xix. évfolyam 19 szám pinczés zoltán mahács lajos budapest, 1929 ...

csendor.com

xix. évfolyam 19 szám pinczés zoltán mahács lajos budapest, 1929 ...

$70 CSENOonSMl LAPOK 1929 julius L

mily mérvben vált be a »Sommás jelentés« s hogy mily

mérvben könnyítette meg az egyes örsparancsnokok munkájM.

Már maga az a tény, hog!) egy jelentésben akárhány,

az örs belső életében előforduló s további intézkedéseket

nem igénylő ügyet (áthelyezések, vezénylések, bevonulások,

betegség, felgyógyulás, szabadságra való elindulás, arról

való bevonulás, nősök családjában előfordult születés, elha­

l

More magazines by this user
Similar magazines