Gyógyszerinformációs rendszerek

szote.u.szeged.hu

Gyógyszerinformációs rendszerek

Egészségügyi információs

technológiák

Gyógyszerinformációs rendszerek

GYÓGYSZERÉSZI TOVÁBBKÉPZÉS

Dr. Apjok András

apjok@mednetkht.hu

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Tartalom

• Gyógyszernyilvántartás

• Gyógyszergazdálkodás

• A gyógyszerészi

gondozás informatikája

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Az információrendszer szereplői

• ESZCSM

• OGYI

• ÁNTSZ

• OEP

• Gyógyszertárak (közforgalmú és intézeti)

• Egészségügyi ellátók

• Gyógyszer nagykereskedők

• Tatalomszolgáltatók, informatikai cégek

Gyógyszernyilvántartás

G yógyszergazdálkodás

Gyógyszerészigondozás

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


szabályozása

szabályozása

Gyógyszernyilvántartás

• Ki? Ki?

• Mit? Mit?

• Hogyan? Hogyan?

• Kié Kié az az információ?

információ?

• Hozzáférés

Hozzáférés

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszernyilvántartás: Ki?

• OGYI > Törzskönyvezés

• OEP > TTT (OSAP)

• ÁNTSZ-OEK társhatóság> Immunbiológiai

készítmények

• Adatbázisok összehangolása (szinkronizációja)

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszernyilvántartás: Mit?

• Originális készítmények,

• magisztrális alapanyagok,

• FoNo-s készítmények,

• galenikumok,

• gyógytápszerek,

• immunbiológiai készítmények,

• homeopátiás gyógyszerek,

• kötszerek,

• gyógyászati segédeszközök

• ...

Mitől, minősül valami

gyógyszernek?

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszernyilvántartás: Mit?

A közforgalmú gyógyszertárakban

a kiadáskor rögzíteni kell a

közgyógyellátásban részesülő

betegek úgynevezett "közgyógy"

számát, ezeknek a betegeknek az

adatait a számítógépben a patikák

kötelesek nyilvántartani.

Forrás: MGYK

Az intézeti gyógyszertárak

vényforgalmat lebonyolító

részlegeiben dolgozó kollégáknak

az expedíció során számítógépbe

rögzíteni kell az ambuláns napló

számát, a korházi törzsszámot, a

kórházi dolgozó által kiváltott

vény esetén a dolgozó azonosító

adatait. A vényfelírás dátumát

szintén rögziteni kell.

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszernyilvántartás: Hogyan?

• Gyógyszerazonosítás

– Proliferáló jelölési módok az OGYI törzskönyvi

számoknál:

• „T.:” „T-” „K” vs „K-0000/01” „HGAL” vs „HG”

„00.000” „EU/0/00/000/000”, „OGYI-T-0000/01-02” „/”

– Inkonzisztens jelölések: csomagolási egység ill.

csomagolási mód esetében „/”(per jelölések

– A TTT-alapú nyilvántartásban TK szám nélküli

készítmények

• Bonthatóság

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszernyilvántartás: Hogyan?

• K-NET (Közhiteles Nemzeti Egészségügyi Törzs)

• OEP >


Kié az információ?

• Adatkezelési kompetenciák:

– tulajdonos (adatgazda)

– adatkezelő

• Kié a gyógyszerkincs?

– A gyógyszerek nyilvántartása jogszabályokban rögzített

módon közhiteles nyilvántartásnak minősül. (anyakönyv,

ingatlan, gépjármű)

– A törzskönyben megtalálható adatok teljeskörűek, az

adatszolgáltatás kötelező, hatósági eljáráshoz kötött, a

kérelmezőre nézve jogkövetkezményekkel jár, stb.

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Az információhoz való hozzáférés

szabályozása

• Közérdekű-e a készítmények törzskönyvében szereplő adat,

információ?

„(4) A törzskönyvbe bárki betekinthet, és az abban foglalt adatokról térítés

ellenében másolatot kérhet.”

– Jogszabályi tiltás hiányában nyilvánossá kell tenni a közérdekű

információkat az állampolgárok számára.

– A személyes adatok védelmét szolgáló jogszabály(oka)t nem

írhatja felül a közhitelesség (1997. évi XLVII. és CLIV. tv.)

• Milyen módon valósul meg a hozzáférés?

„ (2) Az OGYI az (1) bekezdésben meghatározott (törzskönyvi) adatok

közzétételén túl rendszeresen megjelenteti - írott, illetve elektronikus

adathordozón - a gyógyszer-alkalmazási előírások gyűjteményét.”

12/2001 (IV.12.) EüM. rendelet

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszergazdálkodás

• Intézeti formulária

• Szakmai protokollok, irányelvek (pl. onkológia)

• Diszpenzációs rendszerek

– Unit dose

–Daily Dose

• Kezelések eredményességének mérése

– DDD/Ft

– NNT

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyógyszerészi gondozás

(IPF 1998)

• A gyógyszeres terápiáról

való felelősségteljes

gondoskodás, melynek

célja, előre megtervezett

eredmények elérésével a

beteg életminőségének

javítása.

(Hepler & Strand 1990)

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


A gyógyszerészi gondozás

támogatása informatikai eszközökkel

Információ irányítási

eszközök

Kommunikációs

eszközök

Tudáskezelési eszközök

• CPOE rendszerek

• eRecept

• eFormulária

• elektronikus,

bizonyítékalapú szakmai

irányelvek

• döntéstámogató

rendszerek

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


CPOE rendszerek

(Computerized Physician Ordering Entry)

ERŐFORRÁS

(RESOURCE)

ELŐJEGYZÉS

(SCHEDULE)

SÜRGŐSSÉG

KÉRÉS (REQUEST)

BEAVATKOZÁST

VÉGZŐ

KIVITELEZÉS

(EXECUTION)

EREDMÉNY (RESULT),

JELENTÉS (REPORT)

IGÉNYLŐ

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK

(ADDITIONAL ACTIVITIES)

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


A gyógyszer felírás sematikus lépései

Beteg azonosítás

Diagnózisok

Rx Indikáció

Kontraindikáció

Rx azonosítás

adagolás

rendelhetőség

Dr. azonosítás

Támogatás

Alkalmazás

Vény felírási jogcím

Közgyógy. jog azonosítás

statim

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


eRecept: szabványos üzenetküldés:

ENV 13607 elektronikus üzenetküldési szabvány

• Az eRecept szabvány a számítógépes rendszerek közötti

szabványos adatkommunikációt teszi lehetővé a gyógyszert

utalványozó, diszpenzáló és/vagy adminisztráló felek számára.

Üzenet típusok:

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


eRecept: IPF ajánlások

(International Rharmaceutical Federation)

• Előnyt élvez az elektronikus vény a papíralapúval szemben

• Csökkenti a gyógyszerelési hibák előfordulását (polipragmázia)

• Követelmények:

– betegazonosítók alkalmazása

– gyógyszerazonosítók alkalmazása

– preferált gyógyszertár kiválasztása

– betegadatokhoz való gyógyszerészi hozzáférés

– jogosultságok, jogosítványok kezelése

– betegjogok kezelése

– hálózati biztonság

– fogyasztói tájékoztató

• valamint,

– diagnózis(ok) átvétele intézeti rendszerekben

– támogatási jogcímek kezelése

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


ENV 13607 felső szintű modell

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Gyóygszerész gondozás OEP-módra:

technológiai háttér

PATIKA

TCP/IP

Vény

PC

modem

GPRS

Tranzakció

hitelesítése

OEP

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


OEP szakértői rendszer:

BNOATC

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


OEP szakértői rendszer:

gyógyszerinterakció vizsgálata

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK


Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK

OEP szakértői rendszer


Következik

• Internetes alkalmazások

Köszönöm a figyelmet!

Apjok, 2004. SZTE ÁOK, GyTK, EüFK

More magazines by this user
Similar magazines