xix. évfolyam 19 szám pinczés zoltán mahács lajos budapest, 1929 ...

csendor.com

xix. évfolyam 19 szám pinczés zoltán mahács lajos budapest, 1929 ...

562 ts'E'NOORSGl LApOK i 929 julius l.

átitatott szociális és anarkisztikus mozgalmak, a

határon át közlekedő kémek és bujtogatók felügyelete

mind létszámemelést igényelt.

A román határőr ség katonái magyar juhtanyákon

maguknak eleséget követeltek, magyar utasokat romn

területre kényszerítettek, ahol őket kifosztották es

Képek Nagymagyarország határairól : Borgói magaslatok

Magura-Cal ului'ról.

visszaúzték, magyar alattvalókat magyar területen

bántalmaztak, sőt le is lőttek,

A román területen legeltető román pásztorok a

magyar pásztor nyáját erőszakkal áthajtották, saját

állataikat tilos magyar területen legeltették, Ha aztán

a , jogos magyar tulajdonos ez ellen tiltakozott, bottal,

kessel, fegyverrel úzték el a helyszinéről s az általuk

elhajtott áílatok visszaadásáért váltságdijat követeltek,

Es a magyar alattvaló csendőrségi járőr hiányában ezt

túrni volt kénytelen, a román hatóságok pedig ilyen

cselekménHek megtorlására soha semmit nem tettek,

A román határőrség a 772 km, hosszú határ

voalon 10 kilométeres mélységben az ország belseje

fele összesen 1200 főnyi létszámmal és ugyanennyi

tartalékkal biró határőrzászlóaljból állt A fenn már

vázolt cselekményeik őket eléggé jellemzik, Tiszt jeik

képzett, előzkey tisztek votak, kik fegyelmet é

rende tatam torekedtek, amI azonban, úgy látszik,

a legenyseg garázda hajlama miatt nem mindig sike

Képek Nagymagyarország határairól : tlet a Varvu­

Sgliveren,

,

rült A határon ténylegesen 814 fő teljesített állandóan

szolgálatot

A magyar csendőrség létszám viszonyai igen ked

vezőtlenek voltak, A román határszél felügyeletével

1909ben 21 csendőrörs volt megbízva, melyek közül

csak 12 örs volt a határon, a többi attól 10-20

kilométernyire az ország belsejében volt elhelyezve.

Ebben az összegben benne voltak a nyári örsök is,

melyek ősszel a közelebbi anyaörsökre vonultak be.

igy a 814 főnyi román határőrséggel szemben papíron

kitehetett 117 magyar csendőrt Miután azonban a

belörsök havonta legjobb esetben csak 2-3 határszéli

szolgálatot teljesithettek, átlag a legénységnek

csak egyharmada jutott a határra. Egy 772 kilo­

méteres vonalon 814 főnyi szomszédos határőrzászló­

aljjal szemben 39 csendőr talán mégis csak kevés volt

Sok csendőrt elvont még a meghosszabbított szolgálat

is, mely a főszolgabirák, községi előljáróságok,

a határrendőrség támogatásából, elővezetések teljesi-

Képek Nagymagyarország határairól : Részlet a Zsil

felsö völgyéböl.

tésébő! állott. Az írni-olvasni alig, vagy sehogyan sem

tudó román lakosság a csendőrség iránt az igazságos

és . méltányos bánásmódja miatt minden mesterségesen

szItott ellenszenve dacára is bizalmat tanusított és

majd minden hivatalos eljárásnál való jelenlétét annyira

megszokta, hogy azokat csendőr nélkül semmiseknek

teki ntette .

. A csendőrég szolgálatát jelentékenyen befolyásoltak

a terepvIszonyok és az azokhoz kevésbé al'kalmazott

felszerelése. A magas hegyvidéken, továbbá a

gyakori sűrű apró eső, mely a füvet sziklát is csúsós

á teszi, szél, köd és az éjjel lgnagyobb ellensegel

voltak a portyázó csendőrnek. Ilyen időben II

magas hegyvidék vigasztalan, nyomasztó képet nyújt,

More magazines by this user
Similar magazines