Eg-fogyat 1.

rehab.dote.hu

Eg-fogyat 1.

Vekerdy-Nagy zsuzsanna

Rehabilitációs mesterképzés

2010.

A rehabilitációs alapismeretek


Szociokultúrális

Fizikai

környezet

Genetikai

tulajdonságok

Egyéni

válasz

Betegség

Egészségügyi

rendszer

11%

Egészség

funkció

Jóllét

Lalonde jelentés

2


WHO (1946)

„ …teljes fizikális, mentális és szociális jollét – nem pusztán a

betegség vagy a fogyatékosság hiánya”

Manapság multidimenzionális fogalom (construct) amelyben

fizikai, érzelmi, funkcionális és szociális tényezők szerepelnek

„az egészség egy pozitív koncepció, amelyben a szociális és

személyes erőforrások és a fizikai kapacitások egyaránt

hangsúlyt kapnak”

(1986 WHO "Ottawa Charter for Health Promotion”)

3


"A fogyatékos személyek magukban foglalják

azokat, akik tartós testi, mentális,

intellektuális vagy érzékszervi károsodással

élnek, amik, a különféle akadályokkal való

kölcsönhatásuk révén gátolják a többi

személlyel azonos módon való teljes és

hatékony részvételüket a társadalomban."

"Convention on the Rights of Persons with

Disabilities and Optional Protocol”

Was adopted on 13 December 2006 at the United

Nations Headquarters in New York, and was opened

for signature on 30 March 2007

http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventioninfo.htm

4


Work for all

conference

17 th. Feb. 12

There are 80 million Europeans with disabilities, over

15% of the whole population. One in four Europeans

has a family member with a disability.

In 2002, 38% of the disabled people aged 16-34

across Europe have an earned income, compared to

64% of non-disabled people.

75% of people with severe disabilities do not have the

opportunity to fully participate in the European labour

market.

Persons with disabilities do not have equal access to

education, are on the top of unemployment rates

and generally live on significantly lower income.

No improvement of employment rates of persons with

disabilities in the last 10 years.

3 Mio Europeans with disabilities work in a protected

environment.

5


A rehabilitációhoz való jog az

alapvető emberi jogok egyike,

aminek érvényre jutását garantálja:

• United Nations Charter (1993)

• European Year for People with Disabilities (2003)

• 58th Resolution of the World Health Assembly (2005)

• Nagyon sok országnak saját anti-diszkriminatív törvénykezése

van

Fogyatékosságot okozó állapotok prevalenciája az Európai országokban

10% körül van

6


Alkotmány (1949/1997): állampolgári jog a

foglalkoztatáshoz, a kultúrához, az

egészségügyi ellátáshoz való jog

XXXI/1997/2003 trv.: a gyermeki jogok védelme

XXVI/1998 a fogyatékossággal élő személyek

jogai az egyenlő bánásmódhoz

CXXV/2003 esélyegyenlőségi törvény

7


1. Egyesült Nemzetek Alapszabálya – 1993

United Nations Standard Rules: The UN General Assembly adopted the

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with

Disabilities in 1993

2. A WHO Közgyűlésének határozata a fogyatékosságok

prevenciója, kezelése és rehabilitációja – 2005 május

WHA (World Health Assembly) Resolution (WHA58.23)

"Disability, including prevention, management and rehabilitation": WHO's

work is based on the mandate it receives through resolutions from its

governing bodies. In May 2005, the 58th World Health Assembly approved a

Resolution on "Disability, including prevention, management and rehabilitation"

3. ENSZ Közgyűlés 2006 december 16-án

elfogadott egyezménye a fogyatékos

személyek jogairól, amit 2007

március 10-én 84 ország írt alá -

Convention on the rights of persons

with disabilities

8


"A fogyatékos személyek magukban

foglalják azokat, akik tartós testi, mentális,

intellektuális vagy érzékszervi károsodással

élnek, amik, a különféle akadályokkal való

kölcsönhatásuk révén gátolják a többi

személlyel azonos módon való teljes és

hatékony részvételüket a társadalomban."

"Convention on the Rights of Persons with

Disabilities and Optional Protocol”

http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventioninf

o.htm

9


Magyaro, Horváto, Spanyolo, 10 San Marino


a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló

egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív

Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az

Egyesült Nemzetek keretében 2006. december 13-án,

New Yorkban elfogadott, a Fogyatékossággal élő

személyek jogairól szóló egyezmény (a továbbiakban:

Egyezmény) és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív

Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező

hatályának elismerésére.

2. § (1) Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel

kihirdeti.

(2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövege és annak

hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Preamble

12


5. cikk: Egyenlőség és hátrányos

megkülönböztetéstől való mentesség

6. cikk: Fogyatékossággal élő nők

7. cikk: A fogyatékossággal élő gyermekek

8. cikk: A tudatosság növelése

9. cikk: Hozzáférhetőség

10. cikk: Az élethez való jog

11. cikk: Vészhelyzetek és humanitárius

szükségállapotok

12. cikk: A törvény előtti egyenlőség

13. cikk: Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

14. cikk: A személy szabadsága és biztonsága

13


15. cikk: A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy

megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma

16. cikk: Mentesség a kizsákmányolástól, erőszaktól

és visszaélésektől

17. cikk: Az egyén integritásának védelme

18. cikk: A mozgásszabadság és az állampolgárság

szabadsága

19. cikk: Önálló életvitel és a közösségbe való

befogadás

20. cikk: Személyes mobilitás

21. cikk: A véleménynyilvánítás és a szólás

szabadsága, valamint az információhoz való

hozzáférés

22. cikk: A magánélet tiszteletben tartása

23. cikk: Az otthon és a család tiszteletben tartása

14


26. cikk: Habilitáció és rehabilitáció

1. A részes államok megtesznek minden hatékony és szükséges intézkedést -

ideértve a sorstársi segítségnyújtást is - annak érdekében, hogy a

fogyatékossággal élő személyek számára az élet minden területén

biztosított legyen a legteljesebb függetlenség, a fizikai, mentális,

szociális és szakmai képességek, valamint a teljes befogadás és részvétel

elérése és megtartása. E célból a részes államok átfogó habilitációs és

rehabilitációs szolgáltatásokat és programokat hoznak létre, erősítik és

kiterjesztik azokat, különös tekintettel az egészségügy, a foglalkoztatás,

az oktatás és a szociális szolgáltatások terén, oly módon, hogy a

habilitációs és rehabilitációs szolgáltatások és programok:

a) a lehető legkorábbi szakaszban kezdődnek, és az egyéni igények és

képességek multidiszciplináris értékelésén alapulnak;

b) támogatják a közösségben való részvételt és az abba való befogadást,

önkéntes alapon működnek, és a fogyatékossággal élő személyek

lakóhelyéhez - a vidéki régiókat is beleértve - a lehető legközelebb vannak.

2. A részes államok támogatják a habilitációs és rehabilitációs

szolgáltatásokban dolgozó szakértők és személyzet képzésének és

továbbképzésének fejlesztését.

3. A részes államok támogatják a habilitációhoz és rehabilitációhoz

kapcsolódó, a fogyatékossággal élő személyek számára tervezett támogatósegítő

eszközök és technológiák elérhetőségét, ismeretét és használatát

15


Az Egyezmény 35.cikke

értelmében a részes államok a

hatályba lépést követő két éven

belül átfogó jelentést készítenek

A „megvalósulási ország jelentés”

2010 májusában lett volna

esedékes – hivatalos ország

jelentés azonban nem készült

Magyar Fogyatékosügyi Civil Causus

/MFC/: Fogyatékos személyek

jogai vagy fogyatékos jogok?

2010.08.10 Közép-európai

Egyetem un. Árnyékjelentés a

fogyatékos emberek jogairól

16


A magyar caucus tagjai:

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ),

Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC),

Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ),

Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), Fogyatékos Emberek

Szövetségeinek Tanácsa (FESZT), Csupaszívek Társasága,

Lélek-Hang Egyesület, Értelmi Fogyatékossággal Élők és

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ),

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az állampolgári jogok

országgyűlési biztosa és hivatala.

Vizsgálatuk eredménye az árnyékjelentés, ami

angolul is bárki számára hozzáférhető:

http://www.mdac.info/files/CRPD_alternative_e_re

port_hu2010.pdf

17


http://www.youtube.com/watch?v=9megUfjDN

SA&feature=related

Look at me, not my disability!

http://www.youtube.com/watch?v=wzRQOf

VvVh4

Disability Awareness

18


1980: International Classification of IDH

Károsodás fogyatékosság rokkantság

(impairment) (disability) (handicap)

2001: International

Classification of Functioning,

Health and Disability (ICF)

A funkcióképesség, fogyatékosság

és egészség nemzetközi osztályozása

(FNO)

19


Egészségi állapot

„Functioning” tevékenykedés

Testi funkciók és Tevékenységek

sturktúrák

Részvétel

Környezeti

tényezők

Személyes

tényezők

20


Beavatkozások,

eljárások

Balesetek

okai

Betegségek

nomenklatúrája

BNO-10

A betegségek és

csatlakozó egészség

problémák nemzetközi

statisztikai osztályozása

FNO

A funkcióképesség,

fogyatékosság és

egészség nemzetközi

osztályozása

Alapellátási

adaptációk

Szakmai

adaptációk

Csatlakozó elemek Fő osztályozások Adaptációk

Prof. dr. Kullmann Lajos ábrája 21


elvárások,

ergonómia,

akadálymentesítés

társadalmi elvárás

A fogyatékosságra

két oldalról lehet

hatni

Øivind Lorentsen

ábrája

fogyatékosság

egyéni képesség

nevelés,

kezelés,

gyakorlás

teljesítőképesség

Prof. dr. Kullmann Lajos ábrája

22


Kutatás

Statisztika – populáció szintjén is

Klinikai felmérő eszköz: szükségletek

meghatározása akár eszköz / foglalkoztatás,

tevékenység eredmény értékelés

Szociálipolitikai eszköz gondoskodási

szükségletek felmérése

Oktatási eszköz pl. szakmatanuláshoz,

képzéshez

FNO= közös nyelv az

átfogó rehabilitáció

minden területén

23


Funkcióképesség és

fogyatékosság

Testi funkciók (b)= a

szervezet élettani

funkciói (pszichés

is)

Testi struktúrák (s) = a

test anatómiai

részei, alkotórészei

Tevékenysége és

részvétel (d)= feladat

végrehajtása ill.

közreműködés egy

élethelyzetben

Kontextuális tényezők

Környezeti tényezők (e)

Személyes tényezők

24


Tevékenység:

feladat/tevékenység

végrehajtása /

kivitelezése

Részvétel: közreműködés

egy élethelyzetben

Károsodás: a test funkcióban

vagy struktúráiban

jelentős eltérés /

veszteség

Tevékenység

akadályozottsága:

nehézség, ami az egyént

akadályozza az adott

tevékenység

végrehajtásában

Részvétel akadályozottsága:

azon problémák,

amelyeket az egyén a

különböző

élethelyzetekben

tapasztalhat

közreműködése során

25


A károsodás kiterjedése és mértéke (b,s)

Teljesítmény és kapacitás (d)

Gátló vagy segítő (e) + -

xxx.0 NINCS .. (nincs, hiányzik, elhanyagolható,...) 0-4 %

xxx.1 ENYHE ………………….. (alig, kicsi,...) 5-24 %

xxx.2 KÖZEPES ……… (mérsékelt, elfogadható,...) 25-49 %

xxx.3 SÚLYOS …………. (nagy, extrém,...) 50-95 %

xxx.4 TELJES ………………… (totális,...) 96-100 %

xxx.8 nem határozható meg

xxx.9 nem alkalmazható

26


WHO - 2007

FNO módosítva 237

tételben

Fejlődési

szempontokat

beépítették

Az új tételek

mindegyikét

validálták

27


általános b110-139

tudat,

tájékozódás,

temperamentum,

energia, indíték,

alvás

specifikus b140-189

figyelem, emlékezet,

pszichomotoros,

érzelmi, észlelési,

gondolkodás, nyelvi,

számolási

29


Látáshoz kapcsolódó

funkciók b210-221

Hallási és

vestibularis

funkciók b230-249

Egyéb érzékelési

funkciók b250-279

(íz, szag,

proprioceptív,

tapintási,

hőmérséklet)

Fájdalomérzékelés

b280-289

30


B310-399

Hang, artikuláció, beszéd,

alternatív hangadás

31


B410-429: szív,

véredények,

vérnyomás

B430-439: vérképző

és immunrendszer

B440-449:

légzőrendszer

B450-469: cv és

légzőr egyéb

funkciói –

járulékos funkciók,

terheléstolerancia,

társuló érzetek

32


B510-539:

emészrőrendszer:

táplálékfelvétel,

emésztés,

hasznosítás,

székürítés,

testsúlymegtartás

B540-599:

anyagcsere és

endokrin:

általános,

folyadék-,

hőszabályozás,

endokrin mirigyek

funkciói

33


B610-639: vizelési

funkciók

Kiválasztás 6 ürítés

/ kapcsolódó

érzetek

B640-699: ivarszervi

/ szaporodási

Sexuális /

menstruációs /

nemzési /

kapcsolódó

érzetek

34


B710-729: ízületek

és csontok

(mobilitás és

stabilitás)

B730-749:

izomfunkciók:

izomerő /

izomtónus /

állóképesség

B750-789: mozgási

funkciók: reflex /

akaratlan /

akaratlagos /

járásminta /

izomérzet

35


B810-849: bőr

funkciók: védő /

helyreállító /

egyéb

B850-899: szőrzet és

körmök

36


D110-129 Céltudatos

érzékelési

tapasztalatok

(megfigyelés,

hallgatás)

D130-159 Alapszintű

tanulás (utánzás,

ismétlés, olvasás –

írás – számolás

tanulása)

D160-179: ismeretek

alkalmazása

(figyelem,

gondolkodás,

olvasás, írás,

számolás,

problémamegoldás,

döntéshozatal)

38


D210-299: egyetlen / több feladat / napi

rutin feladatok / stressz és más pszichés

terhek kezelése

39


Értés d310-329:

beszéd /

nonverbális /

jelnyelv / írott

Létrehozás d330-

349: beszéd /

jelnyelv /

nonverbalis üzenet

/ írás

Társalgás és

kommunikációs

eszközök d350-399:

verbális jellegű /

vita /

kommunikációs

eszközök és

technikák

használata

40


d310-d329 COMMUNICATING - RECEIVING

d310 Communicating with - receiving - spoken messages

note

Comprehending literal and implied meanings of messages in

spoken language, such as understanding that a statement

asserts a fact or is an idiomatic expression . , such as

responding and comprehending spoken messages.

d3100 Responding to the human voice

d3101 Comprehending simple spoken messages

d3102 Comprehending complex spoken messages

d3108 Communicating with - receiving - spoken messages,

other specified

d3109 Communicating with - receiving - spoken messages,

unspecified

d315 Communicating with - receiving - nonverbal messages

41


Testhelyzet

változtatás d410-

429

Tárgyak hordozása,

megtartása,

kezelése d430-449

(emelés, mozgatás

fv-gal, finom

kézmozdulatok,

kéz- és

karhasználat)

Járás és haladás

d450-469

(helyszínek /

felszínek /

eszközök)

Helyváltoztatás

szállítóeszközzel

d470-489 (jármű,

állat)

42


D510-599

Mosakodás / testrészek ápolása /

toilette használat / öltözés / étkezés /

ivás / egészségmegőrzés

43


Szükségletek

megszerzése d610-

629 (lakás, áruk,

szolgáltatások)

Háztartási teendők d

630-649

(ételkészítés,

házimunkák)

Háztartási tárgyak

ápolása / segítés

másoknak d650-

699

44


Általános interakciók d710-729

Meghatározottak d730-779 (idegenek,

hivatalos személyek, család, informális

kapcsolatok)

45


Oktatás d810-839

Munka d840-859

Gazdasági élet d860-899

46


Közösségi élet d910

Rekreáció d920

Vallás és lelki élet d930

Emberi jogok d940

Politikai és polgári lét d950

47


xxx.0 NINCS akadály

xxx.1 ENYHE akadály

xxx.2 MÉRSÉKELT akadály

xxx.3 SÚLYOS akadály

xxx.4 TELJES akadály

xxx.0 NINCS támogató

xxx.+1 CSEKÉLY támogató

xxx.+2 MÉRSÉKELT támogató

xxx.+3 JELENTŐS támogató

xxx.+4 TELJES támogató

0-4%

5-24%

25-49%

50-95%

96-100%

0-4%

5-24%

25-49%

50-95%

96-100%

xxx.8 akadály, nem meghat; xxx.+8 támogató, nem meghat; xxx.9 nem

alkalmazható 48


Személyes fogyasztás termékei

Mindennapi élet

Kommunikáció

Mobilitás

Oktatás

Munkavállalás

Kultúra, rekreáció

Vallás

Középület tervezés, építés

Magánépület tervezés, építés

Területfejlesztés

Tulajdon

49


Földrajzi környezet

Népesség

Növény és állatvilág

Éghajlat

Természeti események

Ember által előidézett események

Fény

Idő múlásával összefüggő változások

Hang

Rezgés

Levegőminőség

50


Család (szűk / tág)

Barátok

Ismerősök, kollégák, szomszédok

Felettesek

Beosztottak

Személyes segítők

Idegenek

Háziállatok

Egészségügyi szakemberek

Más szakemberek

51


Család (szűk / tág) attitűdjei

Barátok ..

Ismerősök, kollégák, szomszédok

Felettesek

Beosztottak

Személyes segítők

Idegenek

Egészségügyi szakemberek

Más szakemberek

Társadalmi attitűdök

Társadalmi normák, gyakorlat, ideológiák

52


Általános szolgáltatások,

fogyasztói javak

előállítása

Építészeti szolgáltatások

Szabadtértervező

szolgáltatások

Otthonteremtő

szolgáltatások

Közműszolgáltatások

Kommunikációs szolgált..

Szállítási szolg..

Civil védelmi szolg…

Törvényhozási szolg…

Egyesületi és szervezeti

szolg..

Hírközlési szolg…

Gazdasági szolg …

Szociális szolg..

Általános támogatási szolg..

Egészségügyi szolg…

Oktatási és képzési szolg…

Munka és munkavállalási

szolg…

Politikai szolg…

53


Tevékenységek és részvétel

D4600.1-4 helyváltoztatás a lakásban

D4502.1-4 járás különböző

felületeken

D4301.1-4 hordozás kézben

Környezeti tényezők

E1200 T&T bel és kültéri helyvált-ra

E150 / E155 Köz / magán épületek

tervezése, építése

E310-E315 család

E340 személyes gondozást nyújtók

E5800 egészségügyi rendszerek

Ok lehet Pl. (BNO leírás)

- Comb szintű amputáció utáni

állapot – két mankóval /

járókerettel tud lépni

- Súlyos RA okozta kéz és láb/térd

ízületi mozgásbeszűkülés

- Stroke következtében féloldali

bénulás

- SM / Parkinson kór okozta

mozgászavar

Testi funkciók – vezető tünet

szerint

B7100 izomcsoportok állóképesség

B7101 több ízület mobilitása

B4352 test egyik oldali izmainak

tónusa

B7602 összetett akaratlagos

mozgások kontrollja

54


Személyes tényezők

Megküzdési stratégiák / adherencia /

complience / személyes motiváció / célok /

életminőség

55


Rehabilitációban alapvető fontosságú

fogalom

Az önellátási képesség javítása az önállóság

kulcskérdése

Fogalmak:

• Bázikus DL funkciók pl. evés, öltözés,

tisztálkodás (önmagára irányuló)

• Instrumentális ADL funkciók pl. gyermeknevelés,

takarítás (családra, lakáson belüli környezetre

vonatkozó)

• Kiterjesztett ADL funkciók pl. háztartás vezetése

(otthonon kívüli tevékenységek)

56


Rehab-ciklus

Az eredmény

értékelése

A problémák és a

Szükségletek

meghatározása

A problémák

Összevetése a

Módosítható és a gátló

tényezőkkel

Az intervenciók

Megtervezése,

Végrehajtása és

összehangolása

A cél-problémák és

a cél-eszközök

kiválasztása – megfelelő

Mérőmódszerek

57

More magazines by this user
Similar magazines