02.10.2014 Views

HÍREK 2011. fEbRUáR - Alu-style

HÍREK 2011. fEbRUáR - Alu-style

HÍREK 2011. fEbRUáR - Alu-style

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ALU-STYLE NEWS 2010

HÍREK 2011. február

Hírek 2011. február

WWW.ALU-STYLE.HU


HÍREK 2011. február

Új függőleges profil az rendszerhez SAS 510.205.00

| | Felület: Natúr matt eloxált (AL1)

Új függőleges profil az rendszerhez SAS 510.200.00

| | SAS 510.200.00-as profil mostantól az

rendszerhez is használható.

| | Minden profilszínben elérhető (kiv.: szálcsiszolt)

szálcsiszolt felületben

| | Új felület: a SAS 066-os profil az

rendszerben már szálcsiszolt (EE) felületben is

elérhető

| | Rendelhető 2011. márciusától

| | Új vasalatszett az rendszerhez: A SAS 830.111-es vasalatszettel az

rendszer akár fix-ajtóként is használható.

WWW.ALU-STYLE.HU


HÍREK 2011. február

fali rögzítés

| | Szimpla sínes rendszer fali rögzítése

a SAS 6116-os profillal – mostantól az

In-Out NET programban.

| | Felület: natúr matt eloxált (AL1)

Betétváltozások

| | A következő betétek kikerülnek a standard kínálatból: Laminát calibra dió (L CD), Laminát

paliszander (L P), Laminát Zingana (L ZI)

| | Az új betétválasztékról hamarosan értesítjük.

In-Out NET frissítés

2011. február 7.

IN-OUT NET 1.0

Version: 1.0.7.28

User name: user

Password: ****

| | Kérjük, frissítse In-Out NET programját,

hogy hozzáférést szerezzen újdonságainkhoz!

Mégse

Tovább

WWW.ALU-STYLE.HU

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!