28.06.2013 Views

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I. <strong>ÁLTALÁNOS</strong> <strong>RÉSZ</strong><br />

1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.<br />

KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ<br />

BIBLIOGRÁFIA<br />

Hírünk a világban : Jugoszláviai magyar<br />

exteriorika. 1945-1990 : az ország<br />

határain kívül megjelent primer<br />

tatási Minisztériumának és a Tartományi<br />

Tudományügyi Alapnak az<br />

anyagi támogatásával.<br />

ISBN 86-323-0348-1<br />

közlések és a jugoszláviai magyar<br />

szellemi élet külföldi recepciója :<br />

1989-1990. évi kötet / az anyaggyűjtést<br />

végezte Gál Júlia (számítógépes<br />

válogatás), Hargitai Gáborné,<br />

Orvos Mária, Szerb Judit; szerkesztette<br />

Orvos Mária ; grafikai szerkesztő<br />

és sorozatterv Csemik Attila .<br />

- Újvidék : Jugoszláviai Magyar<br />

Művelődési Társaság, 1993 (Újvidék<br />

: Verzal). - 213 p. ; 19 cm . -<br />

(A Jugoszláviai Magyar Művelődési<br />

Társaság Kiskönyvtára. Jugoszláviai<br />

Magyar Exteriorika ; 1.) Megjelent a<br />

SOROS FOUNDATION - NEW<br />

YORK anyagi támogatásával .-<br />

Summary ISBN 86-82043-20-3<br />

3. A jugoszláviai magyar irodalom<br />

1989. évi bibliográfiája / Csapó Julianna<br />

. - Újvidék : A Magyar Nyelv,<br />

Irodalom és Hungarológiai Kutatások<br />

Intézete; Forum Könyvkiadó,<br />

1993 (Újvidék : Agapé). - 151 p. :<br />

24 cm . - (Bibliográfiai Füzetek ;<br />

23.)<br />

Kiadja a Magyar Nyelv, Irodalom és<br />

Hungarológiai Kutatások Intézete és<br />

a Forum Könyvkiadó a Magyar<br />

Köztársaság Művelődési és Közoktatási<br />

Minisztériumának és a Tartományi<br />

Tudományügyi Alapnak az<br />

anyagi támogatásával.<br />

ISBN 86-323-0347-3<br />

4. Subotička bibliografija : sv. 2. = A<br />

A jugoszláviai magyar irodalom szabadkai kiadványok bibliográfiája<br />

1988. évi bibliográfiája / Csapó Juli­ : 2. füz. : 1870-1918 / Szentgyörgyi<br />

anna . - Újvidék : A Magyar Nyelv, István ; Eva Bažant . - [Novi Sad] ;<br />

Irodalom és Hungarológiai Kutatá­ Subotica: Forum ; Gradska bibliotesok<br />

Intézete; Forum Könyvkiadó,<br />

1993 (Újvidék : Agapé) . - 143 p. :<br />

24 cm . - (Bibliográfiai Füzetek ;<br />

22.)<br />

ka ; Društvena organizacija Monografija<br />

= [Újvidék] ; Szabadka : Forum<br />

Könyvkiadó; Szabadkai Városi<br />

Könyvtár ; Monográfia Társadalmi<br />

Kiadja a Magyar Nyelv, Irodalom és Szervezet, 1993 (Subotica : Miner­<br />

Hungarológiai Kutatások Intézete és va) . - 230 p. : ill. ; 25 cm Kétnyel­<br />

a Forum Könyvkiadó a Magyar vű előszóval.- U finansiranju izrade<br />

Köztársaság Művelődési és Közok­ bibliografije učestvovali su: Mi-


nistarstvo kulture Republike Srbije,<br />

Ministarstvo za kulturu i obrazovanje<br />

Republike Mađarske, Društvena<br />

organizacija „Monografija" i Filijala<br />

Osiguravajućeg zavoda „Vojvodina"<br />

u Subotici = A kutatómunkát és a kiadvány<br />

megjelenését anyagilag támogatta<br />

a Szerb Köztársaság Művelődési<br />

Minisztériuma, a Magyar<br />

Köztársaság Művelődési és Közoktatási<br />

Minisztériuma, a szabadkai<br />

Monográfia Társadalmi Szervezet és<br />

a Vajdasági Biztosítóintézet szabadkai<br />

kirendeltsége.<br />

ISBN 86-323-0380-5<br />

200 pld.<br />

Keménykötés<br />

NYOMDÁSZAT.<br />

NYOMDÁSZATTÖRTÉNET<br />

5. Sztojkov-dinasztia / Szombathy Bálint<br />

= MSz, máj. 15., 128. sz., 10. p.<br />

6. A modern plakát antológiája : harminc<br />

évvel ezelőtt alakult meg Újvidéken<br />

a Stojkov Nyomda / Fehér<br />

Rózsa = MSz, jún. 8., 152. sz., 11. p.<br />

7. A szabadkai nyomdászat másfél évszázada<br />

: a Pannónia Nyomdaipari<br />

Intézet emléknaptárt adott ki az évforduló<br />

kapcsán / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, dec. 23., 350., 351.<br />

sz., 13. p.<br />

BIBLIOFILJA.<br />

KÖNYVMŰVÉSZET.<br />

KÖNYVRITKASÁGOK<br />

8. A mester dicsérete : Andruskó Károly<br />

hetvenkilenc éves / (bi) [Bada István]<br />

= MSz, jún. 29., 173. sz., 11. p.<br />

9. Rajzok gyermekeknek : beszélgetés<br />

Németh Csabával / Kontra Ferenc =<br />

MSz, dec. 24., 25., 26., 352., 353.,<br />

354. sz., 10. p.<br />

Beszélgetés a Forum Nyomda műszaki<br />

szerkesztőjével, illusztrátorral,<br />

grafikai formatervezővel.<br />

KÖNYVKIADÁS.<br />

A KÖNYVKIADÁS<br />

<strong>ÁLTALÁNOS</strong> KÉRDÉSEI<br />

Vö. 33. sz.<br />

10. Pályázati felhívás : a Művelődési és<br />

Közoktatási Minisztérium (Budapest)<br />

pályázatot hirdet a határon túli<br />

magyar könyvek kiadásának támogatására<br />

/ — = MSz, febr. 6., 35. sz.,<br />

12. p.<br />

Ua. H, 1-2. sz., 110-111. p.<br />

11. Tizennégy kötet nyert támogatást :<br />

lezárult a Magyar Művelődési Minisztérium<br />

pályázata / r-R [Fehér Rózsa]<br />

= MSz, máj. 28, 141. sz., 11. p.<br />

12. Ágoston András levele dr. Mádl Ferenc<br />

művelődési és közoktatási miniszterhez,<br />

1993. V. 18. [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 13, 18. p.<br />

A társadalomtudományi kutatás és a<br />

könyvkiadás ügyében.<br />

13. A VMDK Elnökségének állásfoglalásai,<br />

1993. VI. 12.: a vajdasági magyar<br />

könyvkiadás támogatásáról. A<br />

magyarországi televíziókról [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 13, 19. p.<br />

14. Tanulmányok és elsőkötetesek :<br />

újabb tizenöt könyv részesült támogatásban<br />

/ (-) = MSz, dec. 23, 350,<br />

351, sz, 13. p.<br />

Vö. 234. sz.<br />

KIADÁSTŐR TÉNET<br />

15. Erkölcscsöszöket a tudósok mellé? /<br />

Túri Gábor = MSz, jan. 15, 13. sz,<br />

11. p.<br />

A kanizsai községi monográfia kiadásáról.<br />

16. (Felkopik) Az állam én vagyok : a<br />

monográfia holográfiája / i-á = Tv,<br />

jan. 22, 3. sz, 2. p.<br />

Kanizsa monográfiája.<br />

17. A város sportéletének nagy múltja<br />

van : Ilin László öt éve gyűjti a Sza-


adka tenisz- és sporttörténetére vonatkozó<br />

újabb adatokat / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, júl. 20., 194.<br />

sz, 4. p.<br />

Kiadót keresnek.<br />

18. Hogyan „hamisítják" Kanizsán a<br />

történelmet? / i-á = Tv, júl. 23, 28.<br />

sz, 2. p.<br />

Viták Kanizsa monográfiája körül.<br />

19. A múlt átmentése az utókornak : készül<br />

Magyarcsernye monográfiájának<br />

második kötete / Fazekas András<br />

= CsK, nov. 11, 45. sz, 12. p.<br />

Tanok József készíti.<br />

SOROZATOK<br />

20. Megjelent az Életjel Miniatűrök 47.<br />

kötete. Aczél Henrik Szabadkán / (-)<br />

= 7N, jan. 29, 5. sz, 37. p.<br />

Vö. 90. sz.<br />

KÖNYVKIADÓK<br />

AGAPÉ KÖNYVKIADÓ<br />

21. „A történelmet nemcsak az emberek<br />

irányítják": beszélgetés dr. Harmath<br />

Károly ferences atyával / Kontra Ferenc<br />

= MSz, okt. 31, 295-297. sz,<br />

11.p.<br />

DUDÁS GYULA MÚZEUM<br />

ÉS KÖNYVBARÁTOK KÖRE<br />

22. Szünetel a kiadói tevékenység :<br />

Szloboda János, a zentai kiadványok<br />

fő- és felelős szerkesztője nyilatkozik<br />

/ si [Cs. Simon István] = MSz,<br />

szept. 29, 265. sz, 7. p.<br />

FORUM KÖNYVKIADÓ<br />

Vö. 62, 90. sz.<br />

23. Új könyvek. Hagyományaink, identitástudatunk<br />

öt kötetben / p. [P.] k.<br />

[Keczeli] k. [Klára] = MSz, jan. 10,<br />

8. sz, 13. p.<br />

24. Új könyv. Topolya mezőváros históriája<br />

/ p. [P] k. [Keczeli] k. [Klára]<br />

= MSz, jan. 28, 26. sz, 13. p.<br />

25. Új könyvek. Irodalmunkról és életünkről<br />

/ p. [P] k. [Keczeli] k. [Klára]<br />

= MSz, febr. 9, 38. sz, 11. p.<br />

26. Felhőkakukkvár / Herceg János =<br />

MSz, márc. 20, 76. sz, 11. p.<br />

27. Bestseller-kiadányok és a vajdasági<br />

magyar irodalom a Forum kiadói<br />

produkciójában / Juhász Géza =<br />

MSz, ápr. 10, 97. sz, 13. p.<br />

28. Új könyvek. Vers - mindenkinek / p.<br />

[P] k. [Keczeli] k. [Klára] = MSz,<br />

máj. 13, 126. sz, 13. p.<br />

29. Új könyvek. Egy süllyedő világ emlékei<br />

/ p. [P] k. [Keczeli] k. [Klára]<br />

= MSz, máj. 16, 129. sz, 9. p.<br />

30. Új könyvek. Adalékok művelődéstörténetünkhöz<br />

/ p. [P] k. [Keczeli]<br />

k. [Klára] = MSz, máj. 27, 140. sz,<br />

13. p.<br />

31. Javaslatom a Forum Könyvkiadónak<br />

/ Huszka Antal = MSz, júl. 4,<br />

178. sz, 11. p.<br />

Javaslat egy képzőművészeti lexikon<br />

elkészítésére.<br />

32. Három új könyv / (cf) [Kontra Ferenc]<br />

= MSz, aug. 13, 218. sz, 11. p.<br />

3 3. Huszonnyolc kézirat érkezett a —ba<br />

/ (cf) [Kontra Ferenc] = MSz, szept.<br />

12, 248. sz, 12. p.<br />

A Magyar Köztársaság Művelődési<br />

és Közoktatási Minisztériumának a<br />

határon túli magyar könyvek kiadására<br />

kiírt pályázata.<br />

34. A — új könyvei / Pénovácz Márta =<br />

MSz, szept. 27, 263. sz, 13. p.<br />

35. Könyvpremier az Újvidéki Színházban:<br />

a — új kiadványainak bemutatója<br />

/ - = MSz, nov. 27, 28, 29,<br />

30, 323-325. sz, 11. p.


FORUM KIADÓHÁZ 46. 46 Németh, hagyj békén! (másodszor<br />

36. Sztrájkra készül a Forum Nyomda :<br />

követelik a részleg átszervezését és a<br />

szavatolt bérüket / N. [Németh] Z.<br />

kérlek) / Maróti Miklós = ÚHN.<br />

nov. 26., 4. sz., 17. p.<br />

Vö. 41. és 44. sz.<br />

[Zoltán] = MSz, márc. 4., 61. sz., 7. p. 47. 47 A Forum helyett a Magyar Szó : átszervezés<br />

előtt a Forum Kiadóház /<br />

37. Ismét csőd előtt a Forum / O.<br />

[Orosz] K. [Klára] = MSz, márc. 5.,<br />

62. sz., 7. p.<br />

- = MSz, nov. 27., 28., 29., 30.,<br />

323-325. sz., l.p.<br />

38. Csütörtöktől sztrájkol a Forum<br />

Nyomda / Orosz Klára = MSz, márc.<br />

6., 63. sz., 7. p.<br />

39. Németek, hagyjatok békén! / Maróti<br />

Miklós = 7N, ápr. 2., 14. sz., 7. p.<br />

Vö. 254-255. sz.<br />

40. Konstruktív dialógus szorgalmazása<br />

: a Forum Kiadóházba látogatott<br />

Boško Petrović és Damjan Radenković,<br />

a TVT elnöke és alelnöke,<br />

valamint Ljubomir Lukié tartományi<br />

tájékoztatási titkár / N-a<br />

[Nagy Magdolna] = MSz, ápr. 9.,<br />

96. sz., 7. p.<br />

41. Válaszféle Maróti Miklósnak. Én<br />

sem érek rá / Németh János = 7N,<br />

48 48. Gobby Fehér Gyula a Forum-ház<br />

élén? / Varjú Márta = MSz. dec. 2.,<br />

326-328. sz., 9. p.<br />

49. Maróti Miklós dühe / Németh János<br />

= ÚHN, dec. 3., 5. sz., 15. p.<br />

Vö. 46. sz.<br />

50. Nyílt levél : Végei Lászlóhoz,<br />

Gobby Fehér Gyulához, Fehér Kálmánhoz<br />

/ Ágoston András = MSz,<br />

dec. 5., 329-332. sz., 11. p.<br />

A Forum Nyomdáról és a Forum Kiadóház<br />

átszervezéséről.<br />

Ua. Hm, dec. 11., 7. p.; VMDKÉ,<br />

284-285. p.<br />

ápr. 9., 15. sz., 9. p.<br />

Vö. 39. sz.<br />

* 2<br />

52. Németh, ne hagyd békén! / Sámy Rudolf<br />

= UHN, dec. 10., 6. sz., 15. p.<br />

42. Kit imitál a Magyar Szó? : megala­<br />

Vö. 46. sz.<br />

kult a Forum Kiadóház új igazgatóbizottsága...<br />

/ N. [Németh] Z. [Zoltán]<br />

= MSz., ápr. 17., 103. sz., 7. p.<br />

Az új elnök Halasi Rózsa.<br />

^<br />

53. Az Olvasókhoz / Gobby Fehér Gyula<br />

= MSz, dec. 12., 337-339. sz., 10. p.<br />

A Forum Nyomdáról. Vö. 50. sz.<br />

54. Válaszlevél Ágoston Andrásnak /<br />

43. Lemondott Maróti Miklós : a Forum­ Végei László = MSz, dec. 12.,<br />

ház vezérigazgatója öt pontban sorol­ 337-339. sz., 10. p.<br />

ta fel kifogásait / Varjú Márta = MSz, A Forum Nyomda leválasztásával<br />

nov. 4., 298-300. sz., 1. és 9. p.<br />

kapcsolatban. Vö. 50. sz.<br />

44. Maróti Miklós megkésett menekülé- 55<br />

se / (németh) [Németh János] =<br />

ÚHN, nov. 12., 2. sz., 9. p.<br />

Vö. 39. sz.<br />

45. A Tartományi Tájékoztatási Bizottság<br />

elfogadta Maróti lemondását /<br />

51. Fehér Gyula a Forum megbízott<br />

igazgatója / J. M. E. = MSz, dec. 5.,<br />

329., 330., 331., 332. sz., 3. p.<br />

55. Újabb nyílt levél : Végei Lászlóhoz<br />

és Gobby Fehér Gyulához / Ágoston<br />

András = MSz, dec. 21., 348., 349.<br />

sz., 10. p.<br />

A Forum Nyomdáról. Vö. 53. és 54.<br />

sz.<br />

N. [Németh] Z. [Zoltán] = MSz, 56. 56 Forum-ház, te drága! / Varga P. Jó­<br />

nov. 18., 312-314. sz., 9. p.<br />

zsef = MSz, dec. 30., 355. sz., 6. p.


LIBER COMMERCE<br />

57. Itt az Ákombákom : az íráskészség<br />

elsajátításában hasznosítható gyermekkézikönyv<br />

Kanizsán a kiadónál<br />

rendelhető meg az óvodások részére<br />

/ (tg) [Túri Gábor] = MSz, márc. 5.,<br />

62. sz, 11. p.<br />

TANKÖNYVKIADÓ INTÉZET<br />

58. Zsákbamacska / K-k [Kabók Erika]<br />

= MSz, febr. 11,40. sz, 13. p.<br />

59. Mi lesz veled, ~~? / K-k [Kabók Erika]<br />

= MSz, márc. 12, 69. sz, 11. p.<br />

60. Megszűnt a tartományi tankönyvkiadó<br />

: a bejelentésekkel ellentétben<br />

egyelőre még csak fiókintézeti státust<br />

sem kaptak / Kabók Erika =<br />

MSz, máj. 9, 122. sz, 15. p.<br />

61. Marad a diktálás : a középiskolások<br />

a tankönyvek jelentős részét nem<br />

kapták meg / Mihályi Katalin =<br />

MSz, okt. 31, 295-297. sz, 11. p.<br />

KÖNYVTERJESZTÉS<br />

A KÖNYVTERJESZTÉS<br />

<strong>ÁLTALÁNOS</strong><br />

KÉRDÉSEI<br />

62. Embargó a józan észre / Fehér Rózsa<br />

= MSz, jan. 31, 29. sz, 12. p.<br />

A Forum és a többi kiadó gondjairól.<br />

63. Életrajzi kalauz. Emich Gusztáv /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 20,<br />

76. sz, 12. p.<br />

Könyvkereskedő, nyomdász.<br />

64. Műtárgykereskedelem. A kutyás /<br />

Anti(k) [Kókai Sándor] = Np, ápr.<br />

14, 154. sz, 14. p.<br />

65. Mütárgykereskedelem. „Könyv könyv<br />

mellett—" / Anti(k) [Kókai Sándor] =<br />

Np, ápr. 21, 155. sz, 14. p.<br />

66. Mütárgykereskedelem. A könyvek<br />

királya / Anti(k) [Kókai Sándor] =<br />

Np, ápr. 28, 156. sz, 14. p.<br />

67. Mütárgykereskedelem. Ünnepi ruha,<br />

zsíros kéz - aukció / Anti(k) [Kókai<br />

Sándor] = Np, máj. 5, 157. sz, 14. p.<br />

68. Műtárgy kereskedelem. Guberáló /<br />

Anti(k) [Kókai Sándor] = Np, máj.<br />

19, 159. sz, 15. p.<br />

69. A topolyai iskolaigazgatók nem érnek<br />

rá : miért utasították vissza a<br />

magyarországi ajándéknyaralást és<br />

könyvcsomagot?... / Németh Zoltán<br />

= MSz, jún. 2, 146. sz, 6. p.<br />

70. A könyvárus / Nyáry Márta = MSz,<br />

jún. 7, 151. sz, 6. p.<br />

Nehrer Lajosról.<br />

71. Műtárgykereskedelem. Tessék venni,<br />

én meg menni— / Anti(k) [Kókai<br />

Sándor] = Np, jún. 9, 162. sz, 14. p.<br />

Vö. 234. sz.<br />

KÖNYVHÓNAP<br />

72. Elhidegült barátság / si = Np, okt.<br />

13, 180. sz, 17. p.<br />

ÜNNEPI KÖNYVHÉT<br />

73. íróink és könyveink a budapesti<br />

. ~~en / p. [P.] k. [Keczeli] k. [Klára]<br />

= MSz, máj. 23, 136. sz, 10. p.<br />

74. Megnyílt az — / Pálics Márta =<br />

MSz, jún. 5, 149. sz, 2. p.<br />

75. Az életfa gyökerei / Csordás Mihály<br />

= 7N, jún. 11,24. sz, 14. p.<br />

76. Az — bestsellere. Stephen King halálos<br />

árnyéka / Kontra Ferenc = 7N,<br />

jún. 18, 25. sz, 16. p.<br />

KÖNYVKIÁLLÍTÁS<br />

11. A könyvszakma találkozója / (cf)<br />

[Kontra Ferenc] = MSz, szept. 9,<br />

245. sz, 13. p.<br />

Magyar Könyvvásár Pécsett.<br />

78. Egy év termése : ma kezdődik Belgrádban<br />

a 38. Nemzetközi Könyvvá-


12 KÖNYVTÁRÜGY<br />

sár / (cf) [Kontra Ferenc] = MSz.<br />

okt. 21., 284-287. sz., 13. p.<br />

79. Hiúság vására : a 38. belgrádi<br />

könyvkiállítás már ok nélkül viseli a<br />

„nemzetközi" jelzőt... / Torok Csaba<br />

= CsK, okt. 28., 43. sz., 19. p.<br />

KÖNYVTÁRÜGY<br />

A KÖNYVTÁRÜGY <strong>ÁLTALÁNOS</strong><br />

KÉRDÉSEI. TANÁCSKOZÁSOK<br />

Vö. 734-735. sz.<br />

80. A könyvtár a tudásnak nemcsak őrzője,<br />

hanem tükre is / Mihájlovits<br />

Klára = MSz, febr. 27., 56. sz., 13. p.<br />

A Magyar Szó és a JMMT vitatribünje<br />

könyvkultúránkról és könyvtárainkról.<br />

Vö. 831.SZ.<br />

KÖNYVTÁRAK<br />

81. Olvasókör és könyvtár : Felsőhegyen<br />

nemrégiben ismét megnyílt a<br />

könyvtár... / fi [Fodor István] =<br />

MSz, jan. 6., 4. sz., 13. p.<br />

82. Épül a Matica srpska új könyvtára /<br />

r-R [Fehér Rózsa] = MSz, jan. 14.,<br />

12. sz., 13. p.<br />

Újvidéken.<br />

83. Másfélezer könyvtártag : beszélgetés<br />

Varga Jolánnal, a könyvtár igazgatójával<br />

az intézmény tavalyi évi<br />

munkájáról / M. [Móricz] Cs. [Csecse]<br />

M. [Magdolna] = TU, jan. 14.,<br />

2. sz., 1. p.<br />

84. „A gyerekek lelkesedése ösztönöz" :<br />

Horgoson valami megindult, és az<br />

elsősorban Pécs Blanka könyvtárosnőnek<br />

köszönhető / Miskolci Magdolna<br />

= MSz, jan. 17., 15. sz., 13. p.<br />

85. Szünidőben a könyvtárban / ger<br />

[Gergely József] = Tv, jan. 22., 3.<br />

sz., 3. p.<br />

Zentán.<br />

86. Rövidítve : a csókái könyvtárban<br />

3000-5000 dinár a tagsági' díj / si<br />

[Cs. Simon István] = Tv, febr. 5., 5.<br />

sz.. 4. p.<br />

87. Keresett lett az újság? / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, febr. 10.. 39. sz..<br />

10. p.<br />

A szabadkai Városi Könyvtárban.<br />

88. Kevesebb könyv, folyóirat : többnyire<br />

zárva tartanak a fiókkönyvtárak<br />

/ b-y = MSz. febr. 19., 48'. sz.,<br />

10. p.<br />

Palicson.<br />

89. Nem elég a babérokon ülni : a kanizsai<br />

könyvtár folyamatosan az állománygyarapítás,<br />

az olvasótoborzás<br />

és a kiegészítő pénzszerzés különféle<br />

módozatain fáradozik / (tg) [Túri<br />

Gábor] = Tv, márc. 12., 10. sz., 2. p.<br />

90. Szirmai-emléktábla a könyvtárban :<br />

dr. Bori Imre akadémikus mondott<br />

alkalmi beszédet... / Góbor Béla =<br />

TÚ, márc. 25., 12. sz., 3. p.<br />

Húsvéti könyvvásár a temerini<br />

könyvtárban a Forum Könyvkiadó<br />

és az Agapé szervezésében.<br />

91. Tavaszi versmondó verseny : a fogalmazási<br />

és rajzpályázat eredményét<br />

ünnepségen hirdetik ki április<br />

15-én / (tg) [Túri Gábor] = Tv, ápr.<br />

9., 14. sz., 4. p.<br />

A kanizsai könyvtár Kedvenc versem<br />

elnevezésű versenyéről.<br />

92. Hány könyv van a könyvtárban? / -<br />

= Dt, máj. 16., 18. sz., 2. p.<br />

A zombori Karlo Bijelicki Könyvtár<br />

tavalyi tevékenységének az összegzése.<br />

93. Több mint ezer könyvtártag : ...új<br />

könyvek vásárlására nincs pénz / M.<br />

[Móricz] Cs. [Csecse] M. [Magdolna)<br />

= TU, máj. 20., 20. sz., 3. p.<br />

Temerinben.<br />

94. Nagyobb tagsági díj / M. [Móricz]<br />

Cs. [Csecse] M. [Magdolna] = TÚ.


jún. 17, 24. sz, 3. p.<br />

Temerinben.<br />

95. Növekszik az olvasók száma : a<br />

temerini Szirmai Károly könyvtárnak<br />

eddig 1120 tagja van... / M.<br />

[Móricz] Cs. [Csecse] M. [Magdolna]<br />

= MSz, júl. 12, 186. sz, 9. p.<br />

96. Hullámcsillapítás a topolyai<br />

könyvtár új megbízott igazgatója és<br />

a dolgozók is azt szeretnék, ha mielőbb<br />

megnyugodnának a kedélyek /<br />

m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

szept. 21, 257. sz, 11. p.<br />

97. Szaporodik a könyvtártagok száma /<br />

M. [Móricz] Cs. [Csecse] M. [Magdolna]<br />

= MSz, szept. 25, 261. sz, 7. p.<br />

Temerinben.<br />

98. Megünnepelték a könyvtár napját /<br />

m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

okt. 14, 277-280. sz, 6. p.<br />

Szabadkán.<br />

99. Csak néhány kötetet vásároltak : a<br />

csókái könyvtárban jegyeztük föl / si<br />

[Cs. Simon István] = MSz, okt. 21,<br />

284-287. sz, 13. p.<br />

100. Csaknem másfél ezer könyvtári tag /<br />

M. [Móricz] Cs. [Csecse] M. [Magdolna]<br />

= MSz, dec. 21, 348, 349.<br />

sz, 5. p.<br />

Temerinben.<br />

101. Gépesített könyvtár / fi [Fodor István]<br />

= MSz, dec. 30, 355. sz, 12. p.<br />

Zentán.<br />

OL VASÓMOZGALOM.<br />

OL VASÖKÖZÖNSÉG<br />

102. Mit olvasnak fiataljaink? : egy felmérés<br />

tanulságai / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, máj. 31, 144. sz,<br />

13. p.<br />

103. Az olvasókról és az olvasásról :<br />

(gyerekeknek) / Bori Imre = MSz,<br />

jún. 5, 149. sz, 10. p.<br />

FEHÉR FERENC<br />

KÖNYVBARÁTOK KÖRE<br />

104. A versek csodálatos világában : költészeti<br />

napok Temerinben... / (-)<br />

[Bada István] = MSz, jan. 3, 1. sz,<br />

12. p.<br />

Téli irodalmi tábor általános iskolásoknak.<br />

105. Versről versre - költészeti napok<br />

Temerinben : minden hang, minden<br />

szó, minden mondat értünk van /<br />

Góbor Béla = TÚ, jan. 7, l.sz, 3.p.<br />

106. Költészeti napok Temerinben : ma<br />

Ady Endre- és József Attila-versek<br />

elemzése / G. [Góbor] B. [Béla] =<br />

MSz, jan. 8, 6. sz, 11. p.<br />

107. Minden vers értünk van : költészeti<br />

napok Temerinben / Góbor Béla =<br />

MSz, jan. 10, 8. sz, 12. p.<br />

108. A vers szeretetéért: a Versről versre<br />

Költészeti Napok kapcsán nyilatkozott<br />

dr. Jung Károly, a találkozó<br />

egyik házigazdája / G. [Góbor] B.<br />

[Béla] = MSz, jan. 11,9. sz, 9. p.<br />

109. Egy hét költészet / G. [Góbor] B.<br />

[Béla] = TÚ, jan. 14, 2. sz, 2. p.<br />

Versről versre c. költészeti napok<br />

Temerinben.<br />

110. Táborteremtök : ...a Bada házaspár<br />

összegzi a költészeti tábor tapasztalatait<br />

/ K-k [Kabók Erika] = MSz,<br />

jan. 22, 20. sz, 11. p.<br />

111. A Vadalma édes íze / Kántor Oszkár<br />

= CsK, ápr. 1, 13. sz, 8-9. p.<br />

Irodalmi vetélkedő és író-olvasó találkozó<br />

Zentán az FFKK szervezésében.<br />

A vendég Németh István.<br />

112. Az olvasás értelme : a tartományi olvasási<br />

verseny programja / az FFKK<br />

nevében Bada Johanna = MSz, ápr.<br />

2, 89. sz, 11. p.<br />

113. Irodalmi vetélkedő lelkes diákszereplőkkel<br />

: Németh István író volt a<br />

vendég / g. [Gergely József] = Tv,


14 OLVASÓMOZGALOM<br />

ápr. 2., 13. sz., 4. p.<br />

Zentán.<br />

114. Minden rajz egy-egy dokumentum<br />

: Az apám citerája c. hagyományápoló<br />

rajzpályázat eredménye / ~<br />

[Bada Is.tván] = MSz, ápr. 29., 115.<br />

sz., 13. p.<br />

Az FFKK pályázata.<br />

115. Akik olvastak : pénteken lesz az<br />

FFKK olvasási versenyének tartományi<br />

döntője / (bi) [Bada István] =<br />

MSz, máj. 23., 136. sz., 10. p.<br />

116. Nagy magyar írók nyomában : háromszáz<br />

résztvevő a Majtényi Mihály<br />

és a Szenteleky Kornél Irodalmi<br />

Táborban... / (-) [Bada István] =<br />

Msz, jún. 20., 164. sz., 9. p.<br />

117. A magunk nyomában/—[Bada István]<br />

= MSz, júl. 22., 196. sz., 13. p.<br />

Majtényi Mihály Irodalmi Tábor<br />

lesz Temerinben.<br />

118. Magunk nyomában : az alábbi résztvevőket<br />

várják Temerinbe vasárnap<br />

délután a vendéglátók / - [Bada István]<br />

= MSz, júl. 23., 197. sz., 11. p.<br />

119. A szeretet és az együttélés jegyében<br />

: ...beszélgetés Bada Johanna táborvezetővel<br />

/ r-R [Fehér Rózsa] =<br />

MSz, júl. 24., 198. sz., 13. p.<br />

Majtényi Mihály Irodalmi Tábor<br />

Temerinben.<br />

120. Nagy érdeklődés : hétfón nyitja kapuit<br />

Temerinben a Majtényi Mihály<br />

Irodalmi Tábor / M. [Móricz] Cs.<br />

[Csecse] M. [Magdolna] = MSz, júl.<br />

24., 198. sz., 6. p.<br />

121. „A szembejövő ember" : folytatja<br />

munkáját a Majtényi Mihály Irodalmi<br />

Tábor Temerinben / M. [Móricz]<br />

Cs. [Csecse] M. [Magdolna] = MSz,<br />

júl. 28., 202. sz., 7. p.<br />

122. A magunk nyomában / Góbor Béla<br />

= MSz, júl. 29., 203. sz., 5. p.<br />

Majtényi Mihály Irodalmi Tábor<br />

Temerinben.<br />

123. Az irodalom és a béke oázisa : a tábor<br />

munkája a terveknek megfelelően<br />

folyik / G. [Góbor] B. [Béla] =<br />

MSz, júl. 29., 203. sz., 13. p.<br />

Majtényi Mihály Irodalmi Tábor<br />

Temerinben.<br />

124. A szellemi hazatalálás igényével : a<br />

Majtényi Mihály Irodalmi Táborban<br />

/ Farkas Zsuzsa = MSz, aug. 1., 206.<br />

sz., 5. p.<br />

125. A magunk nyomában : tegnap<br />

Temerinben megkezdte munkáját a<br />

Szenteleky Kornél Irodalmi Tábor /<br />

N-a [Nagy Magdolna] = MSz, aug.<br />

3., 208. sz., 7. p.<br />

126. A legjobbak találkozója : képriport a<br />

temerini Majtényi Mihály Irodalmi<br />

Táborról / - = MSz, aug. 3., 208.<br />

sz., 10. p.<br />

127. Mona Lisa Temerinben : tízezer<br />

márkára biztosították az újvidéki<br />

biztosító vállalatnál a párizsi<br />

Louvre-ben látható festmény másolatát<br />

/ - [Bada István] = MSz, aug.<br />

4., 209. sz., 7. p.<br />

128. Nem babra megy a játék, hanem<br />

könyvre : a Majtényi Mihály Irodalmi<br />

Tábor vendége voltam / Berényi<br />

Hona = CsK, aug. 5., 31. sz., 12. p.<br />

129. Az irodalommal barátkozva: hirek a<br />

temerini Szenteleky Kornél Irodalmi<br />

Táborból / Berényi Ilona = MSz,<br />

aug. 7., 212. sz., 7. p.<br />

130. Az irodalom igézetében : rendkívül<br />

eredményes volt a temerini<br />

Szenteleky Kornél Irodalmi Tábor /<br />

(-) [Bada István] = MSz, aug. 11.,<br />

216. sz., 7. p.<br />

131. A könyv világa a szeretet országa :<br />

látogatóban a Szenteleky Kornél<br />

Irodalmi Táborban / Berényi Ilona =<br />

CsK, aug. 12., 32. sz., 12. p.<br />

132. Irodalomról, lehetetlen időben :<br />

gondolatok két nyári temerini iro-


dalmi tábor tanulságairól / Jung Károly<br />

= MSz, aug. 14., 219. sz., 9. p.<br />

133. A könyv világában : pedagógusszemmel<br />

a temerini irodalmi táborokról<br />

: beszélgetés Saffer Veronika<br />

magiszterrel / Berényi Ilona = MSz,<br />

aug. 19., 224. sz., 13. p.<br />

134. „A könyvek sorsa a ti kezetekben<br />

van" : életképek két kulturális rendezvény,<br />

a temerini Majtényi Mihály<br />

és Szenteleky Kornél Irodalmi<br />

Táborból / Berényi Ilona = CsK,<br />

aug. 19., 33. sz., 18. p.<br />

135. Könyörgés könyvért / az FFKK vezetősége<br />

= MSz, aug. 29., 234. sz.,<br />

12. p.<br />

136. Magunk nyomában : író-olvasó találkozó,<br />

irodalmi vetélkedő, külön<br />

autóbusz Kanizsára / (bi) [Bada István]<br />

= MSz, szept. 9., 245. sz., 13. p.<br />

Horgoson és Kanizsán.<br />

137. Az olvasóvá nevelés magasiskolája:<br />

horgosi rendezvényeivel megkezdte<br />

idei körútját a — / Miskolci Magdolna<br />

= szept. 14., 250. sz., 11. p.<br />

138. Magunk nyomában / (bi) [Bada Istvánja<br />

MSz, szept. 15., 251. sz., 7. p.<br />

139. Az olvasás öröme : kezdődik a tartományi<br />

olvasási verseny / a — vezetősége<br />

= MSz, szept. 23., 259. sz.,<br />

13. p.<br />

Olvasmánylista, szabályzat.<br />

Ua. CsK, okt. 7., 40. sz., 14. p.<br />

140. Két Bada egy pár : három évtized<br />

hétköznapjairól Bada Johannával és<br />

Istvánnal / Fehér Mayer Mária =<br />

CsK, okt. 21., 42. sz., 6-7. p.<br />

Vö. 724. sz.<br />

SAJTÓ<br />

SAJTÓ ÁLTALÁBAN<br />

141. A napilapok vége? : egy újságírói tanácskozás<br />

margójára / Polyvás Jó­<br />

zsef = MSz, febr. 17., 46. sz., 5. p.<br />

A Szerbiai Újságíró Egyesület tanácskozása.<br />

142. 145/- = MSz,márc. 17.,73.sz., l.p.<br />

143. A tájékoztatás függetlenségéért : a<br />

VMDK képviselőcsoportja a rádióról,<br />

a televízióról és a sajtóról tárgyalt<br />

/ S. [Stanyó] T. [Tóth] G. [Gizella]<br />

= MSz, márc. 18., 74. sz., 7. p.<br />

144. Szponzorokat a sajtónak : a tartományi<br />

kormány a napi- és hetilapok<br />

helyzetéről... / - = MSz, márc. 18.,<br />

74. sz., 5. p.<br />

145. Sajtó / Papp Imre = MSz, márc. 30.,<br />

86. sz., 1. p.<br />

146. A tájékoztatás mint a magyar autonómia<br />

funkciója : Ágoston András<br />

levele a vajdasági magyar hírközlő<br />

eszközök szerkesztőségeinek / — =<br />

MSz, ápr. 9., 95. sz., 7. p.<br />

147. A nagy átejtés : gondolatfoszlányok<br />

a délvidéki magyar sajtónak az ő állapotáról<br />

/ Bódis Gábor = Np, ápr.<br />

21., 155. sz., 3. p.<br />

148. Közel az olvasóhoz : beszélgetés a<br />

vajdasági magyar sajtóról / Csordás<br />

Mihály = 7N, ápr. 23., 17. sz., 15. p.<br />

149. Lappangás és oldódás / Keszeg Károly<br />

= Np, máj. 5., 157. sz., 12. p.<br />

150. Zalakarosi zarándokok : följegyzések<br />

az I. Külhoni Magyar Sajtótalálkozóról<br />

/ Keszeg Károly = Np, okt.<br />

13., 180. sz., 12-13. p.<br />

151. A tájékoztatás, mint a magyar autonómia<br />

funkciója. A VMDK Elnökségének<br />

állásfoglalása, 1993. II. 20. [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 13., 11. p.<br />

152. A vajdasági magyar tájékoztatási<br />

eszközök főszerkesztőinek, 1993.<br />

III. 16. [dokumentum] = Hm, nov.<br />

13., 11. p.<br />

Az oktatási, a művelődési és a tájékoztatási<br />

autonómiáról.


16 SAJTÓ<br />

153. A vajdasági magyar hírközlő eszközök<br />

szerkesztőségeinek, 1993. III.<br />

16. [dokumentum] = Hm, nov. 13.,<br />

12. p.<br />

Javaslat a Tartományi Képviselőháznak,<br />

hogy a vajdasági magyar<br />

hírközlő eszközök alapítói jogát ruházza<br />

át a VMDK-ra.<br />

154. A Soros Alapítvány támogatja a fiatalokat.<br />

Újságírómühely Szabadkán<br />

/ Harangozó Eva = ÚHN, nov. 19,<br />

3. sz, 23. p.<br />

155. Ágoston András levelei. Dr. Entz<br />

Géza címzetes államtitkárnak, a Határon<br />

Túli Magyarok Hivatala elnökének<br />

a sajtótámogatásról, 1993.<br />

VII. 31. [dokumentum] = Hm, nov.<br />

27, 12-13. p.<br />

156. Ágoston András levelei. Dr. Entz<br />

Géza címzetes államtitkárnak, 1993.<br />

X. 30. [dokumentum] = Hm, nov.<br />

27, 22. p.<br />

A vajdasági magyar sajtóház létrehozásáról,<br />

az Új Hét Napról, a Naplóról<br />

és a Hírmondóról.<br />

157. Ágoston András levelei. Dr. Entz<br />

Géza címzetes államtitkárnak, a Határon<br />

Túli Magyarok Hivatala Elnökének<br />

= VMDKÉ, 267-270. p.<br />

* * *<br />

158. Critical Lapok : merész, okos, szükséges<br />

vállalkozás / Gerold László =<br />

MSz, aug. 7., 212. sz., 14. p.<br />

Színházi lap indult.<br />

159. Folyóirat. Az Alföld augusztusi száma<br />

/ Kontra Ferenc = MSz, aug. 7.,<br />

212. sz., 7. p.<br />

160. A szó hitele : Magyar Nyelvőr—117.<br />

évfolyam, 2. szám— / Kaszás Károly<br />

= MSz, aug. 14., 219. sz., 12. p.<br />

161. Az Erdélyi Magyarság a drávaszögi<br />

magyarságról / (cf) [Kontra Ferenc]<br />

= MSz, aug. 26., 231. sz., 13. p.<br />

Az Erdélyi Magyarság c. negyedéves<br />

budapesti folyóiratról.<br />

162. A Magyar Narancs / Kontra Ferenc<br />

= MSz, okt. 3, 267-269. sz, 11. p.<br />

SAJTÓTÖRTÉNET<br />

163. „Mostan emlékezem—". Bálint<br />

György : (1906-1943) / Memor<br />

[Tornán László] = Np, jan. 27, 143.<br />

sz, 17. p.<br />

164. Bezdáni nyomtatványok : kihasználatlan<br />

lehetőségek / Ballá Ferenc =<br />

ZK, febr. 20, 2. sz, 8. p.<br />

165. Életrajzi kalauz. Vuchetich Endre /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 27,<br />

83. sz, 10. p.<br />

166. A becskereki ellenzéki sajtó múltjából.<br />

A Torontáli Ellenzék 100 éve /<br />

Németh Ferenc = 7N, márc. 19, 12.<br />

sz, 18. p.<br />

167. Életrajzi kalauz. Wolf Vilmos /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 27,<br />

83. sz, 10. p.<br />

168. Életrajzi kalauz. Nemes Sándor /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jún. 5, 149.<br />

sz, 10. p.<br />

169. Életrajzi kalauz. Muhi János /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, júl. 31, 205.<br />

sz, 12. p.<br />

170. Életrajzi kalauz. Steinitz Tibor /<br />

Kalapis Zoltán = Msz, aug. 14, 219.<br />

sz, 10. p.<br />

A 7 Nap egykori főszerkesztőjéről.<br />

171. Becskerekiek. Dr. Mara Jenő (Eugen<br />

Mayer): (1888-1931) / Németh Ferenc<br />

= H, 9. sz, 652-658. p.<br />

172. Pótlások a becskerekiek című közleményhez<br />

: Szenteleky Kornél nekrológja<br />

Mara Jenő (Eugen Mayer) halála<br />

alkalmából/- = H, 10. sz, 760. p.


FOLYÓIRATOK, HÍRLAPOK<br />

BECSEI ÚJSÁG<br />

173. A — agóniája : szombaton nem jelenik<br />

meg a község több mint százéves<br />

múltra visszatekintő lapja / 1.<br />

[Lajber] gy. [György] = MSz, febr.<br />

25., 54. sz, 7. p.<br />

174. Nem jelent meg a — / Lajber György<br />

= MSz, máj. 5, 118. sz,6. p.<br />

CSALÁDI KÖR<br />

175. Nyílt levél. A művelődési rovat<br />

margójára / Berényi Ilona; Torok<br />

Csaba = CsK, ápr. 15, 15. sz, 13. p.<br />

176. Megoldás mindig található! : hamarosan<br />

megjelennek az Ismeretterjesztő<br />

Füzetek... / Habram Mária =<br />

CsK, nov. 4, 44. sz, 6-7. p.<br />

177. Ismeretterjesző Füzetek / li-vi [Tóth<br />

Lívia] = Np, nov. 17, 185. sz, 15. p.<br />

A Családi Kör felhívása az Ismeretterjesztő<br />

Füzetek folytatására.<br />

178. A jövő héten. Ismeretterjesztő Füzetek<br />

/ - = CsK, nov. 18, 46. sz, 2. p.<br />

179. Fiatalok nélkül megmaradni nem lehet<br />

: látogatóban dr. Ribár Béla akadémikusnál,<br />

az Ismeretterjesztő Füzetek<br />

értelmi szerzőjénél / Fehér<br />

Mayer Mária = CsK, nov. 25, 47.<br />

sz, 6-7. p.<br />

180. Mikulás-csomag a középiskolásoknak<br />

: a — gondozásában megjelent<br />

az Ismeretterjesztő Füzetek első száma...<br />

/ Varjú Márta = MSz, nov. 27,<br />

28, 29, 30, 323-325. sz, 9. p.<br />

181. Nemes célok szolgálatában : az Ismeretterjesztő<br />

Füzetek első számának<br />

megjelenése alkalmából sajtótájékoztató<br />

volt Újvidéken / - = CsK,<br />

dec. 2, 48. sz, 6. p.<br />

182. Gimnazistáknak ingyen : megjelent<br />

az Ismeretterjesztő Füzetek harma­<br />

dik száma... / K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, dec. 12, 337-339. sz, 9. p.<br />

DUNATÁJ<br />

183. Lesz-e pénz a tájékoztatásra? :<br />

Zomborban támogatják, hogy a —<br />

részvénytársaság legyen... / — = Dt,<br />

febr. 14, 6. sz, 2. p.<br />

184. Támogatás a —nak / T. [Tóth] L.<br />

[László] = MSz, máj. 6, 119. sz, 11. p.<br />

185. Eladó a ~~ / Tóth László = MSz,<br />

aug. 7, 212. sz, 1. p.<br />

186. ~~ nélkül / - = ZK, szept. 10,9. sz,<br />

2. p.<br />

EX SYMPOSION<br />

187. Folyóirat a rendszerváltás határán /<br />

Grendel Lajos = MSz, jan. 5, 3. sz,<br />

12. p.<br />

A pozsonyi Kalligramról is.<br />

188. Folyóirat. A mi Kisünk : ~~ 1993.<br />

3-4. szám... / Lovas Ildikó = MSz,<br />

máj. 8, 121. sz, 13. p.<br />

189. Vendégségben vendégéknél / Ladányi<br />

István = MSz, máj. 22, 135. sz,<br />

9. p.<br />

A Danilo Kis-emlékszám bemutatója.<br />

190. Vita. A mi ~~unk? : levélféle Ladányi<br />

Istvánnak / Bata János = MSz,<br />

jún. 12, 156. sz, 11. p.<br />

191. Új folyóiratról - kurtán / Balázs Attila<br />

=Np, szept. 15, 176. sz, 17. p.<br />

7 NAP<br />

Vö. 170, 272, 279, 785, 1434. sz.<br />

192. Sorsdöntő napok : Szecsei Mihály<br />

az igazgatóbizottság elnöke, Csordás<br />

Mihály főszerkesztő a megbízott<br />

igazgató / - = 7N, ápr. 30, 18. sz,<br />

3. p.


193. Nem jelent meg a — : a lap e heti<br />

számát nyomdai alapanyagok hiánya<br />

miatt nem nyomtatták ki / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, aug.<br />

14., 219. sz., 4. p.<br />

194. Nyílt levél a — szerkesztőségének /<br />

Gubás Jenő = MSz, aug. 15, 220.<br />

sz, 11. p.<br />

Az Orvos a családban c. rovatról.<br />

195. Kilátástalan helyzet? / Németh János<br />

= MSz, aug. 20, 225. sz, 9. p.<br />

196. Tényleg „meghalt" a —? : az anyagi<br />

gondok miatt a lap kilátástalan<br />

helyzetbe került... / Kabók Erika =<br />

MSz, aug. 22, 227. sz, 4. p.<br />

197. Új ~~ születőben? : egy hónapja<br />

lesz, hogy nem jelenik meg a hetilap...<br />

/ S. [Sture] K. [Kiss] Á. [Ágnes]<br />

= MSz, szept. 1, 237. sz, 9. p.<br />

198. Független hetilapot: a ~~ újraindításának<br />

lehetőségéről / S. [Sture] K.<br />

[Kiss] Á. [Ágnes] = MSz, szept. 7,<br />

243. sz, 1. p.<br />

199. A 22-es csapdája : a —- megszűnte<br />

kijózanító sorscsapás... / á [Árpási<br />

Ildikó] = MSz, szept. 10, 246. sz,<br />

11. p.<br />

A JMMT Szabad Líceuma Milyen<br />

—ot akarunk? címmel Szabadkán.<br />

200. „Az a rongyos régi—" / Csordás Mihály<br />

= MSz, szept. 23, 259. sz, 11. p.<br />

201. A tehetetlen alapító / Németh János<br />

= MSz, szept. 23, 259. sz, 11. p.<br />

202. Amikor a hóhért akasztják : beszélgetés<br />

Németh Jánossal az új(?) és a régi<br />

— újságírójával / Marlene Dietrich =<br />

KI, okt. 27, 2075. sz, 3. p.<br />

HÍD<br />

203. A magyar ember Amerika-képe :<br />

—, 1992. november-december / r-R<br />

[Fehér Rózsa] = MSz, jan. 23, 21.<br />

sz, 12. p.<br />

204. Folyóirat. Révész Húgó gyűjteménye<br />

: a~~ 1993. január-februári száma<br />

/ di [Dobosi Irén] = MSz. márc.<br />

6, 63. sz, 13. p.<br />

205. Az anyanyelvápolás lehetőségeiről :<br />

a — 1993. márciusi száma / di [Dobosi<br />

Irén] = MSz, ápr. 17, 103. sz,<br />

14. p.<br />

206. A torontáli szőnyeg fénykora : a —<br />

1993. áprilisi száma / di [Dobosi Irén]<br />

= MSz, máj. 22, 135. sz, 12. p.<br />

207. Variációk : a — folyóirat 1993. májusi-júniusi<br />

száma / di [Dobosi Irén]<br />

= Msz, jún. 26, 170. sz, 12. p.<br />

208. A történelem állkapcsai között :<br />

...beszélgetés dr. Bori Imrével a —tematikai<br />

számairól / P. Keczeli Klára<br />

= MSz, júl. 1, 175. sz, 13. p.<br />

209. Szenteleky száz éve : ~~ 1993.<br />

július-augusztus / Lovas Ildikó =<br />

MSz, aug. 14, 219. sz, 12. p.<br />

210. — költészetéről : megjelent a Híd<br />

novemberi száma / (-) = MSz, dec.<br />

23, 350, 351. sz, 13. p.<br />

Vö. 156. sz.<br />

HÍRMONDÓ<br />

211. Ágoston András levelei. Dr. Entz Gézának<br />

a Hírmondó támogatásáról [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 27, 13. p.<br />

HITÉLET<br />

212. Harmincszor 365/Huzsvár László =<br />

Hé, 10. sz, 1. p.<br />

Harmincéves a —.<br />

213. Hitélet - élethit / Smidt Valéria =<br />

Hé, 10. sz, 8-9. p.<br />

Beszélgetés Huzsvár Lászlóval a —<br />

szerkesztőjével.


Vö. 828. sz.<br />

JÓ PAJTÁS<br />

214. Ajándékkosár és egyebek : a — sokrétű<br />

kapcsolatfenntartó akcióiról és<br />

anyagi gondjairól / K-k [Kabók Erika]<br />

= MSz, jan. 21., 19. sz., 13. p.<br />

215. Az olvasók köszönete az újságírónak<br />

: a J. J. Zmaj Általános Iskola<br />

magyar tagozatos diákjai ma délben<br />

műsorral köszöntik Búcsú Ottót, a<br />

— nyugállományba vonuló újságíróját<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, márc. 25., 81. sz., 10. p.<br />

216. A — önállósulhat / Friedrich Anna<br />

= MSz, ápr. 25., 261. sz., 6. p.<br />

217. Kiéheztetési módszerrel : leírják-e a<br />

vajdasági magyar sajtót... Mirnics<br />

Zsuzsa, a Jó Pajtás főszerkesztője<br />

vall / Keszeg Károly = Np, szept. 8.,<br />

175. sz., 7. p.<br />

218. „Egyenként lőnek ki bennünket" :<br />

Mimics Zsuzsa, a — főszerkesztője<br />

gyermeklapunk és a vajdasági magyar<br />

sajtó kétségbeejtő helyzetéről<br />

nyilatkozik olvasóinknak / Farkas<br />

Zsuzsa = MSz, szept. 19., 255. sz.,<br />

10. p.<br />

219. A konokság doktora : hogyan akadályozta<br />

meg Halasi Rózsa a — önállósulását<br />

/ Mirnics Zsuzsa = MSz,<br />

okt. 3., 267-269. sz., 5. p.<br />

220. Megjelennek gyermeklapjaink :<br />

másfajta támogatással megoldódni<br />

látszik a — és a Mézeskalács helyzete<br />

/ V. [Varjú] M. [Márta] = MSz,<br />

okt. 10., 273-276. sz., 9. p.<br />

221. Privát ~~ / li-vi [Tóth Lívia] = Np,<br />

okt. 13., 180. sz., 6. p.<br />

KANIZSAI ÚJSÁG<br />

222. — / (d. k.) [Dudás Károly] = ÚHN,<br />

nov. 19., 3. sz., 9. p.<br />

A lapalapítás ötletéről, a könyvhó­<br />

napról, a kanizsai írótáborról és Kanizsa<br />

monográfiájáról.<br />

223. Esély a fiataloknak: — / V. T. (Úm.) =<br />

ÚHN, dec. 17., 7. sz., 21. p.<br />

Beszélgetés Forró Lajossal Kanizsa<br />

község képviselő-testülete végrehajtó<br />

bizottságának elnökével, a lap<br />

egyik létrehozójával.<br />

KÉPES IFJÚSÁG<br />

224. Milyen lesz az idei —? / Z. [Zoran]<br />

Š. [Šećerov] = KI, jan. 27.,<br />

2047-48. sz., 38-39. p.<br />

225. Csoóri Sándor a —ról : villáminterjú<br />

a Magyarok Világszövetségének<br />

elnökével / Marlene Dietrich = KI,<br />

ápr. 7., 2058. sz., 31. p.<br />

226. A — él és élni akar / Móni<br />

[Kolinger Mónika] = KI, ápr. 7.,<br />

2058. sz., 2. p.<br />

227. Örömhír : a vajdasági fiatalok végleg<br />

lapunk mellé álltak / a — főszerkesztője<br />

= KI, máj. 19., 2064. sz., 2. p.<br />

228. Színes sikolyok : multimediális műsor<br />

a —, a VMISZ szabadkai szervezete<br />

és a Lányi Ernő Művelődési<br />

Egyesület szervezésében / — = MSz,<br />

máj. 28., 141. sz.,4. p.<br />

229. Hűsítő válaszlavina : a — körkérdésének<br />

eredménye / Zoran Šećerov<br />

= KI,jún. 2., 2066. sz.,4-5.p.<br />

230. Továbbra is a nyitottság szellemében<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, aug. 27., 232. sz., 11. p.<br />

231. Kinek a lelkén szárad a ~~ sorsa? /<br />

Z. [Zoran] Š. [Šećerov] = KI, szept.<br />

29., 2071. sz., 6-7. p.<br />

232. Robot Karcsi hideg csókja / Z.<br />

[Zoran] Š. [Šećerov] = KI, okt. 6.,<br />

2072. sz., 4-5. p.<br />

A — önállósulásáról.<br />

233. Imádott patkányaim - gyertek felszínre!<br />

: Zoran Šećerov, az egyetlen


jugoszláviai magyar ifjúsági lap, a<br />

~~ főszerkesztője / Peter Marki =<br />

KI, okt. 13., 2073. sz., 30-31. p.<br />

234. Terítéken a — / Nemes Noémi = KI,<br />

okt. 27., 2075. sz., 8. p.<br />

Közvélemény-kutatás a szabadkai<br />

egészségügyi szakközépiskolában a<br />

—ról.<br />

235. Szünetel a — megjelenése / Zoran<br />

Šećerov, a — fő- és felelős szerkesztője<br />

= MSz, nov. 4., 298-300.<br />

sz., 7. p.<br />

LÉTÜNK<br />

236. Jelenünk időszerű kérdései : a —<br />

1993. január-februári száma / di<br />

[Dobosi Irén] = MSz, ápr. 17., 103.<br />

sz., 14. p.<br />

MAGYAR SZÓ<br />

Vö. 42., 47., 80., 664., 670., 682.,<br />

739. sz.<br />

237. Jövőnk a —val / Friedrich Anna =<br />

MSz, jan. 17., 15. sz., 1. p.<br />

238. Az idén nem szűnik meg a —: állítja<br />

Milan Lučić tartományi tájékoztatási<br />

titkár / (Tanjug) = MSz, febr. 4.,<br />

33. sz., 6. p.<br />

239. Mennyi dotációt kap a —? : ez a<br />

cikk nem válasz Lučić úr tegnapi<br />

nyilatkozatára / Maróti Miklós =<br />

MSz, febr. 5., 34. sz., 7. p.<br />

Vö. 238. sz.<br />

240. Egy nyilatkozat margójára / Piszár<br />

József = MSz, febr. 7., 36. sz., 15. p.<br />

Vö. 238. sz.<br />

241. Horgos a —ért: szombaton este rendezvény<br />

lesz a művelődési házban /<br />

M. M. = MSz, febr. 11., 40. sz., 8. p.<br />

242. Megszűnnek a kisebbségi lapok? : a<br />

—, a Libertatea, a Hlas I'udu és a<br />

Ruszke szlovo szerkesztőségei közös<br />

nyilatkozata : minden tartalék<br />

kimerült / F-ch [Friedrich Anna] =<br />

MSz, márc. 10., 67. sz., 1. p.<br />

243. A — olvasóihoz. Miért nem jelenik<br />

meg a — / a szerkesztőség = MSz,<br />

márc. 14., 70. sz. [röplap]<br />

244. Újra indítjuk a lapot! / - = MSz,<br />

márc. 16., 72. sz. [röplap]<br />

245. I. közlemény / a Polgári Kezdeményezés<br />

Egyeztető Bizottsága nevében<br />

Egeresi Sándor s. k, Kisimre<br />

Lajos s. k. = MSz, márc. 17., 73. sz.,<br />

7. p.<br />

Topolyán.<br />

246. Amerikaiak a —ért / P. [Purger] T.<br />

[Tibor] = MSz, márc. 17., 73. sz., 1. p.<br />

247. Négy nap — nélkül / - = MSz,<br />

márc. 17., 73. sz., 1 és 7. p.<br />

248. Aljas manipuláció : Ljubomir Lukić<br />

tartományi tájékoztatási titkár közleménye<br />

/ — = MSz, márc. 17., 73. sz.,<br />

7.p.<br />

249. — nélkül nem lehet: nagy az érdeklődés<br />

a lap sorsa iránt / G. [Góbor ] B.<br />

[Béla] = TÚ, márc. 18., 11. sz., 3. p.<br />

250. Satuban a — : avagy: az egyetlen<br />

vajdasági magyar napilap agóniája /<br />

Habram Károly = CsK, márc. 18.,<br />

11. sz., 7. p.<br />

251. II. közlemény / a Polgári Kezdeményezés<br />

Egyeztető Bizottsága nevében<br />

Egeresi Sándor s. k, Kisimre<br />

Lajos s. k. = MSz, márc. 18., 74. sz.,<br />

5.p.<br />

Topolyaiak a —ért.<br />

252. Mentsük meg újságjainkat!: levél az<br />

Olvasóhoz és a kollégákhoz az Óperencián<br />

túlról / Purger Tibor = MSz,<br />

márc. 18., 11. sz., 8-9. p.<br />

253. önálló magyar napilapot: a—róla<br />

VMDK Nyitott ajtó elnevezésű szabadkai<br />

tribünjén / V. J. = MSz, márc.<br />

18., 74. sz., 7. p.


254. Lapapály / Németh János = 7N,<br />

márc. 19., 12. sz., 3. p.<br />

Vö. 39. sz.<br />

255. A — sorsa. Tatarozás miatt zárva /<br />

Németh Zoltán = 7N, márc. 19., 12.<br />

sz., 7. p.<br />

Vö. 39. sz.<br />

256. A —ról a jövő héten : a Tartományi<br />

Képviselőház tájékoztatási bizottsága<br />

elnapolta a tájékoztatásban uralkodó<br />

helyzet megvitatását / O.<br />

[Orosz] K. [Klára] = MSz, márc.<br />

19., 75. sz., 7. p.<br />

257. Zentaiak a —ért / P. [Pertics] P. [Péter]<br />

= Tv, márc. 19, 11. sz, 1. p.<br />

258. Intézményeink sorsa. — nélkül: miért<br />

nem jelent meg négy napon át a vajdasági<br />

magyarok egyetlen napilapja /<br />

Gyarmati József, Dujmovics György<br />

= VH, márc. 20, 5. sz, 8-9. p.<br />

259. Tisztelt — dolgozói közössége! /<br />

Barabás, Peres család = MSz, márc.<br />

21, 77. sz, 11. p.<br />

260. Kié lesz a —? : kételyek, pénz- és<br />

papírhiány között őrlődik az egyetlen<br />

jugoszláviai magyar hetilap /<br />

Polyvás József = MSz, márc. 21,<br />

77. sz, 6. p.<br />

261. — Klub Zentán : a polgárok csoportja<br />

támogatja a lap jelenlegi szerkesztéspolitikáját...<br />

/ P. [Pertics] P. [Péter]<br />

= MSz, márc. 21, 77. sz, 6. p.<br />

262. Az olvasók segítik lapunkat / ~ =<br />

MSz, márc. 21, 77. sz, 6. p.<br />

263. A sajtóminiszter mint gyógyszerész :<br />

Ljubomir Lukié nyilatkozik a — meg<br />

nem jelenése kapcsán / Dormán László<br />

= Np, márc. 24, 151. sz, 7. p.<br />

264. Az alapító mondja meg, ki mire képes<br />

/ Orosz Klára = MSz, márc. 24,<br />

80. sz, 1 és 5. p.<br />

265. Szavaink üvegfalának fényében /<br />

Berényi Ilona = MSz, márc. 28, 84.<br />

sz, 13. p.<br />

266. Erélyes tiltakozás : erkölcsi támogatás<br />

egyetlen magyar nyelvű napilapunk,<br />

a — szerkesztőségének / Cs.<br />

J. = MSz, márc. 28, 84. sz, 13. p.<br />

267. Ki kit fenyegetett meg? / Maróti<br />

Miklós = MSz, márc. 28, 84. sz,<br />

13. p.<br />

268. A —nak függetlennek kell lennie :<br />

Varga F. József tartományi képviselő<br />

véleménye a tájékoztatás helyzetéről,<br />

ezen belül pedig a —ról /<br />

Lajber György = MSz, ápr. 4, 91.<br />

sz, 6. p.<br />

269. Segély a lapunknak : a héten a Tartományi<br />

Képviselőház 1,2 milliárd<br />

dinárt utalt át a Forum-lapok számára<br />

/ - = MSz, ápr. 4,91. sz, 6. p.<br />

270. A félreértések elkerülése végett :<br />

Bálint Sándor úrnak, a -—főszerkesztőjének,<br />

Újvidék / Ágoston<br />

András = MSz, ápr. 11, 12, 98. sz,<br />

13. p.<br />

271. Messzire hallatszó — / Purger Tibor<br />

= MSz, ápr. 16, 102. sz, 2. p.<br />

272. Sajtóverseny : hullámzó vélemények<br />

a vajdasági magyar sajtó rögös<br />

tengerén / Tóth Lívia = Np, ápr. 21,<br />

155. sz, 6-7. p.<br />

A 7 Napról is.<br />

273. A ~~ nem szűnhet meg / P. B. E. =<br />

MSz, máj. 6, 119. sz, 11. p.<br />

274. Meghökkentő kezdeményezés : az<br />

önmegsemmisítést kérik lapunktól /<br />

- = MSz, máj. 6, 119. sz, 6. p.<br />

275. Takarékosság, nem önmegsemmisülés<br />

/ Teleki Júlia = MSz, máj. 16,<br />

129. sz, 11. p.<br />

276. Az anyagi helyzet a szerkesztéspolitika<br />

függvénye : ... a Forum igazga-


főbizottságának üléséről / J. M. E. = 289. Védőbeszéd helyett / Németh István<br />

MSz, máj. 11., 124. sz., 9. p.<br />

= MSz, szept. 25., 261. sz., 11. p.<br />

277. Önálló közvállalat lesz a — / v. 290. In memóriám. Erős Ilona<br />

[Varjú] m. [Márta] = MSz, jún. 11., (1930-1993) / - = MSz, szept. 27.,<br />

155. sz., 1 és 9. p.<br />

263. sz., 3. p.<br />

A — temerini tudósítója volt.<br />

278. Parancsra ír a ~~ (?!): dr. Páll Sándor<br />

a VMDK moravicai tagozatának 291. 291. Miért állt le a —? : a tartozás<br />

ülésén / Nagy Klára = MSz, jún. 12., fedezésére és egyheti anyag­<br />

156. sz., 6. p.<br />

mennyiség beszerzésére legkevesebb<br />

13 000-15 000 márka szükséges<br />

/ G. Keszeg Valéria = MSz,<br />

okt. 3., 267-269. sz., 5. p.<br />

279. Bírálták a —t és a 7 Napot : az<br />

SZSZP tartományi tájékoztatási és<br />

propagandaügyi bizottságának üléséről<br />

/ S. [Stanyó] T. [Tóth] G. [Gi- 292.<br />

zella] = MSz, jún. 18., 162. sz., 7. p.<br />

283. Ismét bizonytalan a — megjelenése<br />

/ — = MSz, aug. 11., 216. sz., 1. p.<br />

284. ~~ kölcsönpapírból / — = MSz, aug.<br />

12., 217. sz., 1. p.<br />

287. Nyílt levél a — szerkesztőihez / Dudás<br />

Károly = MSz, szept. 17., 253.<br />

288. Jobb híján a -—ról : megtartotta évi<br />

közgyűlését a VMDK moravicai tagozata<br />

/ Nagy Klára = MSz, szept. 299.<br />

25., 261. sz., 7. p.<br />

292. Mi történik a —val? / G. Keszeg Va­<br />

léria = MSz, okt. 17., 281-283. sz.,<br />

5.p.<br />

280. Kedves —! / Csehák Gyöngyi =<br />

MSz, júl. 4., 178. sz., 11. p. 293. Ami a Napjainkból kimaradt : a —<br />

az Újvidéki Televízióban. A hétfő<br />

281. A Soros Alapítvány segítsége a esti magazinműsor alatt feltett kér­<br />

—nak / - = MSz, júl. 18., 192. sz., désekre válaszolunk / - = MSz, okt.<br />

l.p.<br />

21., 284-287. sz., 7. p.; MSz, okt.<br />

24., 288-290. sz., 9. p.<br />

282. Miért drágul a —? / Bálint Sándor =<br />

MSz, júl. 29., 203. sz., 1. p. 294. Üzenetek félutamból: a Napló megosztja<br />

a —1(?) / Keszeg Károly =<br />

Np, okt. 27., 182. sz., 11. p.<br />

295. Csak még egyszer jelenjen meg<br />

rendszeresen / Nagy Nándor = MSz,<br />

nov. 7., 301-304. sz., 14. p.<br />

285. Újságpapír az árutartalékokból : ...a<br />

~~ szerkesztősége öt tonna rotációs<br />

papírt kapott / (Tanjug) = MSz, aug.<br />

14., 219. sz., 1 és 7. p.<br />

296. Ágoston András levele dr. Entz Gézának,<br />

1993. VI. 23. [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 13., 20. p.<br />

A Magyar Szóról, a Duna Tévéről és<br />

286. Kérdéses a csütörtöki — megjelené­<br />

az autonómiatörekvésekről.<br />

se / v. [Varjú] m. [Márta] = MSz,<br />

szept. 1., 237. sz., 8. p.<br />

297. Újságírás, erkölcs és nemzettudat :<br />

primum non nocere / Gubás Jenő =<br />

A papírhiányról.<br />

Np, nov. 17., 185. sz., 16. p.<br />

A — budapesti tudósítójának az írásairól.<br />

sz., 7. p. 298. Intenzív kiútkeresés: miként látják a<br />

A 4L Kanizsai írótáborról irt tudósí­ vajdasági magyarság csúcsszervezetások<br />

hitelességéről.<br />

teinek a képviselői a — további sorsát<br />

/ Varjú Márta = MSz, nov. 27.,<br />

28., 29., 30., 323-325. sz., 9. p.<br />

299. Jóna János halálhírére / (d. k.) [Dudás<br />

Károly] = ÚHN, dec. 17., 7. sz.,


9. p.<br />

A Magyar Szó bánáti tudósítója<br />

volt.<br />

300. Kinek drukkol a ~~? / Brenner János<br />

= MSz, dec. 5, 329-332. sz., 11. p.<br />

301. Vásárhelyen a —ért / Cs. Simon István<br />

= Msz, dec. 5, 329-332. sz., 9. p.<br />

302. In memóriám. Jóna János<br />

(1932-1993) / - = MSz, dec. 14.,<br />

340-341. sz., 4. p.<br />

303. Dudás Károlynak, az Új Hét Nap főszerkesztőjének<br />

/ Friedrich Anna =<br />

ÚHN, dec. 24., 8. sz., 12. p.<br />

304. Válasz Friedrich Annának / Dudás<br />

Károly = ÚHN, dec. 31, 9. sz, 12. p.<br />

Vö. 303. sz.<br />

305. Kisebbségi parlament. Szemelvények<br />

a vitából / Csorba Béla =<br />

VMDKÉ, 87-90. p.<br />

A —ról és vidéki lapjairól.<br />

306. Kisebbségi parlament. Szemelvények<br />

a vitából / Rácz Szabó László<br />

= VMDKÉ, 93-94. p.<br />

307. Kisebbségi parlament. Szemelvények<br />

a vitából / Rehák László =<br />

VMDKÉ, 98-99. p.<br />

NAPLÓ<br />

Vö. 156, 294. sz.<br />

308. Három bő esztendő : születésnapi<br />

elégia a —ról, az életről és egyéb<br />

apróságokról / Bódis Gábor = Np,<br />

máj. 12, 158. sz, 3.p.<br />

309. Jelenmúltunk befejezetlen könyve :<br />

—könyvbemutató Szabadkán, a<br />

Szabad Líceumon / á [Árpási Ildikó]<br />

= MSz, máj. 21, 134. sz, 4. p.<br />

A Keszeg Károly szerkesztette Téves<br />

csatatéren c. -—kiadvány bemutatása.<br />

310. Határtalanul : a ~~ Budapesten /<br />

Tóth Lívia = Np, aug. 18, 172. sz,<br />

12-13. p.<br />

OKTATÁS ÉS NEVELÉS<br />

311. Mi lesz veled ~~? : szükség lenne az<br />

egyetlen magyar nyelvű pedagógiai<br />

folyóirat újbóli beindítására / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, júl.<br />

26, 200. sz, 9. p.<br />

TISZA VIDÉK<br />

312. Az újságírás szellemében : tiltakozás<br />

a ~~ kanizsai tudósítójának<br />

munkamódszere ellen / Grubin Klára<br />

= MSz, jan. 17, 15. sz, 15. p.<br />

Az 1992. dec. 28-án megjelent cikk<br />

kapcsán.<br />

313. A megszűnés veszélye : olvasóinkhoz<br />

és az önkormányzatokhoz / — =<br />

Tv, márc. 26, 12. sz, 1. p.<br />

314. Nincs — / Fodor István = MSz, aug.<br />

6, 211. sz, 10. p.<br />

315. Talán ismét lesz —? / Fodor István a<br />

volt lap volt szerkesztője = Msz, okt.<br />

21, 284-287. sz, 7. p.<br />

Vö. 156. sz.<br />

ÚJ HÉT NAP<br />

316. Keményebb hangvételt! : az —ról -<br />

a keddi Nyitott ajtón / S. [Sture] K.<br />

[Kiss] Á. [Ágnes] = MSz, szept. 23,<br />

259. sz, 6. p.<br />

317. 7 Nap helyett — : beszélgetés Dudás<br />

Károly főszerkesztővel és<br />

Gerlovics Szilveszterrel, az önálló<br />

hetilap alapítójával / S. [Sture] K.<br />

[Kiss] Á. [Agnes] = MSz, szept. 21.,<br />

257. sz, 7. p.<br />

318. Indul az — / Dudás Károly = MSz,<br />

okt. 31, 295-297. sz, l.p.<br />

319. Beköszöntő / Dudás Károly = ÚHN,<br />

nov. 5, 1. sz, 3. p.


320. Véleményem szerint / Kovács József,<br />

Erdélyi Gyöngyi, Basa Hona,<br />

Cservenák János, Fehér Anna =<br />

ÚHN, nov. 19., 3.SZ, 17. p.<br />

Olvasói vélemények a lapról.<br />

321. Ágoston András levelei. Dr. Entz<br />

Géza címzetes államtitkárnak, 1993.<br />

X. 2. [dokumentum] = Hm, nov. 27.,<br />

19. p.<br />

A lap indulásáról.<br />

322. Ha legény vagy— / Csordalics Béla<br />

= ÚHN, dec. 17., 7. sz., 15. p.<br />

A —ról és a Maróti-ügyről.<br />

ÚJ SYMPOSION<br />

323. A kultúrtanti visszavág : a Symposion-mozgalom<br />

krónikája :<br />

1954-1993. május 9. / összeállította<br />

Csorba Béla; Vékás János . - Újvidék<br />

: [Csorba Béla, Vékás János],<br />

1993 . - 119 p. ;20cm<br />

Sokszorosítva<br />

Készült száz számozott példányban<br />

324. A kultúrtanti visszavág : a Symposion-mozgalom<br />

krónikája<br />

(1954-1993) / Guszton András =<br />

Np, máj. 12., 158. sz., 14. p.<br />

325. Az első vajdasági szamizdatról : ...a<br />

Symposion-mozgalom krónikája<br />

(1954-1993), összeállította Csorba<br />

Béla, Vékás János, Újvidék, 1993 /<br />

(Beszélő) = Np, okt. 20., 181. sz.,<br />

17. p.<br />

* * *<br />

326. Forum-klub / Csorba István = 7N,<br />

ápr. 2., 14. sz., 4. p.<br />

Az irodalmi életről és az —ról.<br />

327. Egy színinövendék naplójából / Szabó<br />

Palócz Attila = CsK, aug. 19., 33.<br />

sz., 13. p.<br />

328. Hamarosan Symposion : sajtótájékoztató<br />

a Soros Alapítvány újvidéki<br />

irodájában / S. [Stanyó] T. [Tóth] G.<br />

[Gizella] = MSz, nov. 27., 28., 29.,<br />

30., 323-325. sz., 9. p.<br />

ÚJ VIDÉKI MŰHELY<br />

329. Az olvasóhoz / az — szerkesztősége<br />

= ÚM, 1. sz., 1. p.<br />

330. „Örülök, hogy segítettek—" / Kovács<br />

Ottilia = CsK, nov. 25., 47. sz.,<br />

20. p.<br />

Beszélgetés Dömötör Krisztinával,<br />

az — főszerkesztőjével.<br />

ÜZENET<br />

331. Nemzedékváltás irányában : megjelent<br />

az —. Beszélgetés Csordás Mihállyal,<br />

a 7N fő- és felelős szerkesztőjével<br />

/ Árpási Ildikó = MSz, febr.<br />

6., 35. sz., 9. p.<br />

332. Mit üzenjen az —? : az irodalmi folyóiratról<br />

tartott szabadkai vitaestről<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

febr. 12., 41.SZ., 11. p.<br />

333. Folytatódó újjászületés / Dudás Károly,<br />

Dévavári Zoltán, Urbán János<br />

et al. = Ü, 1-2. sz., 3-6. p.<br />

334. Megjelent az —: egyévi késéssel elhagyta<br />

a nyomdát a folyóirat 1992.<br />

január-áprilisi, 1-4. száma / r-R<br />

[Fehér Rózsa] = MSz, márc. 6., 63.<br />

sz., 13. p.<br />

335. Hogyan nem szolgálhatja az — a<br />

kultúrát? / Vajda Gábor = Np, márc.<br />

10., 149. sz., 16-17. p.<br />

A JMMT szabadkai Szabad Líceumán<br />

1993. febr. 10-én elhangzott vitaindító.<br />

336. Felhívás az irodalombarátokhoz / az<br />

— szerkesztősége = MSz, márc. 30.,<br />

86. sz., 11. p.<br />

337. Nem beskatulyázott szerkesztéspolitikával<br />

: az — szerkesztőségének találkozója<br />

az olvasókkal / á [Arpási Ildikó]<br />

= MSz, máj. 12., 125. sz., 7. p.<br />

338. Kultúránk gazdagodását segítve /<br />

Árpási Ildikó = Msz, jún. 19., 163.<br />

sz., 12. p.


Beszélgetés Biacsi Antallal, az —<br />

ügyvezető szerkesztőjével.<br />

339. Folyóirat. Az ~~ Szenteleky-száma /<br />

Kontra Ferenc = MSz, aug. 11., 216.<br />

sz., 7. p.<br />

340. Az ~~ novemberi-decemberi száma<br />

/ - = ÚHN, nov. 12, 2. sz, 15. p.<br />

341. Előfizetési felhívás / az — szerkesztősége<br />

= ÚHN, nov. 19, 3. sz, 15. p.<br />

VAJDASÁGI HÍRNÖK<br />

342. A szerkesztő postája. Ellopták a fejlécünket!<br />

/ — [a szerkesztő] = VH,<br />

szept. 20, 11. sz, 23. p.<br />

343. Bemutatjuk a —öt / (zs) [Fridrik<br />

Cirkl Zsuzsa] = ZK, okt. 10, 10. sz,<br />

3.p.<br />

344. így mutatta be lapunkat a zombori<br />

Zombor és Környéke című lap novemberi<br />

számában Fridrik Cirkl<br />

Zsuzsa : Bemutatjuk a —öt / (zs)<br />

[Fridrik Cirkl Zsuzsa] = VH, dec.<br />

20, 14. sz, 23. p.<br />

ZOMBOR ÉS KÖRNYÉKE<br />

345. Munkatársaim / F. [Fridrik] C.<br />

[Cirkl] Zsuzsa = ZK, jan. 20, 1. sz,<br />

3. p.<br />

ÁLTALÁBAN<br />

354. A nyelvváltozatok kutatásának<br />

újabb eredményei / Láncz Irén = Lé,<br />

l.sz, 111-115. p.<br />

Társadalmi és területi változatok a<br />

magyar nyelvben . - Budapest : az<br />

MTÁ Nyelvtudományi Intézete,<br />

1992<br />

* * *<br />

355. Magyar nyelv anno domini 1993. :<br />

beszélgetés dr. Grétsy Lászlóval, a<br />

2. NYELVTUDOMÁNY<br />

A szerkesztőség tagjainak a bemutatása.<br />

346. Tudósítókat toborzunk! / -- = ZK,<br />

febr. 20, 2. sz, 3. p.<br />

Ifjúsági oldal beindítását tervezik.<br />

347. Húsvéti ajándék / a szerkesztőség =<br />

ZK, ápr. 5, 4. sz, 2. p.<br />

A lap készítőiről és támogatóiról.<br />

348. Olvasóink leveleiből / Ijjas István =<br />

ZK, ápr. 5, 4. sz, 2. p.<br />

349. Tisztelt olvasó! / a szerkesztőség =<br />

ZK, júl. 5, 7. sz, 2. p.<br />

350. Csak egy esztendőt élt—(?): Fridrik<br />

Cirkl Zsuzsa, a — főszerkesztője<br />

nyilatkozik / Hajnal Árpád = MSz,<br />

szept. 3, 239. sz, 6. p.<br />

351. Tisztelt olvasó! / a szerkesztőség =<br />

ZK, szept. 10, 9. sz, 2. p.<br />

A lap életéről.<br />

352. Év végéig lesz ~~ / a szerkesztőség<br />

= ZK, okt. 10, 10. sz, 3. p.<br />

A lap anyagi helyzetéről.<br />

353. Tisztelt olvasó! / a szerkesztőség =<br />

ZK, dec. 15, 12. sz., 2. p.<br />

A lap helyzetéről. Év végi összegzés.<br />

kiváló magyarországi nyelvművelővel,<br />

a MTV Álljunk meg egy szóra<br />

c. népszerű műsorának vezetőjével,<br />

nyelvünk utóbbi ötévi alakulásáról<br />

[1-2.] / Farkas Zsuzsa = MSz, febr.<br />

. 20, 49. sz, 12. p.; MSz, márc. 6,<br />

63. sz, 11. p.<br />

356. „Ritkul az anyanyelv légköre" : a romániai,<br />

az erdélyi magyarság sorsáról,<br />

mai nyelvhasználatának állapotáról<br />

beszélgettünk Péntek János<br />

nyelvészprofesszorral, a kolozsvári


26 NYELVTUDOMÁNY<br />

egyetem tanárával / Farkas Zsuzsa =<br />

MSz, máj. 4., 117. sz., 2. p.<br />

357. Valakinek mindig résen kell lennie :<br />

...nyelvünk fejlődési irányáról beszélgettünk<br />

a kiváló magyarországi<br />

kutatóval, Kovalszky Miklóssal /<br />

Farkas Zsuzsa = MSz, máj. 8., 121.<br />

sz., 12. p.<br />

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE<br />

358. Hungarizmusok a šumadijai falvak<br />

toponímiájában / Trifűn Pavlovié ;<br />

Nagy József fordítása = Ü, 1-2. sz.,<br />

48-55. p.<br />

359. Az elbeszélő prózastílus a XVI. századi<br />

magyar szépprózában című<br />

doktori értekezés expozéja / Rajsli<br />

Ilona = H, 9. sz., 641-648. p.<br />

360. Az embertan és a magyar őstörténet<br />

/ László Gyula = Np, nov. 10., 184.<br />

sz., 18-19. p.<br />

NYELVJÁRÁSOK<br />

361. Egy nélkülözhetetlen segédkönyv<br />

újabb kötetéről: Új Magyar Tájszótár,<br />

harmadik kötet, K-M, Akadémiai<br />

Kiadó, Budapest, 1992. Készült a<br />

Magyar Tudományos Akadémia<br />

Nyelvtudományi Intézetében.<br />

Főszerk. B. Lőrinczy Éva. Szerkesztő<br />

Hosszú Ferenc; I. kötet: A-D,<br />

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979;<br />

II. kötet: E-J, Akadémiai Kiadó,<br />

Budapest, 1988. / Penavin Olga =<br />

MSz, márc. 27., 83. sz., 13. p.<br />

362. Sátai Andrea sikere : a magyarországi<br />

Országos Néprajzi és Nyelvjárási<br />

Gyűjtőpályázaton a becsei gimnazista<br />

III. díjat szerzett / Beretka Csábi<br />

Éva = Msz, máj. 31., 144. sz., 6. p.<br />

363. Tudatosítani felbecsülhetetlen értékeinket<br />

: beszélgetés a budapesti<br />

Néprajzi Múzeum pályázatának két<br />

első díjazottjával / Gubás Ágota =<br />

MSz, jún. 14., 158. sz., 13. p.<br />

A 40. Országos Néprajzi és Nyelvjárási<br />

Gyüjtőpályázat vajdasági díjazottjai:<br />

Raj Rozália és Nagy István.<br />

RÉTEGNYELVEK, CSOPORT­<br />

NYELVEK, SZAKNYELVEK<br />

Vö. 1865. sz.<br />

ONOMASZTIKA<br />

364. Kapisztránói János csodái jegyzőkönyvének<br />

személynevei / Virág Gábor<br />

= MSz, máj. 15., 128. sz., 11. p.<br />

SZÓTÁRIRODALOM<br />

365. Fel vagy föl; felett vagy fölött? : az<br />

e-t ö-vel váltó köznyelvi szabad<br />

altemánsok viselkedése a magyar<br />

nyelvben és lexikológiánk ebből<br />

adódó lehetőségei / Cseh Márta = H,<br />

3.SZ., 158-164. p.<br />

NYELVMŰVELÉS<br />

SZARVAS GÁBOR NYELVMŰVELŐ<br />

NAPOK<br />

Vö. 373., 519., 741. sz.<br />

366. Nemzetközi találkozó Adán : a —on<br />

részt vesz Csoóri Sándor író... / P.<br />

[Pertics] P. [Péter] = MSz, szept.<br />

19., 255. sz., 10. p.<br />

367. Nyelvi kultúra - nyelvi közösség :<br />

...Adán ma kezdődnek a — / P.<br />

[Pertics] P. [Péter] = MSz, okt. 7.,<br />

270-272. sz., 11. p.<br />

368. Lábujjhegyre álló remény<br />

...kitűnően sikerültek az idei —ok<br />

Adán / Pertics Péter = MSz, okt. 10.,<br />

273-276. sz., 9. p.<br />

369. Nyelvművelő napok Adán/- = VH,<br />

okt. 20., 12. sz., 3. p.


NYELVMŰVELÉS ÁLTALÁBAN<br />

370. Anyanyelvünk ügye a nyelvművelésben<br />

/ Brasnyó István = MSz, jan.<br />

9., 7. sz, 10. p.<br />

371. Hogyan válasszunk le ötmillió magyart<br />

a nemzet testéről? / Kontra Ferenc<br />

= Np, szept. 1, 174. sz, 16. p.<br />

A magyarországi nyelvművelésről.<br />

372. Egy nyelvhelyesség, több nyelvhelyesség<br />

/ Tornán László = Np, szept.<br />

15, 176. sz, 20. p.<br />

Vö. 371. sz.<br />

373. Nyelvművelésünk, nyelvünk, nemzeti<br />

létünk jövőjéről / Ágoston Mihály =<br />

Np, nov. 3, 183. sz, 14-15. p.<br />

Elhangzott Adán, a Szarvas Gábor<br />

Nyelvművelő Napokon.<br />

A NYELVMŰVELÉS<br />

GYAKORLATÁBÓL<br />

Vö. 1986-1987. sz.<br />

374. NyelvÉsz. Tubarózsa / Kosztolányi<br />

Dezső = 7N, jan. 1,1. sz, 16. p.<br />

375. Egy kis nyelvmüvelés [1-4.] / Kovács<br />

József = CsK, jan. 14, 2. sz,<br />

15. p.; CsK, febr. 4, 5. sz, 16. p.;<br />

CsK, febr. 11, 6. sz, 15. p.; CsK,<br />

ápr. 15, 15. sz, 13. p.<br />

376. Beszéd és írás. Természetesen, hacsak<br />

lehet, és szépen! : („vörösköröszt"?)<br />

/ Ágoston Mihály = MSz,<br />

jan. 16, 14. sz, 11. p.<br />

377. Beszéd és írás. Melyik nyelven gondolkodunk?<br />

: (hol van az „Egyesült<br />

Amerikai Államok" / Ágoston Mihály<br />

= MSz, jan. 23, 21. sz, 11. p.<br />

378. NyelvÉsz. „Terjed az egyenlítősdi" /<br />

Molnár Csikós László = 7N, jan.<br />

29, 5. sz, 16. p.<br />

379. Beszéd és írás. („Csak egy fecske<br />

vagyok"?) / Ágoston Mihály = MSz,<br />

jan. 30, 28. sz, 12. p.<br />

380. Beszéd és írás. Rendszerében (is)<br />

védjük meg! : (még mindig<br />

„pálen"?) / Ágoston Mihály = MSz,<br />

febr. 6, 35. sz, 12. p.<br />

381. Nyelvi játszótér. Hibavadász [1-9.] /<br />

Molnár Csikós László = KI, márc.<br />

3, 2053. sz, 23. p.; KI, márc. 31,<br />

2057. sz, 8. p.; KI, ápr. 14, 2059.<br />

sz, 28. p.; KI, máj. 5, 2062. sz, 26.<br />

p.; KI, máj. 19, 2064. sz, 26. p.; KI,<br />

jún. 2, 2066. sz, 7. p.; KI, szept. 8,<br />

2068. sz, 9. p.; KI, szept. 22, 2070.<br />

sz, 9. p.; KI, okt. 6, 2072. sz, 7. p.<br />

382. Beszéd és írás. Igényesebben: pontosabban:<br />

igazabban! / Ágoston Mihály<br />

= MSz, márc. 20, 76. sz, 10. p.<br />

383. NyelvÉsz. Hányféleképpen nevet a<br />

magyar? / Laczkó Géza = 7N, márc.<br />

26, 13. sz, 11. p.<br />

384. Beszéd és írás. Pontosabban: igazabban!<br />

: (Anyanyelvünk mikroelemei)<br />

/ Ágoston Mihály = MSz,<br />

márc. 27, 83. sz, 10. p.<br />

385. NyelvÉsz. „Be van fejezve a nagy<br />

mű" / (-) = 7N, ápr. 2, 14. sz, 14. p.<br />

386. Beszéd és írás. A szólásszabadság<br />

legelemibb föltétele : (ki iszik, és ki<br />

fizet? - vagyis: hol az alany?) /<br />

Ágoston Mihály = MSz, ápr. 3, 90.<br />

sz, 13. p.<br />

387. Illetve - a Jolly Joker / Papp Gábor<br />

= MSz, ápr. 9, 96. sz, 11. p.<br />

388. NyelvÉsz. Orvoslásra szorul-e a<br />

fog? / (-) = 7N, ápr. 9, 15. sz, 9. p.<br />

389. Beszéd és írás. A szinonimja nem<br />

homoszéma! : (sőt a khmerek sem<br />

„kmérek") / Ágoston Mihály = MSz,<br />

ápr. 10, 97. sz, 10. p.<br />

390. Nyelvgyilkosok / (TL) [Tornán<br />

László] = Np, ápr. 14., 154. sz.,<br />

15. p.<br />

391. NyelvÉsz. Egyetértés / Déry Tibor =<br />

7N, ápr. 16, 16. sz, 14. p.


392. Beszéd és írás. Szórend és párhuzam<br />

: ( vmégsincs" rend a ,,kmérek"-nél!)<br />

/ Ágoston Mihály = MSz, ápr. 17.,<br />

103. sz., 12. p.<br />

393. NyelvÉsz. Tömörséget kínáló nyelv<br />

/ Németh László = 7N, ápr. 23., 17.<br />

sz., 15. p.<br />

394. Beszéd és írás. Amikor hajszálon<br />

múlik a szó igazsága : („Vei, vei!" -<br />

?) / Ágoston Mihály = MSz, ápr. 24.,<br />

110. sz., 10. p.<br />

395. NyelvÉsz. Varázsszavak, varázsnevek<br />

/ Bertha Bulcsú = 7N, máj. 7.,<br />

19. sz., 16. p.<br />

396. Beszéd és írás. A kommunikáció<br />

mozaikszemei: (kiejtve: csehek, de:<br />

cse elnök) / Ágoston Mihály = MSz,<br />

máj. 8., 121. sz., 12. p.<br />

397. NyelvÉsz. Szómúzeum / Illyés Gyula<br />

= 7N, máj. 21., 21. sz., 16. p.<br />

398. Beszéd és írás. Az írásmód is közlemény<br />

: (mozaikszemek a médiumok<br />

életéből) / Ágoston Mihály = MSz,<br />

máj. 29., 142. sz., 12. p.<br />

399. NyelvÉsz. Meleg szeretettel függj a<br />

hon nyelvén! / Kölcsey Ferenc =<br />

7N, jún. 11., 24. sz., 18. p.<br />

400. Beszéd és írás. Élő köznyelvünk :<br />

(mennyei menyegző) / Ágoston Mihály<br />

= Msz, jún. 19., 163. sz., 10. p.<br />

401. Beszéd és írás. Két nemkívánatos<br />

„idegen" : („a harcok véget vetése";<br />

„relatív drága"?) / Ágoston Mihály<br />

= MSz, jún. 26., 170. sz., 10. p.<br />

402. NyelvÉsz. Ösztönösség és tudatosság<br />

/ Szilágyi Domokos = 7N, júl.<br />

2., 27. sz., 16. p.<br />

403. Beszéd és írás. Amikor kifejezetlen<br />

a mondatszerkezet— : (több, de<br />

meghatározott funkciójuk van az<br />

írásjeleknek!) / Ágoston Mihály =<br />

MSz, júl. 3., 177. sz., 10. p.<br />

404. Beszéd és írás. Téves információ<br />

pongyolaságból: (1. megméretés; 2.<br />

megmérettetés) / Ágoston Mihály =<br />

MSz, júl. 10., 184. sz., 10. p.<br />

405. Beszéd és írás. A mondatszerkezet<br />

szövegi elemei / Ágoston Mihály =<br />

MSz, júl. 17., 191. sz., 12. p.<br />

406. NyelvÉsz. Mit mond a szívünk? /<br />

(-) = 7N, júl. 23., 30. sz., 16. p.<br />

407. Beszéd és írás. Ha már a „pfening"nél<br />

tartunk—: (hamis hangok peremmagyarságunkban)<br />

/ Ágoston Mihály<br />

= MSz, júl. 24., 198. sz., 10. p.<br />

408. Beszéd és írás. Hangcsereváltozatok<br />

: (elidegenedés? kitől v. mitől?) /<br />

Ágoston Mihály = MSz, júl. 31.,<br />

205. sz., 10. p.<br />

409. NyelvÉsz. Szavak és számok / (-) =<br />

7N, aug. 6., 31-32. sz., 16. p.<br />

410. Beszéd és írás. A mondat kulcsa:<br />

konkrét írásjelek : (a vessző nem<br />

mindenre való!) / Ágoston Mihály =<br />

MSz, aug. 7., 212. sz., 12. p.<br />

411. Beszéd és írás. Az igazíj) szó—? :<br />

(„sejtetni engedjük"?) / Ágoston Mihály<br />

= MSz, aug. 14., 219. sz., 12. p.<br />

412. Nyelvgyilkolás. Vatrolomej, a carigrádi<br />

/1. [Tornán László] = Np, aug.<br />

18., 172. sz., 17. p.<br />

413. Beszéd és írás. Az írott beszéd buktatói<br />

: (ideiglenesen sem „ideglenes"!)<br />

/ Ágoston Mihály = MSz,<br />

aug. 21., 226. sz., 10. p.<br />

414. Beszéd és írás. Rövid séta a szófüzésrendszer<br />

labirintusában: (önkéntes elbocsátottak?)<br />

/ Ágoston Mihály =<br />

MSz, aug. 28., 233. sz., 11. p.<br />

415. Beszéd és írás. „Válogassuk meg a<br />

szavainkat!" : a szó(alak) hangulata<br />

/ Ágoston Mihály = MSz, szept. 11.,<br />

247. sz., 13. p.


416. Beszéd és írás. Eltévedt vagy elrej- 425. Beszéd és írás. A „legélőbb, szó" :<br />

tett mondanivalónk : (vannak-e „al- („kmérek", azaz khmerek) / Ágoston<br />

kotónemzet"-ek?) / Ágoston Mihály Mihály = MSz, jún. 5., 149. sz., 12. p.<br />

417.<br />

= MSz, szept. 25., 261. sz., 12. p.<br />

Nyelvgyilkolás. Két visszatérő hiba<br />

/ (TL) [Tornán László] = Np, szept.<br />

29., 178. sz., 16. p.<br />

426. Beszéd és írás. Tömegtájékoztatás -<br />

lehetőleg szépen, pontosan! : (Ki is<br />

az a „Szihunak"?) / Ágoston Mihály<br />

= MSz, jún. 12., 156. sz., 10. p.<br />

418. Nyelvgyilkolás. A vokabulártól<br />

Irakig / (TL) [Tornán László] = Np,<br />

nov. 3., 183. sz., 13. p.<br />

4 2 427. 7. Beszéd és írás. A betűtől a hangig :<br />

(provincializmus - tévébeli - kiejtésünkben)<br />

/ Ágoston Mihály = MSz,<br />

szept. 18., 254. sz., 12. p.<br />

419. Nyelvgyilkolás. Hálálkodjunk magyarosan!<br />

/ (to-ló) [Tornán László] =<br />

Np, nov. 24., 186. sz., 15. p.<br />

428. ^28. Beszéd és írás. Fésületlenül a képernyőn?<br />

: (az írott beszéd kevéssé kihasznált<br />

lehetőségeiből) / Ágoston<br />

LŐRINCZE LAJOS NYEL<br />

LŐDÍJ<br />

VMŰVE-<br />

Mihály = MSz, nov. 7., 301-304.<br />

sz., 11. p.<br />

420. Odaítélték a —at : Benczédy József<br />

ANYANYELVŰ OKTATÁS<br />

és Gráf Dezső részesült az elismerésben<br />

/ — = MSz, dec. 30., 355. sz.,<br />

Vö. 687., 689., 711. sz.<br />

12. p. 429. Levél Gerold Lászlóhoz / Ágoston<br />

András = MSz, jan. 10., 8. sz., 15. p.<br />

A JÓ PAJTÁS NYELVMŰVELŐ<br />

VETÉLKEDŐJE<br />

421. Nagy sikerű döntő Kishegyesen / ~<br />

= MSz, jún. 1, 145. sz, 11. p.<br />

422. Borúról, derűről Zánkán / r-R [Fehér<br />

Rózsa] = MSz, júl. 28, 202. sz, 7. p.<br />

A Jó Pajtás Nyelvművelő Vetélkedőjének<br />

a győzteseiről, akiket magyarországi<br />

táborozással jutalmaztak.<br />

BESZÉDKULTÚRA<br />

423. Hogyan beszél ma az ifjúság? : Máriás<br />

Ildikó és Varga Erika becsei<br />

gimnazisták sikere az Anyanyelvápolók<br />

Szövetsége pályázatán / 1.<br />

[Lajber] gy. [György] = MSz, márc.<br />

3, 60. sz, 9. p.<br />

424. Beszéd és írás. A rendszerbomlás<br />

egy-két tünetéről: (kiejtve: Páléban<br />

430. Tanítók téli szemináriuma / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, jan. 11.,<br />

9. sz., 9. p.<br />

A szabadkai Pedagógiai Akadémián.<br />

431. Menekülteket az iskolába? : nulladik<br />

óra Temerinben / Tóth Lívia = Np,<br />

jan. 13., 141. sz., 6. p.<br />

432. Kérdésessé válhat a magyar nyelvű<br />

oktatás / Nyáry Márta = MSz, jan.<br />

21., 19. sz., 11. p.<br />

Kisoroszin.<br />

433. Becsapottnak érzik magukat a szülők<br />

/ Nyáry Márta = MSz, jan. 22.,<br />

20. sz., 9. p.<br />

Kisoroszin.<br />

434. Mit hoz a második félév / Nyáry<br />

Márta = MSz, jan. 23., 21. sz., 8. p.<br />

Kisoroszi.<br />

v. Páléban?) / Ágoston Mihály = 435. Marad az anyanyelvű oktatás /<br />

MSz, máj. 22, 135. sz, 13. p.<br />

Nyáry Márta = MSz, jan. 26., 24.


sz., 9. p.<br />

Kisoroszi.<br />

436. Tudnivalók a magyarországi továbbtanulásról<br />

: a vajdasági fiatalok<br />

inkább az itthoni középiskolákba<br />

iratkozzanak... / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, febr. 10., 39. sz.,<br />

13. p.<br />

437. Anyanyelvű oktatásunkért : ...beszélgetés<br />

dr. Sátai Pállal / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, febr. 19., 48.<br />

sz., 11. p.<br />

438. Beszélő / K-k [Kabók Erika] = MSz,<br />

febr. 21., 50. sz., 12. p.<br />

A Vajdasági Klub vitatribünje Újvidéken<br />

Merre tart az oktatás Vajdaságban<br />

címmel.<br />

439. Anyanyelvápolás : az újvidéki Diáksegélyező<br />

Egyesület szervezésében /<br />

Berényi Ilona = CsK, febr. 25., 8.<br />

sz., 15. p.<br />

440. Kit érdekel a kisebbségi tanítóképzés?<br />

/ -sy [Szöllősy Vágó László] =<br />

MSz, márc. 11., 68. sz., 10. p.<br />

441. Feledésre ítélve : az általános iskolai<br />

tanterv az úgynevezett európai eseményekbe<br />

sűríti a magyar szabadságharcot<br />

/ Horváth András = MSz,<br />

márc. 17., 73. sz., 3. p.<br />

442. A tolerancia diszkrét bája / Horváth<br />

Rice Valéria = Np, márc. 24., 151.<br />

sz., 15. p.<br />

443. Az értékteremtés közügye : az első<br />

magyar nyolcosztályos magángimnázium<br />

Szlovákiában / Sinkovits Péter<br />

= MSz, márc. 28., 84. sz., 2. p.<br />

444. Végül csaknem minden megoldódott<br />

: a kisoroszi magyar osztályok<br />

ismét anyanyelvükön tanulják a<br />

földrajzot / K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, márc. 29., 85. sz., 7. p.<br />

445. Vetélkedőről vetélkedőre— : avagy:<br />

tanítási napon szeminárium Szabad­<br />

kán / Berényi Ilona = MSz, márc.<br />

31., 87. sz., 9. p.<br />

446. Áldatlan helyzetben az anyanyelvű<br />

oktatás : a napokban megalakult az<br />

UDE hertelendyfalvi tagozata / J.<br />

[Jóna] J. [János] = MSz, ápr. 2., 89.<br />

sz., 9. p.<br />

447. Felhívás a vajdasági magyar szülőkhöz!<br />

/ a VMDK Tanácsa = MSz, ápr.<br />

2., 89. sz., 11. p.<br />

448. A vajdasági magyar szülőkhöz / a<br />

VMDK Tanácsa = Np, ápr. 7., 153.<br />

sz., 18. p.<br />

449. A VMDK felhívása. A vajdasági<br />

magyar szülőkhöz! / a VMDK Tanácsa<br />

= 7N, ápr. 9., 15. sz., 10-11. p.<br />

450. Gerinctelenítés : oktatásügyünk vajdasági<br />

prizmán át / (dongó) = Np,<br />

ápr. 14., 154. sz., 15. p.<br />

451. Csak két magyar elsős van / Kabók<br />

Erika = MSz, ápr. 14., 100. sz., 9. p.<br />

Piroson.<br />

452. Szerb nyelven és cirill betűvel: elfogadták<br />

a tankönyvekről szóló törvényt.<br />

A nemzeti kisebbségek a saját<br />

nyelvükön kiadott könyvekből tanulhatnak<br />

/ Nagy Magdolna, T. Kovács<br />

János = MSz, ápr. 15., 101. sz.,<br />

1. és 5. p.<br />

453. Nyári továbbképzés pedagógusoknak<br />

: a magyarországi és erdélyi felsőoktatási<br />

intézmények szervezésében<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, ápr. 19., 105. sz., 7. p.<br />

454. Hol tanuljon (tovább) a vajdasági<br />

magyar? / Szloboda János = Np, ápr.<br />

28., 156. sz., 15. p.<br />

455. Ezt érdemlik diákjaink a XXI. század<br />

küszöbén? : a nemzetiségi kisebbségek<br />

nyelvén tanuló diákok továbbra<br />

is a fordításirodalmat használják,<br />

illetve tankönyv híján marad<br />

a diktálás... / Mihályi Katalin =<br />

MSz, máj. 5., 118. sz., 9. p.


456. Kilenc magyar elsős : a hertelendyfalvi<br />

Testvériség-egység Általános<br />

Iskolában a kevés jelentkező ellenére<br />

megszervezik az anyanyelvű oktatást<br />

/ Jóna János = MSz, máj. 7,<br />

120. sz, 5. p.<br />

457. Még mindig tart az elsősök beíratása<br />

/ K-k [Kabók Erika] = MSz, máj.<br />

11, 124. sz, 11. p.<br />

Újvidéken.<br />

458. „A VMDK aláássa a rendszert" / Kk<br />

[Kabók Erika] = MSz, máj. 12,<br />

125. sz, 7. p.<br />

459. Összevont tagozatok a városban :<br />

Zrenjaninban egy, Muzslyán három<br />

magyar első osztály nyílik / K.<br />

[Kecskés] I. [István] = MSz, máj.<br />

12, 125. sz, 7. p.<br />

460. Legyen legalább anyanyelvápolás /<br />

H. [Hajnal] Á. [Árpád] = Dt, máj.<br />

16, 18. sz, 2. p.<br />

Csonoplyán.<br />

461. Hatékonyabb oktatásunk érdekében<br />

: a JMMT Pedagógiai Szakosztályának,<br />

szabadkai tagozatának és Szabad<br />

Líceumának levele a köztársasági<br />

oktatási miniszterhez / Horváth<br />

Mátyás, Vajda Gábor, Sátai Pál =<br />

MSz, máj. 18, 131. sz, 11. p.<br />

462. Tanuljunk itthon : az újvidéki általános<br />

iskolások első osztályába iratkozó<br />

gyerekek szüleinek a figyelmébe<br />

/ Berényi Ilona = CsK, máj. 20, 20.<br />

sz, 12. p.<br />

463. Iratkoznak az elsősök : Zentán is<br />

egyre kevesebb magyar tannyelvű<br />

első osztály nyílik / B. M. = Tv, máj.<br />

21, 19. sz, 2. p.<br />

464. Évforduló az iskolareformok sodrában<br />

: az újvidéki Mihajlo Pupin Villamossági<br />

Szakközépiskola három<br />

évtizedes eredményes munkájáról /<br />

Berényi Ilona = MSz, máj. 24, 137.<br />

sz, 13. p.<br />

465. A magyar tagozatok száma tőlünk is<br />

függ : ...az anyanyelvi képzést semmi<br />

sem helyettesítheti / Kabók Erika<br />

= MSz, jún. 6, 150. sz, 9. p.<br />

466. Biztos tudás csak anyanyelven szerezhető<br />

/ Mihályi Katalin = MSz,<br />

jún. 7, 151. sz, 13. p.<br />

467. Mielőtt mindannyiunknak végleg kicsöngetnének!<br />

: dr. Tóth Lajos nyilatkozik<br />

az anyanyelvi oktatás kisebbségmegtartó<br />

szerepéről a Vajdaságban<br />

/ Soltis Gyula = CsK, jún.<br />

10, 23. sz, 8. p.<br />

468. Negyvenéves az óvónőképzés : kétnapos<br />

tanácskozás Újvidéken / K-k<br />

[Kabók Erika] = MSz, jún. 11, 155.<br />

sz, 11. p.<br />

Negyvenéves az újvidéki óvónőképző.<br />

469. Miért lenne törvénytelen a nyelvápolás?<br />

: ami nem tilos, azt inkább<br />

fel kell karolni, nem pedig akadályozni<br />

/ Bárányi László = MSz, jún.<br />

13, 157. sz, 11. p.<br />

470. Hányan tanulnak magyarul? : elkészült<br />

a kisebbségi tanulók megoszlását<br />

feldolgozó miniszteri jelentés... /<br />

K-k [Kabók Erika] = MSz, jún. 13.,<br />

157. sz, 9. p.<br />

471. Három szerb és három magyar első<br />

osztály / V. J. = MSz, jún. 14, 158.<br />

sz, 10. p.<br />

Csókán.<br />

472. Mi lesz veled, tanítóképző? : a jelek<br />

szerint július l-jétől a pedagógiai<br />

akadémiák óvónőképző főiskolákká<br />

vedlenek / K-k [Kabók Erika] =<br />

Msz, jún. 16, 160. sz, 7. p.<br />

473. Hazudnak a számok— : és az oktatási<br />

minisztérium / H. Rice Valéria =<br />

Np, jún. 16, 163. sz, 17. p.<br />

474. Lesznek-e tanítóink? : Zomborban<br />

szerb nyelven tanulnak majd a magyar<br />

tanítójelöltek?... / Gubás Ágota<br />

= 7N,jún. 18,25. sz, 10. p.


475. Iskolai őrjárat. A madarat nem dobbal<br />

fogják / Farkas Zsuzsa = Msz,<br />

jún. 23., 167. sz., 7. p.<br />

A becsei Sever Đukić Általános Iskolában.<br />

476. Márpedig az ember nem káposztalepke—<br />

: Moholon jártunk, a Novak<br />

Radonić Általános Iskolában /<br />

Farkas Zsuzsa = MSz. jún. 24., 168.<br />

sz., 13. p.<br />

477. Iskolai őrjárat. Ahova a diákok viszszajárnak<br />

: a tornyosi Tömörkény István<br />

Általános Iskolában / Farkas<br />

Zsuzsa = MSz, jún. 27., 171. sz., 7. p.<br />

478. Iskolai őrjárat. Érdemes : látogatóban<br />

Feketicsen és Kúlán / Farkas Zsuzsa =<br />

MSz, jún. 28., 172. sz., 9. p.<br />

479. Kritikus ponton a magyar tanítóképzés<br />

/ K-k [Kabók Erika] = MSz, jún.<br />

29., 173. sz., 11. p.<br />

480. Cinikus ígéret / Kabók Erika = MSz,<br />

júl. 4., 178. sz., 1. p.<br />

A tanítóképző fakultásról szóló törvényről.<br />

481. Hogyan „tanítóképezünk"? / Vali<br />

[Horváth Rice Valéria] = Np, júl. 7.,<br />

166. sz., 11. p.<br />

Törvény a tanítóképző egyetemről.<br />

482. Alakulóban a zombori tanítóképző<br />

fakultás / K-k [Kabók Erika] = MSz,<br />

júl. 7., 181. sz., 7. p.<br />

483. Az anyanyelvű oktatás létünk alapköve<br />

: középiskolába, akadémiára és<br />

egyetemre pályázók figyelmébe! /<br />

Berényi Ilona = CsK, júl. 8., 27. sz.,<br />

7-8. p.<br />

484. Hagyományápolás az iskolai nevelömunkában<br />

és a pedagógusképzésben<br />

/ Tóth Lajos = MSz, júl. 17.,<br />

191. sz., 10. p.<br />

485. Kevesebb elsős, mint tavaly / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, júl.<br />

19., 193. sz., 9. p.<br />

Topolyán.<br />

486. Fojtogatás / Kabók Erika = MSz, júl.<br />

25., 199. sz., 10. p.<br />

A kisebbségi tanítóképzésről.<br />

487. Szerémség magyarjai közt / Pósa<br />

Rózsa = Np, júL 28., 169. sz., 17. p.<br />

488. Árulkodó iskolagondok / Kecskés<br />

István = MSz, aug. 2., 207. sz., 7. p.<br />

Bánátban.<br />

489. Kiáltó falvak és városok : a vajdasági<br />

magyar tannyelvű oktatási hálózat<br />

sorvasztása / Tóth Lajos = MSz,<br />

aug. 15., 220. sz., 10. p.<br />

490. Még egy tanév idegenben : a horvátországi<br />

magyarok közoktatási és<br />

közművelődési sajátosságai, gondjai<br />

/ Csörgits József = MSz, aug. 24.,<br />

229. sz., 12. p.<br />

491. Itt is várják az elsős diákokat: az újvidéki<br />

Nikola Tesla Általános Iskola<br />

magyar nyelvű oktató-nevelő munkájáról<br />

/ Berényi Ilona = MSz, aug.<br />

30., 235. sz., 13. p.<br />

492. Se könyv, se válasz / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, szept. 10., 246. sz.,<br />

11. p.<br />

A JMMT szabadkai tagozatának választmányi<br />

üléséről, amelyen a magyar<br />

nyelvű tankönyvek hiányáról<br />

volt szó.<br />

493. Jó tantervhez megfelelő tankönyveket<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, szept. 14., 250. sz., 11. p.<br />

Beszélgetés Horváth Mátyás egyetemi<br />

tanárral.<br />

494. Eltűnő tanárok, fogyatkozó diákok /<br />

Horváth Rice Valéria = Np, szept.<br />

22., 177. sz., 12. p.<br />

495. Iskolák és szülök is jelentkeztek : a<br />

történelem, földrajz, matematika szakos<br />

tanárok hiánya okoz leginkább<br />

gondot / m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, szept. 23., 259. sz., 13. p.<br />

496. Talpraállás helyett megsemmisülés?<br />

: összefogással Hertelendyfalván


még megmenthető a magyar anya- 504. A lábadozástól az elsorvadásig<br />

nyelvű oktatás / Jóna János = MSz, [1-4.] : a magyar iskolaügy a máso­<br />

szept. 27., 263. sz., 11. p.<br />

dik világháború után / Csorba Béla =<br />

Np, dec. 1., 187. sz., 14-15. p.; Np,<br />

dec. 8., 188. sz., 14-15. p.; Np, dec.<br />

15., 189. sz., 14-15. p.; Np, dec. 22.,<br />

190. sz., 14-15. p.<br />

497. Ki manipulál? : az oktatási törvény<br />

eltérő értelmezése... / S. [Stanyó] T.<br />

[Tóth] G. [Gizella] = MSz, szept.<br />

28., 264. sz, 11. p.<br />

Zrenjaninban. 505.<br />

498. Nagyszámú pedagógus jelentkezett /<br />

m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

okt. 3, 267-269. sz, 11. p.<br />

A hertelendyfalviak felhívására?<br />

505. Színvonalasabb anyanyelvű oktatá­<br />

sunkért : a második félév folyamán<br />

szakmai összejöveteleket tartanak az<br />

észak-bácskai pedagógusok részére /<br />

m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

dec. 23., 350., 351. sz., 10. p.<br />

499. Savanyú a szőlő : a Magyar Köztár- 506. Oktatási kényszerzubbony / Jasz-<br />

saság 1993. évi LXXVII. törvénye<br />

és a VMDK autonómiakoncepciója<br />

terbinác János = VMDKÉ, 67-70. p.<br />

[1-2.] / Ballá Lajos - Laci = Np, okt.<br />

6, 179. sz, 14-15. p.; Np, okt. 13,<br />

ANYANYELVI OKTATÁS<br />

180. sz, 14-15. p.<br />

Az anyanyelvű oktatásról is.<br />

NYELVKÖNYVEK<br />

507. 507. Ákombákom : játékos írási elögya-<br />

500. Magyarul még ingyen sem kell : korlatok / összeállította Varjú<br />

Molnár Irén szociológiatanár mun­ György ; grafika Lőrinc Erzsébet. -<br />

kájára az újvidéki Bölcsészeti Kar Kanizsa : Liber Commerce, 1993<br />

többé nem tart igényt / Varjú Márta (Totovo selo : Logos). - 80 p. : szí­<br />

= MSz, okt. 28, 291-294. sz, 11. p. nes ill. ; 31 cm<br />

ISBN 86-82004-05-4<br />

501. Pár mondat a magyar tudományosságról<br />

/ Csorba Béla = Hm, nov. 27,<br />

800 pld.<br />

2-3. p. 508. 508. Betükirakó az általános iskolák 1.<br />

A vajdasági magyar felsőoktatásról, osztálya számára = S lovarica za<br />

az önálló magyar egyetem létreho­ učenike 1. razreda osnovne škole /<br />

zásáról.<br />

[Felelős szerkesztő Pastyik Ilona]. -<br />

2. kiadás . - Beograd : Zavod za<br />

502. Oktatási kényszerzubbony /"Jaszterbinác<br />

János = Hm, nov. 27, 6-7. p.<br />

A vajdasági magyar oktatás történetének<br />

vázlatos áttekintése az önálló<br />

iskolai hálózat létrehozásának a je­<br />

udžbenike i nastavna sredstva, 1993<br />

(Bački Petrovac). - 1 omot: ili.; 25<br />

cm<br />

ISBN 86-413-0371-5<br />

gyében. 509 509. Anyanyelvem : nyelvismereti és helyesírási<br />

munkalapok az általános is­<br />

503. Ágoston András levelei. Dr. Mádl kola 2. osztálya számára / Horváth<br />

Ferencnek, művelődési és közokta­ Mátyás ; [ili. Aleksandar Heel] . -<br />

tási miniszternek, 1993. IX. 2. [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 27, 15. p.<br />

A Magyar Művelődési és Közoktatási<br />

Minisztérium 12 ösztöndíjáról,<br />

amit vajdasági magyar fiataloknak<br />

biztosít egyetemi továbbtanulás céljából.<br />

3., átdolgozott kiadás . - Beograd :<br />

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,<br />

1993 (Subotica : Minerva) . -<br />

79 p. : ill.; 24 cm<br />

ISBN 86-413-0391-X<br />

2500 pld.<br />

Fűzve


510. Gyakorló nyelvtan és a kifejezőkészség<br />

fejlesztése : az általános iskola<br />

4. osztálya számára / Erdély<br />

Lenke ; [ill. Gyurkovics Hunor] . -<br />

3., átdolgozott kiadás . - Újvidék :<br />

Tankönyvkiadó Intézet = Novi Sad :<br />

Zavod za izdavanje udžbenika, 1993<br />

(Subotica : Birografika) . - 124 p. :<br />

ili. ; 24 cm<br />

ISBN 86-413-0312-Х<br />

511. Gyakorló nyelvtan és a kifejezőkészség<br />

fejlesztése : az általános iskola<br />

5. osztálya számára / Szarvas<br />

János ; [ill. Nemes István] . - 3., átdolgozott<br />

kiadás . - Újvidék : Tankönyvkiadó<br />

Intézet = Novi Sad :<br />

Zavod za izdavanje udžbenika, 1993<br />

(Subotica : Birografika) . - 155 p. :<br />

ili. ; 24 cm<br />

ISBN 86-413-0301-4<br />

7000 pld.<br />

Fűzve<br />

512. Gyakorló nyelvtan és a kifejezőkészség<br />

fejlesztése : az általános iskola<br />

6. osztálya számára / Vajda József<br />

; [ill. Nemes István] . - 3., átdolgozott<br />

kiadás . - Újvidék : Tankönyvkiadó<br />

Intézet = Novi Sad :<br />

Zavod za izdavanje udžbenika, 1993<br />

(Subotica : Birografika) . - 158 p. :<br />

ili. ; 24 cm<br />

ISBN 86-413-0306-5<br />

6000 pld.<br />

Fűzve<br />

513. Fölvételizök kézikönyve / Sípos Ágnes;<br />

Sípos Berta; Madarász Mária;<br />

szerkesztő Mirnics Zsuzsa . - Újvidék<br />

: Jó Pajtás, 1993 (Novi Sad :<br />

Verzal). - 260 p. ; 14 cm<br />

2000 pld.<br />

* * *<br />

514. Akihez hűek a tanulók : beszélgetés<br />

Varnyú Ilona becsei magyartanárnövel<br />

/ Fehér Rózsa = MSz, jan. 3., 1.<br />

sz., 12. p.<br />

515. Szakmai továbbképzés : szeminárium<br />

a magyar szakos tanárok számá­<br />

ra / - = MSz, jan. 12., 10. sz., 12. p.<br />

A szabadkai Pedagógiai Akadémián<br />

a JMMT szervezésében.<br />

516. Tanmenetjavaslat a magyar nyelv tanítására<br />

az általános iskola VII. osztálya<br />

számára / Radmila Markovié =<br />

M-G, jan. 26., 1-2. sz., 8-9. p.<br />

Rezime.<br />

517. Óraterv egy csoportmunkához : VI.<br />

osztály / Szőnyi Ilona = M-G, márc.<br />

16., 4. sz., 6. p.<br />

Rezime.<br />

518. Tanítók, magyartanárok szemináriuma<br />

: a szakmai továbbképzést április<br />

3-án Szabadkán, az új városházán<br />

tartják meg / m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, márc. 23., 79. sz., 11. p.<br />

519. Az iskolai anyanyelvápolás lehetőségei<br />

és korlátai / Molnár Csikós<br />

László = H, 3. sz., 153-157. p.<br />

Elhangzott az adai Szarvas Gábor<br />

Nyelvművelő Napokon 1992-ben.<br />

520. Hogy ne szégyelljék anyanyelvüket<br />

: Nagy Margit újságíró kezdeményezésére<br />

több helyütt beindult a nyelvápolás<br />

/ Kabók Erika = MSz, ápr. 4.,<br />

91. sz., 9. p.<br />

521. Gondokkal terhelt —unk : a hatékonyság<br />

feltétele: megfelelő tan- és<br />

óraterv és tankönyv / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, ápr. 9., 96. sz., 10. p.<br />

522. A fölvételi vizsga margójára : a középiskolai<br />

magyar teszt feladatairól...<br />

/ Berényi Ilona = MSz, júl. 3.,<br />

177. sz., 13. p.<br />

523. Játékos anyanyelvápolás az ÚDE<br />

keretében / Berényi Ilona = MSz,<br />

aug. 2., 207. sz., 9. p.<br />

Vajdaságban.<br />

524. Anyagi juttatás és anyanyelvápolás /<br />

Berényi Ilona = MSz, szept. 10.,<br />

246. sz., 11. p.<br />

Az újvidéki ÚDE Szórakoztató szóra<br />

késztető foglalkozásairól.


525. Anyanyelvápolók ha összefognak : 534. 534 Kétnyelvűség / Fertner István = ZK,<br />

szórakoztató szóra késztető foglalkozások<br />

az ÚDE szervezésében /<br />

jan. 20., 1. sz., 9. p.<br />

Berényi Ilona = CsK, okt. 14., 41. 535. 535 Mire való a nyelv? / Vékás János =<br />

sz, 18. p.<br />

MSz, jan. 20., 142. sz., 4. p.<br />

526. Összefogással az anyanyelvért : be- 536. 536 Visszaállítani a magyar földrajzi ne­<br />

szélgetés Uglár Fazekas Katalinnal a veket! : a VMDK követeli az egyen­<br />

szerbiai Oktatásügyi Minisztérium rangú nyelvhasználatot / S. Gy. =<br />

magyar szakos tanfelügyelőjével /<br />

Torok Csaba = CsK, nov. 25, 47.<br />

MSz, jan. 21., 19. sz., 10. p.<br />

sz, 8-9. p. 537. Nyelvtanfolyam kezdőknek és túlélőknek.<br />

Kishegyes vagy Mali Igyos<br />

MAGYAR TANÍTÁS IDEGEN<br />

: pajzán gondolatok a szerbiai nyelv­<br />

ANYANYEL VŰÉKNEK<br />

törvényről / -is [Soltis Gyula] =<br />

CsK, jan. 21., 3. sz., 10. p.<br />

527. Ismerjük meg egymás nyelvét: szemináriumot<br />

tartottak a környezet- 538. A földrajzi nevek magyar nyelvű<br />

nyelvet oktató pedagógusoknak / m. használatáról / Körmendi Ferenc =<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, jan.<br />

25, 23. sz, 6. p.<br />

MSz, jan. 24., 22. sz., 15. p.<br />

Szabadkán. 539. „Újvidék"-et kidobták a műsorból /<br />

(Borba) = MSz, jan. 26., 24. sz., 8. p.<br />

KÉTNYELVŰSÉG<br />

A magyar földrajzi nevek használatának<br />

a betiltásáról.<br />

528. Novi Szád-i döntés keszában / Farkas<br />

Zsuzsa = MSz, jan. 17, 15. sz, 540. Az ENSZ a földrajzi nevek haszná­<br />

6. p.<br />

latáról / (-) = Np, jan. 27., 143. sz.,<br />

A nyelvhasználati törvényről.<br />

4. p.<br />

529. A Rádió nyelve köznyelv : dr. Páll 541. 541, Mondjuk a magunkét! : ...beszél­<br />

Sándor a nyelvhasználati törvényről<br />

/K-k [KabókErika] = MSz,jan. 17,<br />

15. sz, 7. p.<br />

getés Kongó Tivadar jogásszal a<br />

köztársasági nyelvtörvény szándékos<br />

félreértelmezéséről / Soltis Gyu-<br />

530. „Semmi köze a józan észhez—" : dr.<br />

la = CsK, febr. 4., 5. sz., 15. p.<br />

Várady Tibor igazságügy-miniszter<br />

nyilatkozik az Újvidéki Rádió és Televízió<br />

igazgatójának a rendeletéről<br />

/ Kókai Péter = MSz, jan. 17, 15.<br />

sz, 7. p.<br />

542<br />

542. Toleranciaóra szabadkai módon :<br />

avagy egy professzor megcsúfoltatásának<br />

igaz története / Soltis Gyula =<br />

Np, febr. 10., 145. sz, 10. p.<br />

531. Noviszád visszatér! / Kopeczky<br />

László = MSz, jan. 17, 15. sz, 7. p.<br />

532. Szavaink elrablása / Németh István<br />

= MSz, jan. 17, 15. sz, 7. p.<br />

J K<br />

533. Évszázados gyakorlatot szüntetnének<br />

meg : dr. Varga Zoltán: alkotmányellenes<br />

a nyelvhasználati korlátozás<br />

/ V. 1. = MSz, jan. 17, 15.<br />

sz, 7. p.<br />

543. Olvasóink hozzászólása / [Bunford<br />

Vilmos, egy zombori nyugdíjas] =<br />

ZK, febr. 20, 2. sz, 3.p.<br />

Vö. 534. sz.<br />

544. 544 Új nyelvtörvény Szerbiában.<br />

Szubotica, Sztáribecsej, Noviszád :<br />

interjú Ágoston Mihállyal, az Újvidéki<br />

Egyetem Magyar Tanszékének<br />

tanárával / [Donnán László] = VH,<br />

márc. 20, 5. sz, 15. p.


36 MAGYARTANÍTÁS.<br />

545. Városom hivatalos nyelve /<br />

Neoplatensis = Np, jún. 2, 161. sz,<br />

14. p.<br />

Újvidéken.<br />

546. Kit sért az, hogy SZABADKA!? :<br />

statútumvita... / Árpási Ildikó =<br />

MSzJúl. 11, 185. sz, 4. p.<br />

547. János helyett János : szabad lesz a<br />

névválasztás Szlovákiában / Sinkovits<br />

Péter = MSz, júl. 18, 192.<br />

sz, 2. p.<br />

548. Egyenlő nyelvhasználati jog nélkül<br />

nincs polgári demokrácia sem jogállam<br />

/ Varga Géza = MSz, júl. 26,<br />

200. sz, 4. p.<br />

549. Megismerni egymást : jegyzet a gödöllői<br />

kétnyelvűségi tanácskozásról<br />

/ (t) = MSz, dec. 21, 348, 349. sz,<br />

9. p.<br />

* * *<br />

550. Kétnyelvűség : hogyan érvényesül a<br />

középiskolai oktatási törvény? /<br />

Berényi Ilona = CsK, febr. 11, 6.<br />

sz, 14-15. p.<br />

551. Az egymásrautaltság felelőssége :<br />

kutatások a Pszicholingva Nyelviskolában...<br />

/ Tóth Lívia = Np, dec.<br />

29, 191. sz, 12. p.<br />

HELYESÍRÁS<br />

552. Egy nélkülözhetetlen kézikönyvről :<br />

megjelent az orvosi helyesírási szótár<br />

/ Gubás Jenő = MSz, jan. 9, 7.<br />

sz, 13. p.<br />

MŰFAJELMÉLET<br />

Vaka variációk 1. : ójapán versformák<br />

adaptációs lehetőségei a keletközép-európai<br />

irodalomban / Papp p<br />

3. IRODALOMTUDOMÁNY<br />

553. Igazodjunk az egyezményes magyar<br />

nyelvrendszerhez: helyesírási vetélkedő<br />

Szabadkán / Berényi Ilona =<br />

MSz, febr. 9., 38. sz., 11. p.<br />

A középiskolások 2. helyesírási<br />

versenye.<br />

554. Gazdagítsuk anyanyelvi kultúránkat!<br />

: középiskolások helyesírási<br />

versenye / Berényi Ilona = KI, febr.<br />

24., 2052. sz., 12. p.<br />

A szabadkai helyesírási vetélkedőről.<br />

555. A fejlett nyelvhasználatért : egy<br />

nemzetközi vetélkedő margójára /<br />

Horváth Mátyás = MSz, márc. 5.,<br />

62. sz., 11. p.<br />

Középiskolások helyesírási vetélkedője<br />

a gyulai Erkel Ferenc gimnáziumban.<br />

556. Helyesírásból abszolút első Vajdaság!<br />

/ Csüllög Emese = KI,<br />

márc.17., 2055. sz., 7. p.<br />

Impolm József Helyesírási Verseny<br />

Gyulán.<br />

557. Egy kis nyelvmüvelés. Középiskolásaink<br />

helyesírásáról / Berényi Ilona<br />

= CsK, márc. 18., 11. sz., 14. p.<br />

558. Helyesírás, ó! : beszélgetés Fábián<br />

Pál magyarországi nyelvésszel / Farkas<br />

Zsuzsa = MSz, máj. 29., 142.<br />

sz., 14. p.<br />

559. Felhívás a középiskolások helyesírási<br />

versenyére / — = MSz, dec. 23.,<br />

350., 351. sz., 10. p.<br />

Tibor = ÚS, 2. sz, 34-48. p.<br />

Folytatás az 1995/1. számban.


KRITIKA. IRODALOMPOLITIKA<br />

561. Újabb alkukötés előtt az „értelmiségi<br />

elit"? / Csorba Béla = MSz, jan.<br />

29, 27. sz, 10. p.<br />

Ua. 1993. Np, jan. 27, 143. sz, 15.<br />

p.; VMDKÉ, 43-45. p.<br />

562. írók és könyvkiadók pórázon [1.]<br />

„Újabb szűrő" a kiadók fölött : Kiadói<br />

Főigazgatóság : egy dokumentumkötet<br />

margójára / Juhász Géza =<br />

MSz, júl. 21, 195. sz, 7. p.<br />

Az Irányított irodalom. írók pórázon<br />

c. dokumentumkötetről . - Budapest<br />

: MTA, 1992<br />

563. írók és könyvkiadók pórázon [2].<br />

Több éves „vezetéshiány" a KF-ben<br />

: (egy dokumentumkötet margójára)<br />

/ Juhász Géza = MSz, júl. 22, 196.<br />

sz, 13. p.<br />

Ua.<br />

564. írók és könyvkiadók pórázon [3.].<br />

Naprakész tájékozódás és feldolgozás?<br />

: (egy dokumentumkötet margójára)<br />

/ Juhász Géza = MSz, júl.<br />

23, 197. sz, 11. p.<br />

Ua.<br />

565. írók és könyvkiadók pórázon [4.]. A<br />

KF és „a kapitalista országokban élő<br />

magyar szerzők" : (egy dokumentumkötet<br />

margójára) / Juhász Géza =<br />

MSz, júl. 24, 198. sz, 13. p.<br />

Ua.<br />

566. írók és könyvkiadók pórázon [5] :<br />

Elő- és utócenzúra : (egy dokumentumkötet<br />

margójára) / Juhász Géza =<br />

MSz, júl. 26, 200. sz, 9. p.<br />

Ua.<br />

567. írók és könyvkiadók pórázon [6.]. A<br />

párt művészetpolitikájának megfelelően<br />

: (egy dokumentumkötet margójára)<br />

/ Juhász Géza = MSz, júl.<br />

27, 201. sz, 11. p.<br />

Ua.<br />

568. írók kispadon / Bányai János =<br />

MSz, dec. 19, 344-345. sz, 11. p.<br />

IRODALOMTÖRTÉNET<br />

Vö. 1773-1774, 1842, 1848. sz.<br />

569. Meg nem született müvek irodalomtörténetéből<br />

/ Bori Imre = MSz, jan.<br />

9, 7. sz, 12. p.<br />

Egy 1952-es vajdasági körkérdésről<br />

(Min dolgoznak íróink?).<br />

570. Dicsértessék a lélekjelenlét! : följegyzések<br />

/ Brasnyó István = MSz,<br />

jan. 19, 17. sz, 12. p.<br />

A jugoszláviai magyar irodalom történetéből.<br />

571. A harmadik Szenteleky-társaság /<br />

Bori Imre = MSz, jan. 30, 28. sz,<br />

12. p.<br />

Az 1943-as, zombori Szenteleky<br />

Kornél Irodalmi Társaságról.<br />

572. A Biblia és az irodalom [1-5.] / km<br />

[Komáromi Borbála] = Hé, 1. sz,<br />

6-7. p.; Hé, 3. sz, 6-7. p.; Hé, 4. sz,<br />

6-7. p.; Hé, 5. sz, 6-7. p.; Hé, 6. sz,<br />

6-7. p.<br />

Biblikus elemek a világ- és a magyar<br />

irodalom történetében.<br />

573. Társaság vitákban edződik? / Bori<br />

Imre = MSz, febr. 6, 35. sz, 12. p.<br />

Az 1943-as, zombori Szenteleky<br />

Kornél Irodalmi Társaságról.<br />

574. A társaságalapítás utolsó kísérlete /<br />

Bori Imre = MSz, febr. 13, 42. sz,<br />

12. p.<br />

Az 1952-es Magyar Irodalmi Társaságról<br />

(Zombor-Újvidék).<br />

575. Irodalomtörténet-írás és szellemi<br />

magatartás : kísérlet egy korszak<br />

gondolati tartalmainak áttekintésére<br />

[1-2.] / Mák Ferenc = Ü, 1-2. sz,<br />

56-62. p.; Ü, 3-4. sz, 167-172. p.<br />

576. Hazaszeretet a magyar irodalomban<br />

/ Medve Ágnes = KI, márc. 25,<br />

2056. sz, 6-9. p.<br />

577. Egy irodalmi pályázat centenáriuma<br />

: a becskereki Torontál 1893. évi no-


38 IRODALOMTÖRTÉNET<br />

vellapálvázatáról / Németh Ferenc =<br />

MSz. júl. 3., 177. sz., 11. p.<br />

MAI MA G YAR NYEL VŰ<br />

IRODALOM<br />

CSEHSZLOVÁKIAI<br />

578. Hagyomány és korszerűség a csehszlovákiai<br />

magyar prózában /<br />

Grendel Lajos = MSz. aug. 21, 226.<br />

sz, 13. p.<br />

A szerző Elszigeteltség vagy egyetemesség<br />

c. könyvéből.<br />

MAGYARORSZÁGI<br />

579. Fától az erdőt? : jegyzetek a posztmaavarról<br />

/ Szincsok Gvörgy = ÚS,<br />

1. sz, 58-60. p.<br />

A posztmodern irodalom fogalmáról.<br />

580. Félretett novelláim : a mai magyar<br />

próza néhány jellegzetes vonásáról /<br />

Kontra Ferenc = Ü, 1-2. sz, 63-68. p.<br />

Bodor Ádám, Kapecz Zsuzsa, Parti<br />

Nagy Lajos. Gobby Fehér Gyula.<br />

Ferdinandy György, Gion Nándor, jg*<br />

Porogi András, Nádas Péter müveiről.<br />

581. A novellaírás ideje : a mai magyar<br />

próza néhány jellegzetes vonásáról<br />

(2.) / Kontra Ferenc = Ü, 5-6. sz,<br />

270-272. p.<br />

Biacsi Dávid, Jódal Kálmán, Majoros<br />

Sándor, Szathmári István és Rába<br />

György novellájáról.<br />

Vö. 326. sz.<br />

JUGOSZLÁVIAI<br />

582. Vajdasági íróportrék : Penovác Endre<br />

és Szajkó István rajzai : Kiállítás<br />

a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Vaj­<br />

dasági íróportrék, Vajdasági Tájak 587.<br />

1993. június 3-szeptember 30. / [a<br />

szemelvényeket válogatta és a bemutató<br />

szövegeket írta Balázs Art<br />

Valéria ; a kiállítást rendezte és a kö­<br />

tet képanyagát válogatta Bárányi<br />

Anna] . - [Budapest ; Novi Sad] :<br />

Petőfi Irodalmi Múzeum ; Forum,<br />

1993 (Budapest : GALART Nyomda)<br />

. - [46] számozatlan p. ; 40 cm<br />

A könyv megjelenését a Művelődési<br />

és Közoktatási Minisztérium, a<br />

Lakitelek Alapítvány, az Illyés Alapítvány<br />

és a GALART Nyomdaipari<br />

Kft. támogatta . - A címlapon Szajkó<br />

István Herceg János-portréja.<br />

ISBN 963-7412-45-X<br />

ISBN 86-323-0362-7<br />

583. 5 8 3 > Vajdasági íróportrék / Bordás Győző =<br />

MSz, jún. 5, 149. sz., 11. p.<br />

Elhangzott a budapesti Petőfi Irodalmi<br />

Múzeumban a Vajdasági íróportrék<br />

- vajdasági tájak c. kiállítás<br />

megnyitóján, június 3-án.<br />

584. Vajdasági íróportrék : Penovác Endre<br />

és Szajkó István rajzai / Bordás<br />

Győző = H, 12. sz., 995. p.<br />

* * *<br />

585. Lelepleződések / Vajda Gábor = Np,<br />

szept. 15., 176. sz., 14-15. p.<br />

Elhangzott a Tokaji írótáborban<br />

1993. aug. 21-én.<br />

5 8 6 586. - Hasonulás - elhasonulás : részlet A<br />

peremkultúra élettana címen most<br />

megjelent kötetben közzétett tanulmányból<br />

/ Szeli István = CsK, dec.<br />

16., 50. sz, 16. p.<br />

IRODALMI ÉLET<br />

TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK<br />

SZERB TUDOMÁNYOS ÉS<br />

MŰVÉSZETI AKADÉMIA<br />

587. A belső ellentmondások béklyójában<br />

/ P. Keczeli Klára = MSz. máj.<br />

30., 143. sz, 9. p.


MAGYAR TANSZÉK - ÚJVIDÉK<br />

Vö. 777., 1031. sz.<br />

588. Be iratkozás a —re : ne vet változtatott<br />

a neves intézmény / K-k [Kabók Erika]<br />

= MSz, máj. 6, 119. sz., 13. p.<br />

589. Keszthelyi tűnődés / Bányai János =<br />

MSz, máj. 15., 128. sz., 9. p.<br />

Magyar tanszékek a kisebbségi létben<br />

címmel rendezett konferencia a<br />

VII. Berzsenyi Helikon Napok keretében<br />

Keszthelyen.<br />

590. Újabb ecsetvonások a Szentelekyportrén<br />

: tanácskozás a Bölcsészettudományi<br />

Kar Magyar Nyelv és<br />

Irodalmi Tanszékén / p. [P.] k.<br />

[Keczeli] k. [Klára] = MSz, máj.<br />

26, 139. sz., 7. p.<br />

591. Fölvételi a magyar szakra : az újvidéki<br />

Bölcsészeti Kar Magyar Tanszéke<br />

négy hét múlva válogatja ki új<br />

hallgatóit / Berényi Ilona = CsK,<br />

máj. 27., 21. sz., 12. p.<br />

592. Van még szabad hely a —en / K. =<br />

MSz, júl. 2., 176. sz., 11. p.<br />

593. Mi történik a ~~en? Tervek, hiányok,<br />

esélyek : beszélgetés dr. Bányai<br />

János tanszékvezető egyetemi<br />

tanárral / P. Keczeli Klára = MSz,<br />

júl. 25., 199. sz., 11. p.<br />

594. Még van szabad hely / -- = MSz,<br />

aug. 26., 231. sz., 13. p.<br />

595. Vita. A szavahihetőség próbája / Bori<br />

Imre = H, 9. sz., 667-671. p.<br />

Mák Ferenc bírálta a —et az Alföld<br />

1993 augusztusi számában a Hol a<br />

legsötétebb a sötétség? c. ankétra<br />

válaszolva.<br />

IRODALOMTANÍTÁS<br />

596. Együtt meséltünk, játszottunk és<br />

énekeltünk : mesedélutánok az újvidéki<br />

Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesületben / Berényi Ilona =<br />

MSz, jan. 21., 3. sz., 22-23. p.<br />

597. Az eredményeinket már nem lehet<br />

lesöpörni: beszélgetés dr. Varga Lakatos<br />

Gizellával, a szabadkai Kosztolányi<br />

Dezső Önképzőkör vezetőjével<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, máj. 17., 130. sz., 13. p.<br />

598. Én így tanítottam— / Vencel Rózsa<br />

= M-G, máj. 25., 7. sz., 6. p.<br />

Óravázlat Charles Dickens: Copperfield<br />

Dávid c. regényének a tanításához.<br />

Rezime.<br />

599. Arany János: Toldi: házi olvasmány<br />

feldolgozása / Szőnyi Ilona = M-G,<br />

jún. 23., 8. sz., 5. p.<br />

Óravázlat.<br />

Rezime.<br />

A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA<br />

<strong>ÁLTALÁNOS</strong> KÉRDÉSEI<br />

Vö. 2065. sz.<br />

600. Cenzúra és/vagy gondolatrendőrség<br />

/ P. Keczeli Klára = MSz, jan. 16.,<br />

14. sz., 9. p.<br />

601. Egy reálértelmiségi eretnek gondolatai<br />

[1-7.] / Dr. Sefcsich György =<br />

Np, jan. 20., 142. sz., 22. p.; Np, jan.<br />

27., 143. sz., 22. p.; Np, febr. 3.,<br />

144. sz, 22. p.; Np, febr. 10, 145.<br />

sz, 22. p.; Np, febr. 17, 146. sz, 22.<br />

p.; Np, febr. 27, 147. sz, 22. p.; Np,<br />

márc. 3, 148. sz, 22. p.<br />

602. Felkarolni a fiatal tehetségeket : tevékeny<br />

a Vajdasági Magyarok Művelődési<br />

Szövetsége. Felvállalta a<br />

Ki mit tud?-on való részvétel megszervezését<br />

/ — = VH, jan. 20, 3. sz,<br />

11.p.<br />

603. Munka a nagy művész mellett :<br />

Lang Irma a művészettörténész, a<br />

zombori Konjović Galéria igazgatója<br />

Kultúra Szikrái Díjat kapott / B.<br />

[Bence] E. [Erika] = MSz, jan. 25,<br />

23. sz, 9. p.<br />

604. Nálunk Becséről indult el : a MTV<br />

nagy hagyományú Ki mit tud? tehet-


ségkutató versenyébe a vajdasági fiatalok<br />

is bekapcsolódnak / 1.<br />

[Lajber] gy. [György] = MSz, jan.<br />

26, 24. sz., 11. p.<br />

605. Mentsük meg a kultúrát! / R Keczeli<br />

Klára = MSz, febr. 3, 32. sz, 13. p.<br />

606. Kulturális degradálódás tanúi vagyunk<br />

: beszélgetés dr. Vojin<br />

Dimitrijeviétyel, a belgrádi Jogi Kar<br />

tanárával, a szerbiai Európa Mozgalom<br />

elnökével / Árpási Ildikó =<br />

MSz, febr. 6, 35. sz., 13. p.<br />

607. Városközpontú művelődéspolitika :<br />

a zentai Thurzó Lajos Közművelődési<br />

Központ programjainak színvonala<br />

semmit sem változott... / B.<br />

Sok Kornélia = MSz, febr. 8, 37.<br />

sz, 9. p.<br />

608. Gazdag ág gazdag termése : népművészeti<br />

és hagyományőrző vetélkedő<br />

volt Oromhegyesen / -sy [Szöllösy<br />

Vágó László] = MSz, febr. 10, 39.<br />

sz, 13. p.<br />

609. Pacséri, moravicai és topolyai sikerek<br />

: a moravicai hobbis napokról,<br />

irodalmi vetélkedőkről és Ki mit<br />

tud?-ról szóban és képben / N. K. =<br />

MSz, febr. 23, 52. sz, 12. p.<br />

610. Ki mit tud? - körzeti vetélkedők.<br />

Pogácsával a tarisznyában / Krekity<br />

Olga = 7N, febr. 26, 9. sz, 10-11. p.<br />

611. Ki mit tud? - körzeti vetélkedők :<br />

„Ez a buli érted van!" / Krekity Olga<br />

= 7N, márc. 5, 10. sz, 10-11. p.<br />

612. Az értelmiségi nem funkcionál / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, márc. 6, 63.<br />

sz, 9. p.<br />

613. Az „Egy reálértelmiségi eretnek<br />

gondolatai" című tanulmány<br />

margójára— / Dr. Sefcsich György<br />

= Np, márc. 10, 149. sz, 19. p.<br />

Vö. 601. sz.<br />

614. Ki mit tud? : nyugat-bácskai elődöntő<br />

/ - = KI, márc. 10, 2054. sz., 7. p.<br />

615. Gazdag program a magyar fővárosban<br />

: március 12-étöl 28-áig tart az<br />

idei Budapesti Tavaszi Fesztivál /<br />

r-R [Fehér Rózsa] = MSz, márc. 11,<br />

68. sz, 13. p.<br />

616. Ki mit tud? / TÁDÉ [Horváth Zsolt]<br />

= KI, márc. 17, 2055. sz, 2. p.<br />

617. Ki mit tud? Szabadkán : a vasárnapi<br />

körzeti versenyen több mint félszáz<br />

fiatal mutatkozik be... / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, márc. 18, 74.<br />

sz., 13. p.<br />

618. Ki mit tud? A szabadkai seregszemle<br />

elé / Krekity Olga = 7N, márc.<br />

19, 12. sz, 12. p.<br />

619. Embargó és tudomány : villáminterjú<br />

dr. Körmendi Ferenc atomfizikussal<br />

/ Baranovszky Edit = MSz, márc.<br />

24, 80. sz, 9. p.<br />

620. Ki mit tud? - körzeti vetélkedő :<br />

Chopin és a tavasz jegyében /<br />

Krekity Olga = 7N, márc. 26, 13.<br />

sz, 10. p.<br />

621. Egy város bemutatkozik : mától április<br />

5-éig zrenjanini alkotóművészek<br />

vendégszerepelnek Újvidéken...<br />

/ -án = MSz, márc. 29, 85. sz,<br />

7. p.<br />

Zrenjanin város „vendégszerepléséről".<br />

622. A kritikák kritikája / Gubás Jenő =<br />

Np, márc. 31, 152. sz,<br />

A reál és humán értelmiség helyzetéről.<br />

623. Ki mit tud? : jelentés a szabadkai<br />

elődöntőről / Király Andrea = KI,<br />

márc. 31, 2057. sz, 3. p.<br />

624. Tehetségek seregszemléje : a Ki mit<br />

tud? vajdasági döntője április 24-én<br />

és 25-én lesz Szabadkán / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, ápr. 9, 96.<br />

sz, 11. p.<br />

625. Tehetségesek találkozója : a Ki mit<br />

tud? vajdasági döntőjét április 24-én


és 25-én tartják meg Szabadkán... /<br />

Mihályi Katalin = MSz, ápr. 11., 12.,<br />

98. sz, 11. p.<br />

626. Jó lenne továbbjutni- : a szabadkai<br />

zeneiskola hat növendéke is részt<br />

vesz a tartományi vetélkedő<br />

zárórendezvényén / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, ápr. 23, 109. sz,<br />

11. p.<br />

A Ki mit tud?-ról<br />

627. A klasszikus rockzene nyomdokain :<br />

a tehetségkutató vetélkedő vajdasági<br />

döntőjének egyik részvevője az<br />

Anonymus együttes / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, ápr. 23, 109.<br />

sz, 11. p.<br />

A Ki mit tud?-ról<br />

628. Tehetséges fiataljaink megmérettetése<br />

: a Ki mit tud? vajdasági döntőjének<br />

mai programja / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, ápr. 25, 111. sz,<br />

10. p.<br />

629. Megmérettettek, és— tehetségesnek<br />

találtattak : a Ki mit tud? budapesti<br />

válogatóján 32 fiatal képviseli Vajdaságot<br />

/ Árpási Ildikó, Mihályi Katalin<br />

= MSz, ápr. 27, 113. sz, 13. p.<br />

630. Megannyi tehetség : a Szabadkán<br />

megtartott Ki mit tud? vajdasági<br />

döntőjéről / Lajber György = CsK,<br />

ápr. 29, 17. sz, 17. p.<br />

631. „Mezítláb, de sarkantyúban" : április<br />

24-én és 25-én Szabadkán tartották<br />

meg a tehetségkutató verseny<br />

vajdasági döntőjét / Krekity Olga =<br />

7N, ápr. 30, 18. sz, 10-11. p.<br />

632. Ki mit tud? : vajdasági döntő / Király<br />

Andrea = KI, máj. 5, 2062. sz,<br />

2. p.<br />

633. Újabb megmérettetés : a Ki mit tud?<br />

országos válogatón május 10-e és<br />

29-e között 33 fiatal, együttes vesz<br />

részt / m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, máj. 5, 118. sz, 9. p.<br />

634. A nemzeti pszichózis hatása a kultúrára<br />

/ R Keczeli Klára = MSz, máj.<br />

8., 121. sz., 9. p.<br />

635. Bonyodalmak az utazás körül / g. á.<br />

- m. k. e. = MSz, máj. 9, 15. p.<br />

A Ki mit tud?-ról<br />

636. Elkezdődött— : ma újabb vajdaságiak<br />

próbálnak szerencsét a Ki mit<br />

tud?-on / m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, máj. 13, 126. sz, 13. p.<br />

637. Ajánlás a művelődési egyesületek<br />

népművelési programjához / Gubás<br />

Jenő = MSz, máj. 15, 128. sz, 10. p.<br />

638. Mütárgykereskedelem VI. Kupi,<br />

bre— / Anti(k) [Kókai Sándor] =<br />

Np, máj. 26, 160. sz, 14. p.<br />

Festmény, stílbútor, szobor<br />

639. Új stratégiára van szükség : Dr.<br />

Slobodan Unković szövetségi miniszter<br />

Újvidéken a tudományos kutatómunka<br />

fontosságáról beszélgetett<br />

a tudósokkal / K-k [Kabók Erika]<br />

= MSz, máj. 29, 142. sz, 7. p.<br />

640. Műtárgykereskedelem VII. Te kis<br />

hamis— / Anti(k) [Kókai Sándor] =<br />

Np, jún. 2, 161. sz, 15. p.<br />

Festészet.<br />

641. Vajdaság a szívünkben : válogatást<br />

készít a Vajdasági Klub az itt élő népek<br />

kultúrájából... / S. T. G. [Stanyó<br />

Tóth Gizella] = MSz, jún. 11, 155.<br />

sz, 11. p.<br />

642. Műtárgykereskedelem IX. Bűnbeesés<br />

Spillernél, díjtalanul /<br />

Anti(k) [Kókai Sándor] = Np, jún.<br />

16, 163. sz, 14. p.<br />

A budapesti mütárgykereskedelemről<br />

általában<br />

643. Mütárgykereskedelem X. Tiszi bácsi,<br />

a műgyűjtő / Antifk) [Kókai Sándor] =<br />

Np, jún. 23, 164. sz, 14. p.<br />

Egy festménygyűjtő plébános<br />

644. Kilenc továbbjutó : a Ki mit tud? országos<br />

válogatójáról a televíziós


42 A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA.<br />

elődöntőbe bejutott vajdasági produkciók<br />

/ á [Arpási Ildikó] = MSz.<br />

jún. 11., 155. sz., 11. p.<br />

645. Ősök jussán / Dudás Károly = 7N,<br />

jún. 11., 24. sz., 9. p.<br />

Kiállítás Dormán László és Ótos<br />

András baranyai és szlavóniai fotóiból<br />

a szegedi Ifjúsági Házban.<br />

646. Magyar Ünnepi Játékok / Dudás<br />

Károly = Ü, 5-6. sz., 260-264. p.<br />

647. Hogyan tovább a háború után. A<br />

Brain Draintől az emigrációig / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, júl. 3., 177.<br />

sz., 9. p.<br />

Vitaest a vajdasági magyar értelmiség<br />

kivándorlásáról.<br />

648. „Egy égbolt alatt" : a 12 éves péterrévei<br />

Koncz Éviké sikere a budapesti<br />

Ki mit tud? elődöntőjében / Zs. =<br />

MSz, júl. 4., 178. sz., 10. p.<br />

649. Hazaérkezett a péterrévei Pacsirta /<br />

G. Miskolczi Zsuzsa = MSz, júl. 5.,<br />

179. sz. ; 7. p.<br />

Koncz Éváról a Ki mit tud? vajdasági<br />

résztvevőjéről.<br />

650. Idegenek is gratulálnak : a palicsi<br />

Kiss Árpád bejutott a Ki mit tud? középdöntőjébe<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, júl. 16., 190. sz., 5. p.<br />

651. Tisza-lakodalom '93 : gazdag nyári<br />

művelődési program Zentán / Gergely<br />

József = MSz, aug. 5., 210. sz.,<br />

13. p.<br />

652. A dallal születni kell : a Ki mit tud?<br />

által „híressé" lett Koncz Évi, a tizenkét<br />

éves péterrévei dalénekes<br />

kisdiák önmagáról / Farkas Zsuzsa =<br />

MSz, aug. 8., 213. sz., 7. p.<br />

653. Művész és közönsége / Gobby Fehér<br />

Gyula = MSz, aug. 14., 219. sz., 9. p.<br />

654. Ha elfogynak olvasóink / Gobby Fehér<br />

Gyula = MSz, aug. 21., 226. sz.,<br />

10. p.<br />

A jugoszláviai magyar értelmiségről<br />

a JMMT vitatribünje kapcsán.<br />

655. „Lakodalom'" mindig telt ház előtt :<br />

nagy volt az érdeklődés a nyári zentai<br />

művelődési rendezvénysorozat<br />

iránt... / Fodor István = MSz, aug.<br />

22., 227. sz, 11. p.<br />

A Tiszalakodalom c. kulturális rendezvénysorozat.<br />

656. Koncz Éviké és a Tisza újabb sikere<br />

/ 1. [Lajber] gy. [György] = MSz,<br />

aug. 26, 231., 5. p.<br />

657. Gyümölcs és kultúra /' Gobby Fehér<br />

Gyula = MSz, aug. 28, 233. sz, 10. p.<br />

658. Hódít a piac / Gobby Fehér Gyula =<br />

MSz, szept. 11, 247. sz.. 10. p.<br />

659. Hol a történelem kereke? / Gobby<br />

Fehér Gyula = MSz, szept. 18, 254.<br />

sz, 11. p.<br />

660. Ünnep lesz népünk emlékezetében :<br />

kiváló teljesítmények a Ki mit tud?<br />

budapesti döntőjén / Farkas Zsuzsa<br />

= MSz, szept. 21, 257. sz, 11. p.<br />

661. Kultúra ketrecben / Gobby Fehér<br />

Gyula = MSz, szept. 25, 261. sz,<br />

12. p.<br />

662. A Vajdasági Magyar Kultúra Napjai<br />

: novemberben Szabadkán a<br />

VMMSZ szervezésében / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, szept. 28,<br />

264. sz, 11. p.<br />

663. Szép élmény volt : a Ki mit tud? televíziós<br />

elő- illetve középdöntőjébe<br />

bejutott szabadkai Fiatalokkal beszélgettünk<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, szept. 29, 265. sz, 7. p.<br />

664. Ezt tudjuk : a Ki mit tud? tehetségkutató<br />

versenyen részt vevő vajdasági<br />

fiatalok gálaműsora Becsén a Magyar<br />

Szó szerkesztőségének szervezésében<br />

/ Lajber György = MSz,<br />

okt. 14, 277-280. sz, 13. p.


665. Egy lehetőség : Tóthfalusi (Téli)<br />

Napok '93 / Ballá Lajos - Laci = Np,<br />

okt. 20, 181. sz, 10. p.<br />

Egy értelmiségi kerékasztal megszervezéséről.<br />

666. Nekünk Szárszó kell? / Tornán László<br />

= Np,okt. 20, 181. sz, 11. p.<br />

Egy értelmiségi kerekasztal megszervezésének<br />

a szükségességéről.<br />

667. Nekimenjek, ne menjek? : őszi körkép<br />

a vén Szabadka művelődési életéről<br />

/ Soltis Gyula = Np, okt. 27,<br />

182. sz, 15. p.<br />

668. Válasz T. L.-nek és B. L.-nek / Gubás<br />

Jenő = Np, nov. 3, 183. sz, 16. p.<br />

Vö. 665. és 666. sz.<br />

669. Ezt tudjuk! : a Ki mit tud? vetélkedő<br />

résztvevőinek gálaműsora Becsén /<br />

1. [Lajber] gy. [György] = MSz, nov.<br />

4, 298-300. sz, 7. p.<br />

670. Telt házra számítanak : ma délután<br />

tartják Becsén a Magyar Szó szervezésében<br />

a Ki mit tud? gálát / Lajber<br />

György = MSz, nov. 14, 309-311.<br />

sz, 4. p.<br />

671. Vasárnap Becsén Ki mit tud? gálaműsort<br />

tartottak / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, nov. 18, 312-314.<br />

sz, 7. p.<br />

672. Növeli, ki elfödi a bajt / Vicei Károly<br />

= ÚHN, nov. 19, 3. sz, 15-16. p.<br />

Illyés Gyula és Bori Imre a jugoszláviai<br />

magyar értelmiségről.<br />

673. A Vajdasági Magyar Kultúra Napjai<br />

'93. Kiállítások, hangversenyek / -<br />

= ÚHN, nov. 19, 3. sz, 5. p.<br />

Szabadkán.<br />

674. A Vajdasági Magyar Kultúra Napjai<br />

'93. Kapaszkodó / Dudás Károly =<br />

ÚHN, nov. 26, 4. sz, 10. p.<br />

A Ki mit tud legsikeresebb résztvevői<br />

Szabadkán.<br />

675. Értelmi(etlen)ségiek / Harmath Károly<br />

= Hé, 11. sz, 1. p.<br />

Ki az értelmiségi és a távozó értelmiségiekről.<br />

676. Értelmiségi-konferencia Vajdaságban<br />

/ Friedrich Anna = MSz, dec. 2,<br />

326-328. sz, 5. p.<br />

Kezdeményezés a konferencia öszszehívására.<br />

677. „Vajdasági Szárszó". Kalapács és<br />

üllő között / Dudás Károly =ÚHN,<br />

dec. 3, 5. sz, 10. p.<br />

A délvidéki magyar értelmiségi fórum<br />

szervezéséről.<br />

678. A Vajdasági Magyar Kultúra Napjai<br />

'93. Együtt, egymáshoz bújva / Dudás<br />

Károly köszöntője a Vajdasági<br />

Magyar Kultúra Napjainak kanizsai<br />

zárórendezvényén = ÚHN, dec. 10,<br />

6. sz, 10. p.<br />

KJSEBBSÉGKVTA TÁS.<br />

HUNGAROLÓGIA<br />

Vö. 1801, 1983, 2038. sz.<br />

679. Hogyan szabályozható a közép- és<br />

kelet-európai kisebbségek problémája?<br />

/ Kende Péter; franciából fordította<br />

Losoncz Alpár = Lé, 1. sz,<br />

7-16. p.<br />

Rezime. Summary.<br />

680. A nemzeti kisebbségek politikai alanyisága<br />

és a szuverenitások fogalmának<br />

válsága / Mirnics Károly =<br />

Lé, l.sz, 17-37. p.<br />

Rezime. Summary.<br />

681. A miniszter asszony és az ő magyarsága<br />

: beszélgetés a „problémás"<br />

Savović Margittal / Kedves Tibor =<br />

Np, febr. 17, 146. sz, 9. p.<br />

A kisebbségügyi miniszterről.<br />

682. Nemzeti identitásunk megőrzése /<br />

Serer Lenke = MSz, febr. 20, 49.<br />

sz, 9. p.<br />

A Magyar Szó és a JMMT vitaciklusa<br />

a magyarságkutatásról.<br />

683. Mi tudjuk, mi történik odaát: Konrád<br />

György, a Nemzetközi PEN


Klub elnöke, ismert magyarországi<br />

író Újvidéken / - = VH, febr. 20, 4.<br />

sz, 9. p.<br />

A vajdasági magyarság helyzetéről.<br />

684. Az elfogyás és a kihalás veszélye :<br />

kilátásaink a demográfiai adatok<br />

tükrében / Mirnics Károly = MSz,<br />

márc. 6, 63. sz, 10. p.<br />

Ua. VMDKÉ, 45^18. p.<br />

685. A kisebbségi törvény pozitív szándékú<br />

: dr. Bosnyák István író, egyetemi<br />

tanár, a javaslat kidolgozásával<br />

megbízott munkacsoport tagja nyilatkozik<br />

a készülő dokumentumról /<br />

K-k [Kabók Erika] = MSz, márc.<br />

11, 68. sz, 5. p.<br />

686. Amikor a gondok sokasodnak /<br />

Sinkovits Péter = MSz, márc. 11,<br />

68. sz, 4. p.<br />

Szlovákia.<br />

687. „Nincs magyar értelmiségünk" : a<br />

szlovákiai magyar kisebbség új<br />

helyzetéről, oktatáspolitikai, valamint<br />

anyanyelv- és identitásmegőrző<br />

kilátásairól kérdeztük dr. Jakab<br />

István pozsonyi nyelvészprofesszort<br />

/ Farkas Zsuzsa = MSz, márc. 20,<br />

76. sz, 9. és 10. p.<br />

688. Vigyázó szemeit Ćosić úr is rajta<br />

tartotta / Biacsi Antal = TN, ápr. 9,<br />

15. sz., 8-9. p.<br />

A kisebbségi jogokról.<br />

689. Múlt, jelen, jövő - dr. Mirnics Károly.<br />

„A magyarság több sebből vérzik"<br />

: beszélgetés a magyar tannyelvű<br />

iskoláztatás leépítéséről, az asszimiláció<br />

gyökereiről és a kisebbségi<br />

létünket meghatározó politikai erőviszonyokról/kérdezett<br />

Kabók Erika<br />

= MSz, ápr. 20, 106. sz., 12. p.;<br />

MSz, ápr. 21., 107. sz, 8. p.<br />

690. Mindnyájunknak el kell menni? /<br />

Matuska Márton = VH, ápr. 20, 6.<br />

sz, 8-9. p.<br />

Az értelmiség kivándorlása.<br />

691. Demográfia. Csonka családok hazája<br />

: beszélgetés Mimics Károllyal a<br />

vajdasági magyarság demográfiai<br />

valóságáról / Németh Zoltán = VH,<br />

ápr. 20, 6. sz, 10-11. p.<br />

692. Leltár a hálátlanságról / Major Nándor<br />

= H, 4. sz, 260-264. p.<br />

Dobrica Ćosić Népszabadság-beli<br />

nyilatkozatáról (1993. febr. 13.)<br />

693. A tartós etnikai jelleget és a változó<br />

nemzeti kisebbségi tudatot meghatározó<br />

tényezők / Mirnics Károly = H,<br />

4. sz, 265-274. p.<br />

694. Népesedési számfejtés. Eladó bontásra<br />

/ Biacsi Antal = 7N, máj. 7,<br />

19. sz, 11. p.<br />

A bánáti Torda, Tóba, Magyarcsernye<br />

és Magyarittabé lakosságáról.<br />

695. Az emberi jog a kisebbségek joga /<br />

Bálint István = MSz, jún. 13, 157.<br />

sz., 3. p.<br />

696. Megmaradás / Dudás Károly = 7N,<br />

jún. 25, 26. sz, 11. p.<br />

A VMMSZ és a Népkör szervezésében<br />

szakmai értekezlet a fenti témáról.<br />

697. A nyugati magyar szórványok identitástudata<br />

: elhangzott a Kisebbségnek<br />

lenni nem sors, hanem feladat<br />

címmel Kismartonban (Ausztria)<br />

megtartott találkozón / Borbándi<br />

Gyula = VH, júl. 20., 9. sz, 11. p.;<br />

VH, aug. 20, 10. sz, 16-17. p.<br />

698. Szárszó szellemében : jeles közéleti<br />

személyiségek, irók, politikusok<br />

részvételével augusztus 23-a és 29-e<br />

között tanácskozást tartanak a magyar<br />

megmaradásért... / Mihályi Katalin<br />

= MSz, aug. 17, 222. sz, 13. p.<br />

699. Szabadkaiak Szárszón - egykor és<br />

most: Kongó Tivadar gondolatai az<br />

50 évvel ezelőtti táborozásról /<br />

Soltis Gyula = CsK, aug. 19, 33.<br />

sz, 6-7. p.


700. Szárszó, az Ötvenesztendős / Bata Imre<br />

= MSz, aug. 21, 226. sz, 11. p.<br />

701. Nemzetpolitikai kérdések napirenden<br />

: Csoóri Sándor és Tőkés László<br />

előadásai a magyarság helyzetéről<br />

és jövőjéről / Fehér Rózsa = MSz,<br />

aug. 25, 230. sz, 7. p.<br />

702. Szólni kell ! / Dudás Károly = MSz,<br />

aug. 28, 233. sz, 12. p.<br />

Elhangzott Szárszón, A magyarság<br />

helyzete és jövője c. előadássorozat<br />

keretében.<br />

Ua. VMDKÉ, 60-64. p.<br />

703. Esélylatolgatás Szárszón / Fehér Rózsa<br />

= MSz, szept. 1, 237. sz, 3. p.<br />

704. „Megpróbáljuk létrehozni a mi Szárszónkat"<br />

: Dudás Károlyt és dr.<br />

Uzon Miklóst az egyhetes konferencia<br />

jelentőségéről, az itt szerzett benyomásokról<br />

kérdeztük / Mihályi<br />

Katalin = MSz, szept. 3, 239. sz,<br />

11. p.<br />

705. Javaslatok egy délvidéki Szárszó arculatához<br />

/ Gubás Jenő = Np, okt.<br />

13, 180. sz, 8-9. p.<br />

706. „Nem értelmetlen a remény" : beszélgetés<br />

magyarságunk időszerű<br />

kérdéseiről Herceg János, íróval,<br />

akadémikussal / Hajnal Árpád =<br />

MSz, okt. 17, 281-283. sz, 5. p.<br />

707. Magyarok Szlovéniában : interjú<br />

Göncz Lászlóval... / (Heti Magyarország)<br />

= Np, oki. 20, 181. sz, 18. p.<br />

708. Magyaroknál Ausztriában. Sabo of<br />

Melbourne : (történetek a vajdasági<br />

magyarság elszéledéséről) /<br />

Matuska Márton = MSz, nov. 7,<br />

301-304. sz,2. p.<br />

709. A VMDK és a vajdasági magyarság<br />

/ Ágoston András = Hm, nov. 13,<br />

2-3. p.<br />

Ua. VMDKÉ, 49-52. p.<br />

710. A vajdasági magyar intézmények<br />

vezetőihez, 1993. IV. 13. [doku­<br />

mentum] = Hm, nov. 13, 13. p.<br />

Felhívás a vajdasági magyarság perszonális<br />

autonómiájának a kiépítésére.<br />

711. Levél Nikola Šainovićnak, Szerbia<br />

kormányelnökének, 1993. V. 3. [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 13, 14. p.<br />

A művelődési, oktatási és tájékoztatási<br />

autonómiáról.<br />

712. Levél a magyarországi pártoknak,<br />

1993. ÍV. 14. [dokumentum] = Hm,<br />

nov. 13, 15. p.<br />

Ua.<br />

713. Ágoston András levelei. Dr. Entz<br />

Gézának, a Határon Túli Magyarok<br />

Hivatala elnökének [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 13, 16. p.<br />

A hármas autonómia anyagi támogatása<br />

és a Duna Tévé ügyében.<br />

714. Magyar morzsák Ausztráliából<br />

[1-4.] / Matuska Márton = Np, nov.<br />

17, 185. sz, 22. p.; Np, nov. 24,<br />

186. sz, 22. p.; Np, dec. 1, 187. sz,<br />

22. p.; Np, dec. 8, 188. sz, 22. p.<br />

715. Magyar autonómia: esély a megmaradásra<br />

/ Ágoston András = Hm,<br />

nov. 27, [1] p.<br />

A VMDK autonómiatörekvéseiről.<br />

716. A kisebbségvédelemről, még egyszer<br />

/ Márton István = MSz, dec. 5,<br />

329, 330, 331, 332. sz, 4. p.<br />

717. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. Uj korszak<br />

kezdetén / Csoóri Sánor = MSzNap,<br />

70-73. p.<br />

718. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. Különbséget<br />

teszünk szent álmok és a realitás<br />

között / Antall József = MSzNap,<br />

74-77. p.<br />

719. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. 1918 októbere<br />

és ami utána következett : Jeszenszky<br />

Géza külügyminiszter beszéde<br />

a Határon Túli Magyarok Fó-


umán 1992. augusztus 18. =<br />

MSzNap, 78-85. p.<br />

720. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. A III. Világkongresszus<br />

nyilatkozata<br />

MSzNap, 86-87. p.<br />

721. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. A Magyarok<br />

III. Világkongresszusának zárónyilatkozata.<br />

A Magyar Köztársaság<br />

Kormányának nyilatkozata a magyar<br />

kisebbségekről = MSzNap,<br />

88-90. p.<br />

722. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. A Magyar<br />

Köztársaság Külügyminisztériumának<br />

nyilatkozata a Magyarok III. Világkongresszusa<br />

(1992. augusztus<br />

19-21.) alkalmából = MSzNap,<br />

91-94. p.<br />

723. A Magyarok III. Világkongresszusának<br />

főbb dokumentumai. A Magyarok<br />

Világszövetsége alapszabálya :<br />

részlet. Az anyanyelvi iskolahálózat<br />

= MSzNap, 95-100. p.<br />

724. Kisebbségi parlament. Szemelvények<br />

a vitából / Dudás Károly =<br />

VMDKÉ, 85-87. p.<br />

A jugoszláviai magyar sajtóról, a<br />

szabadkai Népszínházról és a kanizsai<br />

írótáborról is.<br />

725. Túl kell lépni a régi sémákon : a<br />

VMDK egy többszintű magyar autonómia<br />

létrehozásában látja a megoldást<br />

/ Hódi Sándor = VMDKÉ,<br />

64-67. p.<br />

726. Az én tizenkét pontom / Keszeg<br />

Károly = VMDKE, 70-71. p.<br />

727. Kisebbségben / Sinkovits Péter =<br />

VMDKÉ, 48^19. p.<br />

728. Álnemzeti liberalizmus és nemzetállami<br />

demokrácia / Vékás János =<br />

VMDKÉ, 52-59. p.<br />

MAGYARSÁGKUTATÓ TUDO­<br />

MÁNYOS TÁRSASÁG<br />

729. Múltunkról és jelenünkről : a Magyarságkutató<br />

Tudományos Társaság<br />

tagjai kutatásaik részeredményeiről<br />

előadásokon számolnak be Szabadkán...<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, febr. 4., 33. sz., 13. p.<br />

730. Autonómiánk tegnap és ma : előadássorozat<br />

a Magyarságkutató Tudományos<br />

Társaság rendezésében<br />

Szabadkán / á [Árpási Ildikó] =<br />

MSz, ápr. 26., 112. sz., 5. p.<br />

731. Fehér foltok a magyarságkutatásban<br />

: a — vitaestekkel bővítette tevékenységi<br />

körét... / Kabók Erika =<br />

MSz, júl. 11., 185. sz., 9. p.<br />

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR<br />

MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG<br />

Vö. 80., 199., 335., 461., 492., 515.,<br />

654., 682., 875-876., 1259., 1267.,<br />

1270., 1272., 1302. sz.<br />

732. Sorsdöntőén fontos a dokumentálás<br />

: a — Kiskönyvtára meghirdette a<br />

harmadik kéziratpályázatát / Fehér<br />

Rózsa = MSz, jan. 17., 15. sz., 13. p.<br />

733. Egy színinövendék naplójából<br />

[1-3.] / Szabó Palócz Attila = CsK,<br />

márc. 18., 11. sz., 16-17. p.; CsK,<br />

márc. 25., 12. sz., 14. p.; CsK, ápr.<br />

1., 13. sz., 12. p.<br />

A Hogyan tovább a háború után elnevezésű<br />

vitaciklus helytörténetírással<br />

kapcsolatos zentai összejöveteléről.<br />

734. Könyvek, könyvtárak, író-olvasó találkozók<br />

: Hogyan tovább a háború<br />

után? És most a háború alatt? / Bada<br />

István = MSz, márc. 20., 76. sz., 13. p.<br />

Hozzászólás.<br />

735. Könyvkultúránk védelmében : a<br />

Magyar Szó és a — vitaciklusának a<br />

margójára / Berényi Ilona = MSz,<br />

márc. 20., 76. sz., 13. p.


736. Tartalmas művelődési nyarat szeretnénk<br />

:... a — kultúranépszerüsítö és<br />

-szervező szakosztályának kérése /<br />

Bada István = MSz, máj. 9., 122. sz.,<br />

15. p.<br />

737. Az elnémulás ellen : (egy könyvbemutató<br />

elé) / Bosnyák István = MSz,<br />

jún. 5., 149. sz., 10. p.<br />

A -—könyvet.<br />

738. Válasz nélkül: a — vitatribünjének<br />

idény végi zárótanácskozása ürügyén<br />

/ Torok Csaba = CsK, júl. 8.,<br />

27. sz., 12. p.<br />

739. Egy tribünciklus végén / Bosnyák<br />

István = MSz, júl. 10., 184. sz,<br />

11.p.<br />

A JMMT és a Magyar Szó Hogyan<br />

tovább a háború után? c. tribünciklusának<br />

a berekesztése.<br />

740. Kama szutra : a —ciklus végén: mi<br />

lesz velünk a háború után? / Szabó<br />

Palócz Attila = Np, júl. 21, 168. sz,<br />

16. p.<br />

A Hogyan tovább a háború után? elnevezésű<br />

vitaciklus végén.<br />

741. Fellendítés helyett megőrzés : a<br />

JMMT lehetséges szerepe a vajdasági<br />

magyar írás- és beszédkultúra<br />

megtartásában / Bosnyák István =<br />

CsK, okt. 14,41. sz, 19. p.<br />

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon<br />

elhangzott beszámoló.<br />

742. ~~. Könyvkínálat. / - = MSz, dec.<br />

19, 344-345. sz., 10. p.<br />

743. A — új kiadványai / Kontra Ferenc =<br />

MSz, dec. 30, 355. sz, 12. p.<br />

VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐ­<br />

DÉSI SZÖVETSÉG<br />

Vö. 602, 662, 696. sz.<br />

744. Cselekedni alkalmatlan időben :<br />

megtartotta első választmányi ülését<br />

a — / Dudás Károly = 7N, jan. 15,<br />

3. sz, 10. p.<br />

745. Mélységes felháborodás : a ~~ levele<br />

Dobrica Ćosićhoz, a JSZK elnökéhez<br />

/ a — Elnöksége = MSz, máj.<br />

16, 129. sz, 11. p.<br />

746. Hagyomány és önmegtartás : június<br />

19-én szakmai értekezlet Szabadkán<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] = Msz,<br />

jún. 17, 161. sz, 13. p.<br />

A — és a Szabadkai Népkör szakmai<br />

értekezlete Hagyomány és önmegtartás<br />

címmel.<br />

747. Elmélkedés helyett tetteket : ...egy<br />

szabadkai értelmiségi összekoccanásról<br />

/ Torok Csaba = CsK, jún.<br />

24, 25. sz, 12. p.<br />

A — Hagyomány és önmegtartás c.<br />

szakmai értekezletéről.<br />

748. Ki építi és ki rombolja megmaradásunk<br />

falait?: védekezés az önfeladás<br />

ellen: a hagyományok ápolása / Gubás<br />

Ágota = Np, jún. 30, 165. sz,<br />

14-15. p.<br />

„Hagyomány és önmegtartás" címmel<br />

a VMMSZ szabadkai szakmai<br />

tanácskozása.<br />

749. Megoszlásról és megosztásról : a<br />

—, akárcsak a VMDK, a művelődéspolitikában<br />

is az autonómiakoncepció<br />

megvalósulásáért küzd... /<br />

Torok Csaba = CsK, júl. 1, 26. sz,<br />

12. p.<br />

750. Posztmodern szántás : a Vajdasági<br />

Magyar Művelődési Szövetség újvidéki<br />

tanácskozásáról, az „értelmiségi<br />

csúcs" előkészületeiről / Horváth<br />

Rice Valéria = Np, dec. 1., 187. sz,<br />

9. p.<br />

FIATAL ÍRÓK<br />

751. A Középiskolások XXVII. Művészeti<br />

Vetélkedőjének szabályzata / -<br />

= KI, jan. 27, 2047^18. sz, 37. p.<br />

Ua. KI, febr. 3, 2049. sz, 4. p.; KI,<br />

febr. 10, 2050. sz, 4. p.; KI, febr.<br />

17, 2051. sz, 4. p.; KI, márc. 10.,<br />

2054. sz, 4. p.


48 IRODALMI DÍJAK<br />

752. Kedves barátunk! / Garai László =<br />

KI, febr. 24., 2052. sz., 2. p.<br />

A Képes Ifjúság szerkesztősége<br />

megalakította a Fiatal Alkotók Társulását<br />

(FIAT).<br />

753. KMV '93 : szabadkai fiatalok a vetélkedőről<br />

/ Gilice Zsuzsanna = KI,<br />

márc. 3., 2053. sz., 4. p.<br />

754. Alapítványok, lapok támogatásával:<br />

április 16-án, 17-én és 18-án tartják<br />

meg a Középiskolások Művészeti<br />

Vetélkedőjének becsei döntőjét / r-R<br />

[Fehér Rózsa] = MSz, márc. 21., 77.<br />

sz, 9. p.<br />

755. A fekete kenyér íze : a KMV vándorszínészeinek<br />

körében / Berényi<br />

Ilona = MSz, ápr. 5, 92. sz, 7. p.<br />

756. Becsei elődöntő / Zoran Šećerov =<br />

KI, ápr. 7, 2058. sz, 30. p.<br />

757. A KMV győztesei / - = TÚ, ápr. 8,<br />

14. sz, 3. p.<br />

A temerini körzeti versenyről.<br />

758. Becse ismét szélesre tárja kapuit /<br />

Lajber György = MSz, ápr. 11, 12,<br />

98. sz, 11. p.<br />

759. A XVII. körzeti beszédmüvészetiirodalmi<br />

verseny mérlege / B.<br />

[Berényi] I. [Ilona] = KI, ápr. 14,<br />

2059. sz, 6. p.<br />

760. A várakozásoknak megfelelően : a<br />

KMV szabadkai zónaversenyének<br />

margójára / Marlene Dietrich = KI,<br />

ápr. 14, 2059. sz, 7-8. p.<br />

761. Toronymagas a színvonal / Z.<br />

[Zoran] Š. [Šećerov] = KI, ápr. 14,<br />

2059. sz, 7. p.<br />

Körzeti elődöntő Zentán.<br />

762. Ádáz konkurencia hangulatos „körettel"<br />

/ - = KI, ápr. 14, 2059. sz, 6.<br />

P-<br />

Körzeti elődöntő Topolyán.<br />

763. Az akkor kicsírázott magból— :<br />

nyilvános levél a KMV és a KSZV<br />

legújabb generációihoz / Beszédes<br />

Attila = 7N, ápr. 16, 16. sz, 30. p.<br />

764. Megkezdődött a 27. KMV : az ünnepi<br />

megnyitó napján Becse polgármestere<br />

Huszágh Endre mgr. köszöntötte<br />

a jelenlévőket /1. [Lajber]<br />

gy. [György] = MSz, ápr. 17, 103.<br />

sz, 1. p.<br />

765. Kiváló novellák és humoreszkek :<br />

összesen 43 középiskolás alkotó<br />

mutatkozott be / 1. [Lajber] gy.<br />

[György] = MSz, ápr. 18, 104. sz,<br />

l.p.<br />

766. A vetélkedő tovább él: jövőre már a<br />

külföldön tanulók is bekapcsolódhatnak<br />

a versenybe / Lajber György<br />

= MSz, ápr. 20, 106. sz, 13. p.<br />

767. Szellemi jövőnk a mában / Torok<br />

Csaba = CsK, ápr. 22, 16. sz, 13. p.<br />

768. Fiataljaink / Dudás Károly = 7N,<br />

ápr. 23, 17. sz, 10. p.<br />

769. XXVII. KMV / Ferenci Andrea =<br />

KI, ápr. 28, 2060-2061. sz, 2. p.<br />

770. Fohásszá tenni, amit érzünk : beszélgetés<br />

a becsei KMV vendégével,<br />

Nagy Lajos pécsi tanárral, a Széchenyi<br />

Baráti Kör elnökével / Fehér Rózsa<br />

= MSz, ápr. 29, 115. sz, 13. p.<br />

771. A XXVII. KMV margójára : avagy:<br />

zárt értelmiségi körökben / Berényi<br />

Ilona = MSz, ápr. 30, máj. 1, 2, 3,<br />

116. sz, 9. p.<br />

772. Tűnődés : (a diákírók szövegei a<br />

KMV-n 1993-ban) / Bori Imre =<br />

MSz, máj. 15, 128. sz, 10. p.<br />

IRODALMI DÍJAK ÉS<br />

PÁLYÁZATOK<br />

IRODALMI DÍJAK<br />

BAZSALIKOM-DÍJ<br />

773. A magyarul tüsszögö ikon : beszélgetés<br />

a —as Bojtár B. Endrével /


Horváth Rice Valéria = Np, nov. 10,<br />

184. sz, 17. p.<br />

BODROGVÁRI FERENC-DÍJ<br />

774. Dr. Bodrogvári Ferenc-díjasok. A<br />

színház aranykorának krónikása / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, ápr.<br />

27, 113. sz, 7. p.<br />

Barácius Zoltán kapta Mestermutatványok<br />

c. könyvéért.<br />

HÍD IRODALMI DÍJ<br />

775. Kalapis Zoltán kapta a —at / (-) =<br />

MSz, márc. 26, 82. sz, 11. p.<br />

776. Átadták a Híd- és a Forum Képzőművészeti<br />

Díjat. A gyöngyhalász újra<br />

lebukik a mélybe / v. [P.] k.<br />

[Keczeli] k. [Klára] = MSz, ápr. 25,<br />

111. sz, 11. p.<br />

Kalapis Zoltán kapta a — Betűk és<br />

képek c. kötetéért, Szombathy Bálint<br />

a Forum Képzőművészeti Díjat.<br />

SZENTELEKY KORNÉL<br />

IRODALMI DÍJ<br />

777. Odaítélték a Szenteleky- és a Bazsalikom<br />

Díjat / a bírálóbizottság tagjai<br />

= MSz, okt. 21, 284-287. sz, 13. p.<br />

Az újvidéki Bölcsészettudományi<br />

Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének,<br />

Kristály Klárának, valamint<br />

Bada Istvánnak és Bada Johannának.<br />

SZIRMAI KÁROLY<br />

IRODALMI DÍJ<br />

778. Pavle Ugrinov az idei —as : díjátadás<br />

Temerinben december 4-én / G.<br />

[Góbor] B. [Béla] = MSz, nov. 18,<br />

312-314. sz, 11. p.<br />

779. Átadják a —at : szombaton<br />

Temerinben / G. [Góbor] B. [Béla] =<br />

MSz, dec. 2, 326-328. sz, 13. p.<br />

780. Átadták a —at / G. [Góbor] B. [Béla]<br />

= MSz, dec. 5, 329., 330, 331,<br />

332. sz, 3. p.<br />

Pavle Ugrinovnak Kristalizacija c.<br />

kötetéért.<br />

781. Pavle Ugrinov átvette a —at / - =<br />

CsK, dec. 9,49. sz, 15. p.<br />

782. Na és? Hát semmi / Sava Babié; Toldi<br />

Éva fordítása = H, 12. sz,<br />

924-928. p.<br />

A díjazott Pavle Ugrinov.<br />

783. A — átadásán elhangzott köszönőbeszéd<br />

/ Pavlé Ugrinov; Toldi Éva<br />

fordítása = H, 12. sz, 928-929. p.<br />

IRODALMI PÁLYÁZATOK<br />

784. Irodalmi és képzőművészeti pályázat<br />

diákoknak : Szabadkán tegnap<br />

megalakult a gyermekalkotók szemléjének<br />

szervezőbizottsága / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, febr. 6,<br />

35. sz, 8. p.<br />

A szabadkai Városi Könyvtár szervezésében.<br />

785. A jubiláló Újvidéki Színház és a 7<br />

Nap drámapályázatot hirdet az<br />

1993. évre / -- = 7N, febr. 19, 8. sz,<br />

14. p.<br />

Ua. 7N, márc. 5, 10. sz, 12. p.<br />

786. Kis alkotók a gyermekkorról, a békéről<br />

: az irodalmi és képzőművészeti<br />

pályázat díjátadó ünnepsége<br />

április 3-án lesz a Városi Könyvtárban<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, márc. 27, 83. sz, 8. p.<br />

Szabadkán.<br />

787. A Vajdasági Bank irodalmi pályázata<br />

/ - = MSz, ápr. 2, 89. sz, 11. p.<br />

788. Kétszázharminc pályamű / M-t<br />

[Márki Margit] = MSz, máj. 10,<br />

123. sz, 13. p.<br />

Jugoszláv Ifjú Költök Fesztiválja<br />

Verbászon.<br />

789. Felhívás : a Sziveri János Művészeti<br />

Színpad pályázatot hirdet vers<br />

megírására / a SZJMSZ vezetősége<br />

= MSz, okt. 31, 295-297. sz, 11. p.


50 ÍRÓTÁBOR<br />

790. Díjazott versek / - = MSz, dec. 30.,<br />

355. sz., 12. p.<br />

A Sziveri János Művészeti Színpad<br />

verspályázatának eredménye. Díjazottak:<br />

Mimics L. Zsuzsanna, Cs.<br />

Inotay István, Sárvári Endre, Bauer<br />

Irén, Kovács Ottilia, Biacsi Dávid<br />

Miklós, Horváth Éva.<br />

ÍRÓEGYESÜLET<br />

791. Vajdasági írók Egyesülete. Horváth<br />

Ottó a legjobb fordító / r-R [Fehér<br />

Rózsa] = MSz, febr. 26., 55. sz., 11. p.<br />

792. Florika Stefan kapta az életműdíjat:<br />

a Vajdasági íróegyesület Évi Közgyűlésén<br />

Nenad Grujičić személyében<br />

megválasztotta új elnökét / k =<br />

MSz, márc. 17., 73. sz., 13. p.<br />

793. Kikre marad az íróegyesület? : programbeszéd<br />

egy újabb háborúról / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, márc. 18., 74.<br />

sz., 13. p.<br />

794. Politikai nemzet helyett kulturális<br />

nemzet : Tornai József, a Magyar<br />

írószövetség elnöke a második Becsei<br />

Helikon vendégeként nyilatkozik<br />

/ Szabó Palócz Attila = Np, nov.<br />

10., 184. sz., 16. p.<br />

A Magyar írószövetségről.<br />

ÍRÓTÁBOR<br />

Vö. 222., 287., 724. sz.<br />

795. Tájaim, avagy az én ötágú sípom /<br />

Dudás Károly = Ü, 11-12. sz.,<br />

544-546. p.<br />

796. Táj és templom / Kontra Ferenc =<br />

Ü, 11-12. sz., 547-549. p.<br />

* * *<br />

797. Újfajta írótáborra van szükség : incidens<br />

a 41. írótábort előkészítő első<br />

szervezőbizottsági ülésen / (tg) [Túri<br />

Gábor] = Tv, márc. 19., 11. sz., 3. p.<br />

798. Táj és irodalom : az idén szerényebb<br />

keretekben, a folyamatosság érdeké­<br />

ben és új szervezési formában tartják<br />

meg az —t a 900 éves Kanizsán<br />

/ Miskolci Magdolna = MSz, júl. 1.,<br />

175. sz., 13. p.<br />

799. írótábor-dömping : küzdelem Kanizsán<br />

a művelődési rendezvények jogáért<br />

az önkormányzat és a közművelődési<br />

közösség között / Miskolci<br />

Magdolna = MSz, júl. 8., 182. sz.,<br />

12. p.<br />

800. Ismét Kanizsáé és az íróké az írótábor<br />

/ Dudás Károly = 7N, júl. 16.,<br />

29. sz., 9. p.<br />

801. Felhívás a Tokaji írótáborban való<br />

részvételre / — = MSz, aug. 10., 215.<br />

sz., 12. p.<br />

802. Táj és irodalom : beszélgetés Papp<br />

Györggyel, az írótábor szervezőbizottságának<br />

elnökével / (cf) [Kontra<br />

Ferenc] = MSz, aug. 29., 234. sz.,<br />

12. p.<br />

A 41. kanizsai írótáborra készülve.<br />

803. Új tehetségek felkarolásával: két —<br />

lesz Kanizsán... / Miskolci Magdolna<br />

= MSz, szept. 5., 241. sz., 12. p.<br />

804. Teret az új kezdeményezéseknek /<br />

Miskolci Magdolna = MSz, szept.<br />

6., 242. sz., 16. p.<br />

A cikkel kapcsolatos Helyesbítés /<br />

M. [Miskolci] M. [Magdolna] =<br />

MSz, szept. 7., 243. sz., 13. p.<br />

A kanizsai ~~ról.<br />

805. Színvallásra kényszerülve / Miskolci<br />

Magdolna = MSz, szept. 7., 243.<br />

sz., 13. p.<br />

Ua.<br />

806. „A legitimitáshoz nem férhet kétség"<br />

: kedden véget ért a kanizsai<br />

közművelődési közösség és a Vajdasági<br />

írószövetség rendezvénysorozata<br />

/ Miskolci Magdolna = MSz,<br />

szept. 8., 244. sz., 7. p.<br />

Ua.<br />

807. Irodalom a vándorlások korában :<br />

megkezdődött a 41. Kanizsai — /


Kontra Ferenc = MSz, szept. 11.,<br />

247. sz., 6. p.<br />

808. Sikeres rendezvények, nagy érdeklődés<br />

/ (cf) [Kontra Ferenc] = MSz,<br />

szept. 12, 248. sz, 12. p.<br />

A kanizsai —ról.<br />

809. Malo ja, malo ti—. A csárdás ritmusában<br />

/ Ballá Lajos-Laci = Np,<br />

szept. 15, 176. sz, 12. p.<br />

810. „írók a gáton" : azokhoz, akik már<br />

elmentek, azoknak, akik még<br />

ittmaradtak / Dudás Károly = Np,<br />

szept. 15, 176. sz, 13. p.<br />

811. A negyven év kötelez / Papp György<br />

= Np, szept. 15, 176. sz, 12-13. p.<br />

A kanizsai írótábor megnyitója.<br />

812. Kanizsai Táborok / Torok Csaba =<br />

CsK, szept. 16, 37. sz, 13. p.<br />

813. Dicséret és vigasztalás Kanizsának /<br />

Ács Károly = MSz, szept. 18, 254.<br />

sz, 14. p.<br />

Az—ról.<br />

814. írótáborról, tényekről, lapunkról / a<br />

Magyar Szó szerkesztői = MSz,<br />

szept. 19,255. sz., 10. p.<br />

815. Kanizsa : sem emlék, sem varázslat<br />

/ Domonkos László = Np, szept. 22.»<br />

177. sz, 14-15. p.<br />

816. A vizuális művészet három kanizsai<br />

pannon szerzetese / ljubomir = KI,<br />

szept. 22., 2070. sz., 11. p.<br />

BECSEI HELIKON<br />

817. ~ : pénteken a vajdasági magyar<br />

írók találkozója a Tisza-parti városban<br />

/ 1. [Lajber] gy. [György] =<br />

MSz, okt. 28, 291-294. sz, 11. p.<br />

818. — '93 : sikeres találkozót tartottak a<br />

vajdasági írók / I. [Lajber] gy.<br />

[György] = MSz, okt. 31, 295-297.<br />

sz, 5. p.<br />

819. — / Torok Csaba = CsK, nov. 4, 44.<br />

sz, 19. p.<br />

A vajdasági magyar írók összejövetele<br />

Becsén.<br />

820. íróink szemléje önmaguk felett : a<br />

—on újfent felmerült a vidékünkön<br />

élő és alkotó magyar írók szerveződésének<br />

szükségessége / Lajber<br />

György = MSz, nov. 7, 301-304.<br />

sz, 12. p.<br />

NAPJAINK IRODALMI ÉLETE<br />

821. Illyés szellemében / Dudás Károly =<br />

7N, jan. 1,1. sz, 9. p.<br />

Az Ötágú Síp elnevezésű ungvári<br />

Illyés-emlékünnepségről.<br />

822. Volt egy - utolsó - tanya / Bányai<br />

János = MSz, jan. 30, 28. sz, 11. p.<br />

823. Ismeretszerzésre ösztönözni : holnap<br />

kezdődik Tóthfaluban a Petőfialkotóműhely.<br />

A téma: Arany János<br />

balladái / r-R [Fehér Rózsa] = MSz,<br />

febr. 11,40. sz, 13. p.<br />

824. Ismeretszerzésre ösztönözni : holnap<br />

kezdődik Tóthfaluban a Petőfialkotóműhely.<br />

A téma: Arany János<br />

balladái / r-R [Fehér Rózsa] = MSz,<br />

febr. 11, 40. sz, 13. p.<br />

825. Szeget szeggel : egy mindennapi<br />

író-olvasó találkozóról / Torok Csaba<br />

= CsK, febr. 25, 8. sz, 17. p.<br />

826. Magyar Tanszék alakul Belgrádban /<br />

Kabók Erika = MSz, márc. 17, 73.<br />

sz, 13. p.<br />

827. Petőfi-alkotóműhely Tóthfaluban :<br />

Arany János balladáinak tartalmi és<br />

műfaji megismerése / ger [Gergely<br />

József] = MSz, ápr. 16, 102. sz,<br />

11.p.<br />

828. Arany-balladák a mai időkben : Petőfi-alkotóműhely<br />

címmel irodalmi<br />

tábort szerveztek Tóthfaluban /<br />

Pertics Péter = MSz, ápr. 20, 106.


sz, 13. p.<br />

A Jó Pajtás és az Újvidéki Televízió.<br />

CSÉPÉ IMRE EMLÉKNAP<br />

829. Kishegyes ismét várja vendégeit /<br />

Péter Róbert = MSz, szept. 20, 256.<br />

sz, 11. p.<br />

830. Húszévi hűség az Aranyesőhöz /<br />

Farkas Zsuzsa = MSz, szept. 24,<br />

260. sz, 11. p.<br />

A — kísérőrendezvénye, Aranyeső<br />

vers- és prózamondó verseny.<br />

831. Az utóbbi évek legsikersebb rendezvénye<br />

: a Csépé Imre Könyvtár és<br />

Fodor Mihály kapták az emlékplakettet<br />

/ P. R. = MSz, szept. 26, 262.<br />

sz, 4. p.<br />

832. —ról / (cf) [Kontra Ferenc] = MSz,<br />

szept. 28, 264. sz, 11. p.<br />

KOSZTOLÁNYI-NAPOK<br />

833. ~~ (Szabadka, 1993. március<br />

29-30.) Önbecsülés és önértéktisztelet<br />

/ Bosnyák István, a JMMT<br />

elnöke = Ü, 3^1. sz, 150-151. p.<br />

834. — (Szabadka, 1993. március<br />

29-30.) A megújított múlt / Csoóri<br />

Sándor, a Magyarok Világszövetségének<br />

elnöke = Ü, 3-4. sz,<br />

123-127. p.<br />

835. — (Szabadka, 1993. március<br />

29-30.) Az emberi humánumért /<br />

Kasza József, Szabadka polgármestere<br />

= Ü, 3-4. sz, 120-121. p.<br />

836. — (Szabadka, 1993. március<br />

29-30.) A gimnázium falai közt /<br />

Kern Imre, a községi végrehajtó bizottság<br />

elnöke = Ü, 3-4. sz, 119. p.<br />

837. — (Szabadka, 1993. március<br />

29-30.) Ápolandó örökség / Varga<br />

Lakatos Gizella, a szervezőbizottság<br />

elnöke = Ü, 3-4. sz, 121-122. p.<br />

A tudományos ülésszak megnyitója.<br />

* * *<br />

838. A — szervezőbizottsága tanulmánypályázatot<br />

hirdet a szabadkai származású<br />

költő, író, esszéista, nyelvész<br />

és műfordító születésének évfordulója<br />

alkalmából / - = 7N, jan.<br />

1,1. sz, 25. p.<br />

Ua. 7N, febr. 5, 6. sz, 11. p.<br />

839. — márciusban : külföldi vendégeket<br />

is várnak / m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, jan. 14, 12. sz, 10. p.<br />

Szabadkán.<br />

840. Emléktábla Kosztolányinak / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, febr.<br />

3, 32. sz, 10. p.<br />

841. A — szervezőbizottsága irodalmi<br />

pályázatot hirdet a szabadkai származású<br />

költő, esszéista, nyelvész és<br />

műfordító születésének évfordulója<br />

alkalmából : a pályázat témája: Mit<br />

tudok Kosztolányi Dezsőről? / - =<br />

7N, febr. 19,8. sz, 30. p.<br />

842. A — elé. Hatása a szónak / Csordás<br />

Mihály = 7N, márc. 12, 11. sz., 17. p.<br />

843. A Kosztolányi-pályázatok nyertesei<br />

: a — szervezőbizottsága által a 7<br />

Napban megjelent két pályázat eredményhirdetése<br />

/ -- = MSz, márc. 24,<br />

80. sz, 9. p.<br />

Az első díjat nem osztották ki.<br />

844. —. Ki volt, mit tudsz róla? : körkérdés<br />

középiskolások között / Marlene<br />

Dietrich, Mihályi Katalin = MSz,<br />

márc. 26, 82. sz, 10. p.<br />

845. — /- = 7N, márc. 26, 13. sz, 38. p.<br />

A — programja.<br />

846. A — műsora / - = MSz, márc. 28,<br />

84. sz, 11. p.<br />

847. Emlékezés a költőre és korára : emléktábla-leleplezés,<br />

előadások, kiállítás<br />

/ Mihályi Katalin = MSz, márc.<br />

28, 84. sz, 11. p.<br />

848. Éltetni szellemét : Varga Lakatos<br />

Gizella a — születéséről / m. [Mihá-


lyi] k. [Katalin] = MSz. márc. 29,<br />

85. sz, 5. p.<br />

849. Erőmerítés Kosztolányi életművéből<br />

: Szabadkán a város jeles szülöttjére<br />

emlékeznek... / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, márc. 30, 86.<br />

sz, 1. és 5. p.<br />

850. Versmondó verseny, nyelvi vetélkedő<br />

: Csoóri Sándor a résztvevőkkel<br />

találkozik / - = MSz, márc. 30, 86.<br />

sz, 10. p.<br />

851. Szavak szárnyán : a szabadkai —on<br />

tegnap szavalóversenyt és nyelvi vetélkedőt<br />

tartottak... / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, márc. 31, 87. sz,<br />

9. p.<br />

852. „Meggondolatlan kijelentés" : Csoóri<br />

Sándornak, a Magyarok Világszövetsége<br />

elnökének fellépése a szabadkai<br />

— tribünjén / (Tanjug) = MSz, ápr. 1,<br />

88. sz, 5. p.<br />

853. Az ihlető Kosztolányi volt : az irodalmi<br />

és tanulmánypályázat nyerteseinek<br />

a díjat kedden délelőtt adják<br />

át Szabadkán, a Városi Könyvtárban<br />

/ (-) = MSz, ápr. 4, 91. sz, 9. p.<br />

A — irodalmi pályázata.<br />

854. Színes tintákról álmodtak : Szabadkán<br />

tegnap átadták a Kosztolányi<br />

irodalmi és tanulmány pályázat díjait<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

ápr. 7, 94. sz, 9. p.<br />

855. Kinek szúr szemet a Kosztolányiemléktábla?<br />

/ Sz. J. = MSz, ápr. 8,<br />

95. sz, 10. p.<br />

856. Jaj, mennyi vágy—! / Csordás Mihály<br />

= 7N, ápr. 9, 15. sz, 14. p.<br />

857. — / Dudás Károly = 7N, ápr. 9,15.<br />

sz, 15. p.<br />

858. Kinek vétett a Kosztolányi-emléktábla?<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, ápr. 14, 100. sz, 8. p.<br />

Szabadkán.<br />

SZENTELEK Y-NA POK<br />

859. Megemlékezés Szenteleky Kornélról<br />

/ M-t [Márki Margit] = MSz, júl.<br />

13, 187. sz, 11. p.<br />

Július 15-én Szivácon.<br />

860. A sziváci rendezvény programja /<br />

M-t [Márki Margit] = MSz, okt. 21,<br />

284-287. sz, 13. p.<br />

861. A járt úton tovább : a sziváci — rendezvénysorozata<br />

újabb tartalmat<br />

igényel és érdemel / Csákvári Adrienn<br />

= CsK, okt. 28, 43. sz, 18. p.<br />

ÉLETJEL - IRODALMI<br />

ÉLÖÚJSÁG<br />

862. A siker kulcsa: a lelkesedés : visszatekintés<br />

az — tavalyi munkájára /<br />

Baranovszky Edit = MSz, jan. 20,<br />

18. sz, 10. p.<br />

863. Művelődésünk fénypontjai : harmincöt<br />

éves a szabadkai — / Mihályi<br />

Katalin = MSz, nov. 21,<br />

315-318. sz, 13. p.<br />

864. Harmincöt éves az —. Esszencia :<br />

töltsd poharadba, add hozzá gondolataidat,<br />

idd meg egészségére / Horváth<br />

Emma = Ü, 11-12. sz, 578. p.<br />

865. Harmincöt éves az —. Életjel /<br />

Kontra Ferenc = Ü, 11-12. sz,<br />

579-580. p.<br />

866. Harmincöt éves az —. Ablak, ajtó /<br />

Szathmári István = Ü, 11-12. sz,<br />

579. p.<br />

867. Harmincöt éves az —. Egészséges<br />

önbecsülés / Vajda Gábor = Ü,<br />

11-12. sz, 580-582. p.<br />

868. Harmincöt éves az —. Az élőújság<br />

dokumentációjából: [levél a szabadkai<br />

szkupstina elnökének] = Ü,<br />

11-12. sz, 582-583. p.<br />

869. Az erőnk megvan mindenhez :<br />

négyszemközt Horváth Emmával, a<br />

szabadkai — élőújság elöadóművé-


54<br />

szével... / B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, dec. 14., 340-341. sz., 12. p.<br />

VENDÉG VÁRÓ - KANIZSA<br />

870. Jubilál a — : ma este ötödször rendezik<br />

meg az irodalmi találkozót /<br />

(tg) [Túri Gábor] = MSz, jan. 21.,<br />

19. sz., 13. p.<br />

871. A sivárság ellen : az ötödik Vendégvárón<br />

túl és a hatodikon . innen<br />

Röhrig Ottó vall a kanizsai klubestekről<br />

és mindarról, ami mögöttük<br />

van / Miskolci Magdolna = MSz,<br />

febr. 10., 39. sz., 12. p.<br />

A vendégek: Bogdán József, Koncz<br />

István, Papp György és Dobos János.<br />

872. Petőfiről a déli végeken : a kanizsai<br />

rendezvénysorozat mai találkozóján<br />

neves szabadkai művészek lépnek<br />

fel / (tg) [Túri Gábor] = MSz, febr.<br />

18., 47. sz., 13. p.<br />

Röhrig Ottó szervezésében fellép<br />

Kasza Éva és Barácius Zoltán.<br />

873. Belőle merítsünk bizakodást : a „déli<br />

végek" Petőfi-kultusza és Petőfi mai<br />

aktualitása egy kanizsai rendezvényen.<br />

Szabadkai művészek színvonalas estje<br />

/ (tg) [Túri Gábor] = MSz, febr. 22., 51.<br />

sz., 9. p.<br />

Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli<br />

végeken c. könyvének a bemutatója,<br />

beszélgetés B. Kasza Éva és<br />

Barácius Zoltán színészekkel.<br />

874. Változatos volt a kanizsai Vendégváró<br />

programja / Röhrig Ottó =<br />

MSz, ápr. 17., 103. sz., 9. p.<br />

Jónás Gabriella és Korica Miklós<br />

fellépése.<br />

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ IRODALMI<br />

TÁBOR<br />

875. Kosztolányi Irodalmi Tábor Szabadkán<br />

: a JMMT Szabad Líceumának<br />

kezdeményezéséről / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, dec. 2., 326-328.<br />

sz., 13. p.<br />

FORDÍTÁSI KÉRDÉSEK<br />

876. Augusztusban Szabadkán. Kosztolányi<br />

Irodalmi Tábor : a JMMT Szabad<br />

Líceuma március 1-jéig fogadja<br />

a jelentkezéseket / - MSz, dec. 23.,<br />

350., 351. sz., 6. p.<br />

MAGYAR-DÉLSZLÁV<br />

IRODALMI KAPCSOLATOK<br />

Vö. 1814. sz.<br />

XX. SZÁZAD<br />

877. Évfordulók / Herceg János = MSz,<br />

ápr. 3., 90. sz., 10. p.<br />

Miloš Crnjanski és a magyar irodalom.<br />

878. Európa nagyszálló / Bányai János =<br />

MSz, júl. 10., 184. sz., 9. p.<br />

Száz éve született Miroslav Krleža.<br />

879. Margináliák : Miroslav Krleža századik<br />

születésnapján / Bori Imre =<br />

MSz, júl. 10., 184. sz., 9. p.<br />

880. Egy európai macedón : irodalomról,<br />

emlékekről, barátságokról Paszkál<br />

Gilevszkivel / Szegedi Mária =MSz,<br />

júl. 10., 184. sz., 10. p.<br />

881. Pöre / Herceg János = MSz, aug.<br />

28., 233. sz., 9. p.<br />

Krlezáról és Eliza Geraer zágrábi<br />

művésznő könyvéről, a könyv magyar<br />

vonatkozásairól.<br />

FORDÍTÁSI KÉRDÉSEK<br />

882. Fordítók és ferdítők / Herceg János<br />

= MSz, febr. 6., 35. sz., 13. p.<br />

Danilo Kiš és Sava Babić fordításairól.<br />

883. Beszéd és írás. Két mondat a fordításból<br />

/ Ágoston Mihály = MSz,<br />

febr. 20., 49. sz., 13. p.<br />

884. Beszéd és írás. Nem mondott igazat,<br />

bár nem hazudott! : (másik két mondat<br />

fordításból) / Ágoston Mihály =<br />

MSz, febr. 27., 56. sz., 12. p.


885. Beszéd és írás. Személyi szabadságunk<br />

mondataink épségétől is függ :<br />

(újabb észrevételek a vizsgált fordításból)<br />

/ Ágoston Mihály = MSz,<br />

márc. 6, 63. sz., 12. p.<br />

886. A népeinket összekötő híd építője :<br />

Lazar Merković szabadkai író, műfordító<br />

ötven éve ülteti át az egyetemes<br />

magyar irodalom alkotásait<br />

szerbhorvát nyelvre... / Mihályi Katalin<br />

= MSz, márc. 8., 65. sz., 9. p.<br />

887. A versfordítók fölénye : a műfordítói<br />

vetélkedő eredményhirdetése /<br />

Németh János, Roncsák Alexander<br />

= KI, ápr. 14., 2059. sz., 3. p.<br />

888. A magyar Ithaka születése / Ács<br />

Károly = H, 12. sz., 930-940. p.<br />

Az Ithaka lefordításának a körülményeiről.<br />

MÜVELŐDÉSTÖR TÉNET<br />

Vö. 1919., 1998. sz.<br />

889. Életrajzi kalauz. Törley József /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 9., 7. sz.,<br />

12. p.<br />

Pezsgőgyáros.<br />

890. Régi magyar farsangok [1-3.] / - =<br />

CsK, febr. 4., 5. sz, 32. p.; CsK,<br />

febr. 11, 6. sz, 31. p.; CsK, márc.<br />

4, 9. sz, 16. p.<br />

891. Életrajzi kalauz. Maderspach Ferenc<br />

/ Kalapis Zoltán = MSz, febr. 13,<br />

42. sz, 12. p.<br />

Egy 48-as katonáról.<br />

892. Életrajzi kalauz. Olajos Mihály /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 6, 63.<br />

sz, 11. p.<br />

Egy munkásmozgalmi alakról.<br />

893. Életrajzi kalauz. Corvin János /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, ápr. 10, 97.<br />

sz, 12. p.<br />

894. Garas, félgaras : a magyar pénzek<br />

históriája / - = CsK, júl. 22, 29. sz,<br />

14. p.<br />

895. Életrajzi kalauz. Dunyov Iván /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, júl. 31, 205.<br />

sz, 12. p.<br />

Egy negyvennyolcas forradalmárról.<br />

896. Augusztusban hunyt el: a tábornok /<br />

M. Berényi Zsuzsanna Ágnes, Heti<br />

Magyarország, 1992 = ZK, aug. 5,<br />

8. sz, 17. p.<br />

Klapka Györgyről, az 1848-as szabadságharc<br />

tábornokáról.<br />

897. Életrajzi kalauz. Knezié Károly /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, szept. 11,<br />

247. sz, 11. p.<br />

Az egyik aradi vértanúról.<br />

898. A Biblia lanttal és ecsettel / Kiss<br />

Margita = RÉ, 7, 8, 9. sz, 2-6. p.<br />

A Bibliafordításokról.<br />

899. Az Afrika-kutató Magyar László :<br />

születésének 175. évfordulójára /<br />

Szekeres László = Ü, 11-12. sz,<br />

514-519. p.<br />

EGYHÁZTÖRTÉNET<br />

Vö. 1829, 2005. sz.<br />

900. Franjevačka crkva i samostan : Novi<br />

Sad : 50 godišnjica franjevačke<br />

prisutnosti u službi Bogu i ljudima =<br />

Ferences templom és rendház: Újvidék<br />

: 50 év ferences jelenlét Isten és<br />

az ember szolgálatában / [sastavili<br />

Karlo i Tadej = összeállították: Károly<br />

és Tádé ; grafički urednik:<br />

Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő<br />

Palkovics János] . - [Újvidék :<br />

Agapé, 1993 (Újvidék : Agapé)] . -<br />

36 p.: ill.; 19 cm<br />

400 pld.<br />

* * *<br />

901. Harmincéves a Paulinum / a<br />

Paulinisták = MSz, jan. 25, 23. sz,<br />

8. p.<br />

A szabadkai iskoláról.<br />

902. A szabadkai egyházmegye önállósulásának<br />

ezüstjubileuma / — = MSz,<br />

jan. 25, 23. sz, 8. p.


903. A temerini plébánia és plébánosai 913. Az első Szent Rozália-templom 210<br />

[19-33.] / Ökrész Károly = TÚ, jan. évvel ezelőtt épült / Ökrész Károly =<br />

7, 1. sz., 3. p.; TÚ,jan. 14., 2. sz, 3. TH, 1. sz., 1. és 4-5. p.<br />

p.; TÚ, jan. 21, 3. sz, 3. p.; TÚ, jan.<br />

28, 4. sz, 3. p.; TÚ, febr. 4, 5. sz,<br />

3. p.; TÚ, febr. 11,6. sz, 3. p.; TÚ,<br />

A temerini Szent Rozália-templom<br />

története.<br />

febr. 18, 7. sz., 3. p.; TÚ, febr. 25,<br />

8. sz., 3. p.; TU, márc. 4, 9. sz, 3.<br />

p.; TÚ, márc. 11, 10. sz, З.р.; TÚ,<br />

márc. 18, 11. sz, 3. p.; TÚ, márc.<br />

25, 12. sz, 3. p.; TÚ, ápr. 1, 13. sz,<br />

3. p.; TÚ, ápr. 8, 14. sz, 3. p.; TÚ,<br />

914. Templomunk védőszentjének ünnepére<br />

/ Szungyi László = TH, 1. sz.,<br />

1-2. p.<br />

A temerini Szent Rozália-templom<br />

története.<br />

ápr. 15, 15. sz, 3. p. 915. 915 Kétszáztíz esztendő : Temerinben az<br />

első templomi búcsút 1794-ben tartották...<br />

/ Ökrész Károly = VH, aug.<br />

20, 10. sz, 7. és 19. p.<br />

904. Széledő nyáj / Matuska Márton =<br />

ZK, febr. 20, 4. sz, 8-9. p.<br />

20 délvidéki pap 1944-45-ös kivégzéséről.<br />

916. Népi hagyományaink. Templombú­<br />

905. Adalék a temerini plébánia történetéhez<br />

[1-2.] / Ökrész Károly = TÚ,<br />

ápr. 22, 16. sz, 3. p.; TÚ, ápr. 29,<br />

17. sz, 3. p.<br />

csú: összetartozásunk ünnepe :<br />

kongtak a harangok, forgott a körhinta<br />

/ Szofrán Tamás, Illés Sándor<br />

= VH.aug. 20, 10. sz, 18-19. p.<br />

Székelykevén és Temerinben.<br />

906. A Szent István-templom / Lányi<br />

Károly = Dt, ápr. 25, 16. sz, 3. p. 917. A legszebb Szabadka környéki plé­<br />

Zomborban.<br />

bániatemplom / (-n) = Hé, 7-8. sz,<br />

13-14. p.<br />

907. A zombori egyház öt évszázada /<br />

Fuderer László = ZK, máj. 5, 5. sz, 918. Kis Boldogasszony ünnepe Do-<br />

16. p.<br />

roszlón / Dautbegovics Zoltán = ZK,<br />

908. Egy kevésbé ismert magyar teológus<br />

szept. 10, 9. sz, 4. p.<br />

/ Nógrádi Simon = MSz, máj. 10,<br />

123. sz, 12. p.; MSz, máj. 17, 130.<br />

sz, 12. p.<br />

Dávid Ferencről.<br />

919. 919 Adatok a bajmoki templom történetéből<br />

/ Mojzes Antal = ZK, szept.<br />

10, 9. sz, 7. p.<br />

920. A kishorgosi templomról / Szekeres<br />

909. Piarista gimnázium is volt Szabadkán<br />

/ B. A. = MSz, jún. 14, 158. sz,<br />

László = CsK, szept. 23., 38. sz, 13. p.<br />

12. p. 921. Egyháztörténet: I. Rákóczi György,<br />

910. Életrajzi kalauz. Nagy Töhötöm /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jún. 19, 163.<br />

sz, 10. p.<br />

a „bibliás" őrálló fejedelem / Pápai<br />

Szabó György (Reformáció 93/3) =<br />

RÉ, 7, 8, 9. sz, 27-28. p.<br />

911. Torda, a vallásszabadság bölcsője /<br />

Gellért Gyula = RÉ; 4, 5, 6. sz,<br />

11-12. p.<br />

^22. 922. A verseci Szent Kereszt-hegyi kápolna<br />

: egy régi katolikus búcsújáró<br />

kegyhely / Németh Ferenc = VH,<br />

nov. 20, 13. sz, 18. p.<br />

912. Épül a második templom / Góbor<br />

Béla = TH, 1. sz, 6-7. p. 923. A Sárospataki Teológiai Akadémia<br />

A temerini telepi templom építésé­ megszüntetéséről és újraindulásáról<br />

nek a története.<br />

/ Botos Andrea = ReÉ, 76-78. p.


924. Maradék református egyházak :<br />

Verbászi Református Keresztyén<br />

Egyház társegyházai és szórvány<br />

gyülekezeteinek felfrissített történelmi<br />

áttekintése / Tóth Lajos =<br />

ReÉ, 48-55. p.<br />

925. Száztíz éves a vojlovicai református<br />

gyülekezet / Nagy Sivó Zoltán = RÉ,<br />

karácsonyi különszám, december,<br />

18-19. p.<br />

Vö. 733. sz.<br />

HELYTÖRTÉNET<br />

926. Kinek a földje Baranya? [1-2.]/Dunai<br />

János = Np, jan. 6, 140. sz, 16.<br />

p.; Np, jan. 13, 141. sz, 18. p.<br />

927. A Délvidék pusztulása / Süge Attila<br />

[1-5.] = Np, jan. 6, 140. sz, 19. p.;<br />

Npjan. 13, 141. sz, 18. p.; Np, jan.<br />

20, 142. sz, 19. p.; Np, jan. 27,<br />

143. sz, 19. p.; Np, febr. 3, 144. sz,<br />

19. p.<br />

928. Amit ma Vajdaságnak neveznek<br />

[1-2.] / Domonkos László: Magyarok<br />

a Délvidéken és Legeza<br />

László-Szacsvay Péter: Bácska és<br />

Bánát c. munkáiból = VH, febr. 20,<br />

4. sz, 16-17. p.; VH, márc. 20, 5.<br />

sz, 16-17. p.<br />

929. Életrajzi kalauz. Pesty Frigyes /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 20,.<br />

76. sz, 12. p.<br />

Helytörténész.<br />

930. Egy színinövendék naplójából / Szabó<br />

Palócz Attila = CsK, ápr. 15, 15.<br />

sz, 12. p.<br />

A helytörténeti kutatásokról.<br />

931. A déli végek várai / J. Szabó József<br />

= VH, ápr. 20, 6. sz, 16-17. p.<br />

932. Barangolások Észak-Bánátban.<br />

„Tán klastrom állt itt egykoron" : seregnyi<br />

halmoknak, nagy idők tanúinak<br />

tetején / Cs. Simon István = VH,<br />

máj. 20, 7. sz, 18-19. p.<br />

933. Barangolások Dél-Bánátban. A<br />

mézgás éger és a mannakőris után<br />

kutatva : az erdökirály és a királysága<br />

/ Cs. Simon István = VH, jún. 20,<br />

8. sz, 18. p.<br />

Gilicze Mihályról.<br />

934. Évszázadok viharában : a déli végek<br />

erődéi. A bácsi lovagvár / J. Szabó József<br />

= VH, jún. 20, 8. sz, 16-17. p.<br />

935. Barangolások Észak-Bácskában. A<br />

Nagyút kiszikkadt csöndje / Cs. Simon<br />

István = VH, júl. 20, 9. sz, 18. p.<br />

936. Évszázadok viharában : a déli végek<br />

erődéi. Ahol a Tisza a Dunába ömlik<br />

: a titeli vár és káptalan középkori<br />

műveltségünk egyik fellegvára / J.<br />

Szabó József = VH, júl. 20, 9. sz,<br />

16-17. p.<br />

937. Helytörténeti vizsgálódások / si [Cs.<br />

Simon István] = Tv, júl. 30, 29. sz,<br />

4. p.<br />

Bogdán József költő helytörténeti<br />

vizsgálódásairól.<br />

938. Bács-Bodrog Vármegye főispánjai /<br />

Silling István = ZK, szept. 10, 9.<br />

sz, 13. p.<br />

BEZDÁN<br />

Vö. 1000, 1751. sz.<br />

939. Falu az évszázadok forgatagátfen /<br />

Ballá István = ZK, jan. 20, 1. sz, 7. p.<br />

Bezdán a XVII-XVIII. században.<br />

940. 1848-49-beli honvéd és lajterjavivő<br />

Budavárán / Ballá István = ZK,<br />

márc. 20, 3. sz, 9. p.<br />

Egy bezdáni honvédről.<br />

941. Mesélő öreg ház [1-2.] / Ballá István<br />

= ZK, máj. 5, 5. sz, 5. p.; ZK,<br />

jún. 5, 6. sz, 4. p.<br />

Az egyik legrégebbi bezdáni házról.<br />

942. Időgép. Baja-bezdáni tápcsatorna /<br />

Lányi Károly = Dt, máj. 16, 18. sz,<br />

3. p.


943. Egy új könyv margójára / Ballá István<br />

= ZK, dec. 15., 12. sz., 7. p.<br />

A Bezdán környéki néhai Bartány<br />

várról.<br />

DOROSZLÓ<br />

944. Vázlat Doroszló népesedési krónikájából<br />

/ Dautbegovics Zoltán = Dt,<br />

febr. 28., 8. sz., 3. p.<br />

945. Doroszló [1-2.] / Lányi Károly = Dt,<br />

márc. 7., 9. sz., 3. p.; Dt, márc. 21.,<br />

11. sz., 3. p.<br />

946. A hajdani helységek Doroszló körül<br />

/ Lányi Károly = Dt, márc. 28., 12.<br />

sz., 3. p.<br />

Falkomár, Krakó, Csomafalva.<br />

947. A hajdani helységek Doroszló körül<br />

[1-2.] / Lányi Károly = Dt, ápr. 4., 13.<br />

sz., 3. p.; Dt, ápr. II., 14. sz., 3. p.<br />

Félegyház, Klisza, Zsarkova, Cserefalva,<br />

Cser, Fonó, Alathk,<br />

Jankófalva.<br />

KANIZSA<br />

948. Emberek, események, évszázadok.<br />

Kanizsa kilenc évszázad írott forrásaiban<br />

[1-13.] / Dobos János = Tv,<br />

ápr. 9., 14. sz., 2. p.; Tv, ápr. 16., 15.<br />

sz., 2. p.; Tv, ápr. 23., 16. sz., 2. p.;<br />

Tv, máj. 7., 17. sz., 2. p.; Tv, máj.<br />

21., 19. sz., 2. p.; Tv, máj. 28., 20.<br />

sz., 2. p.; Tv, jún. 4., 21. sz., 2. p.;<br />

Tv, jún. 11., 22. sz., 2. p.; Tv, jún.<br />

18., 23. sz., 2. p.; Tv, jún. 25., 24.<br />

sz., 2. p.: Tv, júl. 2., 25. sz., 2. p.; Tv,<br />

júl. 16., 27. sz., 2. p.; Tv, júl. 23., 28.<br />

sz., 2. p.; Tv, júl. 30., 29. sz., 2. p.<br />

949. Amit a szakállnövesztőktől tanulhatunk<br />

: két egykori kanizsai társaság...<br />

/ (tg) [Túri Gábor] = Tv, máj.<br />

7., 17. sz., 4. p.<br />

Dr. Papp György előadása a Nyelvművelő<br />

Asztaltársaságról (1906) valamint<br />

a Haj- és Szakállnövesztök<br />

Társaságáról (1908).<br />

950. Kilencszáz esztendő / Dobos János<br />

= CsK, szept. 23., 38. sz., 13. p.<br />

Elhangzott a város jubileumának<br />

szentelt irodalmi esten.<br />

951. Visszapillantás / Dobos János = Ü,<br />

9-10. sz., 376-377. p.<br />

Rövid bevezető a 900 éves Kanizsa<br />

jubileumának az alkalmából közölt<br />

dokumentumok kapcsán.<br />

952. Kenesna birtok első leírása [dokumentum]<br />

= Ü, 9-10. sz., 378-379. p.<br />

A forrásrészlet magyar fordítása magyarázatokkal.<br />

953. Martonos vára Evlija Cselebi útleírásában<br />

[dokumentum] = Ü, 9-10.<br />

sz., 380-382. p.<br />

Magyarázatokkal, térképpel.<br />

954. Kanizsa, illetve Földvár leírása és<br />

alaprajza Marsigli müvében<br />

1694-1697 [dokumentum] = Ü,<br />

9-10. sz., 383-384. p.<br />

955. A kanizsai sánc legénysége és leírása<br />

1720 [dokumentum] = Ü, 9-10.<br />

sz., 385-390. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

956. A martonosi sánc legénysége és leírása<br />

1720 [dokumentum] = Ü,<br />

9-10. sz., 391-395. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

957. Kanizsa és Martonos lakossága és egyházi<br />

viszonyai 1747 [dokumentum] =<br />

Ü,9-10.sz., 396-397. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

958. Ókanizsa mezőváros pecsétje 1751<br />

[dokumentum] = Ü, 9-10. sz., 398. p.<br />

959. Nagy Mihály kanizsai szabados telepítési<br />

megbízólevele 1753-1756<br />

[dokumentum] = Ü, 9-10. sz.,<br />

399^*00. p.<br />

960. Kanizsa az országos úrbérrendezés<br />

idején 1771 [dokumentum] = Ü,<br />

9-10. sz., 401-420. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

961. Mutatvány a kanizsai vegyes céh<br />

Mária Terézia által aláírt szabályza-


tából 1777 [dokumentum] = Ü, 973. Kanizsai mozaik : apróságok, ame­<br />

9-10. sz, 421-423. p.<br />

lyek kimaradtak a jubiláló város regéjéből<br />

/ Osztrogonácz István =<br />

962. Horgos urbáriuma 1780 [dokumentum]<br />

= Ü, 9-10. sz, 424-446. p.<br />

CsK, nov. 11, 45. sz, 13. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

KÓRÓGY<br />

963. Martonos és Kanizsa a II. József-kori 974. Elnémult —! / Juhász Géza = MSz,<br />

országleírásban 1782-1785 [doku­ okt. 14, 277-280. sz, 4. p.<br />

mentum] = Ü, 9-10. sz, 447451. p.<br />

975. Rekviem —ért / Tóth László = MSz,<br />

964. Horgos helység ábrája a falu száraz­ okt. 31, 295-297. sz., 10. p.<br />

malmának megjelölése kapcsán<br />

1815 [dokumentum] = Ü, 9-10. sz,<br />

452. p.<br />

g 7 6<br />

976. — i emlék / Kővári Árpád = CsK,<br />

dec. 2, 48. sz, 9. p.<br />

965. A kanizsai tiszai hajómalmok térké­<br />

MORAVICA<br />

pe 1825 [dokumentum] = Ü, 9-10.<br />

sz, 453. p.<br />

977.<br />

977<br />

Hagyományaink. Moravica igazi neve<br />

: dr. Vass Előd történész szerint<br />

966. A két Kanizsa az első magyar földrajzi<br />

lexikonban 1851 [dokumentum]<br />

= Ü, 9-10. sz,454. p.<br />

Aranyad falu állhatott a mainak a<br />

helyén / Torok Csaba = CsK, márc.<br />

4, 9. sz, 15. p.<br />

967. Kanizsa határleírása 1851 [dokumentum]<br />

= Ü, 9-10. sz, 455460. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

978. Még egyszer Moravicáról: helynévi<br />

magyarítások és szerbítések nyomai<br />

és következményei / Torok Csaba =<br />

CsK, márc. 11, 10. sz, 15. p.<br />

968. Kanizsa kataszteri felmérése, a belváros<br />

1857 [dokumentum] = Ü,<br />

SZABADKA<br />

9-10. sz, 461463. p. 979. 979. Okmányok Szabadka történetéből /<br />

969. Kanizsa első monografikus leírása<br />

1860 [dokumentum] = Ü, 9-10. sz,<br />

464472. p.<br />

Magyarázatokkal.<br />

972. Előszó helyett / Papp György = Ü, qgj<br />

9-10. sz, 375. p.<br />

A Kanizsával kapcsolatos helytörténeti<br />

kutatásokról, az Üzenet idevágó<br />

tematikus számáról.<br />

Györe Zoltán = Lé, 1. sz, 116-118. p.<br />

Gyökerek = Koreni. Szabadka közjogi<br />

helyzete és lakossága<br />

1391-1828. - Szabadka : Történelmi<br />

Levéltár, 1991<br />

970. Kanizsa és Martonos leírása Pesty<br />

Frigyes kéziratos helynévgyüjtemé-<br />

* * *<br />

nyében 1864-1865 [dokumentum] =.<br />

Ü, 9-10. sz, 473479. p.<br />

qRf. 980. A kiváltságlevél : visszapillantás<br />

Szabadka mezővárosi jogállásának<br />

971. A Magyar királyi háromszögméreti<br />

hivatal kanizsai tájékozódási pontjai<br />

1875 [dokumentum] = Ü, 9-10. sz,<br />

480484. p.<br />

elnyerésére [1-5.] / Dobos János =<br />

MSz, jan. 3, 1. sz, 11. p.; MSz, jan.<br />

4, 2. sz, 9. p.; MSz, jan. 5, 3. sz,<br />

14. p.; MSz, jan. 6, 4. sz, 14. p.;<br />

MSz, jan. 7, 5. sz, 14. p.<br />

981. Fekete ember : akinek szobra Szabadka<br />

főterét ékesíti / Kalapis Zoltán<br />

= VH, jan. 20,3. sz, 17. p.<br />

Csemovics Nenád cár szobra Szabadkán.


982. Szabadkai korrajz. Az erdész jelentése<br />

/ Lányi Károly = 7N, jan. 22, 4.<br />

sz, 16. p.<br />

Erdőtelepítés Szabadka környékén.<br />

983. A házastársak migrációja a szabadkai<br />

zsidó hitközség példáján : (a<br />

múlt század második fele<br />

1851-1895.) / Kovács Róbert = ÚS,<br />

2. sz, 12-15. p.<br />

984. Névadás [1-2.] / Szekeres László =<br />

7N, jún. 4, 23. sz, 37. p.; 7N, jún.<br />

11,24. sz, 37. p.<br />

Utcanévadás.<br />

985. Lifka-mozi létesül Szabadkán :<br />

(részlet a szerző most újból kiadott<br />

Lifka-monográfiájából) / Brenner<br />

János = CsK, júl. 29, 30. sz, 13. p.<br />

Brenner János: A kinematográfia úttörője.<br />

- Szabadka : Életjel, 1982<br />

A Subotičke novine és a Szabadegyetem<br />

ismét kiadta 1993-ban.<br />

986. A szabadkai zsidókórház / Gyermán<br />

Tibor = MSz, aug. 12, 217. sz,<br />

5.p.<br />

TEMERIN<br />

987. Temerin a századelőn : (adalék helytörténetünkhöz)<br />

/ Csorba Béla = TÚ,<br />

febr. 25, 8. sz, 3. p.<br />

988. Temerin / írta Léh Fülöpné = TÚ,<br />

febr. 25, 8.SZ, 3. és 4. p.<br />

989. Temerin gazdasági és kulturális<br />

helyzete [1-2.] / Illés Sándor = TÚ,<br />

jún. 10, 23. sz, 3. p.; TÚ, jún. 17,<br />

24. sz, 3. p.<br />

990. Illés-napi ünnepségek Temerinben.<br />

Az utódok megtartják az ősök fogadalmát<br />

/ ökrész Károly = MSz, júl.<br />

20, 194. sz, 7. p.<br />

991. Illés próféta napja, Temerin fogadalmi<br />

ünnepe / ökrész Károly = VH,<br />

júl. 20, 9. sz, 4. p.<br />

ÚJVIDÉK<br />

992. „Szülőföldem szép határa" [1-5.] /<br />

Neoplatensis = Np, jan. 20, 142. sz,<br />

18. p.; Np, jan. 27, 143. sz, 18. p.;<br />

Np, febr. 3, 144. sz, 18. p.; Np,<br />

febr. 10, 145. sz, 18. p.; Np, febr.<br />

17, 146. sz, 17. p.<br />

993. Nosztalgikus séta szülővárosomban<br />

: (Újvidék) / Tornán László = VH,<br />

nov. 20, 13. sz, 14-15. p.<br />

994. Bíróság előtt a vérengzésért felelősek<br />

: az ügyész a legsúlyosabb büntetés<br />

kiszabását kérte / Burányi Nándor<br />

= MSz, dec. 12, 337-339. sz,<br />

12. p.<br />

Újvidéken.<br />

ZENTA<br />

995. Emberek, események, évszázadok.<br />

Zenta történeti kronológiája 1918-ig<br />

[1-12.] / Pejin Attila = Tv, jan. 8, 1.<br />

sz, 2. p.; Tv, jan. 15, 2. sz, 2. p.;<br />

Tv, jan. 22, 3. sz, 2. p.; Tv, jan. 29,<br />

4. sz, 2. p.; Tv, febr. 5, 5. sz, 2. p.;<br />

Tv, febr. 12, 6. sz, 2. p.; Tv, febr.<br />

19, 7. sz, 2. p.; Tv, febr. 26, 8. sz,<br />

2 p.; Tv, márc. 12, 10. sz, 2. p.; Tv,<br />

márc. 19, 11. sz, 2. p.; Tv, márc.<br />

26, 12. sz, 2. p.; Tv, ápr. 2, 13. sz,<br />

2. p.<br />

996. Rekviem egy (?) zsidó temetőért /<br />

Pejin Attila = MSz, febr. 13, 42. sz,<br />

11. p.<br />

997. Hagyományaink nyomában. Mert az<br />

úton nincs patika / Tripolsky Géza =<br />

MSz, márc. 20, 76. sz, 11. p.<br />

Zenta gyógyszertárai.<br />

998. Halászat Zentán és környékén a<br />

18-19. században / Pejin Attila =<br />

MSz, júl. 24, 198. sz, 12. p.<br />

999. Musztafa futása Zentárói / Pertics Péter<br />

= MSz, szept. 12, 248. sz, 6. p.<br />

A zentai csatáról.


ZOMBOR<br />

1000. Istorijski kalendar 1993 : Sombor<br />

1360-1993. Bezdan 1579-1993 :<br />

događaji iz istorije somborskog<br />

područja / priredio Radislav M.<br />

Marinković ; uz saradnju Ferenca<br />

Balle ; [prevodilac Jožef J. Fekete].<br />

- [Sombor : Spektar Novinsko-<br />

Izdavačko preduzeće sa p. o., 1993]<br />

(Bezdan : MIGP „Vojvodina") . -<br />

32. p.: ili.; 20 cm<br />

Kétnyelvű kiadvány<br />

1500 pld.<br />

1001. Történelmi eseménynaptár - 1993 /<br />

Ballá Ferenc = ZK, máj. 5., 5. sz., 3. p.<br />

* * *<br />

1002. A zombori artézi kút / Lányi Károly<br />

= Dtjan. 17., 2. sz., 3. p.<br />

1003. Zombor története [1-12.] / Muhi János<br />

= ZK, jan. 20., 1. sz., 16. p.; ZK,<br />

febr. 20, 2. sz, 14. p.; ZK, márc. 20,<br />

3. sz, 10. p.; ZK, ápr. 5, 4. sz, 7. p.;<br />

ZK, máj. 5, 5. sz, 16. p.; ZK, jún. 5,<br />

6. sz, 16. p.; ZK, júl. 5, 7. sz, 16. p.;<br />

ZK, aug. 5, 8. sz, 13. p.; ZK, szept.<br />

10, 9. sz, 13. p.; ZK, okt. 10, 10. sz,<br />

7. p.; ZK, nov. 10, 11. sz, 12. p.; ZK,<br />

dec. 15, 12. sz, 14. p.<br />

1004. Az első zombori lovas-omnibusz / Lányi<br />

Károly = Dt, jan. 24, 3. sz., 3. p.<br />

1005. Bács-Bodrog vármegye székhelye /<br />

Lányi Károly = Dt, jan. 31, 4. sz, 3. p.<br />

1006. Zombor varos világítása / Lányi<br />

Karoly = Dt, febr. 21, 7. sz, 3. p.<br />

1007. Zombor a jövőben képes levelezőlapon<br />

/ Lányi Károly = Dt, febr. 28, 8.<br />

sz, 3. p.<br />

1008. A zombori kálvária / Silling István =<br />

ZK, ápr. 5, 4. sz, 7. p.<br />

1009. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

Wagemann-Mérö Ferenc<br />

(1878-1947) : Békaváros és egyéb<br />

különlegességek / Tábori György =<br />

ZK, máj. 5, 5. sz, 10-11. p.<br />

1010. Városunk tiszteletbeli polgára : Jókai<br />

Mór / Bumách István = ZK, okt.<br />

10, 10. sz, 8. p.<br />

1011. 100 éves a zombori telefonhálózat /<br />

Bumách István = ZK, nov. 10, 11.<br />

sz, 6. p.<br />

1012. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

Dr. Frey Imre / Cirkl Rudolf=<br />

ZK, nov. 10, 11. sz, 8. p.<br />

Jelentős érme- és régészeti gyűjteményéről.<br />

1013. Egy Márai-rokon Zomborban :<br />

Grosschmid Gábor helytörténeti<br />

munkássága a múlt század végén /<br />

Kalapis Zoltán = VH, nov. 20, 13.<br />

sz, 19. p.<br />

* * *<br />

1014. A „kutasi úrilak" : (följegyzések) /<br />

Brasnyó István = MSz, jan. 5, 3. sz,<br />

12. p.<br />

1015. A föltételezett és valós látkép : (följegyzések)<br />

/ Brasnyó István = MSz,<br />

jan. 12, 10. sz, 12. p.<br />

Kutas-puszta.<br />

1016. A dunai malmok A pat inban / Lányi<br />

Károly = ZK, jan. 20, 1. sz, 6. p.<br />

1017. Pétervárad, a Duna Gibraltárja / J.<br />

Szabó József = VH, máj. 20, 7. sz,<br />

16-17. p.<br />

1018. Időgép. Bogojeva [1-4.] / Lányi<br />

Károly = Dt, máj. 23, 19. sz, 3. p.;<br />

Dt, máj. 30, 20. sz, 3. p.; Dt, jún. 6,<br />

21. sz, 3. p.; Dt, jún. 13, 22. sz, 3. p.<br />

A hajdani Boldogasszony telke.<br />

1019. Karavukova [1-2.] / Lányi Károly =<br />

Dt, jún. 20, 23. sz, 3. p.; Dt, jún.<br />

27, 24. sz, 3. p.<br />

1020. Időgép. Kernyája / Lányi Károly =<br />

Dt, júl. 4, 25. sz, 3. p.


62 A KÉPZŐMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉBŐL<br />

Kemyája v. Kernya királyi kincstári<br />

község volt Zombortól keletre.<br />

1021. Szonta / Lányi Károly = Dt, júl. 11.,<br />

26. sz., 3. p.; Dt, júl. 25., 28. sz., 2.<br />

p.; Dt, aug. 1., 29. sz., 3. p.<br />

1022. A Teletskai Járás Billeg vasai / Virág<br />

Gábor = MSz, szept. 4., 240. sz., 12. p.<br />

1023. Szegény, szegény Száján— / Törköly<br />

István = MSz, szept. 5., 241.<br />

sz., 10. p.<br />

A falu történetével kapcsolatos tévedésekről.<br />

1024. A küllödi erődítmény : Bácskára sohasem<br />

terjedt ki a Barbaricum / J.<br />

Szabó József = VH, okt. 20., 12. sz.,<br />

16-17. p.<br />

Az egykori Békavárról, amely<br />

Bezdán és Küllőd (Kolut) határában<br />

állt.<br />

1025. Szemelvények a XIX. századi Kishegyes<br />

hétköznapjaiból / Virág Gábor<br />

=H, 10. sz., 761-773. p.<br />

1026. A nagybecskereki vízivár / J. Szabó<br />

József = VH, nov. 20., 13. sz.,<br />

16-17. p.<br />

ISKOLATÖRTÉNET<br />

Vö. I960., 2161. sz.<br />

1027. A topolyai óvoda története / Virág<br />

Gábor = 7N, jan. 8., 2. sz., 14. p.;<br />

7N, jan. 15., 3. sz., 14. p.; 7N, jan.<br />

22., 4. sz., 14. p.; 7N, jan. 29., 5. sz.,<br />

14. p.<br />

A topolyai népoktatás története<br />

1750-1944 c. munkájából.<br />

1028. Az első bácskai teljes gimnázium :<br />

részlet a szerző Betűk és képek című<br />

Híd-díjas könyvének egyik dolgozatából<br />

/ Kalapis Zoltán = CsK, ápr.<br />

29., 17. sz., 13. p.<br />

1029. A topolyai iskolák története : részlet<br />

a most megjelent azonos című Forum-kiadványból<br />

/ Virág Gábor =<br />

CsK, máj. 27., 21.SZ., 13. p.<br />

1030. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

Az életre tanított : Bogyó József<br />

(1897-1965) / (zs) [Fridrik<br />

Cirkl Zsuzsa] = ZK, jún. 5., 6. sz.,<br />

11. p.<br />

Zombori technikatanár.<br />

1031. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

Myra Jovanovics / Kovács József<br />

= ZK, júl. 5., 7. sz., 7. p.<br />

A zombori gimnázium egykori német,<br />

francia és művészettörténet<br />

szakos tanárnőjéről, aki az újvidéki<br />

Magyar Tanszékre testálta értékes<br />

könyvtárát.<br />

1032. Kanizsai oktatás : részletek az Iskoláink<br />

krónikája c. könyvből /<br />

Szöllősy Vágó László = CsK, okt.<br />

7., 40. sz., 12. p.<br />

1033. Sorsok, emberek. Egy szerény, csöndesen<br />

elmélkedő, csupaszív bánáti :<br />

Perjéssy Lajosról / Németh Ferenc =<br />

VH, okt. 20., 12. sz., 18. p.<br />

1034. Hogyan bontották le az ostorkai iskolát?<br />

/ Cs. Simon István = MSz,<br />

nov. 18., 312-314. sz., 11. p.<br />

A KÉPZŐMŰVÉSZET<br />

TÖRTÉNETÉBŐL<br />

1035. Szent Háromság-szobor / Lányi<br />

Károly = Dt, jan. 10., 1. sz., 3. p.<br />

Zomborban.<br />

1036. Életrajzi kalauz. Jeges Ernő /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 16., 14.<br />

sz., 12. p.<br />

1037. Egy régi képfaragó Bánátban : Kopf<br />

Mihály szobrász becskereki vonatkozásairól<br />

/ Németh Ferenc = MSz,<br />

jan. 23., 21. sz., 12. p.<br />

1038. Negyvenéves a Zentai Művésztelep<br />

: reprezentatív tárlat nyílt a városi<br />

múzeumban... / ger [Gergely József]<br />

= Tv, jan. 29., 4. sz., 3. p.<br />

1039. A Biblia és a művészetek (14.) Noé<br />

galambja a városcímerben / km [Komáromi<br />

Borbála] = Hé, 3. sz., 6-7. p.


Nagy Imre erdélyi festőről, grafikusról.<br />

1040. Egy tragikus sorsú festő: Nóvák Rezső<br />

születésének 100. évfordulójára<br />

/ Németh Ferenc = MSz, ápr. 3., 90.<br />

sz., 12. p.<br />

1041. Törekvőből csalódott: Aczél Henrik<br />

szabadkai működéséről, Magyar<br />

László könyve kapcsán / Gyermán<br />

Tibor = MSz, ápr. 13., 99. sz., 9. p.<br />

Festő. Iparművész.<br />

1042. A torontáli szőnyeg / Németh Ferenc<br />

= H, 4. sz., 236-245. p.<br />

1043. Életrajzi kalauz. Nagy Sándor /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, máj. 22.,<br />

135. sz., 13. p.<br />

Festő és iparművész.<br />

1044. A torontáli szőnyeg : Kovalszky Sarolta<br />

és a németeleméri szövőmühely<br />

/ Németh Ferenc = H, 5-6. sz.,<br />

385-395. p.<br />

1045. Életrajzi kalauz. Csincsák Elemér /<br />

Kalapis Zoltán = Msz, jún. 19., 163.<br />

sz., 10. p.<br />

Festő.<br />

1046. In memóriám. Eszter József<br />

(1913-1993) / J. G. = MSz, jún. 29.,<br />

173. sz., 11. p.<br />

Iparművész és grafikus.<br />

1047. Életrajzi kalauz. Csontváry Kosztka<br />

Tivadar / Kalapis Zoltán = MSz, júl.<br />

3., 177. sz, 10. p.<br />

1048. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

130 éve született Juhász Árpád<br />

(1863-1914) / Bárányi Anna és<br />

Hoffman Hedvig írása nyomán =<br />

ZK, júl. 5, 7. sz, 6. p.<br />

Zombori születésű festőművész.<br />

1049. Néhai szobraink: II. Rákóczi Ferenc<br />

zombori szobra / — = ZK, júl. 5, 7.<br />

sz, 17. p.<br />

Zom borban.<br />

1050. Bemutatjuk kulturális javainkat : a<br />

torontáli szőnyeg / Németh Ferenc =<br />

VHJúl. 20, 9. sz, 7. p.<br />

1051. Néhai szobraink: a „kis" Flórián-szobor<br />

/ - = ZK, aug. 5, 8. sz, 15. p.<br />

Zomborban.<br />

1052. Egy magyar festő bánáti portyázásáról<br />

: Kovásznai Kováts István bánáti<br />

vonatkozásai / Németh Ferenc =<br />

MSz, aug. 7, 212. sz, 12. p.<br />

1053. Egy becskereki művészház : a<br />

Várkonyi Villa képzőművészeti vonatkozásairól<br />

/ Németh Ferenc =<br />

MSz, aug. 21, 226. sz, 10. p.<br />

1054. A kilencszáz éves Kanizsa templomai<br />

/ Klamár Zoltán = MSz, szept.<br />

4, 240. sz, 12. p.; MSz, szept. 11,<br />

247. sz, 11. p.<br />

1055. A dolgokat a maguk helyére : még<br />

mindig nem tudni, mi lesz a néhai<br />

Szent Háromság-szobor sorsa / (anna-)<br />

= ZK, szept. 10, 9. sz, 3. p.<br />

Zomborban.<br />

1056. Életrajzi kalauz. Mály József /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, szept. 11,<br />

247. sz, 11. p.<br />

1057. Az egykori becskereki megyeház :<br />

Lechner Ödön híres magyar építész<br />

alkotása / Németh Ferenc = VH,<br />

szept. 20, 11. sz., 18-19. p.<br />

1058. Kanizsa 900 éve. A főtér jeles épületei<br />

: a római földvártól a rendezett<br />

tanácsú városig / Klamár Zoltán =<br />

MSz, szept. 25, 261. sz, 14. p.<br />

1059. Néhai szobraink. A Schweidel-szobor<br />

/ (zs) [Fridrik Cirkl Zsuzsa] =<br />

ZK, okt. 10, 10. sz, 11. p.<br />

Zomborban.<br />

1060. Teles Ede két levele: adalék a 45 évvel<br />

ezelőtt elhunyt szobrászművész<br />

szabadkai kapcsolatához / Magyar<br />

László = Ü, 11-12. sz., 520-524. p.<br />

Függelékben Teles Ede levelei a<br />

szabadkai polgármesterhez.


1061. Galériánk. Teles Ede szobrászmű- 1068. Életem és pályám / Weigand Vilmos<br />

vész/- = Ü, 11-12. sz., hátsó borító = Lé, l.sz, 101-110. p.<br />

Rövid életrajz fényképpel. Analitikai kémia.<br />

1062. Juhász Árpád és a gödöllői művésztelep<br />

/ Kiss Margita = ReÉ, 45-46. p.<br />

Egy zombori származású festőről.<br />

SPORTTÖRTÉNET<br />

1063. Hajszálgyökerek : Ambrózy Károly<br />

emlékére / Léphaft Pál = VH, jún.<br />

20, 8. sz, 17. p.<br />

Súlylökő.<br />

1064. Miért tiltották be a TTC táncrendezvényét?<br />

/ Csorba Béla = TÚ, jún.<br />

24, 25. sz, 3. p.<br />

A Temerini Torna Club 1930-ban.<br />

1065. Aki „bedobta" magát a sporttörténelembe<br />

: emlékezés Ambrózy Károlyra<br />

/ Hegyi József = CsK, júl. 8,<br />

27. sz, 19. p.<br />

Egy zrenjanini atléta.<br />

TUDOMÁNYTÖRTÉNET<br />

Vö. 1752. sz.<br />

1066. „Ki nem ismer engem Európában?"<br />

: Csornai Richárd (1903-1984) Tóth<br />

Lászlóhoz írt levelei / összeállította<br />

[és a fedőlapot tervezte] Király János<br />

; [az illusztrációkat Csornai Richárd<br />

rajzaiból és Tóth Lászlónak<br />

küldött képeiből válogattuk]. - Ada,<br />

[ kiadja: Csornai Richárd Ökológusok<br />

Egyesülete], 1993. (Tóthfalu :<br />

LOGOS Grafikai Műhely). - 76. p.<br />

: ill.; 24 cm<br />

Ez a kötet az MDM finance magánbank<br />

támogatásával jelent meg.<br />

500 pld.<br />

1067. „Ki nem ismer engem Európában?"<br />

: a Szabadkai ökológusok Egyesületének<br />

új kiadványa / Gergely József<br />

= Msz, jún. 24, 168. sz, 13. p.<br />

* * *<br />

1069. Életrajzi kalauz. Koch Antal /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 9, 7. sz,<br />

12. p.<br />

Geológus.<br />

1070. Évforduló. Megkésett tisztelgés /<br />

Gubás Jenő = MSz, jan. 16, 14. sz,<br />

10. p.<br />

Bolyai János matematikusról.<br />

1071. Életrajzi kalauz. Szentkláry Ernő /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 16, 14.<br />

sz, 12. p.<br />

Történész.<br />

1072. Életrajzi kalauz. Steuer György /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 16, 14.<br />

sz, 12. p.<br />

Agrárszociálpolitikai szakíró.<br />

1073. Életrajzi kalauz. Luppis János /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 30, 28.<br />

sz, 14. p.<br />

A torpedó tökéletesítöje.<br />

1074. Életrajzi kalauz. Schultzer István /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, febr. 13, 42.<br />

sz, 12. p.<br />

Mikológus.<br />

1075. Életrajzi kalauz. Képessy József /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 6, 63.<br />

sz, 11. p.<br />

Mérnök.<br />

1076. Régi dolgainkról / Herceg János =<br />

H, 3. sz, 149-151. p.<br />

Danninger Ádám zombori orvosról.<br />

1077. Régi dolgainkról / Herceg János =<br />

H, 3.SZ, 151-152. p.<br />

Schmitt Jenő zombori filozófusról.<br />

1078. Életrajzi kalauz. Rácz Vilmos /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, ápr. 10, 97.<br />

sz, 12. p.<br />

Gazdasági szakíró.<br />

1079. Életrajzi kalauz. Rumy Károly<br />

György / Kalapis Zoltán - MSz, ápr.


10., 97. sz, 12. p.<br />

Gazdasági szakíró.<br />

1080. Életrajzi kalauz. Büky József /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, máj. 8, 121.<br />

sz, 11. p.<br />

Orvos.<br />

1081. Életrajzi kalauz. Bugarszky István /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, máj. 22,<br />

135. sz, 13. p.<br />

Vegyész.<br />

1082. Életrajzi kalauz. Hadzsy János /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jún. 5, 149.<br />

sz, 10. p.<br />

Sebész.<br />

1083. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

Asbóth János (1768-1823) /<br />

Kovács József = ZK, jún. 5, 6. sz,<br />

10. p.<br />

Zombori mezőgazdasági szakíró.<br />

1084. Életrajzi kalauz. Bíró Antal /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jún. 5, 149.<br />

sz, 10. p.<br />

Jogász.<br />

1085. Életrajzi kalauz. Asbóth János /<br />

Kalapis Zoltán = Msz, jún. 19, 163.<br />

sz, 10. p.<br />

Mezőgazdasági szakíró.<br />

1086. Egy régi természetvizsgáló Bánátban<br />

: dr. Deseö Béla kikindai éveiről<br />

/ Németh Ferenc = Msz, jún. 26,<br />

170. sz, 10. p.<br />

1087. Életrajzi kalauz. Hajnal István /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, júl. 3, 177.<br />

sz, 10. p.<br />

Történész.<br />

1088. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

100 éve halt meg Sztahulyák<br />

Endre (1818-1893) / Ballá Ferenc =<br />

ZKJúl. 5, 7. sz, 6-7. p.<br />

Mérnök.<br />

1089. Életrajzi kalauz. Sántha Kálmán /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, júl. 17, 191.<br />

s.z, 13. p.<br />

Neurokirurgus.<br />

1090. A gabonabetegségek egy régi kutatója<br />

: Pachinger Alajos becskereki<br />

éveiről / Németh Ferenc = MSz, júl.<br />

24, 198. sz, 13. p.<br />

1091. Augusztusban született : A kaliforniai<br />

szőlőkultúra atyja : Haraszthy<br />

Ágoston / M. J, Heti Magyarország,<br />

1992. = ZK, aug. 5, 8. sz, 16. p.<br />

1092. Életrajzi kalauz. Gerster Béla /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, aug. 14,<br />

219. sz, 10. p.<br />

Mérnök.<br />

1093. Életrajzi kalauz. Csajághy István /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, aug. 28,<br />

233. sz, 13. p.<br />

Orvosdoktor.<br />

1094. Szent-Györgyi Albert szerb tudományos<br />

kapcsolatai : (a Nobel-díjas<br />

magyar tudós születésének 100. évfordulója<br />

alkalmából) / Gubás Jenő<br />

= MSz, szept. 4, 240. sz, 10. p.<br />

1095. Az erkölcs kettőssége: száz éve született<br />

Szent-Györgyi Albert / - =<br />

MSz, szept. 11, 247. sz, 9. p.<br />

1096. Becskerekiek. Dr. Gyenes Viktor :<br />

(1880-1941) / Németh Ferenc = H,<br />

9. sz, 658-66l.p.<br />

Jogász, egyben B. Szabó György<br />

mecénása.<br />

1097. Szent-Györgyi Albert: száz éve született<br />

/ Odry Bálint = CsK, okt. 14,<br />

41. sz, 14-15. p.<br />

1098. Galériánk. Beszédes József vízimérnök<br />

= Ü, 9-10. sz, hátsó borító<br />

Képpel.<br />

1099. Orvosok több hazában : a középkori<br />

magyar-délszláv orvosi kapcsolatok<br />

kérdéséhez / Ballá Ferenc = CsK,<br />

nov. 11, 45. sz, 16. p.<br />

ZENETÖRTÉNET<br />

1100. Életrajzi kalauz. Hölzl Lőrinc /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, márc. 20,<br />

76. sz, 12. p.


66 FOLKLÓR<br />

1101. A Torontáli csárdás szerzője : Hölzl<br />

Lőrinc zeneszerző halálának 100.<br />

évfordulóján / Németh Ferenc =<br />

MSz, márc. 20., 76. sz., 12. p.<br />

1102. A muzsikusnak dalból van a lelke :<br />

beszélgetés Vitkay Gyula lányával,<br />

a zeneszerző halálának évfordulója<br />

kapcsán / Bába Lucia = CsK, márc.<br />

25., 12. sz., 8-9. p.<br />

1103. A megzenésített Szózat másfél százada<br />

/ Kiss Margita = RÉ, 4., 5., 6.<br />

sz., 18. p.<br />

Egressy (Galambos) Béniről.<br />

1104. Egy zeneszerzőnk emlékére : Ábrahám<br />

Pál / - = ZK, máj. 5., 5. sz., 11.<br />

P-<br />

1105. Életrajzi kalauz. Dalnoki Béni /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, máj. 8., 121.<br />

sz., 11. p.<br />

Operaénekes.<br />

1106. Emlékezzünk egykori polgártársainkra.<br />

Hangen Mátyás karmester<br />

(1890-1971) / Silling István = ZK,<br />

jún. 5., 6.SZ., 10-11. p.<br />

Zombori.<br />

1107. Zombor környéki orgonaépítők / Tábori<br />

György = ZK, júl. 5., 7. sz., 8.<br />

p.; ZK, aug. 5., 8. sz., 14. p.; ZK,<br />

szept. 10., 9. sz., 14. p.; ZK, okt. 10.,<br />

10. sz., 7. p.; ZK, nov. 10., 11. sz.,<br />

13. p.; ZK, dec. 15., 12. sz., 14. p.<br />

1108. Zenta város zenei élete a század első<br />

felében [1-10.] / Tripolsky Géza =<br />

MSz, aug. 15., 220. sz., 10. p.; MSz,<br />

aug. 16., 221. sz., 9. p.; MSz, aug.<br />

17., 222. sz., 12. p.; MSz, aug. 18.,<br />

223. sz., 7. p.; MSz, aug. 19., 224.<br />

sz., 13. p.; MSz, aug. 20., 225. sz.,<br />

11. p.; MSz, aug. 21., 226. sz., 13.<br />

p.; MSz, aug. 22., 227. sz., 10. p.;<br />

MSz, aug. 23., 228. sz., 13. p.; MSz,<br />

aug. 24., 229. sz., 12. p.; MSz, aug.<br />

25., 230. sz., 7. p.; MSz, aug. 26.,<br />

231. sz., 13. p.<br />

1109. Életrajzi kalauz. Lebstück Mária /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, aug. 28.,<br />

233. sz., 13. p.<br />

Huszka Jenő Mária hadnagy c. operettjének<br />

valóságos hősnőjéről.<br />

1110. Zengjen a dal: Zombor iparos dalárdistái<br />

/ Milenko Beljanski = ZK,<br />

szept. 10., 9. sz., 11. p.<br />

A Zengjen a dal c. 1937-ben, Újvidéken<br />

megjelent könyvről, amely a<br />

Zombori Magyar Iparos Dalárda fél<br />

évszázados fennállása alkalmából<br />

jelent meg.<br />

1111. A zászlóanyánál jártunk / F.<br />

[Fridrik] Cirkl Zsuzsa = ZK, szept.<br />

10., 9. sz., 10. p.<br />

A századelejei zombori Magyar Iparos<br />

Dalárdáról.<br />

1112. A Musica Sacra bűvöletében :<br />

Kersch Ferenc zeneszerző születésének<br />

140. évfordulójára / Németh Ferenc<br />

= MSz, dec. 19., 344-^5. sz.,<br />

13. p.<br />

FOLKLÓR<br />

NÉPRAJZI GYŰJTÉS<br />

1113. Az elődök világa : beszélgetés Raj<br />

Rozália amatőr néprajzkutatóval / b.<br />

e. = MSz, jan. 20., 18. sz., 13. p.<br />

1114. A mese marasztaló ereje : Borbély<br />

Mihály emlékezete / Bogdán József<br />

= MSz, júl. 13., 187. sz., 11. p.<br />

Egy mesefáról.<br />

1115. Kiss Lajos : (1900. március 14.,<br />

Zombor - 1982. május 8., Budapest)<br />

/ Székely F. A. István = ZK, márc.<br />

20., 3. sz., 8. p.<br />

Egy népzenekutatóról és -gyűjtőről.<br />

1116. Örökség. Hagyományőrzőink / Beszédes<br />

Valéria = ÚHN, dec. 31., 9.<br />

sz., 2. p.<br />

Borbély Mihályról.<br />

HALÁSZAT<br />

1117. Hagyományaink nyomában. A tiszai<br />

halászat / Tripolsky Géza = MSz,<br />

aug. 14., 219. sz., 13. p.


FÖLDMŰVELÉS, ÁLLATTE­<br />

NYÉSZTÉS, TÁPLÁLKOZÁS,<br />

NÉPMŰVÉSZET<br />

Vö. 1259-1266., 1956. sz.<br />

1118. A slingelés mestere : a doroszlói<br />

Bekér Mária 13 éves kora óta kézimunkázik<br />

/ Dautbegovics Zoltán =<br />

ZK, márc. 20, 3. sz, 5. p.<br />

1119. Régi aratásokra emlékezve /<br />

Dautbegovics Zoltán = ZK, júl. 5, 7.<br />

sz, 4. p.<br />

1120. Életrajzi kalauz. Samuné Nagy Katalin<br />

/ Kalapis Zoltán = MSz, júl.<br />

17, 191. sz, 13. p.<br />

A doroszlói tisztaszoba néven ismert<br />

gyűjtemény őrzőjéről, gondozójáról.<br />

1121. Hagyományaink. Forr a bor /<br />

Tripolsky Géza = CsK, nov. 25, 47.<br />

sz, 16. p.<br />

1122. Örökség. A menyasszonyi ládákról /<br />

Beszédes Valéria = ÚHN, dec. 3., 5.<br />

sz, 2. p.<br />

A ládák díszítéséről.<br />

1123. Örökség. „Parasztosan járni" / Beszédes<br />

Valéria = ÚHN, dec. 10, 6.<br />

sz, 2. p.<br />

A doroszlói női viseletről.<br />

ÉPÍTKEZÉS<br />

1124. Népi építészetünk. Vértelek, ftrfal,<br />

tőzfal : topolyai oromzatok a századelőn<br />

/ - = VH, szept. 20, 11. sz,<br />

20. p.<br />

1125. Napsugaras házak. Féltett kincseink<br />

/ Beszédes Valéria = ÚHN, nov. 5,<br />

1. sz, 50. p.<br />

1126. Örökség. A búbos kemencéről / Beszédes<br />

Valéria = ÚHN, nov. 12, 2.<br />

sz, 50. p.<br />

1127. A kemence / Harkai Imre = VH,<br />

nov. 20, 13. sz, 24. p.<br />

1128. Örökség. A szélmalmok használatáról<br />

/ Beszédes Valéria = ÚHN, dec.<br />

17., 7. sz, 2. p.<br />

HITVILÁG<br />

1129. A fujtogató temerini boszorkány /<br />

Jung Károly = CsK, jún. 17, 24. sz,<br />

13. p.<br />

Az Emlékezet útjain c. kötetből.<br />

1130. A sáska, az énekes kódis és a roszszak<br />

/ Loboda Gábor = ZK, aug. 5,<br />

8. sz, 6. p.<br />

A garabonciásról, az énekes koldusról<br />

és a rontásról.<br />

1131. Örökség. A búbos kemence titkáról /<br />

Beszédes Valéria = ÚHN, nov. 19,<br />

3. sz, 50. p.<br />

NÉPI VALLÁSOSSÁG<br />

Vö. 1269-1272, 2025. sz.<br />

1132. Megszentelt tér és idő / Silling István<br />

= H, 7-8. sz, 584-585. p.<br />

Bartha Elek: Vallásökológia .- Debrecen<br />

: Ethnica, 1992<br />

* * *<br />

1133. „Ág szülte virágát—" : (még egyszer<br />

a népi imádságokról—) / Bori<br />

Imre = 7N, jan. 8, 2. sz, 17. p.<br />

1134. Hagyományaink nyomában. Feltámadunk!<br />

/ Tripolsky Géza = MSz,<br />

ápr. 10, 97. sz, 12. p.<br />

1135. Vajdasági archaikus népi imádságaink<br />

alakjai / Silling István = H, 5-6.<br />

sz, 396-410. p.<br />

1136. Hagyományaink nyomában. Szertartások<br />

papok nélkül Bánátban /<br />

Tripolsky Géza = MSz, júl. 17, 191.<br />

sz, 11. p.<br />

1137. Hagyományaink nyomában. Máriakultusz<br />

a magyarságnál / Tripolsky<br />

Géza = MSz, szept. 11., 247. sz., 13. p.


68 SZOKÁSOK<br />

1138. Örökség. Búcsújáró kegyhelyeink /<br />

Beszédes Valéria = ÚHN, nov. 26.,<br />

4. sz, 50. p.<br />

1139. Szentkutak a Mosztonga mentén :<br />

hét nép kegyhelyei Nyugat-Bácskában<br />

/ Beszédes Valéria = Ü, 11-12.<br />

sz, 530-540. p.<br />

Bibliográfiával.<br />

NÉPI GYÓGYÁSZAT<br />

1140. A magyar népi orvoslás és a gyógynövények<br />

: Kamilla / — = VH, okt.<br />

20, 12. sz, 22. p.<br />

SZOKÁSOK<br />

Vő. 1912, 2141. sz.<br />

1141. Jeles napok [1-23.] / B. A. = 7N,<br />

jan. 1,1. sz, 21. p.; 7N, jan. 15, 3.<br />

sz, 21. p.; 7N, jan. 22, 4. sz, 21. p.;<br />

7N, febr. 5, 6. sz, 20. p.; 7N, febr.<br />

12, 7. sz, 21. p.; 7N, febr. 19, 8.<br />

sz, 21. p.; 7N, febr. 26, 9. sz, 22.<br />

p.; 7N, márc. 5, 10. sz, 21. p.; 7N,<br />

márc. 12, 11. sz, 21. p.; 7N, márc.<br />

26, 13. sz, 20. p.; 7N, ápr. 2, 14.<br />

sz, 21. p.; 7N, ápr. 16, 16. sz, 20.<br />

p.; 7N, ápr. 23, 17. sz, 21. p.; 7N,<br />

ápr. 30, 18. sz, 20. p.; 7N, máj. 7,<br />

19. sz, 21. p.; 7N, máj. 21, 21. sz,<br />

21. p.; 7N,jún. 4, 23. sz,21. p.; 7N,<br />

jún. 11, 24. sz, 21. p.; 7N, jún. 18,<br />

25. sz, 21. p.; 7N, jún. 25, 26. sz,<br />

21. p.; 7N, júl. 2, 27. sz„ 21. p.; 7N,<br />

júl. 9, 28. sz, 21. p.; 7N, júl. 16,<br />

29. sz, 21. p.<br />

1142. Disznótorok egykoron / Burján István<br />

= ZK, jan. 20, 1. sz, 10. p.<br />

1143. Karácsony Doroszlón / Dautbegovics<br />

Zoltán = ZK, jan. 20, 1.<br />

sz, 4. p.<br />

1144. Népi kalendárium : Január - Boldogasszony<br />

hava - Vízöntő hava /<br />

(Penavin Olga könyve nyomán) =<br />

ZKJan. 20, l.sz, 18. p.<br />

1145. Hagyományaink nyomában. Konc<br />

és cibere / Tripolsky Géza = MSz,<br />

febr. 13,42. sz, 12. p.<br />

Egy tavaszváró ünnepről.<br />

1146. Farsang után „elszabadulnak" az ördögök<br />

: doroszlói báli hagyományok<br />

/ Dautbegovics Zoltán = ZK, febr.<br />

20, 2. sz, 4. p.<br />

1147. Népi kalendárium : Február -<br />

Böjtelő hava vagy Halak hava /<br />

(Penavin Olga könyve nyomán) =<br />

ZK, febr. 20, 2. sz, 16. p.<br />

1148. Böjti szokások Szilágyin / Burján<br />

István = ZK, márc. 20, 3. sz, 4. p.<br />

1149. Sándor, József, Benedek— / B.<br />

[Burján] I. [István] = ZK, márc. 20,<br />

3. sz, 4. p.<br />

1150. Népi kalendárium : március - Böjtmás<br />

hava vagy Kos hava / (Penavin<br />

Olga könyve nyomán) = ZK, márc.<br />

20, 3. sz, 18. p.<br />

1151. Bezdáni húsvétok / Ballá Ferenc =<br />

ZK, ápr. 5, 4. sz, 4. p.<br />

1152. Húsvéti szokások Szilágyin / Burján<br />

István = ZK, ápr. 5, 5. sz, 6. p.<br />

1153. Doroszlón a Fiatalok állnak díszörséget<br />

Krisztus sírja mellett /<br />

Dautbegovics Zoltán = ZK, ápr. 5,<br />

4. sz, 5. p.<br />

1154. Népi kalendárium : április - Szent<br />

György hava vagy Bika hava /<br />

(Penavin Olga könyve nyomán) =<br />

ZK, ápr. 5, 4. sz, 18. p.<br />

1155. Néprajzi barangolás. Szabad-e locsolni?<br />

/ Biacsi Antal = 7N, ápr. 9,<br />

15. sz, 20. p.<br />

1156. Pünkösdnek jelös napja / ifj. Lele<br />

József (Aranyág) = ZK, máj. 5, 5.<br />

sz, 4. p.<br />

1157. Népi kalendárium : Május - Pünkösd<br />

hava vagy Kettősök hava - Tavaszutó<br />

hó / (Penavin Olga könyve<br />

nyomán) = ZK, máj. 5, 5. sz, 18. p.


1158. Jelentős adalék néprajzunkhoz : videofilm-bemutató<br />

a Szabad Líceumon<br />

/ — = MSz, máj. 7, 120. sz., 4. p.<br />

Raj Rozália és Nagy István videodokumentumfilmje:<br />

Hazahív a harangszó<br />

címmel az 1992-es doroszlói<br />

búcsúról.<br />

1159. Májusfa: a kisoroszi Karácsonyi József<br />

emlékei felelevenednek a régi<br />

májusfa ültetésével kapcsolatos szokásokban<br />

/Nyáry Márta = MSz, ápr.<br />

29., 115. sz., 11. p.<br />

1160. Ünnepünk - a húsvét / Fábri Nándor<br />

= CsK, ápr. 8, 14. sz, 22-23. p.<br />

1161. Hagyományaink nyomában. Rózsafán<br />

termettél / Tripolsky Géza =<br />

MSz, máj. 29, 142. sz, 13. p.<br />

Pünkösdölés.<br />

1162. Népi kalendárium : Június - Szent<br />

Iván hava vagy Rák hava - Nyárelő<br />

hó / (Penavin Olga könyve nyomán)<br />

= ZK, jún. 5, 6. sz, 18. p.<br />

1163. Népi kalendárium : július - Szent<br />

Jakab hava vagy Oroszlán hó - Nyár<br />

hó / (Penavin Olga könyve nyomán)<br />

= ZK,júl. 5, 7. sz, 18. p.<br />

1164. Illés-nap Temerinben / Kovács József<br />

= CsK, júl. 29, 30. sz, 7. p.<br />

1165. Népi kalendárium : augusztus -<br />

Szűz hava - Nyárutó hó / (Penavin<br />

Olga könyve nyomán) = ZK, aug. 5,<br />

8. sz, 18. p.<br />

1166. „Az aratás véget érvén—" : Istvánnapi<br />

népszokások / Györgyi Erzsébet<br />

= MSz, aug. 21, 226. sz, 12. p.<br />

1167. Népi kalendárium : Szeptember -<br />

Kisasszony hava / (Penavin Olga<br />

könyve nyomán) = ZK, szept. 10, 9.<br />

sz, 18. p.<br />

1168. Népi kalendárium : Október - Mindenszent<br />

hava vagy Skorpió hava /<br />

(Penavin Olga könyve nyomán) =<br />

ZK, okt. 10, 10. sz, 18. p.<br />

1169. Népi kalendárium : november - Szent<br />

András hava vagy Nyilas hava - Őszutó<br />

hó / (Penavin Olga könyve nyomán)<br />

= ZK, nov. 10, 11. sz, 18. p.<br />

1170. Dologtiltó napok és diófaverés :<br />

naptári ünnepek - jeles napok I. /<br />

Hegedűs Ágnes = VH, nov. 20, 13.<br />

sz, 20. p.<br />

Mindenszentek és Halottak napja,<br />

Erzsébet és Katalin napja.<br />

1171. Hagyományaink nyomában. Négy<br />

lába van a disznónak / Tripolsky Géza<br />

= MSz, nov. 27, 28, 29, 30,<br />

323-325. sz, 12. p.<br />

A disznóöléssel kapcsolatos szokásokról.<br />

1172. „Karácsony éjcakáján a lovak megszólalnak<br />

és beszélnek..." : a téli ünnepkör<br />

bezdáni szokásai / Ballá Ferenc<br />

= ZK, dec. 15, 12. sz, 8. p.<br />

1173. Népi kalendárium: december - Karácsony<br />

hava vagy Bak hava - Telelő<br />

hó / (Penavin Olga könyve nyomán)<br />

= ZK,dec. 15, 12. sz, 18. p.<br />

1174. Bort, búzát, békességet: naptári ünnepek<br />

- jeles napok II. / Hegedűs<br />

Ágnes = VH, dec. 20, 14. sz,<br />

18-19. p.<br />

András és Borbála napja, valamint<br />

Karácsony böjtje és Karácsony.<br />

1175. Karácsonyi hiedelmek / - = CsK,<br />

dec. 23, 51. sz, 22. p.<br />

1176. örökség. A bölcsőjárás / Beszédes<br />

Valéria = ÚHN, dec. 24, 8. sz, 2. p.<br />

1177. Menjünk Betlehembe! / Tripolsky<br />

Géza = MSz, dec. 24, 25, 26, 352,<br />

353, 354. sz, 10. p.<br />

1178. Jeles napok: december 30. Dávid napja<br />

/ - = ÚHN, dec. 31,9. sz, 28. p.<br />

NÉPKÖLTÉSZET<br />

1179. Népköltészet. Három ürü nem nagy<br />

falka / - = TÚ, jan. 21, 3. sz, 3 p.


Egy temerini népdal két változatáról.<br />

1180. Népköltészet. Az én babám karjai,<br />

karjai / — = TÚ, jan. 28., 4. sz., 3. p.<br />

Egy temerini népdalról.<br />

1181. Drávaszögi népköltészeti barangoló<br />

/ Lábadi Károly = 7N, márc. 12, 11.<br />

sz, 14. p.<br />

Részlet a szerző azonos c. tanulmányából.<br />

BALLADA<br />

1182. Népköltészet / - = TÚ, jan. 14, 2.<br />

sz, 3. p.<br />

Egy temerini betyárballadáról.<br />

MONDA<br />

1183. Rózsa Sándor menedéke / jugoszláviai<br />

magyar gyűjtésekből válogatta<br />

Jung Károly ; elmesélte Bognár Antal<br />

; Németh Csongor rajzaival . -<br />

[Újvidék] : Forum Könyvkiadó,<br />

1993 . - 45 p.: ill.; 24 cm . - (Mondavilágunk<br />

; 3.)<br />

Megjelent a Magyar Köztársaság<br />

Művelődési és Közoktatási Minisztériumának<br />

anyagi támogatásával.<br />

ISBN 86-323-0368-6<br />

1000 pld.<br />

* * *<br />

1184. Kupuszinai mondák / Silling István<br />

= Ü, 7-8. sz, 357-364. p.<br />

MESE<br />

1185. Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyűjtemény<br />

1. [kötet] / közzétette<br />

Penavin Olga . - Újvidék : Forum<br />

Könyvkiadó, 1993 (Újvidék :<br />

Forum). - 263 p. : 24 cm<br />

ISBN 86-323-00357-0<br />

1000 pld.<br />

Kartonkötés<br />

SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK<br />

1186. Népi hagyományaink. Ha a tehén<br />

hasa alatt átrepül a fecske : a tej szólásmondásainkban,<br />

babonáinkban /<br />

Nagy Abonyi Ágnes nyomán = VH,<br />

júl. 20, 9. sz, 15. p.<br />

1187. Bibliai eredetű magyar szállóigék,<br />

szólások, közmondások / Csizmadia<br />

Károly és O. Nagy Gábor nyomán<br />

összeállította Borbély János = RÉ,<br />

7, 8, 9. sz.. 7. p.<br />

KURJANTOK<br />

1188. Csantavéri lakodalom a „kurjantok"<br />

tükrében / Sinkovits Ferenc =<br />

VH, okt. 20, 12. sz, 21-22. p.: VH.<br />

nov. 20, 13. sz, 21-22. p.; VH. dec.<br />

20, 14. sz, 16-17. p.<br />

NÉPZENE<br />

1189. A Tiszavirág nem lesz tiszavirágéletű<br />

/ 1. [Lajber] gy. [György] =<br />

MSz, jan. 20, 18. sz, 12. p.<br />

Törökbecsén.<br />

1190. Citeramuzsika - népi muzsika: gondolatok<br />

a vajdasági citerások egyesületének<br />

alakuló közgyűlése előtt /<br />

Szöllösy Vágó László = MSz, jan.<br />

21, 19. sz, 13. p.<br />

1191. Visszatekintés és számadás : vasárnap<br />

alkalmi műsorral ünnepli egy<br />

évtizedes fennállását a Népkör citerazenekara<br />

és népdalkórusa / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, márc.<br />

28, 81. sz, 13. p.<br />

1192. Az együttmuzsikálás öröme : a legifjabb<br />

citerások ezután évente több<br />

alkalommal találkoznak / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, máj. 7, 120.<br />

sz, 11. p.<br />

A Vajdasági Citerások Egyesületéről.<br />

1193. Az összetartozás biztonságában : látogatóban<br />

a Dormán családnál, akiket<br />

nem rettent meg a keserű világ /<br />

- = CsK, máj. 13, 19. sz, 8-9. p.


Beszélgetés Dudás Anikóval és<br />

Dormán Lászlóval.<br />

1194. Népzenénk hiteles tolmácsolásáért:<br />

a völgyes i asszonykórusnak ítélték<br />

oda a Vajdasági Citerások Egyesülete<br />

által alapított Vass Lajos-oklevelet<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, jún. 7, 151. sz., 12. p.<br />

* * *<br />

1195. Ujjgyakorlatok : ezen a héten zajlik<br />

Tótfaluban a nyárihoz hasonlóan télen<br />

is hagyományossá vált népzenei<br />

tábor / (tg) [Túri Gábor] = MSz, jan.<br />

7, 5. sz., 13. p.<br />

Szólj, síp, szólj! A Gyermekrádió téli<br />

tábora.<br />

1196. Citera, furulya, madársíp : ifjú zenészek<br />

között Tótfaluban... / Gergely<br />

József = MSz, jan. 10., 8. sz., 13. p.<br />

Szólj, síp, szólj!<br />

1197. Citeratábor Tóthfaluban / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, jan. 19., 17.<br />

sz., 12. p.<br />

Felnőtt citerások tábora.<br />

1198. Tábor Tóthfaluban : citerások,<br />

együttesvezetök továbbképzése... /<br />

Gergely József = MSz, jan. 24., 22.<br />

sz., 13. p.<br />

1199. Szólj, síp, szólj!: népzenei pályázat,<br />

1993. / a Gyermekrádió = MSz, febr.<br />

16., 45. sz., 12. p.<br />

Ua. 7N, febr. 26., 9. sz., 32. p.; MSz,<br />

márc. 2, 59. sz., 11. p.; MSz, márc.<br />

8., 65. sz., 9. p.<br />

1200. Népzenei seregszemle Újvidéken : a<br />

Szólj, síp, szólj! vetélkedőt az eddiginél<br />

ünnepélyesebbre tervezik... /<br />

K-k [Kabók Erika] = MSz, ápr. 1,<br />

88. sz., 11. p.<br />

1201. Erősödött a mezőny / Dudás Anikó<br />

= KI, ápr. 14,2059. sz., 3. p.<br />

A KMV népzenei vetélkedőjéről.<br />

1202. A moldvai népzene bűvkörében / m.<br />

[Mihályi] k. [Katalin] = MSz, ápr.<br />

17., 103. sz., 9. p.<br />

A KMV népzenei vetélkedőjéről.<br />

1203. Szólj, síp, szólj! : beszélgetés Dudás<br />

Anikóval, a Gyermekrádió hagyományos<br />

népzenei vezetőjével / r-R<br />

[Fehér Rózsa] = Msz, máj. 14., 127.<br />

sz., 11. p.<br />

1204. Szólj, síp, szólj! /- = MSz, máj. 18.,<br />

131. sz., 11. p.<br />

Fényképekkel.<br />

1205. Szépen szólt a temeriniek sípja : sikeresek<br />

voltak a temerini gyermekek<br />

a Szólj, síp, szólj! vetélkedőn /<br />

- = TÚ, máj. 20., 20. sz., 3. p.<br />

1206. Újabb moravicai sikerek : az Ady<br />

Endre Művelődési Egyesület tagjai<br />

három első és egy második díjjal tértek<br />

haza a rádió népzenei vetélkedőjéről<br />

/ N. K. = MSz, máj. 25., 138.<br />

sz., 11. p.<br />

1207. Június 20-án, Szabadkán. Gyermekciterások<br />

találkozója / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, jún. 13., 157.<br />

sz., 9. p.<br />

1208. Hajnal akar lenni: vajdasági KMVs<br />

siker Szatmárnémetiben a népdaléneklési<br />

versenyen / Varnyú Ilona =<br />

Msz, jún. 18., 162. sz., 11. p.<br />

1209. Szólj, síp, szólj! : nyári népzenei tábor,<br />

1993 / - = MSz, jún. 30., 174.<br />

sz., 7. p.<br />

1210. Hajnal akar lenni, kezd már megvirradni—:<br />

szatmárnémeti beszélgetés<br />

Kallós Zoltánnal népzenéről, táncházról<br />

és népdaléneklésröl / Varnyú<br />

Ilona = MSz, júl. 2., 176. sz., 11. p.<br />

1211. Sajátos varázsú muzsika : a Szólj<br />

síp, szólj! moravicai táborában /<br />

Nagy Klára = MSz, júl. 25., 199. sz.,<br />

11.p.<br />

1212. Síp szólt, citera pengett, ének<br />

zengett— : a Szólj, síp, szólj!<br />

moravicai táborában / F. M. M. =<br />

CsK, júl. 29., 30. sz., 8-9. p.


72 GYÖNGYÖSBOKRÉTA<br />

1213. Szólj—! : népzenei tábor Moravicán<br />

/ Krekity Olga = 7N. aug. 6., 31-32.<br />

sz, 32-33. p.<br />

1214. Citerás-, tamburás- és dalolótábor :<br />

az amatőr együttesek tagjainak jelentkezését<br />

várják / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz. dec. 21, 348, 349.<br />

sz, 9. p.<br />

Tóthfaluban.<br />

1215. A Szólj, síp, szólj! győztesei Zánkán<br />

/ Királv Andrea = MSz. szept. 1,<br />

237. sz', 4. p.<br />

NÉPTÁNC<br />

1216. Aki a táncot szereti— : gyönyörű<br />

gálaműsor után búcsú a moravicai<br />

tánctábortól / Nagy Klára = MSz,<br />

jan. 19, 17. sz, 13. p.<br />

1217. Sikerek a gondok közepette : a<br />

péterrévei Tisza népi együttes több<br />

hazai és magyarországi rendezvényre<br />

készül / Majoros Gabriella =<br />

MSz, ápr. 16, 102. sz, 9. p.<br />

1218. Külföldi elismerés a moravicai táncosoknak<br />

: a Cimbora táncegyüttes<br />

fesztiváldíjat kapott Szegeden... /<br />

Nagy Klára = MSz, ápr. 16, 102.<br />

sz, 11. p.<br />

1219. Féltő gondoskodás / Németh János =<br />

7N, ápr. 16, 16. sz, 14. p.<br />

A szabadkai Népkör táncosai.<br />

1220. Vajdaság első kisbokrétás táncosa /<br />

Zónai Gabriella = MSz, máj. 14,<br />

127. sz, 11. p.<br />

A csókái Gazsó Tibor Kisbokrétás<br />

Táncos címet nyert Magyarországon.<br />

1221. Néptáncosok figyelmébe! : harmincadikán<br />

megnyílik a monostori néptánctábor<br />

/ si [Cs. Simon István] =<br />

Msz, jún. 17, 161. sz, 13. p.<br />

1222. Táncoló ifjúság : a bánátmonostori<br />

népitánc tábor június 30-án kezdődik<br />

/ V. Gy. = Msz, jún. 21, 165. sz,<br />

6. p.<br />

A csókái Móra Ferenc ME szervezésében.<br />

1223. Egész nap táncolnak : ma este zárul<br />

a monostori néptánctábor / Cs. Simon<br />

István = MSz, júl. 9, 183. sz,<br />

11.p.<br />

1224. Tánckezdö / Tóth Lívia = Np, júl.<br />

14, 167. sz, 16. p.<br />

Néptánctábor Monostoron.<br />

1225. Sátorbontás volt Monostoron : véget<br />

ért a második néptánctábor... / si<br />

[Cs. Simon István] = Tv, júl. 16, 27.<br />

sz, 3. p.<br />

1226. Tábornyitás Adahatáron : két váltásban<br />

majdnem száz gyerek zenél, táncol,<br />

tanul, szórakozik / fi [Fodor István]<br />

= Tv, júl. 23, 28. sz, 2. p.<br />

1227. Adahatár két hétre újraéledt: zenélnek,<br />

táncolnak meg pihennek a sátortábor<br />

lakói / fi [Fodor István] =<br />

MSz, aug. 3, 208. sz, 11. p.<br />

1228. Sátorbontás Adahatáron / fi [Fodor István]<br />

= MSz, aug. 10, 215. sz, 12. p.<br />

1229. Táncos kedvű topolyaiak : bemutatjuk<br />

a Kodály Zoltán Művelődési<br />

Egyesület tánccsoportjait / Herbut Ildikó<br />

= MSz, aug. 13,218. sz, 11. p.<br />

1230. Meleg hangú meghívó jött Kalocsáról<br />

: a csókái Móra Ferenc Művelődési<br />

Egyesület táncosai a szüreti ünnepségeken<br />

/ si [Cs. Simon István] =<br />

MSz, szept. 17, 253. sz, 11. p.<br />

1231. Barátságszövő találkozó : Szlovákiábanjárt<br />

a moravicai Cimbora táncegyüttes...<br />

/ Friedrich Anna = MSz,<br />

dec. 14, 340-341. sz, 12. p.<br />

G YÖNG YÖS BOKRÉTA<br />

1232. Program : Temerin első helyi közösség<br />

1993. május 29-30. = Program :<br />

Prva mesna zajednica Temerin<br />

29-30 maj. 1993 / [tekst Gobor<br />

Bela... et alt.] . - Temerin : Temerin<br />

első helyi közösség, 1993 . - [32] p.


; 24 cm<br />

Kétnyelvű<br />

1233. Temerin készül a —ára : május 29én<br />

és 30-án tartják a rendezvényt /<br />

G. [Góbor] B. [Béla] = MSz, febr.<br />

9, 38. sz., 11. p.<br />

1234. Készülünk a ~~ra / G. [Góbor] B.<br />

[Béla] = TÚ, febr. 11,6. sz, 3. p.<br />

A szervezőbizottság Temerinben.<br />

1235. „A hagyományok élő tetté váltak" :<br />

összefogásból született és összefogásban<br />

él tovább a több mint hatvanéves<br />

horgosi — / Miskolci Magdolna<br />

= MSz, febr. 22, 51. sz, 9. p.<br />

1236. ~~ '93 : sok dolga lesz a szervezőbizottságnak<br />

/ G. [Góbor] B. [Béla] =<br />

TÚ, febr. 25, 8. sz, l.p.<br />

1237. Minden segítségre szükség lesz / G.<br />

[Góbor Béla] = TÚ, márc. 11, 10.<br />

sz, 3. p.<br />

1238. Javában tartanak az előkészületek : a<br />

múlt héten Temerinben ülésezett a 30.<br />

jubileumi — fesztiválbizottsága / M.<br />

[Móricz] Cs. [Csecse] M. [Magdolna]<br />

= TÚ, ápr. 8, 14. sz, 3. p.<br />

1239. Nem sok idő van a -—ig : Andruskó<br />

Károlyt kérik fel a plakátterv elkészítésére<br />

/ - = TÚ, ápr. 15, 15. sz,<br />

l.p.<br />

1240. Ötven együttest és mintegy ezer<br />

résztvevőt várnak / Góbor Béla =<br />

MSz, máj. 4, 117. sz, 9. p.<br />

1241. Hatvan együttes és ezerkétszáz részvevő<br />

jelentkezett / Góbor Béla =<br />

TÚ, máj. 6, 18. sz, 3. p.<br />

1242. A vártnál sokkal több a jelentkező :<br />

Andruskó Károly zentai grafikus elkészítette<br />

a jubileumi rendezvény<br />

szimbólumát / G. [Góbor] B. [Béla]<br />

= TÚ, máj. 13, 19. sz, 3. p.<br />

1243. Véglegesítették a részvevők listáját:<br />

a vártnál sokkal többen jelentkeztek...<br />

/ Góbor Béla = MSz, máj. 16,<br />

129. sz, 9. p.<br />

1244. Népi hagyományaink. Az üdítő hűs<br />

hullám : a 30. — és a 17. Durindó<br />

Temerinben / Bogár László = VH,<br />

máj. 20, 7. sz, 12. p.<br />

1245. Teljes lendületben az előkészületben<br />

/ G. [Góbor] B. [Béla] = TÚ, máj.<br />

20, 20. sz, 3. p.<br />

1246. Népzene, népi tánc bokrétában /<br />

Nagy Magdolna = MSz, máj. 23,<br />

136. sz, 10. p.<br />

1247. Temerin várja vendégeit : szombaton<br />

Durindó, vasárnap — / G.<br />

[Góbor] B. [Béla] = TÚ, máj. 27,<br />

21. sz, 1. és 3. p.<br />

1248. Közösségformáló seregszemle / Dudás<br />

Károly = 7N, máj. 28, 22. sz,<br />

11.p.<br />

1249. Temerin várja a vendégeket: holnap<br />

a Durindó, vasárnap a — ünnepélyes<br />

megnyitója / Góbor Béla =<br />

MSz, máj. 28, 141. sz, 11. p.<br />

1250. Félezer részvevő a Durindón / Nagy<br />

Magdolna = MSz, máj. 29, 142. sz,<br />

7.p.<br />

1251. Felvonult a — : Temerinben megtartották<br />

a vajdasági magyarok 30.<br />

folklórfesztiválját... / Góbor Béla =<br />

MSz, máj. 31, 144. sz, 3. p.<br />

1252. Kimeríthetetlen kincs a nép ajkáról /<br />

Nagy Magdolna ; Németh Mátyás =<br />

MSz, jún. 1, 145. sz, 11. p.<br />

1253. „Voltunk, vagyunk és leszünk" : a<br />

Durindó 17. és a — 30. szemléjének<br />

színfoltjai / Berényi Hona = CsK,<br />

jún. 3, 22. sz, 6-7. p.<br />

1254. „A mi nagy —ánk üde és friss" :<br />

összefoglaló az elmúlt hétvégén tartott<br />

nagy folklórparádéról / Góbor


74 KONFERENCIÁK, TANÁCSKOZÁSOK<br />

Béla; Németh Mátyás = TÚ, jún. 3.,<br />

22. sz., 3. p.<br />

1255. Reánk testált értékek / Dudás Károly<br />

= 7N, jún. 4., 23. sz., 14. p.<br />

1256. Bokrétánkban egyre több az élő virág<br />

: a — szakbizottságának értékeléséből<br />

/ Góbor Béla = MSz, jún.<br />

15., 159. sz., 11. p.<br />

1257. Az élmény maradandó / G. [Góbor]<br />

B. [Béla] = TÚ, jún. 17., 24. sz., 1. p.<br />

Temerinben értékelték a —át.<br />

1258. Színvonal vagy tömegesség? :<br />

Temerinben értékelték az idei<br />

Durindón és —án szereplő együttesek<br />

teljesítményét / Csordás Mihály<br />

= 7N,jún. 18., 25. sz., 14. p.<br />

NÉPRAJZI TÁBOR<br />

1259. Varrótábor Doroszlón: kilenc vajdasági<br />

helység gyerekei vannak jelen /<br />

Dautbegovics Zoltán = MSz, jan. 7,<br />

5. sz., 11. p.<br />

Népművészeti tábor a JMMT Kiss<br />

Lajos Néprajzi Szakosztályának a<br />

szervezésében.<br />

1260. Varrótábor Doroszlón / Dautbegovics<br />

Zoltán =Dt, jan. 10., l.sz.,<br />

4.p.<br />

1261. Fafaragás, nemezelés, kosárfonás—<br />

: Szabadkán ötödik alkalommal<br />

szervezik meg az Etnocampot... /<br />

Kabók Erika = MSz, júl. 6., 180. sz.,<br />

13. p.<br />

1262. Hideg volt a zuhany : véget ért a palicsi<br />

Etnocamp... / K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, júl. 15., 189. sz., 11. p.<br />

1263. Sátrat vemek, gyökeret vernek : az<br />

ötödik szabadkai népművészeti tábor<br />

az állandósulás igényével szerveződik<br />

tovább / Torok Csaba =<br />

CsK, júl. 15., 28. sz., 12-13. p.<br />

1264. Nemzetközi nemezelő nomád tábor:<br />

a Monostoron készült nemezmunkákból<br />

kiállítás nyílik a zentai mú­<br />

zeumban / ger [Gergely József] =<br />

MSz, aug. 6., 211. sz., 11. p.<br />

1265. Hétvégi foglalkozások az Etnocampban<br />

: az első minitábor 27-én<br />

kezdődik / K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, aug. 12., 217. sz, 5. p.<br />

Szabadkán.<br />

1266. Idén ötödször : Etno-Camp / Király<br />

Andrea = KI, szept. 1, 2067. sz, 7. p.<br />

KONFERENCIÁK, TANÁCSKO­<br />

ZÁSOK<br />

1267. Néprajzi szeminárium a Zentai Múzeumban<br />

/ R A. = Tv, jún. 25, 24.<br />

sz, 3. p.<br />

A JMMT Kiss Lajos néprajzi szakosztályának<br />

és a Zentai Múzeumnak<br />

a „Halász, vadász, madarász..." c.<br />

konferenciájáról.<br />

1268. Halász, vadász, madarász— : néprajzi<br />

szeminárium Zentán / fi [Fodor<br />

István = MSz, jún. 30, 174. sz, 7. p.<br />

Tanácskozás Zentán.<br />

1269. Esztergom után / Ballá Ferenc = ZK,<br />

szept. 10, 9. sz, 8. p.<br />

A Magyar Néprajzi Társaság Vallásos<br />

népélet a Kárpát-medencében<br />

témájú esztergomi néprajzi szemináriumáról.<br />

1270. Kegyhelyek nyomában : Zomborban<br />

találkoztak a vajdasági néprajzkutatók<br />

/ (-) = MSz, szept. 28, 264. sz,<br />

11. p.<br />

A JMMT Kiss Lajos Néprajzi Szakosztályának<br />

a konferenciája.<br />

1271. Néprajzi szeminárium Bezdánban :<br />

a Kiss Lajos Néprajzi Szakosztály<br />

felhívása / M-t [Márki Margit] =<br />

MSz, okt. 3, 267-269. sz, 11. p.<br />

1272. Kegyhelyek nyomában : Zomborban<br />

találkoztak a vajdasági néprajzi kutatók<br />

/ Somm. A. S. = ZK, okt. 10,<br />

10. sz, 4. p.<br />

A JMMT Kiss Lajos Néprajzi Szakosztályának<br />

II. konferenciája a Népi<br />

vallásosság témájára.


1273. Kultúrák találkozása és konfliktusai<br />

/ Burján István = ZK, nov. 10., 11.<br />

sz., 13. p.<br />

V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató<br />

Konferencia Békéscsabán.<br />

MUZEOLÓGIA<br />

1274. Két múzeumból egy : egyesült a<br />

Vajdasági és a Forradalmi Múzeum...<br />

/ K-k [Kabók Erika] = MSz,<br />

márc. 21., 77. sz., 9. p.<br />

1275. Volt/lesz egyszer egy Zsinagóga : sikerrel<br />

jár-e az egyik legszebb szabadkai<br />

műemlék felújítására irányuló<br />

törekvés? / Árpási Ildikó = MSz,<br />

ápr. 10., 97. sz., 11. p.<br />

Szabadkán.<br />

1276. Mesél a múlt : a hét végén Adán<br />

megnyílt a régi tárgyak kiállítása /<br />

Nagy Andrea ; Király Andrea =<br />

MSz, ápr. 20., 106. sz., 5. p.<br />

1277. Raktárban állnak a gyűjtemények :<br />

...balesetveszélyes lyuk tátong a becsei<br />

Városi Múzeum bejáratánál /<br />

Lajber György = MSz, máj. 6., 119.<br />

sz., 13. p.<br />

1278. Több mint játék : a vajdasági múzeumban<br />

régi gyermekjátékokat bemutató<br />

kiállítás nyílt - interjúalanyunk<br />

Bánszky Mária custos / Fehér Rózsa<br />

= MSz, jún. 12., 156. sz., 12. p.<br />

1279. Homa mester játékai : a Vajdasági<br />

Múzeum játékkiállítása kapcsán /<br />

Németh Ferenc = MSz, jún. 12.,<br />

156. sz., 12. p.<br />

1280. Értékmegőrzés és hagyományápolás<br />

: gazdag nyári-őszi rendezvénysorozat<br />

a zentai Városi Múzeumban /<br />

Krekity Olga = 7N, jún. 25., 26. sz.,<br />

16. p.<br />

1281. Isten áldásával : kedden nyílik a<br />

Zentai Városi Múzeumban a karácsonyi<br />

kiállítás / fi [Fodor István] =<br />

MSz, dec. 19., 344-345. sz., 10. p.<br />

4. SZÍNMŰVÉSZET. FILM ÉS TELEVÍZIÓ. RÁDIÓ<br />

A SZÍNHÁZRÓL ÁLTALÁBAN<br />

Vb. 1834. sz.<br />

1282. A színház jelentősége a nemzeti<br />

azonosságtudat megszilárdításában /<br />

Gerold László = MSz, jún. 26., 170.<br />

sz., 11. p.<br />

1283. Egy színinövendék naplójából / Szabó<br />

Palócz Attila = CsK, okL 21., 42.<br />

sz., 16. p.; CsK, nov. 4., 44. sz., 16. p.<br />

A színészi játék őszinteségéről.<br />

SZÍNHÁZTÖRTÉNET<br />

1284. Kétszáz éves a kolozsvári hivatásos<br />

színjátszás / — = MSz, jan. 11., 9.<br />

sz., 9. p.<br />

1285. A teátrum áll/- = MSz, jan. 11., 9.<br />

sz., 9. p.<br />

A magyar színház kialakulása Kolozsvárott.<br />

1286. Életrajzi kalauz. Farkas Ferenc /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, jan. 30., 28.<br />

sz., 14. p.<br />

Színházigazgató.<br />

1287. Tisztaszoba a belvárosban : látogatás<br />

Godányi Zoltán színművésznél /<br />

feljegyezte Soltis Gyula = CsK, febr.<br />

18. 7. sz., 8. p.<br />

Beszélegetés a szabadkai színház<br />

nyugalmazott színészével.<br />

1288. A magyar színészet megteremtője /<br />

(Heti Magyarország) = ZK, júl. 5., 7.<br />

sz., 14. p.<br />

Kelemen László.<br />

1289. A musical örök titka / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, aug. 2., 207. sz.,


9. p.<br />

A szabadkai színház 60-80-as évekbeli<br />

bemutatóiról, musicaljeiről,<br />

operettjeiről.<br />

1290. Színháztörténetünk múltjából : ezelőtt<br />

negyven évvel, 1953 nyarán<br />

négy magyar nyelvű színház működtetését<br />

tették lehetővé / Barácius Zoltán<br />

= MSz, aug. 6, 211. sz, 11. p.<br />

1291. Déryné „lentségi" vendégjátékai :<br />

kétszáz évvel ezelőtt született a vándorszínészet<br />

nagy primadonnája /<br />

Kalapis Zoltán = VH, dec. 20, 14.<br />

sz, 17. p.<br />

Délvidéki vendégszerepléseiről.<br />

ELŐADÓMŰVÉSZÉT<br />

1292. A humor okosít : B. Kasza Éva<br />

újabb vállalkozása / ~ = MSz, jan.<br />

25, 23. sz, 6. p.<br />

Pódiumelöadás Lehet-e szívből nevetni?<br />

címmel. Rend. Barácius Zoltán.<br />

1293. A szeretet mozgat mindent: az Újvidéki<br />

Színház meghívott vendége ma<br />

este Krekity Olga szabadkai előadóművész<br />

lesz / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, márc. 12, 69. sz, 11. p.<br />

Vele együtt fellép Korhecz Imola.<br />

1294. Színházi napló / Gerold László = H,<br />

4. sz, 284-286. p.<br />

Krekity Olga előadóestje az Újvidéki<br />

Színházban.<br />

1295. Gyere velem játszani: Sziráczki Katalin<br />

színművésznő gyermekelöadása<br />

a Népkörben / b-y = MSz, máj.<br />

13, 126. sz, 4. p.<br />

Mozgó mesebolt az Életjel Kosztolányi<br />

Dezső Irodalmi Színpada keretében.<br />

1296. Én, Shirley : B. Kasza Éva, a szabadkai<br />

színház tagja Willy Rüssel<br />

monodrámáját vasárnap a Tehnofílm<br />

szervezésében mutatja be / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, szept.<br />

9, 245. sz, 6. p.<br />

1297. Modernség és tragikum : Havas Judit<br />

és Budai Ilona előadóestje Szabadkán<br />

/ (-) = Msz, szept. 23, 259.<br />

sz, 6. p.<br />

1298. Póka Éva Szabadkán és Zentán /<br />

Nagy Kanász Gvörgy = ÚNH, dec.<br />

10, 6. sz, 12. p.<br />

A budapesti színésznő (a szabadkai<br />

színház egykori primadonnája) az<br />

0, uram c. zenés top-show műsorral<br />

készül fellépni.<br />

SZÍNHÁZI ÉLET<br />

JUGOSZLÁVIAI<br />

1299. A színházról - keresztmetszetben /<br />

Sz. J. = MSz, jan. 12, 10. sz, 10. p.<br />

Vitaest a Népkörben a vajdasági magyar<br />

színjátszásról és a szabadkai<br />

színházról.<br />

1300. Javaslat a siránkozáskulrúra túlhaladására<br />

/ Vajda Gábor = Np, jan. 20,<br />

142. sz, 17. p.<br />

Elhangzott a szabadkai Népkör Szabad<br />

Líceumán. Egy magyar színház<br />

létrehozásának a tervéről.<br />

1301. Ha Zombor Hollywood lenne : csütörtökön<br />

bemutató a Szerb Nemzeti Színházban<br />

/ r-R [Fehér Rózsa] = MSz, jan.<br />

27, 25. sz, 12. p.<br />

Radoslav Dórié: Ha Zombor Hollywood<br />

lenne c. darabja.<br />

1302. „Színházmentésről" színházkedvelőknek<br />

/ Bosnyák István = MSz, jan.<br />

31,29. sz, 13. p.<br />

A JMMT 1992-es, színházainkkal<br />

kapcsolatos vitatribünjéröl. Válasz<br />

Rehák László tévébeli, a Jelenlétben<br />

elhangzó nyilatkozatára.<br />

1303. Bosnyák Ernő újabb esete a teátrummal<br />

: Radoslav Doric Bosnyák-drámája<br />

a Szerb Nemzeti Színházban /<br />

Gerold László = MSz, febr. 16, 45.<br />

sz, 12. p.<br />

Ha Zombor Hollywood lenne.<br />

1304. Az emberek arcán a rémület : színházi<br />

szenvedélyekről, tervekről, má-


ól és holnapról Radoslav Doric rendezővel<br />

/ Barácius Zoltán = CsK,<br />

febr. 25, 8. sz, 16. p.<br />

Életéről, munkáiról, terveiről.<br />

1305. Játssz úgy, hogy mindenki megértsen<br />

/ Szüszner Zoltán = 7N, júl. 2,<br />

27. sz, 16. p.<br />

Válságban a vajdasági magyar színjátszás.<br />

1306. Erzsébet-díj Vajdaságba : az idén<br />

tartományunkból kapja meg egy<br />

színművész a „magyar Oscardíjat"...<br />

/ (-y) = 7N, júl. 2, 27. sz,<br />

15. p.<br />

1307. Készül a Lappangó szerb nyelvű ősbemutatója<br />

: Faragó Attila müvét<br />

Vickó Árpád fordításában a kruševaci<br />

színházban állítja színpadra<br />

Nebojša Bradić / Fehér Rózsa =<br />

MSz, júl. 11, 185. sz, 9. p.<br />

1308. „Egyszerű történet a szerelemről" /<br />

Aleksandar Milosavljević = MSz,<br />

nov. 11, 305-308. sz, 11. p.<br />

Faragó Attila: Lappangó c. drámájának<br />

a bemutatója a kruševaci színházban<br />

Nebojša Bradić rendezésében.<br />

1309. Vajdasági Erzsébet-díjasok : Romhányi<br />

Ibi és Magyar Attila rangos elismerésben<br />

részesült Budapesten /<br />

Varjú Márta = MSz, nov. 14,<br />

309-311. sz, 11. p.<br />

Interjú Romhányi Ibivel és Magyar<br />

Attilával a díj kapcsán.<br />

MŰVÉSZETI AKADÉMIA - ÚJVI­<br />

DÉK<br />

1310. Egy színinövendék naplójából / Szabó<br />

Palócz Attila = CsK, ápr. 22, 16.<br />

sz, 12. p.<br />

A — élete, előadásai.<br />

1311. Thália kebelén : toborzóféle riport<br />

leendő színészek Figyelmébe /<br />

Mihájlovits Klára = Np, máj. 5,<br />

157. sz, 15. p.<br />

Beszélgetés Várady Fischer Hajnalkával,<br />

a — tanárával a felvételiről.<br />

1312. Veszélyben van-e a magyar színészképzés<br />

az újvidéki —án? li. G. =<br />

MSz, jún. 3, 147. sz, 13. p.<br />

1313. „Profi" kezdők : beszélgetés Fischer<br />

Várady Hajnalkával a leendő elsőéves<br />

színinövendékekről, a szakma<br />

szépségéről és az iránta tanúsított<br />

közönyről / Fehér Rózsa = MSz,<br />

aug. 1, 206. sz, 10. p.<br />

1314. Egy színinövendék naplójából / Szabó<br />

Palócz Attila = CsK, aug. 26, 34. sz,<br />

13. p.; CsK, szept. 2, 35. sz, 13. p.<br />

A Dzsem herceg utolsó halála c.<br />

vizsgaelőadás létrehozásáról.<br />

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ<br />

Vö. 1287, 1289, 1292, 1296,<br />

1298-1299, 1474. sz.<br />

Vö. 724. sz.<br />

ÉLETE<br />

1315. Más kell / - = MSz, jan. 6, 4. sz,<br />

10. p.<br />

Vélemények a színházról egy<br />

közvéleménykutatás során.<br />

1316. A színházról - keresztmetszetben :<br />

holnap a Népkörben lesz róla szó /<br />

Sz. J. = MSz, jan. 12, 10. sz, 10. p.<br />

Vitaest a Népkörben.<br />

1317. Mozdítani Thália szekerén : vitaest<br />

Szabadkán a színház jövőjéről /<br />

Árpási Ildikó ; Mihályi Katalin =<br />

MSz, jan. 15, 13. sz, 11. p.<br />

1318. Végre előadások / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, jan. 20, 18. sz, 12. p.<br />

1319. Hol van már a tavalyi kaviár? Csöndes<br />

a csárda / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

=7N, jan. 29, 5. sz, 38. p.<br />

1320. A színházról - kifulladásig / Krekity<br />

Olga = 7N, jan. 29, 5. sz, 38. p.


1321. Hétből négy : értékelték a — épületének<br />

a felújítására érkezett pályamüveket<br />

/ á. [Árpási Ildikó] = MSz,<br />

febr. 3., 32. sz., 10. p.<br />

1322. A színházról továbbra is / Pósa Rózsa<br />

= Np, febr. 3., 144. sz., 17. p.<br />

1323. Tervbe öntött álmok : ha a politika is<br />

úgy akarja: az ezredfordulóra új<br />

színházépület Szabadkán / Árpási Ildikó<br />

= MSz, febr. 7., 36. sz., 13. p.<br />

A — épületének a restaurálására<br />

meghirdetett pályázatra beérkezett<br />

pályaművekről.<br />

1324. Spanyol szerzők / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, márc. 10., 67. sz., 9. p.<br />

A márciusi program ismertetése.<br />

1325. Lesz-e bemutató? / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, márc. 18., 74. sz.,<br />

13. p.<br />

A márciusi tevékenységekről.<br />

1326. Bodrogvári Ferenc-díjasok. A<br />

szkopjei csalogány / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, ápr. 15., 101. sz.,<br />

11.p.<br />

Ana Kosztovszka.<br />

1327. Thália írnoka : beszélgetés a Bodrogvári-díjas<br />

Barácius Zoltánnal /<br />

Soltis Gyula = CsK, ápr. 22., 16. sz.,<br />

6-7. p.<br />

A szabadkai Népszínház egykori<br />

színésze vall pályájáról és a színház<br />

életéről.<br />

1328. Egy színinövendék naplójából / Szabó<br />

Palócz Attila = CsK, aug. 5., 31.<br />

sz., 13. p.<br />

A színház helyzetéről.<br />

1329. Évadnyitás előtt. Végjáték Szabadkán<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, aug. 30., 235. sz., 13. p.<br />

1330. Lélegzetvétel / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, aug. 31., 236. sz.,<br />

13. p.<br />

Az augusztusi műsortervről.<br />

1331. Újabb bemutató előadások / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, szept.<br />

8., 244. sz., 7. p.<br />

A szeptemberi program ismertetése.<br />

1332. Érdemes volt: Medve Sándor a szabadkai<br />

színház színművésze megvált<br />

a társulattól, orvosai tanácsára<br />

nyugdíjba ment / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, szept. 13., 249. sz.,<br />

13. p.<br />

1333. Műsoron a Don Quijote / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, okt.<br />

3., 267-269. sz., 11. p.<br />

Októberi műsorajánlat.<br />

1334. Újabb bemutató előadások / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, okt.<br />

10., 273-276. sz., 9. p.<br />

1335. Műsoron a Gyors álmok / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, okt.<br />

24., 288-290. sz., 10. p.<br />

Az októberi műsorterv, valamint Jónás<br />

Gabriella színházból való távozásának<br />

a bejelentése.<br />

ELŐADÁSAI<br />

William Shakespeare: Hamlet.<br />

Rend. Urbán András.<br />

1336. Szombaton : Hamlet (bemutató előadás)<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, febr. 23., 52. sz., 13. p.<br />

1337. Kor(sors)társunk Hamlet : a szabadkai<br />

előadás rendezője és főszereplője<br />

vall az új változatról... / Mihályi Katalin<br />

= MSz, febr. 26., 55. sz., 11. p.<br />

1338. Hamlet - májusban / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, ápr. 1., 88. sz.,<br />

11.p.<br />

* * *<br />

Wozzek. Rend. Urbán András.<br />

1339. Üvöltésünk elemzése : rövid tanács<br />

prózában (Urbán Andrásnak vagy<br />

Wozzeknek az automatizmusról és a<br />

szkizofréniáról és/vagy a „szkizofré-


niáról" / Roman Medina; Dejan<br />

Nebrigić; Pletl Imre; Dorde Krémen<br />

; Lovas Ildikó fordítása = Ü, 11-12.<br />

sz., 505-506. p.<br />

VENDÉGJÁTÉK<br />

1340. Vendégszereplés Nišben és Belgrádban<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, ápr. 14., 100. sz, 9. p.<br />

1341. Vendégjáték Nišben / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, ápr. 21, 107. sz,<br />

8. p.<br />

YU-FEST<br />

1342. — - májusban? / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, ápr. 28, 114. sz, 9.<br />

P-<br />

Program, előkészületek a fesztiválra.<br />

1343. — '93 - Nišben? / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, máj. 5, 118. sz, 9. p.<br />

Hír a rendezvény szervezéséről.<br />

1344. A mesterdetektív akcióban / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, máj.<br />

12, 124. sz, 11. p.<br />

A YU-FEST műsorának a készítéséről.<br />

1345. Véglegesítették a — műsorát / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, máj.<br />

21, 134. sz, 5. p.<br />

A programja.<br />

1346. Golden Years : július 15-étől : —<br />

'93 / B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, júl. 8, 182. sz, 11. p.<br />

Spanyol szerzők müveit készítik a<br />

—re.<br />

1347. Kilenc előadás : augusztus 15-én a<br />

Hamlettel startol a színházi fesztivál<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

júl. 30, 204. sz, 4. p.<br />

1348. Hamlet : augusztus 15-én William<br />

Shakespeare tragédiájával nyitják<br />

meg a — '93 elnevezésű színházi<br />

rendezvénysorozatot / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, aug. 4, 209. sz.<br />

7. p.<br />

Rend. Urbán András.<br />

1349. Mi a véleménye a —ről? / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, aug.<br />

17, 222. sz, 55. p.<br />

Körkérdés a —ről Szabadkán.<br />

1350. Megkezdődött a ~~ '93 / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, aug.<br />

24,229. sz, 13. p.<br />

1351. Szabadkai rozsdatemető : az idei ~~<br />

ürügyén / Barácius Zoltán = Ü,<br />

11-12. sz, 565-568. p.<br />

VAJDASÁGI MAGYAR<br />

NÉPSZÍNHÁZ<br />

1352. Egy színész naplójából / Faragó Árpád<br />

= 7N, márc. 5, 10. sz, 16. p.<br />

A ~~ felújításának a tervéről.<br />

1353. Művelődésről, de főleg színházról /<br />

Biacsi Antal = 7N, jún. 18, 25. sz,<br />

37. p.<br />

1354. Színházalapítás(?) : válaszok egy<br />

körkérdésre / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, jún. 29, 173. sz, 4. p.<br />

Mit várnak a szabadkaiak az alapítandó<br />

új színháztól?<br />

1355. Lesz Szabadkán magyar színház? : a<br />

községi képviselő-testület pénteken<br />

tárgyal az együttműködési projektumról...<br />

/ K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, júl. 14, 188. sz, 7. p.<br />

Alakulóban egy szabadkai-kiskunhalasi-bajai<br />

társulat. Kasza József<br />

polgármester az előkészületekről.<br />

JOVICA FUTÁR<br />

GYERMEKSZÍNHÁZ ÉLETE<br />

Vö. 1473-1474, 1485. sz.<br />

1356. Már 1994-re gondolnak / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, febr.<br />

2, 31. sz, 11. p.<br />

Beszélgetés Slobodan Markovictyal,


a ~~ igazgatójával a színház terveiről.<br />

1357. Hol a szeretet mostanában? / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, febr.<br />

4, 33. sz, 10. p.<br />

Négyszemközt Gyermán Tiborral, a<br />

~~ színészével.<br />

1358. Bodrogvári Ferenc-díjasok. Nem<br />

engednek a negyvennyolcból— :<br />

még magasabbra a mércét... / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, ápr.<br />

2, 89. sz, 10. p.<br />

1359. Retrospektív kiállítás a gyermekszínházról<br />

: a tárlat csütörtökön este<br />

nyílik meg a gimnázium kiállítótermében<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, ápr. 6, 93. sz, 10. p.<br />

A színház 60. évfordulója alkalmából<br />

a szabadkai gimnáziumban.<br />

1360. A macskák a mennybe mennek : Szabó<br />

Ferenc, a szabadkai — művésze<br />

díjat kapott a vajdasági színházak találkozóján<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, máj. 17, 130. sz, 6. p.<br />

Sremska Mitrovicán.<br />

1361. Egy mindenkiért, mindenki egyért :<br />

a szakmát éjjel-nappal tanulni kell /<br />

B. [Barácius] Z. [Zoltán] = MSz,<br />

máj. 20, 133. sz, 10. p.<br />

Beszélgetés Budanov Mártával, a —<br />

színészével.<br />

1362. Meghívás Várnába : a -— terveiről<br />

nyilatkozik Slobodan Markovié<br />

igazgató / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, jún. 30, 174. sz, 7. p.<br />

1363. Nem maradt üres a tarsoly : díjakkal<br />

tért haza az országos szemléről / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, júl.<br />

17, 191. sz, 4. p.<br />

Beszélgetés Slobodan Markoviétyal<br />

a kotori szereplésről.<br />

1364. UNICEF-díj Kotorból: a — újabb sikeréről<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

7NJÚ1. 23, 30. sz, 38. p.<br />

A Játsszunk együtt! c. előadásért a<br />

gyermekszínházak kotori találkozóján.<br />

1365. A gyermek mindenben ártatlan : előkészületek<br />

az új évadra a szabadkai<br />

—.. / B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, aug. 22, 227. sz, 10. p.<br />

1366. A politika közbeszólt : a szabadkai<br />

gyermekszinház társulata nem léphetett<br />

fel a várnai fesztiválon / m.<br />

[Mihálvi] k. [Katalin] = MSz, okt.<br />

7, 270^272. sz, 11. p.<br />

1367. Két előadással vetélkednek : a szabadkai<br />

gyermekszínház is részt vesz<br />

a bábszínházak kragujevaci találkozóján<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, nov. 21,315-318. sz, 13. p.<br />

ELŐADÁSOK<br />

Jozef Pehr: A rosszcsont. Rend.<br />

Živomir Joković.<br />

1368. A rosszcsont / m. [Mihályi] k. [Katalin]<br />

= MSz, jan. 29, 27. sz, 9. p.<br />

1369. A rosszcsont / - = 7N, febr. 12, 7.<br />

sz, 32. p.<br />

1370. Bábfalván nem unatkoznak / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, febr.<br />

23, 52. sz, 10. p.<br />

* * *<br />

Aleksandar Davidescu: Játék c. meséje.<br />

Rend. Miroslav Markovié.<br />

1371. Játék / (k. o.) = 7N, febr. 26, 9. sz,<br />

38. p.<br />

1372. A macska-egér barátságról meg a<br />

többiről : a — új előadásáról / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, márc.<br />

26, 82. sz, 10. p.<br />

* * *<br />

1373. Ellopott mese : ma az új évad első<br />

bemutatója a —ban / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, szept. 21, 257.<br />

sz, 4. p.


1374. Az elveszett idő órája : vasárnap<br />

délelőtt újabb bemutató a gyermekszínházban<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, szept. 24., 260. sz, 4. p.<br />

Interjú Milivoje Mrkiétyal Az elveszett<br />

idő órája c. darab bemutatója<br />

kapcsán. Rend. Miroslav Markovié.<br />

TANYASZÍNHÁZ<br />

1375. Passiójáték a Vajdaságról: beszélgetés<br />

Soltis Lajossal a — idei terveiről<br />

/ Fehér Rózsa = MSz, ápr. 25, 111.<br />

sz, 10. p.<br />

1376. Csantavéri passió Kiskunhalason : a<br />

magyarországi ősbemutató után a<br />

társulat július 25-étől augusztus 9éig<br />

Vajdaságban turnézik / r-R [Fehér<br />

Rózsa] = MSz, júl. 14, 188. sz,<br />

7. p.<br />

1377. Passiójáték az emberi szenvedésről:<br />

...beszélgetés Hernyák György rendezővel<br />

a 16. bemutatóról / r-R [Fehér<br />

Rózsa] = MSz, júl. 25, 199. sz,<br />

10. p.<br />

Ősbemutató Szabadkán, beszélgetés<br />

Hernyák György rendezővel.<br />

1378. Hazaért a — : benyomások a szabadkai<br />

előadásról / K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, júl. 27, 201. sz, 5. p.<br />

Sziveri-versekböl, a Biblia és Franz<br />

Kafka szövegeiből összeállított passiójáték<br />

Csantavéri passió címen.<br />

Rend. Hemyák György.<br />

1379. Őket is a nyomor űzte el: az anyagi<br />

gondok ellenére remek előadás született<br />

/ K-k [Kabók Erika] = Msz, júl.<br />

28, 202. sz, 7. p.<br />

Beszélgetés Rokay Károllyal, a<br />

színház menedzserével.<br />

1380. Kimerevített pillanatok : a Csantavéri<br />

passió az első lépés az autentikus<br />

vajdasági színház megteremtése<br />

felé / K-k [Kabók Erika] = MSz,<br />

júl. 29, 203. sz, 13. p.<br />

Beszélgetés Soltis Lajossal a színház<br />

múltjáról, jelenéről.<br />

1381. A — hazaérkezett : beszélgetés<br />

Soltis Lajossal, az idei előadás egyik<br />

alkotójával / Soltis Gyula = CsK,<br />

júl. 29, 30. sz, 6. p.<br />

A magyarországi fellépésekről.<br />

1382. A falusi színházi tér vallatása : Kovács<br />

Frigyes színművész beszél a<br />

vándorszínházunkról. / B. R. = MSz,<br />

júl. 30, 204. sz, 11. p.<br />

1383. Vidékünkön (is) — / fi [Fodor István]<br />

= Tv, júl. 30, 29. sz, 3. p.<br />

1384. Csantavéri passió : Hernyák György<br />

Sziveri Jánosról és a „menni vagy<br />

maradni"-ról / Dormán László = Np,<br />

aug. 4, 170. sz, 12-13. p.<br />

1385. — anno '93. Mellbevágó előadás /<br />

Lajber György = MSz, aug. 9, 214.<br />

sz, 9. p.<br />

Csantavéri passió Becsén.<br />

1386. Álom a freskóról / Keszeg Károly =<br />

Np, aug. 11, 171. sz, 17. p.<br />

A — előadásairól, múltjáról a passió<br />

kapcsán.<br />

1387. „Az akasztófa árnyékában is lehet<br />

jópofáskodni" / (Magyar Hírlap) =<br />

Np, aug. 11, 171. sz, 16. p.<br />

A — Magyarországon, Zsámbékon.<br />

1388. Megfeszíttetésünk : gondolatok<br />

egyebek között a — kálváriájáról / -<br />

i = Np, aug. 18, 172. sz, 16. p.<br />

1389. A kiűzetés drámája - Csantavéri<br />

passió / Nánay István = H, 9. sz,<br />

685-686. p.<br />

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ<br />

ÉLETE<br />

Vö. 785, 1309, 1482, 1496-1498. sz.<br />

1390. Most mindenki szóhoz jut / Fehér<br />

Rózsa = MSz, jan. 6, 4. sz, 12. p.<br />

Beszélgetés Giricz Attilával, az —<br />

színészével.


1391. Rendhagyó év utáni jubileum : beszélgetés<br />

Faragó Árpáddal, az —<br />

igazgatójával / Fehér Rózsa = MSz,<br />

jan. 10., 8. sz., 12. p.<br />

1392. Pályaképek. „Bűvös erő volt e virágban"<br />

: Romhányi Ibi, az — művésznője<br />

megvált a társulattól: nyugalomba<br />

vonult / Barácius Zoltán =<br />

CsK, jan. 14., 2. sz., 16. p.<br />

1393. Jubilál az — / Faragó Árpád = 7N,<br />

jan. 15., 3. sz., 16. p.<br />

20 éves a szinház.<br />

1394. Úgy szeremi valakit, ahogy dolgozik<br />

: N. Kiss Júliával beszélgettünk<br />

színházról, emberségről, megmaradásunkról<br />

/ Barácius Zoltán = CsK,<br />

jan. 28., 4. sz., 13. p.<br />

1395. [A jubiláló — és a 7Nap drámapályázatot<br />

hirdet az 1993. évre] / - =<br />

7N, febr. 5., 6. sz., 11. p.<br />

Ua. 7N, máj. 21., 21. sz., 16. p.; 7N,<br />

máj. 28., 22. sz., 16. p.; 7N, júl. 8.,<br />

28. sz., 16. p.<br />

1396. Ma ismét bemutató volt: újabb vígjáték<br />

a színház műsorán... / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, febr.<br />

23., 52. sz., 13. p.<br />

Élete, műsora.<br />

1397. Szerződés a Népkörrel / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, ápr.<br />

6., 93. sz., 11. p.<br />

Heti műsor.<br />

1398. A Lappangó a Sterija Játékokon : az<br />

— első ízben vesz részt ezen a színházi<br />

szemlén... / r-R [Fehér Rózsa] =<br />

MSz, máj. 13., 126. sz., 13. p.<br />

Franyó Zsuzsa, a dramaturg nyilatkozik.<br />

1399. Egy színész naplójából / Faragó Árpád<br />

=7N, máj. 21., 21. sz., 16. p.<br />

1400. A Sterija Játékok kerekasztala. Az<br />

— sikere / (Tanjug) = MSz, jún. 4.,<br />

148. sz., 11. p.<br />

A Lappangó c. előadással.<br />

1401. Látogatás a jubiláló színházban /<br />

(Tanjug) = MSz, jún. 30., 174. sz, 7. p.<br />

Á tartományi képviselőház elnöke<br />

és alelnöke ellátogatott az Újvidéki<br />

Színházba.<br />

1402. Viszontlátásra szeptemberben / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, júl. 3.,<br />

177. sz., 13. p.<br />

Rövid előrejelzés az új, 1993/1994.<br />

évadbeli elképzelésekről.<br />

1403. Megmérettetés : a Határon Túli Magyar<br />

Színházak V. Fesztiváljáról /<br />

Faragó Árpád = 7N, júl. 9., 28. sz.,<br />

16. p.<br />

Kisvárdán a Lappangó c. előadással.<br />

1404. Előkészületek az új évadra / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, júl.<br />

26., 200. sz., 9. p.<br />

Cikk az új évadbeli tervekről, bemutatókról.<br />

1405. Évad a jubileum jegyében : húszéves<br />

fennállását ünnepli a társulat /<br />

r-R [Fehér Rózsa] = MSz, aug. 3.,<br />

208. sz., 11. p.<br />

A színház terveiről beszél Franyó<br />

Zsuzsa.<br />

1406. Az egymásrautaltság felismerése /<br />

Faragó Árpád = 7N, aug. 6., 31-32.<br />

sz., 16. p.<br />

Az — húsz esztendejéről.<br />

1407. Évadnyitás szeptemberben / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, aug.<br />

13., 218. sz., 11. p.<br />

A szeptemberi tervekről.<br />

1408. Advent a Hargitán: az új évadban az<br />

— meghívására a budapesti Nemzeti<br />

Színház szereplőgárdája ellátogat<br />

Vajdaságba / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, aug. 18., 223. sz., 7. p.<br />

1409. Névsorolvasás az —ban / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, aug. 27.,<br />

232. sz., 11. p.<br />

Faragó Árpád nyilatkozik az<br />

1993/94-es évadról.


1410. Mitől fél a színész? / Kontra Ferenc<br />

= Msz, aug. 29, 234. sz., 7. p.<br />

Banka Lívia, Giricz Attila, Ábrahám<br />

Irén és Faragó Edit válaszol a feltett<br />

kérdésre.<br />

1411. Színházunk ünnepe / Faragó Árpád<br />

= MSz, szept. 6, 242. sz., 1. p.<br />

Húszéves az —.<br />

1412. Az új évad gondjairól : Faragó Árpád<br />

igazgatóval beszélgettünk /<br />

Pénovátz Márta = MSz, szept. 12.,<br />

248. sz, 12. p.<br />

1413. Műsoron a Papucshős / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, szept.<br />

14,250. sz, 11. p.<br />

A színház helyzetéről, szeptemberi<br />

előadásainak a bejelentése.<br />

1414. Gazdag jubileumi műsor / Faragó<br />

Árpád = MSz, szept. 16, 252. sz,<br />

13. p.<br />

A 20 éves jubileum alkalmából a budapesti<br />

Nemzeti Színház Sütő András:<br />

Advent a Hargitán c. darabjával<br />

(Rend. Sík Ferenc) és Sinkovits Imre<br />

előadóestjével vendégszerepel az<br />

—ban.<br />

1415. Megkezdődött az új évad / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, szept.<br />

21,257. sz, 11. p.<br />

Terveiről, heti műsoráról.<br />

1416. Költöztetik az —at! / (cf) [Kontra<br />

Ferenc] = MSz, okt. 7, 270, 271,<br />

272. sz, 1. p.<br />

1417. Az elköltöztetés a színház halálát jelenti<br />

: Faragó Árpád, az — igazgatója<br />

Radmila Vojnović miniszterasszony<br />

tervéről beszélt / Varjú Márta<br />

= MSz, okt. 10, 273-276. sz, 6. p.<br />

1418. Mi csak ésszerűsíteni akarunk :<br />

Radmila Vojnović, a városi képviselő-testület<br />

végrehajtó bizottságának<br />

művelődési és oktatási titkára az —<br />

áthelyezéséről / V. [Varjú] M. [Márta]<br />

= MSz, okt. 10, 273-276. sz, 6. p.<br />

1419. Nem költöztetik az —at / (Tanj ug) =<br />

MSz, okt. 14, 277-280. sz, 1. p.<br />

1420. Nem költöztetik az ~~at / (cf)<br />

[Kontra Ferenc] = MSz, okt. 28,<br />

291-294. sz, 11. p.<br />

Nem költöztetik össze az —at és az<br />

Ifjúsági Színházat.<br />

1421. Ünnepi események az —ban / - =<br />

MSz, nov. 7, 301-304. sz., 12. p.<br />

MádI Ferenc, a Magyar Köztársaság<br />

művelődési minisztere Faragó Árpádot,<br />

a színház igazgatóját Pro<br />

Cultura Hungarica Díjjal tüntette ki.<br />

1422. Elismerés Faragó Árpádnak / — =<br />

MSz, noy. 7, 301-304. sz, 12. p.<br />

Faragó Árpádnak ítélték a magyarországi<br />

Pro Cultura Hungarica díjat<br />

a 20 éves jubileum alkalmából.<br />

1423. Elismerés Magyar Attilának / — =<br />

MSz, nov. 7, 301-304. sz, 4. p.<br />

Az Erzsébet-díj, a Dnevnik-díj és a<br />

Vajdasági Drámamüvészek Egyesületének<br />

a díja kapcsán.<br />

1424. Az egyszemélyes ötlet kudarca : az<br />

—at mégsem költöztetik el... / Varjú<br />

Márta = MSz, nov. 18, 312-314.<br />

sz, 11. p.<br />

Interjú Franyó Zsuzsával.<br />

1425. Erzsébet-díjasaink / Barácius Zoltán<br />

= ÚHN, nov. 26, 4. sz, 16. p.<br />

Beszélgetés Romhány i Ibivel és Magyar<br />

Attilával.<br />

1426. Romhányi Ibi köszöntése / B. =<br />

MSz, dec. 12, 337-339. sz, 9 p.<br />

A 35 éve pályán levő művésznőt<br />

Káich Katalin köszöntötte a Színháztörténeti<br />

Múzeum Színészportrék<br />

c. sorozatának a keretében a<br />

Szerb Nemzeti Színházban.<br />

1427. Hét világ színésze: —és ami a rivaldafényben<br />

nem látszik / Keszeg<br />

Károly = Np, dec. 29, 191. sz.,<br />

14-15. p.<br />

Soltis Lajosról.


ELŐADÁSAI<br />

Fényes-Szántó-Szécsén: Dunaparti<br />

randevú. Rend. Miszlay István.<br />

1428. Egy kis szórakozás : az — új bemutatójáról<br />

/ Csordás Mihály = 7N, jan.<br />

1,1. sz, 16. p.<br />

1429. Amit érdemes megnézni / km =<br />

M-G, febr. 15, 3. sz, 9. p.<br />

* * *<br />

Faragó Attila: Lappangó. Rend. Merő<br />

Béla.<br />

1430. Nyomorék : megkezdődtek Faragó<br />

Attila díjnyertes drámájának olvasópróbái<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

=MSz, jan. 8, 6. sz, 11. p.<br />

1431. A Lappangó / r-R [Fehér Rózsa] =<br />

MSz, febr. 3, 32. sz, 13. p.<br />

1432. „Számomra a színház mindig<br />

találkozás" : ...beszélgetés Merő Béla<br />

zalaegerszegi rendezővel / Fehér<br />

Rózsa = MSz, febr. 4, 33. sz, 13. p.<br />

1433. Nyilvános töprengések a Lappangóról<br />

: Faragó Attila díjnyertes müve<br />

az -—ban / Gerold László = MSz,<br />

febr. 9, 38. sz, 11. p.<br />

1434. Repülő tolókocsik : az — és a 7 Nap<br />

közös drámapályázata első díjas müvének<br />

a bemutatójáról / Csordás Mihály<br />

= 7N, febr. 12, 7. sz, 15. p.<br />

1435. Színházi napló / Gerold László = H,<br />

3. sz, 190-194. p.<br />

Noel Coward: Vidám kísértet c. darabjáról<br />

is. Rend. Merő Béla.<br />

Ha Zombor Hollywood lenne. Rend.<br />

Radoslav Doric. Újvidéki Szerb<br />

Nemzeti Színház.<br />

1436. Thália berkeiből. A kegyetlenkedés<br />

áldozatai / km [Komáromi Borbála]<br />

= Hé, 3. sz, 7. p.<br />

* * *<br />

John Steinbeck: Lennie<br />

1437. Jó-e kritikusnak Lennie? / Hernyák<br />

György = Np,jan. 13, 141. sz, 15. p.<br />

1438. Hiúság vására : avagy: miért maszatos<br />

a tükör? / Torok Csaba = Np, jan.<br />

20, 142. sz, 16. p.<br />

Vö. 1437. sz.<br />

* * *<br />

Molcer Mátyás: Felsír a nyugalom.<br />

Rend. Virág Mihály.<br />

1439. Virág Mihály rendezi a Molcerdarabot<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, jan. 14, 100. sz, 9. p.<br />

1440. Két szabadkai Újvidéken : Virág<br />

Mihály az Újvidéki Színházban rendezi<br />

Molcer Mátyás darabját / S.<br />

[Sture] K. [Kiss] A. [Ágnes] = MSz,<br />

jan. 21, 19. sz, 10. p.<br />

* * *<br />

Noel Coward: Vidám kísértet. Rend.<br />

Merő Béla.<br />

1441. Megkezdődtek a Vidám kísértet próbái<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, jan. 19, 17. sz, 12. p.<br />

1442. Nehéz házi feladat: beszélgetés Merő<br />

Béla zalaegerszegi rendezővel a<br />

Vidám kísértet című vígjáték ma esti<br />

bemutatója kapcsán / Fehér Rózsa<br />

= MSz, febr. 23, 52. sz, 13. p.<br />

1443. Thália berkeiből. A kísértet(ek) / km<br />

[Komáromi Borbála] = Hé, 4. sz,<br />

14. p.<br />

* * *<br />

Mint a nyuszi fenn a fán c. kabaré.<br />

Rend. Vajda Tibor.<br />

1444. Csinálom, amíg csak lehet: beszélgetés<br />

Vajda Tibor rendezővel egy<br />

készülő kabaréról és az „egyszemé-


lyes rádióról" / r-R [Fehér Rózsa] =<br />

MSz, márc. 24., 80. sz., 9. p.<br />

1445. Kacagj, bajazzo! (ha tudsz) : ma az<br />

—ban: Pintér Lajos-emlékműsor.<br />

Horváth K. György szerkesztő nyilatkozik<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, márc. 29., 85. sz., 7. p.<br />

1446. Mint a nyuszi a fán : az — szereplőgárdája<br />

vasárnap politikamentes<br />

kabaréösszeállítást mutat be / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, máj.<br />

5., 118. sz., 9. p.<br />

1447. Amikor nyulak csicseregnek a fán :<br />

az — Barácius-Vajda-féle legújabb<br />

kabaréelőadásáról / Torok Csaba =<br />

CsK, máj. 13., 19. sz., 12. p.<br />

* * *<br />

Görgey Gábor: Fejek Ferdinándnak.<br />

Rend. Soltis Lajos.<br />

1448. Fejek Ferdinándnak : pénteken bemutató<br />

lesz az —ban / r-R [Fehér Rózsa]<br />

= MSz, ápr. 20., 106. sz., 13. p.<br />

1449. Keserű szájízzel nevetve / r-R [Fehér<br />

Rózsa] = MSz, ápr. 21., 107. sz.,<br />

8. p.<br />

Beszélgetés a rendezővel a bemutató<br />

alkalmával.<br />

1450. „Kívánatos ilyen előadásokat játszani"<br />

: beszélgetés Kovács Frigyes<br />

színművésszel, a ma bemutatóra készülő<br />

Fejek Ferdinándnak c. előadás<br />

főszereplőjével / r-R [Fehér Rózsa]<br />

= Msz, ápr. 23., 109. sz., 11. p.<br />

1451. Beültettem kiskertemet— : Görgey<br />

Gábor: Fejek Ferdinándnak - bemutató<br />

az —ban / Gerold László =<br />

MSz, ápr. 28., 114. sz., 9. p.<br />

1452. Fejvadászok idénye : Görgey Gábor<br />

Fejek Ferdinándnak c. komédiája az<br />

—ban / Torok Csaba = CsK, máj. 6.,<br />

18. sz., 12. p.<br />

* * *<br />

Németh László: Papucshős. Rend.<br />

Vidnyánszky Attila.<br />

1453. Megmérettetés előtt / Fehér Rózsa =<br />

MSz, jún 13., 157. sz., 9. p.<br />

Elkezdődtek az olvasópróbák.<br />

1454. Meglepetések reményében :<br />

Vidnyánszky Attilával még egyszer<br />

a papucshősről... / r-R [Fehér Rózsa]<br />

= MSz, jún. 25., 169. sz., 11. p.<br />

1455. Színházi napló / Gerold László = H,<br />

7-8. sz., 585-591. p.<br />

Az -— kisvárdai útjáról is. A határon<br />

túli magyar színházak fesztiváljáról,<br />

melyen a Lappangó c. darabbal<br />

vett részt.<br />

* * *<br />

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban.<br />

Rend. Ljubomir Draskovic.<br />

1456. Számadás : a Játék a kastélyban 125.<br />

előadása / Faragó Árpád = 7N, júl.<br />

23., 30. sz., 14. p.<br />

1457. Előkészületek az új évadra : az újvidéki<br />

társulat újra színre viszi Molnár<br />

Ferenc Játék a kastélyban c. vígjátékát<br />

és az Édes Annát / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, júl. 26., 200. sz.,<br />

9.p.<br />

* * *<br />

Albert Camus: A félreértés. Rend.<br />

Nebojša Bradić.<br />

1458. A félreértés / (cf) [Kontra Ferenc] =<br />

MSz, okt. 17., 281-283. sz., 12. p.<br />

Beszélgetés a rendezővel a bemutató<br />

kapcsán.<br />

1459. Ma bemutató az —ban. Félreértés /<br />

b-n = MSz, okt. 21., 284-287. sz.,<br />

13. p.<br />

1460. A félreértés / Gerold László = H, 10.<br />

sz., 789-790. p.


Slawomir Mrozek: Károly. Rend.<br />

Hernyák György.<br />

1461. Új darab próbája / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, okt. 24., 288-290.<br />

sz, 10. p.<br />

1462. Rövidlátó ember - puskával a vállán<br />

: beszélgetés a Mrozek-bemutató<br />

kapcsán a rendezővel: Hernyák<br />

Györggyel / Varjú Márta = MSz,<br />

nov. 21, 315-318. sz, 13. p.<br />

1463. Károlyságunk természetrajza /<br />

Gerold László = H, 11. sz..<br />

887-889. p.<br />

1464. Szemüveg kérdése csupán? : színpadainkról<br />

is visszhangzik már a körülöttünk<br />

dúló csatazaj / Torok Csaba<br />

= CsK, dec. 16, 50. sz, 17. p.<br />

VENDÉGJÁTÉK<br />

1465. Vendégjáték Topolyán / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, márc. 10,<br />

67. sz, 9. p.<br />

1466. Vendégjáték Temerinben / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, márc.<br />

18, 74. sz, 13. p.<br />

1467. Vendégjáték Budapesten / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, ápr.<br />

4, 114. sz, 9. p.<br />

Vendégszereplés Budapesten és<br />

Sremska Mitrovicán a Lappangó c.<br />

darabbal.<br />

1468. Üröm az örömben : sikerrel vendégszerepelt<br />

Budapesten az / r-R<br />

[Fehér Rózsa] = MSz, máj. 11, 124.<br />

sz, 11. p.<br />

1469. Vendégjátékok / - = MSz, máj. 11,<br />

124. sz, 11. p.<br />

1470. Vendégjáték Topolyán / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = Msz, máj. 18,<br />

131. sz, 11. p.<br />

1471. Vendégjáték Becsén / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, okt. 3, 267-269.<br />

sz, 11. p.<br />

Faragó Attila: Lappangó c. darabjával.<br />

MAGYARORSZÁGI<br />

1472. Színházi napló / Gerold László = H,<br />

1-2. sz, 103-105. p.<br />

Thomas Bernhard: Színházcsinálók.<br />

Rend. Tolmár Tamás. Budapesti Kamaraszínház;<br />

Friedrich Dürrenmatt:<br />

A nagy Romulus. Pesti Színház.<br />

1473. A Csizmás kandúr Szabadkán : vajdasági<br />

vendégszereplésen a budapesti<br />

Arany János Ifjúsági és Gyermekszínház<br />

társulata / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, szept. 13, 249.<br />

sz, 13. p.<br />

1474. Csillogó szemek : a budapesti Arany<br />

János Ifjúsági és Gyermekszínház<br />

szabadkai vendégjátékáról /<br />

Barácius Zoltán = MSz, szept. 22,<br />

258. sz, 7. p.<br />

Korcsmáros György: Csizmás kandúr<br />

c. mesejátékával a szabadkai<br />

Gyermekszínházban, Brecht-egyfelvonásosokkal<br />

(Rend. Csiszár Imre)<br />

pedig a szabadkai színházban vendégszerepelt.<br />

1475. Székely advent / m. [Kiss Margita] =<br />

RÉ, 7, 8, 9. sz, 30. p.<br />

Sütő András: Advent a Hargitán.<br />

Rend. Sík Ferenc. Budapesti Nemzeti<br />

Színház.<br />

1476. Titokzatos barátságok / Magyar Színész<br />

= KI, okt. 27, 2075. sz, 1415. p.<br />

Beszélgetés a kaposvári Csiky Gergely<br />

Színház színészeivel.<br />

1477. Csodát láttunk : a budapesti Nemzeti<br />

Színház vendégjátékáról / K-k<br />

[Kabók Erika] = MSz, nov. 7,<br />

301-304. sz, 12. p.<br />

Sütő András: Advent a Hargitán.<br />

Rend. Sík Ferenc.<br />

1478. Az együttműködés jegyében / Pálics<br />

Márta = MSz, nov. 7, 301-304. sz.


12. p.<br />

Drago Đačić, a köztársasági művelődési<br />

miniszter helyettese nyilatkozik<br />

a budapesti Nemzeti Színház Sütő-előadásáról.<br />

1479. A kiáltás joga / Dudás Károly =<br />

ÚHN, nov. 12., 2. sz., 11. p.<br />

Sütő András: Advent a Hargitán. A<br />

budapesti Nemzeti Színház vendégszereplése<br />

Újvidéken, Topolyán,<br />

Zentán, Szabadkán.<br />

ROMÁNIAI<br />

ÖNTEVÉKENY SZÍNJÁTSZÁS<br />

1480. „A világ sokszemélyes" : képek egy<br />

magyar amatőr egyesületről /<br />

Krekity Olga = 7N, febr. 5., 6. sz.,<br />

10. p.<br />

A dicsőszentmártoni Sipos Domokos<br />

ME Sütő András: Advent a Hargitán<br />

c. előadásáról. Rend. Bódi<br />

Vencel.<br />

1481. „A művész él" / Krekity Olga = 7N,<br />

febr. 12., 7. sz., 16. p.<br />

Beszélgetés Nagy Attilával és Gazda<br />

Lászlóval, a sepsiszentgyörgyi<br />

Concordia Színjátszó Társulat tagjaival.<br />

SZÍNÉSZ- ÉS RENDEZŐPORTRÉ<br />

1482. Most mindenki szóhoz jut ^beszélgetés<br />

Giricz Attilával, az Újvidéki<br />

Színház színészével / Fehér Rózsa =<br />

MSz, jan. 6., 4. sz., 12. p.<br />

1483. Teljes élet / - = RTVú, 3. sz., 3. p.<br />

Beszélgetés Nagy-Kálózy Eszter<br />

magyarországi színésznővel.<br />

1484. Az ember állandóan kontrollálja magát<br />

/-- = RTVú, 3. sz., 18. p.<br />

Beszélgetés Takács Kati magyarországi<br />

színésznővel.<br />

1485. Hol a szeretet mostanában? : négyszemközt<br />

Gyermán Tiborral, a<br />

Gyermekszínház színészével / B.<br />

[Barácius] Z. [ Zoltán] = MSz, febr.<br />

4., 33. sz., 10. p.<br />

1486. Valódi színjátékra vágyik / — =<br />

RTVú, 16. sz., 14. p.<br />

Havas Henrik.<br />

1487. In memóriám. Sántha Puszta Lajos:<br />

(1924-1993) / - = MSz, máj. 25.,<br />

138. sz., 4. p.<br />

A szabadkai színház, a szabadkai<br />

Gyermekszínház és az Újvidéki Rádió<br />

színiegyüttesének a tagja.<br />

1488. Pataki Lászlóról / Gerold László =<br />

H, 5-6. sz., 425427. p.<br />

Elhangzott a Vajdasági Színházi<br />

Múzeum Színészportrék című sorozatának<br />

Pataki László-estjén május<br />

5-én.<br />

1489. Pillantás az emlékek kútjába : Gábor<br />

Miklós / - = RTVú, 25. sz, 14. p.<br />

1490. A színészetről, színpadról s annyi<br />

másról / — = RTVú, 26. sz, 14. p.<br />

Sztankay Istvánról.<br />

1491. Szabadságra vágyik / - = RTVú, 28.<br />

sz, 2. p.<br />

Beszélgetés Básti Julival.<br />

1492. Cecíliáda / - = RTVú, 37. sz, 2. p.<br />

Esztergályos Cecíliáról.<br />

1493. A mozgástervező / színház = KI,<br />

okt. 13, 2073. sz, 21. p.<br />

Döller Zsolt mozgástervezőről.<br />

1494. Megkérdeztük Sinkovits Imrét: Mit<br />

ér az ember, ha magyar (színész)? /<br />

- = ÚHN, nov. 12, 2. sz, 14. p.<br />

1495. Nemzetünk menyasszonya : Szeleczky<br />

Zita mágiája és mítosza /<br />

Barácius Zoltán = UHN, dec. 31,9.<br />

sz, 16. p.<br />

1496. A nagyasszony / Franyó Zsuzsanna<br />

= H, 12. sz, 1004-1006. p.<br />

Romhányi Ibiről.<br />

1497. Évek - szerepek / Gerold László =<br />

H, 12. sz, 1006-1009. p.<br />

Romhányi Ibiről.


1498. A színpadi varázslatról / Káich Katalin<br />

= H, 12. sz., 1002-1004. p.<br />

Romhányi Ibiről.<br />

ÖNTEVÉKENY SZÍNJÁTSZÁS<br />

TÖRTÉNETE<br />

1499. A zene, a színjátszás és a fotózás bűvöletében<br />

: Karcher István / ZK,<br />

aug. 5., 8. sz., 12. p.<br />

Zombori műkedvelő az ötvenes<br />

években.<br />

1500. A képek meg csak fakulnak, fakulnak—:<br />

az idén 121 éves a szabadkai<br />

Népkör / SG Y [Soltis Gyula] = CsK,<br />

okt. 7., 40. sz., 8. p.<br />

JELENE<br />

1501. Színjátszók ébredése / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = jan. 18., 16. sz., 9. p.<br />

Vajdaság-szerte aktívak a műkedvelők.<br />

Bajmok<br />

1502. Az utánpótlásra támaszkodva : a lelkes<br />

bajmoki színjátszók / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, márc.<br />

1., 59. sz., 8. p.<br />

A Jedinstvo-Egység ME évi terveiről.<br />

1503. Nem csüggednek / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, ápr. 16., 102. sz.,<br />

10. p.<br />

1504. Tevékenyek a bajmoki amatőrök :<br />

már most készülnek a jövő évi színházi<br />

évadra / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, máj. 6., 119. sz., 4. p.<br />

A Jedinstvo-Egység ME-ről.<br />

1505. Charley nénje / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, máj. 28., 141. sz., 4. p.<br />

Thomas Brandon: Charley nénje.<br />

1506. A másság vonzásában : bemutatjuk<br />

Kollár Andort, a bajmoki színjátszók<br />

erősségét / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, jún. 19., 163. sz.,<br />

13. p.<br />

1507. Mockinpott úr megpróbáltatásai :<br />

Peter Weiss szatírája a bajmoki színjátszók<br />

műsorán... / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, aug. 17., 222. sz.,<br />

12. p.<br />

Beszélgetés Pénzes Katival, a színjátszók<br />

vezetőjével az új évad műsoráról.<br />

1508. Végleges a műsor : a bajmoki színjátszók<br />

több színmű bemutatását tervezik<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, szept. 3., 239. sz., 5. p.<br />

Az 1993/94-es évad terveiről.<br />

Becse<br />

1509. Kaposvárra is kirándul a Kotsonya<br />

Mihál' / 1. [Lajber] gy. [György] =<br />

MSz, febr. 3., 32. sz., 13. p.<br />

Weisz Zoltán komédiája Koncz István<br />

rendezésében.<br />

1510. Nincs megállás / Lajber György =<br />

MSz, febr. 16., 45. sz., 13. p.<br />

Beszámoló a Vuk Karadzic Művelődési<br />

Központ és a Petőfi Sándor Magyar<br />

Kultúrkör munkájáról.<br />

Bezdán<br />

1511. „Mi játszani szeretnénk" / K. [Kővári]<br />

Á. [Árpád] = Dt, jún. 13., 22. sz.,<br />

2. p.<br />

Fiatal bezdáni műkedvelők nyilatkoznak.<br />

1512. Sikeres zenés est / Maros István =<br />

MSz, szept. 5., 241. sz., 12. p.<br />

A Petőfi Sándor ME fiatal színjátszóinak<br />

a bemutatkozása az Örömmel<br />

szórakoztatunk c. zenés est keretében,<br />

Horváth Alen rendezésében.<br />

Ua. ZK, okt. 10., 10. sz., 3. p.<br />

Kikinda<br />

1513. Fellélegezhetnek a műkedvelők / F.<br />

L. = MSz, febr. 1., 30. sz., 7. p.<br />

A kikindai Banini Kekszgyár vállalta<br />

a helybeli amatőrszínház védnökségét.


1514. Az amatőrök kitartanak / Pertics Péter<br />

= MSz, ápr. 5, 92. sz, 7. p.<br />

Beszélgetés Balázs Jánossal, az<br />

Egység ME elnökével.<br />

1515. Az Egység színjátszói Magyarországon<br />

/ F. L. = Msz, jún. 26, 170. sz,<br />

4. p.<br />

A Zsámbéki Szombatok elnevezésű<br />

rendezvénysorozat keretében.<br />

Kisoroszi<br />

1516. A Balkáni kém a kisorosziak előadásában<br />

/ Nyáry Márta = MSz, jan.<br />

15, 13. sz, 9. p.<br />

Dušan Kovačević: A Balkáni kém.<br />

Rend. Berta Ferenc.<br />

1517. Nem ugrunk be a nagybőgőbe /<br />

Barácius Zoltán = CsK, márc. 11,<br />

10. sz, 16. p.<br />

Interjú Berta Ferenccel, az amatőrök<br />

vezetőjével.<br />

1518. A Balkáni kém bemutatója Kisoroszin<br />

: az amatörök vasárnap este<br />

színre vitték Dušan Kovačević darabját...<br />

/ Nyáry Márta = MSz, ápr.<br />

20, 106. sz, 5. p.<br />

Kupuszina<br />

1519. Vidámestet mutatnak be : a kupuszinai<br />

műkedvelők tervei / K.<br />

[Kővári] Á. [Árpád] = Dt, jan. 10,<br />

1. sz, 3. p.<br />

Molnár József rendezésében.<br />

1520. Tűvétevők : a kupuszinai színjátszó<br />

csoport bemutatta Illyés Gyula színművét<br />

/ Bence Erika = MSz, febr. 8,<br />

37. sz, 9. p.<br />

Muzslya<br />

1521. Igen tisztelt—! / Cz. [Czirok] F. [Ferenc]<br />

= MSz, márc. 21, 77. sz, 11. p.<br />

A Sziveri János Művészeti Színpadról.<br />

1522. Sikeres bemutató Muzslyán / V. A. =<br />

MSz, júl. 17, 191. sz, 4. p.<br />

Déry Tibor: Talpsimogató. Rend.<br />

Cirok Ferenc. Sziveri János Művészeti<br />

Színpad.<br />

Oromhegyes<br />

1523. Gazdag ág : Oromhegyesen holnap<br />

tartják meg az ötvenévesnél idősebb<br />

amatőrök vetélkedőjét / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, febr. 5, 34.<br />

sz, 11. p.<br />

Pancsova<br />

1524. A szórványmagyarság szolgálatában<br />

: a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesület dél-bánáti vendégszereplései<br />

/ Jóna János = MSz, jún.<br />

14, 158. sz, 10. p.<br />

Vö. 1560. sz.<br />

Szabadka<br />

1525. Tűzvivök ha beszélgetnek— : katonadolog<br />

a szabadkai Népkörben /<br />

Soltis Gyula = CsK, jan. 28, 4. sz,<br />

29. p.<br />

Max Frisch: Biedermann és a gyújtogatok.<br />

A Népkör ifjúsági színpada.<br />

Beszélgetés a szereplökkel.<br />

1526. Szegény gazdagok : Max Frisch<br />

Biedermann és a gyújtogatok c. szatíráját<br />

mutatták be a szabadkai diákszínjátszók<br />

/ Đ. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, febr. I , 30. sz, 9. p.<br />

Rend. Katona Nándor.<br />

1527. Sikeres volt a Népkör műkedvelőinek<br />

vendégszereplése / M. A. =<br />

MSz, febr. 13, 42. sz, 9. p.<br />

Szöllösy Vágó László és Szöllősy<br />

Vágó Veronika Szomorúan szól a<br />

magyar nóta c. zenés irodalmi öszszeállításával<br />

Bajmokon.<br />

1528. A gyújtogatok megérkeztek : diákszínjátszók<br />

hősvállalkozása /<br />

Barácius Zoltán = 7N, febr. 19, 8.<br />

sz, 15. p.<br />

Max Frisch: Biedermann és a gyújtogatok.<br />

Rend. Katona Nándor. Népkör.


1529. Egy dühös ember : Kovács Frigyes<br />

színművész vallomása Népkör-beli<br />

tapasztalatairól / Mihájlovits Klára<br />

= Np, márc. 3, 148. sz, 15. p.<br />

1530. Válasz egy dühös embernek /<br />

Muszin Imre = Np, márc. 17, 150.<br />

sz, 19. p.<br />

Vö. 1529. sz.<br />

1531. Lázadás : a Népkör színjátszói színre<br />

viszik a Hogy állunk, fiatalember?<br />

című színjátékot... / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, márc.<br />

30, 86. sz, 10. p.<br />

Tóth Somogyi Sándor novellájának<br />

dramatizált változatát Szabó István<br />

rendezte.<br />

1532. Mesterségünk címere : „gy", mint<br />

gyújtogatok / Soltis Gyula = KI,<br />

márc. 31, 2057. sz, 12-13. p.; CsK,<br />

ápr. 7, 2058. sz, 15. p.<br />

A Biedermann és a gyújtogatok c.<br />

darabbal vendégszerepel a szabadkai<br />

Népkör ifjúsági színpada a magyarországi<br />

Sitkén.<br />

1533. Ott lesznek Kanizsán / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, máj. 11, 124.<br />

sz, 4. p.<br />

A Népkör terveiről nyilatkozik Szabó<br />

István, az egyesület rendezője.<br />

1534. A néző örömére : a szabadkai Népkörben<br />

állandósul az amatőr színiegyüttesek<br />

vendégjátéka... / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, jún.<br />

22, 166. sz, 11. p.<br />

Szabó István, az egyesület rendezője,<br />

titkára nyilatkozik az 1992/93-as<br />

évadról.<br />

1535. Amatőrizmus igen, dilettantizmus<br />

nem : Szabadkán Milyen Népkört<br />

szeretnénk? címmel vitaestet szerveztek<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] =<br />

MSz, okt. 3, 267-69. sz, 11. p.<br />

1536. Ajánlás a Népkör programjához /<br />

Gubás Jenő = Np, okt. 6, 179. sz,<br />

17. p.<br />

Elhangzott a Népkör jövőjéről szóló<br />

vitaesten.<br />

1537. A Népkör szent tehenei : lehet-e<br />

„csirkepiaci Parnasszus" még egyszer<br />

valaha a vajdasági magyarság<br />

szellemi központja? / Soltis Gyula =<br />

Np, okt. 6, 179. sz, 16. p.<br />

A szabadkai Szabad Líceum vitaestje<br />

Milyen Népkört akarunk? címmel.<br />

1538. „A Népkör legyen világítótorony" /<br />

Király Andrea = KI, okt. 13, 2073.<br />

sz, 5. p.<br />

A fenti vitaestről.<br />

Temerin<br />

1539. Lelkesedésben nincs hiány : a szerény<br />

anyagiak ellenére jól működik a<br />

temerini Szirmai Károly Művelődési<br />

Egyesület... / G. [Góbor] B. [Béla] =<br />

MSz, márc. 26, 82. sz, 11. p.<br />

1540. Ma a temeriniek lépnek porondra /<br />

m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

máj. 13, 126. sz, 4. p.<br />

A szabadkai Népkörben a Színházi<br />

Esték '93 c. rendezvénysorozat keretében.<br />

1541. Tanulják a Szexbogyót : jól vizsgázott<br />

a Pletyka / Sz. P. = TU, jún. 10,<br />

23. sz, 2. p.<br />

Görgey Gábor: Szexbogyó c. darabja<br />

a Szirmai Károly ME-ben.<br />

1542. Hosszú távú álmodozás / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, jún.<br />

14, 158. sz, 13. p.<br />

Látogatóban Szabó Péternél, a Szirmai<br />

Károly ME rendezőjénél.<br />

1543. Már megvolt a bemutató : a temerini<br />

művelődési egyesület munkájáról az<br />

elnökkel beszélgettünk / Góbor Béla<br />

= MSz, szept. 20, 256. sz, 13. p.<br />

Beszélgetés Béres Antallal a Szirmai<br />

Károly ME munkájáról.<br />

Tóba<br />

1544. Hotel Napoleon : bohózat a helyi amatőrök<br />

előadásában... / Nyáry Márta =<br />

MSz, márc. 23, 79. sz, 9. p.


1545. A műkedvelők készülnek az új<br />

évadra / Nehrer Lajos = MSz, szept.<br />

27, 263. sz., 11. p.<br />

Beszélgetés a helyi ME tagjával,<br />

Tóth Mátyással.<br />

Topolya<br />

1546. Otthonra leltek a topolyai műkedvelők<br />

/ N. K. = MSz, febr. 22., 51. sz.,<br />

9, p.<br />

Uj színháztermet kapott a Kodály<br />

Zoltán ME.<br />

Törökbecse<br />

1547. Susányban pezseg az élet / Lajber<br />

György = MSz, nov. 4.. 298-300.<br />

sz., 11. p.<br />

Beszélgetés Koszorús Zsuzsannával,<br />

a törökbecsei Testvériség-Egység<br />

ME tagjával az egyesületben folyó<br />

munkáról.<br />

Zenta<br />

1548. „A pofon" bemutatója Zentán /<br />

Lippai Edit = CsK, márc. 4., 9. sz.,<br />

16. p.<br />

Edouard Laboulaye: A pofon. Rend.<br />

Körmöci Petronella.<br />

1549. Másként élő színház / Fodor István<br />

= MSz, máj. 16., 129. sz., 9. p.<br />

Hajnal Jenő a közművelődési központ<br />

igazgatója nyilatkozik a zentai<br />

amatőr színjátszás jelenéről.<br />

1550. Cabaret : szombaton tartja meg az<br />

idei évad hatodik bemutatóját az<br />

amatör társulat / r-R [Fehér Rózsa] =<br />

MSz, jún. 10., 154. sz., 11. p.<br />

Harold Prince: Cabaret. Rend. Kovács<br />

Frigyes.<br />

1551. A „csikócsapat" kabarét játszik : a<br />

Zentai Színtársulat újabb bemutatója<br />

elé / ger [Gergely József] = Tv,<br />

jún. 11., 22. sz., 4. p.<br />

Harold Prince: Cabaret. Rend. Kovács<br />

Frigyes.<br />

1552. „Pajkos gyerekek játéka" : szubjektív<br />

reflexiók a Cabaret zentai bemu­<br />

tatója kapcsán / Kókai Péter = MSz,<br />

jún. 16., 160. sz, 7. p.<br />

Rend. Kovács Frigyes.<br />

1553. „Dehát amíg lehet, csak álmodjunk<br />

kabarét" : Harold Prince Cabaret c.<br />

musicaljének zentai bemutatója Kovács<br />

Frigyes rendezésében / Hajnal<br />

Jenő = MSz, jún. 18, 162. sz, 11. p.<br />

1554. Tisza-lakodalom. Laodameia : Sípos<br />

Zoltán oratóriumának ősbemutatója<br />

/ ger [Gergely József] = MSz, aug.<br />

6, 211. sz, 10. p.<br />

1555. „Megszállták" a zentai színházat : a<br />

nagy érdeklődés miatt szerdán este<br />

két Cabaret-elöadást tartottak / fi<br />

[Fodor István] = MSz, aug. 13, 218.<br />

sz, 11. p.<br />

1556. Pipin Zentán : holnap ősbemutató a<br />

városi kereskedelmi központ udvarában<br />

/ fi [Fodor István] = MSz, aug.<br />

14,219. sz, 7. p.<br />

Pipin c. zenés történelmi parabola a<br />

Zentai Színtársulat előadásában<br />

Körmöci Petronella rendezésében.<br />

1557. Holdbéli csónakos / P. [Pertics] P. [Péter]<br />

= MSz, szept. 18, 254. sz, 7. p.<br />

Weöres Sándor: Holdbéli csónakos.<br />

Rend. Hemyák György. A zentai<br />

Thurzó Lajos Közművelődési Központ<br />

színtársulata.<br />

1558. Komoly „kalandos játék" : a zentai<br />

színjátszás 160 éves fennállását több<br />

bemutatóval „ünneplik" / fi [Fodor<br />

István] = MSz, dec. 2, 362-328. sz,<br />

12. p.<br />

Beszélgetés Hajnal Jenővel, a<br />

Thurzó Lajos Közművelődési Központ<br />

igazgatójával az 1993/1994-es<br />

évad terveiről.<br />

Zombor<br />

1559. A pénz hatalma / b. [Bence] e. [Erika]<br />

= MSz, jan. 4, 2. sz, 8. p.<br />

Arthur Miller: Fiaim. Rend. Szabó<br />

István. Petőfi Sándor ME.


1560. Otthon, édes otthon! : szabadkai és<br />

zombori amatőr színjátszók vállalkozása<br />

/ Szuszner Zoltán = 7N, febr.<br />

5., 6. sz., 16. p.<br />

Arthur Miller: Édes fiaim c. darabjának<br />

a színrevitele a Népkör és a<br />

zombori Petőfi Sándor ME színészeinek<br />

az előadásában.<br />

1561. Megérni a szebb napokat: látogatóban<br />

a zombori Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesület otthonában, a Kaszinóban<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, márc. 22., 78. sz., 7. p.<br />

1562. Egy színes üveggolyónak is lehet<br />

örülni: Dováth Arisztid névjegykártyája<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, ápr. 19., 105. sz., 7. p.<br />

1563. Illúziókban élni—/ Szuszner Zoltán<br />

= 7N,jún. 4., 23. sz., 16. p.<br />

A Petőfi Sándor ME munkájáról.<br />

1564. Évadzáró rendezvények : vasárnap<br />

Bajmokon vendégszerepel a zombori<br />

Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesület színjátszó együttese / — =<br />

MSz, jún. 19., 163. sz., 4. p.<br />

Alfonso Paso: Nem vagyunk angyalok<br />

c. darabjával.<br />

1565. Színház és festészet: bemutatjuk Zsili<br />

Gizellát, a zombori Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesület színjátszóját / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, júl. 5.,<br />

179. sz., 9. p.<br />

1566. Krónika/- = ZK, júl. 5., 7. sz., 2.<br />

Hírek a zombori Petőfi Sándor ME,<br />

a szilágyi és a kupuszinai amatörök<br />

fellépéseiről.<br />

1567. Tehetség és profizmus : amit Győrfi<br />

Kláráról tudni kell / B. [Bence] E.<br />

[Erika] = MSz, júl. 8., 182. sz., 11. p.<br />

1568. A nyáron sem pihennek : a zombori<br />

Kaszinó színjátszó csoportjának hírei<br />

/ (zs) [Fridiik Cirkl Zsuzsanna] =<br />

Dt, júl. 11., 26. sz., 3. p.<br />

1569. Hosszú távú álmodozás: 35 éve a színpadon<br />

/ (zs) [Fridiik Cirkl Zsuzsanna]<br />

= ZK, aug. 5., 8. sz., 2. p.<br />

Győrfi Sándor jubileumáról és a jutalomjáték<br />

bejelentése.<br />

1570. Hosszú távú álmodozás / F. Cirkl Zsuzsa<br />

= MSz, aug. 7., 212. sz., 7. p.<br />

Győrfi Sándor jutalomjátéka 35 éves<br />

színészi tevékenykedése alkalmából<br />

Zomborban és Szabadkán.<br />

1571. Hosszú távú álmodozás : harmincöt<br />

éve színpadon... / m. [Mihályi] k.<br />

[Katalin] = MSz, aug. 10., 215. sz.,<br />

13. p.<br />

Györfi Sándor jutalomjátéka a szabadkai<br />

Népkörben.<br />

1572. Nem csak vígjátékot : Györfi Sándor,<br />

a zombori színjátszók vezetője<br />

nyilatkozik a társulat terveiről / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, aug.<br />

23., 228. sz., 13. p.<br />

1573. Nem vagyunk angyalok : zombori<br />

színjátszók Szabadkán / - = MSz,<br />

aug. 27., 232. sz., 5. p.<br />

Alfonso Paso: Nem vagyunk angyalok<br />

c. vígjátékával léptek fel a<br />

Mladost Ifjúsági ME nagytermében.<br />

1574. Próbálj meg lazítani! : évadkezdés a<br />

zombori Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesületben / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, szept. 20., 256. sz.,<br />

13. p.<br />

Győrfi Klára színész nyilatkozik a<br />

tervekről.<br />

1575. Próbálj meg lazítani!: ...Győrfi Klára<br />

nyilatkozik a színjátszók terveiről.<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] = ZK,<br />

okt. 10., 10. sz., 2. p.<br />

1576. A zomboriak Baján / B. [Barácius]<br />

Z. [Zoltán] = MSz, okt. 28.,<br />

291-294. sz., 11. p.<br />

Alfonso Paso: Nem vagyunk angyalok<br />

c. darabbal a Petőfi Sándor ME.<br />

1577. Nem élhetek muzsikaszó nélkül :<br />

hogyan válhat az álom valósággá? /<br />

F. [Fridrik] C. [Cirkl] Zsuzsa = ZK,<br />

nov. 10., 11. sz., 10. p.<br />

Beszélgetés Váci Istvánnal, a zom-


ori Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesület műkedvelőjével.<br />

Zrenjanin<br />

1578. János vitéz : a zrenjanini Petőfi Művelődési<br />

Egyesület a közeljövőben<br />

színre viszi a daljáték egy újabb változatát<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, jan. 25, 23. sz, 9. p.<br />

Petőfi-Kacson Pongrác: János vitéz<br />

c. daljátéka.<br />

1579. Méltók leszünk az elődökhöz : a<br />

nagybecskereki Petőfi Sándor Művelődési<br />

Egyesületben egy új generáció<br />

áll a rajtkövön / Barácius Zoltán<br />

= CsK, márc. 25, 12. sz, 15. p.<br />

1580. In memóriám. Jakabfalvi Géza :<br />

(1917-1993) / B. [Barácius] Z. [Zoltán]<br />

= MSz, ápr. 26, 112. sz, 5. p.<br />

1581. In memóriám Jakabfalvy Géza<br />

(1917-1993) / (Stocker E.) = Hé,<br />

7-8. sz, 12. p.<br />

1582. Tiszta szívvel : látogatóban a zrenjanini<br />

Petőfi Művelődési Egyesület<br />

titkáránál, Kazi Istvánnál / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, szept.<br />

4, 240. sz, 13. p.<br />

Beszélgetés az egyesület munkájáról.<br />

1583. A fiatalokkal meg kell szerettetni a<br />

színpadot / Hegyi József = CsK,<br />

nov. 4, 44. sz, 18. p.<br />

Interjú Miglinczi Irénnel és Kósa<br />

Zoltánnal, a Petőfi Sándor ME gyermek<br />

és ifjúsági színjátszócsoportjának<br />

a vezetőivel.<br />

* * *<br />

1584. Fiatalok műhelye : egy magyarországi<br />

művelődési központról /<br />

Krekity Olga = MSz, jan. 8, 2. sz,<br />

16. p.<br />

Országos Felnőtt Amatőr Vers- és<br />

Prózamondó Verseny Győrött.<br />

1585. Meghívás Balassagyarmatról / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, jan.<br />

14, 12. sz, 10. p.<br />

A Magyar Nyelvű Színjátszók és<br />

Versmondók I. Nemzetközi Találkozója,<br />

amelyen a szabadkai Krekity<br />

Olga is részt vesz.<br />

1586. A szerelem világnapján : diákok és<br />

felnőttek ünnepeltek vasárnap a horgosi<br />

Művelődési Házban / Miskolci<br />

Magdolna = MSz, febr. 16, 45. sz,<br />

13. p.<br />

Szavalóverseny.<br />

1587. Versről versre : megtartották a körzeti<br />

szavalóversenyt / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, márc. 19, 75.<br />

sz, 10. p.<br />

Tartományi szavalóverseny.<br />

1588. A vers legyen eszköz : versmondó<br />

egyesület tevékenykedik Budapesten,<br />

amelyhez határon túli magyar<br />

amatör szavalók is csatlakozhatnak /<br />

Krekity Olga = 7N, ápr. 16, 16. sz,<br />

11. p.<br />

1589. Siker Nagykanizsán: gyorsinterjú Virág<br />

Mihállyal, a magyarországi verses<br />

prózamondó verseny zsűrijének<br />

tagjával / B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, ápr. 27, 113. sz, 7. p.<br />

Csengey Dénes Vers- és Prózamondó<br />

Verseny, amelyen a szabadkai<br />

Életjel szavalói is részt vettek.<br />

1590. Egy újabb irodalmi seregszemle :<br />

színvonalas produkciók a kanizsai<br />

község tavaszi versmondó versenyének<br />

döntőjén / (tg) [Túri Gábor] =<br />

MSz, ápr. 29, 115. sz, 7. p.<br />

1591. Prózamondók vetélkedője Kupuszinán<br />

: jól szerepeltek a nyugatbácskai<br />

óvodák, iskolák és a középiskolák<br />

tanulói / Marásek Gáspár =<br />

Dt, ápr. 25, 16. sz, 1. p.<br />

1592. Beszédművelésünk sikere Nagykanizsán.<br />

Csak tiszta forrásból—: legkiválóbbjaink<br />

a magyar vers- és prózamondás<br />

élvonalában / Kaszás<br />

Károly = 7N, ápr. 30., 18. sz, 16. p.<br />

Csengey Dénes Vers- és Prózamondó<br />

Verseny.


1593. A legjobb versmondó és amatőr színész<br />

: Domány Zoltán, a Zentai Színtársulat<br />

tagja Nagykanizsán megnyerte<br />

a Csengey Dénes Vers- és Prózamondó<br />

Versenyt... / Gergely József =<br />

MSz, máj. 7, 120. sz, 11. p.<br />

1594. Anyanyelvem a vers : bemutatjuk<br />

Raffa Boglárkát, akit a Magyar Televízió<br />

Ki mit tud? vetélkedőjén július<br />

22-én láthattunk a képernyőn /<br />

Nyáry Márta = MSz, jún. 29, 173.<br />

sz, 5. p.<br />

Kikindai szavaló.<br />

1595. Díjözön a versmondóknak : Szabadkán<br />

megtartották a hagyományos<br />

Nemes Nagy Ágnes szavalóversenyt<br />

/ m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

dec. 9, 333-336. sz, 4. p.<br />

1596. Az őszinteség fedezetével : négyszemközt<br />

Korhecz Imolával, a szabadkai<br />

Életjel tehetséges vers- és<br />

prózamondójával / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, dec. 21, 348, 349.<br />

sz, 9. p.<br />

SZEMLÉK<br />

1597. Már robog a Négyesfogat! / Bence<br />

Erika = CsK, febr. 18, 7. sz, 17. p.<br />

A nyugat-bácskai községek (Szilágyi,<br />

Kupuszina, Doroszló, Gombos)<br />

művelődési rendezvénye.<br />

1598. Negyedszer is Zenta a házigazda :<br />

kezdődik az amatör színtársulatok<br />

körzeti szemléje / ger [Gergely József]<br />

= MSz, márc. 28, 81. sz, 13. p.<br />

1599. Folytatódik a hagyomány : amatör<br />

színtársulatok körzeti szemléje<br />

Zentán / — = Tv, márc. 26, 12. sz,<br />

4. p.<br />

1600. A kikindai és a zentai színjátszók a<br />

legjobbak : befejeződött az amatör<br />

színtársulatok szemléje Zentán / ger<br />

[Gergely József] = MSz, ápr. 6, 93.<br />

sz, 11. p.<br />

1601. A zentai színjátszók sikere : a<br />

kikindaiak és a Zentai Színtársulat két<br />

előadása jutott tovább / ger [Gergely<br />

József] = Tv, ápr. 9., 14. sz, 3. p.<br />

1602. Zentai a legjobb szereplő : az amatőr<br />

színjátszók kúlai körzeti szemléjén<br />

számos elismerésben részesültek a<br />

Zentai Színtársulat tagjai / fi [Fodor<br />

István] = MSz, jún. 15, 159. sz, 11. p.<br />

MADÁCH AMATŐRSZÍNHÁZ<br />

1603. Elkésett megemlékezés Juhász Zsuzsáról<br />

: adalékként a jubiláló zrenjanini<br />

—- történetéhez / Kunkin<br />

Zsuzsanna = CsK, jan. 21, 3. sz,<br />

15. p.<br />

1604. Közelebb a közönséghez: a zrenjanini<br />

— megkezdődtek Fodor László:<br />

Szilveszter c. színjátékának olvasópróbái...<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, ápr. 13, 99. sz, 9. p.<br />

1605. A szereplés adománya : Csipa Zsuzsanna,<br />

a zrenjanini — színjátszója<br />

vall a darabokról, az életről, az álmokról<br />

/ B. [Barácius] Z. [Zoltán] =<br />

MSz, máj. 24, 137. sz, 13. p.<br />

1606. Dal- és sanzonest : a zrenjanini —évadzáró<br />

rendezvénye / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, jún.<br />

21, 165. sz, 13. p.<br />

Dal- és sanzonest Szeressük egymást<br />

gyerekek címmel.<br />

1607. A tehetség néha örökség : Tóth Edit,<br />

a zrenjanini — üdvöskéje tanulni<br />

akarja a színészmesterséget / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, júl.<br />

19, 193. sz, 9. p.<br />

1608. Évadnyitás a —ban : a zrenjanini<br />

társulat terveiről, gondjairól nyilatkozik<br />

Izelle Károly szervezőtitkár és<br />

vezető színész / B. [Barácius] Z.<br />

[Zoltán] = MSz, szept. 7, 243. sz,<br />

13. p.<br />

1609. Maradjon meg hitünk : Tóth Irén a<br />

zrenjaniniak kedvence nyilatkozik<br />

életútjáról, terveiről... / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, szept.<br />

17, 253. sz, 11. p.


1610. Együttműködés egymásért : a zrenjaniniak<br />

megnézhetik az Újvidéki<br />

Színház valamennyi előadását / B.<br />

[Barácius] Z. [Zoltán] = MSz, dec.<br />

15., 342. sz., 11. p.<br />

Beszélgetés lzelle Károllyal, a —<br />

titkárával a két színház együttműködéséről.<br />

IFJÚSÁGI SZÍNJÁTSZÁS<br />

1611. Életet a színfalak mögé! : a KMV<br />

oázis / Marlene Dietrich = KI, márc.<br />

3., 2053. sz., 5. p.<br />

1612. A fekete kenyér íze / Berényi Ilona<br />

= MSz, márc. 5., 92. sz., 7. p.<br />

1613. Középiskolások Színművészeti Vetélkedője<br />

: a versenyt e hó 26-án<br />

tartják meg a szabadkai Népkörben /<br />

m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz,<br />

márc. 19., 75. sz., 11. p.<br />

1614. A Középiskolások Színművészeti<br />

Vetélkedője : a részvevők listája,<br />

időpontok, az előadások sorrendje /<br />

- = 7N, márc. 19., 12. sz., 16. p.<br />

Ua. KI, márc. 17, 2055. sz, 3. p.<br />

1615. Lezajlott a KSZV. Megtörtént a<br />

KSZV / Marlene Dietrich = KI, ápr.<br />

7, 2058. sz, 26-30. p.<br />

1616. „Nem adhatom a hitem" : diákszínjátszás<br />

ma / Krekity Olga = 7N, ápr.<br />

9, 15. sz, 16. p.<br />

Beszámoló a Középiskolások Színművészeti<br />

Vetélkedőjéről.<br />

1617. Visszapillantás a KSZV-re / Király<br />

Andrea, Tóth Ildikó = KI, ápr. 14,<br />

2059. sz, 4-5. p.<br />

1618. Az ötletek spektruma / Kerekes Valéria<br />

= KI, okt. 13, 2073. sz, 4. p.<br />

Multimediális est a szabadkai Népkörben.<br />

A NAWA Irodalmi Csoport<br />

perform anca.<br />

MÁJUSI JÁTÉKOK<br />

1619. Gyermekelőadás volt Kupuszinán /<br />

Marásek Gáspár = Dt, ápr. 11, 14.<br />

sz, 2. p.<br />

A gyermekszínjátszók községi<br />

szemléje.<br />

1620. Előrelépés / Lajber György = MSz,<br />

ápr. 30, máj. 1, 2, 3, 116. sz, 10. p.<br />

Előkészületek Becsén a diákszínjátszók<br />

36. rendezvényére.<br />

1621. Kezdődnek a — : ma délután 5 órakor<br />

lesz az ünnepi megnyitó / Lajber<br />

György = MSz, máj. 22, 135. sz, 4. p.<br />

Becsén.<br />

1622. Élvezetes előadások : Boszorkánydal<br />

+ Egy unalmas délután = remek<br />

színházi élmény / 1. [Lajber] gy.<br />

[György] = MSz, máj. 26, 139. sz,<br />

7. p.<br />

Kupuszinai, becsei, szabadkai,<br />

kuzmini, pancsovai, verbászi és<br />

indijai előadások.<br />

1623. Mese és valóság / (Tanjug) = MSz,<br />

máj. 28, 141. sz, 11. p.<br />

Kúlai, sjenicai, uroševaci, loznicai,<br />

kovačicai és zombori előadások.<br />

1624. Kupuszinai gyermekszínjátszók sikere<br />

: a — 36 év után... / Marásek<br />

Gáspár = Dt, máj. 30, 20. sz, 3. p.<br />

Hófehérke és a beat-törpék c. mesemusical.<br />

1625. Az elbűvölő bűvös kocka / 1.<br />

[Lajber] gy. [György] = MSz, máj.<br />

31, 144. sz, 13. p.<br />

Törökkanizsai, törökbecsei, belgrádi,<br />

kikindai, trsteniki, knjaževaci és<br />

újvidéki előadások.<br />

1626. A törökbecseiek előadása minősült a<br />

legjobbnak /1. [Lajber] gy. [György]<br />

= MSz, jún. 1, 145. sz, 10. p.<br />

A Josif Marinković Általános Iskola<br />

Királyi fesztivál c. meséje Dušica<br />

Varga rendezésében.<br />

1627. Tovább élnek a — : a fejlesztés útvesztői...<br />

/ Lajber György = MSz,<br />

jún. 2, 146. sz, 7. p.<br />

Hogyan tovább.


96 FILM<br />

Vö. 1798. sz.<br />

FILM<br />

FILMTÖRTÉNET<br />

1628. Kereszt és csillag / Biacsi Antal =<br />

7N, márc. 26., 13. sz, 9. p.<br />

Vicsek Károly azonos c. filmjéről.<br />

1629. Kereszt és csillag / Vicsek Károly =<br />

MSz, ápr. 3, 90. sz, 13. p.<br />

Podolszki József: Időtöltés (1971) c.<br />

dokumentumfilm-szinopszisáról,<br />

valamint Vicsek Károly Kereszt és<br />

csillag c. filmjéről.<br />

1630. Bosnyák Ernő, az első hazai filmrendező<br />

/ Silling István = ZK, máj.<br />

5, 5. sz, 11. p.<br />

1631. Bosnyák Emő, az első hazai filmrendező<br />

/ Silling István = Dt, jún. 6,<br />

21. sz, 3. p.<br />

1632. Életrajzi kalauz. Bosnyák Ernő /<br />

Kalapis Zoltán = MSz, aug. 14,<br />

219. sz, 10. p.<br />

1633. Korda Sándor Zomborban : egy világhírű<br />

filmproducer születésének<br />

100. évfordulója / Kalapis Zoltán =<br />

MSz, szept. 11, 247. sz, 12. p.<br />

FILMÉLET<br />

1634. Pusztulnak a Fényes szelek / (Esti<br />

Hírlap) = MSz, aug. 10, 215. sz,<br />

12. p.<br />

Beszélgetés Gyüreg Verával, a Magyar<br />

Filmintézet igazgatójával a filmek<br />

restaurálásáról.<br />

1635. Kulturális beszolgáltatás : elkobozták<br />

a szabadkai Lifka videostúdiót...<br />

/ Kabók Erika = MSz, nov. 14,<br />

309-311. sz, 11. p.<br />

Siflis Zoltán filmrendező nyilatkozik.<br />

FILMFESZTIVÁLOK<br />

1636. Kezdődik a Magyar Filmszemle / (1)<br />

[Ládi István] = MSz, febr. 5, 34. sz,<br />

11.p.<br />

1637. A 24. Magyar Filmszemle díjai / (1)<br />

[Ládi István] = MSz, febr. 12, 41.<br />

sz, 11. p.<br />

1638. Roncsfilm? Mert: roncsélet? : a 24.<br />

Magyar Filmszemlén a fiatal alkotók<br />

és látásmódok kerültek előtérbe /<br />

Torok Csaba = CsK, febr. 18, 7. sz,<br />

14-15. p.<br />

1639. Szívós rokonság : finnugor csevegés<br />

a nyelvcsalád borúlátásának indokoltságáról<br />

/ Torok Csaba = CsK,<br />

ápr. 8, 14. sz, 12-13. p.<br />

Finn-magyar kapcsolatok a Magyar<br />

Filmszemlén.<br />

1640. Humor és érzelem : Bacsó Péter a<br />

palicsi filmfesztivál zsűrijének elnöke<br />

/ Árpási Ildikó = MSz, júl. 22,<br />

196. sz, 13. p.<br />

1641. Tegnap, ma, holnap / Árpási Ildikó =<br />

MSz, júl. 31, 205. sz, 11. p.<br />

Beszélgetés Bacsó Péter magyarországi<br />

filmrendezővel.<br />

1642. Fehér arcok Velencében : Pintér Gábor<br />

dokumentumfilmje a nemzetközi<br />

szemlén... / Fehér Rózsa = MSz,<br />

aug. 31, 236. sz, 13. p.<br />

Beszélgetés Pintérrel.<br />

1643. A béke fesztiválja : interjú Bacsó<br />

Péterrel / Harangozó Éva = KI,<br />

szept. 1, 2067. sz, 27. p.<br />

1644. Ma kezdődik a Jugoszláv Játékfilmfesztivál<br />

: tizenegy új filmet mutatnak<br />

be / E. O. = MSz, szept. 11,<br />

247. sz, 4. p.<br />

Bosnyák Emő rövidfilmjeit is.<br />

1645. A megmérettetés lehetősége : Magyar<br />

Filmművészeti Napok Marosvásárhelyen...<br />

/ Kabók Erika = MSz,<br />

nov. 27, 28, 29, 30, 323-325. sz,<br />

11. p.


1646. A vászonhét krónikája : a palicsi<br />

nemzetközi filmszemléről / Lovas<br />

Ildikó = Ü, 11-12. sz., 569-574. p.<br />

A zsűri elnöke Bacsó Péter magyar<br />

filmrendező. A fesztiválon részt vett<br />

Szabó Ildikó, magyar rendező is<br />

Gyerekgyilkosságok (1992) c. filmjével.<br />

ÚJ FILM<br />

1647. Dokumentumfilm a tiszai halászatról<br />

: Belgrádi Televízió I, február<br />

10-én 17.30 órakor / Kovács József<br />

= CsK, febr. 4., 5. sz., 9. p.<br />

Forgatókönyv és szöveg Burány<br />

Márta. Rend. Dušan Čekić.<br />

1648. Éljen anyád [1-2.] / Bérezés = KI,<br />

okt. 13., 2073. sz., 20. p.; KI, okt.<br />

20, 2074. sz, 18. p.<br />

Európa Kemping. Rend. Szőke András;<br />

Éljen anyád! Rend. Ács Miklós.<br />

1649. Háborús szerelem : új filmszerepben<br />

Keller Márta, a kikindai „csodagyerek"<br />

/ Polyvás József = MSz, dec.<br />

31, 356. sz, 13. p.<br />

A könny és testvérei. Rend. Zoran<br />

Čalić.<br />

TELEVÍZIÓ<br />

ÁLTALÁBAN<br />

1650. A szakértelem (nem?) akadály / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, jan. 17, 15.<br />

sz, 13. p.<br />

A JRTV-ben bekövetkezett leváltásokról,<br />

elbocsátásokról.<br />

1651. Megkapták a végzéseket / K-k<br />

[Kabók Erika] = MSz, jan. 20, 18.<br />

sz, 13. p.<br />

Elbocsátások, kényszerszabadságok<br />

az újvidéki RTV-ben.<br />

1652. „írja azt, hogy én döntöttem" : a kisebbségi<br />

nyelvű tévéműsorok drasztikus<br />

csökkentésével kapcsolatban<br />

Marko Kekovictól, az Újvidéki Televízió<br />

tájékoztatási műsorainak<br />

igazgató-föszerkesztőjétöl kértünk<br />

interjút / Kabók Erika = MSz, febr.<br />

18, 47. sz, 7. p.<br />

ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ<br />

Vö. 293, 530, 828. sz.<br />

1653. A „Birodalom" visszavág? / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, jan. 3, 1. sz,<br />

13. R.<br />

Az Újvidéki Rádióról is.<br />

1654. Tisztogatás, nem ésszerűsítés / p.<br />

[P.] k. [Keczeli] k. [Klára] = MSz,<br />

jan. 12, 10. sz, 13. p.<br />

1655. In memóriám —. Átokfutók / Bódis<br />

Gábor = Np, jan. 13, 141. sz, 3. p.<br />

1656. „Rühes kutyaként bánnak velünk" :<br />

a műszakiaktól a szimfonikusokig<br />

mindenhol van felesleg / p. [P] k.<br />

[Keczeli] k. [Klára] = MSz, jan. 13,<br />

11. sz, 12. p.<br />

1657. Egy kirúgott tévés meg a többiek /<br />

Tóth László = Np, jan. 13, 141. sz,<br />

4. p.<br />

1658. „Ezt nektek" / (TL) [Tornán László]<br />

= Np,jan. 13, 141. sz, 4. p.<br />

1659. Angyal szállt le Szerbiában : (a i<br />

šire) / Keszeg Károly = Np, jan. 20,<br />

142. sz, 3. p.<br />

1660. Látszat-lét / p. [P.] k. [Keczeli] k.<br />

[Klára] = MSz, jan. 26, 24. sz, 11. p.<br />

A Napjaink és a Jelen-lét c. műsorról.<br />

1661. Hova tűnt az—?/ Hangya István =<br />

Npjan. 27, 143. sz, 2. p.<br />

1662. Félreszámolt percek / p. [P.] k.<br />

[Keczeli] k. [Klára] = MSz, jan. 27,<br />

25. sz, 13. p.<br />

A jan. 25-ei Napjaink c. műsorról,<br />

melyben az új nyelvhasználati törvényről<br />

volt szó.<br />

1663. Karácsony az — és Rádióban / -<br />

[Huzsvár László] = Hé, 1. sz.,<br />

11-12. p.


98 TELEVÍZIÓ<br />

1664. Eret vágnak a kisebbségi műsorokon<br />

: megszűnik a Jelen-lét, a Globus, az<br />

Indulunk... / K-k [Kabók Erika] =<br />

MSz, febr. 17., 46. sz., 5. p.<br />

1665. Emberszabású kisebbségek / Keszeg<br />

Károly = Np, febr. 17., 146. sz, 3. p.<br />

1666. Tiltakozás / Egeresi Sándor = MSz,<br />

febr. 18., 47. sz., 6. p.<br />

A műsoridő csökkentése ellen.<br />

1667. A müsorcsökkentés politikai kérdés<br />

: az — magyar nyelvű tájékoztatási<br />

szerkesztősége egységesen kiállt a<br />

műsorok megmaradásáért / K-k<br />

[Kabók Erika] = MSz, febr. 18., 47.<br />

sz., 6. p.<br />

1668. Senki sem nyilatkozik : Keković<br />

döntéséről Crnjanin hivatalosan<br />

még nem tájékozódott, Pankov ülésezik,<br />

Savović pedig nem értesült<br />

kellőképpen / N-a [Nagy Magdolna]<br />

= MSz, febr. 18., 47. sz., 6. p.<br />

Az — műsoridejének a megrövidítéséről.<br />

1669. Nem szabad így leszűkíteni a jogokat<br />

/ P. I. = MSz, febr. 18., 47. sz., 6. p.<br />

A müsorcsökkentésröl a politikusok.<br />

1670. Már előfizetni sem érdemes— / S.<br />

[Stanyó] T. [Tóth] G. [Gizella] =<br />

MSz, febr. 18., 47. sz., 6. p.<br />

Beszélgetés a műsorcsökkentésről<br />

Tóth László újságíróval.<br />

1671. Megalapozatlan döntés : a televízió<br />

nemzetiségi szerkesztőségeinek nyilatkozatai<br />

/ - = MSz, febr. 18., 47.<br />

sz., 6. p.<br />

Az ~~ műsoridejének a megkurtításáról.<br />

1672. A demagógia diszkrét bája / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, febr. 24., 53.<br />

sz., 9. p.<br />

Az — Napjaink c. műsoráról.<br />

1673. Csak a paragrafus kérdéses : néhány<br />

apróbb módosítással maradnak a<br />

nemzetiségi műsorok / p. [P.] k.<br />

[Keczeli] k. [Klára] = MSz, febr.<br />

25., 54. sz, 13. p.<br />

1674. Kinek köszönhető a tévéműsorok<br />

megőrzése? : ...beszélgetés Egeresi<br />

Sándor volt tartományi képviselővel<br />

a topolyai községben szervezett aláírásgyűjtésről<br />

és az azt követő eredményekről...<br />

/ Nagy Klára = MSz,<br />

febr. 28., 58. sz., 5. p.<br />

1675. A magyarok senkit sem veszélyeztetnek<br />

: Miodrag Brankov tartományi<br />

képviselő a tájékoztatásról és<br />

más időszerű kérdésekről / Orosz<br />

Klára = MSz, febr. 28., 58. sz., 5. p.<br />

1676. A Dunatáj kérdez : mi a véleménye<br />

arról, hogy az — lecsökkenti magyar<br />

nyelvű műsorát? / Zámbó Illés<br />

= Dt, febr. 28., 8. sz., 3. p.<br />

1677. „Gyalogszerrel" : az idén valamivel<br />

biztatóbb az újvidéki szerkesztőség<br />

gyermekszerkesztőségének a helyzete<br />

/ p. [P] k. [Keczeli] k. [Klára] =<br />

MSz, márc. 2., 59. sz., 11. p.<br />

Az — gyermekműsorairól.<br />

1678. Hétköznapi televízió(ónk). „Bizonyos<br />

módosítások" / Németh János<br />

= 7N, márc. 5., 10. sz., 3. p.<br />

1679. Hol is állunk pillanatnyilag? / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, márc. 17., 73.<br />

sz., 13. p.<br />

1680. Délibáb / p. [P.] k. [Keczeli] k. [Klára]<br />

= MSz, máj. 12., 125. sz., 7. p.<br />

Az — magyar nyelvű szerkesztőségéről.<br />

1681. Hivatalos irodalom, magánirodalom<br />

és elzárkózás / Tornán László = Np,<br />

jún. 16., 163. sz, 17. p.<br />

1682. 6000. / di [Dobosi Irén] = MSz, júl.<br />

2., 176. sz, 11. p.<br />

Az — magyar nyelvű híradójának<br />

6000. adásáról.<br />

1683. Van apelláta : P. Keczeli Klára:<br />

Nincs apelláta című, július 7-én<br />

megjelent „érveket" felsorakoztató


írása késztetett arra, hogy a másik<br />

fél meghallgatásának jogán kifejtsem<br />

véleményemet a cikkben leírtakról<br />

/ Szakállas Ottó = MSz, júl.<br />

11., 185. sz., 11. p.<br />

1684. Ejnye, Ottó! / Papp Gábor = MSz,<br />

júl. 19., 193. sz., 7. p.<br />

Vö. 1683. sz.<br />

1685. Nincs apelláta : válasz Szakállas Ottónak<br />

/ P. Keczeli Klára = MSz, júl.<br />

18., 192. sz., 10. p.<br />

Vö. 1683. sz.<br />

1686. Tévéjegyzet. Indulunk! / Kontra Ferenc<br />

= MSz, aug. 25., 230. sz., 7. p.<br />

Az —- Indulunk! c. ifjúsági műsoráról.<br />

1687. A Napjaink éjfélkor? / Polyvas József<br />

= MSz, dec. 2., 326-328. sz., 5. p.<br />

1688. Fekete-kurzus : a Napló meg van<br />

sértődve... / k. u. k. = Np, dec. 8.,<br />

189. sz., 12. p.<br />

1689. Az — ötnyelvű szilveszteri műsoráról<br />

/ - = RTVú, 53. sz., 2. p.<br />

Vö. 13. sz.<br />

MAGYAR TELEVÍZIÓ<br />

1690. Ami hiányzott - az újságírói vízum :<br />

a ~~ forgatócsoportjának mégsem<br />

voltak meg a szükséges dokumentumai<br />

/ á. [Árpási Ildikó] = MSz, máj.<br />

6., 119. sz., 11. p.<br />

1691. Búcsúztató egy tévéműsor felett /<br />

Szloboda János = Np, máj. 19., 159.<br />

sz, 16. p.<br />

A MTV Szegedi Körzeti Stúdiójának<br />

a Szieszta c. állandó rovatában<br />

jelentkező, Vicei Károly szerkesztette<br />

Menekültek Hírszolgálatának a<br />

megszűnéséről.<br />

1692. Vallási műsor, de : nem dolguk a<br />

közvetlen hittérítés / (Esti Hírlap) =<br />

MSz, aug. 12,217. sz, 11. p.<br />

A MTV vallási műsorainak a szerkesztőségéről.<br />

Vö. 296, 713. sz.<br />

DUNA TÉVÉ<br />

1693. Az első magyar műholdas csatorna<br />

megkezdte rendszeres adását / (a Világszövetség<br />

nyomán) = MSz, febr.<br />

1, 30. sz, 9. p.<br />

1694. Ágoston András levelei. Dr. Antall<br />

Józsefnek, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének,<br />

1993. VIII. 22. [dokumentum]<br />

= Hm, nov. 27, 14. p.<br />

A ~~ műsorpolitikájáról.<br />

1695. Ágoston András levelei. Dr. Entz<br />

Gézának, a Határon Túli Magyarok<br />

Hivatala elnökének = VMDKÉ,<br />

260-262. p.<br />

RÁDIÓ<br />

ÁLTALÁBAN<br />

1696. Itt: most és mást: ifjúsági rádióhálózat<br />

/ Györffy Zoltán = 7N, jan. 29,<br />

5. sz, 30. p.<br />

Javaslat a Vajdasági Ifjúsági Rádióhálózat<br />

létrehozására.<br />

1697. Vajdasági Ifjúsági Rádióhálózat.<br />

Megszületőben / Németh Emő =<br />

CsK, márc. 25, 12. sz, 21. p.<br />

1698. Vajdasági Ifjúsági Rádióhálózat.<br />

Lesz-e ifjúsági műsor Szabadkán? /<br />

Németh Ernő a VIR kezdeményezői<br />

nevében = CsK, ápr. 1, 13. sz, 19. p.<br />

1699. Mit tehet a rádió?! : nemzetközi tanácskozás<br />

az Amerika Hangja, a<br />

Szabad Európa és más hírközlő szervek<br />

szerepéről a kelet-európai változások<br />

nyomán / Purger Tibor =<br />

MSz, jún. 13, 157. sz, 1. és 12. p.<br />

1700. A kihalt éter : megszűnt a Szabad<br />

Európa Rádió magyar adása... /<br />

Keszeg Károly = Np, nov. 10, 184.<br />

sz, 9. p.


100 RÁDIÓ<br />

BECSEI KERESKEDELMI RÁDIÓ<br />

1701. Egy kis rádió jubileuma /1. [Lajber]<br />

gy. [György] = MSz, szept. 2, 238.<br />

sz, 10. p.<br />

ÚJVIDÉKI RÁDIÓ<br />

Vö. 530, 1653, 1663. sz.<br />

1702. Szombaton Zentán. „Még a Tisza is<br />

hullámhosszat vált" / r-R [Fehér Rózsa]<br />

= MSz, febr. 11, 40. sz, 13. p.<br />

Az — Szombati Találka és Hallgassunk<br />

filmet! c. adásainak élőműsora.<br />

1703. Mindent elmondunk : Grajlah Emma,<br />

a Szombati találka egyik szerkesztője<br />

vall az újságírásról... / K-k<br />

[Kabók Erika] = MSz, febr. 12, 41.<br />

sz, 11. p.<br />

1704. „Visszaszuszpendáltak" : Dormán<br />

László mától ismét éjszakai műsort<br />

készít. / p. [P.] k. [Keczeli] k. [Klára]<br />

= MSz, júl. 6, 180. sz, 13. p.<br />

1705. Vajdasági költők a Kossuth klubban<br />

: Gion Nándor szerkesztő a Magyar<br />

Rádióval való együttműködésről / r-<br />

R [Fehér Rózsa] = MSz, jún. 10,<br />

154. sz, 11. p.<br />

1706. Hangos hetilap / Csipak Angéla =<br />

KI, szept. 22, 2070. sz, 6-7. p.<br />

A Szombati Találka c. műsorról.<br />

1707. Akik utoljára nevet(tet)nek : holnap<br />

este: szilveszteri kabaré az —ban /<br />

Torok Csaba = CsK, dec. 30, 52.<br />

sz, 17. p.<br />

Szerk. Horváth György és Bús Zoltán.<br />

RÁDIÓSZÍNHÁZ<br />

1708. Kafka-dráma a rádiódrámában : hogyan<br />

lehet színészek nélkül hangjátékot<br />

készíteni? - beszélgetés<br />

Böndör Pál dramaturggal / P.<br />

Keczeli Klára = MSz, febr. 7, 36.<br />

sz, 13. p.<br />

1709. Újvidéki egyszemélyes „láthatatlan<br />

színházunk" berkeiből: avagy: Vajda<br />

Tibor magára maradt— / Berényi<br />

Ilona = MSz, jún. 1, 145. sz, 12. p.<br />

SZABADKAI RÁDIÓ<br />

1710. Ismét lesz ifjúsági műsor!: az elképzelések<br />

szerint szombatonként dél és<br />

egy óra körül sugározzák majd / Mihályi<br />

Katalin = KI, szept. 29, 2071.<br />

sz, 9. p.<br />

1711. A~~negyedszázada/-- = MSz,dec.<br />

5, 329, 330, 331, 332. sz, 3. p.<br />

1712. Ezüstjubileum. A rádiósok ünnepe /<br />

(németh) [Németh János] = ÚHN,<br />

dec. 10, 6. sz, 8. p.<br />

1713. Nem ezt érdemeltük! / Tóth Ilona és<br />

Soltis Gyula = MSz, dec. 12,<br />

337-339. sz, 10. p.<br />

1714. Karácsonyi műsor a —ban : pénteken<br />

és szombaton gazdag, változatos<br />

ünnepi műsort sugároznak / m. [Mihályi]<br />

k. [Katalin] = MSz, dec. 23,<br />

350, 351. sz, 10. p.<br />

TEMERINI RÁDIÓ<br />

1715. Magyar nyelvű műsor csak délelőtt:<br />

egyre inkább piacirányú a —... / G.<br />

[Góbor] B. [Béla] = TÚ, márc. 11,<br />

10. sz, 3. p.<br />

1716. Az alapító hallgat: a — a héten már<br />

az új műsorterv szerint sugározza<br />

műsorát... / G. [Góbor] B. [Béla] =<br />

TÚ, márc. 18, 11. sz, 3. p.<br />

1717. Piacirányultságú lett a — : összefoglaló<br />

az igazgatóbizottság üléséről<br />

/-= TÚ, máj. 20, 20. sz, 3. p.<br />

ZOMBORI RÁDIÓ<br />

1718. Fél óra naponta : mi maradt meg a<br />

— magyar nyelvű műsorából? /<br />

Berényi Ilona = CsK, jan. 21, 3. sz,<br />

16. p.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!