Letöltés - Albertirsa

albertirsa.hu

Letöltés - Albertirsa

XXV. évfolyam, 1. szám

2013. január

Irmák

Karácsony

2012

9. oldal

Közéleti és tájékoztató lap

Megjelenik minden hónap első hetében

Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

100 Ft

Minden kedves olvasónknak sikerekben

gazdag, boldog új esztendőt!

Eredményekben gazdag, szép és boldog új esztendőt kívánok

minden Kedves Albertirsai Lakótársamnak!

Fazekas László

polgármester


2 Albertirsai Híradó 2013. január

Tartalom

VÁROSHÁZA ............................................................................... 3-6. oldal

KULTÚRA ..................................................................................... 6-7. oldal

KÖZÉLET ................................................................................. 7-12. oldal

AKTUÁLIS HELYI POLITIKA ................................................. 12-13. oldal

AKTUÁLIS .............................................................................. 13-18. oldal

SPORT .................................................................................... 18-19. oldal

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ..................................................... 20. oldal

Ünnepekre hangolva 10. oldal Télapó itt van 9. oldal

Minden kedves albertirsai lakótársunknak Áldott

Ünnepeket, és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!

Reméljük, az újság megjelenésekor már a 70 éven felüliek kézhez kapták a számukra

juttatott, általunk is támogatott, karácsonyi vásárlási utalványt! Ígérjük, ha rajtunk

múlik, ez továbbra is minden évben így fog történni.

Elter János és Tóth János képviselők

Kutya macska ivartanítási akció

Ebben az évben is meghirdetjük a nagy népszerűségnek örvendő

ivartalanítási akciónkat.

Jelentkezzen be rendelőnkbe:

2013. január 14 – február 28. között.

Albertirsa, Dánosi u. 7.

tel.: 53/370-783

Ez idő alatt a műtét árából 20% engedményt adunk.

Előzze meg a kedvenc állatainak túlszaporodását!

dr. Kormány Katalin dr. Ádám Tamás

Pest megye

felkészült a télre

A téli időszakra való felkészülés menetéről

tartott rendkívüli védelmi bizottsági ülést a

Pest Megyei Védelmi Bizottság december

12-én. Az esemény levezető elnöke Tarnai

Richárd kormánymegbízott, a Megyei Védelmi

Bizottság elnöke volt, az eseményen

részt vett Rosdy Tamás, a Pest Megyei Kormányhivatal

főigazgatója is.

Megkezdődött a felkészülés a télen várható

rendkívüli időjárásra, amelyben a megyei

védelmi bizottságoknak és elnökeiknek, valamint

a megyei kormánymegbízottaknak

fontos feladat jut. Ezért a téli időjárási körülményekre

való felkészülés jegyében a Pest

Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli védelmi

ülést tartott 2012. december 12-én. Az ülést

Tarnai Richárd kormánymegbízott, a Pest

Megyei Védelmi Bizottság elnöke vezette le.

Tarnai Richárd az ülés megnyitásaként

kiemelte, az új katasztrófavédelmi rendszer

világos alá- és fölérendeltségi viszonyokat,

felelősségi köröket határoz meg, egyértelmű

irányítási rendszereket alakít ki, így képes az

állam gyorsan és hatékonyan reagálni a vészhelyzetekben.

A kormánymegbízott hangsúlyozta,

ennek köszönhetően biztonságosabbá

válik az ország, ami közös nemzeti ügy.

Az rendkívüli védelmi ülésen Juhász Attila

tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatója a megyei és

a helyi védelmi bizottságok feladatait ismertette,

a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszerről,

és a téli időszakra történt felkészülésről

pedig Vitár Zsolt alezredes, a Pest Megyei

Védelmi Bizottság titkára számolt be.

A mintegy 30 fő részvételével lezajlott rendkívüli

ülésen kiderült, a felkészülés rendben

zajlik, az intézkedési tervek elkészültek és

hatósági ellenőrzések zajlanak, hogy minden

készen álljon egy esetleges rendkívüli helyzet

orvoslására.

2012. január 1-jén megújult a megyei, fővárosi

védelmi igazgatási rendszer, az ezzel kapcsolatos

igazgatási és védelmi feladatok végrehajtása,

irányítása a területi államigazgatás

koordinációjáért is felelős kormánymegbízottakhoz

került, 2013 januárjától pedig a járási

hivatal vezetői a kormánymegbízottakéhoz

hasonló jogosultságokkal bírnak majd.


2013. január Albertirsai Híradó 3

Tisztelt Lakótársam!

Ismét eltelt egy esztendő. Ilyenkor célszerű

mérleget állítani, visszagondolni a

mögénk került tizenkét hónap történéseire,

levonni azok tanulságait. Ugyanakkor

helyénvaló, ha az ajtónkon kopogtató újév

lehetőségeire is kikacsintunk, sőt hozzálátunk

mindannak megtervezéséhez,

amit tőle várunk. Így tesz sok-sok ember

a saját, egyéni életében, valamint a legkülönbözőbb

közösségek is. Természetesen

egy település önkormányzatának vezetői

számára úgyszintén fontos teendő mindez.

Az itt következő sorok Albertirsa 2012.

évi életének legmeghatározóbb körülményeit,

munkánk eredményeit gyűjtik

csokorba. Az írás vége felé pedig 2013-ról

szerepel néhány gondolat.

Munkánk, gazdálkodásunk

2012-ben

Semmi újat nem mondok azzal, hogy

egy város mindennapi életének legfontosabb

keretét, a gazdálkodásához

rendelkezésére álló pénz mennyisége

adja. Ez az összeg a honi önkormányzatok

életében (néhány tucat, kiemelkedően

gazdag település kivételével)

tavaly január – februárban aggasztóan

kevésnek látszott. Így voltunk ezzel mi

is itt, Albertirsán. A február végén elfogadott

költségvetésünk induló főösszege

1.435.737 ezer forintra rúgott. Ennyi

pénz pusztán a legszükségesebb szolgáltatásaink

működtetéséhez, valamint

a korábban már eldöntött fejlesztéseink

egyik - másikának megvalósításához

tűnt elegendőnek.

Az okok között toronymagasan az Országgyűlés

által elfogadott 2012. évi költségvetési

törvény által megszabott keretek

vezettek. Magyarán, egyértelműen

csökkent a települési önkormányzatok

állami támogatása.

Április második felében kiderült, hogy

2011-ről a vártnál több ún. pénzmaradványt

tudunk átpumpálni a 2012-es

költségvetésünkbe. Sőt! Ezen belül, az

ún. szabadon felhasználható rész is bő

százhetven-millió forint. Ennek két oka

Első kézből

Tisztelettel jelentem!

VÁROSHÁZA

volt: egyrészt, korábban lebonyolított

három darab európai uniós pályázat utófinanszírozása

révén százötven-millió

forinthoz jutottunk, másfelől pedig gazdálkodásunkat

az ésszerű takarékosság

jellemezte. Mindezek után arra nyílott

lehetőségünk, hogy néhány kényszerű

lépés (a szakrendelések fizetőssé tétele,

létszámcsökkentés, az egyik tanyagondnoki

szolgálat megszüntetése, a kommunális

adó tételének megemelése) okozta

kellemetlenségekkel együtt, szolgáltatásaink

óriási többségét megőrizhettük, s

mintegy száznegyvenhat – millió forint

értékben fejlesztéseket is elvégezhettünk.

Most ez utóbbiak közül sorolom a jelentősebbeket.

– A bekerülési összeget tekintve, 2012.

legnagyobb beruházásának eredményeként

teljes egészében befejeztük a Sportközpont

kialakítását. A feladat két részből

állt, nevezetesen a labdarúgó edzőpálya,

27.442 ezer forintból történt létrehozásából,

valamint egy ún. olajfogó beépítéséből,

ami 2.081 ezer forintunkba került.

– A Munkácsy utca teljes hosszának burkolattal

történő ellátására 22.778 ezer forintot

költöttünk.

– A Pálinkafőző dűlő zúzott kőből korábban

kialakított útalapjának háromszáz

méterét aszfalttal zártuk le. Ennek a díja

8.421.688 forint volt.

– A Viola utca végén (szintén meglévő szilárd

alapra) száz méter hosszra 2.392 ezer

forintért került aszfalt.

– Több évtizedes problémát oldottunk

meg azzal, hogy a Köztársaság utca középső

szakaszának 316 méterén, 14.665

ezer forint értékben elkészült a felszíni

vízelvezető csatorna.

– A Rákóczi utca, ilyen szempontból eddig

legveszélyeztetettebb részén, ugyancsak

csapadékvíz elvezető, illetve szikkasztó

árkot építettünk, összesen 3.205 ezer forintból.

– A Pesti úton, a Batthyány és a Pozsonyi

utca közötti árok teljes felújításának sajnos

csak a tervei készültek el, az állami

közútkezelő ugyanis nem járult hozzá a

2012. évi munkavégzéshez. Emiatt, a kivitelezés

(melynek ára 11.700 ezer forint)

csak 2013-ban történhet meg.

– A Tessedik iskola Győzelem utcai épületében

a használhatatlanságig elaggott

tornatermi parketta teljes szerkezetét

cserélni kényszerültünk. A munkavégzés

költsége 17.209 ezer forint volt. Nagyszerű

eredménynek tartom, hogy sok-sok

ember önzetlen összefogása révén, a terem

teljes belső felújítása megtörténhetett.

Az ehhez vállalt társadalmi munka,

és más (anyagok, eszközök) felajánlások

összes értéke meghaladta az egymillió

forintot.

– A Faluházban évekkel ezelőtt szintén

társadalmi összefogással kezdtünk hozzá

egy nagy alapterületű szaletli létesítéséhez.

Időközben 2011 őszén a helyi szlovák

nemzetiségi önkormányzat kemencét

épített a szaletli belsejében. Az építmény

befejezése (főképp tető, héjazati munkák)

már nem volt lehetséges önkéntes felajánlásokból.

A költségvetésünkből biztosított

1.839 ezer forintból megoldottuk a

feladatot.

– Két óvoda épületünkön került sor nyílászáró

cserére. Ezek teljes ára 2.429 ezer

forint volt. Örömmel tölt el, hogy ebben

az esetben is sor került jónéhány ember

(elsősorban szülők) összefogásából plusz

érték létrehozására, így a Dózsa György

úti épületben két bejárati ajtót terven

felül kicserélhettünk.

– A városháza épületén a halaszthatatlan

bádogozás, csatorna csere, és szigetelés

1.433 ezer, egy új irattározó konténer

beszerzése, felszerelése 1.500 ezer forintba

került. Ugyanitt, a karbantartási

keret terhére pergolát építettünk az előkertbe,

és kicseréltük a dolgozói kerékpár

tárolót.

Nem az épülethez kötődik, ám költségvetésünk

szerkezetében a „polgármesteri

hivatal” rovatban található az ún. „egyesített

közműtérkép” beszerzése, 2.500 ezer

forintért. A térkép gyakorlati jelentősége

óriási.

– Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások

közül kettőt (Vasút út 4., Zrínyi u.)

felújítottunk. A munkák összesen 4.638

ezer forintba kerültek.

– A lakosokkal közös járda építési programunk

2012-ben is folytatódott. Eredményességén

azonban nagy nyomot hagyott

az emberek többségének nehéz anyagi

helyzete. A korábbi években tapasztaltaknál

sokkal kevesebb, összesen tíz fő nyújtott

be az önkormányzathoz pályázatot a

Folytatás a következő oldalon >>


4 Albertirsai Híradó 2013. január

Folytatás az előző oldalról

portája előtti járda megépítéséhez szükséges

cement biztosításáért. Így összesen

189 folyóméter új járda került kialakításra

ezen a módon.

A fejezet elején említett költségvetési

főösszegünk az évközi korrekciók révén,

az esztendő végére megközelítette az

1.800 millió forintot, vagyis a 2011. évi

szintet. Pontos összeget csak a zárszámadás

elkészítésekor tudok mondani.

II. Változások állami

döntések következtében

A Híradó júliusi, augusztusi és decemberi

számában, három részben összefoglaltam

a magyarországi önkormányzati

szférát érintő lényeges változásokat.

Ezért itt most csupán felvillantom a kormányzati

döntések nyomán megszülető

legfontosabbakat.

- Január elsejétől valamennyi eddigi

önkormányzati általános iskola fenntartója

a Magyar Állam lesz. Az állam kinyújtott

kezeként megalakult tankerületi

igazgatóságok közreműködésével a KIK

(Klebelsberg Intézményirányító Központ)

nevezi ki az iskola igazgatókat, s a

pedagógusokat. Továbbá a KIK fogadja el

az adott intézmény alap- dokumentumait,

irányítja az ott folyó szakmai munkát.

A működtetés (tehát a technikai háttér

biztosítás: épület, rezsi, takarítás, karbantartás)

feladatainak megtartásáról valamennyi

háromezer lélekszámnál nagyobb

település képviselő-testülete nyilatkozhatott.

Aki (mint mi is) ilyen körülmények

között nem vállalta a fenntartást, annak

ún. bepótlási kötelezettséget írt elő a Kor-

MEGHÍVÓ

Városunk Önkormányzata tisztelettel

meghívja Önt és kedves családját a

2013. január 13-án 8.30 órakor

megrendezésre kerülő ünnepi

megemlékezésre, melyet

a Don-kanyarban elesett áldozatok

tiszteletére tartunk.

Program:

- Ünnepi gyászmise a Római

Katolikus templomban

- Koszorúzás a Kossuth téri

emlékműnél

Albertirsa Város Önkormányzata

VÁROSHÁZA

mány. Ilyen esetben tehát a működtetést

is az állam végzi, ám az adott település

fizet ezért.

- Az ivóvíz és szennyvíz ellátást sem

lehetséges a jövőben egy-egy kisebb településnek

önállóan biztosítania. Vagy

állami fenntartóhoz történő csatlakozás,

vagy pedig jónéhány önkormányzattal

közös cég alapítása és működtetése lehet

a megoldás. Mi, ez utóbbit választva, a Dabas

központú DAKÖV Kft.-hez csatlakoztunk.

Mindennek a következményeiről, a

gyakorlati változásokról, ún. „Lakossági

tájékoztató” kiadványban értesítettük az

albertirsaiakat.

- Az ún. járási hivatalok újbóli életre

hívása (az előző rendszerben már létezett

ilyen igazgatási, ill. tanácsi szint)

ugyancsak jelentős hatással bír a települési

önkormányzatokra. A 2013. január

elején induló működtetésükkel számos

olyan igazgatási feladat (pl. gyámügy,

gyámhivatal, egyes szociális ügyek) kerülnek

hatáskörükbe, amelyeket eddig a

települések jegyzői gyakoroltak. Az elsőfokú

építéshatósági teendőket (pl. építési

engedélyek kiadása) pedig ezentúl az ún.

járási központ település jegyzői (esetünkben

Cegléd) látják el.

Amennyiben a három említett változtatást,

s következményeiket egymás mellé

helyezem, jól látható, mi bennük a legfőbb

közös jellemző. Nem más ez, mint

a Kormányzat nyilvánvaló központosítási

szándéka. Ezt erősíti az új önkormányzati

törvény is, amely gyengíti a helyi döntéshozók

önállóságát.

A jövőben számolnunk kell mindezek

következményeivel.

III.

2013. elé

A most induló új esztendő kilátásai

számos vonatkozásban ismeretlenek az

önkormányzatok számára. Két dolog

azonban nyilvánvaló. Az egyik a pár sorral

fentebb említett hatáskör szűkítés. A

másik, a 2013. évi költségvetési törvény

következményeként, az állami támogatások

értékének csökkentése. További megkötést

jelent, hogy a jövőben egy adott

települési önkormányzat csak azt követően

vállalhat szabad akaratából, önállóan

feladatot, amikor a törvényekkel az illetékességébe

utalt teendőkhöz biztosította a

szükséges forrásokat.

Összességében tehát az látható, hogy a települések

önállósága gyengül, s eközben állami

támogatásuk mértéke is csökken. Igaz,

ezzel egyidőben sor kerül egyfajta adósság

átvállalásra. Ennek részletei azonban

Albertirsa esetében ma még ismeretlenek.

Tehát az a jogi és gazdasági környezet,

amelyben idén dolgoznunk kell, a korábbiaknál

mostohább. Ilyen körülmények

között települési szinten felértékelődik

az összefogás jelentősége. Bízom benne,

hogy Albertirsán képesek leszünk a korábbiakban

tapasztaltaknál szorosabban,

és őszintén együttműködni. Magam azon

leszek, hogy sikerüljön.

Fazekas László

polgármester

Tájékoztató a talajterhelési díjról

A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a módosította

a környezetterhelési díjról szóló

2003. évi LXXXIX. törvény 12. §. (3) bekezdésében

foglaltakat, mely a talajterhelési

díj egységdíjának mértékét a korábbi

120 Ft/m 3 helyett 1.200 Ft/m 3 összegben

határozta meg, ami 2012. február 1-jétől

lépett hatályba.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe

tartozó szennyvízelhelyezéshez

kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak

(fogyasztónak) kell megállapítania,

bevallania és megfizetnie (önadózás) a

tárgyévet követő év március 31-ig. Ebből

következően a Fogyasztók a magasabb

díjfizetéssel először 2013. március 31-én

szembesülhetnek.

A talajterhelési díj számításakor a talajterhelési

díj mértékét a talajterhelési díj

meghatározott alapja (a fogyasztott víz

mennyisége) a meghatározott egységdíj

(1.200 Ft), valamint a település igazgatási

területére vonatkozó területérzékenységi

szorzó (Albertirsán: 1,5) határozza meg.

Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvízfogyasztás

után 1.800 Ft talajterhelési díjat

kell majd fizetni.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető

az elszállított szennyvíz számlákkal

igazolt mennyiségével, valamint a locsolási

célú felhasználásra figyelembe vett

mennyiség, június 1-től augusztus 31ig

terjedő időszakra jutó vízfogyasztás

10%-kával.


2013. január Albertirsai Híradó 5

VÁROSHÁZA

Beszámoló a Képviselő-testület decemberi üléseiről

Városunk Képviselő-testülete december

13-án rendkívüli üléssel kezdte meg

munkáját. A testület tagjai a napirendi

pontok megvitatása előtt az Aquarius-

Aqua Kft.-nél megtekintették az október

31-én ünnepélyes keretek között felavatott

új üzemrészleget, s azt a Sidel típusú

berendezést, melynek köszönhetően

az ásványvíz mellett, immáron üdítőital

gyártása is lehetővé vált. Plutzer Tamás,

a cég egyik ügyvezetője a vállalkozás

történetének ismertetésén kívül beszélt

a jövőbeli tervekről, újabb beruházásokról,

amik további 30-50 új munkahely

megteremtését teszik majd lehetővé.

Egyúttal azt is megtudtuk, hogy a következő

évben az önkormányzattal együttműködve,

operatív program keretében,

a kamionforgalmat csökkentő elkerülő

út megépítésére lehet pályázni. Az állami

támogatás mértéke 90%-os. Mivel az

Aquarius-Aqua Kft. eddig minden pályázaton

eredményesen szerepelt, a cégvezetők

ezúttal is bíznak a pozitív elbírálásban.

Plutzer Tamás továbbá eloszlatta

azon aggodalmakat, miszerint a város

ivóvízellátása bármilyen szempontból is

veszélyben lenne. A mintegy 29000 évvel

ezelőtt beszivárgott vizet az albertirsai

telephelyen lévő kutakból 80 m, valamint

130 m mélységből nyerik, s az ásványvíz

kitermelés teljesen független az

ivóvíz szolgáltatástól.

Az üzemlátogatást követően a Képviselő-testület

elsőként Albertirsa város

köznevelési intézményei működtetésének

átadásáról szóló előterjesztést vitatta

meg rendkívüli ülésén. Ismeretes,

hogy a testület szeptemberben döntött

a Tessedik Sámuel Általános Iskola, valamint

a Művészeti Iskola működtetésének

átadásáról. November 15-ig előzetes

költségvetés készült a 2013-as évről,

mely szerint elfogadható a felmentési

kérelem, azonban önkormányzatunknak

megvan azon képessége, hogy a működtetéssel

összefüggő, az állam által biztosított

költségvetéshez hozzájáruljon. Az

oktatási miniszter az egy évre eső hozzájárulás

összegét 51.816 e Ft-ban állapította

meg, ami 6.585 e Ft-tal kevesebb,

ha a településnél marad az intézmények

működtetése. A Képviselő-testület így

úgy döntött, elfogadja az Emberi Erőforrások

Minisztériuma által megállapított

hozzájárulás összegét és a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központnak átadja

a fent említett két oktatási intézmény

működtetését.

Mivel a köznevelési intézmények

fenntartójának az állam a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központot jelölte

2013. január 1-től, a testület döntött az

állami fenntartásba vétellel összefüggő

intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz

kapcsolódó létszám átadásról,

vagyonelemek, jogok és kötelezettségek

megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról.

Kovács Lászlóné képviselő javaslatára

(a Képviselő-testület korábbi ígérete

alapján) számítást végeztek a 70 éven

felüli albertirsai lakosok karácsonyi

ajándékutalvány kiosztásának lehetőségéről.

A Képviselő-testület egyhangúlag

úgy döntött, hogy részükre 3000 Ft/fő

Erzsébet utalványt ajándékoz, melynek

költségét, 5.986.332 Ft-ot, a 2012. évi

költségvetés terhére biztosítanak. Mivel

a jelzés viszonylag későn érkezett, az

utalványokat két ünnep között, illetve az

új év elején osztják szét.

Egyebekben Kaáriné Kabay Lilla az

Irsai Evangélikus Templomot megvilágító

reflektor áthelyezését kérte, melynek

erős fényei zavarják az arra közlekedőket.

Szemőkné Szedlacsek Judit pedig arra

hívta fel a figyelmet, hogy a Bicskei útról

nyíló egyik utcát felszántották, mely az

ott élők és közlekedőknek gondot okoz.

Fazekas László polgármester jelzi a

problémákat az illetékes személyeknek,

ám a korrigálásokra csak a jövő évben

kerülhet sor. Végül, de nem utolsó sorban,

az éjszakai melegedő helyszínének a

Táncsics utcai iskola területén lévő hátsó

épületet jelölték ki.

December 20-án rendes üléssel folytatta

munkáját városunk Képviselő-testülete,

mely egyben a testület munkaterv

szerinti utolsó ülése volt. Még a napirendi

pontok felolvasása előtt Boros Ottó, a

Viziközmű intézményvezetője elbúcsúzott

a képviselőktől, megköszönte eddigi

segítségüket, ugyanis 2013. január 1-től

nem áll majd alkalmazásban az új szolgáltatónál,

a DAKÖV Kft.-nél. A testületi

ülés végén pedig Lebanov József búcsúzott

a testülettől, aki január 14-i hatálylyal

lemond képviselői mandátumáról. A

képviselő úr, mint azt előző lapszámunkban

is megírtuk, elnyerte a nagykőrösi

tankerületi igazgatói posztot, mely öszszeférhetetlen

a képviselői tagsággal.

A két ülés között eltelt időszak eseményeiről

szóló polgármesteri beszámoló

szerint, a DAKÖV Kft., mint a díjmegállapítás

új jogosultja, 2012. december

30-val 4,2%-os díjemelést hajt végre

mind az ivóvíz, mind pedig a szennyvíz

csatorna szolgáltatásra. A díjemelés oka,

az Országgyűlés által elfogadott új közműadó.

A lakosság részére a vízdíj bruttó

251 Ft/m 3 , a csatornadíj bruttó 282 Ft/

m 3 lesz, a gazdálkodó szervezetek részére

pedig bruttó 282 Ft/m 3 vízdíjat és bruttó

377 Ft/m 3 csatornadíjat állapított meg az

új szolgáltató. A december 30-i hatályba

lépésnek csupán technikai jelentősége

van, 2013. január 1-ig hátralévő két napra

nem történik számlakibocsájtás.

A beszámolóból továbbá az is kiderült,

hogy a 70 év felettiek részére szánt Erzsébet

utalványokat a Nemzeti Üdülési Szolgálat

külön egyeztetés alapján egy-két

napon belül eljuttatja az önkormányzatnak,

így azok kiosztása a két ünnep között

megtörténhet. Rosszabb esetben egy

részük áthúzódik január első napjaira.

Az első napirendi pontban a 2012. évi

költségvetés VI. módosítását vitatta meg

a testület. A bevételi előirányzat 5.000

e Ft-tal növekedett, a kiadási oldalon

13.040 e Ft mutatkozik, melyből 11.205

e Ft a tanyagondnoki szolgálat normatívájának

visszafizetése, melyet határozatban

rendelt el a Magyar Államkincstár.

Állításuk szerint a Dabas Város Jegyzője

által kiadott működési engedély nem

tartalmazza elkülönítve a két szolgálatra

vonatkozó adatokat. Önkormányzatunk

álláspontja ezzel szemben az, hogy

mindezt a működési engedélyek kiadásáról

szóló jogszabály nem is írja elő, így

Albertirsa Város Önkormányzata keresetet

nyújtott be a Kincstár ellen.

Mivel vitát váltott ki a rendelet módosítása,

a Képviselő-testület végül tételesen

szavazott a költségvetést érintő

változásokról, amelyből a 11.205 e Ft

összegű normatíva visszafizetésének öszszegével

történő módosítást a képviselők

többsége nem támogatta, így a Tartalék

Folytatás a következő oldalon >>


6 Albertirsai Híradó 2013. január

Folytatás az előző oldalról

előirányzata 16.697 e Ft-ra módosult. A

főösszeg azonban nem változott az előterjesztésben

foglaltakhoz képest, annak

összege 1.725.253 e Ft.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy a 2.

számú körzetben a fogorvosi feladatokat

ellátó Dr. Nagy Eleonóra átadhassa praxis

jogát, illetve az ezzel járó kötelezettségeket

Dr. Szántó Dórának, így a 2. számú

körzet fogásza Dr. Szántó Dóra lesz.

Olvasóink előtt is ismeretes lehet, hogy

hazánk területének jelenlegi hét régiós

besorolása, a pest megyei önkormányzatok

és vállalkozások számára mennyire

hátrányos. Mivel a főváros GDP termelő

képessége az uniós átlag fölé emelkedett,

ezért a Közép-magyarországi Régió nem

tudja igénybe venni még azokat a forrásokat

sem, melyekre 2007-2013 közötti

ún. programozási időszakban jogosult

volt. Emiatt az uniós pályázatok nagy

része ebben a régióban nem jelenik

meg, vagy ha igen, úgy a többi régióhoz

képest jóval alacsonyabb támogatási intenzitással,

holott valójában Budapest és

Pest megye jellemzői teljesen ellentétes

képet mutatnak. Ezért városunk Képviselő-testülete

támogatja Gomba Község

Önkormányzatának kezdeményezését

arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Kö-

Bekísért az épületbe és megvárta míg

biztonságban beérek. Ez valahogy nagyon

jólesett, derűvel töltött el. Kicsit elmélázva

bámultam a meszelt plafon rejtélyes

ábráit, bármit beleképzelhettem.

Még egy hosszú, hófehér fátylat is, melyet

szelíden lebbent meg a szél. Hirtelen

borzasztó görcs hasított belém, ez volt

a visszatérés a valóságba! Ma már nem

először történt és nem tudtam mire vélni,

de szólni sem akartam róla, nehogy

megint megutaztassanak. Figyelmemet

próbáltam másfelé terelni. Végiggondoltam

megint, amit Józsitól hallottam,

hogy több nővére, bátyja van, nagycsaládból

származik ő is. Itt a faluban csak

egy nővére élt, férje elismert kőműves,

a legszebb házakat építette a faluban.

Szintén családos az egyik bátyja, aki

ugyancsak itt él és a tsz-ben sofőr. Megbízható,

kiemelt munkaerő. Édesanyja

alaposan megsínylette a sok gyerekszü-

VÁROSHÁZA / KULTÚRA

zép-magyarországi Régió az Európai

Unió 2014-2020 közötti programozási

időszakában két NUTS 2 szintű területi

egységet alkosson: Budapest és Pest megyét.

Így a Pest megye által igénybe vehető

támogatás elérhetné akár a 600-650

Mrd Ft-ot a felosztás nélküli, Budapesttel

közös 100-120 Mrd Ft-tal szemben.

Ugyancsak támogatja a Képviselő-testület

az „Összefogás az Egyenlő Esélyekért”

Nkft. (korábban: Összefogás Rehabilitációs

Nkft.) kérelmét a Somogyi B.

u. 50. sz. alatti önkormányzati tulajdonú

ingatlan bérleti szerződés megkötésére

vonatkozóan, ahol az Nkft. 21 fő megváltozott

munkaképességű személyt foglalkoztat.

Egyebekben Major Judit a fül-orr-gégészeti

szakrendelés felöl érdeklődött, valamint

javíthatóak-e a Bocskai úton a megsüllyedt

csatornafedelek. Fazekas László

polgármester előbbire vonatkozóan elmondta,

hogy Dr. Blum Ferenc januártól

szerda délutánonként fog rendelni,

a csatornafedelek javíttatása pedig az új

szolgáltató, vagyis a DAKÖV Kft. feladata

lesz. Kovács Lászlóné a Bajcsy-Zsilinszky

utcánál lévő kastélykapu maradványához

egy figyelmeztető táblát kért tenni,

amely talán segítene megakadályozni,

hogy a gyerekek oda felmásszanak. Ehhez

kapcsolódóan Sági Józsefné az épü-

Mindenkinek meg van írva a sorsa

lést, szoptatást. Józsit például kétéves

koráig szoptatta, mert itt így szokás. Továbbá

a háziállatok és bizony egy erősen

italozó, fuvaros férj is nehezítette sorsát.

Józsi édesapja lovaskocsival járt nap,

mint nap, s a kocsmázás, italozás, mint

„foglalkozási ártalom” is része volt a fuvarozói

életnek. Sajnos, miután a lovak

hazaballagtak vele, akkor kezdődött csak

a haddelhadd otthon: rendszerint sorra

verte a gyerekeket, de főként a feleségét.

József édesanyja mellrákban, még a

hatvanas évei elején halt meg. A gyerekek

megnőttek, s ki-ki ment amerre a szíve

szólította. Leginkább Budapestre utaztak.

Józsi is dolgozott a fővárosban pár évig,

de visszajött. Időközben édesapja lebetegedett,

így most ketten laknak a szülői

házban, ami viszont nagyon nagy nekik

– célozgatott Józsi. Most pedig jó lenne,

ha nem kellene magára hagynia, míg ő

dolgozik. Legnagyobb baj, hogy betegsé-

let rendbetételének lehetőségét jelezte. A

polgármester megkeresi az illetékes kollégát,

aki egy helyszíni bejárást követően

megállapítja, elegendő-e a tábla vagy

szükséges a kapu leszerelése. Elter János

megköszönte Török Andreának, hogy

gondoskodott a szelektív hulladékgyűjtő

szigetek rendbetételéről. Szőke Szabolcs

jelezte, hogy a téli hóesésben a dűlő utak

nehezen voltak járhatóak, s kérte, hasonló

esetben egy busz segítse iskolába hordani

az ott lakó gyerekeket. A felvetésre

legkorábban a költségvetés tárgyalásánál

érdemes visszatérni – válaszolta Fazekas

László. Szemőkné Szedlacsek Judit a 40es

út padkániak rossz állapotára hívta fel

a figyelmet, valamint arra, hogy az Irmák

gyógyszertár közelében lévő Zöldséggyümölcs

üzlet utca fronton elhelyezett

árúitól az arra közlekedők nehezen látnak

ki a Pesti útra, melyet a polgármester

jelez az őrsparancsnoknak. A képviselő

asszony továbbá a testület nevében

megköszönte a hivatali dolgozók egész

éves munkáját. A Képviselő-testületnek

Fazekas László fejezte ki köszönetét, aki

eredményesnek értékelte a 2012-es esztendőt.

Születtek jó döntések, sok beruházás

is megvalósult, s bár néhány elmaradt,

bízik azok jövőbeli elkészülésében.

Müller Mónika

ge ellenére a demizsont azért még megtalálja.

Ez utóbbi gondolkodóba ejtett. Sok

évtizeddel később sem találtam igazán

magyarázatot arra, hogy 1970-ben, a kor

szellemének tükrében, tizennégy évesen

egyedül, tapasztalatlanul, mi volt az, ami

rávezetett a megoldásra. Úgy gondolom

mindenkinek meg van írva a sorsa. A Jóisten

sokszor próbára teszi az embert, de a

próbához erőt is ad. Sohasem szabad tőle

várni a megoldást, én már tudom. Számtalan

éjszakát sírtam át és könyörögtem

hozzá segítségért, de a Jóisten úgy segített,

hogy nem segített, mégis megmutatta

a helyes utat. Azt az utat viszont

nekem kellett végigjárnom. Akkor is, ha

tele volt szenvedéssel. Most is ez történt.

József előadásából kiviláglott édesapja

rossz egészségi állapota, és a jövő, ami

ránk várt.

(Részlet a Fancsikai fények c. kötetből)

- szirén -


2013. január Albertirsai Híradó 7

Tudta?

Az albertirsai zsidó közösségben alapvető

érték volt az önkéntes jótékonyság

és a jótékony célú adomány, a cedáká. Az

egyenjogúság előtti korszakban, a hátrányos

jogi helyzetben lévő közösségekben

a különféle jótékonysági egyletek biztosították

a zsidó

közösségek

szegényebb,

társadalmilaghátrányoshelyzetű

tagjainak

ellátását.

A kiterjedt

szociális hálónakmindenki

részese

volt: a vagyonosabbak

adományokkal támogatták a

szegényeket és a segítő egyleteket, a rászorultak

pedig ezek segítségével kerültek

jobb helyzetbe. A tizennyolcadik században

már létező, 1809-ben zsinagógát

is építő irsai zsidó közösségben 1823-ból

maradt fenn az első adomány nyilván-

tartó könyv. A nagy alakú füzet címlapján

szív alakú papírrátétben olvashatjuk

a dokumentum címét, a rátét alatt pedig

megfestett papírdarabokból összeállított

kétfejű sas alakja látszik. A kötet első oldalán

a Szentély két oszlopára, Jákinra

és Boázra emlékeztető oszlopokból halfarkú,

sas-csőrű, kígyószerű lények nőnek

ki, köztük pedig kerek gránátalma

motívum. A kötetben Alberti-Irsán közel

egy évtizedig vezették az adományokkal

kapcsolatos feljegyzéseket, a következő

kötet 1832-ben indul. A kötetet a Magyar

Zsidó Levéltár őrzi.

K ULTÚRA / KÖZÉLET

Új vezető a Márai Sándor Könyvtár élén

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2012. november 1-től Zagyva

József Csabát bízta meg a Márai Sándor

Városi Könyvtár vezetésével, akit röviden

bemutatunk Önöknek.

Zagyva József Csaba: 2006-ban kezdtem

dolgozni könyvtárosként a Debreceni Városi

Könyvtárban, ami az ország második

legnagyobb közművelődési fiókkönyvtárhálózata.

2012. november 1-től pedig az

albertirsai Márai Sándor Városi Könyvtár

intézményvezetői feladatait látom el.

A könyvtár eddigi szolgáltatásai természetesen

megmaradnak, a beiratkozás továbbra

is mindenkinek ingyenes. A hagyományos

értelemben vett kölcsönzésen kívül

internet használati lehetőség, számítógépes

tanfolyam, folyóiratok kölcsönzése ugyancsak

az olvasók rendelkezésére áll, akik remélhetőleg

egyre többen lesznek majd. A

gyermekkönyvtárat mindenképpen szeretném

jobban bekapcsolni a könyvtár vérkeringésébe,

valamint a nyitvatartási időn is

szeretnék változtatni. Az eddiginél tovább,

illetve egy napon hosszított nyitva tartás

szerint várnánk az olvasókat. A könyvtár

honlapjának elindításán túl a helytörténeti

gyűjtemény gazdagításán is dolgozni fogunk,

melyhez szívesen fogadunk bárkitől

fényképeket, korabeli újságokat, újságcikkeket,

s egyéb írásos emlékeket.

Müller Mónika

Energiatakarékos megoldások

A megfelelő hatásfokú és költséghatékony

fűtési rendszerek kiépítésének meghatározó

szakasza az előzetes tervezés. A

tervezés során figyelembe kell venni az

épületszerkezet sajátosságait, a falak és a

födémszerkezet hőáteresztő képességét, a

szigetelést, valamint a nyílászárók minőségét.

A tervezést feltétlenül bízzuk olyan

szakemberre, aki a megfelelő számítások

elvégzése után tesz javaslatot fűtési rendszerünk

kiépítésére. Ha nem készülnek el

a szükséges számítások, a háztartás fűtése

nem lesz optimális. Alulméretezett rend-

Energia megtakarítás típusa Energiamegtakarítási

lehetőség %

szer esetén pótlólagos rásegítésre lesz

szükség, amely ismételt beruházást jelent,

valamint üzemeltetése is drágább. A

túlméretezett rendszerek már a létesítés

során többe kerülnek, működtetésük is

többe kerül, és nagyobb terhet rónak környezetünkre.

Fontos továbbá a rendszer

optimális beállítása is. A hazánkban legelterjedtebb

cirkó rendszereknél figyelembe

kell venni a kazánból távozó víz és a

fűtőközegből visszatérő víz hőfokát. A hazánkban

hosszú ideig használt 90/70 °C

hőmérséklettel működő rendszerek - ahol

90 °C a fűtővíz hőmérsékletét és 70 °C

visszatérő, lehűlt vízhőmérsékletet je-

lent - ma már korszerűtlenek. Jelenleg az

alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés

legfeljebb 60-65 °C, a padló- és falfűtések

40-45 °C vízhőmérséklettel működnek. A

rendszer a fenti hőmérsékleteket is csak

a leghidegebb téli napokon produkálja, a

fűtési szezon legnagyobb részében ennél

alacsonyabb hőmérséklettel üzemel. Így

jelentős energia-megtakarítás érhető el,

és a környezet terhelése is csökken.

Radiátoros fűtés esetén érdemes valamennyi

helységben egyedi hőmérséklet

szabályozását lehetővé tevő termosztati-

Energiamegtakarítási

átlag %

Beruházási

költség

mFt

Beruházási költség

átlag

mFt

Pótlólagos külső fal szigetelés 15-20 17,5 1-2 1,5

Nyílászáró csere hőszigeteltre 10-15 12,5 1-2 1,5

Gázkazán csere, hagyományos

helyett kondenzációs kazán

15-30 22,5 0,35-0,55 0,45

kus radiátor szelepeket alkalmazni, kivéve

ott, ahol a központi termosztát van. Ez

a megoldás megakadályozza a túlfűtést,

a nem használt helyiségek hőmérséklete

is szabályozható, melegebb időben pedig

automatikusan csökkenti a radiátor

hőleadását.

Működő rendszerek hatékonyságának

növelése

A családok energia felhasználásának

túlnyomó többségét a fűtés és a háztartási

melegvíz előállítása adják. Jelenleg

a városi háztartások legtöbbje gázüzemű

Folytatás a következő oldalon >>


8 Albertirsai Híradó 2013. január

Folytatás az előző oldalról

fűtési rendszert használ. A hagyományos

fűtési rendszerek közül környezetünk

szempontjából az egyik legkedvezőbb a

gázkazánok használata, mivel ebben az

esetben kerül a legkevesebb környezetkárosító

anyag (szén-dioxid, szén-monoxid)

a légkörbe. Természetesen vannak

nem hagyományos megoldások is, mint

2013. január elsejével ismét számos

jogszabály lép majd életbe, s ahogy egy

évvel ezelőtt, úgy idén is összegyűjtöttük

a mindennapi életünket befolyásoló legfontosabb

változásokat.

SZJA változás – általános,

egykulcsos adórendszer

2013. január első napjától az adóalapkiegészítés,

azaz a szuperbruttó teljes

mértékben

kivezetésre

kerül. A változás

csak a havi

202 000 forint

felett keresőket

érinti, hiszen

idén is már csak nekik kellett szuperbruttós

adóalappal számolni. Így 2013-tól már

az összes jövedelmet egységes 16%-os

adó terheli. A jól keresők akár havi 15-20

ezer forinttal is többet vihetnek haza az

adóváltozásnak köszönhetően, a nagyon

jól keresők viszont minden bizonnyal

rosszabbul járnak. A havi 660 ezer forint

felett keresőknél ugyanis 2013-tól a 10

százalékos egyéni nyugdíjjárulékot a jövedelem

nagyságától függetlenül is meg

kell fizetni.

Adóváltozások

Tranzakciós illeték: A köztudatban csak

csekkadóként ismert tranzakciós illeték

szabályai jelentős változáson mentek

keresztül a nyáron megszavazott jogszabályhoz

képest. Az új adónem 2013. január

1-től lép életbe, melynek mértéke

a korábban tervezet 1 ezrelék helyett 2-3

ezrelék lesz. Bár a „csekkadót” a szolgáltató

pénzintézettel fizetteti az állam, a

bankok többsége mégis áthárítja a költségeket

(vagy azok egy részét) ügyfeleikre.

Tranzakciós illeték terheli továbbá az átutalásokat,

a beszedéseket, a postai csekkbefizetéseket,

a készpénzkifizetéseket és

KÖZÉLET

például a hőszivattyús fűtési rendszerek,

vagy szolár rendszerek. Szakértők szerint

viszont a jelenlegi energia árak és kiépítési

költségek mellett a leghatékonyabb és

leggazdaságosabb – a befektetés megtérülési

idejét is figyelembe véve – a kondenzációs

gázkazánok használata.

Jelenleg a leghatékonyabb és leghamarabb

megtérülő pótlólagos beruházás

az alábbi három dolog lenne: 1. épüle-

Változások 2013-ban

– átutalásokat, valamint a készpénzfizetésre

szóló csekkek beváltását. ATM-ből

való készpénzfelvétel esetén az esetlegesen

már eddig is felmerülő költségek a

tranzakciós illeték bevezetésével további

3 ezrelékkel fognak emelkedni, s az eddig,

többnyire ingyenes, bankkártyával történő

fizetések után, tranzakciónként 2 ezreléket

vonnak majd le.

Marad az EVA, de jön a KATA és a KIVA:

Az előzetes tervek szerint az EVA 2013-tól

megszűnt volna, de mégis megmarad. A

vállalkozások azonban 2013tól dönthetnek

úgy is, hogy az adóterheiket a KATA

vagy a KIVA szerint fizetik majd. A kisadózók

tételes adóját (KATA) az egyéni

vállalkozók, egyéni cégek és kifejezetten

csak magánszeméllyel rendelkező

Bt-k, Kkt-k választhatják (illetve érdemes

választaniuk) ezt az adózási formát,

amelyek, nem végeznek biztosításügynöki/biztosítás/nyugdíjalap

kiegészítő,

valamint ingatlan bérbeadás/üzemeltetési

tevékenységek közül egyet sem és legalább

egy vállalkozói, tisztségviselői vagy

megbízotti jogviszonyú (azaz nem munkaviszonyban

alkalmazott) foglalkoztatottal/taggal

rendelkeznek. Ezt az adózási

formát nem muszáj év elejétől választani,

abba bármelyik hónap elejével be lehet

lépni. Lényege, hogy a cégnek, amennyiben

éves árbevétele nem haladja meg a 6

millió Ft-ot, az eddigi társasági adó, valamint

a vállalkozáson belüli kisadózónak

minősülő foglalkoztatottakkal kapcsolatos

szja (osztalék szja is), eho, valamint

mindenféle járulék, szociális hozzájárulási

adó és szakképzési hozzájárulás helyett

a vállalkozásnál nem munkaviszonyban

foglalkoztatottak után a főállású kisadózónak

minősülő személy után havi 50.000

Ft, a főállásúnak nem minősülő (létezik

már legalább heti 36 órás munkaviszonya,

vagy saját jogú nyugdíjas) kisadózó

személy után havi 25.000 Ft közteher

tek külső fali utólagos szigetelése, 2. a

nyílászárók cseréje, 3. meglévő kazánok

időjárás-követő szabályzóval ellátott kondenzációs

gázkazánra történő cseréje. Az

alábbi táblázat a fenti energia-megtakarítási

lehetőségek beruházási költségét és

várható energia-megtakarítását hasonlítja

össze, átlagos családi ház esetében:

Összeállította: Mátékovits Rudolf

mrgia57@gmail.com

fizetendő. Az általános forgalmi adóra

nincs hatással a KATA, azaz ugyanúgy

érvényesek az áfa általános szabályai, illetve

a kiállított számlákra kötelezően rá

kell vezetni a „Kisadózó” megnevezést.

A kisvállalkozói adó („KIVA”) szélesebb

körben használható, mint a tételes adó,

viszont jóval szerényebb kedvezményeket

nyújt a vállalkozás számára. A kisvállalati

adót azok a vállalkozások választhatják,

amelyeknek a létszáma az előző adóévben

nem haladta meg a 25-öt, bevétele

pedig az 500 millió forintot. Az adó alapja

az előző évhez viszonyított eredménynövekedés

és az összes bérköltség. Az adó

mértéke 16%.

Béren

kívüli

juttatások

Jövőre, a

munkaadó akkor

is biztosíthat

majd utalvány formájában munkahelyi

étkeztetést, ha a munkahelyi étterem

külsősök előtt is nyitva áll. Ezáltal a munkáltató

további havi 12 500 forinttal támogathatja

munkavállalói étkezését kedvezményesen.

Az Erzsébet utalvány pedig

nyolcezer forintig adható kedvezményes

adózással. Az iskolakezdési támogatás jövőre

csak utalvány formában nyújtható,

nem lehet majd számlával elszámolni.

Kötelező kutyachip

Mint arról előző számunkban is olvashattak,

2013. január 1-től a négy hónapnál

idősebb eb csak transzponderrel

(mikrochippel) ellátva tartható. A mikrochip

behelyezésének költségét az Állatvédelmi

Törvény 3.500 Ft-ban maximalizálta

(ez az összeg nem tartalmazza az állat

előzetes vizsgálatának díját), de a későbbi

esetleges adatmódosítások ingyenesen

lesznek elvégezhetők az állatorvosoknál.


2013. január Albertirsai Híradó 9

IRMÁK karácsony 2012

December 13-án immár második alkalommal

ünnepelhettek együtt az IRMÁK

Nonprofit Kft. piliscsabai idősek otthonának,

valamint albertirsai és csobánkai

fogyatékos otthonának lakói egy névtelen

támogató jóvoltából, aki műsorral és süteményekkel,

üdítőkkel lepte meg a mintegy

200 érdeklődőt.

A megjelenteket Jászberényi Tamás

ügyvezető helyettes köszöntötte, majd

következett az igen színes műsor, melyben

fellépett a fantasztikus Arany Tamás

musicalszínész, aki világkörüli útja közben

tartózkodik röviden itthon, de hívásunkra

a tavalyi nagy sikerű szereplése

után másodszor is örömmel jött közénk.

A sok éves hagyományokra visszatekintő,

„hazájában” és annak határain túl is méltán

igen népszerű leányfalui Ripacsok

amatőr színjátszókör Bolba Lajos rendezésében

egy kedves és igen szívmelengető

karácsonyi történetet adott elő. A

karácsonyi népszokásokról sem feledkeztünk

el, a szentendrei Ferences Gimná-

December 6-án délelőtt, azaz Mikulás

napjának délelőttjén, hatalmas örömben

volt része az éppen óvodában, iskolában

tartózkodó gyerekeknek. Az újonnan

alakult Albertirsai Polgárőrségen

belüli lovas baráti

kör önkéntes alapon

szervezett egy meglepetés

látogatást a Napsugár, a

Mustármag, a Gyöngyszem

Óvoda kis lurkóinál,

illetve a Katolikus Iskola

alsó tagozatos diákjainál. A

gyerekekhez lovas kocsin,

négy kedves krampusz kíséretében

érkezett meg a

KÖZÉLET

zium tehetséges diákjai Csender Levente

tanár úr irányításával regöléssel kívántak

boldog, gazdag új esztendőt, egészséget,

bőséget mindenkinek. A pomázi Zeneiskola

ifjúsági tamburazenekara, melyet

Janka László vezet, olyan fergeteges

délszláv zenét játszott, hogy alig tudtuk

kivárni a koncert végét, mert lábaink

mindenáron táncra kívántak

perdülni! Erre azután sort

is kerítettünk, amíg cégünk

vezetői és mentálosaink a

süteményeket és az italokat

az asztalokra helyezték, a

közönség önfeledten ropta a

táncot a vérpezsdítő zenére.

Ez alkalommal a kiváló

sport, vagy művészeti teljesítményt

nyújtó társainknak

Réti Ferencné Marika főigazgató asszony

az „IRMÁK kiválósága” megtisztelő címet

tanúsító oklevelet és sportszerekre,

szabadidős tevékenységekre beváltható

ajándékutalványt adott át. Mindannyian

nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Köszönetet mondunk az ismeretlen

ajándékozónak, illetve Vicsi László úrnak,

Pomáz polgármesterének, hogy térítésmentesen

rendelkezésünkre bocsátotta

a művelődési ház színháztermét, az

ott dolgozóknak pedig segítőkészségüket

és kedvességüket.

Jó érzés volt ismét együtt lenni, reméljük,

jövőre ismét találkozunk az „angyalszárnyak

alatt”!

Télapó itt van

Mikulás, puttonyában rengeteg szaloncukorral.

A kicsik cseppet sem tartottak

a Nagyszakállútól, bátran mentek oda

hozzá és fogadták el a finomságot. A Tél-

Adventi vásár

Karácsony közeledtével idén is megrendezésre

került a már hagyományosnak tekinthető

Adventi Vásár, melynek ezúttal a Piactér adott

helyszínt december 15-én. Az érdeklődőket helyi

és környékbeli kézművesek várták egyedi, karácsonyi

ajándéknak is kitűnő ajándéktárgyakkal.

A vásár ideje alatt a Móra Ferenc Művelődési

Házban vidám, zenés műsorral kedveskedtek az

albertirsai iskolásoknak. Több ízben fellépett a

délelőtt folyamán a hamar nagy népszerűségre

szert tevő KÖSZ zenekar, valamint a M.Is.K.A.

zenekar. Jó kedvükkel, dallamos muzsikájukkal

rögtön belopták magukat a gyerekek szívébe,

akik lelkesen végigtapsolták és énekelték a koncertet.

M.M.

apó sem távozott üres kézzel, a Katolikus

Iskola tanítói egy üveg finom borral, valamint

némi csemegével kedveskedtek a

Mikulásnak és hű kísérőinek.

E kedves programot a

Kovács, illetve a Benkó

család közösen szervezte,

jelmezt készített, gondoskodott

a szaloncukrok

beszerzéséről. A krampuszok

bőrébe Kovács Anna

Mária, Horváth Gabriella,

Dankó Betti és Benkó

Bea bújt, a Mikulást pedig

Bágyi Sándor alakította.

Müller Mónika


10 Albertirsai Híradó 2013. január

Az idei december is szerencsére jócskán

bővelkedett ünnepi koncertekben, melyeknek

köszönhetően igazán meghitté,

tartalmassá vált az adventi időszak.

A sort a Művészeti Tánciskola ifjú és

nagyon tehetséges növendékei nyitották,

akik tudásukkal december 13-án elkápráztatták

a közönséget a Művelődési Házban.

Másnap, december 14-én, immáron

nyolcadik alkalommal került megrendezésre

a Móra Ferenc Művelődési Ház

nagytermében a Jótékonysági est, ami

idén kettős célt szolgált. Lehetőséget

adni azoknak, akik segíteni szeretnének

a nehéz körülmények között élő polgártársaikon,

illetve egy szép koncerttel

megköszönni mindazoknak, akik bármilyen

formában is támogatták e nemes

kezdeményezést. Az este házigazdája,

egyben szervezője Tenkely Béla baptista

lelkipásztor volt. A műsorszámok között

elhangzott tanulságos idézetei még színesebbé,

tartalmasabbá tették az estét. A

jelenlévőket Fazekas László polgármester

is köszöntötte. Az emberi önzetlenségnek

köszönhetően, a jótékonyság akció

minden évben eredményes volt. A Vegyél

még egyet! kampányhoz egyre többen

csatlakoznak, ami mindenképpen bíztató

az elkövetkezendő évekre

nézve, s érdemes folytatni az

akciót.

A méltató gondolatok után

elsőként az Alberti Evangélikus

Gyülekezet Campanella

gyerekkórusa lépett színpadra

Hepp Éva vezetésével.

Majd a Tessedik Kórusfesztiválon

bemutatkozott, 7-8.

osztályosokból álló énekkar

is kedveskedett a nézőknek.

Az Alberti Evangélikus Gyülekezet

Campanello kórusa

ugyancsak Hepp Éva vezetésével

két jól ismert karácsonyi

dalt adott elő. Kőhegyi

Mihályné által vezetett Református Gyülekezet

Énekkar műsorát, Bárdosi Tamás

vezényletével az Irsai Evangélikus Gyülekezet

énekkarának előadása követett. Az

Albertirsai Daloskör Ádám Ildikó karnagygyal

három szép dalt adott elő. A Daloskör

után Iker Borbála vezetésével a Gospel

kórus lépett színpadra, majd a katolikus

KÖZÉLET

Ünnepekre hangolva

gyülekezet fiatal gitáros társasága, Olteán

Zsolt által vezetett KÖSZ zenekar. A zenekar

nyár óta viseli ezt a nevet, melyhez

rendkívül hűek, hiszen Krisztus Örömét

Sugározzák Zenével. Végül, de nem utolsó

sorban, Czibula Istvánné karnaggyal a

Baptista Gyülekezet Énekkara lépett fel.

Az este végéhez közeledve Tenkely Béla

a Szociális Segítőház intézményvezetőjének,

Györe Zsuzsának jelképesen átnyújtotta

a kampány ideje alatt összegyűlt

rengeteg adományt, melyek bizonyosan

sok gyermeknek varázsolják szebbé a karácsonyt.

December 19-én a Művészeti Iskola tehetséges

növendékei adtak az intézmény

nagytermében szívet melengető ünnepi

koncertet. A legnagyobb zeneszerzők művei

mellett ismert és népszerű karácsonyi

énekek is felcsendültek.

December 21-én a Római Katolikus

Templomban került sor a Daloskör és a

Művészeti Iskola hagyományos közös karácsonyi

koncertjére. A Daloskört most

is, mint mindig Ádám Ildikó vezényelte.

Gyönyörű karácsonyi dalok csendültek

fel, több Bárdos Lajos mű, valamint a jól

ismert Mennyből az angyal, illetve a Pásztorok,

pásztorok is elhangzott. A fúvószenekar

Korb Attila vezetésével ugyancsak

színvonalas repertoárral készült. Körükben

üdvözölhették Makkos Noémi trombitaművészt,

aki ez év szeptember 1-től elnyerte

a Berlini Filharmónikusok Herbert

von Karajan zenekari akadémiai ösztöndíját.

Népszerű karácsonyi dalok mellett

hallhattunk részletet

Csajkovszkij csodálatos

balettjéből, a Diótörőből

is. A műsor záróakkordjaként

közösen adták elő

a Mennyből az angyalt,

a Csendes éjt és a Pásztorok,

pásztorok című

karácsonyi éneket.

Az ünnepi koncertsorozatot

december 30-án

a Gerje-Party Fúvósegylet

évzáró hangversenye

zárta a Művelődési Házban.

A zenekart ezúttal

is Orosz János vezényelte.

A lelkes közönség

többek közt hallhatott részletet Erkel

Ferenc Dózsa György című művéből, a

Két gitár című orosz cigánynépdalt, öszszeállítást

Frank Sinatra, Carlos Santana

és Henry Mancini legismertebb dalaiből.

Ráadásként pedig népszerű ABBA slágerek

és a Gospel John csendült fel.

Müller Mónika


2013. január Albertirsai Híradó 11

KÖZÉLET

Legyen Ön is tudatos energiafogyasztó!

Az energiával való takarékoskodás, legyen

az akár villany- vagy gázenergia, mindennapossá

vált a háztartásokban, ami egyrészt

környezetünk védelmére, másrészt

pénztárcánkra is jó hatással van. Legyen

Ön is tudatos energiafogyasztó!

névvel indított

kampányt a hat nagy

gáz és villamosenergia

szolgáltató (GDF SUEZ,

EDF DÉMÁSZ, FŐGÁZ,

ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON és

a TIGÁZ) az energiahatékonyság

növelése érdekében,

a Magyar Energia

Hivatal szakmai támogatása mellett. Az

összefogás eddig példa nélküli: Magyarországon

először készítettek közös kampányt

a piacon egymás versenytársaiként fellépő

szolgáltatók, melynek célja a fogyasztói magatartás

megváltoztatása. A kampány arca

az RTL klub híradójából jól ismert Erős Antónia.

Bár a kampány már lezárult, a téma

továbbra is aktuális maradt.

Mit is jelent a tudatos energiafogyasztás?

A mindennapjaink során felhasznált

elektromos áram és földgáz ésszerű fogyasztását,

szemléletváltást. Nagyon egyszerű,

teljesen hétköznapi dolgokról van szó! A

tudatos energiafogyasztás nem egyenlő a takarékoskodással,

nem kell megváltoztatnia

az életvitelét, egyszerűen elég csak odafigyelnie

pár jelentéktelennek tűnő apróságra.

Tudatos energiafogyasztóként is ugyanolyan

kényelmesen élhet, mint eddig!

Íme, néhány példa:

Tűzhely

Minden esetben, minden edényhez használjon

fedőt! A megfelelő méretű fedő alatt

gyorsabban elkészül az étel, hiszen az erre

fordított hőmennyiség jobban hasznosul. A

kuktafazék használatával is sok energiát takaríthat

meg, mert lényegesen hatékonyabb

az egyszerű edényeknél! Tartsa tisztán a

gázrózsákat, mert ez is javítja készülék hatásfokát!

A sütés befejezése előtt 5 perccel

kapcsolja ki a készüléket, mert a maradék

hő bőven elegendő az étel elkészüléséhez!

Ugyanez igaz a főzésre is, a főzés vége előtt

is zárja el a gázt!

Hűtőszekrény

Új készülékek beszerzésekor feltétlenül

tájékozódjon annak energiafogyasztásáról!

Egy „A” energiaosztályú hűtőszekrénnyel a

használat évei alatt annyi energiát spórolhat

meg, ami a drágább berendezés megvásárlását

is indokolttá teszi! A hűtőszekrényt mindig

a helyiség leghidegebb pontján helyezze

el, ne a fűtőtest vagy a tűzhely közelébe!

Rendszeresen olvassza le hagyományos

hűtőszekrényét! A hűtőszekrények

és a fagyasztók

akkor működnek a

leghatékonyabban, ha

fel vannak töltve. Éppen

ezért ne vásároljon

a szükségesnél nagyobb

berendezést!

Televízió és házimozi

Az éppen nem használt

készülékeit –például televízió, házimozi,

hi-fi berendezés – áramtalanítsa! A stand

by üzemmódban lévő készülékek – amikből

egyre több van az otthonokban – összesített

fogyasztása is jelentős tétel!

Kávéfőző

A kávéfőzőt és a vízforralót rendszeresen

tisztítsa meg, mert a vízkövesedés jelentős

mértékű többletfogyasztást okoz!

Kazán

A fűtési szezon kezdete előtt vizsgáltassa

át a kazánt megfelelő szakemberrel! Feltétlenül

kérje meg arra is, hogy tisztítsa meg

a készüléket, mert ez is jelentős mértékben

javít annak hatékonyságán!

Konvektor

Fűtési szezonban mindenképp gondolja

át, hogy mikor milyen hőmérsékletet állít

be! Napközben, amikor nem tartózkodik

otthon, elegendő csak 15 fokra beállítani a

fűtést! Ugyanez igaz az éjszakára is, ekkor is

felesleges 15 foknál magasabbra állítania a

hőmérsékletet!

Fűtési szezonban mindenképp gyorsan

szellőztesse ki a lakást!

Az a legpraktikusabb, ha ezt akkor teszi

meg, amikor hazaérkezett, és csak utána tekerje

fel a fűtést!

Miért van szükség a tudatos energiafogyasztásra?

Az egyik legfontosabb érv a költségek

csökkenése. Tudatos energiafogyasztóként

mind az áram-, mind pedig a földgázszámláját

úgy csökkenheti, hogy továbbra is a

megszokott komfortot élvezi.

Ugyanilyen fontos az a tény is, hogy a

legkörnyezetbarátabb energia az, amit nem

használnak fel. Tudatos energiafogyasztóként

tehát mindenki hozzájárulhat környezetünk

védelméhez, bolygónk jövőjéhez.

Az albertirsai

asszonyok

nagyszerűségéről

Egy kedves olvasónk, Borsai György, a

Kossuth Rádióban november 26-án sugárzott

180 perc című műsorban elhangzott

riportra hívta fel figyelmünket, melyben

szó esett az albertirsai asszonyoknak

a II. világháborúban tanúsított példamutató

magatartásáról.

Bognár Zalán történész disszertációjából

idézünk, egyúttal várjuk azok jelentkezését,

akik szívesen megosztanák az

Albertirsai Híradó olvasóival akkori emlékeiket:

„Ugyanakkor a legnagyobb magyarországi

fogolykoncentráció Cegléden jött

létre. A visszaemlékezéseken túl ezt erősíti

meg a már idézett, a béke előkészítő

csoport által készített irat is, amely szerint

„1945 május hóban a ceglédi fogolytáborban

130 000 fő tartózkodott”. Hihetetlenül

magas számnak tűnik a 130 ezer

fő, de mindjárt érthetőbbé válik, ha az ehhez

kapcsolódó két tényezőt is figyelembe

vesszük. Először is a ceglédi fogolytáborként

említett tábor tulajdonképpen két

tábort fed: a páncélos es a huszárlaktanyából

kialakított táborokat. Másodszor

pedig, mivel Cegléd a kelet felé menő

vasútvonalak egyik legfontosabb csomópontja,

az itteni fogolytáboroknak volt az

egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb

az átmenő forgalma, vagyis ezek a táborok

gyűjtőtábori funkcióik mellet igen jelentős

tranzittábori feladatokat is elláttak,

ami nem volt ritka e táborok esetében.

A „ceglédi hadifogolytábor” létszáma –

akárcsak a többié – létrejötte után fokozatosan

kezdett növekedni a halálozások

növekedése a folyamatos továbbszállítások

ellenére is. Például az 1945. január

1-jén létrejött páncélos laktanyabeli tábor

létszáma az első napi 500 főről, a hónap

végére már elérte a 20 000 főt, majd a

gyorsabb ütemben történő elszállítások

miatt csökkent. Azonban március vége

felé a „ceglédi fogolytábor” létszáma ugrásszerűen

megnőtt. Ennek az ugrásszerű

növekedésnek a tényét mutatja, hogy a

korábban beszerzett felszerelési és egyéb

tárgyak már igencsak elégtelenné váltak.

Folytatás a következő oldalon >>


12 Albertirsai Híradó 2013. január

Folytatás az előző oldalról

Ennek a hirtelen megnövekedett hiánynak

a pótlására a szovjet városparancsnok

utasította a polgármestert, aki azt

továbbította a városi rendőrparancsnoknak

azzal, hogy ezeket a karhatalommal

szedesse össze és szállíttassa a Városháza

udvarára. A beszerzendő anyagok listájának

van egy tétele, amelyikből a létszámnövekedés

mértékére a leginkább lehet

következtetni, és amelyiket szinte kizárólag

a foglyok számára hozattak, ez pedig

az 50 vashordó, amelyekben a kiosztott

ételt főzték. Egy-egy ilyen, a visszaemlékezők

szerint 200 literes vashordóból

mintegy 600-800 embert etettek, tehát

egyszeri főzéssel az 50 hordóból 30-40

ezer embert tudtak ellátni. Most már csak

az a kérdés, hogy egy hordóban naponta

hányszor főztek? A visszaemlékezések

szerint az étkeztetés folyamatos volt, és

KÖZÉLET / AKTUÁLIS HELYI POLITIKA

hol éjszaka, hol nappal jutott sor rájuk.

Ugyanakkor igen gyakori volt, hogy a sietség

vagy a hanyagság miatt a foglyok csak

forró lében levő félig nyers ételt kaptak.

Ez a hirtelen fogolymennyiség-növekedés

minden bizonnyal a gödöllői fogolytábor

felszámolásával van összefüggésben, hiszen

az ottani foglyokat kevés kivétellel

a „ceglédi fogolytáborba” hajtottak. 1945

márciustól júniusig – a ceglédi táborok

legnagyobb kihasználtsága idején – a két

láger létszáma külön-külön 30-40 ezer fő

körül mozgott, vagyis egyszerre mintegy

70-80 ezer hadifoglyot őriztek Cegléden

a szovjet katonák. Július végére azonban

– az elszállítások mértékének növekedésével

– a két tábor, azon belül is főként

a magyar foglyok létszáma erősen lecsökkent.

Több egykori hadifogoly emlékezik

őszinte hálával az alberti asszonyokra,

amelyekből idézzünk kettőt: „Virradat-

kor a sorakozó és létszámellenőrzés után

közölték velünk, hogy Albertirsa népe

élelemgyűjtést szervezett a hómezőn éjszakázó

foglyok részére. Az őrség parancsnoka

engedélyezi annak szétosztását. Így

minden fogoly hozzájutott néhány falat

életerőt jelentő élelemhez. Ennek immár

47 esztendeje, de a mai napon is hálásan

gondolok Albertirsa jólelkű népére!”

Egy másik túlélőben az élelmezés mellett

egy másik szomorú kép is megmaradt:

„Albertirsán az ott levő lakosság

nagy kondérokban gulyást főzött a vonuló

foglyoknak, háromnapi éhezés után

itt kaptunk először meleg ételt. Az egyik

fogoly magyar katonának az ételt osztó

asszonyok között volt a felesége, amikor

az meglátta a férjét, nyakába borult. Az

öröm csak néhány másodpercig tartott,

mert amikor az orosz őr ezt észrevette, a

férfit puskatussal fejbe verte, aki azonnal

elájult, a feleseget pedig durván ellökte.”

Közügyekről röviden a helyi politika tükrében

Decemberben arról szerettük volna megkérdezni a helyi pártok, szervezetek képviselőit, hogy értékelik Albertirsa 2012. évi

gazdálkodását. Kérdésünkre a KDNP helyi szervezetétől, valamint a Dolina Zöld Körtől kaptunk választ.

NEM MAGÁTÓL ZÖRÖG A HARASZT – FÉLIDŐBEN!

A lap Főszerkesztője által felvetett téma kapcsán a helyi KDNP véleménye.

A 2012-es év Albertirsa polgárai számára

a 2010-14. közötti időszakra elfogadott

helyi önkormányzati ciklusprogram

utólagos megváltoztatását, félresöprését

hozta, nem várt meglepetésként. A városvezetők

a 2012-es évre „takarékos és önfenntartás

irányába mutató költségvetési

gazdálkodást” hirdettek. Ez a gyakorlatban

azt jelenti, hogy a lakossági kedvezmények

többsége megszűnt. Ízelítőül: a

helyi szakorvosi ellátásért díjat kell fizetni

a betegeknek (miközben az egészség

megőrzés, és a betegség megelőzés fontosságáról

szónokolva „felvilágító programokat”

szerveznek, aközben 4 milliós

bevételt remélnek az ingyenesnek ígért

szolgáltatások nyújtásáért cserébe!). 70

%-kal megemelték a kommunális adót.

Megszüntették az egyik tanyagondnoki

álláshelyet (amelynek a „szabálytalan

megszüntetése miatt állítólag több mint

11 millió forintot fizettünk be az Államkincstárba”

– mint hírlik egy képviselői

hozzászólásból idézve az „Albertirsa a

City” levelező fórumról), és még tovább

sorolhatnánk a képviselő-testület takarékossági

ámokfutásának hátrányos döntéseit.

A választói érdekek képviseletére önként

ajánlkozó és vállalkozó képviselők,

miközben a megszorító döntéseikkel a lakosság

szűkös pénztárcáját teljesen laposra

taposták, aközben saját tiszteletdíjukat

egyetlen forinttal sem kurtították meg

„takarékosságból”. Nem csökkentették az

önkormányzati szakbizottságok számát,

sem az azokban helyet foglaló képviselők

létszámát. Mindemellett a helyi lakossági

megszorító ajándékcsomagocska elfogadásakor

kihagyták a számításból, hogy a

város számlájára – az EU-s pályázatok elszámolása

következtében – komoly pénzösszeg

érkezése várható, ami egyfelől

szükségtelenné, másfelől indokolatlanná

teszi a lakosságsanyargató döntések életbeléptetését.

Ez a figyelmen kívül hagyott

esemény a 2012-es költségvetés elfogadása

után néhány nappal bekövetkezett. A

város számláján hamarosan jelentős, 170

millió forint közeli pénzmaradvány jelent

meg, ami jó akarattal megteremtette a lehetőséget

arra, hogy a kedvezőtlen intézkedéseket

visszavonják. A városvezetők

makacsul ragaszkodtak a megszorító csomaghoz.

Ezek után a helyi KDNP a 2013.

évi önkormányzati költségvetés tervezetének

összeállításához nem kíván semmiféle

„új” igénnyel, ötlettel vagy javaslattal

előhozakodni, hisz „időarányos végrehajtásra

vár” az elfogadott ciklusprogram.

Járjon hát magában az önkormányzati

közkorsó a közkútra és szél híján saját

kútfőből zörgesse a harasztot, – „miközben

milliók folynak bele ismeretlen zsebekbe”?!

Kívánunk mindenkinek boldog új évet!

KDNP helyi szervezete


2013. január Albertirsai Híradó 13

AKTUÁLIS HELYI POLITIKA / AKTUÁLIS

KI A LUDAS? avagy A JÖVŐBE A MÚLTON KERESZTÜL

VEZET AZ ÚT!

Bevezetőül: a következő néhány sorban

olvasható írás az Albertirsai Híradó

közéleti és tájékoztató újság Főszerkesztőjének

azon gondolatébresztő felvetésére

keletkezett, miszerint: röviden véleményezzük

önkormányzatunk 2012. évi

tevékenységét, és a jövő évi kilátásokat.

Nos, a főszerkesztői kérésnek – az előre

megszabott szűk terjedelmi korlátok ellenére

– megkísérlünk az alábbiakban közöltekkel

eleget tenni.

A Dolina Zöld Kör Egyesület Albertirsa

lakosságával egyetemben kénytelen megállapítani,

hogy az elmúlt esztendő során

egy lépéssel sem kerültünk közelebb

a város legégetőbb problémájának – az

elkerülő út megvalósulásának – megoldásához.

Önkormányzatunk háza táján

továbbra is csak mismásolás, beruházói

igénykiszolgálás, rejtjeles ígérgetés és

figyelemelterelés – konkrét útépítőmunka

helyett. 2012-ben sem épült egyetlen

A vízkereszt, a római katolikus

naptár szerint Epiphania Domini,

azaz az Úr megjelenésének napja,

amely a háromkirályok vagy epifánia

(epiphaneia) állandó, naptárilag azonos

napra eső keresztény ünnep. Ezen

a napon a nyugati egyházakban három

eseményt ünnepelnek: a napkeleti

bölcsek, vagy a hagyomány szerint,

a háromkirályok (Caspar = Gáspár,

Melchior = Menyhért és Balthasar =

Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál,

Jézus megkeresztelkedését a

Jordán folyóban, valamint Jézus csodatételét

a kánai menyegzőn, amikor

a vizet borrá változtatta. Jézus megkeresztelkedésének

emlékére a katolikus

templomokban vizet szentelnek. A

hazavitt szenteltvízzel megitatták az

állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán

betegek, vagy az emberek magukra

locsolták, betegségek vagy rontás

ellen. Egyes helyeken a ház földjét

is meglocsolták, hogy áldás legyen a

házon. Epiphaneia ünnepét a IV. században

tartották meg elsőként a korai

keresztény egyházak. A katolikus egyházban

más hagyomány is létezik, mi-

centiméter kerékpárút a teherforgalommal

súlyosan leterhelt és balesetveszélyes

utak mentén, mint ahogy a lakossági

segedelemmel meghirdetett gyalogjárda

projekt is haldoklik.

Be kellene látni végre a városvezetőknek:

nincs a lakosságnak se pluszpénze,

se ráérő ideje-energiája az önkormányzat

helyett megépíteni a város közútjai mentén

hiányzó járdaszakaszokat.

El kell dönteni, hogy 2013-ban is csak

tétovázni szándékoznak-e a képviselők,

vagy tán nekirugaszkodnak végre a múltban

tett vállalásaik valóra váltásának.

A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a

reménybeli komfortos, virágzó kisváros

ígéretének megvalósulása, köszönhetően

elsősorban a kezeletlen közlekedési

problémáknak és nem utolsósorban az

önkormányzatunk Pató Pál uram féle „Ej,

ráérünk arra még!” – hozzáállásának, továbbra

is a következendő évtizedre vagy

Január 6., a vízkereszt ünnepe

szerint a papok fából készült keresztet

dobtak a vízbe, majd a hívők a vízbe

ugrottak érte.

A magyarság körében különböző népszokások

alakultak ki a századok során.

Például a XV. században Ipolytarnócon,

Litkén, Mihálygergén hagyományok

kapcsolódtak ehhez az ünnephez. Megszentelték

vízzel a házakat, az ólakat.

A bölcsőre is szent vizet hintettek. A

házakra a három napkeleti bölcs nevének

kezdőbetűjét vésték fel: G + M + B.

A XVI. századtól kezdve a csillagének

éneklése vált az ünnep részévé. Ez az

ének volt a háromkirályjárás egyetlen

állandó szövegmotívuma.

A téli ünnepkör, a megszemélyesítések,

a dramatikus szokásokhoz kapcsolódó

betlehemes pásztorjáték mellett a

XVII–XVIII. században a három napkeleti

király (vagy mágus) látogatása, már

a vízkereszthez tartozott. Az újkori

népszokásokban a két játék különvált,

a pásztorjáték karácsonykor szerepel, a

három (napkeleti) király-jelenet a vízkereszttel

fonódott össze.

Folytatás a következő oldalon >>

esetleg évtizedekre vár, mint pl. az újtelepi

óvoda elkészülése. Továbbra is várjuk,

hogy a két képviselő (Szemőkné és Kovácsné

képviselők), akik már elismerték

az önkormányzat hibás lépéseit, lemondjon

végre mandátumáról, és reméljük

példájukat a többiek is követni fogják.

Köszönjük mindazoknak, akik csatlakoztak

a felhíváshoz, hogy vegyük kezünkbe

a probléma rendezését.

Továbbra is kérünk mindenkit, aki

előbbre akar lépni, valamint az eddig keletkezett

kárát rendezni szeretné, jelentkezzen

Dr. Janik Zoltánnál a 0630/350-

5574 telefonon. A későbbi jelentkezésénél

a kár megtérítését azok, akik nem jelentkeztek,

már csak egyedileg tudják intézni.

A jelentkezésre még 2013. január 13.-ig

van lehetőség.

Boldogabb újévet kívánok Albertirsa

minden tisztességes lakójának!

Dolina Zöld Kör

A csillagének szövege:

2.

Hol vagy, zsidók királya?

Mert megjelent csillaga.

Betlehemben találják,

szép Jézust körülállják.

Refr.

3.

Kérjük a szép Szűzanyát,

kérje értünk szent fiát,

hogy békességben tartson,

ellenségünk ne ártson.

Refr.

Lejegyezte: Kiss L. Bács-Bodrog vármegyében,

Gomboson, 1939-ben.


14 Albertirsai Híradó 2013. január

Folytatás az előző oldalról

Jeles személyek emlékezései:

Illyés Gyula: Puszták népe könyvében:

„A legények és kamaszok, de néha

az öregek is, egy-egy ritka evési alkalmat

olyan társas vigalommá varázsoltak rögtönzött

versekkel, táncokkal és ugribugri

játékokkal, mint az attikaiak a maguk

kecskeünnepélyét. Egész jeleneteket játszottak

el, amelyeknek se fülük, se farkuk

nem volt – mért zengett, harsogott

a kacagástól mégis a puszta, úgy mint

egy majális? A disznóölő család ablakába

szépen kifaragott „ágast” állítottunk,

valami kis faágat megtisztítottunk a kérgétől,

de a jobbra-balra kinőtt új hajtásokat

csak felében vágtuk le róla; azok

hegyére szúrtak a háziak egy-egy darabka

szalonnát, hurkát és töpörtyűt. A lakodalmi

„kintállók”, a kamaszok, akiket nem

hívtak meg a lakomára, szintén az ablak

elé gyűltek, onnan kiabáltak be, kértek

és kaptak is egy kis finom harapnivalót,

ha ötletes megjegyzéseik kiérdemelték a

műértő násznép elismerését, amely várta

ezt a jelenetet és készült a riposztokra.

A kottyolóknak és vízkeresztjáróknak,

a pusztai commedia dell’ arte szabályai

szerint minden konyhában a hallgatóság

helyzetéhez és igényéhez kellett

alkalmazkodniok. Karácsony előestéjét

az ostordurrogtatók valóságos zárótűzzel

készítették elő, déltől fogva úgy zengettcsattogott

a puszta, mint egy csatatér.”

(Szerzői megjegyzés: Attika Görögország

egyik területe; kintállók = kántálók;

kottyolók = a gyermekek hajnalban, kísértetnek

öltözve, járták végig a házakat,

ha ajándékot kaptak, akkor jó termést és

bőséges állatszaporulatot ígértek, ha az

ajándék elmaradt, akkor átkot mondtak

a házra.)

Dömötör Tekla: Magyar népszokások

gyűjtésből: „A vízkereszti szokások közül

külföldi látogatók már a XV. században

jellegzetes magyarországi jelenségnek

nevezték a papság vízkereszt-napi

alamizsnagyűjtését. Ezen a napon volt

a házszentelés, és ilyenkor írták fel a

három napkeleti király nevének kezdőbetűjét

az ajtóra. A vízkereszt vigíliáján

megszentelt vizet a katolikus falvakban

háromkirályok vizének nevezték, és sokféle

hiedelem fűződött hozzá: meghintették

a ház ajtaja előtt a földet, hogy a

gonosz elkerülje a házat, gyógyítottak

vele, s a kútba is öntöttek e vízből. A XVI.

AKTUÁLIS

század óta dokumentált szokás a csillagozás

és a csillagének éneklése. Egyes vidékeken

a mai napig is járnak gyermekek a

kirúgatható csillaggal háromkirályok képében

köszönteni.” (Szerzői megjegyzés:

Fából készített, csuklósan működő, játék,

melynek első elemén csillag található.)

Ágh István: Üres bölcsőnk járása:

„Szilveszter után készülődtünk a

háromkirályozásra. Magunk is kicsi királyok.

Vízkeresztre papírsüvegeket ragasztottunk,

férceltünk, nem királyi koronákat,

inkább a püspökök fejfedőjéhez

hasonlatosat, sztaniol- és krepp-papír

díszűt. Menyhárd királynak faugrató csil-

lag volt a kezében. Szerkezete nagy kézügyességre

vallott, én sohasem tudtam

megcsinálni. Az egymásra szerkesztett

összehúzható és kiugratható lécecskék

végén a csengős betlehemi csillag. S

mikor rákerült a sor a „Szép jel és szép

csillag, szép napunk támad, szép napunk

támad” dallamára, a csillag csöngölőzve

kilökődött. Boldizsár király nem mázolta

be magát korommal, mégis ilyent beszélt:

„Én Boldizsár király vagyok. Messzi földről

jöttem. De azt meg ne csodálják, hogy

így megfeketedtem, mert én Krisztus

urunk tüzében születtem, kívül is, belül

is feketére égtem.” Mindig kívántunk valami

jót a ház gazdájának, asszonyának.”

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét,

pünkösd írásából: „Kétségtelen, hogy

a magyar vízkereszt éppen a keleti egyház

liturgikus évkezdő hatását tükrözi.

Már a Hartvik győri püspök számára írt

Agenda pontificalis tartalmazza: ut mos

est Graecorum, vagyis amint a keleti egyházban

szokásos. Ezt a formát a rítusok

kongregációja később eltiltotta, illetőleg

jellegtelen szöveggel helyettesítette,

amelyben már csak a Háromkirályokról

van szó. Az ünnepi vízszentelés egyébként

a középkor utolsó századaiban a

nyugati egyházban is elterjedt: A víz mellett

ezen a napon szentelték régen a tömjént

is. E kettős szentelésből fejlődött ki,

de most már a Háromkirályok

nevében az emberi hajlékok

megszentelése és megfüstölése

is vízkereszt nyolcadán.

Némelyek szerint a tömjénezés

is a görög egyház hatása.

E szentelések formulái már a

mi középkori szertartáskönyveinkben

is előfordulnak.”

(Szerzői megjegyzés: Agenda

pontificalis = Pápai napirend;

ut mos est Graecorum =

amint a Görögöknél szokásos)

Dömötör Tekla: Naptári

ünnepek – népi színjátszás:

«A köszöntés koledálás neve

nálunk is ismeretes. A XVIII.

századi források koledálásnak

a papok és kántorok vízkereszt

napi alamizsnagyűjtését nevezik.

Dugonics András közmondásgyűjteményébenpéldául

ezt olvashatjuk: „Busul,

mint a kolédátlan kántor. Az

a víz köröszt napi alamizsna

szedés, melyet kolédának

hivtanak, sok helyeken meg tiltatott immár,

noha némely helyett gyakoroltatik.”

Bod Péter így magyarázza ezt: „Ezen az

Vízkereszt Napján, még mikor legelsőben

keresztyénekké lettenek a ’Magyarok

’s elegyesleg voltak a’ Pogányokkal, ugy

rendelték az Magyar K. Fejedelmek, hogy

e’ Pap minden ember házához elmenyen

a’ keresztel, valami áldást mondjon ’s

akor ki-tanulja, ki a’ Keresztyén ’s ezért

a fáradságáért adjon minden valami

alamisnát.”

Sikerekben, eredményekben gazdag, békés,

boldog újesztendőt kíván

Szentjóby Szabó Andor


2013. január Albertirsai Híradó 15

Makkos Noémi még csak alig múlt 20

éves, máris elismerésre méltó zenei karrierrel

büszkélkedhet. 6 évesen kezdett

zongorázni, szíve azonban a trombita

felé húzta. Országos és nemzetközi versenyeken

1. helyezéseket ért el, valamint

játszott a Zuglói Filharmónia Zenekarában

is. Tehetségét mi sem bizonyítja

jobban, minthogy felvételt nyert a

salzburgi Mozarteum Egyetemre, 2012.

szeptember 1-től pedig elnyerte a Berlini

Filharmónikusok Herbert von Karajan

zenekari akadémiai ösztöndíját.

Hogyan ismerkedtél meg a trombitával,

hiszen először zongorázni tanultál?

Hat évesen kezdtem zongorázni, ám

nem igazán szerettem és abba szerettem

volna hagyni. Édesanyám azonban ragaszkodott

ahhoz, hogy zenét tanuljak.

Amikor nyolc éves koromban Albertirsára

költöztünk, a Művészeti Iskolában több

hangszerrel is megismertettek, de egyik

sem állt igazán közel hozzám. Lebanov

József ekkor kezembe adott egy kis trombitát,

kipróbáltam és nagyon megtetszett.

Ezután rendszeresen jártam trombita

órákra.

Mikor és hogyan jöttél rá arra, hogy hivatásos

zenész szeretnél lenni?

A zenei pálya lehetőségét is Lebanov József

vettette fel, s bíztatott a konzervatóriumba

való jelentkezésre. Korábban ez nem

fogalmazódott meg bennem, mindenesetre

beleegyeztem, és idővel rádöbbentem

arra, hogy a zenével szeretnék foglalkozni.

A Szent István Király Zeneművészeti

Szakközépiskolában érettségiztem, majd

felvettek a salzburgi Mozarteumba. Jelenleg

harmad éves vagyok az egyetemen.

2012 szeptemberétől pedig a berlini Herbert

von Karajan Zenekari Akadémia ösztöndíjas

hallgatója is vagyok.

Tudatos volt, hogy külföldön tanulj?

Alapvetően igen. Egyrészt kint nagyon

jó tanárok vannak, másrészt több lehetősége

van elhelyezkednie egy zenésznek és

zenekarba bekerülni.

Ezzel a bizonyos ösztöndíjjal pedig lehetőséget

kaptál arra, hogy később akár a

Berlini Filharmónikus tagja legyél, amit

egyébiránt a berlini Der Tagesspiegel is

megírt. Hogyan zajlott a kiválasztási folyamat?

Jelenleg összesen mintegy harmincan

vagyunk ösztöndíjasok az akadémián,

ahol meghatározták, hányan lehetnek

AKTUÁLIS

Útban a Berlini Filharmónikusok felé

azok, akik ugyanazon a hangszeren játszanak.

Ha megüresedik egy pozíció a

zenekarban, a helyére próbajátékot hirdetnek.

Az első fordulóban az önéletrajzok

alapján szelektálják a jelentkezőket,

így a személyes meghallgatásra már csak

azokat hívják be, akik túljutottak az első

rostán. Ilyenkor előzetesen

elküldik azokat a

darabokat, melyeket a

zsúri előtt kell eljátszani.

Először egyesével

meghallgatnak mindenkit,

ami egy újabb rostát

is jelent. A legvégén –

legalábbis a trombitások

esetében – már csak

hárman maradtunk, a

zsűri pedig egyre finomabb

nüanszokra figyelt.

Végül kettőnket

találtak a legjobbnak,

aminek nagyon örülök.

A Filharmónikusokkal

is már játszottam néhány

alkalommal, s hihetetlenül

jó érzés volt,

és nagyszerű lehetőség a fejlődésre. A zenekarba

való bekerülés is hasonlóképpen

történik, mint az ösztöndíj esetében, azaz,

próbajátékot hirdetnek, ha egy pozíció

felszabadul. Az akadémisták viszont automatikusan

meghívást kapnak és nagyobb

esélyekkel is indulnak.

Jelenleg tehát két iskolába is jársz, ráadásul

két különböző országban. Sikerül

összeegyeztetni a tanulást a fellépésekkel,

valamint a próbákkal, illetve hozzászokni

a kinti környezethez?

Bár korábban már előfordult, hogy néhány

hetet a fellépések miatt kint töltöttem,

ott élni azonban egészen más, nem

volt egyszerű megszokni. Mára ez nyílván

megváltozott, s a német nyelvvel is szépen

boldogulok. Korábban szinte csak angolul

kommunikáltam.

A napjaim néha kicsit valóban sűrűn

telnek, ám az is előfordul, hogy kb. két

héten keresztül sem próbák, sem fellépések

nincsenek. A zenekar, amiben jelenleg

játszom, projekt jelleggel működik. Általában

három koncert van egy héten, amit

három-négy próba előz meg. Mivel nem

mindig ugyanazok játszanak a fellépéseken,

az én esetemben ez havonta egy-két

koncertet jelent. Ezen kívül persze van-

nak trombita óráim is Tarkövi Gáborral,

illetve az akadémistákból álló zenekarban

is játszom. Ez talán sűrűnek hangzik,

de mindig össze tudom úgy egyeztetni a

programjaimat, hogy Berlinben és Salzburgban

is tudjak lenni.

Mindazt, amit eddig elértél főként magadnak

köszönheted, de

nyílván sokan segítettek

a pályád során.

Elsőkén természetesen

a szüleimet említeném,

akik szorgalmazták a zenetanulást.

Lebanov József

tanár úr ugyancsak

nagyon sokat segített,

hiszen megismertette és

megszerettette velem a

trombitát, s terelgetett a

zenei pálya felé. A középiskolában

Király Tibor, a

Magyar Állami Operaház

első trombitása tanított,

akinek szintén sokat köszönhetek,

ő készített

fel az egyetemre is, ahol

prof. Hans Gansch, Berlinben

pedig Tarkövi Gábor tanít.

Van kedvenc darabod, esetleg emlékezetes

fellépésed?

Rengeteg szép élményem van, ám, ha

választanom kellene, úgy egy amszterdami

koncertet emelnék ki. Az Aldeburgh

World Orchestrával, ami egy angol ifjúsági

zenekar, Sosztakovics V. szimfóniáját

játszottuk a híres Concertgebouw-ban,

melynek végén állva tapsolt a közönség.

Nagyon jó érzés volt, hiszen nem egy profi

zenekarról volt szó, ám a lelkesedésünk

magával ragadta a nézőket.

Kedvenc darabom pedig Debussy La Mer

című szerzeménye, amit nem is olyan rég

játszottam a Berlini Filharmónikusokkal.

Ugorjunk előre néhány évet az időben.

Hol látnád magad szívesen mondjuk tíz

év múlva?

Nagyon örülök neki, hogy nemrég felvettek

félállásban a berlini rádiózenekarba,

ahol 2013 szeptemberétől kezdek második

trombitásként. Később ugyancsak

szeretnék egy zenekarban játszani hivatásos

zenészként, s remélem, egyszer első

trombitás lehetek. Ugyanakkor a zenetanítás

sem áll távol tőlem, de először zenekari

zenészként szeretnék bizonyítani.

Müller Mónika


16 Albertirsai Híradó 2013. január

December 6-a Mikulás napja. Sok gyerekhez

hasonlóan, a mi alsósaink is nagyon

várták ezt a napot. A Móra Ferenc

Művelődési Ház adott otthont a sok izgatott

csemetének, akik a Szeleburdi Meseszínház

Mese a telizsákról c. interaktív

mesejátékát nézhették meg. A gyerekek

együtt éltek az előadással, segítettek a

bajbajutott szereplőknek, énekeltek a Mikulás

bácsinak. A humoros, zenés előadás

végén a Mikulás bácsi személyesen adta át

a hatalmas zsákokba csomagolt ajándékokat

a gyerekeknek.

December 7-én délután a Győzelem úti

alsósoknak Mikulás ünnepséget tartottunk.

A rendezvényt 2 órakor egy karácsonyi

rajzfilm vetítésével kezdtük, amit a 3.a

osztály műsora követett. Ők egy színdarabbal

készültek, bevonva az iskola énekkarát

is, ami arról szólt, hogyan várják az erdei

állatok a Télapót. A sok előzetes munka

nem volt hiábavaló, mert a közönség nagy

átéléssel és tapssal fogadta a színvonalas

előadást. A történet végére megérkezett

a várva várt Télapó is, akit a bátrabbak

verssel és énekkel köszöntöttek. A programok

között a büfében szendvicsek, sütemények,

üdítőitalok várták a gyerekeket.

A rendezvény végét egy tombolasorsolás

zárta, ahol a szerencsés nyertesek sok-sok

ajándékkal lettek gazdagabbak. A jó szervezésért,

kellemes hangulatért köszönet

jár: az iskola énekkarának, a 3.a osztály

diákjainak, a műsor létrejöttében és a büfében

segédkező szülőknek. A dalokat és

a műsort betanította: Horányiné Kovács

Éva és Feketéné Túri Csilla.

December 11-én a 4., 5. és 6. évfolyamos

tanulóink rendhagyó énekórán vettek

részt a művészeti iskolában. Corelli Karácsonyi

concerto grosso c. műve alapján, a

történelmi hátteret is bemutatva mesélte

el Dobiás Péter a kis Jézus születésének

történetét. Mint mindig, ez alkalommal

is felejthetetlen élményt nyújtottak a zenész-pedagógusok.

Kézműves foglalkozások

advent idején

November végén elérkezett az advent.

Emlékszem gyerekkoromban mennyire

vártuk a karácsonyt, számolgattuk a napokat.

A téli hosszú estéken sokszor gyújtottunk

gyertyát: nagyon szerettem nézni a

AKTUÁLIS

A Tessedik Iskola hírei

lángját, ahogy árnyékot vetett a falra. Azon

gondolkodtam, hogy is lehetne ezt az érzést

tovább adni? Készítsünk mécses tartót!

Fotókarton, pauszpapír, egy kis kézügyesség

és el is készültek a családi asztalra

szánt alkotások. Minden asztalnál

folyt a munka, közben beszélgettünk és jó

érzés volt hallani, hogy szinte mindenki

ajándéknak szánta a mécses tartót. December

második hétvégéjén „szeretet angyalkát”

készítettünk. Családias légkörben,

kisebb létszámmal dolgoztunk, de

annál nagyobb lelkesedéssel. Fehér, arany

és rózsaszín angyalkák lógnak majd az

otthoni karácsonyfákon.

Molnárné Müller Ilona

Az alsó tagozatos gyerekek is összegyűltek

december második hetében egy-egy

délutánon, hogy kedves ajándékot készíthessenek.

A tanító nénik segítségével csodálatosan

feldíszített fenyőfák születtek

kezük nyomán papírhengerből, kartonpapírból,

melyekkel kifejezhetik szeretetüket

családtagjaik felé.

A hagyományokhoz híven az utolsó

tanítási napon karácsonyi műsort tekint-

hettek meg tanulóink a művelődési házban,

amelyet Abo Kandilné Albert Ágnes

tanárnő állított össze. Jókai Mór Melyiket

a kilenc közül című elbeszélését adták

elő nagyon nagy sikerrel alsó és felső tagozatos

gyerekek részvételével. Meghitt

hangulatot varázsoltak a terembe a darab

üzenetével: az életben legfontosabb a család,

az összetartozás és a szeretet.

A műsort záró gyertyás tánc pedig fényeivel

a karácsonyt idézte.

Sportnap és tornaterem

avató a Tessedik iskolában

2012. december 15-ét nagy lelkesedéssel

várta iskolánk minden tanulója, hiszen

ezen a napon újra birtokba vehették

a szeptember óta felújítás alatt álló tornatermünket.

Ezen a napon az ünnepélyes átadás

mellé egy fantasztikus sportrendezvényt

is szerveztek pedagógusaink, amelyet az

iskolánk alapítványának pályázaton nyert

pénzéből finanszíroztunk. Reggel nyolc

órakor a napot a hivatalos köszöntők után

hangulatos judó, tollaslabda, kézilabda,

kettlebell valamint zumba bemutató követte.

Az utóbbit tanulóink nagy lelkesedéssel

és vidámsággal végig is táncolták.

Ezután az alsó tagozat sorversenyei következtek.

Ez alatt az idő alatt a felső tagozatosok

riportokat hallgattak iskolánk

eredményes sportolóival – Szabó Zita magasugróval,

Keliger Bernadett judóssal,

Dr. Zátrok Zsolt atlétával. Külön tisztelettel

köszöntötték Ecsedi László nyugalmazott

testnevelő tanárt, aki ebben a


2013. január Albertirsai Híradó 17

hónapban vette át a több évtizedes testnevelő

tanári munkáért járó kitüntetést a

Parlamentben.

Iskolánk védőnője, Dr. Fógelné Jóga

Andrea kötötte le tanulóink figyelmét a

helyes fogápolásról szóló projektoros előadásával.

Az itt tanultakat másnap kértük

számon a gyerekektől egy totó kitöltésével.

A legügyesebbeket Andi néni apró

ajándékokkal jutalmazta.

Mindkét tagozat megkóstolhatta a

sportversenyek után a „salátabár” kínálta

finomságokat. Köszönjük Kostyalik Zsuzsannának

és segítőinek a sok különleges

csemegét.

Tanulóink új sportolási formákkal is

megismerkedhettek, csodálkozva nézték

a mediballozók könnyed mozgását, megismerték

a köredzés fogalmát és a teljesítmények

termében feszegethették állóképességük

határait.

A különböző sporttevékenységekért

minden diák tombolaszelvényt kapott,

amit a nap végén kis szerencsével értékes

sporteszközre cserélhetett.

Legnagyobb sajnálatunkra a régen várt

mászófalat nem tudtuk felállíttatni a

rossz időjárás miatt, de tavasszal a következő

sportnapon erre is sor kerül majd.

Minden program nagy sikert aratott,

így észre sem vettük, milyen gyorsan szalad

az idő, s tanulóinknak fájó szívvel kellett

elhagyni a csodaszép, felújított tornatermünket.

Ezért a fantasztikus napért

köszönet illeti segítőinket: Nagy László

vezető edzőt és judósait, Szűcs Zoltán tollaslabdaedzőt

és tanítványait, Balla Lajost

és iskolánk leány kézilabda csapatát, Horváth

Tamást és kettlebell-es csapatát, Abo

Kandilné Albert Ágnes aerobik oktatót,

Mátékovics Adrienn aerobik oktatót (star

training), valamint Orosz József (Joci)

zumba oktatót.

Azokról a kollégáinkról se feledkezzünk

meg, akik ezt az egész napot megszervezték.

Név szerint: Trappné Simó Ágnes,

Balla Lajos, Kancsár Éva, Papp Róbertné,

Molnárné Müller Ilona, Kocsis Andrea,

Majorné Kollár Krisztina.

Bízunk abban, hogy a tavaszi rendezvényünk

is hasonló sikert arat, amely szintén

az idei jelmondatunk szellemében

zajlik majd: ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK.

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy

adója 1%-ával támogassa a Tessedik Iskolások

Egészségéért Alapítványt. Számlaszámunk:

65600209-11063609

Alsó tagozatos munkaközösség

AKTUÁLIS

Tisztelt albertirsai Lakótársaim!

Mióta létrejött az a szokás, hogy a Polgármester

évente két alkalommal városfórumon

beszámol Albertirsa terveiről, történéseiről,

én ha csak lehetőségem engedi,

részt veszek a rendezvényen.

Számtalan alkalommal tényleg a község/

város dolgairól szólt ez a rendezvény, de

kb. 6 éve kezdődött az a szokása egyes embereknek,

hogy személyeskedésbe csapva,

a Polgármester elképzeléseit, tekintélyét

rombolandó, a kákán is csomót kerestek.

Én és még egy pár Irsán és Albertin a

régmúlt időben születettek tudjuk, Irsa

és Alberti honnan indult, és ma hol tart.

Tudjuk, hogy ez a fejlődés milyen keserves

volt, tudjuk, hisz a sáros utakon mi jártunk,

mi láttuk a zsúpos, kisablakos házakat,

a kivilágítatlan esti utcákat.

Láttuk az épülő községet/várost, az utcákban

épülő járdákat, később láttuk az

épülő vízművet, csatornaművet, az első

automata telefonközpontot, az aszfaltozott

utakat.

Megéltük, hogy megszűnt az Alberti és

Irsa közötti feszültség, egyesült a két község

Albertirsa megszületett.

Összefoglalva a fentieket, örültünk minden

aprónak tűnő fejlődésnek, mert ez a

mi Albertirsánk. Most mégis az utolsó városfórumon

és a helyi tévében látott hirdetés

hatására, arra kényszerültem, hogy

tollat fogjak, elmondjam a véleményemet.

Valamikor, még a régi választások idején

sem történtek olyan dolgok, mint amiket

mostanában tapasztalok, hogy egyes emberek

már most durván, mást nem kímélve

támadnak és állítanak be úgy dolgokat,

hogy lejárassanak embert, önkormányzatot

és ebből a maguk számára előnyt

szerezzenek. Ezek történnek abban, a település

lakosságát tájékoztatni hivatott újságban

is, amit minden Albertirsát szerető

lakótársunk megvásárol, mert érdeklik a

városban történtek.

Úgy gondolom, hogy akik hátsó gondolattal

teszik a fentieket, nem gondolnak

arra, hogy „szeresd felebarátodat”, és hogy

nem illik más tollával ékeskedni.

Remélem, valami picit hat ez az írásom.

Kívánok minden Lakótársamnak Békés,

Emberséges, Sikeres, Boldog Új Évet.

Gér Márton

A kapor szerepe a természetgyógyászatban

Ezt a Földközi-tenger vidékéről származó

illatos kerti növényt a római legionáriusok

hozták be Pannóniába. Az elmúlt két

évezredben a magyarok egyik legkedveltebb

gyógy- és fűszernövénye lett. Nélküle

elképzelhetetlen a kovászos

uborka, a túrós lepény, a

tökfőzelék, kapros-túrós palacsinta.

Használják levesek,

főzelékek, saláták, egyes hal,

gombaételek, körözöttek,

mártások, túró ízesítésére, a

kovászos uborka, a paprika,

a savanyú káposzta és a tök

eltevésénél. A kapormártás a

nyári étrend elengedhetetlen összetevője

volt a régieknél, gyógyereje a nehéz, zsíros

húsok emésztésében játszott kiemelkedő

szerepet. Amellett nagyon finom,

érdemes beilleszteni az étrendünkbe.

A megmosott zsenge „kaporleveleket”

vágjuk nagyon apróra (szedjük csokorba,

vágjuk félbe, hajtsuk egymás mellé

a szeleteléshez, így gyorsabban végzünk

vele). Hevítsünk egy kisebb lábosban zsiradékot,

majd tegyünk rá annyi lisztet,

hogy még szétfolyós maradjon (ha szük-

séges, tegyünk hozzá még zsiradékot).

Amikor a rántásunk kezd kicsit barnulni,

akkor tegyük rá az aprított kaprot, majd

1-2 percig kavargatva fonnyasszuk a kaprot

is. Engedjük fel két-háromszoros

mennyiségű hideg tejjel,

hogy ne legyen csomós a

mártásunk. Felforráskor

sűrűsödik, igény szerint

hígítsuk még tejjel, de ha

a húslevesből is teszünk

bele, nagyon jó íze lesz.

Fűszerezzük ízlés szerint

sóval, cukorral.

Bárhol a kertben felbukkan,

anélkül, hogy elvetettük volna,

és illóolajaival távol tartja a kártevőket

a növényektől. Az illóolaj fő komponense

a d-karvon, d-limonén, dillapiol és

fellandrén. A Földközi-tenger környékén

élő ókori népek általánosan használták

gyógyszerként fejfájás és gyomorpanaszok

ellen. Teája vízhajtóként, illetve felfúvódás,

emésztési zavarok, bélpangás,

hányinger, fogínygyulladás, álmatlanság,

étvágytalanság esetén jó hatású.

Koska-Palotay Mária


18 Albertirsai Híradó 2013. január

AKTUÁLIS / SPORT

Bajnokokat avattak

Simó Kitti és Simó Norbert, ahogy azt korábbi

lapszámainkban is olvashatták, nagyon szép sikereket

értek el a motocross versenyeken, s komoly

esélyeik voltak a bajnokság megnyerésére is. Kitti

finom vacsorával

egybekötött díjkiosztó

gálájára

december 8-án

Gellénházán került

sor, ahol az

ifjú tehetség boldogan

vette át a

női bajnokság 3.

helyezettjének

járó trófeát az

I. osztályú Mx2es

bajnokától.

Norbi ugyancsak ünnepélyes díjkiosztója november

23-án Újhartyánba volt. Az országos motocross

bajnokság B open bajnokának díjat a szakág vezető

nyújtotta Simó Norbertnek.

Mióta foglalkozik papagájokkal?

Nagy Ferenc: Sokakkal ellentétben,

nálam nem gyerekkorban alakult ki

Díjnyertes papagájok Albertirsán

a papagájok iránti szenvedély, hanem

alig néhány éve és mondhatni egyik

pillanatról a másikra. Nagyszüleimnek

Mire vigyázzunk

télen?

Az enyhe tél kedvez a légúti megbetegedések,

járványok kialakulásának. A téli

időszakra jellemző felső légúti panaszok

többségét, így a náthát és az influenzát

egyaránt vírusfertőzés okozza. A nátha

jellemző tünete a tüsszögés, orrfolyás,

orrdugulás, de enyhez láz is kísérheti.

Legyengült immunrendszer mellett

azonban az egyszerű megfázás tovább terjedhet

a torokra, fülre és a légutakra is.

Ezért télen különösen nagy figyelmet igényel

természetes védekező rendszerünk

megerősítése. Fontos a C-vitamin- és a

folyadékpótlás, igyunk sok citromos-mézes

vagy csipekbogyó teát. Fogyasszunk

sok nyers zöldséget, gyümölcsöt.

Nátha esetén fokozottan kell ügyelni a

helyes orrtisztításra. Az eldugult orra jó

hatással van a friss levegő, ezért gyakran

szellőztessünk.

Koska-Palotay Mária

Talán kevesen tudják, de városunkban egy tenyésztőnél mintegy 130 papagáj is él, melyek közül több mind hazai, mind

nemzetközi versenyeken eredményesen szerepel. Tenyésztőjükkel, Nagy Ferenccel beszélgettünk, aki odaadó gondoskodással

ápolja, neveli és készíti fel a megmérettetésekre madarait.

volt két kis papagája, amik elég gyakran

szaporodtak, ám egy idő után már nem

tudták bevenni az állatkereskedésbe

a fiókákat. Már a kicsik szabadon engedésén

gondolkodtak, ám ekkor úgy

döntöttem, hazaviszem mind a hat madarat.

Egy azonban sajnos rövid időn

belül elpusztult, de pótoltam, és szépen

kezdtem belecsöppenni az úgymond

valódi papagájtartásba. Gyakran elmentem

a monori kisállat börzére is újabb

madarakat vásárolni, s kb. fél év alatt

120-ra bővült az állomány. Ekkor még

hobbiból tartottam papagájokat. Később

elhatároztam, hogy csökkentem a

számukat, viszont szebb és értékesebb

madarakat szerzek be.

Első házassági évfordulónk alkalmával

egymásnak szánt ajándék gyanánt

úgy határoztunk a feleségemmel,

egy-egy olyan papagájjal lepjük meg a

másikat, amilyet szeretne. Keresgélés

közben rábukkantam a Barát papagáj-

Folytatás a következő oldalon >>


2013. január Albertirsai Híradó 19

Folytatás az előző oldalról

ra, Bár elég zajos madár, viszont ritka

és értékes. Különlegessége, hogy nem

odúban fészkel, hanem saját magának

épít, olykor elképesztő nagyságú lakhelyet.

Olyannyira megszerettem ezt a

madarat, hogy egy év alatt 26-ra bővítettem

az állományukat, s ez vált a fő

profilommá is.

Mikor és hogyan kezdett el versenyezni

és milyen eredményekkel büszkélkedhet?

Bár csak nyolc éve foglalkozom a papagájokkal,

mégis elég nagy lépésekkel

sikerült haladnom. Amikor egy madáreleséget

forgalmazó cégnél dolgoztam,

sok olyan tenyésztővel ismerkedtem

meg, akik már régóta járnak versenyekre.

Mivel a vállalat fő támogatója a PAN-

NÓNIA MDPOSZ országos bajnokságnak,

munkámból kifolyólag ott voltam

a 7. OB-n. Itt beneveztem az egyik madaramat,

aminek sikerült egy díjat nyernie.

Ekkor gondolkodtam el komolyan a

további versenyeken való szereplésről.

Bekerültem a Kecskeméti Egyesületbe,

részt vettünk magyar bajnokságokon és

szépen lassan a szervezési munkálatokba

is belefolytam. Egy éve pedig már egy

német egyesületnek is tagja vagyok, ahova

nagyon nehéz volt bekerülni, ugyanis

kívülállókat nem szívesen fogadnak.

A 2011-es hazai bajnokságon való

győzelem például kvalifikációt jelentett

a német versenyekre. Kasselben két madaram

is első helyen végzett, a 2012-es

januári világbajnokságra csak három

madarat tudtam küldeni, de mind a három

az első öt között végzett, s ezeket

az eredményeket is jegyzik. Mivel a nevezési

költségek, az állatok orvosi papírjainak

kiállíttatása elég magas összeget

emésztenek fel, így támogatók híján nehéz

kigazdálkodni.

2012-ben a Vajdahunyad várában

megrendezett X. Pannónia Kupán is

nagyon jól szerepeltek a madaraim,

ahol két első, két második és két harmadik

helyet szereztem. A Lipcsében

rendezett 2012-es Európa-bajnokságon

úgyszintén sikerült nyerni egy arany,

egy ezüst, és egy bronzérmet! Ám ez az

EB cím korántsem azt jelenti, hogy az

egész földrészt magam mögé utasítottam,

hiszen rengeteg első helyezettnek

járó díjat kiosztottak. Nekem egy szekción

belül sikerült nyerni.

SPORT

Hogyan zajlanak általában a versenyek?

A versenyeken kizárólag saját tenyésztésű

madárral lehet indulni, s a

nemzetközi megmérettetéseken meg

van határozva, hogy ugyanazzal a papagájjal

hány éves koráig lehet nevezni. A

bajnokság évében született fiókát például

még nem érdemes indítani, hiszen

még nem olyan szép a tartása, gyerek

tollai vannak, így egy évet legalább várni

kell, hogy versenyeztetni lehessen.

Szabály az esetleges félreértések elkerülés

miatt, a madaraknak gyűrűvel

vagy chippel való ellátása, melyek közül

nagyobb versenyeken csak az előbbi az

elfogadott. A gyűrűn általában szerepel

az adott ország nemzetközi nevének rövidítése,

Magyarországnál a H betű, ha a

tenyésztő tagja valamely egyesületnek,

akkor annak száma, kecskeméti egyesületünk

esetében a 11-es, ezt követi a

tenyésztő azonosítószáma, majd a madár

születési évszáma, végül a sorszáma,

mely azt mutatja, hányadik fióka

volt abban az évben. Bár a gyűrű nem

kötelező, külföldi versenyeken nagyon

szigorúan ellenőrzik az első három helyezett

madárét.

A versenyek általában véve pedig elég

összetettek, s hazánkban 2012-ig mondhatni

rendezetlen formában bonyolódtak.

Amikor az MDPOSZ papagáj szekciójának

segítője lettem, módomban állt

változtatni a nevezési procedúrán. Úgy

gondoltam nem voltak jók az eddigi besorolások,

így földrészekre bontottam

a szekciókat, hogy igazságosabb legyen

a verseny. Értékelésnél figyelik a madár

tartását, tollazatát, csőrét, körmét,

illetve mennyire felel meg a sztenderd

leírásnak. Hozzáteszem, hogy én elég

nehéz kategóriában indulok, ugyanis

a Barát papagáj alapvetően zöld színű,

nincsenek rajta színátmenetek és azt

nehéz pontozni.

100 pont a maximum ami adható, de

ilyen madár nem létezik. Nemzetközi

versenyeken legfeljebb 93-94 pont a

határ, ugyanakkor egy 90 pont alatti

értékelés már gyenge eredménynek

számít.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

A tavaszi, nyári költési idő alatt nem

rendeznek versenyeket, azokat év végén,

év elején tartják. Európa-bajnokság

egy darabig nem lesz, mert háromévente

rendezik, világbajnokság viszont

minden évben van. A legközelebbin

Barát papagájokból álló kollekcióval

is szeretnék indulni, ami rendkívül izgalmas,

viszont annál kockázatosabb.

Fontos, hogy mindegyik madár magas

pontszámot kapjon, ugyanis, ha az

egyik papagájt alacsonyan értékelik, az

erősen negatív hatással van a végeredményre.

Idővel pedig szeretnék elvégezni

egy nemzetközileg elismert bíró képzést,

mert nagyon érdekel és szívesen

megtanulnám azokat a részletes szempontokat,

melyek alapján pontozzák a

madarakat.

Müller Mónika


20 Albertirsai Híradó 2013. január

A MŰVELŐDÉSI HÁZ

3. 8 00 Öko ügyfélfogadás

16 30 Dalma dance

18 30 ASHTANGA. JÓGA

4. 8 30 Vásár

20 00 ZUMBA

5. 9 30 Adventista Egyház

7. 13 00 Nyugdíjas klub

14 00 ÖKO ügyfélfogadás

18 00 Galambász gyűlés

8. 9 00 Vásár.

14 00 DAKÖV ügyfél fogadás

17 00 MSZP gyűlés

19 00 Filmklub

9. 17 30 Fotókör

10. 8 00 Öko ügyfélfogadás

16 30 Dalma dance

18 30 ASHTANGA. JÓGA

11. 8 00 DAKÖV ügyfél fogadás

20 00 ZUMBA

12. 9 30 Adventista Egyház

15 00 Vasutas nyugdíjas klub

14. 9 00 Vásár.

13 00 Nyugdíjas klub

14 00 ÖKO ügyfélfogadás

15. 14 00 DAKÖV ügyfél fogadás

19 00 Filmklub

17. 8 00 Öko ügyfélfogadás

16 30 Dalma dance

18 30 ASHTANGA JÓGA

januári programjai

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

18. 8 00 DAKÖV ügyfél fogadás

9 00 Vásár.

20 00 ZUMBA

19. 9 30 Adventista Egyház

21. 13 00 Nyugdíjas klub

14 00 ÖKO ügyfélfogadás

17 00 NOVECENTO monodráma

– Magyar Kultúra Napja

22. 14 00 DAKÖV ügyfél fogadás

19 00 Filmklub

23. 8 30 Termékbemutató

18 00 Fotókör

24. 8 00 Öko ügyfélfogadás

9 00 Vásár.

16 30 Dalma dance

18 30 ASHTANGA JÓGA

25. 8 00 DAKÖV ügyfél fogadás

14 00 Gyerekszínház a Tess. iskola

alsó tagozatos diákjainak

20 00 Zumba

26. 9 30 Adventista Egyház

28. 13 00 Nyugdíjas klub

14 00 ÖKO ügyfélfogadás

19 00 Polgárőr gyűlés

29. 14 00 DAKÖV ügyfél fogadás

19 00 Filmklub

31. 8 00 Öko ügyfél fogadás

16 30 Dalma dance

18 30 ASHTANGA JÓGA

2012. DECEMBER HÓNAPBAN SZÜLETETT

Szabó József és Kenyeres Krisztina Krisztina, Etelka

Farkas Gyula és Jakab Beáta Rozália

Tóth Péter és Simon Ágnes Máté, Gergely

Volecz Tibor és Kupai Klaudia Amadeusz, Armandó

Gavló László és Simó Zsuzsanna Zsombor

Mészáros János és Majdányi Mónika Marcell

Fabók Zoltán és Sepsi Mónika Emese Réka

Jarina János és Kordai Nelli Eleonóra, Hanna

Takács László és Ponta Annabella Violetta, Virág

Pivoda Dávid és Hrubos Emese Nikolett

Vasadi István és Mészáros Anita Szófia, Luca

Kapalyag Imre és Princz Ildikó Andrea Natália

Varga Károly és Koska Klára Milán, Károly

Nagy Szilárd és Illés Melinda Zita nevű gyermeke.

Decemberi számunkból kimaradt:

Lévai Szabolcs és Szeklár Mariann Bulcsú nevű gyermeke.

2012. DECEMBER HÓNAPBAN ELHALÁLOZOTT

Bárány Lászlóné 81 éves Gróf Széchenyi u. 36.

Mészáros János 73 éves Hunyadi u. 26.

Rupp Károlyné 79 éves Dózsa Gy. u. 7.

Gyulay Mária 81 éves Dózsa Gy. u. 7.

Koska Mihályné 76 éves Baross u. 80.

Pétervári Ferencné 82 éves Tessedik u. 36.

Fazekas Mihály 89 éves Kolozsvári u. 28.

Tóth Lajosné 89 éves Árpád u. 32.

Popper Gyuláné 95 éves Köztársaság u. 51.

Balogh Mihályné 90 éves Homokrész

Katonáné Buza Mária 70 éves Homokrész

Erős Pálné 59 éves Köztársaság u. 90/2.

Földvárszki János 62 éves Liszt F. u. 5.

Vrabecz Pálné 79 éves Kinizsi u. 21.

Hadas István 72 éves Lőcsei u. 45.

Fekete Karolin 85 éves József A. u. 7. sz. alatti lakos.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy háziorvosaink rendelési idejéről, a szabadságolásról,

illetve a helyettesítési rendről az 53/370-552-es telefonszámon

érdeklődhetnek hétköznap 7.00 órától 18.00 óráig.

Munkaszüneti és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig és ügyeleti

időben hétköznap 18.00 órától másnap 7.00 óráig sürgős beteghívásaikat

szintén az 53/370-552-es telefonszámon adhatják le. Ebben az esetben a

ceglédi mentőállomás diszpécsere intézkedik.

Dr. Pécsi Angéla ügyeletvezető

Háziorvosok ügyeleti beosztása

JANUÁR

Ügyelet címe, telefonszáma: Albertirsa, Vasút u. 4. (53) 370-552

Ellátási terület, illetve település neve: Albertirsa,

Dánszentmiklós, Mikebuda

Dátum Ügyeletes orvos neve

1. Dr. Babinszky Eleonóra

16.00 órától Dr. Zolnyan

Erzsébet

2. Dr. Makkos Gyula

3. Dr. Fogel Kristóf

4. Dr. Hajdúhegyi Ágnes

5. Dr. Pécsi Angéla

6. Dr. Zolnyan Erzsébet

7. Dr. Hajdúhegyi Ágnes

8. Dr. Zolnyan Erzsébet

9. Dr. Makkos Gyula

10. Dr. Fógel Kristóf

11. Dr. Pécsi Angéla

12. Dr. Renteria Zoltán

13. Dr. Renteria Zoltán

14. Dr. Pécsi Angéla

Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása

2013. JANUÁR hónapban

A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik:

Január 01. IRMÁK Gyógyszertár

Január 05-06. IRMÁK Gyógyszertár

Január 12-13. CENTRUM Gyógyszertár

Január 19-20. REMÉNY Gyógyszertár

Január 26-27. IRSA Gyógyszertár

Az Albertirsai

Híradó

főszerkesztője

Müller Mónika,

üzenetet

hagyhatnak

a Művelődési

Házban vagy a

mmonika83@

gmail.com

e-mail címen.

Lapzárta

a hónap 20-án

15. Dr. Zolnyan Erzsébet

16. Dr. Hajdúhegyi Ágnes

17. Dr. Fógel Kristóf

18. Dr. Babinszky Eleonóra

19. Dr. Zolnyan Erzsébet

20. Dr. Pécsi Angéla

21. Dr. Oszvald Gyula

22. Dr. Zolnyan Erzsébet

23. Dr. Makkos Gyula

24. Dr. Fógel Kristóf

25. Dr. Babinszky Eleonóra

26. Dr. Tajti Géza

27. Dr. Zolnyan Erzsébet

28. Dr. Pécsi Angéla

29. Dr. Kis Ferenc

30. Dr. Makkos Gyula

31. Dr. Fógel Kristóf

Albertirsa Város Önkormányzata

Képviselő-testületének kiadványa

Felelős kiadó:

Albertirsa Város Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Müller Mónika

Szerkesztőség: Albertirsa, Pesti út 85. Tel.: 370-713

Okiratszám: III/PHF/181/Pe/1988.

Megjelenik 1300 példányban

Nyomda: Pende Print Kft. – Nagykőrös, Béke u. 5.

Felelős vezető: Kőházi Zoltán

More magazines by this user
Similar magazines