16.06.2014 Views

Országos Tisztifőorvosi Hivatal - ÁNTSZ

Országos Tisztifőorvosi Hivatal - ÁNTSZ

Országos Tisztifőorvosi Hivatal - ÁNTSZ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Közzétételi Szabályzat Melléklet II / 10. szerinti adatok

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által

kiírt és elbírált pályázatok 2009.

január 1-től

Szakmai leírás

Eredmény

Indokolás

főosztályvezető-helyettes -

Gyógyszerészeti Főosztály

Megjelenés: 2009. január 19. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Gyógyszerészeti Főosztályra főosztályvezető-helyettes feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Pethőné dr. Kiss Csilla

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

hatósági ügyintéző - Egészségügyi

Igazgatási Főosztály Megjelenés:

2009. január 19. KSZK, ÁNTSZ

külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Egészségügyi Igazgatási Főosztályra hatósági ügyintéző feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján Dr.

Török Levente kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

építészmérnök - Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztály

Megjelenés: 2009. január 27. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Beruházási és Ingatlanfejlesztési Főosztályra építészmérnök feladatkör

ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Csepely-Knorr Kristóf

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

nemzetközi referens - Nemzetközi

Főosztály Megjelenés: 2009. február

06. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Nemzetközi Főosztályra nemzetközi referens feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Tripsánszki Diána és Orbán

Tímea kinevezéséről született

döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

mérlegképes könyvelő -

Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2009. március 24.

KSZK, ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Közgazdasági Főosztályra mérlegképes könyvelő feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Szabó Zsuzsanna

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

népegészségügyi referens -

Népegészségügyi Főosztály

Megjelenés: 2009. április 10. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Népegészségügyi Főosztályra népegészségügyi referens feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján Dr.

Mártonné dr. Nánási Judit

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

1


Közzétételi Szabályzat Melléklet II / 10. szerinti adatok

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által

kiírt és elbírált pályázatok 2009.

január 1-től

Szakmai leírás

Eredmény

Indokolás

országos tiszti gyógyszerész -

Gyógyszerészeti Főosztály

Megjelenés: 2009. április 26. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

A pályázati eljárás alapján Dr.

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Bártfayné dr. Felsővályi Kinga

Gyógyszerészeti Főosztályra országos tiszti gyógyszerész feladatkör ellátására

kinevezéséről született döntés.

köztisztviselői kinevezéssel.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

osztályvezető -

Informatikai Főosztály-

Projektmenedzsment Osztály

Megjelenés: 2009. április 21. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az

Informatikai Főosztály-Projektmenedzsment Osztályra osztályvezető feladatkör

ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Szőke Katalin kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

ingatlanfejlesztési osztályvezető -

Beruházási és Ingatlanfejlesztési

Főosztály Megjelenés: 2009. május

04. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Beruházási és Ingatlanfejlesztési Főosztályra ingatlanfejlesztési osztályvezető

feladatkör ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Lovászi Péter kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

igazgatási ügyintéző -

Országos Gyógyhelyi és

Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság

Megjelenés: 2009. május 05. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

A pályázati eljárás alapján

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az

Jakab Erika kinevezéséről

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságra igazgatási ügyintéző

született döntés.

feladatkör ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

beruházási eladó -

Beruházási és Ingatlanfejlesztési

Főosztály Megjelenés: 2009. május

05. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Beruházási és Ingatlanfejlesztési Főosztályra beruházási előadó feladatkör

ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Molnár Andrea kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

védőnő -

Egészségügyi Igazgatási Főosztály-

Védőnő Szakfelügyeleti Osztály

Megjelenés: 2009. május 26. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az

Egészségügyi Igazgatási Főosztály-Védőnő Szakfelügyeleti Osztályra védőnő

feladatkör ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Kovácsné Fehér Erika

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

2


Közzétételi Szabályzat Melléklet II / 10. szerinti adatok

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által

kiírt és elbírált pályázatok 2009.

január 1-től

Szakmai leírás

Eredmény

Indokolás

mérlegképes könyvelő -

Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2009. május 26. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Közgazdasági Főosztályra mérlegképes könyvelő feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Makkai Edina kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

költségvetési ügyintéző -

Koordinációs és Közbeszerzési

Főosztály Megjelenés: 2009. június

02. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Koordinációs és Közbeszerzési Főosztályra költségvetési ügyintéző feladatkör

ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján Dr.

Rodák Margit kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

stratégiai beszerző - Üzemeltetési

és Szolgáltató Főosztály

Megjelenés: 2009. június 02. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az

Üzemeltetési és Szolgáltató Főosztályra stratégiai beszerző feladatkör

ellátására köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Tatár Angelika kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

főosztályvezető -

Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2009. június 09. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Közgazdasági Főosztályra főosztályvezető feladatkör ellátására köztisztviselői

kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Manheim István kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

raktári könyvelő -

Üzemeltetési és Szolgáltató

Főosztály Megjelenés: 2009. június

27. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az

Üzemeltetési és Szolgáltató Főosztályra raktári könyvelő feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Király Lászlóné kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

országos tisztiorvos - Egészségügyi

Igazgatási Főosztály Megjelenés:

2009. július 10. KSZK, ÁNTSZ külső

honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az

Egészségügyi Igazgatási Főosztályra országos tisztiorvos feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján Dr.

Sajtos János kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

3


Közzétételi Szabályzat Melléklet II / 10. szerinti adatok

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által

kiírt és elbírált pályázatok 2009.

január 1-től

Szakmai leírás

Eredmény

Indokolás

forint- és valutapénztáros -

Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2009. november 15.

KSZK, ÁNTSZ külső honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Közgazdasági Főosztályra forint- és valutapénztáros feladatkör ellátására

köztisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Kecskeméthyné Fekécs Ágnes

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

belső ellenőr - Belsőellenőrzési

Főosztály Megjelenés: 2009.

december 01. KSZK, ÁNTSZ külső

honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Belsőellenőrzési Főosztályra belső ellenőr feladatkör ellátására köztisztviselői

kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Malek Ágnes kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

pénzügyi ügyintéző - Közgazdasági

Főosztály Megjelenés: 2009.

december 28. KSZK, ÁNTSZ külső

honlap, Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Közgazdasági Főosztályra pénzügyi ügyintéző feladatkör ellátására a Munka

Törvénykönyve alapján.

A pályázati eljárás alapján

Klein Zsuzsanna felvételéről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

belső ellenőr - Belsőellenőrzési

Főosztály Megjelenés: 2010. január

16. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény

10. § alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a

Belsőellenőrzési Főosztályra belső ellenőr feladatkör ellátására köztisztviselői

kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Horváth Tímea kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

mérlegképes könyvelő -

Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2010. szeptember 14.

KSZK, ÁNTSZ külső honlap, Intranet

munka-, tűzvédelmi és

környezetvédelmi ügyintéző -

Üzemeltetési és Szolgáltató

Főosztály Megjelenés: 2010. október

7. KSZK, ÁNTSZ külső honlap,

Intranet

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Közgazdasági

Főosztályra mérlegképes könyvelő feladatkör ellátására kormánytisztviselői

kinevezéssel.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az Üzemeltetési és

Szolgáltató Főosztályra munka-, tűzvédelmi és környezetvédelmi ügyintéző

feladatkör ellátására kormánytisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Ofella Mária kinevezéséről

született döntés.

A pályázati eljárás alapján

Révész István kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

4


Közzétételi Szabályzat Melléklet II / 10. szerinti adatok

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által

kiírt és elbírált pályázatok 2009.

január 1-től

Szakmai leírás

Eredmény

Indokolás

adminisztrátor - Közgazdasági

Főosztály Megjelenés: 2011. január

23. KSZK, ÁNTSZ külső honlap

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Közgazdasági

Főosztályra adminisztrátor feladatkör ellátására, határozott idejű

kormánytisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Nagyné Mukics Beáta

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

felsőfokú végzettségű mérlegképes

könyvelő - Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2011. február 4. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Közgazdasági

Főosztályra felsőfokú végzettségű mérlegképes könyvelő feladatkör ellátására

kormánytisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Szigeti Emese kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

középfokú végzettségű mérlegképes

könyvelő - Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2011. február 4. KSZK,

ÁNTSZ külső honlap

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Közgazdasági

Főosztályra középfokú végzettségű mérlegképes könyvelő feladatkör ellátására

kormánytisztviselői kinevezéssel.

A pályázat eredménytelen.

munkaügyi előadó - Bér- és

Munkaügyi Osztály Megjelenés:

2011. február 9. KSZK, ÁNTSZ

külső honlap

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Bér- és Munkaügyi

Osztályra munkaügyi előadó feladatkör ellátására kormánytisztviselői

kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Forróné Juhász Valéria Mária

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

leltározási ügyintéző - Üzemeltetési

és Szolgáltató Főosztály, Beszerzési

és Ellátási Osztály Megjelenés:

2011. február 18.

felsőfokú végzettségű főigazgatói

feladatkör a "Frédéric Joliot-Curie"

Sugárbiológiai és

Sugáregészségügyi Kutató Inétzet

élére. Megjelenés 2011. március

23. a KSZK, Egészségügyi Közlöny

márciusi számában

középfokú végzettségű mérlegképes

könyvelő - Közgazdasági Főosztály

Megjelenés: 2011. március 29..

KSZK, ÁNTSZ külső honlap

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett az Üzemeltetési és

Szolgáltató Főosztályra leltározási ügyintéző feladatkör ellátására

kormánytisztviselői kinevezéssel.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Frédéric Joliot Curie

Sugárbiológia és Sugáregészségügyi Kutató Intézet főigazgatói feladatkör

ellátására közalkalmazotti kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján

Varróné Bihari Viktória

kinevezéséről született döntés.

A pályázati bizottság eljárása

alapján dr. Sáfrány Géza

kinevezéséről született döntés

A pályázati eljárás alapján

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Közgazdasági

Gulyás Judit és Szabó János

Főosztályra középfokú végzettségű mérlegképes könyvelő feladatkör ellátására

Pálné kinevezéséről született

kormánytisztviselői kinevezéssel.

döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

felsőfokú végzettségű jogászt az

Igazgatási Főosztályra. Megjelenés:

2011 április 3. NKI honlapja és

ÁNTSZ honlapja

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Igazgatási Főosztályra

felsőfokú végzettségű jogász munkakör betöltésére kormánytisztviselői

kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján Dr.

Simon Zsuzsanna

kinevezéséről született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

5


Közzétételi Szabályzat Melléklet II / 10. szerinti adatok

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal által

kiírt és elbírált pályázatok 2009.

január 1-től

Szakmai leírás

Eredmény

Indokolás

energetikus a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztályra.

Megjelenés 2011. május 24. a

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat,

az ÁNTSZ internetes oldalán és a

Profession.hu oldalán.

felsőfokú végzettségű beruházási

előadó a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztályra.

Megjelenés 2011. június 7. a NKI, az

ÁNTSZ internetes oldalán.

középfokú végzettségű raktári

könyvelőt a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztályra.

Megjelenés 2011. június 14. a NKI,

az ÁNTSZ internetes oldalán.

középfokú végzettségű raktári

könyvelőt a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztályra.

Megjelenés 2011. július 7. a NKI, az

ÁNTSZ internetes oldalán.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztály energetikusi munkakör ellátására a Munka

törvénykönyve alapján történő kinevezéssel.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztály beruházási előadói feladatkör ellátására

kormánytisztviselői kinevezéssel.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztály raktári könyvelői feladatkör ellátására

kormánytisztviselői kinevezéssel.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal pályázatot hirdetett a Beruházási és

Ingatlanfejlesztési Főosztály raktári könyvelői feladatkör ellátására

kormánytisztviselői kinevezéssel.

A pályázati eljárás alapján Dr.

Farkas György kinevezéséről

született döntés

A pályázat eredménytelen.

A pályázat eredménytelen.

A pályázati eljárás alapján

Boros Erna kinevezéséről

született döntés.

Pályázati feltételeknek megfelelt.

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!