Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

kaposdesign.hu

Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

Önálló főzőlapok, beépíthető mikrohullámú sütő

Beépíthető gázfőzőlap kapcsolóval

PCD 615DBY – nemesacél

PCD 612DBY – fehér (kép nélkül)

Beépíthető gázfőzőlap kapcsolóval

PCD 619DEU – fekete

Beépíthető mikrohullámú sütő

HMT 9626, fehér (kép nélkül)

HMT 9656, nemesacél

HMT 96660, fekete (kép nélkül)

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás:

H-gáz, 25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és

1 ta ka rék égő (1,0 kW)

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó

égőn ként

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Le ke re kí tett for ma, könnyű tisz tít ha tó ság

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is

üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó

égőn ként

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás: H-gáz,

25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és

1 ta ka rék égő (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Le ke re kí tett for ma, könnyű

tisz tít ha tó ság

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is

üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító

égőnként

Profi felszereltség

• 60 cm széles, min. 55 cm mély

állószekrénybe

• 5 mikro teljesítmény-fokozat,

max. 1000 W teljesítmény

• 27 literes belső térfogat

• 34 cm átmérőjű üveg forgótányér

• Nyomógombos programozás, memória

funkció

• Súlyautomatika, elektronikus óra

• 3 fokozatú programozás

• Süllyesztett kapcsológomb

Tartozék: beépítő keret

A gázcsatlakozás jobbról

vagy balról történhet a

sütő mögött.

(Az alsó szekrényt

a szükséges

méretre

ki kell vágni)

A kivágást a mellékelt

sablon szerint végezze

A beépítéshez szükséges kivágási méret:

560 ± 2 x 490 ± 2 mm legyen.

Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól min.

50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

A gázcsatlakozás jobbról

vagy balról történhet a

sütő mögött.

(Az alsó szekrényt

a szükséges

méretre

ki kell vágni)

A kivágást a mellékelt

sablon szerint végezze

A beépítéshez szükséges kivágási méret:

560 ± 2 x 490 ± 2 mm legyen.

Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól min.

50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

Nyitott

hátfal

Beépíthető készülékek

PCD 612DBY és 615DBY méretek mm-ben

PCD 619DEU méretek mm-ben

HMT 96.6 méretek mm-ben

85

More magazines by this user
Similar magazines