Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

kaposdesign.hu

Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

Önálló főzőlapok

Új

Új

Önálló üvegkerámia főzőlap

PKF 645E01

Önálló üvegkerámia főzőlap

PKE 615Q02E

Beépíthető gázfőzőlap Wok-égővel,

edzett üveglapon, PHW 206DBY

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű főzőmező,

ebből 1 db kétkörössé bővíthető

• Szenzoros vezérlés

• Elektronikus teljesítményszabályozás

• Forraló elektronika

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funkció

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

• 2 fokozatú maradékhő-kijelzés minden

főzőzónához

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű

főzőmező

• Körbefutó keret

• Szenzoros vezérlés

• Elektronikus teljesítmény-szabályozás

• Forraló elektronika

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funkció

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás:

H-gáz, 25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 Wok (3,3 kW),

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

1 nor mál (1,7 kW) és

1 ta ka rék (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Ele gáns, edzett üveg la pos ki vi tel

• Kétol dalt Facetten-design, elöl ne mesacél

sze gély

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító

égőnként

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

505

490

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

46,7

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

Gázcsatlakozás

Beépíthető készülékek

PKF 645E01 méretek mm-ben

PKE 615Q02E méretek mm-ben

PHW 206DBY méretek mm-ben

83

More magazines by this user
Similar magazines