Adszorpciós hűtő - trivent.hu

trivent.hu

Adszorpciós hűtő - trivent.hu

Adszorpciós hőtıvel a

környezettudatos

energiafelhasználásért

Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu


3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Hulladékhı egyes ipari területeken

Hulladék energia

Hasznos energia

Chemical

forest Products

Iron & Steel

Food & Beverage

Cement

Fabricated Metals

Transporation Equipment

Textiles

Mining

Plastic & Rubber

Aluminum

Glass Products

Heavy Machinery

Foundries

Computer & Electronics

2

Petroleum


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Villamos energia igény a múltban és a jövıben

Villamos energia felhasználás (TWh)

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Jelenlegi trend

Energia

hatékonyság a

jövıben

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

A háztartások száma 2025-re 17.5%-kal fog növekedni. Ugyanennyivel

kellene csökkenteni a villamos energia fogyasztást jelenlegi szint

megtartásához.

3


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Miért az ADszorpicós hőtı?

Adszorpciós hőtı

8 - 3500 kW hőtıkapacitás

• Az Adszorpciós hőtı hıt

hasznosít (hulladék hı,

napenergia), segítségével

elsısorban hőtött vizet

(5 °C) állíthatunk elı.

• 8 kW-tól már hıszivattyús

üzemmódban is.

4


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Adszorpciós hőtı


Elsı berendezést Japánban,

1986 fejlesztették.

5


ADszorp

orpicós hőtı felhasználásának területei és

módozatai

Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Kapcsolt energiatermelés, trigeneráció

Hivatalok, kórházak, szállodák

Élelmiszeripar

Vegyipar

Informatikai központok

Sörfızdék

Mezıgazdaság

Távfőtés


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

• Általános jellemzık

• Hőtött víz min.3°C

• Hıforrás: 50 °C - 90 °C

• Hőtıközeg : Víz

• Adszorbe

orber : Szilikagél (élettartam:

30 év felett)

7


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Elınyök


A hőtıközeg víz, nincs freon,

nincs Li-Br, nincs ammónia


Nincs kompresszor

Ezért:

• Nincs veszélyes hőtıközeg

szivárgás,

• Nincs korrózió,

• Nem kell a hőtıközeg összetételét

idıszakosan kémiailag ellenırizni,

• Nincs hőtıközeg csere

• (Nincs ezekhez tartozó

karbantartási költségvonzat)

Ezért:

• Nem kell szabályozni

• Minimális a villamos

energiafogyasztás (400 W),

• Nincs magasnyomás,

• Nincs generáljavítás

• Nincs olajcsere

• Nincs zaj és vibrációs hatás

8


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

TOVÁBBI ELİNYÖK

Főtıvíz széles spektrumon történı alkalmazása

(50°C - 90°C)

Hőtött víz minimum 3 °C


Jó hatásfoktényezı C.O.P.= 0,68

– 0,78

9


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Elınyök az abszorpciós hőtıvel szemben

Capacity Curve, ADsorption VS Absorption

Refrigeration Capacity

ADsorption

capacity efficiency

90%

Design C.

48%

65 70 75

80

85 90

Hot Water Temp (C)

10


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

További elıny az abszorpciós hőtıvel szemben

11


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

BIZTONSÁGOS üzemeltetésre vonatkozó jellemzık


Nincs belépı főtıvíz korlát.

50°C –on is tud mőködni a berendezés

annélkül, hogy leálljon (bár C.O.P.

Lecsökken)

(Abszorpciós hőtı ezen a hıfokon már

nem üzemel)


Beépített hımérséklet szabályozás

(nincs további külsı szabályozásra

szükség)

• A kilépı és belépı hőtött víz alapján

• Elpárologtató hımérséklete alapján

12


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

ÜZEMELTETÉSI ELİNYÖK ÖSSZEGEZVE
A hőtıközeg víz, nem freon, Li-Br vagy ammónia.

Nincs kompresszor.

50°C - 90°C közötti melegvíz által biztosított stabil hőtött

víz kimeneti teljesítmény.

Stabil mőködés még ingadozó melegvíz hımérséklet és

áramlási sebesség esetén is.

A melegvíz hımérsékletének és áramlási sebességének

ingadozása normálisnak tekinthetı a hulladékhı

hasznosításával mőködı technológiák esetén. Nincs

szükség rásegítı égıre.

Egyszerő és rövid idıt igénylı indítás/leállítás.

Állandó üzemmód – napi 24 óra / heti 7 nap.

(trigeneráció esetén elınyös)


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Rendszer fogyasztási adatok

ADCM1-060 ADCM1-090 ADCM1-145 ADCM1-180

AD Chiller 0.4 kw 0.4 kw 0.4 kw 0.4 kw

Forróvíz szivattyú 3.7 kw 5.5 kw 7.5 kw 11.0 kw

Hőtıvíz szivattyú 3.7 kw 5.5 kw 11.0 kw 15.0 kw

Hőtı ventilátor 5.5 kw 5.5 kw 11.0 kw 11.0 kw

Összesen 13.3 kw 16.9kw 29.9 w 37.4 kw

14


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGRE VONATKOZÓ

ELİNYÖK (ÜZEMELTETİKNEK FONTOS)


Egyszerő karbantartás és mőködtetés

• Nincs hőtıközeg olaj

• Nincsenek veszélyes kémiai anyagok


Mőködtetési költségek

• Alacsony karbantartási költség

• Vákuum szivattyú olajszint ellenırzés

• Pillangószelepek szeleptányérjának cseréje 3 évenként.

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG

15


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Hőtési folyamat

November 5, 2007

Page 16


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Mőködési ciklus

Condensor

#2

#1

Evaporator

Step A - 370 sec.

A # 2 számú kamrába adszorbál az

elpárologtatóban elpárolgó víz, mely a

a rendszer hőtött vizét hőti.

Az # 1 számú kamrát ezalatt a forró

vízzel főtjük, miközben regenerálja a

töltetet.

A víz a kondenzátor egységbe

párolog, ahol lekondenzál.

Majd a lekondenzálódott víz az

elpárologtatóba áramlik.

November 5, 2007

Page 17


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Adszorpciós hőtı felépítése

18


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Néhány alkalmazási terület bemutatása

különbözı hıforrás szerint


TRIGENERÁCIÓS RENDSZER KAPCSOLÓDÓ,

MEGLÉVİ HŐTİRENDSZERHEZ

Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

•Gázmotor egység

11% 61% Flue füstgáz Losses

veszteség

Hıvisszanyerı

(füstgáz)

3% sugárzási

veszteség

GÁZ

86% -os

hatékonyság

36% -os

hatékonyság

•Helyi hulladékhı

felhasználás.

• Konvertálási

veszteségek csökkentése

gázmotor

Gázmotor hıcserélı

Generátor

50% hı

36% villamos

energia

21


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Szentendre, Városi Szolgáltató Zrt. – Hidegenergia központ


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

A megvalósítás során felmerülı problémák

• Idı tényezı

Közbeszerzés megvalósítása

Meglévı energetikai forrásokhoz való kapcsolás


Vízminıségi paraméterek betartása

A meglévı uszodai hőtırendszer és a hőtıgép

összekapcsolása

Külsı hőtıtorony zajszigetelésének megoldása

a lakókörnyezet frekventáltsága miatt


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

• Nap

Napkollektorról üzemeltetett

adszorpciós hőtı

Level Switch

Solar

Collector

Heat

Exchanger

Hot Water

Pump

Hot Water

Tank

Cooling

Tower

Cold Water

Outlet

Heat

Exchanger

Cooling

Water

Pump

Expansion

Tank

Hot Water

Inlet

Chilled Water

Pump

26


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

REFERENCIA SZOLÁR HŐTÉSRE

Freiburgi egyetemi kórház

• 550 m 2 hőtött terület

• 174 m 2 telepített napkollektor felület

• 80 kW hőtési energia

November 5, 2007

Page 27


HELYI HIDEGENERGIA SZOLGÁLTATÁS

(hıközpontban)

Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

Elvi kapcsolási rajz helyi hıközpont

rendszerekhez


Adszorpciós hőtı

www.adszorpcio.hu

www.ADSZORPCIO.hu


Regisztráljon és töltse le az adszorpciós

információs csomagot!