a fejlesztések hatásai - trivent.hu

trivent.hu

a fejlesztések hatásai - trivent.hu

ENERGIAHATÉKONYSÁG –

A

FEJLESZTÉSEK HATÁSAI

Debrecen, 2009. szeptember 15-16

NYÍRTÁVHİ

Gerda István

ügyvezetı igazgató

NYIRTÁVHİ Nyíregyházi

Távhıszolgáltató Kft.


ENERGIAHATÉKONYSÁG

Az energetika területén is gazdasági követelmény

a tıkeráfordítás és az üzemviteli

költségek

Cél:

Az energiaigények / az energiafelhasználás

csökkentése

minimalizálása.

Pl.:

épületek utólagos hıszigetelése,

alacsonyabb szintő hıfelhasználású technológia,

energiatakarékos berendezések alkalmazása

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

2


HATÉKONYSÁG

H = Kibocsátás/Ráfordítás

fajlagos (energia)fogyasztás

a hatékonyság fogalmának reciproka

üzemanyag fogyasztás (liter) / a megtett út (100 km)

felhasznált hıenergia (MJ) / főtött léglérfogat (lm 3 )

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

3


FEJLESZTÉSEK

• Távvezetékek rekonstrukciója

– Felújítás hagyományos

– Rekonstrukció elıszigetelt

• Szekunder oldal rekonstrukciója

– Épületgépészeti

• Harmadik szintő szabályozás, mérés és költségmegosztás

– Építészeti

• Utólagos hıszigetelések

• Nyílászáró csere

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

4


SAJÁT KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE

• Veszteségfeltárás

– Hıveszteségek

• Vezetékhálózat

• hıközpontok

– Villamosenergia felhasználás és -költség

csökkentés

– Vízveszteségek

• Pótvíz

• Használati melegvíz

• hidegvíz

• Fajlagos mutatószámok

– HMV (MJ/m 3 )

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

5


SZOLGÁLTATÁS VOLUMENE

S. MEGNEVEZÉS 1992 2008

1. FŐTÖTT LÉGTÉRFOGAT (ezer lm3) 3724 3845

2. BEÉPÍTETT HİTELJESÍTMÉNY (kW) 153543 165245

3. HİKÖZPONTOK SZÁMA (db) 249 259

4. TÁVVEZETÉK HOSSZ (km) 42 46

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

6


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

1. PHARE Projekt 7. GM – Aknaszer. hıszigetelés

2. Szénsegély Projekt 8. GM – Szekunder oldal

3. KKA-Kac Projekt 9. Sz. Hımennyiségmérık I.

4. „NYITÁS” Program 10. Sz. Hımennyiségmérık I.

5. ISO tanúsítás 11. Szolgáltatói oldal

6. GM – Hıközpontok 12. Távfőtési rendszer rekonstrukció TERVEZET!

Kiemelkedı projektek

3. KKA-Kac,

4. NYITÁS Program

7.

3.

6.

11.

12.

9. 10.

2.

4.

8.

4.1.

1.

5.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

7


Fogyasztói höközpontok

kialakítása

3 db tömb hıközpont

Megvalósulást követıen

9 db szolgáltatói hıközpont

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

8


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S1, S2

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hıközpont

jele

Hıfelhasználás

(GJ)

összes korrigált

1995 1997 2008

17/a 36598 22793 17994

S1 4983 3491

S2 7006 4489

Összes 36598 34780 25974

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Korrigált hıfelhasználás (GJ)

1995 1997 2008 év

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

9


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S1, S2

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hıközpont

jele

Hıfelhasználás

(GJ)

összes korrigált

1995 1997 2008

17/a 36598 22793 17994

S1 4983 3491

S2 7006 4489

Összes 36598 34780 25974

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Korrigált hıfelhasználás (GJ)

1995 1997 2008 év

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

10


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S3, S4, S5

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hıfelhasználás

Főtött légtérfogat

Hıfelhasználás

Hkp.

lm 3

GJ

jele összes Összes korrigált

1994 1997 1994 1997 2008

31. 74206 31944 28137 13234 12556

S3 11964 3349 3279

S4 12132 3495 3292

S5 18331 4531 4500

Összes 74206 74370 28137 24609 23327

GJ

30000

25000

20000

15000

10000

5000

1994 1997 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

11


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S6

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hkp.

jele

Főtött légtérfogat

lm 3

összes

Hıfelhasználás

GJ

Összes korrigált

1994 1997 1994 1997 2008

71 65030 31578 22702 11589 12883

S6 33452 9150 6079

Összes 65030 65030 22702 20739 18962

Lakásszám: 327 db 106/221

GJ

25000

23000

21000

19000

17000

15000

13000

11000

9000

7000

5000

Hıfelhasználás

1994 2003 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

12


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

Hkp.

jele

Hıfelhasználás (GJ)

Összes korrigált

1994 1997 2008

17/A 33983 21707 17466

S1 4440 2579

S2 6242 3316

31. 28137 13234 12556

S3 3349 3279

S4 3495 3292

S5 4531 4500

71. 22702 11589 12883

S6 9150 6079

Összes 84822 77737 65950

Szint % 91,65 84,84

77,75

GJ

85000

75000

65000

55000

45000

35000

25000

15000

5000

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hıfelhasználás

1994 2003 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

13


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

Korrigált fajlagos értékek

Hkp.

jele

1994 össz

Főtött

1997 2008

(GJ) lm 3 MJ/lm 3 (GJ) lm 3 MJ/lm 3 (GJ) lm 3 MJ/lm 3

17/A 33983 104683 324 21707 56906 381 17466 56906 307

S1 4440 24741 179 2579 24741 104

S2 6242 23036 271 3316 23036 144

31. 28137 83549 337 13234 41232 321 12556 41232 305

S3 3349 11963 280 3279 11963 274

S4 3495 12032 290 3292 12032 274

S5 4531 18331 247 4500 18331 245

71. 22702 65030 349 11589 31578 367 12883 31578 387

S6 9150 33452 274 6079 33452 182

Összes 84822 253262 335 77737 253271 307 65950 253271 260

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

14


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S1, S2

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hıközpont

jele

Villamos energia

(kWh)

1995 1997 2008

17/a 65960 45380 34947

S1 8307 5580

S2 12441 13705

Összes 65960 67128 54232

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Villamos energia felhasználás (kWh)

1995 1997 2008 év

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

15


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S1, S2

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hıközpont

jele

Villamos energia

(kWh)

1995 1997 2008

17/a 65960 45380 34947

S1 8307 5580

S2 12441 13705

Összes 65960 67128 54232

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Villamos energia felhasználás (kWh)

1995 1997 2008 év

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

16


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S3, S4, S5

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Hkp.

jele

Főtött légtérfogat

lm 3

összes

Villamosenergia

kWh

1994 1997 1994 1997 2008

31. 74206 31944 88420 29860 24310

S3 11964 1,191 7725 7540

S4 12132 7514 7868

S5 18331 11961 6825

Összes 74206 74370 88420 57060 46543

kWh

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Villamos energia

1994 1997 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

17


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S6

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Villamos energia

kWh

Hkp.

jele

Főtött légtérfogat

lm 3

összes

Villamosenergia*

kWh

70000

60000

1994 1997 1994 1997 2008

71. 65030 31578 63589 18385 16922

S6 33452 17656 15435

50000

40000

30000

20000

Összes 65030 65030 63589 36051 32357

* Tájékoztató adat

10000

0

1994 1997 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

18


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

Hkp.

jele

Villamos energia (kWh)

Összes korrigált

1994 1997 2008

17/A 65960 45380 34947

S1 8307 5580

S2 12441 13705

31. 88420 29860 24310

S3 7725 7540

kWh

255000

205000

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

Villamos energia

S4 7514 7868

S5 11961 6825

71. 63589 18385 16922

S6 17656 15435

Összes 284097 159229 133132

Szint % 56,05 83,61

46,86

155000

105000

55000

5000

1994 2003 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

19


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• HMV felhasználás

Hıközpont

jele

HMV felhasználás

(m 3 )

1995 1997 2008

17/a 34147 27100 18977

S1

S2 6230 4145

Összes 34147 33330 23122

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

HMV felhasználás (m 3 )

1995 1997 2008 év

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

20


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

S3, S4, S5

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

HMV felhasználás

Hkp.

jele

Lakásszám

db

HMV felhasználás

m 3

1994 1997 1994 1997 2008

31. 439 159 24888 15135 5332

S3 80 2741 3028

S4 80 3149 2201

S5 120 4344 3588

Összes 439 439 24888 25369 14150

m3

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1994 1997 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

21


FEJLESZTÉSEK

Fogyasztói hıközpontok kialakítása

Hkp.

jele

Használati melegvíz

m 3

1994 1997 2008

17/A 36147 27100 18977

S1

S2 6230 4145

31. 24888 15135 5332

S3 2741 3028

S4 3149 2201

S5 4344 3588

71. 16564 7036 4534

S6 9276 7344

Összes 77599 75011 49149

Szint % 96,66 65,52

63,34

m 3

85000

75000

65000

55000

45000

35000

25000

15000

5000

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Hıfelhasználások

• Villamosenergia fogyasztás

• Vízfelhasználás

HMV felhasználás

1994 2003 2008 évek

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

22


EREDMÉNYEK

Villamos energia Hı HMV Összes

kWh/év eFt/év GJ eFt/év m 3 eFt/év eFt/év

150962 1 276 18872 6 111 28450 1 935 9 722

A projekt összes költsége: 45 MFt

A projekt egyszerő megtérülési ideje: 4,63 év

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

23


FOGYASZTÓ OLDAL

REKONSTRUKCIÓ

lakás radiátor (%)

db 13895 49860 89

8000

7000

6000

5000

(db)

4000

3000

2000

1000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.

retv

(év)

hıleadó

lakás

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

24


HÖFELHASZNÁLÁSOK

MJ/lm 3

400

350

300

NYITÁS Program

PANEL Program

250

224

200

150

195

175

116

116

156

111

150

131

148

161

137

136

100

50

0

Árpád u.

49-51.

Damjanich

u. 1-11.

Árpád u.

60-62.

Északi krt.

13.

Északi krt.

15.

Ferenc krt.

27-29

Ferenc krt.

31-33.

Kossuth u.

41-43.

Vasv ári P.

u. 21-23.

Május 1.

tér 2.

Ószılı u.

117-123.

Ungv ár

sétány 2-6.

Jelv ény u.

1-3.

1979 1983 1978 1966 1966 1976 1976 1982 1986 1974 1973 1975 1987

Fajlagos hıf elhasználás (MJ/lm3) Régi Fajlagos hıf elhasználás (MJ/lm3) NYITÁS Fajlagos hıf elhasználás (MJ/lm3) PANEL

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

25


TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

Lakásszám Építés éve 1966

20

főtött lm 3

2618

Északi krt. 13.

G J / la k á s

35

30

25

20

15

10

250

200

150

100

50

0

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. év

M J / lm

3

NAGYBLOKKOS

ÉPÜLET

(G J )

700

600

500

400

300

200

100

0

5

4

3

2

1

0

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. év

tényleges (GJ) korigált (GJ) tk átlag

(o C )

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

26


TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

Lakásszám 1976

28

főtött lm 3

4173

Ferenc krt. 31-33.

ALAGÚTZSALÚS ÉPÜLET

(G J )

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

tényleges (GJ) korrigált (GJ) tk átlag (oC)

5

4

3

2

1

0

év

(o C )

G J/lakás

60

50

40

30

20

10

0

400

300

200

100

0

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. év

MJ/m 3

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

27


TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

Ungvár sétány 2-6.

Lakásszám 1975

(GJ)

2500

2000

1500

1000

500

0

5

4

3

2

1

0

(o C )

194

főtött lm 3

9634

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

tényleges (GJ) korrigált (GJ) tk átlag (oC)

év

PANEL ÉPÜLET

GJ/lakás

12

11

10

9

8

7

6

5

4

250

200

150

100

50

0

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. év

MJ/lm 3

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

28


ÉPÜLETEK HÖSZIGETELÉSE

Megvalósítás

1800

1600

Költség

Lakásszám

1557

1800

1600

év

Épület

(db)

Lakás

(db)

Költség

(eFt)

2001 - - -

2002 2 46 22.212

2003 12 441 233.659

2004 28 956 545.842

2005 27 1.129 857.964

2006 30 1.557 1.541.783

2007 28 1.191 1.287.362

Költség (MFt)

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1191

1542

1129

956

1287

858

546

441

234

46

22

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

év

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

lakásszám (db)

Összes 127 5.320 4.489.145

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

29


ÉRTÉKESÍTETT HMV

ezer m 3

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1993 1994 1995 2004 2005 2006 2007 2008

2009.

terv

ezer m3 1245 962 815 612 602 600 590 575 560

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

30


FEJLESZTÉSEK HATÁSA

• Hıközpontok rekonstrukciója

– Fogyasztói hıközpontok kialakítása

– Technológiai rekonstrukció

• Korrigált Hıfelhasználások

1200

1100

1000

900

800

700

600

1997.

2000.

2003.

2006.

2008.

TJ

Lineáris (TJ)

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

31


A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI

• Várható trendek 2015-ig

– Hıfogyasztás további csökkenése

• Panel program, épületek utólagos hıszigetelése

• A szekunder oldal technológiai rekonstrukciója

– Használati melegvíz felhasználás csökkenése

– Villamos energia felhasználás

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

32


TERVEZETT PROJEKT

• Nyíregyháza, Északi körút távfőtési rendszerének rekonstrukciója 2009

HELYSZÍNRAJZOK

Rekonstrukció elıtt

Rekonstrukciót követıen

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

33


TERVEZETT PROJEKT

A projekt fıbb energetikai és gazdaságossági jellemzıi

Az érintett épületek és fajlagos főtési hıfelhasználásuk

Főtött lm3 MJ/lm3/év

Északi körút 13-19. 10519 141

Északi körút 21-27. 10366 167

Északi körút 8-24. 20421 126

• Energetikai, fenntarthatósági jellemzık

• Hıfelhasználás csökkenés 2137 GJ/év

• Villamosenergia felhasználás csökkenés 6209 kWh/év

• Primerenergiahordozó megtakarítás 1943 GJ/év

• Gazdasági, pénzügyi jellemzık

• Beruházási költség 104 MFt

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

34


KÖSZÖNÖM

FIGYELMÜKET !

2009. 09. 28. ETE Vándorgyőlés 2009.09.15-

16.

35

More magazines by this user
Similar magazines