Eg-fogyat 1.

rehab.dote.hu

Eg-fogyat 1.

Vekerdy-Nagy zsuzsanna

Rehabilitációs mesterképzés

2010.

A rehabilitációs alapismeretek


Szociokultúrális

Fizikai

környezet

Genetikai

tulajdonságok

Egyéni

válasz

Betegség

Egészségügyi

rendszer

11%

Egészség

funkció

Jóllét

Lalonde jelentés


WHO (1946)

„ …teljes fizikális, mentális és szociális jollét – nem pusztán a

betegség vagy a fogyatékosság hiánya”

Manapság multidimenzionális fogalom (construct) amelyben

fizikai, érzelmi, funkcionális és szociális tényezők szerepelnek

„az egészség egy pozitív koncepció, amelyben a szociális és

személyes erőforrások és a fizikai kapacitások egyaránt

hangsúlyt kapnak”

(1986 WHO "Ottawa Charter for Health Promotion”)


"A fogyatékos személyek magukban foglalják

azokat, akik tartós testi, mentális,

intellektuális vagy érzékszervi károsodással

élnek, amik, a különféle akadályokkal való

kölcsönhatásuk révén gátolják a többi

személlyel azonos módon való teljes és

hatékony részvételüket a társadalomban."

"Convention on the Rights of Persons with

Disabilities and Optional Protocol”

Was adopted on 13 December 2006 at the United

Nations Headquarters in New York, and was opened

for signature on 30 March 2007

http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventioninfo.htm


az egészségügyi szolgáltatások költségeit

a munkából való kiesés (részben a fogyatékos

személy, részben az ápolását ellátó hozzátartozó)

illetve a rokkantsággal kapcsolatos jövőbeni

veszteségeket és költségeket (pl. életjövedelem

csökkenése)


a lakosság aránya

A fogyatékosok populáción belüli aránya

Magyarországon az OLEF 2003 adatai alapján

100

93

91

80

67

71

66

64

60

40

20

0

50

44

34

28

28

27

25 25

22 23

7

8

9

4 5

6

6

2

18-34 35-64 65+ összes 18-34 35-64 65+ összes

OLEF Országos Lakossági Egészségfelmérés

nincs fogyatékosság

mérsékelt fogyatékosság

súlyos fogyatékosság


A fogyatékos és nem fogyatékos magyar lakosság eloszlása (%)

gazdasági aktivitás szerint 1990-ben és 2001-ben (forrás: KSH)

1990 2001

Gazdasági

aktivitás

összese

n

Fogyatékos

összese

n

nem

fogyatékos

Fogyatékos

nem

fogyatékos

Foglalkoztatott 43,6 16,5 44,6 36,2 9,0 37,8

Munkanélküli 1,1 0,7 1,1 4,1 2,0 4,2

Inaktív kereső 25,6 57,6 24,5 32,4 76,7 29,8

Eltartott 29,7 25,2 29,8 27,3 12,3 28,2

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Gyógy-meg gyógyszer GYSE

Táppénz Ter-gyerm GYED

baleseti nyugdíj Rokk nyugd

hozzát. Ny


1980: International Classification of IDH

Károsodás fogyatékosság rokkantság

(impairment) (disability) (handicap)

2001: International

Classification of Functioning,

Health and Disability (ICF)

A funkcióképesség, fogyatékosság

és egészség nemzetközi osztályozása

(FNO)


Egészségi állapot

„Functioning” tevékenykedés

Testi funkciók és Tevékenységek

sturktúrák

Részvétel

Környezeti

tényezők

Személyes

tényezők


Beavatkozások,

eljárások

Balesetek

okai

Betegségek

nomenklatúrája

BNO-10

A betegségek és

csatlakozó egészség

problémák nemzetközi

statisztikai osztályozása

FNO

A funkcióképesség,

fogyatékosság és

egészség nemzetközi

osztályozása

Alapellátási

adaptációk

Szakmai

adaptációk

Csatlakozó elemek Fő osztályozások Adaptációk

Prof. dr. Kullmann Lajos ábrája


elvárások,

ergonómia,

akadálymentesítés

társadalmi elvárás

A fogyatékosságra

két oldalról lehet

hatni

Øivind Lorentsen

ábrája

fogyatékosság

egyéni képesség

nevelés,

kezelés,

gyakorlás

teljesítőképesség

Prof. dr. Kullmann Lajos ábrája


Bármilyen FNO használatával kapcsolatos

téma lehet évközi dolgozat vagy akár

diploma munka készítés alapja!!


Kutatás

Statisztika – populáció szintjén is

Klinikai felmérő eszköz: szükségletek

meghatározása akár eszköz / foglalkoztatás,

tevékenység eredmény értékelés

Szociálipolitikai eszköz gondoskodási

szükségletek felmérése

Oktatási eszköz pl. szakmatanuláshoz,

képzéshez

FNO= közös nyelv az

átfogó rehabilitáció

minden területén


Funkcióképesség és

fogyatékosság

Testi funkciók (b)= a

szervezet élettani

funkciói (pszichés

is)

Testi struktúrák (s) = a

test anatómiai

részei, alkotórészei

Kontextuális tényezők

Környezeti tényezők (e)

Személyes tényezők


Tevékenység:

feladat/tevékenység

végrehajtása /

kivitelezése

Részvétel: közreműködés

egy élethelyzetben

Károsodás: a test funkcióban

vagy struktúráiban

jelentős eltérés /

veszteség

Tevékenység

akadályozottsága:

nehézség, ami az egyént

akadályozza az adott

tevékenység

végrehajtásában

Részvétel akadályozottsága:

azon problémák,

amelyeket az egyén a

különböző

élethelyzetekben

tapasztalhat

közreműködése során


A károsodás kiterjedése és mértéke (b,s)

Teljesítmény és kapacitás (d)

Gátló vagy segítő (e) + -

xxx.0 NINCS .. (nincs, hiányzik, elhanyagolható,...) 0-4 %

xxx.1 ENYHE ………………….. (alig, kicsi,...) 5-24 %

xxx.2 KÖZEPES ……… (mérsékelt, elfogadható,...) 25-49 %

xxx.3 SÚLYOS …………. (nagy, extrém,...) 50-95 %

xxx.4 TELJES ………………… (totális,...) 96-100 %

xxx.8 nem határozható meg

xxx.9 nem alkalmazható


WHO - 2007

FNO módosítva 237

tételben

Fejlődési

szempontokat

beépítették

Az új tételek

mindegyikét

validálták


általános b110-139

tudat,

tájékozódás,

temperamentum,

energia, indíték,

alvás

specifikus b140-189

figyelem, emlékezet,

pszichomotoros,

érzelmi, észlelési,

gondolkodás, nyelvi,

számolási


Látáshoz kapcsolódó

funkciók b210-221

Hallási és

vestibularis

funkciók b230-249

Egyéb érzékelési

funkciók b250-279

(íz, szag,

proprioceptív,

tapintási,

hőmérséklet)

Fájdalomérzékelés

b280-289


B310-399

Hang, artikuláció, beszéd,

alternatív hangadás


B410-429: szív,

véredények,

vérnyomás

B430-439: vérképző

és immunrendszer

B440-449:

légzőrendszer

B450-469: cv és

légzőr egyéb

funkciói –

járulékos funkciók,

terheléstolerancia,

társuló érzetek


B510-539:

emészrőrendszer:

táplálékfelvétel,

emésztés,

hasznosítás,

székürítés,

testsúlymegtartás

B540-599:

anyagcsere és

endokrin:

általános,

folyadék-,

hőszabályozás,

endokrin mirigyek

funkciói


559 Functions related to

metabolism and the

endocrine system, other

specified and unspecified

b560 Growth maintenance functions

note

Functions of attaining expected growth milestones

according to contextually adjusted normative

auxological parameters.

inclusion

dwarfism and gigantism


B610-639: vizelési

funkciók

Kiválasztás 6 ürítés

/ kapcsolódó

érzetek

B640-699: ivarszervi

/ szaporodási

Sexuális /

menstruációs /

nemzési /

kapcsolódó

érzetek


B710-729: ízületek

és csontok

(mobilitás és

stabilitás)

B730-749:

izomfunkciók:

izomerő /

izomtónus /

állóképesség

B750-789: mozgási

funkciók: reflex /

akaratlan /

akaratlagos /

járásminta /

izomérzet


B810-849: bőr

funkciók: védő /

helyreállító /

egyéb

B850-899: szőrzet és

körmök


D110-129 Céltudatos

érzékelési

tapasztalatok

(megfigyelés,

hallgatás)

D130-159 Alapszintű

tanulás (utánzás,

ismétlés, olvasás –

írás – számolás

tanulása)

D160-179: ismeretek

alkalmazása

(figyelem,

gondolkodás,

olvasás, írás,

számolás,

problémamegoldás,

döntéshozatal)


D210-299: egyetlen / több feladat / napi

rutin feladatok / stressz és más pszichés

terhek kezelése


Értés d310-329:

beszéd /

nonverbális /

jelnyelv / írott

Létrehozás d330-

349: beszéd /

jelnyelv /

nonverbalis üzenet

/ írás

Társalgás és

kommunikációs

eszközök d350-399:

verbális jellegű /

vita /

kommunikációs

eszközök és

technikák

használata


d310-d329 COMMUNICATING - RECEIVING

d310 Communicating with - receiving - spoken messages

note

Comprehending literal and implied meanings of messages in

spoken language, such as understanding that a statement

asserts a fact or is an idiomatic expression . , such as

responding and comprehending spoken messages.

d3100 Responding to the human voice

d3101 Comprehending simple spoken messages

d3102 Comprehending complex spoken messages

d3108 Communicating with - receiving - spoken messages,

other specified

d3109 Communicating with - receiving - spoken messages,

unspecified

d315 Communicating with - receiving - nonverbal messages


Testhelyzet

változtatás d410-

429

Tárgyak hordozása,

megtartása,

kezelése d430-449

(emelés, mozgatás

av-gal, finom

kézmozdulatok,

kéz- és

karhasználat)

Járás és haladás

d450-469

(helyszínek /

felszínek /

eszközök)

Helyváltoztatás

szállítóeszközzel

d470-489 (jármű,

állat)


D510-599

Mosakodás / testrészek ápolása /

toilette használat / öltözés / étkezés /

ivás / egészségmegőrzés


Szükségletek

megszerzése d610-

629 (lakás, áruk,

szolgáltatások)

Háztartási teendők d

630-649

(ételkészítés,

házimunkák)

Háztartási tárgyak

ápolása / segítés

másoknak d650-

699


Általános interakciók d710-729

Meghatározottak d730-779 (idegenek,

hivatalos személyek, család, informális

kapcsolatok)


Oktatás d810-839

Munka d840-859

Gazdasági élet d860-899


d880 ENGAGEMENT IN PLAY

d8800 Solitary play

d8801 Onlooker play

d8802 Parallel play

d8803 Shared cooperative play

d8808 Engagement in play, other specified

d8809 Engagement in play, unspecified


Közösségi élet d910

Rekreáció d920

Vallás és lelki élet d930

Emberi jogok d940

Politikai és polgári lét d950


xxx.0 NINCS akadály

xxx.1 ENYHE akadály

xxx.2 MÉRSÉKELT akadály

xxx.3 SÚLYOS akadály

xxx.4 TELJES akadály

xxx.0 NINCS támogató

xxx.+1 CSEKÉLY támogató

xxx.+2 MÉRSÉKELT támogató

xxx.+3 JELENTŐS támogató

xxx.+4 TELJES támogató

0-4%

5-24%

25-49%

50-95%

96-100%

0-4%

5-24%

25-49%

50-95%

96-100%

xxx.8 akadály, nem meghat; xxx.+8 támogató, nem meghat; xxx.9 nem

alkalmazható


Személyes fogyasztás termékei

Mindennapi élet

Kommunikáció

Mobilitás

Oktatás

Munkavállalás

Kultúra, rekreáció

Vallás

Középület tervezés, építés

Magánépület tervezés, építés

Területfejlesztés

Tulajdon


Földrajzi környezet

Népesség

Növény és állatvilág

Éghajlat

Természeti események

Ember által előidézett események

Fény

Idő múlásával összefüggő változások

Hang

Rezgés

Levegőminőség


Család (szűk / tág)

Barátok

Ismerősök, kollégák, szomszédok

Felettesek

Beosztottak

Személyes segítők

Idegenek

Háziállatok

Egészségügyi szakemberek

Más szakemberek


Család (szűk / tág) attitűdjei

Barátok ..

Ismerősök, kollégák, szomszédok

Felettesek

Beosztottak

Személyes segítők

Idegenek

Egészségügyi szakemberek

Más szakemberek

Társadalmi attitűdök

Társadalmi normák, gyakorlat, ideológiák


Általános szolgáltatások,

fogyasztói javak

előállítása

Építészeti szolgáltatások

Szabadtértervező

szolgáltatások

Otthonteremtő

szolgáltatások

Közműszolgáltatások

Kommunikációs szolgált..

Szállítási szolg..

Civil védelmi szolg…

Törvényhozási szolg…

Egyesületi és szervezeti

szolg..

Hírközlési szolg…

Gazdasági szolg …

Szociális szolg..

Általános támogatási szolg..

Egészségügyi szolg…

Oktatási és képzési szolg…

Munka és munkavállalási

szolg…

Politikai szolg…


e5750 General social support services

note

Services and programmes aimed at providing social support

to people who, because of age, poverty, unemployment,

health condition or disability, require public assistance in

the areas of shopping, housework, transport, self-care and

care of others, in order to function more fully in society.

e57500 Informal care of child or adult by family and

friends

e57501 Family day care provided in home of service

provider

e57502 Child or adult care service centre

e57508 General social support service, other specified

e57509 General social support service, unspecified

e5751 General social support systems


Tevékenységek és részvétel

D4600.1-4 helyváltoztatás a lakásban

D4502.1-4 járás különböző

felületeken

D4301.1-4 hordozás kézben

Környezeti tényezők

E1200 T&T bel és kültéri helyvált-ra

E150 / E155 Köz / magán épületek

tervezése, építése

E310-E315 család

E340 személyes gondozást nyújtók

E5800 egészségügyi rendszerek

Ok lehet Pl. (BNO leírás)

- Comb szintű amputáció utáni

állapot – két mankóval /

járókerettel tud lépni

- Súlyos RA okozta kéz és láb/térd

ízületi mozgásbeszűkülés

- Stroke következtében féloldali

bénulás

- SM / Parkinson kór okozta

mozgászavar

Testi funkciók – vezető tünet

szerint

B7100 izomcsoportok állóképesség

B7101 több ízület mobilitása

B4352 test egyik oldali izmainak

tónusa

B7602 összetett akaratlagos

mozgások kontrollja


Személyes tényezők

Megküzdési stratégiák / adherencia /

complience / személyes motiváció / célok /

életminőség


Rehabilitációban alapvető fontosságú

fogalom

Az önellátási képesség javítása az önállóság

kulcskérdése

Fogalmak:

• Bázikus DL funkciók pl. evés, öltözés,

tisztálkodás (önmagára irányuló)

• Instrumentális ADL funkciók pl. gyermeknevelés,

takarítás (családra, lakáson belüli környezetre

vonatkozó)

• Kiterjesztett ADL funkciók pl. háztartás vezetése

(otthonon kívüli tevékenységek)


Gyakorta

alkalmazott

kategóriák

Önellátás

Személyes

önállóság

Bázikus ADL

(BADL)

Instrumentális

mindennapi

élettev. (IADL)

Kiterjesztett

ADL

Reintegráció

Közösségi

részvétel

A kategóriába tartozó

jellemző

tevékenységek

Mosdás

Kommunikáció

Öltözés, evés, transzferek

Tisztálkodás, mobilitás, WC

használat (sphincter kontroll)

Gyermek gondozása,

pénzügyek intézése, főzés

Háztartás vezetése, mosás,

gyógyszerelés, bevásárlás,

telefon használata, utcai

közlekedés

Fizetett munka

Önkéntes munka

Szabadidő

Rekreáció

FNO analógiák – tevékenységek és

kategóriák leírása

Önellátás (saját maga gondozása, öltözködés,

evés, ivás, stb.)

Mobilitás (testhelyzet változtatása, elmozdulás,

transzferek, tárgyakkal manipulálás, járás, stb.)

Kommunikáció (nyelv, jelek, szimbólumok,

eszközök használata, üzenetek fogadása és küldése,

stb.)

Otthoni élet (lakás szerzése, étel, ruházat, egyéb

tennivalók, saját és mások számára háztatás

vezetése, mások segítése)

Nagyobb élettevékenységek (részvétel

oktatásban, munkahely, gazdasági tevékenység

végzése, stb.)

Közösségi, szociális, civil élet (részvétel

családon kívüli szervezett szociális életben,

közösségben, állampolgári, vallási, politikai életben,


Felmér

• Hosszú távra (ami maximálisan elérhető)

• Az intervenciós program célját

• Rehab-ciklus célok kitűzése

• Minden beavatkozás célja külön-külön

(terapeutánként / rehabilitációs

célterületenként)

Meghatároz

Beavatkozik

Kiértékel


Rehab-ciklus

Az eredmény

értékelése

A problémák és a

Szükségletek

meghatározása

A problémák

Összevetése a

Módosítható és a gátló

tényezőkkel

Az intervenciók

Megtervezése,

Végrehajtása és

összehangolása

A cél-problémák és

a cél-eszközök

kiválasztása – megfelelő

Mérőmódszerek

More magazines by this user
Similar magazines