16.06.2014 Views

Országos intézetek - ÁNTSZ

Országos intézetek - ÁNTSZ

Országos intézetek - ÁNTSZ

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Országos Alapellátási Intézet

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának időpontja,

megjelenés helye Szakmai leírás Eredmény Indokolás

Geszt község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap 2009. Január 23. 1 érvényes pályázat Dr.Jánky Béla Kinevezés: 2009. 03.01-től

Ácsteszér község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

2008.november 2. 1 érvényes pályázat Dr.M.Kiss Péter Kinevezés: 2009. 01.1-től

Zalalövő község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Dorner Beáta Kinevezés: 2009. 07.01-től

Kerékteleki község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Kükemezey

István

Kinevezés: 2009. 05.01-től

Putnok-Kelemér tartósan betötetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Korsós Gábor Kinevezés: 2009. 06.01-től

Egercsehi tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap 1 érvényes pályázat Dr.Lukács Attila Kinevezés: 2009. 06.01-től

OALI főelőadó (szakképzési referens) KSZK és PALI honlap

10 érvényes pályázat Nyertes: Antal

Emese

Kinevezés: 2009. 07.01-től

OALI alap-ellátásjogi referens KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Cöndör Ingrid Kinevezés: 2009. 07. 15-től

OALI (Pécs telephely) szakorvos (szakképzési koordinátor) KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Bíróné

dr.Trompos Katalin

Kinevezés: 2009. 08.01-től


Györköny község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Tumpekné

Dr.Váli Katalin Virág

Kinevezés: 2009. 07. 01-től

Isztimér község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Szimuly

Sándor

Kinevezés: 2009. 07. 01-től

Bajót község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Szabó Péter

Lóránt

Kinevezés: 2009.08.01-től

Novaj község tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Péterné

Dr.Szakács Margit

Kinevezés: 2009. 09.01-től

Salgótarján tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap 1 érvényes pályázat Koreny Csilla dr Kinevezés: 2010.01.01-től

Szigetbecse tartósan betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat dr.Csernyi

Zsuzsanna

Kinevezés: 2010.02.01-től

Tarnaszentmiklós és Hevesvezekény betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap 1 érvényes pályázat dr.Szucsik Zsolt Kinevezés: 2010.02.01-től

Tápiószele I.számú betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI

1 érvényes pályázat dr.Szénási

Szilvia

Kinevezés: 2010.03.01-től

Tiszaderzs betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI

1 érvényes pályázat dr.Barnák Tímea Kinevezés: 2010.04.01-től

Nagytőke és Szentes-Cserebökény betöltetlen háziorvosi körzetébeKSZK és OALI

1 érvényes pályázat dr.Máthé-Magyar

Csaba

Kinevezés: 2010. 05.01-től

Tiszanána I.sz.háziorvosi körzetében KSZK és OALI

1 érvényes pályázat Dr.Takács Mária Kinevezés: 2010. 06.01-től

Pázmánd és Vereb betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI

1 érvényes pályázat Dr.Kornseé

Zoltán

Kinevezés: 2010. 06.01-től

Lábod, Rinyabesenyő betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat dr.Csönde

Sándor

Kinevezés: 2010. 08.01-től

Nak, Lápafő, Várong betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap 1 érvényes pályázat dr.Rus János Kinevezés: 2010. 09.01-től


Jászjákóhalma betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Prohászka

Kakuk Marianna

Kinevezés: 2010.11.01-től

Alap-ellátásjogi projektvezető KSZK és OALI honlap

1 érvényes pályázat Dr.Pordán Endre Kinevezés: 2010. december 1-től

Kunmadaras betöltetlen háziorvosi körzetébe KSZK és OALI honlap 1 érvényes pályázat dr.Tóth Sándor Kinevezés: 2010. december 1-től

Nemzetközi és nemzeti kapcsolatok titkára KSZK és OALI honlap (2010.XII.1.) 10 érvényes pályázat A pályázat eredménytelen volt!

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának időpontja,

megjelenés helye

Szakmai leírás Eredmény Indokolás

projektkoordinátor 1 fő, 2009. július 5.

Közigállás honlap, OTH honlap, OEFI

honlap

Egészségfejlesztési projektek menedzselése, nemzetközi egészségfejlesztési programok

koordinálása, kutatási feladatok, kutatásszervezés, tanulmánykészítés, publikációk írása,

lakossági kiadványok összeállításában való közreműködés, fentiekhez kapcsolódó

adminisztratív feladatok végzése, konferenciaszervezés, pályázatírás.

eredménytelen pályázat

A pályázók közül senki sem felelt meg teljesen

a követelményeknek, így a betöltendő

munkakörrel járó feladatok ellátását belső

átszervezéssel oldotta meg az Intézet.

egészségfejlesztési előadó 1 fő,

2009. július 5. Közigállás honlap, OTH

honlap, OEFI honlap

Egészségfejlesztési projektek menedzselése, kutatási feladatok, kutatásszervezés,

adatelemzés, tanulmánykészítés, publikációk írása, lakossági kiadványok összeállításában való

közreműködés, fentiekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok végzése, pályázatírás.

eredményes kinevezés: 2009.

augusztus 3.

projektkoordinátor 1 fő, 2009. július 5.

Közigállás honlap, OTH honlap, OEFI

honlap

Egészségfejlesztési projektek menedzselése, nemzetközi egészségfejlesztési programok

koordinálása, kutatási feladatok, kutatásszervezés, tanulmánykészítés, publikációk írása,

lakossági kiadványok összeállításában való közreműködés, fentiekhez kapcsolódó

adminisztratív feladatok végzése, konferenciaszervezés, pályázatírás.

eredményes kinevezés: 2009.

szeptember 15.

egészségfejlesztési asszisztens 2009

szeptember 25., OTH honlap, OEFI

honlap

Határidős feladatok nyilvántartása; levelezés lebonyolítása; telefonok és elektronikus levelek

fogadása és intézése; programok nyilvántartása és szervezése; a szervezéssel összefüggő,

irodán kívül szükséges munka ellátása. Pályázati dokumentáció kezelése, projekt

menedzsmenti asszisztencia ellátása; tréning asszisztencia.

eredményes kinevezés: 2009.

november 2.


nemzetközi projektkoordinátor 1 fő,

2009. november 30. Közigállás honlap,

OTH honlap, OEFI honlap

Részvétel az egészségfejlesztési, népegészségügyi módszertani feladatok végzésében;

különös tekintettel egészségpolitikai és társadalompolitikai területeken. Részvétel a szakmai,

módszertani irányelvek, ajánlások kidolgozásában; szakmai anyagok, kiadványok, modellek

készítésében; szakmai programok módszertani és praktikus kidolgozásában; szakmai

háttéranyagok gyűjtésében. Közreműködés a nemzetközi kapcsolatok kialakításában; más

országok népegészségügyi folyamatainak nyomon követésetovábbá együttműködés az Európai

Unióval, az IUHPE, valamint az EuroHealthNet szervezetével.

eredménytelen pályázat

főigazgató helyettes 2 fő, 2010. március

22. Közigállás honlap, OTH honlap,

OEFI honlap

Az Intézet alapító okiratában meghatározott feladatok, illetve a szervezeti és működési

szabályzatban foglaltak végrehajtásának biztosítása, az OEFI főigazgatójával történő egyeztetés

szerint. Részvétel a központi jogszabályok és az alapító szerv által meghatározott költségvetési

támogatás keretei között az intézmény egész tevékenységének irányításában, vezetésében,

szervezésében, ellenőrzésében és az intézmény képviseletének ellátásában. Irányítja és

szervezi a színtér, életciklus és életmód programok megvalósítását. A főigazgatóval történt

egyeztetés alapján részt vesz a következő időszak munkájának tervezésében, a folyó feladatok

végrehajtásának ellenőrzésében, valamint a folyamatos és befejezett tevékenységek

értékelésében. Közreműködik a szervezeti egységek munka- és hatáskörmegosztásának,

valamint a szervezeti egységek és alárendelt vezetők által ellátott munka összehangolásának

kialakításában.

eredménytelen pályázat

Országos Epidemiológiai Központ

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának

időpontja, megjelenés helye Szakmai leírás Eredmény Indokolás

Az OEK Informatikai osztálya

"informatikus" munkakör. Kiírás: 2009.

február 9.

Informatikai feladatok ellátása: személyi számítógépek karbantartása, web és intranet szervez

karbantartása, aktualizálása. Szerverek üzemeltetése

Eredményes: Gergely Tamás.

Kinevezés: 2009. március 16.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Dezinfekciós osztály és Dezinszekciós

osztálya "Biocidok felülvizsgálatát és

koordinálását végző munkakörbe 2 fő.

Kiírás: 2009. március 10.

Biocidokkal európai felülvizsgálatával, értékelésével kapcsolatos hazai és külföldi feladatok

koordinálása.

Eredményes Megbizási szerződés

kezdete Dezinszekciós osztályra:

Borcsics József, 2009. május 4.;

Dezinfekciós osztályra: Vozár

Mónika: 2009. május 4.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelölteket találta

alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Parazitológiai osztálya "osztályvezető

főorvos" munkakör. Kiírás: 2009.

március 30.

A Parazitológiai osztály vezetés és szakmai irányítása

Eredményes: dr. Kucsera István,

Kinevezés: 2009. június 15.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.


Járványügyi osztály "epidemiológus"

Kiírás: 2009. április 7.

Fertőző betegségek hazai és nemzetközi adatbázisainak kezelése, jelentések elemzések

készítése

Eredményes: Molnárné Kozma

Emese, Kinevezés: 2009. június 1

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Fágtipizálási és molekuláris

epidemiológiai osztály "laboratóriumi

szakasszisztens" . Kiírás: 2009. május

26.

Mikrobiológiai és bakteriológiai módszerek alkalmazása

Eredményes: Tákosné Fabók Éva,

Kinevezés: 2009. július 6.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Általános Vírusdiagnosztikai osztály

"Biológus" Kiírás: 2009. július 14.

Felügyeli és részt vesz az Enterovírus-laboratórium munkájában

Eredményes: Farkas Ágnes,

Kinevezés: 2009. szeptember 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Általános Vírusdiagnosztikai osztály

"Laboratóriumi mikrobiológus" Kiírás:

2009. július 28.

A Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumába beérkező anyagok rutin laboratóriumi

vizsgálatainak felügyelet

Eredményes: Kériné Balogh

Zsuzsanna, Kinevezés: 2009.

szeptember 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

Légúti vírus osztály "Szakasszisztens"

Kiírás: 2009. november 17.

A Légúti virus részlegre érkező vizsgálati anyagok átvétele, feldolgozása, az ezzel kapcsolatos

adminisztrációs feladatok végzése. Labormunkák előkészítése, kísérleti állatok gondozása

(állatoltások, immunizálás). A laborban elhelyezett folyékony nitrogén tartályok felügyelete,

feltöltése

Eredményes: Hercegh Éva

Kinevezés: 2009. december 8.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Dezinfekciós osztály "Biocidok

felülvizsgálatát munkakörbe Kiírás:

2010. június 3.

Biocidok (fertőtlenítő szerek) európai felülvizsgálatával, értékelésével kapcsolatos hazai és

külföldi feladatok ellátása.

Eredményes: Vozár Mónika

Kinevezés: 2010. július 6.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Dezinfekciós osztály "Biocidok

felülvizsgálatát és koordinálását végző

munkakörbe Kiírás: 2010. június 3.

Biocidok (fertőtlenítő szerek) európai felülvizsgálatával, értékelésével kapcsolatos hazai és

külföldi feladatok koordinálása.

Eredményes:: Kovács réka.

Kinevezés: 2010. július 6.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Dezinfekciós osztály "Biocidok

felülvizsgálatát és koordinálását

végző munkakörbe Kiírás: 2010.

június 3.

Biocidok (fertőtlenítő szerek) európai felülvizsgálatával, értékelésével kapcsolatos hazai

és külföldi feladatok koordinálása.

Eredményes:: Kovács Réka.

Kinevezés: 2010. július 6.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Hepatitisz és molekuláris virológiai

osztály "mikrobiológus" Kiírás: 2010.

augusztus 7.

Molekuláris virológiai laboratóriumban érkező vizsgálati anyagok feldolgozása és az

ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok

Eredményes: Kiszely Nóra.

Kinevezés: 2010. szeptember 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Mikrobiológiai Kutatócsoport

"molekuláris biológus" 2010. aug. 6.

Virális genomok molekuláris biológiai analízise .

Eredményes: Áy Éva, 2010.

szeptember 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Általános Vírusdiagnosztikai osztály

"mikrobiológus" Kiírás: 2010.

szeptember 6.

Járványügyi és rutin diagnosztikai vizsgálatok (klasszikus virológiai, szerológiai és

molekuláris virológiai módszerek) végzése

Eredményes :dr. Bányai Krisztián,

2010. szeptember 6.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.


Általános Vírusdiagnosztikai osztály

"mikrobiológus" Kiírás: 2010.

szeptember 6.

Rutin diagnosztikai vizsglatok végzése Eredménytelen Nem volt megfelelő pályázó

BOE "immunológiai

gyógyszerkészítmény

minőségellenőrző" Kiírás: 2010.

augusztus 13.

Vérkészítményekkel kapcsolatos szakhatósági, illetőleg szakértői állásfoglalások

előkészítésében való részvétel.

Eredményes. Dr. Békési Zsuzsanna

Kinevezés: 2010. okt. 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Mikrobiológiai Kutatócsoport

"Laboratóriumi asszisztens" Kiírás:

2010. szeptember 17.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése

Eredményes. Kinevezés: Pásztor

Petra 2010. okt.25.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Mikrobiológiai Kutatócsoport

"Laboratóriumi asszisztens" Kiírás:

2010. szeptember 17.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése

Eredményes. Kinevezés: Majorné

Urbán Rózsa 2010. okt.25.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Kórházi Járványügyi osztály "orvos"

Kiírás: október 14.

NNSR és fertőző betegségek nemzetközi adatbázisaiank kezelése Eredménytelen Nem volt megfelelő pályázó

Bakt. II. Mikrobiológus

szakasszisztens Kiírás: 2010.

október 15.

Enterális vizsgálatok végzése, számítógépes rögzítése.

Eredményes: Lugosi Lenke

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Bakt. II. Vezető bakteriológus Kiírás:

2010. november 12.

Legionella diagnosztikus és járványügyi vizsgálatok végzése és a nem molekuláris

vizsgálatok

Eredménytelen

Visszalépett a jelölt.

Bakteriológiai I. Bakteriológus Kiírás:

2010. november 19.

Rutin aerob és anaerob klinikai, bakteriológia laboratóriumi munkák végzése (tenyésztés,

antibiotikum érzékenységi vizsgálatokkal kapcsolatos teenedők stb.)

Eredménytelen

Visszalépett a jelölt.

Bakteriológiai I. Szakorvos Kiírás:

2010. november 29.

Kórházhigiénés laboratóriumban történő munkavégzés (leolvasás, értékelés,

mintavételezés)

Eredményes: dr. Szentandrássy Julia

Kinevezés: 2011. január 10.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Drog Fókuszpont Koordinátor Kiírás:

2010. november 30.

Kábítószer fogyasztással összefüggő fertőző megbetegedések szakterületén az adat és

információ szolgáltatás biztosítása

Eredményes: Nádas Eszter

Kinevezés: 2011. január 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.

Járványügyi osztály, "Szakorvos"

Kiírás: 2010. december 6.

Részvétel a Járványügyi osztály gyakorlati, tudományos és nemzetközi tevékenységében.

Eredményes: dr. Fehér Ágnes

Kinevezés: 2011. február 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági

meghallgatás alapján az említett jelöltet

találta alkalmasnak a munkakör betöltésére.


Hepatitisz és molekuláris virológiai

osztály "mikrobiológus" Kiírás: 2010.

december 6.

Dezinszekciós és deratizációs osztály

"biológus" Kiírás: 2010. december

22.

Részvétel a Molekuláris virológiai laboratóriumba érkező vizsgálati anyagok

feldolgozásában és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőkben.

Az egészségügyi kártevők (ízeltlábúak és rágcsálók) elleni védekezés témakörének átfogó

elsajátítás, részvétel az osztály szakmai munkájában.

A pályázat visszavonásra került a

pályázati eljárás közben kiadott

leépítés miatt.

A pályázat visszavonásra került a

pályázati eljárás közben kiadott

leépítés miatt.

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának időpontja,

megjelenés helye Szakmai leírás Eredmény Indoklás

Élelmiszerkémiai- Analitikai Főosztály,

szakértő, 2009. január 23., OÉTI, OTH

honlap, KSZK

A különleges táplálkozási célú és az étrend-kiegészítő élelmiszerek notifikációs eljárásánál

szakvélemények készítése, a notifikációs és szakvéleményezési ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás, információ az ügyfelek és a társszervezetek felé. Notifikációs feladatokkal

kapcsolatos rendeletek, uniós direktívák, valamint kapcsolódó szakirodalom folyamatos

nyomonkövetése. Az adott szakterületen tárgyalási álláspont kialakítása és annak képviselete

hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, illetve európai uniós szakértői üléseken.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

Élelmiszerkémiai- Analitikai

Főosztály,vegyész, 2009. január 23.,

OÉTI, OTH honlap, KSZK

Részvétel kutatómunkában, élelmiszer-kémiai, műszeres vizsgálatok végzése, módszerfejlesztés,

-beállítás, -validálás, technikusok irányítása, pályázatok írása, szakmai előadások

tartása.

eredményes, az állás betöltve 2009.

március 3-tól

pénzügyi referens (részmunkaidős),

2009. február 16, OÉTi honlap, KSZK

Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladataival kapcsolatos napi teendők ellátása, így különösen a

kötelezettségvállalások vezetése, vevő és szállító számlák kezelése, közreműködés pályázati

elszámolások összeállításában, valamint a napi gazdálkodás során felmerülő problémák

kezelése.

eredményes, az állás betöltve 2009.

június 3-tól

Gyermekorvos, 2009. február 16, OÉTI

honlap, KSZK

Célzott csoportok táplálkozás-epidemiológiai vizsgálata, intervenciós programok kidolgozása,

bevezetése, nemzetközi és hazai pályázatok írása és lebonyolításában való aktív részvétel,

esetlegesen projektvezetői feladatok ellátása. Antropometriai vizsgálatok vezetése,

táplálkozással összefüggő megbetegedések (elhízás, cukorbetegség, stb.) hajlamosító

tényezőinek kutatása. Oktatás és előadások tartása magyar és idegen nyelven egyaránt.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.


nyilvántartási referens, 2009. március 2.,

OÉTI honlap, KSZK

A különleges táplálkozási célú és az étrend-kiegészítő élelmiszerek nyilvántartásba vételi

eljárásánál szakmai-tudományos álláspont kialakítása, és a szakvéleményezési ügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás. Kapcsolattartás az ügyfelekkel, valamint a társszervezetekkel. A

feladatokkal összefüggő rendeletek, uniós direktívák, valamint az ezekhez kapcsolódó

szakirodalom folyamatos nyomon-követése.

eredményes, az állás betöltve 2009.

május 11-től

Élelmiszerkémiai- Analitikai

Főosztály,vegyész, 2009. április 1.,

OÉTI honlap, KSZK

A kozmetikai termékek analitikai vizsgálata, bejelentési eljárásánál szakvélemények készítése,

a bejelentési és szakvéleményezési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, információ az ügyfelek

és a társszervezetek felé. Bejelentési feladatokkal kapcsolatos rendeletek, uniós direktívák,

valamint kapcsolódó szakirodalom folyamatos nyomonkövetése. Az adott szakterületen

tárgyalási álláspont kialakítása és annak képviselete hazai és nemzetközi szakmai

konferenciákon, illetve európai uniós szakértői üléseken.

eredményes, az állás betöltve 2009.

július 1-től

Alkalmazott Táplálkozástudományi

Főosztály, Dietetikus, 2009. április 1.,

OÉTI honlap, KSZK

Étrendi és diétás tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó

írott anyagok kidolgozása. Részvétel kutatómunkában étlaptervezéssel, étrend- és recept

összeállítással, étrendi adatfelvétellel, antropometriai vizsgálatokkal

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

Alkalmazott Táplálkozástudományi

Főosztály, Dietetikus, 2009. május 27.,

OÉTI honlap, KSZK

Étrendi és diétás tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó

írott anyagok kidolgozása. Részvétel kutatómunkában étlaptervezéssel, étrend- és recept

összeállítással, étrendi adatfelvétellel, antropometriai vizsgálatokkal

eredményes, az állás betöltve 2009.

július 27-től

Táplálkozás- egészségügyi és

Epidemiológiai Főosztály, orvos, 2009.

június 21. OÉTI honlap, KSZK

Célzott csoportok táplálkozás-epidemiológiai vizsgálata, intervenciós programok kidolgozása,

bevezetése, nemzetközi és hazai pályázatok írása és lebonyolításában való aktív részvétel,

esetlegesen projektvezetői feladatok ellátása. Antropometriai vizsgálatok vezetése,

táplálkozással összefüggő megbetegedések (elhízás, cukorbetegség, daganatos

megbetegedések, stb.) hajlamosító tényezőinek kutatása, beleértve a genetikai hátteret is.

Oktatás és előadások tartása magyar és idegen nyelven egyaránt

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

Egészségfejlesztési koordinátor, 2009

június 18., OÉTI honlap, KSZK

Egészséges életmóddal és rekreációval kapcsolatos tanácsadás, szakmai előadások tartása,

oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó írott anyagok kidolgozása. Részvétel kutatómunkában,

prevenciós programok megvalósításában és „jó gyakorlatok” kialakításában.

eredményes, az állás betöltve 2009.

július 13-tól illetve 2009. szeptember

1-től

Egészségfejlesztési szakember, 2009.

július 31, OÉTI honlap, KSZK

Egészséges életmóddal és rekreációval kapcsolatos kutatásokban való részvétel, tanácsadás,

szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó írott anyagok kidolgozása

magyar és idegen nyelven egyaránt. Részvétel prevenciós programok kidolgozásában,

megvalósításában és „jó gyakorlatok” kialakításában, valamint nemzetközi programok

adaptálásában.

eredményes, az állás betöltve 2009.

szeptember 1-től

Táplálkozási szakértő, 2009. augusztus

4., OÉTI honlap, KSZK

Egészséges életmóddal és táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatásokban való részvétel,

tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó írott anyagok fel-,

illetve kidolgozása magyar és idegen nyelven egyaránt. Részvétel prevenciós programok

kidolgozásában, megvalósításában, „jó gyakorlatok” kialakításában, valamint nemzetközi

programok adaptálásában

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.


orvos, 2009. október 15., OÉTI honlap,

KSZK

Célzott csoportok táplálkozás-epidemiológiai vizsgálata, intervenciós programok kidolgozása.

Antropometriai vizsgálatok vezetése, táplálkozással összefüggő megbetegedések (elhízás,

cukorbetegség, daganatos megbetegedések, stb.) hajlamosító tényezőinek kutatása. Oktatás

és előadások tartása magyar és idegen nyelven egyaránt

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

Táplálkozási szakértő, 2009. október

15., OÉTI honlap, KSZK

Egészséges életmóddal és táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatásokban való részvétel,

tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó írott anyagok fel-,

illetve kidolgozása magyar és idegen nyelven egyaránt. Részvétel prevenciós programok

kidolgozásában, megvalósításában, „jó gyakorlatok” kialakításában, valamint nemzetközi

programok adaptálásában

eredményes, az állás betöltve 2010.

január 1-től

nyilvántartási referens, 2009. október

15., OÉTI honlap, KSZK

A különleges táplálkozási célú és az étrend-kiegészítő élelmiszerek nyilvántartásba vételi

eljárásánál szakmai-tudományos álláspont kialakítása, és a szakvéleményezési ügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás. Kapcsolattartás az ügyfelekkel, valamint a társszervezetekkel. A

feladatokkal összefüggő rendeletek, uniós direktívák, valamint az ezekhez kapcsolódó

szakirodalom folyamatos nyomon-követése.

elbírálás alatt

Alkalmazott Táplálkozástudományi

Főosztály, Dietetikus, 2009. november

18., OÉTI honlap, KSZK

Étrendi és diétás tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó

írott anyagok kidolgozása (magyar és angol nyelven egyaránt). Részvétel kutatómunkában

étlaptervezéssel, étrend- és recept összeállítással, étrendi adatfelvétellel, antropometriai

vizsgálatokkal.

eredményes, az állás betöltve 2010.

január 1-től

Főosztályvezető, Táplálkozásélettani és

Epidemiológiai Főosztály, 2009.

november 18., OÉTI honlap, KSZK

Célzott csoportok táplálkozás-epidemiológiai vizsgálata, intervenciós programok kidolgozása,

bevezetése, nemzetközi és hazai pályázatok írása és lebonyolításában való aktív részvétel,

esetlegesen projektvezetői feladatok ellátása. Antropometriai vizsgálatok vezetése,

táplálkozással összefüggő megbetegedések (elhízás, cukorbetegség, daganatos

megbetegedések, stb.) hajlamosító tényezőinek kutatása, beleértve a genetikai hátteret is.

Oktatás és előadások tartása magyar és idegen nyelven egyaránt.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

Laborvezető, Élelmiszerkémiai- és

Analitikai Főosztály, 2009. november

18., OÉTI honlap, KSZK

Részvétel kutatómunkában, élelmiszer-kémiai, műszeres vizsgálatok végzése, akkreditált és új

módszerek fejlesztése, beállítása, validálása, a laboratóriumban dolgozók szakmai irányítása,

pályázatok írása, szakmai előadások tartása.

eredményes, az állás betöltve 2010.

február 19-től


eredményes, az állás betöltve 2010.

május 11-től

orvos, 2010, február 1., OÉTI honlap,

KSZK

Célzott csoportok táplálkozás-epidemiológiai vizsgálata, prevenciós programok kidolgozása.

Táplálkozással összefüggő megbetegedések (elhízás, cukorbetegség, stb.) hajlamosító

tényezőinek kutatása. Oktatás és előadások tartása magyar és idegen nyelven egyaránt.

főigazgató-helyettes, 2010. február 1.

OÉTI honlap, KSZK

Az Intézet vezetésében való szakmai, tudományos közreműködés. A közvetlen

alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek és szakmai tevékenységek irányítása.

Intervenciós programok kidolgozása, bevezetése, nemzetközi és hazai pályázatok írása és

lebonyolításában való aktív részvétel, esetlegesen projektvezetői feladatok ellátása. Az Intézet

képviselete szakmai rendezvényeken, konferenciákon és a médiában.

ereménytelen

nem érkezett pályázat

eredményes, az állás betöltve 2010.

március 01-től

humánpolitikai referens, 2010. február 1.

OÉTI honlap, KSZK

A közalkalmazottak toborzásával, kiválasztásával, be- és kilépésével kapcsolatos feladatok

ellátása, foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése, adatszolgáltatások

teljesítése, közreműködés egyéb személyzeti feladatok végrehajtásában, tervezésében.

gazdasági referens, 2010. február 1.,

OÉTI honlap, KSZK

A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási,

beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátása, a szervezeti

egység vezetése.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

gazdasági referens, 2010. március 2.,

OÉTI honlap, KSZK

A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási,

beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátása, a szervezeti

egység vezetése.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

vegyésztechnikus, Élelmiszerkémiai-

Analitikai Főosztály 2010. március 31.,

OÉTI honlap, KSZK

Az Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztály laboratóriumaiban folyó akkreditált és nem akkreditált

vizsgálatokban való részvétel, minta-előkészítés, oldat készítés, vizsgálatokhoz szükséges

műszerek, eszközök rendben tartása, élelmiszeranalitikai feladatok elvégzése.

eredményes, az állás betöltve 2010.

május 25-től


vegyész, Élelmiszerkémiai-Analitikai

Főosztály 2010. április 22. OÉTI honlap,

KSZK

A kozmetikai termékek analitikai vizsgálata, bejelentési eljárásánál szakvélemények készítése,

a bejelentési és szakvéleményezési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, információ az ügyfelek

és a társszervezetek felé. Bejelentési feladatokkal kapcsolatos rendeletek, uniós direktívák,

valamint kapcsolódó szakirodalom folyamatos nyomonkövetése.

eredményes, az állás betöltve 2010.

május 10-től

gazdasági referens, 2010. május 14.

OÉTI honlap, KSZK

A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási,

beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátása, a szervezeti

egység vezetése.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

könyvtáros, 2010. május 14. OÉTI

honlap, KSZK

Az Intézet könyvtárának vezetése, számítógépes adatbázisának kialakítása és annak kezelése,

információkutatás és szolgáltatás, pályázati közreműködés, a kutatási témákban való

közreműködés.

eredményes, az állás betöltve 2010.

augusztus 2-től

dietetikus, Alkalmazott

Táplálkozástudományi Főosztály 2010.

június 01. OÉTI honlap, KSZK

Étrendi és diétás tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolódó

írott anyagok kidolgozása. Részvétel kutatómunkában étlaptervezéssel, étrend- és recept

összeállítással, étrendi adatfelvétellel, antropometriai vizsgálatokkal

eredményes, az állás betöltve 2010.

július 01-től

ügyfélszolgálati referens, 2010. június

04. OÉTI honlap, KSZK

A különleges táplálkozási célú és az étrend-kiegészítő élelmiszerek, illetve a kozmetikai

termékek nyilvántartásba vételi eljárásával és a szakvéleményezési ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás, információ az ügyfelek és a társszervezetek felé.

eredményes, az állás betöltve 2010.

június 28-tól

szakértő, 2010. június 04. OÉTI honlap,

KSZK

vegyésztechnikus, Élelmiszerkémiai-

Analitikai Főosztály 2010. június 8.OÉTI

honlap, KSZK

A különleges táplálkozási célú és az étrend-kiegészítő élelmiszereken feltüntetett egészségre

vonatkozó állítások alkalmazása iránti kérelmekkel kapcsolatos szaktanácsadás, ügyintézés. A

szakvéleményezési ügyekkel, kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatás, információadás az

ügyfelek és a társszervezetek felé. A kérelmek szakmai-tudományos és jogi szempontból

történő elbírálása, e területen Magyarország képviselete az Európai Unióban.

A Főosztály laboratóriumaiban folyó akkreditált és nem akkreditált vizsgálatokban való

részvétel, minta-előkészítés, oldat készítés, vizsgálatokhoz szükséges műszerek, eszközök

rendben tartása, élelmiszeranalitikai feladatok elvégzése.

eredménytelen

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.


főosztályvezető, Élelmiszerkémiai-

Analitikai Főosztály, 2010. június 23.

KSZK

Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Főosztály szakmai munkáját. Irányítja és felügyeli a Főosztály

étrendkiegészítő készítményekkel, különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, valamint a

kozmetikumokkal kapcsolatos feladatait. A megfelelő rendeletek létrehozása érdekében

folyamatos kapcsolatot tart fenn az illetékes nemzeti és uniós hatóságokkal, szervezetekkel.

Részt vesz az EU szakmai munkacsoportjának és a Bizottság munkájában, ellátja a

kozmetikumokkal kapcsolatban a nemzeti kompetens hatóság feladatait. Részt vesz a hazai és

nemzetközi vizsgálómódszerek kidolgozásában, fejleszti a módszereket, publikációkat állít

össze, előadásokat tart, tudományos pályázatokat készít. Részt vesz a kutatási és gyakorlati

munkatervek összeállításában és végrehajtásában, a szakterületre vonatkozó rendeletek,

szabványok kidolgozásában, a korszerű oktatás és továbbképzés tervezésében és

megvalósításában, a tudományos eredmények közzétételében.

eredményes, az állás betöltve 2010.

szeptember 01-től

statisztikus, Táplálkozásélettani-

Epidemiológiai Főosztály, 2010. 08. 04.

OÉTI honlap, KSZK

A Táplálkozásélettani-Epidemiológiai Főosztály munkacsoportjaival együttműködve részvétel a

vizsgálatok/elemzések tervezésében, kivitelezésében, adatbázisok létrehozása, az

elemzésekhez a megfelelő statisztikai módszerek kiválasztása, részvétel az eredmények

értékelésében.

eredményes, az állás betöltve

2010.10. 01-től

orvos, Táplálkozásélettani-

Epidemiológiai Főosztály, 2010. 09. 14.

OÉTI honlap, KSZK

Célzott csoportok táplálkozás-epidemiológiai vizsgálata, prevenciós programok kidolgozása.

Táplálkozással összefüggő megbetegedések (elhízás, cukorbetegség, stb.) hajlamosító

tényezőinek kutatása. Oktatás és előadások tartása magyar és idegen nyelven egyaránt.

eredményes, az állás betöltve 2010.

november 8-tól

dietetikus, Alkalmazott

Táplálkozástudományi Főosztály 2010.

november 03.. OÉTI honlap, KSZK

Étrendi és diétás tanácsadás, szakmai előadások tartása, oktatás, továbbá ehhez kapcsolodó

írott anyagok kidolgozása. Részvétel kutatómunkában étlaptervezéssel, étrend- és recept

összeállítással, étrendi adatfelvétellel, antropometriai vizsgálatokkal.

eredménytelen

Az Intézet vezetősége a beadott pályázatok

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján a jelölteket nem találta alkalmasnak a

munkakör betöltésére.

vezető vegyész, Élelmiszerkémiai-

Analitikai Főosztály, 2010. december

08., OÉTI honlap, KSZK

Részvétel a kutatómunkában, műszeres élelmiszerkémiai vizsgálatok végzése, akkreditált és új

módszerek fejlesztése, beállítása, validálása, a laboratóriumban dolgozók szakmai irányítása,

pályázatok írása, szakmai előadások tartása.

elbírálás alatt

vegyésztechnikus, Élelmiszerkémiai- A Főosztály laboratóriumaiban folyó akkreditált és nem akkreditált vizsgálatokban való

Analitikai Főosztály, 2010. december 08. részvétel, minta-előkészítés, oldat készítés, vizsgálatokhoz szükséges műszerek, eszközök

OÉTI honlap, KSZK

rendben tartása, élelmiszeranalitikai feladatok elvégzése.

elbírálás alatt

dietetikus, Alkalmazott

Táplálkozástudományi Főosztály, 2011.

január 13. OÉTI honlap, KSZK

Táplálkozási tanácsadás protokolljának kidolgozása, lakossági tanácsadás elindítása és

szakambulancia vezetése, tudományos közlemények írása, szakmai előadások tartása, oktatás.

elbírálás alatt

Országos Gyermekegészségügyi Intézet


Pályázatok 2009. január 1-től

Szakmai leírás Eredmény Indokolás

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának időpontja,

megjelenés helye

Az Országos Gyermekegészségügyi

Intézet Perinatális és Koragyermekkori

Módszertani Osztálya keres védőnőt.

Jelentkezési határidő: 2009. április 27.

Megjelenés helye: KSZK weboldal és

OGYEI weboldal, kiírás időpontja: 2009.

április 2.

A munkakörbe tartozó, vezetői megbízással járó feladat a csalátervezési

tanácsadós. Egészségügyi Főiskolaangol nyelvvizsga

2009. április 21-ig összesen 2

pályázat érkezett

Az Intézet vezetősége a meghallgatás során

Lini Anitát választotta, aki a későbbiekben

visszalépett, sajnos a másik jelentkezőt nem

találtuk alkalmasnak.

Az Országos Gyermekegészségügyi

Intézet Perinatális és Koragyermekkori

Módszertani Osztálya keres védőnőt.

Jelentkezési határidő: 2009. május 29.

Megjelenés helye: KSZK weboldal és

OGYEI weboldal, kiírás időpontja: 2009.

május 8.

A munkakörbe tartozó, vezetői megbízással járó feladat a csalátervezési

tanácsadós. Egészségügyi Főiskolaangol nyelvvizsga

2009. május 8-ig összesen 2 pályázat

érkzett

Az Intézet vezetősége a meghallgatás során

Terényiné Bicsák Ágnest választotta.

Az Országos Gyermekegészségügyi

Intézet Gyermekegészségügyi

Infrmációs és Kutaási Osztálya keres

kutató munkatársat (pszichológus).

Jelentkezési határidő: 2009. augusztus

3. Megjelenés helye: KSZK weboldal és

OGYEI weboldal, kiírás időpontja: 2009.

július 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyetemi végzettségű (szociológus, pszichológus, szociálpszichológus, biológus,

epidemiológus)

kutatócsoport tagjaként önálló kutatói munka végzésére alkalmas személy.

Gyermekegészségügyi kutatási témák iránti érdeklődés. Statisztikai alapismeretek.

2009. augusztus 3-ig 82 pályázat

érkezett

A meghallgatáson elhangzottak alapján a

vezetőség Zsíros Emese mellett döntött, akit

szeptember 1-től szeretnénk alkalmazni.

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának

időpontja, megjelenés helye

Tudományos kutatási munkatárs

2009.01.28. határozott idejű kinevezés

www.kszk.gov.hu honlapon

Szakmai leírás Eredmény Indokolás

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Citogenetikai és Immunológiai Osztály

munkájában való részvétel

Alkalmazás 2009. 02.23-tól

helyettesítés

Biológus-Toxikológus,

2009.04 .06.

www.kszk.gov.hu honlapon

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid hatóanyagok EU-felülvizsgálati eljárásaiban való részvétel, dokumentációk értékelése,

kapcsolattartás az EU szakmai szervezeteivel.

Alkalmazás 2009. 04.27-től


Toxikológus-biológus,

2009.05 .06.

(határozott idejű kinevezés)

www.kszk.gov.hu honlapon

Diplomás munkatárs,

2009.augusztus -azonnali

betöltéssel (határozott idejű kinevezés)

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid hatóanyagok EU-felülvizsgálati eljárásaiban való részvétel, dokumentációk értékelése,

kapcsolattartás az EU szakmai szervezeteivel.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) ETTSZ osztályán a kémiai biztonság jogi

szabályozásával kapcsolatos információ szolgáltatás 24 órás ügyelet formájában.

Alkalmazás 2009. 07.15-től

Alkalmazás 2009. 09.1-től

Toxikológus-Biológus,

2009.november-azonnali

betöltéssel

www.kszk.gov.hu honlapon

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid hatóanyagok EU-felülvizsgálati eljárásaiban való részvétel, dokumentációk értékelése,

kapcsolattartás az EU szakmai szervezeteivel.

eredménytelen

Tudományos kutatási munkatárs

2009.12.28.napjától- határozatlan idejű

kinevezés

www.kszk.gov.hu honlapon

antsz.hu honlapon

Laborasszisztens munkakör

2009.12.30.napjától- határozatlan idejű

kinevezés

antsz.hu honlapon

Toxikológus-biológus,

2009.december-azonnali

betöltéssel

www.kszk.gov.hu honlapon

jobpilot.hu internetes oldalon

Tudományos kutatási munkatárs

2010.01.11-től- határozott idejű

kinevezés

www.kszk.gov.hu honlapon

Betanított munkás

2010. januártól azonnali betőltéssel.hu

honlapon

Kisérletes laboratóriumi munkatárs

2010. 01.07-től

antsz.hu, OKBI.hu honlapokon

Toxikológus-biológus,

2010.03 .19.

(határozott idejű kinevezés)

www.kszk.gov.hu honlapon

Kisérletes laboratóriumi munkatárs

2010. 06.14-től

antsz.hu, OKBI.hu honlapokon

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Citogenetikai és Immunológiai Osztály

munkájában való részvétel

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Citogenetikai és Immunológiai Osztály

munkájában való részvétel

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid hatóanyagok EU-felülvizsgálati eljárásaiban való részvétel, dokumentációk értékelése,

kapcsolattartás az EU szakmai szervezeteivel.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Citogenetikai és Immunológiai Osztály

munkájában való részvétel

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Molekuláris és Sejtbiológiai Osztályának kutatási,

fejlesztési, biológiai tesztelési munkájában való részvétel valamint az esetenként felmerülő

szakértői vélemények.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Molekuláris és Sejtbiológiai Osztályon felmerülő kisegítő

tevékenység

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid hatóanyagok EU-felülvizsgálati eljárásaiban való részvétel, dokumentációk értékelése,

kapcsolattartás az EU szakmai szervezeteivel.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Molekuláris és Sejtbiológiai Osztályon felmerülő kisegítő

tevékenység

(egy kolléganő kilépett)

Alkalmazás 2009. 12.28-tól

Alkalmazás 2009. 12.30-tól

Alkalmazás 2010. 01.18-tól

Alkalmazás 2010. 01.11-től

helyettesítés

Alkalmazás 2010. 01.15-től

Alkalmazás 2010. 01.08-tól

Alkalmazás 2010. 07.01-tól

áthelyezés történt

Alkalmazás 2010. 07.01-tól


GHS Osztályra munkatárs

2010.09.13-tól

antsz.hu, OKBI.hu honlapokon

www.kszk.gov.hu honlapon

Biológus

2010.09.17.-azonnali

betöltéssel

www.kszk.gov.hu honlapon

Tudományos kutatási munkatárs

2010.10.01.napjától- határozott idejű

kinevezés

www.kszk.gov.hu honlapon

Laborasszisztens munkakör

2010.10.11.napjától- határozott idejű

kinevezés

antsz.hu honlapon, www.kszk.gov.hu

honlapon

Toxikológus-Biológus,

2010.november-azonnali

betöltéssel

www.kszk.gov.hu honlapon

Kisérletes laboratóriumi munkatárs

2010.november-azonnali

betöltéssel

antsz hu OKBI hu honlapokon

Toxikológus-Biológus,

2010.december-azonnali

betöltéssel -határozott idejű kinevezés

www.kszk.gov.hu honlapon

Az OKBI Nemzeti Kompetens Hatóságok Osztályán, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

törvény alapján a veszélyes vegyi anyagok tulajdonságainak értékelésére, címkézésére,

csomagolására

részvétel.

vonatkozó, valamint egyéb kapcsolódó hatósági tevékenységében való

Az OKBI Kompetens Nemzeti Hatóságok Főosztályon az Intézet nemzetközi kémiai biztonsági

folyamatokkal, intézményekkel és szervezetekkel fenntartótt kapcsolatának szervezése és

fejlesztése.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Citogenetikai és Immunológiai Osztály

munkájában való részvétel

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Citogenetikai és Immunológiai Osztály

munkájában való részvétel

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid készítmények és hatóanyagok értékelése.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Molekuláris és Sejtbiológiai Osztályon felmerülő kisegítő

tevékenység

(egy kolléganő kilépett)

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Főosztály Biocid osztályán a

biocid készítmények és hatóanyagok értékelése.

Alkalmazás 2010. 10.18-tól

Alkalmazás 2010. 09.20-tól

Alkalmazás 2010. 11.02-től

Alkalmazás 2010. 11.02-től

Alkalmazás 2010. 12.27-tól

Alkalmazás 2010. 12.20-tól

Folyamatban

Országos Környezetegészségügyi Intézet

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának

időpontja, megjelenés helye

Szakmai leírás Eredmény Indokolás

www.kszk.gov.hu honlapon 2009.február adminisztrátor levegő o. eredményes: Mezőffy Lajosné

www.kszk.gov.hu honlapon 2009.február toxiko-pathológus eredményes: Dr.Szabó Katalin

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

www.kszk.gov.hu honlapon

2009.március molekuláris biológus MGDO eredményes: Dudás Beáta

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.


www.kszk.gov.hu honlapon 2009.április tudományos munkatárs/Aerobiológiai monitorozási o eredményes: Mányoki Gergely

www.kszk.gov.hu honlapon 2009.április környezetvédelmi méréstechnikus eredményes: Rosenberg Enikő

www.kszk.gov.hu honlapon 2009.április gazdasági vezető eredményes: Hartner Zoltánné

www.kszk.gov.hu honlapon 2009.június

24. vegyészmérnök eredményes: Nagy Szabolcs

biomérnök

www.kszk.gov.hu honlapon

2009.szeptember 22.

eredményes: Dudás Beáta

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

www.kszk.gov.hu honlapon

2009.november 17.

minőségirányítási egységvezető

eredményes: Karsai Ferencné állás

betöltése 2010. március 23.

www.kszk.gov.hu honlapon

2010. május 19. pénzügyi -számviteli ügyintéző nem töltötték be az állást

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

valamint a pályázati bizottsági meghallgatás

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

www.kszk.gov.hu honlapon

2010.július 13.

vegyész/vegyésznérnök/biomérnök/környezetmérnök

eredményes: Dávidovits Zsuzsanna

állás betöltése: 2010.09.09

www.kszk.gov.hu honlapon

2010.09.03. biológus

eredményes: Törő Károly állás

betöltése: 2010.10.01

Országos "Frédéric Joliot Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának

időpontja, megjelenés helye

Szakmai leírás Eredmény Indokolás


Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály

Kutató állás. Kiírás időpontja:

2009.02.10. Megjelenés helye: OSSKI

honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

Országos Személyi Dozimetriai

Szolgálat Diplomás méréstechnikus

állás. Kiírás időpontja: 2009.02.10.

Megjelenés helye: OSSKI honlap,

KÖZIGÁLLÁS honlap

Sejt- és Immun-sugárbiológiai Osztály

Tudományos kutató állás. Kiírás

időpontja: 2009.03.04. Megjelenés

helye: OSSKI honlap, KÖZIGÁLLÁS

honlap

Lakossági és Környezeti

Sugáregészségügyi Osztály

Tudományos kutató állás. Kiírás

időpontja: 2008.02.22. Megjelenés:

OSSKI honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

Felsőfokú képesítés, fizikus, villamosmérnök, fizikatanár, orvos-fizikus vagy orvos-biológiai

mérnök végzettség, angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, felhasználói szintű

számítógép ismeret

Felsőfokú képesítés, fizikus, vegyész vagy vegyészmérnök végzettség, angol nyelvből

középfokú C típusú nyelvvizsga,felhasználói szintű számítógép ismeret

Főiskola, sejtbiológiai, molekuláris biológiai vagy immunbiológiai módszer ismerete, angol

nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, felhasználói szintű számítógép ismeret

Felsőfokú képesítés, radiokémikus, vegyész vagy vegyészmérnök végzettség, angol nyelvből

középfokú C típusú nyelvvizsga, gyakorlott szintű számítógép ismeret

2009.márciusi meghallgatás

eredményesen zárult. (Elek Richard)

Az állás betölthetőségének időpontja:

2009.április 1.

2009.áprilisi meghallgatás

eredményesen zárult. (Polinák Péter)

Az állás betölthetőségének időpontja:

2009.május 1.

2009.áprilisi meghallgatás

eredményesen zárult. ( Balázsné

Persa Eszter ) Az állás

betölthetőségének időpontja: 2009.

május 1.

2009.áprilisi meghallgatás

eredményesen zárult. ( Nagyné Dr.

Bereczki Laura ) Az állás

betölthetőségének időpontja: 2009.

május 1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Gazdasági Osztály Pénzügyi és

gazdasági ügyintéző állás (határozott

időre-1év) Kiírás időpontja: 2009.április

30. Megjelenés helye: OSSKI honlap,

KÖZIGÁLLÁS honlap

Izotóp-alkalmazási és Állatkísérletes

Osztály Kutató állás Kiírás időpontja:

2009.06.22. Megjelenés: OSSKI honlap,

KÖZIGÁLLÁS honlap

Igazgatóság Titkárnő állás. Kiírás

időpontja:2009.09.15. Megjelenés:

OSSKI honlapján, KÖZIGÁLLÁS

honlapján

Sugárbiológiai Főosztály Titkárnő állás.

Kiírás időpontja:2009.10.21.

Megjelenés: OSSKI honlapján,

KÖZIGÁLLÁS, honlapján

Középiskola/gimnázium, minimum középfokú pénzügyi végzettség, költségvetési könyvelés

területén szerzett legalább 1-3év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office, büntetlen

előélet

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felhasználói szintű MS Windows

NT/2000/XP

középiskolai/gimnáziumi végzettség, angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

középiskolai/gimnáziumi végzettség, angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

2009. júniusi meghallgatás

eredményesen zárult. (Fülöp Éva) Az

állás betölthetőségének időpontja:

2009. június 22.

2009. szeptemberi meghallgatás

eredményesen zárut. (Pöstényi Zita)

Állás betölthetőségének időpontja:

2009.október.1.

2009. szeptemberi meghallgatás

eredményesen zárut. (Jendrolovics

Kitty) Állás betölthetőségének

időpontja: 2009.október.13.

2009. novemberi meghallgatás

eredményesen zárut. (Csizmár Dália)

Állás betölthetőségének időpontja:

2009.december.1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Lakossági és Környezeti

Sugáregészségügyi Osztály

Tudományos takarítói állás. Kiírás

időpontja: 2009.10.21. Megjelenés:

OSSKI honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

középfokú képesítés, leinformálhatóság

2009. novemberi meghallgatás

eredményesen zárut. (Lámpa Jolán)

Állás betölthetőségének időpontja:

2009.december.1.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Molekuláris Tumor Sugárbiológiai

Osztály Tudományos laboratóriumi

asszisztens állás.Kiírás időpontja:

2009.12.17. Megjelenés helye: OSSKI

honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

középiskola/gimnázium, alap szintű MS Office

2009. decemberi meghallgatás

eredményesen zárut. (Frigyesi Mária)

Állás betölthetőségének időpontja:

2010.január.25.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.


Lakossági és Környezeti

Sugáregészségügyi Osztály

Tudományos kutató állás. Kiírás

időpontja: 2009.12.17. Megjelenés:

OSSKI honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

Izotóp-alkalmazási és Állatkísérletes

Osztály Kutató állás Kiírás időpontja:

2009.06.22. Megjelenés: OSSKI honlap,

KÖZIGÁLLÁS honlap

Felsőfokú képesítés, radiokémikus, vegyész vagy vegyészmérnök, angol nyelvből C típusú

általános nyelvvizsga, gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP

Főiskola, biológus, fizikus, orvos, állatorvos, hasonló munkaköri tapasztalat - legalább 1-3 év

szakmai tapasztalat, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű MS

Windows NT/2000/XP

2010. januári meghallgatás

eredményesen zárut. (Szabó Péter)

Állás betölthetőségének időpontja:

2010.január.30.

2010. januári meghallgatás

eredményesen zárut. (Kovács Haász

Veronika) Állás betölthetőségének

időpontja: 2010.február.20.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Molekuláris Tumor Sugárbiológiai

Osztály Tudományos laboratóriumi

asszisztens állás.Kiírás időpontja:

2009.12.17. Megjelenés helye: OSSKI

honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

középiskola/gimnázium, alap szintű MS Office

2010. januári meghallgatás

eredményesen zárut. (Fekete

Erzsébet) Állás betölthetőségének

időpontja: 2010.február.10.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Igazgatóság Titkárnő állás. Kiírás

időpontja:2010.02.12. Megjelenés:

OSSKI honlapján, KÖZIGÁLLÁS

honlapján

Lakossági és Környezeti

Sugáregészségügyi Osztály

Tudományos takarítói állás. Kiírás

időpontja: 2010.3.12. Megjelenés:

OSSKI honlap, KÖZIGÁLLÁS honlap

középiskolai/gimnáziumi végzettség, angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

középfokú képesítés, leinformálhatóság

2010. februári meghallgatás

eredményesen zárut. (Jendrolovics

Kitty) Állás betölthetőségének

időpontja: 2010.február.13.

2010. márciusi meghallgatás

eredményesen zárut. (Jankovich

Andrásné) Állás betölthetőségének

időpontja: 2010.március.13.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Igazgatóság Titkárnő állás. Kiírás

időpontja:2010.03.29. Megjelenés:

OSSKI honlapján, KÖZIGÁLLÁS

honlapján

középiskolai/gimnáziumi végzettség, angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

2010. februári meghallgatás

eredményesen zárut. (Kovács Nemes

Éva) Állás betölthetőségének

időpontja: 2010.április.16.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály

besugárzás-technikus állás. Kiírás

időpontja: 2010.10.18. Megjelenés

helye: KÖZIGÁLLÁS honlap

középiskola/gimnázium, alap szintű MS Office, korábbi sugaras munkakör, 1-3 év szakmai

tapasztalat, technikum, elektrotechnikus, sugárvédelmi képesítés

2010. Novemberei meghallgatás

eredményesen zárult (Szöllősi

László) állás betölthetőség időpontja

2010. november 5.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Elektromágneses Terek és Sugárzások

Osztály Tudományos kutató fizikus

állás. Kiírás időpontja: 2010.10.22.

Megjelenés helye: KÖZIGÁLLÁS honlap

Igazgatóság belső ellenőri állás. Kiírás

időpontja:2010.10.22. Megjelenés helye:

KÖZIGÁLLÁS honlap

egyetem, mérnök, fizikus, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

felhasználóiszintű MS Office (irodai alkalmazások), optikai sugárzások mérésében szerzett 1-3

év tapasztalat

főiskola, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony: ellenőrzés, költségvetés, pénzügy vagy

számvitel, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló

kormányrendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettségesetén: okleveles pénzügyi

revizor, pénzügyi-számviteli szakellenőr, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenőr,

mérlegképes könyvelő, okleveles informatikai rendszerellenőr, közigazgtaási gazdálkodási és

ellenőrzési szakértő, felhasználóiszintű MS Office (irodai alkalmazások)

Eredménytelenül zárult, 2011.

januárjában újra kiírásra kerül

2010. novemberi meghallgatás

eredményesen zárult. (Gyömbér

Ákos) állás betölthetőség időpontja

2010.11.15.

Nem volt jelentkező

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.


Igazgatóság közbeszerzési szakértő

állás. Kiírás időpontja:2010.11.22.

Megjelenés helye: KÖZIGÁLLÁS honlap

felsőfokú képesítés+ OKJ-s közbeszerzési referensi végzettség, vagy jogi egyetem, mindkét

esetben regisztrált közbeszerzési szakértő.

2010. decemberi meghallgatás

eredményesen zárult. (Dr. Cziffra

Csaba) állás betölthetőség időpontja

2010.12.07.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Elektromágneses Terek és Sugárzások

Osztály Tudományos kutató biológus

állás. Kiírás időpontja:2010.10.25.

Megjelenés helye: KÖZIGÁLLÁS honlap

egyetem, biológus, orvos-biológus, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

felhasználóiszintű MS Office (irodai alkalmazások), in vitro sejt- és szövettenyészetek

fenntartása terén szerzett laboratóriumi gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

2010. novemberi meghallgatás

eredményesen zárult. (Szerencsi

Ágnes) állás betölthetőség időpontja

2011.01.01

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Sugárbiológiai Főosztály laboratóriumi

asszisztens állás. Kiírás

időpontja:2010.12.07. Megjelenés helye:

KÖZIGÁLLÁS honlap

középiskola/gimnázium, alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat

2010. decemberi meghallgatás

eredményesen zárult. (Frigyesi

Mária) állás betölthetőség időpontja

2011.01.10.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Igazgatóság leltáros és intézeti

vagyonvédelmi felelős állás. Kiírás

időpontja:2010.12.13. Megjelenés helye:

KÖZIGÁLLÁS honlap

középfokú képesítés, gazdasági szakirány, alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),hasonló

területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat

2010. decemberi meghallgatás

eredményesen zárult. (Pintér

Jánosné) állás betölthetőség

időpontja 2011.01.01.

Az Intézet vezetősége a beadott pályázat

alapján az említett jelöltet találta alkalmasnak

a munkakör betöltésére.

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Pályázatok 2009. január 1-től

Intézet által kiírt pályázat

megnevezése, kiírásának

időpontja, megjelenés helye Szakmai leírás Eredmény Indokolás

OPK titkársági koordinátor - 2009.

február 13. - ÁNTSZ honlap

A Központ adminisztratív munkájának elvégzése, adatok be- és átvitele, a titkárság pontos

munkájának megszervezése

sikeres

új szervezeti egység

OPK jogi referens - 2009. február 13. -

ÁNTSZ honlap

A pszichiátriai ellátását érintő törvényességi feladatok elvégzése, magas biztonságú, illetve

forenzikus osztályok működési feltétel-rendszerének kidolgozása.

sikeres

új szervezeti egység

OPK betegellátási referens - 2009.

február 13. - ÁNTSZ honlap

A pszichiátriai szakellátás szakmai színvonalának felügyelete; a fekvő és járó-beteg szakellátás

minimum-feltételeinek, illetve szakmai irányelveinek kidolgozásában való részvétel.

sikeres

új szervezeti egység

OPK tudományos kutatási referens -

2009. február 13. - ÁNTSZ honlap

Hazai pszichiátriai kutatómunkák összehangolása, szervezése, fiatal kutatók számára kiírandó

pályázatok szakmai hátterének, valamint tudományos konferenciák, előadások szervezése.

sikeres

új szervezeti egység

OPK főosztályvezetői - 2009. február 13.

- ÁNTSZ honlap

Az Országos Pszichiátriai Központ tevékenységének komplex irányítása: tervezése, szervezése

és teljes körű ellenőrzése.

sikeres

új szervezeti egység


OAC informatikus - 2009. május -

ÁNTSZ honlap

MS SQL adatbázis karbantartása. MS Access és SQL lekérdezések programozása. Szerverek

karbantartásában közreműködés (naplózás, mentések, vírusvédelem). Felhasználókkal

rendszergazdai szintű kapcsolattartás (regisztárció, belépőkódok, alapvető informatikai jellegű

help-desk funkciók). Kapcsolattartás a fejlesztő cégekkel és a szerverek üzemeltetését,

karbantartását végző szervezeti egységgel (OTH Informatikai Főosztály). További informatikai

fejlesztések előkészítésében és megvalósításában részvétel. Az internet alapú Kezelési Igény

Indikátor (TDI) és elterelés, halálozás adatgyűjtési rendszer informatikai üzemeltetési

feladatainak ellátása: Éves jelentés elkészítése (TDI, halálozás, elterelés). A kezelőhelyek által

évente egyszer aggregáltan jelentett kezelési adatgyűjtési és gondozási rendszer - a 76/2004.

(VIII. 19.) számú az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai)

adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

szóló ESzCsM rendelet 1211/04 adatgyűjtése, működtetése és nemzeti jelentések elkészítése

MS Excel alapú rendszerben.

sikeres

üres állás

referens - 2010. október 19. - ÁNTSZ

honlap

referens - 2010. október 19. - ÁNTSZ

honlap

A Központ munkájában való aktív közreműködés, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok

teljes körű ellátása

A Központ munkájában való aktív közreműködés, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok

teljes körű ellátása

A pályázati eljárás alapján egy fő

kinevezéséről született döntés

A pályázati eljárás alapján egy fő

kinevezéséről született döntés

üres állás

üres állás

orvos munkatárs - 2010. október 19. -

ÁNTSZ honlap

A szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai és módszertani irányításában, koordinálásában,

ellenőrzésében részvétel. Együttműködés és kapcsolattartás az Országos Intézetekkel,

Szakmai Kollégiumokkal és az ÁNTSZ más szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel.

A szakfelügyelők bevonásával célvizsgálatokban/ellenőrzésekben részvétel az egészségügyi

jogszabályokban, szakmai irányelvekben, protokollokban, módszertani levelekben foglaltak

tárgyában. A szakfelügyeleti hálózat jelentéseinek, beszámolóinak feldolgozásában,

értékelésében, szakmai jelentések elkészítésében részvétel. Az egészségügyi ellátórendszer

működését leíró jelentések, beszámolók feldolgozásában, elemzésében, értékelésében

részvétel. Részvétel az OSZMK Főigazgató főorvos által elrendelt cél, felügyeleti, egyéb

vizsgálatokban.

Egyeztetés folyamatban van

üres állás

orvos munkatárs - 2010. október 19. -

ÁNTSZ honlap

A szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai és módszertani irányításában, koordinálásában,

ellenőrzésében részvétel. Együttműködés és kapcsolattartás az Országos Intézetekkel,

Szakmai Kollégiumokkal és az ÁNTSZ más szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel.

A szakfelügyelők bevonásával célvizsgálatokban/ellenőrzésekben részvétel az egészségügyi

jogszabályokban, szakmai irányelvekben, protokollokban, módszertani levelekben foglaltak

tárgyában. A szakfelügyeleti hálózat jelentéseinek, beszámolóinak feldolgozásában,

értékelésében, szakmai jelentések elkészítésében részvétel. Az egészségügyi ellátórendszer

működését leíró jelentések, beszámolók feldolgozásában, elemzésében, értékelésében

részvétel. Részvétel az OSZMK Főigazgató főorvos által elrendelt cél, felügyeleti, egyéb

vizsgálatokban.

Egyeztetés folyamatban van

üres állás


orvos munkatárs - 2010. október 19. -

ÁNTSZ honlap

A szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai és módszertani irányításában, koordinálásában,

ellenőrzésében részvétel. Együttműködés és kapcsolattartás az Országos Intézetekkel,

Szakmai Kollégiumokkal és az ÁNTSZ más szakmai felügyeletet ellátó szervezeti egységeivel.

A szakfelügyelők bevonásával célvizsgálatokban/ellenőrzésekben részvétel az egészségügyi

jogszabályokban, szakmai irányelvekben, protokollokban, módszertani levelekben foglaltak

tárgyában. A szakfelügyeleti hálózat jelentéseinek, beszámolóinak feldolgozásában,

értékelésében, szakmai jelentések elkészítésében részvétel. Az egészségügyi ellátórendszer

működését leíró jelentések, beszámolók feldolgozásában, elemzésében, értékelésében

részvétel. Részvétel az OSZMK Főigazgató főorvos által elrendelt cél, felügyeleti, egyéb

vizsgálatokban.

Egyeztetés folyamatban van

üres állás

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!