V - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

V - Toshiba-OM.net

CV50*

ANALOGUE

Series


Tartalomjegyzék

ELHELYEZÉS

Balesetvédelem ...........................................................4

A készülék elhelyezése, fontos tudnivalók ..................5

A távirányító .................................................................6

Az elemek behelyezése és a távirányító tényleges

hatósugara ........................................................7

Külső készülék csatlakoztatása ..................................8

HDMI vagy DVI-eszköz csatlakoztatása a

HDMI-bemenethez ...................................................9

HDMI-eszköz csatlakoztatása .............................9

DVI-eszköz csatlakoztatása .................................9

REGZA-LINK kapcsolat .............................................10

Számítógép csatlakoztatása .....................................11

A számítógép csatlakoztatása az RGB/

PC-terminálhoz ...............................................11

A számítógép csatlakoztatása a

HDMI-terminálhoz ...........................................11

Kezelőszervek és bemeneti csatlakozók ...................12

Bekapcsolás .......................................................12

A távirányító használata .....................................12

A kezelőszervek és csatlakozók használata ......12

A TELEVÍZIÓ HANGOLÁSA

A televízió hangolása .................................................13

Gyors beállítás ...................................................13

Manuális hangolás .............................................14

Programátugrás .................................................15

Az Automatikus hangolás használata ................16

KEZELŐSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Általános kezelőszervek ............................................17

A programhelyek kiválasztása ...........................17

Időkijelzés ..........................................................17

Sztereo és kétnyelvű adás .................................17

Hangbeállítási lehetőségek .......................................17

Hangerőszabályzó és némítás kapcsoló ...........17

Mély hang, magas hang, balansz ......................17

Mélyhangkiemelés .............................................17

SRS WOW® hanghatások .................................18

Kétnormás ..........................................................18

Stable sound® ...................................................18

Fejhallgató üzemmód .........................................18

Szélesvásznú üzemmód ............................................19

Képbeállítási lehetőségek .........................................21

Képpozíció .........................................................21

Háttérfény ..........................................................21

Képpreferenciák .................................................22

Fekete/fehér szint ...............................................22

Mozi ...................................................................22

Színhőméséklet ..................................................22

Alapállás .............................................................22

3D színbeállítás ..................................................23

Alap színbeállítás ...............................................23

Aktív háttérvilágítás vezérlés ..............................23

Automatikus kontraszt .......................................23

MPEG NR – Zajcsökkentés ................................24

DNR – digitális zajcsökkentés ............................24

Automatikus formátum (szélesvásznú) ..............24

4:3 arányú nyújtás ..............................................24

Kék képernyő .....................................................24

Oldalsávi fényerő beállítása ...............................24

Képmerevítés .....................................................24

Nyomógomb-lezárás .................................................25

Időkapcsoló ...............................................................25

PC beállítás – képhelyzet, órajel, mintavételezés,

alapállás ................................................................. 26

Képpozíció ......................................................... 26

Órajel .................................................................. 26

Mintavételezés ................................................... 26

Alapállás ............................................................ 26

Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás ................... 27

Bemenetválasztás .............................................. 27

BEMENETI jel kiválasztás .................................. 27

PC audio ............................................................ 28

HDMI1 audio ...................................................... 28

Lip Sync késleltetés ........................................... 28

A REGZA-LINK kapcsolat használata ....................... 29

A REGZA-LINK aktiválása ................................. 29

TV auto bemenet kapcsoló ................................ 29

TV automatikus tápellátás ................................. 29

Auto készenléti üzemmód .................................. 29

Hangszóró beállítások ....................................... 29

REGZA-LINK bemeneti forrás kiválasztása ....... 29

REGZA-LINK lejátszó-vezérlés .......................... 30

REGZA-LINK egygombos lejátszás ................... 30

REGZA-LINK rendszer készenlét ....................... 30

REGZA-LINK rendszer audio vezérlés ............... 30

REGZA-LINK PC-csatlakoztatás ....................... 30

TELETEXT SZOLGÁLTATÁSOK

Teletext szolgáltatások ............................................. 31

Üzemmódok kiválasztása .................................. 31

Szöveges információk ........................................ 31

Navigálás az oldalak között az Automatikus

üzemmód használatával ................................. 31

Navigálás az oldalak között LISTA

üzemmódban .................................................. 31

Vezérlőgombok .................................................. 32

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Kérdések és válaszok ............................................... 33

INFORMÁCIÓK

Megjegyzés ............................................................... 35

Információk ............................................................... 36

Műszaki adatok és tartozékok .................................. 38

Magyar

3


ELHELYEZÉS

Balesetvédelem

FELTÉTLENÜL óvja a készülék üvegpaneljeit és ajtóit.

Magyar

A készülék tervezése és gyártása a nemzetközi

balesetvédelmi előírásoknak megfelelően történt,

azonban - csakúgy, mint minden más elektromos

berendezés esetében - kellő figyelmet kell fordítani a

kezelésre a lehető legjobb eredmény elérése

érdekében. A saját biztonsága érdekében kérjük,

olvassa el az alábbi pontokat. Ezek a pontok általános

jellegűek, és azzal a céllal készültek, hogy segítséget

nyújtsanak a különböző elektronikai fogyasztási

termékekhez, ezért előfordulhat, hogy néhány bekezdés

nem vonatkozik az Ön által vásárolt termékre.

Légkeringés

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon

legalább 10 cm távolságot a televíziókészülék körül.

Ezáltal megelőzhető a túlmelegedés és a készülék

esetleges károsodása. Lehetőleg ne használja poros

helyen a készüléket.

Meleg miatti károsodás

Károsodás léphet fel, ha a készüléket közvetlen

napsugárzásnak teszi ki, vagy ha fűtőtest közelében

használja. Lehetőleg ne használja szélsőségesen

magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyen.

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol a hőmérséklet az

5°C és 35°C közötti tartományban van.

Tápfeszültség

A készülékhez szükséges tápfeszültség 220-240 V, 50/

60 Hz váltóáram. Ne csatlakoztassa egyenáramú

tápegységre vagy más áramforrásra. VIGYÁZZON,

hogy a tápkábel ne kerüljön a készülék alá.

NE vágja le a tápkábelről s csatlakozót, mert ebbe egy

különleges rádiózavar-elhárító szűrő beépített,

amelynek eltávolítása rontja a készülék teljesítményét.

KÉTSÉG ESETÉN FORDULJON SZAKKÉPZETT

VILLANYSZERELŐHÖZ.

Teendők

FETÉTLENÜL olvassa el a használati utasítást, mielőtt

használatba venné a készüléket.

FELTÉTLENÜL győződjön meg arról, hogy az összes

elektromos csatlakoztatás (beleértve a tápcsatlakozót,

a hosszabbító vezetéket és a készülékrészek közötti

csatlakozásokat) megfelelő-e és összhangban van-e a

gyártó utasításaival. A csatlakoztatások létesítése vagy

változtatása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki

a hálózati tápcsatlakozót.

FELTÉTLENÜL kérjen tanácsot forgalmazójától, ha

bármilyen kétsége van a készülék felállításával,

üzemeltetésével vagy balesetvédelmével

kapcsolatosan.

A RÖGZÍTETT BURKOLATOKAT TILOS ELTÁVOLÍTANI,

MIVEL EZÁLTAL A BALESETVESZÉLYES ÉS FESZÜLTSÉG

ALATT LEVŐ ALKATRÉSZEK SZABADON MARADNAK.

A HÁLÓZATI TÁPCSATLAKOZÓ MEGSZAKÍTÓKÉNT

SZOLGÁL, ÉS EZÉRT MINDENKÉPPEN ÜZEMKÉPESNEK

KELL LENNIE.

Tilalmak

TILOS eltakarni a készülék szellőzőnyílásait

újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. A túlmelegedés

károsodást okoz, és megrövidíti a készülék

élettartamát.

TILOS a villamos készüléket csepegő vagy freccsenő

víz hatásának kitenni, vagy folyadékkal töltött tárgyat,

például virágvázát helyezni a készülékre.

TILOS forró tárgyat vagy nyílt lángforrást, például égő

gyertyát vagy éjjeli lámpát a készülékre vagy annak

közelébe helyezni. A magas hőmérséklet

megolvaszthatja a műanyagot, és tüzet okozhat.

TILOS barkácsolt állványt használni a készülékhez.

TILOS a lábakat facsavarral rögzíteni. A teljes biztonság

érdekében mindig a gyártó által jóváhagyott

állványtartót vagy lábat szereljen fel, a kapott

rögzítőelemekkel, az utasításnak megfelelően.

TILOS a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül

hagyni, kivéve, ha a készülék kifejezetten felügyelet

nélküli üzemelésre készült, vagy ha készenléti

üzemmóddal rendelkezik. A kikapcsolás a

csatlakozódugasz kihúzásával történik. Győződjön meg

arról, hogy a családja is ismeri ennek a módját.

Mozgássérült használó esetében esetleg különleges

elrendezésre lehet szükség.

TILOS tovább üzemeltetni a készüléket, ha bármiféle

kétsége van a szokásos működéssel kapcsolatosan,

vagy ha bármilyen módon károsodott. Ilyenkor

kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati

tápcsatlakozót és tanácsért forduljon a forgalmazóhoz.

VIGYÁZAT! – Ha a fülhallgatót vagy a fejhallgatót

túlságosan nagy hangerővel használja, az

halláskárosodást okozhat!

MINDENEK ELŐTT - SOHA senkinek ne engedje,

legfőképpen pedig a gyerekeknek ne, hogy

meglökjék vagy ütögessék a képernyőt, tárgyakat

helyezzenek a nyílásokba, résekbe vagy a burkolat

bármilyen más nyílásába.

SOHA ne kísérletezzen vagy kockáztasson az

elektromos berendezésekkel. Jobb félni, mint

megijedni.

4


ELHELYEZÉS

A készülék elhelyezése, fontos tudnivalók

A tévékészüléket közvetlen napsugárzástól és erős

fénytől védett helyre kell helyezni. Az élvezhető

tévénézéshez lágy, közvetett világítás alkalmazása

ajánlott. Ha a képernyőt közvetlen napfény éri,

használjon függönyt vagy sötétítőt.

Állítsa a készüléket szilárd felületre; a rögzítési felületnek

egyenesnek és szilárdnak kell lennie. A készüléket erős

zsinórral a falhoz kell erősíteni az állvány hátsó részén

található bilincs segítségével, vagy az alapzathoz kell

rögzíteni az asztali állvány alatti hevederrel, ami

megakadályozza a készülék eldőlését.

Az LCD-kijelzők rendkívül fejlett precíziós technológiával

készülnek. Mindazonáltal néha előfordulhat, hogy a

képernyő bizonyos részein kimaradnak képelemek vagy

fénylő pontok láthatók. Ez nem tekinthető működési

hibának.

Az elhelyezés helye

Oldalnézet

Bilincs

Erős zsinór

(a lehető legrövidebb legyen)

Bilincs

Felülnézet

A készüléket úgy helyezze el, hogy egyéb tárgyak ne érhessenek hozzá, mert a képernyőre kifejtett nyomás eltöri

vagy károsítja a képernyőt. Arra is ügyeljen, hogy a kis méretű tárgyak ne juthassanak a burkolat belsejébe a

nyílásokon vagy a részeken keresztül.

Bilincs

Kérjük, vegye figyelembe a következőket

KIZÁRÁSI ZÁRADÉK

A Toshiba semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé az olyan veszteségekért és/vagy károkért, amelyek az alábbi okokból

következnek be:

i) tűz;

ii) földrengés;

iii) véletlenszerű károsodás;

iv) nem rendeltetésszerű használat;

v) a termék nem megfelelő körülmények közötti használata;

vi) a készülék harmadik fél által történő használatából származó veszteség és/vagy kár;

vii) a tulajdonos hibájából és/vagy a használati útmutató be nem tartásából származó bármilyen kár vagy veszteség;

viii) minden olyan veszteség vagy kár, amelyet közvetlenül a termék csatlakoztatott készülékkel történő egyidejű használatából

származó nem megfelelő használat vagy hibás működés okoz;

A Toshiba továbbá semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé következményes veszteségekért és/vagy károkért, többek

között a következőkért: elmaradt nyereség, üzleti tevékenység megszakadása és a rögzített adatok elvesztése, függetlenül attól,

hogy mindez normál üzemelés közben, vagy a termék rendellenes használata miatt következett be.

MEGJEGYZÉS: Ha rendelkezésre áll, akkor Toshiba fali tartót vagy állványt kell használni. Nem Toshiba gyártmányú fali tartó vagy

állvány használata esetén a termék BEAB-engedélye érvénytelenné válik. Ezt követően a készüléket a felhasználó saját kockázatára

használja.

Magyar

• Ha 4:3-as közvetítés, teletext szolgáltatás, csatornaazonosító logó, számítógépes megjelenítés, videojáték, képernyőmenü stb.

annyi ideig marad a készülék képernyőjén, hogy szembetűnővé válik, mindig tanácsos csökkenteni a fényerőt és a kontrasztot.

• A 4:3-as kép hosszú ideig tartó használata 16:9-es képernyőn a 4:3-as körvonalaknál képvisszamaradáshoz vezethet. Ez nem jelenti

az LCD TV hibáját, és nem esik a jótállás hatálya alá. A többi méret rendszeres használata (pl. Superlive), és az „oldalsáv”

fényerejének változtatása (ha elérhető) megakadályozza az állandó képvisszamaradást.

5


ELHELYEZÉS

Magyar

A távirányító

A távirányító kezelőszerveinek rövid ismertetése.

1

3

4

8

9

10

14

15

16

17

2

5

6

7

11

12

13

18

19

20

10 Képernyőmenük (T)

DVD-menük (R/D)

11 Kilépés a menüből (T)

Visszatérés az előző menühöz (R/D)

12 Menü használatakor a nyilak a kurzort a képernyőn felfele,

lefele, balra vagy jobbra mozgatják. Q gomb a

nyugtázáshoz (T/R/D)

13 A beállítás menü elérése (R/D)

14 A gyökérmenü elérése (R/D)

15 Teletext gombok (T)

Interaktív szolgáltatáskezelés a berendezésen (R)

16 Választható képpreferenciák (T)

17 Szélesvásznú üzemmód (T)

18 Információk megjelenítése a képernyőn (T/R/D)

Indexoldal elérése teletext módban (T)

19 Teletext oldal lehívása (T)

20 TV-módban:

D A pontos idő megjelenítése

r Állóképek

s Sztereo/kétnyelvű adás

SUBTITLE Ennél a típusnál nincs szerepe

Teletext üzemmódban:

l Aloldalak előhívása

A Rejtett szöveg előhívása

B A kívánt oldal tartása

C A teletext szövegének kinagyítása

D Oldal kiválasztása normál tévénézés közben

REGZA-LINK vagy DVD-mód:

W/w gomb a szüneteltetéshez/léptetéshez

c gomb a lejátszáshoz

CC gomb a visszacsévéléshez

cc gomb az előcsévéléshez

V gomb a kidobáshoz

v gomb a leálláshoz

Z gomb a visszacsévéléses ugráshoz

z gomb az előrecsévéléses ugráshoz

* T=TV-mód, R=REGZA-LINK mód, D=DVD-mód

1 Üzemmód-választás (T/R/D)*

2 Be/Készenlét (T/R/D)

3 Számgombok (T/R/D)

4 A visszatéréshez az előző programhoz (T)

5 Külső-jelforrás választó (T)

Vonalbemenet kiválasztása (R/D)

6 A Tartalom menü (R) megjelenítése

7 Programpozíciók váltása (T/R)

Teletext oldalak váltása (T)

8 A TV-készülék hangerejének módosítása (T/R/D)

9 A TV-készülék hangjának elnémítása (T/R/D)

6


ELHELYEZÉS

Az elemek behelyezése és a távirányító

tényleges hatósugara

Távolítsa el a hátsó fedőlapot.

Ekkor láthatóvá válik az elemtartó

rekesz. Ellenőrizze, hogy az

elemek helyes polaritással

vannak-e behelyezve. A

távirányítóhoz szükséges elemek

típusa AAA, IEC R03 1,5 V.

A régi használt elemet soha ne

párosítsa újjal, illetve ne használjon különböző típusú elemeket.

A kimerült elemeket haladéktalanul távolítsa el, nehogy a sav

kifolyjon az elemtartó rekeszbe. Vigye a használt elemeket a

kijelölt veszélyeshulladék-telepre. Figyelem: Az elemeket nem

szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló

hőforrás hatásának!

5 méteren túl, illetve a tévékészüléktől több mint 30 fokra

irányítva a távirányító teljesítménye csökken. Amennyiben a

hatósugár csökken, valószínűleg cserélni kell az elemeket.

Magyar

7


ELHELYEZÉS

Külső készülék csatlakoztatása

Mielőtt bármilyen külső készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót.

Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati tápcsatlakozót a fali aljzatból.

HDMI BEMENETI

CSATLAKOZÓK

KOMPONENS VIDEO BEMENET (EXT3)

SCART 2 (EXT2)

*a dekóder

digitális műhold

dekóder vagy bármilyen

más kompatibilis

dekóder lehet.

SCART 1 (EXT1)

RÖGZÍTŐHEVEDER

Főkapcsoló

dekóder*

TV

médiafelvevő

Magyar

Antennakábelek: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Csatlakoztassa az antennát a tévékészülék hátlapjára.

Ha dekódert* vagy médiafelvevőt használ, az antennakábelt a

dekóderen, illetve a médiafelvevőn keresztül kell a

tévékészülékre csatlakoztatni.

SCART-kábelek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Csatlakoztassa a videofelvevőt a televízió IN/OUT

csatlakozóihoz.

Csatlakoztassa a dekóder TV-csatlakozóját a televízióhoz.

Csatlakoztassa a médiafelvevő SAT csatlakozóját a dekóder

MEDIA REC. csatlakozójára.

Az Automatikus hangolás előtt a dekódert és a médiafelvevőt

állítsa készenléti helyzetbe.

A COMPONENT VIDEO INPUT (KOMPONENS VIDEO

BEMENET) csatlakozóknál levő hangcsatlakozók az L (bal) és a

R (jobb) hangcsatorna jelét fogadják.

HDMI (nagyfelbontású multimédia interfész) DVD-lejátszó,

dekóder vagy digitális audio és video kimenettel rendelkező

elektronikai eszköz csatlakoztatására szolgál. Kialakítása

szerint nagyfelbontású 1080i és 1080p videojel mellett nyújtja a

legjobb teljesítményt, azonban VGA, 480i, 480p, 576i, 576p és

720p jelek vételére és megjelenítésére is képes.

MEGJEGYZÉS: Bár ez a televízió HDMI-készülékhez

csatlakoztatható, előfordulhat, hogy bizonyos készülékek nem

működnek megfelelően.

A tévékészülék hátlapjára sokféle külső készülék

csatlakoztatható, ezért vegye figyelembe az összes további

készülékhez tartozó használati útmutató utasításait.

Dekóderhez a SCART 1, médiafelvevőhöz pedig a SCART 2

csatlakozó használatát ajánljuk.

S-VIDEO készülék csatlakoztatása esetén az INPUT elemet

állítsa EXT2 állásba. Lásd a 27. oldalt.

Ha tévékészülék önműködően átkapcsol a külső készülék

képének a megjelenítésére, a szokásos TV-vételre a kívánt

programhely-gomb megnyomásával térhet vissza. Külső

készülék behívásához nyomja meg a o gombot az EXT1,

EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2, HDMI3 vagy PC közötti

választáshoz.

8

A HDMI, a HDMI-logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI

Licensing, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.


ELHELYEZÉS

HDMI vagy DVI-eszköz

csatlakoztatása a HDMIbemenethez

A televízió HDMI-bemenete digitális audio és

tömörítetlen digitális videot fogad a HDMIforráseszköztől,

vagy tömörítetlen digitális videot a

DVI (Digitális képi felület) forráseszköztől.

Ez a bemenet HDCP (Nagy sávszélességű digitálistartalomvédelem)

digitális formátumban képes a programadatok

fogadására az EIA/CEA-861-D szabvánnyal kompatibilis [1]

felhasználói elektronikai eszközöktől (mint beltéri egység,

HDMI- vagy DVI-kimenetes DVD-lejátszó). Az elérhető videojelformátumokért

lásd a 37. oldalt.

MEGJEGYZÉS:

• Néhány régebbi HDMI-berendezés nem mindig működik

megfelelően a legújabb HDMI-tévékkel, mert új szabványt

használ. Először húzza ki a HDMI-kábelt, majd a Lip Sync

elemet próbálja a „Ki” lehetőségre állítani. A régebbi HDMIforrásnak

most már megfelelően kell működnie a TVkészülékkel.

Lásd a 28. oldalt.

• Támogatott audio formátum: lineáris PCM, 32/44,1/48kHz-es

mintavételezés.

A HDMI-eszköz videojának megtekintéséhez nyomja meg a o

gombot a HDMI1, HDMI2 vagy HDMI3 üzemmód

kiválasztásához.

DVI-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztassa a HDMI-DVI adapterkábelt (HDMI A típusú

csatlakozó) a HDMI1-terminálhoz, és az audio kábeleket a PC/

HDMI1 (AUDIO) aljzathoz (lásd az ábrát).

• A HDMI-DVI adapterkábel javasolt hossza 2 m.

• A HDMI-DVI kábel csak video átvitelére képes. Különálló

analóg audio kábel szükséges.

• Lásd a „HDMI1 audio” részt a 28. oldalon.

HDMI-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztasson HDMI-kábelt a HDMI-terminálhoz (A típusú

csatlakozó).

A megfelelő működéshez HDMI-logós HDMI-kábelt használjon

( ).

• Ha a HDMI-kapcsolat 1080p-képes és/vagy a TV-készülék a

60 Hz-nél nagyobb frissítési idõközt támogatja, akkor 2.

kategóriás kábelre lesz szüksége. A hagyományos HDMI/

DVI-kábel ebben az üzemmódban nem mûködik

megfelelõen.

• A HDMI-kábel a videot és az audiot is támogatja. Nincs

szükség külön analóg audio kábelekre (lásd az ábrát).

• Lásd a „HDMI1 audio” részt a 28. oldalon.

A HDMI3-terminál a TV-készülék oldalán található.

VIDEO

AUDIO

L R

L

A HDMI-forrást és a televíziót

összekötő audio kábel (nem

mellékelt tartozék)

DVI-eszköz

R

IN

OUT

HDMI-DVI adapterkábel

DVI /HDCP

OUT

MEGJEGYZÉS:

A HDMI- vagy a DVI-eszköz megfelelő alapállásának

biztosításához a következő eljárások követése javasolt:

• Az elektronikus összetevők bekapcsolásakor először

kapcsolja be a TV-készüléket, majd a HDMI- vagy a DVIeszközt.

• Az elektronikus összetevők kikapcsolásakor először a HDMIvagy

a DVI-eszközt kapcsolja ki, és csak utána a TVkészüléket.

Magyar

HDMI-kábel

HDMI-eszköz

VIDEO

AUDIO

L R

IN

OUT

L R

HDMI OUT

9

Az [1] EIA/CEA-861-D szabvány a tömörítetlen digitális video közvetítését

nagy sávszélességen kínálja a digitális tartalom védelme mellett. Mindez a

nagyfelbontású videojelek vételének szabványává fog válni. Mivel ez egy

fejlődő technológia, elképzelhető, hogy bizonyos bemenettel ellátott

eszközök nem működnek megfelelően ezzel az egységgel.

A HDMI, a HDMI-logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI

Licensing, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.


ELHELYEZÉS

REGZA-LINK kapcsolat

A csatlakoztatott audio/video berendezések alapfunkcióit a TV-készülék távirányítójával is vezérelheti, ha

RAGZA-LINK kompatibilis AV-erősítőhöz vagy lejátszóhoz csatlakozik. A beállítással és a különböző

műveletekkel kapcsolatosan lásd a 29.–30. oldalt.

AV-erősítő

Lejátszó

VIDEO

L

AUDIO

R

HDMI IN

HDMI OUT

VIDEO

L

AUDIO

R

HDMI OUT

IN

IN

OUT

OUT

L

R

L

R

Magyar

VIDEO

AUDIO

L R

IN

OUT

Lejátszó

HDMI OUT

L

R

A fenti beállításokhoz három HDMI-kábel szükséges (lásd a

9. oldalt).

MEGJEGYZÉS:

• Ha a REGZA-LINK szolgáltatáshoz több eszköz csatlakozik, a

szolgáltatás nem fog megfelelően működni.

• A megfelelő működéshez HDMI-logós HDMI-kábelt

használjon ( ).

• A HDMI3-terminál a TV-készülék oldalán található.

Az eszköz(ök) vezérlése előtt:

• A fenti csatlakozások befejezése után állítsa be kedve szerint

a REGZA-LINK menüt (lásd a 29. oldalt).

• A csatlakoztatott berendezéseket is be kell állítani. A részletes

működést illetően lásd az egyes eszközök felhasználói

kézikönyvét.

• A REGZA-LINK szolgáltatás a HDMI-szabvány által

szabályozott CEC-technológiát használ.

• Ez a szolgáltatás a Toshiba REGZA-LINK szolgáltatást

tartalmazó modellekre érvényes. Azonban a Toshiba nem

felelős ezeknek a működéséért. A kompatibilitási

információkért tekintse meg az egyes eszközök felhasználói

kézikönyvét.

10


ELHELYEZÉS

Számítógép csatlakoztatása

RGB/PC- vagy HDMI-csatlakozás mellett a

számítógépet a TV-készülékhez csatlakoztathatja,

és a hangot a TV-készülék hangszóróin keresztül

hallgathatja.

A számítógép csatlakoztatása az RGB/

PC-terminálhoz

Ha a számítógépet a TV-készülék RGB/PC-termináljához

csatlakoztatja, a PC/HDMI1 (AUDIO) csatlakozóhoz használjon

analóg RGB (15-érintkezős) számítógépes kábelt, és PC audio

kábelt. Válassza a PC lehetőséget a PC/HDMI1 hang opciók

közül az AV csatlakozás menüben a BEÁLLÍTÁS menü alatt.

a televízió hátlapja

Mini D-Sub 15 érintkezős

csatlakozó

• A DVD-címektől és a DVD-Video lejátszására használt

számítógép specifikációjától függően bizonyos jelenetek

kimaradhatnak, vagy több kamerával felvett jelenetek esetén

nem szüneteltethető a lejátszás.

• A képernyő szélein sáv jelenhet meg, vagy a kép bizonyos

részei nem láthatók megfelelően. Ez a készülék

képléptékezésének köszönhető, és nem jelent hibát.

• Amikor a számítógépes bemeneti mód kiválasztott, a TVkészülék

bizonyos funkciói nem érhetők el, mint például a

Manuális beállítás a BEÁLLÍTÁS menüben, valamint a Szín,

Színtónus, Digitális zajcsökkentés és Fekete/fehér szint a

Kép beáll. menüben.

• Ha különleges jelet küldő számítógép-típust csatlakoztat a

készülékhez, a rendszer a számítógép jelét nem érzékeli

megfelelően.

A számítógép csatlakoztatása a

HDMI-terminálhoz

Amikor a számítógépet a TV-készüléken a HDMI-terminálhoz

csatlakoztatja, használjon HDMI-DVI adapterkábelt és analóg

audio kábeleket.

Ha HDMI-terminállal rendelkező számítógépet csatlakoztat,

használjon HDMI-kábelt (A típusú csatlakozó). Nincs szükség

külön analóg audio kábelekre (lásd a 9. oldalt).

a televízió hátlapja

Számítógép

A számítógépet és a

televíziót összekötő

audio kábel (nem

mellékelt tartozék)

Magyar

RGB PC kábel

(nem mellékelt tartozék)

Számítógép

Átalakító adapter

(nem mellékelt

tartozék)

Mielőtt a TV-készülékhez csatlakozna, a számítógép

használatához állítsa be a számítógép monitorkimenetének

felbontását. Az elérhető videojel-formátumokért lásd a

36. oldalt.

Az optimális képmegjelenítéshez használja a PC-beállítás

szolgáltatást (lásd a 26. oldalt).

MEGJEGYZÉS:

• A számítógép hangbemeneti termináljait a rendszer a TVkészüléken

a HDMI1 analóg audio bemenettel osztja meg

(lásd a 28. oldalt).

• Bizonyos számítógép modellek nem csatlakoztathatók a TVkészülékhez.

• Nem szükséges adapter olyan számítógépek esetén, amelyek

kompatibilis D-sub 15-érintkezős terminállal rendelkeznek.

HDMI-DVI

adapterkábel

A számítógépet

és a televíziót

összekötő audio

kábel (nem

mellékelt

tartozék)

A fogadott számítógépes és video jelekkel kapcsolatosan lásd a

37. oldalt.

MEGJEGYZÉS:

• A képek szélét a rendszer levághatja.

• Ha különleges jelet küldő számítógép-típust csatlakoztat a

készülékhez, a rendszer a számítógép jelét nem érzékeli

megfelelően.

11


ELHELYEZÉS

Kezelőszervek és bemeneti csatlakozók

Sokféle külső készülék csatlakoztatható a készülék oldalán található bemeneti csatlakozókra.

A televízió távirányítóval történő szükséges beállításainak elvégzése közben a tévékészüléken lévő gombok is

használhatók bizonyos feladatokra.

Készenlét

Főkapcsoló

HDMI3

BEMENET

Magyar

A 3.

bemenet (oldalt)

előnyt élvez az

EXT3 (hátul)

bemenettel

szemben, ha a két

kapcsolatot

egyszerre

használja.

ZÖLD LED – Időzítés-be

VÖRÖS LED – Készenlét

ZÖLD LED – Áramellátás BE

3. BEMENET

(EXT3)

Bekapcsolás

Ha a VÖRÖS színű LED nem világít, ellenőrizze, hogy a hálózati

tápcsatlakozó be van-e dugva, majd a bekapcsoláshoz nyomja

meg a TV-készülék bal oldalán található ! (FŐKAPCSOLÓ)

gombot. Ha a kép nem jelenik meg, akkor a távirányítón nyomja

meg az 1 gombot; ekkor a kép néhány másodperc múlva

megjelenik.

Ha szeretné a tévékészüléket készenléti üzemmódba állítani,

nyomja meg a távirányítón az 1 gombot. A TV-készülék

bekapcsolásához nyomja meg ismét az 1 gombot. A kép

néhány másodperc múlva megjelenik.

A távirányító használata

A tévékészülék beprogramozásához használnia kell a

képernyőn megjelenő menüket. A menük megtekintéséhez

nyomja meg a távirányítón a M gombot.

A képernyők felső részén megjelenő menüsáv hat különböző

témakört jelenít meg szimbólumok formájában. Amint a

távirányítón a C vagy c gomb megnyomásával kiválasztja az

egyes szimbólumokat, megjelennek a hozzájuk tartozó opciók.

Ezeknek az opcióknak a használatához nyomja meg a

távirányító B és b gombját a felfele vagy lefele történő

lépkedéshez az opciók között, majd a kívánt opció

kiválasztásához nyomja meg az Q, C vagy c gombot.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az egyes menük

funkcióit részletesen megtalálhatja a jelen kézikönyvben.

12

A kezelőszervek és csatlakozók használata

A hangerőt a – 2 + gombokkal szabályozhatja.

A programhelyet a b p B gombbal lehet változtatni.

A hang- és képbeállítási opciókat a MENU és a I, i, U vagy u

gombbal állíthatja be.

A befejezéshez nyomja meg a MENU gombot.

Az S-video kábel jobb képminőséget kínál, mint a kompozit

videokábel. Ha az S-video kábelt EXT3 csatlakozóhoz

csatlakoztatja, akkor mindenképpen válassza le a standard

(kompozit) videokábelt, mert ellenkező esetben a képminőség

nem lesz megfelelő.

Külső bemenet kiválasztásához nyomja meg a o gombot, amíg

ki nem választja a megfelelő bemeneti eszközt, a 27. oldal

szerint.

Részletes leírásért mindig olvassa el a csatlakoztatni kívánt

készülék használati útmutatóját.


A TELEVÍZIÓ HANGOLÁSA

A televízió hangolása

Mielőtt bekapcsolná a tévékészüléket, a dekódert és

a médiafelvevőt (ha csatlakoztatva van) állítsa

Készenléti üzemmódba.

A tévékészülék programozása a távirányítón

található gombokkal történik (Lásd a 6. oldalt).

a

Gyors beállítás

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, és nyomja

meg az 1 gombot. Megjelenik a Quick Setup

képernyő.

e

Az így megjelenő adóállomás-listában a B vagy a b

oldallal jelölje ki azt az adóállomást, amelyet át szeretne

helyezni, majd nyomja meg a c oldalt.

Ekkor a kiválasztott adóállomás a képernyőmenü jobb

oldalára kerül.

Manuális hangolás

Prog. Csat. Adó

1 C22 RTL Klub

2 C28 TV2

3 C25 m1

4 C32 VIASAT

5 C68

Quick Setup

6 C69

Select your language.

Tárolás

MENU Vissza

EXIT

TV prog.

Language

English

EXIT Watch TV OK Next

f

A B vagy a b oldallal a listában a kívánt programhelyre

léphet. Ilyenkor a hely felszabadítása érdekében a

rendszer áthelyezi a többi állomást.

b

c

d

A C vagy c résszel válassza ki a nyelv elemet, majd

nyomja meg az Q gombot.

Ezután a C vagy a c oldal megnyomásával válassza ki

az ország elemet, és nyomja meg az Q gombot.

Az Automatikus hangolás menü elindításához nyomja

meg az Q gombot.

Automatikus hangolás

g

Az áthelyezés tárolásához nyomja meg a C részt.

Ezt a műveletet ismételje meg ahányszor csak

szükséges, majd nyomja meg az P gombot.

Amennyiben a tévékészüléket nem lehet SCARTkábellel

csatlakoztatni a médiafelvevőhöz vagy a

dekóderhez, vagy ha egy másfajta rendszeren működő

állomás szükséges, a Manuális hangolás menüben

rendeljen hozzá egy programhelyet Lásd a 14. oldalt.

Magyar

Keresés

Csat. : C22

Adó : RTL Klub

EXIT

Állj

Ekkor megkezdődik az állomáskeresés az összes

rendelkezésre álló állomás között.

Keresés közben a csúszka elmozdul a keresősávon.

Meg kell várnia, amíg a készülék befejezi a keresést.

Amikor a keresés befejeződött, a készülék

automatikusan az 1. programhelyre kapcsol. Ha a kép

nem tiszta, vagy a jel gyenge, az adóállomások

sorrendjét a képernyőn megjelenő Manuális hangolás

menüben változtathatja meg.

Manuális hangolás

Prog. Csat. Adó

1 C22 RTL Klub

2 C28 TV2

3 C25 m1

4 C32 VIASAT

5 C68

6 C69

OK Kiválasztás

MENU Vissza

Rendezés

EXIT TV prog.

13


A TELEVÍZIÓ HANGOLÁSA

Magyar

Manuális hangolás

A tévékészülék kézzel is beprogramozható a Manuális

hangolás menüben. Például: ha a tévékészüléket nem lehet

SCART-kábellel csatlakozni a médiafelvevőhöz vagy a

dekóderhez, vagy ha egy másfajta Rendszer sugárzott

adóállomást szeretne beprogramozni.

A C vagy a c résszel lépkedjen a képernyőn, és válassza ki

bármelyiket e manuális hangolás opciók közül.

Manuális hangolás

Rendszer

0 B/G A C 60 0 V C R

OK Tárolás

MENU Vissza EXIT TV prog.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program:

A távirányítón megnyomandó számgomb.

2 Rendszer:

Bizonyos országok esetében.

3 Színrendszer:

Gyárilag az Automatikus lehetőség beállított, és ezt csak

probléma esetén változtassa meg, például ha a külső

jelforrás NTSC-rendszerű jelet küld.

4 Programátugrás:

A 8 azt jelenti, hogy üres a programhely, vagy a

csatornaátugrás lehetősége BEkapcsolt. Lásd a 15. oldalt.

5 Csat.:

Az a csatornaszám, amelyen adó fogható.

6 Keresés:

Jel keresése felfelé vagy lefelé.

7 Manuális finombeállítás:

Csak akkor használatos, ha interferencia/gyenge jel

tapasztalható. Lásd a 33. oldalt.

8 Adó:

Az adóállomás azonosítása. A B vagy a b, illetve a C vagy

a c résszel összesen 7 karakter írható be.

Ha a tévékészüléken a dekóderhez vagy a médiafelvevőhöz egy

programhelyet szeretne hozzárendelni, tegye a következőt:

kapcsolja be a dekódert, tegyen be egy filmet a médiafelvevőbe,

és nyomja meg a PLAY gombot, majd végezze el kézzel a

programozást.

a

b

c

d

e

f

Nyomja meg a M gombot, és a C vagy a c résszel

válassza ki a BEÁLLÍTÁS menüt, a b résszel jelölje ki a

Manuális hangolás menüpontot, majd válassza ki az

Q gombbal.

Nyelv

Ország

Automatikus hangolás

Manuális hangolás

AV csatlakozás

Képpozíció

MENU Vissza

EXIT

BEÁLLÍTÁS

TV prog.

Magyar

Magyaro.

OK

OK

OK

OK

A B vagy b résszel jelölje ki a kívánt programhelyet,

például a médiafelvevőhöz ajánljuk a Prog. 0 helyet.

Manuális hangolás

Prog. Csat. Adó

0 C60

1 C22 RTL Klub

2 C28 TV2

3 C25 m1

4 C32 VIASAT

5 C69

OK Kiválasztás Rendezés

MENU Vissza

EXIT TV prog.

Különböző Csat. számok jelenhetnek meg.

1/2

Nyomja meg az Q gombot a kiválasztáshoz. Ha a

rendszer átugorja a programot, akkor tárolás előtt el kell

távolítani a Programátugrás opciót.

Manuális hangolás

Rendszer

0 B/G A C 60 0

OK Tárolás

MENU Vissza EXIT TV prog.

A c oldal megnyomásával válassza ki a Rendszer

opciót. Ha változtatásra van szükség, használja a B

vagy a b oldalt.

A Keresés kiválasztásához nyomja meg a c részt.

Ha megnyomja a B vagy a b részt, megkezdődik az

állomáskeresés. Ilyenkor a keresés szimbóluma villog a

képernyőn.

0 B/G

Manuális hangolás

Keresés: Fel

A C 60 0

14

OK Tárolás

MENU Vissza

EXIT

TV prog.


A TELEVÍZIÓ HANGOLÁSA

g

h

Az egyes jelek megjelennek a TV-készüléken. Ha a jel

nem az Ön médiafelvevője, az állomáskeresés

újraindításához nyomja meg újra a B vagy a b részt.

A médiafelvevő jelének megtalálásakor a c

megnyomásával lépjen az Adó opcióra. A B, b, C és

c résszel adja meg a kívánt karaktereket, például VCR.

Manuális hangolás

Adó

Ha nem szeretne bizonyos műsorokat nézni, akkor a

programhely átugorható. A távirányítót el kell távolítani, mivel a a

számgombok megnyomásával a csatornák továbbra is

rendelkezésre állnak. A műsorokat ezután a tévékészülék

kezelőszerveinek használatával szokásosan megtekintheti,

azonban a tévékészülék nem jelzi ki az átugrott programhelyet.

a

Programátugrás

Válassza a Manuális hangolás lehetőséget a

BEÁLLÍTÁS menüben.

i

j

0 B/G

OK Tárolás

MENU Vissza

A C 60 0 V C R

EXIT

Tárolja az Q gombbal.

TV prog.

A fenti műveletet ismételje meg minden egyes olyan

programhelyre, amelyet szeretne beprogramozni, vagy

a M gomb megnyomásával térjen vissza a

csatornalistához, és válassza ki a következő

beprogramozni kívánt csatornaszámot.

1 C22 RTL Klub

2 C28 TV2

3 C25 m1

4 C32 VIASAT

5 C68

6 C69

OK Kiválasztás

MENU Vissza

Manuális hangolás

Prog. Csat. Adó

Rendezés

EXIT TV prog.

k

l

m

Ha befejezte, nyomja meg az P gombot.

Ha szeretne kijelölni valamilyen külső készüléket,

például DVD-t az EXT2 csatlakozón, nyomja meg a

o gombot a távirányítón a o2 kiválasztásához, majd

a BEÁLLÍTÁS menüből válassza ki a Manuális

beállítás menüt.

A c résszel válassza ki a Címke menüpontot, majd a

B, b, C és c résszel adja meg a kívánt karaktereket.

Manuális beállítás

Cimke

EXT2 A D V D

b

c

d

A B vagy b résszel jelölje ki az átugorni kívánt

programhelyet, majd válassza ki az Q gombbal.

A Programátugrás kiválasztásához nyomja meg a c

részt.

Ha be szeretné kapcsolni Programátugrás opciót,

akkor használja a B vagy a b részt,

majd nyomja meg az Q gombot.

A képernyőn a 8 szimbólum átugrott programhelyet

jelez.

Manuális hangolás

Programátugrás : Be

Magyar

OK Tárolás

MENU Vissza

EXIT

TV prog.

1 B/G

OK Tárolás

MENU Vissza

A C 22 0 R T L K l u b

EXIT TV prog.

FIGYELEM

A csatornaszám ismeretében a TV-készüléken

közvetlenül megadhatja a csatornaszámot.

Válassza a Manuális hangolás képernyőt a 3.

lépésben. Adja meg a programhely számát, a

sugárzási Rendszer, majd Csat. számot. Tárolja az

Q gombbal.

e

Nyomja meg a távirányítón a M gombot, és ismételje

meg a műveletet a 2. lépéstől, vagy nyomja meg az P

gombot.

Minden egyes programhelyet külön-külön kell

kiválasztani. Ha ki szeretné kapcsolni a

Programátugrás opciót, akkor minden egyes

programhely esetén ismételje meg a műveletet.

Átugrott programhely nem választható a PU és Pu

résszel vagy a tévékészülék kezelőszerveivel, azonban

továbbra is hozzáférhető a távirányító

számgombjaival.

15


A TELEVÍZIÓ HANGOLÁSA

a

Az Automatikus hangolás használata

A tévékészüléknek az Automatikus hangolás menüvel

történő behangolásához nyomja meg a M gombot, és

a C vagy c résszel válassza ki a BEÁLLÍTÁS menüt.

BEÁLLÍTÁS

1/2

Nyelv

Magyar

Ország

Magyaro.

Automatikus hangolás

OK

Manuális hangolás

OK

AV csatlakozás

OK

Képpozíció

OK

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

Magyar

b

c

d

A b résszel jelölje ki a Nyelv menüpontot, és válassza

ki a nyelvet a C vagy c résszel.

A b résszel jelölje ki az Ország menüpontot, majd

válassza ki az országot a C vagy c résszel. Ekkor a

tévékészülék beprogramozza az Ön országában vehető

adóállomásokat.

A b résszel jelölje ki az Automatikus hangolás

menüpontot, majd nyomja meg az Q gombot.

Automatikus hangolás

! Az előző beállítások elvesznek

EXIT változtatás nélkül

Indításhoz nyomja meg az OK gombot

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

e

Az Automatikus hangolás menü elindításához nyomja

meg az Q gombot.

Meg kell várnia, amíg a készülék befejezi a keresést.

Amikor a keresés befejeződött, a készülék automatikusan az 1.

programhelyre kapcsol. Ha a kép nem tiszta, az adóállomások

sorrendjét a képernyőn megjelenő Manuális hangolás

menüben változtathatja meg. Lásd a 14. oldalt.

16


KEZELŐSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Általános kezelőszervek

A programhelyek kiválasztása

Programhely kiválasztásához használja a távirányító

számgombjait.

Programhely a PU és Pu résszel is kiválasztható.

Ha szeretne visszatérni az előző programhelyhez, nyomja meg

a gombot.

Ha szeretné megjeleníteni a képernyő-információkat, pl. a

programhelyet, a bemeneti üzemmódot vagy a sztereo/mono

jelet, nyomja meg a gombot a távirányítón. A

visszavonásoz nyomja meg újból a gombot.

Időkijelzés

Az időkijelzővel az aktuális (Teletext szolgáltatási) időt jelenítheti

meg a tévékészülék képernyőjén.

Normál tévéadás nézése közben megnézheti az adóállomás

által sugárzott pontos időt, ha megnyomja a D gombot. A

kijelzés kb. 5 másodpercig látható a képernyőn.

Sztereo és kétnyelvű adás

Sztereo és kétnyelvű adás vételekor minden egyes programhelyváltáskor

a képernyőn néhány másodpercig megjelenik a

Sztereo vagy a Kétnormás felirat. Ha az adás nem sztereo

rendszerben történik, megjelenik a Mono felirat.

Sztereo... A Sztereo vagy a Mono rendszer kiválasztásához

nyomja meg a s gombot.

Kétnyelvű… A kétnyelvű adás ritka. Kétnyelvű adás esetén a

Kétnormás felirat jelenik meg a kijelzőn. Válassza ki a kívánt

programhely-számot, és a Kétnormás felirat megjelenésekor a

s gombbal a Nyelv1, Nyelv2 vagy a Mono lehetőségek

közül választhat.

a

b

A HANG kiválasztásához nyomja meg a M gombot és

a C vagy c részt.

A Mély, a Magas vagy a Balansz kijelöléséhez nyomja

meg a b részt, a beállítás módosításához pedig a C

vagy c részt.

A Basszus-kiemelés fokozza a hangzás mélységét a

tévékészülék hangszóróiban. A különbség csak erős basszust

tartalmazó hangzás esetén vehető észre.

a

b

Mély hang, magas hang, balansz

Kétnormás

Fülhallgató

Fülhallgató szint

Mély

Magas

Balansz

MENU Vissza

EXIT

HANG

TV prog.

Mélyhangkiemelés

Nyelv1

1. mód

A HANG menüben a b résszel jelölje ki a Basszuskiemelés

menüpontot, majd a C vagy c részel

válassza ki a Be helyzetet.

Ezután a b résszel jelölje ki a Basszus-kiemelés

szintje menüpontot, és állítsa be kívánság szerint a C

vagy c résszel.

0

0

0

1/2

Magyar

Hangbeállítási lehetőségek

Hangerőszabályzó és némítás kapcsoló

Hangerő

Nyomja meg a Y vagy y gombot a hangerő beállításához.

Némítás

Nyomja meg egyszer a gombot a hang kikapcsolásához. A

hang visszaállításához nyomja meg újból ezt a gombot.

WOW

Stabil hang

Basszus-kiemelés

Basszus-kiemelés szintje

MENU

Vissza

EXIT

HANG

TV prog.

OK

Ki

Be

70

Amikor aktív mélysugárzó hangdoboz csatlakoztatott a

tévékészülék hátlapján levő Woofer Out csatlakozóra, a

BEÁLLÍTÁS menüben válassza ki az AV csatlakozás

menüpontot, a b résszel jelölje ki a Mélyhang menüpontot és

a C vagy c részel válassza az Külsõ menüpontot. (Lásd a

„Bemenetválasztás és AV-csatlakozás” című részt).

2/2

17


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Az SRS WOW ® a hanghatások összessége, amely a sugárzott

sztereo jeleket arra használja fel, hogy javított hangzást hozzon

létre a tévékészülék hangszóróiban. Mono hang sugárzása

esetén csak a TruBass opció áll rendelkezésre.

Az SRS 3D ® gazdag hangélményt nyújt, a SRS FOCUS ®

koncentrálja a hangot, és azt a hatást kelti, mintha a hang a

tévékészülék közepéből érkezne. A TruBass ® pedig az alsó

basszusfrekvenciákat erősíti.

a

b

SRS WOW ® hanghatások

Nyomja meg a M gombot, és válassza ki a HANG

menüt.

Jelölje ki a WOW menüt a B vagy b résszel, majd

nyomja meg az Q gombot.

A Stabil hang szolgáltatás korlátozza a nagy hangerőszintet a

tévékészülék hangszóróiban, ezáltal megakadályozva az olyan

szélsőséges hangerőváltozást, amely csatornaváltáskor vagy

hirdetéskor jelentkezik.

a

b

Stable sound ®

Válassza a HANG menüt.

A b résszel jelölje ki a Stabil hang szolgáltatást, majd

a C vagy c résszel válassza a Be vagy a Ki lehetőséget.

Fejhallgató üzemmód

Ezzel a beállítással fejhallgató csatlakoztatásakor állíthatja be a

hangkimenetet. Az 1. mód vagy a 2. mód.

SRS 3D

WOW

Be

Fejhallgató

üzemmód

Fejhallgató

Hangszórók

FOCUS

TruBass

Ki

Ki

1. mód Hang hallható

(2 – + elérhető.)

Nincs hang

Magyar

c

d

e

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

A b tárésszel jelölje ki az SRS 3D menüpontot, majd a

C vagy c résszel válasszon az Be vagy a Ki lehetőség

közül.

A b résszel jelölje ki a FOCUS menüpontot, majd a C

vagy c résszel válasszon a Be vagy a Ki lehetőség

közül.

Jelölje ki a TruBass menüpontot, majd a C vagy c

tárcsaoldallal válassza ki tetszés szerint a Ki, Alacsony

vagy Magas opciót.

2. mód Hang hallható

(Elérhető a

Fejhallgató hangereje

menü.)

a

b

Hang hallható

(2 – + elérhető.)

A HANG menüben a b tárcsaoldallal jelölje ki a

Fülhallgató menüpontot, majd a C vagy c résszel

válassza ki az 1. mód vagy a 2. mód lehetőséget.

Ha a 2. mód lehetőséget választotta, jelölje ki a

Fülhallgató szint menüt, és a C vagy c résszel állítsa

be a fejhallgató hangerejét.

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás fejhallgató használata

esetén nem működik.

HANG

1/2

Ha egy műsort vagy filmet egynél több nyelvű hangsávval

sugároznak, akkor a KÉTNORMÁS szolgáltatással választhat

közülük.

a

Kétnormás

Nyomja meg a M gombot, és válassza ki a HANG

menüt.

Kétnormás

Fülhallgató

Fülhallgató szint

Mély

Magas

Balansz

MENU Vissza

EXIT TV prog.

Nyelv1

2. mód

30

0

0

0

b

A b résszel jelölje ki a Kétnormás szolgáltatást, majd

a C vagy c résszel válasszon a Nyelv 1 vagy Nyelv 2

opciók közül.

A WOW, SRS és l szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegye.

A WOW technológia az SRS Labs, Inc. licence alapján beépített.

18


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Szélesvásznú üzemmód

A sugárzott adás típusától függően a műsorok különféle formátumokban nézhetők.

Nyomja meg többször a gombot a következők közül történő választáshoz: 4:3, Super live1, Mozi1,

Felirat, 14:9, Széles, Super live2, Mozi2 és Gyári.

SUPER LIVE1

Ebben a beállításban a rendszer egy

4:3 oldalarányú képet úgy nagyít fel,

hogy az kitöltse a képernyőt. Ehhez a

rendszer vízszintesen és

függőlegesen széthúzza a képet,

jobb arányt hagyva a képernyő

középső részén. Ilyenkor előfordulhat

bizonyos torzítás.

SUPER LIVE2

’Oldalsáv’ formátumú jel vétele

esetén a rendszer úgy nagyítja fel a

képet, hogy az kitöltse a képernyőt.

Ehhez vízszintesen és függőlegesen

széthúzza a képet, jobb képarányt

hagyva a képernyő közepén. Ilyenkor

előfordulhat bizonyos torzítás.

MOZI1

’Levélszekrény’ formátumú film és

videoszalag megtekintésekor a

rendszer a kép kinagyításával és

kiválasztásával eltünteti vagy

csökkenti a képernyő alsó és felső

részén látható fekete csíkot.

Ilyenkor nincs torzítás.

Magyar

MOZI2

’Négyoldali panel’ formátumú film

vagy videoszalag megtekintésekor

eltünteti vagy szűkíti a képernyő négy

oldalán látható fekete csíkot a kép

kinagyításával és kiválasztásával.

Ilyenkor nincs torzítás.

FELIRAT

Amikor felirat is van a levélszekrény

formátumban sugárzott képen, ez a

beállítás megemeli a képet, hogy a

képfelirat teljes szövege láthatóvá

váljék.

FELIRAT

14:9

Ezt a beállítást 14:9 oldalarányú

műsor esetén érdemes használni.

19


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

SZÉLES

Ezt a beállítást akkor érdemes használni, ha

szélesvásznú DVD-lemezt, szélesvásznú

videoszalagot vagy 16:9 oldalarányú adást

(ha van ilyen) tekint meg. A többféle

szélesvásznú formátum (16:9, 14:9, 20:9

stb.) miatt előfordulhat, hogy fekete csík

látszik a képernyő alsó és felső részén.

4:3

Ezt a beállítást 4:3 oldalarányú műsor esetén

érdemes használni.

Gyári

HDMI-felülettel csatlakozó számítógép

használatakor a rendszer a képet

túlpásztázás nélkül jeleníti meg (WYSIWYG).

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha

videojel-forrást HDMI-szabványon keresztül

tekint meg.

Magyar

PC normál

HDMI vagy számítógépes felülettel

csatlakozó számítógép használatakor ebben

a beállításban a kép nem lesz túlpásztázott,

hanem WYSIWYG-megjelenésű.

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha

számítógépes jelforrást HDMI-terminá lon

vagy számítógépes terminálon keresztül

tekint meg.

PC széles

HDMI vagy számítógépes felülettel

csatlakozó számítógép használatakor ebben

a beállításban a kép nem lesz túlpásztázott,

és nem lesz rajta oldalsáv.

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha

számítógépes jelforrást HDMI-terminá lon

vagy számítógépes terminálon keresztül

tekint meg.

Nyomja meg a gombot, és a képernyőn megjelenik a széles képernyős

formátumok listája.

A B és b tárcsaoldallal jelölje ki a kívánt formátumot, és válassza ki az Q gomb

megnyomásával.

Gyári

Széles

Super live2

Mozi2

4:3

Super live1

Mozi1

Felirat

14:9

vagy

PC normál

PC széles

Amikor a megjelenített kép méretének a módosításához (azaz a magasság/szélesség arány

változtatásához) a speciális funkciókat nyilvános megjelenítés céljából vagy kereskedelmi haszon

elérése érdekében használják, az ilyen cselekedet a szerzői jogvédelmi törvénybe ütközhet.

20


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Képbeállítási lehetőségek

A Képpozíció az egyéni ízlésnek megfelelően állítható be. Ez

különösen hasznos lehet külső bemenőjelek esetén.

a

Képpozíció

A BEÁLLÍTÁS menüben a b tárcsaoldallal jelölje ki a

Képpozíció menüpontot.

a

Háttérfény

A Háttérfény beállítása a kép élességét javítja tévénézés

közben.

A KÉP menüben a b résszel jelölje ki a Kép beáll.

opciót, majd nyomja meg az Q gombot.

KÉP

1/2

Kép beáll.

OK

Nyelv

Ország

Automatikus hangolás

Manuális hangolás

AV csatlakozás

BEÁLLÍTÁS

Magyar

Magyaro.

OK

OK

OK

1/2

3D színbeállítás

Alap színbeállítás

Aktív háttérvil. vezérl.

Automatikus kontraszt

MPEG NR

MENU Vissza

EXIT

TV prog.

Ki

Be

Ki

Alacsony

Képpozíció

MENU Vissza

EXIT

TV prog.

OK

b

A Kép beáll. menüben a b résszel jelölje ki a

Háttérfény menüpontot.

b

Az Q gombbal megtekintheti a kiválasztott

képformátumhoz rendelkezésre álló opciókat.

c

A C vagy c résszel végezze el a beállítást.

c

A B és b résszel válasszon ki egy opciót, majd a C

vagy c résszel végezze el a beállításokat.

Az opciók a választott szélesvásznú formátumtól és a

csatlakoztatott készülék képének megtekintésétől

függően változnak.

Kép-mód

Kép beáll.

Dinamikus

Háttérfény 100

Kontraszt 100

Fényerő 50

Szín 50

1/2

Magyar

Mozi2 üzemmódban:

Képpozíció

Színtónus 0

MENU Vissza

EXIT TV prog.

Vízszintes pozíció

Függőleges pozíció

Alapállás

0

0

OK

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

Az eredeti gyári beállításokhoz úgy térhet vissza, ha

kijelöli az Alapállás menüpontot a Képpozíció

menüben, és megnyomja az Q gombot.

21


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Magyar

Ezzel a tévékészülékkel többféleképpen lehet személyre szabni a

képstílust. A különféle rendelkezésre álló stílusok

megtekintéséhez nyomja meg a gombot:

A Dinamikus, Standard, Lágy, Mozifilm, Játék* és PC** előre

beállított opciók, és hatással vannak a TV-készülék számos

szolgáltatására/beállítására. Az aktuális képüzemmódbeállításokat

tetszés szerint személyre szabhatja. Például, ha a

„Dinamikus” lehetőséget választotta, és olyan elemeket választ

ki, mint Háttérfény, Kontraszt, Fényerő, Szín, Színtónus,

Élesség, Fekete/fehér szint, Mozi és Színhõmérséklet, a

rendszer az új beállításokat a következőképpen tárolja:

„Dinamikus-felhasz.”

*A Játék üzemmód külső bemeneti módban érhető el (az

antennabemenettől eltérő üzemmódban). A Játék üzemmód

kiválasztásakor a rendszer a megfelelő széles képernyős

formátumot választja ki.

**A PC üzemmód RGB/PC bemeneti üzemmódban vagy HDMI

PC formátum üzemmódban érhető el.

a

b

A KÉP menüből válassza ki a Kép beáll. almenüt.

Kép-mód

Képpreferenciák

Kép beáll.

Dinamikus

Háttérfény 100

Kontraszt 100

Fényerő 50

Szín 50

Színtónus 0

MENU Vissza

EXIT TV prog.

1/2

A C vagy c résszel állítsa be a Kontraszt, a Fényerő,

a Szín, a Színtónus és az Élesség értékét.

Ha az éppen nézett filmben vagy műsorban vonalak vagy ferde

szélek láthatók, a Mozi képlágyító hatásával korrigálhatja ezt a

jelenséget.

a

b

a

b

A Kép beáll. menüben a b résszel jelölje ki a Mozi

menüpontot.

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Feliratos DVD-film lejátszásakor

előfordulhat, hogy ez az üzemmód nem működik

megfelelően.

A Színhőméséklet fokozza a kép ’melegségét’ vagy

’hidegségét’ a vörös vagy a kék árnyalat növelésével.

A Kép beáll. menüben a b résszel jelölje ki a

Színhőmérséklet menüpontot, és nyomja meg az Q

gombot.

A C vagy c gombokkal válasszon igény szerint a

Természetes, Meleg és Hideg beállítások közül.

Színhõméséklet

Piros szint

Mozi

Színhőméséklet

Hideg

-10

Zöld szint -10

Kék szint -10

a

Fekete/fehér szint

A Fekete/fehér szint növeli a kép sötét területeinek az

erősségét, ami javítja a felbontást.

A Kép beáll. menüben a b tárcsaoldallal jelölje ki a

Fekete/fehér szint menüpontot.

Élesség

Fekete/fehér szint

Mozi

Színhõméséklet

Alapállás

Kép beáll.

0

Magas

Be

OK

OK

2/2

c

a

b

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

A b gombbal válassza ki a Piros szint, Zöld szint vagy

Kék szint lehetőséget, majd a beállítások

megadásához nyomja meg a C vagy c részt.

Alapállás

Az aktuális Kép-mód beállítások visszaállítása az

alapértelmezett beállításokra.

A Kép beáll. menüben a b résszel jelölje ki az

Alapállás menüpontot.

Nyomja meg az Q gombot.

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

b

Az Alacsony, Közepes, Magas és Ki lehetőségek

közötti választáshoz nyomja meg a C vagy c gombot.

A hatás a tévéadástól függ, és leginkább a sötét

színeknél lehet észrevenni.

22


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A 3D színbeállítás kiválasztásakor elérhetővé válik az ’Alap

színbeállítás’ szolgáltatás.

a

A KÉP menüben a b résszel jelölje ki a 3D

színbeállítás menüpontot.

Kép beáll.

3D színbeállítás

KÉP

OK

1/2

Ha szeretne visszatérni az eredeti gyári beállításokhoz,

jelölje ki az Alapállás menüpontot, és nyomja meg az

Q gombot.

Ha az Aktív háttérvil. vezérl. menüpont be van kapcsolva, sötét

filmjelenet esetén a készülék automatikusan optimális szintre

hozza a háttérvilágítást.

a

Aktív háttérvilágítás vezérlés

A KÉP menüben a b tárcsaoldallal jelölje ki a Aktív

háttérvil. vezérl. menüpontot.

3D színbeállítás

Alap színbeállítás

Be

OK

Aktív háttérvil. vezérl.

Automatikus kontraszt

Be

Ki

KÉP

1/2

MPEG NR

Alacsony

Kép beáll.

OK

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

3D színbeállítás

Alap színbeállítás

Ki

b

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

Aktív háttérvil. vezérl.

Automatikus kontraszt

MPEG NR

Be

Ki

Alacsony

A Alap színbeállítás szolgáltatással az egyes színeket egyéni

ízlés szerint állíthatja be. Ez külső jelforrás képének

megtekintésekor lehet hasznos.

a

b

Alap színbeállítás

A KÉP menüben a b résszel jelölje ki az Alap

színbeállítás opciót, majd nyomja meg az Q gombot.

A B vagy b résszel válasszon ki egy opciót, majd a c

résszel végezze el a beállítást.

Piros

Zöld

Kék

Alap színbeállítás

Színárnyalat Telítettség

+2

+6

0

0

0

0

Fényerő

+4

0

0

b

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

Ha az Automatikus kontraszt menüpont be van kapcsolva, a

rendszer automatikusan optimális szintre hozza a háttérvilágítást

a helyiség fényviszonyainak megfelelően.

a

b

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

Automatikus kontraszt

A KÉP menüben nyomja meg a b részt az

Automatikus kontraszt kiválasztásához.

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

Magyar

Sárga

0

0

0

Bíborvörös

0

0

0

Cián

0

0

0

Alapállás

OK

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

c

Nyomja meg a C vagy c gombot a Színárnyalat,

Telítettség vagy Fényerő kiválasztásához, majd

nyomja meg a B vagy b gombot a beállítások kívánt

beállításához.

Színárnyalat Telítettség Fényerő

Piros 0 0 0

23


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Magyar

DVD-film nézésekor a tömörítés miatt bizonyos szavak vagy

képelemek torzulhatnak vagy kimaradhatnak.

Az MPEG NR szolgáltatás a szélek kisimításával csökkenti ezt a

hatást.

a

A KÉP menüből válassza ki az MPEG NR menüpontot.

A C vagy c tárcsaoldallal válasszon olyan beállítást,

amely leginkább megfelel az Ön ízlésének.

A Digitális zajcsökkentés a zajhatás csökkentése érdekében a

képernyőn ’lágyítva’ jeleníti meg a gyenge jelforrást.

a

b

A KÉP menüből válassza ki a Digitális zajcsökkentés

menüpontot.

Az Alacsony, Közepes, Magas, Automatikus és Ki

lehetőségek közötti választáshoz nyomja meg a C vagy

c gombot. Lehetséges, hogy a különbségek nem

mindig vehetők észre (a legjobb eredmény érdekében

használjon alacsonyabb beállításokat, mivel túlságosan

erős beállításkor a képminőség romolhat).

Amikor a tévékészülék valódi szélesvásznú képet vesz, és az

Auto. formátum Be helyzetben van, a kép automatikusan

szélesvásznú formátumban jelenik meg, a tévékészülék előző

beállításától függetlenül.

a

MPEG NR – Zajcsökkentés

DNR – digitális zajcsökkentés

Automatikus formátum (szélesvásznú)

Nyomja meg a M gombot, és a C vagy c résszel

válassza ki a FUNKCIÓ menüt.

Ha be van kapcsolva a 4:3 arányú nyújtás, a képméretváltó

rendszer a 4:3 képarányú műsorokat teljes képernyős

megjelenítésre váltja át.

a A FUNKCIÓ menüben a b tárcsaoldallal jelölje ki a 4:3

arányú nyújtás menüpontot.

b

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

Ha Kék képernyő kijelölt és nincs beérkező jel, a képernyő

elkékül, és a hang elnémul.

a

b

A FUNKCIÓ menüben a b résszel jelölje ki a Kék

képernyő menüpontot.

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

4:3 vagy 14:9 formátumban az Oldalsávi fényerő szolgáltatás

világosítja vagy sötétíti a képernyő szélén levő csíkokat.

Hozzájárul a csík beégésének a megelőzéséhez, és

kényelmesebbé teheti a túlságosan világos vagy a sötét

viszonyok közötti tévénézést.

a

b

4:3 arányú nyújtás

Kék képernyő

Oldalsávi fényerő beállítása

A FUNKCIÓ menüben a b résszel jelölje ki a Oldalsávi

fényerő menüpontot.

A C vagy c résszel végezze el a beállítást.

FUNKCIÓ

Teletext

Automatikus

Nyomógomb-lezárás

Ki

Auto. formátum

Be

4:3 arányú nyújtás Ki

Kék képernyő

Be

Oldalsávi fényerő 1

Ezzel a szolgáltatással a képet kimerevített helyzetben tarthatja.

a

Képmerevítés

A kép kimerevítéséhez nyomja meg a r részt, a

kimerevítés visszavonásához nyomja meg újból a r

részt.

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

b

A b résszel jelölje ki az Auto. formátum menüpontot,

majd a C vagy c résszel válassza a Be vagy Ki

lehetőséget.

24


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Nyomógomb-lezárás

A Nyomógomb-lezárás opcióval lezárhatja a TV-készülék

gombjait. Ettől függetlenül a távirányító összes gombja továbbra

is használható.

a

A FUNKCIÓ menüben válassza ki a Nyomógomblezárás

menüpontot, és a C vagy c résszel válassza ki

a Be vagy a Ki helyzetet.

Időkapcsoló

a

A tévékészüléket beállíthatja, hogy egy bizonyos idő múlva

önműködően Be vagy Ki kapcsoljon.

Nyomja meg a M gombot, és a C vagy c résszel

válassza ki az IDŐZÍTÉS menüt.

IDŐZÍTÉS

Teletext

Nyomógomb-lezárás

FUNKCIÓ

Automatikus

Be

Időz kikap.

Időzítés-be

Időzítés-be állapota

01:30

00:00

01

Auto. formátum

Be

4:3 arányú nyújtás Ki

Kék képernyő

Be

Oldalsávi fényerő 1

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

Amikor a Nyomógomb-lezárás menüpont Be helyzetben van,

a tévékészülék gombjainak a megnyomásakor emlékeztető

jelenik meg. A készenléti gomb megnyomásával a

tévékészülék kikapcsol, és csak a távirányítóval lehet

visszahozni a készenléti üzemmódból.

b

c

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

A b résszel válassza ki az Időzítés-be vagy az Időz

kikap. menüpontot. A számgombok segítségével adja

meg a kívánt időt. Ha például azt szeretné, hogy a

tévékészülék másfél óra múlva kikapcsoljon, akkor írja

be a 01:30 értéket; azt is megteheti, hogy a C / c

résszel 10 perces lépésekben növeli vagy csökkenti az

időtartamot.

Az Időz kikap. beállítása után a befejezéshez nyomja

meg az P gombot. Az Időzítés-be használatakor a b

tárcsaoldallal válassza ki az Időzítés-be állapota

menüpontot, adja meg a szükséges programhelyszámot,

majd a 1 gombbal helyezze a tévékészüléket

Készenléti állapotba. Ilyenkor a készülék előlapján levő

ZÖLD bekapcsolásjelző LED világít.

Magyar

A SCART-kábellel csatlakoztatott készülékeket szintén

készenléti helyzetbe kell állítani, hogy az időkapcsoló

bekapcsolásakor a jelük ne jelenjen meg a TV-készülék

képernyőjén.

Az Időzítés-be opció beállítását követően a

tévékészülék bármikor bekapcsolható a 1 gombbal. A

ZÖLD bekapcsolásjelző mindaddig világít, amíg a

beállított időtartam le nem telik. Ezt követően a TVkészülék

a kiválasztott csatornára lép. Ez a

szolgáltatással nem hagyja ki kedvenc műsorát.

d

Ha szeretné hatástalanítani az Időzítés-be/Időz kikap.

opciót, akkor a fenti beállításhoz írjon be nullát.

25


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

PC beállítás – képhelyzet,

órajel, mintavételezés,

alapállás

Csatlakoztassa a számítógépet (lásd a ’Számítógép

csatlakoztatása’ c. részt), és ellenőrizze, hogy megjelenik-e kép

a képernyőn. Ezután a képpozíció ízlés szerint beállítható.

a

Képpozíció

A o gombbal válassza ki a BEÁLLÍTÁS menüből a PC,

majd a PC beállítás menüpontot.

A Mintavételezés beállításával a letapogatásonkénti impulzusok

száma változik, ami megszünteti a függőleges csíkokat a

képernyőn.

a

b

c

Mintavételezés

A BEÁLLÍTÁS menüben a b résszel jelölje ki a PC

beállítás menüpontot.

Válassza ki az Q gombbal, majd a b tárcsaoldallal

jelölje ki a Mintavételezés menüpontot.

A C vagy c résszel addig végezze a beállítást, amíg a

kép ki nem tisztul.

Alapállás

Nyelv

Ország

AV csatlakozás

BEÁLLÍTÁS

Magyar

Magyaro.

OK

a

Visszatérés az eredeti gyári beállításokhoz.

A BEÁLLÍTÁS menüben a b résszel jelölje ki a PC

beállítás menüpontot.

PC beállítás

OK

b

Az Q gombbal válassza ki, majd a b résszel jelölje ki

az Alapállás menüpontot.

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

c

Nyomja meg az Q gombot.

Magyar

b

Nyomja meg az Q gombot. A B és b résszel

válasszon ki egy opciót, majd a C vagy c résszel

végezze el a beállításokat.

MEGJEGYZÉS: Amikor a számítógép HDMI-felülettel

csatlakozik, ezek közül a funkciók közül egy sem működik.

PC beállítás

1/2

Vízszintes pozíció

Vízszintes szélesség

Függőleges pozíció

Függőleges magasság

Órajel

Mintavételezés

0

–5

0

–5

0

0

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

Az Órajel hozzáilleszti a PC-jelet az LCD-képernyőhöz. Ennek a

beállításával megszüntethető a vízszintes csík és a

képéletlenség.

a

Órajel

A BEÁLLÍTÁS menüben a b résszel jelölje ki a PC

beállítás menüpontot.

b

c

Válassza ki az Q gombbal, majd a b tárcsaoldallal

jelölje ki az Órajel menüpontot.

A C vagy c résszel addig végezze a beállítást, amíg a

kép ki nem tisztul.

26


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Bemenetválasztás és AV

csatlakoztatás

Az BEMENETI és az KIMENETI csatlakozók

megadása, hogy a tévékészülék felismerje a

csatlakoztatott készüléket. Az ajánlott hátlapi

csatlakoztatások egyértelműen leolvashatók a 8.

oldalon található ábráról.

A legtöbb dekóder és médiafelvevő jelet küld a SCART-kábelen

keresztül, így a TV-készülék a megfelelő Bemeneti

csatlakozóaljzatra kapcsol.

Alternatívaként nyomja a o forrásválasztó gombot a

csatlakoztatott készülék képének megjelenéséig.

Ezt a gombot a COMPONENT VIDEO INPUT (EXT3) bemeneten

keresztül csatlakoztatott készülékek képének a

megtekintéséhez kell használni.

A kijelzőn megjelenő S betű, példáulo2S (EXT 2S) azt jelzi,

hogy a bemenet S-video jelre állított.

Akkor használja ezt a funkciót, ha a tévékészülék nem kapcsol át

önműködően.

a

Bemenetválasztás

A o gomb minden egyes megnyomására egy lista

jelenik meg a képernyőn, megjelenítve az összes tárolt

programot és külső készüléket. A B és b részel

kijelölhet, az Q gombbal pedig kiválaszthat.

TV

1

2

3C

HDMI1

HDMI2

HDMI3

PC

A tévékészülék hátlapján levő SCART 2 (EXT2) csatlakozóra

küldött jeltípust adja meg. Kérjük, vegye figyelembe a

csatlakoztatott készülék gyártójának az utasításait.

a

b

BEMENETI jel kiválasztás

A BEÁLLÍTÁS menüben a b résszel jelölje ki az AV

csatlakozás menüpontot, majd nyomja meg az Q

gombot.

BEÁLLÍTÁS

Nyelv

Ország

Automatikus hangolás

Manuális hangolás

AV csatlakozás

Képpozíció

MENU Vissza

EXIT

TV prog.

Magyar

Magyaro.

OK

OK

OK

OK

A C vagy c résszel válassza az AV vagy az S-VIDEO

opciót az EXT2 szabványhoz szükséges bemenetként.

PC/HDMI1 hang

HDMI1 hang

Lip Sync

EXT2 bemenet

Mélyhang

MENU

Vissza

AV csatlakozás

EXIT

TV prog.

PC

Digit

Ha nincs szín, próbálja meg a másik beállítást.

Be

AV

Belsõ

1/2

Magyar

A HDMI a tévékészülék hátlapján levő HDMI

bemenetre csatlakoztatott készüléket mutatja.

A PC a tévékészülék hátlapján levő Input RGB/PC

bemenetre csatlakoztatott számítógépet mutatja.

27


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Ha hangot szeretne továbbítani a csatlakoztatott számítógépről,

helyezze be az audio kábelt a tévékészülék hátlapján található

csatlakozóba (lásd a ’Számítógép csatlakoztatása’ című részt),

azután használja a PC/HDMI1 hang beállításokat.

a

PC audio

A BEÁLLÍTÁS menüben a b résszel jelölje ki az AV

csatlakozás menüpontot, majd nyomja meg az Q

gombot.

Amennyiben a csatlakoztatott HDMI-jelforrás nem támogatja a

digital audiot, az audio kábelt helyezze a tévékészülék hátlapján

levő PC/HDMI1 (AUDIO) csatlakozóba (lásd a ’A HDMI vagy

DVI eszköz csatlakoztatása HDMI-bementhez’ részt), majd

használja a HDMI1 hang beállításokat.

a

HDMI1 audio

Az AV csatlakozás menüben a b résszel jelölje ki a

PC/HDMI1 hang menüpontot, és a c résszel válassza

ki a HDMI1 opciót.

Nyelv

BEÁLLÍTÁS

Magyar

1/2

b

Ezután jelölje ki a HDMI1 hang menüpontot, és a C

vagy c résszel válasszon az Automatikus, a Digit vagy

az Analóg opciók közül.

Ország

Automatikus hangolás

Manuális hangolás

AV csatlakozás

Képpozíció

MENU Vissza

EXIT

TV prog.

Magyaro.

OK

OK

OK

OK

PC/HDMI1 hang

HDMI1 hang

Lip Sync

EXT2 bemenet

Mélyhang

AV csatlakozás

HDMI1

Digit

Be

AV

Belsõ

Magyar

b

Jelölje ki a PC/HDMI1 hang menüpontot, majd a c

résszel válassza ki a PC opciót.

PC/HDMI1 hang

HDMI1 hang

Lip Sync

EXT2 bemenet

Mélyhang

AV csatlakozás

PC

Digit

Be

AV

Belső

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

Ha nincs hang, akkor válasszon egy másik beállítást.

MEGJEGYZÉS: A HDMI1 a digitális és az analóg

hangot, a HDMI2 és HDMI3 csak a digitális hangot

támogatja.

Bizonyos DVD-formátumoknál előfordulhat, hogy nem

adnak hangot ezen a tévékészüléken (32/44,1/48 kHz

és 16/20/24 bit alkalmazható).

MENU

Vissza

EXIT

TV prog.

MEGJEGYZÉS: A PC opció kiválasztásával a HDMI

digital audio állásba kerül.

Lip Sync késleltetés

A Lip Sync szinkronizálja a hangot és a képet. Ez a szolgáltatás

csak akkor érhető el, ha a Lip Sync szabvánnyal kompatibilis

készülék HDMI kapcsolaton csatlakozik.

MEGJEGYZÉS: A Lip Sync beállítás módosítása előtt válassza

le a HDMI-kábelt. Csatlakoztatott HDMI-kábel esetén

megjelenik az üzenet.

a

Az AV csatlakozás menüben a b részel jelölje ki a Lip

Sync menüpontot,

b

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

28

A HDMI, a HDMI-logó és a High-Definition Multimedia Interface

a HDMI Licensing, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A REGZA-LINK kapcsolat

használata

Ez egy új szolgáltatás, amely CEC-technológiát

használ, és segítségével a HDMI-kapcsolaton

keresztül a TV-készülék távirányítójával vezérelheti a

Toshiba REGZA-LINK kompatibilis eszközöket

(10. oldal).

Ha a REGZA-LINK aktiválása elem beállítása a REGZA-LINK

menüben Be, akkor a rendszer az összes Be kapcsolt egyedi

funkciót aktiválja.

7,5 pt

a

b

Nyomja meg a M és C vagy c gombot a REGZA-

LINK menü kiválasztásához.

A b tárcsaoldallal jelölje ki a REGZA-LINK aktiválása

menüpontot, majd a C vagy c tárcsaoldallal válassza a

Be lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha a REGZA-LINK aktiválása

beállítása Ki, a rendszer az összes többi elemet

kiszürkítve jeleníti meg.

A TV auto bemenet kapcsoló segítségével a televízió

automatikusan a megfelelő HDMI-bemenetre vált, amint a

csatlakoztatott HDMI-berendezés elkezdi a video vagy a hang

lejátszását.

a

b

A REGZA-LINK menüben nyomja meg a b gombot a

TV auto bemenet kapcsoló kiemeléséhez.

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

A TV automatikus tápellátás beállítással a televízió

automatikusan be- vagy kikapcsolható, ha a REGZA-LINK

eszköz be- vagy kikapcsolt.

a

A REGZA-LINK aktiválása

REGZA-LINK aktiválása

TV auto bemenet kapcsoló

TV automatikus tápellátás

Auto készenléti üzemmód

Hangszóró beállítások

MENU

Vissza

REGZA-LINK

EXIT

TV prog.

A REGZA-LINK menüben nyomja meg a b gombot a

TV automatikus tápellátás kiemeléséhez.

Be

TV auto bemenet kapcsoló

TV automatikus tápellátás

Ki

Be

Be

Erősítő

29

b

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

Bekapcsolt Auto készenléti üzemmód mellett a televízió az

összes csatlakoztatott kikapcsolt REGZA-LINK berendezést

bekapcsolja.

a

b

A REGZA-LINK menüben nyomja meg a b gombot az

Auto készenléti üzemmód kiemeléséhez.

Nyomja meg a C vagy c gombot a Be vagy Ki

kiválasztásához.

Ezzel a szolgáltatással a hangkimenet a TV-hangszórókra vagy az

AV-erősítő hangszórókra állítható. Az AV-erősítő beállítással a

televízió távirányítójával állíthatja vagy elnémíthatja a hangot. A

rendszer kiszürkézi ezt az elemet, ha nem REGZA-LINK

kompatibilis AV-erősítőt csatlakoztat.

a

b

A REGZA-LINK menüben nyomja meg a b gombot a

Hangszóró beállítások kiemeléséhez.

Nyomja meg a C vagy c gombot a TV hangszórók,

Erősítő vagy Ki kiválasztásához.

Ha HDMI-átváltási képességgel rendelkező REGZA-LINK

eszköz (pl. AV-erősítő) a HDMI-bemenethez csatlakozik, a

bemeneti források listájában kiválaszthat a fő HDMI-eszközhöz

csatlakozó REGZA-LINK eszközt.

a

b

c

d

Auto készenléti üzemmód

Hangszóró beállítások

REGZA-LINK bemeneti forrás kiválasztása

A o gomb minden egyes megnyomására egy lista

jelenik meg a képernyőn, megjelenítve az összes

üzemmódot és a tárolt külső készüléket.

Nyomja meg a b gombot a kívánt bemeneti forrás

kiválasztásához a REGZA-LINK ikonnal.

Nyomja meg a c gombot, és megjelenik egy második

kiválasztóképernyő, ahol az összes csatlakoztatott

REGZA-LINK berendezés látható.

TV

1

2

3C

HDMI1

HDMI2

HDMI3

PC

REGZA-LINK

1 AV Processor

2 Player

3 Player

4 Recorder

5 PC

Nyomja meg a B vagy b gombot a kívánt bemeneti

forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az Q

gombot.

Magyar


KEZELÕSZERVEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Magyar

MEGJEGYZÉS:

• Ezek a funkciók a csatlakoztatott eszköztől függenek.

• Ha a felugró ablakban a REGZA-LINK bemeneti forrást

választja, bizonyos REGZA-LINK eszközök automatikusan

bekapcsolnak.

• A televízió bekapcsolásakor néhány percig is eltarthat, amíg a

REGZA-LINK ikon megjelenik a listában. HDMI-kábel

eltávolításakor néhány percig is eltarthat, amíg az ikon eltűnik.

• Ha a csatlakoztatott berendezés HDMI-kábele a REGZA-

LINK aktiválása elemre módosul a REGZA-LINK beállítás

menüben, akkor ismét a Be lehetőségre kell állítani.

• Ha kicseréli a HDMI-kábelt eszköz csatlakoztatásához vagy

HDMI-eszköz beállításához, a REGZA-LINK beállítás

menüben a REGZA-LINK aktiválása elemet Ki helyzetből

állítsa Be helyzetbe.

A TV-készülék távirányítóján a REGZA-LINK móddal vezérelheti

az éppen használt REGZA-LINK lejátszót.

A REGZA-LINK bemeneti forrás vezérléséhez először válassza

ki a berendezést a REGZA-LINK bemeneti forrás

kiválasztásával, majd a távirányítóval az üzemmódot állítsa a

REGZA-LINK elemre, és nyomjon meg bármilyen gombot.

Eszközök

módkapcsolója

REGZA-LINK lejátszó-vezérlés

Az elérhető távirányító-funkciókkal kapcsolatosan Lásd a

6. oldalt.

MEGJEGYZÉS: Az elérhető funkciók a csatlakoztatott

berendezéstől függenek. Nem mindig áll rendelkezésre a

távirányító összes gombja. Az egyes csatlakoztatott

berendezésekkel kapcsolatosan tekintse meg a felhasználói

kézikönyvet.

REGZA-LINK egygombos lejátszás

A csatlakoztatott berendezés bekapcsolásakor a REGZA-LINK

automatikusan felismeri a TV-készüléket a

bemenetkiválasztáson keresztül. Ha a TV-készülék készenléti

módban van, automatikusan bekapcsol.

Ezeknek a funkcióknak az engedélyezése vagy a tiltása a

REGZA-LINK beállításakor adható meg (Lásd a 29. oldalt).

MEGJEGYZÉS:

• Annak ellenére, hogy a berendezés a menüt jeleníti meg, a

TV-készüléken automatikusan a bemeneti forrás látható.

• Ez a szolgáltatás a csatlakoztatott berendezéstől és a

TV-készülék állapotától függ.

Ha a TV-készülék kikapcsolt (készenléti mód), a TV az összes

csatlakoztatott REGZA-LINK eszközöknek kikapcsolási

(készenlét) utasítást küld.

Ezeknek a funkcióknak az engedélyezése vagy a tiltása a

REGZA-LINK beállításakor adható meg (Lásd a 29. oldalt).

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás a csatlakoztatott

berendezéstől és a TV-készülék állapotától függ.

A TV-készülék távirányítójával állíthat azoknak a hangszóróknak

a hangerején (vagy el is némíthatja őket), amelyek a TVkészülékhez

AV-erősítőn keresztül csatlakoznak. Először a

távirányító módkapcsolóját állítsa a REGZA-LINK elemre.

a

b

REGZA-LINK rendszer készenlét

REGZA-LINK rendszer audio vezérlés

A Hangszóró beállítások menüt állítsa az Erősítő

elemre a REGZA-LINK menüben.

Nyugtázza, hogy az AV-erősítő bemeneti forrásához

csatlakoztatott REGZA-LINK eszköz (mint például DVDlejátszó

stb.) kiválasztott.

MEGJEGYZÉS:

• Ezek a funkciók a csatlakoztatott eszköztől függenek.

• Amikor bekapcsolja az AV-erősítőt, módosítja a bemeneti

forrást vagy állít a hangerőn, a rendszer a hangot akkor is

kiviszi az AV-erősítő hangszóróihoz, ha a TV hangszórók

kiválasztott. A TV-hangszórók hangjának kiviteléhez kapcsolja

ki majd be a TV-készüléket.

• Ez a szolgáltatás bekapcsolt AV-erősítő mellett nem működik.

REGZA-LINK PC-csatlakoztatás

Ez a szolgáltatás automatikusan beállítja a megfelelő széles

képernyős formátumokat és képpreferenciákat, ha REGZA LINK

PC-hez csatlakozik.

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás a csatlakoztatott

berendezéstől és a TV-készülék állapotától függ.

30


TELETEXT SZOLGÁLTATÁSOK

Teletext szolgáltatások

A tévékészülék többoldalas szövegtárral

rendelkezik, amelynek betöltéséhez néhány

másodperc szükséges. Kétféle szövegnézési

üzemmódot kínál - az Automatikus üzemmód

megjeleníti a Fastext szolgáltatást, ha van ilyen, a

LISTA pedig négy kedvenc oldalt tárol.

a

b

Üzemmódok kiválasztása

A szöveg karakterkészletét automatikusan meghatározza a

BEÁLLÍTÁS menüben végzett nyelvválasztás.

Válassza ki a Teletext menüpontot a FUNKCIÓ

menüből.

A C vagy c résszel válassza az Automatikus vagy a

LISTA opciót, majd nyomja meg az P gombot.

MENU

EXIT

FUNKCIÓ

Teletext

Automatikus

Nyomógomb-lezárás

Ki

Auto. formátum

Be

4:3 arányú nyújtás Ki

Kék képernyő

Be

Oldalsávi fényerő 1

Vissza

TV prog.

Szöveges információk

A TEXT gomb:

Teletext szolgáltatások megtekintéséhez nyomja meg a TEXT

gombot. Nyomja meg újra, ha a szöveget a normál sugárzott

képre szeretné másolni. A programok csak a szöveg törlése

után válthatók.

Az elsőnek megjelenő szöveges oldal lesz a kezdő oldal.

Bármilyen szöveges oldal hozzáférhető, ha a számgombokkal

megadja a 3 számjegyből álló oldalszámot, megnyomja a színes

gombokat vagy a PU résszel a következő oldalra, a Pu részel

pedig az előző oldalra lép.

MEGJEGYZÉS: Szövegszolgáltatások megtekintése közben a

képernyőmenü nem jelenik meg a M gomb megnyomásakor.

Aloldalak

Az aloldalak (ha vannak ilyenek) automatikusan bekerülnek a

memóriába anélkül, hogy át kellene váltani a képernyőn látható

oldalt.

Az aloldalakhoz a l gombbal férhet hozzá, és a PU és Pu

résszel lehet megtekinteni őket. A képernyő szélén számokat

tartalmazó csík jelenik meg.

Az éppen megtekintett aloldal élénkebben látható, és az

esetleges további aloldalak betöltését követően a számok színe

megváltozik, jelezve az oldalak betöltését.

Ezek az aloldalak mindaddig megtekinthetők, amíg ki nem

választ egy másik Teletext oldalt, vagy normál tévé

üzemmódban csatornát nem vált.

Navigálás az oldalak között az Automatikus

üzemmód használatával

Ha a Fastext rendelkezésre áll, a képernyő alján négy színes

felirat jelenik meg.

Ha szeretne hozzáférni a négy megadott tárgy egyikéhez,

nyomja meg a hozzátartozó színes gombot a távirányítón.

Az adott Teletext rendszerrel kapcsolatos további tudnivalókat

a Teletext tartalomjegyzékében találhatja. További

információkért forduljon a helyi Toshiba forgalmazóhoz.

Navigálás az oldalak között LISTA

üzemmódban

A képernyő alján a négy színes választási lehetőség a TVkészülék

memóriájába programozott számokhoz kapcsolódik

(100, 200, 300 és 400). Az oldalaknak a megtekintéséhez

nyomja meg az adott számgombot.

A tárolt oldalak módosításához nyomja meg a megfelelő színes

gombot, és adjon meg egy háromjegyű számot. A képernyő bal

felső részén a szám és a szín módosul.

Tárolja az Q gombbal. A képernyő alján található csíkok

fehéren villognak. Valahányszor megnyomja az Q gombot,

mind a négy oldalszám tárolódik, az előzőek pedig

törlődnek.

Ha nem nyomja meg az Q gombot, a készülék a szöveg

törlésekor nem jegyzi meg a kiválasztást.

Bármilyen oldal megtekinthető a 3 számjegyű oldalszám

megadásával, azonban az Q gombot NE nyomja meg, mert

különben a rendszer tárolja ezeket az oldalakat.

Magyar

31


TELETEXT SZOLGÁLTATÁSOK

Vezérlőgombok

A következőkben a távirányító Teletext gombjaival kapcsolatos

útmutatás látható.

k A tartalomjegyzék/kezdőoldal megjelenítése:

Ha szeretne hozzáférni a tartalomjegyzékhez/kezdőoldalhoz,

nyomja meg a k gombot. Az adóállomástól függ, hogy a kettő

közül melyik jelenik meg.

TEXT A szöveg valamely oldalának a megjelenítése:

A szöveg megjelenítéséhez nyomja meg a TEXT gombot.

Nyomja meg újra, ha a szöveget a normál képre szeretné

rámásolni. Ha szeretne visszatérni a normál tévéműsor

nézéséhez, nyomja meg ismét a gombot. Amíg ezt nem teszi

meg, nem válthat műsort.

l Hozzáférés az aloldalakhoz:

Az aloldalakat (ha vannak ilyenek) a PU és a Pu

megnyomásával tekintheti meg.

A Rejtett szöveg megjelenítése:

Ha szeretné felfedni a kvízkérdések és a viccoldalak

megoldását, nyomja meg a A gombot.

Magyar

B Kívánt oldal tartása:

Időnként előnyös a szöveg valamely oldalának a tartása.

Nyomja meg a B gombot, és a képernyő bal felső sarkában

megjelenik a B ikon. Az adott oldal mindaddig a képernyőn

marad, amíg ismét meg nem nyomja a gombot.

C A szövegkijelzés méretének a nagyítása:

Ha ki szeretné nagyítani az oldal felső felét, nyomja meg egyszer

a C gombot. Ha az oldal alsó felét szeretné kinagyítani,

nyomja meg ismét ezt a gombot. Ha szeretne visszatérni a

normál mérethez, ismét nyomja meg a gombot.

D Oldal kiválasztása normál tévénézés közben:

Adja meg az oldalszámot, majd nyomja meg a D gombot.

Ekkor egy normál tévékép jelenik meg. A tévékészülék érzékeli,

ha az oldal jelen van, és megjeleníti az oldalszámot a képernyő

felső részén. Ha szeretné megtekinteni az oldalt, nyomja meg a

TEXT gombot.

Gyorshírek megjelenítése:

Jelölje ki a kiválasztott Teletext szolgáltatás gyorshír-oldalát

(lásd a Teletext szolgáltatás tartalomjegyzék-oldalát). Nyomja

meg a D gombot. A gyorshírek akkor jelennek meg, ha az

adóállomás közvetíti őket. A megjelenítés törléséhez nyomja

meg ismét a D gombot.

Programhely-váltás előtt a gyorshír oldalt törölni kell.

Csatornaváltáskor ne feledje

kikapcsolni a text szolgáltatást - nyomja

meg kétszer a TEXT gombot.

32


PROBLÉMAMEGOLDÁS

Kérdések és válaszok

Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések és válaszok

találhatók.

További felvilágosításért keresse fel a

www.toshiba.co.uk weboldalt.

K

Miért nincs hang vagy kép?

V

Ellenőrizze,

K

Van

V

Amikor

Annak ellenőrzése, hogy a legjobb minőségű-e a szín:

a

b

K

Miért

V

Ellenőrizze,

K

Mi

V

Ellenőrizze

K

Mi

V

Ellenőrizze,

hogy a készülék nincs-e készenléti

üzemmódban. Ellenőrizze a hálózati tápcsatlakozót és

az összes hálózati csatlakozást!

kép, de a színtelítettség miért nem megfelelő,

vagy a kép miért színtelen?

külső jelforrást használ, például egy rossz

minőségű videoszalagot, ha a színtelítettség nem

megfelelő, vagy nincs szín, olykor elérhető bizonyos

javulás. A szín gyárilag Automatikus üzemmódba van

állítva, hogy a rendszer automatikusan a legjobb

színrendszert jelenítse meg.

A külső jelforrás lejátszása közben válassza ki a

Manuális beállítás almenüt a BEÁLLÍTÁS menüből.

EXT2 A V C R

OK Tárolás

MENU Vissza

Manuális beállítás

Színrendszer: Automatikus

EXIT

TV prog.

A B vagy b résszel válasszon az Automatikus, a PAL,

a SECAM, az NTSC 4.43. vagy a 3.58 közül.

nem látható a képernyőn az éppen játszott

videoszalag vagy DVD-lemez képe?

hogy a videomagnó vagy DVD-lejátszó

csatlakoztatva van-e a tévékészülékhez (lásd a

8. oldalt.), majd válassza ki a helyes bemenetet a o

gombbal.

az oka annak, hogy jó a videokép, de nincs

hang?

az összes vezeték csatlakozását.

az oka annak, hogy van kép, de nincs hang?

hogy a hangerő nincs-e lehúzva, vagy

nincs-e benyomva a némítás gomb.

33

K

Mi

V

Ellenőrizze,

K

Mi

V

Ha

a

b

K

Miért

V

Ellenőrizze,

K

Miért

V

Ellenőrizze,

K

Miért

V

Távolítsa

K

Miért

V

Lehetséges,

K

Miért

V

Lehetséges,

az oka annak, hogy a videomagnó vagy a DVD

játszó képe fekete-fehér?

hogy a helyes bemenet van-e kiválasztva,

azaz S-VIDEO vagy AV. Lásd AV csatlakozások részt

a 27. oldalon).

okozhatja még a rossz képminőséget?

interferencia lép fel, vagy ha gyenge a jel.

Próbálkozzék egy másik adóállomással. A Manuális

finombeállítás című rész tanulmányozása segíthet.

Válassza ki a Manuális hangolás menüt. Jelölje ki az

adóállomást, és nyomja meg az Q gombot, majd a c

résszel válassza ki a Manuális finombeállítás menüpontot.

A B vagy b résszel próbálja meg megkeresni a legjobb

kép- és hangminőséget. Nyomja meg az Q gombot,

majd a P gombot.

Manuális hangolás

1 B/G

OK Tárolás

MENU Vissza

nem működnek az előlapon található

kezelőszervek?

hogy nincs-e Be helyzetben a

Nyomógomb-lezárás.

nem működik a távirányító?

hogy a távirányító oldalán található

kapcsoló tévé üzemmódba van-e állítva.

Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le, vagy

nincsenek-e helytelen polaritással behelyezve.

látható állandóan egy üzenet a képernyőn?

el az

Manuális finombeállítás

A C 22 +2 R T L K l u b

EXIT TV prog.

gomb lenyomásával.

vannak függőleges csíkok a képernyőn PCüzemmódban?

hogy be kell állítani a Mintavételezés

funkciót. A BEÁLLÍTÁS menüből válassza ki PC

beállítás almenüt, jelölje ki a Mintavételezés opciót,

és addig szabályozza, amíg a csíkok el nem tűnnek.

van vízszintes csík és/vagy homályos kép a

tévékészülék képernyőjén PC üzemmódban?

hogy be kell állítani a Órajel funkciót. A

BEÁLLÍTÁS menüből válassza ki a PC beállítás

almenüt, jelölje ki az Órajel menüpontot, és addig

szabályozza, amíg a kép ki nem tisztul.

Magyar


PROBLÉMAMEGOLDÁS

Magyar

K

Miért

V

A

K

Miért

V

Vagy

K

Mi

V

A

K

Miért

V

Lásd

vannak problémák a szöveggel?

szöveg kiváló megjelenése a kiváló, erős jeltől függ.

Ehhez rendszerint tető-, vagy padlásantenna szükséges.

Ha szöveg olvashatatlan vagy zavaros, ellenőrizze az

antennát. Lépjen a Teletext szolgáltatás Fő tartalomjegyzék

oldalára, és keresse ki a Használati útmutató címet. Ez

bizonyos részletességgel elmagyarázza a szöveg általános

működését. Ha további felvilágosításra van szükség a

szöveg használatára vonatkozóan, nézzen utána a

Teletexttel foglalkozó részben.

nincs Teletext segédoldal?

nem sugározzák, vagy még nem töltődött be. A

l gombbal lehet hozzáférni.

(Lásd a Teletexttel foglalkozó részt).

az oka annak, hogy a négy színes Teletext-szám

látható, a szöveg azonban nem?

szöveg valamilyen külső jelforrás, például DVD vagy

videomagnó képének nézése közben lett kiválasztva.

Nem jelenik meg szöveg a képernyőn, vagy esetleg

csak egy szövegdoboz jelenik meg, amely azt közli,

hogy nem áll rendelkezésre információ. Válasszon ki

egy műsorsugárzó csatornát, és a hozzáféréshez

nyomja meg a TEXT gombot.

villognak a LED-ek a TV-készülék

előlapján?

az alábbi táblázatot.

LED-jelzés

LED-2 LED-1

KI Folyamatos

zöld

KI Folyamatos

vörös

Folyama

tos zöld

KI

KI

KI

Folyamatos

vörös

Villogó vörös

0,5 mp-es

ciklus

Villogó vörös

1 mp-es ciklus

2 alkalommal

villog 2

másodperces

időközönként

Állapot

A TV megfelelően

működik.

Bekapcsolt készenléti

tápellátás

Időzítés-be

Tápvédelem

érzékelése

A BUS-vonal

rendellenes működése.

Rendellenes működés

(inicializálási hiba).

Megoldás
Kapcsolja ki a TVkészüléket,

és húzza

ki a tápkábelt.

Helyezze vissza a

tápkábelt, és

kapcsolja be a TVkészüléket.

K

Mi

V

Csatlakoztassa

a

b

K

Miért

V

Győződjön

K

Miért

V

Ha

K

Miért

V

Ha

az oka annak, hogy helytelenek a színek NTSCjelforrás

lejátszása közben?

a jelforrást SCART-kábelen keresztül,

és úgy játssza le.

Válassza a Manuális beállítás lehetőséget a

BEÁLLÍTÁS menüben.

EXT2 A V C R

OK Tárolás

MENU Vissza

Manuális beállítás

Színrendszer: Automatikus

EXIT

TV prog.

Állítsa a színrendszert Automatikus üzemmódba, és

lépjen ki.

Lépjen a Kép beáll. menübe, és állítsa be a

színárnyalatot.

nem működnek megfelelően a HDMIeszközön

keresztül csatlakoztatott berendezések?

meg róla, hogy HDMI-logóval ellátott

kábeleket használ

(lásd a 9. oldalt).

Néhány régebbi HDMI-berendezés nem mindig

működik megfelelően a legújabb HDMI-tévékkel új

szabvány használata miatt. Próbálja meg a Lip Sync

beállítást a Ki lehetőségre állítani.

nem működnek a REGZA-LINK eszközök?

a csatlakoztatott REGZA-LINK eszköz nem

működik megfelelően az eszköz beállításainak

módosítása után, kapcsolja ki a TV-készüléket, és

húzza ki a tápkábelt, majd helyezze vissza és kapcsolja

be újból.

Húzza ki és helyezze be ismét a REGZA-LINK eszköz

HDMI-kábelét.

látszik a REGZA-LINK logó azután is, hogy

a berendezés le lett választva?

a REGZA-LINK leválasztott, a logó körülbelül egy

perc után eltűnik.

LED-2

LED-1

34


INFORMÁCIÓK

Megjegyzés

Saját feljegyzések számára

Magyar

A készülék képernyőjének és dobozának tisztítása...

Kapcsolja ki a hálózati feszültséget, tisztítsa meg a képernyőt és a dobozt száraz, puha ruhadarabbal. Azt ajánljuk, hogy ne

használjon semmilyen saját tisztítószert vagy oldószert a képernyőhöz vagy a készülékházhoz, mert az károsodást okozhat.

Ártalmatlanítás...

A következő tudnivalók csak az EU tagországokra vonatkoznak:

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Azáltal, hogy Ön biztosítja a

termék megfelelő ártalmatlanítását, hozzájárul a környezetre és az egészségre gyakorolt potenciális negatív

következmények megelőzéséhez, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozna. A

termék újrafeldolgozásával kapcsolatos további részletes tudnivalókért forduljon a helyi hatósághoz, az Ön

háztartási hulladékgyűjtő szolgáltatójához vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

35


INFORMÁCIÓK

Információk

Mielőtt bármilyen külső készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót.

Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati tápcsatlakozót a fali aljzatból.

Jelinformáció a Mini D-sub 15-érintkezős csatlakozóhoz

Érintkező

száma

Jelnév

Érintkező

száma

1 R 6 Test 11 NC

2 G 7 Test 12 NC

3 B 8 Test 13 V-szinkron

4 NC* 9 NC 14 F-szinkron

5 NC 10 Test 15 NC

* NC = nem csatlakozik

A PC-terminálon keresztül fogadható videojelek

Jelnév

Érintkező

száma

Jelnév

Magyar

Formátum Felbontás F. frekvencia V. frekvencia Képpontóra-frekvencia

VGA 640 × 480 59,940Hz 31,469kHz 25,175MHz

72,809Hz 37,861kHz 31,500MHz

75,000Hz 37,500kHz 31,500MHz

SVGA 800 × 600 60,317Hz 37,879kHz 40,000MHz

72,188Hz 48,077kHz 50,000MHz

75,000Hz 46,875kHz 49,500MHz

XGA 1024 × 768 60,004Hz 48,363kHz 65,000MHz

70,069Hz 56,476kHz 75,000MHz

75,029Hz 60,023kHz 78,750MHz

WXGA 1280 × 768 59,995Hz 47,396kHz 68,250MHz

59,870Hz 47,776kHz 79,500MHz

74,893Hz 60,289kHz 102,250MHz

1360 × 768 60,015Hz 47,712kHz 85,500MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020Hz 63,981kHz 108,000MHz

75,025Hz 79,976kHz 135,000MHz

36


INFORMÁCIÓK

A HDMI-terminálon keresztül fogadható videojelek vagy PC-jelek

Formátum Felbontás F. frekvencia V, frekvencia Képpontóra-frekvencia

480i 720 × 480i 59,940/60,000Hz 15,734/15,750kHz 27,000/27,027MHz

576i 720 × 576i 50,000Hz 15,625kHz 27,000MHz

480p 720 × 480p 59,940/60,000Hz 31,469/31,500kHz 27,000/27,027MHz

576p 720 × 576p 50,000Hz 31,250kHz 27,000MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940/60,000Hz 33,716/33,750kHz 74,176/74,250MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000Hz 28,125kHz 74,250MHz

720p 1280 × 720p 59,940/60,000Hz 44,955/45,000kHz 74,176/74,250MHz

720p 1280 × 720p 50,000Hz 37,500kHz 74,250MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940/60,000Hz 67,500kHz 148,500MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000Hz 56,250kHz 148,500MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000Hz 27,000kHz 74,250MHz

VGA 640 × 480 59,940Hz 31,469kHz 25,175MHz

72,809Hz 37,861kHz 31,500MHz

75,000Hz 37,500kHz 31,500MHz

SVGA 800 × 600 60,317Hz 37,879kHz 40,000MHz

72,188Hz 48,077kHz 50,000MHz

75,000Hz 46,875kHz 49,500MHz

XGA 1024 × 768 60,004Hz 48,363kHz 65,000MHz

70,069Hz 56,476kHz 75,000MHz

75,029Hz 60,023kHz 78,750MHz

WXGA 1280 × 768 59,995Hz 47,396kHz 68,250MHz

59,870Hz 47,776kHz 79,500MHz

74,893Hz 60,289kHz 102,250MHz

1360 × 768 60,015Hz 47,712kHz 85,500MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020Hz 63,981kHz 108,000MHz

75,025Hz 79,976kHz 135,000MHz

Magyar

37


INFORMÁCIÓK

Műszaki adatok és

tartozékok

Adásrendszerek/csatornák

Kimenet az aktív mélynyomóhoz

Rögzített audio kimenet

Fejhallgató

csatlakozó

Fejhallgató

csatlakozók

Audio L + R

Magyar

PAL-I

PAL-B/G

SECAM-L

SECAM-D/K

Külső csatlakozások

UHF UK21-UK69

UHF E21-E69

VHF E2-E12, S1-S41

UHF F21-F69

VHF F1-F10, B-Q

UHF R21-R69

VHF R1-R12

Videobemenet PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

EXT1 Bemenet 21-érintkezős

SCART kábel

EXT2 Bemenet 21-érintkezős

SCART kábel

EXT3 Bemenet Fejhallgató

csatlakozók

Fejhallgató

csatlakozók

EXT3

Bemenet

(oldalsó)

Fejhallgató

csatlakozó

Fejhallgató

csatlakozók

RGB, A/V

A/V, S-video

Y, P B /C B , P R /C R

Audio L + R

Video, S-video

Audio L + R

Sztereó

Látható

képernyőméret

(hozzávetőlegesen)

Modell 32

37

42

Képernyő 16:9

Hangkimenet

(10%-os torzítás)

Teljesítményfelvétel

ahogyan itt lett

megadva:

EN60107-1 : 1997

Készenlét

(hozzávetőlegesen)

Méretek

(hozzávetőlegesen)

Tömeg

(hozzávetőlegesen)

Fejhallgató aljzat

Modell 32

Nicam

2 hordozórendszer

80 cm

94 cm

107 cm

Fő 10 W + 10 W

37

42

Modell 32

37

42

136 W

168 W

204 W

0,7 W

0,7 W

0,7 W

Modell 32 56 cm (Ma) 79 cm (Szé) 25 cm (Mé)

37 63 cm (Ma) 90 cm (Szé) 25 cm (Mé)

42 69 cm (Ma) 101 cm (Szé) 26 cm (Mé)

(A magasságba beszámít az állvány is)

Modell 32

37

42

16,6 kg

20,6 kg

26,7 kg

3,5 mm-es sztereo aljzat

HDMI 1/2 Bemenet HDMI (Audio LIP SYNC támogatás)

HDMI3

Bemenet

(oldalsó)

HDMI (Audio LIP SYNC támogatás)

PC Bemenet Mini D-sub 15-érintkezős analóg RGB-jel

Tartozékok

Távirányító

2 elem

(AAA, IEC R03 1,5 V)

PC/HDMI1 Audio

3,5 mm-es mini

aljzat

Hang

Nyomtatva újrahasznosított papírra. 100%-ban klórmentes.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Minden jog fenntartva.

Írásos engedély hiányában a dokumentum teljes egészében vagy részben történő másolása

szigorúan tilos.

38

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Consumer Products Division,

European Service Centre,

Admiralty Way, Camberley,

Surrey, GU15 3DT, UK

Az adatok figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.


Printed on recycled paper. 100% Chlorine free.

VX1A000879A0

More magazines by this user
Similar magazines