“Az élet titkát kutatva az atomoknál és az elektronoknál ... - MTA SzFKI

szfki.hu

“Az élet titkát kutatva az atomoknál és az elektronoknál ... - MTA SzFKI

“Az élet titkát kutatva az

atomoknál és az elektronoknál

kötöttem ki, melyekben

egyáltalán nincs élet. Valahol

útközben az élet kiszaladt az

ujjaim közül…”

Szent-Györgyi Albert


Munkabeszámoló

Verebélyi Tamás

Wigner FK SZFI

Budapest, 2012. november 27.


Bemutatkozás

2010 ELTE fizika – matematika tanárszakos diploma megszerzése

2010 felvételi az ELTE Fizika Doktori Iskola

2011 MTA Fiatalkutatói Ösztöndíj elnyerése


Motiváció

Élettanilag fontos fehérjék

Dinamikailag

Liofilizált (szilárd) és különböző oldott állapotban

Hőmérséklet függés

Szélesjelű NMR spketroszkópiával

DSC módszerrel


Előadás felépítése


Alkalmazott módszerek

• Szélesjelű Mágneses Magrezonancia

• Jelalak vizsgálata

• Intenzitás mérése

• DSC

• Entalpia változás mérése


Kérdés és a válasz


Mérési eredmények értelmezése

M

0

N

Kevésbé mozgékony komponens

2

2

h I(

I

3kT

1)

B

0

Mozgékony komponens


Spektrum értelmezése


A mozgékony komponens amplitudójának

hőmérséklet függése


Jelalak hőmérséklet függése

• Második momentumon keresztül

• Információ a proton-váz dinamikájáról

M

2

x

2

f

f ( x)

dx

( x)

dx

M

2

4 2

3

4

I(

I

N

1)

k,

j

(1

3cos

R

2

6

kj

kj

)

2


Van Vleck elmélet

Dipólus-dipólus kölcsönhatás proton párok

között, lokális tér négyzetes átlaga:

• a rezonáns mag helyén

• egyféle mag azonos környezetben


Van Vleck elmélet

Porminta: időbeli átlag

Értéke a mágneses tér és a

forgástengely által bezárt ϒ szögtől

függ, makroszkópikus forgatás esetén (

akár zéró is lehet:MAS). Lokális/belső

forgások esetén az első átlagolás a

forgásra történik.

Inkább mérjük meg, az modellfüggettlen lesz!


T [ o C]

DSC mérések

H

K

t

t

1

2

Tdt

0,4

BUFFER

LIZOZIM in BUFFER

0,2

0,0

-40 -20 0

Temperature [ o C]


Mérési eredmények

• Adamantán

• β – Kazeinen történt mérések

• Lizozimon történt mérések

• Tβ4-en és Stabilinen történt mérések

• Műszemlecsén történt mérések


Adamantán

C 10 H 16


β– Kazeinen történt mérések


M 2

[G 2 ]

Lizozimon történt mérések

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

100 150 200 250 300

T [K]


Tβ4, stabilin, Tβ4 + stabilin

komplex vizsgálata


Műszemlencse - szintetikus

polimerek

• Ipari együttműködés keretén belül

megvalósuló alapkutatás


Fejlesztések

• Kiértékelő program fejlesztése a gyorsabb

kiértékelés érdekében


További tervek

• A disszertációhoz szükséges további

mérések elvégzése

• A mérési eredmények kiértékelés és

értelmezése, valamint publikálása


A doktori disszertáció célkitűzése

Egy rendezett és egy rendezetlen fehérje

összehasonlítása az általunk használt

módszerekkel


Egyéb eredmények

• SMM 21 konferencia szervezésében való

részvétel

• Intézeti laborlátogatás szervezése

egyetemistáknak


Publikációk

Megjelent publikáció:

• The effect of high-pressure torsion on the microstructure and hydrogen absorption kinetics

of ball-milled Mg70Ni30, Journal of Alloys and Compounds, Volume 504, Issue 1, 13 August

2010, Pages 83-88

Á. Révész, Zs. Kánya, T. Verebélyi, P.J. Szabó, A.P. Zhilyaev, T. Spassov

Készülőben lévő publikáció:

• Hydrogen diffusion in Pd 0.9 Ag 0.1 -H x , 2013 T. Verebelyi et al.

• Hydration properties and complex formation of the proteins Tβ4 and stabilin, 2013 A. Tantos et al.

Konferencia poszter:

• Interfacial water in β-casein molecular surfaces: Wide-Line NMR, Relaxation and DSC

characterization, T. Verebelyi et al., 2011 8 th European Biophyisics Congress


Köszönet nyilvánítás

MTA Wigner FK

Tompa Kálmán

Bokor Mónika

Bánki Péter

Matus Péter

Pawel Kamasa

Szabó Tibor

MTA Enzimológiai Intézet

Tompa Péter

Felméry Anna

Tantos Ágnes


Köszönöm a megtisztelő

figyelmüket!

More magazines by this user
Similar magazines