrző nézet -

Magasságmérő megjelenítése

Különböző funkciók a világítás

pozícionálásához

Falak sraffozása különböző

tulajdonságokkal


-

Tervek közvetlen bescannelése lehetséges -

Vonaltípus: görbe vonalak rajzolása

Fektetőrendszerek és kábelutak

használata

Fektetés módjának meghatározása előre

az installációs zónákban

Kábeltervjel használata a

kábelböngészőből (hossz)

Kábel / vezeték: az előre definiálható

vezetékek száma 20

Visszavonási lehetőség vezetékek

rajzolásánál

Útvonal pontjainak megadása, amelyeken a

vezetéknek át kell mennie (tárolható)

Helyiségek definiálása területszámítással

és automatikus áramkör-hozzárendeléssel

-

-

--

-

Kijelölt terület szerkesztése -

Áramkörkezelés a teljesítményre,

áramfelvételre, biztosításra vonatkozó

adatokkal

Az áramkörszám tetszőleges előtagot

tárolhat az elosztótervre vonatkozóan

Hozzáférés a WSCAD 5

kábeladatbankjához

Tartozékok anyagadatai kábelekhez és

fektetőrendszerhez (értékelhetők az

anyaglistában)

Automatika funkciók

-

-

-

-

Készülékszámozás -

Vezeték-kereszthivatkozások -

Áttekintő kapcsolási rajzok automatikus

létrehozása többpólusú megjelenítésben

Áramkörlista kiadása nyomtatása vagy

szabadon definiálható ASCII-fájlba

-

-


Mennyiségszámítás, kiadás nyomtatóra

vagy űrlapra

Mennyiségszámítás lakrészekről, fóliákról

és áramkörökről

Mennyiségszámítás ASCII-, dBase-,

Access-, Word-, Excel-, UGS-/UGLfájlformátumban

Kábellista az installációs terv összes

kábeléről (saját sablon / űrlap)

Csatolók

-

-

-

-

DWG-/DXF-import fólia-kiválasztással

DWG-/DXF-export

Hozzáférés Access-adatbankokhoz -

ASCII-, Excel- és Datanorm4.0-fájlok

importja

Kapcsolódási lehetőség szakmai

szoftverekhez

Csatoló a DIALux 4.2 verzióhoz: a

fényszámítás szempontjából lényeges

adatok exportja/importja

-

-

-

Bevezetés

3


Munkafelület

Munkafelület

A WSCAD 5 installációs terv programrész indítás után:

Az alábbiakban ismertetjük a képernyőn látható legfontosabb elemeket:

Az ablak címsor megadja a program, az aktuális projekt, valamint az aktuális tervfájl

nevét.

A rendelkezésre álló parancsok a menüsor segítségével érhetők el. A bal egérgombbal

kattintson a kívánt elemre vagy használja az és az aláhúzott betűk billentyűkombinációit.

A parancssor gyakran használt parancsokhoz bocsát rendelkezésére ikonokat.

Természetesen több parancssorral is dolgozhat, és az ikonokat szabadon rendezheti.

5


WSCAD 5 Installáció

A formázási sor megmutatja, hogy melyik az éppen aktuális fólia és az aktuális

szövegstílus. Itt átválthat másik fóliára, megváltoztathatja az állapotot, vagy kiválaszthat

egy másik stílust.

Az információsor a rajzterület alatt informálja Önt a befogásról és az ortogonális

módról, megmutatja mindkét egérgomb funkcióját és tartalmazza az általános beviteli

mezőt. Vegye figyelembe a rajzfunkciók színét vonalvastagságát és -típusát, ill. a

vezeték-vonalak vonaltípusát.

Az állapotjelző sor legalul megmutatja a lapformátumot, a méretarányt, a

koordinátákat, valamint kiegészítő információkat arról a kurzorpozícióról ill. parancsról,

amelyre a kurzor éppen mutat.

Eszköztárak

A WSCAD 5 Installációs terv programrész három különféle eszköztárat különbözet

meg:

6

• Parancssorok

• Információsor

• Formázási sor

Az eszköztárak két állapotúak lehetnek:

• Lehetnek önálló ablakok, amelyek a felületen bárhol elhelyezhetők, és egy

ablakszöveg tartozik hozzájuk. (angol elnevezéssel floating típusú eszköztár).

• Lehet egy csatolt sor is, amely a főablak tetszés szerinti helyére állítható (angol

elnevezéssel docking típusú eszköztár). A kapcsolt eszköztár nem rendelkezik

ablakszöveggel.

A két lehetőség közül, a Windows szabványnak megfelelően, az alábbiak szerint

választhat:

• A bal egérgombbal való dupla kattintással változtatható az eszköztár állapota.

• Ha rákattint, és lenyomva tartja az egérgombot, elhúzhatja az eszköztárat

tetszés szerinti helyre. Amennyiben ilyenkor az eszköztárat teljesen rátolja az

ablak peremére, akkor az csatolttá válik.

Az eszköztárnak az adott alkalmazás-ablak oldalára való helyezésével párhuzamosan

(egymás mellé) vagy sorban (egymás után) több eszköztár is elhelyezhető. Ilyenkor

célként az eszköztár melletti vagy mögötti pontot választjuk ki.

Az eszköztár gombjai mindig egy sorba vannak rendezve. Ha az egér egy gombra áll,

automatikusan megjelenik az adott gomb funkcióját magyarázó segédszöveg (angolul.

tooltip). Ha rákattint az ikonra, és lenyomva tartja az egérgombot, lent az állapotjelző

sorban további információk jelennek meg.


Munkafelület

Annak érdekében, hogy minél több hely maradjon a munkafelületen, mindegyik

eszköztár el is rejthető. Ehhez állítsa a kurzort az adott ikonsorra (de ne annak

valamelyik gombjára), és nyomja meg a jobboldali egérgombot. Egy menü nyílik meg,

amely felsorolja a látható és a nem látható eszköztárakat. Ezzel nemcsak elrejthetőek

vagy megjeleníthetőek az ikonsorok, de megváltoztatható az információ- ill. a formázási

sor állapota.

Megjegyzés

A parancssorok száma legfeljebb 200 lehet. Az eszköztárakban

elhelyezhető gombok száma a konfigurációs fájlban határozható

meg és ott is változtatható.

Az összes könyvtár ikonsor együttesen legfeljebb 2000 gombot

tartalmazhat. Csak egy információsor és egy formázási sor van.

Az eszköztárak kezelése

Az eszköztárak kezeléséhez a dialógust az "Extrák – Opciók" menüparancs segítségével

kaphatja meg.

Válassza az 'Eszköztárak' fület és a következő dialógust kapja:

Az alsó részen az opciókkal ki- és bekapcsolhatja az információsort és a formázási sort.

A felső részen látható a létező parancssorok listája.

7


WSCAD 5 Installáció

A parancssorok háromféle állapotban lehetnek:

8

• Kikapcsolva: A program nem jeleníti meg az eszköztárat, és el is távolítja azt a

memóriából. Nem áll kapcsolatban a programmal, de továbbra is definiálva marad

és bármikor aktiválható.

• Bekapcsolva: Amennyiben az eszköztár be van töltve, de eddig rejtve volt, az

eddigi pozíciójában jelenik meg újra. Egyéb esetben a program betölti az ikonsort,

és a felső bal sarokban ablakként jeleníti meg.

• Rejtve: Az eszköztár láthatatlan marad, de nem törlődik a memóriából.

A program az aktív parancssorokat egy '*' jellel, a rejtetteket egy '–'-lel látja el.

Ha kijelöli az ikonsorok egyikét, akkor felül látja a parancs-ikonsor nevét, a gomb

méretét, és alul az egyes gombokhoz rendelt funkciókat. Ha meg akarja változtatni a

nevet, azt most a fenti beviteli mezőben teheti.

Az eszköztárak állapota igen gyorsan átkapcsolható a 'Bekapcsolt' és a 'Rejtett'

állapotok között, ha a jobb egérgombbal pl. egy parancssor melletti szabad területre

kattint. Ekkor megkapja az eszköztárak listáját, amelyben a bal egérgombbal kattintva

egyszerűen megváltoztatható bármely eszköztár állapota.

Az 'Új' gombbal új parancssort hozhat létre.

Tetszés szerinti nevet adhat a parancssornak, és meghatározhatja az ikonok számát.

A 'Töröl' gombbal – egy biztonsági kérdés után – a parancsikon visszavonhatatlanul

törlődik.

Általános tudnivalók az információsorról

• A kiválasztott lapra vonatkozó aktuális állapotjelző információk (pl. befogás,

orto-mód).

• A bal és a jobb egérgombok pillanatnyi funkciói.

• A billentyűzeten keresztül való szövegbevitelre alkalmas általános beviteli

mező. A bevitt információ a kis gombbal (piros pipa) is elfogadható.

• Szín- és vonalbeállítások

Mindig megjelennek az aktív ablakra ill. az aktuális műveletre vonatkozó információk. A

megjelenítés az adott funkciók rövidítésének megfelelő betűk formájában történik:

Befogás funkció be/ki "F" az 1. jelzés

Orto-mód be/ki "O" a 2. jelzés

Befogás következő pont vagy vonal "NP" vagy "NL" a 3. jelzés

Auto összekötés "V" a 4. jelzés


Munkafelület

A programmal való munkavégzés során a felhasználó által végzett adott művelettől

függően folyamatosan változik a jobboldali és baloldali egérgomb funkciója. A megjelenő

segédszövegek segítenek a kezdeti időszakban, de a későbbi kezelést is

megkönnyíthetik. Éppen ezért gyakran pillantson ide!

Amennyiben olyan szövegbevitelre van szükség, amely a párbeszédablakokon vagy más

beviteli mezőkön keresztül nem valósíthat meg, a program aktiválja az információsor

szövegbeviteli mezőjét, és ezzel jelzi, hogy szövegbevitelre vár.

A listamezőből előhívhatóak a legutóbb bevitt szövegek. A piros pipával ellátott gomb

használható nyugtázásra.

Mivel a mező listabevitelből (ang.: Combobox) áll, többféle, a Windows szabvány által

támogatott beviteli lehetőség közül választhatunk. A listában több szöveg is tárolható,

ebből egy kijelölhető, de az információ közvetlenül is begépelhető. A bevitel az ,

a vagy a piros pipával ellátott jobboldali gombbal történik, az a

megszakításra szolgál. A mező újra inaktív lesz, ha a program részére véget ért az

információ-bevitel.

Tipp

Az állapotjelző sor világosan mutatja a teendőket, ha beírás közben

néha egy-egy pillantást vet rá.

A vonalak vagy szabad grafikák rajzolásához a soron következő mezők állnak

rendelkezésre. Abban a mindenkori művelet pillanatnyilag választott színe és vonalfajtája

látható. A program a vonalakat a beállított színben jeleníti meg, a képernyőével azonos

színű háttérrel, hogy megítélhesse a későbbi képet.

A bekeretezett területre való kattintással speciális grafikus menük nyílnak meg, amelyek

a beállítási lehetőségeket jelzik. A vonalfajtákat a háttér aktuális színének

kiválasztásakor is látja, a menü a színértékeket a valós állapotnak megfelelően tüntetni

fel.

Formázási sor

A formázási sor egy speciális eszköztár, amely leegyszerűsíti a fóliák és a szövegek

stílusának megjelenítését.

Megmutatja az aktuális fóliát, valamint annak állapotát és az aktuális szövegstílust.

Ha a bal egérgombbal a gombra kattint, megnyílnak a listák. Válasszon ki egy

kattintással egy stílust vagy fóliát, és a lista automatikusan újra bezárul.

9


WSCAD 5 Installáció

Parancssor

A program egyszerű kezelhetőségéhez a menük állnak rendelkezésre, valamennyi funkció

elérhető a megfelelő menüpont és az utána kinyíló párbeszédablak segítségével. A

menük funkcionális tagolása eredményeként rövid tanulási időszak után elsajátítható a

program kezelése, de hátrány lehet az, hogy minden funkcióhoz újra meg kell nyitni az

adott menüt.

A program kezelését lényegesen gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a parancssorok,

amelyek gombjai segítségével közvetlenül végrehajtható az adott funkció. Amennyiben

az adott funkció BE / KI kapcsolási állapotnak felel meg, akkor a gomb "benyomva" a BE

állapotnak felel meg. Az egyes gombok megjelenési képe minden menüpont esetében

meg van határozva, lehetőség szerint az adott funkcióhoz közelálló képet választottunk.

Annak érdekében, hogy az eszköztáron belül a gombok sorrendjét egyéni kívánságának

megfelelően átrendezhesse, aktiválnia kell az objektumok tulajdonságai funkciót

azáltal, hogy a kurzort az adott gombra állítja, és a jobb egérgombbal rákattint.

Gomb beillesztése

Egy újabb gomb vagy elválasztó szúrható be arra a helyre, ahol a kurzor éppen áll.

Amennyiben az adott helyen már egy elválasztó áll, újabb már nem szúrható be. Új

gomb beillesztésénél az még üres, tehát még nincs funkciója. A maximálisan

alkalmazható gombszám túllépésénél a program hibaüzenetet küld, és nem végzi el a

műveletet.

Kiegészítés

Az eszköztár végéhez egy új gomb adható hozzá. Az új gomb beszúrásához hasonlóan a

hozzáadott gombnak sincs még funkciója, vagyis ahhoz előbb egy funkciót kell

hozzárendelnie, mielőtt azt igazán használni tudná.

Gomb áthelyezése

A gomb, amelyen a kurzor áll, az eszköztáron belül más helyre is áthelyezhető. Indítsa a

folyamatot úgy, hogy kiválasztja az "Eltolás" pontot az objektum-tulajdonságok

menüben.

Most vigye a kurzort arra a helyre, ahová az adott gombot át akarja helyezni és aktiválja

az objektumok tulajdonságainak menüjét a jobb egérgombbal:

10


Munkafelület

Az " Eltolás " parancs előtt megjelenik a '' jel, amely jelzi, hogy az áthelyezési művelet

beindult. Lépjen most a "Beillesztés" pontra, amely almenü kiegészült az éppen

áthelyezni kívánt gomb funkciójával.

Az utolsó sorban látható az áthelyezni kívánt gomb funkciója. Kattintson rá, és a program

lezárja az áthelyezés folyamatát.

Megjegyzés

Attól függően, hogy éppen hol áll a kurzor, a 3 opció valamelyike

inaktívvá (szürkévé) válik. Ilyen módon pl. az "Elválasztó" pont

inaktív lesz, ha a kurzor egy másik elválasztón áll, vagy pedig a

gomb funkciószövege válik szürkévé, ha beillesztéskor a kurzor

éppen ezen a gombon áll.

Törlés

A program minden további biztonsági figyelmeztetés nélkül törli az elemet (gombot

vagy elválasztót), amelyen a kurzor áll.

Felvétel (=funkció hozzárendelése)

Az objektum tulajdonságai menü első sora mutatja, hogy mely gombhoz mely funkció

van hozzárendelve. A változtatáshoz vagy új funkció hozzárendeléséhez a "Felvétel"

menüpontot kell választani. A felvétel mindig olyan folyamat, amely a kezelőtől bizonyos

beavatkozásokat vár, amelyeket azután a program rögzít. A menün belül látható pipa jel

révén ellenőrizhető, hogy még aktív-e a felvételi üzemmód.

A felvételi funkció indításakor a program a kívánt menüpont kijelölését várja.

Amennyiben parancsot tud átvenni a program, egy pillanatra megváltozik a gomb

megjelenési képe. A menü lezárásával a program automatikusan befejezi a felvételi

funkciót.

Megjegyzés

Egy menüpont kijelölésénél azt a menüpont közvetlen kiválasztása

nélkül is hozzárendelheti a gombhoz, ha a menüt oldalirányban

hagyja el.

Opciók

Ez a pont közvetlenül a megfelelő konfigurációhoz kilép, feltéve, hogy abban van ehhez a

ponthoz tartozó beállítási lehetőség. Egyéb esetekben ez a menüpont inaktív (szürke).

11


WSCAD 5 Installáció

A következő fejezetekben rövid áttekintést nyújtunk a WSCAD 5 Installációs

programrész fontos elemeiről. Figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat, hogy

könnyebben megértse az összefüggéseket.

Funkcióbillentyűk

A grafikus felület bemutatása során nem feledkezhetünk meg a funkcióbillentyűkről sem.

Ezek segítségével is könnyen elérhetőek a gyakran igényelt szolgáltatások. Minden

bizonnyal gyakran fogja használni az F4 billentyűt, amellyel a rajzot a meglévő ablakhoz

igazítja. Az F2 ill. F3 gombokkal gyors zoomolás, az F5 gombbal a befogás átváltása,

míg az F7 billentyűvel a raszter-átkapcsolás végezhető el.

Egy gombot minden bizonnyal minden Windows-felhasználó jól ismer: ez az F1 gomb,

amellyel az online súgó hívható be. Emögött a teljes felhasználói kézikönyv rejlik,

emellett aktuális tájékoztatást és jó tanácsokat ad.

Az alábbi funkcióbillentyűk állnak rendelkezésére:

Billentyű Funkciója

F1 Az online súgó behívása

F2 Nagyítás

F3 Kicsinyítés

F4 Illeszt (az ablak méretéhez)

Ctrl-F4 1:1 megjelenítés

ALT-F4 Program bezárása

F5 Befogás be / ki

F6 Ortogonális mód be / ki

F7 Raszter be / ki

F8 Befogás következő pont vagy vonal egy menün keresztül

F9 Kurzor nullapont abszolút / relatív

F10 Auto összekötés be / ki

F11 Frissítés

F12 Szimbólumböngésző be / ki

Az adatbank-managerben

működő billentyűk

Funkció

F2 Közvetlen változtatás (adatrekordban)

F3 Új bejegyzés (adatrekord)

F4 Változtatás (adatrekord)

F8 Törlés (adatrekord)

Ctrl + E Cikkszám összekötése szimbólummal

Ctrl + D Cikkszám és szimbólum összeköttetésének feloldása

Ctrl + B Kombielem létrehozása

Az egér használata

A Windows rendszerhez hasonló kezelői felületen főként egérrel fog dolgozni. Ezzel lehet

például az alkatrészek beillesztésekor a kurzort a megfelelő helyre állítani.

Figyelje a kurzor formáját, mert fontos információkat kaphat az egérfunkciókról. A

program a bal egérgombot minden esetben pozitív megerősítésként értelmezi. Ezzel

kiadhat egy parancsot, vagy kijelölhet vagy elhelyezhet egy elemet. A megszokott

12


Munkafelület

Windows kezeléshez tartozik az ablakok méretének változtatása és az ablakok

áthelyezése.

A jobb egérgombbal több funkciót érhet el, a mindenkori mód szerint. Itt különösen

ügyeljen arra, hogy ne legyen elem kijelölve (bal egérgombbal vagy ablakkal) mielőtt

egy kívánt elemre jobb egérgombbal rákattint.

A leggyakrabban használt funkció az objektumorientált menü aktiválása:

Helyezze a kurzort pl. egy elemre vagy alkatrészre, majd kattintson a jobb egérgombbal,

így egy menüt kap, amely felkínálja Önnek az elemmel kapcsolatosan legtöbbször

használt parancsokat. Egy folyamat alatt, mint pl. egy elem eltolása vagy beillesztése, a

jobb egérgomb veszi át a megszakító funkciót, tehát azonos a jelentése az

billentyűvel.

Az alsó képernyőszegélyen az információsorban találja a szín és a vonal mezőit. Ha a

bal egérgombbal a baloldali négyszögbe kattint, egy menü nyílik meg a szín

átállításához. Ha a bal egérgombbal a jobboldali mezőbe kattint, a vonaltípus

átállításához való menü nyílik meg, miközben a jobb egérgombbal a vonalvastagság

állítható át.

Sok kiválasztó ablakban és a szimbólumböngészőben dupla kattintással gyorsan és

egyszerűen választhat.

Még egy szó a kijelölésről:

Előbb mindig válassza ki az elemet (vagy elemeket), és csak aztán

a műveletet, amelyet el akar végezni. Az elemeket, mint az

alkatrészeket egyszerűen egy bal egérgombbal való kattintással

kijelölhet, ezeket a program speciálisan jeleníti meg.

Természetesen ily módon több elemet is kiválaszthat. Vagy húzzon

egy kijelölő ablakot: kattintson egy 'üres' helyre, és mozgassa az

egeret, így egy négyszöget húz. A következő egérkattintással (bal)

a négyszögön beüli valamennyi alkatrész ki lesz jelölve. Ugyanezen

a módon egyenként vagy ablakkal újra visszavonhatja a kijelölést,

vagy az billentyűvel az egészet.

13


WSCAD 5 Installáció

Több ablak

A WSCAD 5 ben Installációs programrészben egyszerre több rajzablakkal is

dolgozhat. Az alábbi példa két ablakos megjelenítést mutat:

Mindegyik ablak címsorában látható, hogy mit ábrázol. A jobb felső sarokban látható

gombokkal minimálisra csökkenthető, maximálisra növelhető az ablak mérete, vagy

teljesen bezárható. Az ablak bezárása esetén a program az esetleges változtatásokat is

elmenti.

Megjegyzés

14

A gombok megjelenési képe a használt Windows-változattól függ.

Minden rajzablakhoz a kapcsolási- vagy az alaprajz pontosan egy lapja tartozik, vagyis

egy lap nem jeleníthető meg egyszerre két különböző ablakban. Minden ablakhoz

rajzmemória is tartozik, emiatt többablakos üzemmódban több memóriára van szüksége.

Fontos, hogy a más lapokra vezető funkciók előtt (pl. "Lapozás") mindig ellenőrizzük,

hogy az adott lap nincs-e már egy rajzablakhoz hozzárendelve. Ebben az esetben a

megfelelő ablak aktiválódik. Ez pl. a "Lapozás" esetében oda vezethet, hogy egy

második, a háttérben működő rajzablak aktiválódik. A teljes ablakon belül bármelyik

rajzablak eltolható vagy a mérete változtatható, egymás mellé vagy egymásra tolva

rendezhető.

Megjegyzés

Az "Ablak" menüben olyan parancsokat is talál, amelyekkel a

képernyőn lévő ablak felosztható. Ennek a menünek a része a

meglévő rajzablakok felsorolása is (vízszintes, függőleges, átlapolt

és a megnyitott fájlok listája).


Menüsor

Munkafelület

A menüsor a parancssorok mellett a WSCAD 5 Installációs programrész funkcióihoz

és parancsaihoz biztosít közvetlen hozzáférési lehetőséget. A menüszerkezet általában

szabványos elrendezésű, ahogy azt már Ön is ismeri, pl. szövegszerkesztő- vagy

táblázatkezelő programokból.

Kattintson rá egyszerűen az egérrel a kívánt parancsra, és a

már ismert legördülő menü nyílik meg. Ugyanez a hatás

érhető el az billentyű és a menüben aláhúzott

karakter lenyomásával is:

• Egyes parancsok szürke színben jelennek meg; ez azt

jelenti, hogy az adott parancsok pillanatnyilag nem

hajthatóak végre.

• A jobb oldalon levő kis nyíl egy további almenüre utal.

A menü meg is változhat (pl. a szimbólumeditorban) és az aktuális feltételekhez

igazodhat. A menüszerkezet fontosabb pontjai:

• Fájl: Itt található az összes fájlműveleti parancs, az összes projektparancs és a

nyomtatóvezérlő, de a fájlimport parancsok a DXF- és a bitmap-importhoz is.

• Szerkesztés: Itt találja a parancsokat a vágólappal való munkához (törlés,

másolás, beillesztés), valamint külső adatok feldolgozásához, mint pl. áramkörök,

emeletek stb.

• Nézet: Itt van összefoglalva az összes parancs a zoomoláshoz vagy a képrészlet

eltolásához.

• Beillesztés: Ebben a csoportban megtalálja valamennyi parancsot, amelynek

segítségével beillesztheti az előkészített elemeket az aktuális rajzba. Így bevihet,

pl. részrajzokat, egy komplett fájlt, vagy egy szimbólumot egy könyvtárból.

Figyelem

Eltérően a "Rajzolás" menü parancsaitól, az elemek már léteznek,

nem a folyamat alatt jönnek létre.

• Rajzolás: Ezen csoport parancsai arra szolgálnak, hogy új elemeket hozzon létre

az aktuális tervfájlban. Ide tartoznak a grafikus elemek (vonal, kör) ugyanúgy,

mint a falak, szövegek vagy méretezések.

Figyelem

A "Beillesztés" menüparancstól eltérően az elemek a funkció alatt

jönnek létre.

• Változtatás: Ebben a csoportban olyan parancsokat talál, amelyekkel

megváltoztathatja az elemek kinézetét vagy tulajdonságait.

• Extrák: Itt vannak a parancsok a cikk-adatátvételhez, az anyaghozzárendeléshez,

és az opciókhoz (konfiguráció).

15


WSCAD 5 Installáció

16

• Formátum: Különböző elemekre, fóliákra és stíluskezelésre vonatkozó parancsok.

• Editor: Részrajzok, rajzkeretek, szimbólumok stb. előállítására vonatkozó

parancsok.

• Ablak: A rajzablak befolyásolására vonatkozó parancsok.

Állapotjelző sor

Az állapotjelző sor egy fontos információforrás, amelyre ennek ellenére nem figyelünk

eléggé.

Az egyes mezők példánkban a "Rajzolás – Vonal" funkciót magyarázzák:

• Egészen balra találja azon parancs magyarázatát vagy üzeneteit, amelyet éppen

kiadott. Most rajzolási módban van, a program a vonal következő pontjának

megadására vár.

• A következő mezőben találja azokat a koordinátákat, amelyeken az egérkurzor

áll.

• Emellett látható a rajzolási mód szöge (W: 45.0°) és az utolsó koordinátaponttól

való távolság (L: 1.49m).

• Egészen jobbra látható a lap formátuma és a választott méretarány.

Bevitel a billentyűzeten keresztül

A billentyűzeten keresztül általában szöveget vagy koordinátákat tud bevinni. De

valamennyi menüparancs elérhető a billentyűzeten keresztül is: ehhez nyomja meg az

billentyűt és a menüben a választani kívánt funkció nevében aláhúzott betűt.

Az elindított műveletek Windows környezetben az billentyű megnyomásával

szakíthatók meg.

Ezen túlmenően még néhány fontosabb funkcióbillentyű áll rendelkezésre:

• Rajzolási műveletek során a négy kurzormozgató billentyű az egérmozgatással

egyenértékű. Sokszor egyszerűbb az egér helyett ezen gombok használata. A

billentyű lenyomásával felgyorsíthatóak a kurzormozgató billentyűk.

• Az billentyű hatása legtöbbször megegyezik a bal egérgomb hatásával.

• A ill. a gombokkal lapozhat a rajzokban.

• A billentyűkombinációval másolhatja át a kijelölt tartomány

alkatrészeit, vagyis ezen alkatrészek egy köztes fájlba és a Windows vágólapra

helyezhetőek.

• A vagy az billentyűkkel illeszthetők be a vágólapra helyezett

elemek. Megegyezik a "Szerkesztés – Beillesztés" parancs hatásával.

• A vagy a billentyűk hatására a program törli a kijelölt

tartományban lévő elemeket.

• A billentyűkombinációval érvényteleníthető az előző művelet (UNDO

(Mégsem)).

Figyelem

Ha meg kell adnia valamit, és az általános szövegbeviteli mezőbe

már korábban írt be szöveget, a program azt már kijelöltnek tekinti.

Ez a kiemelt megjelenítésből látszik.


Amennyiben a kijelölt szöveget csak módosítani, majd megtartani

szeretné, akkor ehhez előbb a kurzort a kurzormozgató gombokkal

(vagy a ill. az gombokkal) a megfelelő helyre kell

állítania. Közvetlen szövegbeírás esetén a korábbi szöveg azonnal

törlődik!

Néhány szó a koordináták megadásához

Munkafelület

Ha a WSCAD 5 koordináták megadását várja, balra lent az információsorban egy

felszólítást lát, mint pl. "Kezdőpont elhelyezése" vagy "Vonalpont elhelyezése". Most

ahelyett, hogy az egérrel határozná meg a pontot, egyszerűen a billentyűzeten keresztül

megadhatja a koordinátákat. Az első karakter beírásával a beviteli mező aktiválódik.

Az aktuális mértékegységet egyébként a koordinátakijelzés után láthatja.

Mindig meg kell adnia egy X és Y-értéket, az elválasztó jel közöttük '/' vagy

egyszerűen egy szóköz. Az adatok akkor a beállított kurzor nullapontra vonatkoznak.

Példák érvényes koordináta-adatokra:

Abszolút X/Y 1.5/2.7 vagy 1,5/2.7 vagy 1,52,7

A relatív adatokat, amelyek az előző koordinátapontra vonatkoznak, úgy jelölheti, hogy

eléjük állít egy 'r' vagy egy '@' karaktert.

Relatív X/Y r1,5/2,7 vagy r1.52.7 vagy @1.5/2.7 vagy @1.52,7

Természetesen meg lehet adni a szöget és a hosszat is, úgy hogy a koordináták elé egy

'w'-t ír.

Különlegességet jelent az a lehetőség, hogy az irány az egérrel, a vonal hossza

billentyűzeten keresztül adható meg. Mivel itt egy relatív adatról van szó, itt is elé kell

írnia egy 'r'-t vagy '@'-t.

Szög fok / hossz w45 2,5 vagy irány az egérrel r1.5 vagy @1,7.

Tervtípusok

A WSCAD 5 Installációs programrész különböző tervtípusokat ismer a különféle

tervekhez. Valamennyi tervfajta ismertetőjele a fájlkiterjesztés.

Az űrlapok, rajzkeretek stb. is külön tervfajták (azaz fájltípusok).

Tervfajta Fájlkiterjesztés

Installációs terv *.ARD

Szimbólumkönyvtár *.BIB

Rajzkeret *.FRM

17


WSCAD 5 Installáció

Figyelem

18

Attól függően, hogy éppen melyik terven dolgozik, a menü eltérő

lehet.

Megjelenés

Újítottunk a WSCAD 5 grafikus megjelenítését illetően. Az egyéni megjelenés

beállításával jól kihasználhatók a Windows XP / 2000 lehetőségei.

A 'Megjelenés' fülön megtalál ehhez minden eszközt.

• A Windows standard munkafelület opció a nem olyan bátor WSCADfelhasználók

számára biztosítja a hagyományos stílusú munkafelületet.

• A Menü, Eszköztárak, Gombok opciók a kiválasztott színtípusok grafikus

beállításait aktiválják.

• A 'Minta' a dialógusokban használatos gombon mutatja meg azonnal az

elvégzett beállításokat. Itt pl. a vízszintes színezés és a 3D beállítások hatásait

látják.

A beállításokat a WSCAD 5 kapcsolási rajz szerkesztő-, installációs terv

szerkesztő-részében és a Building modulban külön-külön kell elvégezni és csak a

program újraindítása után hatnak.


Alapok

Projektszerkezet

A WSCAD 5 Installációs programrész projektorientáltan dolgozik, ami azt jelenti,

hogy létre kell hoznia egy új projektet mielőtt installációs tervet készít, ez különösen

a DXF-fájlok vagy scannelt képek importjánál érvényes, azaz, ha új rajzot akar

készíteni, előbb létre kell hoznia egy üres lapot.

A program automatikusan minden projektnek egy új alkönyvtárat nyit, ezért egy

projektnév nem fordulhat elő kétszer. Valamennyi, a projekthez tartozó fájl

(installációs tervek, emeletadatok, projektállapot stb.) ebbe az alkönyvtárba kerül.

A projektkönyvtár a projektlista konfigurációjában beállított mappák egyik alkönyvtára

lesz. A rendszerezést a projektkezelés végzi.

Emeletorientáció

A WSCAD 5 Installációs programrész arra épül, hogy minden emelethez pontosan

egy alaprajz tartozik. Az alaprajzfájl neve megegyezik az emelet nevével. Az

emeleteket ezért definiálni kell az emeletkezelőben, mielőtt egy alaprajzfájl készül.

Itt nemcsak az emeletnevet adjuk meg, hanem magassági adatokat, és installációs

zónákat definiálunk.

3D-s magassági információk

Jóllehet Ön az alaprajzkészítésnél két dimenzióban dolgozik, a program automatikusan

felhasználja az emeletkezelő magassági adatait. Minden emelet egy meghatározott

relatív magasságban kezdődik, a belső magasságot a program automatikusan

átveszi a falakra.

Azok az alkatrészek, amelyeket az előre definiált installációs zónákra helyez, átveszik

azok magasságát az emeletkezelőből.

Az előre definiált installációs zónák helyett természetesen saját adatokat is használhat.

Fontos

Valamennyi magassági adat mindig az emelet padlójának

felszínéhez viszonyított.

Lásd

Az Emeletkezelés részben az Alapok fejezetet.

19


WSCAD 5 Installáció

Elosztók és áramkörök

Az elosztók és az áramkörök az installációs technika két fontos elemét képezik.

Azokat összekapcsolójukkal, a gyűjtősínnel együtt, az áramkörkezelőben szerkesztheti.

Az elosztók, gyűjtősínek és áramkörök részben táblázatos formában vannak

definiálva és kiegészítő adatokkal ellátva. Igen fontos ennél a rajzmakrók

hozzárendelése az egyes áramkörökhöz és gyűjtősínekhez.

Az installációs tervekben installációs alkatrészeket, valamint vezetékeket rendelünk a

mindenkori áramkörökhöz.

Az automatikus és a manuális áttekintő kapcsolási rajz-készítés is az

áramkörkezelő hozzárendeléseihez nyúl vissza. A program ebből technikai adatokat is

átvesz közvetlenül az áttekintő kapcsolási rajzba.

20


Projektkezelés

Általános tudnivalók a projektkezelésről

A projektkezelés azonos a WSCAD 5-ével, és az Installációs terv programrészben

csak korlátozott működéssel áll rendelkezésre. Csak a Building modulban frissülnek

a projektkezelés adatai az installációs tervek rajzkereteiben.

Projekt létrehozása

Kizárólag a Kapcsolási rajz programrészben történhet!

Lásd

A Projekt létrehozása fejezetet a WSCAD 5.2 súgóban

Előbb indítsa a Kapcsolási rajz programrész főmenüjéből a projektkezelést a "Fájl –

Projektkezelés" menüponttal, majd hozzon létre ott a "Projekt – Új" menüponttal egy

új projektet, pl. a PRÓBA nevűt. Ekkor a telepítési útvonalon a Projektek mappában

létrejön egy ilyen nevű alkönyvtár. Most még állítsa be a használandó sablont pl.

DINA0-ás lapformátumhoz. A sablonokat különböző lapformátumokhoz állítottuk össze,

és egyénileg definiálhatók.

21


WSCAD 5 Installáció

22

Milyen sablont kell használni?

Fontos tudni, hogy milyen adatforrásból származnak a tervek, amit esetleg egy importnál

használunk. DXF-formátumúak, BMP-formátumúak vagy még meg kell rajzolnunk a

tervet?

Egyéb megfontolandók:

Milyen nagy az épület, milyen méretarányt használunk, melyik

lapformátum a követelmény. Minden fájl, ami ehhez a projekthez

tartozik, ebben a mappában tárolódik. Ha egy szakmai szoftverrel is

dolgozik, akkor ugyanazt a projektnevet ill. –számot használja,

amelyet ebben a szoftverben az adott projekthez használ.

Adatok átvétele

Ha bezárja a dialógust 'OK'-val, létrejön egy új, Próba nevű projekt és bekerül a

projektkezelés mappa-fájába. A projektkezelés jobboldali részében kiegészítheti a

kijelölt projekthez tartozó projektadatokat.

Az Ügyfél, Építész és Építési hely mezőkkel mindig az adatbankokba jut, ahol speciális

adatokat adhat meg. A korábban bevitt információk ott tárolódnak és mindig az Ön

rendelkezésére állnak.

Mindegyik adatbank az Ügyfél, Építész és Építési hely mezőkbe való dupla kattintással

hívható be.

Az 'Átvétel' gombbal a kijelölt sorok tartalmát átveheti az adatbankból a

projektkezelésbe.


Rajzok létrehozása a projektkezeléssel

Ez csak megnyitott projektek esetében lehetséges.

Projektkezelés

Ügyeljen arra, hogy a projektkezelés címsorában az "Installáció" szöveg legyen

látható. Ha nem így van, akkor előbb át kell lépnie a másik programrészbe.

A projekt megnyitásához indítsa el először a projektkezelést, keresse ki baloldalt az

adott projektet a mappafában, és kattintson jobb egérgombbal a projektnévre. Megnyílik

egy menü, amelyben válassza a "Megnyitás" parancsot. Vagy használhatja a főmenüt

is.

23


WSCAD 5 Installáció

Installációs terv

Ha alaprajzokat vagy installációs terveket akar létrehozni (akkor is, ha később

további tervekre van szüksége a projekthez), akkor előbb nyissa meg a kívánt projektet

(megnyitás aktiválás értelemben is). Ehhez kattintson jobb egérgombbal a

projektnévre és válassza a "Megnyitás" menüpontot.

A projektkezelés címsorában most a megnyitott projekt nevét láthatja. Kattintson

jobb egérgombbal az Installációs terv gyűjtőmappára az "aktív projektben", majd

válassza a "Létrehozás" parancsot.

Ezután elindul az emeletkezelő.

Emeletkezelő

A program azonnal az emeletkezelőbe lép, ahol minden emeletnevet megadhat, ill. meg

kell adnia.

Írja be most az aktív mezőbe az emelet nevét (pl. Emelet 1). Ezután nyomja meg az

billentyűt, ezzel átveszi a nevet, és az utolsó emelet felett egy újabb sor

aktiválódik emelet megadásához.

Ha nem akar újabb emeletet létrehozni, akkor szakítsa meg a bevitelt az -pel.

Ha nem változtatja meg az adatokat, akkor a program a Belmagasság-hoz és a

Plafonvastagság-hoz a standard értékeket veszi át, és a beállított értékek egyszerű

összeadásával állítja elő az új emeletek magassági adatait.

A "Fájl – Befejezés" menüponttal zárhatja be az emeletkezelő ablakát, ezután a

program felszólítja egy új alaprajz létrehozására.

24


Alaprajz létrehozása

Projektkezelés

Most létrehozhatja az új alaprajzot. Határozza meg a listamezővel (Fájl) a létrehozandó

új alaprajzot.

A 'Megnyitás' gomb megnyomásával létrehoz egy alaprajzot az alul beállított emelethez.

A lapméret a projekt létrehozásakor beállított sablonhoz igazodik.

További alaprajzok létrehozásához a fenti műveleteket kell

ismételnie.

25


WSCAD 5 Installáció

Létező tervlapok tulajdonságainak

megváltoztatása

Miután már létrehozott alaprajzokat vagy installációs terveket, ezek méretét utólag

is megváltoztathatja.

Az alaprajzok fájlkiterjesztése mindig *.ARD. Kattintson jobb egérgombbal a tervbe

(mindegy, hogy alaprajz vagy áttekintő kapcsolási rajz), így egy különböző beállításokat

ill. parancsokat tartalmazó menüt hív be.

Ha a "Tulajdonságok" menüpontot választja, megnyílik egy dialógus, amelyben

meghatározhatja a tervlap általános tulajdonságait.

26


Projektkezelés

A méretaránynak a várható rajzmérethez kell igazodnia. Ha alaprajzának hossza Xirányban

43 m, akkor 1:100 méretaránynál a rajz hossza 43 cm lesz. Ebből következik,

hogy a DIN A3 formátum túl kicsi.

• Minden látszik: engedélyezi a nem látható szövegek megjelenítését is.

• Orto-mód (F6): csak vízszintes és függőleges vonalak és vezetékek rajzolását

engedi.

• Auto összekötés (F10): azt jelenti, hogy a program automatikusan összeköti az

alkatrészeket és a vezetékeket egymással, ha különböző installációs zónákban

találhatók, és ha a vonal pontjának elhelyezésekor optikailag az alkatrész fölött

van.

• Raszter és Befogás: mindig legyen bekapcsolva (F5, F7), mert a befogás

elengedhetetlen két vonal pontos összekötéséhez. A raszter és a befogás

éppenséggel különböző méretű is lehet.

• Viszonyítási pont / Pont megadása: nagyon fontos, mert ezzel a beállítással

gondoskodik az egyes alaprajzok fedési azonosságáról.

Viszonyítási pontként értelemszerűen az alaprajz egy olyan pontját választjuk, amely

minden emeleten változatlan, pl. egy kémény vagy az épület széle. Ha beállít egy

viszonyítási pontot egy tervlapon, akkor ez a pozíció egy X/Y kijelzéssel a projekt összes

többi alaprajzán látható lesz.

Ha utólag megváltoztatja a lapformátumokat, esetleg hozzá kell igazítania a rajz

tartalmát, és be kell illesztenie egy új rajzkeretet.

Természetesen bármikor megváltoztathatja bármelyik tervformátumot. De ügyeljen

arra, hogy a dialógusokban minden tulajdonságot beállít, ami a rajzához fontos, hogy pl.

a vezetékezés nem változik-e meg a méretaránnyal.

27


Emeletkezelő

Alapok

Ahogy már az előző fejezetekből tudja, az emeletek szerinti tájékozódás a WSCAD

5 Installációs terv programrész fontos jellemzője.

Az emeletkezelő munkafelülete egy táblázat, amilyet már bizonyára Ön is ismer

táblázatkezelő programokból:

• Minden emelethez egy sor tartozik magassági adatokkal és a hozzájuk

tartozó szerelési zónákkal. Az emeletek magassági adatai lentről felfelé

növekvők.

• A Magassági adat a padló felszínének abszolút magassága.

• A Belmagasság a padló felszínének és a plafon aljának távolsága. Ez egyszerre a

falmagasság alapbeállítása falak rajzolásakor.

Emeletenként max. 25 installációs zóna definiálható. Zónánként 2 adatra van szükség:

a megnevezésre, amelyet később a kábelezésnél vagy alkatrészek betöltésekor lát, és a

tulajdonképpeni magassági adat, amelyet az emelet padlójának felszínéhez

viszonyítva kell megadni.

Az Alapértékek sor az alapbeállítást mutatja, amelyet a program egy új emelet

létrehozásakor használ.

Az emeletkezelő adatai az stvw.ini fájlban tárolódnak, amely a projekt létrehozásakor

automatikusan létrejön a projektmappába.

Fontos

Egy emeletet definiálni kell az emeletkezelőbe, mielőtt létrehozza

az alaprajzot.

Kezelés

Az emeletkezelő vagy akkor indul, ha a projektkezelésben új installációs tervet akar

létrehozni, vagy ha az Installációs terv programrészben a "Szerkesztés" menüben

aktiválja.

29


WSCAD 5 Installáció

Méret megváltoztatása

A dialógus méretét, ugyanúgy, mint az oszlopszélességet és a sormagasságot,

egyénileg beállíthatja. Ehhez vigye a kurzort a dialógus szélére ill. az oszlop- / sorelválasztóra.

Figyelje a kurzort: ha a megjelenítése változik, nyomja meg és tartsa úgy a

bal egérgombot és úgy mozgassa az egeret. A mindenkori elem az egér mozgásának

megfelelően változik.

Kijelölés

Minden bevitelhez vagy művelethez előbb meg kell határoznia, mely cellák érintettek.

Egyszerű bevitelhez elég, ha bal egérgombbal az adott cellába kattint. Egy terület

kijelöléséhez kattintson egy cellába, tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd vigye a

kurzort a kívánt mezők fölé.

Szerkesztés

A táblázat egy mezőjébe való bevitelt (kivéve: emeletnév) kétféleképpen kezdheti el:

vagy dupla kattintással kiválasztja a megfelelő mezőt, akkor az addigi adat megmarad.

Vagy egyszeri kattintással kiválaszt egy mezőt, és elkezdi a bevitelt. Akkor azonban

felülírja a meglévő adatot. Ha az billentyűvel fejezi be a bevitelt, azzal átveszi

az értéket és a beviteli mező megint eltűnik. Az billentyűvel szakíthatja meg a

bevitelt.

Bevitelkor megadhatja a mértékegységet is; megengedett a m, dm, cm vagy mm. Ha

hiányzik a mértékegység, a program m-nek tekinti. Ebben az esetben az adat

automatikusan kiegészíttethető a m mértékegységgel ("Emeletek – 'm' mértékegység

generálása" parancs).

Tipp

30

A ill. vagy a nyílbillentyűkkel lépkedhet a

cellák között.


Másolás / beillesztés

Fájlműveletek

Természetesen másolhat és beilleszthet területeket. Persze ezeknek a területeknek össze

kell illeniük, tehát nem másolhat szövegcellákat (installációs zóna neve) egy adatmezőbe

(pl. belmagasság). A következőképpen járjon el:

Jelölje ki a kívánt forrást az egérrel. Használja a "Szerkesztés – Cellatartalom

másolása" parancsot vagy a billentyűkombinációt, belső másolat

létrehozásához (nem Windows-vágólap). Jelölje ki azokat a cellákat, amelyekbe be akar

illeszteni, és alkalmazza a "Szerkesztés – Cellatartalom beillesztése" parancsot vagy

az billentyűt vagy a kombinációt. Az adatokat beilleszti és a belső

másolat törlődik.

Megjegyzés

Ha nem összeillő forrás- ill. célterületeket választ, megjelenik egy

figyelmeztetés és a folyamat megszakad.

Alapértékek megváltoztatása

Az 'Alapértékek' olyan előbeállításokat jelentenek, amelyeket a program új emelet

létrehozásakor átvesz. Ha le van tiltva az alapadatok szerkesztése, akkor 3. feliratsorként

jelennek meg. Ha engedélyezve van a szerkesztés, akkor az értékek legfelső emeletként

jelennek meg. Ennek az emeletnek a nevét azonban nem tudja megváltoztatni.

Emelet létrehozása

Az emeletkezelő új projekt létrehozásakor automatikusan aktiválódik, és rögtön az új

emelet beviteli módjára vált.

De bármikor később is létrehozhat új emeletet. Ehhez a lenti képen látható parancsok

állnak rendelkezésre:

31


WSCAD 5 Installáció

Egy emeletet úgy tud kijelölni, ha az emeletnév cellájába kattint. A beviteli módot arról

ismeri meg, hogy létrejött egy sor az emelethez, és a beviteli mező az emeletnéven áll.

Most még be kell írnia a nevet és az billentyűvel rögzíteni. A program azonnal

előkészíti a következő emeletet felette.

Figyelem

32

Egy emeletnév nem szerepelhet kétszer. Ugyanígy nem

végződhetnek a nevek csak _-lel és számokkal (hibás: Név_001

vagy Név_1010, helyes: Név_01A vagy Név_A01.

Ha meg akarja szakítani a műveletet, nyomja meg az billentyűt vagy az

-t (anélkül, hogy előbb szöveget írna be). Figyelje az emelet magassági adatát:

az esetleg alatta lévő emeletekből kiindulva a program a belmagasság és a

plafonvastagság figyelembevételével automatikusan kiszámítja a magassági adatokat.

Fontos

Adja meg az összes emeletet, mielőtt, ha egyáltalán szükséges,

korrigálja az emeletek adatait

Emeletadatok megváltoztatása

Emeletadatok alatt a Magassági adatot, a Belmagasságot és a Plafonvastagságot

értjük. Normál esetben ezeket az értékeket csak ritkán fogja megváltoztatni, ameddig az

alapérték megfelel az Ön adatainak. Ha megváltoztatja az adatok egyikét, akkor az

összes felette lévő emelet automatikusan igazodik hozzá.

A program ellenőrzi a szerelési zónákat, hogy a mindenkori magasságok még az

emeleten belül vannak-e. Adott esetben megfelelő üzenetet kap a felszólítással, hogy

ellenőrizze ezt.

Ezenkívül két zóna magasságai igazodnak automatikusan: a Plafonban és a Plafon

alsó talpéle.

Fontos

Az installációs zóna neve mérvadó az automatikus igazodásban.

Emelet törlése

Az emeletkezelő egy definiált emelete és a hozzá tartozó alaprajz között szoros

összeköttetés van: az alaprajz az emelet nevét kapja, és ha nem viszi be az adatokat az

emeletkezelőben, nem tud alaprajzot létrehozni.


Fájlműveletek

Ezért egy emelet törlése mindig a hozzá tartozó alaprajz törlésével jár, beleértve az

összes benne található elemet. Ezért csak akkor végezze el, ha biztos benne, hogy az

alaprajzot is törölheti.

Jelölje ki a megfelelő emeletet a nevére kattintva, és adja ki a "Emeletek – Emelet

törlése" parancsot.

A biztonsági kérdés nyugtázása után a program eltávolítja az emeletet az

emeletkezelőből. A hozzá tartozó alaprajz az emeletkezelő bezárása után törlődik.

Emelet átnevezése

Ha át kell neveznie egy emeletet, a hozzá tartozó alaprajz is átneveződik, ha már létezik.

Jelölje ki a megfelelő emeletet, és adja ki a "Emeletek – Emeletnév

megváltoztatása" parancsot.

Adja meg az új nevet és rögzítse az billentyűvel. A program az emeletkezelő

bezárása után automatikusan átnevezi az alaprajzot.

Installációs zónák szerkesztése

Emeletenként max. 25 installációs zónát definiálhat. Minden szerelési zónához meg kell

határoznia a nevet és a magassági adatot. Csak ki kell jelölnie a kívánt cellát, és be kell

vinnie az adatokat. Vagy másoljon egy létező zónát egy másik emeletből.

Az installációs zónákat is törölheti. De ekkor figyelembe kell vennie, hogy esetleg azt a

zónát már használta az alaprajzban.

Az emeletkezelő elhagyásakor a program minden installációs zónát ellenőriz, hogy meg

van-e adva a név és a magasság. Ha hiányos adatokat talál, azt a zónát töröltnek veszi,

és üzenetet küld Önnek.

Tipp

A szerelési zónáknak nem kell elektromos értelemben vett

magasságokra vonatkozniuk, lehet szó pl. ablakmagasságról is.

33


WSCAD 5 Installáció

Fájlműveletek

Fájl létrehozása

34

Ezt a funkciót a projektkezelésből is indíthatja!!!

A "Fájl – Új" csoport parancsait használja alaprajz létrehozásához. Ezek csak

akkor aktívak, ha már meg van nyitva egy projekt.

Figyelem

Gondoljon arra, hogy egy projekthez tartozó minden fájlnak a

hozzá tartozó mappában kell lennie.

A parancs kiadása után megnyílik egy dialógus a fájl nevének megadására. Minden

esetben előre be van állítva a fájltípus és nem változtatható meg.

Alaprajz

Ezt a funkciót a projektkezelésből is indíthatja!!!

Az összes többi fájltípussal ellentétben egy alaprajz nevét nem adhatja meg egyszerűen,

mert a nevek az emeletkezelőben vannak fixen meghatározva. Ezért előbb

automatikusan az emeltkezelőbe kerül, és új emeleteket hozhat létre, vagy egyszerűen

bezárhatja a dialógust.

Amikor bezárja az emeletkezelőt a "Fájl – Befejezés" paranccsal, a windowsos beviteli

lehetőség helyett itt a definiált emeletek listája jelenik meg. A felső mezőben a már

meglévő alaprajzokat látja. Egyszerűen válasszon ki egy nevet az emeletlistából és

kattintson a 'Megnyitás' gombra.


A tervformátum beállítása

Fájlműveletek

Először ellenőrizze a tervformátumot, ill. állítsa be azt, valamint a méretarányt és a

kurzorformát is. Ha pl. DXF-/DWG-formátumot akar importálni, és talán a várható

tervformátumot is ismeri, pl. DIN A0, akkor állítsa be azt.

Ha grafikus formátumokat akar importálni, akkor ehhez is állítsa be a várható

lapformátumot. Ugyanez érvényes akkor is természetesen, ha önállóan akar rajzolni egy

tervet.

DXF / DWG

A legkülönbözőbb formátumokban áll rendelkezésére az adatok

forrásától függően. A program minden fóliát átvesz a DXF-ből. Ezért

előnyös, ha a CAD-tervező tisztán dolgozott a különböző fóliákkal.

Grafikus fájlok

Egy megrajzolt terv bescannelésével hozhatók létre. Ezeknek a

fájloknak nagy a memória- és a számítógép-sebesség-igényük. A

program minden vonalat és szimbólumot a standard fóliába vesz át.

Tervlap előkészítése az alaprajzhoz

Miután már definiálta az emeleteket és az installációs zónákat, ajánlatos az első

tervlapot konfigurálni.

Ha kiválasztott egy emeletet az új alaprajz létrehozásához, megjelenik egy üres

tervlap, címsorában az emelet nevével. A fájlkiterjesztés alaprajzok esetén mindig

*.ARD.

35


WSCAD 5 Installáció

Kattintson jobb egérgombbal a tervbe, erre megjelenik egy menü, amely különböző

beállításokat ill. parancsokat tartalmaz.

Ha a "Tulajdonságok" pontot választja, megjelenik egy beállítási ablak, amelyben a

tervlap általános beállításait végezheti el.

36


Fájlműveletek

Ajánlatos a lapformátumot már az elején a kívánt méretre állítani, pl. A0. Mert ha

utólag változtatja meg a formátumot, akkor esetleg a rajz tartalmát kell hozzá igazítania,

és új rajzkeretet kell beillesztenie.

• A méretaránynak a várható rajzmérethez kell igazodnia. Ha alaprajzának hossza

X-irányban 43 m, akkor 1:100 méretaránynál a rajz hossza 43 cm lesz. Ebből

következik, hogy a DIN A3 formátum túl kicsi.

• Minden látszik: engedélyezi a nem látható szövegek megjelenítését is.

• Orto-mód (F6): csak vízszintes és függőleges vonalak és vezetékek rajzolását

engedi.

• Auto összekötés (F10): azt jelenti, hogy a program automatikusan összeköti az

alkatrészeket és a vezetékeket egymással, ha különböző installációs zónákban

találhatók és ha a vonal pontjának elhelyezésekor optikailag az alkatrész fölött

van.

• Raszter és Befogás: mindig legyen bekapcsolva (F5, F7), mert a befogás

elengedhetetlen két vonal pontos összekötéséhez. A raszter és a befogás

éppenséggel különböző méretű is lehet.

• Viszonyítási pont / Pont megadása: nagyon fontos, mert ezzel a beállítással

gondoskodik az egyes alaprajzok fedési azonosságáról.

37


WSCAD 5 Installáció

Viszonyítási pont a szálkeresztben: Viszonyítási pontként értelemszerűen az alaprajz

egy olyan pontját választjuk, amely minden emeleten változatlan, pl. egy kémény vagy

az épület széle.

Természetesen bármikor megváltoztathatja bármelyik tervformátumot. De ügyeljen arra,

hogy a dialógusokban minden tulajdonságot beállít, ami a rajzához fontos, hogy pl. a

vezetékezés nem változik-e meg a méretaránnyal.

Megnyitás

38

Ezt a funkciót is indíthatja a projektkezelésből is!!!

A "Fájl – Megnyitás" paranccsal rajzokat tölthet be, függetlenül attól, hogy ezek

az aktuális projekthez tartoznak vagy sem. Ez a parancs azonban csak akkor működik,

ha már meg van nyitva egy projekt.

Lapozás

A "Fájl – Lapozás – Előző lap" ill. "Fájl – Lapozás – Következő lap"

parancsokkal betöltheti a rajz előző vagy következő lapját, hogyha van. Ugyanez a

funkciója a ill. billentyűknek is.

Ha éppen egy alaprajzon dolgozik, a billentyű az alatta lévő emeletre ill. újra a

legfelsőre jut, ha már a legalsón van.


Bezárás

Ezt a funkciót is indíthatja a projektkezelésből is!!!

Fájlműveletek

Ezzel a paranccsal bezárja az aktuális rajzot, a program elmenti a változtatásokat.

Az aktuális projektet azonban nem zárja be.

Eldob

Ezzel a paranccsal bezárja az aktuális rajzot, a program az utolsó mentés után

történt minden változtatást eldob. A megnyitott projektet nem zárja be.

Figyelem

A fektetőrendszerek ill. kábelek adatait egy emeletátfogó fájl

tárolja. Ha eldob egy alaprajzot, amelyben kábeleket és

fektetőrendszereket hozott létre vagy változtatott, akkor ezeket a

változtatásokat a program mégis elmenti, ha a projekt bármely más

alaprajzát elmenti. Ha nem biztos a dolgában, inkább lépjen ki

mentés nélkül a WSCAD-ből és indítsa újra.

Fájlimport

DXF-/DWG– import

Ezzel a paranccsal egy DXF-/DWG-fájlt olvashat be az aktuális rajzba. Így

átvehetők pl. építészek alaprajzai vagy bescannelt és vektorizált tervek.

DXF-/DWG-formátumú fájlok importjához egy megnyitott (aktív) projektre van

szüksége és egy betöltött alaprajz-oldalra.

Aktiválja a főmenüben "Fájl – Import – DXF/DWG" parancsot és keresse meg a DXF-

/DWG-fájlokat tartalmazó forrásmappát.

39


WSCAD 5 Installáció

Válassza ki a kívánt DXF-/DWG-fájlt. Megjelenik egy dialógus néhány megváltoztatható

faktorral:

40

• Fent látja az aktuális DWG / DXF-fájlt.

• A 'Fólia' gomb megnyomására megnyílik egy dialógus, amelyben a létező fóliák

láthatók. Válassza ki azokat, amelyeket importálni szeretné.

• A Laphoz igazít opcióval a kiválasztott kerethez igazítható az importált rajz

mérete. Itt inkább ne változtasson semmit. A fájl méretétől függően a

programnak valamennyi időre szüksége van a fájl betöltéséhez. Az is lehet, hogy

a vonaltípusok és a színek már nem felelnek meg az eredetinek, ugyanígy

szövegek, stb. is megváltozhatnak.


Fájlműveletek

• A Minden elem raszterra opcióval minden elem a raszterra kerül (persze

torzítva).

• A szöveg DOS-kódú: az importált szövegeket más kódtábla szerint konvertálja

(régebbi terveknél van rá szükség).

Lásd még

Rajzok áthelyezése és skálázása

Változtatás - Tulajdonságok

Bitmap-import

Ez a menü a grafika importjának különböző módjait kínálja.

A bitmap vektorizálása

Itt történik a képpont-információk átalakítása vektorinformációkká. A menüpont

aktiválása után megjelenik a fájldialógus, amelyben megkeresheti a bitmap-fájlt. Alul

kiválaszthatja a képformátumot.

41


WSCAD 5 Installáció

Ha kiválaszt egy fájlt és megnyomja a 'Megnyitás' gombot, betöltődik a kép, és Ön

elhelyezheti bal egérgombbal kattintva.

Ha jobb egérgombbal kattint a grafikára, a megjelenő menüben kiegészítő funkciókat

talál.

42

• Tulajdonságok: megmutatja a pillanatnyilag kiválasztott vonal

(vektor) tulajdonságait.

• Felbontás: felbontja az importált grafika vektorainak

összetartozását!!

• Eltolás: lehetővé teszi a teljes grafika újrapozícionálását.

• Másolás: létrehozza a grafika 100%-os másolatát.

• Törlés: teljesen törli a grafikát.

• Szabad skálázás: lehetővé teszi, hogy újra meghatározza a

választott grafika méretét felfüggesztési pontok segítségével a grafika

sarkain. A hossz-/oldalarány azonos marad.


• Kilépés: kilép a menüből.

Fájlműveletek

A skálázás és áthelyezés funkciók, amelyeket előzőleg leírtunk a DXF-importnál, itt is

működnek.

Figyelem

Az átalakítás egy egyszerű algoritmust használ, amely viszonylag

sok külön elemet hoz létre, ami a program futását lelassíthatja.

Ezért ez a parancs csak korlátozottan alkalmas, egész tervek

átvételére! Figyelje a létrehozott elemek számát mutató ablakot, és

adott esetben használjon igazi vektorizáló programot.

Grafika

A "Fájl – Import – Bitmap – Grafika" paranccsal beilleszthet egy képet egy WSCAD

rajzba tiszta grafikaként. A grafika mérete és színviszonyai befolyásolhatók, de nem a

tartalomban. A menüpont aktiválása után megjelenik a fájldialógus, amelyben

megkeresheti a bitmap-fájlt. Alul kiválaszthatja a képformátumot. A teljes import után

helyezze el a képet a WSCAD-rajzban.

A grafika szerkesztéséhez csak jobb egérgombbal kell rákattintania. Egy menü jelenik

meg, amely a lehetséges parancsokat mutatja.

43


WSCAD 5 Installáció

44

• Tulajdonságok: megmutatja a tényleges pixelméretet, valamint a fájlnevet és a

hozzá tartozó mappát, ha a grafika csak csatolt fájlként lett beillesztve. Ha csatolt

fájlokkal dolgozik, akkor nem szabad megváltoztatnia a fájl tárolási helyét, mert

az adatvesztést okozhat.

• Szerkesztés: almenüje szín- (Szürkeárnyalatok, Negatív, Fekete-fehér) és

igazítás-változtatási lehetőséget (Forgatás: 90° jobbra és balra, valamint

180°), valamint különböző grafikus szűrőket (Világos, Sötét, Kontraszt ill.

Köd, Simít, Élesít, Élek és Dombormű) kínál.

• Eltolás: a teljes képtartalmat újrapozícionálja a kurzorral megadott helyre. A

parancs aktiválása után bal egérgombbal egyszer kattintva határozza meg a

grafika felfüggesztési pontját (alappontot), és helyezze el szintén bal egérgombbal

egyet kattintva az új pozícióba.


Fájlműveletek

• Másolás: megduplázza a teljes képet, és lehetővé teszi az újrapozícionálást. A

parancs aktiválása után bal egérgombbal egyszer kattintva határozza meg a

grafika felfüggesztési pontját (alappontot), és helyezze el szintén bal egérgombbal

egyet kattintva az új pozícióba.

• Törlés: eltávolítja a kiválasztott grafikát a WSCAD-rajzból.

• Skálázás: lásd ehhez a rajz skálázásáról / áthelyezéséről szóló részt.

• Szabad skálázás: lehetővé teszi, hogy újra meghatározza a választott grafika

méretét felfüggesztési pontok segítségével a grafika sarkain. A hossz-/oldalarány

azonos marad.

• Méret megadása: a reális hossz- és szélesség-méretek megadását követeli

méterben [m].

• Lap igazítása: úgy változtatja a grafika méretét, hogy az teljesen illjen a

választott WSCAD rajzlaphoz. A hossz-/oldalarány változatlan marad.

• Vektorizálás: a képadatokat egyes vektorokra szedi szét. Így az egyes vonalak

is szerkeszthetővé válnak.

• Háttér: a grafikát az elhelyezések hátsó felszínére helyezi, hogy ne takarja el az

újonnan elhelyezett alkatrészeket.

Megjegyzés

Válassza ki a szabványos dialógusban a kívánt fájlt és írjon be egy

skálázási faktort. Az elemeket azután egyszerűen elhelyezheti az

egérrel.

Csatolt fájl

Tulajdonképpen az előző, tiszta grafika-importtal azonos művelet, de azzal a

különbséggel, hogy itt a fájlt nem illeszti be a WSCAD-rajzba, hanem csak egy csatolást

(kapcsolatot) hoz létre ehhez a grafikához. Ügyeljen arra, hogy a grafikának nem szabad

megváltoztatnia a pozícióját (mappa, meghajtó)!

Scanner-import

45


WSCAD 5 Installáció

Első lépésként kiválaszthatja a scannert a "Fájl - Import - Scanner - Scanner

kiválasztása" menüponttal, amelynek a számítógépéhez kell csatlakoztatva lennie. A

WSCAD a scannerhez telepített kezelőszoftvert használja. Feltétel természetesen a

scanner problémamentes működése a rendszeren.

A scan-importot, ugyanúgy, mint a bitmap-importot, különböző módokon végezheti:

Scan vektorizálással

Itt történik a képpont-információk vektorinformációkká történő átalakítása. A menüpont

aktiválása után megjelenik a scannelő szoftver dialógusa, amely megmutatja Önnek

pl. a grafika mintáját.

Figyelem

46

korlátozott 500 *500 pixelre!!!


Fájlműveletek

Ha megnyomja a 'Scan' gombot, akkor betöltődik a kép, és Ön a bal egérgombbal

kattintva elhelyezheti.

Ha jobb egérgombbal kattint a grafikára, a megjelenő menüben kiegészítő

funkciókat talál.

• Tulajdonságok: megmutatja a pillanatnyilag kiválasztott vonal (vektor)

tulajdonságait.

• Felbontás: felbontja az importált grafika vektorainak összetartozását!!

• Eltolás: lehetővé teszi a teljes grafika újrapozícionálását.

• Másolás: létrehozza a grafika 100%-os másolatát.

• Törlés: teljesen törli a grafikát.

• Szabad skálázás: lehetővé teszi, hogy újra meghatározza a választott grafika

méretét felfüggesztési pontok segítségével a grafika sarkain. A hossz-/oldalarány

azonos marad.

• Kilépés: kilép a menüből.

A skálázás és áthelyezés funkciók, amelyeket előzőleg leírtunk a DXF-importnál, itt is

működnek.

Figyelem

Az átalakítás egy egyszerű algoritmust használ, amely viszonylag

sok külön elemet hoz létre, ami a program futását lelassíthatja.

Ezért ez a parancs csak korlátozottan alkalmas egész tervek

átvételére! Figyelje a létrehozott elemek számát mutató ablakot, és

adott esetben használjon igazi vektorizáló programot.

Scan grafikaként

47


WSCAD 5 Installáció

A "Scan grafikaként" funkcióval beilleszthet egy képet egy WSCAD rajzba tiszta

grafikaként. A grafika mérete és színviszonyai befolyásolhatók, de nem a tartalomban. A

menüpont aktiválása után megjelenik a scannelő szoftver dialógusa, ami megmutatja

pl. a grafika mintáját. A teljes import után helyezze el a képet a WSCAD-rajzban.

A grafika szerkesztéséhez csak jobb egérgombbal kell rákattintania. Egy menü jelenik

meg, amely a lehetséges parancsokat mutatja.

48

• Tulajdonságok: megmutatja a tényleges pixelméretet, valamint a fájlnevet és a

hozzá tartozó mappát, ha a grafika csak csatolt fájlként lett beillesztve. Ha csatolt

fájlokkal dolgozik, akkor nem szabad megváltoztatnia a fájl tárolási helyét, mert

az adatvesztést okozhat.


Fájlműveletek

• Szerkesztés: almenüje szín- (Szürkeárnyalatok, Negatív, Fekete-fehér) és

igazítás-változtatási lehetőséget (Forgatás: 90° jobbra és balra, valamint

180°), valamint különböző grafikus szűrőket (Világos, Sötét, Kontraszt ill.

Köd, Simít, Élesít, Élek és Dombormű) kínál.

• Eltolás: a teljes képtartalmat újrapozícionálja a kurzorral megadott helyre. A

parancs aktiválása után bal egérgombbal egyszer kattintva határozza meg a

grafika felfüggesztési pontját (alappontot), és helyezze el szintén bal egérgombbal

egyet kattintva az új pozícióba.

• Másolás: megduplázza a teljes képet, és lehetővé teszi az újrapozícionálást. A

parancs aktiválása után bal egérgombbal egyszer kattintva határozza meg a

grafika felfüggesztési pontját (alappontot), és helyezze el szintén bal egérgombbal

egyet kattintva az új pozícióba.

• Törlés: eltávolítja a kiválasztott grafikát a WSCAD -rajzból.

• Skálázás: lásd ehhez a rajz skálázásáról / áthelyezéséről szóló részt.

• Szabad skálázás: lehetővé teszi, hogy újra meghatározza a választott grafika

méretét felfüggesztési pontok segítségével a grafika sarkain. A hossz-/oldalarány

azonos marad.

49


WSCAD 5 Installáció

50

• Méret megadása: a reális hossz- és szélesség-méretek megadását követeli

méterben [m].

• Lap igazítása: úgy változtatja a grafika méretét, hogy az teljesen illjen a

választott WSCAD rajzlaphoz. A hossz-/oldalarány változatlan marad.

• Vektorizálás: a képadatokat egyes vektorokra szedi szét. Így az egyes vonalak

is szerkeszthetővé válnak.

• Háttér: a grafikát az elhelyezések hátsó felszínére helyezi, hogy ne takarja el az

újonnan elhelyezett alkatrészeket.

Megjegyzés

Válassza ki a szabványos dialógusban a kívánt fájlt és írjon be egy

skálázási faktort. Az elemeket azután egyszerűen elhelyezheti az

egérrel.

Fájlexport

Fájlexport DXF-/DWG-be

Ezzel a paranccsal az aktuális rajzot egy DXF-/DWG-fájlba alakítja, amelyet aztán

más rendszerekbe beolvashat.

A DXF-/DWG-fájl nevét egy Windows standard párbeszédablakban adhatja meg.

Sok grafikus elemet, mint vonalak, körök, szövegek stb. kiadhat, ugyanúgy, mint a

fóliákra vonatkozó információkat.


Grafika kiadása

Fájlműveletek

Ha aktiválni akarja ezt a funkciót, válassza a "Fájl - Export- Grafika kiadása"

menüpontot. Elindul a 'Megnyitás' dialógus, amelyben meg kell adnia a fájl nevét és

formátumát; a javasolt fájltípusok: PNG, PCX vagy BMP.

Mentés

Ezt a funkciót is indíthatja a projektkezelésből is!!!

Ezzel a paranccsal az aktuális rajz minden változtatását elmenti, de a rajzot nem

zárja be.

Mentés másként

Ezt a funkciót is indíthatja a projektkezelésből is!!!

Ezzel a paranccsal az aktuális rajzot másik néven mentheti el. Így a meglévő fájlról

másolatokat is létrehozhat.

Törlés

Ezt a funkciót is indíthatja a projektkezelésből is!!!

Ezzel a paranccsal törölhet egy WSCAD-fájlt. Egy szabványos dialógus jelenik

meg, amelyben be van állítva a projektmappa.

Válasszon egy fájltípust az alsó listából, jelölje ki a fájlt, majd kattintson a 'Törlés'

gombra. Egy biztonsági kérdés után a megfelelő fájl törlődik.

51


WSCAD 5 Installáció

Tisztítás

Ezzel a paranccsal a felesleges részek (objektumok, amelyek változtatás miatt már

nem tartalmaznak fontos információkat, pl. üres szövegek) eltávolíthatók az aktuális

rajzból.

Ezen kívül az egyes vonalszakaszokat, amelyeknek azonos koordináta-pontjuk van, egy

vonallá fogja össze a program. Ez fontos azoknál a vonalaknál, amelyek pl. sarkot

képeznek, mert különben eltérések léphetnek fel a megjelenítésben.

A tisztítási folyamat egy további feladata a margón kívül található felesleges rajrészeket

vagy elemeket eltávolítani, mert ezek miatt nyomtatáskor problémák adódhatnak az

automatikus méretillesztésnél.

Csak akkor kell kijelölnie a kontrollnégyzetet, ha el akarja végeztetni valamelyik

feladatot.

Figyelem

52

Ezzel a paranccsal a MÉGSEM (UNDO) / ISMÉT (REDO)-memóriát is

kiüríti.

Nyomtatás

Általános tudnivalók a nyomtatásról

Ez a funkció is indítható a projektkezelésből is!!!

A tervfájlok és listák nyomtatásához a WSCAD 5 egy Windows alá telepített nyomtatót

használ. Minden nyomtatóparaméter a mindenkori nyomtatódriver beállításaival

határozható meg.

A WSCAD 5 mindig elmenti a nyomtató nevét a konfigurációba. Amennyiben nincs

bejegyzés vagy a nyomtató már nem áll rendelkezésre, a program a Windows

alapnyomtatót veszi beállításul.


Nyomtató beállítása / kiválasztása

Fájlműveletek

A rajz- vagy a listanyomtató kiválasztásához használja ezt a két parancsot.

A "Fájl – Nyomtatóválasztás - Rajznyomtató" parancs indítása után mindig a

windowsos szabvány dialógust kapja a nyomtató beállításaihoz.

A nyomtatónév-lista megnyitásával megkapja az összes, a rendszerén rendelkezésre

álló nyomtató listáját. A 'Tulajdonságok' gombbal változtathatja meg a mindenkori

nyomtató beállításait.

Megjegyzés

A nyomtatáshoz a konfigurációban más beállítások is elvégezhetők.

Így pl. meghatározhatja a rajznyomtatáshoz a nyomtatási színeket,

valamint a vonalvastagságot.

Nyomtatás

A "Fájl – Nyomtatás" paranccsal hívhatja be a WSCAD 5 nyomtatási

dialógusát:

53


WSCAD 5 Installáció

Megjegyzés

54

A nyomtatás elvileg minden nyomtatón történhet, amelyiknek van

TrueType-támogató nyomtatóvezérlője. A stiftplotterek használata

elvileg lehetséges, de ezek csak speciális karakterkészleteket

támogatnak (ún. vektorfontokat). Így a sablonok

karakterválasztásakor Ön eléggé korlátozva van.

Nyomtató

A Nyomtató csoportban információkat talál a nyomtatóról, és a nyomtatást fájlba is

irányíthatja. Ha a -re kattint a nyomtatónév-lista mellett, megkapja a rendelkezésre

álló nyomtatók listáját. A 'Tulajdonságok' gombbal változtathatja meg a nyomtató

beállításait.

Az a beállítás, hogy a nyomtatás fekvő- vagy álló formátumban történjen, az aktuális

rajz formátumától függ. De ha mégis más nyomtatásra van szüksége, csak a hozzá

tartozó opciót kell kiválasztania.

A WSCAD 5-tel nyomtathat színesen, automatikusan illesztheti a képet, valamint

szétválogathatja a példányokat.

Nyomtatás

A Nyomtatás csoportban meghatározhatja a példányok számát, valamint megadhatja,

hogy ezeket rendezve (1,2,3...1,2,3) vagy rendezetlenül (1,1,1...3,3,3) nyomtassa. A

színes nyomtatás csak akkor aktiválható, ha a nyomtatódriver támogatja.

Ha az automatikus méretillesztést választja, a rajzokat (függetlenül a

lapformátumtól) nyomtathatja úgy, hogy a nyomtatható papírterületet optimálisan

használja. Emellett megadhat egy rögzített méretarányt is. Ha így nincs elég helye egy

lapon, akkor a program több lapra osztja el.

A méretaránynak itt "szorzó" a jelentése, amellyel a rajzot nyomtatáskor nagyítani ill.

kicsinyíteni lehet.


Megjegyzés

Nyomtatáskor a program megpróbálja a rajzot a papíron úgy

eligazítani, hogy a rajzkeret távolsága a lapszéltől annak a

távolságnak feleljen meg, amit a képernyőn lát. Ehhez viszont

szükséges, hogy a keretnek elég távolsága legyen a nem

nyomtatható papírterülettől.

Tartomány

Fájlműveletek

A Tartomány részen határozhatja meg, mi legyen nyomtatva (az egyes emeletek). A

lista különböző lehetőségeket tartalmaz, pl. Mindet be vagy Mindet ki, hogy csak egy

lapot vagy több oldalt, vagy mindent akar nyomatni. A többi beállítás állapotától függően

itt bizonyos beviteli lehetőségek inaktívak lehetnek. Ha egy alaprajzban kijelölt valamit,

akkor a Kijelölés opció aktív.

Nyomtatási kép

Ezt a menüpontot a nyomtatás ellenőrzésére használhatja. Megnyílik a nyomtatás

beállításait tartalmazó 'Nyomtatás' dialógus, ha ezt az 'OK'-val bezárja, megjelenik a rajz

nyomtatási képe egy vagy több lapon a beállításoknak megfelelően.

Ha a nyomtatási dialógusban kiválasztotta az Automatikus méretillesztés opciót, a

teljes képet megkapja nyomtatási képben. Ellenben több lapra osztja el a tervet a

program, ha az Automatikus méretillesztés nincs bekapcsolva.

A nyomtatási képen keresztül is indítható a nyomtatási feladat.

55


WSCAD 5 Installáció

Installációs terv nyomtatása

Ha csak egy vagy bizonyos installációs terveket akar nyomtatni, válassza ki a

jobboldalt az emeletek listájából, és mindegyiket kiválaszthatja, ill. kiveheti a

kiválasztásból. Mivel minden installációs terv csak egy fájlból áll, a tartomány

automatikusan a Mind-re áll.

56


Fájlműveletek

Ha a beállított Automatikus méretillesztés opció ellenére sem nyomtatódott ki a teljes

rajz, akkor ellenőrizheti a nyomtatás előtt a "Nézet – Zoom – Határok"

zoomfunkcióval, hogy pl. nincsenek-e elemek (alkatrészek, szövegek vagy

töredékek) a lapszélen kívül (piros szegély). Ezeket távolítsa el, így a lap korrektül lesz

kinyomtatva.

Kilépés mentés nélkül

Ezzel a paranccsal kilép a WSCAD 5-ből, anélkül, hogy elmentené a

változtatásokat.

Kilépés mentéssel

Ezzel a paranccsal kilép a WSCAD 5-ből. Minden változtatást, amit a projektjében

és fájljaiban végzett, elment.

Legutóbb megnyitott fájlok (MRU)

Ez a lista megmutatja azokat a tervlapokat, amelyek legutóbb meg voltak nyitva. A rajz

direkt kiválasztásával, az betölthető.

Kapcsolási rajzok a WSCAD-it 2.x-ből

Régi WSCAD-it projektek kapcsolási rajzainak megnyitásához a különböző

fájlvégződéseket (kiterjesztéseket) használja. Válassza ki a megfelelő fájltípust. A

különféle fájlvégződések jelölik a különböző funkciókat.

57


WSCAD 5 Installáció

Ha megnyit egy régi *.ELD kiterjesztésű kapcsolási rajzot, elindul a WSCAD-it 2.4

régi kapcsolási rajz szerkesztője, csökkentett menüvel, ami tulajdonképpen csak a fájlok

megtekintését teszi lehetővé.

Szükség esetén adja ki a kapcsolási rajzot WSCAD 5-formátumban, ekkor adja meg az új

nevet és tárolási helyet.

58


Nézet

Általános tudnivalók a "Nézet" menüről

Az alábbi parancsokkal, amelyeket a "Nézet" menüben talál, a képernyőn való

megjelenítést a saját igényeihez igazíthatja. Jusson eszébe, hogy sok funkció igen

gyorsan elérhető a funkcióbillentyűkkel is.

Frissítés

Ezzel a paranccsal az aktuális rajz teljes frissítését végzi. Ez a funkció az

funkcióbillentyűvel is elérhető.

Nézet eltolása

A csoport "Balra", "Jobbra", "Fel" és "Le" parancsaival a

nézetet a képrészlet 75%-ával tolhatja el.

A "Origó 0,0" parancsra a nézet úgy tolódik el, hogy a viszonyítási pont a rajzablak bal

alsó sarkába kerül.

A zoomfaktor minden esetben változatlan marad.

Megjegyzés

A rajzrészletet természetesen a képernyő szélén található

gördítősávokkal is eltolhatja.

59


WSCAD 5 Installáció

Információsor

Ezzel a paranccsal elrejtheti vagy újra megjelenítheti az információsort. A

parancs előtt egy pipa jelzi, hogy az információsor aktív.

Parancssorok

Ezzel a paranccsal az összes parancssort és a formázási sort egyszerre elrejtheti.

Az eszköztárak állapota megmarad, úgyhogy ismételt átkapcsolással újra felveszik a régi

pozícióikat. A parancs előtt egy pipa jelzi, hogy az eszköztár be van kapcsolva.

Megjegyzés

60

A parancssorok egyenként is átkapcsolhatók.

Lásd

Az eszköztárak kezelése

Áttekintő ablak

A "Nézet – Áttekintő ablak" menüparancs megnyit egy külön ablakot, amelyben

mindig a kurzor aktuális pozícióját láthatja a teljes tervben. Ha kattintással aktiválja az

ablakot, akkor ott is kiválaszthatja a kívánt nézetet a zoom-funkciókkal (pl. az emelet

teljes nézete, miközben a munkaablakban pl. egy részlet látható). Az ablak helyzete és

mérete változtatható.


Térbeli nézet

Nézet

Alaprajzait 3dimenziósan is megjelenítheti, és ott ellenőrizheti, hogy a vezetékutak a

megfelelő szerelési zónában futnak-e.

Az F2, F3 és F4 zoomfunkciók megmaradnak.

A képernyőn való pozícionálás a fel/le nyíl és bal/jobb nyíl billentyűkkel történik.

61


WSCAD 5 Installáció

A + nyílbillentyűk együttes lenyomásával lehetséges a képet forgatni és

dönteni.

Az X-Y nézetben újra a szokásos a megjelenítés mint kétdimenziós kép.

Figyelem

62

a térbeli megjelenítésben nem szabad semmiféle tervezői

változtatást végezni.

A Mindent mutat opció eltávolítja a rajzkeretet és a berendezést az aktuális 3Dnézetből,

az opció újra kiválasztásával megint megjelenik minden eltávolított objektum.

Zoomolás

Nagyít

Az aktuális kurzorpozícióból kiindulva a megjelenítés kb. 2szeresére nő. A képet

lehetőség szerint úgy tolja el, hogy a kurzorpozíció a kép közepe lesz. Ez a funkció az

funkcióbillentyűvel is elérhető.


Kicsinyít

Nézet

Az aktuális megjelenítés kb. 2szeresére csökken. A kicsinyítés főként a jobb

áttekintést szolgálja. Természetesen bármely kicsinyített méretaránynál tovább rajzolhat.

Ez a funkció az funkcióbillentyűvel is elérhető.

Egérgörgővel

Az aktuális kurzorpozícióból kiindulva a görgetés irányának megfelelően

folyamatosan nagyítható ill. kicsinyíthető a megjelenítés. A program a képet lehetőség

szerint úgy tolja el, hogy a kurzorpozíció legyen a kép középpontja. A funkció az

egérgörgő megnyomásával aktiválható ill. kapcsolható ki.

Megjegyzés

Ablak

Ugyanezt a hatást érheti el a + és - billentyűkkel.

Válassza ezt a funkciót, majd adja meg az ablakot, úgy, hogy egy-egy

egérkattintással kijelöli a két sarokpontot. Ezután a képrészlet az ablakban a képernyőn

optimáltan jelenik meg.

1:1

Ezzel a paranccsal a rajzot 1:1 méretarányban jeleníti meg. Ez a funkció a billentyűkombinációval is elérhető.

Illeszt

Az egész rajz megjelenik a rajzablakban, függetlenül annak méretétől. Ez a funkció

az funkcióbillentyűvel is elérhető.

63


WSCAD 5 Installáció

Határok

Ez a funkció kiszámítja a rajz maximális kiterjedését (burkológörbéjét), és azt

teljesen megjeleníti a rajzablakban, függetlenül annak méretétől. Ezt a funkciót csak a

nyomtatott rész ellenőrzésére használja, ha a nyomtatódialógusban aktiválta az

Automatikus méretillesztés opciót.

Előző

Ezzel a paranccsal újra visszaállíthatja az utolsó zoomolási műveletet, a rajz

megint úgy jelenik meg, mint előzőleg.

Kapcsolási rajz-szerkesztő

Ezzel az ikonnal vagy a menüponttal a WSCAD kapcsolási rajz-szerkesztő részébe

vált. A program megpróbálja a projektkezelést és az utoljára betöltött kapcsolási rajzokat

lehetőség szerint változatlanul visszaállítani.

64


Beillesztés

Rajzmakrók

Mik azok a rajzmakrók?

Egy rajzmakró olyan elemek összetétele, amelyeket később egészként tölthet be

rajzaiba (kiterjesztés: .ARP). A rajzmakrókat a program egy olyan mappában tárolja,

amely a konfigurációban beállítható. A rajzmakró típusához alkalmazkodik a menü is.

Egy alaprajz-rajzmakró esetén ugyanazokat a parancsokat találja, mint az alaprajz

létrehozásánál.

Rajzmakró létrehozása

Az "Editor – Rajzmakró létrehozása" paranccsal indíthatja a rajzmakró-editort.

Most elkészítheti a rajzmakrót az összes rendelkezésre álló menüparancs segítségével.

Természetesen átvehet már létező tervekből is elemeket a rajzmakróba. Ehhez nyissa

meg az adott alaprajzfájlt, jelölje ki a megfelelő részt, és alkalmazza a "Szerkesztés –

Másolás" ill. "Szerkesztés – Beillesztés" menüparancsokat vagy a megfelelő

billentyűkombinációkat.

Másolás: , beillesztés: vagy .

Végezzen el minden változtatást, és mentse el ezt a fájlt a "Fájl – Mentés más néven"

paranccsal. Kifejező nevet adjon neki.

Megjegyzés

A "Fájl – Mentés" menüpont használatakor csak akkor szólítja fel a

program a felfüggesztési pont megadására, ha még nem adott meg

felfüggesztési pontot.

Az alaprajzok rajzmakrói nem tartalmazhatnak fektetőrendszereket

és kábeleket.

65


WSCAD 5 Installáció

Rajzmakró beillesztése

A "Beillesztés – Rajzmakró" parancsra egy párbeszédablak nyílik meg, ami az

aktív rajzhoz (tervfajtához) illő rajzmakrókat kínál:

Válassza ki a kívánt rajzmakrót, majd kattintson a 'Megnyitás' gombra. A fájl azonnal

betöltődik és kijelölten jelenik meg, a felfüggesztési pont a kurzoron található. Most

eltolhatja az elemeket, és bal egérgombbal kattintva pozícionálhatja őket a meglévő

rajzban.

66


Rajzkeret

Általános tudnivalók a rajzkeretről

Beillesztés

Egy rajzkeret elvileg nem más, mint egy rajzmakró, de különleges tulajdonságokkal.

Elkülönítésükre a rajzkeret fájlkiterjesztése .FRM (Frame (angolul): keret).

Egy rajzkeret kinézetét rendszerint a szabványelőírások határozzák meg, de teljesen

egyénileg is ki lehet alakítani.

Egy rajzkeretben normál esetben meghatározott területek vannak a definiált adatokhoz

(pl. dátum, projektnév). Itt kínálkozik a munka változókkal, amelyek a kívánt

információt automatikusan megjelenítik a tervben.

Fontos

Minden rajzba csak 1 rajzkeretet lehet beilleszteni.

Egy rajzkeret azonban nem csak grafikus elemekből áll, hanem az alábbi információkkal

is rendelkezik:

67


WSCAD 5 Installáció

Ezek a sávadatok főként a kapcsolási rajzokban fontosak, ahol a keret általában a

sávbeosztást is tartalmazza.

Az információsorban láthatja, hogy melyik sávban található éppen a kurzor. Ez más

tervfajtáknál is igen nagy segítséget jelenthet.

Rajzkeret létrehozása

Az ehhez szükséges editort az "Editor – Rajzkeret létrehozása" paranccsal

hívhatja be.

Mivel a rajzkerettel egy külön dokumentumtípus van összekapcsolva, a főmenü átvált és

csak a rajzkeret létrehozásához szükséges parancsokat mutatja. Előbb határozza meg a

keret formátumát.

Ezután rajzolja meg a megfelelő parancsokkal – vonal, szöveg stb. – a rajzkeret

grafikus elemeit. A parancsok kezelése ugyanúgy történik, mint normál rajznál.

68


Útmutató és adatok:

Beillesztés

• A keretben a szövegekhez lehetőség szerint a Keretszöveg stílust használja.

• Gondoljon mindig az aktuális fóliára! Normál esetben egy rajzkeret minden

eleme a Standard fóliára kerül. Lehetőség szerint ne definiáljon saját fóliákat,

amelyek talán nem léteznek a tervben.

• Mentse el a rajzkeretet a "Fájl – Mentés más néven" paranccsal. Írja felül az

automatikusan adott általános nevet egy kifejező megnevezéssel.

• Olyan szövegadatokhoz, amelyek projektről projektre különbözők, változókat

használjon. A változók előnye, hogy az olyan információk, mint pl. a projektnév

automatikusan átvehetők a rajzba.

Változókat a "Beillesztés - Változó" paranccsal helyezhet el. Rendelkezésre állnak

általános változók,

69


WSCAD 5 Installáció

a projektkezelés szövegeinek változói (ezek a projektkezelésben a mindenkori fájlhoz

vannak rendelve),

és változók a projektkezelés egyéb adataihoz (ezek a projektkezelésben a

projekthez vannak rendelve).

70


Beillesztés

Ha még javítania kell egy már létező keretet, előbb indítsa a kereteditort, és használja a

"Fájl – Megnyitás" parancsot. A *.FRM fájltípus, valamint a megfelelő alkönyvtár már

be van állítva. Most betöltheti a megfelelő rajzkeretet, és módosíthatja.

Tipp

Bizonyos körülmények között a szerkesztendő keret még

szerepelhet az MRU-listában a "Fájl" menü végén.

Rajzkeret beillesztése

A "Beillesztés – Rajzkeret" paranccsal illeszthet be egy rajzkeretet az aktuális

rajzba.

Válassza ki egyszerűen a kívánt keretet, majd kattintson a 'Megnyitás' gombra:

A kiválasztott rajzkeret azonnal bekerül az aktuális rajzba, anélkül, hogy szükség lenne

manuális pozícionálásra. Ezért fontos, hogy a keret mérete pontosan megfeleljen a rajz

lapformátumának.

71


WSCAD 5 Installáció

Ha vannak a rajzkeretben változók, akkor azok automatikusan megkapják a helyes

adatokat.

Megjegyzés

72

Ha a rajzkeret létrehozásakor egy olyan fóliát használt, amely az

aktuális tervben nem szerepel, ezen fólia elemei a Standard fóliára

kerülnek.

Rajzkeret törlése

Jelölje ki a keretet bal egérgombbal a keret egy elemére (pl. vonal) kattintva: az egész

keret kijelölten jelenik meg. Most a "Változtatás – Törlés" menüponttal vagy az

billentyűvel törölheti a rajzkeretet.

Rajzkeret cseréje

A rajzkeret cseréjéhez nem szükséges külön parancs. Ehhez is a "Beillesztés –

Rajzkeret" parancsot használja. Ha van már rajzkeret, akkor a program kicseréli az

újra.

Szimbólumok

A szimbólumböngésző aktiválása

A szimbólumböngésző automatikusan aktiválódik (vagy az F12

megnyomásával), amint Ön szimbólum beillesztésére szolgáló funkciót hív be. Ez pl. a

"Beillesztés – Szimbólum" az alaprajzban és az áttekintő kapcsolási rajzban vagy a

"Szimbólum – Betöltés" a szimbólumeditorban.

A megjelenítés a legutolsó pozícióban történik és mindig ugyanabban az állapotban. A

szimbólum szimbólumböngészővel történő betöltését teljesen átalakítottuk. A

szimbólumböngésző új felülete majd minden munkamódhoz megfelelő. Ez a funkció

minden kiépítettségi fokozatban rendelkezésre áll. A dialógus mérete tetszés szerint

változtatható, a minta és a könyvtárnézet között is (mindig, amikor az egérmutató

formája megváltozik).

A szimbólumböngészőben megjelennek a könyvtárak, amelyek azokban a mappákban

találhatók, amelyeket az "Extrák – Opciók – Alkönyvtárak – Könyvtár" pontban

beállított.

Minden könyvtár egy *.BIB kiterjesztésű fájlból áll.

Tipp

A szimbólumböngészőt az funkcióbillentyűvel is

aktiválhatja.


A szimbólumböngésző felépítése

Beillesztés

A szimbólumböngésző súlypontok szerint felosztott áttekintésben mutatja a

könyvtárakat, és a mindenkori kijelölés tartalmát.

Ezen kívül több nézeti opció áll rendelkezésére, amelyeket az alsó 'Könyvtár', 'Jelölés',

'Keresés' fülekkel állíthat be.

73


WSCAD 5 Installáció

A könyvtárnézet az egyes könyvtárakat mutatja, amelyeket a pluszjelre kattintva

felnyithat, és aztán kiválaszthatja a szimbólumokat. A böngésző minta-ablakában látja

a kiválasztott szimbólumot.

A jelölésnézet a szimbólumok célzott rendezését teszi lehetővé az alkatrész-jelölőbetűk

szerint, amelyeket funkcionálisan a DIN szab meg. Ennek inkább a kapcsolási rajz

részben van jelentősége.

74


Beillesztés

A keresőnézet olyan szimbólumok gyors keresését kínálja, amelyekről nem lehet

pontosan tudni, hogy melyik könyvtárban lehetnek. Ehhez csupán egy szótöredéket kell

beírni, pl. *kapcs, majd a távcsőre kattintani. Ekkor a program felsorol minden olyan

szimbólumot, amelyikben a kapcs szótöredék szerepel a szimbólumnévben.

Állítsa be a 'Kedvencek' fület. A Kedvencek olyan szimbólumokat tartalmazzanak,

amelyet gyakran használ. Hogy mely szimbólumok tartoznak a Kedvencekhez, azt

Önnek kell eldöntenie. Ehhez hoztunk létre egy jobb egérgombos funkciót, ami a

'Könyvtár' és a 'Jelölés' fülek esetén aktív. Ha egy szimbólumot fel akar venni a

Kedvencekbe, jelölje ki a szimbólumot, majd nyomja meg a jobb egérgombot. Megjelenik

a "Kedvencek" menü.

75


WSCAD 5 Installáció

Itt lehetősége van egy funkcionális szerkezet létrehozására a "Új mappa"

almenüponttal. Meghatározhat gyűjtőfogalmakat, amelyekbe később a szimbólumokat

helyezi. A szövegmezőbe értelmes neveket írjon.

A szimbólumböngészőben most látható a gyűjtőfogalom, és rákattintva a kijelölt

szimbólum hozzárendelhető.

Ha a szimbólumböngészőben a 'Kedvencek' fülre kattint, akkor látja a

gyűjtőfogalmat a hozzá tartozó szimbólumokkal. Jelölje ki a keresett

szimbólumnevet, ezzel aktiválja a szimbólumböngésző felső részében a

szimbólummintát, és láthatja a kijelölt szimbólum képét. Ezután a kiválasztás az 'OK'

gombbal vagy a szimbólumnévre duplán kattintva történik.

Ha jobb gombbal kattint a szimbólumra, törölheti a Kedvencekből, mint ahogy a

gyűjtőfogalmakat is.

76


Szimbólumméret változtatása

Beillesztés

Mivel az alaprajzok gyakran igen különböző formátumokban és méretarányokban

készülnek gyakorlatilag lehetetlen a szimbólumokat olyan méretben kínálni, ami minden

méretarányhoz optimális.

Ezért a WSCAD 5 lehetőséget biztosít a meglévő szimbólumok méretének

megváltoztatására a betöltéskor. A konfigurációban minden lehetséges méretarányhoz

meghatározhatunk egy skálázási faktort (pl. 1:50-hez 0.3), amellyel a program az

installációs szimbólumokat az alaprajzba való betöltéskor lekezeli.

Figyelem

A szorzók csak az újonnan elhelyezendő szimbólumokra hatnak, a

már a tervben található szimbólumokat ez a változtatás nem

érinti!!!

A skálázható alkatrészek, pl. az ajtók és ablakok szimbólumai betöltéskor

automatikusan igazodnak a falvastagsághoz. Vagy pl. a lámpaszimbólumok is,

amelyekhez konkrét hosszat és szélességet kell megadni.

77


WSCAD 5 Installáció

Szimbólum elhelyezése

Bal egérgombbal duplán kattintva vagy az 'OK' gombbal illesztheti a kijelölt szimbólumot

a szimbólumböngészőből a kurzorra. Ha egy szimbólum van a kurzoron, akkor a bal

egérgombbal még egyszer kattintva azonnal elhelyezheti, vagy ha a jobb egérgombot

nyomja meg, megjelenít egy menüt, amelyben különböző változtatási lehetőségek közül

választhat.

Mindig, ha bal egérgombbal való kattintásról van szó, ugyanúgy használhatja az

billentyűt is. A kurzor mozgását a nyílbillentyűkkel is irányíthatja.

Szimbólumtulajdonságok

Installációs szimbólumnak azokat a szimbólumokat nevezzük, amelyek

szimbólumtípusa Installáció. Ebből kötelezően következik, hogy a létrehozáskor

legalább egy katalógus-tételszámot vagy egy cikkszámot rendeltek hozzá egy

Access-adatbankból.

Ha elhelyezés előtt megnyomja a jobb egérgombot, megjelenik egy menü a

"Tulajdonságok" menüponttal.

78


Ebben a párbeszédablakban az alábbi beállítási lehetőségei vannak:

Beillesztés

Installációs zóna: a szerelési út függőleges részének kiszámítására szolgál. Az

emeletkezelőben meghatározott zónák állnak rendelkezésre.

• Név: a szimbólum neve.

• Áramkör: áramkörszám és csatlakoztatott elosztó.

• Funkciószöveg: szabad szöveg.

• Típus: megmutatja a szerelési típust. A jobbra mutató nyíllal lehet

megváltoztatni.

• Fólia: megmutatja az aktuális fóliát, amelyben az alkatrész található. A lefelé

mutató nyíllal lehet a fóliát megváltoztatni.

• Elosztó / Áramkörök: Ezzel a kapcsolóval közvetlenül az áramkörkezelőbe jut,

és létrehozathatja az aktuális áramutat vagy egy újat készíttethet. Az

áramkörszámot az 'Áramkör' sorba kell beírni az elosztónévvel együtt.

• Anyagadatok: Megnyílik egy táblázat. Az alkatrészről tárolt összes anyagadat

listája.

• Kieg. szövegek: A kiegészítő szövegekkel olyan információk tárolhatók, mint pl.

funkcióleírás, vagy fizikai címek.

Kiegészítő szövegek magyarázata

Baloldalt fent adja meg pl. egy EIB aktor címét és jobboldalt fent a funkcióleírást. Ezt a

kontrollnégyzettel teheti láthatóvá (kipipálva látható).

A 'Változtat' gombbal adhatja meg a lista megnevezését. Továbbá minden tételhez

jelzéseket lehet rakni, amelyek a bejegyzést a tervben láthatóvá teszik vagy olyan

kiegészítő információkat, mint foglalt vagy felhasznált tudnak tárolni.

45°-os forgatás

Ha a "Forgatás 45fok" pontot választja, akkor a szimbólum ideiglenesen rögzül, és a

felfüggesztési pont körül 45°-os lépésekben forgatható a kurzorral. Ha a szimbólum már

a kívánt irányban van, kattintson újra bal egérgombbal, és a szimbólum a

megváltoztatott irányban van a kurzoron. Most elhelyezheti a szimbólumot a tervben.

79


WSCAD 5 Installáció

Automatikus szimbólumigazítás

Az installációs szimbólum automatikus igazítása a faloldalhoz hasznos segítség, a

szimbólumok szisztematikus elhelyezéséhez. E funkció használatához csak a kurzoron

található szimbólumot a fal közelébe kell tolnia (a kurzor-körnek érintenie kell a fal

vonalát) és egy pillanatig ott tartani. Ekkor a szimbólum a helyes irányba áll és tovább

lehet mozgatni (a kurzoron tartva).

1. kép: Közelítés a falhoz

2. kép: Megvárni, míg a szimbólum megfordul

3. kép: A szimbólum elhelyezhető

80

1.kép 2.kép 3.kép

Automatikus szimbólumtávolság

A távolságokat az "Extrák – Opciók – Szimbólum / betöltés" pontban definiálhatja a

szimbólumok falhoz igazításához.

Távolság a falvonalaktól igazításkor [mm]

A szimbólum igazításkor az itt beállított értékkel távolodik el a faltól, aztán elhelyezhető.


Szimbólumtávolság igazításkor [mm]

Beillesztés

A fal vonalától való távolság mellett definiálhatja a szimbólumok közötti távolságot is. A

szimbólum eltávolodik, ha a kurzoron levő szimbólummal egy már lerakott szimbólumra

megy, abban az irányban, amelyből Ön a már lerakott szimbólumot megközelítette, az itt

beállított értéknyivel.

Ablak és ajtó beillesztése (skálázható)

Az ajtók és az ablakok olyan szimbólumok, amelyekre a legkülönbözőbb

szélességekben és magasságokban van szükség. Ezen kívül ezek megjelenítése a

rajzban még a meglévő falaktól is függ.

Minden variációs lehetőség lefedéséhez különböző szimbólumok sokaságára lenne

szükség, amelyeket csak körülményesen lehetne kezelni.

A WSCAD 5-ben az elemek magasságát és szélességét az elhelyezés előtt

megváltoztathatja, és a megjelenítés automatikusan igazodik a falakhoz. A

következőkben az eljárás módját egy ablak példáján írjuk le. Aktiválja a

szimbólumböngészőt () és válasszon ki egy könyvtárat, amely ablakokat vagy

ajtókat tartalmaz (pl. ALAPR_SZIMBOLUMOK.BIB):

Kattintson a kívánt szimbólumra (pl. Ablak (beill. pont jobbra)) duplán. Most a szimbólum

a kurzoron van, és elhelyezhető a rajzban.

Elhelyezés előtt adja meg az ablak vagy ajtó magasságát és szélességét. Kattintson

jobb egérgombbal, majd válassza a "Tulajdonságok" pontot.

Ebben a dialógusban beállíthatja az ablak szélességét és magasságát, valamint a zónát

(= az ablak alsó széle).

81


WSCAD 5 Installáció

Megjegyzés

82

Az ablak és ajtó tulajdonságainak párbeszédablakát a "Formátum –

Ablak" ill. "Formátum – Ajtó" menüparancsokkal is elérheti.

Elhelyezéskor mindig egy viszonyítási ponthoz viszonyítva dolgozik.

Ha új pontot akar beállítani, aktiválja az új opciót. Különben az

addigi viszonyítási pont marad, melynek X/Y koordinátáit láthatja,

és manuálisan is megváltoztathatja.

Kattintson az 'OK'-ra, ekkor az ablak ismét a kurzoron van. Most mindkét falvonalat meg

kell adnia, amelyek közé be akarja vinni az ablakot. Kattintson bal egérgombbal egymás

után a két falvonalra.

FONTOS

Az először kiválasztott vonal határozza meg a belső oldalt és így

egy ajtó esetén a nyitási irányt.

Az ablak most automatikusan hozzáidomul a fal vastagságához, a falon belül úgy

mozgatható, mintha síneken.

Ha eldöntötte, hogy új viszonyítási ponttal dolgozik, a következőt kell most tennie:

kattintson bal egérgombbal, aktív befogás () vagy befogás következő ()

mellett. Megjelenik egy kis kijelző a megadott viszonyítási ponttól való távolsággal.

A távolság nem a viszonyítási pont és az ablak közvetlen távolsága, hanem a derékszögű

távolság, ahogy az alábbi rajz magyarázza.

Ezért nem szükséges, hogy a viszonyítási pont mindig a fal vonalának

meghosszabbításában legyen.

Berendezési szimbólumok

A berendezési szimbólumok olyan elemek, amelyeket az alaprajzban mérethűen kell

megjeleníteni.


Beillesztés

WSCAD 5 a berendezési szimbólumokat az Ön adatai szerint módosíthatja. Ebből

azonban megint csak variációk sokasága adódik, amikhez sok különböző szimbólumra

van szükség, ha az ember minden lehetőséget meg akar valósítani. A WSCAD viszont

ezeket a szimbólumokat az Ön adatai szerint úgy módosíthatja, úgy hogy a szükséges

szimbólumok száma drasztikusan csökken.

Ezt a következő példán (asztal székekkel) mutatjuk be.

Aktiválja a szimbólumböngészőt () és töltsön be egy könyvtárat, ami

berendezési tárgyakat tartalmaz (pl. ALAPR_BERENDEZES.BIB). Kattintson a kívánt

szimbólumra duplán (itt: Asztal (4 o.) székekkel). Ekkor az alábbi dialógus jelenik meg a

valódi méret megadásához:

Végezze el a kívánt beállításokat, majd kattintson az 'OK'.

Megjegyzés

Ha itt a 'Mégsem'-re kattint, a méret módosítását a program nem

végzi el, de a szimbólum betöltése nem fejeződik be.

A program a könyvtári szimbólumot úgy módosítja, hogy az az alaprajz méretarányának

figyelembevétele mellett pontosan megfelel a megadott méretnek.

Most a szimbólum a kurzoron van, adja meg a helyét bal egérgombbal kattintva.

A betöltési parancs automatikusan megismétlődik, így rögtön betölthet további azonos

típusú szimbólumokat. Ezért újra megkapja a méretek beállítására szolgáló dialógust,

amely természeten megtartotta az utolsó adatokat.

Ha be akarja fejezni a betöltést, kattintson egyszerűen a 'Mégsem' gombra.

Megjegyzés

A berendezés-szimbólumokhoz speciális szimbólumtípust hoztunk

létre.

83


WSCAD 5 Installáció

Változó

Mik azok a változók?

A változók először is meghatározott információk számára létrehozott helykijelölő-fajtát

képviselnek. A változók fajtájától függően az információ lehet már előre definiált és egy

adatforrással összekötött, de vannak általános változók is fix hozzárendelés nélkül.

Változókat mindig akkor használunk, ha változó értékeket (szövegeket) kell

megjeleníteni egy előre meghatározott pozícióban definiált tulajdonságokkal.

Pl. változók a dátum, a megbízó neve vagy egyszerűen egy kiegészítő szöveg, amelyet

minden tervlapon látni szeretne.

Ezzel meg is jelöltük a változók újabb jelentős előnyét: a változtatásokat mindig csak a

rajzfájl egy lapján kell elvégezni, a frissítés a többi tervben automatikusan történik.

Röviden

84

A változók meghatározzák egy szöveg helyét és tulajdonságait. A

megjelenítendő szöveg később egy adatforrásból jön vagy a

felhasználó adja meg.

Változó beillesztése

A "Beillesztés – Változó" paranccsal aktiválhatja a változók beillesztésére

szolgáló párbeszédablakot:

Minden változó a változókhoz definiált sablont használja. Meghatározott

szövegtulajdonságok, mint pl. az igazítás (balra zárt, középre zárt, jobbra zárt)

közvetlenül a dialógusban állíthatók be, és felülírják, amennyiben szükséges, a

formátumsablon adatait.


Beillesztés

Jelölje ki a kívánt változót, állítsa be a paramétereket, majd kattintson a 'Beilleszt'

gombra. Helyezze el a változót, mintha egy egészen normál szöveg lenne, a kívánt

pozícióba. Végezetül még meg kell adnia a megjelenítendő szöveg hosszának korlátját.

Egyszerűen mozgassa az egeret, a változó négyszög jeleníti meg a szöveg határait:

Ha a maximális méret megfelel az elképzeléseinek, kattintson egyszer a bal

egérgombbal. Ezután (először) a változó nevét látja, a mi példánkban Építési_helyutca.

Tipp

Ha a változó neve előtt a listában egy * látható, akkor azt a változót

ebben a műveletben már elhelyezte.

85


WSCAD 5 Installáció

Változó megváltoztatása

A "Változtatás – Változó " paranccsal frissítheti a tervben a mindenkori

változót és eloszthatja több tervlapra.

Minden változóhoz talál külön mezőt. Ha egy változó már szerepel az aktuális lapon,

akkor a hozzá tartozó mező aktív, különben szürke színű. Ha a változó értéke még nem

lett frissítve, vagy a változó üres, akkor a program az értéket a projektkezelésben

szereplő projektadatokból (építtetőre, építési helyre, építészre, projektre vonatkozó

adatok) vagy a tervfájlból (fájlnév, tervfajta, méretarány) képzi és megjeleníti. Az

univerzális változók tetszés szerint tölthetők ki.

Egy adat megváltoztatásához kattintson egyszer az adott mezőbe és editálja a szöveget.

Ha a 'Dátum+idő aktuális' gombra kattint, ez a két változó automatikusan frissül.

Kattintson végül az 'OK'-ra, ekkor a program feldolgozza az aktuális tervlap változóit.

Az aktuális rajz változói az összes többi lapra átvihetők. Erre a célra szolgálnak az Auto.

csoport kapcsolói: ezekkel megadhatja, a változók közül melyiket kell más lapokra is

86


Beillesztés

átvinni. Amennyiben legalább egy kapcsoló aktív ezek közül, aktiválódik a 'Start

automatika' gomb. Ezzel lehet aztán indítani a kiválasztott változók frissítését a többi

tervlapon. A Poz. + méret marad opció meghatározza, hogy meg akarja-e tartani az

aktuális pozíciókat és méretadatokat vagy hozzáigazítja az aktuális tervlaphoz.

Az A projekt minden lapján opció az adatokat a projekt minden tervlapján ugyanabba

a pozícióba helyezi el, mindegy hogy a változó fizikailag létezik vagy sem.

Ha egy változó még nem szerepelne egy másik tervlapon, akkor ott elhelyezi a program,

úgy, hogy a pozíciót és a többi adatot az aktuális tervlapról veszi.

Figyelem

Az 'OK' gombbal csak az aktuális tervlapot szerkeszti!

Tulajdonságok utólagos megváltoztatása

Ha meg akarja változtatni utólag a szövegtulajdonságokat vagy a hosszkorlátozást,

azt az objektummenü segítségével teheti meg.

Kattintson jobb egérgombbal a változóra és az alábbi menüt kapja:

Ha a "Tulajdonságok" pontra kattint, a szövegek normál tulajdonságdialógusát kapja,

annak változtatási lehetőségeivel.

Ezen funkciók mindegyike rajzmódban marad, akkor is, ha az első rajzolási művelet már

lezárult. Így pl. elkezdhet egy újvonalat, anélkül, hogy be kéne hívnia a parancsot. A

rajzmódot befejezni általában jobb egérgombbal vagy az billentyűvel, falak

esetén pl. az erre megjelenő menüvel.

Válassza a "Korlátozás"-t, ha új hosszat akar megadni. Ekkor megint a határoló

négyszöget látja és az egér mozgatásával módosíthatja.

Univerzális változók

Az "univerzális" megnevezéssel minden olyan változót illetünk, amelyek nem egy

meghatározott adatforráshoz vannak rendelve. Ezek csak számozott változók, és

Változó1-től Változó20-nak nevezzük őket.

A szöveget, amelyet a változónak meg kell jelenítenie, a felhasználónak a

változódialógusban kell megadnia.

Ezeknek a változóknak a felhasználási területe minden olyan szöveg, amelynek több

(vagy minden) tervlapon ugyanannak kell lennie. Ha pl. egy magyarázatot vagy az

építési területre vonatkozó adatot minden lapon látni akar, arra az esetre kínálkozik a

változó használata.

87


WSCAD 5 Installáció

A projektkezelés változói

A projektkezelés változói a megjelenített szöveget egy fixen hozzárendelt

adatforrásból veszik. Ezen változók nevének alapján könnyedén felismerhető az

adatforrás.

Sok ilyen változó az adatokat a projekt adataiból veszi, amelyeket a projekt

létrehozásakor kellett megadnia.

88


Rajzolás

Előbeállítások a "Formátum" menüben

Méretezés

Itt a méretezővonalak kialakítását befolyásolhatja.

Segédvonalak a méretpontokhoz: A méretezési határok és a kiindulási pontok között

segédvonalakat rajzol.

Megszakítás szöveggel: a méret a méretvonalba kerül.

Távolság szövegtől [mm]: A méret és a méretvonal közötti távolság mm-ben.

Határszimbólumok: beállíthatja a méretezési határok megjelenítését.

89


WSCAD 5 Installáció

Ablak és ajtó

A "Formátum – Ablak" vagy " – Ajtó" parancsokra megjelenő dialógusban elvégezheti

a beállításokat. Az ajtók és az ablakok olyan szimbólumok, amelyekre a legkülönbözőbb

szélességekben és magasságokban van szükség. Ezen kívül ezek megjelenítése a

rajzban még a meglévő falaktól is függ. Minden variációs lehetőség lefedéséhez

különböző szimbólumok sokaságára lenne szükség, amelyeket csak körülményesen

lehetne kezelni. Az ablak vagy ajtó alapértékeit kell beállítania azok magasságára,

szélességére és zónájára vonatkozóan.

Vonalak / vezetékek

A "Formátum – Vonal" parancsra egy párbeszédablak nyílik meg, amiben

megváltoztathatja a beállításokat.

A vonalakat a program a legkülönfélébb elemek megjelenítésére használja: kábelek,

fektetőrendszerek, kábelutak, vezeték-vonalak vagy egyszerűen normál vonalak a

grafikus kialakításához. Természetesen a rajzolás közben is egyszerűen

megváltoztathatja a színt vagy a vonalvastagságot, úgy, hogy az információsor megfelelő

elemére kattint. De rendszerint az egyforma vonalakat ugyanolyan kinézettel fogja

rajzolni. Ezért a különböző vonalfajtákhoz egy-egy beállítást hoztunk létre.

Ha rajzolás közben az információsorban megváltoztat valamit, akkor az bekerül a hozzá

tartozó beállításba.

90


Rajzolás

Ha kiválasztja a kívánt vonaltípust, a dialógus megmutatja a hozzá tartozó

beállításokat. Most megváltoztathatja a vonalvastagságot, vonaltípust és a színt. A

vonalvastagság azt is meghatározza, hogy a vonal mindig a megadott szélességben

jelenik meg, függetlenül a zoom-állapottól. Különben a vonalvastagság igazodik a

zoomhoz.

Beállítások vannak a következőkhöz:

Szín hozzárendelése

A szín hozzárendeléséhez válassza ki a Színkiválasztás csoportban előbb a színt a

listából (16 szín jelenik meg), majd kattintson az 'Átvesz' gombra.

Itt a vonalhoz ezt a színt veszi át és mindig, ha elindítja a "Rajzolás – Vonal"

parancsot, akkor automatikusan ez a szín lesz beállítva.

Ha meg akarja változtatni a színskálát, előbb nyomja meg a 'Változtat' gombot.

Elindul a Windows színbeállítási dialógusa. Itt max. 16 színt definiálhat.

91


WSCAD 5 Installáció

Vonalvastagság ill. vonaltípus hozzárendelése

Itt beállíthatja a standard vonalvastagságot és vonaltípust a megjelenített típushoz.

A Vonalszélesség: rögzített opcióval a vonalvastagság a rajzban mindig az aktuális

méretaránytól függetlenül jelenik meg.

Kábelek és vezetékek grafikus és név szerinti definiálása

20 kábelt ill. vezetéket lehet grafikusan és név szerint definiálni. Így pl. lehetséges az

IT-vezetékek esetén (InformaTika) külön grafikus megjelenítés definiálása.

Ha beállítja a 20 vezetéktípus valamelyikét, aktívvá a 'Név' gomb. Néhányat mi már

elneveztünk (IT-hálózat, Falon kívül, Antenna, Földelés, Telefon-hálózat), de Ön tetszés

szerinti más nevet adhat nekik! Állítsa be a kívánt vonalvastagságot, -színt és –típust

ezekhez a vezetékekhez!

Így a "Rajzolás" menüben a Vezeték rajzolásakor az előre beállított nevű és

tulajdonságú vezeték-vonalak is választhatók.

92


Szövegtulajdonságok

Rajzolás

A "Formátum – Szöveg" parancsra megjelenő ablakban megváltoztathatja a

stílusokat. Minden szövegmegjelenítés az ún. stílusok használatán alapul. Ezek adott

szövegtulajdonságok összeállításai.

Baloldalt fent látja a 17 rendelkezésre álló stílus listáját. néhány ezek közül előre

definiálva a szimbólumokban bizonyos szövegekhez van rendelve (pl. méretezési szöveg

vagy tervjel).

Az Ön projektjeinek és szokásainak megfelelően saját szövegstílusokat definiálhat a

VSZ_ 1….7 stílusokhoz. mi ezeket beállítottuk általánosan használt értékekre.

Javasoljuk, hogy ha Ön ezeket megváltoztatja, az elnevezés legyen informatív!

Stílus Mire vonatkozik

DXF-import szöveg DXF-importból

Kivezetésszám szimbólumok kivezetésszáma és –neve

Magassági adatok installációs szimbólumok és vezetékek / fektetési rendszerek

magassági adatainak szövege

Méretezés méretezési szöveg

Standard általában minden szöveg

Keretszöveg a rajzkeretben használt szövegek

Tervjel szimbólumok tervjelei

Változó minden változó

VSZ_ 1….7 változtatható szövegstílusok

Természetesen ezeket a stílusokat más összefüggésben is használhatja.

Figyelem

Az előre definiált stílusokat csak óvatosan változtassa meg.

A betűtípusra, betűstílusra és készletre vonatkozó beállításokat nem lehet a tervben

egyes szövegekre megváltoztatni, azok mindig egy stílushoz kötöttek. Ha egy szöveghez

másik betűtípusra van szüksége, akkor ahhoz másik stílust kell használnia.

93


WSCAD 5 Installáció

Változtatáshoz válassza ki a stílust, a dialógus azonnal

megmutatja a beállításokat:

Nagyság [mm]

A megadott érték alapján beállítja a karakterméretet. A minimális karaktermagasság 1.0

mm, a maximális 200.0 mm és egy A magasságára vonatkozik.

A valós karakterméret a megadott értéktől kicsit eltérhet. Ennek az az oka, hogy, hogy

TrueType fontoknál az azonos karakterméret különböző karakterkészletek esetén

különböző valós szövegmérteket eredményez. (Próbálja ki egyszer egy

szövegszerkesztőben!).

Fontos

94

A szövegmagasság mindig az 1:1 méretarányra vonatkozik.

Irány [fok]

Elforgatja a szöveget lépésenként az óramutató járásával ellenkező irányba. 360 lépés a

szöveg teljes elforgatásának felel meg, a felbontás 0.1 fok. A kis szövegablak

megmutatja a valós szövegirányt.

Nyújtás

Nyújtja és tömöríti a szöveget. A minimális faktor 0.1, a maximális 5,0. Figyelje a kis

szövegablakban a képet!

Aláhúzott

Bekapcsolt opció esetén a szöveg aláhúzva jelenik meg.

Igazítás

Az igazítás a felfüggesztési ponthoz viszonyítva befolyásolja a szöveg megjelenítését.

Figyelje a kis szövegablakban a szöveg képét, a piros vonalak az igazításra vonatkoznak,

és a felfüggesztési pontot jelölik.

Az alábbi 3 példa mutatja az igazítási lehetőségeket:

fent – balra alap – középen lent – jobbra:


Betűtípus

Rajzolás

A betűtípus határozza meg a karakterkészletet, ami a sablonhoz van rendelve. Ismert

betűtípusok pl. az Arial vagy a Courier. A változtatáshoz kattintson a listára, és máris

láthatja a rendszerében meglévő betűtípusokat (csak TrueType fontok).

Megjegyzés

A WSCAD 5 csak a TrueType fontokat támogatja, mert más fontok

megjelenítése nem változtatható tetszés szerint vagy rosszabb a

minősége.

Betűstílus

A betűstílus definiálja a szöveg megjelenítését. Ez fontoktól függően különböző lehet. Az

Arialhoz pl. a következők választhatók:

Készlet

A készlet a fontok egy további tulajdonságát jelenti. Ez is betűtípustól függően különböző

lehet, és idegen nyelvekre is vonatkozhat, ha az idegen nyelv fontkészlete telepítve van.

az alábbi példa az Arialhoz választhatókat mutatja:

Fal

A "Formátum – Fal" parancsra megjelenő dialógusban elvégezheti a

beállításokat.

Egy fal rajzolásakor a beállításokat automatikusan átveszi az új elem. A fal magassága az

emeletkezelőben meghatározott belmagassággal egyenlő.

95


WSCAD 5 Installáció

96

Az alábbi beállítások végezhetők el:

• Szélesség: Válassza ki a szélességet, amellyel a falat meg akarja rajzolni. Ha

nem talál megfelelő értéket, sajátot is beírhat.

• Magasság: A magasságot a program az emeletkezelőből veszi át (az adott

emelet magassága). Egy tetszés szerinti adat beírásával változtatható meg.

• Anyag: Ez a pont tájékoztatásra szolgál és a "Fájl – Tisztítás" funkció a

falvonalak összefogásakor és a sraffozással kapcsolatban veszi figyelembe.

• Fólia: Ésszerű a funkcionálisan összetartozó elemeket ugyanarra a rajzolási

felszínre (fóliára) helyezni. Ezért csak megfontoltan állítson át fóliákat. Az

automatikus fólia-hozzárendelés prioritása ezzel a beállítással szemben nagyobb.

• Szín: Itt hozzárendelhet a falhoz egy alapszínt. Ez rajzoláskor automatikusan

hozzárendelődik a falhoz. Természetesen a fal színét utólag is megváltoztathatja.

• Vezetővonal csoport: A Vezetővonal csoportban kiválaszthatja, hogy a kurzor

a rajzolás alatt a bal- vagy jobboldali vonalon (fentről lefelé rajzolás) vagy a két

vonal között középen legyen.

balra középen jobbra


Rajz-parancsok

Vonal

Rajzolás

Ezzel a paranccsal azokkal az aktuális szín-, vonalvastagság és –típusbeállításokkal

rajzolhat egy vonalat, amelyeket az információsorban, lent a képernyő

szélén lát.

Ha meg szeretne változtatni egy beállítást, csupán az információsor megfelelő elemére

kell kattintania.

A bal egérgomb első kattintásával (kezdőpont megadása) kezdi a rajzolási műveletet.

Minden további kattintással egy vonalpontot rögzít a tervben, és ezen a helyen

megváltoztathatja pl. az irányt. A műveletet a jobb egérgombbal egyet kattintva

fejezheti be, vagy úgy, hogy a koordinátapontot a bal egérgombbal duplán kattintva

helyezi el. Most azonnal elkezdheti a következő vonalat, vagy a jobb egérgombbal vagy

az -pel teljesen befejezheti a parancsot.

Természetesen a billentyűzettel bevitt koordinátákkal is vezérelheti

a rajzolást.

A vonal és annak paramétereinek megváltoztatása utólag is könnyen lehetséges. Jobb

egérgombbal kattintva hívhatja be az objektumorientált menüt:

A "Pont húzása" paranccsal újra lerakhat egy vonalpontot. Ha bal egérgombbal a vonal

végére kattint, kiválasztja a vonalpontot, és azt újra pozícionálhatja.

Az "Feltörés" paranccsal egy létező vonalat két vonalelemre bonthat szét. A felszólítás

után válassza ki bal egérgombbal kattintva a megszakítási pontot. Attól függően, hogy

milyen irányban mozgatja ezután az egeret, lerakhatja az új vonalszakasz pontját.

Tipp

Dolgozzon aktivált befogással vagy befogás következővel (lásd

"Befogás").

Mindkét funkció aktív marad, hogy rögtön elhúzhassa pl. a következő pontot. A

befejezéshez jobb egérkattintás vagy az billentyű szükséges.

A "Tulajdonságok" menüpontra egy olyan párbeszédablakot kap, amelyben pl.

megváltoztathatja a színt vagy a fóliát.

97


WSCAD 5 Installáció

A 3D objektummagasság az általános vonalak esetén nem fontos. Azonban előfordulhat,

hogy egyes vonalakra van szükség falszerkezetek kiegészítéséhez. Ebben az esetben a

3D objektummagasság a falmagassághoz igazítható.

Dupla vonal

Ezzel a paranccsal azokkal az aktuális szín-, vonalvastagság- és fólia- és

vezetővonal-beállításokkal rajzolhat egy dupla vonalat, amelyeket az

információsorban, lent a képernyő szélén lát.

Ha meg akar változtatni egy beállítást, csupán a megfelelő elemet kell megváltoztatnia.

Az 'OK' gomb megnyomása után a program felszólítja Önt, hogy adja meg a dupla vonal

kezdőpontját az egérrel vagy a billentyűzet segítségével (lásd még "Bevitel a

billentyűzeten keresztül"), és definiálja a dupla vonal további pontjait.

Miután rajzolt egy vonalat és megszakítja a rajzolási műveletet (jobb egérgomb vagy

), az automatikusan megnyíló menüben meghatározhatja a további folyamatot:

98

• A "Tulajdonságok" paranccsal újra megváltoztathatja az általános

tulajdonságokat a fenti 'Tulajdonságok – Dupla vonal' dialógusban. De ennek

egy új kezdőpont megadása a következménye.

• "Továbbrajzol" bezárja a menüt, és Ön a legutolsó pozícióból rajzolhat tovább.

• "Lezárás" lezárja a nyitott vonalvégeket és befejezi a műveletet.

• "Visszavon" visszavonja az utolsó kattintást, és Ön az előző pozícióból rajzolhat

tovább.

• "Kilépés" teljesen megszakítja a műveletet és eldobja az összes rajzolt vonalat.


Kör(ív)

Rajzolás

Ennek a csoportnak a parancsaival kört vagy körrészeket

rajzolhat a színre, vonalvastagságra és –típusra vonatkozó aktuális beállítások

szerint, amelyeket az információsorban, lent a képernyő alján láthat. A létrehozáshoz

előbb mindig meg kell adni a középpontot, majd a következő ponttal meg kell határozni a

sugarat. A vonal és annak paramétereinek megváltoztatása utólag is könnyen

lehetséges. Jobb egérgombbal kattintva hívhatja be az objektumorientált menüt:

Ha körről van szó, akkor a normál műveletek mellett (pl. másolás) megváltoztathatja

még a méretet is. Minden más körelemnél ezen kívül még eltolhatja a kezdő- és

végpontokat (pl. egy negyedkörből félkört is csinálhat).

Minden körelemnek ugyanolyan tulajdonságai vannak (szín, fólia), mint egy vonalnak. A

megfelelő leírást nézze meg abban a fejezetben (lásd "Vonalak / vezetékek").

E funkciók mindegyike rajzolási módban marad, akkor is, ha az első műveletet már

lezárta. Így azonnal elkezdhet pl. egy új vonalat, anélkül, hogy megint ki kellene adnia a

parancsot. A rajzolási módot általában a jobb egérgombbal vagy az billentyűvel

tudja befejezni, falaknál pl. az erre megjelenő menün keresztül.

Színes területek

E csoport parancsaival egy színnel kitöltött területet hozhat létre. A szín és a

vonalvastagság az aktuális beállításoktól függ, amelyeket az információsorban lát, a

vonaltípus függetlenül a beállítástól mindig SOLID, azaz egy folyamatos vonal.

Figyelem

Ezt a parancsot ne használja nagy területek kitöltésére. Windows

alatt a 16-bites grafikus feldolgozástól függően Windows 95/98

alatt esetleg túl nagy koordinátaterület léphet fel, ami erős

nagyításnál vagy nyomtatáskor a terület kitöltését

megakadályozza.

Kitöltött sokszög

Ezzel a paranccsal egy zárt vonalsokszöget hozhat létre, ami kitöltött területként

jelenik meg. A művelet ugyanúgy folyik, mint egy normál vonal rajzolásakor.

Ha maguk a koordinátapontok nem úgy helyezkednek el, hogy egy zárt sokszöget

alkossanak, a WSCAD automatikusan vonalat húz az első koordinátaponttól az utolsóig.

99


WSCAD 5 Installáció

Kitöltött kör

Ezzel a paranccsal egy zárt kör alakú vonalsokszöget hozhat létre, amely kitöltött

területként jelenik meg.

Előbb helyezze el a kör középpontját, majd húzza fel a kört az egeret mozgatva,

ugyanúgy, mint egy normál körnél.

Minél nagyobb a rajzoláskor a zoomfaktor (a kép nagyítása), annál pontosabban közelíti

meg a kör a sokszögvonalat. Azonban akkor a program feldolgozási ráfordítása is nő.

Egy tulajdonság, mint pl. a szín megváltoztatásához, a színes terület külső határára kell

kattintani. Ezután megjelenik rögtön az objektumorientált menü, mint egy vonalnál.

Négyszög

Ezzel a paranccsal azokkal az aktuális szín-, vonalvastagság és –típusbeállításokkal

rajzolhat egy négyszöget, amelyeket az információsorban, lent a

képernyő szélén lát. A létrehozáshoz adja meg a négyszög 2 egymással szemben fekvő

csúcsát a bal egérgombbal kattintva. A négyszögre ugyanazok a beállítások érvényesek,

mint az egyszerű vonalakra. A vonal és annak paramétereinek megváltoztatása utólag is

könnyen lehetséges.

Görbe

A görbe a vonal különleges formája. Létrehozásához ezt a parancsot kell alkalmaznia.

100

• Először állítsa be az információsorban a színt, a vonalvastagságot stb.

• Helyezze el a kezdőpontot.

• Helyezze el a végpontot.

• Határozza meg az első görbületet.

• Határozza meg a második görbületet.

• A vonal rajzolása automatikusan befejeződik.


Görbe vonal

Rajzolás

A görbe vonal a vonal különleges formája. Létrehozásához ezt a parancsot kell

alkalmaznia.

• Először állítsa be az információsorban a színt, a vonalvastagságot stb.

• Helyezze el a kezdőpontot.

• Helyezze el az első köztes pontot.

• Határozza meg ennek a szakasznak az első görbületét.

• stb.

• Ha elérte a kívánt formát, kattintson jobb egérgombbal (kész).

Szöveg

Ezt a parancsot alkalmazhatja, ha szöveget akar bevinni a tervbe. Minden szöveg

stílusokon alapul, amelyek a legtöbb szövegtulajdonságot meghatározzák. Minden új

szöveg bevitele a szövegekhez beállított aktuális színt (az információsorban látható) és

az aktuális stílust használja (a formázási sorban látható).

A parancs behívása után be kell írnia a szöveget. Ezt arról is felismerheti, hogy az

általános beviteli mező aktiválódik az információsorban.

Írja be a szöveget, vagy kattintson a -re, amire megjelenik az utolsó szövegbevitelek

listája. Ha már megvan a szöveg, csak ki kell jelölnie és aztán az átvevőgombra

kattintania vagy az billentyűt megnyomnia.

Végül még el kell helyeznie a szöveget; gondoljon arra, hogy a koordinátákat a

billentyűzet segítségével is meg tudja adni. A szövegbevitel megszakításához használja a

jobb egérgombot vagy az billentyűt. Ha többsoros szövegeket akar létrehozni,

írjon be egyszerűen "\n"-t vagy használja a billentyűkombinációt az új

101


WSCAD 5 Installáció

sor jelölésére. A sorok távolságát az alkalmazott karakterkészlet valamint a betűméret

határozza meg.

Egy szövegtulajdonság, mint pl. a szín vagy maga a szöveg megváltoztatásához

kattintson jobb egérgombbal a szövegre, és megkapja a hozzá tartozó objektummenüt.

Itt minden elemnél fontos parancsokat talál, valamint a "Tulajdonságok" pontot, amely

a következő párbeszédablakot nyitja meg.

Ebben az ablakban majd' minden szövegtulajdonságot megváltoztathatja: irány, szín,

igazítás, méret, betűköz stb.....

Figyelem

102

Az Ön által végzett beállításoknak a stílusok adataival szemben

elsőbbsége van! Ha pl. átállította egy szöveg méretét, és később

megváltoztat valamint a stíluson, akkor a manuálisan megadott

méret marad.

A karakterkészletet és azokat hozzá tartozó paramétereket nem tudja megváltoztatni,

amelyek a stílusban vannak meghatározva.

Méretezés

E csoport parancsaival rugalmas méretezési funkciók állnak

rendelkezésére. Mindig két pontot kell megadni. A két pontot nem kell feltétlenül

pontosan ortogonálisan meghatározni. Különösen segédvonalas rajzoláskor jelölik ezek

a pontok a vonalak kezdőpozícióit.


Rajzolás

Ha a "Méretezés – Vízszintes" vagy "Méretezés – Függőleges" parancsot választja,

megjelenik a méretvonal és a méretezési szöveg ebben az irányban. A "Méretezés –

Központosított" parancs esetén a méretvonal pontosan a két megadott pont közé kerül,

emellett a szöveg mindig a méretvonallal párhuzamosan jelenik meg.

Ha egy már meglévő méretvonalhoz akar új méretezést adni, akkor használja a

"Méretezés – Továbbvezet" parancsot. Válassza ki először a meglévő méretvonal

végpontját, majd mozgassa az egeret a kívánt célpozícióba. Ha a meglévő méretvonal

pl. ortogonálisan készült, akkor a továbbvezetése is ilyen módon történik.

A méretvonal a két méretezési pont elhelyezése után még párhuzamosan eltolható,

emellett beállítástól függően (lásd a képet lent) automatikusan segédvonalak jönnek

létre.

Ha meg akarja változtatni a méretezés létrehozását, használja a "Formátum –

Méretezés" parancsot. A méretezési szöveghez külön stílus tartozik, amit a program

mindig használ. A megjelenített értéket automatikusan a megadott pontokból számítja ki.

Ha valamilyen oknál fogva meg kell változtatni a méretezési pontok távolságát, a

megjelenített érték automatikusan frissíthető.

Megjegyzés

Van alapbeállítás is ezekhez a vonalparaméterekhez, hogy ne

kelljen mindig manuálisan beállítania őket (lásd "Vonalak /

vezetékek"). Ezen kívül aktiválja az automatikus fóliahozzárendelést

(lásd "Automatikus fólia-hozzárendelés"), mert

akkor minden méretezés mindig ugyanahhoz a fóliához rendelődik

hozzá.

Méretezési szöveg manuális változtatása

Természetesen a méretezési szöveg méretét vagy pozícióját utólag is megváltoztathatja:

kattintson jobb egérgombbal a méretszövegre, hogy megkapja a speciális

tulajdonságmenüt.

Az Auto szöveg opció megmutatja, hogy a méretezési szöveg méretét a program

automatikusan a méretezési pontokból számolja ki.

Ha manuálisan meg akarja változtatni a méretezési szöveget, akkor az Auto szöveg

opciót ki kell kapcsolni.

103


WSCAD 5 Installáció

A manuális bevitel megtartásához ezt az ablakot 'Igen'-nel kell bezárnia. Később

bármikor újra átállhat az automatikára, úgy, hogy a tulajdonságmenüben az Auto

szöveg pontra kattint.

Méretezés nyújtása / tömörítése

Utólag még nyújthatja vagy tömörítheti a méretezést (hosszabbítás / rövidítés).

Ehhez kattintson jobb egérgombbal a méretezés egy vonalára, méghozzá azon az

oldalon, amelyet el akar tolni. Megnyílik a megfelelő objektummenü.

Válassza a "Nyújtás / Tömörítés" parancsot, és azonnal meghosszabbíthatja vagy

lerövidítheti a méretezést, és a szöveget is megfelelően eltolja. A "Változtatás –

Elhúzás" paranccsal ablak segítségével a szöveget bármikor másik pozícióba helyezheti.

Megjegyzés

104

A méretezési szöveg csak bekapcsolt Auto szöveg opció esetén

igazodik a változtatáshoz.

Segédvonal megváltoztatása

Ha meg kell hosszabbítania vagy le kell rövidítenie egy segédvonalat, alkalmazza a

"Pont húzása" parancsot a tulajdonságmenüben. Majd válassza ki az érintett pontot és

helyezze el új helyére.

Fal rajzolása

Ez a parancs csak alaprajzok esetén áll rendelkezésre. Egy falvonal rajzolása nagyon

hasonló a normál dupla vonaléhoz.

Természetesen van magassága (belmagasság az emeletkezelőből),

valamint egy (opcionális) anyaga.

A parancs behívásakor minden alkalommal a falak tulajdonságait tartalmazó ablak jelenik

meg.


Rajzolás

Itt minden paraméter könnyen áttekinthető és a tulajdonképpeni rajzolási művelet

elkezdése előtt beállítható pl. a falvastagság (lásd még "Fal"). Az 'OK' gomb

megnyomása után a program felszólítja a fal kezdőpontjának meghatározására egérrel

vagy billentyűzet segítségével (lásd még "Bevitel a billentyűzeten keresztül").

Ezt a kezdőpontot az F9 billentyűvel ideiglenes nullponttá teheti a koordinátamegjelenítésben.

Ez lehetővé teszi, hogy mindig leolvashassa az aktuális távolságot a

kurzor és a kezdőpont között.

Miután elhelyezte a kezdőpontot, megjelenik a 'Fal létrehozása' dialógus.

'Fal létrehozása' dialógus

Meghatározta a kezdőpontot az alaprajzban (az igazi képen csak a szaggatott

négyszöget látja, amelyet angolul turtle-nek, azaz teknőcnek is neveznek).

105


WSCAD 5 Installáció

Elindul egy segéddialógus, amely vezérlőelemeket tartalmaz a fal rajzolásához.

106

A 'Fal létrehozása' dialógus funkcióinak leírása

• A 'Kezdőpont korrigálása' gomb egy újabb dialógust indít (lásd lent).

• Az 'Irányválasztás' a nyilaknak megfelelően a fal-létrehozás irányának

meghatározását kínálja.

• Az 'A viszonyítási pontok beállítása' alatt meghatározhatja, hogy a fal

létrehozásakor az új fal végpontját belső-, külső méretnek vagy falközépnek

kell tekinteni, attól függően, hogy milyen méretek állnak rendelkezésre az eredeti

tervből. A kiválasztás az opció előtti négyzetbe kattintással történik.


Rajzolás

• A 'Viszonyítási pont (piros) változtatása' gombbal korrekciót végezhet egy

speciális méretadathoz.

107


WSCAD 5 Installáció

108

• Hossz: itt adja meg az összeget méterben [m], amelyet a falnak kell kapnia, a

'teknőc' azonnal ezzel az összeggel ugrik a fent beállított irányban.

• A 'Létrehozás' gombbal fixálhatja a 'teknőc' pozícióját, amelyet a 'teknőc' a

hossz megadása után felvett.

• A 'Visszavonás' gomb mindig visszavonja az utolsó műveletet és ebből a

pozícióból rajzolhat tovább.


Rajzolás

• A 'Kész' bezárja a dialógust, és Ön újra a normál rajzolási módba kerül a

segéddialógus nélkül.

A 'Kezdőpont korrigálása' dialógus funkcióinak leírása

• A 'Kezdőpont korrigálása' gomb egy újabb dialógust indít, amely a korábban

választott kezdőpont korrekcióját teszi lehetővé.

• Az Irányválasztás a nyilaknak megfelelően a kezdőponteltolás irányának

meghatározását kínálja.

• Az A viszonyítási pontok beállítása alatt meghatározhatja, hogy az új fal

végpontját belső-, külső méretnek vagy falközépnek kell tekinteni.

• A 'Viszonyítási pont (piros) változtatása' gombbal korrekciót végezhet egy

speciális méretadathoz.

• Hossz: itt adja meg az összeget méterben [m], amellyel a kezdőpont a fent

beállított irányban mozog.

• A 'Korrigálás' elvégzi ezeket a pozíció-változtatásokat.

109


WSCAD 5 Installáció

Fal rajzolás standard funkciókkal

Ha elhagyja a 'Fal létrehozása' dialógust (a dialógus jobb felső sarkában található Xszel),

akkor az alaprajzban találja magát, és ott tovább dolgozhat a standard

funkciókkal. Miután már rajzolt egy vonalat és megszakítja a rajzolási folyamatot (jobb

egérgomb vagy ), az automatikusan megnyíló menüben meghatározhatja a

további műveleteket:

110

• Az "Új fal" parancs hatása az addigi rajzolási művelet befejezése, és a program

egy új kezdőpont megadását várja.

• A "Továbbrajzol" paranccsal folytathatja az utolsó pozícióból a rajzolást.

• A "Lezárás" paranccsal a két falvonalat a program összeköti a végükön, azaz

bezárja a falat és befejezi a "falrajzolás" műveletet.

• A "Összeköt" parancsot használja, ha a fal kezdetét és végét össze akarja kötni.

Akkor az automatika megkeresi a metszéspontot és összeköti őket egymással. A

keresési irányt az utolsó faldarabbal határozza meg, amit éppen rajzol: Helyezzen

egy rövid vonaldarabot (bal egérgombbal kattintva) abba az irányba, amelybe az

automatikának keresnie kell, majd hívja be jobb egérgombbal az objektummenüt.


Rajzolás

• A "Tulajdonságok" utasításra ugyanazt a párbeszédablakot kapja, mint a

parancs behívásakor. Ezzel a következő rajzolt falat befolyásolhatja. Ha utólag

meg akarja változtatni a falvonalak egy tulajdonságát, akkor azt pl. a falra való

jobb egérgombos kattintással teheti meg.

• A dialógus elvileg ugyanazokat a változtatási lehetőségeket kínálja, mint a normál

vonalakhoz. Ezeket kiegészíti a fal anyaga, és a 3-D objektummagasság is be van

állítva (lásd még "Vonalak / vezetékek"). Ha egy fal mindkét vonalára

érvényesnek kell lennie a változtatásnak, akkor mindkét vonalat ugyanúgy meg

kell változtatni.

• A "Kilépés" paranccsal befejezi a falak rajzolását.

• A "Visszavonás" funkció segítségével lépésről lépésre eltávolíthatja az egy

műveletben rajzolt fal darabjait, és rögtön tovább is rajzolhat.

• Ha megnyomja az funkcióbillentyűt, megnyílik egy menü, amelyben

kiválaszthatja a kívánt befogást.

• "Befogás-pont": ha a kurzort a lap fölé viszi és megnyomja a szóköz-billentyűt,

akkor a kurzor automatikusan a következő vonalpontra ugrik (vonalpont = egy

vonal vagy fal vége vagy eleje, valamint vonalak, falak, négyszögek

111


WSCAD 5 Installáció

112

sarokpontjai és beillesztett alkatrészek, mint ajtók és ablakok csatlakozási

pontjai).

• "Befogás-vonal": ha a kurzort a lap fölé viszi és megnyomja a szóközbillentyűt,

akkor a kurzor automatikusan a következő vonalra ugrik (vonalak =

vonal, dupla vonal vagy fal).

• "Befogás-vonal közepe": ha a kurzort a lap fölé viszi és megnyomja a szóközbillentyűt,

akkor a kurzor automatikusan a következő vonalközéppontra ugrik

(vonalak = vonal, dupla vonal vagy fal).

• Ha tovább mozgatja a kurzort, és így megváltoznak a vonalak és pontok

távolságai, ezáltal a szóköz-billentyű újbóli megnyomáséval is talál egy új pontot

vagy vonalat.

• Az információsorban baloldalt egy NP ill. NL jelenik meg, ha aktív ez a funkció.

Összefoglalás a dialógus nélküli fal-rajzolásról:

• Mindig figyelje az állapotjelző sorban lent balra megjelenő utasításokat.

• A vonalpontok megadhatók egérgombokkal, -rel vagy szám

beírásával. A Számok megadása a billentyűzet segítségével történhet.

• Fal kezdőpont elhelyezése: bal egérgombbal kattintva vagy az

billentyű megadásával helyezhető el a fal kezdőpontja, és ettől a helytől húzza

az egeret (vagy haladjon a nyílbillentyűkkel), így egy dupla vonalat rajzol a kurzor

mozgásának irányába.

• A bal alsó kijelzés megváltozik További vonalpontok megadása szövegre.

Minden újabb -rel elhelyez egy vonalpontot, amelyen a rajzolás iránya

megváltoztatható.

• Ha megnyomta az F6 funkcióbillentyűt, úgy, hogy a bal alsó négyszögben

megjelenik egy ’O’, akkor csak vízszintes és függőleges vonalakat húzhat. A

billentyű újbóli lenyomása kikapcsolja ezt az opciót.

• Az F9 funkcióbillentyűvel beállíthatja azokat az X-Y koordinátákat, amelyeket

nullpontként akar használni. (ismételt lenyomással kikapcsol)

• A rajzolás alatt jobb egérgombbal kattintva (vagy egyszer ) befolyásolhatja

a rajzolást. Megjelenik a [Fal] menü a mindenkor lehetséges funkciókkal, ahogy

fent bemutattuk.

• A rajzokon láthatja, ahogyan a kurzoron lévő vonalak egy létező falhoz

közelednek.

• Hogy a falak optimálisan legyenek összekötve, addig kell húznia az egeret, amíg a

kurzor köre a létező fal első vonalát nem metszi.


Rajzolás

• A vonalpont elhelyezéséhez kattintson bal egérgombbal (vagy ). Ezután

nyomja meg a jobb egérgombot vagy az -et, és válassza a menüből az "Új

fal" parancsot.

Javítások

Itt két lehetséges hibát lát.

• A visszavonás funkcióval lépésenként visszavonhatja az egyes műveleteket.

113


WSCAD 5 Installáció

114

• De ha már elmentette a rajzot, akkor már nem lehetségesek a visszavonás

funkciók. Akkor a manuális rajzolási funkciókat kell használni. Ezeket akkor

kapja meg, ha jobb egérgombbal egy létező vonalra kattint. Ha aztán

kiválasztja a "Pont húzása" parancsot, akkor bal egérgombbal egy vonalvégre

kell kattintania. A falvonal azonnal a kurzorra kerül és újra elhelyezhető. A

"Feltörés" paranccsal egy létező vonalat két vonalelemre oszthat. A felszólítás

után válassza ki a megszakítási pontot bal egérgombbal kattintva. Attól függően,

hogy milyen irányba mozgatja az egeret, újra elhelyezheti a mindenkori

vonalelem pontját.

Megjegyzés

A 'Belmagasság' szöveg a falmagasságnak az emeletkezelőben

megadott belmagassághoz való kötöttségét jelzi.

Az emeletkezelőben végzett változtatásokat automatikusan veszi át

a falmagasság. Ha ellenben manuálisan ad meg egy értéket, az nem

módosul.

Magasságmérő

A magasságmérő az aktuális installációs zóna megjelenítésére szolgál vezeték

rajzolása közben.

Itt gyorsan beállíthat egy másik zónát, anélkül, hogy a paraméter- vagy beállításdialógusba

kellene lépnie. A kezelés nyílbillentyűkkel és az egérrel történhet.


Rajzolási segédletek

Rajzolási segédletek

Befogás

Rajzolás

Aktív befogás mellett a kurzor a megadott befogási távolságok szerint ugrik. Ezt a

rasztertől függetlenül az alaprajzokhoz, szimbólumeditorhoz és más tervfajtákhoz a

konfigurációban lehet beállítani.

A befogás állapotát az funkcióbillentyűvel lehet kapcsolgatni. Az

információsorban lát egy F-et, ha a befogás aktív.

A befogás mindig legyen bekapcsolva, ha áttekintő kapcsolási rajzon dolgozik!

Raszter

A rasztert pontokként vagy vonalakként lehet megjeleníteni. A rasztertávolság,

valamint a forma az alaprajzokhoz, szimbólumeditorhoz és más tervfajtákhoz a

konfigurációban állítható be. A rasztert a "Nézet – Raszter" menüponttal vagy az

billentyűvel lehet ki-/bekapcsolni.

Ortogonális mód

Ha biztosítani akarja, hogy csak vízszintes ill. függőleges vonalakat húzzon, aktiválja

az billentyűvel az orto-módot.

Az információsorban baloldalt egy O jelenik meg, ha ez a funkció aktív.

Befogás következő pont ill. vonal

Olykor előfordulhat, hogy pontosan egy olyan koordinátapontra vagy egy meglévő

vonalra kell helyeznie valamit, ami nem egy befogási ponton található. Erre a célra

szolgál a "Befogás következő", amit az billentyűvel tud aktiválni.

Ha megnyomja az funkcióbillentyűt, megnyílik egy menü, amelyben kiválaszthatja

a kívánt befogást.

Az alábbi koordinátapontok érhetők el ezzel:

"Befogás-pont": ha a kurzort a lap fölé viszi és megnyomja a szóköz-billentyűt, akkor

a kurzor automatikusan a következő vonalpontra ugrik (vonalpont = egy vonal vagy

fal vége vagy eleje, valamint vonalak, falak, négyszögek sarokpontjai és beillesztett

alkatrészek, mint ajtók és ablakok csatlakozási pontjai).

115


WSCAD 5 Installáció

"Befogás-vonal": ha a kurzort a lap fölé viszi és megnyomja a szóköz-billentyűt, akkor

a kurzor automatikusan a következő vonalra ugrik (vonalak = vonal, dupla vonal vagy

fal).

"Befogás-vonal közepe": ha a kurzort a lap fölé viszi és megnyomja a szóközbillentyűt,

akkor a kurzor automatikusan a következő vonalközéppontra ugrik (vonalak

= vonal, dupla vonal vagy fal).

Ha tovább mozgatja a kurzort, és így megváltoznak a vonalak és pontok távolságai,

ezáltal a szóköz-billentyű újbóli megnyomáséval is talál egy új pontot vagy vonalat.

Az információsorban baloldalt egy NP ill. NL jelenik meg, ha aktív ez a funkció.

Megjegyzés

116

A "Befogás következő"-mód egy műveletre érvényes és aztán

rögtön kikapcsolódik.

Auto összekötés

Az auto összekötés funkciót az billentyűvel lehet kapcsolgatni. Az

információsorban baloldalt egy V jelenik meg, ha ez a funkció aktív.

Az alaprajzban vezeték vagy fektetőrendszer rajzolásakor egy függőleges szakaszt

rajzol a program, ha egy vezetékpontot helyez egy installációs alkatrészre.

Például: Rajzol egy vezetéket a felső vízszintes installációs zónában, és a vezeték

egy pontját egy installációs alkatrészre helyezi, amely az alsó vízszintes zónában

található, akkor a függőleges vezetékdarab automatikusan létrejön.

Viszonyítási pont

Viszonyítási pontnak azt a pontot hívjuk, ami a koordináta-nullpontot megjeleníti. Ezt

minden rajzban szaggatott vonalakkal valamint az X/Y tengely megadásával jelöli a

program:

Éppen az alaprajz létrehozásánál van segítségünkre, ha az origó nem a lap bal alsó

sarkában található, hanem a rajzoláshoz jobban alkalmas pozícióban.

A viszonyítási pont a konfigurációban állítható be és egy projekten belül minden azonos

tervfajtájú fájlban azonos (pl. alaprajz-fájlok).

Relatív kurzor-nullapont

Néha megéri, ha a kurzor-nullapont átmenetileg más pont, mint ami viszonyítási

pontként meg van adva.

Az funkcióbillentyűvel lehet a pillanatnyi kurzorpozíciót relatív nullaponttá tenni.

Minden koordináta-megjelenítés aztán erre a pontra vonatkozik. Ugyanígy az -cel

lehet a normál koordináta-kijelzésre visszakapcsolni.

Rajzok áthelyezése és skálázása

Áthelyezés

A rajzok áthelyezése vagy pozícionálása hasznos funkció arra, hogy a teljes rajzot egy

munkafolyamatban a kívánt új pozícióba tolhassuk el. A rajz minden tulajdonsága

megmarad.


Rajzolás

Ha a "Változtatás – Rajz" menüből az "Áthelyezés" pontot választja, a program

felszólítja, hogy a bal egérgombbal kattintva jelölje ki az alappontot, és egy újabb

kattintással helyezze el újra a teljes rajzot.

Miután a második kattintással elhelyezte a végpontot, az alábbi üzenet jelenik meg:

Ha már rajzolt vezetékeket, itt meg tudja határozni, hogy a vezetékeket is el akarja-e

tolni vagy sem.

A teljes rajz az új pozícióra (végpont) helyeződik át. Minden oldalarány azonos marad.

Skálázás

Általában a koordinátarendszer méretei nem egyeznek a rajzok méretezésével. Meg

kell határozni egy skálázási faktort, amely egy beépített funkcióval egyszerűen

kiszámítható.

Méretellenőrzés:

• Zoomoljon először (F2) az importált terv egy részletére, amin látható egy teljes

méretvonal.

• Állítsa a kurzort a méretnyíl egyik végére, és nyomja meg az F9 billentyűt, ezzel

ezt a pontot teszi origóvá (az információsorban ellenőrizheti).

• Vigye a kurzort a másik méretnyílhoz, és olvassa le a távolságot az

információsorban.

Skálázás

A "Változtatás – Rajz – Skálázás" menüpont kiválasztása után a program az

állapotjelző sorban felszólítja, hogy válasszon egy alappontot. Ehhez kattintson bal

egérgombbal a terv egy tetszés szerinti pontjára, ezután megjelenik a faktor megadására

szolgáló dialógus.

117


WSCAD 5 Installáció

Nyomja meg a 'Pont megadása' gombot, és határozza meg (ahogy a program

felszólította az állapotjelző sorban) az ismert méret vagy épülettest 1. és 2.

méretpontját. Az információsorban megjelenik a tényleges érték, írja be a névértéket.

Ügyeljen az előre beállított mértékegységre (m, dm, cm, mm). A faktort ezután

kiszámolja a program.

Az 'OK' megnyomása után a program skálázza a rajz teljes tartalmát.

118

Különösen a fektetések megváltoztatására vonatkozó beállításra

ügyeljen!

Fektetőrendszerek és vezetékek

Vezeték / kábel rajzolása

Előbb válasszon egyet az előre definiált vezetéktípusokból. Akár 20

vezetéktípust is lehet előre definiálni.


Rajzolás

Ezzel a paranccsal kábeleket és vezetékeket rajzolhat, és igény szerint beviheti őket

létező fektetőrendszerbe. Most ugyanazt a dialógust látja, mint egy

fektetőrendszernél, azonban most aktívak a kábelre vonatkozó beállítások:

A "Rajzolás - Vezeték - valamelyik típus" paranccsal

indítja a vezetékfektetési párbeszédablakot.

• Állítsa be azt az emeletet, ahol a vezetékezésnek (az aktuális van beállítva)

kezdődnie kell, szintúgy a szerelési zónát.

119


WSCAD 5 Installáció

120

• A 'Rajzol' gombbal kezdheti a vezeték rajzolását. Az első kattintás határozza meg

a kezdőpontot, a további pontok az irányváltáshoz szükségesek. Figyelje

mindig a program üzeneteit lent az állapotjelző sorban.

• Ha újra kattint a jobb egérgombbal, megnyílik a vezeték paramétereit

tartalmazó dialógus, és elvégezheti a szükséges beállításokat (installációs

zóna, emelet, fektetési mód, stb).

További beállítások:

A Fektetőrendszer opció megadja, hogy most egy fektetőrendszert rajzol a fenti

vezetékkel, később azonban még vihet be újabb vezetékeket. Így egy húzással

létrehozható egy fektetőrendszer vezetékkel együtt.

Megjegyzés

Ha a kábelnek és az alkatrésznek különböző áramkörszáma van, a

program üzenetet küld.

Vezeték létrehozásának folyamata

A menüpont behívása után állítsa be az alkatrészadatokat és az installációs zónát, majd

kattintson a 'Rajzol' gombra.

Ellenőrizze ill. állítsa be a magasságmérővel a kívánt installációs zónát.


Rajzolás

Helyezze el a fektetés kezdőpontját az első szimbólumra, és vezesse a célig a

vezetéket. Minden irányváltásnál kattintani kell. Ezeken a helyeken a magasságmérő

segítségével lehetséges az installációs zóna váltása is. Jobb egérgombbal kattintva

előhívható az 'A fektetés paraméterei: ...' dialógus, és megváltoztatható pl. a kábel és a

fektetési mód is.

Ha elhelyezte az utolsó pontot a célpontban, a program automatikusan összeköti a

szimbólummal a vezetéket (az auto összekötés funkciónak aktívnak kell lennie - F10).

121


WSCAD 5 Installáció

Magasság- vagy emeletváltás

Vezeték vagy fektetőrendszer rajzolásakor bármikor lehetséges a magasságváltás

másik installációs zónába vagy akár másik emeletre.

Ehhez csupán a létrehozás közben jobb egérgombbal kell kattintania és beállítani a másik

installációs zónát és / vagy emeletet:

Ha váltás után a 'Befejez'-re kattint, létrejön a függőleges szakasz és a rajzolási

művelet lezárul. Ha megváltoztatja az installációs zónát, majd a 'Rajzol'-ra kattint, az

új magasságban rajzolhat tovább, a függőleges vezetékdarab automatikusan létrejött. Ez

akkor is érvényes, ha ekkor emeletet is vált, amennyiben már létezik a hozzá tartozó

alaprajzfájl. Különben a függőleges szakasz létrejön és a rajzművelet lezárul. Azután az

addigi emeleten dolgozhat tovább.

Magasságváltás / emeletváltás jelölése

A felhasználó 2D-nézete az alaprajzban a fektetőrendszert csak egy egyszerű vonalnak

mutatja, esetleg különleges színnel.

Egy fektetőrendszernek azonban magasságváltozásokat is realizálnia kell, akár egy másik

emeletre való átmenetet is. Egy ilyen fajta magasságváltozás természetesen egy

függőleges szakaszból ered, amelyik adattechnikailag létezik, de a 2D-nézetben (fentről)

nem látható.

122


Egy szegmens egy fektetőrendszer darabja két koordinátapont között.

A WSCAD 5 egy ilyen szakaszt különféleképpen jeleníthet meg:

Funkciók

Tartalom

Rajzolás

Egy kis négyszög mutatja, hogy magasságváltás történik az emeleten

belül, pl. egy másik szerelési zónába.

Egy felfelé mutató kis nyíl megmutatja, hogy a függőleges szakasz egy

emelettel felfelé vezet.

Egy lefelé mutató kis nyíl megmutatja, hogy a függőleges szakasz egy

emelettel lefelé vezet.

Itt láthatja a fektetőrendszer kijelölt szakaszának tartalmát. Látható a

fektetőrendszer minden kábele; ha inaktív a Minden kábel opció, akkor csak azok,

amelyek a kiválasztott szakaszon keresztülmennek. A dialógus megjeleníti a típusra,

lefutásra, hosszra vonatkozó adatokat is. Aszerint, hogy vezetéket vagy

fektetőrendszert hozott létre, egy részdarabban egy vagy több kábel lehet. Kattintson

jobb egérgombbal egy részdarabra és válassza "Tartalom" parancsot. Az alábbi

párbeszédablak jelenik meg:

A felső részen a fektetés adatait láthatja, úgy mint típus, de olyan információkat is,

mint installációs zóna vagy a szakasz hossza. Ha törölni akar egy vezetéket egy

fektetőrendszeren belül, jelölje ki, majd nyomja meg a 'Törlés' gombot.

123


WSCAD 5 Installáció

Vonaltulajdonságok

A vonaltulajdonságok megváltoztatásához kattintson jobb egérgombbal a részdarabra,

majd válassza a "Vonaltulajdonságok" menüpontot. A 'Tulajdonságok – vonal'

párbeszédablakban elvégezheti a kívánt változtatásokat. Emellett láthatóak az aktuális

koordinátákat is.

Vezeték / kábel továbbvezetése

Ahogy a bevezetőben már leírtuk, a vezetékekre ill. kábelekre bizonyos korlátozások

ill. változtatások érvényesek. Meghosszabbíthat egy vezetéket, úgy, hogy jobb

egérgombbal a szakaszra kattint, amelyben a vezeték végződik, majd a "Továbbvezet"

parancsot választja:

Megjegyzés

124

A vezetékek meghosszabbítása nem összetévesztendő a

fektetőrendszer meghosszabbításával. Azt ugyanis a zárt fektetési

hálózat bármely szegmenspontjától továbbvezetett új darabokkal

éri el.


Szerkesztés/változtatás

Szerkesztés / változtatás

Először is a szerkesztés és a változtatás fogalmak úgy tűnnek, mintha két kifejezés

lennének ugyanarra a folyamatra: valamit módosítani. Ezért előbb meg kell magyarázni a

különbséget:

• A "Változtatás" menüpont alatt főleg olyan parancsokat talál, amelyekkel

azoknak a grafikus elemeknek a mérete, helyzete, pozíciója, formája vagy

tulajdonságai befolyásolhatók, amelyek a rajzban találhatók.

• A "Szerkesztés" menüpont alatt ellenben olyan kísérő adatokhoz férhet hozzá,

mint áramkörök vagy emeletek, de másolásra, törlésre vagy a vágólapon

keresztüli beillesztésre vonatkozó parancsokhoz is.

• Természetesen (vagy sajnos) vannak átfedések is, mint pl. a törlésre vonatkozó

parancs.

• A "Szerkesztés" menüpont parancsai, amelyek a vágólappal dolgoznak, csak

akkor aktiválódnak, ha már kijelölt elemeket.

• A "Változtatás"– parancsoknál ellenben a program felszólítja Önt a kijelölésre,

ha még nem választott ki elemeket. akkor több elemet is kijelölhet, a művelet a

jobb egérgombbal fejezhető be.

Keresés

Egy dialógusban kiválaszthatja a típust (cikkszám, alkatrésznév, funkciószöveg,...),

amelyet keresni akar. Ezután határozza meg pl. az aktív tervlapon keresendő

cikkszámot.

A Pontosan opció meghatározza, hogy a teljes szó vagy csak egy része funkcionál

keresési feltételként. Ha több azonos cikkszám létezik, akkor azokat a 'Tovább' gomb

megnyomásával sorban megtalálhatja.

125


WSCAD 5 Installáció

Egyszerű műveletek

Olyan egyszerű műveletek, mint másolás, eltolás vagy törlés eléggé

ismertek. Előbb kijelölheti az elemeket és aztán a parancsot, de a fordított sorrend is

lehetséges.

Eltolás és másolás esetén van még egy különlegesség: ha előbb az elemeket

választja ki, és aztán hívja be a parancsot, akkor még meg kell határoznia egy ún.

alappontot a következő művelethez (bal egérgomb). Ha fordított sorrendben

dolgozik, azaz előbb a parancs aztán a kijelölés, akkor a kijelölés befejezése jobb

egérgombbal egyidejűleg az alappont megadása is.

Elhúzás

Az elhúzás fogalom alatt az objektumok eltoláshoz hasonló mozgatását értjük,

azzal a különbséggel, hogy bizonyos elemek, mint pl. az elektromos vezeték-vonalak

vagy fektetőrendszerek, vagy alaprajzi elemek az objektumokkal összekötve

maradnak. Két különböző módszer létezik. Egyrészt az elhúzás elvégezhető pl. a

szimbólumok tulajdonságmenüjéből. Akkor csak az az objektum lesz elhúzva.

Az alaprajzi szimbólumoknak nincsenek rögzített csatlakozási pontjai (kivezetései),

ezért a program minden fektetési pontot, ami a burkológörbében található, elmozgat.

Másrészt a "Változtatás" parancs segítségével tetszés szerinti sok objektum elhúzása

lehetséges.

126

Eljárás:

Válassza ki előbb a "Változtatás – Elhúzás" parancsot, majd jelölje ki egy ablakkal az

összes elemet, amelyet el akar tolni. Fontos, hogy minden megváltoztatandó elem

legyen benne ebben a kijelölő ablakban. A művelet a jobb egérgombbal indítható, a

pillanatnyi egérpozíció egyidejűleg a művelet alappontja is lesz.


Forgatás

Ablak megadása

• Forgatás 90°-kal balra

• Forgatás 90°-kal jobbra

• Forgatás pont körül.

Szerkesztés / változtatás

Húzás jobb egérgombbal való megszakítás

után

Elemek forgatásához 3 lehetőség áll rendelkezésre:

Előbb kiválaszthatja az elemeket, és aztán a parancsot, de fordított sorrendben is

dolgozhat. Minden esetben a tulajdonképpen forgatási művelet előtt meg kell határoznia

bal egérgombbal a forgáspontot. Egy 90°-os forgatás esetén a kijelölt elemek a

parancsnak megfelelően elfordulnak és Ön újra elhelyezheti őket.

A pont-forgatáskor az lesz a forgatás középpontja, azaz a kijelölt elemek a

kurzorpozíciótól függően forognak a pont körül.

Tükrözés

• vízszintes tükrözés

• függőleges tükrözés

• tengelyes tükrözés

Elemek tükrözéséhez 3 lehetőség áll rendelkezésre:

Előbb kiválaszthatja az elemeket, és aztán a parancsot, de fordított sorrendben is

dolgozhat. Horizontális vagy vertikális tükrözés esetén előbb még bal egérgombbal

meg kell határoznia a türközési pontot. Aztán a kijelölt elemek a parancsnak megfelelően

türköződnek és Ön újra elhelyezheti őket. Tengelyes tükrözésnél bal egérgombbal

határozza meg a tükörtengely egy pontját, a tengely másik pontját a pillanatnyi

kurzorpozíció jelenti. Ahogy mozgatja az egeret, az elemek a virtuális tengelyre tükrözve

jelennek meg. Ha elérte a kívánt képet, fejezze be a tükrözési folyamatot bal

egérgombbal kattintva. Most még eltolhatja és elhelyezheti az elemeket.

Megjegyzés

Vízszintes vagy függőleges tükrözéskor csak a szövegpozícó, de

nem a szöveg megjelenítése tükröződik.

127


WSCAD 5 Installáció

Elemek kivágása, beillesztése, másolása, törlése

A "Szerkesztés – Kivágás", "- Beillesztés" vagy "- Másolás"

parancsok esetén a vágólappal dolgozik, azaz az elemek pl. többször másolhatók.

Az elemek bekerülnek a belső vágólapra, és egy újbóli "Kivágás" pl. felülírja a vágólap

tartalmát. A vágólap a programból való kilépéskor törlődik.

Megjegyzés

128

Minden rajzhoz és tervfajtához csak egy vágólap van. Ilyen módon

csak azonos tervtípusok (pl. alaprajz) elemeit illesztheti be.

Jelölje ki előbb az elemeket egyenkénti vagy ablakos kijelöléssel. Csak ezután lesznek a

"Kivágás" és "Másolás" parancsok aktívak. Ezután válassza ki a megfelelő műveletet a

menüből vagy a megfelelő billentyűkombinációval.

Másolás:

Beillesztés: vagy

Kivágás:

Törlés:

Megjegyzés

Tipp

A pillanatnyi kurzorpozíció lesz a tárolt elemek felfüggesztési

pontja.

Ha ablakkal jelöl ki, akkor az ablakon belül területet a program

bitmapként veszi át a Windows vágólapra. Így adott képrészleteket

vehet át pl. a szövegszerkesztő programba.

Mégsem (Undo) / Ismét (Redo)

Egy nagyon gyakran használt funkció az utolsó művelet visszavonása

(röviden: UNDO) (menüparancs: "Szerkesztés – Visszavonás"). Ezzel pl. az utoljára

rajzolt részt törölheti. Fontosabb, hogy egy törlést is visszavonhat.

A kábelfektetéshez és a fektetőrendszerhez is használható a "Mégsem/Ismét"

funkció. Ekkor a program létrehozza a kábelinformációs fájl (Kabel.ind) másolatát

(max. 99) a projektmappában, és szükség esetén egy régebbi Kabel.ind fájlt lehet

aktuális kábelinformációs fájlként használni. A mentések száma az 'Extrák - Opciók -

Egyéb beállítások' dialógusban állítható be 1 és 99 között.

Figyelem

Ha bezárja az alaprajz-fájlt, törlődnek az UNDO-fájlok is.

Megjegyzés

Minden rajznak külön Mégsem (UNDO) / Ismét (REDO)-memóriája

van.


Szerkesztés / változtatás

A visszavonható változtatások száma a megváltoztatott elemek bonyolultságától,

valamint azok számától függ. Az erre rendelkezésre álló memória mérete beállítható

(lásd "Egyéb beállítások").

Egy visszavont műveletet a "Szerkesztés – Mégis" (REDO) paranccsal végezhet el újra.

Mégsem - Ismét fektetés esetén

Mivel a normál visszavonó parancs a több oldalon keresztülhúzódó fektetések esetén

nem használható, kifejlesztettünk ezekhez is új parancsokat és két különböző beállítást.

Lefutás a főmenü "Szerkesztés - Fektetés" menü parancsainak használatával:

Nem kombinálva a normál Mégsem-Ismét funkcióval (alapállapot a program

indításakor): A "Mégsem" parancs használatakor a fektetés nem jön létre újra??; ehhez

a "Szerkesztés - Fektetés - Visszatölt" parancsot kell alkalmazni. Ennek az új

parancsnak az az előnye, hogy a program bezárása és újraindítása után is lehet

használni. Segítségünkre van itt egy kijelzés, ami a dátummal és idővel jelzi, melyik

visszatöltési lehetőség áll rendelkezésre. Az "Ismét" parancs újra az előző fektetést

állítja vissza.

Kombinálás a normál Mégsem funkcióval

Azaz, minden, amit pl. törlünk, a "Mégsem" paranccsal visszahozható (a fektetés is); ha

ebben a módban a "Visszatölt" parancsot használjuk, a normál rajzi elemek nem

változnak.

Elemek tulajdonságainak megváltoztatása

Elemek kiválasztása (kijelölés)

A WSCAD 5 különböző lehetőségeket kínál az elemek vagy szimbólumok kiválasztására:

• Egyenkénti kijelölés bal egérgombbal kattintva

• Több elem kijelölése ablak felhúzásával egérrel vagy bal egérgombbal egymás

után rákattintva.

Minden elem, amelyet már kijelölt, kiemelten jelenik meg. Ugyanazon elem újbóli

kijelölésével a kijelölés visszavonható.

Megjegyzés

Egy terv minden elemének kijelölésére szolgál a "Szerkesztés –

Mindent kijelöl" menüparancs.

Az egyenkénti kijelölést kombinálhatja az ablakos kijelöléssel is: pl. előbb dolgozik

ablakkal és az egyes elemeket kiválasztja egyenkénti kijelöléssel.

129


WSCAD 5 Installáció

Tipp

130

Dolgozzon a fóliaállapottal is (lásd "Fóliaállapot átkapcsolása").

Ezzel egészen egyszerűen rejthet el elemeket, amelyekre

pillanatnyilag nincs szüksége.

Az ablakos kijelölésnél nagyon fontos, hogy az ablakot balról jobbra vagy jobbról balra

húzza fel. Ha jobbról balra dolgozik, az elemeket teljesen kijelöli, akkor is ha csak egy

részük esik a kijelölési területbe.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a különböző kijelölési lehetőségekről:

Elem Egyenkénti

kijelölés

Ablak balról

jobbra

Ablak jobbról

balra

Vonal teljes vonal teljes vonal teljes vonal

Szöveg szöveg szöveg szöveg

Szimbólumtest teljes szimbólum teljes szimbólum teljes szimbólum

Szimbólum tervjele csak tervjel csak tervjel teljes szimbólum

Méretezési szöveg csak méretezési

szöveg

csak méretezési

szöveg

teljes méretezés

Méretezés vonala teljes méretezés teljes méretezés teljes méretezés

Fektetőrendszer

szakasza

Objektummenü

szakasz szakasz teljes fektetési

hálózat

Ha azonnal a mindenkori elem tulajdonságaihoz akar jutni, akkor csupán jobb

egérgombbal az elemre kell kattintania.

A leggyorsabb hozzáférés az objektumorientált menün, röviden objektummenün

keresztül lehetséges. Jobb egérgombbal rákattint az adott objektumra, és máris egy

menüt kap, ami a mindenkori objektumhoz van igazítva:

Példa:

Vonal Alkatrész Szöveg

alkatrész - tetszőleges

adattörzsből

A legfelső sorban mindig azon objektum megnevezését találja, amelyre kattintott.


Szerkesztés / változtatás

Az alsó területen találja az általános parancsokat, mint "Másolás" vagy "Eltolás",

kiegészítve olyan objektum-specifikus utasításokkal, mint "Elhúzás" vagy "Feltörés"

egy vonalnál. A "Tulajdonságok" ponttal ugyanaz a funkció aktiválható, mint a

"Változtatás – Tulajdonságok" menüparanccsal, és utána kell kiválasztania az

objektumot.

Tipp

Amennyiben több különböző elem van egy helyen egymáson,

fárasztó lehet a megfelelőt meghatározni, mivel az összes megtalált

elem kiválasztási dialógusa egymás után megjelenik. Ebben az

esetben jobban megéri, ha előbb az elemspecifikus menüpontot (pl.

"Változtatás – Szöveg" vagy "Változtatás – Vonal") hívja be, és

csak azután választja ki az elemet.

Változtatás - Tulajdonságok

A "Változtatás – Tulajdonságok" menüparancs után előbb ki kell választania az

elemet, amelynek tulajdonságait meg akarja változtatni. Az erre megjelenő

párbeszédablak a kiválasztott elemtípushoz van igazítva, az alábbi 2 példa egy alkatrész

és egy vonal párbeszédablakait mutatja. A szövegek és körök esetében ugyanígy kell

eljárni, csak a dialógusok mások egy kicsit.

131


WSCAD 5 Installáció

Most elvégezheti a szükséges beállításokat. Kattintson az 'OK'-ra a változtatások

átvételéhez.

Megjegyzés

132

Az egyes elemek paramétereit a megfelelő fejezetekben tárgyaljuk.

Több elem tulajdonságainak megváltoztatása

Ha több azonos típusú elemnél ugyanazt a változtatást kell elvégeznie, kissé fáradságos

lehet, minden alkalommal újra ugyanazt a beállítást elvégezni. Itt az összes kijelölt

elemhez hozzárendelt egy áramkört. Ezért olyan elemeknél, amelyeket a "Változtatás"

menüpont alábbi részletében lát, lehetséges egy folyamatban több elemnél egy van több

változtatás elvégzése.


A következőképpen járjon el:

Szerkesztés / változtatás

Előbb jelölje ki az elemeket. Ezt bal egérgombbal egyenkénti kijelöléssel, de

ablakos kijelöléssel is megteheti.

Fontos

Nem érdekes, hogy más típusú elemek is ki lettek jelölve. A

műveletet a program csak olyan típusú elemekre végzi el, amelynek

a parancsát kiadta! Ekkor a Vonal típushoz tartoznak az elosztóterv

vezetékei is.

Ezután alkalmazza a megfelelő "Változtatás" parancsot, pl. "Változtatás – Vonal".

Azonnal megkapja a megfelelő tulajdonságdialógust.

pl. "Változtatás – Szöveg"

133


WSCAD 5 Installáció

pl. "Változtatás – Kör"

Fontos

134

Ha több kijelölt elemet érint a parancs, akkor a tulajdonságdialógus

egy ún. alapállapotot mutat. Különben a dialógus úgy viselkedik,

mint egyetlen elem megváltoztatásánál.

A dialógusban megjelenő alapállapotnak nem kell (és nem is tud) az elemek valós

állapotának megfelelnie. Hiszen lehet, hogy két olyan vonalat jelölt ki, amelyeknek pl.

különböző a színe. A program csak akkor ismeri fel újként a beállításokat, ha

megváltoztatja az alapállapotot. Ekkor megjelenik ellenőrzésül egy dialógus is.

NAGYON FONTOS

Tényleg csak azokat a paramétereket változtassa meg, amelyeket

szükséges. Amint egy beállítási lehetőségre kattint, azt a program

beállítási értéknek veszi. Szükség esetén szakítsa meg a műveletet

és indítsa újra.

Ha a vonalas példánkban pl. a színt feketére akarja állítani, rá kell kattintania a

színre, majd kiválasztani a feketét. A program csak így ismeri fel, hogy ez a paraméter

az összes kijelölt vonalra érvényes beállítás.


Megjegyzés

Szerkesztés / változtatás

A szöveg tulajdonságdialógusában a szövegmező inaktív. Ugyan a

szövegparamétereket megváltoztathatja, azonban a szöveget

magát egyidejűleg több elemnél nem.

Előbb kiválaszthatja a menüparancsot és aztán is kijelölhet. De akkor csak azokat az

elemeket érinti, amelyek megfelelnek a menüparancsnak.

Megjegyzés

A fektetőrendszerek és kábelek vonaltulajdonságait az

objektumorientált menün keresztül vagy a "Vonaltulajdonságok"

paranccsal változtassa meg.

Szimbólum megváltoztatása

Több szimbólum tulajdonságainak megváltoztatására gyors módszer, ha egyenként bal

egérgombbal a szimbólumokat vagy egy ablakkal a területet kijelöli, ahol a szimbólumok

találhatók. Kijelölés után alkalmazza a "Változtatás – Szimbólum" menüpontot.

Megnyílik az alkatrész tulajdonságait tartalmazó párbeszédablak, és ott elvégezheti az

installációs zónára, szimbólumtípusra, fóliára és elosztóra, áramkörre vonatkozó

beállításokat.

pl. "Változtatás – Szimbólum"

A változtatások után megjelenik egy üzenet, amit ha nyugtáz, a program elvégzi a

megjelenített változtatásokat.

135


WSCAD 5 Installáció

Rajzok skálázása és áthelyezése

A "Változtatás – Rajz – Áthelyezés" ill. a "Változtatás – Rajz –

Skálázás" parancsokkal egy egész rajzot változtathat meg.

Lehetséges alkalmazási esetek pl.:

136

• Egy importált DXF-fájl rossz helyre lett pozícionálva és megfelelően át kell

helyezni.

• Egy A4-formátumú rajzot automatikusan át kell alakítani A3-formátumúvá.

• Hibás mérési adatokat kell javítani.

Skálázás (a méretarány beállítása)

Általában a koordinátarendszer méretei nem egyeznek a rajzok méretezésével. Meg kell

határozni egy skálázási faktort, amely egy beépített funkcióval egyszerűen kiszámítható.

Zoomoljon először () az importált terv egy részletére, amin látható egy

teljes méretvonal. Különleges eset: Ha az importált rajz nem látható, aktiválja a "Nézet

– Zoom – Határok" parancsot. Ekkor láthatja az importált terv körvonalait. A rajz

pozícionálása a lapon majd a skálázás után megtörténhet a "Változtatás – Rajz –

Áthelyezés" menüponttal. A "Változtatás – Rajz – Skálázás" menüpont kiválasztása

után a program az állapotjelző sorban felszólítja, hogy válasszon egy alappontot. Ehhez

kattintson bal egérgombbal a terv egy tetszés szerinti pontjára, ezután megjelenik a

faktor megadására szolgáló dialógus.

Nyomja meg a 'Pont megadása' gombot, és határozza meg (ahogy a program

felszólította az állapotjelző sorban) az ismert méret vagy épülettest 1. és 2.

méretpontját. Az információsorban megjelenik a tényleges érték, írja be a névértéket.

Ügyeljen az előre beállított mértékegységre (m, dm, cm, mm). A faktort ezután

kiszámolja a program.


Áthelyezés

Szerkesztés / változtatás

A rajzok áthelyezése vagy pozícionálása hasznos funkció arra, hogy a teljes rajzot egy

munkafolyamatban a kívánt új pozícióba tolhassuk el.

A rajz minden tulajdonsága megmarad.

Ha a "Változtatás – Rajz" menüből az "Áthelyezés" pontot választja, a program

felszólítja, hogy a bal egérgombbal kattintva jelölje ki az alappontot, és egy újabb

kattintással helyezze el újra a teljes rajzot.

Miután a második kattintással elhelyezte a végpontot, az alábbi üzenet jelenik meg:

Ha már rajzolt vezetékeket, itt meg tudja határozni, hogy a vezetékeket is el akarja-e

tolni vagy sem.

A teljes rajz az új pozícióra (végpont) helyeződik át. Minden oldalarány azonos marad.

137


A WSCAD funkciói

Fólia

Mik azok a fóliák?

A layer fogalom angol szó és szó szerint fordítva helyzetet vagy fóliát jelent. A

technikai területen rajzfelszínről is beszélhetünk, de éppen a CAD-területen

meghonosodott a layer kifejezés. Mi azonban a szoftverben és a hozzá kapcsolódó

dokumentációkban inkább a fólia szót használjuk.

A fóliák lehetővé teszik Önnek, hogy az esetleg nagyon bonyolult rajzait úgy szerkessze,

hogy funkciótól függően az elemek meghatározott fóliákhoz rendelődnek hozzá. Így

nagyon könnyen lehetséges, hogy pl. csak az installációs alkatrészeket vagy a

vezetékezéseket lássa és nyomtassa ki.

Minden rajzi elem megjegyzi magának azt a fóliát, amelyben rajzolva lett. Ez a

hozzárendelés bármikor megváltoztatható (objektumorientált tulajdonságmenü).

Megjegyzés

A fóliák eltárolódnak a mindenkori rajzban. Ebből következik, hogy

csak az előre definiált fóliák szerepelnek mindig minden tervben.

Előre definiált fóliák

A WSCAD 5 a lehető legjobban fel van készítve a fóliák funkcióorientált használatára.

Előre definiált fóliák egész sora szerepel a rajzban:

Ezeknek a fóliáknak a definiálása funkcionális szempontokból történt. Természetesen

bármikor létrehozhat saját fóliákat.

Megjegyzés

Az előre definiált fóliákat át lehet nevezni, de nem lehet törölni.

139


WSCAD 5 Installáció

Aktuális fólia váltása

Az aktuális fóliát a formázási sorban látja, amely normál esetben a képernyőn felül

található:

Kattintson egyszer a kis háromszögre jobbra a fólianév mellett, és megkapja az

aktuális rajzban szereplő összes fólia listáját:

Megjegyzés

140

Ha egy másik rajzot tölt be vagy aktivál, az aktuális fólia is

megváltozhat.

Láthatja a fólia nevét és előtte az aktuális fóliaállapotot. Egy másik fólia kiválasztásához

kattintson bal egérgombbal a megfelelő fólianévre (ne egy szimbólumra). A

legördülő ablak azonnal bezárul és a kiválasztott fólia megjelenik a formázási sorban.

Fóliaállapot átkapcsolása

Egy fólia állapotát arról a két szimbólumról lehet felismerni, amelyek a formázási sorban

a fólia neve előtt állnak.

A WSCAD 5 az alábbi fóliaállapotokat ismeri:

látható / rejtett

lezárt / nem lezárt

szín ki / be

A rejtett állapot elrejti az összes hozzá tartozó elemet, miközben még a lezárás is aktív.

Ha egy fólia le van zárva, akkor azok közül az elemek közül, amelyek ehhez a fóliához

vannak rendelve, egyiket sem lehet manuálisan kijelölni (pl. egérkattintással). Ezzel igen

egyszerűen el lehet kerülni a hibás kijelölést.

A színes négyzet a mindenkori fólia színbeli megjelenítését vezérli, amikor a négyzet

mindig az aktuálisan hozzárendelt színt mutatja. Az üres négyzet azt jelenti, hogy a

fólia elemei eredeti színükben jelennek meg.

Figyelem


Olyan általános parancsok esetén, mint pl. "Szerkesztés – Mindent

kijelöl" vagy "Változtatás – Rajz – Skálázás" nem áll fenn a

fólialezárás. Mindig az egész rajz változik.

Egy fólia állapotának átkapcsolása

A WSCAD funkciói

Kattintson egyszer az aktuális rajzban szereplő fóliák listájában annak az állapotára,

amelyikét meg akarja változtatni.

Ezután kattintson közvetlenül azon fólia szimbólumára, amelynek állapotát át akarja

kapcsolni (ne a fólianévre). A lista nyitva marad, amíg egy fólianévre vagy a listán

kívülre nem kattint. Használhatja a "Formátum – Fólia" parancsot is a fóliaállapot

átállítására.

Fólia megváltoztatása / fólia létrehozása

A "Formátum – Fólia" paranccsal átnevezheti, törölheti a fóliát, vagy

átkapcsolhatja állapotát. Az alábbi párbeszédablak jelenik meg:

Balra látja az aktuális rajzban szereplő fóliákat. Az aktuális fólia jobbra fent van

megadva.

Az Állapot csoportban találja a listából kijelölt fólia állapotát. Ha még nem jelölt ki fóliát,

akkor az aktuális fólia állapota jelenik meg. A Minden fólia csoport gombjaival az összes

fólia állapota egyszerre kapcsolható át.

Fólianév megváltoztatása

Ha egy fólia nevét meg akarja változtatni, jelölje ki először a fóliát baloldalt a listában

egy kattintással. Ekkor jobboldalt a szerkesztőmezőben megváltoztathatja a fólianevet. A

változást úgy veheti át, ha kiválaszt egy másik fóliát, a 'Kész', 'Aktuális' vagy 'Új fólia'

gombok egyikére kattint vagy az billentyűvel fejezi be.

Megjegyzés

A program nem ellenőrzi, hogy van-e kétszer kiadott fólianév. Belül

ugyanis a program a fóliák számával dolgozik.

141


WSCAD 5 Installáció

Új fólia definiálása

Kattintson az 'Új fólia' gombra, majd írja be a fólia nevét. A bevitelt úgy veheti át, ha

kiválaszt egy másik fóliát, a 'Kész', 'Aktuális' vagy 'Új fólia' gombok egyikére kattint

vagy az billentyűvel fejezi be.

Fólia törlése

Jelölje ki a kívánt fóliát, majd kattintson a 'Fólia törlése' gombra. A fólianév törlődik, de

a fólia száma foglalt marad a listában. Egy név nélküli fólia nem jelenik meg a formázási

sorban. Azonban egy törölt fóliához bármikor újra rendelhet nevet.

Figyelem

142

Az előre definiált fóliák nem törölhetők!

Ha elemeket másol egy rajzból egy másikba, akkor csak a

fóliaszámokat veszi át. Ha még nincs definiálva egy fóliaszám,

akkor ezek az elemek az előre definiált Standard fóliákra kerülnek.

Automatikus fólia-hozzárendelés

Ahogy már egy előző részben leírtuk, a WSCAD 5-ben egy sor előre definiált fólia létezik.

Hogy ne mindig Önnek kelljen a helyes fólia-hozzárendelésre ügyelni, a WSCAD 5

automatikus fólia-hozzárendelést kínál. Ha ez aktiválva van a konfigurációban (lásd

"Egyéb beállítások"), a hozzárendelés az éppen rajzolt vagy betöltött elemektől függően

automatikusan történik.

Ekkor az alábbi hozzárendelések történnek meg:

Fólia Hozzárendelődnek

Alaprajz fal, ablak, ajtó

Inst_készülékek Installáció-típusú szimbólumok

Kábel_és_fektetés vezetékek az alaprajzban, fektetőrendszerek

Méretezés méretezési vonalak és -szövegek

Berendezések Skálázható-típusú szimbólumok, ha nincs még

bekapcsolva az Installáció-típus

Magasság_inst_kész installációs szimbólumok magassági adatai

Magasság_kábel_és_fektetés kábelek és fektetőrendszerek magassági

adatai

Megjegyzés

Az automatikus fólia-hozzárendelés csak a fent felsorolt elemekre

vonatkozik. Minden más elemnél az aktuális fólia a döntő.


Opciók

Alkönyvtárak

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Kattintson felül az 'Alkönyvtárak' fülre, és a különböző

mappák elérési útvonali jelennek meg:

143


WSCAD 5 Installáció

Tervfajták

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Ha a 'Tervfajták' fülre kattint, az alábbi dialógust látja:

Különböző területek beállításait láthatja, amelyek között a felső részen található

gombokkal válthat:

Ha az 'Installációs terv' aktív, akkor az adatok az installációs tervekre vonatkoznak.

Ha az 'Editor' aktív, a beállítások a szimbólumeditorra érvényesek.

Az 'Általános' rész beállításai az összes többi tervfajtára vonatkozik, mint űrlapok,

keretek, áttekintő kapcsolási rajzok stb....

Megjegyzés

144

A dialógusban az éppen aktív rajz beállításai láthatók. Ezek esetleg

eltérhetnek a meglévő előbeállításoktól! Ha most megváltoztat

valamit, akkor az aktuális rajz is és a konfiguráció előbeállításai is

módosulnak. Lásd még "A tervformátum beállítása".


Lapformátum

Opciók

Ezzel határozza meg az aktuális rajz ill. az új rajzok formátumát. Kattintson egyszer a re

jobboldalt, és megkapja a rendelkezésre álló formátumok listáját. A DIN A4 - A0

formátumok ugyanúgy megvannak, mint az amerikai A – E formátumok. Mindkét

mezőben alattuk látható a méret mm-ben.

Ezen kívül van még egy speciális formátum is: ha ezt választja, aktiválódik a két alsó

méretadat. Oda tetszés szerinti formátumokat írhat be 200000mm x 200000mm-ig.

Figyelem

A manuális méretmegadás mindig mm-ben történik!

Méretarány

Az itt megadott méretarány befolyásolja a koordinátakijelzést és a koordinátaadatok

átszámítását.

Jelentősége a méretaránynak főként az alaprajzoknál van, különben normál esetben 1:1

méretarányban fog dolgozni.

Fontos

Állítsa be a méretarányt, mielőtt az alaprajzkészítéshez kezd. Nem

dolgozhat egy projekten belül különböző méretarányú

alaprajzokkal.

A méretarány utólagos átállítása ugyan elvileg lehetséges, de akkor minden alaprajzfájlt

manuálisan kell a megváltoztatott méretviszonyokhoz igazítania.

Mértékegys(ég). – Tizedesvesszők

Ezzel a beállítással befolyásolja az információsorban megjelenő koordinátákat, valamint a

befogás és raszter megjelenését a dialógusban.

Kurzor

A WSCAD 5 dolgozhat a Windows standard kurzorral vagy a 3 speciális kurzorformák

egyikével. A kurzort ez a beállítás csak akkor érinti, amíg egy rajzablakon belül található.

Megjegyzés

Ha a Windows standard kurzorral és aktivált befogással dolgozik, a

kurzor maga nem a befogás raszterében mozog, de az egyes

elemek (pl. vonalpontok) igen.

145


WSCAD 5 Installáció

Opciók

A Minden látszik opció esetén minden szöveg megjelenik (és nyomtatódik), akkor is ha

egyébként rejtettnek van beállítva.

Bekapcsolt funkció esetén aktív az ortogonális mód, csak vízszintes vagy függőleges

vonalakat tud rajzolni. Az információsor baloldali mezőjében egy O jelzi ezt az állapotot.

Aktív Auto összekötés opció esetén az információsor baloldali mezőjében egy V jelenik

meg. Tervtípustól függően ebből különböző viselkedési módok adódhatnak.

Raszter

Egy pont- vagy vonalraszter használható rajzolási segédletként. A raszter független a

befogás beállításaitól. A raszter ki- / bekapcsolása az F7 funkcióbillentyűvel is történhet.

A nézet kicsinyítésekor esetleg nem minden raszterpont (vonal) jelenik meg. A raszter

mérete a beállítástól és a Mértékegys. - Tizedesvesszők alatti beállításoktól függ.

Fontos

146

A raszter megváltozik a méretarány átállításakor, mivel a

raszterpontok egymáshoz viszonyított távolsága megváltozott!

Befogási tartomány

Bekapcsolt befogás esetén a kurzor a beállított befogási terület távolságában ugrál. Ez

független a beállított rasztertől!

A befogás mérete a beállítástól és a Mértékegys. - Tizedesvesszők alatti beállításoktól

függ.

Fontos

A befogási távolság megváltozik a méretarány átállításakor, mert a

befogási pontok egymáshoz viszonyított távolsága megváltozott!

A befogás funkciót mindig kapcsolja be, ha alkatrészeket helyez el és köt össze

egymással. Ez különösen az áttekintő kapcsolási rajzra érvényes, hogy a csatlakozási

pontokat pontosan eltalálja.

Viszonyítási pont

Viszonyítási pontnak azt a pontot nevezzük, amely a koordináta-nullapontot jelöli. Ez

minden rajzban szaggatott vonallal, valamint az X/Y tengely megadásával van jelölve:

Éppenséggel az alaprajz készítésekor jelent nagy segítséget, ha az origó nem a lap bal

alsó sarkában található, hanem az alaprajz rajzolására alkalmasabb pozícióban.

Fontos

A viszonyítási pont egy projekt minden alaprajzára érvényes!


Opciók

A viszonyítási pontok a koordináták beírásával egyszerűen megadhatók. De az is

lehetséges, hogy az egérrel adja meg a viszonyítási pontot, pl. egy importált alaprajzban.

Kattintson ehhez a 'Pont megadása' gombra, és az alábbi üzenet jelenik meg:

Nyugtázza a dialógust és zárja be az opciódialógust is. Most bal egérgombbal kattintva

meghatározhatja a viszonyítási pontot. Figyelje az információsorban megjelenő adatokat,

amelyek tájékoztatást nyújtanak Önnek. A jobb egérgombbal vagy egyszerűen az

-pel szakíthatja meg a műveletet.

Tipp

A befogás következő (F8) funkcióval egészen egyszerű egy

koordinátapontot megtalálni, akkor is, ha nem a befogási

távolságban van.

147


WSCAD 5 Installáció

Képernyő

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Ha a felső részen a 'Képernyő' fülre kattint, az alábbi

dialógust kapja:

148

A WSCAD 5 16 különböző képernyőszínnel dolgozik, és

ezeket a színeket Ön is definiálhatja. Jobbra fent találja

a Színkiválasztás csoportot. Ha ott a -re kattint,

megkapja a definiált színek listáját. Az előre definiált

színek megváltoztatásához kattintson a Változtat

gombra: A Windows standard dialógus alul mutatja a 16

felhasználó által definiált WSCAD-színt. Ha a színek

egyikét meg akarja változtatni, kattintson a 'Egyéni

színek definiálása' gombra, és az ablak kibővül.


Színkiválasztás

Opciók

Jelölje ki az egérrel azt a WSCAD-színt, amelyet meg akar változtatni. Most a beviteli

mezőkbe a színskála alatt közvetlenül beírhatja a színrészeket, vagy a görgetősávval is

beállíthatja. Ha készen van, még rá kell kattintania a 'Hozzávétel az egyéni

színekhez' gombra, és a program átveszi a színértéket. Az első felhasználó által definiált

szín mindig a fekete maradjon!

Megjegyzés

Windows alatt különbségek vannak a területszínek (pl. képháttér)

és a vonalszínek között; ez a színfelbontástól is függ, amellyel

Windows alatt dolgozik. A WSCAD 5 minden esetben az alapszínt

használja.

Színhozzárendelés

A speciális elemek, mint pl. változók színe nem a létrehozás közben rendelhető hozzá,

hanem a konfiguráció beállításai határozzák meg.

Válassza ki a Színkiválasztás csoportból a kívánt színt, majd kattintson az elem

gombjára, amelyikhez hozzá akarja rendelni. Jobbra a színmezőben megjelenik az

aktuális érték.

Megjegyzés

Ha a DXF-import színe megegyezik a háttérszínnel, akkor a

színbeállításokat a DXF-fájlból veszi át a program. Máskülönben

minden elem a beállított DXF-színben jelenik meg. Ha fehérre

állítja, akkor a program az eredeti színeket veszi át.

Szimbólumszínek

Az Alkatrésztest csoportban felülírhatja azokat a színbeállításokat, amelyeket a

szimbólum létrehozásakor állított be. Ennek pl. akkor van értelme, ha az alkatrész fekete

háttérnél lett létrehozva, aztán fehér háttéren akarja használni és csak kevés a

kontraszt.

A fóliák színbeállításait arra is használhatja, hogy különböző feladatkitűzésekhez (EDV,

tűzjelzés, ...) különböző színeket rendeljen utólag.

A beállítás a következő szimbólumtípusokra érvényes:

• installációs szimbólumok

• skálázható szimbólumok, pl. berendezési tárgyak

• ajtók / ablakok

• minden más típus

A lehetséges szimbólumtípusok áttekintését a "Szimbólumtípus meghatározása"

fejezetben találja.

Megjegyzés

Az Installáció és Skálázható szimbólumtípusok kombinációjában

(pl. elosztó) az installációs alkatrészek színe kerül alkalmazásra.

149


WSCAD 5 Installáció

Rajznyomtató

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Kattintson felül a 'Rajznyomtató' fülre, és az alábbi

dialógust látja:

A WSCAD 5 nyomtatáskor saját színtáblázattal dolgozik. A nyomtatási színek

elkülönítése a rajzszínektől a két megjelenítési terület optimális beállítását teszi lehetővé.

Belül a WSCAD a színeket egy színszámmal kezeli. Nyomtatáskor ezen a számon

keresztül nyúl a program a mindenkori színtáblázathoz. Ha a színtáblában a képernyőhöz

tartozó bejegyzés zöld, attól még a nyomtatási színtáblában a megfelelő sor lehet esetleg

piros. Így lehet pl. egy vonal a képernyőn zöld, a papíron viszont piros.

A 16 nyomtatási szín megváltoztatásához kattintson a 'Változtat' gombra a színválasztó

csoportban. A definiálás a Windows standard dialógussal történik, ahogy a

képernyőszíneknél már leírtuk (lásd "Képernyő").

A speciális elemek, mint pl. változók színe nem a létrehozás közben rendelhető hozzá,

hanem a konfiguráció beállításai határozzák meg.

150


Opciók

Válassza ki a Színkiválasztás csoportból a kívánt színt, majd kattintson az elem

gombjára, amelyikhez a színt hozzá akarja rendelni. Jobbra a színmezőben megjelenik az

aktuális érték.

A Vonalvastagság 0 nyomtatásnál beállítás minden olyan vonalra vonatkozik, amelyet

a 0 vonalvastagsággal hozott létre. Ezek a képernyőn 1 pixeles vonalként jelennek meg,

a nyomtatón ez a nagyobb felbontás miatt nem lenne praktikus. Ezért itt megadhatja azt

a vonalvastagságot, amelyben ezeket a vonalakat nyomtatni akarja.

Az Alkatrésztest csoportban felülírhatja azokat a színbeállításokat, amelyeket a

szimbólum létrehozásakor állított be. Ennek pl. akkor van értelme, ha az alkatrész fekete

háttérnél lett létrehozva.

Listanyomtató

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Kattintson felül a 'Listanyomtató' fülre, és megkapja az

alábbi dialógust:

A listák, pl. áramkörlista vagy anyaglista nyomtatása a listanyomtatón történik.

151


WSCAD 5 Installáció

A Nyomtató csoportban kiválaszthat egy, a Windows alatt telepített nyomtatót, valamint

megváltoztathatja annak tulajdonságait.

Fontos

152

Az itt végzett változtatások csak a program bezárásáig érvényesek.

Az állandó beállításokat a rendszer nyomtatóbeállításainál kell

elvégeznie.

A Font csoportban választhat egyet a rendszerén rendelkezésére álló betűtípusokból.

Minden betűtípushoz több betűstílus ill. karakterkészlet létezhet.

A nyomtatás Karakterméretét mm-ben adja meg. A valódi karakterméret a nyomtatón

karakterkészlettől függően különböző lehet.

Normál esetben minden nyomtatónál a rendszer nyomtatóbeállításainál már meg vannak

adva a margók. Itt még meghatározhatja a felső és baloldali margókat.

Egyéb beállítások

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Kattintson felül az 'Egyéb beállítások' fülre, és az alábbi

dialógust kapja.


Itt meghatározhatja, hogy:

Opciók

• a program indításakor automatikusan betöltődjön-e a legutóbb szerkesztett

projekt.

• ha aktív az automatikus fólia-hozzárendelés, akkor az adott elemek

függetlenül az aktuális fóliától az előre definiált fóliára kerülnek.

• a Körrajzolás: sugármegadás opció a kör rajzolását befolyásolják: ha aktív az

opció, a kurzor kör rajzolásakor (a kör sugarának meghatározásakor) közvetlenül

a körön van. Máskülönben a kurzor a körön kívül van a tangensen.

• az UNDO-tár mérete azt határozza meg, hogy mekkora memóriát foglaljon el a

program indításkor a visszavonás funkció részére. A lehetséges UNDO-lépések

mennyisége az elemek bonyolultságától is függ.

• automatikus mentés a beállított idő után történik.

• Az adatbank hozzáférés kompatibilis Access 2000-rel: az Accessadatbankokhoz

történő hozzáférést szabályozza.

Eszköztárak

Az eszköztárakat ezzel a dialógussal lehet létrehozni és törölni. Itt megadhatja az

eszköztár méretét is (az ikonok számát). A felvételt a program felületén is elvégezheti

(lásd "Az eszköztárak kezelése").

153


WSCAD 5 Installáció

Szimbólum / betöltés

Az "Extrák – Opciók" menüparancsra megkapja a különböző beállításokat

tartalmazó párbeszédablakot. Kattintson felül a 'Szimbólum / betöltés' fülre, és az alábbi

dialógust kapja:

Az alaprajzok létrehozása különböző méretarányban és formátumméretben történhet.

Így kicsit nehéz a szimbólumokat minden kombinációhoz rendelkezésre állítani.

Ebben a párbeszédablakban minden rajzméretarányhoz megadhatja a Skálázás

méretarányát, amellyel a program az installációs szimbólumokat betöltéskor

megsokszorozza. Ily módon ugyanazokat a szimbólumokat könnyedén hozzá lehet

igazítani bármely követelményhez.

Távolság a falvonalaktól igazításkor [mm] definiálja azt a távolságot a falvonaltól,

amelyet az elhelyezendő alkatrész kap az igazítás után.

Szimbólumtávolság igazításkor [mm] definiálja azt a távolságot a szimbólumok

között, amelyet az elhelyezendő alkatrész kap.

A Alkatrészszín mellőzése opció meghatározza, hogy a létrehozáskor használt színeket

vagy egy fixen definiált színt (lásd "Képernyő") alkalmazza a megjelenítéshez és

nyomtatáshoz.

154


Opciók

Ha új szimbólum létrehozása után azt elmenti egy könyvtárba, nem csak a szimbólum

maga, hanem a szimbólum egy kicsinyített képe is elmentődik. Ennek körülbelüli mérete

pixelben (megjelenítési pontok) határozható meg az A graf. szimbólumok létrehozási

mérete [pixel] beállítással.

Megjelenés

Újítottunk a WSCAD 5 grafikus megjelenítését illetően. Az egyéni megjelenés

beállításával jól kihasználhatók a Windows XP / 2000 lehetőségei.

A 'Megjelenés' fülön megtalál ehhez minden eszközt.

• A Windows standard munkafelület opció a nem olyan bátor WSCADfelhasználók

számára biztosítja a hagyományos stílusú munkafelületet.

• A Menü, Eszköztárak, Gombok opciók a kiválasztott színtípusok grafikus

beállításait aktiválják.

• A 'Minta' a dialógusokban használatos gombon mutatja meg azonnal az

elvégzett beállításokat. Itt pl. a vízszintes színezés és a 3D beállítások hatásait

látják.

A beállításokat a WSCAD 5 kapcsolási rajz szerkesztő-, installációs terv

szerkesztő-részében és a Building modulban külön-külön kell elvégezni és csak a

program újraindítása után hatnak.

155


Szimbólumeditor

Általános tudnivalók a szimbólumeditorról

A WSCAD 5 beépített szimbólumeditora lehetővé teszi Önnek, hogy teljesen új

szimbólumokat hozzon létre, vagy már létező szimbólumokat változtasson meg. A

szimbólumeditor bármikor elindítható az "Editor – Szimbólum létrehozása"

paranccsal. A szimbólumeditorhoz egy külön rajzablak nyílik, a menü szintén az editor

sajátosságaihoz illeszkedik:

A többablakos technikának köszönhetően ide-oda lépegethet a szimbólumeditor és más

tervek között. Még az is lehetséges, hogy többször indítsa a szimbólumeditort, ha több

szimbólumon akar dolgozni egyidejűleg. A szimbólumok szimbólumkönyvtárakban

tárolódnak.

A könyvtárakban rögzítve vannak a szimbólumok minden tulajdonsága és még egy kis

kép a szimbólumról, amelyet a szimbólumböngészőben lát, ha grafikus kiválasztással

dolgozik.

Tipp

A pillanatnyilag megnyitott szimbólumkönyvtár a menüsorban

látható.

Akkor is, ha az installációs szimbólumok betöltésekor lehetséges a méretigazítás, egy

szimbólum létrehozásakor ügyeljen a megfelelő méretre. Igazodjon a szállított

szimbólumokhoz!

Szimbólumparaméterek

Szimbólumparaméternek nevezzük egy szimbólum több olyan tulajdonságát és

elemét, amelyek, eltekintve a grafikus kialakítástól, egy szimbólumot alkotnak. Az összes

ilyen elemet egy párbeszédablakban foglaltuk össze, amelyet a "Szimbólum –

Paraméterek" menüponttal lehet behívni. Egy igen praktikus eljárásmódot kínál a

szimbólumeditor tulajdonságmenüje is. Kattintson jobb egérgombbal a rajzablak egy

szabad helyére, hogy megkapja a menüt:

157


WSCAD 5 Installáció

A "Szimbólum – Paraméterek" főmenüparancs hatására is a párbeszédablakba jut.

Az installációs szimbólum jellemzői

Egy szimbólum nem csak grafikus elemek gyűjteménye, hanem speciális jellemzői

vannak, amelyek a rajzon belüli viselkedését meghatározzák. A WSCAD 5 szimbólumai

lényegében az alábbi elemekből állnak:

Elem Funkció

Szimbólumtest meghatározza szimbólum kinézetét.

Szimbólumtípus meghatározza a szimbólum lehetőségeit

Szimbólumnév azonosítás a könyvtáron belül.

Tervjel a készülékjelöléshez ill. az

áramkörszámhoz

Szimbólumtól függően még a következő elemek szerepelhetnek:

158

Elem Funkció

Funkciószöveg leíró szöveg

Cikkszám szimbólum hozzárendelése a lehetséges

cikkszámokhoz


Szimbólumeditor

A szimbólumok létrehozásakor a méretet funkcionális szempontok alapján kell

meghatározni, akkor is, ha a méretet a tervbe való bevitelkor még meg lehet változtatni.

Tájékozódjon a WSCAD-del szállított szimbólumok szerint.

Nyissa meg a 'Szimbólumparaméterek' dialógust és a következő beállításokat végezze el:

• rendeljen a 'Hozzáfűz'-zel a cikkszámot az adatbank-managerből

• szimbólumnév megadása

• tervjel megadása

• funkciószöveg megadása

• fólia kiválasztása, amelyet alapbeállításként akar ehhez a szimbólumhoz

használni

• szimbólum típus(ok) meghatározása

Helyezze el az 'OK' gombbal a szövegeket az alkatrész mellé.

159


WSCAD 5 Installáció

Létező installációs szimbólum átvétele

A szimbólumböngésző indítása után előbb egy üres rajzablakot lát. Igen gyakran

azonban egy már létező szimbólumot fog lemásolni és módosítani. Aktiválja a

szimbólumböngészőt a "Szimbólum – Betöltés" menüparanccsal:

160

• Állítsa be először a kívánt könyvtárat, és aztán válassza ki az adott szimbólumot

dupla kattintással.

• A program megkérdezi, hogy inicializálja-e a szimbólumeditort ezzel a

szimbólummal.

• Ha az 'Igen'-t választja, az összes már meglévő elem törlődik, valamint minden

addigi bevitel is!

• Ezután el kell helyeznie a szimbólumot, minden grafikus elemet, szöveget, a

szimbólumnevet és a szimbólumtípust átveszi a program.


Szimbólumeditor

• Ha azonban a már meglévő elemeket akarja kiegészíteni, a kérdésre a 'Nem'-et

kell választania. Akkor csak a grafikus elemeket veszi át a program. Ilyen módon

igen egyszerűen építhet fel összetettebb szimbólumokat több egyszerűből.

Kiegészítéseket más rajzablakokból is átvehet a vágólap segítségével ("Szerkesztés

– Másolás" és "Szerkesztés – Beillesztés" menüparancsok ill. ).

A rajzablakok listájában ("Ablak" menü) egy másik tervbe léphet, ott lemásolhatja az

érintett elemeket, visszaléphet a szimbólumeditorba és ide beillesztheti.

Test létrehozása

A szimbólum kinézetét az olyan, a "Rajzolás" menü már ismert parancsaival hozhatja

létre, mint "Vonal", "Kör(részek)", "Szöveg" vagy "Kitöltött terület".

Az egyes parancsokat itt nem írjuk le, a leírást a "Rajzolás" fejezetben találja.

Egy pontra szeretnénk még felhívni a figyelmét: Az egyes vonalaknál létezik a mérethű

opció (lásd "Vonalak / vezetékek"). Ha ez az opció be van kapcsolva egy vonal esetén,

akkor a vonal szélessége a zoom mértékéhez illeszkedik. Ezt a vonaltípust használja, ha

a vonalvastagság viszonya a teljes mérethez fontos (pl. berendezési tárgyaknál). Normál

felhasználási esetekben, mint pl. kapcsolási rajz szimbólumok, ajánlatos ezt az opciót

nem bekapcsolni és így rögzített vonalszélességekkel dolgozni.

Rajzolja a vagy változtassa meg a szimbólumot a "Rajzolás" menü parancsaival.

Szimbólum mentése könyvtárba / törlése

könyvtárból

Szimbólum mentése könyvtárba

Miután létrehozta vagy megváltoztatta a szimbólumot, előbb mindig indítsa a "Tisztítás"

parancsot, majd mentse el a szimbólumot egy könyvtárba. Ehhez használja a

"Szimbólum – Mentés" menüparancsot.

A Windows standard dialógust kapja, amelyben már be van állítva az aktuális könyvtár.

161


WSCAD 5 Installáció

Válassza ki az adott könyvtárat, majd kattintson a 'Mentés' gombra. Ne lépjen át másik

mappába, mivel a WSCAD 5 minden könyvtárat a konfigurált mappában keres.

Most még meg kell határoznia a szimbólum felfüggesztési pontját az egérrel kattintva.

Ezen a helyen lóg majd betöltéskor a kurzoron.

Tipp

162

A pontot aktív befogás mellett válassza!

Ha már van ilyen nevű szimbólum, a program megkérdezi, hogy felülírja-e azt az

alkatrészt.

Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy nem lehet Installáció-típusú alkatrészeket nem

Installáció-típusúakkal ugyanabba a könyvtárba menteni.

Szimbólum törlése

Ha törölni akar egy szimbólumot, akkor alkalmazza a "Szimbólum – Törlés" parancsot.

Ez a parancs lehetővé teszi az aktuálisan betöltött szimbólum törlését, egy

figyelmeztető dialógus nyugtázása után. Ha nincs szimbólum betöltve, akkor a

menüparancs nem aktív.


Könyvtár létrehozása

Szimbólumeditor

A WSCAD 5-öt szimbólumkönyvtárak egész sorával szállítjuk, amelyek tág felhasználási

területet fednek le. Ha mégis szeretne saját szimbólumokat létrehozni és azokat saját

könyvtárba menteni, létre kell hoznia az új könyvtárat.

A WSCAD 5 alatt a könyvtárak száma és mérete nincs korlátozva, de azért ésszerű

határok között mozogjunk, ami a könyvtárméreteket illeti (100 – 150 szimbólum

könyvtáranként). Aktiválja a szimbólumeditort és használja a "Könyvtár – Új"

parancsot. Megnyílik egy szabványos dialógus, amiben már be van állítva a

konfigurációban meghatározott könyvtár.

Adja meg a könyvtár nevét, és kattintson a 'Megnyitás' gombra. A könyvtár létrejön és

rögtön aktívvá válik.

Könyvtár törlése

A szimbólumeditor "Könyvtár – Törlés" parancsával törölhet könyvtárat. A

fájlműveletekhez tartozó Windows szabványdialógust kapja, a mappa az aktuális

könyvtármappára van beállítva. Válassza ki a kívánt könyvtárat és zárja be a

dialógust. Ha az erre következő biztonsági kérdést pozitívan nyugtázza, a könyvtár

törlődik.

Ha egy létező szimbólumot akar módosítani

• Szimbólumeditor indítása.

• Könyvtár aktiválása, amelyben a kívánt szimbólum tárolva van.

163


WSCAD 5 Installáció

164

• Szimbólum betöltése a szimbólumeditorba a "Szimbólum – Beillesztés"

paranccsal.

• Grafikus elemek szerkesztése.

• Csatlakozási pontok törlése vagy újak létesítése.

• Kivezetésszám (és kivezetésnév) megadása.

• A 'Szimbólumparaméterek' dialógus indítása és a szimbólumnév és a tervjel

ellenőrzése.

Installációs szimbólumok esetén feltétlenül adja meg ill., ellenőrizze a

cikkszámot.

• Mentse a szimbólumot a "Szimbólum – Mentés más néven" paranccsal a

kívánt könyvtárba.

• Kilépés a szimbólumeditorból.

Ha új szimbólumot akar létrehozni

• Szimbólumeditor indítása.

• Befogási tartomány ellenőrzése ("Extrák - Opciók - Tervfajták - Általános")

és esetleges korrigálása.

• Az alkatrész formájának kialakítása grafikus elemek segítségével. Szükség esetén

kapcsolja be a befogást (F5) és az orto-módot (F6).

• Ha áttekintő kapcsolási rajzhoz készít szimbólumot, helyezze el a

csatlakozásokat (kivezetéseket) a kívánt méretben és formában. Legalább a

kivezetésszámot adja meg és helyezze el a megfelelő pozícióba.

• Aktiválja a 'Szimbólumparaméterek' dialógust.

• Adja meg a szimbólumnevet és a tervjelet.

• Határozza meg a szimbólum típusát.

• Ha installációs szimbólumról van szó, legalább a cikkszámot adja meg.

• Mentse a szimbólumot a "Szimbólum - Mentés" paranccsal a kívánt könyvtárba.

• Kilépés a szimbólumeditorból.

Szimbólumtípus

Szimbólumtípus meghatározása

A szimbólumtípusnak nagy befolyása van a szimbólum viselkedésére a kapcsolási

rajzban. Már egy szimbólum létrehozásakor is figyelembe kell venni bizonyos

szimbólumtípusoknál a tervben való viselkedést. A szimbólumtípust a

'Szimbólumparaméterek' ablakban határozhatja meg (lásd "Szimbólumparaméterek"). Az

alábbi kép a dialógus megfelelő részletét mutatja:


Szimbólumeditor

Ahogy könnyedén felismerhető, a különböző típusokat különbözőképpen lehet aktiválni:

• Azokból a típusokból, amelyek egy O -val aktiválhatók, manuálisan mindig csak

max. egyet lehet bekapcsolni. Az Áttörés típusnál azonban a Skálázható típus

is automatikusan aktiválódik.

• A -es típusok mellett még lehet egy O -típust is aktiválni (egyidejűleg is). Ha

mindkettő aktív, akkor az Installáció típusnak van elsőbbsége.

Mivel nem minden és O -típus kombinációja lehetséges, esetleg bizonyos típusok nem

választhatók ki.

Installáció szimbólumtípus

Ezt a szimbólumtípust csak installációs alkatrészekhez használja. A szimbólumhoz

legalább 1 cikkszámot kell rendelnie létrehozáskor.

• A tervjelet az áramkörszám megjelenítésére használjuk.

• Az automatikus fólia-hozzárendelésnél is (lásd "Automatikus fólia-hozzárendelés")

és a színmegjelenítésnél (lásd "Képernyő") vannak beállítások ehhez a

szimbólumtípushoz.

• Továbbá az ilyen típusú szimbólumok estén lehetséges a rajzba való beillesztéskor

az automatikus méretillesztés.

• Az installációs szimbólumok az alaprajzban magassági adatok kapnak: vagy egy

előre definiált installációs zónát vagy egy manuálisan megadott értéket.

Elosztó szimbólumtípus

Ezt a szimbólumtípust rendszerint az Installáció valamint a Skálázható

szimbólumtípusokkal együtt használjuk. Ezeket a szimbólumokat az áramkörkezelőben

egy ott definiált elosztóhoz kell rendelni. Ezek a szimbólumok teszik lehetővé kábelek

fektetésekor az út automatikus megtalálását egy csatlakoztatott fektetőrendszeren

keresztül.

Áttörés szimbólumtípus

Ezt a típust olyan szimbólumokhoz használja, amelyek falazat- vagy faláttörést

jelölnek, méghozzá mindig az Installáció típussal kombinálva. A Skálázható típus

automatikusan bekapcsolódik. Ennek a szimbólumnak szintén legalább 1 cikkszámot

adjon.

Ablak szimbólumtípus

Az Ablak típusú szimbólumok az alaprajzba beillesztéskor speciális viselkedést hoznak

magukkal, azzal, hogy automatikusan igazodnak a falvastagsághoz és a fal futásához.

Az installációs szimbólumok az alaprajzban magassági adatok kapnak: vagy egy előre

definiált installációs zónát vagy egy manuálisan megadott értéket.

Az ablakszimbólumot lehetőség szerint körök nélkül hozza létre. Ezeket a szimbólumokat

a program bevitelkor két irányban skálázza egymástól függetlenül (falvastagság,

ablakszélesség). Nagy valószínűséggel ezért egy kör ellipszissé alakulna.

Hogy milyen méretaránnyal és mérettel hozza létre az ablakszimbólumot, a végleges

kinézetre nincs hatással. Ennek ellenére tájékozódjon a WSCAD 5-tel szállított

165


WSCAD 5 Installáció

szimbólumok szerint, különben az első megjelenés a kurzoron esetleg túl nagy vagy kicsi

lehet.

Fontos

166

A felfüggesztési pontot mentéskor az ablak belső oldalára helyezze

(lásd még "Ablak és ajtó beillesztése (skálázható)"). Máskülönben

a beillesztéskor a viselkedés megfordul.

Ajtó szimbólumtípus

Az Ajtó-típusú szimbólumok nagyon hasonlóan viselkednek az Ablak-típusúakhoz.

Azonban vízszintesen és függőlegesen ugyanolyan mértékben skálázódnak, úgyhogy a

körök megjelenítése nem jelent problémát.

Fontos

Egy ajtószimbólum mindig egy falvonalra került, tehát nincsenek

olyan elemei, amelyek a falon belül jelennek meg (ellentétben az

ablakszimbólumokkal).

A felfüggesztési pontot mentéskor az ajtó belső oldalára helyezze

(lásd "Ablak és ajtó beillesztése (skálázható)") Máskülönben a

beillesztéskor a viselkedés megfordul.

Skálázható szimbólumtípus

Ez a szimbólumtípus azt hozza magával, hogy az alaprajzba történő beillesztéskor a

méret egy dialógusban megadható. A megjelenítés az alaprajzban ezután az aktuális

méretarány figyelembevételével módosul.

Ezt a szimbólumtípust pl. berendezési tárgyakhoz vagy az Elosztó típussal

összefüggésben használjuk. Ezeket a szimbólumokat lehetőség szerint körök nélkül hozza

létre. Ezeket a szimbólumokat a program bevitelkor két irányban skálázza egymástól

függetlenül (falvastagság, ablakszélesség). Nagy valószínűséggel ezért egy kör ellipszissé

alakulna.

Hogy milyen méretarányban hoz létre egy ilyen szimbólumot, nem lényeges.

Mindenesetre egy praktikus méretet válasszon.

Anyag szimbólumtípus

Ezt a szimbólumtípust a fektetőrendszerek tartóelemeihez vagy rögzítéseihez

használja. Ha ezeket a szimbólumokat egy létező fektetőrendszerre helyezi, akkor

azokat a program az anyaglistában hozzáfűzi a fektetőrendszerhez.

Szimbólumparaméterek beállítása

Szimbólumnév meghatározása

Itt megadhatja a szimbólum nevét, amelyen a könyvtárban található. A szimbólum

tulajdonságdialógusában is megtalálható.

Aktiválja a 'Szimbólumparaméterek' dialógust és írja be ott a szimbólumnevet

(megnevezést). Az alábbi kép a dialógus megfelelő részletét mutatja:


Szimbólumeditor

Normál esetben a szimbólumnév nem jelenik meg a rajzban, ha a látható opció nem

aktív.

A pozícionálás a dialógus bezárása után történik. A szöveg megjelenítéséhez a program

az aktuális sablont használja, amelyet a formázási sorban látni.

Elhelyezés után a szöveg vagy annak tulajdonságai ugyanúgy, mint bármely más szöveg

esetén a megfelelő tulajdonságdialógusban változtatható meg.

Tervjel meghatározása

A tervjel jelenti a kapcsolási rajzi szimbólumok készülékjelölésének (vagy az adatbankmanagerben

a Jelölés) alapját. Installációs szimbólumoknál az áramkörszám

megjelenítésére szolgál. A tervjel a szimbólum tulajdonságdialógusában is megtalálható.

Aktiválja a 'Szimbólumparaméterek' párbeszédablakot, és írja be a tervjelet. Az alábbi

kép a dialógus megfelelő részletét mutatja:

Normál esetben a tervjel megjelenik a rajzban, ha a látható opció aktív.

A pozícionálás a dialógus bezárása után történik. A szöveg megjelenítésére a program az

előre definiált Tervjel sablont használja, nem az aktuális sablont!

Elhelyezés után a szöveg vagy annak tulajdonságai ugyanúgy, mint bármely más szöveg

esetén a megfelelő tulajdonságdialógusban változtatható meg.

Funkciószöveg megadása

Akkor adjon meg funkciószöveget, ha egy kiegészítő leíró szöveget akar a szimbólumhoz

rendelni. Aktiválja a 'Szimbólumparaméterek' párbeszédablakot és adja meg a

funkciószöveget. Az alábbi kép a dialógus megfelelő részletét mutatja:

Normál esetben a funkciószöveg megjelenik a rajzban, ha a látható opció aktív.

A pozícionálás a dialógus bezárása után történik. A szöveg megjelenítéséhez a program

az aktuális sablont használja, amelyet a formázási sorban látni.

Elhelyezés után a szöveg vagy annak tulajdonságai ugyanúgy, mint bármely más szöveg

esetén a megfelelő tulajdonságdialógusban változtathatók meg.

A rajzban a funkciószöveg nem változtatható meg a szimbólum tulajdonságdialógusában,

hanem mint minden más szöveg közvetlenül változtatható. Ha pl. eltolja, másolja vagy

törli a szimbólumot, akkor a funkciószöveggel ugyanaz történik.

Megjegyzés

Ha egyidejűleg több mezőt változtat, és aztán bezárja a dialógust,

egymás után el kell helyeznie az összes szöveget.

167


WSCAD 5 Installáció

Fólia megadása

A szimbólumparaméterek között határozhatja meg, hogy melyik fóliát akarja

alapbeállításként a szimbólumhoz használni. A program ezt a fóliát fogja mindig

használni, ha az automatikus fólia-hozzárendelés az 'Extrák - Opciók - Egyéb

beállítások' ablakban be van kapcsolva.

168


Tárgymutató

*

*.ARD............................................ 26

3

3D ................................................ 61

3-D térbeli helyzet........................... 61

3D-s magassági információk ............. 19

4

45°-os forgatás............................... 78

A

A tervformátum beállítása ................ 35

Ablak........................................ 63, 90

ablak és ajtó beillesztése.................. 81

ablak típus ....................................165

Adatbank-manager................... 12, 123

Adatimport ..................................... 39

ajtó............................................... 90

ajtó típus ......................................166

ÁK ...............................................123

Aktuális fólia váltása.......................140

aktuális idő .................................... 86

Alapértékek megváltoztatása ............ 31

alappont .......................................126

Alaprajz .................................... 34, 35

alkatrészkezelő ..............................123

Alkönyvtárak .................................143

Állapotjelzõ sor ............................... 16

Alt-F4 ............................................ 12

anyag típus ...................................166

anyagadat............................... 78, 123

áramkör........................... 78, 123, 135

Áthelyezés ............................ 116, 136

Áttekintő ablak ............................... 60

áttörés típus..................................165

Auto összekötés .............................118

Automatikus fólia-hozzárendelés ......142

automatikus frissítés........................ 86

Automatikus szimbólumigazítás......... 80

Automatikus szimbólumtávolság........ 80

Az egér használata .......................... 12

B

Befogás .................................... 12, 35

befogás átkapcsolása....................... 12

befogás következő pont ..................115

befogás következő vonal .................115

befogási tartomány ........................144

Beillesztés............................... 31, 128

Berendezési szimbólumok................. 82

Betűstílus....................................... 93

Betűtípus ....................................... 93

bevitel ........................................... 16

Bezárás ......................................... 39

bitmap........................................... 41

bitmap-import................................. 41

BMP............................................... 51

C

csatolás ......................................... 41

Csatolt fájl...................................... 41

Ctrl ............................................... 12

Ctrl-C ............................................ 31

Ctrl-F4 ........................................... 12

Ctrl-V ............................................ 31

D

Del ................................................ 72

Dupla vonal .................................... 98

DWG .................................. 35, 39, 50

DWG-import ................................... 39

DXF.................................... 35, 39, 50

DXF/DWG-import ............................ 39

DXF-import..................................... 39

E

egérfunkció .................................... 12

egérgörgő ...................................... 63

Egyéb beállítások .......................... 152

egyenkénti kijelölés ....................... 129

Eldob............................................. 39

elemek kijelölése........................... 129

elhelyezés egyszer........................... 78

elhelyezés többször ......................... 78

Elhúzás ........................................ 126

Előbeállítások.................................. 90

Előre definiált fóliák ....................... 139

elõre definiált installációs zónák......... 19

Előre meghatározott változók ............ 84

elosztó......................................... 135

elosztó típus ................................. 165

Elosztók és áramkörök ..................... 20

Előző ............................................. 64

eltolás ......................................... 126

emelet ...............................33, 35, 118

Emelet átnevezése .......................... 33

Emelet létrehozása .......................... 31

Emelet törlése................................. 32

Emeletadatok megváltoztatása .......... 32

Emeletkezelõ .............................19, 23

Emeletkezelő .................................. 29

emeletnév megváltoztatása .............. 33

emeletváltás.......................... 118, 122

ESC............................................... 12

Eszköztárak .................................. 153

Export ......................................50, 51

export DXF/DWG-be ........................ 50

F

F1 ................................................. 12

F10 ............................................... 12

169


WSCAD 5 Installáció

F11 .......................................... 12, 59

F12 ............................................... 12

F2................................................. 12

F3................................................. 12

F4............................................ 12, 63

F5................................................. 12

F6................................................. 12

F7................................................. 12

F8................................................. 12

F9................................................. 12

Fájl létrehozása............................... 34

Fal rajzolása ..................................104

fektetőrendszer........ 118, 122, 123, 128

Felvétel.......................................... 10

Fólia...........................39, 78, 135, 139

Fólia megadása..............................168

fólia megváltoztatása......................141

Fólia törlése ..................................142

Fóliaállapot átkapcsolása .................140

Fólianév megváltoztatása ................141

Forgatás .......................................127

Forgatás 90°-kal ............................127

forgatás pont körül .........................127

formátum....................................... 95

Frissítés .................................... 12, 59

függőleges tükrözés........................127

Funkcióbillentyûk ............................ 12

funkciószöveg................................. 78

Funkciószöveg megadása ................167

G

Gomb áthelyezése ........................... 10

Gomb beillesztése ........................... 10

görbe ...........................................100

görbe vonal ...................................101

Grafika .......................................... 41

grafika kiadása ............................... 51

grafika-import ................................ 41

I

ikon .............................................. 10

Illeszt ....................................... 12, 63

Import........................................... 39

Információsor ................................. 60

installáció típus ..............................165

installációs szimbólum .............. 78, 161

installációs terv...................26, 56, 128

installációs terv készítése ................. 23

installációs zóna......... 78, 114, 118, 135

installációs zónák ............................ 35

Installációs zónák szerkesztése ......... 33

irány ............................................. 93

ismét............................................128

K

kábel.................................... 118, 123

kábel továbbvezetése .....................124

Kabel.ind ......................................128

kábeladatbank ...............................123

kábelfektetés.................................128

170

kábelinformációs fájl ...................... 128

kábelkezelő .................................. 123

kábellista ..................................... 123

kapcsolási rajz-szerkesztő ................ 64

Képernyő ..................................... 148

képrészlet ...................................... 63

Keresés........................................ 125

kieg. szövegek ................................ 78

Kiegészítés ..................................... 10

Kilépés mentés nélkül ...................... 57

Kilépés mentéssel............................ 57

Kitöltött kör .................................... 99

Kitöltött sokszög ............................. 99

kivágás ........................................ 128

Könyvtár létrehozása ..................... 163

Könyvtár törlése............................ 163

koordinátarendszer........................ 116

kör ................................................ 99

körív.............................................. 99

Kurzor .................................... 78, 144

kurzor nullapont abszolút ................. 12

kurzorforma ................................... 12

kurzor-nullapont relatív .................. 115

L

lap ................................................ 56

Lapformátum ........................... 35, 144

Lapozás ......................................... 38

legutóbb megnyitott fájlok ................ 57

Létező szimbólum átvétele.............. 160

létrehozás ...................................... 21

lista............................................. 123

Listanyomtató............................... 151

M

magasságmérő ...................... 114, 118

magasságváltás ............................ 122

másolás ........................... 31, 126, 128

megjelenés.............................. 18, 155

Megnyitás ...................................... 38

mégsem....................................... 128

Mentés........................................... 51

Mentés másként.............................. 51

menü............................................. 15

Menüsor......................................... 15

menüszerkezet................................ 15

Méretarány.............................. 35, 144

Méretezés ............................. 102, 116

méretpontok................................. 116

mértékegység ............................... 144

minden kábel ................................ 123

Minta............................................. 73

N

nagyít............................................ 62

Nagyság......................................... 93

Négyszög ..................................... 100

négyszög megadásával .................... 78

Nézet eltolása ................................. 59

Nyomtatás...................................... 53


O

Objektummenü ........................ 12, 130

objektumorientált menü ................... 12

Opciók ..........................................144

orto-mód ................................ 35, 115

P

paraméterek..................................131

Parancssorok .................................. 60

PCX............................................... 51

PNG .............................................. 51

Projektkezelés ................................ 21

projektkezelés változói..................... 88

Projektszerkezet ............................. 19

R

Rajzkeret ....................... 67, 68, 71, 72

rajzkeret beillesztése ....................... 71

Rajzkeret cseréje ............................ 72

Rajzkeret létrehozása ...................... 68

Rajzkeret törlése............................. 72

Rajzmakró ..................................... 65

rajzmakró beillesztése ..................... 66

rajzmakró létrehozása ..................... 65

Rajznyomtató ................................150

Rajzolási segédletek .......................115

Raszter .........................................144

raszter átkapcsolása ........................ 12

S

scanner-import ............................... 45

Skálázás .......................................136

skálázási faktor............................... 41

skálázható...................................... 81

skálázható típus .............................166

súgó.............................................. 12

szegmens......................................123

Szerkesztés / változtatás.................125

szimbólum ....................................135

Szimbólum / betöltés......................154

szimbólum jellemzői .......................158

Szimbólum megváltoztatása ............135

szimbólum mentése........................161

Szimbólum mentése könyvtárba.......161

Szimbólum törlése..........................161

szimbólumböngésző ................... 72, 73

szimbólumböngésző aktiválása.......... 72

Szimbólumeditor ............................157

szimbólumigazítás ........................... 80

Szimbólumméret változtatása ........... 77

Szimbólumnév meghatározása .........166

Szimbólumok.................................. 73

szimbólumok szisztematikus elhelyezése

................................................. 80

Szimbólumparaméterek ..................157

Szimbólumtípus .............................135

Szimbólumtípus meghatározása .......164

Szimbólumtulajdonságok.................. 78

színátkapcsolás............................... 12

Tárgymutató

Színes területek .............................. 99

Színhozzárendelés ......................... 148

szorzó.......................................... 116

Szöveg ................................. 101, 123

T

Tartalom ...................................... 123

távolság megadása.......................... 78

tengelyes tükrözés ........................ 127

terv ............................................... 35

Tervfajták ...................................... 17

tervformátum megváltoztatása.......... 35

tervjel.......................................... 123

Tervjel meghatározása ................... 167

tervlap beállításai ............................ 26

Tervlap előkészítése alaprajzhoz........ 35

Test létrehozása............................ 161

típus.............................................. 78

Tisztítás ......................................... 52

Több ablak ..................................... 14

több elem kijelölése ......................... 12

Több elem tulajdonságainak

megváltoztatása ......................... 132

Törlés .............................. 51, 126, 128

továbbvezetés............................... 124

tulajdonságok ............................... 131

tulajdonságok utólagos megváltoztatása

.................................................. 87

U

új fólia ......................................... 141

univerzális...................................... 86

Univerzális változók ......................... 87

V

vágólap.......................................... 31

Változó .......................... 68, 84, 86, 87

Változó beillesztése ......................... 84

Változó megváltoztatása................... 86

változtatás ................................... 131

vektor............................................ 41

vektorizálás ...............................41, 45

Vezeték ................................ 118, 123

vezeték létrehozása ....................... 118

vezetékfektetés............................. 118

vezetéktípus ................................. 118

villamos installáció............................. 1

visszatölt ..................................... 128

Viszonyítási pont ...................... 78, 144

vízszintes tükrözés ........................ 127

Vonal............................................. 97

vonalak.......................................... 90

W

WSCAD ............................................ 1

WSCAD-it....................................... 57

Z

zoom ............................................. 63

zoomolás egérgörgővel .................... 63

171

More magazines by this user
Similar magazines