Pengetős hangszerek - MEK

mek.niif.hu

Pengetős hangszerek - MEK

Közepes nEigyságu

hangszerek. Jellemzőjük

az un. kveu:thangoláSfSlk

tető és lapos

hát.A teljes hossz

és a korpusz aránya

megközelítőleg 2 : 1.

A hurok száma először

öt, majd hat, egyes

fajták páros hurozásuak.

A gitárok csaknem

hét évszázados

fejlődés eredményelcérxt

érték el mai formájukat.

A fejlődéstörténet

során az aláhhl

gitárhangszerek jelentették

a fontosahh állomásokat

:

Chltarra battente;

itáliai régi gitárfajta

(7. ábra).

Sajátossága a szelvényezett,

domború hát

és a gitárokra igen

jellemző 8-as forma.

Hurfelfüggesztése,melyet

a cistertől vett

át, nem azonos a spanyolgitáréval.Forrnája,raenzurája

és az 5 pár hur

miatt feltételezhetőéi

az első mai értelemben

(rett európai gitárfajták

közé sorolható. 7. ábra. Chltarra battente

17

More magazines by this user
Similar magazines