2011. szeptember

nyergesujfalu.hu

2011. szeptember

2

2011. SZEPTEMBER | HIRDETÉSEK

szemйlygйpkocsivezető-kйpző

tanfolyamot indнt

2011. szeptember 12-йn (hйtfőn)

16 уrakor Nyergesъjfalun,

a Szalйzi-Irinyi Kцzйpiskolбban.

A tanfolyam dнja akбr nйgy rйszletben is fizethető!

A vizsgadнjakat is hбrom rйszletben, mindig az aktuбlis

vizsgбk előtt lehet fizetni!

Jelentkezni indulбskor a helyszнnen vagy a

06/30/200-8699-es

telefonszбmon lehet.

www.aranyosi.allinweb.hu

e-mail: aranyosi.attila@upcmail.hu

Felnőttkйpzйsi nyilvбntartбsi szбm: 02-0011-04

Start Épнtőanyag Áruhбz

Vбrjuk kedves vбsбrlуinkat!

AKCIУ!

Gipszkarton normбl

RB 12,5-цs 2,4m 2 /tбbla

(120x200x12,5)

467 Ft/m 2

1120 Ft/tбbla

Knauf Insulation Ekoroll

5 cm (18 m 2 /tekercs)

172,5 Ft/m 2

3105 Ft/tekercs

Knauf Insulation Ekoroll

10 cm (9,84 m 2 /tekercs)

345 Ft/m 2

3395 Ft/tekercs

Cement

25 kg/zsбk

2550 Ft/q

Nyitva tartбs:

Hйtkцznap

7:30-16:00

Szombat

8:00-12:00

Alapvakolat

kйzi, gйpi

40 kg/zsбk

1150 Ft

Tovбbbi akciуnk: Asszimetrikus sarokkбd 100x150 cm 28 900 Ft

Az akciу 2011. szeptember hуnapban, illetve a kйszlet erejйig tart.

2536 Nyergesъjfalu, Külterület Tel.: 33/455-851; 06-30/500-4648 – Fax: 33/504-181 - E-mail: startkft@vnet.hu


2011. SZEPTEMBER | ANYAKЦNYVI HНREK | KЦZLEMÉNYEK 3

Kihelyezett ügyfйlfogadбs

A Komбrom-Esztergom Megyei Kormбnyhivatal Igazsбgügyi

Szolgбlat Jogi Segнtsйgnyъjtу Osztбlya minden hуnap első keddjйn,

a kцvetkező alkalommal 2011. szeptember 6-бn (kedden)

8.30 йs 12.00 уra kцzцtt a nyergesъjfalui Polgбrmesteri Hivatalban

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁST TART.

Hivatali fogadуnapok

Mihelik Magdolna polgбrmester fogadуnapja:

Szeptember 5. (hйtfő) 13.00 уrбtуl 17.00 уrбig.

Dr. Szolnoki Imre jegyző fogadуnapja:

Szeptember 12. (hйtfő) 13.00 уrбtуl 17.00 уrбig.

A vбrakozбs elkerülйse йrdekйben ajбnlott időpontot kйrni az

514-320-as telefonszбmon; szemйlyesen a titkбrsбgon, vagy e-

mailben: titkarsag@nyergesujfalu.hu.

Talбlkozу a kцzoktatбsi intйzmйnyek szülői

munkakцzцssйgeinek vezetőivel

Oktуber 3. (hйtfő) 17:00 уra; Polgбrmesteri Hivatal tanбcsterme.

(A szülők a fenntartу hatбskцrйbe tartozу kйrdйseket

előzetesen eljuttathatjбk az osztбly, illetve csoport szülői

munkakцzцssйgйnek vezetőjйhez.)

Ruhaosztбs

A Magyar Vцrцskereszt Vбrosi Szervezete ruhaosztбst

szervez 2011. szeptember 7-йn szerdбn, 9–11 уra kцzцtt az

Ady Endre Művelődйsi Hбzban.

Tisztelettel, szeretettel vбrunk minden йrdeklődőt – gondjaiban

is szбmнthat rбnk!

MAGYAR VЦRЦSKERESZT NYERGESЪJFALU VÁROSI SZERVEZETE

Gyуgyszertбr

Szerйny, de a cйlnak tцkйletesen megfelelő patika egy eldugott

zsбkutcбban. Nyugodt kцrnyйk, kis autуforgalom.

Feltűnő, hogy a lйpcsőket mбr nem kettesйvel, kцnnyedйn szцkdйcselve,

hanem inkбbb a korlбtba kapaszkodva, izületeiket, tйrdüket

fбjlalva küzdik le az idősebbek.

A vбrakozуk, mivel legtцbben ismerik egymбst, kedйlyesen beszйlgetnek,

zavarva ezzel a pult tъloldalбn dolgozуkat. Pedig nekik

inkбbb csцndre lenne szüksйgük. Itt ugyanis koncentrбlni, figyelni

kell. Nйha az orvos olvashatatlannak tűnő нrбsбra, nйha hiбnycikknek

szбmнtу, de nem beszerezhetetlen orvossбgnevekre, vagy

a beteg lelki йletйre.

De Ők, a gyуgyszerйszek йs gyуgyszerйsz-asszisztensek türelmesek

йs figyelmesek. Itt tйnyleg meg lehet beszйlni a gyуgyhatбsъ szer

adagolбsбt, hatбsбt. Mintha csalбdtagokkal tбrsalognбnk.

Hбlбsak egy-egy ritkбn elhangzу trйfбs megjegyzйsйrt, segнtőkйszek

йs fбradtan is jуindulatъak. Mikor egy fővбrosi gyуgyбru bolt formatervezett

recepttartуjбt mutatom, mosolyognak.

Persze, az egy Gyцngypatika. Ők megengedhetik maguknak –

gondoljбk.

"Mi magunk vagyunk a gyцngyцk" – mondja Ági.

És milyen igaza van. Ők tündйrek. A mi ŐRTÜNDÉREINK.

MAJOR ATTILA

Anyakцnyvi hнrek

Megйrkeztünk!

Nйmeth Mihбly йs Szabados Ágota fia, Dбniel

Gбrdonyi Gбbor йs Bakos Mуnika fia, Benjamin

Papp Tamбs йs Hergйth Krisztina lбnya, Tнmea

Kovбcs Jуzsef йs Bodony Szilvia fia, Szebasztiбn

Hйgli Viktor йs Boldizsбr Karolin fia, Olivйr

Deбk Csaba йs Osvбth Bernadett fia, Hunor Tamбs

Sinkу Ferenc йs Kelemen Mуnika lбnya, Laura

Lakatos Jбnos йs Boza Lнvia lбnya, Ramуna Leila

Kupeczik Pбl йs Sonkutбn Rita lбnya, Zselyke

Takбcs Brigitta йs Imre Árpбd fia, Ádбm

Kцszцntjük legifjabb lakуtбrsainkat!

Kцszцntjük szйpkorъinkat!

Flуriбn Jбnosnй 90 йves szeptember 14.

Grуsz Gйza (85) szeptember 1.

Tуth Pбlnй (85) szeptember 14.

Mayer Mбrtonnй (85) szeptember 18.

Bбnhegyi Andrбs (85) szeptember 24.

Bundschuh Jуzsefnй (80) szeptember 10.

Kockбs Tibor (80) szeptember 14.

Tуth Lбszlуnй (80) szeptember 16.

Ollй Zoltбnnй (80) szeptember 17.

Varrу Gyulбnй (80) szeptember 24.

Kozma Pongrбcnй (75)

Lugosi Jбnos (75)

Vasas Gyulбnй (75)

Árendбsnй Buri Ibolya (75)

Monori Ferenc (75)

szeptember 13.

szeptember 16.

szeptember 19.

szeptember 26.

szeptember 26.

Gratulбlunk йs tovбbbi boldog йveket kнvбnunk!

Hбzassбgot kцtцttek

50 йves hбzassбgi йvfordulуjбt ünnepli:

Цrkйnyi Elemйr йs Tцrцk Erzsйbet (2-бn)

Hilуczki Jуzsef йs Szakбcs Ilona (9-йn)

Horvбth Emil йs Puchner Erzsйbet (9-йn)

Monori Ferenc йs Sterk Mбria (23-бn)

Dobai Imre йs Krichenbaum Mбria (30-бn)

25 йves hбzassбgi йvfordulуjбt ünnepli:

Harcsa Tibor йs Bakos Veronika (6-бn)

Lachner Kбroly йs Szabу Gabriella (13-бn)

Andrбs Pбl йs Balogh Ildikу (20-бn)

Ifjъ hбzasaink

Mechler Anikу йs dr. Mechler Mбrk

Az цnkormбnyzat gratulбl a jubilбlу йs ifjъ hбzasoknak, minden jуt

kнvбn tovбbbi йletükhцz.

Eltбvoztak kцzülünk

Kovбcs Gyula 2011. jъlius 5-йn, 73 йves korбban;

Varga Pбlnй sz. Komбnyi Terйzia, 2011. jъlius 29-йn – 84 йvesen;

Farkas Ede 2011. augusztus 2-бn, 81 йves korбban;

Bartonek Ferencnй sz. Egri Margit 2011. augusztus 7-йn, 84 йvesen;

Bakos Gбbor 2011. augusztus 10-йn, 36 йves korбban;

Fazekas Ferencnй sz. Leitgйb Irйn, 62 йves korбban;

Bai Gyula 2011. augusztus 13-бn, 63 йves korбban.

Elhunyt lakуtбrsaink hozzбtartozуnak gyбszбban osztozunk, fogadjбk

együttйrzйsünket!


4

2011. SZEPTEMBER | VÁROSHÁZI HНREK

Hнrek a Vбroshбzбrуl

Tisztelt Lakуtбrsaink!

Nyergesъjfalu Vбros Цnkormбnyzata

йrtйkesнti a kцzterületekről elbontott

hasznбlt ütйscsillapнtу

gumiburkolat elemeket (gumitйgla).

A gumitйgla mйrete:

50 cm x 50 cm x 8 cm

йs 50 cm x 50 cm x 3,5 cm

1 db gumitйgla бra mindkйt mйretben:

100,– Ft/db.

A gumitйgla a hivatal pйnztбrбba

– pйnztбri ügyfйlfogadбsi időben

– befizethető. Ezt kцvetően a hivatal

hбtsу udvarбbуl elvihető, a

pйnztбri befizetйsi bizonylat bemutatбsa

utбn.

2011. szeptember 29-йn 16:30

уrakor tartja Nyergesъjfalu Vбros

Цnkormбnyzati Kйpviselő-testülete

kцvetkező, munkaterv szerinti ülйsйt

a vбroshбza emeleti tanбcstermйben.

Az ülйsre ezъttal is vбrjuk az objektнv

tбjйkozуdбst igйnylő Olvasуkat. A

fйlйves munkatervben nem szereplő

napirendi pontokrуl йs a bizottsбgi

ülйsek időpontjбrуl a vбrosi honlapon

tбjйkozуdhatnak, ahol szeptember

24-йtől valamennyi előterjesztйs

megtalбlhatу.

A 2011. szeptember 29-i kйpviselő-testületi

ülйs munkatervben jуvбhagyott

napirendi pontjai:

Ezek a fбk mбr nem nőnek az йgig

Bizonyбra nem kerülte el az autуsok figyelmйt sem a Tбt felй vezető

kerйkpбrъt melletti pusztнtбs, ahol vandбl “szakemberek" 25-30 mйteres,

teljesen йp fбkat csonkoltak a lombkorona felйt lefűrйszelve, vagy egyetlen

бgat sem hagyva meg. Rбadбsul balesetveszйlyt okozva, hiszen az бgak a

sнnekre, a kerйkpбrъtra estek. Ami nem esett le, lуgva maradt a fбn,

remйlhetően nem landolt rossz időben... Mбr a legutуbbi, belterületi

бmokfutбsnбl sem йrtettük, miйrt kell fйlbevбgni matuzsбlemi korъ fenyőket,

miйrt nem lehet egyeztetni legalбbb az йppen otthon tartуzkodу tulajdonossal,

hiszen hйtvйgйn tцrtйnt.

Akkor előzetesen tбjйkoztatбst kaptunk a beavatkozбsrуl, azonban, mivel

a korбbbiakban ilyen “minősйgű” kivitelezйssel nem talбlkoztunk, meglepő

volt az eredmйny. Ebből kiindulva kйrtük a megbнzуt, a jцvőben a hivatal

alkalmazottjбnak jelenlйtйben tegye a dolgбt. Ezzel ellentйtben most megkeresйs

sem tцrtйnt, a Polgбrmesteri Hivatal nem tudott a gallyazбsrуl. Az

бramszolgбltatу бltal megbнzott cйg most is olyan embereket küldцtt, akik

gondolkodбs nйlkül nyesik meg fбkat, йs arra sincsenek tekintettel, mit

kцvetel meg a termйszet vagy a fizika. Ha a fa egyik oldalбrуl szinte teljesen

levбgjбk az цsszes бgat, vihar esetйn minden tovбbbi nйlkül derйkba tцrhet,

vagy kidőlhet az. Ezzel a magas fбkat nem csupбn esztйtikailag csъfнtottбk

el, hanem йletveszйlyessй is tettйk. Termйszetesen, ha rбdől az ъtra, az

йpületre, az mбr a bűncselekmйny hatбrбt – rongбlбs vйtsйgйt – sъrolja,

vagy йppen ezek a csonkok idйzik elő az йletveszйlyt.

Van egy kisebb – de kцltsйgesebb – problйma is, hogy a tцltйs melletti

korlбtot tцbb helyen szйtnyomtбk e leeső бgak. Ezt mйg kбrtйrнtйs formбjбban

orvosolhatja a vбllalkozу. A "fйlfбk" ügyйben – a legkцzelebbi

akciу elkerülйse йrdekйben – megkeressük az illetйkes kцrnyezetvйdelmi

felügyelősйget.

1. A Szabolcsi Bence Zeneiskola beszбmolуja

tevйkenysйgйről; előadу:

a Szabolcsi Bence Zeneiskola igazgatуja;

az előterjesztйst előzetesen

megvitatja a Kцzoktatбsi йs Kulturбlis

Bizottsбg.

2. Kernstok Kбroly Általбnos Iskola

intйzmйnyvezetői pбlyбzatбnak elbнrбlбsa;

előadу: Mihelik Magdolna

polgбrmester; az előterjesztйst előzetesen

megvitatja a Kцzoktatбsi йs

Kulturбlis Bizottsбg.

3. A Nyergesъjfalui Hivatбsos Цnkormбnyzati

Tűzoltуparancsnoksбg

beszбmolуja tevйkenysйgйről; előadу:

Stolczenberger Tibor tűzoltуparancsnok.

4. Beszбmolу a Zoltek Nyergesъjfalu

Sportegyesület 2010. йs 2011. йvi

tevйkenysйgйről йs a 2010. йvi elszбmolбsбrуl;

előadу: Szabу Mihбly

elnцk; az előterjesztйst előzetesen

megvitatja: a Kцzoktatбsi йs Kulturбlis

Bizottsбg.

A tervezet szerint, az ülйs mбsodik

felйben a lejбrt hatбridejű hatбrozatok

vйgrehajtбsбrуl йs az előző testületi

ülйs уta eltelt időben tцrtйnt

esemйnyek kerülnek napirendre,

előadуja: Mihelik Magdolna.

Tбjйkoztatу a nйpszбmlбlбssal kapcsolatosan

Az Orszбggyűlйs 2009. decemberйben dцntцtt a nйpszбmlбlбs elrendelйsйről,

ennek lebonyolнtбsa йrdekйben megalkotta a 2009. йvi CXXXIX.

tцrvйnyt a 2011. йvi nйpszбmlбlбsrуl. A nйpszбmlбlбst a 2011. oktуber 1-

jйn 0 уrakor fennбllу бllapot alapulvйtelйvel kell tartani. Az adatfelvйtelt

2011. oktуber 1. йs 2011. oktуber 31. kцzцtt kell vйgrehajtani, az

цsszeнrбsbуl kimaradt szemйlyek йs lakбsuk pуtцsszeнrбsбt 2011. november

8-ig kell befejezni. Az adatszolgбltatбs kцtelező, ennek megtagadбsa vagy elmulasztбsa

a 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 31. §-a szerint szabбlysйrtйs

йs elkцvetője pйnzbнrsбggal sъjthatу. Ahhoz, hogy mindenkit

megtalбljanak, minden cнmre eljussanak a kйrdezőbiztosok, munkбjuk segнtйse

йrdekйben fontos, hogy az utcбk йs a hбzszбmok megfelelően azonosнthatуk

legyenek. Nyergesъjfalu Vбros Цnkormбnyzata Kйpviselőtestülete

a 7/2009. (III. 6.) rendelete a kцzterületek elnevezйsйről, azok

jelцlйsйről йs a hбzszбmozбs rendjйről rendelkezik.

– A rendelet szabбlyozza a lakcнmek feltüntetйsйt az ingatlanokon, нgy az utcanйvtбblбk

elkйszнttetйse йs elhelyezйse a Polgбrmesteri Hivatal feladata, a

hбzszбmok elhelyezйse az ingatlantulajdonosok kцtelessйge (beszerzйse йs kihelyezйse

a tulajdonosok sajбt kцltsйgйn tцrtйnik). A hбzszбmtбblбkat jуl

lбthatу helyen йs a kцzterületről is olvashatу mуdon kell elhelyezni. A

kцtelezettsйg nem teljesнtйse esetйn szabбlysйrtйsi bнrsбg is kiszabhatу. Ezъton

is kйrjük vбrosunk lakossбgбt, hogy a rendeletben foglaltaknak 2011.

szeptember 30-ig tegyenek eleget, a hбzszбmtбblбkat jуl lбthatу helyen йs a

kцzterületről is olvashatу mуdon helyezzйk el. Ha ezzel kapcsolatosan problйmбjuk

merül fel, vagy egyйb bejelentenivalуjuk van, kйrem jelezzйk a hivatal

felй (dr. Hatos Ágnes 33/514-344). Amennyiben a nйpszбmlбlбssal kapcsolatosan

tovбbbi informбciуra van szüksйgük a www.nepszamlalas.hu internetes

oldalon nйzhetnek utбna vagy a nйpszбmlбlбsi előadуtуl (Lohner

Ilona 33/514-321) kйrdezhetik meg.

EBOLTÁS

Az 1997.(V.28) FM rendelet szerint a 3 hуnaposnбl idősebb ebet kцtelező

beoltani veszettsйg ellen. A 81/2002./IX:04./FVM rendelet szerint az

oltбssal egy időben kцtelező az ebek fйregtelenнtйse is. Nyergesъjfalun az

ebek veszettsйgoltбsбra a Kossuth Lajos utcai бllatorvosi rendelőben kerül

sor, rendelйsi időben 2011. szeptember 5–30. kцzцtt akciуs бron (3000

Ft). Eternitben az eboltбs szeptember 10-йn (szombaton) lesz 9–10-ig. Az

oltбsi kцnyvet mindenki hozza magбval, mert az ъj kцnyv бra 500 forint.

Dr. Bereczky Zoltбn бllatorvos (30)9936-999, Nyergesъjfalu: Kossuth u.

224., Rendelйsi idő: h-sz-p 16–17°°, k-cs 17–19°°, szombat: 8–9°°


2011. SZEPTEMBER | TESTVÉRVÁROS 5

Veterбnklub

Karlsdorf-Neuthardbуl

Augusztus 15-йn kora este 28

motorkerйkpбr dübцrgцtt be a

Tйrsйgi Hбz parkolуjбba, jelezve,

hogy megйrkezett partnervбrosunkbуl

a Veterбn Klub csapata.

A komoly nagy teljesнtmйnyű jбrművekkel

együtt szбmos veterбn

korъ motor is teljesнtette a kцzel

ezer kilomйteres tбvot. Mindцssze

kйt цreg motor szorult segнtsйgre

az utolsу kilomйtereken.

Vendйgeinket a Barбtsбg Kцr tagjai

бltal sütцtt finom pogбcsбval йs

üdнtővel fogadtuk.

A rцvid polgбrmesteri kцszцntйsek

utбn – a csapat tagja volt Swen

Weigt polgбrmester ъr is – a hбrom

nap programjбt ismertettük,

majd a motorosokkal a tűzoltуsбgra

vonultunk. Itt бllнthattбk le

jбrműveiket a hбrom napra, külцn

kцszцnet a helyi tűzoltуsбgnak a

fedett zбrt parkolуйrt. A megfбradt

csapat a tбti Цreghalбsz hotelben

pihenhette ki magбt.

Kedden dйlelőtt rцvid vбrosnйzйsen

ismertйk meg vбrosunkat,

majd az ebйdet kцvetően ъjra nyeregbe

szбlltak йs бtmotoroztak a

halastavak melletti füves rйtre. Ide

йrkeztek az esztergomi Jбrműtцrtйneti

Klub tagjai is a sajбt veterбn

korъ motorjaikkal йs szemйlyautуikkal,

akik цrцmmel fogadtбk el

meghнvбsunkat a dйlutбni programra.

A jбrműbemutatуt kцvetően a kцzel

40-45 motorbуl йs veterбn korъ

autуbуl бllу konvoj a helyi polgбrőrsйg

felvezetйsйvel elindult a

35 km-es tъrбra. Első megбllуnk

Bajуton volt, ahol Varga Gбbor йs

felesйge mesйlt a települйs tцrtйnetйről

йs megtekintettük a

helytцrtйneti kiбllнtбst is. Bajnбn –

amely a kцvetkező бllomбs volt –

a helyi polgбrőrsйg biztosнtбsбval

kerestük fel a temetőt, ahol kцzel

50-60 a mбsodik vilбghбborъban

elhunyt nйmet katona vйgső nyughelye

van. A bajnai polgбrmester

nйhбny szуval kцszцntцtte a lбtogatуkat,

akik egy-egy szбl virбgot

tettek le a sнrokra, az esztergomi

csapat koszorъt helyezett el az бldozatok

emlйkйre. A tiszteletadбst

kцvetően a települйs kцzpontjбban

a templom melletti dнsztйren pogбcsбval

йs hideg бsvбnyvнzzel fogadta

az цnkormбnyzat a tъra

rйsztvevőit.

A harmadik бllomбs a Szentkereszti

Szalйzi Rendhбz volt, ahol

Horvбth Dani rцvid ismertetőjйt

kцvetően megtekintettük a templomot

йs sйtбltunk a parkban.

Visszatйrve Nyergesre mйg megбlltunk

az ъj temetőnйl, hisz vбrosunk

egyik legszebb panorбmбja a

mбsodik vilбghбborъs emlйkműtől

lбthatу.

A tъra vйgeztйvel a tűzoltуsбgon

mбr бllt a sбtor, ahol vendйgeinket

az esztergomi csapattal együtt finom

йs kiadуs vacsora vбrta. A

Magyar-Nйmet Barбti Tбrsasбg

lбtta vendйgül a tъrбzуkat. A vacsorбrуl

Moczkу Bйla йs felesйge

gondoskodott.

Szerdбn Esztergommal ismerkedtek

Horvбth Dani цtletes vбrosnйző

programja segнtsйgйvel.

Az estйt a vбrosunk vendйgeikйnt

egy borkуstolуval цsszekцtцtt vacsorбval

Nйmeth Andrбs pincйjйben

tцltцttük el polgбrmesterünkkel

йs a kйpviselőkkel

együtt.

Csütцrtцkцn a fővбrosunkban

tettünk rцvid

vбrosnйzйst, majd az

ebйdet kцvetően Szentendrйt

йrintve йrkeztünk

vissza a szбllбshelyre.

Ez utуbbi kйt

napon termйszetesen

külцn busszal jбrtuk

meg az utat.

A motoros klub tagjai

pйntek reggel szбlltak

ъjra nyeregbe йs vбrhatуan

vasбrnap estйre йrkeztek

haza.

A program főszervezője йs kнsйrője

a Magyar-Nйmet Barбti Tбrsasбg

volt az цnkormбnyzattal együttműkцdve.

Külцn kцszцnet a hбrom

fiatalnak, akik az йrkezйstől az

Adomбnyok Karlsdorf-Neuthardbуl

A testvйrvбrosi veterбn motorosokhoz kйsőbb csatlakozva ismйt adomбnnyal йrkeztek Nyergesъjfalura a

karlsdorfi egyhбzkцzsйg, sportegyesület йs a vцrцskereszt kйpviselői. Az adomбnyt Helmut Schmittinger

alpolgбrmester adta бt.

Mihelik Magdolna polgбrmester

kifejezte kцszцnetйt йs biztosнtotta

az adomбnyozуkat arrуl,

hogy a küldemйny a Gyerekjуlйti

Szolgбlat йs a Vцrцskereszten

keresztül a rбszorulуkhoz

jut el. Ezъton is kцszцnetet

mondunk testvйrvбrosunk

polgбrainak az adomбnyokйrt йs

Roland Weschenfelder, Rudolf

Schlindwein, Alfred Riffel uraknak

az adomбny ideszбllнtбsбйrt.

MAGYAR VЦRЦSKERESZT

NYERGESЪJFALU VÁROSI SZERVEZETE

elindulбsig folyamatosan vendйgeinkkel

voltak, йs nйmet nyelvtudбsuknak

kцszцnhetően segнtettek

is, Magyara Zsuzsi, Vasбros

Grйti, Horvбth Dani. Kцszцnjük.

Az utaztatбsban Magyara Lбszlу

volt segнtsйgünkre. Kцszцnet a

tűzoltуsбgnak a motorok tбrolбsбйrt,

йs a hangulatos kedd esti vacsora

helyszнnйrt, ahol a Moczkу

hбzaspбr remek pцrkцltjйt fogyaszthattuk

el.

Kцszцnet mindenkinek, aki rйszese

volt ennek a programnak, amely

az alig fйlйve alakult Magyar-

Nйmet Barбti Tбrsasбg idei legnagyobb

“feladata” volt.

MENNER ERVIN

Meghнvу

A Magyar-Nйmet Barбti Tбrsasбg

2011 szeptember 15-йn

csütцrtцkцn 18 уrakor a Tйrsйgi

Kцzцssйgi Hбzban tartja talбlkozуjбt.

Szeretettel vбrjuk rйgi

йs ъj barбtainkat.


6

2011. SZEPTEMBER | INTERJЪ

Nйvjegy

Dr. Szolnoki Imre

– Nyergesъjfalu jegyzője

– A kцzelmъltig Esztergom aljegyzője

– 1968-ban született

– Tanulmбnyait jogi egyetemen

йs tanбrkйpző főiskolбn vйgezte

– 6 йvig magyar-tцrtйnelem szakos

tanбr, kйsőbbiekben jogi ügyintйző,

majd oktatбsi йs művelődйsi iroda

vezető volt

– Jelenleg Budapesten lakik

– Mi motivбlta abban, hogy a nyergesъjfalui

jegyzői szйket megpбlyбzza?

– Esztergomban a kialakult йs jelenleg

is fennбllу helyzet miatt a munkahelyi

feladatok ellбtбsa nehйzsйgekbe

ütkцzцtt. Előző munkahelyemen,

az aljegyzői munkбm mellett

tцbb alkalommal lбttam el jegyzői feladatokat

is. Nem ismeretlen Nyergesъjfalu

előttem, mivel az Esztergom

йs Nyergesъjfalu Tцbbcйlъ Kistйrsйgi

Tбrsulбs munkaszervezetйnek

vezetői feladatait is йn lбttam el.

– Milyennek tartja a nyergesъjfalui

hivatalt?

– Ъgy йrzem, mind a szemйlyi,

mind a tбrgyi feltйtelek adottak ahhoz,

hogy a hivatal jуl műkцdhessen.

A jцvőben azonban javнtani kell a hivatalon

belüli szabбlyozottsбgot,

megfelelő ellenőrzйsi rendszert kell

kialakнtani, műkцdtetni. Az első nйhбny

hйt utбn azt tapasztaltam, hogy

nem minden hivatali folyamat szabбlyozott,

illetve nem megfelelően szabбlyozott,

vagy bizonyos esetekben

szabбlyozottak a feladatok, de nem

kerülnek betartбsra, ellenőrzйsre.

– Mit vбr el ъj munkahelyйn a polgбrmestertől,

a kйpviselőktől йs az

apparбtustуl?

– Pбlyбzatomban, a kйpviselő-testület

előtti meghallgatбsomkor йs az

első munkanapomon a hivatali dolgozуk

előtt valу bemutatkozбsom

sorбn ismertettem cйljaimat, elvбrбsaimat.

Egy tцrvйnyes, hatйkony,

eredmйnyes йs ügyfйlkцzpontъ hivatalt

szeretnйk vezetni. Ehhez megfelelően

kйpzett dolgozуk, ügyfйlbarбt

magatartбs szüksйges. A hivatal

egysйges, mindenkire egyforma szabбlyok,

kцvetelmйnyek vonatkoznak.

Ennek йrdekйben kell a dolgozуval

ismertetni az elvбrбsokat. A

munkбt nem csak kiadni, hanem segнteni,

koordinбlni йs ellenőrizni is

szüksйges. Ekkor vбrhatу el a megfelelő

munkavйgzйs. A kйpviselő-testülettől,

a polgбrmestertől ehhez a

munkбhoz kйrtem tбmogatбst. Ъgy

йrzem, hogy a polgбrmester asszony

йs az alpolgбrmester ъr rйszйről ezt

a tбmogatбst megkapom. Azzal,

hogy a kйpviselő-testület a megvбlasztбsommal

bizalmat szavazott nekem,

azt gondolom, hogy a munkбmat

ők is segнteni fogjбk.

– Rцvid йs hosszabb lйlegzetű tervei,

vбltoztatбsai?

– Ha rцviden szeretnйk vбlaszolni azt

mondanбm, hogy terveimnek az йszszerűsйg

йs a jogszabбlyok betartбsa

a mozgatуrugуja. Rцvidebb tбvъ terveim

kцzцtt szerepel a hivatalon belül

a szabбlyozottsбg, az ellenőrzйs

javнtбsa. Munkбba lйpйsem utбn azt

tapasztaltam, hogy vannak kollйgбk,

akik egyik hivatali szervezeti egysйghez

(osztбlyhoz) sem tartoznak. Ъgy

gondolom, akkor műkцdik jуl a

rendszer, ha minden egyes ügyintйző

kцzvetlenül osztбlyvezető irбnyнtбsбval

vйgzi a munkбjбt. Ennek йrdekйben

pl. a Kцzigazgatбsi Osztбly is

бtszervezйsre szorul. A jelenlegi Kцzigazgatбsi

Osztбly ъj neve Kцzigazgatбsi

йs Szervezйsi Osztбly lesz. Ebben

a struktъrбban lehetősйg lesz arra,

hogy valamennyi dolgozу kцzvetlenül

a kцzйpvezetők ellenőrzйsйvel

vйgezze a munkбjбt. A kцzйpvezetők

(osztбlyvezetők) szerepйt is erősнteni

kнvбnom a hivatali munka szervezйse,

ellenőrzйse tekintetйben. Vйlemйnyem

szerint egy osztбlyvezetőnek

elsődlegesen nem ügyintйzői

munkбt kell vйgeznie, hanem az osztбlyбn

belül a feladatokat kiosztania,

azok megvalуsнtбsбt segнtenie, koordinбlnia,

ellenőriznie kell. Szeretnйk

vбltoztatni a munkarenden йs az ügyfйlfogadбsi

renden

is. Ez jelenleg jogszabбlyellenes,

a heti

42 уrбs munkavйgzйs

miatt. Az ügyfйlfogadбsi

rendet is

бtalakнtanбm, a hйtfői

napon 19 уrбig

tartу ügyfйlfogadбs

17.30-ra mуdosulna,

mivel az elmъlt

kцzel egy йv alatt a

kollйgбk azt tapasztaltбk,

hogy a hйtfői

meghosszabbнtott ügyfйlfogadбsra

nem volt igйny. A hosszabb időszakra

vonatkozу tervezйst befolyбsolja,

hogy ъj цnkormбnyzati tцrvйny kйszül,

valamint szбmos mбs jogszabбly

is vбltozik 2013-ig. A kцzigazgatбs

бtszervezйsйnek időszakбban azt gondolom,

hogy йrtelmetlen hosszabb

tбvъ terveket szőni.

– A 2013-as йv mйrfцldkő lehet a

kцzigazgatбsban az бtszervezйsek miatt.

Цn milyen feladatokat hagyna

meg az цnkormбnyzatoknбl?

– Elsősorban a települйs fejlesztйsйvel,

üzemeltetйsйvel kapcsolatos feladatokat

hagynбm az цnkormбnyzatoknбl.

Helyben lehetne mйg intйzni

a szociбlis йs oktatбsi feladatokat is.

Az utуbbit csak abban az esetben,

ha a jelenleginйl nagyobb normatнv

tбmogatбst kapnбnak erre a cйlra az

цnkormбnyzatok.

– A sikeres jegyzői munka hбtterйben

mindig egy jу apparбtus бll. Hisz

ebben?

– Igen, hiszek. Mindezek a cйlok йs

elvбrбsok, melyeket emlнtettem csapatmunkбt

igйnyelnek. Egy szemйlyben

sem a jegyző, sem a polgбrmester

nem kйpes sikeres lenni, minden

feladatot ellбtni.

– Ъj jegyzőkйnt, mivel bнztatnб a

nyergesъjfalui polgбrokat?

– Nyergesъjfalu lakosait arra biztatnбm,

hogy forduljanak bбtran a polgбrmesteri

hivatal munkatбrsaihoz.

Szemйly szerint azon munkбlkodom,

hogy egy jуl műkцdő, hatйkony,

tцrvйnyes, a lakossбgot, az ügyfeleket

szolgбlу hivatal legyen Nyergesъjfalun.

Arra tцrekszem az ügyintйzйssel

kapcsolatosan, hogy az informбciуk

eljussanak az ügyfelekhez.

Ennek йrdekйben szüksйges a honlap

fejlesztйse, kibővнtйse az ügyintйzйs

menetйre, az ügyintйzők elйrhetősйgйnek

pontosabb leнrбsбra vonatkozуan.

Azt viszont kйrem az ügyfelektől,

fogadjбk el, hogy az ügyintйzők

csak a jogszabбlyok keretein

belül tudnak segнteni problйmбikon.

Ha az ügyfйl kйrelme elutasнtбsra kerül,

йs neki nem tetsző hatбrozatot

kap, az mйg nem biztos, hogy az

ügyintйző hibбja, ő csak a jogszabбly

betartбsбt kцveti az ügyintйzйs sorбn.

– Miйrt vбlasztotta a kцzigazgatбst?

– Csalбdomban йs ismerőseim kцzцtt

tцbben dolgoznak a kцzigazgatбsban.

Hivatбsnak йs szolgбlatnak

tekintem ezt a munkбt. Ъgy йrzem

habitusomhoz kцzel бll, annak megfelelő

ez a munka.

– Jу dцntйsnek нtйli a pбlyamуdosнtбsбt?

– Igen. Elmondhatom, hogy a munkбm

egyben a hobbim is. Nem bбntam

meg a pбlyamуdosнtбst. Az elmъlt

13 йvben folyamatosan a kцzigazgatбsban

dolgoztam. Hasznosnak

нtйlem, hogy a hivatali ranglйtrбn

vйgigmentem – voltam ügyintйző,

kцzйpvezető, valamint felsővezető.

Egyйbkйnt korбbbi tanбri pбlyбm

tapasztalatait a kцzigazgatбsban is

tudom hasznosнtani, hiszen a jegyzőnek

szбmos feladata van a kцzoktatбst

illetően is.

– Mйg milyen területen dolgozna

szнvesen?

– A jцvőben is цnkormбnyzati területen

vйgeznйm munkбmat, esetleg

szнvesen dolgoznйk a kцzigazgatбs

mбsik területйn, az бllamigazgatбsban.

– Mit йrtйkel leginkбbb цnmagбban?

– A pontossбgot, megbнzhatуsбgot,

jу szervezőkйszsйget йs a racionбlis

gondolkodбst emelnйm ki.

– Mire a legbüszkйbb?

– Büszke vagyok a szakmai sikerekre,

az emberek, kollйgбk elismerйsйre,

tiszteletйre.

– Mire nem sajnбl időt йs pйnzt?

– A munkбm mellett nem tъl sok

szabadidővel rendelkezem. Mivel

Budapesten lakom, йlek a lehetősйggel

йs igyekszem minйl tцbb szнnhбzi

előadбst megnйzni. Kedvelem a

jу kцnyveket, szнvesen olvasok.

Utazni is nagyon szeretek.

– Kцszцnцm az interjъt!

Honosнtбsi ünnepsйg

Szakmai munkбnk rйszйt kйpezi a honosнtбsi, бllampolgбrsбgi ügyek intйzйse. Felemelő йrzйs nekünk anyakцnyvvezetőknek

is a honosнtбsi ünnepsйg lebonyolнtбsa. Legutуbb Hidi Csilla eskütйtelйre került sor. A fiatalasszony

Szйkelyfцldről jцtt a jobb йlet remйnyйben Magyarorszбgra. Itt munkбt, pбrt йs barбtokat talбlt. Az ünnepsйgen

Csilla йs vendйgei meghatottan hallgattбk Mihelik Magdolna polgбrmester asszony szйp kцszцntő szavait. Nyergesъjfalu

legъjabb magyar бllampolgбra pбrбs szemmel vette бt a honosнtбsi okiratot, s йnekelte el a Himnuszt a

jelenlйvőkkel együtt. „ Csak a vйr s a nyelv tudja цsszetartani az embereket, s a kцzцs mъlt emlйke. Ha ez megszűnik,

fцlbomlik a vilбg.” /Wass Albert/

LOHNER ILONA – ANYAKЦNYVVEZETŐ

KTNÉ


2011. SZEPTEMBER | VÁROSHÁZA | KЦZLEMÉNYEK 7

A nyбri napkцzi tapasztalatai

A munkбba jбrу szülők egyre

nagyobb gondja, hogy nehezen

tudjбk megoldani gyermekeik elhelyezйsйt

a hosszъ nyбri szünetben.

A munkahelyekről nehezen,

vagy csak rцvid időre lehet szabadsбgra

menni. Erre a problйmбra

kerestünk megoldбst a nyбri napkцzi

megszervezйsйvel, melyet vбrosunk

kйpviselő-testülete is tбmogatott,

нgy elindulhatott a szervezйs.

Februбrtуl folyamatosan

hirdettük a lehetősйget a vбros

honlapjбn, illetve a helyi sajtуban.

A szervezйs tapasztalatait йrtйkelve

megбllapнthatjuk, a jцvőben nagyobb

hangsъlyt kell arra fektetni,

hogy az informбciуk kцzvetlenül

az iskolбbуl jussanak el a szülőkhцz.

A beйrkezett igйnyek alapjбn

az ellбtбst цt hйten keresztül biztosнtottuk

az alбbbi időszakokban

reggel 8 уrб-tуl dйlutбn 16 уrбig:

2011. jъnius 20–24., jъlius 4–8.,

11–15., 25–29., augusztus 1–5.

A nyбri napkцzi lehetősйgйt цsszesen

86 gyermek vette igйnybe.

A legnagyobb gondot a felügyelet

Folytatуdnak a belterületi

vнzrendezйsi munkбlatok

Folytatуdnak йs egyes helyszнneken a befejezйsükhцz kцzelednek a vбrosi

csapadйkvнz elvezető hбlуzat fejlesztйsi munkбi. A „Belterületi vнzrendezйs

Nyergesъjfalu megnevezйsű, KDOP-4.1.1/E-09-2009-0007 kуddal jelцlt

projektre цnkormбnyzatunk 95.425.931,– Ft цsszeget nyert mйg 2010-

ben. A Szabadsбg liget–Balassa utca йs a Dуzsa Gyцrgy utcбkban mбr

megtцrtйnt a vнznyelők йs hбzi bekцtйsek kialakнtбsa is, helyenkйnt mбr a

sбvos helyreбllнtбs is megtцrtйnt. Az ONCSA-telepen is lehelyeztйk a csapadйkvнz

elvezető gerincvezetйkeket йs ezt kцvetően a vнznyelők helyйt alakнtottбk

ki, majd a hбzi bekцtйseket. Főleg az ONCSA-telepen jellemző, hogy

igen rйgi a kцzműhбlуzat йs rбadбsul a nyilvбntartбsok is igen hiбnyosak.

Rengeteg kйzi feltбrбst kellett elvйgezni ahhoz, hogy a kцzművek helyzetйt,

mйlysйgйt megбllapнtsa a kivitelező a nagyobb gйpi munkбk előtt. Szerencsйre

kйt tбvkцzlйsi kбbelszakнtбstуl eltekintve gond nйlkül megtцrtйnt a

munkaбrkok kiбsбsa йs a gerincvezetйkek befűzйse. Sajnos a vбrosrйsz adottsбgai

miatt az ingatlanok megkцzelнtйsйvel йs бltalбban a kцzlekedйssel йs a

hulladйkszбllнtбssal bizony itt előfordultak problйmбk, lakossбgi panaszok.

Jobb munkaszervezйssel, a lakossбggal tцrtйnő gyakoribb kommunikбciуval

ezek a kellemetlensйgek bizonyбra elkerülhetők lettek volna. A tanulуpйnzt

megfizettük, hibбinkbуl tanultunk. A nyбr kцzepйn tapasztalt rengeteg esőt

kцvetően most a szбrazsбg йs a szйl nehezнtette meg az ott йlők йletйt. A

szбllу por ellen megprуbбltunk tцbb alkalommal locsolбssal vйdekezni йs legalбbb

az ъttestről eltбvolнtani a port. Hбtravan mйg a Kцlcsey utca, ahol

vбrhatуan szeptember kцzepйn kezdődik meg a munka. Ezъton is kйrjük az

йrintett lakossбg türelmйt! Nagyon szeretnйnk, ha a jelenlegi munkбlatokkal

йrintett utcбk minйl előbb ъj aszfaltburkolatot йs jбrdaburkolatot kapnбnak,

hiszen ezzel vбlna teljesйrtйkűvй йs igazбn esztйtikussб egy utca. Prуbбljuk

kihasznбlni a most megjelenő belterületi ъtfelъjнtбsokra kiнrt pбlyбzat lehetősйgeit,

hogy a jцvő йvben elkezdhessük a „szйpйszeti beavatkozбsokat”!

A projekt az Eurуpai Uniу tбmogatбsбval, az Eurуpai Regionбlis Fejlesztйsi

Alap tбrsfinanszнrozбsбval valуsul meg.

FEKETE MÁRTON - TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

biztosнtбsa jelentette, mivel erre a

feladatra kevйs pedagуgus jelentkezett.

Szerencsйre a Pedagуgiai

Szakszolgбlat йs a Gyermekjуlйti

Szolgбlat munkatбrsai цrцmmel

vбllaltбk a feladatot. Egy pedagуgus

a süttői бltalбnos iskolбbуl йs

hбrom főiskolai hallgatу csatlakozott

hozzбjuk, нgy biztosнtottuk a

csoportok napi felügyeletйt kйtkйt

fővel. A nyбri napkцzi hбtterйt

a szülők бltal vбllalt цnrйsz –

1000 forint /nap –, illetve a kйpviselő-testület

бltal elkülцnнtett keret

kйpezte. A gyermekek a befizetett

цnrйsz fejйben dйlben meleg

ebйdet, dйlutбn uzsonnбt kaptak,

melyet az Ászok vendйglő biztosнtott

szбmukra. A hбtrбnyos helyzetben

lйvő gyermekek rйszvйtelйt

az цnkormбnyzat kizбrуlag erre a

cйlra fordнthatу tбmogatбssal segнtette.

A napi programokat a nevelők

szerveztйk, melyhez “bбziskйnt”

a Kossuth Lajos utcai йpület

szolgбlt. Kreativitбsukat dicsйri,

hogy vйgig sikerült szнnes, йrdekes

programokkal lefoglalni a gyerekeket.

Külцn kцszцnet illeti az

“Alkotуhбz” munkatбrsait, akik

egy hйten keresztül lбttбk vendйgül

kйzműves foglalkozбsaikon a

napkцziseket. A tapasztalatokat

цsszegezve elmondhatу, hogy a

szülők rйszйről tovбbbra is van

igйny gyermekeik szünidei felügyeletйnek

megoldбsбra. A napkцzi

idejйn, illetve azt kцvetően is pozitнv

visszajelzйseket kaptunk. Nйha

gondot okozott maga a helyszнn is,

mivel az йpület бtkцltцztetйse folyamatos

volt a nyбron. Szerencsйre

az időjбrбs megengedte a

szabadtйri programok szervezйsйt,

нgy ez a problйma is бthidalhatу

volt. Mindezeket figyelembe vйve

megбllapнthatу, a nyбri napkцzinek

van lйtjogosultsбga, akбr hagyomбnyt

lehet vele teremteni.

NAGY SÁNDOR INTÉZMÉNYI REFERENS

Olvasуnk нrta

Azzal a kйrйssel fordulok Цnцkhцz,

hogy a Hнrmondу kцvetkező

szбmбban – amennyiben van

rб lehetősйg – szeretnйnk felhнvбst

intйzni egy ismeretlen tolvajhoz,

aki szüleim Felszabadulбs

tйr 61-es szбmъ hбzбnak az ablakбbуl

йjszaka ellopott egy gyцnyцrűen

virбgzу muskбtlilбdбt,

cserйppel, alбtйttel együtt.

Remйljük, hogy szйgyelli magбt

azйrt, amit tett йs hogy olyan

szemйlyt ajбndйkozott meg a

kцnnyen szerzett virбggal, aki

nem ismeri a beszerzйs mуdjбt

йs a jцvőben йdesanyбm helyett

is цrцmйt leli a virбgok lбtvбnyбban.

Ha legkцzelebb is virбgot

szeretne, inkбbb kopogjon be

hozzбnk, szнvesen szedünk neki

virбgot a kertből, nem lesz szüksйge

arra, hogy йjszaka ellopja.

Szomorъ, hogy itt tartunk...

A Barбtsбg Kцr Egyesület йletйből

Nyergesъjfalun a Barбtsбg Kцr Egyesület fogja цssze a nyugdнjas lakossбg

jelentős rйszйt. Mйg 1983-ban alakultak. A kezdetektől tagja a Nyugdнjasklubok

йs Idősek, valamint az Életet az йveknek Orszбgos Szцvetsйgйnek.

Taglйtszбma elйri a 126 főt. Az idei taggyűlйsre mбrcius

21-йn került sor. A 2010-es йv munkбjбrуl, a gazdбlkodбsrуl йs az

Ellenőrzйsi Bizottsбg tapasztalatairуl hallhattunk beszбmolуt, йs az ъj

vezetősйgvбlasztбsra is sor került. A titkos szavazбs eredmйnyekйnt az

ъj vezetősйg a kцvetkező:

Elnцk: Remйnyi Kбrolynй

Elnцkhelyettes: Gyapjas Pйter

Pйnztбros: Tцberling Ferencnй

Az ъj vezetősйg elkezdve munkбjбt, цsszeбllнtotta a 2011. йv kцltsйgvetйsйt,

йs ennek alapjбn kйszнtett egy йves programtervet. Az бltalunk

szervezett első program nagyon jуl sikerült. A Madarak йs Fбk napja

alkalmбbуl Süttőn, a Malomvцlgyben kirбndultunk. A kйtbusznyi йrdeklődő

nagyon jуl йrezte magбt. A kцzцs szalonnasütйs, tуparti sйta

utбn vidбm hangulatban йrkeztünk haza. A kirбndulбst az időjбrбs is tбmogatta,

hiszen szйp, napos, meleg idő volt. A kцvetkező kirбndulбsunk

бllomбsa mбjus 28-бn Csopak volt. Ez alkalommal az Életet az Éveknek

Nyugdнjas Szervezet Orszбgos talбlkozуjбn vettünk rйszt, ahol a Barбtsбg

Kцr Egyesület Hagyomбnyőrző Énekkara is fellйpett. Az йnekkar fellйpйse

nagy sikert aratott. Az időjбrбs azonban nem kedvezett nekünk,

нgy mбr kora dйlutбn vissza kellett indulnunk. A tovбbbi sikeres programokrуl

mйg a kйsőbbiekben hнrt adunk az йrdeklődőknek.

VEZETŐSÉG


8

2011. SZEPTEMBER | HELYTЦRTÉNET

A Kernstok-villa sorsa

A kцzelmъlt – йrtem alatta az

utуbbi tнz йvet – Kernstok Kбroly

művйszetйt is bemutatу kiбllнtбsok

ъjbуl Nyergesъjfalura irбnyнtottбk

a művйszvilбg figyelmйt, йs egyben

a Kernstok-villбra, amely a mъlt

szбzad elejйn a modern magyar

kйpzőművйszet egyik kцzpontja

volt. A Nyolcak йs az 1919-es

nyergesъjfalui szabadiskola művйszeinek

kiбllнtбsai, Nyergesъjfalu

(2001., 2006. йs 2009., valamint

бllandу kiбllнtбs a Kernstok

Galйriбban), Magyar Vadak Pбrizstуl

Nagybбnyбig 1904–1914.

a Magyar Nemzeti Galйriбban

(2006.), Győr (2008.), Nyolcak

művйszete Pйcs (2010.), 2011.

Brüsszel: Vadak pбrbeszйde, jelenleg

pedig a Szйpművйszeti Mъzeumban

A Nyolcak művйszete cнmű

kiбllнtбs 2011. mбjus 17-től

szeptember 12-ig tekinthető meg.

A magyar művйszvilбg bemutatбsбban

az a ritka helyzet бllt elő,

hogy egyszerre tekinthető meg a

Nyolcak művйszetйt bemutatу kiбllнtбs,

a kйpeiket bemutatу szнnvonalas

album, йs A Nyolcak nyomбban

cнmű nemrйg elkйszült dokumentumfilm.

Ennek a filmnek a

bemutatуjбra йs a vetнtйst kцvető

kerekasztal-beszйlgetйsre, jъlius

26-ra, kaptunk meghнvуt. Az ott

felvetett kйrdйsek йs lбtottak kйsztettek

arra, hogy cikket нrjak a Hнrmondуban

a pesti művйszek йs a

nyergesi lakуk tбjйkoztatбsбra a

Kernstok-villa sorsбrуl.

A Szйpművйszeti Mъzeumban

2011. mбjus 17-йn megnyнlt йs

szeptember 12-ig lбtogathatу a

nagysikerű Nyolcak cнmű kiбllнtбs,

mely azt a progresszнv magyar művйszcsoportot

mutatja be, amely

leginkбbb meghatбrozta a magyar

festйszet eurуpai integrбciуjбt a

szбzadelőn. A Nyolcak tagjai (Berйny

Rуbert, Czigбny Dezső, Czуbel

Bйla, Kernstok Kбroly, Mбrffy

Цdцn, Orbбn Dezső, Pуr Bertalan

йs Tihanyi Lajos) a 20. szбzad első

йvtizede kцrül főkйnt a francia

modern festйszettől inspirбlva hoztбk

lйtre művйszeti csoportjukat.

A Nyolcak rцvid fennбllбsбnak

időszakбban az irodalom, a zene йs

a kйpzőművйszet legjobbjai talбltak

egymбsra, szellemi szцvetsйgesük

volt tцbbek kцzцtt Ady йs

Bartуk is. A Szйpművйszeti Mъzeum

a festőcsoport йs a korszak

bővebb megismertetйse cйljбbуl

oknyomozу-ismeretterjesztő dokumentumfilmet

kйszнtett. A film alkotуi

(Szalay Pйter rendező, Nagy

Ernő operatőr, Barki Gergely йs

Schilling Sбra művйszettцrtйnйszek,

tovбbbi felkйrt szakйrtők bevonбsбval,

mint Passuth Krisztina,

Rockenbauer Zoltбn йs Molnos

Pйter) vйgigjбrva a Nyolcakhoz

kцthető legfontosabb helyszнneket,

tцbb olyan adatra, dokumentumra,

sőt műtбrgyra bukkantak

nyomozбsuk sorбn, amelyek eddig

ismeretlenek voltak a kutatуk

előtt. A Nyolcak tevйkenysйgйnek

legfontosabb szнnterein, Pбrizsban,

Nyergesъjfalun, Kцrtvйlyesen йs

szбmos budapesti helyszнnen forgatott

a stбb. A kor lйgkцrйnek megidйzйsйt

archнv rбdiуs interjъk, korabeli

mozgуkйpek йs nagyszбmъ

fennmaradt dokumentum teszi hitelessй.

A vйgeredmйny egy rendhagyу,

lendületes dokumentumfilm,

mely fontos, soha nem lбtott

adalйkokkal jбrul hozzб a korszak

szellemi йletйnek megismerйsйhez.

A film megtekinthető a mъzeum

Nyolcak kiбllнtбsбn, DVD-n megvбsбrolhatу

a mъzeumi boltban, йs

hamarosan a TV is bemutatja.

A bemutatуt kцvető kerekasztalbeszйlgetйsen

főleg a villa mostani

бllapotбrуl йs jцvőbeni hasznosнtбsбrуl

hangzottak el vйlemйnyek

йs javaslatok.

Ezekre vбlaszolok Kernstok Kбroly

nyergesъjfalui kцtődйsйnek йs a

Kernstok-villa sorsбnak bemutatбsбval.

Kernstok Kбroly 1873. december

23-бn született Budapesten. Édesanyja

Kelndorfer Mбria kйt hйttel

a szülйs utбn meghalt. A gyermeket

nyolcйves korбig a nyergesi

nagyszülők neveltйk. Nagyapja,

Kelndorfer Jуzsef nйmet kőfaragу

csalбd sarja, nagyanyja, Paulina

Allio, az olasz Antonio Allio kőfaragу

lбnya. A nagyszülők csalбdi

hбza, amiben a kis Kбroly nyolcйves

korбig nevelkedett, a Jуzsef

Attila utca 1. volt, vele szemben

pedig a mai rendőrsйg helyйn a

kőfaragуtelep бllt. A mуdos iparos

csalбdnak az 1887-es kataszteri

tйrkйp tanъsбga szerint a falu hatбrбban

tцbb nagyobb fцldtulajdona

is volt. Ezek kцzül a legjelentősebb

itt a főъt mellett, a mai Kernstokvilla

kцrül, a tнzholdnyi, magas kőfallal

kцrülkerнtett, kйsőbb Kernstok-kertnek

elnevezett szőlő йs

gyümцlcsцs. Ez a kцrülkerнtett birtok

a főъt, a Bajуti-patak, a Bajуti

ъt бltal kцrülhatбrolt terület egйszen

a vбgуhнdig hбtraйrt. Ott hбtul,

a patak jobb partjбra is бtterjedt,

mнg a falu utolsу hбza a

mai Sorosбn-hбz helyйn бllt. Ezen

a területen tцbb pince йs prйshбz

volt a termйny tбrolбsбra. A kцzepйn

volt egy vincellйr-hбz egy ma

is бllу kъttal, a kъt mellett egy

nagy kővбlyъval, amelyben kйsőbb

Kernstok fürdette a modelljeit, a

leselkedő nyergesi suhancok legnagyobb

цrцmйre. Ebben az йdeni

kцrnyezetben nцvekedett a kis

Kernstok. Erről нgy нr kйsőbb:

„A Duna, az volt a mбsodik otthonom.

Egйsz nap halбszgatva, parti

sбrban jбtszva йltünk nyaranta.”

Tйlen pedig egйsz nap festettek.

Ezek a gyermekkori йlmйnyek, a

Duna, a lovak, a gyümцlcsцs, a

kцrnyező hegyek йs a nyergesi lуfürdető

suhancok kйsőbb gyakran

ihletői lettek kйpeinek. Ezutбn

hosszъ időre elszakadt a falutуl.

Mikor hosszъ pesti, müncheni,

pбrizsi tanulmбnyъtjбrуl hazatйrt,

megцrцkцlte a nyergesi birtokot,

amely megteremtette a megйlhetйsйt.

Gyakran hozta ki barбtait

nyaranta a lakhatу prйshбzba, ahol

nyugodt kцrülmйnyek kцzцtt dolgozhattak.

Itt most nem sorolom

fel a lбtogatуit, mert azt mбr megtettem

egy korбbbi cikkemben.

Eladta a felvйgi (Főszegi) csalбdi

hбzбt, йs 1912-ben felйpнttette a

ma is бllу villбt. Mivel a villбrуl sehol

nem talбlhatу dokumentбciу,

majdnem biztos, hogy maga Kernstok

rajzolta le az elkйpzelйseit, йs

a helybeli йpнtőmesterek azt minden

problйma nйlkül megvalуsнtottбk.

Ez nyaralуnak kйszült, hбtul a

kertben egy nagy műterem is

йpült, amelyet sajnos a hбborъ

www.nyergesikonyvtar.hu

Kцzhнrrй tйtetik,hogy, megkezdte műkцdйsйt az Ady Endre Művelődйsi Kцzpont Kцnyvtбrбnak mбsodik

цnбllу honlapja, melyet a www.nyergesikonyvtar.hu cнmen йrhetnek el. Honlapunk cйlja, hogy felhнvjuk a

figyelmet a kцnyvtбr szolgбltatбsaira, programjaira, beszerzйseire, segнtsйget nyъjtsunk бllomбnyunkban valу

eligazodбshoz. Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047 regisztrбciуs szбmъ projekt keretйben valуsult

meg.

utбn lebontottak. 1913-ban csalбdostul

kikцltцzцtt ide, egйszen

1919-ig itt йlt. Bekapcsolуdott a

falu kцzйletйbe. Itt kцzel került

йdesanyjбhoz, aki a szomszйdos temetőben

a Kelndorfer csalбdi sнrban

fekszik. „A Karcsi” vagy

„Stoki” ahogy a nyergesiek hнvtбk,

igen jу barбtsбgban volt a falusiakkal.

A hбborъ alatt nem nagyon

festett, megйlt a birtokbуl. 1919-

ben kikцltцztette a szabadiskolбjбt

Nyergesre, akik a plйbбniбn laktak,

a Kernstok-kertben йs a Dunaparton

dolgoztak. Ezutбn emigrбlnia

kellett йs mбr nem tйrt vissza

huzamosabb időre a villбba. Eltбvozбsa

utбn egy ideig Mбrffy

Цdцnre йs ъj hitvesйre, Csinszkбra,

Ady цzvegyйre bнzta a villбt,

de itt tцltцtte mйzesheteit az itt

nősült Haranglбbi Nemes Jуzsef is.

A birtok Rбbl bбcsira volt bнzva, a

vincellйre. Kernstok Kбroly halбla

utбn fia, az ifjabb Kernstok Kбroly

kцltцzцtt ide. Megprуbбlta fenntartani

a gazdasбgot.

A hбborъ utбn бllamosнtottбk a

birtokot, az ifjъ „Stoki” Karcsinak

lakhatбsi engedйlyt adtak, nem

kellett lakbйrt fizetnie. A tsz-ben

dolgozott a kertйszetben brigбdvezető-helyetteskйnt.

Kцzben a

villбban lakуrйsz-levбlasztбs tцrtйnt.

Időkцzben a Kernstok-kertet

is felparcellбztбk. Előszцr a főъt

mellett йpültek hбzak, majd a ’60-

as йvekben a villa mцgцtti rйsz

йpült be йs nyitottak egy bekцtő

utat. Vйgül a ’70-es йvekben felйpült

a Tцmegszervezeti Szйkhбz,

folytatбsбban csalбdi hбzak. A kerнtйst

is elbontottбk, a nagy kertnek

is alig maradt nyoma.

Nyergesъjfalu Vбros Цnkormбnyzati

Kйpviselő-testülete mбr az

1992-es kulturбlis koncepciуjбban

megfogalmazta a Kernstok-villбval

kapcsolatos terveit. Azt művйsztelepkйnt,

alkotуhбzkйnt йs emlйkhбzkйnt

kнvбnja műkцdtetni. Ezt

akkor a Kernstok Alapнtvбny kuratуriumбval

is megbeszйltük, rйszben

az ő javaslataik alapjбn alakнtottuk

ki az elkйpzelйseinket.

Ezt a koncepciуt a kйpviselőtestület

2004-ben is megerősнtette.

Kцzben 2004-től megindult

a harc a villa megszerzйsййrt. Ebben

a legtцbb segнtsйget dr. Rockenbauer

Zoltбntуl, az első Orbбn-kormбny

Nemzeti Kulturбlis

Цrцksйg Minisztйriuma vezetőjйtől

kaptuk, aki a mai napig is -

mivel fő szakmai tйmбja a Nyolcak

(FOLYTATÁS A KЦVETKEZŐ OLDALON)


2011. SZEPTEMBER | ÜNNEPEINK 9

művйszete – kiбll a villa felъjнtбsa

mellett. Kйt utуdjбnбl, Hiller Istvбnnбl

йs dr. Bozуki Andrбsnбl is

kцzbenjбrt, mнg 2005-ben vйgre

megjцtt a minisztйrium бllбsfoglalбsa:

legyen a Kernstok-villa

mйltу emlйkhelye a festőművйsznek,

legyen szнntere a gazdag

mъltъ helyi kйpzőművйszeti йletnek.

Az цnkormбnyzat bejelentette

igйnyйt a Kernstok-villa ingyenes

tulajdonjogбnak megszerzйsйre

a megyei Kincstбri Vagyoni

Igazgatуsбgnak. Ezt hosszas

huzavona utбn meg is kaptuk.

Azуta elkйszült az alkotуhбz kialakнtбsбnak

terve, az цnkormбnyzat

tцbb pбlyбzatot is beadott.

A legutуbbi sikeres volt,

mбr a kivitelező is megvan. Mivel

a villa nyaralуnak йpült йs volt a

kertben egy műterem is, az eredeti

beosztбsбban mбr nem lehet

helyreбllнtani, mert az ъj funkciуjбnak,

az emlйk- йs alkotуhбznak

nem felelne meg. Azуta se

Kernstok-kert, se műterem, se

eredeti berendezйs, se eredeti

alaprajz. Нgy a belső tйr бtrendezйsйvel

alakнtanak ki emlйkszobбt,

alkotуműhelyeket, kiбllнtу

helyisйgeket. A tervező бltal

elkйpzelt fura kiбllу tetőablakokat

sikerült mуdosнtani, нgy a villa legalбbb

külsőre hasonlнtani fog az

eredetire.

Remйljük, hogy jцvőre mбr Kernstok

szellemйben pezsgő művйszйlet

kцltцzik a felъjнtott villбba, йs

mйltу kцrülmйnyek kцzцtt dolgozhatnak

a kernstoki цrцksйg

mai megőrzői йs folytatуi.

PADÁNYI LAJOS

Szent Istvбn napi ünnepsйg

Rohanу йletünk egyik legszebb

hagyomбnya augusztus 20-ai ünnepünk.

Ez a nap felemelő minden

magyar szбmбra, hiszen egyszerre

emlйkezünk цnбllу бllamisбgunk

lйtrejцttйre, бllamalapнtу

Szent Istvбn kirбlyunkra, a szentkoronбra.

Ez a nap az бldott magyar

kenyйr ünnepe is.

Az ünnepi megemlйkezйsre az

idйn is a vбrosunk legmйltуbb helyйn,

a Szent Mihбly templom

melletti Szent Istvбn tйren került

sor. Az ünnepi műsort Bognбr Domonkos

szavalata nyitotta, majd

Molnбr Alajos plйbбnos ъr beszйlt

Szent Istvбn üzenetйről. Az ünnepi

hagyomбnyt kцvetve Darбnyinй

Csonka Valйria lelkйszaszszony

mondta el ünnepi gondolatait,

melyhez kapcsolуdott a lбbatlani

reformбtus gyülekezetnйl vendйgeskedő

Bнrу Lбszlу erdйlyi reformбtus

lelkйsz imбja. Immбr hagyomбnnyб

vбlt, hogy e napon vбrosunk

цnkormбnyzatбnak kйpviselő-testülete

elismerйsben rйszesнti

a helyi kцzцssйg szolgбlatбban

kiemelkedő йrdemeket szerzett

szemйlyeket, csoportokat.

Az ünnepsйg keretйben Dнszpolgбri

cнmet vehetett бt Padбnyi Lajos

tanбr ъr, aki tцbb mint negyven

йven keresztül tanнtotta vбrosunk

ifjъsбgбt. Tanбri munkбja

mellet kiemelkedő helytцrtйneti

munkбssбga. Évtizedek уta kutatja,

őrzi Nyergesъjfalu mъltjбt йs

adja бt tudбsбt a jelen йs a kцvetkező

generбciуknak.

A tudomбnyos alapossбggal megнrt

Helytцrtйneti Olvasуkцnyv sorozat,

a Hнrmondуban rendszeresen

megjelenő publikбciуk йs az бltala

tartott lebilincselő előadбsok

minden korosztбly szбmбra kцzйrthetően

mutatjбk be vбrosunk

fцldrajzi йs tцrtйnelmi mъltjбt, az

itt йlt nйpek kultъrбjбt, szokбsait,

hagyomбnyait.

Vбrosunk alpolgбrmesterekйnt kivette

rйszйt Nyergesъjfalu kцzйletйből

is.

A Magyar Vцrцskereszt Nyergesъjfalui

Vбrosi Szervezete tцbb йvtizede

azon fбradozik, hogy a

Nyergesъjfalun йlő rбszorulуk йletminősйgйt

javнtsa йlelmiszercsomagok

osztбsбval, adomбnyok

gyűjtйsйvel йs kiosztбsбval, ruhaosztбssal,

a rбszorulу csalбdok

gyermekeinek üdültetйsйvel, rйszükre

kirбndulбsok szervezйsйvel.

A szervezet teljesen цnkйntes alapon

műkцdik, ha problйmбval fordulnak

kйpviselőihez, mindig igyekeznek

segнteni.

Munkбjuk elismerйsekйnt a kйpviselő-testület

Pro Urbe emlйkйrmet

adomбnyozott a szervezetnek,

melyet kйpviselőik Csorba

Bйlбnй, Fitos Gйzбnй йs Hegyi

Istvбn vehetett бt Mihelik Magdolna

polgбrmester asszonytуl.

Az ъj kenyйr megбldбsбt kцvetően

a vбros kйpviselő-testülete бllуfogadбsra

invitбlta az ünnepsйgen

rйsztvevőket a Polgбrmesteri Hivatal

nagytanбcstermйbe.

NAGY SÁNDOR INTÉZMÉNYI REFERENS

Szent Donбt Bornap

Az augusztus 6-бn rendezett nyergesi szőlő-

йs borünnepet elsőkйnt az időjбrбs цrvendeztette

meg. Kellemes, napos, szabadba

csбbнtу hőmйrsйklettel. A szervezők kцszцnetüket

fejezik ki a vendйgeknek, borosgazdбknak,

testvйrvбrosi barбtainknak, akik

megtiszteltйk e hagyomбnyos ünnepet йs

hajnalig йltettйk Donбt vйrtanъ emlйkйt.

De nincs ez a rendezvйny ha tбmogatуink,

együttműkцdő partnereink, segнtőink, fellйpőink

nem nyъjtjбk felйnk barбti kezüket. Nagyon kцszцnцm nekik бldozatos

munkбjukat, rйszvйtelüket! A rendezők, szervezők nevйben engedjйk

meg, kцzzйteszem őket:

Nyergesъjfalu Vбros Цnkormбnyzata, Vinum Ister Granum Regionis

Borlovagrend, Barбtsбg Kцr Egyesület kуrusa, Nyergesi Pincegazdбk

Egyesülete, Darбnyinй Csonka Valйria lelkйszasszony, Jуzsef atya, Nyergesi

Ütőegyüttes, Цlveczki Andrбs, Balogh Mбria, Darуczi Gabriella,

Matolcsi Band, Gelbmann Pincйszet, Ászok Vendйglő, R-Stage, Kultъr

Brigбd, Polgбrmesteri Hivatal Műszaki Csoportja, Nyergesi Tűzoltуsбg,

Nyergesъjfalui Polgбrőr Egyesület йs bбjos műsorvezetőnk Anett.

...йs jцvőre is нgy együtt tehetjük emlkйzetessй Szent Donбt napjбt.

KÁKONYI GELLÉRT

LAKÁS: CSERE VAGY ELADУ

Nyergesъjfalui mбsfйl szobбsra!

400 nцl-es területű, 2 szoba, konyha, fürdő,

WC, spбjz, folyosу, ъj jбrуlap, csempe, utcai

fronton ъj kerнtйs, mellйkйpületek, gyümцlcsцs

ingatlan. Vonat, autуbusz kцzel,

Zsуrifürdő kцzelйben.

Tel.: (33)355-958


10

2011. SZEPTEMBER | KЦNYVTÁR | PINOCCHIУ BÁBCSOPORT

Marуti piknik

Szeptember 10-йn szombaton reggeltől rendezik Pusztamarуton

a hagyomбnyos pikniket az 1526. szeptember 13–15-i marуti

csata emlйkйre. A szabadtйri programon 11 уrakor Padбnyi

Lajos tanбr emlйkező gondolatait hallgathatjбk az ellбtogatуk.

Meghнvу

A Pinocchiу Bбbcsoport szeretettel hнvja az йrdeklődőket

szeptember 24-йn, szombaton dйlutбn 4 уrбra az Ady Endre

Művelődйsi Hбz Szнnhбztermйbe, ahol a Goldenstars Mazsorett

Csoporttal együtt MŰSOROS ÜNNEPÉLYT tartanak a Gyermekek

Vilбgnapja alkalmбbуl. BÁBOZÁS йs TÁNC lesz egy

műsorban. Aki csak tud, jцjjцn el!

A gyermekkцnyvtбr szeptemberi programjai

Szeptember 9. (pйntek) 16 уra: Őszi versek bemutatбsa, felolvasбsa+agyagozбs

– Szeptember 16. (pйntek) 16 уra: Mesedйlutбn

filmvetнtйssel – Szeptember 23. (pйntek) 16 уra: Rйgi magyar

mondбk felelevenнtйse+kйzműves foglalkozбs – Szeptember

29. (csütцrtцk) 16 уra: Zelk Zoltбn: Őszi mese cнmű

művйnek bemutatбsa, felolvasбsa+őszi ablakdнszek kйszнtйse.

A rendezvйnyek a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047 „Tudбsdepу-Expressz”

pбlyбzat megvalуsнtбsбnak keretйben kerülnek megrendezйsre.

Magyarorszбg kincsestбra – Nyergesъjfalu

Az orszбgszerte ismert „Magyarorszбg Kincsestбra” sorozatban

megjelent 96 oldalas kцnyvecske szцveg nйlkül, fйnykйpeken

mutatja be Nyergesъjfalut: termйszeti kцrnyezetünket, йpнtett

цrцksйgünket, rendezvйnyeinket, kцzцssйgünk jellemző йletkйpeit.

Az idelбtogatуk ezzel a szйp kiadvбnnyal emlйkezhetnek

a nбlunk tцltцtt időre, vihetik jу hнrünket, de a nбlunk mйg nem

jбrt embereket is meggyőzhetjük, hogy hozzбnk йrdemes ellбtogatni.

Nem tartalmaz mindent, ami fontos a vбrosban. A szйpre

„vadбszу” fotуsok йrdeklődйsйnek cйlpontjai alapoztбk meg tartalmбt.

Ily mуdon lesz, aki

nem talбlja meg benne legkedvesebb

utcбjбt, civil szervezetйt,

йpületйt. A kцnyv

megjelenйsййrt kцszцnettel

tartozunk a kiadу vezetőjйnek,

Farkas Csabбnak, a legjobb

oldalunkat bemutatу

fйnykйpekйrt a Gerecse Fotуklub

tagjainak, valamint Ambrus

Tibornak, Sбndi Andrбsnak

йs a Polgбrmesteri Hivatal

munkatбrsainak. Az ezer pйldбnyban

megjelent kiadvбny

ingyenesen nem йrhető el –

2.000 forintйrt – megvбsбrolhatу

a kцnyvtбrban, valamint

a szeptember 17-i sportnapon

az нjбszpбlyбn. Kellemes

nйzelődйst!

Kцnyvajбnlу

Karmazsin

Piros vagy vцrцs a hбrom

alapszнn egyike, a szivбrvбny

első szнne, vцrцs a vйr, йs ami

a vйrtől piros, azaz vйres. A

regйny eredeti cнmйben: Benim

Adım Kırmızı, a karmazsin

haragos vцrцs kйkes бrnyalatъ

piros szнnt jelцl, a szу

Eurуpбba az arab kirmizi ’karmazsinvцrцs’

rйvйn került.

Ohran Pamuk kцnyve tцrtйnelmi

kosztümben, de alapvetően

a ma is aktuбlis kйrdйskцr

az iszlбm йs a nyugati

„kultъra”, „nyugati minta”

kцvetйsйnek problematikбjбrуl szуl. A tцrtйnet intellektuбlis krimi,

művйszettцrtйneti йs filozofikus elbeszйlйs.

A cselekmйny tцbb tengelyen fut, a narrбciу szokatlan, mindig

mбs „szereplő” szуl az olvasуhoz, a sajбt szemszцgйből. A szereplők

mellett megszуlal mйg egy kutya, a pйnz, a piros szнn,

vagy egy festett kйp, de maga a sбtбn is. Az olvasу kezйben futnak

цssze a szбlak.

A tцrtйnet az oszmбn miniatъrafestйszet virбgzбsбnak idejйben,

a 16. szбzad vйgйn 1591-ben Isztambulban jбtszуdik. Kцnyvek

illusztrбlбsa az egyetlen olyan бbrбzolбs, amelyet az iszlбm engedйlyez.

A szultбnok dicső hadjбratainak, tetteit megцrцkнtő

krуnikбk illusztrбlбsбra miniatъrafestő műhelyek virбgoztak szerte

Isztambulban.

Egy kis csoport művйsz a szultбn rendelйsйre kйszülő titkos

kцnyvцn dolgozik. Sуgor efendi a vezető miniбtor, kalligrбfus

unokaцccsйt – a 12 йve szerelmi bбnatбban vilбgot jбrу –, Feketйt

hнvja haza, hogy az elkйszült illusztrбciуhoz tцrtйnetet нrjon.

Aranyozу kollйgбjukat, Finom efendit azonban meggyilkoljбk.

A dнszнtőművйsz erőszakos halбla megkйrdőjelezi a kйszülő kцnyv

legitimitбsбt. A Sуgor lбnyбba szerelmes Fekete kezd nyomozni…

A sokszereplős tцrtйnet йs a kйp lassan бll цssze. A kйpet a hagyomбny

szerint a tцrцk miniбtorok nem ъgy бbrбzoljбk, ahogyan

lбtjбk, hanem ahogyan Allah lбtja.

A nyugati festйszettel ellentйtben a stнlus, a szemйlyessйg hiba.

A szultбnnak kйszülő titkos kцnyv olyan illusztrбciуkat tartalmaz,

amely a korabeli velencei festйszet jegyeit a perspektivikus бbrбzolбst

prуbбlja utбnozni.

A regйnybeli gyilkossбgsorozat oka йs cйlja is a hagyomбny

megőrzйse, az iszlбm megtartбsa, йs az ъj irбnti vбgy йs izgatottsбg

a cselekmйny mozgatуrugуja.

Ohran Pamuk 2006-ban kapta meg az Irodalmi Nobel-dнjat. A

nevem Piros cнmű műve annyira tetszett, hogy az нrу bбrmelyik

művйre vevő leszek. A kцnyvtбrban megtalбlhatу mйg A hу, йs

Az ъj йlet cнmű regйnyei. Keressйk a kцnyvtбrban…

Orhan, Pamuk: A nevem Piros

Ulpius-hбz Kцnyvkiadу 2007

SZE

NYERGESI HНRMONDУ – Nyergesъjfalui Hнrmondу – Időszaki lap – Megjelenik havonta, 3200 pйldбnyban; Szerkesztősйgvezető:

Kovбcs Imre Tamбsnй (33) 514-324 – E-mail: nyergesihirmondo@gmail.com – Tervezőszerkesztő: Kбkonyi Gellйrt – Felelős kiadу:

Nyergesъjfalu Fejlesztйsййrt йs Műkцdtetйsййrt Kцzalapнtvбny – Szerkesztősйg йs kiadуhivatal: 2536 Nyergesъjfalu, Kossuth L. u.

104-106. (33) 514-320 – Primus Nyomda – Dunaalmбs, Kis u. 11. Tel/fax: (34) 450-327 primusbt@t-online.hu. Felelős

vezető: Szabу Lбszlу ügyvezető – Lapzбrta: a tбrgyhуt megelőző hуnap 20. napjбn, 12.00 уrбig. A cikkek, fotуk йs hirdetйsek

anyagбt elektronikus adathordozуn vagy e-mail-en vбrja a szerkesztő. Nytsz.: B/PHF/551/K/1991 ISSN 1251-0401


2011. SZEPTEMBER | PROGRAMOK | VERS 11

Babуca klubdйlutбn

Szeptemberben is szeretettel vбrjuk

az йdesanyбkat

йs a gyerekeket hйtfőnkйnt

15.30-17.30 kцzцtt

a Tйrsйgi Kцzцssйgi Hбzba,

a fцldszinti kisterembe. Vendйgeink

lesznek Hйja Szabу Judit, Kriston-intimtorna

oktatу йs dr. Nagy Erika.

CZENE ÉVA

Zeneiskolai hнrek

Iskolбnkban a 2011/2012. tanйvben

vбlaszthatу tanszakok, йs együttesek:

zenei előkйpző a kicsiknek,

billentyűs, pengetős hangszerek:

zongora, gitбr, harmonika, szintetizбtor,

vonуs hangszerek: hegedű,

gordonka, fafъvуs hangszerek: furulya,

fuvola, oboa, klarinйt, szaxofon,

fagott, rйzfъvуs hangszerek:

trombita, vadбszkürt, tenorkürt,

baritonkürt, harsona, tuba, valamint

magбnйnek, ütő, együttesek: fъvуszenekar,

vonуszenekar, harmonikazenekar,

йnekkar. A zenetanulбshoz

jу minősйgű hangszereket tudunk

kцlcsцnцzni. Tйrнtйsi dнj fйlйvenkйnt

a 2011/ 2012. tanйvben az 5-цs

tanulуknak 7.000,- Ft.

A zenetanulбs mйg mindig kedvező!

Egy tanulу kцltsйge: (tйrнtйsi dнj, йs

egyйb kцltsйgek: kotta, hangszerkцlcsцnzйs

stb.)

125 Ft / tanнtбsi уra (heti 500 Ft,

havi 2000 Ft.)

Rйgi йs ъjonnan beiratkozу tanulуinknak:

beiratkozбsi dнj: 1200 Ft

Pуtbeiratkozбs: 2011. szeptember

3. szombat – 10–12 kцzцtt.

2011. szeptember 5. hйtfő – 10–

12., 2011. szeptember 6. kedd –

10–12 йs 14–17. Szülői йrtekezlet:

2011. szeptember 6. kedd –

17 уrakor a zeneiskola kamaratermйben.

Első tanнtбsi nap: 2011.

szeptember 9. pйntek. 2011.

szeptember 5. hйtfő 16 уrakor

tanйvnyitу ünnepйly az Ady

MŰVHÁZBAN. Informбciу a

zeneiskolбban, 06/33/455-405

Pбsztуi Tamбs intйzmйnyvezetőnйl.

Valahol

Európában

NAPЪT

RAJZISKOLA

NYERGESEN!

Az egyйni kйpessйgek kibontakoztatбsбra,

kis lйtszбmъ

korcsoportokban.

NYERGESЪJFALU,

TÉRSÉGI

KЦZЦSSÉGI HÁZ

6–10 ÉVESEK RÉSZÉRE:

PÉNTEK 16.30–18.00

VEZETI: УDOR TÜNDE

FESTŐMŰVÉSZ

BEIRATKOZÁS:

augusztus 23., 24., 25.,

31., szeptember 1.

a Rуmai Udvarban

Esztergomban,

illetve a tanйv folyamбn

a rajzуrбkon.

BŐVEBB INFORMÁCIУ:

+36 30 857 64 30,

www.odortunde.eoldal.hu

More magazines by this user
Similar magazines