Mérési útmutató

canopus.mogi.bme.hu

Mérési útmutató

B M E

Mechatronika, Optika és Műszertechnika

Tanszék

MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

Nyitott mágneskörű induktív útszenzor kalibrálása

14B.

mérés

MD SZ AK MŰ MÉ MT

A mérés során

gyakorolt

ismeretek és

módszerek

A méréshez

felhasznált

eszközök

A felkészülés

kiemelt

témakörei

Szakirodalom

A mérés során

elvégzendő

feladatok

Méréshez

szükséges

eszközök

Elektromechanikus elmozdulásmérések megismerése

Külsőteres induktív útadó használatának gyakorlása

Vivőfrekvenciás mérőhíd megismerése

Külsőters, kettős induktív útadó /Hottinger/

Hottinger típusú vivőfrekvenciás mérőhíd

Optiméter állvány, befogószerkezettel

Digitális multiméter

Vivőfrekvenciás mérőhidak elve, fázisérzékeny demoduláció

Elektronikus elmozdulásmérés elvei

Negyed, fél és teljes hidak Uki/Ug függvényei

Kalibrálás, hibatípusok

[1] Dr. Petrik O.: Finommechanika TK 1978. /207-229 o./ és /229-233 o./

és /351-362 o./

Az útadó hitelesítése mérőhasáb-kombinációkkal a teljes mérési tartományban.

Diagram megrajzolása.

A lineáristól eltérő szakaszok meghatározása.

Toll, papír, számológép


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

NYITOTT MÁGNESKÖRŰ INDUKTÍV ÚTSZENZOR KALIBRÁLÁSA

1. A mérőműszerek működési elve, kezelésük

M14B / 2. oldal

M14B


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

NYITOTT MÁGNESKÖRŰ INDUKTÍV ÚTSZENZOR KALIBRÁLÁSA

2. Kétcsatornás univerzális mérőhíd M 1000

M14B / 3. oldal

M14B

A mérőhidat csak a gyak.vez. helyezheti üzembe. A beállított hidtápfeszültségen, a

kiegyenlített mérőhídon a mérés során nem kell változtatni. A műszerrel kapcsolatos

kérdéseire a gyak.vez. ad választ. A mech. jellemzők /elmozdulás, sebesség gyorsulás, erő,

nyomaték, nyomás stb./ villamos, jelekké való alakítására azért van szükség, hogy a mérési

adatok automatikus feldolgozására, vagy önműködő szabályozó rendszerekben az ellenőrző

jel képzésére a továbbiakban elektronikus úton könnyen kezelhető információk álljanak

rendelkezésre. Az átalakítás több elven történhet, így pl.: kompenzálás, rezonancia

felhasználása, stb. Jelen esetben a kiegyenlítés elvének felhasználásával hozunk létre az

elmozdulással arányos villamos jeleket.

2. ábra. A mérőhidas jelátalakítás elve.


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

NYITOTT MÁGNESKÖRŰ INDUKTÍV ÚTSZENZOR KALIBRÁLÁSA

3.ábra Az induktív útadók főbb típusai:

Magyarázat:

a) tapintós

b) érintés nélküli

c) érintés nélküli /kettős/

d) érintés nélküli /szerelt mozgó maggal /

M14B / 4. oldal

M14B


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

NYITOTT MÁGNESKÖRŰ INDUKTÍV ÚTSZENZOR KALIBRÁLÁSA

4. ábra kettőstekercsű induktív útadó jelleggörbéje

M14B

A vivőfrekvenciás elv lehetővé teszi a mérőjelek kiszajú erősítését és a

nullponteltolódásból eredő hiba kiküszöbölését. A fázisérzékeny demoduláció után kapott

jeleket digitális voltmérőn jelenítjük meg, így a leolvasásból eredő hibák csökkenthetők.

Korszerű többkoordinátás mérőgépek, erőmérő, nyometékmérő, nyomásmérő jeladók

többsége a fent leírt elven működik. A mérési információk automatikus feldolgozását,

kiértékelését és dokumentálását mikroprocesszor is irányíthatja.

X BE()

t

1 2 3

1 Modulátor

2 Demodulátor

3 Szűrő

5 kHz (50 kHz)

5. ábra

A vivőfrekvenciás elv, fázisérzékeny demoduláció.

M14B / 5. oldal

U KI

( t)


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

NYITOTT MÁGNESKÖRŰ INDUKTÍV ÚTSZENZOR KALIBRÁLÁSA

3. Digitális multiméter

M14B / 6. oldal

M14B

A mérőhíd fázisérzékenyen egyenirártyított kimenő jelét célszerűen DC /egyenfesz.

állásban/ mérjük, mert így a középhelyzettől való elmozdulása a számjegyek előtt megjelenő

előjellel irány szerint értelmezhető.

A mérési feladat leírása

Állítsa be mind a referencia, mind a mérő fejet a szenzortól egyenlő távolságra! Ez a

távolság a mérésvezető útmutatása alapján 0,05 és 0,3 mm között van. Ebben a pontban a

mérésvezető segítségével egyenlítse ki a hidat, és a referenciát nem elmozdítva a mérőfejjel

mérjen az érintéstől a jelváltozás megszűnéséig.

Feladatok:

1. Mi a különbség az aktív és a passzív jelátalakítók között?

2. Vezesse le a negyedhíd egyenletét. Adja meg az Uki=(ΔR) függvényt!

3. Vezesse le a félhíd egyenletét és adja meg az Uki=f(ΔR) függvényt!

4. Vezesse le a teljes híd egyenletét és adja meg az Uki=f(ΔR) függvényt!

5. Hogyan veszi figyelembe a rendszeres, és hogyan a véletlen hibákat. A mérési gyakorlat

során milyen hibaokokat ismert fel?

6. A kalibrációs görbe kiértékelésénél végezzen hibaanalízist is a kalibrációs görbe legalább 5

pontjában!

7. Soroljon fel alkalmazási példákat, amelyekben elektromechanikus elmozdulásmérést

alkalmazna! /legalább 5 eset/

Megjegyzés [M1]: Rferencia

görbe megnézni a mappák között

More magazines by this user
Similar magazines