Mérési útmutató

canopus.mogi.bme.hu

Mérési útmutató

Léptetőmotoros, vonóelemes mozgatás

16.

mérés

MD SZ AK MŰ MÉ MT

A mérés során

gyakorolt

ismeretek és

módszerek

A méréshez

felhasznált

eszközök

A felkészülés

kiemelt

témakörei

Szakirodalom

A mérés során

elvégzendő

feladatok

Méréshez

szükséges

eszközök

A vonóelemes mozgatás statikus és dinamikus problémái

Léptetőmotor működés és vezérlés

Inkrementális optoelektronikus elmozdulásmérés mikrométeres tartományban

Vonóelemes mozgatott asztal léptetőmotorral egybeépítve

Inkrementális útadó az asztalon

Útadó impulzusszámláló, kijelző

Léptetőmotor impulzus számláló

Léptetőmotor vezérlő

Vonoelemes mozgatás a mechatronikában

Rendszertani modellje

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A rendszer hiszterézisének meghatározása

Átlagos impulzushossz meghatározása

Toll, papír, számológép

B M E

Mechatronika, Optika és Műszertechnika

Tanszék

MÉRÉSI ÚTMUTATÓ


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

LÉPTETŐMOTOROS, VONÓELEMES MOZGATÁS

1. Eszközök, elrendezés

Útadó kijelző

Impulzus számláló

1 2 3 4 5

1. Hálózati kapcsoló

2. Reset /zárás feloldása/

3. Motor állapot /üzemszerűen: Hold On/

4. Irányváltás:

5. Impulzus adó

1. ábra A mérés lvi elrendezése

M16 / 2. oldal

Vonóelemes, léptetőmotoros

finompozícionáló asztal

Léptető

motor

Hajtómű

M16


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

LÉPTETŐMOTOROS, VONÓELEMES MOZGATÁS

M16 / 3. oldal

M16

2. Mérési eredmények kiértékelése

Itt most kifejezetten a műszaki életben leggyakrabban előforduló eloszlással a normál

eloszlással rendelkező mérési eredmények kiértékeléséhez kívánunk segítséget nyújtani.

(Műszaki mérések című tárgy kapcsán tanultak az irányadóak). Nem kívánunk fogalmak és

elvek magyarázatával a mérési útmutató keretein belül foglalkozni, tekintttel a téma

terjedelmére.

Azonban néhány változó bevezetése fontos:

x valószínűségi változó, értéke az összes lehetséges mért éték az adott mérési

tartományból, x i az i-edik mérték érték

M(x) várható érték, szokásos jelölés még x , itt most a diszkrét elemekből álló mérési

sorozat várható érékét jelöljük

σ a mérési sorozat szórása

n

σ a mérési sorozat empírikus szórása

n−1

A fenti jelölések használatával a számítások:

Feladatok:

M

σ

σ

n

1

( x)

= x = ∑ n i=

1

n

=

n−1

=

1

n

n


i=

1

1

n −1

x

i

( x − x)

i

n


i=

1

2

( x − x)

2.1 Hol található feszítő görgő? Hol található a térítő görgő? Mi a szerepe a térítő görgőnek?

2.2 A kör keresztmetszetű egyenes vezeték rögzítésére miért alkalmaznak gömb felületű

alátétet a hozzá tartozó anyával?

2.3 Rajzolja fel a vezetéket a Maxwell-elvnek megfelelően!

2.4 Mi a hiszterézis legfőbb oka? Mi történne ha az inkrementális útadót, amelyben műanyag

porvédők vannak, leszerelnénk a rendszerről, és érintésmentes induktív útadóval mérnénk

az elmozdulást?

2.5 Rajzolja fel a rendszertani modellt! A motort szögsebességforrásnak /id. keresztváltozó/

tekintheti. A legjellemzőbb paraméterek figyelembevételével határozza meg a rendszámot,

és rajzolja fel az egységnyi szögváltozásra létrejövő elmozdulás időfüggvényét.

2.6 Vizsgálja a rendszert működése közben, a gyak. vezető által megjelölt kiindulási pontból,

a megjelölt tartományban. Ábrázolja az asztal mozgását az impulzusuk függvényében, és

határozza meg a hiszterézist.

2.7 Határozza meg a rendszerre legjellemzőbb adatokat statisztikai módszerekkel /átlag,

szórás/. Mi az átlagos Impulzus-lépéshossz érték, mekkora utat tesz meg az asztal a motor

egy teljes körülfordulására? /A lépésszög a motor oldaláról leolvasható/

i

2


Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszék

LÉPTETŐMOTOROS, VONÓELEMES MOZGATÁS

2. ábra Az mozgatott asztal részei

M16 / 4. oldal

M16

More magazines by this user
Similar magazines