xix. évfolyam 19 szám pinczés zoltán mahács lajos budapest, 1929 ...

csendor.com

xix. évfolyam 19 szám pinczés zoltán mahács lajos budapest, 1929 ...


1929 iulius I.

CSENDORSÉGI LAPOK

A szombathelyi nyomozótanfolyam záróvizsgája : Lábnyom kiöntése. (Az előtérben iraItal a kezében Schil/ Ferenc tábornok

11 csendőrség felügyelője. jobboldalán Schőnherr Károly ezredes, a belügyminisztérium VI. b. osztályának vezetője.)

Ejszakai razzián

,

C - k ' , "b

" SI ago- an.

Nehogy félereértés legyen, mindjárt sietek elörebocsátani,

hogy nem az Amerikai Egyesült Allamok Ilionis államának

fővárosáról, Csikágóról van szó, hanem Budapestnek arról

a városrészéről, mely a keleti pályaudvar háta mögött a

Thököly-út mentén a Városliget felé húzódik.

Csikágó az a városa Amerikának, amelyben a gyilkOSságok,

rablások oly számba mennek, mint másutt egy tyúklopás,

a budapesti .Csikágó« pedig fövárosunknak az a

negyede, melynek söntéseiben a kasszafúrók előkelő kasztjátóI

kirakatfeltörőkőn, zsebmetszőkőn lefelé a palifogókig

találkát ad egymásnak Budapest bűnöző világa.

*

.... Sebesen száguldó rendőr páncélautó . .. 20-25 detektív

. . . az autó hirtelen fékezéssel megáll egy pincelejáratú

kormos szürke ház előtt ... a delektívek kettő

kivételével gyorsan leugrálnak . .. kettő fenn marad a gépkocsin

s egy furcsán sötétlő Valamin igazgatnak . . . ez a

Valami zöld vitorlavászonnal van letakarva s a beavatatlan

járókelő fényképezőgépnek nézhetné ... itt azonban nincs

beavatatlan j árókelő . . . akik n szürke ház tájékán megfordulnak,

azok ismerik jól ezl az autót s tudják, hogy

a letakart Valami - géppuska.

... Egy lőkés ... az ajtó kitárul.

Lővésre készen tartott pisztolyokkal rohannak le detek­

tívek a keskeny lépcsőn, melynek aljából a felfelé gomoly go

pipa füstöt, pálinkagőzt, izzadtságszag és villllll[J7.0ngnra

hangja kíséri.

Hands upp!!I ...

,

577

· .. az egyik sarúkból három gyors egymásutánban Iadott

lövés fütyül el a detektívek fejei között.

A következö pillanatban nagy recsegéssel lcs7akad a

lámpákat tartó lüszter . . . Sötétség . .. Káromkodás . .. áá . . ,

úú . .. Artikulátlan hangok . .. Dulakodás . .. Székek horuh.ak

fel . . . A detektívek zsebeiböl elökerülnek a villany zseblámpák,

az apró fénypontok ide-oda táncolnak, mint ij :'lten

röpködö Szent János bogárkk . ..

Hands upp!!! ...

Tompán zuhognak a gumibotok ... Bénán, tehetetlenül

hanyatlik vissza a pisztolyt elörántó kar . ..

Hands upp!!! ...

· . . odakünn az ajtó bejár::;tnál magasra tartott gumibotokkal,

szétvetett lábakkal állanak a künmaradt detektívek.

ök zárják el a kivezetö utat és ök szükség esetén a -

tartalék.

· ..

a géppuskáról lekerül a zöld vitorlavászon . . . Egy

hüvelykujj odacsúszik az elcsattantóhoz . . , A szem pedig

jobbra, balra kémlel, - nem kap-e a szürke hÚl. segít­

séget, nem kell-e arrafelé irányozni a csövet?

· .. Aztán halkul a lárma . ..

· .

· ..

. Nyöszörgés . .. Fojtott szitok . . Atkozott ! . .. Aztán " ,

csend ...

*

Csakhamar autóreflektor fénye világítja be a lebújt s

annak vendégei véresen tajtékzó szájakkal, egyik kapálozva,

másik mozdulatlanul, ott feküsznek a padlón sNjaban,

kezeiken a nikkelezett acélkarperec.

örsé9r,

*

Hatalmas csukott autó gördül a szürke épiilet le.,.

· . . néhán!) perc mlJlv megrakva vissza I

More magazines by this user
Similar magazines