kALAUZ

konyvmolykepzo.chr.hu

kALAUZ

ÚJ BölcSESSégEK

és válogatott klasszikusok

A Tesó Kódex szellemében —

a ma aktív tesóinak!

TUTIkALAUZ

TESÓkNAk

Barney Stinson és Matt Kuhn


tutikalauz tesóknak

Barney StinSon és Matt Kuhn


Barney Stinsontól már megjelent:

A Tesó Kódex


tutikalauz

tesóknak

Barney StinSon

és Matt Kuhn

Könyvmolyképző Kiadó

Szeged 2011


Írta: Barney Stinson, Matt Kuhn

a mű eredeti címe: Bro on the Go

Fordította: Gyurkovics Máté

a művet eredetileg kiadta: Fireside, a Division of Simon & Schuster, inc., new york

tM & Copyright © 2008, 2009 by twentieth Century Fox Film Corporation

iSBn 978 963 245 413 9

tizennégy éves kortól ajánljuk

a kötet megjelent 2011-ben, a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában

Cím: 6701 Sze ged, Pf. 784

tel.: (62) 551-132, Fax: (62) 551-139

e-mail: info@konyv molykep zo.hu

Fe le lős ki adó: a. Ka to na il di kó

Mű sza ki szer kesz tő: Balogh József, Gerencsér Gábor

Korrektorok: Kondász rózsa, Pozsik László

nyomta és kötötte: alföldi nyom da Zrt., Deb re cen

Fe le lős ve ze tő: György Géza vezérigaz ga tó

Min den jog fenn tart va, be le ért ve a sok szo ro sí tás, a mű bő ví tett, il let ve rö vi dí tett ki adá sá nak

jo gát is. a ki adó írás be li en ge dé lye nél kül sem a tel jes mű, sem an nak ré sze sem mi lyen for mában

– akár elekt ro ni ku san vagy me cha ni ku san, be le ért ve a fény má so lást és bár mi lyen adat-

tá ro lást – nem sok szo ro sít ha tó.


AJÁNLÁS

Ajánlom, hogy vegyék meg ezt a könyvet!

((Megjegyzés: az AJÁNLÁS szóval együtt…))


a FeRGeteGes

taRtalOMJeGYzÉke

elOszó

xi

tesó eGY RanDin

1

tesó a VOlÁn MÖGÖtt

9

tesó a kÉRóJÁban

17

tesó a MOziban

23

tesó a sztRiPtÍzbÁRban

31

tesó eGY MeCCsen

39


viii tartalom

tesó eGY balettOn

45

tesó az iRODÁban

49

tesó a PlÁzÁban

57

tesó eGY kiRÁlYDulÁsOn

63

tesó a PaRkettOn

69

tesó a kOnDiteReMben

75

tesó eGY ReneszÁnsz VÁsÁROn

85


tartalom

tesó a stRanDOn

89

tesó a seReGben

95

tesó a VilÁGuRben

101

tesó a MOsDóban

107

tesó eGY PaRtin

113

tesó a bÁRPultnÁl

119

tesó a JeGYesÉVel

eGY tHai FOzOtanFOlYaMOn

127

ix


elOszó

baRneY stinsOn leGGOlYósabb

GOlYóstOllÁból

Pókember nagybátyja egyszer azt mondta, hogy „nagy hatalommal

nagy felelősség jár”, ám amire az okos pókos valójában gondolt,

az az volt, hogy „nagy hatalommal ostoba kérdések végeláthatatlan

sora jár”. azt követően, hogy önzetlenül közkinccsé tettem a Tesó

Kódexet, elárasztottak a levelek, e-mailek, sms-ek – sőt volt néhány

pararajongói betörés is – a világ minden pontjáról, de főképpen a franciáktól.

Leginkább három kérdésre szeretnének választ:

1. Miért nem jelöltek még nobel-díjra?

2. hogy lehet egyetlen fickó ennyire jóképű, okos, népszerű és jóképű is?

(az „egyetlen fickó” az nem más, mint te – Barney Stinson.)

3. a tesó Kódex elképesztően szórakoztató, bármikor szóba hozha-

tó, és még épületes olvasmány is, amelyet a Könyvmolyképző Kiadó

xi


xii Bevezetés

gondozásában bárki megvehet, de csupán általános érvényű útmutatásokkal

szolgál az életvitelemmel kapcsolatban. Mi a helyes eljárás,

ha éppen az irodában vagyok, a strandra megyek, vagy a strandon

vagyok, pedig az irodában kellene lennem? SeGÍtS!

a válaszaim:

1. Én sajnos nem jelöltethetem magam a Tesó Kódexért – többször is figyelmeztettek,

hogy ez nem lenne szabályos –, de ti igen. 1 az irodalmi

nobel-díj jelöléseit január 31-ig kell beterjeszteni, az alábbi címre:

irodalmi nobel Bizottság, Svéd akadémia

Pf. 2118

Se-103 13 Stockholm Svédország

2. ezt épp nem tudom, de ha te egy dögös csaj vagy, átbeszélhetnénk

valamikor a dolgot, mondjuk a lakásodon… bár most, hogy jobban

1 Már amennyiben közületek valaki épp a Svéd akadémia vagy egy másik olyan akadémia, intézmény vagy

szervezet tagja, amely ahhoz hasonló felépítésében és hitvallásában, esetleg a nyelvtudomány vagy az irodalom

professzora egy egyetemen, vagy egy korábbi nobel-díjas szerző.


Bevezetés

végiggondoltam, nem hiszem, hogy sokáig maradhatnék, mert még

valami dolgom lesz aznap este – de nem, jó, oké, felőlem du…

málhatunk.

3. nyugi van. apuci ura a helyzetnek. Legközelebb, amikor épp leszerepelnél

a terepen, csak nyúlj a gatyádba, és vedd elő ezt a hasznos kis

útmulatót: a Tutikalauz Tesóknak füzetet.

Már évek óta szerettem volna kiegészíteni a tesó Kódex egyetemes

törvényeit egy zsebre vágható kézikönyvvel, amiben tanácsokat adok

kan-ászoknak, és megjegyzéseket fűzök a fűzéshez, de különféle okokból

kifolyólag az eddigi összes próbálkozásomat el kellett vetnem. Úgymint:

a Szex-ikon Lexikon, a Farka-sokkal táncoló, a Király hágó, a Világok

arca, Döntsd a nőcskét, ne siránkozz! 1 , A napi betevő 2 és legutóbb, a Zseb-

Stinson 3 . És most végre, a Tutikalauz Tesóknak lapjain napvilágot láthatnak

mindazok a meglátásaim, filozofikus merengéseim és ihletadó szöszszeneteim,

amelyeket már átszűrtem a mindennapos királyság rostáján.

1 a cím használati jogát eladtam a felnőttfilmiparnak.

2 a cím használati jogát eladtam a felnőttfilmiparnak.

3 a cím használati jogát és az élettörténetemet eladtam a felnőttfilmiparnak – már tárgyaltunk arról, hogy én

játszanám a főszerepet, vagy legalábbis „belenyelvelnék” a szereplőválogatásba…

xiii


xiv Bevezetés

az elkövetkező oldalakon a Tesó Kódex hivatalos bölcseleteit félkövérrel

szedve találjátok, kiegészítve az én egyedülálló és elsöprő erejű

kommentárjaimmal. hogy a kötetet minél könnyebb legyen használni,

helyszínek szerint rendeztem a tartalmat, így ha egy tesó arra szeretne

választ kapni, hogy fekete vagy szürke gumialsót vegyen-e inkább az

edzéshez, seperc alatt a tesó a konditeremben című fejezethez lapozhat,

és szembesülhet a válasszal, ami egy kategorikus „egyiket se”. azt remélem,

hogy ily módon a Tesó Kódex segít betájolni a morális iránytűdet,

majd pedig a Tutikalauz Tesóknak nyújtja a térképet, amely megmutatja

a totális királysághoz vezető csapást, és talán, de tényleg csak talán, még

egy falrengető döngetést is segít összehozni.

ha ezeket az alapokat lefekteted (heh), készen állsz majd arra, hogy a

tettek tesójának nevezhesd magad. Úgyhogy csapj le erre a csapáskerülő

csapásmutatóra, csapd az öltönyzsebedbe, és csapasd a csodát, tesó –

skeró!


Tesó egy randin


tesó egy randin

Egy Tesó senkinek sem köteles kinyitni

az ajtót. Ha már a nők elérték,

hogy legyen saját profi kosárlabdaligájuk,

akkor az ajtókat is ki tudják nyitni

maguknak.

Most komolyan, nem olyan nehéz az.

3


4

tesó egy randin

egy szó, ami egy randin sokszor elszórható:

„Megbízható.”

egy szó, ami viszont randirondító:

„az anyukám.”


tesó egy randin

az illem azt diktálja, hogy várd meg,

amíg a partnered kimegy a mosdóba,

mielőtt lecsekkolnád,

hogy az a fene kelendő szőke a sarokban

vajon tényleg fenekelendő-e.

5


6

tesó egy randin

Ja, a közös zacskóból pop-cornozós trükk

príma tervnek hangzik,

csak még soha senki nem vetette be.

És pontosan ezért nem fog rá számítani

a csaj…!


tesó egy randin

Sokat megtudhatsz egy emberről

az első randitokon, de csak egyetlen

úton-módon tudhatod meg a súlyát:

ha lenyúlod a jogsiját.

7


Tesó

a volán mögöTT


tesó a volán mögött

Egy Tesó sosem ismerheti be,

hogy nem tud botváltós autót vezetni.

Még egy baleset után sem.

11


12

tesó a volán mögött

Mindenről az előtted levő kocsi tehet!


tesó a volán mögött

az az egész „formás farú női zsaru,

bilincsekkel és egy flakon tejszínhabbal”

életkép jóval kevesebbszer történik meg

a való életben, mint ahogy a felnőttfilmipar

gondolni engedné.

13


14

tesó a volán mögött

Még most is jó ötletnek tartod, hogy felárat

fizettél egy napfénytetőért?


tesó a volán mögött

Bármilyen merevek is legyenek a KreSZszabályok

elsőbbségadás tekintetében,

egy egyenrangú útkereszteződésnél előbb

a tesók, aztán a csajok,

akárcsak a mindennapi életben…

(heh, „merevek”.)

15


16

tesó a volán mögött

ha az ablakon keresztül ugrasz be,

a Hazárd megye lordjai után szabadon,

az menő.

ha a kézifékkel a lábaid között landolsz,

az nem.


Tesó

a kérójában


tesó a kérójában

Ha egy Tesó kutyát vesz,

annak legalább a Tesó térdéig kell érnie,

amikor eléri a kifejlett méretet.

19


20

tesó a kérójában

egy boldog otthonnak fontosabb összetevője

a pornócsatorna, mint a szennyvízcsatorna.

Más szóval:

az a lakás boldog lakás,

ahol nonstop a pornóadás!


tesó a kérójában

az egy szetthez tartozó ágyneműhuzatok

beletömködése az egyik párnahuzatba

egy időtakarékos és kevés helyet lefedő

lepedőletevő módszer.

21


22

tesó a kérójában

Még ha a cél érdekében egy cserépen kell is

dobolnia csatajelenetek alatt,

egy tesó akkor is köteles legalább

megpróbálni, hogy valamilyen

házimozis hanghatást produkáljon.


Tesó

a moziban


tesó a moziban

Ha két Tesó úgy dönt,

hogy kettesben beülnek egy mozira,

nem tanácsos 16:40 után kezdődő

vetítésre menniük.

Emellett tilos közösen enniük

egy zacskó pattogatott kukoricát,

még ha így olcsóbban is jönnének ki.

A helyes út mindig a két külön zacskó.

25


26

tesó a moziban

ha nagyon úgy néz ki, hogy a következő

kilencven percben Gwyneth Paltrow,

Sandra Bullock vagy Dame Judi Dench

kinagyított képmását kell majd bámulnod,

jusson eszedbe, hogy a tévében valószínűleg

épp a Die Hardot adják.


tesó a moziban

Megfelelő ültetési rend két tesó esetén:

tesó – [egy „csak tesók vagyunk”-szék kimarad] – tesó

27


28

tesó a moziban

Csak egy tipp, de mibe,

hogy kezdettől fogva

az alelnök /a tábornok / a rendőrfőnök

állt az egész mögött.


tesó a moziban

tökmindegy, mennyire nézhetetlen,

SoSe haGyJ ott eGy

Kate WinSLet-FiLMet!

83 százalékos a csupaszmell-bedobás esélye,

ennél egyik oscar-jelölté sem magasabb.

29


hUMoR

MI MUTAT LEGSZEBBEN A ZSEBBEN? A TUTIkALAUZ!

New York Times sikerlistás szerzője, Barney Stinson bemutatja a Tesó

Kódex kihagyhatatlan oldalhajtását – e pompás (ki)útmutatót a jövő

A menő Tesóinak. Új szabályok, ihletadó gondolatok és bölcsességek,

néhány, a Kódexből ismert megunhatatlan gyöngyszemmel egyetemben.

A Tutikalauz Tesóknak mindezeket felvonultatva mutat utat egy lendüleTesónak a

legkülönfélébb helyzetekben, amikbe csak csöppenhet – a strandon, meló közben,

egy meccsen vagy a hölgyek társaságában. Plusz még jól is mutat a zsebedben.

BARNEY-RÓL, BARNEY-TÓL

B A R N E Y S T I N S O N egy fess fickó, sosem alávaló, így a lányod is alá

való, és aki arról vált hírhedtté, hogy fenekestül felforgatta a blogoszférát a

www.barneysblog.com-mal, meg arról, hogy valami nagyon hasonlót csinált

már több mint 200 nővel. Barney 83 különböző nyelven beszél, képes kis tárgyakat

megmozgatni az elméjével, amatőr nyelvpödrő, és lehet, hogy egy fickós

titkosügynök, de az is lehet, hogy nem… Ja, és minden évben épít árvaházakat

vagy kutakat vagy akármiféle izéket a világ szegény országaiban, ha mondjuk

éppen erre gerjedsz.

Ha még ezután sem face a bõrödbe,

látogasd meg a Tesótanodát a facebookon!

http://www.facebook.com/Tesokodexlajk

Hálóból hálóba járnál? Akkor elõször gyere a világhálóra!

16 éves kortól ajánljuk!

1 999 Ft

ISBN 978 963 245 414 6

More magazines by this user
Similar magazines