21.07.2013 Views

Bevezetés. - Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Bevezetés. - Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Bevezetés. - Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GYÓGYSZER<br />

GY GYSZERÉSZI SZI<br />

MIKROBIOLÓGIA<br />

MIKROBIOL GIA<br />

2012 2012<br />

2012<br />

2012 2013<br />

2013<br />

2013<br />

2013<br />

II II II II f f<br />

f<br />

f v<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


A tárgy előadója: Dr. Ádám Éva egyetemi tanár<br />

(NET. X. em., 210-2959, 210-2958,<br />

e-mail: adaeva@net.sote.hu)<br />

Tanulmányi felelős: Dr. Csukás Zsuzsanna<br />

(NET. IX. em.)<br />

e-mail: csuzsu@net.sote.hu)<br />

Tananyag: Mikrobiológia (szerk.: Ádám É.<br />

egyetemi tankönyv, <strong>Semmelweis</strong> Kiadó,<br />

Budapest 2006)<br />

<strong>Orvosi</strong> <strong>Mikrobiológiai</strong> Gyakorlatok<br />

(szerk.: Nagy K. jegyzet, <strong>Semmelweis</strong> Kiadó,<br />

2006)<br />

az előadások és gyakorlatok anyaga<br />

http://mikrobiologia.sote.hu (<strong>Orvosi</strong> <strong>Mikrobiológiai</strong> <strong>Intézet</strong>,<br />

Gyógyszerésztudományi Kar…..)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


T U D N I V A L Ó K<br />

Hiányzások: az <strong>Egyetem</strong> Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltaknak<br />

megfelelően, a gyakorlatok 75 %-án (maximum hiányzás: 3), és az előadások 75 %án<br />

való részvétel szükséges a félév elismeréséhez (az előadásokon való részvételt<br />

ellenőrizni fogjuk)<br />

Beszámolók: 2 alkalommal 12-12 esszékérdés, elfogadás: dolgozatonként minimum 8<br />

jó válasz (nyolc pont). A beszámolókat kötelező a szorgalmi időszakban teljesíteni,<br />

illetve pótolni. Amennyiben ez a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem történik meg, a<br />

félév aláírását az indexben megtagadjuk, azaz a hallgató nem bocsátható szigorlatra.<br />

Félév aláírása : a félév elismerése (aláírás) a hiányzások, a gyakorlatokon mutatott<br />

aktívitás és a beszámolók alapján történik. Amennyiben a hiányzások száma a<br />

megengedettet meghaladja, az aláírást teljesített beszámolók mellett is megtagadjuk<br />

azaz a hallgató nem bocsátható szigorlatra.<br />

Tanulmányi verseny: várhatóan május elején, 60 kérdéses teszt formájában kerül<br />

megrendezésre. Anyaga: általános mikrobiológia és részletes bakteriológia (tankönyv,<br />

gyakorlatok és az előadások anyaga)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


A MIKROBIOLÓGIA TÖRTÉNETE,<br />

TÁRGYA ÉS FELADATA<br />

*<br />

A MIKROORGANIZMUSOK<br />

JELENTŐSÉGE A TERMÉSZETBEN<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


1 2 3<br />

4<br />

4. Gyermekbénulás<br />

1-3. Fekete himlő<br />

5<br />

5 6<br />

5-6. Pestis<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


Antony van LEEUWENHOEK (1632-1723):<br />

több, mint 500 „mikroszkópot” készített,<br />

megfigyeléseiről beszámolt a Royal Society of Londonnak<br />

(1693)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.<br />

Zöld alga (1674)<br />

Ciliata (1702)


Robert HOOKE (1635-1703): egyszerű lencse alkalmazása<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


JENNER, Edward (1749-1823)<br />

sikerrel oltott fekete himlő ellen<br />

(1798), „vacca”=tehén, vakcina<br />

WHO Eradikációs program 1977, az utolsó<br />

természetes eset Szomáliában<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


SEMMELWEIS Ignác „az anyák megmentője”<br />

(1818-1865)<br />

a fertőzések mikrobiális teóriájának bevezetése előtt évekkel<br />

rámutatott arra, hogy a gyermek-ágyi lázat klórmeszes<br />

kézmosással meg lehet előzni<br />

(antiszepszis: a kórokozók elpusztítása)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


LISTER, Joseph, 1st Baron Lister (1827-1912)<br />

a műtőben a sebészeti eszközökre és egyenesen a<br />

műtéti területre alkalmazott karbolsavval a korábbi<br />

50 %-os halálozási arányt 12 %-ra sikerült<br />

csökkentenie<br />

(aszepszis: a kórokozók távoltartása)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


PASTEUR, Louis (1822-1895)<br />

• molekuláris krisztallográfia (1847)<br />

• fermentáció<br />

• a„spontaneous generation (Needham),” cáfolata<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


• pasteurization<br />

• 1877-1887: MIKROBIOLÓGIA alapjainak lerakása (Staphylococcusok,<br />

Streptococcusok és a Pneumococcus kapcsolatának felfedezése a fertőző<br />

betegségekkel)<br />

• virulens mikroorganizmusok attenuálása, oltóanyag kifejlesztése a baromfi<br />

kolera, a lépfene (1879) és a sertés orbánc ellen<br />

• 1885. veszettség elleni oltóanyag kifejlesztése (első alkalmazása: 1885. július 6)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


KOCH, Robert (1843-1910)<br />

1876: a lépfene kórokozó képességének<br />

vizsgálata<br />

1877: egyszerű festés kidolgozása<br />

1881: szilárd táptalaj<br />

1882: tbc (Koch) bacillus<br />

1884: Koch posztulátumok,<br />

kolera, vektorok által<br />

terjesztett betegségek<br />

1905. Fiziológiai -<strong>Orvosi</strong> Nobel Díj<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


METCHNIKOFF, Elie (1845-1916)<br />

• a fagocitózis szerepének felfedezője<br />

ERHLICH, Paul (1854-1915)<br />

• az ellenanyagok szerepe az immunitásban<br />

megosztott <strong>Orvosi</strong>-Fiziológiai Nobel Díj 1908<br />

• toxin-antitoxin kutatások<br />

„a kemoterápia atyja”<br />

• arzén vegyületek bevezetése a szifilisz terápiájába<br />

• a salvarsan kifejlesztése, a „606. vegyület”<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


IVANOVSZKIJ, Dimitrij<br />

1892: szűrhető patogén ágens leírása,<br />

dohánymozaik vírus, a VIROLÓGIAI<br />

kutatások elindítója<br />

BEIJERINCH, Martinus. (1899)<br />

ROUS, Peyton, Francis (1879-1970)<br />

• amerikai patológus, aki először vetette fel, hogy<br />

vírusok tumort okozhatnak (csirkében), és a tumor<br />

sejtmentes szűrlettel átvihető (1910-es évek)<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.<br />

TMV<br />

1966. <strong>Orvosi</strong>-Fiziológiai Nobel Díj


FLEMING, Sir Alexander (1881-1955)<br />

• a lizozim felfedezése<br />

• penicillin felfedezése és<br />

antibakteriális hatásának leírása (1929)<br />

CHAIN, Ernst Boris (1906-1979)<br />

FLOREY, Sir Howard Walter (1898-1968)<br />

A penicillin sikeres kivonása, tisztítása<br />

és kristályosítása (1940)<br />

1944. <strong>Orvosi</strong>-Fiziológiai Nobel Díj<br />

DOMAGK, Gerhard<br />

(1895-1964)<br />

• „Red dye” (I.G. Farben)<br />

• Prontosil, az első szulfonamid<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.<br />

1939. Fiziológiai-<br />

<strong>Orvosi</strong> Nobel Díj<br />

(csak 1947-ben vehette át )


1943. LURIA, Salvador és<br />

DELBRÜCK, Max :<br />

spontán baktérium mutáció<br />

1969. <strong>Orvosi</strong>-Fiziológiai Nobel Díj<br />

1944. AVERY, Osvald és mtsai:<br />

transzformáció tisztított DNS-sel (S. pneumoniae)<br />

1946. LEDERBERG, Josua.,<br />

TATUM, Edward Lawrie. :<br />

konjugáció, a baktériumok közötti<br />

génkicserélődés lehetősége<br />

1958. <strong>Orvosi</strong>-Fizológiai Nobel Díj<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


1953. CRICK, Francis, WATSON, James, és (WILKINS,<br />

Maurice)<br />

a DNS kettős spirál felfedezése<br />

1962. <strong>Orvosi</strong>-Fiziológiai Nobel Díj<br />

1970. TEMIN, Howard és<br />

BALTIMORE, David :<br />

a reverz transzkriptáz felfedezői<br />

1975. <strong>Orvosi</strong>-Fiziológiai Nobel Díj<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


Leeuwenhoek 1674 MÓDSZER<br />

Jenner 1796 TAPASZTALAT,<br />

MEGELŐZÉS<br />

<strong>Semmelweis</strong> 1847<br />

Pasteur 1885<br />

Koch 1876 KÓROKOZÓK<br />

Ivanovszkij 1892<br />

Ehrlich 1910 GYÓGYSZEREK<br />

Fleming 1928<br />

Domagk 1933<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


1978. Smith, H. és Wilcox, K.W.: restrikciós enzimek<br />

1980. Berg, P.: rekombináns vírus-baktérium DNS , Gilbert , W. és<br />

Sanger, F.: DNS szekvenálás<br />

1984. Kohler, G. és Mi1stein, C.: monoklonális antitestek<br />

1989. Bishop, J. M. és Varmus, H.: Rous sarcoma vírus<br />

onkogénjének identifikálása<br />

1993. Chow, L. és Robert, R.: prokaryota és eukaryota sejtek közti<br />

alapvető eltérések<br />

1996. Doherty, P. és Zingernagl, R.: vírust és histokompatibilitási<br />

antigént is felismerő lymphocyták<br />

1997. Prusiner, S.: prionok<br />

2001. Hartwell, LH, Hunt RT., Nurse, PM.: sejtciklus regulátorok<br />

(gomba)<br />

2005. Marscall, B.J., Warren, J.R.: a Helicobacter pylori és a<br />

gyomorfekély<br />

2008. H. zur Hausen.: papillomavírus és méhnyakrák, F. Barré-<br />

Sinoussi és L. Montagnier: HIV<br />

…………………….<br />

További Nobel Díjasok<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


Közel 60<br />

(az összes Nobel Díj mintegy<br />

harmada)<br />

ORVOSI-FIZIOLÓGIAI/<br />

KÉMIAI/FIZIKAI NOBEL DÍJ<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


A MIKROBIOLÓGIA MIKROBIOL GIA FŐ F TERÜLETEI<br />

TER LETEI<br />

ORVOSI/KLINIKAI<br />

KÖRNYEZET/”PUBLIC HEALTH”<br />

ÁLLATORVOSI<br />

NÖVÉNYI<br />

IPARI<br />

vad és háziállatok betegségei<br />

zoonózisok<br />

gyógyszeripar (gyógyszerek, vakcinák)<br />

élelmiszeripar (tejipar, szeszipar, stb.)<br />

fémipar,<br />

bőripar, stb.<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA<br />

⇒ mikrobiológiai mikrobiol giai diagnózis diagn zis<br />

⇒ epidemiológia<br />

epidemiol gia<br />

⇒ patogenezis<br />

⇒ terápia ter pia és s megelőzés<br />

megel<br />

⇒ tudományos tudom nyos kutatás kutat<br />

A KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA FONTOSSÁGA<br />

⇒ fertőző fert betegségek betegs gek gyakorisága<br />

gyakoris ga<br />

⇒ fertőző fert betegségek betegs gek magas mortalitása<br />

mortalit sa<br />

⇒ nozokomiális nozokomi lis fertőzések fert sek magas száma sz ma<br />

⇒ polirezisztens patogének patog nek<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA<br />

FELADATAI<br />

izolálás<br />

identifikálás<br />

antibiotikum érzékenység meghatározás<br />

GYÓGYSZERÉSZI MIKROBIOLÓGIA<br />

Gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos mikrobiológiai<br />

vizsgálatok, GLP, gyógyszerkészítmények előállítása<br />

mikrobák segítségével, stb.<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


A MIKROORGANIZMUSOK<br />

TÍPUSAI<br />

CELLULÁRIS SZUBCELLULÁRIS MULTICELLU-<br />

LÁRIS<br />

BAKTÉRIUMOK<br />

GOMBÁK<br />

PROTOZOONOK<br />

ALGÁK<br />

VÍRUSOK<br />

SZUBVIRÁLIS<br />

ÁGENSEK<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.<br />

FÉRGEK


MIKROORGANIZMUSOK SZEREPE ÉS<br />

JELENTŐSÉGE<br />

anyagok körforgalmában a Földön<br />

- C, N, S, P, CO 2 , nitrifikáció, denitrifikáció<br />

- a Föld élő anyagának 90 %-a<br />

- E. coli (20-25 min. osztódás) 3 nap alatt a Föld tömegével<br />

azonos mennyiség<br />

ipari mezőgazdasági felhasználás<br />

(fermentáció: bor, sör, kenyér, gyógyszeripar, biotechnológia)<br />

gazdaszervezet számára<br />

☺ hasznos<br />

normál flóra, anaerob bélbaktériumok<br />

káros<br />

növényi, állati és humán patogének<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.


Számuk 1 g<br />

termőföldben:<br />

baktérium : sok millió<br />

gombaspóra: 1 millió<br />

protozoon: 25.000<br />

Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.<br />

Sok ezer mikroorganizmus<br />

• több mint 2000 baktérium<br />

• fertőzést okoz: kb. 70<br />

• epidémia-pandémia: 10-15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!