IV. 6.1 Első világháború és következményei.

crnl.hu

IV. 6.1 Első világháború és következményei.

FOGALOM Dekrétum a hatalomról Vörös Őrség Alfred von Schlieffen

Hosszú XIX. Század Dekr. A földről Szocializált nagybirtok Paul von Hindenburg

Rövid XX. Század Dekr. A békéről Rekvirálás Jean Jaures

Világháborúk Hon- és Forr. Ment Bizo Agitátorok IV. Károly – Zita

Szocializmusok Cseka Tanácsválasztások II. Miklós

Diktatúrák Alkotm. Nemzetgyűlés Tanácsok Orsz. Gyűlése Nyikolaj Csheidze

Birodalmi gondolat 25 % bolsevik Közp. Intéző Bizottság Alekszandr Kerenszkij

Kelet-Nyugat ellentét Gazdaság átalakítása Kormányzótanács Gregorij Lvov

Észak-Dél ellentét Államosítás Vörös Hadsereg Pavel Miljukov

Belső ellentétek Központosítás Szlovák Tanácsközt. Alekszandr Gucskov

Tömegek lázadása Polgárháború Északi hadjárat Vlagyimir Iljics Lenin

Sajtó szerepe Intervenció ABC Kornyilov

Szabadság – egyenlőség Csehszl. Hadtest Dunamelléki fölkelés Lev Trockij

Szervezett bűnözés Eszer fölkelés Német békeszerződés John Reed

Környezetszennyezés 1. szovjet alkotmány Nemzetek Szövetsége Makszim Gorkij

Globalizáció Szovjet kongresszus Cordon sanitaire Felix Dzserzsinszkij

Ördögi mechanizmus Központi végreha. Biz. Nemzeti koncentr. Korm Dora Kaplan

Háború arra az esetre Népbiztosok Tanácsa Különítményesek XV. Benedek

Hadicélok Választójogi Blokk Vörös terror – fehér ter. Károlyi Mihály gr.

Ifjú Bosznia Wilson 14 pontja Kisgazdapárt Esterházy Móric gr.

Egyesülés vagy Halál Alkotmányreform Kereszt. Nemz. Egyes. P Wekerle Sándor

’most vagy soha’ Europaizálás Trianon Wilson

Blitzkrieg Szabad Német Szoc. Köz 282.000 – 93.000 Georges Clemenceau

Kétfrontos háború elker Szabad Német Köz. 18.2 – 7.6 mil Franchet d’Esperey

Sitzkrieg Weimari köztársaság 3.3 mil határon kív magy Alekszan Sztambolijszki

Versenyfutás a tengerhez Osztrák Kom. Párt Jogrend helyreállítása Musztafa Kemal

Beásott védelem tűzereje Szoc. Dem. Párt Numerus clausus Karl Liebknecht

Harci gáz Keresztényszocilista P. Földreform Rosa Luxemburg

Verduni vérszivattyú Magyar Nemzeti Tanács 16 mil – 1 mil Philipp Scheidemann

Bukaresti tikos szerz. Függetlenségi és 48-as P. 300.000 család Friedrich Ebert

Békekísérletek Polgári Radikális Párt Vitézi rend Gustav Noske

Korlátlan tengeralattj. Háb. Magyaro. Szoc.dem Állami, társ rend hat. Vé Karl Renner

Putyilov-gyár Lánchidi csata Baranyai-bajai szerb Lovászy Márton

Munkásküldöttek Szovjetjei- Függetlenség Magyar köztársaság József főherceg

Nek Ideigl. Végrehajtó Biz. Választójog Rongyos Gárda Garami Ernő

Pétervári Szovjet Földreform Budaörsi csata Kunfi Zsigmond

Duma Ideiglenes Bizottsága Nemzeti összefogás Trónfosztás/népszavazás Batthyány Tivadar

Oktobristák Osztályharc fölfüggeszt Civitas fidelissima Berinkey Dénes

Kadetok Katonatanács Kisebbségvédelem Linder Béla

Mensevikek Munkástanács Csehszlovák köztársaság Hock János

Bolsevikek Ideiglenes Parlament Nyelvtörv. 20% É-D Prohászka Ottokár

Eszerek Belgrádi demarkációs v Városi önkorm. Nagyköz Bartha Albert

Nagy koalíció Kommunista szervezked Iskolák elsorvasztása Fernand Vix

Alkotmányozó Gyűlés össze Kom. Magyaro. Pártja Földreform magy nélkül Bethlen István

Földreform Kiábr. a kormányból Telepesfaluk Kun Béla

Háború befejezése Polgárszövetség Országos Magyar Párt Böhm Vilmos

Bolsevik taktika Vix-jegyzék Román királyság Landler Jenő

Áprilisi tézisek Magyaro. Szocialista P. Szerb-horvát-szlovén K. Garbai Sándor

Tüntetések MOVE Névvegyelemzés Jan Christian Smuts

Minden hat. a szovjeteknek Elkésett földreform Stromfeld Aurél

Júliusi válság Nemzeti Egyesülés P. SZEMÉLYEK Károlyi Gyula

Oroszországi Dem. Tanács Népszava Ferenc Ferdinánd Szamuely Tibor

1500/136 Vörös Újság Gavrilo Princip Clemanceau

Előparlament /555 Gyüjtőfogház Tisza István Lloyd-George

Fegyveres fölkelés terve Mindenkihez! Ferenc József Wilson


Bolsevik államcsíny Államosítás II. Vilmos Orlando

2. szovjet kongr. 670/390 Forrad. Törvényszék Helmut von Moltke Józef Pilsudski

George Curzon Bratianu Somme Elzász-Lotharingia

Peidl Gyula Kós Károly Tarnopol Saar-vidék

Friedrich István Horthy Miklós Szmolnij Rajna-vidék

Horthy Miklós Reményik Sándor Téli Palota Szombathely

George Clerk Dsida Jenő Brest-Litovszk Tihany – Madeira

Huszár Károly Kemény János Murmanszk Sopron

Apponyi Albert gr. Szenteleky Kornél Vlagyivosztok

Teleki Pál gr. Hercegh János Kaukázus

Nagyatádi Szabó István Amiens

Somogyi Béla HELYNEVEK Padova

Bacsó Béla Szarajevó Isztambul – Ankara

Bethlen István Marne Kiel

Prónay Pál Tannenberg Weimar

Héjjas Iván Mazuri tavak Újvidék

Eduard Benes Przemysl Gyulafehérvár

Tomas Masaryk Helgoland szigetek Eperjes

Esterházy János gr. Gorlice Bécs

Fábry Zoltán Isonzó Arad

Balogh Edgár Verdun Szeged

ÉVSZÁMOK 1918 november 7.

1914. június 28 November 13

1914. július 23 November 16

Július 28 November 24

1919 január 11.

1917. január 22 Március 20

Március 12. Március 21

Szeptember 14. Augusztus 1

November 6-7 1919 június 28

1918 január 18 Augusztus 1-6

Március 3. Augusztus 4

Október 24 Augusztus 7

Október 26

Október 30-31

November 16

November 24

1920 január

Június 4

1921 március

1921 október


A

1. Ki mondta és miről?

"...a béke, amelyet meg fogunk kötni, ocsmány béke lesz..."

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

ABC, lánchidi csata, Rongyos Gárda, mensevik, oktobrista, Cseka,

3. Ki volt?

Batthyány Tivadar, Kornyilov, Garbai Sándor, Prónay Pál,

8p

4. Mikor történt?

Gavrilo Princip merénylete, Padovai fegyverszünet,

Trianon aláirása, Magyar Nemzeti Tanács megalakulása,

4p

5. Ird le vázlatosan az orosz forradalmat a bolsevik hatalomátvételig!

12p

10p


A

1. Ki mondta és miről?

"Rendkivűl kedvezőtlennek tartom ezt az időpontot, hiszen Romániát már elveszettnek kell számitanunk, Bulgária ki van

merülve." 2p

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

ABC, lánchidi csata, Rongyos Gárda, mensevik, oktobrista, Cseka,

3. Ki volt?

Batthyány Tivadar, Kornyilov, Garbai Sándor, Prónay Pál,

8p

4. Mikor történt?

Gavrilo Princip merénylete, Padovai fegyverszünet, Trianon aláirása, Magyar Nemzeti Tanács,

5. Ird le vázlatosan az orosz forradalom főbb eseményeit bolsevik hatalomátvételig!

B

1. Ki és miről mondta?

"A pillanat katonai szempontból annyira kedvező, hogy minden előrelátás szerint soha többé ilyen nem lesz."

2p

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

gyűjtőfogház, hosszú 19. sz. északi hadjárat, eszer, kadet, Sitzkrieg,

12p

4p

10p

12p


3. Ki volt?

Bartha Albert, Alfred von Schlieffen, Somogyi Béla, Simonyi-Semadam Sándor,

4.Mikor történt?

Ausztria-Magyaro. hadüzenete Szerbiához, Belgrádi fegyverszünet,

Munkásküld. Szov.Ideigl.Végreh.Biz. ülése a Köztársaság kikiáltása Magyarországon,

4p

5. Ird le vázlatosan a Tanácsköztársaságot a bukásáig!

B

1. Ki és miről mondta?

"A pillanat katonai szempontból annyira kedvező, hogy minden előrelátás szerint soha többé ilyen nem lesz."

2p

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

gyűjtőfogház, hosszú 19. sz., északi hadjárat, eszer, kadet, Sitzkrieg,

3. Ki volt?

Bartha Albert, Alfred von Schlieffen, Somogyi Béla, Simonyi-Semadam Sándor,

4.Mikor történt?

Ausztria-Magyaro. hadüzenete Szerbiához, Belgrádi fegyverszünet,

Munkásküld. Szov. Id.V. B., a Köztársaság kikiáltása Magyarországon,

5. Ird le vázlatosan a Tanácsköztársaságot a bukásáig!

6. Teleki Pál kormányának legfontosabb intézkedései és külpolitikai bonyodalmai

A

1. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

ABC, lánchidi csata, Rongyos Gárda, mensevik, oktobrista, Blitzkrieg, Cseka,

2. Ki volt?

Batthyány Tivadar, Kornyilov, Dora Kaplan, Prónay Pál,

8p

10p

12p

8p

4p

10p

14p


3. Mi történt itt és mikor?

Marne, Mazuri-tavak, Gorlice, Siófok,

8p

4. Mikor történt?

Gavrilo Princip merénylete, Padovai fegyverszünet, Duma Ideiglenes Bizottsága, Magyar Nemzeti Tanács,

Trianon, 5p

8p


A

1. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

ABC, mensevik, Blitzkrieg, cordon sanitaire,

2. Ki volt?

Wilson, Kerenszkij, George Clerk, Garbai Sándor

3. Mi történt itt?

Marne, Mazuri-tavak, Téli Palota, Breszt-Litovszk,

8p

4. Mikor történt?

Gavrilo Princip merénylete, Trianon, Magyar Nemzeti Tanács,

5. Mutasd be Magyarország veszteségeit az 1. világháború után!

10p

8p

5p


B

1. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

numerus clausus, hosszú 19. század, eszer, Sitzkrieg,

14p

2. Ki volt?

Musztafa Kemal, Alfred von Schlieffen, iV. Károly, gr. Teleki Pál,

8p

3. Mi történt itt?

Szeged, Tannenberg, Verdun, Szarajevó,

4.Mikor történt?

őszirózsás forradalom, a köztársaság kikiáltása Magyarországon, „NOSZF”,

5. Mik voltak a nagyhatalmak hadicéljai a világháború kitörésekor?

8p


FOGALOM Dekrétum a hatalomról Vörös Őrség Alfred von Schlieffen

Hosszú XIX. Század Dekr. A földről Szocializált nagybirtok Paul von Hindenburg

Rövid XX. Század Dekr. A békéről Rekvirálás Jean Jaures

Világháborúk Hon- és Forr. Ment Bizo Agitátorok IV. Károly – Zita

Szocializmusok Cseka Tanácsválasztások II. Miklós

Diktatúrák Alkotm. Nemzetgyűlés Tanácsok Orsz. Gyűlése Nyikolaj Csheidze

Birodalmi gondolat 25 % bolsevik Közp. Intéző Bizottság Alekszandr Kerenszkij

Kelet-Nyugat ellentét Gazdaság átalakítása Kormányzótanács Gregorij Lvov

Észak-Dél ellentét Államosítás Vörös Hadsereg Pavel Miljukov

Belső ellentétek Központosítás Szlovák Tanácsközt. Alekszandr Gucskov

Tömegek lázadása Polgárháború Északi hadjárat Vlagyimir Iljics Lenin

Sajtó szerepe Intervenció ABC Kornyilov

Szabadság – egyenlőség Csehszl. Hadtest Dunamelléki fölkelés Lev Trockij

Szervezett bűnözés Eszer fölkelés Német békeszerződés John Reed

Környezetszennyezés 1. szovjet alkotmány Nemzetek Szövetsége Makszim Gorkij

Globalizáció Szovjet kongresszus Cordon sanitaire Felix Dzserzsinszkij

Ördögi mechanizmus Központi végreha. Biz. Nemzeti koncentr. Korm Dora Kaplan

Háború arra az esetre Népbiztosok Tanácsa Különítményesek XV. Benedek

Hadicélok Választójogi Blokk Vörös terror – fehér ter. Károlyi Mihály gr.

Ifjú Bosznia Wilson 14 pontja Kisgazdapárt Esterházy Móric gr.

Egyesülés vagy Halál Alkotmányreform Kereszt. Nemz. Egyes. P Wekerle Sándor

’most vagy soha’ Europaizálás Trianon Wilson

Blitzkrieg Szabad Német Szoc. Köz 282.000 – 93.000 Georges Clemenceau

Kétfrontos háború elker Szabad Német Köz. 18.2 – 7.6 mil Franchet d’Esperey

Sitzkrieg Weimari köztársaság 3.3 mil határon kív magy Alekszan Sztambolijszki

Versenyfutás a tengerhez Osztrák Kom. Párt Jogrend helyreállítása Musztafa Kemal

Beásott védelem tűzereje Szoc. Dem. Párt Numerus clausus Karl Liebknecht

Harci gáz Keresztényszocilista P. Földreform Rosa Luxemburg

Verduni vérszivattyú Magyar Nemzeti Tanács 16 mil – 1 mil Philipp Scheidemann

Bukaresti tikos szerz. Függetlenségi és 48-as P. 300.000 család Friedrich Ebert

Békekísérletek Polgári Radikális Párt Vitézi rend Gustav Noske

Korlátlan tengeralattj. Háb. Magyaro. Szoc.dem Állami, társ rend hat. Vé Karl Renner

Putyilov-gyár Lánchidi csata Baranyai-bajai szerb Lovászy Márton

Munkásküldöttek Szovjetjei- Függetlenség Magyar köztársaság József főherceg

Nek Ideigl. Végrehajtó Biz. Választójog Rongyos Gárda Garami Ernő

Pétervári Szovjet Földreform Budaörsi csata Kunfi Zsigmond

Duma Ideiglenes Bizottsága Nemzeti összefogás Trónfosztás/népszavazás Batthyány Tivadar

Oktobristák Osztályharc fölfüggeszt Civitas fidelissima Berinkey Dénes

Kadetok Katonatanács Kisebbségvédelem Linder Béla

Mensevikek Munkástanács Csehszlovák köztársaság Hock János

Bolsevikek Ideiglenes Parlament Nyelvtörv. 20% É-D Prohászka Ottokár


Eszerek Belgrádi demarkációs v Városi önkorm. Nagyköz Bartha Albert

Nagy koalíció Kommunista szervezked Iskolák elsorvasztása Fernand Vix

Alkotmányozó Gyűlés össze Kom. Magyaro. Pártja Földreform magy nélkül Bethlen István

Földreform Kiábr. a kormányból Telepesfaluk Kun Béla

Háború befejezése Polgárszövetség Országos Magyar Párt Böhm Vilmos

Bolsevik taktika Vix-jegyzék Román királyság Landler Jenő

Áprilisi tézisek Magyaro. Szocialista P. Szerb-horvát-szlovén K. Garbai Sándor

Tüntetések MOVE Névvegyelemzés Jan Christian Smuts

Minden hat. a szovjeteknek Elkésett földreform Stromfeld Aurél

Júliusi válság Nemzeti Egyesülés P. SZEMÉLYEK Károlyi Gyula

Oroszországi Dem. Tanács Népszava Ferenc Ferdinánd Szamuely Tibor

1500/136 Vörös Újság Gavrilo Princip Clemanceau

Előparlament /555 Gyüjtőfogház Tisza István Lloyd-George

Fegyveres fölkelés terve Mindenkihez! Ferenc József Wilson

Bolsevik államcsíny Államosítás II. Vilmos Orlando

2. szovjet kongr. 670/390 Forrad. Törvényszék Helmut von Moltke Józef Pilsudski

George Curzon Bratianu Somme Elzász-Lotharingia

Peidl Gyula Kós Károly Tarnopol Saar-vidék

Friedrich István Horthy Miklós Szmolnij Rajna-vidék

Horthy Miklós Reményik Sándor Téli Palota Szombathely

George Clerk Dsida Jenő Brest-Litovszk Tihany – Madeira

Huszár Károly Kemény János Murmanszk Sopron

Apponyi Albert gr. Szenteleky Kornél Vlagyivosztok

Teleki Pál gr. Hercegh János Kaukázus

Nagyatádi Szabó István Amiens

Somogyi Béla HELYNEVEK Padova

Bacsó Béla Szarajevó Isztambul – Ankara

Bethlen István Marne Kiel

Prónay Pál Tannenberg Weimar

Héjjas Iván Mazuri tavak Újvidék

Eduard Benes Przemysl Gyulafehérvár

Tomas Masaryk Helgoland szigetek Eperjes

Esterházy János gr. Gorlice Bécs

Fábry Zoltán Isonzó Arad

Balogh Edgár Verdun Szeged

ÉVSZÁMOK 1918 november 7.

1914. június 28 November 13

1914. július 23 November 16

Július 28 November 24

1919 január 11.

1917. január 22 Március 20

Március 12. Március 21

Szeptember 14. Augusztus 1

November 6-7 1919 június 28

1918 január 18 Augusztus 1-6

Március 3. Augusztus 4

Október 24 Augusztus 7

Október 26

Október 30-31

November 16

November 24

1920 január

Június 4


1921 március

1921 október


1. Ki mondta?

"...a béke igazságtalan és használhatatlan."

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

ABC, lánchídi csata, Rongyos Gárda, mensevik, Cseka,

3. Ki volt?

Kornyilov, Garbai Sándor, Prónay Pál,

4. Mikor történt?

Gavrilo Princip merénylete, Padovai fegyverszünet, Trianon aláirása,

5. Mi történt itt és mikor?

Somme, Tannenberg, Verdun, Madeira,

6. Milyen esetre helyezték kilátásba a hadba lépésüket a nagyhatalmak?

7. Ird le vázlatosan az orosz forradalmat a bolsevik hatalomátvételig!

A

2p

10p

6p

6p

8p

5p

15p


1. Ki mondta?

"Ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre."

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat!

Budaörsi csata, hosszú 19. sz. Polgári Radikális Párt, Észak-Dél ellentét, Sitzkrieg,

10p

3. Ki volt?

Bartha Albert, Alfred von Schlieffen, Simonyi-Semadam Sándor,

4.Mikor történt?

Belgrádi fegyverszünet, a Köztársaság kikiáltása Magyarországon, Vix-jegyzék,

5. Mi történt itt és mikor?

Marne, Mazuri-tavak, Téli Palota, Gyűjtőfogház,

6. Mik voltak a nagyhatalmak célkitűzései a világháború előtt?

7. Írd le vázlatosan a Tanácsköztársaságot a bukásáig!

B

2p

6p

6p

8p

5p

15p

More magazines by this user
Similar magazines