eUM - 5x00_EU - Philips

p4c.philips.com

eUM - 5x00_EU - Philips

Български

Дистанционно управление

1. (Режим на готовност): Включване на

телевизора или превключване в режим на

готовност.

2. Бутони за възпроизвеждане:

Управление на възпроизвеждането на

мултимедийни файлове.

3. SOURCE: Достъп до свързано

устройство.

4. FORMAT: Промяна на формата на

картината.

5. TV: Превключване на източника за

гледане на телевизия.

10. LIST: Отваряне на списъка с

телевизионни канали.

11. ADJUST: Достъп до настройките на

телевизора.

12. INFO: Показване на информация за

текущата дейност.

13. OPTIONS: Достъп до наличните в

момента опции.

6. (У дома): Достъп до началното

меню.

7. OK: Потвърждаване на запис или

избор.

8. SMART TV: Достъп до функциите на

Smart TV.

9. (Бутони за навигация):

Придвижване в менютата и избор на

елементи.

14. (Назад): Връщане към предишната

страница в менюто или излизане от

функция на телевизора.

15. CH - / CH +: Превключване на

каналите.

16. +/-(Сила на звука): Регулиране на

силата на звука.

17. (Без звук): Изключване или

включване на звука.

BG 5

More magazines by this user
Similar magazines