A térérzékelés alapjai - Dr. habil. Kriska György

kriska.web.elte.hu

A térérzékelés alapjai - Dr. habil. Kriska György

1 0 0

9 5

7 5

2 5

5

0


A kötet megjelenését a Guidance Kft. támogatta www.guidance.hu

Fényképezte:

Írta: Kriska György

Kocsis István: 23/1, 43/1, 130/1

Kriska György: 8/1, 10/1, 13/1-4, 17/1, 18/1-4, 25/1-2,

27/1-4, 34/1-4, 35/1-4, 36/1-4, 38/1-4, 40/1-4, 41/1,

42/1-4, 45/1-4, 51/1-2, 53/1-2, 57/1-2, 66/1-4, 68/1-4,

74/1-2, 76/1-2, 78/1-2, 82/2, 85/1, 86/1-2, 90/1-4,

91/1-3, 92/1-2, 93/1-3, 94/1-2, 95/1, 97/1, 99/1,

100/1-2, 101/1-2, 103/1-5, 106/1-2, 108/1-4, 109/1,

110/1-4, 111/1, 112/1-2, 113/2, 114/1-4, 116/1, 117/1,

120/1-2, 122/1-4, 126/1-4, 133/1, 136/1-4, 141/1

Lovas Béla: 16/1-4, 56/1-3, 60/1-4, 63/1-4, 64/1, 65/1-2,

75/2, 80/1-2, 82/1, 83/3, 84/1-3, 89/1-2, 104/1-4,

109/2

Pierre Gidon: 48/1, 49/1-2

Schlanger Dávid: 6/1, 11/1-2, 21/1-2, 32/1-4, 46/1,

47/1-2, 70/1, 72/1, 96/1-3, 98/1-2, 102/1-4, 124/1-3,

130/2-3, 134/1-2, 138/1-2, 140/1-2, 142/1

Zsolnai-Nagy Imre: 9/1, 19/1, 26/1, 128/1-2, 132/1-2

Grafi ka: Kriska György

A CD-mellékletet Kriska György és Mezei Ferenc készítette

© Kriska György

© Flaccus Kiadó, 2008

ISBN 978-963-9412-64-4

Kiadta a Flaccus Kiadó www.fl accus.hu

Felelős kiadó: Csutor Béla

Borító: Kiss Attila Csongor

Tipográfi a: Szabó László

Nyomdai és kötészeti munkálatok: Lap Nyomda Kft., Győr, 2008

Felelős vezető: Lehoczky Antal

Tartalom

Előszó ................................................................................................................................................................................... 7

A térérzékelés alapjai ................................................................................................................................................ 9

Térlátás és érzékcsalódások ........................................................................................................................... 12

Térhatású fényképezés .......................................................................................................................................... 29

3D fotózás sztereó fényképezőgéppel ...................................................................................................... 29

Sztereó előtétek és sztereó objektívek ..................................................................................................... 31

3D fotózás egylencsés (hagyományos) fényképezőgéppel ........................................................... 44

3D fotózás sztereó mikroszkóppal ............................................................................................................. 54

Fotózás fénymikroszkóppal ........................................................................................................................... 58

A térhatású kép megjelenítése ........................................................................................................................ 67

Egy kis színtan ........................................................................................................................................................ 67

Az anaglif (anaglyph) eljárás .......................................................................................................................... 67

Számítógépes módszerek ................................................................................................................................ 71

2D–3D képátalakítás ......................................................................................................................................... 77

Témaválasztás, a 3D kép megkomponálása ............................................................................................. 87

A fotótéma térbeli elhelyezkedése ............................................................................................................. 91

Bonyolult és egyszerű objektumok ............................................................................................................ 93

Alul- és túlexponált képrészletek ................................................................................................................ 97

Képelemek térbeli elhelyezkedése .............................................................................................................. 99

Színek az anaglif képen ................................................................................................................................... 111

A könyv CD-melléklete ....................................................................................................................................... 119

Tudáskaszinó ........................................................................................................................................................ 119

A Tudáskaszinó játékszabályai .................................................................................................................... 121

A Tudáskaszinó feltöltése .............................................................................................................................. 125

A vetítő program működése ....................................................................................................................... 131

A vetítő program feltöltése .......................................................................................................................... 135

A „Fogd és vidd” feladat működése ......................................................................................................... 137

A „Fogd és vidd” feladat feltöltése ........................................................................................................... 139

Irodalom, web-címek ............................................................................................................................................. 141

tartalom

5


Az esztergomi bazilika

Előszó

A digitális fotózás és a számítógép-használat elterjedése ma már mindenki számára megteremtette

a lehetőséget arra, hogy térhatású felvételeket készítsen, és ezeket széles körben

megismertesse másokkal. Ezért különösen aktuálissá vált egy olyan gyakorlati ismereteket

közlő könyv megjelentetése, amely bemutatja azokat az egyszerű fényképezési technikákat

és számítógépes módszereket, amelyekkel alapos elméleti ismeretek és költséges

technikai eszközök nélkül is képesek lehetünk háromdimenziós képek elkészítésére.

A könyv a gyakorlati megvalósításra helyezi a fő hangsúlyt, ezért csak minimális elméleti

ismeretet közvetít, miközben nagy hangsúlyt fektet az egyes gyakorlati módszerek

leírására, a tökéletes térélmény megvalósítása szempontjából létfontosságú mesterfogások

megismertetésére és a gazdag képi szemléltetésre. Mindezek alapján könyvünket

a térhatású fényképezéssel csak most ismerkedő olvasóknak ajánljuk elsősorban. Az ismertetett

módszerek nagy változatossága és a legújabb technikák (pl. 2D–3D átalakítás)

bemutatása miatt azonban bízunk benne, hogy a térhatású fotózást magas színvonalon

művelő fotósok is találnak hasznos ismereteket a kiadványban.

A könyv CD-melléklete egy eredeti képvetítő programot és interaktív feladatsorokat

(„Tudáskaszinók”, „Fogd és vidd” feladatok) tartalmaz, amelyeket feltölthetünk saját képeinkkel

és szövegeinkkel. Így a testreszabható interaktív animációk saját digitális oktatóanyag

elkészítésére is lehetőséget adnak. A programrészek nem csak 3D, hanem 2D képekkel is feltölthetők.

A program használatának részletes leírása a könyv utolsó fejezetében olvasható.

A háromdimenziós képi megjelenítés forradalmian új lehetőségei nem csupán új

fotóremekek megszületésére adnak esélyt, hanem hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a fi ókok

mélyén rejtőzködő fekete-fehér műalkotások is megjelenhessenek új, látványos köntösben,

hirdetve egykori alkotójuk hozzáértését.

A nemzeti kulturális értékmentés iránti elkötelezettségünk és az alkotó iránt érzett

tiszteletünk vezetett minket arra, hogy könyvünkben a hazai mikrográfi a egyik legnagyobb

alakjának, a 2002-ben, 92 éves korában elhunyt dr. Lovas Bélának térhatású pásztázó

elektronmikroszkópos remekeit is közkinccsé tegyük.

Köszönöm dr. Zsolnai-Nagy Imrének a könyvhöz kapcsolódó szakmai észrevételeit,

tanácsait. Köszönöm Rahóci Ginának és a Guidance Kft.-nek a légifelvételek elkészítéséhez,

Schlanger Dávidnak pedig a szervezéshez nyújtott segítségét.

előszó

7


a térérzékelés alapjai

8

Réti füzény virága, sztereó makroobjektívvel készült felvétel

A térérzékelés alapjai

Galambröpte, két fényképezőgépel készült kép

Az utóbbi 1-2 évben olyan forradalmi változások történtek a térhatású fotózás és megjelenítés

területén, amelyek teljesen új lehetőségeket nyitottak ezek alkalmazására. Ma már

megjelentek például az autosztereoszkopikus monitorok és vetítőfalak, amelyek képesek

a képek háromdimenziós megjelenítésére speciális szemüvegek használata nélkül is. Az

autosztereoszkopikus eszközök az LCD-paneleiken számos (akár 12-16) kétdimenziós

képet képesek megjeleníteni egyszerre, amelyek kettesével sztereoképpárokat alkotnak.

Az LCD felszínén egy vékony fólia formájában a gyártók egy olyan összetett lencserendszert

hoznak létre, amely a látószögtől függően mindig csak 2-2 képet (sztereoképpár)

tár a szemlélő felé. Ezzel megvalósulhat a térlátás alapfeltétele: mindkét szemünk más

perspektívájú képet lát ugyanarról az objektumról, amely az agyunkban egyesül egyetlen

térhatású érzékletté. A gyártók reményei szerint az új technológia forradalmi fejlődést

a térérzékelés alapjai

9

More magazines by this user
Similar magazines