PEDAGÓGIA

mtdaportal.extra.hu

PEDAGÓGIA

ELŐSZÓ.

Ez a kis könyv az első irodalmunkban, amely

rövid összefoglalásban adja a mai tudományos peda-

gógia eredményeit. A külföldi hasonló könyvektől

− melyeket nélkülözhetökké tenni kivan − abban

különbözik, hogy nem ragaszkodik szorosan egyik

rendszerhez sem, hanem ismerteti a különböző szer-

zők álláspontját, valamint ismerteti és fölhasználja a

szakba vágó magyar irodalmat is. Ez utóbbi téren

egyedül áll eddig irodalmunkban, mert a magyar szak-

irodalomnak nemcsak kritikai földolgozása hiányzik,

hanem még repertóriuma sincs. Ép ez előmunkálatok

hiánya mentse ki a könyv netaláni fogyatkozásait.

Ha ez előmunkálatok fogyatékossága mellett mégis

vállalkoztam e könyv megírására, ez azért történt,

mert szolgálatot véltem tenni vele mindazoknak, akik

a tudománynak ezen ágáról rövid és világos tájékozást

óhajtanak szerezni,

Budapest, 1905 március hó 22.

Dr. Weszely Ödön.

More magazines by this user
Similar magazines